Lokalforeningerne har stået for en række møder og arrangementer herunder: Sommerforedrag på Rødovregård i samarbejde med AOF over 6 gange

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalforeningerne har stået for en række møder og arrangementer herunder: Sommerforedrag på Rødovregård i samarbejde med AOF over 6 gange"

Transkript

1

2 2. Bliv frivillig eller vær aktiv i SIND Lokalforeningerne i Ballerup-Furesø-Herlev, Gladsaxe-Gentofte-Lyngby, Rødovre og Vestegnen værdsætter MEGET, hvis du har lyst til at være aktiv i bestyrelsesarbejdet. Vi er mange trofaste bestyrelsesmedlemmer, men vi trænger til fornyelse gerne af medlemmer, der endnu ikke er seniorer. Har du lyst så kontakt lokalformanden. Du vil blive hilst velkommen. Har du lyst til at lave et stykke frivilligt arbejde f.eks. være frivillig besøgsven i SIND-Nettet eller Vestegnens besøgsvenner, være tovholder for en samtalegruppe eller være med til at arrangere aktiviter, udflugter, samvær, ferier eller offentlige møder så kontakt lokalformanden? 3. Kredsbladet og kredsens nye hjemmeside Kredsbladet er fortsat vores ansigt udadtil med vægt på kalender og aktiviteter. I år har de to numre været meget flot fyldt med spændende aktiviteter dækkende et bredt felt af emner. Tak til alle lokalforneninger for denne indsats. Kredsbladet et oplag på eksemplarer og sender kredsbladet både til vores 654 medlemmer og til alle afdelinger, ambulatorier og opsøgende teams på de psykiatriske og distriktspsykiatriske centre og til private og kommunale aktivitets- og væresteder og botilbud samt til biblioteker og kommunernes forvaltninger. Vi satser på at få aktivitetsbladet ud der, hvor vores målgruppe er og håber på den måde at nå ud til langt flere. Også kalenderfunktionen på sind.dk samt SIND-Bladet er med til at oplyse om vores aktiviteter og har rekrutteret mange deltagere også uden for kredsens område. Vi har fået en ny, simpel hjemmeside, der med kort viser hvilke kommuner, de enkelte lokalforeninger dækker, kontaktoplysninger, lokale aktiviteter og lokale nyheder. 4. Frivilligt socialt arbejde - 18 støtte Lokalforeningernes aktiviteter støtte ofte af 18 midler fra de enkelte kommuner. Desværre viser det sig, at mange af vores kommuner ikke udbetaler det beløb i 18 støtte som de modtager i bloktilskud. Således udbetaler Ballerup kun 36%, Brøndby 47%, Gladsaxe 35%, Glostrup 11%, Albertslund 40 %, Hvidovre 41%, Høje Taastrup 49%, Rødovre 43%, Ishøj 38%, Vallensbæk 47%. Kun Gentofte og Herlev udbetaler mere end de modtager i bloktilskud til 18. Dette kunne nok give anledning til, at vi stiller spørgsmål til de enkelte kommuner om, hvad baggrunden er for at de ikke udbetaler 18 støtte svarende til de modtagne bloktilskud. Herudover er det bemærkelsesværdigt at kun 7% af 18 midler gør til aktiviteter for sindslidende. 5. Lokalforeningernes aktiviteter i årets løb: Lokalforeningerne har stået for en række møder og arrangementer herunder: Åbent hus i Rødovre hver onsdag kl. 19 Sommerforedrag på Rødovregård i samarbejde med AOF over 6 gange Cafe SIND som et åbent tilbud i Sundhedshuset i Ballerup en gang om måneden Mange foredrag herunder: Depression en folkesygdom med psykoterapeut Ulla Vincentsen i Gladsaxe efterfulgt af samtalegrupper over 8 gange. Følelser som navigationsinstrument til at få det bedre som pårørende til en psykisk sårbar med psykoterapeut Ulla Vincentsen i Gladsaxe efterfulgt af samtalegrupper over 8 gange. Side 2 ud af 8

3 Mit liv i ingenmandsland om livet med borgerline ved Pia Løvstad Frydensberg, hvor 100 mødte frem. Foredrag for pårørende til psykisk sårbare Må jeg også græde? i Gladsaxe efterfulgt af 3 heldags workshops med coaching Sådan finder du ro i livet som pårørende til et psykisk sårbart menneske ved Kamilla Munk Appel. Tale er guld bryd tvivlen og tavsheden om psykisk sygdom med Diana Benneweis og Anne Margrethe Gad Jørgensen fra SINDs pårørenderådgivning i Århus arrangeret af Gladsaxe Handicapråd som led i EN AF OS landskampagnen. Om at komme sig fra angst i Ballerup med psykolog John Eltong Sensitive børn og Sensitive voksne med Lars Lolk fra HSP-foreningen i Ishøj. Politiker topmøde i Ishøj med folketings- og lokalpolitikere til debat i anledning af SINDETS DAG. I tilknytning til generalforsamlingerne havde: Ballerup-Herlev oplæg ved centerchef for Ballerup psykiatriske Center Jan Toftholm Andersen om centrets og dets nybyggeri, Gladsaxe oplæg ved centerchef for Frederiksberg Psykiatriske Center Kristen Kistrup om hvorfor det er vigtigt at distriktspsykiatrien er en opgave for regionen og ikke kommunernes i jf. Gentofte og Gladsaxes forslag til Frikommuneforsøg Kredsen havde en fremragende aften i Ishøj med Niels Olsen (Noller) Det er muligt om Niels Olsens egen misbrugshistorie og om de mange pårørendeproblemer, som affødes af misbruget. Gladsaxes miniferie til Sølyst, Fakse Ladeplads med 30 deltagere Gladsaxes ferie for de over 35 årige til Isøre og for de unge under 35 år til Marienlyst i samarbejde med Carlshuse, Gladsaxes psykosociale tilbud. Ballerups udflugt til Pederstrup Gladsaxe udflugt til Søgården med bådfarten på Lyngby og Bagsværd Sø. Troldspejlets koncerter i anledning af Sindets Dag i Ballerup. Julehygge i Ballerup og Gladsaxe SINDs lokalforeninger indgår i de lokale dialogfora, hvilket bl.a. indebar offentlige møde om Åbent hus på Psykiatrisk Center Ballerup SIND har via Fællesrådet været medarrangør i samarbejde med Region Hovedstadens Psykiatri af konferencen Et liv med skizofreni et liv i udvikling på Rigshospitalet SIND har via Det Sociale Netværk været medarrangør af Det Sociale Topmøde i Frederikberg med teamet Dialog. SIND har i samarbejde med Psykiatrifonden afholdt en Psykoseskole for pårørende over 6 gange som led i Landsindsatsen om Skizofreni TID TIL TOLERANCE Vi har deltaget med informationsmateriale og stand på en række frivilligheds- og handicapdage i Herlev, Ballerup, Rødovre, Taastrup og Gladsaxe. Side 3 ud af 8

4 6. Landsforeningen SIND SIND 2012 På SIND Landsmøde september vedtog et overvældende flertal at SIND skal have nye vedtægter. Af de 116 delegerede stemte kun 4 imod. Vi havde 11 delegerede. De nye vedtægter betyder at: der holdes landsmøde hvert 3. år med 80 delegerede (tidligere hvert 2. år med 120 delegerede) SINDs daglige ledelse DL - består af 3 medlemmer: formand og 2 næstformænd. Her er Knud kristensen, Kristian Bennedsen og Ingelise Svendsen valgt for (tidligere havde vi et forretningsudvalg med 7 medlemmer). Hovedbestyrelsen er på 15: 5 landsmødevalgte, 5 fra regionskredsene, 3 fra DL og 2 fra landsdækkende aktiviteter. (tidligere havde 25: 5 landsmødevalgte, 16 fra kredsene, 3 fra FU og 1 SIND Ungdom), der oprettes regionskredse, der selv udarbejder deres vedtægter, som godkendes af Hovedbestyrelsen. Der er angivet 11 punkter, der skal indgå i vedtægterne, regionskredsen skal holde generalforsamling hvert år og opgavefordelingen mellem regionskreds og lokalafdelinger skal afklares. de nye lokalafdelinger (tidligere lokalforeninger og Bornholm, Frederiksberg og Københavns kreds, der jo hver kun dækker en kommune) udarbejder selv deres vedtægter, som godkendes af regionskredsen. Der skal være mindst 3 i en lokalafdelings bestyrelse. lokalafdelingerne modtager fremover 107 kr. pr. medlem (tidligere 50 kr. + tips- og lottomidler) og regionskredsen 53 kr. pr. medlem (tidligere 30 kr + tips- pg lottomidler dog 80 kr. hvis der ingen lokalforeninger er). Ialt for de lokale kr. mere pr. år. de nye vedtægter evalueres i løbet af denne landsmødeperiode 7. Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden I Fællesrådet arbejder nu 24 foreningen i regionen sammen, dvs. kredse og regionale afdelinger af SIND, Bedre Psykiatri, Borderlinge-netværket, LAP-Landsforeningens Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere, ADHD-foreningen, Autismeforeningen, Angst-, Depressions- og OCD-foreningen, Foreningens Outsideren (bladet Outsideren s forening), HSP-foreningens for særligt sensitive mennesker, LMS-Landsforeningen Mod Spiseforstyrrelser og Selvskade, PS-Pårørende til Spiseforstyrrede samt Foreningen for Efterladte efter Selvmord. og Skizofreniforeningen. Der er i alt 87 aktive tillidsfolk i Fællesrådet heraf 29 fra SIND. Gennem Fællesrådet er SIND med i Dialogforum Psykiatri (sammen med 6 regionsrådspolitikere), Dialogforum Ledelse (Sammen med Region Hovedstadens Psykiatris direktion) og i Dialogforum på de enkelte psykiatriske centre. Vi er med i Komité for tvang og Etisk Klinisk komité, Komité for psykoterapi, Tænketank for velfærdsledelse, Kodeks for god medicinsk behandling, Styregruppe for strategi for patient-, bruger- og pårørendeinddragelse og Styregruppe for uddannelse i recovery i psykiatrien. Sammen med andre bruger- og pårørendeorganistioner inden for psykiatrien deltager Fællesrådet i et årligt møde med Dansk Psykiatrisk Selskab, samt i DPS's etiske udvalg. Desuden er Kirsten Elise Hove med til at udforme et specialespor med psykosociale og psykiatriske rehabilitering som led i Syddansk Universitets Master i Rehabilitering, sammen med Bo Christoffersen, der er leder af botilbuddet Skovvænget. Kontakt Fællesrådets formand Kirsten Elise Hove, tlf , hvis du er interesseret Fællesrådets arbejde. Nogle af de områder vi i Fællesrådet har beskæftiget os mest med i 2012 er: medicineringspraksis med udgangspunkt i overmedicinering af de antipsykotiske lægemiddel Olanzapin/Zyprexa dvs døgndoser på mere en 40 mg og det beroligende Side 4 ud af 8

5 middel Midazoplam med udgangspunkt i Psykiatrisk Center Glostrup men som nu inddrager alle centre i regionen. Sagen indeholder alvorlige ledelsesproblemer og manglende lydhørhed overfor medarbejdere, der i længere periode havde påpeget disse problemer. Medicineringspraksis følges af en række ekspertgrupper, samt med inddragelse af Fællesrådets medlemmer til drøftelse med ledelse af den klinisk, etiske praksis og til drøftelse med Dansk Psykiatrisk Selskab. vægt på at al psykiatrisk behandling stationært og ambulant uanset om det drejer sig om lidelser med eller uden psykose skal indholde terapeutisk og medicinsk behandling samt rehabilitering. Fællesrådet er især interesseret i at fremme mere psykoterapi - og gerne ikke kun kognitiv terapi men også andre former for terapi. Derfor er det dejligt, at vi nu har medlemmer i den nyoprettede komité. det ledelsesunderstøttet uddannelsesprogram for ansatte i Region Hovedstaden Psykiatri, der skal undervises i, hvorledes den psykiatriske behandling kan understøtte patienternes egen recoveryproces, således at behandling og behandlingsmetoderne afspejler patienternes egne ønsker og mål for fremtiden. Af de fire fuldtidsansatte undervisere har to egne erfaringer som patienter med en sindslidelse. en samlet strategi for patient-, bruger- og pårørendeinddragelse. RHP vil udvikle og styrke aktiv inddragelse af patienter både i den daglige behandlingspraksis og i ud - viklingen af psykiatrien. En øget og forbedret patient-, bruger- og pårørendeinddragelse skal sættes højt på dagsordnen dækkende alle faser af et patientforløb i børne- og ungdomspsykiatri såvel som i voksenpsykiatri og botilbuddene i RHP. Formålet er at styrke og øge viden om og metoder til patient- og brugerinddragelse - dels ved at sætte mål for en samlet og fælles udvikling af patient-, bruger- og pårørendeinddragelse, dels ved at udarbejde en handleplan med henblik på at operationalisere strategien og understøtte implementering i praksis. 8. PsykInfo i Region Hovedstaden Vi har nu endelig fået etableret et Psykiatrisk Informationscenter PsykInfo i Region Hovedstaden. Det har været Psykiatriforeningernes Fællesråds absolutte topprioriterede ønske gennem de sidste 6 år. PsykInfo tilbyder information, rådgivning og vejledning om psykisk sygdom og psykiatri til alle borgere, der har brug for mere viden. Alle kan henvende sig til PsykInfo. Det kan være brugere af psykiatrien eller pårørende til et menneske med en psykisk sygdom. Men også elever, studerende, lærere, jobkonsulenter, sagsbehandlere eller andre faggrupper kan få mere viden om psykisk sygdom og behandling. Rådgivning og information I PsykInfo svarer vi på spørgsmål om psykisk sygdom, f.eks. symptomer, årsager og behandling. Vi tilbyder telefonisk eller personlig anonym rådgivning til f.eks. pårørende, der kan stå i en svær og ukendt situation. Vi hjælper også med at skabe overblik i et ofte indviklet behandlingssystem og de mange tilbud. Alle, der henvender sig får viden til at komme videre. PsykInfo har dog ikke behandling eller længere samtaleforløb. Arrangementer, undervisning og kampagner PsykInfo gennemfører - ofte i samarbejde med andre - aktiviteter som foredrag, undervisning, arrangementer og kampagner. Vi får i 2013 en bus, som kører rundt i regionen med informations- og kampagneaktiviteter. PsykInfo er bl.a. koordinator for Region Hovedstandens deltagelse i landskampagnen EN AF OS. Kontakt PsykInfo flytter 1. februar 2013 til adressen Rosengården nr. 14, København K - sidegade til Fiolstræde lige ved Nørreport Station. Ring: alle hverdage i dagtimerne eller send en mail til leder af PsykInfo Anette Echwald: PsykInfos formål er via en række formidlingsaktiviteter at skabe større åbenhed og nedbryde fordomme om psykisk sygdom, om mennesker med psykisk sygdom og om psykiatrien som behandlingssted. PsykInfo er bemandet med personale som har kompetencer inden for kommunikation, rådgivning og vejledning. Side 5 ud af 8

6 9. Projekt for Din gode udskrivning inddragelse og recovery i psykiatrien Dette er Fællesrådets største projekt. Psykiatriforeningernes Fællesråd i RH, Foreningen Outsideren og Askovgården har i november 2012 ansøgt Trygfonden om 6. mio. til Udskrivningsguidens Fase 2. Projekt Din gode udskrivning har til formål at understøtte, at borgere i hele landet, der er indlagt på et psykiatrisk center, systematisk og konsekvent informeres om, hvad der skal og kan forgå i forbindelse med en udskrivelse og perioden efter. Dette skal medvirke til, at borgere selv arbejder aktivt for at komme sig efter alvorlige psykiske problemer og genskabe deres hverdag efter udskrivning. Projektet skal udvikle et operationelt, landsdækkende recovery-værktøj, der understøtter rehabiliteringen i forbindelse med voksne psykiatriske patienters udskrivning. Centralt står inddragelsen af psykiatriens professionelle, patienter og pårørende i samarbejdet om at integrere og tilpasse guiden til regionale forhold i den enkelte region. Projektet tager afsæt i erfaringerne fra pilotprojektet Udskrivningsguiden Når du udskrives fra en psykiatrisk afdeling, der er resultatet af et samarbejde mellem Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden, Foreningen Outsideren og Region Hovedstadens Psykiatri. Udskrivningsguiden er en tryksag på 36 sider, hvori patienter og pårørende i Region Hovedstaden oplyses og vejledes om, hvad der kan og skal ske i udskrivningsforløbet efter behandlingen og i perioden 12 måneder efter. Den trykte guide suppleres af tilsvarende information på hjemmesiden Guiden udleveres sammen med anden patientinformation. Projektet har i første halvår taget kontakt til de ansvarlige for patientinformationsmaterialet i Region Nord, Midt, Syd og Sjælland, for at undersøge interessen for at udvikle regionale udskrivningsguider. Der har været positive tilkendegivelser fra samtlige regioner, dog har Region Midt ønsket at gøre brug af materialet uden at samarbejde med projektet, hvilket ikke er foreneligt med projektets formål om at guiderne skal tilpasses regionale forhold i et samarbejde mellem professionelle, brugere og pårørende i psykiatrien. Landets fire andre regioner vil gerne indgå i et formelt samarbejde med projektet. Hertil er landsdækkende bruger-pårørendeorganisationer, og også her har tilbagemeldingerne været positive for et samarbejde. Projekt Din gode udskrivning skal udvikle en strategi for hvordan Udskrivningsguidens materialer implementeres som et klinisk værktøj på de psykiatriske centres sengeafsnit. På baggrund af strategien skal projektet medvirke til at etablere et samarbejde i de enkelte regioner, omkring afviklingen af en række implementeringsaktiviteter i form af kurser, dialogmøder og konferencer. Aktiviteterne har fokus på hvordan Udskrivningsguiden kan bidrage til den enkeltes recoveryproces, ved materialet integreres i samarbejdet mellem patienten og personalet, og at kendskabet til guiden udbredes til de regionale bruger og pårørende netværk. Projektet skal tilbyde lettilgængelig information om udskrivningen, reetableringen af hverdagen og mulighederne for at genoptage hverdagslivet. Det er i denne forbindelse afgørende, at patienten får vejledning fra personalet til at anvende og sortere i den information, som projektets materialer præsenterer, og at brugere og pårørende deltager aktivt i udformningen af materialet. Din gode udskrivning skal ved sin afslutning være et færdigudviklet og afprøvet koncept, der bygger på konkret viden om hvordan projektets materialer bedst anvendes på psykiatriske Side 6 ud af 8

7 sengeafsnit, herunder hvilke dokumenterede effekter brugen af Udskrivningsguiden har. Der indgives ansøgning til Trygfonden om økonomisk støtte 1. december Projektet forløber over en tre-årig periode ( ) og tilrettelægges i tre sideløbende delprojekter: Delprojekt 1: Samarbejde med regionerne om udvikling og implementering af regionale udgaver Videreførelse af samarbejdet med Region Hovedstadens Psykiatri. Udarbejdelse og publicering af regionale udgaver af Udskrivningsguiden i samarbejde med øvrige regioner, der ønsker et formelt samarbejde. Udvikling af implementeringskoncepter for de regionale udskrivningsguider. Færdigudviklet koncept for regionale versioner af trykt og digitalt materiale på basis af implementerings- og evalueringserfaringerne. Udvikling af nye materialer, der understøtter ikke-indlagte psykisk sårbare borgeres recovery. Delprojekt 2: Evaluering af Udskrivningsguidens implementering og effekt Evaluering af hvordan og i hvilket omfang Udskrivningsguiden er integreret i klinisk praksis. Effektmåling af i hvilket omfang Udskrivningsguiden understøtter borgerens recovery efter indlæggelse på et psykiatrisk center. Delprojekt 3: Videreudvikling af Hjemmesiden udskrevet.dk redesignes så den også dækker specifikke informationsbehov i de enkelte regioner. Fremstilling af videoklip, der fremmer formidlingen især til svagere patienter. Videoerne skal formidle hjemmesidens indhold og personlige fortællinger om at genskabe sin hverdag efter udskrivningen. Udvikling af App i tilknytning til udskrevet.dk. Udvikling af landsdækkende AKUT-underside med informationer om de regionale muligheder for psykiatrisk akut-hjælp og koncept for forankring af løbende opdatering af oplysningerne. Udskrivning en risikofyldt begivenhed Forskning peger på, at de første tolv måneder efter udskrivning fra et psykiatrisk sengeafsnit, er en særlig sårbar periode med en stærkt forøget selvmordsrisiko dertil kommer en øget risiko for genindlæggelse, isolation og kriminel aktivitet. Både fra bruger- og pårørendeforeninger, kommuner, regioner og regeringen peges der på, at der er behov for en bedre sammenhæng mellem regionernes behandlingsindsats og kommunernes efterfølgende psykosociale rehabiliteringsindsats. At kunne skabe denne sammenhæng omkring patienternes udskrivning er afgørende for at undgå uhensigtsmæssige forløb, hyppige behandlingsbrud, unødige genindlæggelser og unødvendig menneskelig lidelse. Side 7 ud af 8

8 Regeringen har med Psykiatriudvalget i spidsen ønsket at skabe fokus på de indsatser, der sigter på at skabe sammenhæng i patientforløb, på tværs af myndigheder, sektorer og forskellige forvaltninger. Psykiatriudvalget peger som det første i sit kommissorium på, at den største udfordring for at forbedre indsatserne for borgere med en psykisk sygdom er, at disse er sektoropdelte. Recovery er paradigmeskift i den psykiatriske praksis Der er de seneste femten år fremkommet et bredere erfaringsgrundlag, for hvad der hjælper mennesker med at komme sig af en psykisk sygdom. Processen med at komme sig benævnes recovery, og har fokus på hvad den psykiske syge selv kan gøre, hvad den psykisk syge skal have hjælp til og hvordan det er muligt at få den hjælp. Borgerens recoveryproces forudsætter derfor, at omgivelserne proaktivt medvirker til at give borgeren specifik information og vejledning i forhold til den enkelte borgers problemstillinger. At mennesker kan komme sig af en psykisk lidelse, har gradvist skabt et ændret syn på psy - kiatrisk behandling, således at både behandlings- og socialpsykiatrien i højere grad tilstræber større gensidighed mellem det social- og sundhedsfaglige personale og borgeren. I forhold til psykiatrisk- og psykosocial rehabilitering er inddragelsen af borgerens ressourcer et centralt element som den behandlende myndighed skal understøtte Evaluering: Pilotprojektet Udskrivningsguiden Når du udskrives fra en psykiatrisk afdeling er nået i mål og resultatet vurderes som vellykket. Dette skyldes pilotprojektets grundlæggende idé, en vigtig og alvorlig problemstilling kædet sammen med et fremsynet løsnings - orienteret formål, den brugerstyrede arbejdsproces og et konstruktivt samarbejde mellem pilotprojektet og Region Hovedstadens Psykiatri. Hovedkonklusionerne i evalueringen er følgende: Ledelsen på de psykiatriske centres giver generelt udtryk for stor opbakning og ros til projekt Udskrivningsguiden. Guidens indhold og opbygning vurderes som værende særdeles relevant, informativt og brugbart for patienterne i en recovery-orienteret retning. Fokusgruppeinterview med patienter peger på, at Udskrivningsguiden ligger i velkomst - mappen, men at den kun er brugbar, når den gennemgås i samtale med medarbejdere. Patienterne giver da udtrykt for, at guiden bidrager til at skabe ro i sindet og understøtter borgerens behov for at få bekræftet at det er okay og helt almindeligt at have det svært psykisk. Patienterne fandt, at Udskrivningsguiden også kunne give deres pårørende god og relevant viden. Fokusgruppeinterview med medarbejdere viste samme tendens. Hvis Udskrivningsguiden blot ligger i patienternes velkomstmappe er medarbejderne ikke bevidste om guidens relevans. Nogle medarbejdere mente ikke guiden var anvendelig for alle grupper af patienter. De medarbejdere, der bruger Udskrivningsguiden fandt, at guiden var meget relevant, velskrevet, dækkende og igangsættende. Pilotprojektets referencegruppe vurderer, at det færdige resultat lever op til deres forventning, at Udskrivningsguiden dækker et relevant behov med recovery-orienteret indhold. Samarbejds- og udviklings- og produktionsprocessen mellem fagfolk fra forskellige sektorer, psykiatribrugere og pårørende fandt alle givtig og frugtbar. Side 8 ud af 8