Energi i affald. ud af forbrændingen, for affaldet bliver både til varme og elektricitet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energi i affald. ud af forbrændingen, for affaldet bliver både til varme og elektricitet."

Transkript

1 Energi i affald På s forbrændingsanlæg brænder vi det affald, der ender i skraldesækken både hjemme hos din familie og på en virksomhed. Alligevel kommer der genbrug ud af forbrændingen, for affaldet bliver både til varme og elektricitet. Slagger Op til 25% af affaldet på et forbrændingsanlæg kan ikke brænde men bliver til slagger. Slaggerne kan f.eks. være stumper af glas og porcelæn eller ting af jern og metal. Slaggerne kan bruges som underlag, når man bygger nye veje og pladser. Vand Hver gang brænder 1 ton affald, bruger vi ca. 600 liter vand. Vandet bruges til at afkøle slagger, rense røgen og fylde i kedlen, hvor det bliver til fjernvarmevand. Det meste vand ender som vanddamp og ledes ud gennem skorstenen. Fjernvarme Varmen i ovnen udnyttes til at fremstille fjernvarme med. Det foregår ved hjælp af en dampturbine. Hos producerer vi årligt ligeså meget strøm som 4000 boliger bruger på et år. El Varmen i ovnen udnyttes også til at producere strøm. Det sker ved hjælp af en turbine og en generator. Hos producerer vi årligt ligeså meget strøm som 7000 boliger bruger på et år. Røg Røg fra forbrænding af affald er meget forurenet. Det skyldes, at der er miljøskadelige stoffer i mange af de ting, vi smider i affaldssækken. Derfor renser røgen grundigt, før vi sender den op gennem skorstenen. Flyveaske Røgen renses bl.a ved hjælp af filtre, der virker ligesom en støvsuger. De støvpartikler, der suges ud, kaldes flyveaske. Flyveaske er meget forurenet, og man er derfor nødt til at lægge det på en miljøsikker losseplads, så det ikke kommer ud i naturens kredsløb.

2 Dit husholdningsaffald Brændbart affald er det, vi smider i affaldssækken, når alt genanvendeligt og miljøfarligt affald er sorteret fra. Mere end halvdelen af affaldet fra en almindelig familie er brændbart affald. Restaffald Den tomme smørpakke, den kasserede opvaskebørste og nettet fra appelsinerne ender i skraldespanden som restaffald. Det gælder også affald, der er vådt og snavset, som f.eks. bakken fra en pizza eller bleer. Sølvpapir Plast Ved fremstilling af sølvpapir, der er lavet af aluminium, bruges der langt mere energi end ved fremstilling af f.eks. madpapir og plastik. Derfor bør man undgå at bruge sølvpapir både i køleskabet og på madpakken. Sølvpapir kan ikke genbruges og skal derfor smides i skraldespanden, så det kan gå til forbrænding. Mælkekartoner Der er plast overalt. I legetøj, rundt om den mad, vi køber, og i mange maskiner. Man kan genbruge plast, hvis det er rent, men det gælder som regel ikke for plast fra madvarer. Emballageplast skal derfor smides i skraldespanden, så det kan blive brændt. Mælke- og juicekartoner er lavet af pap, men de kan ikke genanvendes. Det skyldes, at papkartonerne indvendigt er beklædt med plastik, så de kan holde på væsken. Kartonerne skal altså brændes, men ikke hjemme i brændeovnen, for det forurener. PVC PVC er en speciel type plast, der både kan være hård og blød. F.eks. er plasttagrender, plastvinduer, vinylgulve, haveslanger og plastpersienner lavet af PVC. Det er problematisk at brænde PVC-affald og derfor må PVC ikke smides i skraldespanden. Det skal derimod afleveres på genbrugspladsen, så det kan blive genanvendt eller deponeret.

3 Lær at kompostere Kompostering er en naturlig proces, hvor bakterier og smådyr omsætter grønt køkkenaffald til muld. Kompostering af grønt køkkenaffald tager mindst 1 år. Gang i komposten Sådan starter du Placér din kompostbeholder på et skyggefuldt sted, så komposten ikke udtørrer. Læg eventuelt et par havefliser under, eller lad beholderen stå frit så der kommer luftcirkulation til hullerne i bunden. Læg et cm lag kviste og grene i beholderens bund. Egnet til kompost Komposteringen går hurtigere, hvis du jævnligt ilter det grønne køkkenaffald, ved at stikke med beluftningsstokken i kompostbeholderen. Du kan også ilte komposten ved at blande ny kompost med den gamle kompost. Kompostorme er et alternativ til iltning, fordi ormenes gange belufter komposten. Du skal huske at vande komposten, så den ikke bliver for tør. Hvad kan komposteres? frugt rå grøntsager og skræller kaffegrums og teblade blomster og potteplanter gødning fra små kæledyr hækafklip og grene (findelte) æggeskaller (kogte) Hvad kan ikke komposteres? fisk og kød brød mælkeprodukter sovs ben mælkeprodukter aske Køb en beholder Miljø og økonomi Køb en kompostbeholder hos og lav genbrug i din egen have. Den koster kun 250 kr., og så leverer vi den til din hoveddør. Du får også en køkkenspand til det grønne køkkenaffald og en beluftningsstok. Du kan bruge bioposer til køkkenspanden. Bioposer nedbrydes sammen med komposten. Man kan kompostere ca. 1/3 af husholdningsaffaldet. Din familie kan på den måde spare penge ved at få afhentet skraldesækken sjældnere. I kan også spare nogle køreture til genbrugspladsen med haveaffald og på udgifterne til spagnum eller havegødning. Sådan gør komposterer det have- og grenaffald, som afleveres på genbrugspladserne. Årligt komposterer ton haveaffald, der bliver til ton kompost. Have- og grenaffald hakkes i småstykker, inden det lægges i miler (lange rækker). Milerne vendes jævnligt under processen. Komposten udleveres gratis af.

4 Sådan bruges komposten Kompost er direkte genbrug og gratis grøn gødning til haven. Du kan selv lave kompost af det grønne køkkenaffald og haveaffaldet. Og komposten har mange gode anvendelsesmuligheder. Til jordforbedring Kompost kan bruges til jordforbedring, dvs. ændring af jordens kvalitet. Sandede jorde bliver mere vandholdende. Lerjorde bliver mere luftede og drænende samt lettere at arbejde med. I køkkenhaven Til blomsterne Kompost er god næring til køkkenhaven. Komposten forbedrer jordens evne til at holde på næringsstoffer. Bland ca. 0,5 cm kompost i jorden inden såning eller udplantning i haven og suppler med kvælstofgødning. Komposten giver også god næring til drivhusplanter, der vokser hurtigt f.eks. agurker. Bland 0,5 cm kompost i jorden inden såning eller udplantning i haven. Man må aldrig så eller plante i ublandet kompost. Hvis du skal tilplante eller så i kummer, krukker eller potter, skal du blande 1 del kompost med 5 dele ugødet spagnum først. s kompost På græsplænen Kompost kan være med til at udbedre slidskader på græsplænen. Bland 1 del kompost med 4 dele sand og spred det ud på græsplænen. Komposten kan også bruges som en nærende top-dressing til gamle græsplæner. Hvis du skal anlægge en ny græsplæne, kan du med fordel blande 1,5 cm kompost i jorden inden såning. s have- og grenkompost, har samme anvendelse, som den kompost du selv kan fremstille ved hjemmekompostering. Når du henter kompost på genbrugspladsen, kan du få en kompostdeklaration, som forklarer hvad komposten indeholder. Bekæmp ukrudt Brug også komposten som et dæklag mod ukrudt. Dæklaget hæmmer ukrudtsfrøenes mulighed for lys og spiring. Kompost er derfor et miljøvenligt alternativ til kemisk ukrudtsbekæmpelse. Komposten giver også en pæn og ensartet jorddækning i bede eller mellem træer og buske. Husk, at komposten ikke må ligge helt op af plantens stamme ved ukrudtsdækning.

5 Det bobler af genbrug Du kender sikkert s bobler til papir. Men ved du også, hvad der må - og ikke må - komme i boblerne? Telefonbøger Ja tak! Alle telefonbøger må komme i boblerne. Limen i ryggen af telefonbøgerne kan opløses på papirfabrikken. Skrivepapir Ja tak! Alt tegne-, skrive- og kopipapir samt rudekuverter og papir, der er klipset sammen, må komme i boblerne. Beskidt papir Nej tak! Papir, der indeholder madrester eller på anden måde er beskidt må ikke komme i boblerne. Beskidt papir skal i skraldespanden. Pap Reklamer Nej tak! Pap må ikke komme i boblerne til papir men kan afleveres på s genbrugspladser. Pap kan genbruges og bliver til nyt bølgepap. Ja tak! Alle former for reklamer og tryksager må komme i boblerne. Denne type papir indeholder meget tryksværte, som kan opløste på papirfabrikken. Ja tak! Alle former for aviser og magasiner må komme i boblerne. Mere end 55% af alle de aviser og reklamer, der bliver smidt ind gennem brevsprækkerne, indsamler igen og sender til genbrug. Aviser Papircontainer Du kan få en lille container til papir hjemme ved dit hus. I containeren må komme de samme typer papir i som i boblerne. Containeren tømmes en gang om måneden.

6 Bliv genbrugsnørd Det kan betale sig at genanvende papir frem for at brænde det. Avispapir kan genanvendes op til fem gange, men kun brændes én gang. Fremstilling af genbrugspapir kræver ikke så meget vand og energi som fremsttilling af nyt papir. Indsamling Rensning indsamler alt papiret fra boblerne og genbrugspladserne. På vores genbrugscenter presser vi papiret i store baller og sender det på lastbil til en papirfabrik. Ved rensning af papir opløses papiret først i vand, så cellulosefibrene adskilles. Under processen fjernes urenheder som f.eks. papirklips og hæfteklammer i en si. Trykfarven udvaskes ved en afsværtningsproces, hvor sæbebobler opfanger trykfarven, der efterfølgende centrifugeres fra. Fremstilling Blegning Af papirmassen kan man nu fremstille nyt papir. Først afvandes papirmassen ved at sprede den ud mellem to filterduge. Herefter køres papiret gennem en række valser, og det færdige papir rulles op på store ruller. På det sidste trin bleges papirmassen. I dag foregår blegningen med brintoverilte og ikke som tidligere - med klorholdige blegemidler. Besparelser Der er store miljømæssige fordele ved at indsamle og genanvende papir og dermed reducere de mængder, der ellers ville gå til forbrænding. Energiforbruget ved produktion af genbrugspapir er væsentligt mindre end ved produktion af nyt papir. Det betyder mindre forurening, ved produktion af genbrugspapir end ved produktion af nyt. Kvaliteter Kvaliteten af genbrugspapir afhænger af den teknologi papirfabrikken anvender og af papirtypen. En vigtig fakter ved papirtypen er cellulosefibernes længde.

7 Så godt som nyt Vi bruger alle genbrugspapir i vores hverdag - f.eks. når vi skriver et brev, læser en avis eller køber æg. Papir blev opfundet for næsten 2000 år siden i Kina, og i Danmark blev der fremstillet papir første gang i 1573 i Skåne. Aviser Æggebakker Aviser laves af kasserede aviser og reklamer. Reklamer er en finere kvalitet af papir, selvom de indeholder meget tryksværte. Æggebakker laves af bl.a. kasserede aviser og reklamer. Denne type papir har ikke så fin en kvalitet. Kontorpapir Køkkenrulle Kontorpapir er lavet af bedre kvaliteter af papir - f.eks. kasseret kontorpapir. Køkkenruller er lavet af finere, kasseret papir - f.eks. kontorpapir. Til denne type papir anvendes desuden nye cellulosefibre. Mænger I 2001 blev der i Danmark genbrugt ca ton papir, hvilket er 53% af det samlede forbrug af papir. Det svarer til, at hver indbygger i Danmark afleverede 135 kg papir til genbrug.

8 Boblerne er altid klar Du kender sikkert s bobler til glas og flasker. Men ved du også, hvad man må - og ikke må - komme i boblerne? Vinflasker Ja tak! Stort set alle typer af vinflasker kan genbruges uden omsmeltning. Efter at flaskerne er sorteret og skyllet kan de fyldes med vin igen. hele vin- og siritusflasker udgør ca. 40% af mængden i boblerne. Ja tak! Flasker og glas der har været brugt til f.eks. drikkevarer, saft, ketchup, dressing og lignende kan også genbruges. Skyl glas og flasker i vand og lad gerne skruelåget sidde på. Flasker og glas Dåser Konservesdåser Ja tak! Øl- og sodavandsdåser er lavet af aluminium eller jern. Uanset hvad de er lavet af, må du gerne komme dem i boblerne. Men vær opmærksom på, at du måske kan få pant tilbage på dåserne i forretninger. Nej tak! Konservesdåser, som har indeholdt madvarer, må ikke komme i boblen. Dåser til f.eks. kattemad, makrel eller flåede tomater skal i affaldssækken, så de kan blive brændt på s forbrændingsanlæg. Keramik m.m. Nej tak! Keramik, porcelæn, vinduesglas og el-pærer må ikke komme i boblen. Aflevér i stedet disse ting på genbrugspladsen i de tilhørende containere. Hvis disse affaldstyper kommer i boblen, vil de forurene glasset, og hele læs af dejligt genbrugeligt glas og flasker havner i stedet på lossepladsen til ingen verdens nytte. Det kan godt lyde, som om alle flasker og glas går i stykker, når man smider dem i boblerne. Men heldigvis er det ofte kun glassene, der går i stykker. Og da de alligevel skal smeltes om til nyt glas, gør det ikke så meget. Vinflasker er lavet at tykt glas, og de fleste flasker er hele, når de sorteres. Glasskår

9 Hårdt genbrug Genbrug af glas og flasker sparer på brugen af naturens råstoffer. En vinflaske kan genbruges mange gange, og det sparer også energi ved fremstilling af nye flasker. Indsamling Skyldning indsamler flasker og glas fra boblerne og genbrugspladerne. På vores genbrugscenter sorterer vi glas, flasker og dåser manuelt. Nyt igen Mere end 70 typer af vinog spiritusflasker kan anvendes direkte. De hele flasker sendes til et fuldautomatisk flaskesorteringsanlæg, hvorefter flaskerne skylles. Så mangler de kun, at blive fyldt med vin igen. Ved at genbruge flasker, glas og dåser sparer man på brugen af jomfruelige råstoffer i naturen. Energiforbruget ved at genbruge materialer er også meget mindre. F.eks. sparer man 90% af energien ved genbrug af aluminiumsdåser og 60% ved jerndåser i forhold til at lave dåser af nye råstoffer. Omsmeltning Glas laves af kvartssand, soda og kalk. Op til 90% knust glasaffald kan blandes i. Det hele smeltes i en ovn, der varmes op til C. Dåser Øl- og sodavandsdåser er lavet af aluminium eller jern. Ved hjælp af en magnet tages jern-dåserne fra. Dåserne smeltes om på metalværker og indgår i produktionen af nye materialer af aluminium eller jern. Ved at genbruge flasker, glas og dåser sparer man på brugen af jomfruelige råstoffer i naturen. Energiforbruget ved at genbruge materialer er også meget mindre. F.eks. sparer man 90% af energien ved genbrug af aluminiumsdåser og 60% ved jerndåser i forhold til at lave dåser af nye råstoffer. Besparelser

10 Nyt og gammelt Genbrugsglas indgår i mange forskellige sammenhænge, lige fra byggematerialer til brugskunst. Glas blev opfundet for over 6000 år siden af ægypterne. Byggemateriale Brugskunst Glasaffald kan bruges til mange forskellige byggeformål. Det kan erstatte grus i veje og stier. Glasaffald kan bruges til produktion af byggematerialer. Man laver også sandpapir af glasaffald, ligesom det kan bruges som blæsemiddel til sandblæsning af huse. Glasaffald kan også bruges til glaskunst. Glasskår kan smeltes om til de flotteste skåle og drikkeglas. Farvede glas kan limes sammen, og lyset kan spille i de mange flotte farver. Vinflasker De sorterede og skyllede vinflasker sendes til tapperier i Danmark eller udlandet, hvor flaskerne fyldes med vin igen. Vinflasker kan gebruges gange. Konservesglas Glasuld bruges til isolering af huse. Glasuld laves af de samme materialer som almindelig glas. En del af råvarerne til produktion af glasuld består af glasaffald fra eksempelvis termoruder. Klare glasskår knuses og smeltes om til nye flasker og glas, der igen kan fyldes med ketchup, marmelade og lignende. Mængder I 2000 blev der i Danmark genanvendt tons glasemballage, hvilket er 66% af det samlede forbrug. Det svarer til at hver indbygger i Danmark afleverede 25 kg glas til genanvendelse.

11 Batterier skal indsamles Batterier kan indeholde mange forskellige miljøskadelige stoffer. Derfor er det vigtigt, at alle brugte batterier indsamles til særlig behandling, så de ikke skader miljøet. har over 500 gule batterispande stående rundt omkring i forretninger og supermarkeder. Her kan du aflevere dine brugte batterier. Du kan også aflevere dem på genbrugspladsen. ENGANGS BATTERIER Brunsten GENOPLADELIGE BATTERIER Nikkel-cadmium Brunstens batterier er den billigste batteritype men også den med kortest levetid. Brunstensbatterier indeholder bl.a. zink og mangandioxid, men ikke de miljøskadelige tungmetaller som kviksølv og cadmium. Brunstensbatterier anvendes typisk i lommelygter og legetøj. Alkaliske Ni/Cd batterier er meget miljøskadelige p.g.a. indholdet af cadmium. Brugen af Ni/Cd batterier er på retur, da der findes mere miljøvenlige alternativer som f.eks. nikkel-metalhydrid og lithium-ion batterier. Ni/Cd batterier anvendes oftest i håndværktøj, mobiltelefoner, videokameraer og anden bærbar elektronik, men kan også anvendes/findes i f.eks. cykellygter og legetøj. Nikkel - metal Alkaliske batterier er den almindeligste batteritype og har ca. 5 gange så lang levetid som de billigere brunstensbatterier. Nye alkaliske batterier indeholder bl.a. zinkpulver og mangandioxid, men ikke de miljøskadelige tungmetaller som kviksølv og cadmium. Alkaliske batterier anvendes typisk i lygter, radioer og legetøj. NiMH batterier er et godt miljørigtigt alternativ til Ni/Cd batteriet. NiMH batterier indeholder ikke cadmium eller kviksølv, og så har de en lavere vægt og længere driftstid. NiMH batterier kan anvendes i samme apparater som Ni/Cd batterier. Lithium Knapceller Bly Lithum-ion Lithiumbatterier kan kun benyttes i apparater, der er specielt beregnet til denne batteritype. Lithiumbatterier indeholder ikke kviksølv, men kan udgøre en eksplosionsfare, hvis de kortsluttes eller forsøges genopladet. Lithiumbatterier anvendes oftest i kameraer og måleinstrumenter. Knapceller er små batterier, som består af en eller flere knapper. Brugen af knapceller er meget udbredt, i f.eks. som strømforsyning i miniature-elektronik. Knapceller findes i forskellige typer og kan derfor indeholde forskellige kemiske stoffer. Bortset fra lithiumceller indeholder alle knapceller tungmetallet kviksølv. Knapceller anvendes typisk i armbåndsure, høreapparater, legetøj, kameraer, regnemaskiner og bilalarmer. Blybatterier er mest kendt som startbatterier (akkumulatorer) i biler. Blybatterier indeholder det miljøskadelige metal bly samt svovlsyre, som er stærkt ætsende. Blybatterier anvendes typisk i biler, haveredskaber og ved databackup. Husk, at akkumulatorer skal afleveres på genbrugspladsen, ikke i den gule batterispand. Lithium-ion batterier er også et miljørigtigt alternativ til Ni/Cd batterier. Det har de samme fordele med lav vægt og lang driftstid som NiMH batteriet, men arbejder med en anden spænding end andre genopladelige batterier og kan derfor kun anvendes i særlige apparater. Li-ion batterier anvendes oftest i bærbare computere, mobiltelefoner og måleinstrumenter.

12 De skjulte batterier På et helt almindeligt drengeværelse fandt vi 63 batterier! Hvor mange batterier kan du finde på dit værelse? Røgalarm Fjernbetjeninger Alle røgalarmer indeholder et batteri Du har måske også en røgalarm på dit værelse? - 1 batteri - Fjernbetjeninger til TV og stereoanlæg får strøm fra batterier - 4 batterier - Kamera Legetøj Næsten alle fotografiapparater indeholder et batteri - 1 batteri - Figurer og legetøj med lys eller lyd bl.a. Timon og walkier - 24 batterier - Musik Skrivebordet Walkman og lommeradio bruger også batterier - 4 batterier I Genbrunos lommeregner og elektriske blyantspidser fandt vi også batterier - 5 batterier - Fjernstyret bil Spil Ure I fjernstyret legetøj er der batterier i både sender og modtager - 3 batterier - Mange spil har lyde eller andre effekter, bl.a. Genbrunos Sound Safari - 18 batterier - Mange vækkeure og armbåndsure indeholder batterier - 3 batterier -

13 Når jern går igen Jern er det mest brugte metal i verden. Du møder det alle vegne. Store broer, biler, bittesmå skruer, knive og gafler kan alt sammen været lavet af jern. Vi kan genbruge jern. Derfor skal du huske at sortere det fra og aflevere det til genbrug.... Sortering modtager jern og metal på genbrugspladserne f.eks. kasserede cykler, tagrender og græsslåmaskiner. Vi sender materialerne videre til skrothandlere, som igen sender det videre i genbrugscirklen. Skrothandleren knuser jern- og metalgenstandene til små stykker i et shredderanlæg. Dernæst sorterer han materialet i tre hovedgrupper: Jern - magnetisk, Metaller - ikke-magnetisk Organisk materiale. Nyt igen Presning Nu er jernet og metallerne klar til at indgå i produktionen af nye produkter. Noget skal overfladebehandles inden brug, mens andet sælges ubehandlet til grossister. Herfra sælges det videre til f.eks. smede og større industrivirksomheder. Nogle metaller fylder meget men er samtidig lette materialer. Derfor presses det, af hensyn til transporten, i blokke, inden det bliver sendt til omsmeltning. Jern bankes sammen til knytnæve-store stykker i en hammermølle. Valsning Efter omsmeltning har man stål og metal i plader og stænger, som valses ud til f.eks. tynde plader, rør og profiljern. Valsningen sker ad flere omgange. Smelte-/valseværket smelter jern og metal i forskellige ovne, afhængig af den ønskede ståltype og -kvalitet. Hvis jern f.eks. tilføres en smule kulstof, bliver det til stål, men hvis jern i stedet tilføres krom og nikkel, bliver det til rustfrit stål. Omsmeltning

14 Der er metal overalt... Jern og metal bruges til mange formål. De forskellige materialer har forskellige egenskaber, som bestemmer deres anvendelsesmuligheder. Kobber Aluminum Kobber er meget elektrisk ledende og anvendes derfor til produkter som ledninger, elektronik og vandrør. Kobber er et smukt, blødt metal, der af samme grund bruges til lamper, brugskunst og meget andet. 40% af alt kobberskrot genbruges, og samtidig sparer man 85% af den energi man bruger, når man udvinder nyt kobber. Persienner kan være lavet af aluminium. Også gryder, sølvpapir og leverpostej-bakker er lavet af aluminium. Genbruger man aluminium, sparer man 95 % af den energi, der bruges til udvinding af nyt. På verdensplan genbruges ca. 25% af alt aluminiumsskrot. Zink Jern Jern findes i uendeligt mange forskellige variationer. Ved at legere jern får man bl.a. stål og rustfrit stål. Jern og stål bruges til mange forskellige formål, lige fra broer til små skruer. Næsten alt jern- og stålskrot genbruges. Zink kendes fra tagrender og nedløbsrør, baljer, vandkander osv. Zink bruges også til overfladebeskyttelse af jern, f.eks. plader og rør. 30% af verdens zink genbruges, og energiforbruget ved produktion af genbrugszink er 75% mindre end ved produktion af nyt zink. Nikkel Nikkel bruges til at lave jern til stål fordi det gør stålet stærkere og beskytter mod rust. Nikkel findes også i batterier og mange andre produkter som drikkevand, mad, mønter og knapper, batterier og print-plader. Det er vigtigt, at man genbruger nikkel, da der ikke er ret meget tilbage i undergrunden. Bly bruges f.eks. til afbalancering af golfkøller. Desuden anvender man bly i batterier, rør, billedrør og porcelæn. Bly er et tungmetal og dermed skadeligt for mennesker og dyr, men heldigvis genbruges ca. 80% af alt blyskrot. Man sparer mellem 65 og 87% af den energi, der kræves ved udvinding af nyt bly. Bly

KR? MINIGUIDE. NULskrald mindre affald mere liv

KR? MINIGUIDE. NULskrald mindre affald mere liv KR? MINIGUIDE NULskrald mindre affald mere liv Guiden omhandler ikke alt affald, men de mest almindelige typer. På de sidste sider kan du selv notere gode råd, og så kan du til enhver tid få hurtige svar

Læs mere

Sorteringsvejledning for affald og genbrug

Sorteringsvejledning for affald og genbrug Aske (i lukket pose) Aviser Papir Baljer, plast Stort plast Barbermaskine (defekt) Batterier (i en pose oven på låget) Batterier Bestik (metal) Blade (ugeblade m.m.) Papir Bobleplast Plastfolie Boremaskine

Læs mere

Affald. Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik. Trin 1: Trin 2: AF FALD 43

Affald. Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik. Trin 1: Trin 2: AF FALD 43 AF FALD 43 Affald Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik Trin 1: sortere og navngive materialer og stoffer fra dagligdagen efter egne kriterier og enkle givne kriterier, herunder form, farve,

Læs mere

ssækken højst 25 kg affald i d

ssækken højst 25 kg affald i d ssækken affald højst 25 kg affald i r Læs he får u d n a, hvord ald f f a e r mind FÅ mindre affald KVIT OVERFLØDIG INDPAKNING UNDGÅ MADSPILD Vælg produkter, der ikke er pakket ind Køb kun det mad, som

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hvor skal beholderen stå? side 3. Sådan holder du komposteringen ved lige side 5. Sådan holder du komposteringen ved lige side 6

Indholdsfortegnelse. Hvor skal beholderen stå? side 3. Sådan holder du komposteringen ved lige side 5. Sådan holder du komposteringen ved lige side 6 Indholdsfortegnelse Hjemmekompostering - praktisk, billigt og nemt! side 1 Hvad er kompostering? side 2 Hvor skal beholderen stå? side 3 Sådan kommer du i gang side 4 Sådan holder du komposteringen ved

Læs mere

Affald fra institutioner

Affald fra institutioner Page 1 of 5 Affald fra institutioner 1. Institutioner og Regler og betaling Institutioner skal følge Regulativ for fra erhverv i Herning Kommune. Hjemmesidens oplysninger om fra erhverv er derfor også

Læs mere

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald Affaldsguide Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne

Læs mere

Tal om skrald 1. Opgavesæt om metal Hvor mange af dem her bliver det?

Tal om skrald 1. Opgavesæt om metal Hvor mange af dem her bliver det? 1. Opgavesæt om metal Peter) og deres to børn Caroline og Jonas. Familien Falk elsker dåsemad. I løbet af en uge spiser de 3 dåser flåede tomater, 1 dåse majs, 1 dåse søde ærter, 2 dåser med bønner, 1

Læs mere

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal.

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Affaldsguide Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ

Læs mere

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer Affaldsguide Bendz og Skelgården Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne folder kan du finde

Læs mere

Affaldsguide. 1-71 irmelinen

Affaldsguide. 1-71 irmelinen Affaldsguide 1-71 irmelinen PAP Pap er emballage fra fx legetøj, havregryn eller fjernsyn, bølgepap og røret i en køkkenrulle. Pap og karton kan kun genbruges, hvis det er rent (nul pizzabakker!). Plastikfilm,

Læs mere

Tal om skrald. . Ved at genanvende metaldåser reducerer man altså mængden af affald og brugen af energi og ressourcer.

Tal om skrald. . Ved at genanvende metaldåser reducerer man altså mængden af affald og brugen af energi og ressourcer. 1. Opgavesæt om metal Familien Falk bor her på Frederiksberg og består af mor og far (Camilla og Peter) og deres to børn Caroline og Jonas. Familien Falk elsker dåsemad. I løbet af en uge spiser de 3 dåser

Læs mere

Skrald og genbrug af Rikke Bech Poulsen 9D

Skrald og genbrug af Rikke Bech Poulsen 9D Skrald og genbrug af Rikke Bech Poulsen 9D 1 Indledning Før jeg lavede opgaven, vidste jeg godt at det var forkert at smide med affald, og at det er godt at genbruge. Men emnet har fået mig til at åbne

Læs mere

ER PANT KUN FOR DÅSER OG FLASKER? AKTIVITET 2 FORLØB NR. 7. Design en pantordning

ER PANT KUN FOR DÅSER OG FLASKER? AKTIVITET 2 FORLØB NR. 7. Design en pantordning FORLØB NR. 7 De fleste af jer har nok prøvet at betale og få udbetalt pant for dåser og flasker til sodavand. Men har du tænkt nærmere over, hvad der ligger bag, og om det er muligt at bruge en pantordning

Læs mere

I DIN BUTIK FÅ STYR PÅ MILJØET HÅNDTERING AF MILJØ I SMÅ BUTIKKER

I DIN BUTIK FÅ STYR PÅ MILJØET HÅNDTERING AF MILJØ I SMÅ BUTIKKER FÅ STYR PÅ MILJØET I DIN BUTIK HÅNDTERING AF MILJØ I SMÅ BUTIKKER FÅ FLERE KUNDER SPAR PENGE UNDGÅ BØDER OG PROBLEMER MED MYNDIGHEDER HAV DET GODT NÅR DU ER PÅ ARBEJDE FÅ RÅDGIVNING INDLEDNING 3 FÅ STYR

Læs mere

Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald

Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald (gældende fra 29/4-2013) Rødovre Kommune har indført ny affaldssortering der bl.a betyder, at det vi normalt smed i dagrenovationen nu skal sortéres. Derfor

Læs mere

Familiens affalds - og Genbrugshæfte

Familiens affalds - og Genbrugshæfte Familiens affalds - og Genbrugshæfte august 2012 til beboerne i tranemosegård afd. 12 Dette hæfte skal hjælpe dig med at sortere og fordele dit genbrug sam komme af med dit affald på den rigtige måde.

Læs mere

Vend bladet og få din helt egen sorteringsguide XTRA! Genbrug. put støv og aske i lukkede poser. det Skal også sorteres

Vend bladet og få din helt egen sorteringsguide XTRA! Genbrug. put støv og aske i lukkede poser. det Skal også sorteres nyhedsbrev fra københavns kommune juni 2014 AFFALD KBH Vend bladet og få din helt egen sorteringsguide XTRA! go grillvane put støv og aske i lukkede poser LÆS MERE PÅ SIDE 2 det Skal også sorteres LÆS

Læs mere

Flasker fyldes mange gange Plastdunke bliver til fleecetrøjer Aviser som køkkenrulle

Flasker fyldes mange gange Plastdunke bliver til fleecetrøjer Aviser som køkkenrulle Affaldshæfte 2015 Flasker fyldes mange gange De fleste hele flasker skylles grundigt og fyldes op igen. En flaske kan bruges op til 25 gange, før man er nødt til at smelte dem om. Skår og konservesglas

Læs mere

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune Gem til senere brug! Affaldsguide for borgere i Hjørring Kommune Kære borger i Hjørring Kommune Denne Affaldsguide er dit overblik over, hvordan du kommer af med affaldet både det, der går til genbrug,

Læs mere

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk.

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk. Affald til genbrug 1 Papir Fx bøger, reklamer og telefonbøger. Plastomslag og ringbind. 5 Jern og metal Fx cykler, dåser, gaskomfurer, gryder og radiatorer. Elektronikaffald. 6 Pap og karton Fx rent og

Læs mere

SPØRGEKORT ENIG / UENIG

SPØRGEKORT ENIG / UENIG I min familie afleverer vi tomme flasker og dåser i returautomaten i supermarkedet. Hvorfor er det en god idé? Så kan de blive brugt igen og igen, og det er godt for miljøet. Man kalder det closed loop

Læs mere

Her er hvad Miljøgården modtager

Her er hvad Miljøgården modtager Her er hvad Miljøgården modtager Små Batterier kan leveres ved vores siloer Alkaline, lithium, knapcelle, brunstensbatterier og genopladelige batterier. Dæk Dæk med/uden fælge. Dækkene skal være rene og

Læs mere

På listen nedenfor kan du se, hvilke ting der hører til i hvilken sortering. Du kan også få information om, hvordan sorteringerne bliver genanvendt.

På listen nedenfor kan du se, hvilke ting der hører til i hvilken sortering. Du kan også få information om, hvordan sorteringerne bliver genanvendt. Sorter dit affald På vores genbrugspladser er der store blå skilte på alle containerne. Skiltene har et nummer og en tekst om sorteringen af de forskellige slags affald. Nummeret er den nemmeste måde at

Læs mere

Affaldshåndtering. Affald er fuld af ressourcer!

Affaldshåndtering. Affald er fuld af ressourcer! Affaldshåndtering Affald er fuld af ressourcer! Affald er fuld af ressourcer 2 Affald er ikke kun det produkt, der bliver tilovers, når du ikke længere har brug for det. Affald er også alt det, der bliver

Læs mere

Sortering. Sådan sorterer du dit affald. en del af byen

Sortering. Sådan sorterer du dit affald. en del af byen Sortering Sådan sorterer du dit affald en del af byen Hjælp til at sortere rigtigt Spørg genbrugsvejlederen hvis du er i tvivl om, hvordan du sorterer dit affald rigtigt. De hjælper gerne med vejledning.

Læs mere

ANHOLT INFORMATION OM AFFALD OG GENBRUG TIL PRIVATE HUSSTANDE OG SOMMERHUSEJERE

ANHOLT INFORMATION OM AFFALD OG GENBRUG TIL PRIVATE HUSSTANDE OG SOMMERHUSEJERE AFFALDSGUIDE 2015 ANHOLT INFORMATION OM AFFALD OG GENBRUG TIL PRIVATE HUSSTANDE OG SOMMERHUSEJERE BRUG LÅGET TIL ENDNU MERE Det er let at komme af med brugte elsparepærer og småt elektronikaffald på den

Læs mere

GOD KOMPOST - GLAD HAVE

GOD KOMPOST - GLAD HAVE GOD KOMPOST - GLAD HAVE Skibstrup Kompost og Skibstrup Topdress 2 Skibstrup Kompost - det naturlige valg Al kompost fra Skibstrup Affaldscenter er fremstillet af rent haveaffald grene, blade og græs fra

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

grå i den plast Ref. Ref. Bro Fisk dem affaldssæk Ref.

grå i den plast Ref. Ref. Bro Fisk dem affaldssæk Ref. Resten skal i den grå Vi har lavet en pizza, den smagte rigtigg godt Men puh hvor dett roder, nu skal køkkenet gøres flot Der er skræller og papir, emballage og plast Når vi hjælpes ad går det med lynets

Læs mere

Besvarede I spørgeskemaet, der blev udsendt i januar? Besvarede I spørgeskemaet, der blev udsendt i januar?

Besvarede I spørgeskemaet, der blev udsendt i januar? Besvarede I spørgeskemaet, der blev udsendt i januar? Besvarede I spørgeskemaet, der blev udsendt i januar? 8% % Besvarede I spørgeskemaet, der blev udsendt i januar? 8% % Hvor mange gange om ugen tømmer I skraldespanden i køkkenet? - % -4 8% -7 9% 4 Mere

Læs mere

Skriv dit navn her og tegn dig selv med dit bedste legetøj

Skriv dit navn her og tegn dig selv med dit bedste legetøj Indskoling 1 Velkommen til Vejles store batterijagt AffaldGenbrug og Økolariet vil gerne sætte fokus på vigtigheden af, at batterier afleveres korrekt. Vi skyder derfor en batterijagt i gang i efteråret

Læs mere

Miljøhåndbog for medarbejdere på Klub Vest

Miljøhåndbog for medarbejdere på Klub Vest Miljøhåndbog for medarbejdere på Klub Vest Januar 2007 Indhold Forord Børne- og Undervisningsforvaltningens miljøpolitik Sådan gør du - Miljøregler Hvad gør vi, når vi opdager fejl? Registreringer Hvem

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME

31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME 31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME Døgnet rundt, året rundt bliver affald til nyttig energi. Det har miljøet godt af, og forbrugerne sparer penge. Det er lang tid siden, vi sidst har

Læs mere

Bygge- og anlægsaffald

Bygge- og anlægsaffald Bygge- og anlægsaffald 1.1 Bygge og anlægsaffald 1.1.1 Bilaget er gældende bygge- og anlægsaffald fra, og omfatter al opbevaring, håndtering og indsamling af bygge- og anlægsaffald til direkte genbrug,

Læs mere

HAVEAFFALD HAVEAFFALD

HAVEAFFALD HAVEAFFALD HAVEAFFALD HAVEAFFALD Sorteringshåndbog til genbrugspladsen 2015 HAVEAFFALD HAVEAFFALD Se åbningstider på genbrugspladserne på favrskovforsyning.dk/genbrugspladser 4 Hvorslev 1 Hadsten Hammel 2 Hinnerup

Læs mere

Aktiviteter 3.-4. klasse

Aktiviteter 3.-4. klasse Sorter affald Engangshandsker En pose affald 3 kasser til sortering af affald, fx papkasser Tusser Lim Et stort stykke plastik eller en voksdug Tag 3 stykker papir. Skriv genbrug på det ene stykke papir,

Læs mere

AKTIVITETER. 3.-4. klasse

AKTIVITETER. 3.-4. klasse 1 Hvor mange reklamer og aviser modtager en familie? I denne aktivitet skal du undersøge, hvor mange reklamer og aviser din familie modtager i løbet af en uge. Du skal finde ud af, hvor mange kilo papir,

Læs mere

Erhverv. på de kommunale genbrugspladser 2012. www.renovest.dk Værdifuld viden

Erhverv. på de kommunale genbrugspladser 2012. www.renovest.dk Værdifuld viden Erhverv på de kommunale genbrugspladser 2012 1 www.renovest.dk Værdifuld viden AARS GENBRUGSPLADS LØGSTØR GENBRUGSPLADS Dybvad Mølle Vej 1, 9600 Aars Mandag - fredag... kl. 07.00-17.00 Lørdag... kl. 09.00-15.00

Læs mere

GØR DET FOR MILJØET GENBRUG AF VINFLASKER DET MILJØRIGTIGE VALG

GØR DET FOR MILJØET GENBRUG AF VINFLASKER DET MILJØRIGTIGE VALG GØR DET FOR MILJØET GENBRUG AF VINFLASKER DET MILJØRIGTIGE VALG Har I taget stilling? Vil I være med til at videreføre det danske flaskegenbrugssystem til gavn for miljøet og hele Danmark. Så er det nu

Læs mere

AFFALD. læs mere på side 4-5

AFFALD. læs mere på side 4-5 nyhedsbrev fra københavns kommune SEPTEMBER 2009 AFFALD KBH SORTERINGs- GUIDE RIV UD OG GEM læs mere på BAGSIDEN AFFALD ER OGSÅ KLIMA SÅ MEGET CO2 KAN DU SPARE VED AT SORTERE læs mere på side 3 HUS ELLER

Læs mere

AFFALD. - før, nu og i fremtiden. Aktivitetshæfte

AFFALD. - før, nu og i fremtiden. Aktivitetshæfte AFFALD - før, nu og i fremtiden Aktivitetshæfte STENALDEREN Jæger og fisker LANDET I 1700-TALLET UDE PÅ LANDET BYEN I 1700-TALLET LIVET FRA 1930-1970 Da FARFAR var ung INDE I BYEN BYEN FRA 1850-1930 LIVET

Læs mere

Sorteringsvejledning 2013

Sorteringsvejledning 2013 Sorteringsvejledning 2013 App Akkumulatorer Apotekerordning Asbestholdigt affald Batterier Bekæmpelsesmidler Bestiller ordning Aalborg Forsyning, Renovation har nu også en Skidt App: Hjælp os med at holde

Læs mere

Velkommen til Tom Dåses Returskole

Velkommen til Tom Dåses Returskole Velkommen til Tom Dåses Returskole Hej, jeg hedder Glas-Mads. Velkommen til vores opgavebog. Mit navn er Petra Plast. Vi skal både regne og tegne og gætte. Jeg hedder Tom Dåse. Har du lyst til at blive

Læs mere

Ordensreglement for. Boligforeningen Møllevænget

Ordensreglement for. Boligforeningen Møllevænget Ordensreglement for Boligforeningen Møllevænget Vedtaget på repræsentantskabsmødet 2011 Boligforeningen Møllevænget skiller sig ud fra andre bebyggelser Vi vil fremhæve, at man kommer langt med et godt

Læs mere

Håndtering af affald. Afdeling 52 - Fyrkildevej

Håndtering af affald. Afdeling 52 - Fyrkildevej Håndtering af affald Afdeling 5 - Fyrkildevej Lån en trailer Ved bortskaffelse af diverse til genbrugsplads kan du låne en trailer ved henvendelse på varmemesterkontoret. Depositum kr. 00,- Indhold Affaldstyper...4

Læs mere

* affald * thùng rác * waste

* affald * thùng rác * waste Affald og ressourcer i Danmark og Vietnam Undervisningsmateriale fra Skolernes EnergiForum august 2011 * affald * thùng rác * waste Affald og ressourcer i Danmark og Vietnam Baggrund Vi har store udfordringer

Læs mere

KAN EN BAMSE FÅ ET NYT LIV?

KAN EN BAMSE FÅ ET NYT LIV? ? Eleverne skal undersøge, hvilke alternative muligheder der er til at smide sit brugte legetøj ud i skraldespanden. De skal lære om, hvad det betyder for miljø og ressourceforbruget, hvis man i stedet

Læs mere

gladsaxe.dk Dit affald her får du svar

gladsaxe.dk Dit affald her får du svar gladsaxe.dk Dit affald her får du svar Information om Gladsaxe Kommunes affaldsordninger 2007 1 Indholdsfortegnelse 5 Dagrenovation 9 Hjemmekompost 11 Papir, flasker og glas 12 Affaldsvejviser 15 Haveaffald

Læs mere

Her udnytter vi affaldet 100 %

Her udnytter vi affaldet 100 % Her udnytter vi affaldet 100 % Sammen kan vi gøre det bedre TAS I/S er et fælleskommunalt interessentselskab ejet af Fredericia, Kolding, Middelfart og Vejle kommuner. TAS står for Trekantområdets Affaldsselskab.

Læs mere

MADSPILD OG EMBALLAGE

MADSPILD OG EMBALLAGE FORLØB NR. 6 Hvad er din madpakke pakket ind i? Det er ikke helt lige meget, hvad du eller dine forældre pakker din madpakke ind i. Det betyder nemlig noget for madens holdbarhed, og der er brugt ressourcer

Læs mere

Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune

Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune Brændbart Aviser & blade Adgangsvejen Selvbetjening Haveaffald Storskrald Glas & flasker Genbrugsplads Problemaffald Indholdsfortegnelse 10

Læs mere

Miljøhåndbog. for medarbejdere. på Klub Bakkens Hjerte

Miljøhåndbog. for medarbejdere. på Klub Bakkens Hjerte Miljøhåndbog for medarbejdere på Klub Bakkens Hjerte Februar 2010 Indhold Forord Børne- og Undervisningsforvaltningens miljøpolitik Sådan gør du - Miljøregler Hvad gør vi, når vi opdager fejl? Registreringer

Læs mere

Brug pæren også når den er gået

Brug pæren også når den er gået Undgå forurening med kviksølv fra lyskilder: Brug pæren også når den er gået SPAREPÆRER OG LYSSTOFRØR INDEHOLDER KVIKSØLV. De skal indsamles korrekt for at undgå udledning af kviksølvet. Desværre ender

Læs mere

DET STORE BATTERIPROJEKT

DET STORE BATTERIPROJEKT DET STORE BATTERIPROJEKT 2 3 DEN STORE BATTERIKAMPAGNE 204 Aktivitetsmateriale med tilknyttet specialmærke LEDER TIL AKTIVITETSMATERIALE OM BATTERIGENANVEN DELSE MED TILKNYTTET SPECIALMÆRKE FORMÅL Dette

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT GENBRUG OG AFFALD

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT GENBRUG OG AFFALD GRØNT BESKRIVELSE AF OMRÅDET... 3 MÅL... 4 OPGØRELSER - HUSHOLDNINGSAFFALD... 5 OPGØRELSER - GENBRUGSPLADSER... 5 AKTIVITETER...10 TILTAG PLANLAGT I 2015...13 DEN GODE HISTORIE... 14 Ud over denne temarapport

Læs mere

Hvidovre Science Genbrugsstationen

Hvidovre Science Genbrugsstationen Hvidovre Science Genbrugsstationen Ideer/forslag til at arbejde med affald og miljø med inddragelse af Hvidovre Grenbrugsplads. 4.klasse Fælles mål II - Trinmål efter 4.klasse Den nære omverden - Sortere

Læs mere

EAK-kode Affaldsart Daglig benævnelse

EAK-kode Affaldsart Daglig benævnelse Skive Kommune Skive Renovation 4-S Kåstrupvej 20 7860 Spøttrup Plan- og Virksomhedsafdelingen J.nr. AAR-432-00120 Ref. krrst/nijol 5. november 2010 Skive renovation 4-S Afgørelse om ændringer til positivliste

Læs mere

Affaldshåndtering i Vestsjællandscenteret

Affaldshåndtering i Vestsjællandscenteret Affaldshåndtering i Vestsjællandscenteret pet lægges sammen og afleveres i pet sendes Flamingo Flamingo skal afleveres i plastposer ved affaldssorteringen i varegården. Flamingo anvendes til produktion

Læs mere

Bykompostspanden. terrasse.

Bykompostspanden. terrasse. Bykompostspanden Vil du gerne genbruge dit madaffald og lave din egen kompost på en nem og enkel måde? Så er Bykompostspanden løsningen! Uanset om du bor i hus, lejlighed, sommerhus eller kolonihave, og

Læs mere

Rapport på projekt SAGA madaffald

Rapport på projekt SAGA madaffald Rapport på projekt SAGA madaffald Udført af for ejerkommunerne Haderslev, Vejen, Kolding og Tønder. I perioden 01. november 2012 28. februar 2013 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Målsætninger... 3 Fakta...

Læs mere

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND Vand er liv brug det med omtanke Renhed Vand er liv Energi Fællesskab Velvære Leg Lyst Ansvar Omtanke Behov For millioner af år siden var hele kloden dækket af vand.

Læs mere

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... På Sporet af Skidtet. 3.-6. klasse. Navn: VARETRANSPORT

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... På Sporet af Skidtet. 3.-6. klasse. Navn: VARETRANSPORT .......................................... På Sporet af Skidtet 3.-6. klasse Navn: 1 Havnegades nedgravede løsninger Tegn eller skriv fem forskellige slags affald til hver fraktion Hvorfor er dette en

Læs mere

skoleavisen com Miljø Natur & Teknik Dansk Fysik & Kemi Et undervisningstilbud fra metroxpress og Turbine Forlaget En dansker: Affald i skolen:

skoleavisen com Miljø Natur & Teknik Dansk Fysik & Kemi Et undervisningstilbud fra metroxpress og Turbine Forlaget En dansker: Affald i skolen: Miljø skoleavisen com Et undervisningstilbud fra metroxpress og Turbine Forlaget Natur & Teknik Dansk Fysik & Kemi Nr. 16 Produceret i samarbejde med En dansker: Mobiltelefon: Affald i skolen: Farligt

Læs mere

Genbrug v. Hans Bjerre, RTS

Genbrug v. Hans Bjerre, RTS Genbrug v. Hans Bjerre, RTS Genbrug.. Et oplæg til holdningsbearbejdning og affaldshåndtering For ca. 85 grundforløbselever på RTS Hans Bjerre.. Velkommen.. Præsentation, sådan blev uge 9 brugt. Første

Læs mere

Aflevering af mindre mængder erhvervsaffald på Genbrugspladsen.

Aflevering af mindre mængder erhvervsaffald på Genbrugspladsen. Bilag 1: Forslag til tillæg 4, til Ringsted Kommunes erhvervsaffaldsregulativ, incl. 2 bilag. Aflevering af mindre mængder erhvervsaffald på Genbrugspladsen. Særlige bestemmelser for aflevering af mindre

Læs mere

Status 2004. Bilag til Affaldsplan 2005: Udarbejdet af Nordforbrænding for:

Status 2004. Bilag til Affaldsplan 2005: Udarbejdet af Nordforbrænding for: Bilag til Affaldsplan 2005: Status 2004 Udarbejdet af Nordforbrænding for: Allerød Kommune Fredensborg-Humlebæk Kommune Hørsholm Kommune Karlebo Kommune Søllerød Kommune Præsentation af kommunerne Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat om problemstillinger til enkelte fraktioner/ grupper af farligt affald

Notat om problemstillinger til enkelte fraktioner/ grupper af farligt affald Notat om problemstillinger til enkelte fraktioner/ grupper af farligt affald Baggrund Notatet er udarbejdet som en del af projektet Håndtering af farligt affald i mellemstore og mindre byer samt bygder

Læs mere

Sorteringsvejledning til dit affald

Sorteringsvejledning til dit affald Sorteringsvejledning til dit affald Introduktionstekst: For at skåne miljøet mest muligt, er det vigtigt, at det affald du afleverer på genbrugsstationen kommer i den rigtige container. Jo bedre affaldet

Læs mere

Returlogistik i Dansk Retursystem A/S. Den Danske Logistikkonference - 28 oktober 2014

Returlogistik i Dansk Retursystem A/S. Den Danske Logistikkonference - 28 oktober 2014 Returlogistik i Dansk Retursystem A/S Den Danske Logistikkonference - 28 oktober 2014 Dansk Retursystem A/S en miljøvirksomhed Dansk Retursystem A/S skaber råstoffer og en renere natur Vi gør brugte flasker

Læs mere

Afgrænsning af produkter omfattet af lovgivningen (BAT)

Afgrænsning af produkter omfattet af lovgivningen (BAT) Afgrænsning af produkter omfattet af lovgivningen (BAT) nuar 2014 DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Driftsinstruktioner og undervisningsmateriale - elektronikaffald

Driftsinstruktioner og undervisningsmateriale - elektronikaffald Driftsinstruktioner og undervisningsmateriale - elektronikaffald Driftsinstruktioner elektronikaffald I dette kapitel gennemgås trin for trin hvordan en række udvalgte elektroniktyper adskilles. Der er

Læs mere

Dansk Affald - en værdifuld ressource! På vej mod 100% genanvendelse. øget genbrug & genanvendelse med DuoFlex Centralsortering

Dansk Affald - en værdifuld ressource! På vej mod 100% genanvendelse. øget genbrug & genanvendelse med DuoFlex Centralsortering Dansk Affald - en værdifuld ressource! På vej mod 100% genanvendelse øget genbrug & genanvendelse med DuoFlex Centralsortering Dansk Affald en værdifuld ressource! Miljøministeriets nye ressourcestrategiplan

Læs mere

FIND-fasen er idéfasen, hvor eleverne udtænker løsninger på de problemstillinger, de har fundet.

FIND-fasen er idéfasen, hvor eleverne udtænker løsninger på de problemstillinger, de har fundet. FIND... FIND-fasen er idéfasen, hvor eleverne udtænker løsninger på de problemstillinger, de har fundet. I denne kreative proces udvælger eleverne de løsninger, de mener er realistiske at gennemføre. FIND

Læs mere

TOM DÅSE OG HANS GEN AN-VENNER EN FAGBOG OM GENANVENDELSE. 2.-4. klasse

TOM DÅSE OG HANS GEN AN-VENNER EN FAGBOG OM GENANVENDELSE. 2.-4. klasse TOM DÅSE OG HANS GEN AN-VENNER 2.-4. klasse EN FAGBOG OM GENANVENDELSE Velkommen til bogen om mig og mine venner. Tom Dåse Vi er en slags genan-venner Petra Plast for vi brugt igen og igen. Når vi er tomme.

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

HVAD ER DIT TØJ LAVET AF?

HVAD ER DIT TØJ LAVET AF? FORLØB NR. 3 Vidste du, at tekstilbranchen er en af verdens mest forurenende brancher? Mange tænker ikke over, hvor mange ressourcer der er forbundet med fremstilling af tekstil, og mange køber rigtig

Læs mere

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015)

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) For alle affaldstilførsler gælder, at køretøjet skal vejes både før og efter

Læs mere

Brugerundersøgelse 2009. i Viborg Kommune

Brugerundersøgelse 2009. i Viborg Kommune i Viborg Kommune Indledning Kilde Consult skal gennemføre en brugerundersøgelse på genbrugsstationerne i Viborg Kommune. Undersøgelsen er gennemført i starten af 2009 i forbindelse med, at der skal udarbejdes

Læs mere

TIP EN 13 ER (MINDRE KLASSER) 1. Hvad renser vi IKKE vores spildevand for? Sand Kvælstof Mikroplast

TIP EN 13 ER (MINDRE KLASSER) 1. Hvad renser vi IKKE vores spildevand for? Sand Kvælstof Mikroplast TIP EN 13 ER (MINDRE KLASSER) 1. Hvad renser vi IKKE vores spildevand for? Sand Kvælstof Mikroplast 2. Hvad kommer der ud af forbrændingsovnen? Slagger Ild Vand 3. Hvordan renser man røg? Man vasker det

Læs mere

Velkommen. til Haveforeningen Engly

Velkommen. til Haveforeningen Engly Velkommen til Haveforeningen Engly Velkommen til Haveforeningen Engly Når man køber hus i Engly, skal man godkendes af bestyrelsen. Det fremgår af Haveforeningen Englys vedtægter, som nye beboere forpligter

Læs mere

mindre AFFALD Sådan undgår du at smide ud

mindre AFFALD Sådan undgår du at smide ud nyhedsbrev fra københavns kommune juni 2010 AFFALD KBH sorteringsguide RIV UD OG GEM læs mere på BAGSIDEN mindre AFFALD Sådan undgår du at smide ud læs mere på side 2 HUS ELLER LEJLIGHED? ELSPAREPÆRER

Læs mere

MILJØ & ENERGI MED VISIONER NORDFORBRÆNDING

MILJØ & ENERGI MED VISIONER NORDFORBRÆNDING MILJØ & ENERGI MED VISIONER NORDFORBRÆNDING HELSINGØR FREDENSBORG NORDFORBRÆNDING HØRSHOLM ALLERØD RUDERSDAL 2 NORDFORBRÆNDING Er et fælleskommunalt affaldsselskab stiftet i 1965. INTERESSENTERNE ER: Allerød

Læs mere

Husorden. for. Edison Park. Herlev Boligselskab

Husorden. for. Edison Park. Herlev Boligselskab for Edison Park Herlev Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 Forord En boligafdeling med mange beboere er et miniature samfund, hvor man bliver mere eller mindre

Læs mere

En T-shirts livscyklus

En T-shirts livscyklus En T-shirts livscyklus Når du køber en ny bomulds T-shirt, har den allerede været på en lang rejse og krævet en masse ressourcer. Måske er bomulden, som T-shirten er lavet af, dyrket i Afrika, spundet

Læs mere

KBH. Jeg passer på miljøet for vores børns fremtid. læs mere på side 6-7

KBH. Jeg passer på miljøet for vores børns fremtid. læs mere på side 6-7 nyhedsbrev fra københavns kommune JUNI 2009 AFFALD KBH Jeg passer på miljøet for vores børns fremtid SORTER DIT AFFALD find nærmeste Genbrugsstation læs mere på side 2-3 SPAR PÅ SKRALDET følg varens vej

Læs mere

Genanvendelse i bilindustrien

Genanvendelse i bilindustrien Genanvendelse i bilindustrien Tejs Laustsen Jensen Skibsteknisk Selskab 12. September 2011 Konsumprodukt Ved skrotningstidspunkt helt primært private ejere 2.1 millioner personbiler i Danmark Gennemsnitlig

Læs mere

AFFALDETS RESSOURCER LÆR AT SE VÆRDIEN I DIT AFFALD! AKTIVITET 1 FORLØB NR. 1. Hvad er affald, og hvad er ressourcer?

AFFALDETS RESSOURCER LÆR AT SE VÆRDIEN I DIT AFFALD! AKTIVITET 1 FORLØB NR. 1. Hvad er affald, og hvad er ressourcer? AFFALDETS RESSOURCER LÆR AT SE VÆRDIEN I DIT AFFALD! FORLØB NR. 1 Har du nogensinde tænkt over, at dit affald har værdi? Vores affald indeholder det, man kalder ressourcer. Det betyder, at vores affald

Læs mere

KULSVIERHYTTENS VEJLEDNINGSBOG

KULSVIERHYTTENS VEJLEDNINGSBOG KULSVIERHYTTENS VEJLEDNINGSBOG Hvad skal jeg tage med til hytten?... 2 Find vej til hytten... 2 GPS koordinater til hytten... 2 Kørselsvejledning fra Helsingborg... 2 Ved ankomst til hytten... 4 Strøm...

Læs mere

Miljøhåndbog for Herstedøster Skole og tilknyttede SFO-afdelinger

Miljøhåndbog for Herstedøster Skole og tilknyttede SFO-afdelinger Miljøhåndbog for Herstedøster Skole og tilknyttede SFO-afdelinger 2 Indhold Forord 4 Børne- og Undervisningsforvaltningens miljøpolitik 5 Herstedøster Skoles miljømålsætning 5 Hvad gør vi, når vi opdager

Læs mere

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen Elektronik er en videnskab og et fagområde, der beskæftiger sig med elektriske kredsløb og komponenter. I daglig tale bruger vi også udtrykket elektronik om apparater, der udnytter elektroniske kredsløb,

Læs mere

Forskrift for brug af brændeovne m.v.

Forskrift for brug af brændeovne m.v. Forskrift for brug af brændeovne m.v. Forskrift nr. 1/2009 Teknik og Miljø Baggrund 1. Som hjælp til borgerne, har Sønderborg Kommune udarbejdet denne forskrift. Den indeholder regler for korrekt brug

Læs mere

Velkommen til Umbrien

Velkommen til Umbrien Velkommen til Umbrien Hermed en række nyttige informationer. Området. Svømmebad. Nærmeste offentlige svømmehal ligger i Montecchio, til venstre lige inden man kører op i byen. Seværdigheder. Domkirken

Læs mere

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Baggrund Byrådet har besluttet at afprøve en ny type anlæg til indsamling af genanvendelige materialer. Senest med regeringen ressourcestrategi er der lagt

Læs mere

19.30 FÆLLES OPSAMLING Borddiskussion af uddelte spørgsmål. Spørgsmålsvis opsamling (bordene rundt) v/morten

19.30 FÆLLES OPSAMLING Borddiskussion af uddelte spørgsmål. Spørgsmålsvis opsamling (bordene rundt) v/morten Referat Affaldsbasar 29.11.2012 - Stenløse Rådhus kl. 17-20 Deltagere: Borgere, se vedlagte liste over grupper. Fra Center for Teknik og Miljø: Ingela Karlsson, centerchef, Malene Leth Kobbernagel, Tina

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-12-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

POST 1: UDVINDING DILEMMA:

POST 1: UDVINDING DILEMMA: POST 1: UDVINDING DILEMMA: Din mobiltelefon er blevet stjålet, og du skal have ny. Hvad vælger du? 1. Jeg køber en model, der er lavet af 50 % genanvendte materialer. 2. Jeg vælger den nyeste model, som

Læs mere

Indholdsfortegnelse Børnehjælpen Ghana Fakta om Ghana Agbogbloshie Lossepladsen Ætser dem op Tjener mindre end 3 danske kroner Uendeligt Kredsløb

Indholdsfortegnelse Børnehjælpen Ghana Fakta om Ghana Agbogbloshie Lossepladsen Ætser dem op Tjener mindre end 3 danske kroner Uendeligt Kredsløb Indholdsfortegnelse Børnehjælpen Ghana 4 Fakta om Ghana 5 Agbogbloshie Lossepladsen 6 Ætser dem op 7 Tjener mindre end 3 danske kroner 8 Uendeligt Kredsløb 8 Fremragende forretning 9 Giv børnene en fremtid

Læs mere

Hvem skal jeg lytte til? (Ansvar og pligter)

Hvem skal jeg lytte til? (Ansvar og pligter) roskilde festival Hvem skal jeg lytte til? (Ansvar og pligter) Som medarbejder er du forpligtet til at lytte og rette dig efter alle henstillinger og påbud, der kommer fra enten: Den vagtansvarlige i boden

Læs mere