Søby Kirke Bregninge Kirke Tranderup Kirke. Ærøskøbing Kirke Rise Kirke Marstal Kirke. Kirkebladet. for Ærø. Ommel Kirke

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Søby Kirke Bregninge Kirke Tranderup Kirke. Ærøskøbing Kirke Rise Kirke Marstal Kirke. Kirkebladet. for Ærø. Ommel Kirke"

Transkript

1 Søby Kirke Bregninge Kirke Tranderup Kirke Ærøskøbing Kirke Rise Kirke Marstal Kirke Kirkebladet for Ærø Ommel Kirke Nr. 1 marts - april - maj 2008

2 LEDER NYT KIRKEBLAD I slutningen af 2007 meddelte Post Danmark, at pr. 1. januar 2008 blev der indført nye regler for distribution af adresseløse forsendelser, samtidig med at man hævede priserne for udsendelse. Ved oplag under eksemplarer skulle hvert enkelt blad adresseres med navn og adresse på modtageren. Da alle sognene her på Ærø har under 3000 modtagere, måtte menighedsrådene tage stilling til den nye situation. Vi holdt møde og enedes om at lave et fælles kirkeblad, da vi så oversteg den magiske grænse på 3000 eksemplarer. Der blev nedsat en gruppe på 3, som skulle komme med et udkast til det nye blad. Der blev taget kontakt til Ole Finnerup om et udkast til forsiden på det nye blad. Gruppen mødtes. Der blev set på, hvordan andre havde udformet deres kirkeblad, der blev diskuteret antal sider, skulle det være med farver, hvad skulle med i bladet. Der blev klippet og klistret den aften. Udkastet blev afleveret til Ærø Ugeavis, så vi kunne få tilbud på trykning af det nye ødækkende blad. Avisen lavede et mere overskueligt eksemplar af klippe/klistreværket, som de forskellige menighedsråd fik forelagt. Det blev besluttet i enighed at gå videre med projektet. Der blev så nedsat et redaktionsudvalg, hvis opgave det er at indhente stof til bladet, bestemme layout og holde kontakt med Ugeavisen. Som I kan forstå, var der ikke megen tid. Der var desuden planlagt ferie, som skulle holdes. Så det blad, I sidder med nu, er ikke den endelige udformning af det nye kirkeblad. Når vi udsender næste nummer ca. 1. juni, er vi sikre på, at I får et smukt og informativt kirkeblad med oplysninger om, hvad der sker i kirkeligt regi på hele øen. Også for turisterne vil det være en fordel med et blad, som giver informationer om alle øens kirker med gudstjenesteliste og arrangementskalender. Vi håber og tror, at I vil blive glade for vores initiativ, og vi glæder os til at præsentere den endelige udformning af bladet for jer i næste nummer. Rigtig god læselyst. Menighedsrådene på Ærø MENIGHEDSRÅDSVALG 2008 I november 2008 er der valg til de danske menighedsråd. Menighedsrådet er»bestyrelsen«for sognets kirke, og der er behov for nye bestyrelsesmedlemmer. I løbet af 2007 er der sket flere markante ændringer i Ærø Provsti, der er kommet færre præster, der er ikke længere en bosiddende præst i Søby - kirkelivet præges også af at vi bliver færre mennesker på Ærø. Også i årene fremover bliver der store spørgsmål at tage stilling til i de ærøske menighedsråd. Nogle beslutninger træffer det enkelte menighedsråd alene, andre træffes i samråd med de øvrige ærøske menighedsråd, mens en hel del bliver bestemt af Kirkeministeriet og Folketinget. I mange forhold arbejder menighedsrådet med givne forudsætninger, stramme økonomiske rammer, men det er alligevel menighedsrådet der fører beslutningerne ud i praksis lokalt. Ligesom det er menighedsrådet der tager initiativ til koncerter, foredrag og aktiviteter der ligger ud over den egentlige gudstjeneste. I flere ærøske sogne er der plads til nye medlemmer i menighedsrådet, så hvis du er interesseret i at være med til at planlægge kirkelige aktiviteter omkring din lokale kirke og sikre dens beståen fremover skulle du måske overveje at træde ind i rådet. Morten Petersen Forsiden: De ærøske kirker er tegnet af Ole Finnerup. HVAD GØR MAN? Ved FØDSEL Fødselsanmeldelsen skal være kirkekontoret ihænde i det sogn, hvor moderen bor senest 2 hverdage efter fødslen. Medbring: Forældrenes vielsesattest og fødsels- eller dåbsattester. Er barnet født uden for ægteskab: Moderens fødsels- eller dåbsattest, evt. separations- eller skilsmissepapirer. Ved DÅB Henvendelse til en af præsterne. Medbring: Oplysning om barnets navn og om hvor fødslen er anmeldt, forældrenes dåbsattester og evt. vielsesattest, samt navn og adresse på mindst 3 faddere og tidspunkt for barnedåben. Ved BRYLLUP Henvendelse til den præst, der skal forrette vielsen. Ved DØDSFALD Henvendelse under alle omstændigheder til kirkekontoret, hvor man vil være behjælpelig med at udfylde de fornødne papirer. (Herfra sørger man desuden for anmeldelse til folkeregister, skifteret og socialudvalget af hensyn til udbetaling af begravelseshjælpen). Der er mulighed for at blive begravet/bisat fra sognets kirker eller kapel. Kirkebilen Ring Ole s Taxi Kirkebilen er gratis for dig, som gerne vil i kirke og behøver transport. Husk at bestille lørdag inden kl Opmærksomheden henledes på, at hyrevognssituationen på Ærø ved redaktionens slutning er uafklaret, og der derfor kan være ønsker om transport, der ikke vil kunne imødekommes på grund af travlhed. 2

3 BREGNINGE/SØBY SOGNE NYT FRA MENIGHEDS- RÅDENE OG SOGNEPRÆST Søby Børnebøger Der er nu indkøbt gode og holdbare børnebøger med bibelske fortællinger fra Det Dansk Bibelselskab til de mindste kirkegængere. De er placeret i en kurv lige til højre, når man kommer ind i kirken. Bregninge Fadervor tilbage til det gamle Da Folketingets ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen holdt prædiken i Bregninge Kirke for en del år siden, spurgte han med et smil på læben, om vi var»et vorde«eller»et blive«sted. Det var med henvisning til den forvirring, der har hersket med hensyn til at tage den nye oversættelse af Fadervor i brug. Efter en årrække med det nye Fadervor i Bregninge Kirke, har vi besluttet at gå tilbage til det gamle med»vorde«og»thi«. Det falder mest naturligt for de fleste. Vi er så heldige, at mange af vore konfirmander også kan det hjemmefra. Når det er tilfældet, har jeg valgt at beholde den gamle udgave i konfirmationsforberedelsen, frem for at lære dem det nye med»helliget blive dit navn«og»for dit er riget «. Det er som bekendt sådan med udenadslære, at det sidder godt fast og selv den mindste forandring gør, at man pludselig ikke kan huske det. Jeg har altid brugt det gamle til gudstjenester på vore plejehjem, fordi det er det, alle de ældre kan. Om man bruger det ene eller det andet er hverken mere eller mindre korrekt rent teologisk eller kristeligt. KALENDEREN Menighedsrådsmøder Møderne er offentlige dagsorden i kirkerne. Bregninge, præstegårdens konfirmandstue, kl Tirsdag den 25. marts Tirsdag den 22. april Søby, pt. præstegårdens konfirmandstue, kl Onsdag den 23. april Onsdag den 21. maj Bregninge ALTERTAVLEN ÅBNES Bregninge Kirke Påskedag d. 23. april, kl Så er det nu, hvis man vil se bagsiden af Claus Bergs altertavle, der blev lukket Askeonsdag den 30. januar. Den åbnes og lukkes kun i liturgisk sammenhæng for at vise, hvor vi er i kirkeåret. Hængslerne på tavlen kan ikke holde til at blive åbnet og lukket for de mange turister, der kommer forbi. Bagsiden er noget præget af tidens tand og viser lidt mørke billeder fra Jesu sidste dage. Vi er i øjeblikket ved at få lavet nye fotostadier til våbenhuset, så vi bedre kan opfylde manges ønske om at se bagsiden. RYTMISK MUSIKGUDSTJENESTE Bregninge Kirke Søndag d. 9. marts 2008, kl Nadja og Mikael Pedersen har været et år i USA og nu hjemvendt til videre skolegang. Vi skal igen have glæde af deres musikalske kunnen i lighed med for 2 år siden, da de spillede til gudstjenesten for en fyldt kirke også denne gang i selskab med deres far, Keld og Leif og Finn Møller Madsen. Orglet er udskiftet med klaver med Nadja ved tangenterne, Mikael på trommer og de tre andre herrer på guitarer. Der vil kunne høres gospel, jazz, swing og synges med på fællessalmerne. Skærtorsdag d. 20. marts Bregninge Kirke kl ALTERGANG Søby Kirke kl ALTERGANG Fra gammel tid gik man til alters denne aften og derfor holder vi traditionen ved lige. Vi mindes Jesu sidste aften og måltid med disciplene inden den lange fredag, hvor alt blev mørkt for dem. Efter gudstjenesten serveres der kaffe og kommenskringler i det nye menighedshus på Søbakkevej 6. Alle er velkommen. Langfredag d. 21. marts Søby Kirke kl Bregninge Kirke kl Ingen altergang. Det er den lange, lange fredag, hvor vi gennemlever Jesu sidste timer. Der vil blive oplæsning af et meget smukt digt fra den græske ortodokse kirke»jomfru Maria ved korsets fod«, som også kaldes en poetisk prædiken. Vore kirkesangere synger»jesu Kristi Syv Ord på korset«med musik af Heinrich Schütz. I Søby Kirke medvirker koret. KONFIRMATIONER Alle konfirmander skal til alters INDEN selve konfirmationen. Bregninge Kirke Konfirmandaltergang søndag den 13. april, kl Konfirmation søndag d. 20. april, kl Konfirmandernes navne: 1. Hans Peder Madsen Hansen, Bregninge Møllevej Søren Bo Pedersen, Smedegyden Julie Christiane Nøjgaard Petersen, Snorløkke Rune Nylander Ibsen, Tværby 11. Søby Kirke Konfirmandaltergang søndag den 12. maj, kl Konfirmation søndag d. 18. maj, kl Konfirmandernes navne: 1. Pavia Høegh Rasmussen, Søndervejen Rasmus Skov Engdam, Søby Landevej 12. 3

