Energi i affald. ud af forbrændingen, for affaldet bliver både til varme og elektricitet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energi i affald. ud af forbrændingen, for affaldet bliver både til varme og elektricitet."

Transkript

1 Energi i affald På s forbrændingsanlæg brænder vi det affald, der ender i skraldesækken både hjemme hos din familie og på en virksomhed. Alligevel kommer der genbrug ud af forbrændingen, for affaldet bliver både til varme og elektricitet. Slagger Op til 25% af affaldet på et forbrændingsanlæg kan ikke brænde men bliver til slagger. Slaggerne kan f.eks. være stumper af glas og porcelæn eller ting af jern og metal. Slaggerne kan bruges som underlag, når man bygger nye veje og pladser. Vand Hver gang brænder 1 ton affald, bruger vi ca. 600 liter vand. Vandet bruges til at afkøle slagger, rense røgen og fylde i kedlen, hvor det bliver til fjernvarmevand. Det meste vand ender som vanddamp og ledes ud gennem skorstenen. Fjernvarme Varmen i ovnen udnyttes til at fremstille fjernvarme med. Det foregår ved hjælp af en dampturbine. Hos producerer vi årligt ligeså meget strøm som 4000 boliger bruger på et år. El Varmen i ovnen udnyttes også til at producere strøm. Det sker ved hjælp af en turbine og en generator. Hos producerer vi årligt ligeså meget strøm som 7000 boliger bruger på et år. Røg Røg fra forbrænding af affald er meget forurenet. Det skyldes, at der er miljøskadelige stoffer i mange af de ting, vi smider i affaldssækken. Derfor renser røgen grundigt, før vi sender den op gennem skorstenen. Flyveaske Røgen renses bl.a ved hjælp af filtre, der virker ligesom en støvsuger. De støvpartikler, der suges ud, kaldes flyveaske. Flyveaske er meget forurenet, og man er derfor nødt til at lægge det på en miljøsikker losseplads, så det ikke kommer ud i naturens kredsløb.

2 Dit husholdningsaffald Brændbart affald er det, vi smider i affaldssækken, når alt genanvendeligt og miljøfarligt affald er sorteret fra. Mere end halvdelen af affaldet fra en almindelig familie er brændbart affald. Restaffald Den tomme smørpakke, den kasserede opvaskebørste og nettet fra appelsinerne ender i skraldespanden som restaffald. Det gælder også affald, der er vådt og snavset, som f.eks. bakken fra en pizza eller bleer. Sølvpapir Plast Ved fremstilling af sølvpapir, der er lavet af aluminium, bruges der langt mere energi end ved fremstilling af f.eks. madpapir og plastik. Derfor bør man undgå at bruge sølvpapir både i køleskabet og på madpakken. Sølvpapir kan ikke genbruges og skal derfor smides i skraldespanden, så det kan gå til forbrænding. Mælkekartoner Der er plast overalt. I legetøj, rundt om den mad, vi køber, og i mange maskiner. Man kan genbruge plast, hvis det er rent, men det gælder som regel ikke for plast fra madvarer. Emballageplast skal derfor smides i skraldespanden, så det kan blive brændt. Mælke- og juicekartoner er lavet af pap, men de kan ikke genanvendes. Det skyldes, at papkartonerne indvendigt er beklædt med plastik, så de kan holde på væsken. Kartonerne skal altså brændes, men ikke hjemme i brændeovnen, for det forurener. PVC PVC er en speciel type plast, der både kan være hård og blød. F.eks. er plasttagrender, plastvinduer, vinylgulve, haveslanger og plastpersienner lavet af PVC. Det er problematisk at brænde PVC-affald og derfor må PVC ikke smides i skraldespanden. Det skal derimod afleveres på genbrugspladsen, så det kan blive genanvendt eller deponeret.

