Lokalforeningerne har stået for en række møder og arrangementer herunder: Sommerforedrag på Rødovregård i samarbejde med AOF over 6 gange

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalforeningerne har stået for en række møder og arrangementer herunder: Sommerforedrag på Rødovregård i samarbejde med AOF over 6 gange"

Transkript

1

2 2. Bliv frivillig eller vær aktiv i SIND Lokalforeningerne i Ballerup-Furesø-Herlev, Gladsaxe-Gentofte-Lyngby, Rødovre og Vestegnen værdsætter MEGET, hvis du har lyst til at være aktiv i bestyrelsesarbejdet. Vi er mange trofaste bestyrelsesmedlemmer, men vi trænger til fornyelse gerne af medlemmer, der endnu ikke er seniorer. Har du lyst så kontakt lokalformanden. Du vil blive hilst velkommen. Har du lyst til at lave et stykke frivilligt arbejde f.eks. være frivillig besøgsven i SIND-Nettet eller Vestegnens besøgsvenner, være tovholder for en samtalegruppe eller være med til at arrangere aktiviter, udflugter, samvær, ferier eller offentlige møder så kontakt lokalformanden? 3. Kredsbladet og kredsens nye hjemmeside Kredsbladet er fortsat vores ansigt udadtil med vægt på kalender og aktiviteter. I år har de to numre været meget flot fyldt med spændende aktiviteter dækkende et bredt felt af emner. Tak til alle lokalforneninger for denne indsats. Kredsbladet et oplag på eksemplarer og sender kredsbladet både til vores 654 medlemmer og til alle afdelinger, ambulatorier og opsøgende teams på de psykiatriske og distriktspsykiatriske centre og til private og kommunale aktivitets- og væresteder og botilbud samt til biblioteker og kommunernes forvaltninger. Vi satser på at få aktivitetsbladet ud der, hvor vores målgruppe er og håber på den måde at nå ud til langt flere. Også kalenderfunktionen på sind.dk samt SIND-Bladet er med til at oplyse om vores aktiviteter og har rekrutteret mange deltagere også uden for kredsens område. Vi har fået en ny, simpel hjemmeside, der med kort viser hvilke kommuner, de enkelte lokalforeninger dækker, kontaktoplysninger, lokale aktiviteter og lokale nyheder. 4. Frivilligt socialt arbejde - 18 støtte Lokalforeningernes aktiviteter støtte ofte af 18 midler fra de enkelte kommuner. Desværre viser det sig, at mange af vores kommuner ikke udbetaler det beløb i 18 støtte som de modtager i bloktilskud. Således udbetaler Ballerup kun 36%, Brøndby 47%, Gladsaxe 35%, Glostrup 11%, Albertslund 40 %, Hvidovre 41%, Høje Taastrup 49%, Rødovre 43%, Ishøj 38%, Vallensbæk 47%. Kun Gentofte og Herlev udbetaler mere end de modtager i bloktilskud til 18. Dette kunne nok give anledning til, at vi stiller spørgsmål til de enkelte kommuner om, hvad baggrunden er for at de ikke udbetaler 18 støtte svarende til de modtagne bloktilskud. Herudover er det bemærkelsesværdigt at kun 7% af 18 midler gør til aktiviteter for sindslidende. 5. Lokalforeningernes aktiviteter i årets løb: Lokalforeningerne har stået for en række møder og arrangementer herunder: Åbent hus i Rødovre hver onsdag kl. 19 Sommerforedrag på Rødovregård i samarbejde med AOF over 6 gange Cafe SIND som et åbent tilbud i Sundhedshuset i Ballerup en gang om måneden Mange foredrag herunder: Depression en folkesygdom med psykoterapeut Ulla Vincentsen i Gladsaxe efterfulgt af samtalegrupper over 8 gange. Følelser som navigationsinstrument til at få det bedre som pårørende til en psykisk sårbar med psykoterapeut Ulla Vincentsen i Gladsaxe efterfulgt af samtalegrupper over 8 gange. Side 2 ud af 8

3 Mit liv i ingenmandsland om livet med borgerline ved Pia Løvstad Frydensberg, hvor 100 mødte frem. Foredrag for pårørende til psykisk sårbare Må jeg også græde? i Gladsaxe efterfulgt af 3 heldags workshops med coaching Sådan finder du ro i livet som pårørende til et psykisk sårbart menneske ved Kamilla Munk Appel. Tale er guld bryd tvivlen og tavsheden om psykisk sygdom med Diana Benneweis og Anne Margrethe Gad Jørgensen fra SINDs pårørenderådgivning i Århus arrangeret af Gladsaxe Handicapråd som led i EN AF OS landskampagnen. Om at komme sig fra angst i Ballerup med psykolog John Eltong Sensitive børn og Sensitive voksne med Lars Lolk fra HSP-foreningen i Ishøj. Politiker topmøde i Ishøj med folketings- og lokalpolitikere til debat i anledning af SINDETS DAG. I tilknytning til generalforsamlingerne havde: Ballerup-Herlev oplæg ved centerchef for Ballerup psykiatriske Center Jan Toftholm Andersen om centrets og dets nybyggeri, Gladsaxe oplæg ved centerchef for Frederiksberg Psykiatriske Center Kristen Kistrup om hvorfor det er vigtigt at distriktspsykiatrien er en opgave for regionen og ikke kommunernes i jf. Gentofte og Gladsaxes forslag til Frikommuneforsøg Kredsen havde en fremragende aften i Ishøj med Niels Olsen (Noller) Det er muligt om Niels Olsens egen misbrugshistorie og om de mange pårørendeproblemer, som affødes af misbruget. Gladsaxes miniferie til Sølyst, Fakse Ladeplads med 30 deltagere Gladsaxes ferie for de over 35 årige til Isøre og for de unge under 35 år til Marienlyst i samarbejde med Carlshuse, Gladsaxes psykosociale tilbud. Ballerups udflugt til Pederstrup Gladsaxe udflugt til Søgården med bådfarten på Lyngby og Bagsværd Sø. Troldspejlets koncerter i anledning af Sindets Dag i Ballerup. Julehygge i Ballerup og Gladsaxe SINDs lokalforeninger indgår i de lokale dialogfora, hvilket bl.a. indebar offentlige møde om Åbent hus på Psykiatrisk Center Ballerup SIND har via Fællesrådet været medarrangør i samarbejde med Region Hovedstadens Psykiatri af konferencen Et liv med skizofreni et liv i udvikling på Rigshospitalet SIND har via Det Sociale Netværk været medarrangør af Det Sociale Topmøde i Frederikberg med teamet Dialog. SIND har i samarbejde med Psykiatrifonden afholdt en Psykoseskole for pårørende over 6 gange som led i Landsindsatsen om Skizofreni TID TIL TOLERANCE Vi har deltaget med informationsmateriale og stand på en række frivilligheds- og handicapdage i Herlev, Ballerup, Rødovre, Taastrup og Gladsaxe. Side 3 ud af 8

