V e l k o m m e n t i l

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "V e l k o m m e n t i l"

Transkript

1 V e l k o m m e n t i l

2 Vi hjælper ikke for at hjælpe, men for at opbygge. Hans Christian Kofoed, Kofoeds Skoles grundlægger Indhold Om Kofoeds Skole Ud på arbejdsmarkedet Elevportrætter: Nui og Amina Værksteder Undervisningsafdelingen Rådgivning og vejledning Ny energi Elevkort med mange goder Kofoed-dollaren Elevportrætter: Claus og Lise Kofoeds Skole har altid haft plads til dem, der har brug for det mest basale i form af et måltid mad eller et bad. Det har vi stadig. Men vi kan mere end det. Vi er helt fremme i skoene, når det gælder aktivering og jobtræning der fører til job. Jens Aage Bjørkøe, forstander på Kofoeds Skole Kofoeds Skole Århus Bofællesskaber for unge Socialt udsatte grønlændere Kofoeds Kælder for socialt udsatte og hjemløse Rusmiddelpolitik Skolen i samfundet Også i udlandet Kort om os Kontakt I n d h o l d

3 Om Kofoeds Skole På Kofoeds Skole hjælper vi arbejdsledige og socialt udsatte mennesker til at hjælpe sig selv. Det har vi gjort siden 1928, hvor kordegn Hans Christian Kofoed grundlagde skolen i København. Formål, værdier og visioner Kofoeds Skoles formål er at udføre socialt arbejde på et pædagogisk udviklingsorienteret grundlag, så eleverne hjælpes til at udvikle deres egne muligheder for at leve et tilfredsstillende liv, fagligt, socialt og personligt. Vi kalder os en skole, fordi vi er et sted, hvor man lærer. Alle, der kommer på Kofoeds Skole, er derfor elever. Betegnelserne skole og elev udtrykker et pædagogisk grundsyn, der lægger vægt på elevens egen aktive medvirken til udvikling og ændring. Gennem undervisning, værkstedsarbejde, rådgivning, praktisk hjælp og socialt samvær lærer hver enkelt elev at øge sin livskvalitet og dermed hjælpe sig selv videre i livet, fx i arbejde eller uddannelse. Kernen i alt skolens arbejde er en dyb respekt for det enkelte menneske. Kofoeds Skole arbejder på et folkeligt og kristent grundlag, der sætter det enkelte menneskes værdi og ligeret i centrum. Det er skolens vision at udføre kvalificeret og engageret socialt arbejde af stor samfundsmæssig værdi. Vi ønsker at være et laboratorium og udviklingscenter for metoder i socialt arbejde blandt samfundets dårligst stillede. Her arbejder vi: Kofoeds Skole i København Kofoeds Skole i Århus Bofællesskaber for unge på Amager og i Nordsjælland Projekter i København, Aalborg og Esbjerg for socialt udsatte grønlændere Kofoeds Kælder for socialt udsatte og hjemløse i Københavns indre by Louisestiftelsen i Sorø (skolens koloni, kursussted og refugium) Internationalt arbejde på skoler og i projekter i henholdsvis Polen, Tjekkiet, Armenien, Estland, Litauen, Ukraine og Rumænien O m K o f o e d s S k o l e 3

4 Eleverne i tal Kofoeds Skole på Amager Cirka 400 elever bruger hver dag Kofoeds Skole. Skolen har omkring 4000 elever årligt. 55% af eleverne er kvinder. 31% af eleverne er år, 28% er år og 41% er over 50 år. 48% af eleverne har en anden etnisk baggrund end dansk. 10% af eleverne har en gymnasial uddannelse. 48% af eleverne har været ledige i mere end ti år. 46% af eleverne er på kontanthjælp. 32% af eleverne får førtidspension. 9% af eleverne har enten ikke fast bopæl eller bor på sociale boligformer. Ud på arbejdsmarkedet At komme ud på arbejdsmarkedet (igen) er en drøm, som mange af skolens elever har opgivet. 93% af eleverne i 2007 havde været ledige i mere end to år. De har måske svært ved at tro på, at de er noget værd i det produktive samfund. Trods dette lykkes det Kofoeds Skole at skabe kontakt mellem elever og arbejdsmarked. Arbejdsmarkedsrettede redskaber På Kofoeds Skole benytter vi en lang række arbejdsmarkedsrettede redskaber. Vi tilbyder blandt andet individuelle afklarende samtaler, arbejdsprøvning, værkstedsforløb, undervisningsforløb, virksomhedspraktik, job med løntilskud, mentorordning og tests. Vores fokus er på optræning af elevernes sociale, personlige og faglige kompetencer. Nogle redskaber er holdbaserede, andre er individuelle. Kofoeds Skole tilbyder jobgaranti Vi tilbyder jobgaranti til skolens elever, når vores medarbejdere skønner, at det er relevant. I de arbejdsmarkedsrettede forløb arbejder vi ud fra en model med fire faser: afklaring, udvikling, rutine og kompetence. Det er individuelt, hvor længe den enkelte fase varer, og hvor langt eleven når. De elever, som gennemgår alle fire faser, er garanteret et job hos en af vores samarbejdsvirksomheder. Individuelle afklarende forløb Et forløb på Kofoeds Skole indledes med en afklaringssamtale mellem eleven og en af vores medarbejdere i Rådgivningen eller Studievejledningen. Et skræddersyet forløb aftales med udgangspunkt i elevens interesser, mål og kvalifikationer. I forløbet indgår typisk tilknytning til skolens værksteder og deltagelse på undervisningshold. Udskrivningsresultater for arbejdsmarkedsrettede forløb To tredjedele af eleverne opnåede i 2007 afklaring gennem deres forløb på Kofoeds Skole. 26% blev udskrevet til arbejde/uddannelse og 42% med en handleplan. 32% af eleverne blev ikke afklaret. 4 U d p å a r b e j d s m a r k e d e t

5 Fuldstændig som en rigtig arbejdsplads Siden jeg var år har jeg vidst, at jeg ville være mekaniker. Jeg begyndte på Autoværkstedet i samfundstjeneste, fordi jeg havde været ude i noget kriminalitet. Bagefter kom jeg i aktivering, og nu har jeg været her næsten et år. Jeg har lært en masse. Da jeg kom, kunne jeg ikke engang holde på en skruetrækker, nu kan jeg skille en hel bil ad og samle den igen. Autoværkstedet fungerer som et almindeligt værksted, det er fuldstændig som en arbejdsplads. Vi møder fra kl. 8 til 15, så jeg har også fået lært at stå op om morgenen! Jeg bor på skolens ungdomsafdeling og har kun fem minutter på arbejde. Jeg har det godt, når jeg står op om morgenen og ved, hvad jeg skal. Hvis man selv vil noget, får man virkelig meget støtte her. Det sociale fungerer fint. Vi er forskellige, men kommer med en fælles interesse. Hvis der er noget, vi ikke kan finde ud af, hjælper vi hinanden. Værkstedet er et godt sted at lære. Mit håb er, at jeg snart kan komme i gang med en uddannelse som mekaniker. Det er det, jeg vil. Nui Jomhong, 21 år, elev på autoværkstedet og bor i skolens ungdomsboliger Amina Musse Yusuf, 40 år, elev på engelskholdet Jeg vil gerne ud at arbejde Jeg kommer på skolen, fordi jeg gerne vil blive dygtigere til både dansk og engelsk. I begyndelsen gik jeg til dansk og tog også eksamen. Nu går jeg til engelsk og edb. Jeg er uddannet sygeplejerske i Somalia, hvor jeg kommer fra, og vil gerne ud at bruge min uddannelse her. Ud at arbejde. Jeg har boet i Danmark i ni år og blev dansk statsborger sidste sommer. Jeg er meget glad for at gå på skolen med alle de muligheder her er. Jeg synes også, det er en fordel, at der kommer så mange forskellige mennesker her. E l e v p o r t r æ t t e r 5

6 På Kofoeds Skole går vi ikke efter de hurtigste, men de mest holdbare resultater. - Ellen Christensen, afdelingsleder i Procesfaglig Enhed Værksteder Kofoeds Skole har en række værksteder og serviceområder, hvor eleverne kan komme i arbejdstræning og få afklaret jobønsker og -muligheder. Værkstederne er sammen med Undervisningsafdelingens mange undervisningstilbud rygraden i skolens arbejde. Værkstederne har to grundlæggende formål: At ruste eleverne fagligt til at komme ud på arbejdsmarkedet og at styrke deres sociale og personlige færdigheder. De fleste værksteder fungerer som almindelige arbejdspladser, der både stiller faglige udfordringer og lægger vægt på et godt arbejdsmiljø. Medarbejderne på værkstederne er faguddannede og står for oplæring og vejledning. For at blive elev på værkstederne skal man være over 18 år og arbejdsledig. Eleverne kan tage forløb på op til 37 timer om ugen i kortere eller længere perioder. Der er mellem 5 og 26 pladser på hvert af skolens værksteder. Cirka 700 elever om året er tilmeldt værkstederne. Af de elever, der blev udskrevet fra værkstederne i 2007, er 26% begyndt i arbejde eller uddannelse og 39% i anden aktivering eller behandling. Et værkstedsforløb tilrettelægges individuelt i en kortere eller længere periode evt. som aktivering, forrevalidering eller egentlig revalidering. Værkstedernes socialrådgivere/proceskonsulenter udarbejder sammen med eleven en handleplan for forløbet. Mange elever kombinerer et værkstedsforløb med et eller flere fag i skolens undervisningsafdeling (se næste side). Mere information kan fås ved at bestille skolens infoark, elevfolder, visitatorfolder eller undervisningskatalog i receptionen på tlf eller ved at downloade materialerne fra 6 V æ r k s t e d e r