4 3. Kristian Max Madsen, Langebro Trine Søndergaard Søndermark, Røndal Lasse Krishna Barahi Holm, Stærmose Søren Dalhede Pedersen, Haven Sebastian Mose Sørensen, Møllemarksvejen 9. NYT MENIGHEDSHUS Da Søby Præstegård skal sælges, har menighedsrådet købt et hus på Søbakkevej 6. Huset skal fungere som graverfaciliteter og menighedshus. Desuden skal en del af haven laves om til containerplads m.v., så bagindgangen til kirkegården bliver fuldt tilgængelig. Vi håber og tror, at huset vil fungere som samlingssted for menigheden og menighedsråd, ligesom vi nu opfylder lovens krav om graverfaciliteter. Der er noget istandsættelse, som vi er gået i gang med, men vi glæder os til vise huset frem. Vi genoptager vores invitation Skærtorsdag efter gudstjenesten til kaffe og kommenskringler. Denne gang i vores nye hus, så vi kan præsentere huset for jer, og forhåbentlig få en hyggelig aften. På gensyn og med venlig hilsen Sognepræsten og Søby Menighedsråd. PÅSKEGUDSTJENESTE I SØBY Søbykoret medvirker til at fejre påsken: Påskedag, d. 23. marts deltager koret i gudstjenesten kl i Søby. Som en slags fanfare synger Søbykoret til indledning den nye påskesalme i salmebogen:»dig være ære«(nr.240), skrevet af en schweizisk præst, som fejrer Jesu sejr over døden i kraft af opstandelsen. Musikken er af den store tysk-engelske komponist G.F. Händel. Som postludium synger koret endnu en nytilkommen påskesalme:»opstandne Herre, du vil gå«(nr.245), skrevet af biskop Johannes Johansen, som nåede at se en stor del af sine mange salmer komme med i salmebogen, inden han døde for et par år siden. Melodien, som Søbykoret synger salmen på, er en frisk rytmisk melodi af Erling Lindgren, som egentlig er komponeret til en højskolesang af Grundtvig (Er lyset for de lærde blot). Som sædvanlig når koret medvirker vil sangerne også synge godt med på fællessalmerne! Paul Nedergaard FÆLLESGUDSTJENESTE OG FOREDRAG PINSEDAG Pinsedag d. 11. maj er der ingen gudstjeneste i Søby, idet vi holder fælles gudstjeneste i Bregninge Kirke kl. 14. Den kendte, nu ærøske forfatter Michael Larsen prædiker over dagens tekst. Bagefter går vi i Bregninge Sognegård hvor Michael Larsen vil fortælle om sit forfatterskab. Se nærmere i dagspressen. EN TRØST I DENNE VÅDE VINTER En trøst i denne våde vinter, hvor luftfugtigheden er faretruende høj, er måske Benny Andersens dejlige vise om forårssolen fra 1981 sunget af Poul Dissing. Den kom på pladen»over visse vande«, (tænk det var dengang, der var rigtige grammofonplader) og var vel også tænkt som et indspark i en for os mennesker vanskelig tid, de næsten sagnsomspundende»kartoffelfirsere«! Også her kunne det knibe med humøret, også dengang var der mennesker i Danmark, der levede under fattigdomsgrænsen, jeg blev dog noget forskrækket over at høre tallene på dette område i sidste uge. Hver 6 københavner dumper under denne grænse lige nu. Det syntes være den høje luftfugtighed! Men også for dem kan Benny Andersens tekst måske give lidt trøst midt i al mistrøstigheden. Kan vi nå dertil at»alt og intet er os givet«at livet er en gave trods alle fortrædligheder og ulykker, såsom for høj luftfugtighed og fattigdom! Forårssolen er på vej. Hermed anbefales at læse/synge»men når forårssolen skinner«. Tange Rasmussen Benny Andersen Højskolesangbogen nr Det er forår, Alting klippes ned. Der beskæres i buskadser og budgetter, Slut med fordums fede ødselhed. Vi begynder at træne til skeletter. Jeg bliver fem år ældre ved hvert Indgreb i min pung, Men når forårssolen skinner Bliver jeg ung! Lad kun falde, hvad der knap kan stå Men i så fald sku` jeg altid komme kryv`nde, Hver gang skatten gir sig til at flå Mine sidste mønter fra mig hver den tyv`nde Jeg bliver tom i hjernen, træt og Tung i sjæl og krop. Men når forårssolen skinner, Står jeg op. Og jeg fægter med min sparekniv. Men den skaber bare hult i sparegrisen. Der er ikke meget tegn på liv. Selv i vinter var der dog ko på isen. Jeg har længe næret en Istap ved min barm, Men når forårssolen skinner, Bliver jeg varm! Solen skinner på fallittens rand. Derfor denne dyrekøbte randbemærkning: Der er caries i tidens tand. Dens emalje trænger voldsomt til forstærkning. Snart skal jeg mine sidste Tænder skilles ad, Men når forårssolen skinner, Bliver jeg glad! Tag da kun min sidste spinkle mønt. Livets sol er min den sidste del af livet, For som solfanger er jeg nu begyndt At forstå, at Alt og Intet er os givet. Og en gang går solen sin Runde uden mig, Men når forårssolen skinner Lever jeg! 4

5 TRANDERUP/ÆRØSKØBING SOGNE GUDSTJENESTE OG FÆLLESSPISNING Tranderup Kirke og Sognehuset Søndag den 6. april kl Som afslutning på sogneeftermiddagene samles vi efter gudstjenesten til fællesspisning. Det er en lejlighed til at få nye emner og ideer frem til næste sæson, samt kigge tilbage på hvordan, det forløbne år er gået. Pris pr. deltager for denne eftermiddag 65,-kr og tilmelding senest den 2. april til fællesspisningen kan ske til Lotte Christensen. Tlf.: SYNGE, LEGE OG LÆRE I TRANDERUP KIRKE Dato for forårets»kirkelige legestue«er onsdag den 26. marts fra kl til ca. kl Program for denne eftermiddag: Alle samles i kirken, hvor vi starter med at synge en kendt børnesalme, derefter går de små børn (O til 3 år)med deres forældre i sognehuset og synger sanglege og de store børn (3 til 6 år) går på legepladsen - hvis vejret tillader det. Når klokken nærmere sig mødes alle i sognehuset til saft, frugt og kaffe. Vi slutter af i kirken sammen med sognepræsten til fællessang og fadervor. Dette tilbud er gældende for alle børn, forældre og bedsteforældre på Ærø. Initiativgruppen består af sognepræst Agnes Haugaard, Gunver Christiansen, Janne Zillemann og Lissi Anneberg.»KREATIVE LØRDAGE«I TRANDERUP SOGNEHUS Tranderup Sognehus kl til Lørdag den 1. marts Laver du håndarbejde? Syr, strikker, maler eller andet spændende håndarbejde er du velkommen i sognehuset. Det koster 20,-kr. pr. gang incl. kaffe og kage. Yderlige oplysninger fås hos Lissi Anneberg, tlf.: Alle er hjertelig velkomne! Tranderup Menighedsråd Afholder offentlige menighedsrådsmøder i Tranderup Sognehus kl Onsdag den 12. marts Onsdag den 14.maj Tranderup Kirke Tranderup Sogn Tranderup Menighedsråd Menighedsrådsvalg i 2008! Menighedsrådet har besluttet at følge op på emnet om det snarlige menighedsrådsvalg. Mange i menigheden er af den opfattelse, at hovedvægten i menighedsrådsarbejdet drejer sig først og fremmest om økonomi og uden benægtelse, går meget af tiden også med tal!... MEN det har været Tranderup Menighedsråds vigtigste opgave, at beskæftige sig med menneskelige værdier, fællesskab og arrangement i kirken og sognet. Ved siden af Trandeup kirke ligger sognehuset, med sine dejlige lyse rum og venter på aktiviteter. Menighedsrådet har forsøgt at tilgodese alle i og udenfor sognet med de tiltag, som foregår i huset bl.a»kirkelig legestue«, Konfirmandforberedelse, Sogneeftermiddage,»Kreative lørdag«, foredrag og lysbilledaftener med mere. Sognehuset er sognets hus. At være folkevalgt menighedsrådsmedlem forpligter både til at gå i kirke og til at deltage i de forskellige arrangementer, som man selv er med til at tilrettelægge. Til gengæld giver det mulighed for at gøre en personlig indsats, der kan være til gavn og glæde for den menighed, hvis interesse man er valgt til at varetage. Menighedsrådet vil være interesseret i alle tilkendegivelser og kommentarer til overstående! Venlig hilsen til alle i sognet Tranderup Menighedsråd. SOGNEEFTERMIDDAG I TRANDERUP SOGNEHUS Torsdag den 6. marts 2008: Kommer Kathrine Østergaard Jensen og fortæller om en af sine rejser. Dag og tid: Torsdage kl Pris: Kaffe og kage kr. 20,-. De forskellige indlæg vil blive omtalt i Ærø ugeavis, når datoen oprinder. Yderlige informationer fås hos Lissi Anneberg, tlf.: Alle er hjertelig velkommen. KONFIRMERES 18. APRIL KL I TRANDERUP KIRKE: Mikkel Christiansen Skovbygade 9. Louise Kristine Groth Clausen Sletagervej 2. Astrid Damgård Jensen Bølgemose 2. Andreas Jenssen Tranderupgade 1. Rasmus Larsen Oldegade 12. Søren Tideman Lassen Gråhøje 5. Anna Pontoppidan Lyngborg Borgnæs Møllevej 5. Kasper Skov Nørmark Tranderupgade 3. Anja Birk Rasmussen Vindeballevej 12. Caroline Juul Sørensen Voderup 16. Marie Louise Werborg Øster Bregningemark 15. 5

6 SOGNEINDSAMLING Søndag d. 2. marts 2008 Folkekirkens Nødhjælp har atter i år landsindsamling. Ærøskøbing Sogn deltager som sædanlig. Indsamlere kan melde sig på tlf Lis Gundtoft. FAMILIEGUDSTJENESTE Søndag den 9. marts kl er der fælles familiegudstjeneste i Tranderup Kirke. Alle konfirmanderne fra Ærøskøbing og Tranderup er sat i gang med at forberede gudstjenesten. Nogle forbereder læsninger, andre prædiken, og atter andre forbereder optræden. 23 konfirmander i alt er i sving. Deres navne kan ses andre steder i dette blad. LOGj KIRKEPLADSEN OG KIRKEGÅRDENS TRÆER Menighedsrådet har desværre set sig nødsaget til, i det forgangne stormvejr, at lukke for adgang til kirkepladsen og kirkegården. Træerne begge steder er i det forløbne år undersøgt af trækonsulenter. Der foreligger nu en rapport, og vi vil gå igang så snart det er muligt. På kirkepladsen, hvor hele anlægget, inclusiv træerne, er fredet, skal de to store kastanietræer fældes og træerne mod Nørregade stynes med hjælp fra Ærø Redningskorps. Kirkegårdens træer mod Vråvejen fjernes, sandsynligvis plantes der nye træer i mellemrummene. Træet vil blive anbragt på marken over for, og der vil blive holdt offentlig auktion. De øvrige træer stynes ved hjælp af trækonsulenten. Ind til situationen igen er under kontrol vil der blive spærret af begge steder når der meldes hård kuling elle storm. Vi beklager at det er nødvendigt. Lis Gundtoft KONFIRMERES 4. MAJ, 2008 KL I ÆRØSKØBING KIRKE: Ida Thang Andersen Søkildevej 14. Kristian Flindt Nyvej 8. Jakob Hansen Baggårde 9. Karin Groth Hansen Sygehusvejen 18, 1B. Johan Ludvig Kiær Vesterbro 12. Nikolaj Ivert Kristensen Vestergade 22. Mikkel L. Larsen Rudelsvej 2, 1. Nicolai Engen Larsen Nyvej 25. Holger Hartvig Sodtmann Nielsen Nørregade 41. Mathias Nørmark Petersen Søtoften 13. Frederik Rosenbæk Holmevænget 24. Rune Bjørn Sørensen Frederiksbergvej 17. FORFATTERNE OG DE STORE SPØRGSMÅL Der har været forfatteraftener på Ærø i denne vinter, og der resterer endnu ét: Doris Ottesen afslutter sæsonen med at inddrage nordiske forfattere. Doris Ottesen er en fremragende dansk fortæller, som har et omfattende kendskab til den store nordiske litteratur, og det er den, hun skal berette om ved det afsluttende foredrag. Rækken er arrangeret af de ærøske sogne og Folkeuniversitetet i forening og foregår på Ærø Højskole, Brogade i Ærøskøbing, tirsdag 11. marts, kl Adgang 40 kr., hvis man ikke har købet hele rækken. Tema 2008 Temaet for sogneindsamlingen 2008 er hiv/aids med særlig fokus på sårbare børn.det er børn som er ramt hårdt af aidsepidemien, fordi de er forældreløse og står tilbage uden en forsørger, eller fordi de selv skal passe syge eller døende søskende og forældre. Folkekirkens Nødhjælp håber I vil hjælpe med at give de sårbare børn et nyt håb og en ny chance derfor meld jer som indsamlere. Lis Gundtoft KÆRE 7. KLASSER OG FORÆLDRE PÅ HELE ÆRØ! Vi indbyder jer hermed til et arrangement om alkohol med den kendte skuespiller og ædru alkoholiker ALLAN OLSEN på Marstal Skole, 4. marts, 2008 Det er menighedsrådene på Ærø og skolebestyrelsen fra Marstal Skole, der indbyder. Hensigten er at sætte spørgsmålet om unges alkoholforbrug på dagsordenen. Allan Olsen har været ædru alkoholiker siden 1993, og han fortæller åbent og levende (og morsomt!) om sit liv både som aktiv alkoholiker og som ædru. Han er en garvet og humoristisk foredragsholder, der forstår at henvende sig til både unge og deres forældre, og som gerne taler om brug/misbrug af alkohol sammen med spørgsmål om livskvalitet. For 7. klasse-eleverne er det kl til Elevernes deltagelse hører til den almindelige mødepligt i skolen. Der vil være en pause til en lille forfriskning, som skolebestyrelserne står for. For forældrene er det om aftenen kl til Der er fri adgang, og det er ikke nødvendigt at melde sig til, men det er vigtigt at komme. Med venlig hilsen og på gensyn den 4. marts fra Præsterne på Ærø 6

7 RISE SOGN SIDEN SIDST Døbte: Katrine Nymann Ravn, Stokkeby Hovedgade 32. Døde: Kirsten Hansen, De gamles Hjem, St. Rise Landevej 6. Hans Viggo Olsen, Kirkevej St. Rise 5. Maria Dorothea Petersen, De gamles Hjem, St. Rise Landevej 6. Ellen Marie Lemmeke, Gilleballetofte 5. JENS ROSENDAL GÆSTER RISE Søndag den 13.april kommer Jens Rosendal, der er salmedigter, højskolelærer og samfundsdebattør, til en sangeftermiddag i Tabor efter gudstjenesten i Rise Kirke kl. 14. Jens Rosendal er født i 1932 i et indremissionsk hjem i Thorshøj mellem Hjørring og Sæby. Efter skolen kom han i købmandslære, men lærergerningen trak, og han dimitterede fra Nr.Nissum Seminarium i Efter ansættelse i bl.a. Jersie, hvor han også blev inspektør, kom han i perioden til Løgumkloster Højskole og herefter til Jaruplund Højskole i Sydslesvig indtil Jens Rosendal har en omfattende samling sange, salmer og lyrik bag sig og har modtaget flere priser, bl.a. Den Folkelige Sangs Pris i 1997 og Sprogforeningens Pris i Komponisten Ole Ulgilt Jensen fik for nogle år siden ideen til»evangeliesange«og kontaktede Jens Rosendal for at høre, om han var interesseret i at skrive teksterne. De havde før samarbejdet, bl.a. med udgivelsen af»vadehavssange«og»vadehavssuite«. Jens Rosendal var med på idéen, omend det blev et noget større projekt end ventet: 134 tekster til kirkeårets to tekstrækker; splinternye tekster og melodier, der er udkommet som både melodibog og koralbog. I den»nye«salmebog har Jens Rosendal to salmer med, og han er godt repræsenteret i Højskolesangbogens 18. udgave, der udkom oktober Han er en levende og medrivende fortæller, og kan man lide at synge og vil vide lidt om baggrunden for teksterne, er det en rigtig god idé at møde op og lytte til poeten selv. KIRKEKAFFE Husk der er kirkekaffe den første søndag i hver måned. I den kommende tid vil der være kirkekaffe søndag den 2.marts, søndag den 6.april samt søndag den 4.maj. FERIE OG FRIWEEKEND Præsten holder fri februar, marts samt april og er på sikkerhedsrepræsentantkursus 31.marts- 3.april. Embedet passes af sognepræsten i Ærøskøbing- Tranderup, Lars Ole Gjesing, telefon Anna Poulsen, De gamles Hjem, St. Rise Landevej 6. MEDDELELSER Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp Søndag den 2. marts foregår der mange steder i landet indsamling til Folkekirkens Nødhjælp. Hvis man har lyst til at støtte organisationen med et bidrag, er der mulighed for det i forbindelse med gudstjenesterne i løbet af marts måned. KONFIRMATION Søndag den 27. april kl.9.30 konfirmeres følgende unge: Mikkel Lohmann, Søndre Kystvej 11. Ingrid Maria Möger, Risemarksvej 16. Rikke Groth Svarer Hansen, Toftevej 1. Jørgen Krogenlund Larsen, Brovej 3. Louise Marie Bille, Kirkeballevej 3. Casper Nyholm Clausen, Oldegade 20. Rasmus Zimmermann-Belsing, Langeagre 12. Mathilde Juul Østergaard, Dunkærgyde 13. Lena Cecilie Larsen, Ll. Risemarksvej 12. Kasper Kildegård Thomsen, Ll. Risemarksvej 2. Karen Hvolbøl Groth, Risemarksvej 5. Lene Bjerg Madsen, Thorupvej 20. 7

8 MARSTAL/OMMEL SOGN KIRKELIG VEJVISER Kirkeåret et hav af lys i mørket Dette kirkeblad danner rammen om to af kirkeårets største højtider, ja de største ved siden af julen. Påske og pinse. Mange vil kalde påsken for den vigtigste højtid, og det er jo også påsken, der byder på de fleste betydningsfulde - og mest forskellige - helligdage. Der er lang vej fra palmesøndag til 2. påskedag. Det er tidens og evighedens største drama, vi i denne uge af kirkeåret bliver vidner til. - Et hav af lys i mørket. For mørke er der også i påsken: Langfredag, korsets dag, dødens dag, midt i al lyset, fællesskabet, håbet og nærværet. Men påskens drama ender med, at håbet sejrer. Påskedag er den sande glædes dag. Og så er vi tilmed så heldige her i Danmark, at påsken falder om foråret, netop på den mest livsbekræftende tid af året. Det er også påskeliljernes tid, hvilket bl.a. har inspireret Grundtvig til at gøre netop påskeliljen til et symbol på håb og opstandelse, men også til genstand for stille undren. Vi bærer årstiderne med os på vejen gennem kirkeåret. For både påsken og pinsen falder på den tid af året, hvor livet strømmer til os, efter vinterens kolde eller sure tid - som et hav af lys i mørket. Påsken er tiden for den sande glæde og det stille håb, en glæde og et håb med styrke i, hvilket vi ikke er i tvivl om, når påskeliljerne springer os i øjnene med deres livsbekræftende sol-farve. Og efter påsken kommer pinsen. Dén højtid, som vi har sværest ved at forstå og forklare meningen med for hinanden. Men vi ved dog, at det er Helligåndens højtid, denne kirkeårets tredie og sidste store højtid. Vi ved, at det er fællesskabets højtid. Tiden hvor vi har fået alt det lys, al den kraft, alt det håb fra oven, som troen og kærligheden giver. Og nu skal vi så huske at forvalte dét. Det hele kommer til os fra oven»i al sin glans«, og vi skal gribe det, ånde luften i fulde drag, synge Gud en sang for den lyse dag, og gå hinanden og lysets tid i møde i både troens og håbets og kærlighedens navn. Kirkeåret rummer fortællingen, der fylder os med glæde, men lyset må dog først gå gennem mørket. For som foråret er, er Guds Ord til os, kristendommens kerne: et hav af lys i mørket. Lars Peter Wandsøe Kristiansen FRA KIRKEN I SOGNET TIL KIRKEN I VERDEN Sidsel Buhl i Paris. Kirkebladets lille serie om den danske folkekirkes ansigt ude i verden slutter af i den danske kirke i Paris, som er sognekirke for fastboende danskere i Paris og et mødested for danskere med kortere eller længere ophold i den franske hovedstad. EN DANSKER I PARIS Sidsel Buhl er født og opvokset i Marstal Sogn, men som så mange andre har hun valgt at slå sig ned et ganske andet sted i verden, nemlig i Paris. Hun blev uddannet lærer på Zahles Seminarium i København. Et af liniefagene var fransk, og i sommeren 2005 syntes hun, det var tiden at forøge sprogkundskaberne med en større indsigt i fransk kultur. Planen var at tage et tre måneders sprogkursus i Paris, men da hun pludselig opdagede, at hun havde»knækket koden«med hensyn til sproget og var blevet endnu mere nysgerrig efter at lære franskmændene at kende, følte hun trang til at blive. Hendes kæreste, Rune Eriksen, er også fra Marstal og sejler som overstyrmand i rederiet A. P. Møller, så han kunne i princippet bo hvor som helst, og nu har de så boet godt et par år i den franske hovedstad. En af de spændende ting ved byen er dens mange forskellige kvarterer, som er så varierede, at det kan føles som om, man går fra den ene by til den anden. Sidsel og hendes kæreste bor i Maraiskvarteret, som kan minde om en mindre fransk by med smalle, snørklede gader, små forretninger og en masse liv på gader og stræder. 8

9 Hvad laver du i Paris? Jeg har en deltidsstilling i en international børnehave og underviser i dansk en gang om ugen i noget, der heder Academy des Langues. Men desuden arbejder jeg i den danske kirkes børnehave. Første gang jeg kom i den danske kirke var til Sankt Hans i En veninde, som også er fra Ærø, og jeg savnede Sankt Hans-bålet og midsommer på Ærø, så vi besluttede at tage til et arrangement, vi havde læst om på Den danske kirkes hjemmeside. Måske vi kunne møde ligesindede der og synge med på midsommervisen, og det kom vi også til selv om der stadig var langt til bålet i haven hjemme på Ærø. Det var også her, jeg mødte en pige, som kontaktede mig kort efter, da de manglede en medarbejder i kirkens torsdagsvuggestue. Hvad laver forældrene til børnehavens danske børn? Er de fastboende eller midlertidigt udsendte? Kirken har en skole og en børnehave om onsdagen og vuggestue om torsdagen. Da de franske skoler holder lukket om onsdagen, er det et tilbud til danske forældre, der gerne vil have, at deres børn skal holde det danske sprog i live og møde andre danskere. Nogle af dem kommer, fordi de blot er udstationerede i nogle år, og det vil være nemmere for børnene at vende hjem til en dansk hverdag igen, hvis de ikke helt slipper kontakten med en dansk skole eller børnehave. Andre bor her permanent, nogle er fransk gift og ønsker, at børnene skal have en bevidsthed om deres danske baggrund, og udnytte den mulighed der er i blandede ægteskaber, nemlig at give børnene to sprog. Hvad betyder det for danskere, at der er en dansk menighed i Paris? Betyder det mest kirkeligt eller socialt eller begge dele? Det sociale er det vigtigste, men det kirkelige spiller bestemt også en stor rolle. Der er en fast lille kerne, der kommer hver søndag til gudstjenesterne, og så er der en større flok, der måske kommer en gang om måneden, og en endnu større gruppe, som kommer til højtider, til barnedåb, begravelse m.m. Kirken er kirke om søndagen, men i løbet af ugen er den et sted med fokus på det sociale samvær og sammenhold og har en lang række kulturelle tilbud til danskerne i Paris. Ved et kig på kirkens hjemmeside (www.dankirke.org) kan man læse om tilbuddene: gudstjenester, koncerter, tirsdagsaftner hver uge med foredrag, film eller andet, læsekreds, syklub, institutioner og skole, kor, gymnastik, fester, søndagsfrokoster, søndagsmorgenmad, julebasar, bibliotek, trådløst internet, forskellige udvalg for unge, konfirmandhold, danskundervisning for franskmænd og klub +25. Der foregår virkelig meget, og kirken har en internetside, der bliver brugt af mange danskere, bl.a. i forbindelse med job- og boligformidling. Kirken hjælper hvert år mange med at finde Au pair-plads i Paris. Jeg har selv benyttet mig af kirkens job- og boligbase og af dens kulturelle tilbud. Men jeg er ingen hyppig gæst, og for mig har det været samværet med andre danskere, der har haft betydning. Kirkens ungdomssekretær har fortalt mig, at der altid er opbakning til de mange arrangementer, men det svinger naturligvis. Det kan ikke undgås, at kirken lukker sig lidt om sig selv, for alt foregår på dansk, og det forstår man jo ikke meget af som franskmand. Danskerne integrerer sig i høj grad med franskmændene ikke mindst via ægteskab. Men ellers kommer de fleste til Paris for at lære om fransk kultur og Frankrig. Det kan især i den første tid volde noget besvær at få en fransk omgangskreds, og de danskere, der har været i byen i mange år, er så integrerede i det franske, at de opfatter den danske kirke som en lille dansk oase, hvor de mindes om deres danske identitet, nationalitet og modersmål. Hvad tror du, er de danske udlandskirkers rolle i fremtiden? Det ved jeg ikke rigtigt, men i forhold til det, jeg oplever her og nu, så bliver den religiøse side af kirkelivet nok ikke så vigtig som den sociale: at samles om fælles aktiviteter, fester m.m. På den anden side kan religionen få stor betydning, når man er langt fra familie og venner. Det bliver måske vigtigere at blive gift eller få sine børn døbt af en præst med de velkendte ritualer fra den danske folkekirke, at kunne samles juleaften og den slags. Når man er i udlandet kan traditioner og højtider ind imellem godt føles mere markante og nødvendige, end når man er hjemme i Danmark. Spiller tidens multireligiøsitet og etnisk blandede befolkninger en rolle i forhold til behovet for en dansk-national kirke i udlandet? Det er svært at svare på generelt, men så vidt jeg kan se, har det ikke nogen større betydning for kirken i Paris. Omvendt får man som udlandsdansker et behov for at møde ligesindede og diskutere sine oplevelser og erfaringer set med danske briller. Det giver ofte et nyt perspektiv på situationen i Danmark og ikke mindst på danskernes syn på integration. Men det er jo en anden og længere diskussion. 9

10 PALMESØNDAG I MARSTAL KIRKE Palmesøndag begynder påskeugen, og skolernes påskeferie, men Palmesøndag er også minikonfirmandernes dag. Det er den dag, vi afslutter vinterens onsdags-eftermiddage sammen i kirke og konfirmandstue. Og Palmesøndag er det minikonfirmanderne, der for en stor del står for Gudstjenesten. Der er Påskespil en vandring gennem Påskens dage, dramatiseret af minikonfirmanderne. Kom og følg med på vej mod Påsken. Minikonfirmanderene spiller Påskespil for os, vi synger påskesalmer for og sammen med dem. På gensyn i Marstal Kirke Palmesøndag den 16. marts kl. 16 Lars Peter Wandsøe Kristiansen SOGNEVANDRING Bededag den 18. april Sognevandringen begynder med gudstjenesten kl. 10 i Marstal Kirke og slutter kl. 16 med andagt i Ommel Kirke. Gudstjenesterne er rammen om vandringen samtidig med, at vi rammer sognet ind med en rute via Halen, Drejet, Ronæs, Noret, Kragnæs og Ommel. Man taler godt sammen, når man vandrer af sted. Man kan også få lov at gå i sine egne tanker. Undervejs vil den medbragte mad blive fortæret. Efter andagten i Ommel Kirke kan man tage kirkebilen, hvis man fx ikke ønsker at gå tilbage til Marstal. HVERDAGSGUDSTJENESTE I OMMEL KIRKE D. 23.APRIL Onsdag den 23. april kl er der liturgisk hverdagsgudstjeneste i Ommel Kirke. Det bliver en Gudstjeneste med sang og læsninger ved hvilken både Ingrid Schrøder-Hansen og Lars Peter Wandsøe Kristiansen medvirker. RADIOTRANSMISSION FRA MARSTAL KIRKE Pinsens radiotransmitterede gudstjenester bliver i år fra Marstal Kirke. Radiogudstjenesterne sendes direkte ud til de radiolyttende danske hjem. Men fald nu ikke for fristelsen til at blive hjemme og høre det i radioen. Kom og vær med til Gudstjenesten»live«og vær med til at gøre Gudstjenesten til en god oplevelse for alle, med deltagelse, sang og nærvær. Begge dage er Gudstjenesten kl. 10 i Marstal Kirke. SMÅBØRNSGUDSTJENESTE I JUNI»Lad de små børn komme til mig «lyder det, hver gang der er dåb, og dermed er jo også sagt, at det med Gud og Kristendom også handler om børnene. Derfor er man rundt omkring i Danmark KONCERTER I MARSTAL KIRKE Skt. Marie Kirkes Motetkor. Søndag den 20. april kl. 16 SKT. MARIE KIRKES MOTETKOR under ledelse af HELGE GRANUM. Koret har tradition for at besøge en af de ærøske kirker hvert forår, og i år er det blevet Marstal Kirkes tur. Programmets hovedværk er Ariel Ramirez begyndt at lave gudstjenester i børnehøjde, spagettigudstjenester og meget mere. Her i Marstal vil vi også prøve noget nyt. Derfor holder vi en hverdagsgudstjeneste med spisning kl den 11. juni, og skulle vi kalde den noget særligt, blev det nok»burger-gudstjeneste«. Det bliver en kort gudstjeneste, en gudstjeneste også for børn. Og aftensmaden skal I den dag ikke tænke på, for der bliver efterfølgende serveret en burger el. lign. i våbenhuset. Så sæt kryds i kalenderen. Gudstjenesten er især for familier med børn under skolealderen, men større søskende, bedsteforældre osv. må også meget gerne komme. På glædeligt gensyn i Marstal Kirke onsdag den 11. juni kl På vegne af menighedsrådet Lars Peter Wandsøe Kristiansen latinamerikanske»misa Creolla«for kor, solister og et orkester bestående af slagtøj, guitar, mandolin og bas. Der bliver dog også plads til mere traditionel klassisk korsang af bl.a. renæssancekomponisterne William Byrd og Thomas Victoria samt musik for kor og orgel af Joseph Rheinberger. 10

11 Fangekoret. Lørdag den 17. maj kl. 19 VRIDSLØSELILLE FANGEKOR under ledelse af LOUISE ADRIAN»De kommer fra Vridsløselille Statsfængsel og er en gruppe indsatte og tidligere indsatte, der har fundet noget at være stolte over og glæde andre med«. De har sunget sammen i over tolv år. De har udgivet cd-en»forbryderalbummet«, på hvilken en række kendte kunstnere også medvirker. Et overskud fra salget af denne cd på kr. er overdraget til Børnefonden under Børns vilkår. Fangekoret glæder sig til at komme til Ærø og synge netop for os. Det er jo ikke hver dag, de kommer ud, men de bruger gerne den frihed, de har, til at give koncerter. Koret stiller op med bl.a. gospelsange, fællessange og information om korets virke og livet bag murene. Lederen af koret er organist Louise Adrian, hvis engagement i arbejdet ikke er til at tage fejl af. Glæd Jer til en meget spændende aften! Der er fri entré til koncerterne og alle er velkomne. EFTERMIDDAGSGUDS- TJENESTERNE I MARSTAL KIRKE På den første søndag i måneden er der eftermiddagsgudstjeneste i Marstal Kirke. Det er i snart et år blevet udnyttet til at lave gudstjenester, der er lidt anderledes end højmesserne om formiddagen, og det vil fortsætte. Den 2. marts afholdes syng-sammen-gudstjeneste, hvor konfirmanderne blandt andet medvirker som kor, idet de har indøvet en række nye salmer, som de gerne vil synge sammen med den øvrige menighed. Den 6. april er der»spillemandsmesse«for så vidt som Marstal Småborgerlige Sangforening akkompagnerer og synger for på salmerne, medens harmonikaduoen Herman og Troels spiller præ- og postludium. Den 4. maj er der konfirmandaltergang og»stafetgudstjeneste«. Nu er dette års konfirmander færdige med deres forberedelse, så nu gives stafetten videre til det kommende konfirmandhold. Den 1. juni udskiftes orgelet af Svanes orkester, som ledsager salmesangen og spiller præ- og postludium i svingende jazzstil. MISSIONSPROJEKT MARSTAL SOGN Et antal søndage i løbet af kirkeåret samler vi i kirkerne ind til»missionsprojektet«. Det er tale om et indsamlingsprojekt, der løber over en længere periode, hvor vi som sogn kan forsøge at gøre en forskel. Projektet, vi har valgt at samle ind til i 2008, hedder:»håb til Afrikas børn«. Det er et projekt under Sudanmissionen. Og vi ved jo, at der er nok at tage fat på, når det gælder afrikanske børns vilkår. Helt konkret handler det om så nødvendige ting som rent vand, viden om sund mad og forebyggelse af de almindeligste sygdomme. Projektmedarbejderne underviser børnenes mødre, de sørger for, at børnene bliver vaccineret, mens andre arbejder med vandforsyningsprojekter. Kirkerne i Afrika har mange opgaver, som vi kan hjælpe til med at løse via vores donationer til»håb til Afrikas børn«. Undervejs i indsamlingen vil det være muligt at følge projektet via. foldere og ophængt information i våbenhusene. I håb om en god indsamling. På vegne af menighedsrådet Lars Peter Wandsøe Kristiansen KONFIRMATION I OMMEL KIRKE SØNDAG DEN 27. APRIL 2008 KL Jack Stærke Fahlgren Albertsen Hovedgaden

12 KONFIRMATION I MARSTAL KIRKE, KR. HIMMELFARTSDAG DEN 1. MAJ 2008 KL Rene Kristensen Skolevej 16. Tobias Mikki Schøneberg Tordenskjoldsgade 25. Peter Harding Kjær Nannasvej 14. Anders Frølund Andersen Kragenæs Strandvej 1. Hjalte Emil Kielstrup Willemoesgade 10. Andreas Nikolaj Bager Østergade 6. Søren Andreas Grønne Egehovedvej 7. Kim Nicolai Nykjær Hovedgaden 7. Nikolaj Terkelsen Møllevejen 62. Sune Overlund Syrenvej 9. Andreas Gjervig Skov Reberbanen 44. Nicolai Gjervig Skov Reberbanen 44. Anders Boye Larsen Bondebygade 3. Peter Boye Larsen Færgevej 8. Frederik Michael Hansen Møllevejen 11. Jon Nørgaard Teglgade 39. Sofie Emilie Larsen Toftevejen 22. Emilie Binger Clothier Willemoesgade 7. Anna Brygger Mortensen Skonnertvej 23. Sara Svarer Ravnø Halvejen 7. Anne Günther Jørgensen Grønnegade 11. Camilla Rasmussen Ommelsvejen 47. Karen Formsgaard Larsen Pilegårdene 3. Marie Skov Petersen Græsvængevej 81. Mie Ravn Færgevej 54 A. Marie Both Bisbo Ommelsvejen 41. Sara Maria Christiansen Mispel Græsvængevej 56. Alberte Bové Rud Havnegade 44. Cecilie Vibæk Bay Hansen Græsvængevej 58. Marlene Strange Hansen Pilevænget 2. Signe Haugegaard Nielsen Niels Juelsgade 27. Ida Kørner Kirkestræde 41. Line Kørner Kirkestræde 41. Maria Alfredsen Klevenvej 1. Trine Dam Morgen Flindt Skonnertvej 9F. Karen Strand Mathiasen Græsvængevej 53. Johanna Surun Meirum Skovgyden 30. GUDSTJENESTER PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER 6. marts Centersalen kl Kristiansen 13. marts Orange kl Kristiansen 27. marts Centersalen kl Hauge, Altergang 3. april Strandstuen kl Hauge 10. april Centersalen kl Hauge 17. april Rød kl Kristiansen 24. april Centersalen kl Kristiansen 8. maj Oasen kl Hauge 15. maj Centersalen kl Kristiansen, Altergang 22. maj ingen 29. maj Centersalen kl Kristiansen 5. juni Blå kl Hauge INDSAMLINGER 11. maj Pinsedag: Folkekirkens Nødhjælp (Kirkehjælpen). 1. maj Kr. Himmelfartsdag: Missionsprojektet (Se omtale andetsteds). Hvad der på andre dage lægges i kirkens indsamlingsbøsser går i fastetiden (indtil påske) til Folkekirkens Nødhjælp og fra påske til 1. okt. til missionsprojektet (Se nærmere omtale andetsteds). 12

13 BIBELKREDS Vi har en bibelkreds hver den første tirsdag i måneden kl i konfirmandstuen i Strandstræde. Vi er ca. 10, der mødes. Vi synger, læser i Bibelen og diskuterer det læste emne jo, der er også kaffe og en masse hygge. Om du er ung eller gammel, meget eller lidt kristen eller vil du bare være med er du/i meget velkommen hos os. Vi glæder os til at se dig. På gensyn! For bibelkredsen. Vibeke PERSONALIA Helge Nygaard Hansen, Ommelsvejen, er blevet ansat som kirketjener ved Marstal Kirke. Bjarne Møller, Barkvej, er blevet kirkeværge. Ole Nielsen, Ellenet, er indtrådt i menighedsrådet i stedet for Birthe Lang, der har ønsket at udtræde. MENIGHEDSRÅDETS MØDER 25. marts og 27. maj kl i konfirmandstuen i Strandstræde. Der er offentlig adgang. KONFIRMATIONER 2008: 27. april kl i Ommel Kirke 1. maj kl i Marstal Kirke BARNEDÅB Jeg var til barnedåb i søndags. Et ungt par havde valgt at lade deres lille søn døbe under søndagens gudstjeneste, i deres barndoms kirke, hjemme hos bedsteforældrene. Festklædte sad familie og venner i kirken, mens vi andre almindelige kirkegængere helt uindbudt fik lov til at deltage i denne glædelige begivenhed. Jeg får altid en lille tåre i øjenkrogen når jeg får lov at overvære en barnedåb. Det er stort og stemningsfuldt at mærke - og tage del i glæden hos familien der får døbt det sidste nye medlem. Ritualet der er kendt, stort og meget symbolsk gør indtryk, og mange mindes dengang de selv stod fadder, fik døbt et barn eller en nær slægtning. I søndags var det tydeligt at mange af kirkegængerne kendte bedsteforældre og forældre til den lille ny, som de så for første gang. Selvom vi ikke var inviteret, fik vi lov til at være med, og vi blev glade. Ligesom dåbsbarnet blev en del af Jesus Kristus, blev det også en del af vores menighed. Sådan er det på landet endnu. I de rigtig store bysogne, er der ofte så mange børn der skal døbes, at det kan give meget lange gudstjenester. Flere dåb ved hver højmesse, og hver søndag gør at man nogen steder vælger at holde dåb om lørdagen uden at menigheden deltager. Om lørdagen mødes familie og gæster til en kort dåbsandagt. De stolte forældre får ikke muligheden for at præsentere deres barn for menigheden som de døber det ind i, og menigheden får ikke lov at hilse på den nye familie i sognet. Dåbshandlingen er pludselig et privat anliggende, som kirken lægger rammer til. Der kan være gode praktiske grunde til at holde lørdagsdåb, og på Ærø er det lettere få tilrejsende gæster til en fest om lørdagen. Men vi er desværre også så få mennesker herovre, at det er en sjælden, glædelig begivenhed at deltage i en dåb under højmessen. Den katolske kirke har 7 hellige handlinger (sakramenter). Dåben er et af de to sakramenter, som vi har bevaret i den protestantiske kirke. Alle der ønsker det tilbydes at modtage dåben, det må vi med Kristi ord ikke nægte dem. Kirken har rammerne, og en ordineret præst der tilbyder dåb, indpodning i Kristus, og indlemmelse i menigheden. Om søndagen er det hellige rum åbent, alle er indbudt, og dér tror jeg vi får den glædeligste dåb. Morten Petersen 2009: 17. maj i Ommel Kirke (hvis der er ønske om det) 21. maj i Marstal Kirke REDAKTIONEN FOR MARSTAL SOGN består for dette nummer af Anders Hauge, Lars Peter Wandsøe Kristiansen og Karsten Hermansen. 13

14 GUDSTJENE DATO SØBY BREGNINGE TRANDERUP 2. marts Kl Kl Kl Midfaste 9. marts Kl Kl Ryt. musikgudtj. Kl Familiegudtj. Mariæ Bebudelsesdag 16. marts Kl Kl Kl Palmesøndag 20. marts Kl Kl Kl Skærtorsdag 21. marts Kl Kl Kl Langfredag 23. marts Kl Kl Åb. altertavlen Kl Påskedag 24. marts Kl Kl Kl påskedag 30. marts Kl Kl Kl søndag e. påske 6. april Kl Kl Kl Fællesspisning 2. søndag e. påske 13. april Kl Kl Kl søndag e. påske 18. april Kl Kl Kl Konfirmation Bededag 20. april Kl Kl Konfirmation Kl søndag e. påske 27. april Kl Kl Kl søndag e. påske Agnes Haugaard 1. maj Kl Kl Kl Kr. Himmelfartsdag 4. maj Kl Kl Kl søndag e. påske 11. maj Ingen Kl Kl Pinsedag 12. maj Kl Kl Kl Pinsedag 18. maj Kl Konfirmation Kl Kl Trinitatis søndag 25. maj Kl Kl Kl søn. e. Trinitatis 1. juni Kl Kl Kl søn. e. Trinitatis 14

15 STE-LISTE ÆRØSKØBING RISE MARSTAL OMMEL Kl Kl Kaffe Kl Kl Hauge/Kristiansen Kristiansen Kl Kl Kl Ingen Lars Peter W. Kristiansen Lars Peter W. Kristiansen Kl Kl Kl Kl Janet Ligaard Lars Peter W. Kristiansen Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Lars Peter W. Kristiansen Kl Kl Kl Kl Lars Peter W. Kristiansen Kl Kl Kl L. P. W. Kristiansen Ingen Kl Birkholm A. Hauge Kl Kl Kl Kl Lars Peter W. Kristiansen Kl Kl Kaffe Kl Spillemandsmesse Kl Lars Ole Gjesing Kl Kl Kl Ingen Kl Kl Kl Kl Lars Peter W. Kristiansen Kl Kl Kl Ingen Lars Ole Gjesing Kl Kl Konfirmation Kl Kl Konfirmation Janet Ligaard Lars Peter W. Kristiansen Kl Kl Kl Konfirmation Ingen L. P. W. Kristiansen+A. Hauge Kl Konfirmation Kl Kaffe Kl Kl L. P. W. Kristiansen+A. Hauge Lars Peter W. Kristiansen Kl Kl Kl Kl Lars Peter W. Kristiansen Kl Kl Kl Ingen Lars Peter W. Kristiansen Kl Kl Kl Kl Lars Ole Gjesing Lars Peter W. Kristiansen Lars Peter W. Kristiansen Kl Kl Kl Ingen Lars Peter W. Kristiansen Kl Kl Kl Jazzgudstj. Kl Lars Peter W. Kristiansen 15

16 ADRESSER M.M. Søby Kirke Tranderup Kirke GRAVER Vakant SOGNEPRÆST Agnes Haugaard, Vester Bregninge 11, 5970 Ærøskøbing. Tlf Træffes bedst hverdage kl undt. fredag. ORGANIST Paul Nedergaard. Tlf KIRKESANGER Birthe Henriksen. Tlf GRAVER Max Hansen. Tlf KIRKEVÆRGE Kirsten Langdill. Tlf FORMAND Hanne Fynbo. Tlf REDAKTION Morten Petersen. Tlf Bregninge Kirke SOGNEPRÆST Agnes Haugaard Bregninge Præstegård, Vester Bregninge 11, 5970 Ærøskøbing Tlf: , fax: Træffes alle dage telefonisk mellem og efter aftale, fridag fred. MENIGHEDSRÅDSFORMAND Lizanne Lohmann Hansen Skovby Nederst 5, 5985 Søby Tlf: NÆSTFORMAND Jytte Knast Tværby 3, 5970 Ærøskøbing Tlf: KIRKEVÆRGE Oskar Christensen, Tværbymark 16, 5970 Ærøskøbing. Tlf: KONTAKTPERSON Tange Rasmussen Tværbymark 8, 5970 Ærøskøbing Tlf: KIRKESANGERE Sofie Luntang-Jensen, Lebymarksvej 14, 5985 Søby. Tlf: Henry Koba, Hellebakken 2, Rise, 5970 Ærøskøbing. Tlf: ORGANIST Claus Bendix Nielsen, Kirkevej, St. Rise 4, 5970 Ærøskøbing, Tlf.: GRAVER OG MEDARBEJDER- REPRÆSENTANT Niels-Jørgen Bech Skovbygade 29, 5985 Søby. Tlf: ØVRIGE MEDLEMMER AF MENIGHEDSRÅDET Kirsten Pedersen, Smedegyden 4, Skovby, 5985 Søby. Tlf: Marietta Larsen, Øster Bregninge 6, 5970 Ærøskøbing. Tlf: Annette Finnerup, Lebymarksvej 9, 5970 Ærøskøbing. Tlf: suppleant Roswitha Sander, Lebyvej 1, 5985 Søby. Tlf: SOGNEPRÆST Lars Ole Gjesing, Søndergade 43, 5970 Ærøskøbing, tlf , fax Træffes bedst kl , undtagen mandag. KIRKESANGER Ruth Nøjgaard, Kobbelbakke 1, 5985 Søby, tlf.: ORGANIST Claus Bendix Nielsen, Kirkevej, St. Rise 4, 5970 Ærøskøbing, tlf.: GRAVER Hans Jepsen Albertsen, Vindeballevej 11, 5970 Ærøskøbing, tlf.: MENIGHEDSRÅDSFORMAND Lissi Anneberg, Ramshalen 11, Tranderup, 5970 Ærøskøbing, tlf.: KIRKEVÆRGE Lars Peter Christiansen, Tranderupgade 28, 5970 Ærøskøbing, tlf.: KASSERER Nis P. Hansen, Vindeballevej 14, 5970 Ærøskøbing, tlf Ærøskøbing Kirke SOGNEPRÆST Lars Ole Gjesing, Søndergade 43, 5970 Ærøskøbing, tlf , fax Træffes bedst kl , undtagen mandag. KIRKESANGER Birthe Henriksen, Søby Midtvej 9, 5985 Søby, tlf Organist: Paul Nedergaard, Smedevejen 5, 5970 Ærøskøbing, tlf GRAVER Christian Petersen, Strandhuse 1, 5970 Ærøskøbing, tlf Træffes bedst på kirkegården, kl , undt. mandag. MENIGHEDSRÅDSFORMAND Lis Gundtoft, Strandvejen 13, 5970 Ærøskøbing tlf KIRKEVÆRGE Kirsten Westergaard, Søkildevej 13, 5970 Ærøskøbing tlf KIRKEGÅRDENS DRIFT I ØVRIGT Lars Danquart, Strandvejen 15, 5970 Ærøskøbing, tlf KASSERER Margrethe Mikkelsen, Søndergade 14, 5970 Ærøskøbing, tlf Rise Kirke SOGNEPRÆST Janet Ligaard, Kirkeballevej 4, St. Rise, telefon Mobil tlf Træffes bedst hverdage kl undtagen man. KASSERER Aksel Krogenlund Larsen, Brovej 3, telefon KIRKEVÆRGE Inger-Marie Albertsen, Statene 19, Ærøskøbing, telefon GRAVERMEDHJÆLP Jens Kristian Hansen, Ryggerholmevej 4, telefon KIRKESANGER Ruth Nøjgaard, Kobbelbakken 1, Leby, telefon ORGANIST Claus Bendix Nielsen, Kirkevej 4, St. Rise, telefon MENIGHEDSRÅDSFORMAND Inger-Marie Albertsen, Statene 19, Ærøskøbing, telefon Marstal Kirke SOGNEPRÆST (kbf), provst, Adr.: Kirkestræde 14, 5960 Marstal. Tlf Fax: Træffes bedst kl undt. mandag. SOGNEPRÆST Lars Peter Wandsøe Kristiansen Adr.: Møllevejen 93, 5960 Marstal. Tlf Træffes bedst kl undt. fredag. KIRKE-/KIRKEGÅRDSKONTORET: KORDEGN Simon Winberg Ommelsvejen 24, 5960 Marstal. Tlf Fax: Træffetider: Mandag, tirsdag, fredag og lørdag kl Onsdag kl Torsdag lukket. ORGANIST Karsten Hermansen Møllevejen 63 A, 5960 Marstal. Tlf Træffes bedst kl undt. onsdag. KIRKETJENER, MARSTAL KIRKE Helge Nygaard Hansen Ommelsvejen 18, 5960 Marstal. Tlf Mandag fri. KIRKETJENER, OMMEL KIRKE Verner Kristensen Græsvængevej 13, 5960 Marstal. Tlf Onsdag fri. MENIGHEDSRÅDSFORMAND Jens Hebsgaard Møllevejen 68, 5960 Marstal. Tlf GRAVER Gunnar Hansen Træffes på kirkegården. Mobil KASSERER Jytte Bjerrum Nørregade 15, 5970 Ærøskøbing. Tlf MARK & STORM GRAFISK

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk Her bor de... Internetadresser... Vigtige Internetadresser Konstitueret sognepræst: Erik Erik Lunde Lunde tlf. 97 tlf. 86 9711 8645 11 45 www.hjermvestrekirke.dk Mail: Mail: erika@mail-telia.dk www.hjermøstrekirke.dk

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Leve Livet. Nr. 25 Marts 2015. Natugle unge

Leve Livet. Nr. 25 Marts 2015. Natugle unge Leve Livet Nr. 25 Marts 2015 Natugle unge Indhold Hilsen til forårssolen 3 Månedens fødselsdage 4 Siden sidst 4 Mindeord 5 Livet leves 6 Natuglen 21 Beboeroversigt 22 Rart at vide 23 Månedskalender 24

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg.

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg. ORØ KIRKEBLAD Nr. 2 Marts/april 2012 21. årg. 1 Redaktionelt: Ansvarshavende redaktør: Kirsten Schmidt. Deadline for næste nummer af Orø kirkeblad Maj/juni 2012 er mandag d. 26. marts. Vielser af homoseksuelle

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Gå ikke glip af årets forårskoncert eller festugens friluftsgudstjeneste Februar til maj 2013 Guds Himmerige er jo dit;

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 45. ÅRGANG NR. 2 MARTS - JUNI 2015 Sig det med blomster I København på Krystalgade lå der i dagene efter den frygtelige hændelse lørdag d. 14. februar, hvor en jødisk vagtmand

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8.

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. Kirkerne i Vipperød marts april maj 2015 Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. marts Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. En ny begyndelse det er det, vi er ved at opleve her Vipperød

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer Forår 2015 V E S T E R B Ø L L E S O G N S Lokalblad Foråret så sagte kommer BEBOERFORENINGEN Legeplads Lørdag d. 18. april gør vi som sædvanlig legepladsen i stand, så den ser godt ud i den følgende sommer.

Læs mere

Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang

Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang Kirkeblad Revninge Rynkeby Revninge Kirke Rynkeby Kirke Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang Præsentation af præstevikaren Anne Kathrine: Kære sognebørn i Rynkeby og Revninge! Den nye præst er på cykel

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

Gurre menighedsråds beretning 2011.

Gurre menighedsråds beretning 2011. Gurre menighedsråds beretning 2011. Menighedsrådets virksomhed i det forløbne år og planerne for det kommende års virksomhed. Udarbejdet af: Mette Bitsch Joanesarson Februar 2012 Godkendt på menighedsrådsmøde

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Je suis Adam Je suis Charlie. Sådan lød det efter tragedien på Satirebladet Charlie Hebdo i Frankrig i begyndelsen af januar. Proklamationen

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2013 Nyt fra menighedsrådet Plantegning over den nye parkeringsplads ved Juelsminde kirke. Kirken I forbindelse med ombygningen af den tidligere

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

kirkeblad Vor Frue og Vindinge på facebook

kirkeblad Vor Frue og Vindinge på facebook vor frue & vindinge sognes kirkeblad Marts-maj 2014 / 38. årgang nr. 1 Vor Frue og Vindinge på facebook Nu har du mulighed for at følge os på facebook - LIKE os via facebook eller find linket på vores

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad

Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad www.yesterdaysfoto.dk Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad www.dtn-sogn.dk www.durupsogn.dk www.tøndering.dk www.nautrup.dk Juni - Juli - August 2015. Nr. 3-74. årgang Foto: Poul Hansen Koncert & ferie Sæt

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

MARTS APRIL MAJ 2015 ENSTED KLIPLEV. Carl Nielsen i ord og toner. Sogneaften. Konfirmation. Konfirmation

MARTS APRIL MAJ 2015 ENSTED KLIPLEV. Carl Nielsen i ord og toner. Sogneaften. Konfirmation. Konfirmation KIRKE ENSTED MARTS APRIL MAJ 2015 SOGN KLIPLEV Carl Nielsen i ord og toner Sogneaften ENSTED Konfirmation Konfirmation KLIPLEV KIRKE SOGN ENSTED NYT FRA ENSTED MENIGHEDSRÅD Så er det meste af vinteren

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Juni - August 2012 32. årgang nr. 2. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Juni - August 2012 32. årgang nr. 2. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke K I R K E B L A D Nim kirke Føvling kirke Underup kirke E T Nim - Underup - Føvling Juni - August 2012 32. årgang nr. 2 Menighedsrådsvalg 2012 Pastoratet udgøres af tre sogne, nemlig Nim (hovedsogn), Underup

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

KIRKEBLADET INDHOLD: MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2

KIRKEBLADET INDHOLD: MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2 KIRKEBLADET MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2 INDHOLD: Påske og stress!! 2 Info og kalender 3 Pilgrimsvandring 4 Dåbsbilleder 5 Kirkelige handlinger 5 Ud i det blå... Kort udflugt 6 Adresseliste 6 Sammenkomster

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 1 50. årg. 2013 Marts April Maj Et glimt fra tøndeslagningen efter fastelavnsgudstjenesten Det nye menighedsråd Det nye menighedsråd er blevet

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Konfirmand i Mølholm

Konfirmand i Mølholm Konfirmand i Mølholm Nu nærmer vi os konfirmationen. Og skal så småt tænke frem mod den. Men der er også både festaften, konfirmandlejr og spændende undervisning i posen inden. Her kommer et samlet overblik

Læs mere

FREDENS KIRKE NR. 1 FEBRUAR 2015 - JUNI 2015

FREDENS KIRKE NR. 1 FEBRUAR 2015 - JUNI 2015 FREDENS KIRKE SVENDBORG NR. 1 FEBRUAR 2015 - JUNI 2015 LIVSTEGN Af sognepræst Lars Peter Wandsøe Kristiansen Dette kirkeblad dækker forårs- og forsommermånederne marts april maj og juni. De fire mest livskraftige

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET

KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET Marts April 2014 Indholdsfortegnelse Gudstjenesteliste... 3 Gudstjenester på Kildevæld Sogns plejehjem... 4 Kirkebil... 4 Kirkekontor... 4 Åben Kirke... 4 Kildevæld Sogns Menighedsråd...

Læs mere

Fælles gudstjenester/andagter m.v.

Fælles gudstjenester/andagter m.v. Fælles gudstjenester/andagter m.v. Indhold Side 2-3: Fællesgudstjenester Side 4-5: Kalender Side 5: Baby-salmesang Side 6: Kirkehøjskole. Teologi for alle. Side 7: Adresser Hverdagsgudstjenester i Helligåndskirken

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj-Juni-Juli 2007 Af håbets grønne maj jeg vil min pinseløvsal bygge mod skylregn og mod dagens ild, med hvile og med skygge. Om kærlighed bag gravens bred med ren og evig

Læs mere

Kære konfirmand fra onsdagshold 1

Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på onsdagshold 1. Timerne ligger om onsdagen kl. 8.00-9.30. Første undervisningsgang

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Pkt.2. Ad pkt. 2. Ad pkt. 3. Pkt. 3.

Menighedsrådsmøde. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Pkt.2. Ad pkt. 2. Ad pkt. 3. Pkt. 3. Menighedsrådsmøde Tirsdag, den 12. november 2013 kl. 19.00 Afholdes i Sortebrødreklostret Klosterstræde 7, 4300 Holbæk. Tilstedeværende: Ove Nygaard Madsen (fm), Lis Grove- Rasmussen (nfm),, Flemming Erland

Læs mere

1 Marts /April Maj 2011

1 Marts /April Maj 2011 Kirke bladet Ærø 1 Marts /April Maj 2011 Indsættelse af Jeppe Sørensen den 16. januar 2011 i Tranderup og Ærøskøbing Kirker Ved provst Anders Hauge Udgangspunkt for dit virke som præst i det embede, som

Læs mere

Brostenen. Kingo-Samuel sogn

Brostenen. Kingo-Samuel sogn Brostenen Kingo-Samuel sogn Juni, juli, august 2014 Gudstjenester i JUNI Søndag 1. kl. 10.00 Højmesse 6. s. e. påske J C Larsen Onsdag 4. kl. 18.00 Musikgudstjeneste H P Nohns og Karsten Amby Lørdag 7.

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Skellerup og Ellinge sogne

Skellerup og Ellinge sogne Nr. 1 Februar 2012 32. årgang Skellerup og Ellinge sogne Efterårets valg Der er noget om, at man oplever, at tiden flyver afsted - især hvor man er i godt selskab - for til efteråret er det fire år siden,

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10 Kirkeblad Halkog Grarup Kirker Juli til oktober 2013 Tillykke til årets konfirmander. I Halk kirke den 5. maj 2013 var der konfirmation af: Mathias Carstensen Niels August Juhl Jensen Lucas Bjerning Olling.

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Marts, April, Maj 2012 Nyt fra menighedsråd/præst Nye bestemmelser vedrørende kirkegårdenes økonomi Danske kirkegårde er meget velholdte. Heldigvis, for kirken og kirkegården

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde " Nyt stykke fortov i Andst " Som I kan se her, så har Andst skole (ABC ) Skolebestyrelsen og Andst lokalråd haft kontakt til Vejen kommune, vedr. færdiggørelse eller forlængelse af fortovet på Østervang,

Læs mere

Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkefolder for Bistrup sogn 6. årgang Kirkekontoret tlf: 9623 1717 Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk At krydse grænser Når et liv opstår og når et liv forsvinder ændres livet, og vi

Læs mere

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Marts - Maj 2013 33. årgang nr. 1. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Marts - Maj 2013 33. årgang nr. 1. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke K I R K E B L A D Nim kirke Føvling kirke Underup kirke E T Nim - Underup - Føvling Marts - Maj 2013 33. årgang nr. 1 Konstituering Nim menighedsråd har konstitueret sig: Fra venstre bagerst: Otto Borch-Andersen,

Læs mere

Lukket møde starter kl. 21.45 1. Indlednings salme 10 min Vi begynder nu i kirken med en salme/sang, herefter et par minutters

Lukket møde starter kl. 21.45 1. Indlednings salme 10 min Vi begynder nu i kirken med en salme/sang, herefter et par minutters Tjørring sogn Referat MR - møde d. 03. 01, 2013 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE Ældre- og sundhedsområdet. At tage afsked i eget hjem en vejledning til pårørende

ÆRØ KOMMUNE Ældre- og sundhedsområdet. At tage afsked i eget hjem en vejledning til pårørende ÆRØ KOMMUNE Ældre- og sundhedsområdet At tage afsked i eget hjem en vejledning til pårørende At tage afsked i eget hjem en vejledning til pårørende At stå overfor døden er altid svært. Dødsøjeblikket er

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere