Søby Kirke Bregninge Kirke Tranderup Kirke. Ærøskøbing Kirke Rise Kirke Marstal Kirke. Kirkebladet. for Ærø. Ommel Kirke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Søby Kirke Bregninge Kirke Tranderup Kirke. Ærøskøbing Kirke Rise Kirke Marstal Kirke. Kirkebladet. for Ærø. Ommel Kirke"

Transkript

1 Søby Kirke Bregninge Kirke Tranderup Kirke Ærøskøbing Kirke Rise Kirke Marstal Kirke Kirkebladet for Ærø Ommel Kirke Nr. 1 marts - april - maj 2008

2 LEDER NYT KIRKEBLAD I slutningen af 2007 meddelte Post Danmark, at pr. 1. januar 2008 blev der indført nye regler for distribution af adresseløse forsendelser, samtidig med at man hævede priserne for udsendelse. Ved oplag under eksemplarer skulle hvert enkelt blad adresseres med navn og adresse på modtageren. Da alle sognene her på Ærø har under 3000 modtagere, måtte menighedsrådene tage stilling til den nye situation. Vi holdt møde og enedes om at lave et fælles kirkeblad, da vi så oversteg den magiske grænse på 3000 eksemplarer. Der blev nedsat en gruppe på 3, som skulle komme med et udkast til det nye blad. Der blev taget kontakt til Ole Finnerup om et udkast til forsiden på det nye blad. Gruppen mødtes. Der blev set på, hvordan andre havde udformet deres kirkeblad, der blev diskuteret antal sider, skulle det være med farver, hvad skulle med i bladet. Der blev klippet og klistret den aften. Udkastet blev afleveret til Ærø Ugeavis, så vi kunne få tilbud på trykning af det nye ødækkende blad. Avisen lavede et mere overskueligt eksemplar af klippe/klistreværket, som de forskellige menighedsråd fik forelagt. Det blev besluttet i enighed at gå videre med projektet. Der blev så nedsat et redaktionsudvalg, hvis opgave det er at indhente stof til bladet, bestemme layout og holde kontakt med Ugeavisen. Som I kan forstå, var der ikke megen tid. Der var desuden planlagt ferie, som skulle holdes. Så det blad, I sidder med nu, er ikke den endelige udformning af det nye kirkeblad. Når vi udsender næste nummer ca. 1. juni, er vi sikre på, at I får et smukt og informativt kirkeblad med oplysninger om, hvad der sker i kirkeligt regi på hele øen. Også for turisterne vil det være en fordel med et blad, som giver informationer om alle øens kirker med gudstjenesteliste og arrangementskalender. Vi håber og tror, at I vil blive glade for vores initiativ, og vi glæder os til at præsentere den endelige udformning af bladet for jer i næste nummer. Rigtig god læselyst. Menighedsrådene på Ærø MENIGHEDSRÅDSVALG 2008 I november 2008 er der valg til de danske menighedsråd. Menighedsrådet er»bestyrelsen«for sognets kirke, og der er behov for nye bestyrelsesmedlemmer. I løbet af 2007 er der sket flere markante ændringer i Ærø Provsti, der er kommet færre præster, der er ikke længere en bosiddende præst i Søby - kirkelivet præges også af at vi bliver færre mennesker på Ærø. Også i årene fremover bliver der store spørgsmål at tage stilling til i de ærøske menighedsråd. Nogle beslutninger træffer det enkelte menighedsråd alene, andre træffes i samråd med de øvrige ærøske menighedsråd, mens en hel del bliver bestemt af Kirkeministeriet og Folketinget. I mange forhold arbejder menighedsrådet med givne forudsætninger, stramme økonomiske rammer, men det er alligevel menighedsrådet der fører beslutningerne ud i praksis lokalt. Ligesom det er menighedsrådet der tager initiativ til koncerter, foredrag og aktiviteter der ligger ud over den egentlige gudstjeneste. I flere ærøske sogne er der plads til nye medlemmer i menighedsrådet, så hvis du er interesseret i at være med til at planlægge kirkelige aktiviteter omkring din lokale kirke og sikre dens beståen fremover skulle du måske overveje at træde ind i rådet. Morten Petersen Forsiden: De ærøske kirker er tegnet af Ole Finnerup. HVAD GØR MAN? Ved FØDSEL Fødselsanmeldelsen skal være kirkekontoret ihænde i det sogn, hvor moderen bor senest 2 hverdage efter fødslen. Medbring: Forældrenes vielsesattest og fødsels- eller dåbsattester. Er barnet født uden for ægteskab: Moderens fødsels- eller dåbsattest, evt. separations- eller skilsmissepapirer. Ved DÅB Henvendelse til en af præsterne. Medbring: Oplysning om barnets navn og om hvor fødslen er anmeldt, forældrenes dåbsattester og evt. vielsesattest, samt navn og adresse på mindst 3 faddere og tidspunkt for barnedåben. Ved BRYLLUP Henvendelse til den præst, der skal forrette vielsen. Ved DØDSFALD Henvendelse under alle omstændigheder til kirkekontoret, hvor man vil være behjælpelig med at udfylde de fornødne papirer. (Herfra sørger man desuden for anmeldelse til folkeregister, skifteret og socialudvalget af hensyn til udbetaling af begravelseshjælpen). Der er mulighed for at blive begravet/bisat fra sognets kirker eller kapel. Kirkebilen Ring Ole s Taxi Kirkebilen er gratis for dig, som gerne vil i kirke og behøver transport. Husk at bestille lørdag inden kl Opmærksomheden henledes på, at hyrevognssituationen på Ærø ved redaktionens slutning er uafklaret, og der derfor kan være ønsker om transport, der ikke vil kunne imødekommes på grund af travlhed. 2

3 BREGNINGE/SØBY SOGNE NYT FRA MENIGHEDS- RÅDENE OG SOGNEPRÆST Søby Børnebøger Der er nu indkøbt gode og holdbare børnebøger med bibelske fortællinger fra Det Dansk Bibelselskab til de mindste kirkegængere. De er placeret i en kurv lige til højre, når man kommer ind i kirken. Bregninge Fadervor tilbage til det gamle Da Folketingets ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen holdt prædiken i Bregninge Kirke for en del år siden, spurgte han med et smil på læben, om vi var»et vorde«eller»et blive«sted. Det var med henvisning til den forvirring, der har hersket med hensyn til at tage den nye oversættelse af Fadervor i brug. Efter en årrække med det nye Fadervor i Bregninge Kirke, har vi besluttet at gå tilbage til det gamle med»vorde«og»thi«. Det falder mest naturligt for de fleste. Vi er så heldige, at mange af vore konfirmander også kan det hjemmefra. Når det er tilfældet, har jeg valgt at beholde den gamle udgave i konfirmationsforberedelsen, frem for at lære dem det nye med»helliget blive dit navn«og»for dit er riget «. Det er som bekendt sådan med udenadslære, at det sidder godt fast og selv den mindste forandring gør, at man pludselig ikke kan huske det. Jeg har altid brugt det gamle til gudstjenester på vore plejehjem, fordi det er det, alle de ældre kan. Om man bruger det ene eller det andet er hverken mere eller mindre korrekt rent teologisk eller kristeligt. KALENDEREN Menighedsrådsmøder Møderne er offentlige dagsorden i kirkerne. Bregninge, præstegårdens konfirmandstue, kl Tirsdag den 25. marts Tirsdag den 22. april Søby, pt. præstegårdens konfirmandstue, kl Onsdag den 23. april Onsdag den 21. maj Bregninge ALTERTAVLEN ÅBNES Bregninge Kirke Påskedag d. 23. april, kl Så er det nu, hvis man vil se bagsiden af Claus Bergs altertavle, der blev lukket Askeonsdag den 30. januar. Den åbnes og lukkes kun i liturgisk sammenhæng for at vise, hvor vi er i kirkeåret. Hængslerne på tavlen kan ikke holde til at blive åbnet og lukket for de mange turister, der kommer forbi. Bagsiden er noget præget af tidens tand og viser lidt mørke billeder fra Jesu sidste dage. Vi er i øjeblikket ved at få lavet nye fotostadier til våbenhuset, så vi bedre kan opfylde manges ønske om at se bagsiden. RYTMISK MUSIKGUDSTJENESTE Bregninge Kirke Søndag d. 9. marts 2008, kl Nadja og Mikael Pedersen har været et år i USA og nu hjemvendt til videre skolegang. Vi skal igen have glæde af deres musikalske kunnen i lighed med for 2 år siden, da de spillede til gudstjenesten for en fyldt kirke også denne gang i selskab med deres far, Keld og Leif og Finn Møller Madsen. Orglet er udskiftet med klaver med Nadja ved tangenterne, Mikael på trommer og de tre andre herrer på guitarer. Der vil kunne høres gospel, jazz, swing og synges med på fællessalmerne. Skærtorsdag d. 20. marts Bregninge Kirke kl ALTERGANG Søby Kirke kl ALTERGANG Fra gammel tid gik man til alters denne aften og derfor holder vi traditionen ved lige. Vi mindes Jesu sidste aften og måltid med disciplene inden den lange fredag, hvor alt blev mørkt for dem. Efter gudstjenesten serveres der kaffe og kommenskringler i det nye menighedshus på Søbakkevej 6. Alle er velkommen. Langfredag d. 21. marts Søby Kirke kl Bregninge Kirke kl Ingen altergang. Det er den lange, lange fredag, hvor vi gennemlever Jesu sidste timer. Der vil blive oplæsning af et meget smukt digt fra den græske ortodokse kirke»jomfru Maria ved korsets fod«, som også kaldes en poetisk prædiken. Vore kirkesangere synger»jesu Kristi Syv Ord på korset«med musik af Heinrich Schütz. I Søby Kirke medvirker koret. KONFIRMATIONER Alle konfirmander skal til alters INDEN selve konfirmationen. Bregninge Kirke Konfirmandaltergang søndag den 13. april, kl Konfirmation søndag d. 20. april, kl Konfirmandernes navne: 1. Hans Peder Madsen Hansen, Bregninge Møllevej Søren Bo Pedersen, Smedegyden Julie Christiane Nøjgaard Petersen, Snorløkke Rune Nylander Ibsen, Tværby 11. Søby Kirke Konfirmandaltergang søndag den 12. maj, kl Konfirmation søndag d. 18. maj, kl Konfirmandernes navne: 1. Pavia Høegh Rasmussen, Søndervejen Rasmus Skov Engdam, Søby Landevej 12. 3

4 3. Kristian Max Madsen, Langebro Trine Søndergaard Søndermark, Røndal Lasse Krishna Barahi Holm, Stærmose Søren Dalhede Pedersen, Haven Sebastian Mose Sørensen, Møllemarksvejen 9. NYT MENIGHEDSHUS Da Søby Præstegård skal sælges, har menighedsrådet købt et hus på Søbakkevej 6. Huset skal fungere som graverfaciliteter og menighedshus. Desuden skal en del af haven laves om til containerplads m.v., så bagindgangen til kirkegården bliver fuldt tilgængelig. Vi håber og tror, at huset vil fungere som samlingssted for menigheden og menighedsråd, ligesom vi nu opfylder lovens krav om graverfaciliteter. Der er noget istandsættelse, som vi er gået i gang med, men vi glæder os til vise huset frem. Vi genoptager vores invitation Skærtorsdag efter gudstjenesten til kaffe og kommenskringler. Denne gang i vores nye hus, så vi kan præsentere huset for jer, og forhåbentlig få en hyggelig aften. På gensyn og med venlig hilsen Sognepræsten og Søby Menighedsråd. PÅSKEGUDSTJENESTE I SØBY Søbykoret medvirker til at fejre påsken: Påskedag, d. 23. marts deltager koret i gudstjenesten kl i Søby. Som en slags fanfare synger Søbykoret til indledning den nye påskesalme i salmebogen:»dig være ære«(nr.240), skrevet af en schweizisk præst, som fejrer Jesu sejr over døden i kraft af opstandelsen. Musikken er af den store tysk-engelske komponist G.F. Händel. Som postludium synger koret endnu en nytilkommen påskesalme:»opstandne Herre, du vil gå«(nr.245), skrevet af biskop Johannes Johansen, som nåede at se en stor del af sine mange salmer komme med i salmebogen, inden han døde for et par år siden. Melodien, som Søbykoret synger salmen på, er en frisk rytmisk melodi af Erling Lindgren, som egentlig er komponeret til en højskolesang af Grundtvig (Er lyset for de lærde blot). Som sædvanlig når koret medvirker vil sangerne også synge godt med på fællessalmerne! Paul Nedergaard FÆLLESGUDSTJENESTE OG FOREDRAG PINSEDAG Pinsedag d. 11. maj er der ingen gudstjeneste i Søby, idet vi holder fælles gudstjeneste i Bregninge Kirke kl. 14. Den kendte, nu ærøske forfatter Michael Larsen prædiker over dagens tekst. Bagefter går vi i Bregninge Sognegård hvor Michael Larsen vil fortælle om sit forfatterskab. Se nærmere i dagspressen. EN TRØST I DENNE VÅDE VINTER En trøst i denne våde vinter, hvor luftfugtigheden er faretruende høj, er måske Benny Andersens dejlige vise om forårssolen fra 1981 sunget af Poul Dissing. Den kom på pladen»over visse vande«, (tænk det var dengang, der var rigtige grammofonplader) og var vel også tænkt som et indspark i en for os mennesker vanskelig tid, de næsten sagnsomspundende»kartoffelfirsere«! Også her kunne det knibe med humøret, også dengang var der mennesker i Danmark, der levede under fattigdomsgrænsen, jeg blev dog noget forskrækket over at høre tallene på dette område i sidste uge. Hver 6 københavner dumper under denne grænse lige nu. Det syntes være den høje luftfugtighed! Men også for dem kan Benny Andersens tekst måske give lidt trøst midt i al mistrøstigheden. Kan vi nå dertil at»alt og intet er os givet«at livet er en gave trods alle fortrædligheder og ulykker, såsom for høj luftfugtighed og fattigdom! Forårssolen er på vej. Hermed anbefales at læse/synge»men når forårssolen skinner«. Tange Rasmussen Benny Andersen Højskolesangbogen nr Det er forår, Alting klippes ned. Der beskæres i buskadser og budgetter, Slut med fordums fede ødselhed. Vi begynder at træne til skeletter. Jeg bliver fem år ældre ved hvert Indgreb i min pung, Men når forårssolen skinner Bliver jeg ung! Lad kun falde, hvad der knap kan stå Men i så fald sku` jeg altid komme kryv`nde, Hver gang skatten gir sig til at flå Mine sidste mønter fra mig hver den tyv`nde Jeg bliver tom i hjernen, træt og Tung i sjæl og krop. Men når forårssolen skinner, Står jeg op. Og jeg fægter med min sparekniv. Men den skaber bare hult i sparegrisen. Der er ikke meget tegn på liv. Selv i vinter var der dog ko på isen. Jeg har længe næret en Istap ved min barm, Men når forårssolen skinner, Bliver jeg varm! Solen skinner på fallittens rand. Derfor denne dyrekøbte randbemærkning: Der er caries i tidens tand. Dens emalje trænger voldsomt til forstærkning. Snart skal jeg mine sidste Tænder skilles ad, Men når forårssolen skinner, Bliver jeg glad! Tag da kun min sidste spinkle mønt. Livets sol er min den sidste del af livet, For som solfanger er jeg nu begyndt At forstå, at Alt og Intet er os givet. Og en gang går solen sin Runde uden mig, Men når forårssolen skinner Lever jeg! 4

5 TRANDERUP/ÆRØSKØBING SOGNE GUDSTJENESTE OG FÆLLESSPISNING Tranderup Kirke og Sognehuset Søndag den 6. april kl Som afslutning på sogneeftermiddagene samles vi efter gudstjenesten til fællesspisning. Det er en lejlighed til at få nye emner og ideer frem til næste sæson, samt kigge tilbage på hvordan, det forløbne år er gået. Pris pr. deltager for denne eftermiddag 65,-kr og tilmelding senest den 2. april til fællesspisningen kan ske til Lotte Christensen. Tlf.: SYNGE, LEGE OG LÆRE I TRANDERUP KIRKE Dato for forårets»kirkelige legestue«er onsdag den 26. marts fra kl til ca. kl Program for denne eftermiddag: Alle samles i kirken, hvor vi starter med at synge en kendt børnesalme, derefter går de små børn (O til 3 år)med deres forældre i sognehuset og synger sanglege og de store børn (3 til 6 år) går på legepladsen - hvis vejret tillader det. Når klokken nærmere sig mødes alle i sognehuset til saft, frugt og kaffe. Vi slutter af i kirken sammen med sognepræsten til fællessang og fadervor. Dette tilbud er gældende for alle børn, forældre og bedsteforældre på Ærø. Initiativgruppen består af sognepræst Agnes Haugaard, Gunver Christiansen, Janne Zillemann og Lissi Anneberg.»KREATIVE LØRDAGE«I TRANDERUP SOGNEHUS Tranderup Sognehus kl til Lørdag den 1. marts Laver du håndarbejde? Syr, strikker, maler eller andet spændende håndarbejde er du velkommen i sognehuset. Det koster 20,-kr. pr. gang incl. kaffe og kage. Yderlige oplysninger fås hos Lissi Anneberg, tlf.: Alle er hjertelig velkomne! Tranderup Menighedsråd Afholder offentlige menighedsrådsmøder i Tranderup Sognehus kl Onsdag den 12. marts Onsdag den 14.maj Tranderup Kirke Tranderup Sogn Tranderup Menighedsråd Menighedsrådsvalg i 2008! Menighedsrådet har besluttet at følge op på emnet om det snarlige menighedsrådsvalg. Mange i menigheden er af den opfattelse, at hovedvægten i menighedsrådsarbejdet drejer sig først og fremmest om økonomi og uden benægtelse, går meget af tiden også med tal!... MEN det har været Tranderup Menighedsråds vigtigste opgave, at beskæftige sig med menneskelige værdier, fællesskab og arrangement i kirken og sognet. Ved siden af Trandeup kirke ligger sognehuset, med sine dejlige lyse rum og venter på aktiviteter. Menighedsrådet har forsøgt at tilgodese alle i og udenfor sognet med de tiltag, som foregår i huset bl.a»kirkelig legestue«, Konfirmandforberedelse, Sogneeftermiddage,»Kreative lørdag«, foredrag og lysbilledaftener med mere. Sognehuset er sognets hus. At være folkevalgt menighedsrådsmedlem forpligter både til at gå i kirke og til at deltage i de forskellige arrangementer, som man selv er med til at tilrettelægge. Til gengæld giver det mulighed for at gøre en personlig indsats, der kan være til gavn og glæde for den menighed, hvis interesse man er valgt til at varetage. Menighedsrådet vil være interesseret i alle tilkendegivelser og kommentarer til overstående! Venlig hilsen til alle i sognet Tranderup Menighedsråd. SOGNEEFTERMIDDAG I TRANDERUP SOGNEHUS Torsdag den 6. marts 2008: Kommer Kathrine Østergaard Jensen og fortæller om en af sine rejser. Dag og tid: Torsdage kl Pris: Kaffe og kage kr. 20,-. De forskellige indlæg vil blive omtalt i Ærø ugeavis, når datoen oprinder. Yderlige informationer fås hos Lissi Anneberg, tlf.: Alle er hjertelig velkommen. KONFIRMERES 18. APRIL KL I TRANDERUP KIRKE: Mikkel Christiansen Skovbygade 9. Louise Kristine Groth Clausen Sletagervej 2. Astrid Damgård Jensen Bølgemose 2. Andreas Jenssen Tranderupgade 1. Rasmus Larsen Oldegade 12. Søren Tideman Lassen Gråhøje 5. Anna Pontoppidan Lyngborg Borgnæs Møllevej 5. Kasper Skov Nørmark Tranderupgade 3. Anja Birk Rasmussen Vindeballevej 12. Caroline Juul Sørensen Voderup 16. Marie Louise Werborg Øster Bregningemark 15. 5

6 SOGNEINDSAMLING Søndag d. 2. marts 2008 Folkekirkens Nødhjælp har atter i år landsindsamling. Ærøskøbing Sogn deltager som sædanlig. Indsamlere kan melde sig på tlf Lis Gundtoft. FAMILIEGUDSTJENESTE Søndag den 9. marts kl er der fælles familiegudstjeneste i Tranderup Kirke. Alle konfirmanderne fra Ærøskøbing og Tranderup er sat i gang med at forberede gudstjenesten. Nogle forbereder læsninger, andre prædiken, og atter andre forbereder optræden. 23 konfirmander i alt er i sving. Deres navne kan ses andre steder i dette blad. LOGj KIRKEPLADSEN OG KIRKEGÅRDENS TRÆER Menighedsrådet har desværre set sig nødsaget til, i det forgangne stormvejr, at lukke for adgang til kirkepladsen og kirkegården. Træerne begge steder er i det forløbne år undersøgt af trækonsulenter. Der foreligger nu en rapport, og vi vil gå igang så snart det er muligt. På kirkepladsen, hvor hele anlægget, inclusiv træerne, er fredet, skal de to store kastanietræer fældes og træerne mod Nørregade stynes med hjælp fra Ærø Redningskorps. Kirkegårdens træer mod Vråvejen fjernes, sandsynligvis plantes der nye træer i mellemrummene. Træet vil blive anbragt på marken over for, og der vil blive holdt offentlig auktion. De øvrige træer stynes ved hjælp af trækonsulenten. Ind til situationen igen er under kontrol vil der blive spærret af begge steder når der meldes hård kuling elle storm. Vi beklager at det er nødvendigt. Lis Gundtoft KONFIRMERES 4. MAJ, 2008 KL I ÆRØSKØBING KIRKE: Ida Thang Andersen Søkildevej 14. Kristian Flindt Nyvej 8. Jakob Hansen Baggårde 9. Karin Groth Hansen Sygehusvejen 18, 1B. Johan Ludvig Kiær Vesterbro 12. Nikolaj Ivert Kristensen Vestergade 22. Mikkel L. Larsen Rudelsvej 2, 1. Nicolai Engen Larsen Nyvej 25. Holger Hartvig Sodtmann Nielsen Nørregade 41. Mathias Nørmark Petersen Søtoften 13. Frederik Rosenbæk Holmevænget 24. Rune Bjørn Sørensen Frederiksbergvej 17. FORFATTERNE OG DE STORE SPØRGSMÅL Der har været forfatteraftener på Ærø i denne vinter, og der resterer endnu ét: Doris Ottesen afslutter sæsonen med at inddrage nordiske forfattere. Doris Ottesen er en fremragende dansk fortæller, som har et omfattende kendskab til den store nordiske litteratur, og det er den, hun skal berette om ved det afsluttende foredrag. Rækken er arrangeret af de ærøske sogne og Folkeuniversitetet i forening og foregår på Ærø Højskole, Brogade i Ærøskøbing, tirsdag 11. marts, kl Adgang 40 kr., hvis man ikke har købet hele rækken. Tema 2008 Temaet for sogneindsamlingen 2008 er hiv/aids med særlig fokus på sårbare børn.det er børn som er ramt hårdt af aidsepidemien, fordi de er forældreløse og står tilbage uden en forsørger, eller fordi de selv skal passe syge eller døende søskende og forældre. Folkekirkens Nødhjælp håber I vil hjælpe med at give de sårbare børn et nyt håb og en ny chance derfor meld jer som indsamlere. Lis Gundtoft KÆRE 7. KLASSER OG FORÆLDRE PÅ HELE ÆRØ! Vi indbyder jer hermed til et arrangement om alkohol med den kendte skuespiller og ædru alkoholiker ALLAN OLSEN på Marstal Skole, 4. marts, 2008 Det er menighedsrådene på Ærø og skolebestyrelsen fra Marstal Skole, der indbyder. Hensigten er at sætte spørgsmålet om unges alkoholforbrug på dagsordenen. Allan Olsen har været ædru alkoholiker siden 1993, og han fortæller åbent og levende (og morsomt!) om sit liv både som aktiv alkoholiker og som ædru. Han er en garvet og humoristisk foredragsholder, der forstår at henvende sig til både unge og deres forældre, og som gerne taler om brug/misbrug af alkohol sammen med spørgsmål om livskvalitet. For 7. klasse-eleverne er det kl til Elevernes deltagelse hører til den almindelige mødepligt i skolen. Der vil være en pause til en lille forfriskning, som skolebestyrelserne står for. For forældrene er det om aftenen kl til Der er fri adgang, og det er ikke nødvendigt at melde sig til, men det er vigtigt at komme. Med venlig hilsen og på gensyn den 4. marts fra Præsterne på Ærø 6

7 RISE SOGN SIDEN SIDST Døbte: Katrine Nymann Ravn, Stokkeby Hovedgade 32. Døde: Kirsten Hansen, De gamles Hjem, St. Rise Landevej 6. Hans Viggo Olsen, Kirkevej St. Rise 5. Maria Dorothea Petersen, De gamles Hjem, St. Rise Landevej 6. Ellen Marie Lemmeke, Gilleballetofte 5. JENS ROSENDAL GÆSTER RISE Søndag den 13.april kommer Jens Rosendal, der er salmedigter, højskolelærer og samfundsdebattør, til en sangeftermiddag i Tabor efter gudstjenesten i Rise Kirke kl. 14. Jens Rosendal er født i 1932 i et indremissionsk hjem i Thorshøj mellem Hjørring og Sæby. Efter skolen kom han i købmandslære, men lærergerningen trak, og han dimitterede fra Nr.Nissum Seminarium i Efter ansættelse i bl.a. Jersie, hvor han også blev inspektør, kom han i perioden til Løgumkloster Højskole og herefter til Jaruplund Højskole i Sydslesvig indtil Jens Rosendal har en omfattende samling sange, salmer og lyrik bag sig og har modtaget flere priser, bl.a. Den Folkelige Sangs Pris i 1997 og Sprogforeningens Pris i Komponisten Ole Ulgilt Jensen fik for nogle år siden ideen til»evangeliesange«og kontaktede Jens Rosendal for at høre, om han var interesseret i at skrive teksterne. De havde før samarbejdet, bl.a. med udgivelsen af»vadehavssange«og»vadehavssuite«. Jens Rosendal var med på idéen, omend det blev et noget større projekt end ventet: 134 tekster til kirkeårets to tekstrækker; splinternye tekster og melodier, der er udkommet som både melodibog og koralbog. I den»nye«salmebog har Jens Rosendal to salmer med, og han er godt repræsenteret i Højskolesangbogens 18. udgave, der udkom oktober Han er en levende og medrivende fortæller, og kan man lide at synge og vil vide lidt om baggrunden for teksterne, er det en rigtig god idé at møde op og lytte til poeten selv. KIRKEKAFFE Husk der er kirkekaffe den første søndag i hver måned. I den kommende tid vil der være kirkekaffe søndag den 2.marts, søndag den 6.april samt søndag den 4.maj. FERIE OG FRIWEEKEND Præsten holder fri februar, marts samt april og er på sikkerhedsrepræsentantkursus 31.marts- 3.april. Embedet passes af sognepræsten i Ærøskøbing- Tranderup, Lars Ole Gjesing, telefon Anna Poulsen, De gamles Hjem, St. Rise Landevej 6. MEDDELELSER Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp Søndag den 2. marts foregår der mange steder i landet indsamling til Folkekirkens Nødhjælp. Hvis man har lyst til at støtte organisationen med et bidrag, er der mulighed for det i forbindelse med gudstjenesterne i løbet af marts måned. KONFIRMATION Søndag den 27. april kl.9.30 konfirmeres følgende unge: Mikkel Lohmann, Søndre Kystvej 11. Ingrid Maria Möger, Risemarksvej 16. Rikke Groth Svarer Hansen, Toftevej 1. Jørgen Krogenlund Larsen, Brovej 3. Louise Marie Bille, Kirkeballevej 3. Casper Nyholm Clausen, Oldegade 20. Rasmus Zimmermann-Belsing, Langeagre 12. Mathilde Juul Østergaard, Dunkærgyde 13. Lena Cecilie Larsen, Ll. Risemarksvej 12. Kasper Kildegård Thomsen, Ll. Risemarksvej 2. Karen Hvolbøl Groth, Risemarksvej 5. Lene Bjerg Madsen, Thorupvej 20. 7

8 MARSTAL/OMMEL SOGN KIRKELIG VEJVISER Kirkeåret et hav af lys i mørket Dette kirkeblad danner rammen om to af kirkeårets største højtider, ja de største ved siden af julen. Påske og pinse. Mange vil kalde påsken for den vigtigste højtid, og det er jo også påsken, der byder på de fleste betydningsfulde - og mest forskellige - helligdage. Der er lang vej fra palmesøndag til 2. påskedag. Det er tidens og evighedens største drama, vi i denne uge af kirkeåret bliver vidner til. - Et hav af lys i mørket. For mørke er der også i påsken: Langfredag, korsets dag, dødens dag, midt i al lyset, fællesskabet, håbet og nærværet. Men påskens drama ender med, at håbet sejrer. Påskedag er den sande glædes dag. Og så er vi tilmed så heldige her i Danmark, at påsken falder om foråret, netop på den mest livsbekræftende tid af året. Det er også påskeliljernes tid, hvilket bl.a. har inspireret Grundtvig til at gøre netop påskeliljen til et symbol på håb og opstandelse, men også til genstand for stille undren. Vi bærer årstiderne med os på vejen gennem kirkeåret. For både påsken og pinsen falder på den tid af året, hvor livet strømmer til os, efter vinterens kolde eller sure tid - som et hav af lys i mørket. Påsken er tiden for den sande glæde og det stille håb, en glæde og et håb med styrke i, hvilket vi ikke er i tvivl om, når påskeliljerne springer os i øjnene med deres livsbekræftende sol-farve. Og efter påsken kommer pinsen. Dén højtid, som vi har sværest ved at forstå og forklare meningen med for hinanden. Men vi ved dog, at det er Helligåndens højtid, denne kirkeårets tredie og sidste store højtid. Vi ved, at det er fællesskabets højtid. Tiden hvor vi har fået alt det lys, al den kraft, alt det håb fra oven, som troen og kærligheden giver. Og nu skal vi så huske at forvalte dét. Det hele kommer til os fra oven»i al sin glans«, og vi skal gribe det, ånde luften i fulde drag, synge Gud en sang for den lyse dag, og gå hinanden og lysets tid i møde i både troens og håbets og kærlighedens navn. Kirkeåret rummer fortællingen, der fylder os med glæde, men lyset må dog først gå gennem mørket. For som foråret er, er Guds Ord til os, kristendommens kerne: et hav af lys i mørket. Lars Peter Wandsøe Kristiansen FRA KIRKEN I SOGNET TIL KIRKEN I VERDEN Sidsel Buhl i Paris. Kirkebladets lille serie om den danske folkekirkes ansigt ude i verden slutter af i den danske kirke i Paris, som er sognekirke for fastboende danskere i Paris og et mødested for danskere med kortere eller længere ophold i den franske hovedstad. EN DANSKER I PARIS Sidsel Buhl er født og opvokset i Marstal Sogn, men som så mange andre har hun valgt at slå sig ned et ganske andet sted i verden, nemlig i Paris. Hun blev uddannet lærer på Zahles Seminarium i København. Et af liniefagene var fransk, og i sommeren 2005 syntes hun, det var tiden at forøge sprogkundskaberne med en større indsigt i fransk kultur. Planen var at tage et tre måneders sprogkursus i Paris, men da hun pludselig opdagede, at hun havde»knækket koden«med hensyn til sproget og var blevet endnu mere nysgerrig efter at lære franskmændene at kende, følte hun trang til at blive. Hendes kæreste, Rune Eriksen, er også fra Marstal og sejler som overstyrmand i rederiet A. P. Møller, så han kunne i princippet bo hvor som helst, og nu har de så boet godt et par år i den franske hovedstad. En af de spændende ting ved byen er dens mange forskellige kvarterer, som er så varierede, at det kan føles som om, man går fra den ene by til den anden. Sidsel og hendes kæreste bor i Maraiskvarteret, som kan minde om en mindre fransk by med smalle, snørklede gader, små forretninger og en masse liv på gader og stræder. 8

9 Hvad laver du i Paris? Jeg har en deltidsstilling i en international børnehave og underviser i dansk en gang om ugen i noget, der heder Academy des Langues. Men desuden arbejder jeg i den danske kirkes børnehave. Første gang jeg kom i den danske kirke var til Sankt Hans i En veninde, som også er fra Ærø, og jeg savnede Sankt Hans-bålet og midsommer på Ærø, så vi besluttede at tage til et arrangement, vi havde læst om på Den danske kirkes hjemmeside. Måske vi kunne møde ligesindede der og synge med på midsommervisen, og det kom vi også til selv om der stadig var langt til bålet i haven hjemme på Ærø. Det var også her, jeg mødte en pige, som kontaktede mig kort efter, da de manglede en medarbejder i kirkens torsdagsvuggestue. Hvad laver forældrene til børnehavens danske børn? Er de fastboende eller midlertidigt udsendte? Kirken har en skole og en børnehave om onsdagen og vuggestue om torsdagen. Da de franske skoler holder lukket om onsdagen, er det et tilbud til danske forældre, der gerne vil have, at deres børn skal holde det danske sprog i live og møde andre danskere. Nogle af dem kommer, fordi de blot er udstationerede i nogle år, og det vil være nemmere for børnene at vende hjem til en dansk hverdag igen, hvis de ikke helt slipper kontakten med en dansk skole eller børnehave. Andre bor her permanent, nogle er fransk gift og ønsker, at børnene skal have en bevidsthed om deres danske baggrund, og udnytte den mulighed der er i blandede ægteskaber, nemlig at give børnene to sprog. Hvad betyder det for danskere, at der er en dansk menighed i Paris? Betyder det mest kirkeligt eller socialt eller begge dele? Det sociale er det vigtigste, men det kirkelige spiller bestemt også en stor rolle. Der er en fast lille kerne, der kommer hver søndag til gudstjenesterne, og så er der en større flok, der måske kommer en gang om måneden, og en endnu større gruppe, som kommer til højtider, til barnedåb, begravelse m.m. Kirken er kirke om søndagen, men i løbet af ugen er den et sted med fokus på det sociale samvær og sammenhold og har en lang række kulturelle tilbud til danskerne i Paris. Ved et kig på kirkens hjemmeside (www.dankirke.org) kan man læse om tilbuddene: gudstjenester, koncerter, tirsdagsaftner hver uge med foredrag, film eller andet, læsekreds, syklub, institutioner og skole, kor, gymnastik, fester, søndagsfrokoster, søndagsmorgenmad, julebasar, bibliotek, trådløst internet, forskellige udvalg for unge, konfirmandhold, danskundervisning for franskmænd og klub +25. Der foregår virkelig meget, og kirken har en internetside, der bliver brugt af mange danskere, bl.a. i forbindelse med job- og boligformidling. Kirken hjælper hvert år mange med at finde Au pair-plads i Paris. Jeg har selv benyttet mig af kirkens job- og boligbase og af dens kulturelle tilbud. Men jeg er ingen hyppig gæst, og for mig har det været samværet med andre danskere, der har haft betydning. Kirkens ungdomssekretær har fortalt mig, at der altid er opbakning til de mange arrangementer, men det svinger naturligvis. Det kan ikke undgås, at kirken lukker sig lidt om sig selv, for alt foregår på dansk, og det forstår man jo ikke meget af som franskmand. Danskerne integrerer sig i høj grad med franskmændene ikke mindst via ægteskab. Men ellers kommer de fleste til Paris for at lære om fransk kultur og Frankrig. Det kan især i den første tid volde noget besvær at få en fransk omgangskreds, og de danskere, der har været i byen i mange år, er så integrerede i det franske, at de opfatter den danske kirke som en lille dansk oase, hvor de mindes om deres danske identitet, nationalitet og modersmål. Hvad tror du, er de danske udlandskirkers rolle i fremtiden? Det ved jeg ikke rigtigt, men i forhold til det, jeg oplever her og nu, så bliver den religiøse side af kirkelivet nok ikke så vigtig som den sociale: at samles om fælles aktiviteter, fester m.m. På den anden side kan religionen få stor betydning, når man er langt fra familie og venner. Det bliver måske vigtigere at blive gift eller få sine børn døbt af en præst med de velkendte ritualer fra den danske folkekirke, at kunne samles juleaften og den slags. Når man er i udlandet kan traditioner og højtider ind imellem godt føles mere markante og nødvendige, end når man er hjemme i Danmark. Spiller tidens multireligiøsitet og etnisk blandede befolkninger en rolle i forhold til behovet for en dansk-national kirke i udlandet? Det er svært at svare på generelt, men så vidt jeg kan se, har det ikke nogen større betydning for kirken i Paris. Omvendt får man som udlandsdansker et behov for at møde ligesindede og diskutere sine oplevelser og erfaringer set med danske briller. Det giver ofte et nyt perspektiv på situationen i Danmark og ikke mindst på danskernes syn på integration. Men det er jo en anden og længere diskussion. 9

10 PALMESØNDAG I MARSTAL KIRKE Palmesøndag begynder påskeugen, og skolernes påskeferie, men Palmesøndag er også minikonfirmandernes dag. Det er den dag, vi afslutter vinterens onsdags-eftermiddage sammen i kirke og konfirmandstue. Og Palmesøndag er det minikonfirmanderne, der for en stor del står for Gudstjenesten. Der er Påskespil en vandring gennem Påskens dage, dramatiseret af minikonfirmanderne. Kom og følg med på vej mod Påsken. Minikonfirmanderene spiller Påskespil for os, vi synger påskesalmer for og sammen med dem. På gensyn i Marstal Kirke Palmesøndag den 16. marts kl. 16 Lars Peter Wandsøe Kristiansen SOGNEVANDRING Bededag den 18. april Sognevandringen begynder med gudstjenesten kl. 10 i Marstal Kirke og slutter kl. 16 med andagt i Ommel Kirke. Gudstjenesterne er rammen om vandringen samtidig med, at vi rammer sognet ind med en rute via Halen, Drejet, Ronæs, Noret, Kragnæs og Ommel. Man taler godt sammen, når man vandrer af sted. Man kan også få lov at gå i sine egne tanker. Undervejs vil den medbragte mad blive fortæret. Efter andagten i Ommel Kirke kan man tage kirkebilen, hvis man fx ikke ønsker at gå tilbage til Marstal. HVERDAGSGUDSTJENESTE I OMMEL KIRKE D. 23.APRIL Onsdag den 23. april kl er der liturgisk hverdagsgudstjeneste i Ommel Kirke. Det bliver en Gudstjeneste med sang og læsninger ved hvilken både Ingrid Schrøder-Hansen og Lars Peter Wandsøe Kristiansen medvirker. RADIOTRANSMISSION FRA MARSTAL KIRKE Pinsens radiotransmitterede gudstjenester bliver i år fra Marstal Kirke. Radiogudstjenesterne sendes direkte ud til de radiolyttende danske hjem. Men fald nu ikke for fristelsen til at blive hjemme og høre det i radioen. Kom og vær med til Gudstjenesten»live«og vær med til at gøre Gudstjenesten til en god oplevelse for alle, med deltagelse, sang og nærvær. Begge dage er Gudstjenesten kl. 10 i Marstal Kirke. SMÅBØRNSGUDSTJENESTE I JUNI»Lad de små børn komme til mig «lyder det, hver gang der er dåb, og dermed er jo også sagt, at det med Gud og Kristendom også handler om børnene. Derfor er man rundt omkring i Danmark KONCERTER I MARSTAL KIRKE Skt. Marie Kirkes Motetkor. Søndag den 20. april kl. 16 SKT. MARIE KIRKES MOTETKOR under ledelse af HELGE GRANUM. Koret har tradition for at besøge en af de ærøske kirker hvert forår, og i år er det blevet Marstal Kirkes tur. Programmets hovedværk er Ariel Ramirez begyndt at lave gudstjenester i børnehøjde, spagettigudstjenester og meget mere. Her i Marstal vil vi også prøve noget nyt. Derfor holder vi en hverdagsgudstjeneste med spisning kl den 11. juni, og skulle vi kalde den noget særligt, blev det nok»burger-gudstjeneste«. Det bliver en kort gudstjeneste, en gudstjeneste også for børn. Og aftensmaden skal I den dag ikke tænke på, for der bliver efterfølgende serveret en burger el. lign. i våbenhuset. Så sæt kryds i kalenderen. Gudstjenesten er især for familier med børn under skolealderen, men større søskende, bedsteforældre osv. må også meget gerne komme. På glædeligt gensyn i Marstal Kirke onsdag den 11. juni kl På vegne af menighedsrådet Lars Peter Wandsøe Kristiansen latinamerikanske»misa Creolla«for kor, solister og et orkester bestående af slagtøj, guitar, mandolin og bas. Der bliver dog også plads til mere traditionel klassisk korsang af bl.a. renæssancekomponisterne William Byrd og Thomas Victoria samt musik for kor og orgel af Joseph Rheinberger. 10

11 Fangekoret. Lørdag den 17. maj kl. 19 VRIDSLØSELILLE FANGEKOR under ledelse af LOUISE ADRIAN»De kommer fra Vridsløselille Statsfængsel og er en gruppe indsatte og tidligere indsatte, der har fundet noget at være stolte over og glæde andre med«. De har sunget sammen i over tolv år. De har udgivet cd-en»forbryderalbummet«, på hvilken en række kendte kunstnere også medvirker. Et overskud fra salget af denne cd på kr. er overdraget til Børnefonden under Børns vilkår. Fangekoret glæder sig til at komme til Ærø og synge netop for os. Det er jo ikke hver dag, de kommer ud, men de bruger gerne den frihed, de har, til at give koncerter. Koret stiller op med bl.a. gospelsange, fællessange og information om korets virke og livet bag murene. Lederen af koret er organist Louise Adrian, hvis engagement i arbejdet ikke er til at tage fejl af. Glæd Jer til en meget spændende aften! Der er fri entré til koncerterne og alle er velkomne. EFTERMIDDAGSGUDS- TJENESTERNE I MARSTAL KIRKE På den første søndag i måneden er der eftermiddagsgudstjeneste i Marstal Kirke. Det er i snart et år blevet udnyttet til at lave gudstjenester, der er lidt anderledes end højmesserne om formiddagen, og det vil fortsætte. Den 2. marts afholdes syng-sammen-gudstjeneste, hvor konfirmanderne blandt andet medvirker som kor, idet de har indøvet en række nye salmer, som de gerne vil synge sammen med den øvrige menighed. Den 6. april er der»spillemandsmesse«for så vidt som Marstal Småborgerlige Sangforening akkompagnerer og synger for på salmerne, medens harmonikaduoen Herman og Troels spiller præ- og postludium. Den 4. maj er der konfirmandaltergang og»stafetgudstjeneste«. Nu er dette års konfirmander færdige med deres forberedelse, så nu gives stafetten videre til det kommende konfirmandhold. Den 1. juni udskiftes orgelet af Svanes orkester, som ledsager salmesangen og spiller præ- og postludium i svingende jazzstil. MISSIONSPROJEKT MARSTAL SOGN Et antal søndage i løbet af kirkeåret samler vi i kirkerne ind til»missionsprojektet«. Det er tale om et indsamlingsprojekt, der løber over en længere periode, hvor vi som sogn kan forsøge at gøre en forskel. Projektet, vi har valgt at samle ind til i 2008, hedder:»håb til Afrikas børn«. Det er et projekt under Sudanmissionen. Og vi ved jo, at der er nok at tage fat på, når det gælder afrikanske børns vilkår. Helt konkret handler det om så nødvendige ting som rent vand, viden om sund mad og forebyggelse af de almindeligste sygdomme. Projektmedarbejderne underviser børnenes mødre, de sørger for, at børnene bliver vaccineret, mens andre arbejder med vandforsyningsprojekter. Kirkerne i Afrika har mange opgaver, som vi kan hjælpe til med at løse via vores donationer til»håb til Afrikas børn«. Undervejs i indsamlingen vil det være muligt at følge projektet via. foldere og ophængt information i våbenhusene. I håb om en god indsamling. På vegne af menighedsrådet Lars Peter Wandsøe Kristiansen KONFIRMATION I OMMEL KIRKE SØNDAG DEN 27. APRIL 2008 KL Jack Stærke Fahlgren Albertsen Hovedgaden

12 KONFIRMATION I MARSTAL KIRKE, KR. HIMMELFARTSDAG DEN 1. MAJ 2008 KL Rene Kristensen Skolevej 16. Tobias Mikki Schøneberg Tordenskjoldsgade 25. Peter Harding Kjær Nannasvej 14. Anders Frølund Andersen Kragenæs Strandvej 1. Hjalte Emil Kielstrup Willemoesgade 10. Andreas Nikolaj Bager Østergade 6. Søren Andreas Grønne Egehovedvej 7. Kim Nicolai Nykjær Hovedgaden 7. Nikolaj Terkelsen Møllevejen 62. Sune Overlund Syrenvej 9. Andreas Gjervig Skov Reberbanen 44. Nicolai Gjervig Skov Reberbanen 44. Anders Boye Larsen Bondebygade 3. Peter Boye Larsen Færgevej 8. Frederik Michael Hansen Møllevejen 11. Jon Nørgaard Teglgade 39. Sofie Emilie Larsen Toftevejen 22. Emilie Binger Clothier Willemoesgade 7. Anna Brygger Mortensen Skonnertvej 23. Sara Svarer Ravnø Halvejen 7. Anne Günther Jørgensen Grønnegade 11. Camilla Rasmussen Ommelsvejen 47. Karen Formsgaard Larsen Pilegårdene 3. Marie Skov Petersen Græsvængevej 81. Mie Ravn Færgevej 54 A. Marie Both Bisbo Ommelsvejen 41. Sara Maria Christiansen Mispel Græsvængevej 56. Alberte Bové Rud Havnegade 44. Cecilie Vibæk Bay Hansen Græsvængevej 58. Marlene Strange Hansen Pilevænget 2. Signe Haugegaard Nielsen Niels Juelsgade 27. Ida Kørner Kirkestræde 41. Line Kørner Kirkestræde 41. Maria Alfredsen Klevenvej 1. Trine Dam Morgen Flindt Skonnertvej 9F. Karen Strand Mathiasen Græsvængevej 53. Johanna Surun Meirum Skovgyden 30. GUDSTJENESTER PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER 6. marts Centersalen kl Kristiansen 13. marts Orange kl Kristiansen 27. marts Centersalen kl Hauge, Altergang 3. april Strandstuen kl Hauge 10. april Centersalen kl Hauge 17. april Rød kl Kristiansen 24. april Centersalen kl Kristiansen 8. maj Oasen kl Hauge 15. maj Centersalen kl Kristiansen, Altergang 22. maj ingen 29. maj Centersalen kl Kristiansen 5. juni Blå kl Hauge INDSAMLINGER 11. maj Pinsedag: Folkekirkens Nødhjælp (Kirkehjælpen). 1. maj Kr. Himmelfartsdag: Missionsprojektet (Se omtale andetsteds). Hvad der på andre dage lægges i kirkens indsamlingsbøsser går i fastetiden (indtil påske) til Folkekirkens Nødhjælp og fra påske til 1. okt. til missionsprojektet (Se nærmere omtale andetsteds). 12

13 BIBELKREDS Vi har en bibelkreds hver den første tirsdag i måneden kl i konfirmandstuen i Strandstræde. Vi er ca. 10, der mødes. Vi synger, læser i Bibelen og diskuterer det læste emne jo, der er også kaffe og en masse hygge. Om du er ung eller gammel, meget eller lidt kristen eller vil du bare være med er du/i meget velkommen hos os. Vi glæder os til at se dig. På gensyn! For bibelkredsen. Vibeke PERSONALIA Helge Nygaard Hansen, Ommelsvejen, er blevet ansat som kirketjener ved Marstal Kirke. Bjarne Møller, Barkvej, er blevet kirkeværge. Ole Nielsen, Ellenet, er indtrådt i menighedsrådet i stedet for Birthe Lang, der har ønsket at udtræde. MENIGHEDSRÅDETS MØDER 25. marts og 27. maj kl i konfirmandstuen i Strandstræde. Der er offentlig adgang. KONFIRMATIONER 2008: 27. april kl i Ommel Kirke 1. maj kl i Marstal Kirke BARNEDÅB Jeg var til barnedåb i søndags. Et ungt par havde valgt at lade deres lille søn døbe under søndagens gudstjeneste, i deres barndoms kirke, hjemme hos bedsteforældrene. Festklædte sad familie og venner i kirken, mens vi andre almindelige kirkegængere helt uindbudt fik lov til at deltage i denne glædelige begivenhed. Jeg får altid en lille tåre i øjenkrogen når jeg får lov at overvære en barnedåb. Det er stort og stemningsfuldt at mærke - og tage del i glæden hos familien der får døbt det sidste nye medlem. Ritualet der er kendt, stort og meget symbolsk gør indtryk, og mange mindes dengang de selv stod fadder, fik døbt et barn eller en nær slægtning. I søndags var det tydeligt at mange af kirkegængerne kendte bedsteforældre og forældre til den lille ny, som de så for første gang. Selvom vi ikke var inviteret, fik vi lov til at være med, og vi blev glade. Ligesom dåbsbarnet blev en del af Jesus Kristus, blev det også en del af vores menighed. Sådan er det på landet endnu. I de rigtig store bysogne, er der ofte så mange børn der skal døbes, at det kan give meget lange gudstjenester. Flere dåb ved hver højmesse, og hver søndag gør at man nogen steder vælger at holde dåb om lørdagen uden at menigheden deltager. Om lørdagen mødes familie og gæster til en kort dåbsandagt. De stolte forældre får ikke muligheden for at præsentere deres barn for menigheden som de døber det ind i, og menigheden får ikke lov at hilse på den nye familie i sognet. Dåbshandlingen er pludselig et privat anliggende, som kirken lægger rammer til. Der kan være gode praktiske grunde til at holde lørdagsdåb, og på Ærø er det lettere få tilrejsende gæster til en fest om lørdagen. Men vi er desværre også så få mennesker herovre, at det er en sjælden, glædelig begivenhed at deltage i en dåb under højmessen. Den katolske kirke har 7 hellige handlinger (sakramenter). Dåben er et af de to sakramenter, som vi har bevaret i den protestantiske kirke. Alle der ønsker det tilbydes at modtage dåben, det må vi med Kristi ord ikke nægte dem. Kirken har rammerne, og en ordineret præst der tilbyder dåb, indpodning i Kristus, og indlemmelse i menigheden. Om søndagen er det hellige rum åbent, alle er indbudt, og dér tror jeg vi får den glædeligste dåb. Morten Petersen 2009: 17. maj i Ommel Kirke (hvis der er ønske om det) 21. maj i Marstal Kirke REDAKTIONEN FOR MARSTAL SOGN består for dette nummer af Anders Hauge, Lars Peter Wandsøe Kristiansen og Karsten Hermansen. 13

14 GUDSTJENE DATO SØBY BREGNINGE TRANDERUP 2. marts Kl Kl Kl Midfaste 9. marts Kl Kl Ryt. musikgudtj. Kl Familiegudtj. Mariæ Bebudelsesdag 16. marts Kl Kl Kl Palmesøndag 20. marts Kl Kl Kl Skærtorsdag 21. marts Kl Kl Kl Langfredag 23. marts Kl Kl Åb. altertavlen Kl Påskedag 24. marts Kl Kl Kl påskedag 30. marts Kl Kl Kl søndag e. påske 6. april Kl Kl Kl Fællesspisning 2. søndag e. påske 13. april Kl Kl Kl søndag e. påske 18. april Kl Kl Kl Konfirmation Bededag 20. april Kl Kl Konfirmation Kl søndag e. påske 27. april Kl Kl Kl søndag e. påske Agnes Haugaard 1. maj Kl Kl Kl Kr. Himmelfartsdag 4. maj Kl Kl Kl søndag e. påske 11. maj Ingen Kl Kl Pinsedag 12. maj Kl Kl Kl Pinsedag 18. maj Kl Konfirmation Kl Kl Trinitatis søndag 25. maj Kl Kl Kl søn. e. Trinitatis 1. juni Kl Kl Kl søn. e. Trinitatis 14

15 STE-LISTE ÆRØSKØBING RISE MARSTAL OMMEL Kl Kl Kaffe Kl Kl Hauge/Kristiansen Kristiansen Kl Kl Kl Ingen Lars Peter W. Kristiansen Lars Peter W. Kristiansen Kl Kl Kl Kl Janet Ligaard Lars Peter W. Kristiansen Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Lars Peter W. Kristiansen Kl Kl Kl Kl Lars Peter W. Kristiansen Kl Kl Kl L. P. W. Kristiansen Ingen Kl Birkholm A. Hauge Kl Kl Kl Kl Lars Peter W. Kristiansen Kl Kl Kaffe Kl Spillemandsmesse Kl Lars Ole Gjesing Kl Kl Kl Ingen Kl Kl Kl Kl Lars Peter W. Kristiansen Kl Kl Kl Ingen Lars Ole Gjesing Kl Kl Konfirmation Kl Kl Konfirmation Janet Ligaard Lars Peter W. Kristiansen Kl Kl Kl Konfirmation Ingen L. P. W. Kristiansen+A. Hauge Kl Konfirmation Kl Kaffe Kl Kl L. P. W. Kristiansen+A. Hauge Lars Peter W. Kristiansen Kl Kl Kl Kl Lars Peter W. Kristiansen Kl Kl Kl Ingen Lars Peter W. Kristiansen Kl Kl Kl Kl Lars Ole Gjesing Lars Peter W. Kristiansen Lars Peter W. Kristiansen Kl Kl Kl Ingen Lars Peter W. Kristiansen Kl Kl Kl Jazzgudstj. Kl Lars Peter W. Kristiansen 15

16 ADRESSER M.M. Søby Kirke Tranderup Kirke GRAVER Vakant SOGNEPRÆST Agnes Haugaard, Vester Bregninge 11, 5970 Ærøskøbing. Tlf Træffes bedst hverdage kl undt. fredag. ORGANIST Paul Nedergaard. Tlf KIRKESANGER Birthe Henriksen. Tlf GRAVER Max Hansen. Tlf KIRKEVÆRGE Kirsten Langdill. Tlf FORMAND Hanne Fynbo. Tlf REDAKTION Morten Petersen. Tlf Bregninge Kirke SOGNEPRÆST Agnes Haugaard Bregninge Præstegård, Vester Bregninge 11, 5970 Ærøskøbing Tlf: , fax: Træffes alle dage telefonisk mellem og efter aftale, fridag fred. MENIGHEDSRÅDSFORMAND Lizanne Lohmann Hansen Skovby Nederst 5, 5985 Søby Tlf: NÆSTFORMAND Jytte Knast Tværby 3, 5970 Ærøskøbing Tlf: KIRKEVÆRGE Oskar Christensen, Tværbymark 16, 5970 Ærøskøbing. Tlf: KONTAKTPERSON Tange Rasmussen Tværbymark 8, 5970 Ærøskøbing Tlf: KIRKESANGERE Sofie Luntang-Jensen, Lebymarksvej 14, 5985 Søby. Tlf: Henry Koba, Hellebakken 2, Rise, 5970 Ærøskøbing. Tlf: ORGANIST Claus Bendix Nielsen, Kirkevej, St. Rise 4, 5970 Ærøskøbing, Tlf.: GRAVER OG MEDARBEJDER- REPRÆSENTANT Niels-Jørgen Bech Skovbygade 29, 5985 Søby. Tlf: ØVRIGE MEDLEMMER AF MENIGHEDSRÅDET Kirsten Pedersen, Smedegyden 4, Skovby, 5985 Søby. Tlf: Marietta Larsen, Øster Bregninge 6, 5970 Ærøskøbing. Tlf: Annette Finnerup, Lebymarksvej 9, 5970 Ærøskøbing. Tlf: suppleant Roswitha Sander, Lebyvej 1, 5985 Søby. Tlf: SOGNEPRÆST Lars Ole Gjesing, Søndergade 43, 5970 Ærøskøbing, tlf , fax Træffes bedst kl , undtagen mandag. KIRKESANGER Ruth Nøjgaard, Kobbelbakke 1, 5985 Søby, tlf.: ORGANIST Claus Bendix Nielsen, Kirkevej, St. Rise 4, 5970 Ærøskøbing, tlf.: GRAVER Hans Jepsen Albertsen, Vindeballevej 11, 5970 Ærøskøbing, tlf.: MENIGHEDSRÅDSFORMAND Lissi Anneberg, Ramshalen 11, Tranderup, 5970 Ærøskøbing, tlf.: KIRKEVÆRGE Lars Peter Christiansen, Tranderupgade 28, 5970 Ærøskøbing, tlf.: KASSERER Nis P. Hansen, Vindeballevej 14, 5970 Ærøskøbing, tlf Ærøskøbing Kirke SOGNEPRÆST Lars Ole Gjesing, Søndergade 43, 5970 Ærøskøbing, tlf , fax Træffes bedst kl , undtagen mandag. KIRKESANGER Birthe Henriksen, Søby Midtvej 9, 5985 Søby, tlf Organist: Paul Nedergaard, Smedevejen 5, 5970 Ærøskøbing, tlf GRAVER Christian Petersen, Strandhuse 1, 5970 Ærøskøbing, tlf Træffes bedst på kirkegården, kl , undt. mandag. MENIGHEDSRÅDSFORMAND Lis Gundtoft, Strandvejen 13, 5970 Ærøskøbing tlf KIRKEVÆRGE Kirsten Westergaard, Søkildevej 13, 5970 Ærøskøbing tlf KIRKEGÅRDENS DRIFT I ØVRIGT Lars Danquart, Strandvejen 15, 5970 Ærøskøbing, tlf KASSERER Margrethe Mikkelsen, Søndergade 14, 5970 Ærøskøbing, tlf Rise Kirke SOGNEPRÆST Janet Ligaard, Kirkeballevej 4, St. Rise, telefon Mobil tlf Træffes bedst hverdage kl undtagen man. KASSERER Aksel Krogenlund Larsen, Brovej 3, telefon KIRKEVÆRGE Inger-Marie Albertsen, Statene 19, Ærøskøbing, telefon GRAVERMEDHJÆLP Jens Kristian Hansen, Ryggerholmevej 4, telefon KIRKESANGER Ruth Nøjgaard, Kobbelbakken 1, Leby, telefon ORGANIST Claus Bendix Nielsen, Kirkevej 4, St. Rise, telefon MENIGHEDSRÅDSFORMAND Inger-Marie Albertsen, Statene 19, Ærøskøbing, telefon Marstal Kirke SOGNEPRÆST (kbf), provst, Adr.: Kirkestræde 14, 5960 Marstal. Tlf Fax: Træffes bedst kl undt. mandag. SOGNEPRÆST Lars Peter Wandsøe Kristiansen Adr.: Møllevejen 93, 5960 Marstal. Tlf Træffes bedst kl undt. fredag. KIRKE-/KIRKEGÅRDSKONTORET: KORDEGN Simon Winberg Ommelsvejen 24, 5960 Marstal. Tlf Fax: Træffetider: Mandag, tirsdag, fredag og lørdag kl Onsdag kl Torsdag lukket. ORGANIST Karsten Hermansen Møllevejen 63 A, 5960 Marstal. Tlf Træffes bedst kl undt. onsdag. KIRKETJENER, MARSTAL KIRKE Helge Nygaard Hansen Ommelsvejen 18, 5960 Marstal. Tlf Mandag fri. KIRKETJENER, OMMEL KIRKE Verner Kristensen Græsvængevej 13, 5960 Marstal. Tlf Onsdag fri. MENIGHEDSRÅDSFORMAND Jens Hebsgaard Møllevejen 68, 5960 Marstal. Tlf GRAVER Gunnar Hansen Træffes på kirkegården. Mobil KASSERER Jytte Bjerrum Nørregade 15, 5970 Ærøskøbing. Tlf MARK & STORM GRAFISK

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

VELKOMMEN TIL REPRÆSENTANTSKABSMØDE 16. MARTS 2017

VELKOMMEN TIL REPRÆSENTANTSKABSMØDE 16. MARTS 2017 VELKOMMEN TIL REPRÆSENTANTSKABSMØDE 16. MARTS 2017 HILSEN TIL FORÅRSSOLEN Melodi: Povl Dissing Tekst: Benny Andersen 1981 1 Det er forår. Alting klippes ned. Der beskæres i buskadser og budgetter. Slut

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 2 51. årg. 2014 Når Pinsesolen danser! Præst og præstevikar Pinse Ferietid og gudstjenster Midsommersang Friluftsgudstjeneste Juni Juli August

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 34. årgang Nr. 4 December 2014 Hyggeklubben holder juleferie fra d. 4. december, vi begynder igen d. 15. januar kl. 13.00. Bemærk det nye mødetidspunkt.

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts - April - Maj 2008 40. årg. Restaurering af Langå Kirke Her under Langå kirkes restaurering viser vi et lille udpluk af de billeder som er taget under restaureringen

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 50. årg. 2013 September Oktober November Velkommen til vores nye organist Med stor glæde kan vi nu byde Lone Vandt velkommen som vores nye organist

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Maj 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Årets konfirmander fra Nr. Herlev

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

S C T. M O R T E N S S O G N

S C T. M O R T E N S S O G N KIRKEBLADET S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 3 September-november 2015 Menighedsudvalget Efterår 2015 Udflugt, musik, sang og foredrag Udflugt tirsdag d. 1. september kl. 13.00-18.00 med afgang

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Syng dig glad! Marts - April - Maj 2015 Der findes ikke noget bedre end inden en landskamp at synge sammen med et fyldt stadion Der er et yndigt land eller Nytårsaften

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Forår på Padesø Kirkegård. 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Forår på Padesø Kirkegård. 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2 Forår på Padesø Kirkegård PRÆSTEN Padesø Sogn praktiske oplysninger Som omtalt i sidste nummer af kirkebladet er Padesø Kirkedistrikt blevet omdannet

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

Kirkeblad for Keldby og Elmelunde sogne

Kirkeblad for Keldby og Elmelunde sogne Kirkeblad for Keldby og Elmelunde sogne 2015 April, maj, juni og juli nr. 1 Pinse sol, fisk og ånd.. Ifølge dansk folketro kan man se pinsesolen danse pinsemorgen. Traditionen stammer oprindeligt fra påskemorgen,

Læs mere

ASKOV SOGN k i r k e b l a d

ASKOV SOGN k i r k e b l a d ASKOV SOGN k i r k e b l a d MARTS - MAJ 2013 "Ingen skaber alene" Askov menighedsråd og Grundtvigsk Forum Askov indbyder torsdag d. 14. marts til et spændende møde med kunstneren lars ravn Tid: Kl. 19.30

Læs mere

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August IRKE nyt God sommer! 40. årgang Nr. 3 2013 Juni - Juli - August Konfirmand 2014? Jeg har nu åbnet for indskrivning af kommende konfirmander bosiddende i enten Kullerup eller Vindinge Sogn. Det vil sige,

Læs mere

nyt At finde sin rette plads... Se side 2 39. årgang Nr. 2 2012 Marts - April - Maj

nyt At finde sin rette plads... Se side 2 39. årgang Nr. 2 2012 Marts - April - Maj IRKE nyt 39. årgang Nr. 2 2012 Marts - April - Maj At finde sin rette plads... Se side 2 At finde sin rette plads - kan det lade sig gøre i kirken? Jeg har min faste plads i kirken. Sådan siger et par

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2014

Kirkenyt juli og august 2014 Kirkenyt juli og august 2014 Foredrag om Brasilien Hør Marie Sødertoft Pedersen fortælle om sine begivenhedsrige rejser i Brasilien. Hun holder foredrag i kirken onsdag den 13. august. Gudstjeneste under

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Arrangementer Vinteren

Arrangementer Vinteren Arrangementer Vinteren 2016-2017 Allerslev og Jungshoved kirker Op mod jul I skrivende stund først i november - er juleforberedelserne rundt omkring så småt ved at komme i gang. Særlig butikkerne er hurtigt

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE. 60. årgang * marts - maj 2010

KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE. 60. årgang * marts - maj 2010 KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE 60. årgang * marts - maj 2010 At gå ind i de voksnes rækker Konfirmation 2011 og 2012 Konfirmation 2010 - vi ønsker tillykke! Gospeldag i Bregninge kirke Aftensang

Læs mere

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke 2013 En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke Sct. Pauls Kirke har en række tilbud og aktiviteter, der foregår i og ud fra kirkens sognehus. Fælles

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg Se, nu stiger solen, 754 I døden Jesus blunded, 221 Stat op, min sjæl, i morgengry, 224 En liden stund, 540 Nu takker alle Gud, 11 Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Mens vi her hos os i Tingsted kan glæde os over høstede marker og smukt sensommervejr ser det anderledes ud hos vores kristne søstre og brødre

Læs mere

Indvielse af det nye graverhus 1. marts

Indvielse af det nye graverhus 1. marts Indvielse af det nye graverhus 1. marts Nu er det nye graverhus i Horreby blevet færdigt og indvies søndag den 1. marts efter gudstjenesten i Horreby Kirke 10:30 Huset kommer til at indeholde et handicaptoilet

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

2015-09-03 Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6

2015-09-03 Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 3. september, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi

Læs mere

nyt Til dette års konfirmander, ja, og til alle konfirmander gennem tiderne skal lyde et stort tillykke. Se side 2

nyt Til dette års konfirmander, ja, og til alle konfirmander gennem tiderne skal lyde et stort tillykke. Se side 2 IRKE nyt Til dette års konfirmander, ja, og til alle konfirmander gennem tiderne skal lyde et stort tillykke. Se side 2 39. årgang Nr. 3 2012 Juni-Juli-August Konfirmationerne er over os og det er således

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2016-17 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

KIRKEBLAD. Ved efterårstide. Glesborg. Fjellerup

KIRKEBLAD. Ved efterårstide. Glesborg. Fjellerup KIRKEBLAD 1/9 30/11 2009 Glesborg Fjellerup Ved efterårstide Så gik den sommer, og nu kan vi sige goddag til efteråret, og det har sandelig også sine skønne. sider. Forfatteren Alex Garff giver udtryk

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Kirkegang i Padesø Kirkerne er tomme, der kommer ingen. Det er en udtalelse, man ofte hører i medierne, men det er jo i langt de

Læs mere

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Klokkeringning intro prælud. m. procession Indgangsbøn Salme: 729: Nu falmer skoven Hilsen svar Indledning om høst Læsning: Gud sagde:»jorden

Læs mere

Kirke og Sogn. På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9

Kirke og Sogn. På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9 Kirke og Sogn På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9 2 KIRKE OG SOGN KIRKE OG SOGN 3 Infoside Kirkekontoret, Sognegården, Kirketorvet 2, 8310 Tranbjerg 86 29 57 33 Mandag-fredag kl. 10.00 13.00 Torsdag

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD. Tøbrud

NØRRE FELDING KIRKEBLAD. Tøbrud NØRRE FELDING KIRKEBLAD Tøbrud Jeg har oplevet mange vintre, men endnu aldrig en, der ikke endte med tø, lader Storm P. en af sine figurer sige. Vi er nok nogle stykker, der har været noget utålmodige

Læs mere

Gudstjenesteliste for august september. oktober november december januar februar marts april maj juni juli.

Gudstjenesteliste for august september. oktober november december januar februar marts april maj juni juli. Valgmenighedens Gudstjenesteliste 2016-2017 for august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli. August 7. 11.s.e.trinitatis ingen gudstjeneste 14. 12.s.e.trinitatis

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt månedsblad fra Roskilde Frikirke Så er der nu mulighed for, at du kan udfolde din kreative sider. I cafémiljø mødes vi hver 2. mandag (ulige uger) fra kl. 19.00-21.30. Hanne Friberg og Sanne Nielsen

Læs mere

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Orø Kirkeblad Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Gå i kirke om torsdagen Vi har, som alle ved, gudstjeneste hver søndag i Orø Kirke. Hvad ikke alle medlemmer af vores menighed måske ved er, at vi også

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø kirkegård en forårsdag. 14. årgang Foråret 2012 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø kirkegård en forårsdag. 14. årgang Foråret 2012 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 14. årgang Foråret 2012 Nr. 2 Padesø kirkegård en forårsdag MENIGHEDSRÅDSVALG 2012 Der er valg til menighedsrådet i år, det er der hvert fjerde år. Arbejdet i et menighedsråd er mangfoldigt,

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Marts - April - Maj 2013 Kierkegaard fylder 200 år I 2013 markeres Søren Kierkegaards 200-års fødselsdag i hele verden. Søren Kierkegaard er Danmarks største filosof

Læs mere

2016 oktober november december

2016 oktober november december 2016 oktober november december Praktisk information Samtale Sognepræsten står altid til rådighed for en samtale. Man kan henvende sig, når man har behov for at tale med et andet menneske i fortrolighed.

Læs mere

Sdr. Nærå. Marts April Maj Juni 2016. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Marts April Maj Juni 2016. Valgmenighed Sdr. Nærå Marts April Maj Juni 2016 Valgmenighed Kære alle Nu går vi foråret i møde, dagene bliver lysere og længere. Snart er det påske og søndagen efter springer konfirmanderne ud sammen med blomster

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn HJERM POSTEN 2.2013. Serner-Pedersen. aaserobert@gmail.com. organist.madsen@mail.tele.dk. Ewaldsvej

Kirkeblad. for Hjerm Sogn HJERM POSTEN 2.2013. Serner-Pedersen. aaserobert@gmail.com. organist.madsen@mail.tele.dk. Ewaldsvej for Sogn Her bor de... nternetadresser... 9, 9, tlf. 46 97 41 46 14 41 14 tlf. 97 jjs@km.dk jjs@km.dk Stoltenberg Stoltenberg Højgårdsparken 90, 90, Højgårdsparken tlf. 97 tlf. 46 97 50 46 52 50 52 aaserobert@gmail.com

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 47. ÅRGANG NR. 3 JUNI - SEPTEMBER 2016 Kære konfirmander, kære faddere, familie, kære konfirmationsgæster Forårssolen skinner og fla get er hejst. Her ved kirken og rundt omkring

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

KALENDER FOR LUNDTOFTE SOGN MARTS APRIL MAJ

KALENDER FOR LUNDTOFTE SOGN MARTS APRIL MAJ GUDSTJENESTER MARTS 2015 Søndag d. 1. marts 2. s. i fasten 10.30 Lundtofte Kirke v. Julie Rebel efterfulgt af kirkefrokost i sognegården. 10.30 Geels Kirkesal v/ Pernille Onsdag d. 4. marts Gudstjeneste

Læs mere

Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august årg.

Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august årg. Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august 2009 18. årg. Mon Gud er lisså stærk som Tarzan? Sådan spurgte en moderne børnesalme var det i 60 erne? Måske 70 erne? Jeg har ikke fået noget ud af at google den, så

Læs mere

Kirkebladet Nr. 2-25. årg. Marts - April - Maj 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 2-25. årg. Marts - April - Maj 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 2-25. årg. Marts - April - Maj 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kontor: Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, 22 95 08 91, fax 97 99 30 49 E-mail:

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Susanne Madsen tlf. 97 46 81 49 el. 26 36 81 49 mail: organist.madsen@mail.tele.dk

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Susanne Madsen tlf. 97 46 81 49 el. 26 36 81 49 mail: organist.madsen@mail.tele.dk Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail: aaserobert@gmail.com Kirkeblad Britta Sunesen tlf.

Læs mere

Oversigt over aktiviteter i marts:

Oversigt over aktiviteter i marts: Marts nr. 3 Oversigt over aktiviteter i marts: Tirsdag d.3 kl. 10.15 Torsdag d. 5 kl. 10 Tirsdag d. 10 kl. 10.15 Torsdag d.12 kl. 10 Tirsdag d.17 kl. 10.15 Torsdag d.19 kl. 10 Torsdag d.19 kl. 14 16 Tirsdag

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

Leve Livet. Nr. 25 Marts 2015. Natugle unge

Leve Livet. Nr. 25 Marts 2015. Natugle unge Leve Livet Nr. 25 Marts 2015 Natugle unge Indhold Hilsen til forårssolen 3 Månedens fødselsdage 4 Siden sidst 4 Mindeord 5 Livet leves 6 Natuglen 21 Beboeroversigt 22 Rart at vide 23 Månedskalender 24

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser Her bor de... internetadresser... Her bor de Vigtige Internetadresser Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 1 51. årg. 2014 Marts April Maj Præstevikar Påskens gudstjenster Filmklub Konfirmationer Koncert Ældreudflugt 25 års jubilæum Selma Lagerlöf Den

Læs mere