7 Undervisningsafdelingen Alle mennesker har ret til at lære, men ikke alle har de samme muligheder for det. Kofoeds Skole tilbyder undervisning til mennesker, som måske ikke passer ind i det almindelige uddannelsessystem eller er kommet skævt ind på det. Vi tror på, at man vokser ved at dygtiggøre sig og får lyst til at lære mere. Elever på Kofoeds Skoles værksteder eller i sko- Undervisningsformen varierer, fordi elevernes lens øvrige tilbud har mulighed for at deltage i baggrund er forskellig. Mange hold er baseret på en lang række af Undervisningsafdelingens klasseundervisning, andre er mere praktiske og tilbud, som Kofoeds Skole og Kofoeds Skoles værkstedsorienterede. Tilmelding til holdene sker i Oplysningsforbund samarbejder om. Studievejledningen. Undervisningsafdelingen udbyder hvert semester På nogle hold er undervisningen bygget op omkring omkring 150 undervisningstilbud inden for en de otte intelligenser tanken om at vi har flere lang række områder. Formålet er folkeoplysning forskellige intelligenser og derfor også indlærer for- og at give basale kundskaber. For nogle elever er skelligt. undervisningen også et vigtigt led på vejen til uddannelse eller job. For at blive elev på undervisningsholdene skal man være over 18 år og arbejdsledig. Oversigt over værksteder og undervisningstilbud Værksteder Auto & Transport Café Himmelblå De åbne værksteder Grafisk Workshop Grønlænderhuset Qassi Miljø & Ejendom Produktionsværkstedet Team Rent & Pænt Tøjdepotet Woody Håndværkerhuset Der er 16 elever på de fleste hold. Årligt bruger cirka 1500 elever skolens undervisningstilbud. Eleverne følger i gennemsnit tre kurser. Eleverne er tilknyttet Undervisningsafdelingen gennemsnitligt to år. Et udpluk af undervisningstilbuddene Musik og drama Video- og lydstudieteknik Syning, maleri og keramik Mad og motion Dansk og fremmedsprog EDB Frisør Forberedelse til indfødsretsprøven /dansk statsborgerskab FVU (forberedende voksenundervisning) Undervisningsafdelingen

8 Rådgivning og vejledning Rådgivning og vejledning er en vigtig og integreret del af skolens tilbud. Skolens socialrådgivere og studievejledere hjælper eleverne med faglige, personlige og sociale problemer. Skolen har også jobkonsulenter ansat samt psykolog, familierådgiver og advokatvagt tilknyttet. Socialrådgivning Socialrådgiverne tilbyder vejledning og rådgivning til Kofoeds Skoles elever inden for faglige, sociale og personlige problemstillinger. De har et særligt tæt samarbejde med værkstederne og følger på den måde eleverne her i det daglige. Socialrådgiverne tager også imod nye elever og holder afklarende samtaler. Her fortæller de om skolens tilbud og udarbejder i samarbejde med eleven et forslag til et individuelt forløb eller en handleplan. Derudover varetager socialrådgiverne kontakten til eksterne samarbejdspartnere, fx elevernes sagsbehandlere på job- og socialcentre. Studievejledning Alle elever, som går på skolens undervisningshold, er tilknyttet Studievejledningen. Her bliver den nye elev introduceret til skolen, skrevet ind på de forskellige hold og får lavet sit skema. Studievejlederne hjælper også med at udarbejde en personlig uddannelses- eller jobplan. Jobkonsulenter Jobkonsulenterne hjælper skolens elever med job- og erhvervsvejledning. Gennem individuel afklaring og vejledning finder eleven og jobkonsulenten frem til det næste realistiske skridt på vejen i elevens kompetenceudvikling. Det er altid elevens egen motivation og egne ressourcer, der er afgørende for næste skridt. Jobkonsulenterne arbejder tæt sammen med socialrådgiverne, studievejlederne og medarbejderne på værkstederne og i Undervisningsafdelingen om den enkelte elevs muligheder for at komme i arbejde. Jobkonsulenterne samarbejder også med en række virksomheder, som tilbyder praktikpladser, løntilskudsjob mv. 8 R å d g i v n i n g o g v e j l e d n i n g

9 Ny energi Psykolog og familierådgiver Skolens psykolog tilbyder rådgivning og støtte til elever med sociale og/eller psykiske problemer i form af enkelte samtaler. Hvis eleven har behov for længerevarende psykologbehandling henvises til behandlingstilbud uden for skolen. Skolen har også tilknyttet en familierådgiver. Sociale arrangementer På Kofoeds Skole lægger vi stor vægt på et godt socialt miljø for vores elever og medarbejdere. Vi holder derfor mange arrangementer i løbet af året: Sommermarked, feriekoloni for elever med børn, julemarked, juleaften og kvindefester er tilbagevendende traditioner. Advokatvagt Skolen har en advokatvagt, som tilbyder juridisk rådgivning. Det er typisk rådgivning i forhold til forældremyndighed, samvær, huslejesager og gæld. En del af skolens udenlandske elever bruger også advokatvagten til rådgivning om udlændingelovens regler. Sports- og træningsfaciliteter Kofoeds Skole i Nyrnberggade har en stor sportshal, Multihallen, hvor elever og medarbejdere har mulighed for at træne og dyrke sport. Louisestiftelsen ved Sorø Sø Midt i den grønne skov, lige ned til Sorø Sø, ligger Louisestiftelsen, som er Kofoeds Skoles kursussted og refugium for elever og medarbejdere. Her er der mulighed for at fordybe sig i et emne, arbejde, bo, spise og være sammen i en weekend eller nogle dage. Året rundt danner huset rammen om kurser, seminarer, terapiforløb, sommerlejre og håndværkerog maleruger. Der er plads til cirka 30 overnattende. N y e n e r g i 9

10 Elevkort med mange goder Eleverne på Kofoeds Skole kan med et gyldigt elevkort benytte skolens mange tilbud: Få genbrugstøj i Tøjdepotet (gratis) Hente genbrugsmøbler i Møbeldepotet (gratis) Benytte skolens bibliotek med blandt andet dagens aviser og computere med internet (gratis) Bruge baderummene (via optjent arbejdsseddel) Få vasket tøj (via optjent arbejdsseddel) Deltage i kulturelle og sociale arrangementer (til rimelige priser/gratis) Få samtaler med socialrådgiver, studievejleder, jobkonsulent, psykolog, familierådgiver og advokatvagt (gratis) Tjene Kofoed-dollars Kofoed-dollaren Kofoed-dollaren er Kofoeds Skoles interne mønt. For den første times arbejde får eleven en spisebillet, En dollar svarer til en krone. En dollar-elev kan som kan indløses til et måltid mad i Café Himmelblå tjene 9 Kofoed-dollars i timen og maksimum 27 eller veksles til en opsparingsbillet i Kassen (i stue- Kofoed-dollars om dagen. Kofoed-dollars kan ikke etagen). For den anden og tredje times arbejde får veksles til rigtige penge. eleven udleveret en arbejdsseddel. Den kan veksles til Kofoed-dollars eller opsparingsbilletter i Kassen. Dollar-elever behøver ikke være fast tilknyttet et værksted, men skal bare møde op på hele klokke- Opsparingsbilletten kan sættes ind på en opsparings slæt for at blive sat i gang med en opgave. Eleverne konto i Kassen. Det opsparede beløb kan eleven kan tjene Kofoed-dollars på Produktionsværkstedet, bruge til at købe en vare fra en butik ude i byen, dog på Miljøpladsen og i Grønlænderhuset. ikke mad-, drikke- og tobaksvarer. Kofoed-dollars kan også bruges til cigaretter og klippekort til bus/tog/metro, hvis man køber dem på skolen i Kassen eller Garderoben. Elever kan også bruge Kofoed-dollars til at gå til skolens frisør og til at købe varer i Café Himmelblå eller produkter fra skolens andre værksteder. 10 Elevkort

11 Mest for det sociale Det var min nabo, der fortalte mig om Kofoeds Skole, og jeg begyndte at komme her for et halvt års tid siden. Før sad jeg meget hjemme. Helbredet har det ikke så godt, så jeg søger førtidspension. Men der måtte godt ske lidt mere. Nu kommer jeg på Produktionsværk stedet hver dag mellem kl. 10 og 14. Det passer fint. Claus Andersen, 49 år, elev på Produktionsværkstedet Jeg har gået på Kofoeds Skole to sæsoner, mens jeg har ventet på at komme i fleksjob. Jeg har været igennem flere kriser i mit liv og ved af erfaring, at det ikke er godt at sidde hjemme; man skal ud at møde andre. Med alle de muligheder her er, kan det være svært at begrænse sig. Jeg har gået til motion, styrketræning og Qi Gong, på malerværkstedet og Vi har forskellige arbejdsopgaver. Tæller og pakker rawlplugs for eksempel. Der skal 100 i hver kasse. Vi laver også askebægre, sætter filtdupper på den slags. Det meste er noget, hvor man kan snakke sammen imens. Jeg kommer her mest for det sociale. Det er rart at være her. Man lærer nogen at kende og får tiden til at gå. Jeg har også fået et par venner her. Jeg arbejder tre timer om dagen på værkstedet og tjener 27 Kofoed-dollars ved det. De går mest til smøger, men jeg har sparet over 600 dollars op, så nu skal jeg ud og købe mig et par støvler. Fat i glæden til kor og til drama. Her får man virkelig fat i det kreative, fat i en masse glæde. Her kan jeg få lov til at være den, jeg er. Jeg kommer i kontakt med mange spændende mennesker, og lærerne er supergode. Der er en god ånd her, som går helt tilbage til kordegn Kofoed, og som jeg fuldstændig kan gå ind for. Skolen får folk til at se den styrke, de har. Lise Poulsen, 53 år, elev på malerværkstedet og motionsholdet og synger i skolens kor Elevportræt ter 11

12 Kofoeds Skole Århus Kofoeds Skole Århus har cirka 180 elever. Der er 90 pladser til henviste elever på kontanthjælp og yderligere 90 pladser til fortrinsvis førtidspensionister. Eleverne kan på egen hånd tilmelde sig skolen eller bruge skolens tilbud som aktivering, jobtræning, forrevalidering mv. efter aftale med egen sagsbehandler. Eleverne på Kofoeds Skole Århus har mulighed for at: Deltage i gratis undervisning i mange forskellige fag Arbejde på skolens værksteder Få hjælp og oplæring på værkstederne Få råd og vejledning hos skolens socialrådgivere Deltage i spændende fællesarrangementer og studieture Benytte skolens bibliotek med bøger og aviser Spise med ved den fælles, gratis frokost Få pænt, helt og rent genbrugstøj fra skolens tøjdepot gratis Rådgivning Alle nye elever modtages i Rådgivningen, som følger elevens forløb på skolen. Formålet med den enkeltes tilknytning til skolen er hele tiden i fokus. Socialrådgiverne udarbejder en handleplan i samarbejde med den enkelte elev, og de er tovholdere til de kommunale sagsbehandlere og andre relevante samarbejdspartnere. I Rådgivningen kan eleven desuden få hjælp til at afklare faglige, sociale og personlige problemstillinger. Undervisning og værksteder I dagligdagen på skolen går alle elever til undervisning eller arbejder på værkstederne. Mange vælger begge dele. I både undervisningen og på værkstederne arbejdes med faglig, social og personlig udvikling. Skolen har seks værksteder og mere end 30 undervisningstilbud (se udpluk herunder). Undervisning Dansk, kompenserende dansk og dansk for tosprogede Engelsk Edb og internet Undervisning for grønlændere Menneske og samfund Stifinder find nye veje Syning Afspænding og bevægelse Værksteder Håndværkerafdelingen Køkken/kantine Tekstilværksted Kunstværksted Produktionsværksted Gør-det-selv i træ og metal Rådgivning Stof- og alkoholmisbrug Familieforhold Boligforhold Økonomiske forhold Psykiske forhold Ensomhed Netværk Job 12 K o f o e d s S k o l e Å r h u s

13 Bofællesskaber for unge Kofoeds Skole har botilbud til unge, der har brug for støtte til at få hold på tilværelsen og blive afklaret i forhold til uddannelse og arbejde. En del af de unge, som kommer på Kofoeds Skole, har sociale og psykiske problemer, som gør det svært at leve et almindeligt ungdomsliv. De er typisk droppet ud af arbejde eller uddannelse, mange har svært ved at strukturere deres hverdag, og de har et ringe socialt netværk. Flere er hjemløse. 10% af eleverne på Kofoeds Skole er unge mellem 18 og 30 år. Der kan bo 44 unge i skolens bofællesskaber. De unge opholder sig i gennemsnit et år i bofællesskaberne. 75% flytter i egen bolig efter opholdet. Skolen lægger vægt på, at de unge skal have en aktiv hverdag med undervisning eller aktivering uden for bofællesskabet, fx på Kofoeds Skole. Indholdet i dagligdagen tilrettelægges med udgangspunkt i den enkeltes ønsker, evner og behov. I samarbejde med en socialrådgiver udarbejdes en handleplan for opholdet og for udslusningen fra bofællesskabet. De unge står selv for det praktiske i hverdagen: laver mad, gør rent, passer have mv. Medarbejderne giver en hånd med, når der er brug for det, ligesom de unge kan få hjælp til at administrere deres økonomi og lignende. Bofællesskaberne lægger også stor vægt på at styrke de unges sociale færdigheder og støtte dem i at indgå i et fællesskab med andre. Der er tilknyttet personale i bofællesskaberne i dagog aftentimerne. Her ligger bofællesskaberne: Ungdomsboligerne, Nyrnberggade 1, Amager Pladser: 8 Alder: år Holger Nielsens Ungdomsboliger, Peder Lykkes Vej 45, Amager Pladser: 12 Alder: år Ungdomsboligerne, Badensgade 45-47, Amager Pladser: 10 Alder: år Ungdomsboligerne, Thingvalla Allé 21, Amager Pladser: 7 Alder: år Haugegård, Sandbjergvej 23, Hørsholm, Nordsjælland Pladser: 7 Alder: år For unge voksne med lettere hjerneskader, dysfunktioner, ADHD-problematik og psykosociale problemer. B o f æ l l e s s k a b e r f o r u n g e 13

14 Socialt udsatte grønlændere Kofoeds Skole har lang tradition for og stor erfaring med at arbejde med socialt udsatte grønlændere. Skolen har kontakt med udsatte grønlændere i nogle af de store danske byer og arbejder sammen med flere kommuner om være- og aktivitetssteder, botilbud, aktivering og opsøgende arbejde. Fem væresteder og aktivitetssteder i henholdsvis København, Aalborg og Esbjerg danner rammen om en lang række forskellige aktiviteter: sang, musik og traditionelt grønlandsk håndværk som skind- og perlesyning og arbejde med fedtsten. Der arrangeres også fællesspisning, ekskursioner og internater. Alle stederne får eleverne tilbudt individuel rådgivning og vejledning. En del af de grønlandske elever på Kofoeds Skole er i aktivering. I de seneste år har skolen udvidet samarbejdet med kommunerne om aktivering. Det er fx i projekter, som kombinerer værkstedsundervisning på skolen, ekskursioner, terapi, misbrugsbehandling og virksomhedspraktik. En stor del af socialt udsatte grønlændere har et alkohol- og hashmisbrug. Skolen samarbejder med flere behandlingssteder og søger løbende at motivere eleverne til at gå i behandling for deres misbrug. Det sker altid i kombination med rådgivning og aktiviteter. Mange grønlændere, især i København, er hjemløse. En vigtig del af arbejdet er derfor hjælp og støtte til at søge og fastholde egen bolig. Skolen har selv et bofællesskab (Miteq) for grønlandske kvinder. Mange socialt udsatte grønlændere har i deres opvækst været udsat for voldsomme oplevelser. Nogle er stærkt traumatiserede, men har aldrig søgt eller fået tilbudt hjælp. Skolen tilbyder psykoterapikurser, der afvikles på internater af fire dages varighed. Kofoeds Skole har kontakt med socialt udsatte grønlændere over hele landet. Cirka 10% af eleverne på skolen i København er grønlændere. Her ligger tilbuddene Grønlænderhuset Qassi på Kofoeds Skole i København ( / ) Værestedet Naapiffik i København ( / ) Bofællesskabet Miteq i København ( / ) Aktivitetsstedet Neriusaaq i Aalborg ( / ) Aktivitetsstedet Oqqumut i Esbjerg ( / ) 14 S o c i a l t u d s a t t e g r ø n l æ n d e r e

15 Kofoeds Kælder for socialt udsatte og hjemløse I Kofoeds Kælder arbejder vi i spektret mellem at hjælpe ledige i arbejde og give nødhjælp til samfundets svageste. Hjemløse er blandt de mest udstødte i samfundet. Deres problemer rækker ofte langt ud over at mangle et sted at bo. Alkohol- og stofmisbrug, psykisk sygdom og et dårligt fysisk helbred følger tit i kølvandet på hjemløsheden. Hjemløse med massive problemer er som regel ikke umiddelbart i stand til at bruge skolens tilbud om værkstedsarbejde, undervisning og rådgivning. Derfor forsøger vi at møde dem på deres egne præmisser med opsøgende arbejde på gaden og en Kofoeds Kælder på Kultorvet midt i København. Kælderen tilbyder akut hjælp, dvs. bad, tøj, tøjvask og sygepleje. Kofoeds Kælder samarbejder med andre initiativer for hjemløse i København. Medarbejderne kører også rundt på ladcykel til hjemløse på byens gader og pladser. Med sig har de kaffe, tøj, sko, lidt førstehjælpsudstyr og andre praktiske fornødenheder. Kofoeds Kælder er en uformel kombination af rådgivning, dagligstue, tøjdepot, baderum og refugium. Kælderen fungerer som base for skolens opsøgende arbejde og bemandes med medarbejdere og frivillige. Formålet med arbejdet er ikke at skabe en varmestue for hjemløse, men at: Skabe tillidsfuld kontakt til byens hjemløse Bygge bro til Kofoeds Skoles mangeartede tilbud Yde rådgivning og social nødhjælp Kofoeds Kælder har sit eget logo for at vise, at projektet tilbyder noget andet end selve Kofoeds Skole. Det er nærmere en bro mellem gaden og Kofoeds Skole. Logoet er et dobbelt K, som i Kofoeds Kælder, men K et symboliserer samtidig en korsvej: Ethvert menneske må træffe valg og gå ad mange ujævne stier for at skabe det liv, som han/hun ønsker sig. Logoet viser også vejen fra gaden til Kofoeds Skole, vejen fra bænk til bolig og vejen fra drøm til virkelighed. K o f o e d s K æ l d e r 15

16 Rusmiddelpolitik På hele Kofoeds Skole har vi en klar holdning til rusmidler. Vi accepterer ikke alkohol, narkotika eller andre euforiserende stoffer på skolen. Vi bryder dog ikke forbindelsen med en elev, der møder op på skolen påvirket af rusmidler. Eleven vil blive bedt om at gå hjem, men er velkommen på skolen igen, når han/hun ikke længere er påvirket. En del af skolens elever har et misbrugsproblem. Det er en problematik, som vi tager meget alvorligt, og som vi arbejder med i hverdagen. Misbruget kan fx være af alkohol, narkotika eller medicin. Vi henviser fx til Projekt Forward eller AA-klubben (Anonyme Alkoholikere) på skolen, til Amager Hospitals ambulatorium eller til behandling efter Minnesota-modellen. Forskellige mennesker har forskellige behov for behandling. Vi støtter elever, som ønsker at komme ud af misbruget, gennem samtaler og ved at hjælpe med at finde relevante behandlingstilbud. Vi er også meget opmærksomme på de elever, som ikke har erkendt, at de har et misbrug, men som viser tegn på det i hverdagen. Dem forsøger vi at motivere til behandling. Projekt Forward for misbrugere og eksmisbrugere Projekt Forward er et tilbud på Kofoeds Skole til nuværende og tidligere misbrugere, som har brug for at finde mening og muligheder i deres liv. Det kan være mennesker, der er i udslusning fra en behandlingsinstitution, eller som måske er kommet hjem derfra, men har svært ved at holde fast i den nye tilværelse. I Forward støttes eleven i sin individuelle udvikling gennem coaching, workshops og samtaler. Samtidig bruger han/hun skolens værksteder og undervisningstilbud og får derigennem afklaret evner og ønsker om job, uddannelse, fritidsaktiviteter mm. Forward har en motivationsgruppe for aktive misbrugere, der er motiverede for at komme ud af misbruget, og en cleangruppe for de, der er ude af et misbrug og ønsker støtte til at forblive det. 16 R u s m i d d e l p o l i t i k

17 Skolen i samfundet Kofoeds Skole har en aktiv holdning til det omgivende samfund, og vi blander os gerne i den offentlige debat. Vi har nemlig noget at bidrage med vores mangeårige erfaringer med arbejdsledige og socialt udsatte mennesker. Det kræver mod, visioner og vilje til konstant udvikling, hvis man skal være medspiller i velfærdssamfundet. Når vi kræver udvikling og overskud i samfundet, skal vi være et ordentligt eksempel selv. Blandt andet derfor kalder vi os for et laboratorium for udvikling af sociale metoder. Vores grundlæggende metode om hjælp til selvhjælp rokker vi ikke ved, men vi forsøger hele tiden at nytænke skolens arbejde, så vi er på forkant med samfundets udvikling: Samfundets stadigt mere strikse holdninger til flygtninge og indvandrere mærker vi også på Kofoeds Skole. Frem for straf og mistro arbejder skolen med nærvær og respekt. Vi opretter fx løbende nye tilbud til indvandrerelever, og vi prøver nye metoder i danskundervisning og samfundslære. Når eleverne begynder på skolen, er de som regel i en tilstand af opgivelse. At give dem 500 kroner mindre om måneden er ikke det, der skal til for at give dem håb og lyst til at integrere sig tilbage ind i samfundet. Økonomiske sanktioner bliver de fattige af, ikke motiverede. - Jens Aage Bjørkøe, forstander på Kofoeds Skole (Kronik i Politiken) Misbrugere har ofte svært ved at holde fast i en ny tilværelse efter behandling. Der er meget få muligheder i den skrøbelige mellemfase, og mange tager tilbagefald. På Kofoeds Skole har vi derfor oprettet Projekt Forward, som er et tilbud til nuværende og tidligere misbrugere. En kombination af undervisning, rådgivning og en særlig holdånd støtter eleverne i at opbygge deres selvværd og øge deres kompetencer. Fra politisk hold har der i de senere år været fokus på virksomhedernes sociale ansvar og på ønsket om at få svage ledige i arbejde. På Kofoeds Skole samarbejder vi med sådanne virksomheder inden for alle brancher, og mange elever kommer i arbejde via praktikforløb og jobprojekter. Vi deltager i den offentlige debat om velfærdssamfundet. Her oplever vi, at udsatte mennesker ofte gøres til stakler og ofre. Vi fokuserer ikke på svagheden, men tror på ethvert menneskes evner og muligheder. Skolen holder løbende seminarer og konferencer om aktuelle socialpolitiske emner. Vi lægger gerne hus til møder i de mange forskellige faglige og kirkelige netværk, som vi deltager i, både herhjemme og internationalt. Skolen udgiver også bøger om pædagogiske metoder. S k o l e n i s a m f u n d e t 17

18 Også i udlandet I 1998 åbnede den første Kofoeds Skole i udlandet. I et lille hus i udkanten af den polske by Siedlce etablerede skolen værksteder, undervisning og køkken til byens socialt udsatte. Skolens internationale arbejde er vokset hurtigt lige siden. I dag findes der 19 Kofoeds Skoler og projekter, som er baseret på skolens værdigrundlag og metoder, i henholdsvis Polen, Tjekkiet, Armenien, Estland, Litauen, Rumænien og Ukraine. Skolerne opstår på baggrund af ønsker fra lokale ildsjæle og sociale aktører. Kofoeds Skole er med i flere internationale netværk og møder derigennem mange forskellige engagerede mennesker. Jævnligt opstår der en dialog om muligheden for at oprette en Kofoeds Skole i et givent land. Når en skole eller et projekt etableres, bistår vi med råd, vejledning, kompetenceudvikling, viden og besøg. De internationale medarbejdere inviteres løbende til hovedskolen i København for at udveksle erfaringer og diskutere velfærd og socialt arbejde. Det er vores erfaring, at skolens metoder med succes kan overføres til andre lande. Mange af de tidligere østbloklande har et meget ringe socialt sikkerhedsnet og har hårdt brug for sociale institutioner som Kofoeds Skole. Principperne i hjælp til selvhjælp, respekten for det enkelte individ og det helhedsorienterede arbejde er lige så almenmenneskelige, som de er praktiske. Der er ingen fast måde at drive en Kofoeds Skole på, blot fundamentet er det samme. Hver skole fungerer således forskelligt. Nogle af de internationale skoler har mange bopladser til hjemløse, andre steder er baseret på undervisning, og atter andre har blot et enkelt værksted osv. De internationale Kofoeds Skoler er selvstændige institutioner med egen økonomi. Mange skoler benytter sig af frivillig arbejdskraft i langt højere grad end Kofoeds Skole i Danmark. Flere af de udenlandske Kofoeds Skoler har påvirket lovgivningen for social indsats i deres respektive lande, blandt andet med hensyn til aktivering i Polen og social rehabilitering af tidligere fanger i Litauen. 18 O g s å i u d l a n d e t

19 Kort om os Organisering Kofoeds Skole er en selvejende institution. Velfærdsministeriet fører tilsyn med skolens virksomhed. Skolens forstander er pastor og dr.phil. Jens Aage Bjørkøe. Der er cirka 150 ansatte på hovedskolen i København, heraf en del deltids- og timeansatte. Skolens øverste instanser er bestyrelsen og repræsentantskabet. Bestyrelsen Fhv. minister Aase Olesen (formand) Fhv. minister Palle Simonsen (formand for repræsentantskabet) Fhv. socialrådgiver Gunvor Auken Lektor, cand.mag. Birgitte Hamborg Advokat Lennart Ricard Adm. direktør Jesper Fisker Fhv. minister Jann Sjursen Direktør, mag.art. Per Holm Medarbejderrepræsentant Falk Bærentzen Støttekredsen Skolens støttekreds består af privatpersoner, som donerer penge til skolens sociale arbejde. Pengene fra støttekredsen anvendes i mange af de mindre, særlige projekter, som ikke kan dækkes af de statslige midler. Medlemmerne af støttekredsen får tilsendt Kofoeds Avis, som seks gange om året bringer nyheder og historier fra skolen. Repræsentantskabet har cirka 50 medlemmer med bred tilknytning til samfundslivet: politik, uddannelse, erhverv, kultur, kirke, forskning, det frivillige sociale arbejde m.m. Finansiering Skolens samlede omsætning er på cirka 75 mio. kroner årligt. Omkring 70% af midlerne kommer fra Velfærdsministeriet, 15% fra puljer/tilskud og 15% fra private donationer. K o r t o m o s 19

20 Kofoeds Skole Nyrnberggade København S Tlf Fax Kontakt Reception Værksteder Afdelingsleder Ellen Christensen Undervisning og studievejledning Sektionsleder Marianne Bjørkøe Rådgivning og vejledning Afdelingsleder Ellen Christensen Projekt Forward Projektleder Steffen Ipland Kofoeds Skole Århus Forstander Michael Alber Bofællesskaber for unge (Fællesnummer til Ungdomsboligerne) Grønlænderafdelingen Afdelingsleder Kurt Olsen (Generel information) Øvrige telefonnumre findes på side 14. Kofoeds Kælder for socialt udsatte og hjemløse Leder Kim Clemen / / Internationalt arbejde Chefkonsulent Ole Meldgaard Kommunikationsafdelingen / Kofoeds Avis Bomærket udtrykker det inderste i hele skolens arbejde. Vi skal være med til at lære mennesker at skærme om det værdifuldeste i menneskehjertet: livsflammen! - Hans Christian Kofoed, Kofoeds Skoles grundlægger Design: Henriette Mørk/Rikke Saabye Ansvar: Projekt Jobgaranti, Kofoeds Skole Fotos: Sif Meincke, André Andersen, Lars Bech, Claus Christensen, Anders Kavin, Susanne Borg Pedersen, Scanpix Oplag: Tryk: Kailow Graphics, april 2008, 3. udg. Bomærket udtrykker det inderste i hele skolens arbejde. Vi skal være med til at lære mennesker at skærme om det værdifuldeste i menneskehjertet: livsflammen! Hans Christian Kofoed