Evaluering af velfærdsteknologier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af velfærdsteknologier"

Transkript

1 Evaluering af velfærdsteknologier Tirsdag den 25. august 2015 Trine Søby Christensen

2 Trine Søby Christensen Sygeplejerske Cand. Scient. Klinisk Videnskab og Teknologi Konsulent og projektleder Evaluering af velfærdsteknologier inden for sundheds- og socialområdet Fra færdigt koncept og implementering Behovsundersøgelser, pilotprojekter, case- og RCT- studier 2

3 Indhold Hvorfor evaluere velfærdsteknologier? Hvorfor blev Model for ASsessment of Telemedicine udviklet? (MAST) De tre trin i MAST MAST i praksis Erfaringer med at anvende MAST Styrker og svagheder ved MAST Velfærds Teknologisk Vurdering (VTV) 3

4 Hvorfor evaluere velfærdsteknologier? Teknologierne er: Sikre for brugerne Evidensbaseret praksis 4

5 Hvorfor evaluere velfærdsteknologier? Eksisterende 5

6 Hvorfor evaluere velfærdsteknologier? Eksisterende 6

7 Hvorfor udvikle MAST? Europa- Kommissionen Mangel på evidens med høj kvalitet effekten af velfærdsteknologiske udvikling af MAST ( )(Kidholm et al. 2012) Det videnskabelige grundlag for udvikling af modellen li]eraturstudier (bl.a. Ekeland et al. 2010) To seminarer med deltagere fra sundhedsvæsner, ministerier, virksomheder m.m. Validering af modellen 7

8 Formål med MAST Undersøge, om teknologierne er og giver resultater (IKKE et mål) Beskrive effekter og kvalitet i pleje samt behandling Producere et grundlag for en beslutning om at implementere en velfærdsteknologisk løsning Evaluering kan derved defineres som: En mul'disciplinær proces, der sammenfa4er informa'on om medicinske, samfundsmæssige, økonomiske og e'ske aspekter ved anvendelse af teknologien på en systema'sk, unbiased og robust måde 8

9 Formål med MAST Beskrive effekter og kvalitet i pleje samt behandling Producere et grundlag for en beslutning om at implementere en velfærdsteknologisk løsning Evaluering kan derved defineres som: En mul5disciplinær proces, der sammenfa4er informa'on om medicinske, samfundsmæssige, økonomiske og e'ske aspekter ved anvendelse af teknologien på en systema5sk, unbiased og robust måde Baseret på videnskabelige metoder og kriterier for god evidens eller sikker viden 9

10 Model for ASsessment of Telemedicine (MAST) Trin 1 Forudgående overvejelser Baggrund Vurdering af teknologiens modenhed Trin 2 vurdering 7 domæner Herunder design og metode (dataindsamling) Trin 3 Vurdering af overførbarhed Overførbarhed 10

11 MAST- trin 1: Vurdering af teknologiens modenhed Innova>onsmodellen Behov G1 Koncept G2 Proof of concept Produkt/ Test og G3 service G4 evaluering G5 af behov Markeds- screening Analyse af interessenter af partnere Idé- generering Udvikling af prototyper Tilpasning og udvikling Tilpasning og udvikling af prototyper Forretnings- model og design af beta- version Økonomisk og salgsstrategi Klinisk test Effekt- evaluering Med inspira'on fra Innova'onsmodellen, 12

12 Forskning Behovs- undersøgelser Brugerdreven Innova>on LiIeratur- studie Hypotese- udvikling Pilotstudie Prototype- studie Efficacy- Studie (perfekte forhold) Effec>veness- studie (i praksis) Behov G1 Koncept G2 Proof of concept Produkt/ Test og G3 service G4 evaluering G5 13

13 af udviklingen af nye teknologier Med inspira'on fra Kris'an Kidholm. Evaluering af telemedicin og velfærdsteknologi i 13

14 MAST- trin 2: vurdering Domæner 1: Helbredsproblem og teknologi 2: Sikkerhed 3: Klinisk effekt 4: 5: Økonomiske aspekter 6: Organisatoriske aspekter 7: Sociokulturelle, og juridiske aspekter Baggrund Vurdering af outcomes Bredere sociale og samfundsmæssige aspekter 14

15 Generelle principper og metode Generelle principper Valg af design og metode, der kan producere valide og troværdige resultater af outcomes Producere viden på det højst mulige evidensniveau Metode li]eratur- review Design af studie og Dataindsamlingsteknikker 15

16 Domæne 1: Helbredsproblem og teknologi Beskrivelse af: Forventede brugere Helbredsproblemer og nuværende behandling Tekniske ved ydelsen Teknologien Betjening Behov for infrastruktur Evt. med andre IT- systemer Support- 16

17 Domæne 2: Sikkerhed Mortalitet Medarbejdernes sikkerhed (arbejdsmiljø) Driesikkerhed (pålidelighed og sandsynlighed) 17

18 Domæne 3: Klinisk effekt Specifikke og/eller generiske måling Sygdomsspecifikke Helbredsrelateret livskvalitet (SF- 36, EQ- 5D) Antal indlæggelser Antal genindlæggelser Antal sengedage Antal besøg hos egen læge og speciallæge Antal besøg i hjemmet 18

19 Domæne 4: Tilfredshed at anvende teknologien teknologien Empowerment Egenomsorg (self- efficacy) 19

20 Domæne 5: Økonomiske aspekter Sundhedsøkonomisk analyse Business case 20

21 Sundhedsøkonomisk analyse Cost- analyse ICER = Cost- analyse 25

22 Domæne 6: Organisatoriske aspekter Teknologiforståelse Technuca'on Leavi]s 22

23 Interorganisatoriske aspekter Sundhedspro- fessionelle i et netværk af Sundhedspro- fessionelle som en gruppe Sundhedspro- fessionelle som individ 23

24 I et Behov G1 Koncept G2 Proof of concept Produkt/ Test og G3 service G4 evaluering G5 Implementeringsproces 28

25 Domæne 7: Sociokulturelle, og juridiske aspekter aspekter Regler for god forskningspraksis nødvendige (VEK, Anvende GCP (Good Clinical Sundhedsloven Persondataloven 25

26 MAST trin 3 - Vurdering af overførbarhed Typer af overførbarhed (fordrer høj intern validitet) validitet Over grænser Inden for landets grænser udvidet 32

27 Gode evaluering af velfærdsteknologier Udarbejd en projektbeskrivelse, herunder en protokol Anvend forskningen: Er effekten af undersøgt? Validerede dataindsamlingen Anvend metoderne Kompleksitet i praksis 27

28 Forberedelse og gennemførelse Forskning Behovs- undersøgelser Brugerdreven Innova>on LiIeratur- studie Hypotese- udvikling Pilotstudie Prototype- studie Efficacy- Studie (perfekte forhold) Effec>veness- studie (i praksis) Behov G1 Koncept G2 Proof of concept Produkt/ Test og G3 service G4 evaluering G5 Implementeringsproces 28

29 Egne erfaringer med MAST som ramme Behov G1 Koncept G2 Proof of concept G3 Produkt/ service G4 Test og evaluering G5 29

30 KOL- kuffert (OUH) Klinisk effekt Mortality SAT, BMI, SF- 36 Exercise Ingen klinisk effekt Genindlæggelser: 1,6 - > 1,4 - Ikke stat. signifikant forskel Økonomiske effekter Organisatoriske aspekter metode Investering Antal Antal telefonopkald Antal genindlæggelser Antal hjemmebesøg Antal besøg af hjemmesygeplejerske 18 pt. Interview: 8 pt. God kontakt Afstand ikke problem N = 242 Meromkostning = kr. Årsag: Leje og opsætning. Per år (n=521): 1,3 mill kr. Interview med sygeplejersker Interview: 8 ansa]e. God kontakt Afstand ikke problem 30

31 Svagheder og styrker Svagheder Tidskrævende - af effekter (1-3 år) Fokuseret på effekter af telemedicin Kun relevant for modne teknologier (endelig effektevaluering) Styrker Baseret på ønsker fra beslutningstagere og tværfaglig Vurdering af overførbarhed af resultater/outcomes beskrives Baseret på videnskabelige studier og kriterier for god kvalitet Baseret på MTV: Kendt af beslutningstagere 31

32 MAST i praksis Beslutningstagere vil IKKE nøjes med: Beskrivelse af, hvordan teknologien er udviklet Interview Citater fra fem sundheds- professionelle Producentens for besparelser Beslutningstagere ønsker forskningsbaseret beslutningsgrundlag Pilotundersøgelser Publicerede kliniske studier af helbredsmæssige effekter Undersøgelse hos en målgruppe Solide, kvalificerede økonomiske studier Solide, kvalificerede organisatoriske studier 32

33 Anvendelse af MAST Renewing Health (2010) Anvendes i mere end 30 studier af velfærdsteknologier i over 20 regioner i Europa Anbefalet i flere strategier som ramme for evaluering af velfærdsteknologier Anvendes i og udvikling af nye produkter af effekt 33

34 Vejledning i at anvende MAST MAST - Manual (www.renewinghealth.eu/assessment- method) Beskrivelse af domæner, metoder, outcomes dataindsamling analyse af data YouTube video Ar>kel: Kidholm et al. A Model for ASsessment of Telemedicine MAST, Journal of Technology Assessment in Health Care, 28:1 (2012), E- bog: Kidholm et al. (2013): Evaluering af telemedicin og velfærdsteknologi 34

35 Velfærds Teknologiske Vurdering 35

36 VTV 36

37 Implementering Interorganisatorisk Teknologiforståelse Opgaveglidning og kompetenceforskydning Forandringsledelse og meningsfuldhed Implementeringsstrategi 37

38 Tak Mange tak for jeres 'd! Konsulent Trine Søby Christensen M:

39 Spørgsmål 39