4 6. Landsforeningen SIND SIND 2012 På SIND Landsmøde september vedtog et overvældende flertal at SIND skal have nye vedtægter. Af de 116 delegerede stemte kun 4 imod. Vi havde 11 delegerede. De nye vedtægter betyder at: der holdes landsmøde hvert 3. år med 80 delegerede (tidligere hvert 2. år med 120 delegerede) SINDs daglige ledelse DL - består af 3 medlemmer: formand og 2 næstformænd. Her er Knud kristensen, Kristian Bennedsen og Ingelise Svendsen valgt for (tidligere havde vi et forretningsudvalg med 7 medlemmer). Hovedbestyrelsen er på 15: 5 landsmødevalgte, 5 fra regionskredsene, 3 fra DL og 2 fra landsdækkende aktiviteter. (tidligere havde 25: 5 landsmødevalgte, 16 fra kredsene, 3 fra FU og 1 SIND Ungdom), der oprettes regionskredse, der selv udarbejder deres vedtægter, som godkendes af Hovedbestyrelsen. Der er angivet 11 punkter, der skal indgå i vedtægterne, regionskredsen skal holde generalforsamling hvert år og opgavefordelingen mellem regionskreds og lokalafdelinger skal afklares. de nye lokalafdelinger (tidligere lokalforeninger og Bornholm, Frederiksberg og Københavns kreds, der jo hver kun dækker en kommune) udarbejder selv deres vedtægter, som godkendes af regionskredsen. Der skal være mindst 3 i en lokalafdelings bestyrelse. lokalafdelingerne modtager fremover 107 kr. pr. medlem (tidligere 50 kr. + tips- og lottomidler) og regionskredsen 53 kr. pr. medlem (tidligere 30 kr + tips- pg lottomidler dog 80 kr. hvis der ingen lokalforeninger er). Ialt for de lokale kr. mere pr. år. de nye vedtægter evalueres i løbet af denne landsmødeperiode 7. Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden I Fællesrådet arbejder nu 24 foreningen i regionen sammen, dvs. kredse og regionale afdelinger af SIND, Bedre Psykiatri, Borderlinge-netværket, LAP-Landsforeningens Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere, ADHD-foreningen, Autismeforeningen, Angst-, Depressions- og OCD-foreningen, Foreningens Outsideren (bladet Outsideren s forening), HSP-foreningens for særligt sensitive mennesker, LMS-Landsforeningen Mod Spiseforstyrrelser og Selvskade, PS-Pårørende til Spiseforstyrrede samt Foreningen for Efterladte efter Selvmord. og Skizofreniforeningen. Der er i alt 87 aktive tillidsfolk i Fællesrådet heraf 29 fra SIND. Gennem Fællesrådet er SIND med i Dialogforum Psykiatri (sammen med 6 regionsrådspolitikere), Dialogforum Ledelse (Sammen med Region Hovedstadens Psykiatris direktion) og i Dialogforum på de enkelte psykiatriske centre. Vi er med i Komité for tvang og Etisk Klinisk komité, Komité for psykoterapi, Tænketank for velfærdsledelse, Kodeks for god medicinsk behandling, Styregruppe for strategi for patient-, bruger- og pårørendeinddragelse og Styregruppe for uddannelse i recovery i psykiatrien. Sammen med andre bruger- og pårørendeorganistioner inden for psykiatrien deltager Fællesrådet i et årligt møde med Dansk Psykiatrisk Selskab, samt i DPS's etiske udvalg. Desuden er Kirsten Elise Hove med til at udforme et specialespor med psykosociale og psykiatriske rehabilitering som led i Syddansk Universitets Master i Rehabilitering, sammen med Bo Christoffersen, der er leder af botilbuddet Skovvænget. Kontakt Fællesrådets formand Kirsten Elise Hove, tlf , hvis du er interesseret Fællesrådets arbejde. Nogle af de områder vi i Fællesrådet har beskæftiget os mest med i 2012 er: medicineringspraksis med udgangspunkt i overmedicinering af de antipsykotiske lægemiddel Olanzapin/Zyprexa dvs døgndoser på mere en 40 mg og det beroligende Side 4 ud af 8

5 middel Midazoplam med udgangspunkt i Psykiatrisk Center Glostrup men som nu inddrager alle centre i regionen. Sagen indeholder alvorlige ledelsesproblemer og manglende lydhørhed overfor medarbejdere, der i længere periode havde påpeget disse problemer. Medicineringspraksis følges af en række ekspertgrupper, samt med inddragelse af Fællesrådets medlemmer til drøftelse med ledelse af den klinisk, etiske praksis og til drøftelse med Dansk Psykiatrisk Selskab. vægt på at al psykiatrisk behandling stationært og ambulant uanset om det drejer sig om lidelser med eller uden psykose skal indholde terapeutisk og medicinsk behandling samt rehabilitering. Fællesrådet er især interesseret i at fremme mere psykoterapi - og gerne ikke kun kognitiv terapi men også andre former for terapi. Derfor er det dejligt, at vi nu har medlemmer i den nyoprettede komité. det ledelsesunderstøttet uddannelsesprogram for ansatte i Region Hovedstaden Psykiatri, der skal undervises i, hvorledes den psykiatriske behandling kan understøtte patienternes egen recoveryproces, således at behandling og behandlingsmetoderne afspejler patienternes egne ønsker og mål for fremtiden. Af de fire fuldtidsansatte undervisere har to egne erfaringer som patienter med en sindslidelse. en samlet strategi for patient-, bruger- og pårørendeinddragelse. RHP vil udvikle og styrke aktiv inddragelse af patienter både i den daglige behandlingspraksis og i ud - viklingen af psykiatrien. En øget og forbedret patient-, bruger- og pårørendeinddragelse skal sættes højt på dagsordnen dækkende alle faser af et patientforløb i børne- og ungdomspsykiatri såvel som i voksenpsykiatri og botilbuddene i RHP. Formålet er at styrke og øge viden om og metoder til patient- og brugerinddragelse - dels ved at sætte mål for en samlet og fælles udvikling af patient-, bruger- og pårørendeinddragelse, dels ved at udarbejde en handleplan med henblik på at operationalisere strategien og understøtte implementering i praksis. 8. PsykInfo i Region Hovedstaden Vi har nu endelig fået etableret et Psykiatrisk Informationscenter PsykInfo i Region Hovedstaden. Det har været Psykiatriforeningernes Fællesråds absolutte topprioriterede ønske gennem de sidste 6 år. PsykInfo tilbyder information, rådgivning og vejledning om psykisk sygdom og psykiatri til alle borgere, der har brug for mere viden. Alle kan henvende sig til PsykInfo. Det kan være brugere af psykiatrien eller pårørende til et menneske med en psykisk sygdom. Men også elever, studerende, lærere, jobkonsulenter, sagsbehandlere eller andre faggrupper kan få mere viden om psykisk sygdom og behandling. Rådgivning og information I PsykInfo svarer vi på spørgsmål om psykisk sygdom, f.eks. symptomer, årsager og behandling. Vi tilbyder telefonisk eller personlig anonym rådgivning til f.eks. pårørende, der kan stå i en svær og ukendt situation. Vi hjælper også med at skabe overblik i et ofte indviklet behandlingssystem og de mange tilbud. Alle, der henvender sig får viden til at komme videre. PsykInfo har dog ikke behandling eller længere samtaleforløb. Arrangementer, undervisning og kampagner PsykInfo gennemfører - ofte i samarbejde med andre - aktiviteter som foredrag, undervisning, arrangementer og kampagner. Vi får i 2013 en bus, som kører rundt i regionen med informations- og kampagneaktiviteter. PsykInfo er bl.a. koordinator for Region Hovedstandens deltagelse i landskampagnen EN AF OS. Kontakt PsykInfo flytter 1. februar 2013 til adressen Rosengården nr. 14, København K - sidegade til Fiolstræde lige ved Nørreport Station. Ring: alle hverdage i dagtimerne eller send en mail til leder af PsykInfo Anette Echwald: PsykInfos formål er via en række formidlingsaktiviteter at skabe større åbenhed og nedbryde fordomme om psykisk sygdom, om mennesker med psykisk sygdom og om psykiatrien som behandlingssted. PsykInfo er bemandet med personale som har kompetencer inden for kommunikation, rådgivning og vejledning. Side 5 ud af 8

6 9. Projekt for Din gode udskrivning inddragelse og recovery i psykiatrien Dette er Fællesrådets største projekt. Psykiatriforeningernes Fællesråd i RH, Foreningen Outsideren og Askovgården har i november 2012 ansøgt Trygfonden om 6. mio. til Udskrivningsguidens Fase 2. Projekt Din gode udskrivning har til formål at understøtte, at borgere i hele landet, der er indlagt på et psykiatrisk center, systematisk og konsekvent informeres om, hvad der skal og kan forgå i forbindelse med en udskrivelse og perioden efter. Dette skal medvirke til, at borgere selv arbejder aktivt for at komme sig efter alvorlige psykiske problemer og genskabe deres hverdag efter udskrivning. Projektet skal udvikle et operationelt, landsdækkende recovery-værktøj, der understøtter rehabiliteringen i forbindelse med voksne psykiatriske patienters udskrivning. Centralt står inddragelsen af psykiatriens professionelle, patienter og pårørende i samarbejdet om at integrere og tilpasse guiden til regionale forhold i den enkelte region. Projektet tager afsæt i erfaringerne fra pilotprojektet Udskrivningsguiden Når du udskrives fra en psykiatrisk afdeling, der er resultatet af et samarbejde mellem Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden, Foreningen Outsideren og Region Hovedstadens Psykiatri. Udskrivningsguiden er en tryksag på 36 sider, hvori patienter og pårørende i Region Hovedstaden oplyses og vejledes om, hvad der kan og skal ske i udskrivningsforløbet efter behandlingen og i perioden 12 måneder efter. Den trykte guide suppleres af tilsvarende information på hjemmesiden Guiden udleveres sammen med anden patientinformation. Projektet har i første halvår taget kontakt til de ansvarlige for patientinformationsmaterialet i Region Nord, Midt, Syd og Sjælland, for at undersøge interessen for at udvikle regionale udskrivningsguider. Der har været positive tilkendegivelser fra samtlige regioner, dog har Region Midt ønsket at gøre brug af materialet uden at samarbejde med projektet, hvilket ikke er foreneligt med projektets formål om at guiderne skal tilpasses regionale forhold i et samarbejde mellem professionelle, brugere og pårørende i psykiatrien. Landets fire andre regioner vil gerne indgå i et formelt samarbejde med projektet. Hertil er landsdækkende bruger-pårørendeorganisationer, og også her har tilbagemeldingerne været positive for et samarbejde. Projekt Din gode udskrivning skal udvikle en strategi for hvordan Udskrivningsguidens materialer implementeres som et klinisk værktøj på de psykiatriske centres sengeafsnit. På baggrund af strategien skal projektet medvirke til at etablere et samarbejde i de enkelte regioner, omkring afviklingen af en række implementeringsaktiviteter i form af kurser, dialogmøder og konferencer. Aktiviteterne har fokus på hvordan Udskrivningsguiden kan bidrage til den enkeltes recoveryproces, ved materialet integreres i samarbejdet mellem patienten og personalet, og at kendskabet til guiden udbredes til de regionale bruger og pårørende netværk. Projektet skal tilbyde lettilgængelig information om udskrivningen, reetableringen af hverdagen og mulighederne for at genoptage hverdagslivet. Det er i denne forbindelse afgørende, at patienten får vejledning fra personalet til at anvende og sortere i den information, som projektets materialer præsenterer, og at brugere og pårørende deltager aktivt i udformningen af materialet. Din gode udskrivning skal ved sin afslutning være et færdigudviklet og afprøvet koncept, der bygger på konkret viden om hvordan projektets materialer bedst anvendes på psykiatriske Side 6 ud af 8

7 sengeafsnit, herunder hvilke dokumenterede effekter brugen af Udskrivningsguiden har. Der indgives ansøgning til Trygfonden om økonomisk støtte 1. december Projektet forløber over en tre-årig periode ( ) og tilrettelægges i tre sideløbende delprojekter: Delprojekt 1: Samarbejde med regionerne om udvikling og implementering af regionale udgaver Videreførelse af samarbejdet med Region Hovedstadens Psykiatri. Udarbejdelse og publicering af regionale udgaver af Udskrivningsguiden i samarbejde med øvrige regioner, der ønsker et formelt samarbejde. Udvikling af implementeringskoncepter for de regionale udskrivningsguider. Færdigudviklet koncept for regionale versioner af trykt og digitalt materiale på basis af implementerings- og evalueringserfaringerne. Udvikling af nye materialer, der understøtter ikke-indlagte psykisk sårbare borgeres recovery. Delprojekt 2: Evaluering af Udskrivningsguidens implementering og effekt Evaluering af hvordan og i hvilket omfang Udskrivningsguiden er integreret i klinisk praksis. Effektmåling af i hvilket omfang Udskrivningsguiden understøtter borgerens recovery efter indlæggelse på et psykiatrisk center. Delprojekt 3: Videreudvikling af Hjemmesiden udskrevet.dk redesignes så den også dækker specifikke informationsbehov i de enkelte regioner. Fremstilling af videoklip, der fremmer formidlingen især til svagere patienter. Videoerne skal formidle hjemmesidens indhold og personlige fortællinger om at genskabe sin hverdag efter udskrivningen. Udvikling af App i tilknytning til udskrevet.dk. Udvikling af landsdækkende AKUT-underside med informationer om de regionale muligheder for psykiatrisk akut-hjælp og koncept for forankring af løbende opdatering af oplysningerne. Udskrivning en risikofyldt begivenhed Forskning peger på, at de første tolv måneder efter udskrivning fra et psykiatrisk sengeafsnit, er en særlig sårbar periode med en stærkt forøget selvmordsrisiko dertil kommer en øget risiko for genindlæggelse, isolation og kriminel aktivitet. Både fra bruger- og pårørendeforeninger, kommuner, regioner og regeringen peges der på, at der er behov for en bedre sammenhæng mellem regionernes behandlingsindsats og kommunernes efterfølgende psykosociale rehabiliteringsindsats. At kunne skabe denne sammenhæng omkring patienternes udskrivning er afgørende for at undgå uhensigtsmæssige forløb, hyppige behandlingsbrud, unødige genindlæggelser og unødvendig menneskelig lidelse. Side 7 ud af 8

8 Regeringen har med Psykiatriudvalget i spidsen ønsket at skabe fokus på de indsatser, der sigter på at skabe sammenhæng i patientforløb, på tværs af myndigheder, sektorer og forskellige forvaltninger. Psykiatriudvalget peger som det første i sit kommissorium på, at den største udfordring for at forbedre indsatserne for borgere med en psykisk sygdom er, at disse er sektoropdelte. Recovery er paradigmeskift i den psykiatriske praksis Der er de seneste femten år fremkommet et bredere erfaringsgrundlag, for hvad der hjælper mennesker med at komme sig af en psykisk sygdom. Processen med at komme sig benævnes recovery, og har fokus på hvad den psykiske syge selv kan gøre, hvad den psykisk syge skal have hjælp til og hvordan det er muligt at få den hjælp. Borgerens recoveryproces forudsætter derfor, at omgivelserne proaktivt medvirker til at give borgeren specifik information og vejledning i forhold til den enkelte borgers problemstillinger. At mennesker kan komme sig af en psykisk lidelse, har gradvist skabt et ændret syn på psy - kiatrisk behandling, således at både behandlings- og socialpsykiatrien i højere grad tilstræber større gensidighed mellem det social- og sundhedsfaglige personale og borgeren. I forhold til psykiatrisk- og psykosocial rehabilitering er inddragelsen af borgerens ressourcer et centralt element som den behandlende myndighed skal understøtte Evaluering: Pilotprojektet Udskrivningsguiden Når du udskrives fra en psykiatrisk afdeling er nået i mål og resultatet vurderes som vellykket. Dette skyldes pilotprojektets grundlæggende idé, en vigtig og alvorlig problemstilling kædet sammen med et fremsynet løsnings - orienteret formål, den brugerstyrede arbejdsproces og et konstruktivt samarbejde mellem pilotprojektet og Region Hovedstadens Psykiatri. Hovedkonklusionerne i evalueringen er følgende: Ledelsen på de psykiatriske centres giver generelt udtryk for stor opbakning og ros til projekt Udskrivningsguiden. Guidens indhold og opbygning vurderes som værende særdeles relevant, informativt og brugbart for patienterne i en recovery-orienteret retning. Fokusgruppeinterview med patienter peger på, at Udskrivningsguiden ligger i velkomst - mappen, men at den kun er brugbar, når den gennemgås i samtale med medarbejdere. Patienterne giver da udtrykt for, at guiden bidrager til at skabe ro i sindet og understøtter borgerens behov for at få bekræftet at det er okay og helt almindeligt at have det svært psykisk. Patienterne fandt, at Udskrivningsguiden også kunne give deres pårørende god og relevant viden. Fokusgruppeinterview med medarbejdere viste samme tendens. Hvis Udskrivningsguiden blot ligger i patienternes velkomstmappe er medarbejderne ikke bevidste om guidens relevans. Nogle medarbejdere mente ikke guiden var anvendelig for alle grupper af patienter. De medarbejdere, der bruger Udskrivningsguiden fandt, at guiden var meget relevant, velskrevet, dækkende og igangsættende. Pilotprojektets referencegruppe vurderer, at det færdige resultat lever op til deres forventning, at Udskrivningsguiden dækker et relevant behov med recovery-orienteret indhold. Samarbejds- og udviklings- og produktionsprocessen mellem fagfolk fra forskellige sektorer, psykiatribrugere og pårørende fandt alle givtig og frugtbar. Side 8 ud af 8

Bruger-, patient- og pårørende politik

Bruger-, patient- og pårørende politik SIND SIND i Region Hovedstaden: Regionsforum - 5 kredse - 11 lokalforeninger 1.738 medlemmer = 35% af SIND Offentlige møder, sociale og kulturelle aktiviteter, udflugter, ferie m.v. Væresteder: SINDs hjerte,

Læs mere

Kredsblad SIND Hovedstadens Omegnskreds

Kredsblad SIND Hovedstadens Omegnskreds Kredsblad SIND Hovedstadens Omegnskreds Nr. 63 Januar 2011 Aktivitetskalender 2011 side 4-5 Mød Poul Nyrup Rasmussen 7. marts 2011 kl. 19. Foredrag for pårørende: Workshop for pårørende: Sådan finder du

Læs mere

Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland

Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland PsykInfo s formål PsykInfo er psykiatrisk informationscenter i Region Sjælland for at: øge den generelle viden og åbenhed om psykisk sygdom og psykiatrien

Læs mere

Informationsmateriale til pårørende i Psykiatrien

Informationsmateriale til pårørende i Psykiatrien INFORMATIONSINDSATS Informationsmateriale til pårørende i Psykiatrien Første møde med Psykiatrien som behandlingssted kan være en overvældende oplevelse for patienten, men i høj grad også for pårørende.

Læs mere

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2015 Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolen for Recovery... 4 Praktiske oplysninger... 6 Oversigt

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Sekretariats- og kommunikationsafdelingen att. AC-konsulent Louise Holm Kristineberg 3 2100 København Ø 26.

Region Hovedstadens Psykiatri Sekretariats- og kommunikationsafdelingen att. AC-konsulent Louise Holm Kristineberg 3 2100 København Ø 26. Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden Formand Kirsten Elise Hove Skovbrynet 7 2880 Bagværd Mobil 23 26 03 10 E-mail:psykiatriforening.formand@gmail.com Hjemmeside: www.psykiatriforening.dk

Læs mere

Dialogforum. 23. november 2015

Dialogforum. 23. november 2015 Dialogforum 23. november 2015 Projektleder Marie Løkke og underviser med brugererfaring Mads Lange Skolen for Recovery, Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Ballerup Hvor kommer Skolen for

Læs mere

AKTIVITETER OG NYT FORÅR 2014 SIND Lokalafdelingerne i Hovedstadens Omegn

AKTIVITETER OG NYT FORÅR 2014 SIND Lokalafdelingerne i Hovedstadens Omegn AKTIVITETER OG NYT FORÅR 2014 SIND Lokalafdelingerne i Hovedstadens Omegn Nr. 69 - Januar - Juli 2014 Aktiviteter foråret 2014 se midtersiderne Generalforsamlinger i de nye lokalafdelinger og den nye regionskreds

Læs mere

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter:

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter: Dagsorden Møde i: Forum for ledelse og uddannelse J.nr.: Dato/tidspunkt: 17. marts 2015, kl. 08.00-10.00 Sted/lokale: Kristineberg lokale 5.03a Deltagere: Vicedirektør Anne Hertz (formand) Centerchef PC

Læs mere

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013 Notat Emne fra Gert Bjerregaard, Venstre Til Kopi til Aarhus Kommune Den 14. oktober 2013 har modtaget nedenstående spørgsmål fra Gert Bjerregaard, Venstre. Gert Bjerregaard efterspørger samtidig forvaltningens

Læs mere

Satspuljeprojekter aktuel status

Satspuljeprojekter aktuel status Satspuljeprojekter aktuel status Melhe/14. november 2014 Psykiatrien Vest Etablering af akut modtagelse i Slagelse (Projekt nr. 61602 / 2010-2013). Projektet er i sommeren 2013 besluttet videreført til

Læs mere

Høring af Region Hovedstadens forslag til revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Høring af Region Hovedstadens forslag til revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Psykiatriforeningernes fællesråd i Region Hovedstaden Formand Kirsten Elise Hove Skovbrynet 7, 2880 Bagsværd Telefon: 23 26 03 10 E-mail:psykiatriforening.formand@gmail.com Hjemmeside: www.psykiatriforening.dk

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose

Psykiatri. VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose Psykiatri VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose 2Billederne i pjecen viser patienter og medarbejdere i situationer fra hverdagen i Region Hovedstadens Psykiatri. Navn: Kontaktlæge:

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge Psykiatri INFORMATION til pårørende til børn og unge VELKOMMEN Som forælder til et barn eller en ung med psykisk sygdom har du et naturligt ansvar for din datter eller søn, og du er samtidig en betydningsfuld

Læs mere

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni 2008 Bruger-, patient- og pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patient- og pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter og pårørende er vigtig. Samarbejdet

Læs mere

INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM

INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM Maj 2015 INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM Bedre pårørende- og netværksinddragelse i psykiatrien på Bornholm Psykiatri Materialet er udarbejdet i samarbejde mellem Psykiatrisk

Læs mere

Brugeren som samarbejdspartner

Brugeren som samarbejdspartner Velkommen til temadagen: Brugeren som samarbejdspartner 20. November 2013 Velkommen Søren Bredkjær Vicedirektør i Psykiatrien, Region Sjælland Dagens program Input Hvad synes I? Velkomst Dialog under fest

Læs mere

Psykiatri. Januar 2013. Virksomhedsplan 2013 RECOVERY FORBEDRINGSKULTUR SAMMENHÆNGENDE OG SIKRE PATIENTFORLØB BØRN I PSYKIATRIEN DIALOG OG SAMARBEJDE

Psykiatri. Januar 2013. Virksomhedsplan 2013 RECOVERY FORBEDRINGSKULTUR SAMMENHÆNGENDE OG SIKRE PATIENTFORLØB BØRN I PSYKIATRIEN DIALOG OG SAMARBEJDE Januar 2013 Psykiatri Virksomhedsplan 2013 RECOVERY FORBEDRINGSKULTUR SAMMENHÆNGENDE OG SIKRE PATIENTFORLØB BØRN I PSYKIATRIEN DIALOG OG SAMARBEJDE Grafisk design: RegionH Design Foto: Phillip Drago Jørgensen

Læs mere

introduktion til udskrivningsguiden

introduktion til udskrivningsguiden introduktion til udskrivningsguiden Til medarbejdere og patienter i Region Hovedstadens Psykiatri skrevet af tidligere patienter i samarbejde med pårørende og medarbejdere fra psykiatrien 2014 Projekt

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

INTRODUKTION TIL UDSKRIVNINGSGUIDEN

INTRODUKTION TIL UDSKRIVNINGSGUIDEN INTRODUKTION TIL UDSKRIVNINGSGUIDEN TIL MEDARBEJDERE OG PATIENTER I REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI SKREVET AF TIDLIGERE PATIENTER I SAMARBEJDE MED PÅRØRENDE OG MEDARBEJDERE FRA PSYKIATRIEN 2014 PROJEKT

Læs mere

Kapitel 11. vigtige adresser og telefonnumre. rådgivninger

Kapitel 11. vigtige adresser og telefonnumre. rådgivninger Kapitel 11 HAR DU BRUG FOR NOGEN AT TALE MED ELLER SAVNER DU HJÆLP TIL at KOMME VIDERE MED DIT LIV? vigtige adresser og telefonnumre Alle disse rådgivninger er gratis at benytte. Du kan ringe, chatte eller

Læs mere

Notat om status på arbejdet med recovery i Ballerup Kommunes Socialpsykiatri

Notat om status på arbejdet med recovery i Ballerup Kommunes Socialpsykiatri 22.04.15 Notat om status på arbejdet med recovery i Ballerup Kommunes Socialpsykiatri Begrebet recovery dukkede op i psykiatrien i Danmark omkring årtusindskiftet, i forbindelse med en stigende interesse

Læs mere

Evt. tid (min.) Referat og eventuel beslutning. mødeemnet? At dele gensidige oplevelser og erfaringer

Evt. tid (min.) Referat og eventuel beslutning. mødeemnet? At dele gensidige oplevelser og erfaringer Referat for møde: Dialogforum for sindslidende på Amager Dato og tidspunkt: 27. marts 2014 kl. 16.00-17.20. Sted: Psykiatrisk Center Amager, Centerledelsen, 1. sal, Digevej 110, 2300 København S (Vers.

Læs mere

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Katrine Schepelern Johansen, Leder af Kompetencecenter for Dobbeltdiagnose, Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnoseområdet før og nu For 10

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

2) I givet fald ønskes det oplyst hvordan det tænkes organiseret.

2) I givet fald ønskes det oplyst hvordan det tænkes organiseret. Birthe Skaarup, MB 23. august 2012 Sagsnr. 2012-118064 Dokumentnr. 2012-636587 Kære Birthe Skaarup Tak for din henvendelse af 14. august 2012, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: 1) Er

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds SIND Landsforeningen for psykisk sundhed Vedtægter for SIND- Hovedstadens Regionskreds 2014 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Regionskredsens navn er SIND-Hovedstadens Regionskreds. Stk. 2 Regionskredsens hjemsted

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

AKTIVITETER OG NYT - FORÅR 2016

AKTIVITETER OG NYT - FORÅR 2016 AKTIVITETER OG NYT - FORÅR 2016 Tre SIND lokalafdelinger i hovedstadens omegn Nr. 73 - JANUAR - JUNI 2016 Aktiviteter foråret 2016: Se midtersiderne Nyt fra Gladsaxe-Gentofte-Lyngby - Rødovre - Ballerup-Furesø-Herlev

Læs mere

Socialpsykiatrien Assens Kommune

Socialpsykiatrien Assens Kommune Socialpsykiatrien Assens Kommune Om Socialpsykiatrien Hvad er socialpsykiatri? Hvilke kommunale opgaver? Hvem er målgruppen? Hvor kommer de fra? Hvordan gør vi? Hvorfor? Rehabilitering, vækst og udvikling

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Praksiserfaringer med tværsektorielt samarbejde i psykiatrien

Praksiserfaringer med tværsektorielt samarbejde i psykiatrien Praksiserfaringer med tværsektorielt samarbejde i psykiatrien Marie Løkke, udviklingskonsulent, Region Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrisk Center Ballerup marie.loekke@regionh.dk Kort om projekt Samordningskonsulenter

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre

Psykiatri. VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre Psykiatri VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre 2Billederne i pjecen viser patienter og medarbejdere i situationer fra hverdagen i Region Hovedstadens Psykiatri. Navn: Behandlingsansvarlig

Læs mere

AKTIVITETER OG NYT - FORÅR 2015

AKTIVITETER OG NYT - FORÅR 2015 AKTIVITETER OG NYT - FORÅR 2015 SIND lokalafdelingerne i hovedstadens omegn Nr. 71 - JANUAR - JUNI 2015 Aktiviteter foråret 2015: Se midtersiderne Foreningsnyt - Indkaldelse til generalforsamlinger Foredrag

Læs mere

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link:

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link: Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til grunduddannelserne. Den første side beskriver generelle forhold i Psykiatrien Region Sjælland. Resten af dokumentet beskriver forhold i: Distriktspsykiatrisk

Læs mere

REFERAT. Dagsordenspunkter: Møde i: Forum for ledelse og uddannelse

REFERAT. Dagsordenspunkter: Møde i: Forum for ledelse og uddannelse REFERAT Møde i: Forum for ledelse og uddannelse J.nr.: 200719092 Dato/tidspunkt: 5. maj 2015, kl. 8.00-10.00 Sted/lokale: Kristineberg, lokale 5.03a Deltagere: Vicedirektør Anne Hertz (formand) Centerchef

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 11-01-2011 Dato: 15-12-2010 Sag nr.: KB 11 Sagsbehandler: Janne Egelund Andersen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Fra indlagt til udskrevet

Fra indlagt til udskrevet Fra indlagt til udskrevet Gode råd om at vende tilbage til hverdagen, når du har været indlagt på psykiatrisk afdeling Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Målet med din indlæggelse er at blive rask og

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Opgaveudvikling på psykiatriområdet

Opgaveudvikling på psykiatriområdet Sammenfatning af publikation fra : Opgaveudvikling på psykiatriområdet Opgaver og udfordringer i kommunerne i relation til borgere med psykiske problemstillinger Marie Henriette Madsen Anne Hvenegaard

Læs mere

Indledning Der skal afgives en midtvejsstatus på sundhedsaftalerne til Sundhedskoordinationsudvalget.

Indledning Der skal afgives en midtvejsstatus på sundhedsaftalerne til Sundhedskoordinationsudvalget. Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 4511 2020 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: LPP Dato: 10.

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN i distriktspsykiatrien

Psykiatri. VELKOMMEN i distriktspsykiatrien Psykiatri VELKOMMEN i distriktspsykiatrien 2 Navn: Kontaktlæge: Kontaktperson(er): Telefon: VELKOMMEN I distriktspsykiatrien tilbyder vi ambulant behandling af psykiske sygdomme. Ambulant betyder, at man

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 17-02-2015 17:30. Mødelokale på regionsgården H3. Psykiatriudvalget - mødesag

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 17-02-2015 17:30. Mødelokale på regionsgården H3. Psykiatriudvalget - mødesag DAGSORDEN Psykiatriudvalget - mødesag MØDETIDSPUNKT 17-02-2015 17:30 MØDESTED Mødelokale på regionsgården H3 MEDLEMMER Susanne Due Kristensen Hanne Andersen Erik R. Gregersen Karsten Skawbo-Jensen Mette

Læs mere

MinVej.dk OM PROJEKTET

MinVej.dk OM PROJEKTET MinVej.dk OM PROJEKTET Scenen sættes... Projektets formål MinVej.dk er en brugerstyret platform med det primære formål at engagere psykisk sårbare og syge i egen sundhed. Kommunikationen er tilpasset brugerens

Læs mere

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev I dette nyhedsbrev kan du læse om hvad der sker netop nu i projekt Børn som pårørende i psykiatrien. Projekt Børn som pårørende i psykiatrien er et tre årigt samarbejdsprojekt

Læs mere

Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi

Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi - Supplerende materiale i i-bogen Kapitel 1 Mennesket i centrum stigmatisering eller inklusion Side 21 Power point med illustrationer og tabeller for kapitel 1-2

Læs mere

Bruger-, patientog pårørendepolitik

Bruger-, patientog pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Oktober 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Bruger-, patientog pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patientog pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter

Læs mere

- Et samarbejdsprojekt mellem København på Tværs Bedre Psykiatri-landsforeningen for pårørende og Københavns Kommune

- Et samarbejdsprojekt mellem København på Tværs Bedre Psykiatri-landsforeningen for pårørende og Københavns Kommune Vores vej - Et samarbejdsprojekt mellem København på Tværs Bedre Psykiatri-landsforeningen for pårørende og Københavns Kommune Pårørendeforeningen København på Tværs Bedre Psykiatri-landsforeningen for

Læs mere

Dette notat indeholder en samlet oversigt over igangværende tværsektorielle projekter på psykiatriområdet. Projekt Regi Status Finansiering

Dette notat indeholder en samlet oversigt over igangværende tværsektorielle projekter på psykiatriområdet. Projekt Regi Status Finansiering Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 4511 2020 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: LPP Dato: 28. september

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til OP teamet Opsøgende psykiatrisk team

Psykiatri. VELKOMMEN til OP teamet Opsøgende psykiatrisk team Psykiatri VELKOMMEN til OP teamet Opsøgende psykiatrisk team 2 Navn: Kontaktlæge: Kontaktperson(er): Telefon: VELKOMMEN OP team står for Opsøgende Psykiatrisk team. Det er et intensivt ambulant behandlingstilbud

Læs mere

MENNESKER OG MULIGHEDER

MENNESKER OG MULIGHEDER MENNESKER OG MULIGHEER Samarbejde med brugere og pårørende Målet for Region Sjællands Psykiatri er at være en helhedspsykiatri, hvor borgeren oplever respekt og sammenhæng, præget af god tilgængelighed

Læs mere

Skolen for Recovery. Vi skaber rum for gensidig læring mellem patienter, pårørende og personale

Skolen for Recovery. Vi skaber rum for gensidig læring mellem patienter, pårørende og personale Skolen for Recovery Vi skaber rum for gensidig læring mellem patienter, pårørende og personale Region Hovedstadens Psykiatri Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery, Psykiatrisk Center Ballerup

Læs mere

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI OG HANDICAPUDVALG Onsdag den 30. marts 2011 Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup Møde nr. 4 Medlemmer:

Læs mere

Behandling af dobbeltdiagnose patienter i Region H. Struktur, pakkeforløb, koordinerende indsatsplaner

Behandling af dobbeltdiagnose patienter i Region H. Struktur, pakkeforløb, koordinerende indsatsplaner Behandling af dobbeltdiagnose patienter i Region H. Struktur, pakkeforløb, koordinerende indsatsplaner Klinikchef Anne Thalsgård Jørgensen Afdeling M, PC-SHH D. 13.11.2014 Strukturen for behandlingen af

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Distrikts og lokalpsykiatrien

Distrikts og lokalpsykiatrien Distrikts og lokalpsykiatrien Et øjebliksbillede af psykiatrien på baggrund af 53 interview I denne folder præsenteres uddrag fra et speciale udarbejdet ved Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse. Følgende

Læs mere

Udfordringer i samarbejdet og fælles svar med fokus på psykiatriområdet Anne Lindhardt Formand for Psykiatrifonden

Udfordringer i samarbejdet og fælles svar med fokus på psykiatriområdet Anne Lindhardt Formand for Psykiatrifonden Sundhedstopmøde i Region Sjælland På vej mod Sundhedsaftalen 2015-2018 Udfordringer i samarbejdet og fælles svar med fokus på psykiatriområdet Anne Lindhardt Formand for Psykiatrifonden 1 Tænk hvis det

Læs mere

Kære medarbejdere, beboere og pårørende

Kære medarbejdere, beboere og pårørende Ringbo projektet Kære medarbejdere, beboere og pårørende Alle os på Ringbo skal i den kommende tid være med til at udvikle det psykiatriske behandlingstilbud. Vi er udvalgt og sammen med en række dygtige

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af angst hos børn og unge

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af angst hos børn og unge KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for behandling af angst hos børn og unge Baggrund og formål Forekomsten af angstlidelser for voksne i Danmark er vurderet til at være 13-29

Læs mere

Generel projektinformation for satspuljeprojekt. Brugerstyrede Senge

Generel projektinformation for satspuljeprojekt. Brugerstyrede Senge Generel projektinformation for satspuljeprojekt Brugerstyrede Senge August 2015 Generel projektinformation for satspuljeprojekt Brugerstyrede Senge Indhold Projekttitel, -varighed og -organisering.. 2

Læs mere

Ø202: Fælles Psykiatrihus med Region Hovedstadens Psykiatri

Ø202: Fælles Psykiatrihus med Region Hovedstadens Psykiatri Socialforvaltningen Ø202: Fælles Psykiatrihus med Region Hovedstadens Psykiatri Budgettema: Forebyggende og sammenhængende sundhed Budgetnotatet er et fællesnotat med Region Hovedstadens Psykiatri Baggrund

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

Tværsektorielle tiltag og konkrete initiativer

Tværsektorielle tiltag og konkrete initiativer Tværsektorielle tiltag og konkrete initiativer Overblik over igangværende og afsluttede nationale og regionale initiativer ift. mennesker med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug ved Katrine Schepelern

Læs mere

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 1 Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 2 Baggrund hvem er jeg Joan Damgaard, Sygeplejerske i psykiatrien i 25 år på sengeafsnit i Vejle 18 år som afdelingssygeplejerske Specialuddannelse i psykiatrisk

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Skema 2: Projektbeskrivelsesskema En særlig indsats for børn og unge som pårørende til borgere med psykiske lidelser 1. Projektets titel: Projekt Hånd i hånd - parallelle gruppeforløb til børn/unge og

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Regeringens Handleplan for psykiatri: Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser

Regeringens Handleplan for psykiatri: Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser Område: Psykiatri og Socialstaben Afdeling: Psykiatri og Socialstaben Journal nr.: 14/21285 Dato: 13. juni 2014 Udarbejdet af: Anita Lerche E mail: Anita.Lerche@rsyd.dk Telefon: 76631007 Notat Regeringens

Læs mere

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan)

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan) Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan) Regeringens initiativer på demensområdet Andre sektorers ansvar Aalborg kommune 1. TIDLIG OPSPORING

Læs mere

Et helt liv for alle mennesker

Et helt liv for alle mennesker Et helt liv for alle mennesker Principprogram for DE9 Juni 2009 FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND DE9 - FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND Skovagervej 2,Århus

Læs mere

Opslag af satspulje: Den gode psykiatriske afdeling. Udvikling af modelafdelinger i psykiatrien

Opslag af satspulje: Den gode psykiatriske afdeling. Udvikling af modelafdelinger i psykiatrien Opslag af satspulje: Den gode psykiatriske afdeling Udvikling af modelafdelinger i psykiatrien Som led i satspuljeaftalen på sundhedsområdet 2010-2013 har fået til opgave at forestå satspuljeprojektet

Læs mere

Beslutning og hvem gør hvad? med mødeemnet? Præsentation af ny Centerchef

Beslutning og hvem gør hvad? med mødeemnet? Præsentation af ny Centerchef Dagsorden og beslutningsreferat for Møde: Dialogforum for sindslidende på Amager Dato og tidspunkt: 20. august 2014 kl. 16.00-17.20 Sted: Psykiatrisk Center Amager, Centerledelsen, 1. sal, Digevej 110,

Læs mere

Velkommen. Inspirationsmøde: Pårørende i psykiatrien

Velkommen. Inspirationsmøde: Pårørende i psykiatrien Velkommen Inspirationsmøde: Pårørende i psykiatrien Hvad er Region Hovedstadens Psykiatri? Varetager al psykiatrisk behandling i Region Hovedstaden Ét hospital med centre beliggende geografisk spredt i

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet. Kl på Psykiatrisk Center Hvidovre, Brøndbyøstervej

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet. Kl på Psykiatrisk Center Hvidovre, Brøndbyøstervej K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR PSYKIATRI OG SOCI- AL Onsdag den 18. februar 2009 Kl. 16.30 på Psykiatrisk Center Hvidovre, Brøndbyøstervej 160, 2605 Brøndby Møde

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE SUM Kommissorium for udvalg om Psykiatri. Nedsættelse af udvalg om psykiatri - sum.dk

PRESSEMEDDELELSE SUM Kommissorium for udvalg om Psykiatri. Nedsættelse af udvalg om psykiatri - sum.dk SUM 01-04-2012 PRESSEMEDDELELSE For at skabe et solidt grundlag for den fremtidige indsats på psykiatriområdet har regeringen besluttet at nedsætte et udvalg, som skal komme med forslag til, hvordan indsatsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning 7. Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11. Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29

Indholdsfortegnelse. Indledning 7. Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11. Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29 Indholdsfortegnelse Del 1 Indledning 7 Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11 Indholdsfortegnelse Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29 Kapitel 3 Kognitive grundbegreber og udviklingspsykologi

Læs mere

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved NOTAT Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved Baggrund Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. i 2014 og 2015 til opstart af et pilotprojekt om integreret psykiatri, som skal muliggøre en mere

Læs mere

Velkommen til Psykiatrien

Velkommen til Psykiatrien Velkommen til Psykiatrien I Psykiatrien i Region Syddanmark bestræber vi os på at sikre det bedst mulige samarbejde mellem patienter, fagfolk og pårørende. Det er vores erfaring, at et godt samarbejde

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 48 20 50 66 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

AKTIVITETER FORÅR 2013 SIND Hovedstadens Omegn

AKTIVITETER FORÅR 2013 SIND Hovedstadens Omegn AKTIVITETER FORÅR 2013 SIND Hovedstadens Omegn Nr. 67 - Januar - Juli 2013 Aktiviteter foråret 2013 se midtersiderne Foredrag - samtalegrupper - workshop for psykisk sårbare og pårørende Ferietilbud for

Læs mere

Forslag til. Vedtægter for. SIND - Fredericia Lokalafdeling. 4. udgave

Forslag til. Vedtægter for. SIND - Fredericia Lokalafdeling. 4. udgave Fredericia Forslag til Vedtægter for SIND - Fredericia Lokalafdeling 4. udgave (godkendt af lokalbestyrelsen 08.01.2014 + senere redaktionelle ændringer efter prokura) Landsforeningen SIND landsforeningen@sind.dk

Læs mere

Samarbejde med kommuner

Samarbejde med kommuner Psykiatrisk Informationscenter Samarbejde med kommuner PsykInfo - et fyrtårn i psykiatrien...! Psykiatrisk Informationscenter Formål med Psykiatrisk Informationscenter Region Syddanmark har i 2007 besluttet,

Læs mere

Psykiatri og social Administrationen, Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 8800 Viborg

Psykiatri og social Administrationen, Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 8800 Viborg Psykiatri og social Administrationen, Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 8800 Viborg Den 26. maj 2010 Ref.: RSA/EW Medlems nr.: Sagsnr.: Høringssvar vedr. masterplan for Århus Universitetshospital, Risskov

Læs mere

Begrebsafklaring psykiatri. Majbrith Schioldan Kusk

Begrebsafklaring psykiatri. Majbrith Schioldan Kusk Begrebsafklaring psykiatri Majbrith Schioldan Kusk Lidt om de gales historie Ordet gal Ordet gal kendes fra oldnordisk som "galr" (substantiv) eller "galder" (verbum) i betydningen "at skrige". Det er

Læs mere

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til regionsrådet Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 38 66 60 39 Web www.regionh.dk Journal nr.:

Læs mere

REFERAT. 1. Godkendelse af referat af mødet den 9. juni (5 min.) 2. Projekt: Børn som pårørende v. Katrine Frydendahl (20 min)

REFERAT. 1. Godkendelse af referat af mødet den 9. juni (5 min.) 2. Projekt: Børn som pårørende v. Katrine Frydendahl (20 min) REFERAT Møde i: Forum for Recovery, Patientsikkerhed og Tvang Dato: 25. august 2015 Kl.: 08:00-10:00 Sted: Kristineberg 3, 2100 København Ø, lokale 5.01 Deltagere: Anne Heurlin (overlæge BUC), Ane Kristine

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen SIND. SIND-Syddanmarks Regionskreds. Version 08.02

Vedtægter for Landsforeningen SIND. SIND-Syddanmarks Regionskreds. Version 08.02 Syddanmark Vedtægter for Landsforeningen SIND SIND-Syddanmarks Regionskreds. Version 08.02 Landsforeningen SIND Protektor: H.K.H. Kronprinsesse Mary landsforeningen@sind.dk * www.sind.dk Side 1/8 1 NAVN,

Læs mere

på Psykiatrisk Center Amager, Digevej 110, 2300 København S

på Psykiatrisk Center Amager, Digevej 110, 2300 København S D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRIUDVALGET Tirsdag den 25. juni 2013 Kl. 17.00 19.00 på Psykiatrisk Center Amager, Digevej 110, 2300 København S 10. møde Medlemmer: Arly Eskildsen (formand)

Læs mere

Peer-støtte. - når erfaringer gør en forskel! Viborg - Aarhus -Randers

Peer-støtte.  - når erfaringer gør en forskel! Viborg - Aarhus -Randers Peer-støtte - når erfaringer gør en forskel! www.peermidt.dk Viborg - Aarhus -Randers Ligestillet støtte-piece-2.indd 1 15-11-2016 08:29:37 LIGESTILLET STØTTE -EN VEJ TIL RECOVERY LIGESTILLET STØTTE HVAD

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri Januar 2012 Region Hovedstadens Psykiatri en kort orientering til patienter og pårørende Region Hovedstadens Psykiatri er Danmarks største psykiatriske hospital. Vi leverer regionens ydelser på psykiatriområdet

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Familiesamtaler målrettet børn

Familiesamtaler målrettet børn Familiesamtaler målrettet børn Sundhedsstyrelsen har siden 2012 haft en række anbefalinger til sundhedsprofessionelle om inddragelse af pårørende til alvorligt syge. Anbefalingerne skal sikre, at de pårørende

Læs mere

ustabile hjertekramper og/eller

ustabile hjertekramper og/eller Pakkeforløb for hjertesygdomme Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om ustabile hjertekramper og/eller blodprop i hjertet Pakkeforløb ustabile hjertekramper og blodprop i hjertet I denne

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

En moderne, åben og inddragende ramme for sundhedsfremmende indsatser i socialpsykiatrien

En moderne, åben og inddragende ramme for sundhedsfremmende indsatser i socialpsykiatrien En moderne, åben og inddragende ramme for sundhedsfremmende indsatser i socialpsykiatrien Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Lene S. Olesen, Sundhedsstyrelsen Regeringens psykiatriudvalg Vigtigt at borgere

Læs mere

Projekt FriNoVa. Projektbeskrivelse. Fricenter. Tillid. Innovation

Projekt FriNoVa. Projektbeskrivelse. Fricenter. Tillid. Innovation Projekt FriNoVa Tillid Innovation Fricenter Projektbeskrivelse 0 Indhold Indledning... 2 Vision... 2 Ide... 3 Målgruppe... 3 Baggrund... 3 Mål... 4 Forandringsteori... 5 Indhold... 6 Samarbejdsparter i

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2016

Region Hovedstadens Psykiatri. Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2016 Region Hovedstadens Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2016 2 Skolen for Recovery Efterår 2016 Indhold Velkommen til Skolen for Recovery... 5 Hvad kan du lære på kurserne... 6 Praktiske

Læs mere