3 Lær at kompostere Kompostering er en naturlig proces, hvor bakterier og smådyr omsætter grønt køkkenaffald til muld. Kompostering af grønt køkkenaffald tager mindst 1 år. Gang i komposten Sådan starter du Placér din kompostbeholder på et skyggefuldt sted, så komposten ikke udtørrer. Læg eventuelt et par havefliser under, eller lad beholderen stå frit så der kommer luftcirkulation til hullerne i bunden. Læg et cm lag kviste og grene i beholderens bund. Egnet til kompost Komposteringen går hurtigere, hvis du jævnligt ilter det grønne køkkenaffald, ved at stikke med beluftningsstokken i kompostbeholderen. Du kan også ilte komposten ved at blande ny kompost med den gamle kompost. Kompostorme er et alternativ til iltning, fordi ormenes gange belufter komposten. Du skal huske at vande komposten, så den ikke bliver for tør. Hvad kan komposteres? frugt rå grøntsager og skræller kaffegrums og teblade blomster og potteplanter gødning fra små kæledyr hækafklip og grene (findelte) æggeskaller (kogte) Hvad kan ikke komposteres? fisk og kød brød mælkeprodukter sovs ben mælkeprodukter aske Køb en beholder Miljø og økonomi Køb en kompostbeholder hos og lav genbrug i din egen have. Den koster kun 250 kr., og så leverer vi den til din hoveddør. Du får også en køkkenspand til det grønne køkkenaffald og en beluftningsstok. Du kan bruge bioposer til køkkenspanden. Bioposer nedbrydes sammen med komposten. Man kan kompostere ca. 1/3 af husholdningsaffaldet. Din familie kan på den måde spare penge ved at få afhentet skraldesækken sjældnere. I kan også spare nogle køreture til genbrugspladsen med haveaffald og på udgifterne til spagnum eller havegødning. Sådan gør komposterer det have- og grenaffald, som afleveres på genbrugspladserne. Årligt komposterer ton haveaffald, der bliver til ton kompost. Have- og grenaffald hakkes i småstykker, inden det lægges i miler (lange rækker). Milerne vendes jævnligt under processen. Komposten udleveres gratis af.

4 Sådan bruges komposten Kompost er direkte genbrug og gratis grøn gødning til haven. Du kan selv lave kompost af det grønne køkkenaffald og haveaffaldet. Og komposten har mange gode anvendelsesmuligheder. Til jordforbedring Kompost kan bruges til jordforbedring, dvs. ændring af jordens kvalitet. Sandede jorde bliver mere vandholdende. Lerjorde bliver mere luftede og drænende samt lettere at arbejde med. I køkkenhaven Til blomsterne Kompost er god næring til køkkenhaven. Komposten forbedrer jordens evne til at holde på næringsstoffer. Bland ca. 0,5 cm kompost i jorden inden såning eller udplantning i haven og suppler med kvælstofgødning. Komposten giver også god næring til drivhusplanter, der vokser hurtigt f.eks. agurker. Bland 0,5 cm kompost i jorden inden såning eller udplantning i haven. Man må aldrig så eller plante i ublandet kompost. Hvis du skal tilplante eller så i kummer, krukker eller potter, skal du blande 1 del kompost med 5 dele ugødet spagnum først. s kompost På græsplænen Kompost kan være med til at udbedre slidskader på græsplænen. Bland 1 del kompost med 4 dele sand og spred det ud på græsplænen. Komposten kan også bruges som en nærende top-dressing til gamle græsplæner. Hvis du skal anlægge en ny græsplæne, kan du med fordel blande 1,5 cm kompost i jorden inden såning. s have- og grenkompost, har samme anvendelse, som den kompost du selv kan fremstille ved hjemmekompostering. Når du henter kompost på genbrugspladsen, kan du få en kompostdeklaration, som forklarer hvad komposten indeholder. Bekæmp ukrudt Brug også komposten som et dæklag mod ukrudt. Dæklaget hæmmer ukrudtsfrøenes mulighed for lys og spiring. Kompost er derfor et miljøvenligt alternativ til kemisk ukrudtsbekæmpelse. Komposten giver også en pæn og ensartet jorddækning i bede eller mellem træer og buske. Husk, at komposten ikke må ligge helt op af plantens stamme ved ukrudtsdækning.

5 Det bobler af genbrug Du kender sikkert s bobler til papir. Men ved du også, hvad der må - og ikke må - komme i boblerne? Telefonbøger Ja tak! Alle telefonbøger må komme i boblerne. Limen i ryggen af telefonbøgerne kan opløses på papirfabrikken. Skrivepapir Ja tak! Alt tegne-, skrive- og kopipapir samt rudekuverter og papir, der er klipset sammen, må komme i boblerne. Beskidt papir Nej tak! Papir, der indeholder madrester eller på anden måde er beskidt må ikke komme i boblerne. Beskidt papir skal i skraldespanden. Pap Reklamer Nej tak! Pap må ikke komme i boblerne til papir men kan afleveres på s genbrugspladser. Pap kan genbruges og bliver til nyt bølgepap. Ja tak! Alle former for reklamer og tryksager må komme i boblerne. Denne type papir indeholder meget tryksværte, som kan opløste på papirfabrikken. Ja tak! Alle former for aviser og magasiner må komme i boblerne. Mere end 55% af alle de aviser og reklamer, der bliver smidt ind gennem brevsprækkerne, indsamler igen og sender til genbrug. Aviser Papircontainer Du kan få en lille container til papir hjemme ved dit hus. I containeren må komme de samme typer papir i som i boblerne. Containeren tømmes en gang om måneden.

