NB. Bemærk af formlen ovenfor er i lineært domæne og ikke logaritmisk (db).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NB. Bemærk af formlen ovenfor er i lineært domæne og ikke logaritmisk (db)."

Transkript

1 5. marts 013 /jetakr Rettelse til fodnote 15 I notatet Nærmere beskrivelse af rastermodellen (pixelmodellen), som indeholder effektbegrænsninger i frekvensblok A af marts 01, som blev offentliggjort sammen med det endelige udbudsmateriale ved 800 MHz auktionen, er der i fodnote 15 redegjort for sammenhængen mellem ACLR og PR: Hvis PR 1 er protection ratio en ved en interferer med ACLR 1, så kan den nye PR ved en interferer med ACLR og et forbrugerfilter med CI filter i C/I forbedring beregnes som: PR ACLR 1 1 ( ACS CI filter ) PR ACLR ACS 1 ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé København Ø Tlf Fax CVR-nr NB. Bemærk af formlen ovenfor er i lineært domæne og ikke logaritmisk (db). Der er desværre en trykfejl i notatet af marts 01. Den korrekte formel (i linært domæne) er: PR ACLR 1 1 ( ACS CI filter ) PR ACLR ACS 1 Formlen er således i overensstemmelse med den del af notatet, der henviser til fodnoten. I henvisningen står der, at der tages højde for forbrugerfilteret ved at foretage korrektionen som en forbedring til tunerens ACS (Adjacent Channel Selectivety) for at tage højde for både in-block og out-of-block signalet fra basisstationen. Trykfejlen i fodnoten har ikke nogen betydning for notatet eller pixelmodellen i øvrigt. Trykfejlen i formlen er rettet i det reviderede notat af 5. marts 013. Der er ikke foretaget andre ændringer.

2 1/19 Marts 01 Fodnote 15 er revideret 5. marts 013 Nærmere beskrivelse af rastermodellen (pixelmodellen), som indeholder effektbegrænsninger i frekvensblok A Dette notat dokumenterer, hvordan pixelmodellen for EIRP-begrænsninger i frekvensblok A (FDD1-) (downlink i frekvensbåndet MHz) er udarbejdet, herunder hvilke tekniske forudsætninger der har dannet grundlag for udarbejdelsen af pixel-modellen, jf. afsnit.3.1 i IM et 1 og bilag E (særligt bilag 1A). Pixelmodellen indeholder effektbegrænsninger for downlink-frekvenser i frekvensblok A for at begrænse forstyrrelser af DTT (digitalt terrestrisk tv), som anvender DTT-kanalerne under 790 MHz, der ligger nærmest 800 MHzfrekvensbåndet. Modellen og dens formål er nærmere beskrevet i afsnit.3.1 i IM et. Det er kun på Sjælland, Bornholm og i Vestjylland, der anvendes DTT-kanaler meget tæt på 800 MHz-frekvensbåndet. Pixelmodellen omfatter således kun disse områder, mens der for resten af Danmark gælder andre krav, jf. afsnit.3. i IM et. ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé København Ø Tlf Fax CVR-nr Opsummeret fakta Der er anvendt følgende forudsætninger ved beregning af effektbegrænsningerne for basisstationer i frekvensbåndet MHz: Beskyttelse af DTT-modtagelse: o Boligenheder, sommerhuse og kolonihavehuse i BBR beskyttes o Der regnes med tv-modtagelse med udendørs tagantenne i 10 meters højde, hvis der ikke er indendørsdækning o Ca. 90 % af tv-apparaterne er beskyttet, jf. ECC rapport 148 o Tv-seeren forventes om nødvendigt at have et filter og en antenneinstallation af god kvalitet, herunder fx kabler og antennestik, der er afskærmede o DTT-feltstyrken antages at følge Boxers og DIGI-TV s feltstyrkekort. Forudsætninger for basisstationer: o Maximal EIRP kan højest udgøre 64 dbm/10 MHz (61 dbm/5 MHz) o Den nedre grænse for maximal EIRP er 30 dbm/10 MHz o Basisstationerne har enten isotropiske antennediagrammer eller har retningsvirkning i det vertikale antennediagram. Disse forudsætninger er beskrevet nærmere nedenfor. 1 Informationsmemorandum, "Auktion over frekvenserne i frekvensbåndene MHz og MHz", udkast november 011.

3 /19. Uddybning af pixelmodellens forudsætninger Når der i det følgende bliver talt om LTE 800 som den tjeneste, der anvender 800 MHz-frekvensbåndet, er dette alene som praktisk eksempel. Allokeringen af 800 MHz-frekvensbåndet er teknologineutral, og reguleringen tager derfor højde for, at der i fremtiden kan anvendes andre teknologier end LTE i 800 MHz-frekvensbåndet. 3. Udfordring skitse Et mobilnet består af basisstationer og terminaler. Erhvervsstyrelsen har valgt at følge den harmoniserede FDD-båndplan for 800 MHz-frekvensbåndet, jf. ECC beslutning (09)03 vedrørende Harmonised conditions for MFCN in the band MHz : FDD downlink i MHz-frekvensbåndet (basisstationernes sendefrekvenser) inddelt i et raster på 5 MHz, svarende til kanal FDD1-6. FDD uplink i MHz-frekvensbåndet (terminalernes sendefrekvenser) inddelt i et raster på 5 MHz, svarende til kanal FDD1-6. Frekvensbåndet MHz (tv-kanalerne 1-60) anvendes til DTT. Der findes således to forskellige radiotjenester (DTT og LTE 800) i nabofrekvensbånd med kun 1 MHz separation. LTE 800-radiotjenesten ligger i et delbånd, som hidtil har været allokeret primært til DTT. Dette kan give anledning til en række tekniske problemer hos DTT-seeren. 4. DTT-planlægningsparametre - overordnet I dette afsnit gennemgås de overordnede planlægningsparametre, som man typisk anvender for DTT. Til brug for pixelmodellen er der taget udgangspunkt i DTT fixed, som er defineret nærmere i det følgende. I DTT-planlægning i Danmark forudsætter man typisk, at en DTT-seere installation er indrettet i overensstemmelse med DTT fixed, som indeholder følgende forudsætninger: Udendørs tv-modtagelse i 10 meters højde Retningsbestemt tv-modtageantenne med 1 dbd (14,15 dbi) passiv forstærkning (ved 800 MHz) og antennediagram, jf. figur 1 Kabeltab fra tv-modtageantenne til tv på 5 db (ved 800 MHz) Stedsandsynlighed på 95 % og interferensfrihed 99 % af tiden for modtagelse. Dette fører for et DVB-T QAM-64 3/4 signal til en nødvendig minimumsfeltstyrke på 49 dbµv/m og dermed en minimumsmedianfeltstyrke på 58 dbµv/m (ved 800 MHz). Er bl.a. defineret i GE06 (Geneve 006 aftalen).

4 3/19 Figur 1: Antennediagram for UHF-modtageantenne (kurve IV, V), kilde: ITU-R BT.419-3, figur 3-1 For planlægning af indendørs modtagelse for DTT er der lagt følgende 3 til grund: Modtagelse i 1,5 meters højde (højdetab på 18 db 4 i forhold til 10 m udendørs antennehøjde) Omni-directional antenne med en passiv forstærkning på 0 dbd (,15 dbi) og intet kabeltab Ingen bygningsdæmpning, da det antages, at modtageantennen står fast i et vindue, der vender mod tv-senderen. Der er dermed tale om stationær (fixed) modtagelse Stedsandsynlighed på 95 % og interferensfrihed 99 % af tiden. Dette fører for et DVB-T QAM-64 3/4 signal til en minimumsfeltstyrke på 74 dbµv/m og dermed en minimumsmedianfeltstyrke på 83 dbµv/m (i 10 m højde ved 800 MHz). I pixelmodellen er der således taget udgangspunkt i retningsbestemt antenne for de husstande, der har en prognosticeret medianfeltstyrke på under 83 dbµv/m og rundstrålende antenne for de øvrige husstande. 5. Feltstyrke for DTT-signalet Til prognosticering af feltstyrken for DTT-signalet er Boxer og DIGI-TV s egne feltstyrkeprognoser lagt til grund. Teracom (Boxer) anvender IRT D til prognosticering af ønsket feltstyrke i selskabets planlægning af DTT og dækningsberegninger for DTT. IRT D er en proprietær udbredelsesmodel, som er udarbejdet af Institut für Rundfunktechnik (IRT) til de tyske public service broadcastere. DIGI-TV anvender det svenske selskab Progira til at foretage DTTplanlægnings- og dækningsberegninger. Progira anvender deres eget værktøj GiraPlan. 3 Antagelserne er bl.a. baseret på DRs definition af indendørsdækning: 4 Højdetab i sub-urban clutterklassen, GE06, Annex, chapter 3, afsnit

5 4/19 Progira anvender CRC-predict til prognosticering af ønsket feltstyrke. CRCpredict er en proprietær model, der er udviklet af det canadiske forskningsinstitut CRC. CRC-predict prognosticerer feltstyrken i lighed med IRT D vha. knife-edge diffraction og en række efterfølgende korrektioner. Modellen forholder sig alene til udbredelse i det to-dimensionelle plan, som sender og modtager ligger i. Ved knife-edge diffraction modelleres landskabet mellem sender og modtager som en række knivsægge, hvor radiosignalet udbredes ved diffraktion over knivsæggene. Modellen kan kalibreres af den enkelte broadcaster (på baggrund af målinger foretaget mens man fx kører gennem de relevante områder - drivetests). 6. Filterkarakteristik Det lavpasfilter til bortfiltrering af LTE 800 signaler, som konsulentfirmaet Analysys Masons rapport om forstyrrelser fra LTE 800 mod DTT 5 tager udgangspunkt i, oplyses at have følgende karakteristika: pasbånd kanal 60 typisk indsætningstab (dvs. tab i kanal signaler) på 3 db eller derunder dæmpning over FDD1: omkring 5 db dæmpning over FDD: omkring 8 db Dette resulterer i en C/I-forbedring for DTT fra interferens fra: FDD1: ca. db FDD: ca. 5 db Disse oplysninger er baseret på oplysningerne (filterkarakteristik) i figur, som Analysys Mason har modtaget fra Braun Telecom. Figur : Data for Braun LPF-790-LONG, kilde: Braun Telecom 5 Rapport udarbejdet af Analysys Mason: 800MHz auction: Co-existence of LTE systems in MHz with Digital Terrestrial Television, August 011.

6 5/19 Braun-filteret har en filterkarakteristik (lavpas, med høj, ca. 50 db, dæmpning i stopbåndet), der er mest velegnet som et kanal 57 filter (dvs. til brug i områder, hvor den højeste anvendte DTT kanal er kanal 57 eller derunder). I kanal områderne vil en bedre teknisk løsning være at anvende en anden type filter, der giver en væsentligt bedre beskyttelse end Braun-filteret. De franske telemyndigheder (ANFR) har fx testet et filter til en pris på 0, der giver cirka 5 db dæmpning over FDD1- (SIAM BJF-F-B) 6. Triax har oplyst at de vil markedsføre filterløsninger i Danmark, der giver følgende dæmpninger: Kanal 60 filter (TSO60) Indsætningstab i kanal 60: Ca. db Samlet dæmpning af effekt over MHz: Ca. 8 db Kanal 59 filter (TSO59) Indsætningstab i kanal 59: Ca. db Samlet dæmpning af effekt over MHz: Ca. 17 db I pixelmodellen er det forudsat, at forbrugeren har et filter, der har egenskaber svarende til Triax-filtrene. Det er forudsat, at forbrugerens installation i øvrigt er etableret i overensstemmelse med parametrene for DTT fixed eller indendørsdækning, som er beskrevet nærmere ovenfor i afsnittet om DTTplanlægningsparametre. 7. Pixel-model: Grundlæggende design Pixel-modellen definerer for hver 0 meter x 0 meter pixel i kanal 59- og kanal 60-områderne, hvilken EIRP en FDD1- basisstation, placeret i den pågældende pixel, maksimalt må benytte. Pixelmodellen vedrører alene auktionens frekvensblok A. De komponenter, der helt overordnet bliver benyttet til at bestemme EIRP en for hver pixel, er: Koordinaterne for hver enkelt husstand, forstået som: o Boligenheder, anvendelseskode (BBR 5. oktober 011) o Sommerhuse, anvendelseskode 510 (BBR 5. oktober 011) o Kolonihavehuse, anvendelseskode 540 (BBR 5. oktober 011) o Koordinaterne er givet i EUREF89-UTM3 (geografisk datum og projektion, dvs. den geografiske reference) Den ønskede DTT-feltstyrke for hver enkelt husstand. Den ønskede feltstyrke findes ved opslag i hhv. DIGI-TV og Boxers feltstyrkekort En udbredelsesmodel for feltstyrken fra en basisstation i en given afstand (forstyrrende feltstyrke) Værdier fra ECC-rapport 148 for, hvornår et givent tv-apparat fejler. Nedenfor beskrives de ovenfor nævnte komponenter nærmere. 6 ANFRs rapport Annexes techniques au compte rendu de l expérimentation LTE «Laval II», november 011.

7 6/19 8. Den ønskede feltstyrke for DTT I figur 3 og figur 4 er det illustreret, hvilken DTT-feltstyrke husstandene på Sjælland og Lolland-Falster modtager (jf. Boxer TVs feltstyrkeprognose). Af figur 3 fremgår, at ca. 38 % af husstandene bliver betjent med under 83 dbµv/m. Disse husstande har derfor ikke indendørsdækning. Share of households with fieldstrength or lower DTT wanted field strength [dbµv/m] Figur 3: Kumulativ fordeling, Sjælland 6 x Households < Household DTT field strength [dbµv/m] Figur 4: DTT-feltstyrke for antal husstande, Sjælland Tallene i figur 4 viser, at 787 husstande på Sjælland og Lolland-Falster har en medianfeltstyrke på under minimumsmedianfeltstyrken (58 dbµv/m), men over minimumsfeltstyrken (49 dbµv/m). Husstandene har derfor kun dækning med en stedsandsynlighed på %. Disse

8 7/19 husstande er således formelt ikke dækkede og ville derfor ud fra et rigidt frekvensplanlægningssynspunkt ikke skulle beskyttes, da tjenestekravene ikke er opfyldt. Henset til, at det nok i særlig grad er husstande i de områder, hvor disse 787 husstande er beliggende, der i praksis vil kunne opleve forstyrrelsesproblemer, har Erhvervsstyrelsen valgt også at beskytte disse. Figur 5: Husstande med dbµv/m feltstyrke er markeret med røde pletter Det ses af figur 5, at de 787 husstande med lave feltstyrker generelt findes i nogle enkelte, afgrænsede områder. Beskyttelsen af disse får derfor kun betydning for brugen af frekvensblok A i disse afgrænsede områder. Et meget lille antal husstande (41) på Sjælland og Lolland-Falster har en medianfeltstyrke, der er så lav, at der end ikke er dækning med 50 % stedsandsynlighed. Disse husstande er ikke medtaget i pixelmodellen. 9. Basisstationernes EIRP Basisstationernes EIRP er begrænset til maksimalt at måtte andrage 64 dbm/ 10 MHz. I pixels, for hvilke der ved beregningerne bliver fundet en maksimal EIRP på under 30 dbm/10 MHz, er der forbud mod at benytte frekvensblok A. Den pågældende pixel er en rød pixel i illustrationen af pixelmodellen. 10. Summationsmargin Et LTE 800-mobilnet, der skal benytte frekvensblok A, er et singlefrekvensnet. Der vil derfor kunne komme interferensprodukter fra mere end en basisstation til hver husstand. Der er taget højde for dette ved en summationsmargin på 3 db i pixelmodellen (svarende til, at to basisstationer rammer husstanden med deres maksimale feltstyrke). Da mobiloperatørerne af hensyn til at optimere kapaciteten i deres egne net vil sikre sig mod overudbredelse og dermed vil prøve at begrænse antallet af steder med nogenlunde lige store feltstyrkeniveauer fra flere basisstationer, er en summationsmargin på 3 db tilstrækkelig.

9 8/ Vertikalt antennediagram for mobilnet-basisstationerne I udgangpunktet er det baseline-versionen af pixel-modellen, der gælder. Denne model tager udgangspunkt i, at DTT-modtageantennen befinder sig i basisstationens hovedsløjfe, som er det mest kritiske scenarie. Udover baseline-versionen, der gælder generelt, findes pixelmodellen i fem versioner, hvor: A. Basisstationens antenne er over 10 meter over tagrygge af boliger, sommerhuse og kolonihavehuse inden for 50 meter af basisstationen, B. basisstationens antenne er over 0 meter over tagrygge af boliger, sommerhuse og kolonihavehuse inden for 90 meter af basisstationen, C. basisstationens antenne er over 30 meter over tagrygge af boliger, sommerhuse og kolonihavehuse inden for 140 meter af basisstationen, D. basisstationens antenne er over 40 meter over tagrygge af boliger, sommerhuse og kolonihavehuse inden for 190 meter af basisstationen, og hvor E. basisstationens antenne er over 50 meter over tagrygge af boliger, sommerhuse og kolonihavehuse inden for 40 meter af basisstationen. Såfremt tagryggene er under 10 meter høje, måles højdeforskellen, som var tagryggene 10 meter høje. Disse fem versioner vil i praksis primært finde anvendelse i forstæder og det åbne land. Det er en forudsætning for disse fem versioner, at basisstationen som minimum overholder det vertikale antennediagram, der er givet i figur 6. 0 Dæmpning i forhold til hovedsløjfe [db] Vinkel i forhold til horisonten [grader] Figur 6: Minimumskrav for det vertikale antennediagram

10 9/19 1. Udbredelsesmodel for forstyrrende signal I langt de fleste tilfælde vil forstyrrelser af DTT fra LTE 800 optræde indenfor ca meter af basisstationen, jf. tabel 1 og tabel. Beregningerne i tabel 1 og tabel tjener alene til at bedømme hvilken størrelsesorden af afstande, der skal tages højde for i udbredelsesmodellen. Formlerne for hvordan de enkelte værdier beregnes er givet i Anneks A. Beskyttelsesforhold og tærskelværdi for blokering er taget fra ECC rapport 148, tabel 5a og 5b. LTE basisstationens sendeeffekt (EIRP) P 59 dbm DTT-signalets medianfeltstyrke Ew 80 dbµv/m Location correction factor (korrektion for 95 % sted) CF 9 db Beskyttelsesforhold (10 percentilen) PR -4 db ACI tærskelværdi ACIth -13 dbm Overload (blokering) tærskelværdi (90 percentilen) Oth - dbm DTT modtageantennens passive egenforstærkning G dbi Kabeltab Lf 5 db Strækningstab Lfs db Frekvens F Hz Fritrums ACI-afstand (afstand ved strækningstabet) daci 34 m Tabel 1: Linkbudget for forstyrrelse af 10 % bedste 7 tv-modtagere i et område med en DTT-feltstyrke (Ew) på 80 dbµv/m (som 75 % af husstandene har, jf. figur 3). LTE basisstationens sendeeffekt (EIRP) P 59 dbm DTT-signalets medianfeltstyrke Ew 80 dbµv/m Location correction factor (korrektion for 95 % sted) CF 9 db Beskyttelsesforhold (50 percentilen ) PR -36 db ACI tærskelværdi ACIth -19 dbm Overload (blokering) tærskelværdi (50 percentilen) Oth -9 dbm DTT modtageantennens passive egenforstærkning G dbi Kabeltab Lf 5 db Strækningstab Lfs db Frekvens f Hz Fritrums ACI-afstand 8 (afstand ved strækningstabet) daci 68 m Tabel : Linkbudget for forstyrrelse af 50 % bedste tv-modtagere i et område med en DTT-feltstyrke (Ew) på 80 dbµv/m (som 75 % af husstandene har, jf. figur 3). På grund af de korte afstande kan det derfor antages, at der er tale om fritrumsudbredelse mellem basisstation og DTT-modtager. I dette afstandsdomæne (hvor basisstationen er forholdsvis tæt på tv-modtageren) vil man ligeledes kunne antage, at det forstyrrende LTE 800-signal ikke har en log-normal fordeling med sigma (σ i ) 5,5 db med hensyn til sted. Ofcoms undersøgelser 9 har vist, at en log-normal fordeling med sigma (σ i ) på 1 db i 7 ECC rapport 148 angiver ikke, hvorvidt de 10 % bedste tv-tunere, hvad angår ACI (PR), er korrelerede med de 10 % bedste tv-tunere, hvad angår overload (Oth). Det samme gør sig gældende for hhv. 50 % og 90 %. 8 Denne afstand er på grænsen af det domæne ~ m, hvor fritrumsudbredelse kan antages at optræde i praksis. 9 Technical Analysis of interference from mobile network base stations in the 800 MHz band to digital terrestrial television, Ofcom, 10 June 011.

11 10/19 dette domæne, er en rimelig antagelse. Det ønskede signal er log-normal fordelt med sigma (σ w ) 5,5 db med hensyn til sted, da størstedelen af en tvsenders dækningsområde ligger fjernt fra senderen. I tabel 1 og tabel resulterer dette i en location correction factor på 9 db Fieldstrength for EIRP 6dBm (dbµv/m) Distance (km) Figur 7: Fritrumsfeltstyrke som funktion af afstanden I de tilfælde, hvor en husstand bliver betjent af en meget lav DTT-feltstyrke (~58 dbµv/m), vil en basisstation indenfor en radius af ca. seks kilometer fra hustanden kunne forårsage forstyrrelser. Indenfor denne radius vil det ikke være rimeligt at antage fritrumsudbredelse. Til prognosticering af den forstyrrende feltstyrke i sådanne tilfælde er der blevet benyttet værdier fra ITU-R P : Land, 1 % tid, 50 % sted, 600 MHz, 75 meter højde-effektiv-kurven, som angivet i tabel 3. Forstyrrende feltstyrke [dbµv/m] Afstand [m] Tabel 3: Afstand som en funktion af feltstyrke, ITU-R P , land, 1 % tid, 50 % sted, 600 MHz, 75 meter højde-effektiv Uden for fritrumsdomænet antages det nomalt, at det forstyrrende signal er log-normal fordelt med et sigma (σ i ) på 5,5 db med hensyn til sted. Værdierne i tabel 3 er således medianværdier (50 % sted). Disse to domæner er kombineret til en samlet feltstyrkekurve for 95 % stedsandsynlighed (udendørs, 10 meters højde), figur 8. I hvert af disse to domæner (fritrumsudbredelse og uden for fritrumsudbredelse) er der tilføjet de relevante location correction factors 10 : 10 ECC rapport 138, Annex C og GE06, Annex, Chapter 3, afsnit

12 11/19 Fritrum, location correction factor: o CF fs µ w i 1,64 (5,5dB) (1dB) 9dB Uden for fritrum, location correction factor: o CF far µ w i 1,64 5,5dB 13dB Distributionsfaktoren, μ, er 1,64 for 95 % stedsandsynlighed. Udbredelsesmodellen er lavet med antagelse om fritrumsudbredelse i domænet meter, anvendelse af værdierne fra ITU-R P i domænet efter km og en log-lineær interpolation i domænet mellem 300 meter og km Equivalent field strength for 95% location probability, BS EIRP 6dBm , 1% time, heff = 75m Okumura-Hata suburban, 50% time, H = 30 m 130 Field strength [dbµv/m] Distance [m] Figur 8: Feltstyrke-kurve, 95 % sted (ønsket) i 10 meters højde Udbredelsesmodellen er illustreret i figur 8. I figur 8 er det også illustreret, at Okumura-Hata suburban, 30 meters antennehøjde giver stort set identiske resultater til , 1 % tid, heff=75 meter. I dette domæne (indenfor 0 km af basisstationen) er der ringe temporal variation (max 3 db mellem 1 % tid og 50 % tid). Kurverne er derfor sammenlignelige på tværs af tid. I tilfælde af at option A-E i afsnit 11 finder anvendelse, fører det til, at en anden variant af udbredelsesmodellen anvendes, jf. figur 9. Disse udbredelsesmodeller tager højde for, at basisstationen anvender det vertikale antennediagram, der er givet i figur 6. Baseline-kurven er den blå udbredelsesmodel, der også er afbilledet i figur 8. Kurveforløbet for alle seks kurver i figur 9 er sammenfaldende fra ca. 50 meter. Herefter følger de alle samme forløb som den blå kurve i figur 8.

13 1/19 Fieldstrength [dbµv/m] Equivalent fst for 95% location, BS EIRP 6dBm Baseline A. 10 m B. 0 m C. 30 m D. 40 m E. 50 m Distance [m] Figur 9: Feltstyrke-kurver, 95 % sted (ønsket) i 10 meters højde, forskellige basisstation antennehøjder, jf. afsnit Nærfelt Nærfeltet findes i en basisstations umiddelbare nærhed. Af tabel 4 fremgår det, at nærfeltets udstrækning (inkl. transitionszone) omkring en basisstation er indtil 0 meter. Basisstationens udstrålingsdiagram og fritrumsantagelsen gælder udelukkende for fjernfeltet. Nærfeltet er kendetegnet ved, at der kan opstå en direkte kobling mellem sende- og modtageantenne. Maksimum dimension af basisstationens antenne 11 D m Lysets fart (i vakuum) c m/s Radiosignalets frekvens f Hz Radiosignalets bølgelængde λ 0,375 m Fjernfeltets nedre grænse 1 (cirka, Fraunhofer diffraktion) R 0 ~0 m Fjernfeltets nedre grænse ved enkel dipol 13 R d ~ m Tabel 4: Nærfeltets udstrækning Det betyder, at der vil kunne opstå en direkte kobling mellem de to antennesystemer (DTT-modtageantenne og basisstation) inden for en afstand af indtil 0 meter fra basisstationens antenne. Pixelmodellen har derfor en rød pixel, dvs. forbud mod at benytte blok A i pixels, der ligger inden for 0 meter af en boligenhed. Såfremt basisstationens antennehøjde er 10 meter eller derover over tagryggene på de nærmeste husstande, tages der hensyn til dette. 11 Approximeret ud fra specifikationer for Kathrein basisstationantenner: 1 D R0, ECC/REC/(0)04 13 R 4, ECC/REC/(09)0 d

14 13/19 Hvis basisstationens antenne er 0 meter eller mere over tagryggene, vil der ikke være forbud mod at bruge den pågældende pixel til blok A pga. nærfeltsproblemer. 14. Boligens udstrækning Hver beskyttet boligenhed er givet ved et koordinat fra BBR-registret. Det er således dette koordinat, der er beskyttet. Nærfeltsreglen, jf. ovenfor, giver dog også en zone på ca. 0 meter kugleradius omkring punktet som beskyttelse. 15. Protection ratios og overload thresholds for DTT modtagere I pixelmodellen er det antaget, at forbrugerens udstyr tilhører de 90 % bedste udstyr på markedet. Dette betyder, at størstedelen af det forbrugerudstyr, der er på markedet, er beskyttet af pixelmodellen. Forbrugerudstyr kan generelt set have to forskellige tuner-designs: Enten en klassisk can-tuner eller en silicon-tuner. Trenden går mod, at tv-apparater bruger silicon-tuners blandt andet på grund af de små fysiske størrelser. Med baggrund i ECC raport 148 er der benyttet følgende protection ratios: Kanal 60: o ECC rapport 148 tabel 5a: PR K60ECCrap148 = -33 db o ECC rapport 148 tabel 4: CF fixed =,8 db o C/I forbedring: CI improve = 8dB db = 6 db o PR K60 = PR K60ECCrap148 + CF fixed - CI improve -36 db Kanal 59: o ECC rapport 148 tabel 5a: PR K59ECCrap148 = -39 db 14 o ECC rapport 148 tabel 4: CF fixed =,8 db o C/I forbedring: CI improve = 17 db db = 15 db o PR K59 = PR K59ECCrap148 + CF fixed - CI improve -51 db Begge værdier (PR K60 og PR K59 ) er fundet med udgangspunkt i stationær modtagelse af et DVB-T, QAM64, ¾ code rate signal og ved samtidig brug af et filter, som defineret i afsnit 6 (deraf C/I forbedringen). Boxer TV benytter QAM64, ¾, der er ca. db mindre robust end DIGI-TVs QAM64, / 3 signal. Protection ratio erne er korrigeret direkte med C/I-forbedringen, som blot er fundet som dæmpning i blok A divideret med indsætningstabet i en DTTkanal. Typisk vil man foretage korrektionen som en forbedring til tunerens ACS (Adjacent Channel Selectivety) 15 for at tage højde for både in-block og out-of-block signalet fra basisstationen. Forholdet mellem disse to komponenter er kendt som ACLR, Adjacent Channel Leakage Rate. DTT- 14 Der er benyttet værdien for can-tuners i kanal 5 områder, da VIDEBAEK- VIBORG benytter både kanal 59 og kanal 5. For silicon-tuners i kanal 59 er PR - 40dB. Kanal 5 værdien (PR=-39 db) er således det mest følsomme scenarie. 15 Hvis PR 1 er protection ratio en ved en interferer med ACLR 1, så kan den nye PR ved en interferer med ACLR og et forbrugerfilter med CI filter i C/I forbedring beregnes som: 1 1 ACLR ( ACS CI filter ) PR PR ACLR1 ACS NB. Bemærk af formlen ovenfor er i lineært domæne og ikke logaritmisk (db).

15 14/19 tuneres ACS ligger typisk omkring 50 db. ECC rapport 148 tager udgangspunkt i en ACLR på 59 db, mens de fastsatte vilkår sikrer en ACLR på 76 db i kanal 60 områder og en ACLR på 86 db i kanal 59 områder. Denne margin i ACLR på henholdsvis 17 db og 7 db betyder, at C/I-forbedringer, der er henholdsvis 17 db og 7 db eller derunder, kan korrigeres direkte på protection ratio en som ovenfor. Med baggrund i ECC-rapport 148 er der benyttet følgende overload thresholds: Kanal 60 (og kanal 58): o ECC rapport 148 tabel 5b: O th = -19 dbm 16 o Dæmpning: α filter = 8 db o O thk60 = O th + α filter = -11 dbm Kanal 59: o ECC rapport 148 tabel 5b: O th = -8 dbm 17 o Dæmpning: α filter = 17 db o O thk59 = O th + α filter = 9 dbm De ovenfor angivne protection ratios og overload thresholds er for beskyttelse af ca. 90 % af tv-apparaterne. Fra 1. juli 00 gælder en anden pixel-model, hvor der i stedet benyttes følgende værdier for protection ratio og overload threshold (baseret på 10% værdierne fra ECC rapport 148): 00 - Kanal 60: o ECC rapport 148 tabel 5a: PR K60ECCrap148 = -43 db o ECC rapport 148 tabel 4: CF fixed =,8 db o ECC rapport 148 tabel 5b: O th = - dbm o Dæmpning: α filter = 8 db o C/I forbedring: CI improve = 8dB db = 6 db o PR 00,K60 = PR K60ECCrap148 + CF fixed - CI improve -46 db o O th00,k60 = O th + α filter = 6 dbm 00 - Kanal 59: o ECC rapport 148 tabel 5a: PR K59ECCrap148 = -46 db 18 o ECC rapport 148 tabel 4: CF fixed =,8 db o ECC rapport 148 tabel 5b: O th = 1 dbm 19 o Dæmpning: α filter = 17 db o C/I forbedring: CI improve = 17 db db = 15 db o PR 00,K59 = PR K59ECCrap148 + CF fixed - CI improve -58 db o O th00k59 = O th + α filter = 18 dbm I alle øvrige forhold er pixelmodellen for hhv. før og efter 1. juli 00 ens. 16 Der er benyttet værdien for can-tuners ved kanal 58, da JYDERUP- VORDINGBORG-NAKSKOV benytter både kanal 58 og 60. Både can- og silicontuners har i kanal 60 et Oth på -13dBm. Kanal 58 værdien for can-tuners er således det mest kritiske scenarie. 17 Der er benyttet værdien for can-tuners, da de ydelsesmæssigt er 1 db dårligere end silicon-tuners. 18 Der er benyttet værdien for silicon-tuners, da de ydelsesmæssigt er db dårligere end can-tuners. 19 Der er benyttet værdien for can-tuners ved kanal 56, da ROE benytter både kanal 59 og kanal 56. Kanal 56 værdien er db dårligere end kanal 59 værdien.

16 15/19 For at sikre, at der ikke i områder med høje DTT-feltstyrker tillades sendeeffekter på basisstationer, der resulterer i en forstyrrende feltstyrke større end Oth, skal følgende være overholdt: E w E Oth + PR = O th + 16 db + PR Baggrunden for ovennævnte formel er givet i det følgende. Indledningsvist ser vi, at feltstyrke (E) og afsat effekt i modtageren (P) er givet ved følgende sammenhæng 0 : c 1,64 145,8 145,8 10 log f E P A a L f P G L 4 Hvor: E: feltstyrke ved modtagerantennen, field strength at antenna (dbµv/m) φ: power flux-density at antenna (dbw/m ) P: afsat effekt i modtageren, receiver input power (dbw) A a : antennens effektive indfangningsareal, effective antenna aperture/capture area (dbm ) L f : kabeltab, feeder loss (db) G: antennens egenforstærkning, antenna gain (dbd) f: radiosignalets frekvens, frequency of the signal (Hz) c: lysets fart, speed of light, ~ m/s (m/s) 10 f Som for DTT-fixed giver: m s 1, Hz E P 1dBd 10 log 10 5dB 145,8 P 156dB 4 Hvis effekt afsat i modtageren skal gives i dbm, db(mw), bliver formlen: E P db, formel 1 fixed dbm 16 For indendørsmodtagelse af DTT bliver værdien 7dB højere (som følge af 0 dbd gain og 0 db kabeltab): E P db, formel indoor dbm 133 Af ECC rapport 138 (som der henvises til fra 148) og ITU JTG5/6 fremgår det, at både PR (beskyttelsesforholdet) og Oth (blokeringsniveauet) skal overholdes. PR (beskyttelsesforholdet) EWmed EIm ed PR CF EIm ed EWmed PR CF, formel 3 Hvor: E Wmed : median (50 % sted) DTT feltstyrke (dbµv/m) E Imed : median (50 % sted) LTE feltstyrke (dbµv/m) 145,8 0 Udledt af formlerne, der er givet i GE06 Annex 3.4.

17 16/19 CF: location correction factor for beskyttelse 95 % sted (db) PR: beskyttelsesforholdet (db) Oth (blokeringsniveauet) EIm ed EOth CF, formel 4 Hvor: E Oth : blokeringsnivauet (dbµv/m) I figur 10 er der illustreret tre scenarier (hvor C W = E W, I U = E I og O th = E Oth ). Figur 10: Tre interferensscenarier, ECC rapport 138, Annex C I de to scenarier længst til venstre er både PR og Oth overholdt. I det tredje scenarie er det Oth, der er det dominerende fænomen. I det midterste scenarie er Oth og PR lige begrænsende. Det ses derfor af figur 10, at såfremt E W begrænses til max at andrage værdien i det miderste scenarie, kan man nøjes med almindeligt tjek af beskyttelsesforholdet (formel 3). Sammenholdes formel 1, 3 og 4 ses det at: E PR CF E CF E E PR O 16 PR Wmed max Oth Wmed max Hvor: E Wmed max : max median DTT-feltstyrke til brug for PR-beregninger (dbµv/m) O th : blokeringsniveauet (dbm). 16. Pixelmodel algoritme Pixelmodellen beregner den maksimalt tilladte sendeeffekt ved at følge de skridt, der er beskrevet nedenfor. I. For hver enkelt husstand i kanal 59 og kanal 60 områder: 1. Bestem den ønskede DTT-feltstyrke fra DIGI-TV eller Boxers beregninger. Bestem, om husstanden ligger i et kanal 59- eller kanal 60-område 3. Bestem, hvilken/hvilke tv-sendere, der er best server for husstanden. II. Dan et afstandskort, jf. figur 11, hvor hver pixel indeholder afstanden til centrum af kortet (position 351,351 i figur 11). Oth th

18 17/19 1. Hvis afstanden for pixlen til centrum er mindre end 50 meter, bestemmes afstanden som den afstand mellem de to pixels, der giver den højeste feltstyrke, jf. figur Figur 11: Afstandskort [m] III. Dan udfra afstandskortet et nominelt EIRP+PR kort, jf. figur 1, hvor: Centerpixlen antages at have DTT-minimumsfeltstyrken (worst case) o Pixelmodellen beskytter således også de steder, hvor der kun er dækning med 50 % stedsandsynlighed. Hver pixel indikerer, hvilken EIRP+PR en given basisstation må have, hvis den står i den givne pixel. Her benyttes feltstyrkemodellen fra figur 8. Pixels der er mere end 50 m fra husstanden fratrækkes en summations margin på 3 db jf. afsnit Figur 1: EIRP+PR kort [dbm]

19 18/19 IV. Lav korrektion for retningsbestemt antenne 1. Bestem, om husstanden har indendørsdækning (dvs. om feltstyrken er 83 dbµv/m eller derover). Hvis husstanden ikke har indendørsdækning tillægges dæmpninger alt efter, hvilken retning husstandens antenne peger (mod best server). Retningen opgøres i grader i spring af 10 grader. På bagsiden af DTTtagantennen kan der derfor tillades 16 db ekstra i EIRP for basisstationer Figur 13: Dæmpningskort. DTT-tagantennen peger i 70 grader (ca. ØNØ) [db] V. For hver enkelt husstand i kanal 59 og kanal 60 områder: 1. Korriger EIRP+PR ved at trække den relevante protection ratio (for henholdsvis kanal 59 eller kanal 60) fra. Placer det korrigerede EIRP-kort med centrum om husstanden. 3. Gem de pixels for husstanden i det store, samlede kort, der er mindre end de pixels, der i forvejen var i det store, samlede kort. Det endelige, samlede kort, som er et datamateriale med værdier for maksimal EIRPen for frekvensblok A givet i hver enkel pixel, er nu pixelmodellen.

20 19/19 Bilag A Formler for linkbudgetterne I linkbudgetterne er de enkelte tab og forstærkninger i radiotransmissionskæden lagt sammen. På baggrund af dette bestemmes det nødvendige strækningstab for at beskyttelsesforhold og blokeringsniveau kan overholdes. Strækningstabet kan så vha. en udbredelsesmodel (fx fritrum) omregnes til afstanden af den nødvendige strækning. I tabel 5 er de anvendte formler angivet, sammen med et eksempel på inputværdier. LTE basisstationens sendeeffekt (EIRP) P 59 dbm DTT-signalets medianfeltstyrke Ew 80 dbµv/m Location correction factor (korrektion for 95 % sted) CF 9 db Beskyttelsesforhold (10 percentilen) PR -4 db ACI tærskelværdi 1 ACIth E w PR CF 16dB dbm Overload (blokering) tærskelværdi (90 percentilen) Oth - dbm DTT modtageantennens passive egenforstærkning G dbi Kabeltab Lf 5 db ACIth P min G L f Strækningstab Lfs Oth db Frekvens F Hz L fs 0log 10 f 0 147,55dB Fritrums ACI-afstand (afstand ved strækningstabet) daci 10 m Tabel 5: Eksempel på beregning af linkbudget for forstyrrelse af 10 % bedste tvmodtagere i et område med en DTT-feltstyrke (Ew) på 80 dbµv/m (som 75 % af husstandene har, jf. figur 3) 1 Her benyttes formel 1 i omskreven form: P E db dbm fixed 16

Bilag 1: Tekniske betingelser for anvendelse af frekvenser i frekvensbåndene 791-801 MHz og 832-842 MHz Når der i dette bilag henvises til data-filer, er filerne identificeret ved deres respektive digitale

Læs mere

Den sandsynlighed, der herefter er for at alle punkter inden for en pixel er dækket, betegnes stedsandsynligheden.

Den sandsynlighed, der herefter er for at alle punkter inden for en pixel er dækket, betegnes stedsandsynligheden. Model for beregning af dækning af DAB sendenet Til brug for implementering af beslutningerne i tillægsaftalen til medieaftalen for 2015-2018 om digital radio mv. af 28. april 2015, har Kulturministeriet

Læs mere

Bilag 9: Dækningsberegninger (DVB-H)

Bilag 9: Dækningsberegninger (DVB-H) Bilag 9: Dækningsberegninger (DVB-H) 2 Indholdsfortegnelse 1 Sammendrag...2 2 Forudsætninger i udbuddet...3 3 Grundlag for dækningsberegninger...4 4 Beregnet dækningsgrad...5 1 Sammendrag Udsendelse af

Læs mere

Bilag 8: Dækningsberegninger (DVB-T)

Bilag 8: Dækningsberegninger (DVB-T) Bilag 8: Dækningsberegninger (DVB-T) 2 Indholdsfortegnelse 1 Sammendrag...2 2 Forudsætninger i udbuddet...2 3 Grundlag for dækningsberegninger...3 4 Beregnet dækningsgrad...4 1 Sammendrag Udsendelse af

Læs mere

Erhvervs- og vækstministeriet Den danske telemyndighed Holsteinsgade 63 2100 København Ø. Pr. e-mail til mob@itst.dk

Erhvervs- og vækstministeriet Den danske telemyndighed Holsteinsgade 63 2100 København Ø. Pr. e-mail til mob@itst.dk Erhvervs- og vækstministeriet Den danske telemyndighed Holsteinsgade 63 2100 København Ø Pr. e-mail til mob@itst.dk DR Jura Politik Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C T +45 3520 3040

Læs mere

Informationsmemorandum. Marts 2012. (opdateret 24. april 2012)

Informationsmemorandum. Marts 2012. (opdateret 24. april 2012) 800 MHz-auktion Auktion over frekvenserne i frekvensbåndene 791-821 MHz og 832-862 MHz Informationsmemorandum Marts 2012 (opdateret 24. april 2012) Udsendt af Erhvervsstyrelsen Danmark www.itst.dk Informationsmemorandum

Læs mere

Tekniske og regulatoriske forudsætninger for udkast til tekniske vilkår for tjeneste- og teknologineutral anvendelse af frekvenser

Tekniske og regulatoriske forudsætninger for udkast til tekniske vilkår for tjeneste- og teknologineutral anvendelse af frekvenser Bilag 2 Tekniske og regulatoriske forudsætninger for udkast til tekniske vilkår for tjeneste- og teknologineutral anvendelse af frekvenser Introduktion Ved liberalisering af frekvenser forstås, at tilladelser

Læs mere

Høring over 800 MHz-auktion

Høring over 800 MHz-auktion 2012-02-02 1 (10) Den danske telemyndighed Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høring over 800 MHz-auktion Den danske telemyndighed iværksatte den 16. november 2011 høring over myndighedens udkast til 800

Læs mere

Modtagelse af Antenne TV i Danmark

Modtagelse af Antenne TV i Danmark Modtagelse af Antenne TV i Danmark Efter at det analoge sendernet i Danmark blev slukket d. 1. november 2009 og erstattet af et nyt digitalt terrestrisk sendernet, har der generelt været meget få problemer

Læs mere

Notat om planlægningskriterier for FM-lokalradio

Notat om planlægningskriterier for FM-lokalradio Notat om planlægningskriterier for FM-lokalradio Kontor/afdeling Center for Tele Dato 23. august 2016 J nr. 2016-8763 /JTK Radio- og tv-nævnet er i gang med at forberede et udbud af alle frekvenser til

Læs mere

I de følgende afsnit beskrives afgiftsgrupperne, og der gives eksempler på konkrete beregninger.

I de følgende afsnit beskrives afgiftsgrupperne, og der gives eksempler på konkrete beregninger. Notat Beregning af frekvensafgifter Generelt om beregning af afgiftsstørrelser for frekvenstilladelser Afgiftsmodellen tager udgangspunkt i de udstedte båndbredder (samlet set for alle tilladelser) i de

Læs mere

Tilladelse til anvendelse af frekvenser til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet i Danmark

Tilladelse til anvendelse af frekvenser til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet i Danmark Tele Danmark A/S Reguleringsforhold Att: Peter Engsig-Karup Nørregade 21, B.216 0900 København C Vores reference: Sagsbehandler: Dato: 13154-18 Henrik Findahl Brodersen 21. december 2000 Tilladelse til

Læs mere

7. Bekendtgørelse om Dansk radiogrænseflade nr. 00 032 for laveffekts

7. Bekendtgørelse om Dansk radiogrænseflade nr. 00 032 for laveffekts Se høringsliste 28. marts 2015 Sag 2015-2686 /PEMAKN Høring om udkast til nye/ændrede bekendtgørelser på radiofrekvensområdet Hermed udsendes i høring følgende udkast til nye/ændrede regler på frekvensområdet:

Læs mere

Informationsmemorandum

Informationsmemorandum 1800 MHz-auktion Tildeling af frekvenser i frekvensbåndene 1720,1-1785,0 MHz og 1815,1-1880,0 MHz Informationsmemorandum Bilag D Udkast til tilladelser Udkast 17. maj 2016 Udsendt af Energistyrelsen Danmark

Læs mere

Hovedpunktnotat fra 10. møde i Frekvensforum den 11. oktober Dagsorden:

Hovedpunktnotat fra 10. møde i Frekvensforum den 11. oktober Dagsorden: 16. november 2012 Sag 12/02019 /pemakn-erst Hovedpunktnotat fra 10. møde i Frekvensforum den 11. oktober 2012 Dagsorden: 1. Velkomst 2. Trådløse mikrofoner (indlæg fra Sennheiser Nordic A/S) 3. Liberalisering

Læs mere

Informationsmemorandum. Bilag A: Definitioner og ordliste. Marts 2012

Informationsmemorandum. Bilag A: Definitioner og ordliste. Marts 2012 800 MHz-auktion Auktion over frekvenserne i frekvensbåndene 791-821 MHz og 832-862 MHz Informationsmemorandum Bilag A: Definitioner og ordliste Marts 2012 Udsendt af Erhvervsstyrelsen Danmark www.itst.dk

Læs mere

Telekommunikationsindustrien i Danmark Telecommunications Industry Association in Denmark

Telekommunikationsindustrien i Danmark Telecommunications Industry Association in Denmark Telekommunikationsindustrien i Danmark Telecommunications Industry Association in Denmark TI Den danske telemyndighed Holsteinsgade 63 2100 København Ø Sendt pr. mail: mob@itst.dk 15. december 2011 800

Læs mere

Mobilkortlægning 2013

Mobilkortlægning 2013 Mobilkortlægning 2013 Publikationen kan hentes på: www.erst.dk ISSN: 2245-7291 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Udendørs taledækning opgjort på postnummerniveau 6 Beregnet udendørs mobiltaledækning

Læs mere

Høringsnotat om 800 MHz-auktionen

Høringsnotat om 800 MHz-auktionen 22. marts 2012 Høringsnotat om 800 MHz-auktionen 1. Indledning Erhvervs- og vækstministeren har besluttet, at der afholdes auktion over frekvenser i 800 MHz-frekvensbåndet 1, og at disse frekvenser vil

Læs mere

Informationsmemorandum. Bilag E: Udkast til tilladelser. Marts 2012

Informationsmemorandum. Bilag E: Udkast til tilladelser. Marts 2012 800 MHz-auktion Auktion over frekvenserne i frekvensbåndene 791-821 MHz og 832-862 MHz Informationsmemorandum Bilag E: Udkast til tilladelser Marts 2012 Udsendt af Erhvervsstyrelsen Danmark www.itst.dk

Læs mere

Notat. Udkast til bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til distribution af digital radio i DAB-blok 1

Notat. Udkast til bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til distribution af digital radio i DAB-blok 1 Notat 10. marts 2016 Udkast til bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til distribution af digital radio i DAB-blok 1 I medfør af 3, stk. 3 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf.

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til distribution af digital radio i DAB-blok 1

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til distribution af digital radio i DAB-blok 1 BEK nr 686 af 08/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/01010-55 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Radio-

Læs mere

Professionelle Kommunikationsantenner, Filtre og Combinere Design, Udvikling og Produktion. 2.2. Antenner for bevægelige enheder.

Professionelle Kommunikationsantenner, Filtre og Combinere Design, Udvikling og Produktion. 2.2. Antenner for bevægelige enheder. 1. Hvad er en antenne? 2. Antennetyper 2.1. Fastmonterede antenner 2.2. Antenner for bevægelige enheder 3. Hvor god er en antenne? 4. Målinger på antenner Side 1 af 12 1. Hvad er en antenne? En antenne

Læs mere

I medfør af 30 i lov nr. 260 af 16. marts 2016 om radioudstyr og elektromagnetiske forhold, fastsættes:

I medfør af 30 i lov nr. 260 af 16. marts 2016 om radioudstyr og elektromagnetiske forhold, fastsættes: Bekendtgørelse om Dansk radiogrænseflade nr. 00 025 for laveffekts radioanlæg til hørehæmmede, ALD (Assistive Listening Devices) samt trådløst PMSE-lydudstyr (Programme Making and Special Events) I medfør

Læs mere

Bekendtgørelse om Dansk radiogrænseflade nr. 00 025 for trådløst PMSElydudstyr (Programme Making and Special Events) 1)

Bekendtgørelse om Dansk radiogrænseflade nr. 00 025 for trådløst PMSElydudstyr (Programme Making and Special Events) 1) BEK nr 754 af 01/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-2686 Senere ændringer til

Læs mere

Informationsmemorandum. Bilag K: Aftale mellem IT- og Telestyrelsen, Danmark og Post-och telestyrelsen, Sverige. Februar 2010

Informationsmemorandum. Bilag K: Aftale mellem IT- og Telestyrelsen, Danmark og Post-och telestyrelsen, Sverige. Februar 2010 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Bilag K: Aftale mellem IT- og Telestyrelsen, anmark og Post-och telestyrelsen, Sverige Februar

Læs mere

Mobilkortlægning 2012

Mobilkortlægning 2012 Mobilkortlægning 2012 Publikationen kan hentes på: www.erst.dk ISSN: 2245-7291 17. december 2012 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 5 Udendørs taledækning opgjort på postnummerniveau 6 Beregnet

Læs mere

Interferens. Afstand (d interferer ) til det interfererende System. Afstand (d) mellem sender og modtager

Interferens. Afstand (d interferer ) til det interfererende System. Afstand (d) mellem sender og modtager Interferens Interferens er et alvorligt problem for short range enheder, men der er muligheder for at teste resistensen over for interferensen. I denne artikel beskrives nogle af de konsekvenser og scenarier,

Læs mere

Sådan sikrer du dig det bedste antennesignal

Sådan sikrer du dig det bedste antennesignal Sådan sikrer du dig det bedste antennesignal 1 Når man i de gode gamle analoge dage skulle installere en antenne, var det normalt at bruge fjernsynets skærm til at optimere antennens retning og højde.

Læs mere

RFID i hospitalsmiljøer Case: Respektafstand til Motorola FX7400 RFID antenner på DNU Aarhus

RFID i hospitalsmiljøer Case: Respektafstand til Motorola FX7400 RFID antenner på DNU Aarhus RFID i hospitalsmiljøer Case: Respektafstand til Motorola FX7400 RFID antenner på DNU Aarhus Jakob Steensen Rådgivende Ingeniør Wireless Specialist DELTA Welfare Tech 26. oktober 2012 / Odense Agenda Projektets

Læs mere

Strand. Måling af effekttætheder fra GSM, UMTS og LTE basisstation December 2014 FRL

Strand. Måling af effekttætheder fra GSM, UMTS og LTE basisstation December 2014 FRL TT-Netværket, Site S3395, Vejlegårdsparken 92, 2665 Vallensbæk Strand Måling af effekttætheder fra GSM, UMTS og LTE basisstation December 2014 Dato 2014-12-17 Udarbejdet af FRL Kontrolleret af DADH Godkendt

Læs mere

GODT SIGNAL KRÆVER KORREKT INSTALLATION

GODT SIGNAL KRÆVER KORREKT INSTALLATION GODT SIGNAL KRÆVER KORREKT INSTALLATION (OPDATERET JANUAR 2014) Med anbefalingerne Den gode antenneinstallation vil foreningen sætte fokus på modernisering af husets antenneinstallation. De seneste 25

Læs mere

Informationsmemorandum

Informationsmemorandum 1800 MHz-auktion Tildeling af frekvenser i frekvensbåndene 1720,1-1785,0 MHz og 1815,1-1880,0 MHz Informationsmemorandum Bilag D Udkast til tilladelser Juni 2016 Udsendt af Energistyrelsen Danmark www.ens.dk

Læs mere

I/S DIGI-TV. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk rtv@kulturstyrelsen.dk. Radio- og tv-nævnet

I/S DIGI-TV. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk rtv@kulturstyrelsen.dk. Radio- og tv-nævnet I/S DIGI-TV Radio- og tv-nævnet 1. oktober 2013 Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. jfi@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3333 Forlængelse af tilladelse til I/S DIGI-TV til distribution af lyd- og

Læs mere

Bekendtgørelse om Dansk radiogrænseflade nr for radioanlæg, der anvender ultrabredbåndsteknologi (UWB)

Bekendtgørelse om Dansk radiogrænseflade nr for radioanlæg, der anvender ultrabredbåndsteknologi (UWB) BEK nr 1387 af 12/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Erhvervs- og vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2014-6289 Senere

Læs mere

Estimering af maksimal radiofeltstyrke omkring påtænkt TDC Mobil telestation Skovlinien

Estimering af maksimal radiofeltstyrke omkring påtænkt TDC Mobil telestation Skovlinien Estimering af maksimal radiofeltstyrke omkring påtænkt telestation Skovlinien påtænkt telestation Skovlinien Side 2 af 5 Indhold Side 1 Indledning... 3 2 Referencer... 3 3 Anbefalede grænseværdier... 3

Læs mere

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER Brugervejledning Version 1.0 1 1. Æskens indhold Kontroller venligst æskens indhold. Den skal indeholde følgende: 1. Transmitter (sender) 2. Modtager 3. Strømforsyning

Læs mere

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Udkast juli 2009 Udsendt af IT- og Telestyrelsen Danmark www.itst.dk I nærværende dokument

Læs mere

Få hjælp til at opnå et godt signal

Få hjælp til at opnå et godt signal Få hjælp til at opnå et godt signal Her på siden kan du læse mere om hvordan du sikrer dig et godt tv-signal, og hvordan du undgår fejlkilder, der kan føre til pixeleringer eller udfald af billede og lyd.

Læs mere

Emissionsmåling i reverberation kammer Hurtigere metoder til udstrålingsmålinger

Emissionsmåling i reverberation kammer Hurtigere metoder til udstrålingsmålinger Oktober 2015 TN10 Emissionsmåling i reverberation kammer Hurtigere metoder til udstrålingsmålinger Jeppe Pilgaard Bjerre - DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45 72 19 40 00 delta@delta.dk

Læs mere

Bilag 4. Radiofrekvenser i øvrige tjenester, der må anvendes uden tilladelse, jf. 5

Bilag 4. Radiofrekvenser i øvrige tjenester, der må anvendes uden tilladelse, jf. 5 3. december 2012. 17 Nr. 1134. Radiofrekvenser i øvrige tjenester, der må anvendes uden tilladelse, jf. 5 Bilag 4 Indholdsfortegnelse 1. Brugerterminaler (CPE) i Fixed Wireless Access (FWA), der er under

Læs mere

Erhvervs- og Vækstministeriet Holsteinsgade 63 2100 København Ø København, den 15. december 2011

Erhvervs- og Vækstministeriet Holsteinsgade 63 2100 København Ø København, den 15. december 2011 Erhvervs- og Vækstministeriet Holsteinsgade 63 2100 København Ø København, den 15. december 2011 Høring over forstyrrelsesrapport samt udkast til Informations Memorandum Boxer TV A/S og Teracom A/S (herefter

Læs mere

Tilladelsen er udstedt i medfør af 6, stk. 3, i frekvensloven (lovbekendtgørelse nr. 680 af 23. juni 2004).

Tilladelsen er udstedt i medfør af 6, stk. 3, i frekvensloven (lovbekendtgørelse nr. 680 af 23. juni 2004). UDKAST Tilladelse xx til anvendelse af frekvenser i frekvensbåndet 453,0-457,5 MHz og 463,0-467,5 MHz [Tilladelsesindehaver] (herefter benævnt tilladelsesindehaveren), jf. bilag 3, meddeles på baggrund

Læs mere

ANTENNEGUIDEN. Anvendelse af ekstern antenne giver højere datatransmissionshastighed. Daimler Mobile Partner ApS

ANTENNEGUIDEN. Anvendelse af ekstern antenne giver højere datatransmissionshastighed. Daimler Mobile Partner ApS ANTENNEGUIDEN Anvendelse af ekstern antenne giver højere datatransmissionshastighed og et mere stabilt signal. Daimler Mobile Partner ApS Uanset om man anvender 2G/GSM (også kaldet GPRS), 3G/UMTS eller

Læs mere

2. I frekvensbåndene 453,0000 454,8000 MHz og 463,0000 464,8000 MHz må basisstationer ikke etableres indenfor en afstand af 40 km fra de

2. I frekvensbåndene 453,0000 454,8000 MHz og 463,0000 464,8000 MHz må basisstationer ikke etableres indenfor en afstand af 40 km fra de UDKAST Tilladelse xx til anvendelse af frekvenser i frekvensbåndet 453,0-457,5 MHz og 463,0-467,5 MHz [Tilladelsesindehaver] (herefter benævnt tilladelsesindehaveren), jf. bilag 3, meddeles på baggrund

Læs mere

Antenneguiden. Anvendelse af ekstern antenne giver højere datatransmissionshastighed. Daimler Mobile Partner ApS

Antenneguiden. Anvendelse af ekstern antenne giver højere datatransmissionshastighed. Daimler Mobile Partner ApS Antenneguiden Anvendelse af ekstern antenne giver højere datatransmissionshastighed og et mere stabilt signal. Daimler Mobile Partner ApS Uanset om man anvender 2G/GSM (også kaldet GPRS), 3G/UMTS eller

Læs mere

Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert

Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 69 Offentligt Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert Foretræde for Udvalget for Landdistrikter og Øer 1 Agenda 1) TDCs

Læs mere

Bilag 1 d. Tekniske krav til splittere og ADSL eller VDSL2 transmissionsformer over PSTN

Bilag 1 d. Tekniske krav til splittere og ADSL eller VDSL2 transmissionsformer over PSTN Bilag 1 d. Tekniske krav til splittere og ADSL eller VDSL2 transmissionsformer over PSTN Dette bilag udgør bilag 1d til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Rå kobber/delt rå kobber eller Standardaftale

Læs mere

Kommenteret høringsoversigt vedr. høring over fire bekendtgørelser på frekvensområdet

Kommenteret høringsoversigt vedr. høring over fire bekendtgørelser på frekvensområdet Kommenteret høringsoversigt 20. december 2011 Sagsnr. 11-117223 /anjp Kommenteret høringsoversigt vedr. høring over fire bekendtgørelser på frekvensområdet Den danske telemyndighed iværksatte den 28. oktober

Læs mere

1. Bekendtgørelse om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer (frekvensplan).

1. Bekendtgørelse om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer (frekvensplan). 4. marts 2014 Sag 14/00678 /pemakn-erst Høring om udkast til ny frekvensplan, herunder nye bekendtgørelser om frekvensanvendelse med/uden tilladelse samt om radiogrænseflader Hermed udsendes i høring følgende

Læs mere

I medfør af 30 i lov nr. 260 af 16. marts 2016 om radioudstyr og elektromagnetiske forhold fastsættes:

I medfør af 30 i lov nr. 260 af 16. marts 2016 om radioudstyr og elektromagnetiske forhold fastsættes: BEK nr 1372 af 25/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. oktober 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr 2016-10005

Læs mere

I medfør af 9 i lov om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold, jf. lovbekendtgørelse nr. 823 af 3. juli 2007, fastsættes:

I medfør af 9 i lov om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold, jf. lovbekendtgørelse nr. 823 af 3. juli 2007, fastsættes: Bekendtgørelse om Dansk radiogrænseflade nr. 00 032 for laveffekts radioanlæg med integreret eller dedikeret antenne beregnet til telemetri, fjernstyringsformål, alarmering, tale og dataoverførsel i visse

Læs mere

Antenne Guide. Få bedre forbindelse med en antenne

Antenne Guide. Få bedre forbindelse med en antenne Antenne Guide Få bedre forbindelse med en antenne Denne guide rådgiver omkring valg af rigtig antenne til at opnå forbedret signal, for en hurtigere og mere stabil dataforbindelse! Dataframobiltbredbåndoverføresaldfrateleoperatørensmastviaradiosignaler.Hvorlangtradiosignalernerækkera

Læs mere

Høringssvar vedr. udkast til auktionsmateriale over 800 MHz-frekvensbåndet

Høringssvar vedr. udkast til auktionsmateriale over 800 MHz-frekvensbåndet Erhvervs- og vækstministeriet Den danske telemyndighed Holsteinsgade 63 2100 København Ø 15. december 2011 Sendt via e-mail til mob@itst.dk Høringssvar vedr. udkast til auktionsmateriale over 800 MHz-frekvensbåndet

Læs mere

Der påvises en acceptabel kalibrering af kameraet, da det værdier kun er lidt lavere end luminansmeterets.

Der påvises en acceptabel kalibrering af kameraet, da det værdier kun er lidt lavere end luminansmeterets. Test af LMK mobile advanced Kai Sørensen, 2. juni 2015 Indledning og sammenfatning Denne test er et led i et NMF projekt om udvikling af blændingsmåling ved brug af et LMK mobile advanced. Formålet er

Læs mere

Målsætningen skal nås via en fortsættelse af den markedsbaserede og teknologineutrale udrulning, som hidtil har fungeret godt i Danmark.

Målsætningen skal nås via en fortsættelse af den markedsbaserede og teknologineutrale udrulning, som hidtil har fungeret godt i Danmark. UDKAST TIL FREKVENSSTRATEGI 26. oktober 2011 /kbo Udkast til frekvensstrategi Trådløs kommunikation er en vigtig del af nutidens og især fremtidens hverdag for både borgere og virksomheder. Derfor er det

Læs mere

Respektafstand til Motorola FX7400 RFID antenner

Respektafstand til Motorola FX7400 RFID antenner Respektafstand til Motorola FX7400 RFID antenner Jakob Steensen Rådgivende Ingeniør - Wireless Specialist Projekt nummer T201589 28. juni 2012 / Aarhus Agenda Projektets formål og DELTA s rolle Fremgangsmetode

Læs mere

FRA ANALOG TIL DIGITAL

FRA ANALOG TIL DIGITAL Kulturudvalget 2009-10 KUU alm. del Bilag 29 Offentligt Kulturudvalget, Christiansborg den 28. oktober 2009 Generaldirektør Kenneth Plummer, DR Specialkonsulent Carsten Corneliussen, DR Medier Distribution/DIGI-TV

Læs mere

Nærføring mellem banen Nykøbing F-Rødby og 132 kv kabelanlægget Radsted-Rødsand 2

Nærføring mellem banen Nykøbing F-Rødby og 132 kv kabelanlægget Radsted-Rødsand 2 Dette dokument beskriver en nærføringssag med de forskellige aktiviteter, der er foretaget. En dyberegående teori omkring formler og tilnærmelser, som er anvendt kan studeres i Nærføringsudvalgets håndbog

Læs mere

Den gennemsnitlige kundelevetid opgøres som: 30. januar 2014. /chkjgi. Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø

Den gennemsnitlige kundelevetid opgøres som: 30. januar 2014. /chkjgi. Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø 30. januar 2014 /chkjgi Dataindsamling til brug for prisklemmerevision Hermed fremsendes udkast til dataanmodning, som skal anvendes i forbindelse med Erhvervsstyrelsens revision af prisklemmetilsynet.

Læs mere

Ribe Amt oversigt over målinger og 1 side grafer for hver måling Bilag 4 Side 2 Sites og standardindstillinger

Ribe Amt oversigt over målinger og 1 side grafer for hver måling Bilag 4 Side 2 Sites og standardindstillinger Ribe Amt oversigt over målinger og 1 side grafer for hver måling Bilag 4 Side 2 Sites og standardindstillinger Nordenskov 103.2 (hovedsender) Pos. 55 39.396 N 08 40.279 E Sender Telefunken 100 W Hovedsender

Læs mere

Velkommen til. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Steen Gruby OZ9ZI

Velkommen til. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Steen Gruby OZ9ZI Emne 17: Forstyrrelser Velkommen til EDR Frederikssund Afdelings Steen Gruby 1 Emne 17: Forstyrrelser I øvrigt Tidsrum :1900 2200 I pause ca. i midten Toilettet er i gangen mellem køkken og dette lokale

Læs mere

Erhvervsstyrelsen giver hermed DR tilladelse til frekvensanvendelse til T-DAB udsendelser i Danmark.

Erhvervsstyrelsen giver hermed DR tilladelse til frekvensanvendelse til T-DAB udsendelser i Danmark. DR DR Byen Emil Holms 20 0999 København C 22. maj 2015 Tilladelse H100594 til anvendelse af frekvenser til udsendelse af T- DAB Erhvervsstyrelsen giver hermed DR tilladelse til frekvensanvendelse til T-DAB

Læs mere

Tilladelse H til anvendelse af frekvenser i frekvensbåndet MHz

Tilladelse H til anvendelse af frekvenser i frekvensbåndet MHz Telenor A/S Frederikskaj 8 1780 København V Tilladelse H100275 til anvendelse af frekvenser i frekvensbåndet 2570-2620 MHz Telenor A/S (herefter benævnt tilladelsesindehaveren) meddeles på baggrund af

Læs mere

Forsøg med Mag. Loop antenner.

Forsøg med Mag. Loop antenner. Mag. Loop Antenner Okt. 2012 Mar. 2015 OZ7BQ Forsøg med Mag. Loop antenner. -Formålet med mine forsøg: -At få afklaret hvordan Mag. Loop en - fungerer under forskellige betingelser. -Om Mag. Loop en er

Læs mere

Nedenfor gennemgås høringssvarene og Erhvervsstyrelsens bemærkninger

Nedenfor gennemgås høringssvarene og Erhvervsstyrelsens bemærkninger 30. november 2016 Høringsnotat for LRAIC-fastnet prisafgørelse for 2017 Erhvervsstyrelsen sendte den 5. september 2016 udkast til LRAICafgørelse for 2017 med tilhørende LRAIC-model i høring. Høringsfristen

Læs mere

Seminar 2012. Corning Cabelcon

Seminar 2012. Corning Cabelcon Seminar 2012 LTE interference LTE 800 MHz vil sandsynligvis medføre forstyrrelser i anlæg og husinstallationer der er dårligt skærmede. Dette fordi, at LTE sender i TV båndet samtidigt med at antenneforstærkere

Læs mere

Referat af branchemøde om bredbåndskortlægning den 26. marts 2014

Referat af branchemøde om bredbåndskortlægning den 26. marts 2014 28. april 2014 Team IKT-Infrastruktur /METLYK Referat af branchemøde om bredbåndskortlægning den 26. marts 2014 Tidspunkt: Onsdag den 26. marts 2014 kl. 13.00-14.00 Sted: Erhvervsstyrelsen, Langelinie

Læs mere

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening.

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Installation af Zaptor-kort i kortlæser (CA-modul) ved fjernsyn med indbygget DVB-C tuner behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Ønsker du derimod at

Læs mere

DAB installations guide.

DAB installations guide. Indledning Det har vist sig at modtagelse af (Digital Audio Broadcast) giver - indtil sendenettet er fuldt udbygget - flere problemer end modtagelse af. Der er flere grunde til disse problemer, dels er

Læs mere

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 Udvalget har bedt Rambøll regne på de forretningsmæssige muligheder for en DTTgatekeeper ved varierende antal MUX til rådighed. Som nævnt vil

Læs mere

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag F: Udkast til 1800 MHz-tilladelse. September 2010

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag F: Udkast til 1800 MHz-tilladelse. September 2010 900 -auktion og 1800 -auktion Auktion over frekvenserne 891,9 896,9 og 936,9 941,9 samt 1710,1-1720,1 og 1805,1-1815,1 Informationsmemorandum Bilag F: Udkast til 1800 -tilladelse September 2010 Udsendt

Læs mere

Indendørsdækning regulerings- og forretningsmodelsaspekter KNUD ERIK SKOUBY CMI

Indendørsdækning regulerings- og forretningsmodelsaspekter KNUD ERIK SKOUBY CMI Indendørsdækning regulerings- og forretningsmodelsaspekter KNUD ERIK SKOUBY CMI 2 Adgang til mobilkommunikation i nye bygninger Kommisorium Det opleves i stigende grad, at moderne højisolerede bygninger

Læs mere

I medfør af 9 i lov om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold, jf. lovbekendtgørelse nr. 823 af 3. juli 2007, fastsættes:

I medfør af 9 i lov om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold, jf. lovbekendtgørelse nr. 823 af 3. juli 2007, fastsættes: BEK nr 761 af 01/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-2686 Senere ændringer

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail. Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail. Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0 TDC A/S regulering@tdc.dk Dato 25. september 2013 /Jonas Østrup Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0 Indledning TDC

Læs mere

UDKAST. Mundio Mobile Fremsendes alene via

UDKAST. Mundio Mobile Fremsendes alene via Mundio Mobile legal@mundio.com Fremsendes alene via e-mail 1. september 2017 /Silutt UDKAST Afgørelse om den maksimale pris for terminering af taleopkald samt samtrafikpunkter i Mundio Mobile s mobilnet

Læs mere

Tilladelse H til anvendelse af frekvenser i frekvensbåndene MHz og MHz

Tilladelse H til anvendelse af frekvenser i frekvensbåndene MHz og MHz Telia Nättjänster Norden AB Holmbladsgade 139 2300 København S Tilladelse H100270 til anvendelse af frekvenser i frekvensbåndene 2500-2570 MHz og 2620-2690 MHz Telia Nättjänster Norden AB (herefter benævnt

Læs mere

Farer i den trådløse jungle. af Poul Tøttrup Teknologisk Institut

Farer i den trådløse jungle. af Poul Tøttrup Teknologisk Institut Farer i den trådløse jungle af Poul Tøttrup Teknologisk Institut Radiomæssig baggrund Leget med radioteknik som barn Radio/radar tekniker på transport-, rednings og kampfly 100kHz- 10GHz Ingeniør i Radioingeniørtjenesten

Læs mere

Kulturudvalget 2014-15 KUU Alm.del Bilag 95 Offentligt. Folketingets mediepolitiske ordfører, 26. januar 2015 DVB-T2 Lite vs DAB+

Kulturudvalget 2014-15 KUU Alm.del Bilag 95 Offentligt. Folketingets mediepolitiske ordfører, 26. januar 2015 DVB-T2 Lite vs DAB+ Page1 Kulturudvalget 2014-15 KUU Alm.del Bilag 95 Offentligt Folketingets mediepolitiske ordfører, 26. januar 2015 DVB-T2 Lite vs DAB+ Digital radio står foran svært teknologivalg. Skal man satse på det

Læs mere

Oplevet mobildækning. Publikationen kan hentes på: www.erst.dk

Oplevet mobildækning. Publikationen kan hentes på: www.erst.dk Oplevet mobildækning Publikationen kan hentes på: www.erst.dk Maj 2013 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Ingen dækning 6 Delvis dækning 7 Opkaldsfejl pr. selskab 8 Opkaldsfejl pr. telefon

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Telenor dækningskort

Telenor dækningskort 3 s dækningskort TDC dækningskort Telenor dækningskort Telia dækningskort Faste bredbåndsforbindelser Downloadhastigheder Faste bredbåndsforbindelser Uploadhastigheder Notat vedr. analyse af bredba ndstilgængelighed

Læs mere

Bilag 19: Test af DTT-nettet

Bilag 19: Test af DTT-nettet Bilag 19: Test af DTT-nettet Indholdsfortegnelse 1. Sammendrag...3 2. Testlaboratorium...4 3. Acceptanstests...5 4. Systemtests...5 5. Stabilitetstests...6 6. Smartkorttests...6 7. Test af overensstemmelse

Læs mere

Kapitel 3 Centraltendens og spredning

Kapitel 3 Centraltendens og spredning Kapitel 3 Centraltendens og spredning Peter Tibert Stoltze stat@peterstoltze.dk Elementær statistik F2011 1 / 25 Indledning I kapitel 2 omsatte vi de rå data til en tabel, der bedre viste materialets fordeling

Læs mere

UDKAST. Hi3G Fremsendes alene via

UDKAST. Hi3G Fremsendes alene via Hi3G anne.louisevogensen@3.dk Fremsendes alene via e-mail 1. september 2017 /Silutt UDKAST Afgørelse om den maksimale pris for terminering af taleopkald samt samtrafikpunkter i Hi3G s mobilnet for 2018

Læs mere

Billedkvalitet kræver gode kabler

Billedkvalitet kræver gode kabler Billedkvalitet kræver gode kabler Når du indstiller dit nye digitale tv, benyt da følgende: Frekvens. 346Mhz/346000KHz Symbolrate. 6900 Modulation. 64 QAM Netværks ID. 0 Her på siden kan du læse mere om

Læs mere

Bilag 3: Udkast til frekvenstilladelse

Bilag 3: Udkast til frekvenstilladelse Bilag 3: Udkast til frekvenstilladelse Tilladelse Hxxxxxx til anvendelse af frekvenser til den fjerde jordbaserede FM-radiokanal [Tilladelsesindehaver] gives hermed fra den 1. november 2011 tilladelse

Læs mere

Denne Brancheaftale er åben for enhver bredbåndsudbyder, uanset medlemskab af TI.

Denne Brancheaftale er åben for enhver bredbåndsudbyder, uanset medlemskab af TI. BRANCHEAFTALE OM MARKEDSFØRING AF BREDBÅNDSHASTIGHEDER 1. PRÆAMBEL Følgende brancheaftale er et supplement til Forbrugerombudsmandens retningslinjer for god markedsføringsskik på teleområdet (herefter

Læs mere

Informationsmemorandum. 700 MHz-, 900 MHz-, og 2300 MHz-auktionen

Informationsmemorandum. 700 MHz-, 900 MHz-, og 2300 MHz-auktionen 700 MHz-, 900 MHz-, og 2300 MHz-auktionen 2018 Indhold 1 Indledning og resumé 1 1.1 Formålet med 700 MHz-, 900 MHz- og 2300 MHz-auktionen 1 1.2 Udbudte frekvenser 2 1.2.1 700 MHz-frekvensbåndet 2 1.2.2

Læs mere

Vejledning om markedsleje for mobilantenner og master

Vejledning om markedsleje for mobilantenner og master 1. juli 2014 /ALLVIL Vejledning om markedsleje for mobilantenner og master Denne vejledning beskriver nærmere tre forskellige metoder til, hvordan kommuner og regioner kan fastsætte den rette lejepris

Læs mere

Deskriptiv statistik. Version 2.1. Noterne er et supplement til Vejen til matematik AB1. Henrik S. Hansen, Sct. Knuds Gymnasium

Deskriptiv statistik. Version 2.1. Noterne er et supplement til Vejen til matematik AB1. Henrik S. Hansen, Sct. Knuds Gymnasium Deskriptiv (beskrivende) statistik er den disciplin, der trækker de væsentligste oplysninger ud af et ofte uoverskueligt materiale. Det sker f.eks. ved at konstruere forskellige deskriptorer, d.v.s. regnestørrelser,

Læs mere

Bilag F. Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler. Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2.

Bilag F. Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler. Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2. 3. december 2012. 52 Nr. 1135. Bilag F 0-8,3000 khz Ikke allokeret 5.53 8,3000-9,000 khz 9,0000-11,3000 khz METEOROLOGI- SKE HJÆLPE- MIDLER 5.54A METEOROLOGI- SKE HJÆLPE- MIDLER 5.54A 5.54 e tjenester

Læs mere

telenor a/s Erhvervs- og Vækstministeriet. Den Danske Telemyndighed Holsteinsgade 63 2100 København Ø Fremsendt elektronisk til: mob@itst.

telenor a/s Erhvervs- og Vækstministeriet. Den Danske Telemyndighed Holsteinsgade 63 2100 København Ø Fremsendt elektronisk til: mob@itst. telenor a/s Erhvervs- og Vækstministeriet. Den Danske Telemyndighed Holsteinsgade 63 2100 København Ø Fremsendt elektronisk til: mob@itst.dk Høring om udkast over vilkår for 800 MHz auktionen Erhvervs-

Læs mere

Effektiv planlægning af skærme mod trafikstøj Støjskærmes indvirkning på årsmiddelværdier

Effektiv planlægning af skærme mod trafikstøj Støjskærmes indvirkning på årsmiddelværdier Støjskærmes indvirkning på årsmiddelværdier Jørgen Kragh a, Gilles Pigasse a, Jakob Fryd b a) Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, kragh@vd.dk, gip@vd.dk b) Vejdirektoratet, Vejplan- og miljøafdelingen,

Læs mere

Informationsmemorandum. Bilag I: Oplysning om ejerstruktur. Udkast november 2011

Informationsmemorandum. Bilag I: Oplysning om ejerstruktur. Udkast november 2011 800 MHz-auktion uktion over frekvenserne i frekvensbåndene 791-821 MHz og 832-862 MHz Informationsmemorandum ilag I: Oplysning om ejerstruktur Udkast november 2011 Udsendt af Den danske telemyndighed Danmark

Læs mere

Nye signaler truer dit tv!

Nye signaler truer dit tv! Signaler truer dit tv fra din forening 1/2012 27 Nye signaler truer dit tv! Hvis din husinstallationer er af dårlig kvalitet, får du sandsynligvis flimmer på skærmen, når nyt mobilt bredbånd tages i brug

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0043 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0043 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0043 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 29. februar 2016 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelsen af 470-790

Læs mere

Øvelsesvejledning. Frekvenskarakteristikker Simulering og realisering af passive filtre.

Øvelsesvejledning. Frekvenskarakteristikker Simulering og realisering af passive filtre. ELT2, Passive filter, frekvenskarakteristikker Øvelsesvejledning Frekvenskarakteristikker Simulering og realisering af passive filtre. Øvelsen består af 3 dele: 1. En beregningsdel som du forventes at

Læs mere

God billedkvalitet kræver gode stik og kabler!

God billedkvalitet kræver gode stik og kabler! God billedkvalitet kræver gode stik og kabler! For at få mest glæde af din kabel-tv pakke fra Antenneforeningen Horsens Syd kræver det, at du har en korrekt udført antenneinstallation i huset. Det vigtigste

Læs mere

Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825

Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825 Antal timer Varmebehov [kw] Udført for Energistyrelsen af Pia Rasmussen, Teknologisk Institut 31.december 2011 Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825 Følgende dokument giver en generel introduktion

Læs mere