Lokalforeningerne har stået for en række møder og arrangementer herunder: Sommerforedrag på Rødovregård i samarbejde med AOF over 6 gange

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalforeningerne har stået for en række møder og arrangementer herunder: Sommerforedrag på Rødovregård i samarbejde med AOF over 6 gange"

Transkript

1

2 2. Bliv frivillig eller vær aktiv i SIND Lokalforeningerne i Ballerup-Furesø-Herlev, Gladsaxe-Gentofte-Lyngby, Rødovre og Vestegnen værdsætter MEGET, hvis du har lyst til at være aktiv i bestyrelsesarbejdet. Vi er mange trofaste bestyrelsesmedlemmer, men vi trænger til fornyelse gerne af medlemmer, der endnu ikke er seniorer. Har du lyst så kontakt lokalformanden. Du vil blive hilst velkommen. Har du lyst til at lave et stykke frivilligt arbejde f.eks. være frivillig besøgsven i SIND-Nettet eller Vestegnens besøgsvenner, være tovholder for en samtalegruppe eller være med til at arrangere aktiviter, udflugter, samvær, ferier eller offentlige møder så kontakt lokalformanden? 3. Kredsbladet og kredsens nye hjemmeside Kredsbladet er fortsat vores ansigt udadtil med vægt på kalender og aktiviteter. I år har de to numre været meget flot fyldt med spændende aktiviteter dækkende et bredt felt af emner. Tak til alle lokalforneninger for denne indsats. Kredsbladet et oplag på eksemplarer og sender kredsbladet både til vores 654 medlemmer og til alle afdelinger, ambulatorier og opsøgende teams på de psykiatriske og distriktspsykiatriske centre og til private og kommunale aktivitets- og væresteder og botilbud samt til biblioteker og kommunernes forvaltninger. Vi satser på at få aktivitetsbladet ud der, hvor vores målgruppe er og håber på den måde at nå ud til langt flere. Også kalenderfunktionen på sind.dk samt SIND-Bladet er med til at oplyse om vores aktiviteter og har rekrutteret mange deltagere også uden for kredsens område. Vi har fået en ny, simpel hjemmeside, der med kort viser hvilke kommuner, de enkelte lokalforeninger dækker, kontaktoplysninger, lokale aktiviteter og lokale nyheder. 4. Frivilligt socialt arbejde - 18 støtte Lokalforeningernes aktiviteter støtte ofte af 18 midler fra de enkelte kommuner. Desværre viser det sig, at mange af vores kommuner ikke udbetaler det beløb i 18 støtte som de modtager i bloktilskud. Således udbetaler Ballerup kun 36%, Brøndby 47%, Gladsaxe 35%, Glostrup 11%, Albertslund 40 %, Hvidovre 41%, Høje Taastrup 49%, Rødovre 43%, Ishøj 38%, Vallensbæk 47%. Kun Gentofte og Herlev udbetaler mere end de modtager i bloktilskud til 18. Dette kunne nok give anledning til, at vi stiller spørgsmål til de enkelte kommuner om, hvad baggrunden er for at de ikke udbetaler 18 støtte svarende til de modtagne bloktilskud. Herudover er det bemærkelsesværdigt at kun 7% af 18 midler gør til aktiviteter for sindslidende. 5. Lokalforeningernes aktiviteter i årets løb: Lokalforeningerne har stået for en række møder og arrangementer herunder: Åbent hus i Rødovre hver onsdag kl. 19 Sommerforedrag på Rødovregård i samarbejde med AOF over 6 gange Cafe SIND som et åbent tilbud i Sundhedshuset i Ballerup en gang om måneden Mange foredrag herunder: Depression en folkesygdom med psykoterapeut Ulla Vincentsen i Gladsaxe efterfulgt af samtalegrupper over 8 gange. Følelser som navigationsinstrument til at få det bedre som pårørende til en psykisk sårbar med psykoterapeut Ulla Vincentsen i Gladsaxe efterfulgt af samtalegrupper over 8 gange. Side 2 ud af 8

3 Mit liv i ingenmandsland om livet med borgerline ved Pia Løvstad Frydensberg, hvor 100 mødte frem. Foredrag for pårørende til psykisk sårbare Må jeg også græde? i Gladsaxe efterfulgt af 3 heldags workshops med coaching Sådan finder du ro i livet som pårørende til et psykisk sårbart menneske ved Kamilla Munk Appel. Tale er guld bryd tvivlen og tavsheden om psykisk sygdom med Diana Benneweis og Anne Margrethe Gad Jørgensen fra SINDs pårørenderådgivning i Århus arrangeret af Gladsaxe Handicapråd som led i EN AF OS landskampagnen. Om at komme sig fra angst i Ballerup med psykolog John Eltong Sensitive børn og Sensitive voksne med Lars Lolk fra HSP-foreningen i Ishøj. Politiker topmøde i Ishøj med folketings- og lokalpolitikere til debat i anledning af SINDETS DAG. I tilknytning til generalforsamlingerne havde: Ballerup-Herlev oplæg ved centerchef for Ballerup psykiatriske Center Jan Toftholm Andersen om centrets og dets nybyggeri, Gladsaxe oplæg ved centerchef for Frederiksberg Psykiatriske Center Kristen Kistrup om hvorfor det er vigtigt at distriktspsykiatrien er en opgave for regionen og ikke kommunernes i jf. Gentofte og Gladsaxes forslag til Frikommuneforsøg Kredsen havde en fremragende aften i Ishøj med Niels Olsen (Noller) Det er muligt om Niels Olsens egen misbrugshistorie og om de mange pårørendeproblemer, som affødes af misbruget. Gladsaxes miniferie til Sølyst, Fakse Ladeplads med 30 deltagere Gladsaxes ferie for de over 35 årige til Isøre og for de unge under 35 år til Marienlyst i samarbejde med Carlshuse, Gladsaxes psykosociale tilbud. Ballerups udflugt til Pederstrup Gladsaxe udflugt til Søgården med bådfarten på Lyngby og Bagsværd Sø. Troldspejlets koncerter i anledning af Sindets Dag i Ballerup. Julehygge i Ballerup og Gladsaxe SINDs lokalforeninger indgår i de lokale dialogfora, hvilket bl.a. indebar offentlige møde om Åbent hus på Psykiatrisk Center Ballerup SIND har via Fællesrådet været medarrangør i samarbejde med Region Hovedstadens Psykiatri af konferencen Et liv med skizofreni et liv i udvikling på Rigshospitalet SIND har via Det Sociale Netværk været medarrangør af Det Sociale Topmøde i Frederikberg med teamet Dialog. SIND har i samarbejde med Psykiatrifonden afholdt en Psykoseskole for pårørende over 6 gange som led i Landsindsatsen om Skizofreni TID TIL TOLERANCE Vi har deltaget med informationsmateriale og stand på en række frivilligheds- og handicapdage i Herlev, Ballerup, Rødovre, Taastrup og Gladsaxe. Side 3 ud af 8

4 6. Landsforeningen SIND SIND 2012 På SIND Landsmøde september vedtog et overvældende flertal at SIND skal have nye vedtægter. Af de 116 delegerede stemte kun 4 imod. Vi havde 11 delegerede. De nye vedtægter betyder at: der holdes landsmøde hvert 3. år med 80 delegerede (tidligere hvert 2. år med 120 delegerede) SINDs daglige ledelse DL - består af 3 medlemmer: formand og 2 næstformænd. Her er Knud kristensen, Kristian Bennedsen og Ingelise Svendsen valgt for (tidligere havde vi et forretningsudvalg med 7 medlemmer). Hovedbestyrelsen er på 15: 5 landsmødevalgte, 5 fra regionskredsene, 3 fra DL og 2 fra landsdækkende aktiviteter. (tidligere havde 25: 5 landsmødevalgte, 16 fra kredsene, 3 fra FU og 1 SIND Ungdom), der oprettes regionskredse, der selv udarbejder deres vedtægter, som godkendes af Hovedbestyrelsen. Der er angivet 11 punkter, der skal indgå i vedtægterne, regionskredsen skal holde generalforsamling hvert år og opgavefordelingen mellem regionskreds og lokalafdelinger skal afklares. de nye lokalafdelinger (tidligere lokalforeninger og Bornholm, Frederiksberg og Københavns kreds, der jo hver kun dækker en kommune) udarbejder selv deres vedtægter, som godkendes af regionskredsen. Der skal være mindst 3 i en lokalafdelings bestyrelse. lokalafdelingerne modtager fremover 107 kr. pr. medlem (tidligere 50 kr. + tips- og lottomidler) og regionskredsen 53 kr. pr. medlem (tidligere 30 kr + tips- pg lottomidler dog 80 kr. hvis der ingen lokalforeninger er). Ialt for de lokale kr. mere pr. år. de nye vedtægter evalueres i løbet af denne landsmødeperiode 7. Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden I Fællesrådet arbejder nu 24 foreningen i regionen sammen, dvs. kredse og regionale afdelinger af SIND, Bedre Psykiatri, Borderlinge-netværket, LAP-Landsforeningens Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere, ADHD-foreningen, Autismeforeningen, Angst-, Depressions- og OCD-foreningen, Foreningens Outsideren (bladet Outsideren s forening), HSP-foreningens for særligt sensitive mennesker, LMS-Landsforeningen Mod Spiseforstyrrelser og Selvskade, PS-Pårørende til Spiseforstyrrede samt Foreningen for Efterladte efter Selvmord. og Skizofreniforeningen. Der er i alt 87 aktive tillidsfolk i Fællesrådet heraf 29 fra SIND. Gennem Fællesrådet er SIND med i Dialogforum Psykiatri (sammen med 6 regionsrådspolitikere), Dialogforum Ledelse (Sammen med Region Hovedstadens Psykiatris direktion) og i Dialogforum på de enkelte psykiatriske centre. Vi er med i Komité for tvang og Etisk Klinisk komité, Komité for psykoterapi, Tænketank for velfærdsledelse, Kodeks for god medicinsk behandling, Styregruppe for strategi for patient-, bruger- og pårørendeinddragelse og Styregruppe for uddannelse i recovery i psykiatrien. Sammen med andre bruger- og pårørendeorganistioner inden for psykiatrien deltager Fællesrådet i et årligt møde med Dansk Psykiatrisk Selskab, samt i DPS's etiske udvalg. Desuden er Kirsten Elise Hove med til at udforme et specialespor med psykosociale og psykiatriske rehabilitering som led i Syddansk Universitets Master i Rehabilitering, sammen med Bo Christoffersen, der er leder af botilbuddet Skovvænget. Kontakt Fællesrådets formand Kirsten Elise Hove, tlf , hvis du er interesseret Fællesrådets arbejde. Nogle af de områder vi i Fællesrådet har beskæftiget os mest med i 2012 er: medicineringspraksis med udgangspunkt i overmedicinering af de antipsykotiske lægemiddel Olanzapin/Zyprexa dvs døgndoser på mere en 40 mg og det beroligende Side 4 ud af 8

5 middel Midazoplam med udgangspunkt i Psykiatrisk Center Glostrup men som nu inddrager alle centre i regionen. Sagen indeholder alvorlige ledelsesproblemer og manglende lydhørhed overfor medarbejdere, der i længere periode havde påpeget disse problemer. Medicineringspraksis følges af en række ekspertgrupper, samt med inddragelse af Fællesrådets medlemmer til drøftelse med ledelse af den klinisk, etiske praksis og til drøftelse med Dansk Psykiatrisk Selskab. vægt på at al psykiatrisk behandling stationært og ambulant uanset om det drejer sig om lidelser med eller uden psykose skal indholde terapeutisk og medicinsk behandling samt rehabilitering. Fællesrådet er især interesseret i at fremme mere psykoterapi - og gerne ikke kun kognitiv terapi men også andre former for terapi. Derfor er det dejligt, at vi nu har medlemmer i den nyoprettede komité. det ledelsesunderstøttet uddannelsesprogram for ansatte i Region Hovedstaden Psykiatri, der skal undervises i, hvorledes den psykiatriske behandling kan understøtte patienternes egen recoveryproces, således at behandling og behandlingsmetoderne afspejler patienternes egne ønsker og mål for fremtiden. Af de fire fuldtidsansatte undervisere har to egne erfaringer som patienter med en sindslidelse. en samlet strategi for patient-, bruger- og pårørendeinddragelse. RHP vil udvikle og styrke aktiv inddragelse af patienter både i den daglige behandlingspraksis og i ud - viklingen af psykiatrien. En øget og forbedret patient-, bruger- og pårørendeinddragelse skal sættes højt på dagsordnen dækkende alle faser af et patientforløb i børne- og ungdomspsykiatri såvel som i voksenpsykiatri og botilbuddene i RHP. Formålet er at styrke og øge viden om og metoder til patient- og brugerinddragelse - dels ved at sætte mål for en samlet og fælles udvikling af patient-, bruger- og pårørendeinddragelse, dels ved at udarbejde en handleplan med henblik på at operationalisere strategien og understøtte implementering i praksis. 8. PsykInfo i Region Hovedstaden Vi har nu endelig fået etableret et Psykiatrisk Informationscenter PsykInfo i Region Hovedstaden. Det har været Psykiatriforeningernes Fællesråds absolutte topprioriterede ønske gennem de sidste 6 år. PsykInfo tilbyder information, rådgivning og vejledning om psykisk sygdom og psykiatri til alle borgere, der har brug for mere viden. Alle kan henvende sig til PsykInfo. Det kan være brugere af psykiatrien eller pårørende til et menneske med en psykisk sygdom. Men også elever, studerende, lærere, jobkonsulenter, sagsbehandlere eller andre faggrupper kan få mere viden om psykisk sygdom og behandling. Rådgivning og information I PsykInfo svarer vi på spørgsmål om psykisk sygdom, f.eks. symptomer, årsager og behandling. Vi tilbyder telefonisk eller personlig anonym rådgivning til f.eks. pårørende, der kan stå i en svær og ukendt situation. Vi hjælper også med at skabe overblik i et ofte indviklet behandlingssystem og de mange tilbud. Alle, der henvender sig får viden til at komme videre. PsykInfo har dog ikke behandling eller længere samtaleforløb. Arrangementer, undervisning og kampagner PsykInfo gennemfører - ofte i samarbejde med andre - aktiviteter som foredrag, undervisning, arrangementer og kampagner. Vi får i 2013 en bus, som kører rundt i regionen med informations- og kampagneaktiviteter. PsykInfo er bl.a. koordinator for Region Hovedstandens deltagelse i landskampagnen EN AF OS. Kontakt PsykInfo flytter 1. februar 2013 til adressen Rosengården nr. 14, København K - sidegade til Fiolstræde lige ved Nørreport Station. Ring: alle hverdage i dagtimerne eller send en mail til leder af PsykInfo Anette Echwald: PsykInfos formål er via en række formidlingsaktiviteter at skabe større åbenhed og nedbryde fordomme om psykisk sygdom, om mennesker med psykisk sygdom og om psykiatrien som behandlingssted. PsykInfo er bemandet med personale som har kompetencer inden for kommunikation, rådgivning og vejledning. Side 5 ud af 8

6 9. Projekt for Din gode udskrivning inddragelse og recovery i psykiatrien Dette er Fællesrådets største projekt. Psykiatriforeningernes Fællesråd i RH, Foreningen Outsideren og Askovgården har i november 2012 ansøgt Trygfonden om 6. mio. til Udskrivningsguidens Fase 2. Projekt Din gode udskrivning har til formål at understøtte, at borgere i hele landet, der er indlagt på et psykiatrisk center, systematisk og konsekvent informeres om, hvad der skal og kan forgå i forbindelse med en udskrivelse og perioden efter. Dette skal medvirke til, at borgere selv arbejder aktivt for at komme sig efter alvorlige psykiske problemer og genskabe deres hverdag efter udskrivning. Projektet skal udvikle et operationelt, landsdækkende recovery-værktøj, der understøtter rehabiliteringen i forbindelse med voksne psykiatriske patienters udskrivning. Centralt står inddragelsen af psykiatriens professionelle, patienter og pårørende i samarbejdet om at integrere og tilpasse guiden til regionale forhold i den enkelte region. Projektet tager afsæt i erfaringerne fra pilotprojektet Udskrivningsguiden Når du udskrives fra en psykiatrisk afdeling, der er resultatet af et samarbejde mellem Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden, Foreningen Outsideren og Region Hovedstadens Psykiatri. Udskrivningsguiden er en tryksag på 36 sider, hvori patienter og pårørende i Region Hovedstaden oplyses og vejledes om, hvad der kan og skal ske i udskrivningsforløbet efter behandlingen og i perioden 12 måneder efter. Den trykte guide suppleres af tilsvarende information på hjemmesiden Guiden udleveres sammen med anden patientinformation. Projektet har i første halvår taget kontakt til de ansvarlige for patientinformationsmaterialet i Region Nord, Midt, Syd og Sjælland, for at undersøge interessen for at udvikle regionale udskrivningsguider. Der har været positive tilkendegivelser fra samtlige regioner, dog har Region Midt ønsket at gøre brug af materialet uden at samarbejde med projektet, hvilket ikke er foreneligt med projektets formål om at guiderne skal tilpasses regionale forhold i et samarbejde mellem professionelle, brugere og pårørende i psykiatrien. Landets fire andre regioner vil gerne indgå i et formelt samarbejde med projektet. Hertil er landsdækkende bruger-pårørendeorganisationer, og også her har tilbagemeldingerne været positive for et samarbejde. Projekt Din gode udskrivning skal udvikle en strategi for hvordan Udskrivningsguidens materialer implementeres som et klinisk værktøj på de psykiatriske centres sengeafsnit. På baggrund af strategien skal projektet medvirke til at etablere et samarbejde i de enkelte regioner, omkring afviklingen af en række implementeringsaktiviteter i form af kurser, dialogmøder og konferencer. Aktiviteterne har fokus på hvordan Udskrivningsguiden kan bidrage til den enkeltes recoveryproces, ved materialet integreres i samarbejdet mellem patienten og personalet, og at kendskabet til guiden udbredes til de regionale bruger og pårørende netværk. Projektet skal tilbyde lettilgængelig information om udskrivningen, reetableringen af hverdagen og mulighederne for at genoptage hverdagslivet. Det er i denne forbindelse afgørende, at patienten får vejledning fra personalet til at anvende og sortere i den information, som projektets materialer præsenterer, og at brugere og pårørende deltager aktivt i udformningen af materialet. Din gode udskrivning skal ved sin afslutning være et færdigudviklet og afprøvet koncept, der bygger på konkret viden om hvordan projektets materialer bedst anvendes på psykiatriske Side 6 ud af 8

7 sengeafsnit, herunder hvilke dokumenterede effekter brugen af Udskrivningsguiden har. Der indgives ansøgning til Trygfonden om økonomisk støtte 1. december Projektet forløber over en tre-årig periode ( ) og tilrettelægges i tre sideløbende delprojekter: Delprojekt 1: Samarbejde med regionerne om udvikling og implementering af regionale udgaver Videreførelse af samarbejdet med Region Hovedstadens Psykiatri. Udarbejdelse og publicering af regionale udgaver af Udskrivningsguiden i samarbejde med øvrige regioner, der ønsker et formelt samarbejde. Udvikling af implementeringskoncepter for de regionale udskrivningsguider. Færdigudviklet koncept for regionale versioner af trykt og digitalt materiale på basis af implementerings- og evalueringserfaringerne. Udvikling af nye materialer, der understøtter ikke-indlagte psykisk sårbare borgeres recovery. Delprojekt 2: Evaluering af Udskrivningsguidens implementering og effekt Evaluering af hvordan og i hvilket omfang Udskrivningsguiden er integreret i klinisk praksis. Effektmåling af i hvilket omfang Udskrivningsguiden understøtter borgerens recovery efter indlæggelse på et psykiatrisk center. Delprojekt 3: Videreudvikling af Hjemmesiden udskrevet.dk redesignes så den også dækker specifikke informationsbehov i de enkelte regioner. Fremstilling af videoklip, der fremmer formidlingen især til svagere patienter. Videoerne skal formidle hjemmesidens indhold og personlige fortællinger om at genskabe sin hverdag efter udskrivningen. Udvikling af App i tilknytning til udskrevet.dk. Udvikling af landsdækkende AKUT-underside med informationer om de regionale muligheder for psykiatrisk akut-hjælp og koncept for forankring af løbende opdatering af oplysningerne. Udskrivning en risikofyldt begivenhed Forskning peger på, at de første tolv måneder efter udskrivning fra et psykiatrisk sengeafsnit, er en særlig sårbar periode med en stærkt forøget selvmordsrisiko dertil kommer en øget risiko for genindlæggelse, isolation og kriminel aktivitet. Både fra bruger- og pårørendeforeninger, kommuner, regioner og regeringen peges der på, at der er behov for en bedre sammenhæng mellem regionernes behandlingsindsats og kommunernes efterfølgende psykosociale rehabiliteringsindsats. At kunne skabe denne sammenhæng omkring patienternes udskrivning er afgørende for at undgå uhensigtsmæssige forløb, hyppige behandlingsbrud, unødige genindlæggelser og unødvendig menneskelig lidelse. Side 7 ud af 8

8 Regeringen har med Psykiatriudvalget i spidsen ønsket at skabe fokus på de indsatser, der sigter på at skabe sammenhæng i patientforløb, på tværs af myndigheder, sektorer og forskellige forvaltninger. Psykiatriudvalget peger som det første i sit kommissorium på, at den største udfordring for at forbedre indsatserne for borgere med en psykisk sygdom er, at disse er sektoropdelte. Recovery er paradigmeskift i den psykiatriske praksis Der er de seneste femten år fremkommet et bredere erfaringsgrundlag, for hvad der hjælper mennesker med at komme sig af en psykisk sygdom. Processen med at komme sig benævnes recovery, og har fokus på hvad den psykiske syge selv kan gøre, hvad den psykisk syge skal have hjælp til og hvordan det er muligt at få den hjælp. Borgerens recoveryproces forudsætter derfor, at omgivelserne proaktivt medvirker til at give borgeren specifik information og vejledning i forhold til den enkelte borgers problemstillinger. At mennesker kan komme sig af en psykisk lidelse, har gradvist skabt et ændret syn på psy - kiatrisk behandling, således at både behandlings- og socialpsykiatrien i højere grad tilstræber større gensidighed mellem det social- og sundhedsfaglige personale og borgeren. I forhold til psykiatrisk- og psykosocial rehabilitering er inddragelsen af borgerens ressourcer et centralt element som den behandlende myndighed skal understøtte Evaluering: Pilotprojektet Udskrivningsguiden Når du udskrives fra en psykiatrisk afdeling er nået i mål og resultatet vurderes som vellykket. Dette skyldes pilotprojektets grundlæggende idé, en vigtig og alvorlig problemstilling kædet sammen med et fremsynet løsnings - orienteret formål, den brugerstyrede arbejdsproces og et konstruktivt samarbejde mellem pilotprojektet og Region Hovedstadens Psykiatri. Hovedkonklusionerne i evalueringen er følgende: Ledelsen på de psykiatriske centres giver generelt udtryk for stor opbakning og ros til projekt Udskrivningsguiden. Guidens indhold og opbygning vurderes som værende særdeles relevant, informativt og brugbart for patienterne i en recovery-orienteret retning. Fokusgruppeinterview med patienter peger på, at Udskrivningsguiden ligger i velkomst - mappen, men at den kun er brugbar, når den gennemgås i samtale med medarbejdere. Patienterne giver da udtrykt for, at guiden bidrager til at skabe ro i sindet og understøtter borgerens behov for at få bekræftet at det er okay og helt almindeligt at have det svært psykisk. Patienterne fandt, at Udskrivningsguiden også kunne give deres pårørende god og relevant viden. Fokusgruppeinterview med medarbejdere viste samme tendens. Hvis Udskrivningsguiden blot ligger i patienternes velkomstmappe er medarbejderne ikke bevidste om guidens relevans. Nogle medarbejdere mente ikke guiden var anvendelig for alle grupper af patienter. De medarbejdere, der bruger Udskrivningsguiden fandt, at guiden var meget relevant, velskrevet, dækkende og igangsættende. Pilotprojektets referencegruppe vurderer, at det færdige resultat lever op til deres forventning, at Udskrivningsguiden dækker et relevant behov med recovery-orienteret indhold. Samarbejds- og udviklings- og produktionsprocessen mellem fagfolk fra forskellige sektorer, psykiatribrugere og pårørende fandt alle givtig og frugtbar. Side 8 ud af 8

Informationsmateriale til pårørende i Psykiatrien

Informationsmateriale til pårørende i Psykiatrien INFORMATIONSINDSATS Informationsmateriale til pårørende i Psykiatrien Første møde med Psykiatrien som behandlingssted kan være en overvældende oplevelse for patienten, men i høj grad også for pårørende.

Læs mere

AKTIVITETER OG NYT FORÅR 2014 SIND Lokalafdelingerne i Hovedstadens Omegn

AKTIVITETER OG NYT FORÅR 2014 SIND Lokalafdelingerne i Hovedstadens Omegn AKTIVITETER OG NYT FORÅR 2014 SIND Lokalafdelingerne i Hovedstadens Omegn Nr. 69 - Januar - Juli 2014 Aktiviteter foråret 2014 se midtersiderne Generalforsamlinger i de nye lokalafdelinger og den nye regionskreds

Læs mere

Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland

Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland PsykInfo s formål PsykInfo er psykiatrisk informationscenter i Region Sjælland for at: øge den generelle viden og åbenhed om psykisk sygdom og psykiatrien

Læs mere

Høring af Region Hovedstadens forslag til revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Høring af Region Hovedstadens forslag til revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Psykiatriforeningernes fællesråd i Region Hovedstaden Formand Kirsten Elise Hove Skovbrynet 7, 2880 Bagsværd Telefon: 23 26 03 10 E-mail:psykiatriforening.formand@gmail.com Hjemmeside: www.psykiatriforening.dk

Læs mere

Evt. tid (min.) Referat og eventuel beslutning. mødeemnet? At dele gensidige oplevelser og erfaringer

Evt. tid (min.) Referat og eventuel beslutning. mødeemnet? At dele gensidige oplevelser og erfaringer Referat for møde: Dialogforum for sindslidende på Amager Dato og tidspunkt: 27. marts 2014 kl. 16.00-17.20. Sted: Psykiatrisk Center Amager, Centerledelsen, 1. sal, Digevej 110, 2300 København S (Vers.

Læs mere

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2015 Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolen for Recovery... 4 Praktiske oplysninger... 6 Oversigt

Læs mere

AKTIVITETER OG NYT - FORÅR 2015

AKTIVITETER OG NYT - FORÅR 2015 AKTIVITETER OG NYT - FORÅR 2015 SIND lokalafdelingerne i hovedstadens omegn Nr. 71 - JANUAR - JUNI 2015 Aktiviteter foråret 2015: Se midtersiderne Foreningsnyt - Indkaldelse til generalforsamlinger Foredrag

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM

INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM Maj 2015 INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM Bedre pårørende- og netværksinddragelse i psykiatrien på Bornholm Psykiatri Materialet er udarbejdet i samarbejde mellem Psykiatrisk

Læs mere

Kapitel 11. vigtige adresser og telefonnumre. rådgivninger

Kapitel 11. vigtige adresser og telefonnumre. rådgivninger Kapitel 11 HAR DU BRUG FOR NOGEN AT TALE MED ELLER SAVNER DU HJÆLP TIL at KOMME VIDERE MED DIT LIV? vigtige adresser og telefonnumre Alle disse rådgivninger er gratis at benytte. Du kan ringe, chatte eller

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter:

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter: Dagsorden Møde i: Forum for ledelse og uddannelse J.nr.: Dato/tidspunkt: 17. marts 2015, kl. 08.00-10.00 Sted/lokale: Kristineberg lokale 5.03a Deltagere: Vicedirektør Anne Hertz (formand) Centerchef PC

Læs mere

Praksiserfaringer med tværsektorielt samarbejde i psykiatrien

Praksiserfaringer med tværsektorielt samarbejde i psykiatrien Praksiserfaringer med tværsektorielt samarbejde i psykiatrien Marie Løkke, udviklingskonsulent, Region Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrisk Center Ballerup marie.loekke@regionh.dk Kort om projekt Samordningskonsulenter

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

AKTIVITETER OG NYT EFTERÅR 2014 SIND lokalafdelingerne i hovedstadens omegn

AKTIVITETER OG NYT EFTERÅR 2014 SIND lokalafdelingerne i hovedstadens omegn AKTIVITTR OG NYT FTRÅR 2014 SIND lokalafdelingerne i hovedstadens omegn Nr. 70 - JULI - DCMBR 2014 Aktiviteter efteråret 2014 se midtersiderne Foredrag - samtalegrupper - workshop for psykisk sårbare og

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri Januar 2012 Region Hovedstadens Psykiatri en kort orientering til patienter og pårørende Region Hovedstadens Psykiatri er Danmarks største psykiatriske hospital. Vi leverer regionens ydelser på psykiatriområdet

Læs mere

MENNESKER OG MULIGHEDER

MENNESKER OG MULIGHEDER MENNESKER OG MULIGHEER Samarbejde med brugere og pårørende Målet for Region Sjællands Psykiatri er at være en helhedspsykiatri, hvor borgeren oplever respekt og sammenhæng, præget af god tilgængelighed

Læs mere

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til regionsrådet Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 38 66 60 39 Web www.regionh.dk Journal nr.:

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN OPSAMLING. DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE

KKR HOVEDSTADEN OPSAMLING. DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OPSAMLING DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE DEN 5. FEBRUAR 2015 INDHOLD Baggrund Program for dialogmødet Opsamling fra paneldebatten Opsamling fra workshoppen Deltagerliste

Læs mere

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Møde i Psykiatri- og Handicapudvalget den 13. december 2010 Organisationen afspejler den fysiske struktur Direktion Stabe Psykiatri Børne- og

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016 Regeringen 25. oktober 2012 Venstre Dansk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016 Aftalen er ikke endelig, inden der er bekræftet en

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 23. april 2015 Region Hovedstaden har den 4. februar 2015

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere

PsykInfo arrangementer august - december 2008. psykinfo psykiatrisk informationscenter region sjælland

PsykInfo arrangementer august - december 2008. psykinfo psykiatrisk informationscenter region sjælland PsykInfo arrangementer august - december 2008 psykinfo psykiatrisk informationscenter region sjælland PsykInfo er Psykiatrisk Informationscenter Region Sjælland. PsykInfo formidler viden og vejleder om

Læs mere

LIVET MED SKIZOFRENI

LIVET MED SKIZOFRENI LIVET MED SKIZOFRENI HJÆLP OG BARRIERER PSYKIATRIFONDENS SKIZOFRENI-UNDERSØGELSE 213 PSYKIATRIFONDEN.DK UNDERSØGELSENS BAGGRUND Psykiatrifonden gennemførte i foråret 213 en spørgeskema-undersøgelse blandt

Læs mere

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Dato: 7. maj 2012 Sagsnummer: 1-42-64-0064-11 Initialer: lnsk 1. Baggrund Fremtidens bruger vil i højere grad inddrages og

Læs mere

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Dobbeltdiagnoser hvad er muligt på et kommunalt misbrugscenter? John Schmidt, psykiater 100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Stoffer - 23 år gammel - Hash

Læs mere

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Analyse og Udvikling Den 24. januar 2013 Svend Bayer Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige Gladsaxe Kommunes spilleregler

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne Til Regionsrådet i Region Hovedstaden Kommunalbestyrelserne i Albertslund Kommune, Allerød Kommune, Ballerup Kommune, Bornholms Regionskommune, Brøndby Kommune, Dragør Kommune, Egedal Kommune, Fredensborg

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012. Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6012 Web www.regionh.dk Spørgsmål

Læs mere

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling PsykInfo Køge 30.01.2013 Ledende overlæge Michael Bech-Hansen Psykiatrien Øst Region Sjælland Hvad taler vi om? vores sprogbrug Dobbelt-diagnoser = to

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om kommunal medfinansiering 1. Indledning og sammenfatning Hvidovre Kommune har i regi af ERFA-gruppe om kommunal medfinansiering på sundhedsområdet udarbejdet

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske! Sygeplejekonference Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. 4. juni 2015 på Hotel Koldingfjord Tema: Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Læs mere

FYLDER ALKOHOL FOR MEGET?

FYLDER ALKOHOL FOR MEGET? FYLDER ALKOHOL FOR MEGET? Få hjælp hos Lænke-ambulatorierne på Amager og Københavns Vestegn Lænke-ambulatorierne varetager blandt andet alkoholbehandlingen for mange af kommunerne på Amager og Københavns

Læs mere

PSYKIATRIEN I KØBENHAVNS AMT

PSYKIATRIEN I KØBENHAVNS AMT PSYKIATRIEN I KØBENHAVNS AMT Udgiver: Københavns Amt, Psykiatrisekretariatet Stationsparken 27, 2600 Glostrup Tlf.: 4322 2222 Fax: 4322 2479 Hjemmeside: www.kbhamt.dk Udgivet april 2001 2. oplag: maj 2.001

Læs mere

Portræt af en pårørende

Portræt af en pårørende SIND Portræt af en pårørende Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien SINDs Pårørenderådgivning Skovagervej 2, indgang 76, 8240 Risskov Telefonrådgivning: 86 12 48 22, 11-17 Administration:

Læs mere

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Baggrund WHO forudser, at psykisk sygdom de kommende år vil rykke op på andenpladsen over de meste belastende sygdomme både for den enkelte og for samfundet.

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

4. Målgrupper i projektet Da projektet er delt i 2 dele, er også målgruppen delt i to:

4. Målgrupper i projektet Da projektet er delt i 2 dele, er også målgruppen delt i to: Indhold 1. Indledning side 3 2. Baggrund side 3 3. Formål side 3 4. Målgrupper i projektet side 3 5. Økonomi side 3 6. Redegørelse for gennemførelse side 4 6.1 Projektets forløb side 4 6.2 Undervisningsforløb

Læs mere

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening CAFA har taget status på projekt På Vej et metodeudviklingsprojekt, der har til formål at støtte unge med psykisk sygdom i uddannelse

Læs mere

Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB

Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB NOTAT Til Socialudvalget Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB På baggrund af et medlemsforslag fra VKOB er Socialforvaltningen blevet

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region:

Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region: Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region: 1 Ansøger Direktionen Herlev Hospital 2 Kontaktperson/projektleder Navn: Helle Christiansen Adresse:

Læs mere

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Odder projektet fortsætter i 2011 Siden 2007 har SINDs Pårørenderådgivning og

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 25-11-2013 18:30. Mødelokale H6 og H7. Psykiatriudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 25-11-2013 18:30. Mødelokale H6 og H7. Psykiatriudvalget - mødesager BESLUTNINGER Psykiatriudvalget - mødesager MØDETIDSPUNKT 25-11-2013 18:30 MØDESTED Mødelokale H6 og H7 MEDLEMMER Arly Eskildsen Birgit Tystrup Finn Rudaizky Hanne Andersen Lise Müller Maja Holt Højgaard

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Resultataftale 2015 Psykiatrisk Center Amager Region Hovedstadens Psykiatri Introduktion Denne resultataftale beskriver de driftsmål og strategiske initiativer, som Psykiatrisk

Læs mere

Samarbejdet mellem patienten, de pårørende og Psykiatrien

Samarbejdet mellem patienten, de pårørende og Psykiatrien Patient- og pårørendepolitik Samarbejdet mellem patienten, de pårørende og Psykiatrien 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Del 1 Samarbejde mellem patienten, de pårørende og Psykiatrien Åben dialog... 5

Læs mere

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort Introduktion til Det Fælles Medicinkort Hvad er Fælles Medicinkort? Fælles Medicinkort (FMK) er en løsning, hvor alle borgere får et centralt opbevaret elektronisk medicinkort, der afspejler borgerens

Læs mere

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S CURRICULUM VITAE Navn Adresse Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S Telefon +4529884489 E-mail gunvor00@gmail.com Hjemmeside www.gunvor.net KOMPETENCER Personlige Jeg er god

Læs mere

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 2011 Bilag: - Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning på voksen Hørsholm

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats.

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. 08-04-2005 Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. Chefsygeplejerske Holmegårdsparken. Projektansvarlig. Ulla Knudby Sygeplejerske Klinisk vejleder Holmegårdsparken.

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Slagelse

Psykiatrisk Klinik Slagelse Psykiatrisk Klinik Slagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Specialfunktioner i Danmark et overblik

Specialfunktioner i Danmark et overblik Specialfunktioner i Danmark et overblik Netværk for Forskning og Kvalitetssikring i Psykoterapi 8. april 2011 Vicedirektør Peter Treufeldt, Region Hovedstadens Psykiatri Specialfunktioner den formelle

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatrisk patient/borgeren

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatrisk patient/borgeren Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatrisk patient/borgeren Frederiksberg Kommune og Region Hovedastadens Psykiatri Psykiatrisk Center Frederiksberg http://frontend.xstream.dk/regionh/index/psykiatrien?id=2959&page=3&category=29&search=

Læs mere

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel Region Hovedstaden Graviditet og fødsel Indledning Tillykke med din graviditet. Vi glæder os til at se dig på et af Region Hovedstadens fem fødesteder. 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende

Læs mere

Fra indlagt til udskrevet

Fra indlagt til udskrevet Fra indlagt til udskrevet Gode råd om at vende tilbage til hverdagen, når du har været indlagt på psykiatrisk afdeling Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Medlemmerne i følgegruppen, som har været med

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er et midlertidigt bo- og rehabiliteringstilbud i henhold til lov om social service 107. Det har eksisteret siden 1998.

Læs mere

1) Orientering v/ formandskabet

1) Orientering v/ formandskabet Kvalitets- og Udviklingsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Møde i: SFR BUP Dato: 25. februar 2013 Kl.: 9.00 11.00 Sted: Kristineberg 3, 2100 Kbh. Ø Telefon 45 11 20 00 Direkte 45 11 20 95 Fax

Læs mere

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Af naturvejleder, socialpædagog og psykoterapeut Benny Jensen, Psykiatrisk Informationscenter. Psykisk syge får både selvværd og et

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa)

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa) Baggrund og formål I Danmark findes ca.22.000 personer med bulimi 1. Forekomsten

Læs mere

Overblik over dobbeltdiagnoseområdet

Overblik over dobbeltdiagnoseområdet Overblik over dobbeltdiagnoseområdet Katrine Schepelern Johansen Antropolog, ph.d. Leder af Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser, Region Hovedstadens Psykiatri Formål med oplægget For 10 år siden var

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Sammenhængende sundhedstilbud på Vestegnen www.sundpåvestegnen.dk

Sammenhængende sundhedstilbud på Vestegnen www.sundpåvestegnen.dk Vestegnsprojektet Mikael Esmann, kursist Diabetes hold i Ishøj kommune og Dorte Jeppesen, udviklingschef Glostrup hospital Seminar Dansk Selskab for Interprofessionel læring og samarbejde Kolding 1 december

Læs mere

Første nyhedsbrev - fra Center for Kompetenceudvikling

Første nyhedsbrev - fra Center for Kompetenceudvikling nyhedsbrev Psykologer specialiserer sig i psykiatri side 2 Undervisere med Brugererfaringer - en ressource i undervisningen side 3-4 Sporskifte hvad vil du med din karriere side 4 På tværs af kræften side

Læs mere

Medlemsprofiler. Anders. Anne Marie. Mit navn er Anders Chr. Enevoldsen og jeg er født 1957.

Medlemsprofiler. Anders. Anne Marie. Mit navn er Anders Chr. Enevoldsen og jeg er født 1957. Medlemsprofiler. Anders Mit navn er Anders Chr. Enevoldsen og jeg er født 1957. Jeg er gift og har fire børn med hende, der stadig elsker mig. Jeg er også bedstefar. Af uddannelse er jeg socialpædagog

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

NåR DU SKal UDSKRIVES

NåR DU SKal UDSKRIVES NåR DU SKal UDSKRIVES til DIG, DER HaR VæREt INDlaGt På EN PSyKIatRISK afdeling GUIDE til DIN UDSKRIVElSE Gem den. Du får brug for den. Min nærmeste skadestue (kl. 8-22) HUSK lige DIt KoRt! Min nærmeste

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Indledning Regionsrådet har afsat en pulje på 50 mio. kr. årligt i 3 år med henblik på at styrke det tværsektorielle samarbejde om udsatte grupper.

Indledning Regionsrådet har afsat en pulje på 50 mio. kr. årligt i 3 år med henblik på at styrke det tværsektorielle samarbejde om udsatte grupper. Psykiatrisk Center Frederiksberg Nordre Fasanvej 57 2000 Frederiksberg Direkte +45 3864 3700 Web www.psykiatri-frederiksberg.dk Dato: 18. oktober 2013 Projekt bedre udredning: Et samarbejde på tværs mellem

Læs mere

Recovery-orientering Principper for pårørendesamarbejdet

Recovery-orientering Principper for pårørendesamarbejdet Recovery-orientering Principper for pårørendesamarbejdet SOCIALFORVALTNINGEN Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund... 4 Hvem er de pårørende?... 4 Formålet med pårørendesamarbejde...

Læs mere

Afbud fra resten af deltagerne. Referent: Annie Elise Geilman. hvad, hvornår) Kort præsentationsrunde. Punkt 2. Dagsordenen godkendes.

Afbud fra resten af deltagerne. Referent: Annie Elise Geilman. hvad, hvornår) Kort præsentationsrunde. Punkt 2. Dagsordenen godkendes. Referat af møde i det Kommunale Samarbejdsfora for Psykiatrien Vest Møde d. 12. juni 2014, i undervisningslokalet på Gul Gang, indgang Z2, Sengeafsnit V4, Birkevænget 7, Holbæk. Patient- og pårørendeorganisationer

Læs mere

LOKAL- FORENINGS- GUIDE EN KORT GENNEMGANG AF LOKALFORENINGENS OPGAVER OG ORGANISERING

LOKAL- FORENINGS- GUIDE EN KORT GENNEMGANG AF LOKALFORENINGENS OPGAVER OG ORGANISERING LOKAL- FORENINGS- GUIDE EN KORT GENNEMGANG AF LOKALFORENINGENS OPGAVER OG ORGANISERING Lokalforeningsguiden beskriver de rammer, lokalforeningsbestyrelser i Kræftens Bekæmpelse arbejder inden for. Den

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Et tilbud til senhjerneskadede og deres pårørende, om undervisning, rådgivning, samtalegruppe, pårørende cafe, Samværdsgruppe, kreative aktiviteter og værksted.

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

Giv psykiatrien en stemme

Giv psykiatrien en stemme Regions- og byrådsvalgene Giv psykiatrien en stemme Inspirationshæfte til brug ved valgene i november NOVEMBER Mere end 50 pct. af vælgerne er direkte eller indirekte berørt af psykisk sygdom. Skal vi

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

- styrkelse af det tværsektorielle

- styrkelse af det tværsektorielle Projekt Velfærdsledelse - styrkelse af det tværsektorielle samarbejde Frederiksberg Kommune og PC Frederiksberg Oktober 2011 april 2013 Program Projektets historik - Formål og baggrund Udklip fra undersøgelsesresultater

Læs mere

Klinik for spiseforstyrrelser

Klinik for spiseforstyrrelser Klinik for spiseforstyrrelser Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at undersøgelse,

Læs mere

Trondheim 15-16 marts 2010. Hvilke patienter har mest gavn af OP - team

Trondheim 15-16 marts 2010. Hvilke patienter har mest gavn af OP - team Trondheim 15-16 marts 2010 Hvilke patienter har mest gavn af OP - team Forventede resultater af ACTmodellen (MTV-raporten) Udgiftneutral Færre indlæggelser Stabilitet i behandlingen Færre misbrugsproblemer

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 500 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 500 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 500 Offentligt Igangværende projekter med adresse i, der får støtte fra satspuljen på SIMs område 10-09-2012

Læs mere