6 Bliv genbrugsnørd Det kan betale sig at genanvende papir frem for at brænde det. Avispapir kan genanvendes op til fem gange, men kun brændes én gang. Fremstilling af genbrugspapir kræver ikke så meget vand og energi som fremsttilling af nyt papir. Indsamling Rensning indsamler alt papiret fra boblerne og genbrugspladserne. På vores genbrugscenter presser vi papiret i store baller og sender det på lastbil til en papirfabrik. Ved rensning af papir opløses papiret først i vand, så cellulosefibrene adskilles. Under processen fjernes urenheder som f.eks. papirklips og hæfteklammer i en si. Trykfarven udvaskes ved en afsværtningsproces, hvor sæbebobler opfanger trykfarven, der efterfølgende centrifugeres fra. Fremstilling Blegning Af papirmassen kan man nu fremstille nyt papir. Først afvandes papirmassen ved at sprede den ud mellem to filterduge. Herefter køres papiret gennem en række valser, og det færdige papir rulles op på store ruller. På det sidste trin bleges papirmassen. I dag foregår blegningen med brintoverilte og ikke som tidligere - med klorholdige blegemidler. Besparelser Der er store miljømæssige fordele ved at indsamle og genanvende papir og dermed reducere de mængder, der ellers ville gå til forbrænding. Energiforbruget ved produktion af genbrugspapir er væsentligt mindre end ved produktion af nyt papir. Det betyder mindre forurening, ved produktion af genbrugspapir end ved produktion af nyt. Kvaliteter Kvaliteten af genbrugspapir afhænger af den teknologi papirfabrikken anvender og af papirtypen. En vigtig fakter ved papirtypen er cellulosefibernes længde.

7 Så godt som nyt Vi bruger alle genbrugspapir i vores hverdag - f.eks. når vi skriver et brev, læser en avis eller køber æg. Papir blev opfundet for næsten 2000 år siden i Kina, og i Danmark blev der fremstillet papir første gang i 1573 i Skåne. Aviser Æggebakker Aviser laves af kasserede aviser og reklamer. Reklamer er en finere kvalitet af papir, selvom de indeholder meget tryksværte. Æggebakker laves af bl.a. kasserede aviser og reklamer. Denne type papir har ikke så fin en kvalitet. Kontorpapir Køkkenrulle Kontorpapir er lavet af bedre kvaliteter af papir - f.eks. kasseret kontorpapir. Køkkenruller er lavet af finere, kasseret papir - f.eks. kontorpapir. Til denne type papir anvendes desuden nye cellulosefibre. Mænger I 2001 blev der i Danmark genbrugt ca ton papir, hvilket er 53% af det samlede forbrug af papir. Det svarer til, at hver indbygger i Danmark afleverede 135 kg papir til genbrug.

8 Boblerne er altid klar Du kender sikkert s bobler til glas og flasker. Men ved du også, hvad man må - og ikke må - komme i boblerne? Vinflasker Ja tak! Stort set alle typer af vinflasker kan genbruges uden omsmeltning. Efter at flaskerne er sorteret og skyllet kan de fyldes med vin igen. hele vin- og siritusflasker udgør ca. 40% af mængden i boblerne. Ja tak! Flasker og glas der har været brugt til f.eks. drikkevarer, saft, ketchup, dressing og lignende kan også genbruges. Skyl glas og flasker i vand og lad gerne skruelåget sidde på. Flasker og glas Dåser Konservesdåser Ja tak! Øl- og sodavandsdåser er lavet af aluminium eller jern. Uanset hvad de er lavet af, må du gerne komme dem i boblerne. Men vær opmærksom på, at du måske kan få pant tilbage på dåserne i forretninger. Nej tak! Konservesdåser, som har indeholdt madvarer, må ikke komme i boblen. Dåser til f.eks. kattemad, makrel eller flåede tomater skal i affaldssækken, så de kan blive brændt på s forbrændingsanlæg. Keramik m.m. Nej tak! Keramik, porcelæn, vinduesglas og el-pærer må ikke komme i boblen. Aflevér i stedet disse ting på genbrugspladsen i de tilhørende containere. Hvis disse affaldstyper kommer i boblen, vil de forurene glasset, og hele læs af dejligt genbrugeligt glas og flasker havner i stedet på lossepladsen til ingen verdens nytte. Det kan godt lyde, som om alle flasker og glas går i stykker, når man smider dem i boblerne. Men heldigvis er det ofte kun glassene, der går i stykker. Og da de alligevel skal smeltes om til nyt glas, gør det ikke så meget. Vinflasker er lavet at tykt glas, og de fleste flasker er hele, når de sorteres. Glasskår

9 Hårdt genbrug Genbrug af glas og flasker sparer på brugen af naturens råstoffer. En vinflaske kan genbruges mange gange, og det sparer også energi ved fremstilling af nye flasker. Indsamling Skyldning indsamler flasker og glas fra boblerne og genbrugspladerne. På vores genbrugscenter sorterer vi glas, flasker og dåser manuelt. Nyt igen Mere end 70 typer af vinog spiritusflasker kan anvendes direkte. De hele flasker sendes til et fuldautomatisk flaskesorteringsanlæg, hvorefter flaskerne skylles. Så mangler de kun, at blive fyldt med vin igen. Ved at genbruge flasker, glas og dåser sparer man på brugen af jomfruelige råstoffer i naturen. Energiforbruget ved at genbruge materialer er også meget mindre. F.eks. sparer man 90% af energien ved genbrug af aluminiumsdåser og 60% ved jerndåser i forhold til at lave dåser af nye råstoffer. Omsmeltning Glas laves af kvartssand, soda og kalk. Op til 90% knust glasaffald kan blandes i. Det hele smeltes i en ovn, der varmes op til C. Dåser Øl- og sodavandsdåser er lavet af aluminium eller jern. Ved hjælp af en magnet tages jern-dåserne fra. Dåserne smeltes om på metalværker og indgår i produktionen af nye materialer af aluminium eller jern. Ved at genbruge flasker, glas og dåser sparer man på brugen af jomfruelige råstoffer i naturen. Energiforbruget ved at genbruge materialer er også meget mindre. F.eks. sparer man 90% af energien ved genbrug af aluminiumsdåser og 60% ved jerndåser i forhold til at lave dåser af nye råstoffer. Besparelser

10 Nyt og gammelt Genbrugsglas indgår i mange forskellige sammenhænge, lige fra byggematerialer til brugskunst. Glas blev opfundet for over 6000 år siden af ægypterne. Byggemateriale Brugskunst Glasaffald kan bruges til mange forskellige byggeformål. Det kan erstatte grus i veje og stier. Glasaffald kan bruges til produktion af byggematerialer. Man laver også sandpapir af glasaffald, ligesom det kan bruges som blæsemiddel til sandblæsning af huse. Glasaffald kan også bruges til glaskunst. Glasskår kan smeltes om til de flotteste skåle og drikkeglas. Farvede glas kan limes sammen, og lyset kan spille i de mange flotte farver. Vinflasker De sorterede og skyllede vinflasker sendes til tapperier i Danmark eller udlandet, hvor flaskerne fyldes med vin igen. Vinflasker kan gebruges gange. Konservesglas Glasuld bruges til isolering af huse. Glasuld laves af de samme materialer som almindelig glas. En del af råvarerne til produktion af glasuld består af glasaffald fra eksempelvis termoruder. Klare glasskår knuses og smeltes om til nye flasker og glas, der igen kan fyldes med ketchup, marmelade og lignende. Mængder I 2000 blev der i Danmark genanvendt tons glasemballage, hvilket er 66% af det samlede forbrug. Det svarer til at hver indbygger i Danmark afleverede 25 kg glas til genanvendelse.

