Magnetiske felter Ved luftledningsanlæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Magnetiske felter Ved luftledningsanlæg"

Transkript

1 Kapitel 12 Magnetiske felter Ved luftledningsanlæg Magnetfeltet ved højspændingsluftledninger ligger typisk i området fra nogle få µt op til maksimalt ca. 10 µt. I nedenstående figur er vist nogle eksempler på magnetfelter i typiske driftssituationer målt i forskellige afstande fra luftledninger (kilde: Om Magnetfelter 2008 udgivet af elbranchens Magnetfeltudvalg). Mere detaljerede oplysninger om magnetfelter ved en lang række forskellige typer højspændings-anlæg kan findes i Katalog over. LINK Kataloget kan anvendes af netejere og planlæggere, når en borger ønsker generelle oplysninger om felter ved en given type anlæg i forskellige afstande eller det kan anvendes, når man skal overveje, hvordan man bedst muligt forvalter forsigtighedsprincippet ved forskellige højspændingsanlæg. Kapitel 12 TEKNISK HÅNDBOG 1

2 Baggrund for magnetfelters størrelse Størrelsen af magnetfeltet fra en højspændingsluftledning afhænger primært af følgende parametre: Ledningens strømbelastning Masternes udformning, herunder først og fremmest fasernes indbyrdes placering, og ved ledninger med to eller flere systemer tillige fasefølgen. Afstanden til ledningen. Belastningens fordeling på faserne (symmetrisk/usymmetrisk belastning). Strømbelastning Magnetfeltet er direkte proportional med strømmen i ledningen. Spændingsniveauet er principielt uden betydning i denne sammenhæng. Det forholder sig dog sådan, at ledningernes strømmæssige overføringsevne typisk stiger med spændingsniveauet. Normalt er driftsstrømmen for en ledning væsentlig lavere end ledningens overføringsevne. Dette er en følge af de dimensioneringskriterier, der ligger til grund for udbygningen af det overordnede elnet. Som illustration af dette forhold kan nævnes, at den beregningsmæssige belastning ved årets max. i et typisk 60 kv net er ca. 30 % af nettets overføringsevne. Ved de højere spændingsniveauer vil strømbelastningerne til tider være noget højere. Masternes udformning Lederkonfiguration Fasernes indbyrdes placering og afstand har stor betydning for magnetfeltets størrelse. Generelt kan siges, at feltet mindskes, jo mindre afstanden er mellem faserne. Såfremt faserne kunne placeres uendelig tæt på hinanden, ville det resulterende felt fra ledningen være nul. Ved at placere de tre faser i en ligesidet trekant kan den mindst mulige indbyrdes faseafstand opnås. Kapitel 12 TEKNISK HÅNDBOG 2

3 Mastetyper På kv niveau har man traditionelt i stor udstrækning anvendt en sådan trekantplacering af faserne. Denne lederkonfiguration er som nævnt ideel set ud fra et feltmæssigt synspunkt. Også ved de højere spændingsniveauer er en lederkonfiguration, hvor faserne er placeret i en til-nærmelsesvis ligesidet trekant, hyppigt anvendt. Portal- eller H-master, hvor faserne er placeret ved siden af hinanden i vandret plan, er tidligere i en vis udstrækning blevet anvendt ved spændingsniveauerne fra 50 til 400 kv. Denne lederkonfiguration giver anledning Kapitel 12 TEKNISK HÅNDBOG 3

4 til et forholdsvis stort magnetfelt set i forhold til tilsvarende ledninger med trekantplacerede faser. Faseafstandene vokser typisk med spændingsniveauet - dels på grund af at isolationskravene vokser, men også på grund af at mastespændene typisk er større ved de høje spændingsniveauer. Dette forhold er således medvirkende til, at magnetfeltet normalt vokser med spændingsniveauet. To- og flersystemsledninger Det resulterende felt fra en ledning med mere end ét system fås som den vektorielle sum af feltet fra hvert system. Som følge heraf kan det forekom- Kapitel 12 TEKNISK HÅNDBOG 4

5 me, at feltet fra to eller flere systemer delvis ophæver hinanden, således at det samlede felt fra ledningen bliver mindre end feltet fra de enkelte systemer hver for sig. Retningen af magnetfeltet afhænger bl.a. af fasefølgen og strømretningen. Ved to- og flersystemsledninger har disse størrelser derfor afgørende betydning for det samlede magnetfelts størrelse. Som det fremgår af figur 7, er det muligt at optimere fasefølgen for to- og flersystemsledninger således, at magnetfeltet bliver mindst muligt. Afstand og højde til ledningen Magnetfeltet aftager ca. med kvadratet på afstanden til centret af faserne. Dog vil feltet aftage med ca. afstanden i 3. potens ved de 2-systemsledninger, hvor faserne er ophængt således, at magnetfeltet bliver mindst muligt. Magnetfeltet aftager således hurtigt, når man fjerner sig fra ledningen. Dette forhold betyder naturligvis også, at feltet ved jorden lige under og ved ledningen i høj grad afhænger af, hvor højt faserne hænger. Usymmetrisk strøm Det resulterende magnetfelt fra et trefasesystem, er den vektorielle sum af feltet fra de enkelte faser. Usymmetri i strømbelastningen kan betyde en relativ stor ændring på det resulterende felt fra ledningen. I praksis vil usymmetrien i 50/60 kv net ved normal drift kun sjældent overstige ca. 5 % på størrelsen af strømmene i de enkelte faser og ca. 5 på vinklen. Ved kv vil usymmetrien i reglen være mindre, hvorimod den ved kv og lavspænding godt kan være noget større. Ændringen af magnetfeltet som følge af strømusymmetri i de aktuelle størrelsesordener kan være højst forskellig og er f.eks. afhængig af masternes udformning og antallet af ledningssystemer. Der kan både ske en stigning og en formindskelse af feltet forskellige steder omkring en ledning. Usymmetriens indvirkning på størrelsen af det magnetiske felt tiltager typisk med afstanden til ledningen. På to- (eller fler-systemsledninger), hvor faserne er placeret sådan, at magnetfeltet bliver mindst muligt, vil strømusymmetri i den for 50/60 kv net nævnte størrelsesorden kunne give anledning til meget stor relativ forøgelse af feltet (- og den relative forøgelse af feltet stiger som nævnt med afstanden til ledningen). Kapitel 12 TEKNISK HÅNDBOG 5

Kapitel 15. Reduktion af magnetfelter fra elektriske anlæg. Afstandsafhængighed

Kapitel 15. Reduktion af magnetfelter fra elektriske anlæg. Afstandsafhængighed Kapitel 15 Reduktion af magnetfelter fra elektriske anlæg Magnetfelter fra elektriske anlæg kan give generende følgevirkninger på visse tekniske apparater og anlæg. Se kapitel 9. Ofte kan de praktiske

Læs mere

Totale kvælstofbalancer på landsplan

Totale kvælstofbalancer på landsplan Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Totale kvælstofbalancer på landsplan Arne Kyllingsbæk Danmarks JordbrugsForskning

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Ledernes Hovedorganisation Februar 2006 Indledning I løbet af de seneste år er der kommet betydelig fokus på medarbejdernes sundhed, og der er på mange

Læs mere

Store forskelle i varmepriserne hvorfor?

Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Der er store prisforskelle på fjernvarme rundt om i landet. Energitilsynet analyserer her, hvordan brændselsvalg, beliggenhed i forhold kunderne, størrelse og ejerskab

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

VE-anlæg Sagsnr. 11/8. Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg

VE-anlæg Sagsnr. 11/8. Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg VE-anlæg Sagsnr. 11/8 Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg Vejledning: Installationstilslutning af små VE-anlæg side 2 1. Indledning...3 1.1. Afgrænsning...3 1.2. Læsevejledning...3 1.3.

Læs mere

Typiske effekter - stålrør - enkelt 4.1

Typiske effekter - stålrør - enkelt 4.1 Typiske effekter - stålrør - enkelt 4.1 Typiske effekter - stålrør - enkelt v/100 Pa/m (10 mm VS/m) og medie temp. på 80 C Medierør Hastighed Masseflow Effekt v/ t=30 C Effekt v/ t=40 C Effekt v/ t=50

Læs mere

Gode ledere og gode medarbejdere

Gode ledere og gode medarbejdere Gode ledere og gode medarbejdere Lederes og medarbejderes vurdering af, hvad der kendetegner den gode leder og den gode medarbejder i den private sektor Lederne Oktober 2013 Introduktion Hvad kendetegner

Læs mere

DK domænet i ord og tal

DK domænet i ord og tal DK domænet i ord og tal af driftsleder for netarkivet.dk Bjarne Andersen Statsbiblioteket Universitetsparken DK 8000 Århus C 89462165 bja@netarkivet.dk Den 1. juli 2005 trådte en ny revision af pligtafleveringsloven

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af samarbejde mellem produktionsskoler og tekniske skoler Udarbejdet af SFI-Survey Bilag Sammenhænge mellem

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 Indhold Sammenfatning... 5 Indledning... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable... 10

Læs mere

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder Delrapport Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. METODE... 6 2.1. Spørgeskemaundersøgelse omkring betalingsvillighed... 6 2.2. Modellering af betalingsvillighed...

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Lineær programmering. med Derive. Børge Jørgensen

Lineær programmering. med Derive. Børge Jørgensen Lineær programmering med Derive Børge Jørgensen 1 Indholdsfortegnelse. Forord ---------------------------------------------------------------------------------- 2 Introduktion til lineær programmering

Læs mere

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser F& U rapport nr. 5 ISBN: 87-90455-74-6 DANVA Rapport Marts 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...1 1.1

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

Notat for Vestas behov for opstilling af fire vindmøller i en bue ved Velling Mærsk

Notat for Vestas behov for opstilling af fire vindmøller i en bue ved Velling Mærsk Notat for Vestas behov for opstilling af fire vindmøller i en bue ved Velling Mærsk Dato Århus N, den 09. september 2014 Forord Med et tilbageblik på tidligere tiders udvikling af møller, hovedsageligt

Læs mere

FORHØJET TOBAKSAFGIFT

FORHØJET TOBAKSAFGIFT en rapport fra vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø vff@dadl.dk www.vidensraad.dk FORHØJET TOBAKSAFGIFT PÅVIRKNING AF TOBAKS- FORBRUG, GRÆNSEHANDEL SAMT STATENS AFGIFTSPROVENU

Læs mere

Projekt 4.6 Didaktisk oplæg til et eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer

Projekt 4.6 Didaktisk oplæg til et eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer rojekter: Kapitel. rojekt.6 Eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer rojekt.6 idaktisk oplæg til et eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer

Læs mere

Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år

Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år Februar 2006 Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år Morten Hulvej Jørgensen Mette Riegels Ulrik Hesse Morten Grønbæk Center for Alkoholforskning Evaluering af forbuddet mod

Læs mere

Godt hver tiende ung (12%) er dog i mindre grad eller slet ikke er interesseret i at lave mad.

Godt hver tiende ung (12%) er dog i mindre grad eller slet ikke er interesseret i at lave mad. Unge om deres spisevaner og interesse for madlavning Mere end hver anden ung i alderen 18-25 år (55%) er i høj grad eller meget høj grad interesseret i at lave mad, og op mod to ud af tre (64%) i denne

Læs mere

Notat om principperne i Dansk Energis tarifberegningsmodel Tarifmodel 2.0 Version 2.0 Maj 2015

Notat om principperne i Dansk Energis tarifberegningsmodel Tarifmodel 2.0 Version 2.0 Maj 2015 Notat Dok. ansvarlig: JUK Sekretær: LGU Sagsnr.: s2014-777 Doknr: d2014-16449-13.0 18-11-2014 Tarifering i elnetselskaber Notat om principperne i Dansk Energis tarifberegningsmodel Tarifmodel 2.0 Version

Læs mere

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0)

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato November 2011 EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) INDHOLD 1. Resumé 1 2. Indledning 4 2.1

Læs mere

Demografi og boligbehov frem mod 2040

Demografi og boligbehov frem mod 2040 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Demografi og boligbehov frem mod 24 Teknisk baggrundsrapport 214-2 1 1.1 Sammenfatning Boligpolitikken står overfor store udfordringer i form af udpræget

Læs mere

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat Notat Analysenotat Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid Det er afgørende både for samfundet som helhed og erhvervslivet specifikt at varer og personer relativt smidigt kan blive transporteret rundt.

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere