Deltagere: René, Per K, Bjarne, Leif, Per E, Torben, Pia, Ewald, Niels P, Susanne, Ole, Ask, Sofie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Deltagere: René, Per K, Bjarne, Leif, Per E, Torben, Pia, Ewald, Niels P, Susanne, Ole, Ask, Sofie"

Transkript

1 Bestyrelsesseminar på Skanderborg Vandrehjem d august 2009 Deltagere: René, Per K, Bjarne, Leif, Per E, Torben, Pia, Ewald, Niels P, Susanne, Ole, Ask, Sofie Referent: Sofie/Susanne Hvem er SANDs målgruppe? Hjemløse Folk uden bolig * Folk på boformerne * Gadehjemløse Psykisk syge/dobbelt diagnosticerede * Funktionelt hjemløse/hjemløse i egen bolig Folk på væresteder * Unge hjemløse Sofasovere Misbrugere Voldsramte kvinder (mænd) Nydanskere * = indsatsområder De overstregede kategorier er dem, vi i første omgang dropper. Er der nogle på denne liste, der er mere SANDs målgruppe end andre? Gadesovere og folk på boformerne er der bred enighed om, ligger inde for SANDs område. Vi diskuterer om de psykisk syge er SANDs bord, de kommer jo på boformerne, men disse er ofte ikke gearede til at rumme dem. Kan vi rumme dem i SAND? Vi må kigge på de problemer folk har og så må vi tage den derfra. Der er enighed om at det er folk på boformerne, der er den vigtigste målgruppe men kan man splitte det op? Folk på boformerne har også misbrugsproblemer, psykiske problemer mv. Vi diskuterer forskellen mellem hjemløse, boligløse og husvilde. Dette er specielt relevant i forhold til Housing First begrebet, hvor folk skal hurtigt ud fra boformerne og i en lejlighed, for så er de ikke hjemløse mere. Problemet er bare, at resten af vedkommendes problemer ikke løses. Husvilde er uden for SANDs område, det er personer med akut opstået boligproblemer (fx hvis huset brænder ned) og uden andre sociale problemer Boligløse er fx studerende, der ikke kan finde en lejlighed. De ligger også uden for SANDs indsatsområde. 1

2 Hvem er hjemløse i SANDs bestyrelse? Flere tilkendegiver at de har været hjemløse, men ikke er det mere. Ewald siger at han er hjemløs han bor pt. i en udslusningsbolig fra Østervang. Det er en del af institutionen, så på den måde er det ikke en selvstændig bolig. Der er fx regler fra institutionens side. En afgræsning kan være hvilke rettigheder har man i forhold til boligen? Har man lejekontrakt, må man gøre hvad man vil (man må fx ikke drikke i udslusningsboligerne)? Det er en svær diskussion, har man tidligere været hjemløs, er man i en sårbar situation, man kan ende der igen. Flere sammenligner det med at være ædru alkoholiker. Dette bliver dog anfægtet: Hvis man får en bolig og fungerer godt i denne, så er man ikke hjemløs mere. Så er man kommet videre. Ole fortæller om sine erfaringer som Gadejurist i Københavns Kommune. Han havde også boligindstillingsret, og indstillede også rigtig mange til bolig. Men det er hans overbevisning at højst 1/3 var i stand til at holde på denne bolig. Så efter hans mening er fokuseringen på boliger meget uheldig. Man bliver nødt til at hive fat i alle personernes problemer, de forsvinder ikke med et fingerknips bare fordi vedkommende får en bolig. Det kan godt være, at formuleringen en gang hjemløs, altid hjemløs er lidt hård. Men man kan ikke nægte at tilbagefaldsprocenten er meget høj. Det er måske ikke SANDs opgave at sørge for, at folk ikke ryger retur til forsorgshjemmet igen, men det er vigtigt at vi er tydelige i folks hverdag, så de ved hvad og hvem SAND er. Vi er for usynlige folk på gaden kender os ikke. Derfor er det godt når Ole fx har sager og hjælper folk meget konkret. Det er noget de kan tage og føle på og noget de fortæller videre til deres venner. Der er varslet nye tider. Opholdene på forsorgshjemmene skal kortes meget ned og det betyder der kommer nye typer hjemløse, der ikke nødvendigvis skal findes på institutionerne. Dem skal vi også nå. Der kommer også flere og flere unge, dem skal vi også forsøge at nå. Hvad er en hjemløs? Ask gennemgår ETHOS definitionen af hjemløshed det er bl.a. den hjemløsetællingen lægger sig op af. Den rummer fem kategorier: - I: Gadehjemløse II: Herberg/boform 110 III: Utilstrækkelig bolig IV: Sofasovere V: Mindre end tre måneder til udskrivning/løsladelse og uden bolig Alle definitionerne forholder sig primært til boligsituationen, hvorimod den øvrige sociale situation stort set er fraværende. 2

3 Dem, vi forsøger at gøre noget for i dag, det er folk på boformerne. De øvrige grupper har vi stort set ikke noget at gøre med. Det er folk, der er kommet videre i livet. De andre ligger ikke i vores målgruppe, som den ser ud pt. Hvis vi skal prøve at sprede os at inkludere nogle flere typer hjemløse hvem er det så vi bevidst vil vælge til, så vi også bliver deres talerør? Det er ikke sikkert, at de nødvendigvis skal være aktive i SAND, men de kan deltage i vores aktiviteter og derved tilkendegive at vi også er deres talerør. Man kan fx forestille sig, at vi laver nogle aktiviteter for gadehjemløse, uden de nødvendigvis er med i selve det organisatoriske SAND arbejde. Hvis vi fortsat skal have vores berettigelse som de hjemløses organisation, så skal vi også have fat i en gruppe som de gadehjemløse og være deres talerør. Man kan sige, at der er flere af de andre grupper, fx voldsramte og psykisk syge, der har deres egne organisationer. De gadehjemløse har nogle andre problemer fx hunde end dem på boformerne, og så er det de problemer, vi skal gribe fat i. Ole fremhæver Hus Forbi, som en forening, der har kontakt til de hjemløse, også alle de grupper, vi ikke kan få fat i. Vi diskuterer samarbejde med andre organisationer: LAP vil nok betakke sig, hvis vi kommer os siger, at vi repræsenterer de psykisk syge. Et samarbejde kan også bare være en kontakt at vi har en person, vi kan ringe til for at kanalisere folk videre i systemet, hvis det er problemer vi ikke umiddelbart kan gøre noget ved. Vi konkluderer at SANDs målgrupper er følgende: SANDs målgrupper: Boformer Gadehjemløse (Funktionelt hjemløse) fanges til dels i de andre kategorier Unge hjemløse Væresteder SANDs opgaver: Afskaffe hjemløshed Forbedre forholdene for hjemløse Budskab: Informere om hjemløshed Talerør for de hjemløse - politisk 3

4 Oplyse hjemløse om deres muligheder og rettigheder Brugerinddragelse Organisering (fx råd, nævn, udvalg) Hvordan griber vi den så an? Infomøder: Schou om SAND (beboermøder) SANDdag: på boformerne: lytte råd - vejledning (økonomi) Temadage på boformer med Sand/VFC Hus Forbi: Koble sig på dem Fx var Ole på besøg på Skovvang til et beboermøde med et indhold, der er interessant og relevant for folk, så de gider komme. En fast SAND-dag fx den første mandag i hver måned - repræsentant fra sekretariatet er til stede på boformerne. Råd, vejledning fx økonomi og gældsspørgsmål relevant og konkret. Det er vigtigt at signalere, at man selv har været hjemløs, at man ved hvad det handler om. Et brugerinddragelses-kursus/temadag i samarbejde med Servicestyrelsen. For både beboere og personale for at få afklaret hvordan de to grupper gør det sammen. Det lokale SAND udvalg kan så i samarbejde med Servicestyrelsen følge op på det efter en måned. Hus Forbi koble sig på HF, være til stede på distributionssteder. Frokostpause Opdatering Hus Forbi: Stig var garant for, at vi kunne være i Hjemløsehuset til evig tid SAND var tænkt ind som en del af husets koncept Nu er Stig væk. Røde Kors ønsker at sætte vores husleje op til det dobbelte (nu pr år). Kan/vil vi stadig være i huset, hvis det udvikler sig anderledes? Stig har som formand for Hus Forbi spurgt, om SAND vil være interesseret i at dele lokaler med Hus Forbi: Redaktion, værested, mødelokaler, SAND-afdeling mm. Ask har foreløbig svaret, at de ikke skal afvise lokaler, der er stort nok til alle. Morgencafeen er også interesseret i at flytte med. Dette skal vi tænke på, når vi snakker om samarbejdet med Hus Forbi. Hovedstadens Røde Kors melder, at de er interesseret i at fortsætte samarbejdet med SAND og Hus Forbi som vanligt. Der har endnu ikke været en mere formel drøftelse. Fakta er, at Stig blev pålagt at hæve huslejen, men ønskede ikke dette. Vi har et halvt års opsigelse og er pt. ikke sagt op. Vi bør alligevel være på forkant og kigge efter nye muligheder. Ved at flytte sammen med Hus Forbi kan vi bruge dem rent fagligt: Vores budskab kan nemmere komme ud (det bliver nemmere at stikke dem en god historie. Det vil gavne begge parter (salgsfremstød, lokalredaktion, skriveværksted mm). 4

5 Nye tiltag: Hus Forbi ønsker at styrke netværket i provinsen Asks idé er at Hus Forbi og SAND sammen kunne lave en fælles filial. Dette ville give SAND følgende fordele: Tættere kontakt til brugerne (sælgerne) Bedre sekretariats-service til lokaludvalgene (fx Ole kommer ud og rådgiver mv.) Nemmere kontakt til gadehjemløse Hus Forbi folk med ved opsøgende arbejde på værestederne. Evt. SAND folk som distributører og som kontakt til disse. Det forudsætter, at lokaludvalgene vil /kan stå for den daglige bemanding af lokalkontorerne. Vi har lov til at give HF ideer, som passer til vores ønsker/visioner. Interesse for at få filialen i Midtjylland. Fx Vejle eller Horsens. I følge Hus Forbi er der stort uudnyttet potentiale i Midt/Østjylland. Hus Forbi vil sikkert starte med et sted og udvide, hvis det går godt. Der kunne evt. søges kommunalt tilskud udover at HF selvfølgelig vil skyde penge i. Forslag om at holde en temadag for kommunerne før man søger lokal finansiering. Enighed om at Ask går videre med at konkretisere ideen skriftligt. Sender det rundt til godkendelse, og går videre med ideen til Hus Forbi. SANDSIGEREN: Sofie efterlyser evaluering /kritik. Det blev faktisk besluttet at det skulle gøres på hvert bestyrelsesmøde, men det er lidt gået fløjten. Vi snakker indhold, form og hvorvidt den overhovedet bliver læst ude på boformerne? Indhold Godt: Det meste er godt. Fx temanummeret om hjemløsestrategien. Eksempler: Eksterne klummeskrivere (fx de socialpolitiske ordførere). Gode historier om hjemløse Ingen umiddelbare ønsker om, at den skal være mere holdningspræget. Ideer: Flere temanumre. Fx: Boliger, sundhed, økonomi. Udtalelser fra lokalpolitikere også fra de kommuner, der ikke deltager i hjemløsestrategien. Tilskud/hjælp er fx vidt forskellig i de forskellige kommuner. Skidt: For mange røde jakker på billederne det signalerer at SAND er en lukket klub. Mere rå hjemløshed flere billeder fra marken. Forslag/ønsker: 5

6 Høre ledere fra bostederne og værestederne om unge hjemløse. Små solstrålehistorier fra lokalområderne (har været planlagt, men er glemt) Bruge den mere fremadrettet -> Nu sker der snart dét og dét, så folk kan være på forkant. Udvidet kalender med aktuelle aktiviteter -> og måske en større event-kalender på hjemmesiden hvor alle tiltag, tilbud af interesse for hjemløse samles Når fx Den lange march nævnes, bør der stå en forklaring inde i bladet. Krydsord eller konkurrence med en lille præmie el. evt. en rejsebon på kr.. Måske bare et enkelt spørgsmål, så vi kan se hvem og hvor det læses. Indsend en vittighed. Konkurrence, hvor præmien kunne være 12 billetter til en ferie/oplevelsestur Lette den med humoristisk islæt vittigheder mv. Udseende Ikke godt at skifte farve for hvert nummer (hørt på bosted). Andre synes det er fint. Sofie efterlyser desuden flere indlæg fra brugerne. Skriv-tegn-fortæl! Har man ikke lyst til selv at skrive, kan man bare ringe så skal Sofie nok får det på papir. Efterlyser flere historier ud af alle de ting bestyrelsen/arbejdsgrupperne har gang i /hører/oplever. IDEER OG ARRANGEMENTER, SOM VI KUNNE TÆNKE OS AT GÅ VIDERE MED: Overlevelsesture for unge (målrettet gruppe vi ikke har fat i) Sportsstævne a la Skovvang (hvor der dog kom mange, der ikke var fra boformer, bl.a. fra Blå Kors). Ikke alt skal være sport. Måske noget andet landsdækkende Lokale temadage Afslapningstur Kanotur hvis man låner kanoer 4 forskellige steder, kan hvert sted måske afse en enkelt personale til at tage med. Låne kanoer Skovvang, Svendstrupgård, Holstebro, Vibohøj Endagsture fx til TV-2. Ang. at få de gadehjemløse i tale: Kommer de til Bazaren? Salgsmøder ja Idéer til at få de gadehjemløse i tale: Åben mikrofon i telt på gaden. Konceptet er fra Bruxelles foreligger allerede i samarbejde med Københavns Kommune. Koble sig på Projekt Udenfor eller andre Selvbyggerprojekter 6

7 I forbindelse med Bazaren, kunne Laura (arkitekt) godt tænke sig at arbejde videre med skæve huse. Niels: I Norge er der et koncept, hvor man bygger sit eget hus. Først bliver man klar til at gå ind i projektet, derefter bygger man og til sidst ejer man. Niels fremskaffer video om projektets gang. Preben Brandts tanke bag skæve huse var, at man selv skulle være med til at bygge dem. Det kunne godt være en SAND-opgave at sparke dette i gang. Kunne være i baghaven hos bostederne. Hjemløsestrategien startskud d. 8. Sept. Vi kan slå på tromme for selvbyggerprojekter som en del af processen med at komme videre. Helt anderledes end at blive aktiveret som dum i arbejde. Tid til opfølgning på hjemløsestrategien fra SANDs side. D skal kommunerne have meldt ud, hvor mange skæve huse, de vil bygge, hvor mange lejligheder, de vil stille til rådighed osv. Brokke - snak: Ved sidste møde ang. den lange march, var Stig fortørnet over den måde hans oplæg blev modtaget på. Han har klaget skriftligt og det samme har Mogens. De føler begge, at de blev angrebet på deres personer på bekostning af sagen. Det er ikke nogen hemmelighed, at der er nogen, der ikke kan lide hinanden. Det er et tiltagende fænomen, at man går efter personen og derved mister fokus på sagen. Det er rigtig ærgerligt, for det bevirker, at nogen ikke har lyst til at være i SAND. Skal bestyrelsen være mere opmærksom? Eller skal sekretariatet? Ofte bunder konflikterne i rygter og sladder, hvor ingen ved hvem der har startet hvad. Vigtigt at tonen bliver overholdt på møder og i udvalg. Det andet er ikke til at holde ud i længden. Det bliver foreslået, at de involverede personer bliver sat sammen og tvunget til at snakke det hele igennem og rense ud. Ellers eksploderer det hele igen. Vi er en gruppe mennesker, der alle skal have lov til at ytre os. Vi skal ikke hænge så meget i, hvem der formelt er udnævnt til at repræsentere det ene eller det andet. Vigtigst at alle kan være til møderne. Det famøse møde er første gang Sofie oplevede i SAND at man modarbejdede hinanden pga. person og ikke pga. holdning. Stemningen og tonen var elendig. Forud for mødet var der en del forvirring om, hvorvidt Stig var blevet bedt om at være tovholder. Sofie mener ikke kun har bedt ham om det, men kan i bagklogskabens lys godt se at hun skulle have anfægtet det, da han sendte første mail ud. For at undgå sådanne misforståelser, må sekretariatet for eftertiden stå for at formidle alt det praktiske, samt hvem der står for hvilke opgaver. Det vil betyde, at sekretariatet skal deltage i alle arbejdsgrupper og have alle informationer. Det kan måske være godt, da ingen længere vil være i tvivl om, hvem der har den koordinerende funktion. En anden mulighed er at konsulenterne fra hjemløse-teamet (Servicestyrelsen) stiller deres ekspertise til rådighed og deltager i møderne og fungerer som koordinatorer. 7

8 Konklusion: Alle grupper melder tilbage til sekretariatet og sekretariatet står for at udsende informationer, indkaldelser mm. Personlige konflikter. Hvordan sikrer vi, at alle kan yde det, de gerne vil i SAND? Der vil altid være nogen, der ikke kan lide hinanden. Nogen, der er meget dominante. Nogen, der sladrer i krogene osv. Vi bliver nødt til at være mere rummelige end så mange andre foreninger, men også bedre til at sætte rammer for hinanden. Alle kan falde ned i et hul på grund af det ene eller det andet. Lad os se fremad. Sekretariatet snakker med de involverede i personlige konflikter. Udvalgene skal til gengæld tidligere melde til sekretariatet, når der er personlige problemer på banen. Arbejdsgrupperne: Hvordan arbejder de fungerer de har vi brug for flere? Det virker som om arbejdsgrupperne fungerer bedst, når de har en konkret sag og arbejder fokuseret. Fungerer godt, når der er en fra sekretariatet eller hjemløse-teamet med. Gennemgang af skabelonen til arbejdsgrupperne. Den er tre år gammel og skal måske revideres? Nogle grupper (fx Alternative Boliger) har brugt den i starten. Andre kender den ikke. Konklusion: Skabelonen bruges igen som redskab Ask reviderer den. Tovholderne rapporterer til bestyrelsen. Forslag til nye/nedlæggelse af eksisterende arbejdsgrupper: Unge. Sekretariatet laver et forarbejde for at afdække og afgrænse området. Statistisk bliver der ikke flere unge hjemløse. Oplevelsen på boformerne er en anden. (sidste tælling er fra Der kommer snart nye tal men stadig kun indskrevne på boformerne. Der kan være andre grupperinger). Arbejdsgruppernes økonomi: Ret højt budget.. Der har været ønske om, at de enkelte arbejdsgrupper får udstukket en økonomisk ramme (x antal møder og x antal kroner til arrangementer. Resten skal bestyrelsen søges om ). Det har hidtil ikke været et problem, da de fleste arbejdsgrupper fremlægger deres plan for bestyrelsen. Dog har der været kritik af, at fx kommunikationsgruppen har handlet på egen hånd uden at forelægge projektet for bestyrelsen hvilket vil langsommeliggøre processerne. Konklusion: I det daglige arbejde skal hver enkelt sag ikke forelægges bestyrelsen. Kun hvis der er planer om aktiviteter, der koster ud over det sædvanlige. Dette skal vurderes af tovholderne. Nye medlemmer ind i arbejdsgrupperne: Første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen gennemgås arbejdsgrupperne, og der rekrutteres blandt nye bestyrelsesmedlemmerog videre i SANDudvalgene, hvis der mangler folk. Ellers folk henvender sig selv. Konklusion: Vedr. løbende indtag beslutter de enkelte grupper om de vil have en optagelsesprocedure eller om det er tovholderne der vurderer, hvem der skal ind. Det bør tilstræbes, at der er en vis geografisk spredning i arbejdsgrupperne. Ikke muligt at alle udvalg er repræsenteret i alle grupper. Forudsætninger for at arbejdsgrupperne lykkes: 8

9 Grupperne savner opbakning fra udvalgene Det virker som om, der er kommunikationsproblemer (i kommunikationsudvalget?) Fx. vedr. campingvognen. Kommunikationen mellem arbejdsgrupperne og SAND udvalgene er for dårlig. Der er ikke informationer nok om, hvad arbejdsgrupperne arbejder med pt. Det bliver foreslået at tovholderne kunne mødes et par gange om året for at udveksle hvad man beskæftiger sig med pt. Vi beslutter at Sofie skriver 5 linjer under hver arbejdsgruppe på hjemmesiden om hvad de arbejder med pt. Tovholderne sender input til Sofie eller hun hiver selv fat i dem. Aftensmad Punkterne FEANTSA og diæter udsættes til i morgen. Opsamling og formel vedtagelse af handleplanerne på bestyrelsesmødet i morgen. 19/ Susanne/Sofie 9

Referat af bestyrelsesmøde i SAND, d. 2/6 2009

Referat af bestyrelsesmøde i SAND, d. 2/6 2009 Referat af bestyrelsesmøde i SAND, d. 2/6 2009 Tilstede: Torben, Per E, Leif, René, Pia, Johnna, Per K, Bjarne, Ewald, Susanne, Julie, Ask, Sofie Afbud fra: Kristian Referent: Sofie 1. Godkendelse af referat:

Læs mere

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk.

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. 10-03-2014 Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. Tilstede: René Køhn formand Tlf. 60731569 sand-nvsj@live.dk Helle Kjeldgaard Due Tlf. 41440170

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 5-01-2012

Bestyrelsesmøde. 5-01-2012 2012 Bestyrelsesmøde. 5-01-2012 Fremmødte: Per, Stig, Maria, Noer, Martin, Pia, René og Stig S. Christian meldte afbud. Dagsorden. 1) Valg af referant: 2) Bostøtte (besøg af journalist). 3) Billeder +

Læs mere

Referat af generalforsamling 2009

Referat af generalforsamling 2009 Referat af generalforsamling 2009 Deltagere: I alt 38 stemmeberettigede Dirigent: Peder Larsen Referent: Sofie Bay- Petersen 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen indstiller Sofie Bay- Petersen til

Læs mere

Generalforsamling i SAND Hovedstaden, d. 28.2.12

Generalforsamling i SAND Hovedstaden, d. 28.2.12 Generalforsamling i SAND Hovedstaden, d. 28.2.12 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere: Formand for SAND Hovedstaden Per Ernsten startede med at byde velkommen og indstillede til, at forsamlingen

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SAND d. 23. april 2008

Bestyrelsesmøde i SAND d. 23. april 2008 Bestyrelsesmøde i SAND d. 23. april 2008 Deltagere: Jørgen Jensen, Torben C. (Nord), Johnna E., Bjarne R. (Sydvestjylland), Stig B., Steen S.(Hovedstaden), Per K. (Midtvest), Ewald P. (Århus), Pia N. (Fyn),

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SAND d. 12.12.07

Bestyrelsesmøde i SAND d. 12.12.07 Bestyrelsesmøde i SAND d. 12.12.07 Deltagere: Jørgen Jensen, Torben Christiansen (SAND Nord), Leif El (SAND Midtvest), Torben Høecke, Johnna Erichsen (SAND Sydvest), Ega (SAND Fyn), René Holmgren (SAND

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde, d. 20.4.09

Referat af bestyrelsesmøde, d. 20.4.09 Referat af bestyrelsesmøde, d. 20.4.09 Tilstede: René, Pia, Per K, Bjarne, Torben, Stig, Leif J, Ewald, Johnna, Ask, Sofie Afbud fra: Kristian, Søs, Kim B, Leif El. Referent: Sofie 1. Godkendelse af referent:

Læs mere

Råd for socialt udsatte

Råd for socialt udsatte Råd for socialt udsatte Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Kommissorium for rådet Formål med rådet... 3 Definition af udsatte... 3 Rådets sammensætning... 4 Rådets Arbejdsområder... 5 Tidsplan og mål...

Læs mere

Bestyrelsesseminar i Finland d. 5. august 2008

Bestyrelsesseminar i Finland d. 5. august 2008 Bestyrelsesseminar i Finland d. 5. august 2008 Deltagere: Pia, Stig, Jørgen, Torben C., Bjarne, Per, René, Ole Skou, Johnna, Ask. Ole fortæller om sig selv: Han er snart 60 og har lavet social arb. siden

Læs mere

Bestyrelsesmøde d. 14. juni 2011

Bestyrelsesmøde d. 14. juni 2011 Bestyrelsesmøde d. 14. juni 2011 Deltagere: Per K, Per Søhus, René H, Stig B, Jesper L, Leif J. Ewald P, Jørgen J, Kim B, Ega, Birthe (Servicestyrelsen), Eva (Sekretariatet), Ask (Sekretariatet/ref.).

Læs mere

Fælles SAND møde d. 14.9.2010, Odense

Fælles SAND møde d. 14.9.2010, Odense Fælles SAND møde d. 14.9.2010, Odense Ask præsenterer sekretariatet i SAND; Ole og Lise (ref.). Han siger, at han er glad for at se så mange nye ansigter bland brugerne. Deltagere: Ega, SAND Fyn; Ole S,

Læs mere

SAND HOVEDSTADEN. Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013

SAND HOVEDSTADEN. Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013 HJEMLØSES LANDSORGANISATION HOVEDSTADSUDVALGET SAND HOVEDSTADEN Referat Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013 Fremmødte: Ole B. Larsen [Ole B], Ole Svendsen [Ole S]; medl.

Læs mere

Bestyrelsesmøde SAND Fyn 18. Marts 2015. Fremmødte: Bo, Isabella, Martin, Andreas, Hans, Kim, Jens, Gert, Michella og Rene

Bestyrelsesmøde SAND Fyn 18. Marts 2015. Fremmødte: Bo, Isabella, Martin, Andreas, Hans, Kim, Jens, Gert, Michella og Rene Fremmødte: Bo, Isabella, Martin, Andreas, Hans, Kim, Jens, Gert, Michella og Rene Afbud: Pia, Las og Stig Fra sekretariatet: Ask Vi skal snakke mærkesager, forretningsorden og næste møde Ask er her i dag

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SAND d. 27.5.14 1. Velkommen til nye folk 2. Minievaluering af tour de boform

Bestyrelsesmøde i SAND d. 27.5.14 1. Velkommen til nye folk 2. Minievaluering af tour de boform Bestyrelsesmøde i SAND d. 27.5.14 Deltagere: Henrik Pedersen, Harald Gjersøe, Preben Madsen, Kurt G Andersen, Leif Jensen, Ole Svendsen, Pia Nedergaard, Steen Rosenquist, Ninna Beck Thornhal, René Køhn,

Læs mere

Der er jævnligt kedelige episoder med fulde SAND folk. Nogen gange er tøjet eller taskerne med SANDlogo på blevet taget fra folk.

Der er jævnligt kedelige episoder med fulde SAND folk. Nogen gange er tøjet eller taskerne med SANDlogo på blevet taget fra folk. Referat af bestyrelsesmøde i SAND d. 8.9.15 Deltagere: Steffen Lerhauge, Leif Jensen, Kurt G Andersen, Bettina Sørensen, Birgitte Schneidelbach, Harald Gjersøe, Martin T Christensen, Christina Strauss,

Læs mere

Bestyrelsesmøde d. 27. august 2008

Bestyrelsesmøde d. 27. august 2008 Bestyrelsesmøde d. 27. august 2008 Deltagere: Leif El, Kristian, Torben C, Bjarne, Stig, René, Per, Ewald, Ask og Sofie Referent: Ask/Sofie 1. Godkendelse af referat: Per nævnte at der ikke var skrevet

Læs mere

Referat fælles SANDmøde torsdag d. 25. Juni 2009

Referat fælles SANDmøde torsdag d. 25. Juni 2009 Referat fælles SANDmøde torsdag d. 25. Juni 2009 Ask bød velkommen og indledte præsentationsrunden! Deltagere: Ask (sekretariatet), Susanne (sekretariatet), Julie (sekretariatet), Svend (Karlsvognen Holbæk),

Læs mere

Velkommen til generalforsamlingen. Der vælges referent og dirigent. Generalforsamlingen er indkaldt rettidigt. Der vælges stemmetællere.

Velkommen til generalforsamlingen. Der vælges referent og dirigent. Generalforsamlingen er indkaldt rettidigt. Der vælges stemmetællere. Referat Generalforsamling, SAND Trekanten, 25.02.2016 Til stede: Betina, Malene, Poul, Per, Pernille, Jan, Lene, Jakob Til stede fra SANDs sekretariat: Sanna, Rene N. Velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

Jeg hedder Leif Jensen og er næstformand for SAND.

Jeg hedder Leif Jensen og er næstformand for SAND. Bestyrelsens beretning for 2011 Kære hjemløse venner Jeg hedder Leif Jensen og er næstformand for SAND. Det plejer at være formanden, der får lov at stå her og fortælle hvad der er sket i løbet af året.

Læs mere

Konceptet Hus Forbi. Side 1

Konceptet Hus Forbi. Side 1 SAND møde d. 28.8.08 Delt.: Ewald Pohle, Jane (Århus) Jan Lauritzen, Leif Jensen, Flemming (SAND Midtvest), Kristian Geisler (Møn), Pia Nedergaard, Lotte Vilshardt (Fyn), Jørgen V Jensen, René Holmgren,

Læs mere

3. Lejlighedstalen konfirmationstalen, bryllup, jubilæum: Enten at rose eller dadle.

3. Lejlighedstalen konfirmationstalen, bryllup, jubilæum: Enten at rose eller dadle. Møde i kommunikationsudvalget, 30.03.09 Tilstede: Leif El, Kim, Per E, Leif J, Per K, Sofie Referent: Sofie Oplægsholder: Nickles M. Köhling, Københavns Universitet Nickles er retorikstuderende og skolelærer.

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 05-05-2011. Rundvisning og gennemgang af synsproces med Torben (inspektør)

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 05-05-2011. Rundvisning og gennemgang af synsproces med Torben (inspektør) Formøde Tid og sted: Tor. 5. maj 2011 klokken 18:00 udenfor beboerkontoret Rundvisning og gennemgang af synsproces med Torben (inspektør) Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 5. maj 2011 klokken

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SAND d

Bestyrelsesmøde i SAND d Bestyrelsesmøde i SAND d. 21.6.2016 Deltagere: Steen Rosenquist, Steffen Jensen, Bo Skytte, Susanne Jørgensen, Per Kragh, Leif Jensen, Susanne Moos (suppl. for René Køhn), Ole B Larsen, Henrik Kromann

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Fælles SAND møde d.8. april 2008 Ewald byder velkommen og præsenterer sig selv. Det er dejligt at se, at der er så mange der er dukket op.

Fælles SAND møde d.8. april 2008 Ewald byder velkommen og præsenterer sig selv. Det er dejligt at se, at der er så mange der er dukket op. Fælles SAND møde d.8. april 2008 Ewald byder velkommen og præsenterer sig selv. Det er dejligt at se, at der er så mange der er dukket op. 1. Valg af dirigent Leif El Andersen vælges til dirigent. 2. Præsentation

Læs mere

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 233 Offentligt Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Anledning SOU samråd U om hjemløse Dato / tid 26. januar

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Referat af SANDs generalforsamling 2013

Referat af SANDs generalforsamling 2013 Referat af SANDs generalforsamling 2013 Odense. D. 26.3.13. Dagsorden iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent og referent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

Beboerrepræsentationsmøde, referat/dagsorden

Beboerrepræsentationsmøde, referat/dagsorden Beboerrepræsentationsmøde, referat/dagsorden Møde foregår: Fest lokalet Møde den 16.02.2009 Møde start: kl. 20.00 Møde slut: kl. 21.32 Tilstede er: Jacques, Linda, Jacob, Betty, Dennis (Betty s mand) og

Læs mere

Fælles SAND møde d.4.oktober 2007

Fælles SAND møde d.4.oktober 2007 Fælles SAND møde d.4.oktober 2007 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen (SAND Sydvestjylland), Ega, Egon Jensen (SAND Fyn), Carsten Sørensen (Hillerødgade), Ewald Pohle (SAND Kolding), Ask Svejstrup,

Læs mere

SAND bestyrelsesmøde d. 19.9.2014

SAND bestyrelsesmøde d. 19.9.2014 SAND bestyrelsesmøde d. 19.9.2014 Deltagere: Per Kragh, Pia Nedergaard, Bettina Sørensen, Henrik S Pedersen, Kim Brohus, Rene Holmgren, Steen Rosenquist, Sabina Hvid, René Køhn, Ole Svendsen, Martin T.

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Procedure for etablering af nye aktiviteter

Procedure for etablering af nye aktiviteter Procedure for etablering af nye aktiviteter Styregruppen for døgninstitutioner Indholdsfortegnelse 1. Formål.... 1 2. Første kontakt.... 1 3. Samarbejdsaftalen... 2 4. køreplan... 3 5. rekruttering af

Læs mere

Bestyrelsesmøde d.5. februar 2008

Bestyrelsesmøde d.5. februar 2008 Bestyrelsesmøde d.5. februar 2008 Deltagere: Ewald Pohle, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Kristian Geisler, René Holmgren, Niels Poulsen, Birthe Poulsen, Ask

Læs mere

Hjemløse på forsorgshjem og herberger

Hjemløse på forsorgshjem og herberger Velfærdspolitisk Analyse Hjemløse på forsorgshjem og herberger Hjemløshed er et socialt problem, som kan komme til udtryk i forskellige hjemløshedssituationer. Nogle bor midlertidigt hos fx familie og

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol.

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. RSD MØDE 15/6 KL. 10.00 PÅ UCN AALBORG Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Tilføjelser: Kort orientering

Læs mere

Social- og Handicapcentret 19-09-2013

Social- og Handicapcentret 19-09-2013 REFERAT Social- og Handicapcentret 19-09-2013 Deltagere: Ole Hjuler, Anne Madsen, Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Steen Rosenquist, Hugo Hammel, Tina Præst Nielsen, Susanne Strandkjær, Erik Pedersen (Blå

Læs mere

Emne: Møde nr. 6-2013. Dato: 02-09-2013. Sted: Vernon Pedersen VP

Emne: Møde nr. 6-2013. Dato: 02-09-2013. Sted: Vernon Pedersen VP Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 6-2013 Dato: 02-09-2013 Sted: Vernon Pedersen VP Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Susanne Wærling SW Bent Schwartzbach BS Louise Munchaus Adsbøl LA Preben

Læs mere

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune Misbrugspolitik i Silkeborg Kommune Baggrunden Silkeborg Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen en række opgaver fra det tidligere Århus Amt, herunder alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt

Læs mere

Emne: Møde nr. 1-2013. Dato: 05-02-2013. Sted: Sonja Larsen SL

Emne: Møde nr. 1-2013. Dato: 05-02-2013. Sted: Sonja Larsen SL Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 1-2013 Dato: 05-02-2013 Sted: Sonja Larsen SL Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Hanne Jensen HJ Susanne Wærling SW Bent Schwartzbach BS Sonja Larsen SL Fraværende:

Læs mere

HJEMLØSESTRATEGI HOVEDRESULTATER FRA EVALUERINGEN

HJEMLØSESTRATEGI HOVEDRESULTATER FRA EVALUERINGEN HJEMLØSESTRATEGI HOVEDRESULTATER FRA EVALUERINGEN HJEMLØSESTRATEGIEN Iværksat i 2008 af partierne bag satspuljen Afsat ca. 500 mio. kr. til programmet i perioden 2009-2013 Formålet var at reducere hjemløsheden

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Solsidens lokale instruks for brugerinddragelse

Solsidens lokale instruks for brugerinddragelse Solsidens lokale instruks for brugerinddragelse Dokumenttype: Lokal instruks Anvendelsesområde: Beboere på Socialpsykiatrisk boform Solsiden i. Målgruppe: Alle medarbejdere på Solsiden, der deltager i

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Emne: Møde nr. 8-2012. Dato: 01-10-2012. Sted: Sonja Larsen SL

Emne: Møde nr. 8-2012. Dato: 01-10-2012. Sted: Sonja Larsen SL Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 8-2012 Dato: 01-10-2012 Sted: Sonja Larsen SL Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Hanne Jensen HJ Susanne Wærling SW Sonja Larsen SL Bent Schwartzbach

Læs mere

Indsatser der understøtter. Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner

Indsatser der understøtter. Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Indsatser der understøtter Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner 28. april 2016 Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner - Procedurer der understøtter

Læs mere

- lev livet grønnere, sjovere og smartere...

- lev livet grønnere, sjovere og smartere... Reklamer & kampagner V i ser dem i tv, biografer og busser. I aviser og blade. På internettet. Hver eneste dag og alle vegne fra bliver vi bombarderet med reklamer og kampagner for alle mulige varer og

Læs mere

Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet ( )

Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet ( ) KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet (2012-2013) Socialudvalget

Læs mere

Kommunalvalg Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse

Kommunalvalg Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse Kommunalvalg 2017 Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse 1 Det kan du finde i materialet 1. Kommunalvalg i Friluftsrådets kredse 2. Idékatalog med eksempler på mærkesager 3. Guide og værktøjer

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Se med forældrenes øjne SÅDAN KOMMER DU I GANG

Se med forældrenes øjne SÅDAN KOMMER DU I GANG Se med forældrenes øjne SÅDAN KOMMER DU I GANG 1 Materiale til forældreinddragelse: Se med forældrenes øjne Vil I gerne vide, hvad forældrene mener om deres barns dagtilbud? Vil I gerne høre om, de har

Læs mere

Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13

Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13 1 Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13 Kære deltager i Nedbryd siloerne-seminaret d. 28. november i Silkeborg. Først en stor tak for et

Læs mere

SANDs bestyrelsesmøde d. 13.11.12

SANDs bestyrelsesmøde d. 13.11.12 SANDs bestyrelsesmøde d. 13.11.12 Deltagere: Helle Madsen, Per Bonderup Søhus, Harald Gjersøe, Ewald Pohle, Leif Jensen, Ole B Larsen, Jørgen Brohus, Ole Skou, Ask Svejstrup (ref.) Vi holder 1 minuts stilhed

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering arbejdspladsvurdering En inspiration til at komme i gang med arbejdspladsvurderingen af det psykiske arbejdsmiljø baseret på dialog 1kost&ernæringsforbundet Snak om arbejdsmiljøet Tekst: Tina Juul Rasmussen

Læs mere

Holdnings- og adfærdsanalyse - de unge i Birkerød

Holdnings- og adfærdsanalyse - de unge i Birkerød Holdnings- og adfærdsanalyse - de unge i Birkerød De unges rolle i revitaliseringen af bymidten I processen hen imod at re-vitalisere bycentrene i Rudersdal fokuserer vi i denne undersøgelse på Birkerød

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Interview med LCK s videpræsident

Interview med LCK s videpræsident Interview med LCK s videpræsident 0.09-0.12 Interviewer 1: Kan du starte med at fortælle om hvad din rolle i LEO er? 0.15-0.44 Brødreskift: Altså jeg har jo været med at starte det op med Zenia. Og jeg

Læs mere

Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune.

Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune. Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune. Indledning Denne undersøgelse har til formål at give en kort sammenfatning af kortlægningen omhandlende unge hjemløse i alderen 17-24 år

Læs mere

Møde i Udsatterådet 31. august 2016

Møde i Udsatterådet 31. august 2016 Næstved Kommune Team Fagcentersekretariat www.naestved.dk Møde i Udsatterådet 31. august 2016 Mødedato 31. august 2016 Tid 13:00 Sted Mødelokale 4, Rådmandshaven Mødedeltagere Dusan Jovanovic Kirsten Devantier

Læs mere

$!!#! %%&'%() "%#! + #,,#"! $#!!-! #.%!!!! "'! "/0 10 1 2 3! %%%!%! # "!, "!% "! #!! 6 # " %, # 7%, 7% # %(, " 8, %%" 5%,!!/ 8 % 5!"!

$!!#! %%&'%() %#! + #,,#! $#!!-! #.%!!!! '! /0 10 1 2 3! %%%!%! # !, !% ! #!! 6 #  %, # 7%, 7% # %(,  8, %% 5%,!!/ 8 % 5!! !" $!!! %%&'%() $!"%!*+ "%! + "! $!!-! "% " '!.%!!!! "'! "/0 10 1 % 2 3! %%%!%! "! "!% %0 &""4! 5%/ 5% 0()$ "!!! 6 " " &!/ 7% % 7% 7% %( " 8 %%" 5%!!/ 8 % 5!"!% % 5%!%" *" % " % 9 ()$ %:" & "!/ ' " " ;'

Læs mere

GUIDE. Sådan starter I en ny forening

GUIDE. Sådan starter I en ny forening GUIDE Sådan starter I en ny forening Udskrevet: 2016 Sådan starter I en ny forening Et formål, en bestyrelse, et sæt vedtægter og et stiftende møde - det er alt, hvad I behøver for at starte en forening.

Læs mere

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 1. Navn og adresse: SAND De hjemløses landsorganisation Sundholmsvej 34, st. 2300 København S 2. Formål: SANDs formål er at modvirke årsagerne til og virkningerne af

Læs mere

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Alternative overnatningsformer - 110 Opgørelse over køn, alder for den gruppe af Aabenraa borgere, som har opholdt sig mere end 30 dage på 110 bosted. Periode

Læs mere

Tina Povlsen Henrik Hansen Mette Østergaard

Tina Povlsen Henrik Hansen Mette Østergaard BESTYRELSESSEMINAR Referat for møde i: Bestyrelsesseminar i Dansk Selskab for Fysioterapi For referat: Tina Povlsen/Mette Østergaard Dato for møde: Fra torsdag den 12. februar kl. 17.30 til lørdag den

Læs mere

KATRINES DAGE EN HISTORIE OM ET BOSTED KAPITEL 1 & 2

KATRINES DAGE EN HISTORIE OM ET BOSTED KAPITEL 1 & 2 KATRINES DAGE EN HISTORIE OM ET BOSTED KAPITEL 1 & 2 KAPITEL 1 Næste gang skal alt det hvide lugte af den her Grøn Æblehave, synes du ikke Katrine? Camillas øjne lyser af begejstring, mens hun holder den

Læs mere

Telefonisk interview med Lene Løvschall, intern kommunikationskonsulent ved Københavns Kommune. Dato: 31-03/2016.

Telefonisk interview med Lene Løvschall, intern kommunikationskonsulent ved Københavns Kommune. Dato: 31-03/2016. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Telefonisk interview med Lene Løvschall, intern kommunikationskonsulent ved Københavns Kommune. Dato: 31-03/2016.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Punkt 1: Godkendelse af sidste referat - Ingen indvendinger Punkt 2: Nyt fra de forskellige udvalg Politisk udvalg ved Merete: - Opdatering på overenskomstforhandlinger

Læs mere

Bestyrelsesmøde d. 9.10.2012

Bestyrelsesmøde d. 9.10.2012 Bestyrelsesmøde d. 9.10.2012 Deltagere: Harald Gjersøe, Leif Jensen, Leif Elektriker, Ewald Pohle, Martin Christensen, Per Søhus, Helle Madsen, René Holmgren, Jesper Lauritzen, Ask Svejstrup. Afbud: Ole

Læs mere

Kvalitetsstandard Botilbud 110

Kvalitetsstandard Botilbud 110 Kvalitetsstandard Botilbud 110 Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 110: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller

Læs mere

Bårehold i felten. Uddrag af noter fra observationer

Bårehold i felten. Uddrag af noter fra observationer Bårehold i felten Uddrag af noter fra observationer 1: Vi får et kald til Holst Camping-området, og springer i bilen. Det er en ung pige, de har svært ved at komme i kontakt med. Vi får et fix-punkt at

Læs mere

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution.

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution. Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 5 Offentligt Samrådsspørgsmål F Vil ministeren redegøre for de foreløbige resultater for projektet Exit Prostitution, herunder hvor mange af

Læs mere

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Konflikter med kunder. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henrik og Lisbeth, hvor Henrik

Læs mere

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger August 2017 RAPPORT Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Læs mere

Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser

Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser En forening får gennem skolesamarbejdet mulighed for at give børn og unge anderledes succesoplevelser. Foreningen introducerer amerikansk fodbold

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Generalforsamling i SAND Hovedstaden, 23.2.16

Generalforsamling i SAND Hovedstaden, 23.2.16 Generalforsamling i SAND Hovedstaden, 23.2.16 Deltagere: Sanna (SANDs sekr., praktikant), René (SANDs sek.), Niels Elbrønd (E- huset, SAND Hovedstaden), Ole Svendsen (SAND Hovedstaden), Michael Høyer (Bornholm),

Læs mere

Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg.

Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg. Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april 2015 1 af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i 2014. Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg.) Ud over hvad koordinatorerne lige har berettet, vil

Læs mere

Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt

Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt For at du som leder kan komme godt i gang med årets MUS-runde, får du her en guide til processen. Uanset om du har stor

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

Hjemløshed i Danmark 2017

Hjemløshed i Danmark 2017 Hjemløshed i Danmark 2017 Hjemløsheden stiger fortsat Fra 6.138 personer i 2015 til 6.635 personer i 2017. Andelen af hjemløse kvinder er steget Procentandel af kvinder, særskilt for aldersgrupper Alder

Læs mere

Referat af. Bestyrelsesmøde IBK. Referatet fra seneste bestyrelsesmøde d. 1. juni blev godkendt.

Referat af. Bestyrelsesmøde IBK. Referatet fra seneste bestyrelsesmøde d. 1. juni blev godkendt. Referat af Bestyrelsesmøde IBK Dato: Mandag d. 17. august Tid: 18.30 Sted: Hos Anne Marie, Slotsherrensvej 74, Vanløse Deltagere: Anne Marie Christian Claus Hanne Jørgen Mette Ole Torben Dagsorden: 1.

Læs mere

Temadag for Gefions Ressourcekoordinatorer. Opsamling fra Temadag den 9. marts 2011

Temadag for Gefions Ressourcekoordinatorer. Opsamling fra Temadag den 9. marts 2011 Temadag for Gefions Ressourcekoordinatorer Opsamling fra Temadag den 9. marts 2011 Kære alle Onsdag den 9. marts 2011 blev der afholdt temadag for ledelse og ressourcekoordinatorerne på Gefion. Temadagen

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Vejledning til at afholde et panelmøde. Oktober Viden til gavn

Vejledning til at afholde et panelmøde. Oktober Viden til gavn Vejledning til at afholde et panelmøde Oktober 2017 Viden til gavn Hvorfor afholde et panelmøde? Hvordan gør I? Et panelmøde giver jer viden om, på hvilke områder en afgrænset del af jeres faglige praksis

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Tilstede: Janet Hansen, Lilian Christensen, Gitte Østergaard Poulsen, Flemming Bandholm Jacobsen, Dorthe Thagaard, Ida Gøtke,

Tilstede: Janet Hansen, Lilian Christensen, Gitte Østergaard Poulsen, Flemming Bandholm Jacobsen, Dorthe Thagaard, Ida Gøtke, Hospitalsenheden Vest Administrationen HR Tilstede: Janet Hansen, Lilian Christensen, Gitte Østergaard Poulsen, Flemming Bandholm Jacobsen, Dorthe Thagaard, Ida Gøtke, Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel.

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Sociale Forhold og Beskæftigelse. Aarhus Kommunes Hjemløseplan 2009-2013

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Sociale Forhold og Beskæftigelse. Aarhus Kommunes Hjemløseplan 2009-2013 Aarhus Kommunes Hjemløseplan 2009-2013 4 målsætninger som skal følges Ingen borgere skal leve et liv på gaden Unge bør ikke opholde sig på forsorgshjem Ophold på forsorgshjem bør ikke vare mere end 3-4

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS Alle taekwondoklubber under DTaF har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt i samarbejde med forbundets konsulenter. Et klubudviklingsprojekt kan f.eks. bestå

Læs mere

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund Lovgivning Den 1. januar 2016 blev loven om forebyggende hjemmebesøg ændret. Det betyder, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde et

Læs mere

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk DL-møde DL-møde... 1 1. Bordet rundt og status på aktiviteter... 3 2. Status på økonomi... 4 3. Status på LF... 4 4. Kommunikation.3 5. Status på udvalgsarbejde... 5 6. Nyt fra international... 6 7. Akutte

Læs mere

Information om lokale udsatteråd

Information om lokale udsatteråd Information om lokale udsatteråd I denne pakke finder du information om lokale udsatteråd. Pakken kan bruges som generel oplysning og/eller som inspiration til selv at oprette et lokalt udsatteråd. Indhold

Læs mere