11 Batterier skal indsamles Batterier kan indeholde mange forskellige miljøskadelige stoffer. Derfor er det vigtigt, at alle brugte batterier indsamles til særlig behandling, så de ikke skader miljøet. har over 500 gule batterispande stående rundt omkring i forretninger og supermarkeder. Her kan du aflevere dine brugte batterier. Du kan også aflevere dem på genbrugspladsen. ENGANGS BATTERIER Brunsten GENOPLADELIGE BATTERIER Nikkel-cadmium Brunstens batterier er den billigste batteritype men også den med kortest levetid. Brunstensbatterier indeholder bl.a. zink og mangandioxid, men ikke de miljøskadelige tungmetaller som kviksølv og cadmium. Brunstensbatterier anvendes typisk i lommelygter og legetøj. Alkaliske Ni/Cd batterier er meget miljøskadelige p.g.a. indholdet af cadmium. Brugen af Ni/Cd batterier er på retur, da der findes mere miljøvenlige alternativer som f.eks. nikkel-metalhydrid og lithium-ion batterier. Ni/Cd batterier anvendes oftest i håndværktøj, mobiltelefoner, videokameraer og anden bærbar elektronik, men kan også anvendes/findes i f.eks. cykellygter og legetøj. Nikkel - metal Alkaliske batterier er den almindeligste batteritype og har ca. 5 gange så lang levetid som de billigere brunstensbatterier. Nye alkaliske batterier indeholder bl.a. zinkpulver og mangandioxid, men ikke de miljøskadelige tungmetaller som kviksølv og cadmium. Alkaliske batterier anvendes typisk i lygter, radioer og legetøj. NiMH batterier er et godt miljørigtigt alternativ til Ni/Cd batteriet. NiMH batterier indeholder ikke cadmium eller kviksølv, og så har de en lavere vægt og længere driftstid. NiMH batterier kan anvendes i samme apparater som Ni/Cd batterier. Lithium Knapceller Bly Lithum-ion Lithiumbatterier kan kun benyttes i apparater, der er specielt beregnet til denne batteritype. Lithiumbatterier indeholder ikke kviksølv, men kan udgøre en eksplosionsfare, hvis de kortsluttes eller forsøges genopladet. Lithiumbatterier anvendes oftest i kameraer og måleinstrumenter. Knapceller er små batterier, som består af en eller flere knapper. Brugen af knapceller er meget udbredt, i f.eks. som strømforsyning i miniature-elektronik. Knapceller findes i forskellige typer og kan derfor indeholde forskellige kemiske stoffer. Bortset fra lithiumceller indeholder alle knapceller tungmetallet kviksølv. Knapceller anvendes typisk i armbåndsure, høreapparater, legetøj, kameraer, regnemaskiner og bilalarmer. Blybatterier er mest kendt som startbatterier (akkumulatorer) i biler. Blybatterier indeholder det miljøskadelige metal bly samt svovlsyre, som er stærkt ætsende. Blybatterier anvendes typisk i biler, haveredskaber og ved databackup. Husk, at akkumulatorer skal afleveres på genbrugspladsen, ikke i den gule batterispand. Lithium-ion batterier er også et miljørigtigt alternativ til Ni/Cd batterier. Det har de samme fordele med lav vægt og lang driftstid som NiMH batteriet, men arbejder med en anden spænding end andre genopladelige batterier og kan derfor kun anvendes i særlige apparater. Li-ion batterier anvendes oftest i bærbare computere, mobiltelefoner og måleinstrumenter.

12 De skjulte batterier På et helt almindeligt drengeværelse fandt vi 63 batterier! Hvor mange batterier kan du finde på dit værelse? Røgalarm Fjernbetjeninger Alle røgalarmer indeholder et batteri Du har måske også en røgalarm på dit værelse? - 1 batteri - Fjernbetjeninger til TV og stereoanlæg får strøm fra batterier - 4 batterier - Kamera Legetøj Næsten alle fotografiapparater indeholder et batteri - 1 batteri - Figurer og legetøj med lys eller lyd bl.a. Timon og walkier - 24 batterier - Musik Skrivebordet Walkman og lommeradio bruger også batterier - 4 batterier I Genbrunos lommeregner og elektriske blyantspidser fandt vi også batterier - 5 batterier - Fjernstyret bil Spil Ure I fjernstyret legetøj er der batterier i både sender og modtager - 3 batterier - Mange spil har lyde eller andre effekter, bl.a. Genbrunos Sound Safari - 18 batterier - Mange vækkeure og armbåndsure indeholder batterier - 3 batterier -

13 Når jern går igen Jern er det mest brugte metal i verden. Du møder det alle vegne. Store broer, biler, bittesmå skruer, knive og gafler kan alt sammen været lavet af jern. Vi kan genbruge jern. Derfor skal du huske at sortere det fra og aflevere det til genbrug.... Sortering modtager jern og metal på genbrugspladserne f.eks. kasserede cykler, tagrender og græsslåmaskiner. Vi sender materialerne videre til skrothandlere, som igen sender det videre i genbrugscirklen. Skrothandleren knuser jern- og metalgenstandene til små stykker i et shredderanlæg. Dernæst sorterer han materialet i tre hovedgrupper: Jern - magnetisk, Metaller - ikke-magnetisk Organisk materiale. Nyt igen Presning Nu er jernet og metallerne klar til at indgå i produktionen af nye produkter. Noget skal overfladebehandles inden brug, mens andet sælges ubehandlet til grossister. Herfra sælges det videre til f.eks. smede og større industrivirksomheder. Nogle metaller fylder meget men er samtidig lette materialer. Derfor presses det, af hensyn til transporten, i blokke, inden det bliver sendt til omsmeltning. Jern bankes sammen til knytnæve-store stykker i en hammermølle. Valsning Efter omsmeltning har man stål og metal i plader og stænger, som valses ud til f.eks. tynde plader, rør og profiljern. Valsningen sker ad flere omgange. Smelte-/valseværket smelter jern og metal i forskellige ovne, afhængig af den ønskede ståltype og -kvalitet. Hvis jern f.eks. tilføres en smule kulstof, bliver det til stål, men hvis jern i stedet tilføres krom og nikkel, bliver det til rustfrit stål. Omsmeltning

14 Der er metal overalt... Jern og metal bruges til mange formål. De forskellige materialer har forskellige egenskaber, som bestemmer deres anvendelsesmuligheder. Kobber Aluminum Kobber er meget elektrisk ledende og anvendes derfor til produkter som ledninger, elektronik og vandrør. Kobber er et smukt, blødt metal, der af samme grund bruges til lamper, brugskunst og meget andet. 40% af alt kobberskrot genbruges, og samtidig sparer man 85% af den energi man bruger, når man udvinder nyt kobber. Persienner kan være lavet af aluminium. Også gryder, sølvpapir og leverpostej-bakker er lavet af aluminium. Genbruger man aluminium, sparer man 95 % af den energi, der bruges til udvinding af nyt. På verdensplan genbruges ca. 25% af alt aluminiumsskrot. Zink Jern Jern findes i uendeligt mange forskellige variationer. Ved at legere jern får man bl.a. stål og rustfrit stål. Jern og stål bruges til mange forskellige formål, lige fra broer til små skruer. Næsten alt jern- og stålskrot genbruges. Zink kendes fra tagrender og nedløbsrør, baljer, vandkander osv. Zink bruges også til overfladebeskyttelse af jern, f.eks. plader og rør. 30% af verdens zink genbruges, og energiforbruget ved produktion af genbrugszink er 75% mindre end ved produktion af nyt zink. Nikkel Nikkel bruges til at lave jern til stål fordi det gør stålet stærkere og beskytter mod rust. Nikkel findes også i batterier og mange andre produkter som drikkevand, mad, mønter og knapper, batterier og print-plader. Det er vigtigt, at man genbruger nikkel, da der ikke er ret meget tilbage i undergrunden. Bly bruges f.eks. til afbalancering af golfkøller. Desuden anvender man bly i batterier, rør, billedrør og porcelæn. Bly er et tungmetal og dermed skadeligt for mennesker og dyr, men heldigvis genbruges ca. 80% af alt blyskrot. Man sparer mellem 65 og 87% af den energi, der kræves ved udvinding af nyt bly. Bly

AFFALD. - før, nu og i fremtiden. Aktivitetshæfte

AFFALD. - før, nu og i fremtiden. Aktivitetshæfte AFFALD - før, nu og i fremtiden Aktivitetshæfte STENALDEREN Jæger og fisker LANDET I 1700-TALLET UDE PÅ LANDET BYEN I 1700-TALLET LIVET FRA 1930-1970 Da FARFAR var ung INDE I BYEN BYEN FRA 1850-1930 LIVET

Læs mere

ssækken højst 25 kg affald i d

ssækken højst 25 kg affald i d ssækken affald højst 25 kg affald i r Læs he får u d n a, hvord ald f f a e r mind FÅ mindre affald KVIT OVERFLØDIG INDPAKNING UNDGÅ MADSPILD Vælg produkter, der ikke er pakket ind Køb kun det mad, som

Læs mere

ER PANT KUN FOR DÅSER OG FLASKER? AKTIVITET 2 FORLØB NR. 7. Design en pantordning

ER PANT KUN FOR DÅSER OG FLASKER? AKTIVITET 2 FORLØB NR. 7. Design en pantordning FORLØB NR. 7 De fleste af jer har nok prøvet at betale og få udbetalt pant for dåser og flasker til sodavand. Men har du tænkt nærmere over, hvad der ligger bag, og om det er muligt at bruge en pantordning

Læs mere

DEN LILLE GRØNNE 2015

DEN LILLE GRØNNE 2015 DEN LILLE GRØNNE 2015 Fagcentrene Plan, Byg og Erhverv samt Natur, Miljø og Trafik: Telefonnumre og e-mailadresser Plan, Byg og Erhverv: 59 66 60 60 byggesag@odsherred.dk Affaldsteam: 59 66 60 80 affald@odsherred.dk

Læs mere

undervisningsmateriale

undervisningsmateriale Udgivet af Plastindustrien i Danmark - o Et undervisningsmateriale om plast www.blivplastmager.dk PLASTINDUSTRIEN I DANMARK o Et undervisningsmateriale om plast Platform er et undervisningsmateriale, der

Læs mere

GEOS GRUNDBOG B NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL

GEOS GRUNDBOG B NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL GEOS GRUNDBOG B NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL Indhold KAPITEL 1 Råstoffer 6 Guld i Sydafrika 8 Råstofdannelse 12 Vand som råstof 18 Råstoffer i fremtiden 23 Cafe Geos: Mineulykker 28 KAPITEL 2

Læs mere

Forsøg med Energi. af: Jørn Matzen, Janus Hendrichsen og Johan Galster. Redaktion: Mari Ann Skovlund Jensen - et materiale fra Skolernes EnergiForum

Forsøg med Energi. af: Jørn Matzen, Janus Hendrichsen og Johan Galster. Redaktion: Mari Ann Skovlund Jensen - et materiale fra Skolernes EnergiForum Forsøg med Energi af: Jørn Matzen, Janus Hendrichsen og Johan Galster Redaktion: Mari Ann Skovlund Jensen - et materiale fra Skolernes EnergiForum Kære læser Dette materiale er tænkt som en hjælp og et

Læs mere

HVAD ER DIT TØJ LAVET AF?

HVAD ER DIT TØJ LAVET AF? FORLØB NR. 3 Vidste du, at tekstilbranchen er en af verdens mest forurenende brancher? Mange tænker ikke over, hvor mange ressourcer der er forbundet med fremstilling af tekstil, og mange køber rigtig

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald 5 Indhold Forord... 7 Danmark uden affald... 9 Danmark

Læs mere

Tal om skrald 1. Opgavesæt om metal Hvor mange af dem her bliver det?

Tal om skrald 1. Opgavesæt om metal Hvor mange af dem her bliver det? 1. Opgavesæt om metal Peter) og deres to børn Caroline og Jonas. Familien Falk elsker dåsemad. I løbet af en uge spiser de 3 dåser flåede tomater, 1 dåse majs, 1 dåse søde ærter, 2 dåser med bønner, 1

Læs mere

AFFALDETS RESSOURCER LÆR AT SE VÆRDIEN I DIT AFFALD! AKTIVITET 1 FORLØB NR. 1. Hvad er affald, og hvad er ressourcer?

AFFALDETS RESSOURCER LÆR AT SE VÆRDIEN I DIT AFFALD! AKTIVITET 1 FORLØB NR. 1. Hvad er affald, og hvad er ressourcer? AFFALDETS RESSOURCER LÆR AT SE VÆRDIEN I DIT AFFALD! FORLØB NR. 1 Har du nogensinde tænkt over, at dit affald har værdi? Vores affald indeholder det, man kalder ressourcer. Det betyder, at vores affald

Læs mere

Kom godt i gang med. kompost

Kom godt i gang med. kompost Kom godt i gang med kompost 1 Forord Denne pjece giver svar på de hyppigst stillede spørgsmål omkring fælleskompostering i boligområder. Hensigten er, at undgå de problemer som kan opstå når man kaster

Læs mere

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen Projektopgave - Mad Delemne - Madspild Vi har valgt delemnet madspild. Ifølge os er madspild et område, der ikke er belyst nok, selvom det er meget aktuelt i disse dage, hvor man snakker om klimaændringer

Læs mere

DER SKAL ARBEJDES. Af Niels Kjeldsen; Ove pedersen

DER SKAL ARBEJDES. Af Niels Kjeldsen; Ove pedersen ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå DER SKAL ARBEJDES Af Niels Kjeldsen; Ove pedersen Dette er en pdf-fil med Der skal arbejdes. Filen er stillet til rådighed for

Læs mere

SUSTAINIA. en del af MANDAG MORGEN FREMTIDS- BILLEDER AF ET DANMARK UDEN AFFALD

SUSTAINIA. en del af MANDAG MORGEN FREMTIDS- BILLEDER AF ET DANMARK UDEN AFFALD SUSTAINIA en del af MANDAG MORGEN FREMTIDS- BILLEDER AF ET DANMARK UDEN AFFALD 1 SUSTAINIA en del af MANDAG MORGEN Sustainia tilrettelæggere: Nicholas Krøyer Blok Christian Eika, Tine Rubeck Andreasen,

Læs mere

Bliv grønnere! Gode råd til et mere miljøvenligt liv. Europæiske Fællesskabers

Bliv grønnere! Gode råd til et mere miljøvenligt liv. Europæiske Fællesskabers Bliv grønnere! Gode råd til et mere miljøvenligt liv Europæiske Fællesskabers Bliv grønnere! 1 Indledning 3 Energi 8 Luft 12 Vand 16 Jord Indledning Europe Direct er en service, der giver dig svar på dine

Læs mere

INDHOLD. Udgivet som pdf-fil til download april 2010 af Bolius Boligejernes videncenter Lautrupvang 2, 1 2750 Ballerup Tlf.: 70 23 63 13 www.bolius.

INDHOLD. Udgivet som pdf-fil til download april 2010 af Bolius Boligejernes videncenter Lautrupvang 2, 1 2750 Ballerup Tlf.: 70 23 63 13 www.bolius. INDHOLD 03 Planlægning af haven 07 Ny græsplæne 11 Større projekter i haven 15 Mindre projekter i haven 19 Hvad er en god terrasse 23 Terrasser af sten 28 Terrasser af træ 34 Udekøkkener 37 Sådan anlægger

Læs mere

BLODET OG DETS MANGE FUNKTIONER

BLODET OG DETS MANGE FUNKTIONER BLODET OG DETS MANGE FUNKTIONER www.bloddonor.dk Hvorfor har vi blod i kroppen? Hvad laver blodet? Du tænker nok ikke ret meget over det i hverdagen, men blodet har en lang række vigtige opgaver i kroppen,

Læs mere

Guide til nyt lys. Det rigtige lys til boligen

Guide til nyt lys. Det rigtige lys til boligen Guide til nyt lys Det rigtige lys til boligen Klar besked om godt lys og Go Energi Da EU valgte at udfase glødepæren, kom der for alvor fart i udviklingen af mere energieffektive lyskilder både til at

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

En T-shirts livscyklus

En T-shirts livscyklus En T-shirts livscyklus Når du køber en ny bomulds T-shirt, har den allerede været på en lang rejse og krævet en masse ressourcer. Måske er bomulden, som T-shirten er lavet af, dyrket i Afrika, spundet

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

vand Opgaver om vand på www.undervisningsavisen.dk Danskerne deler vand med dinosaurerne Vanddråbens magiske rejse Hvordan bruger vi vand?

vand Opgaver om vand på www.undervisningsavisen.dk Danskerne deler vand med dinosaurerne Vanddråbens magiske rejse Hvordan bruger vi vand? En undervisningsavis fra og vand 2004 Danskerne deler vand med dinosaurerne Vanddråbens magiske rejse Hvordan bruger vi vand? Volmer Vandhunds Store Vandvids-Quiz Hvad sker der,når vi trækker ud i toilettet?

Læs mere

Før køb af akseltrykmåler!

Før køb af akseltrykmåler! Før køb af akseltrykmåler! Flere og flere vognmænd får monteret akseltrykmålere eller mobile vejesystemer i deres biler. I denne folder kan du læse lidt om hvad disse apparater kan, og hvordan de virker.

Læs mere

NYE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber?

NYE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber? NYE HVIDEVRER - hvad skal jeg vide, før jeg køber? Brug lidt energi - og få et mindre energiforbrug Vil du gerne have et lavt energiforbrug med i købet, når du anskaffer nye hvidevarer? Så betaler det

Læs mere

Ny protese. En del- eller en helprotese? Hvad er en delprotese? Kan det ses, at man har fået protese?

Ny protese. En del- eller en helprotese? Hvad er en delprotese? Kan det ses, at man har fået protese? NR. XX Ny protese En delprotese kan være en god løsning, når du har mistet én eller flere tænder. Hvis ingen af dine tænder kan bevares, er det i stedet en helprotese, der skal til. Denne brochure fortæller

Læs mere

Er der god kemi i dine børns hverdag?

Er der god kemi i dine børns hverdag? Er der god kemi i dine børns hverdag? Indholdsfortegnelse Hvor meget kemi er der i dit barns hverdag? Ni hurtige råd I børneværelset I stuen På badeværelset På legepladsen Børneudstyr og tøj Når voksne

Læs mere

Undgå brand - ansvaret er også dit

Undgå brand - ansvaret er også dit Undgå brand - ansvaret er også dit Forebyggelse er sund fornuft Når man bor i en lejlighed, er det ikke sikkert, man tænker over, at man selv har et ansvar for at undgå brand. På de følgende sider finder

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere