Energi i affald. ud af forbrændingen, for affaldet bliver både til varme og elektricitet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energi i affald. ud af forbrændingen, for affaldet bliver både til varme og elektricitet."

Transkript

1 Energi i affald På s forbrændingsanlæg brænder vi det affald, der ender i skraldesækken både hjemme hos din familie og på en virksomhed. Alligevel kommer der genbrug ud af forbrændingen, for affaldet bliver både til varme og elektricitet. Slagger Op til 25% af affaldet på et forbrændingsanlæg kan ikke brænde men bliver til slagger. Slaggerne kan f.eks. være stumper af glas og porcelæn eller ting af jern og metal. Slaggerne kan bruges som underlag, når man bygger nye veje og pladser. Vand Hver gang brænder 1 ton affald, bruger vi ca. 600 liter vand. Vandet bruges til at afkøle slagger, rense røgen og fylde i kedlen, hvor det bliver til fjernvarmevand. Det meste vand ender som vanddamp og ledes ud gennem skorstenen. Fjernvarme Varmen i ovnen udnyttes til at fremstille fjernvarme med. Det foregår ved hjælp af en dampturbine. Hos producerer vi årligt ligeså meget strøm som 4000 boliger bruger på et år. El Varmen i ovnen udnyttes også til at producere strøm. Det sker ved hjælp af en turbine og en generator. Hos producerer vi årligt ligeså meget strøm som 7000 boliger bruger på et år. Røg Røg fra forbrænding af affald er meget forurenet. Det skyldes, at der er miljøskadelige stoffer i mange af de ting, vi smider i affaldssækken. Derfor renser røgen grundigt, før vi sender den op gennem skorstenen. Flyveaske Røgen renses bl.a ved hjælp af filtre, der virker ligesom en støvsuger. De støvpartikler, der suges ud, kaldes flyveaske. Flyveaske er meget forurenet, og man er derfor nødt til at lægge det på en miljøsikker losseplads, så det ikke kommer ud i naturens kredsløb.

2 Dit husholdningsaffald Brændbart affald er det, vi smider i affaldssækken, når alt genanvendeligt og miljøfarligt affald er sorteret fra. Mere end halvdelen af affaldet fra en almindelig familie er brændbart affald. Restaffald Den tomme smørpakke, den kasserede opvaskebørste og nettet fra appelsinerne ender i skraldespanden som restaffald. Det gælder også affald, der er vådt og snavset, som f.eks. bakken fra en pizza eller bleer. Sølvpapir Plast Ved fremstilling af sølvpapir, der er lavet af aluminium, bruges der langt mere energi end ved fremstilling af f.eks. madpapir og plastik. Derfor bør man undgå at bruge sølvpapir både i køleskabet og på madpakken. Sølvpapir kan ikke genbruges og skal derfor smides i skraldespanden, så det kan gå til forbrænding. Mælkekartoner Der er plast overalt. I legetøj, rundt om den mad, vi køber, og i mange maskiner. Man kan genbruge plast, hvis det er rent, men det gælder som regel ikke for plast fra madvarer. Emballageplast skal derfor smides i skraldespanden, så det kan blive brændt. Mælke- og juicekartoner er lavet af pap, men de kan ikke genanvendes. Det skyldes, at papkartonerne indvendigt er beklædt med plastik, så de kan holde på væsken. Kartonerne skal altså brændes, men ikke hjemme i brændeovnen, for det forurener. PVC PVC er en speciel type plast, der både kan være hård og blød. F.eks. er plasttagrender, plastvinduer, vinylgulve, haveslanger og plastpersienner lavet af PVC. Det er problematisk at brænde PVC-affald og derfor må PVC ikke smides i skraldespanden. Det skal derimod afleveres på genbrugspladsen, så det kan blive genanvendt eller deponeret.

3 Lær at kompostere Kompostering er en naturlig proces, hvor bakterier og smådyr omsætter grønt køkkenaffald til muld. Kompostering af grønt køkkenaffald tager mindst 1 år. Gang i komposten Sådan starter du Placér din kompostbeholder på et skyggefuldt sted, så komposten ikke udtørrer. Læg eventuelt et par havefliser under, eller lad beholderen stå frit så der kommer luftcirkulation til hullerne i bunden. Læg et cm lag kviste og grene i beholderens bund. Egnet til kompost Komposteringen går hurtigere, hvis du jævnligt ilter det grønne køkkenaffald, ved at stikke med beluftningsstokken i kompostbeholderen. Du kan også ilte komposten ved at blande ny kompost med den gamle kompost. Kompostorme er et alternativ til iltning, fordi ormenes gange belufter komposten. Du skal huske at vande komposten, så den ikke bliver for tør. Hvad kan komposteres? frugt rå grøntsager og skræller kaffegrums og teblade blomster og potteplanter gødning fra små kæledyr hækafklip og grene (findelte) æggeskaller (kogte) Hvad kan ikke komposteres? fisk og kød brød mælkeprodukter sovs ben mælkeprodukter aske Køb en beholder Miljø og økonomi Køb en kompostbeholder hos og lav genbrug i din egen have. Den koster kun 250 kr., og så leverer vi den til din hoveddør. Du får også en køkkenspand til det grønne køkkenaffald og en beluftningsstok. Du kan bruge bioposer til køkkenspanden. Bioposer nedbrydes sammen med komposten. Man kan kompostere ca. 1/3 af husholdningsaffaldet. Din familie kan på den måde spare penge ved at få afhentet skraldesækken sjældnere. I kan også spare nogle køreture til genbrugspladsen med haveaffald og på udgifterne til spagnum eller havegødning. Sådan gør komposterer det have- og grenaffald, som afleveres på genbrugspladserne. Årligt komposterer ton haveaffald, der bliver til ton kompost. Have- og grenaffald hakkes i småstykker, inden det lægges i miler (lange rækker). Milerne vendes jævnligt under processen. Komposten udleveres gratis af.

4 Sådan bruges komposten Kompost er direkte genbrug og gratis grøn gødning til haven. Du kan selv lave kompost af det grønne køkkenaffald og haveaffaldet. Og komposten har mange gode anvendelsesmuligheder. Til jordforbedring Kompost kan bruges til jordforbedring, dvs. ændring af jordens kvalitet. Sandede jorde bliver mere vandholdende. Lerjorde bliver mere luftede og drænende samt lettere at arbejde med. I køkkenhaven Til blomsterne Kompost er god næring til køkkenhaven. Komposten forbedrer jordens evne til at holde på næringsstoffer. Bland ca. 0,5 cm kompost i jorden inden såning eller udplantning i haven og suppler med kvælstofgødning. Komposten giver også god næring til drivhusplanter, der vokser hurtigt f.eks. agurker. Bland 0,5 cm kompost i jorden inden såning eller udplantning i haven. Man må aldrig så eller plante i ublandet kompost. Hvis du skal tilplante eller så i kummer, krukker eller potter, skal du blande 1 del kompost med 5 dele ugødet spagnum først. s kompost På græsplænen Kompost kan være med til at udbedre slidskader på græsplænen. Bland 1 del kompost med 4 dele sand og spred det ud på græsplænen. Komposten kan også bruges som en nærende top-dressing til gamle græsplæner. Hvis du skal anlægge en ny græsplæne, kan du med fordel blande 1,5 cm kompost i jorden inden såning. s have- og grenkompost, har samme anvendelse, som den kompost du selv kan fremstille ved hjemmekompostering. Når du henter kompost på genbrugspladsen, kan du få en kompostdeklaration, som forklarer hvad komposten indeholder. Bekæmp ukrudt Brug også komposten som et dæklag mod ukrudt. Dæklaget hæmmer ukrudtsfrøenes mulighed for lys og spiring. Kompost er derfor et miljøvenligt alternativ til kemisk ukrudtsbekæmpelse. Komposten giver også en pæn og ensartet jorddækning i bede eller mellem træer og buske. Husk, at komposten ikke må ligge helt op af plantens stamme ved ukrudtsdækning.

5 Det bobler af genbrug Du kender sikkert s bobler til papir. Men ved du også, hvad der må - og ikke må - komme i boblerne? Telefonbøger Ja tak! Alle telefonbøger må komme i boblerne. Limen i ryggen af telefonbøgerne kan opløses på papirfabrikken. Skrivepapir Ja tak! Alt tegne-, skrive- og kopipapir samt rudekuverter og papir, der er klipset sammen, må komme i boblerne. Beskidt papir Nej tak! Papir, der indeholder madrester eller på anden måde er beskidt må ikke komme i boblerne. Beskidt papir skal i skraldespanden. Pap Reklamer Nej tak! Pap må ikke komme i boblerne til papir men kan afleveres på s genbrugspladser. Pap kan genbruges og bliver til nyt bølgepap. Ja tak! Alle former for reklamer og tryksager må komme i boblerne. Denne type papir indeholder meget tryksværte, som kan opløste på papirfabrikken. Ja tak! Alle former for aviser og magasiner må komme i boblerne. Mere end 55% af alle de aviser og reklamer, der bliver smidt ind gennem brevsprækkerne, indsamler igen og sender til genbrug. Aviser Papircontainer Du kan få en lille container til papir hjemme ved dit hus. I containeren må komme de samme typer papir i som i boblerne. Containeren tømmes en gang om måneden.

6 Bliv genbrugsnørd Det kan betale sig at genanvende papir frem for at brænde det. Avispapir kan genanvendes op til fem gange, men kun brændes én gang. Fremstilling af genbrugspapir kræver ikke så meget vand og energi som fremsttilling af nyt papir. Indsamling Rensning indsamler alt papiret fra boblerne og genbrugspladserne. På vores genbrugscenter presser vi papiret i store baller og sender det på lastbil til en papirfabrik. Ved rensning af papir opløses papiret først i vand, så cellulosefibrene adskilles. Under processen fjernes urenheder som f.eks. papirklips og hæfteklammer i en si. Trykfarven udvaskes ved en afsværtningsproces, hvor sæbebobler opfanger trykfarven, der efterfølgende centrifugeres fra. Fremstilling Blegning Af papirmassen kan man nu fremstille nyt papir. Først afvandes papirmassen ved at sprede den ud mellem to filterduge. Herefter køres papiret gennem en række valser, og det færdige papir rulles op på store ruller. På det sidste trin bleges papirmassen. I dag foregår blegningen med brintoverilte og ikke som tidligere - med klorholdige blegemidler. Besparelser Der er store miljømæssige fordele ved at indsamle og genanvende papir og dermed reducere de mængder, der ellers ville gå til forbrænding. Energiforbruget ved produktion af genbrugspapir er væsentligt mindre end ved produktion af nyt papir. Det betyder mindre forurening, ved produktion af genbrugspapir end ved produktion af nyt. Kvaliteter Kvaliteten af genbrugspapir afhænger af den teknologi papirfabrikken anvender og af papirtypen. En vigtig fakter ved papirtypen er cellulosefibernes længde.

7 Så godt som nyt Vi bruger alle genbrugspapir i vores hverdag - f.eks. når vi skriver et brev, læser en avis eller køber æg. Papir blev opfundet for næsten 2000 år siden i Kina, og i Danmark blev der fremstillet papir første gang i 1573 i Skåne. Aviser Æggebakker Aviser laves af kasserede aviser og reklamer. Reklamer er en finere kvalitet af papir, selvom de indeholder meget tryksværte. Æggebakker laves af bl.a. kasserede aviser og reklamer. Denne type papir har ikke så fin en kvalitet. Kontorpapir Køkkenrulle Kontorpapir er lavet af bedre kvaliteter af papir - f.eks. kasseret kontorpapir. Køkkenruller er lavet af finere, kasseret papir - f.eks. kontorpapir. Til denne type papir anvendes desuden nye cellulosefibre. Mænger I 2001 blev der i Danmark genbrugt ca ton papir, hvilket er 53% af det samlede forbrug af papir. Det svarer til, at hver indbygger i Danmark afleverede 135 kg papir til genbrug.

8 Boblerne er altid klar Du kender sikkert s bobler til glas og flasker. Men ved du også, hvad man må - og ikke må - komme i boblerne? Vinflasker Ja tak! Stort set alle typer af vinflasker kan genbruges uden omsmeltning. Efter at flaskerne er sorteret og skyllet kan de fyldes med vin igen. hele vin- og siritusflasker udgør ca. 40% af mængden i boblerne. Ja tak! Flasker og glas der har været brugt til f.eks. drikkevarer, saft, ketchup, dressing og lignende kan også genbruges. Skyl glas og flasker i vand og lad gerne skruelåget sidde på. Flasker og glas Dåser Konservesdåser Ja tak! Øl- og sodavandsdåser er lavet af aluminium eller jern. Uanset hvad de er lavet af, må du gerne komme dem i boblerne. Men vær opmærksom på, at du måske kan få pant tilbage på dåserne i forretninger. Nej tak! Konservesdåser, som har indeholdt madvarer, må ikke komme i boblen. Dåser til f.eks. kattemad, makrel eller flåede tomater skal i affaldssækken, så de kan blive brændt på s forbrændingsanlæg. Keramik m.m. Nej tak! Keramik, porcelæn, vinduesglas og el-pærer må ikke komme i boblen. Aflevér i stedet disse ting på genbrugspladsen i de tilhørende containere. Hvis disse affaldstyper kommer i boblen, vil de forurene glasset, og hele læs af dejligt genbrugeligt glas og flasker havner i stedet på lossepladsen til ingen verdens nytte. Det kan godt lyde, som om alle flasker og glas går i stykker, når man smider dem i boblerne. Men heldigvis er det ofte kun glassene, der går i stykker. Og da de alligevel skal smeltes om til nyt glas, gør det ikke så meget. Vinflasker er lavet at tykt glas, og de fleste flasker er hele, når de sorteres. Glasskår

9 Hårdt genbrug Genbrug af glas og flasker sparer på brugen af naturens råstoffer. En vinflaske kan genbruges mange gange, og det sparer også energi ved fremstilling af nye flasker. Indsamling Skyldning indsamler flasker og glas fra boblerne og genbrugspladerne. På vores genbrugscenter sorterer vi glas, flasker og dåser manuelt. Nyt igen Mere end 70 typer af vinog spiritusflasker kan anvendes direkte. De hele flasker sendes til et fuldautomatisk flaskesorteringsanlæg, hvorefter flaskerne skylles. Så mangler de kun, at blive fyldt med vin igen. Ved at genbruge flasker, glas og dåser sparer man på brugen af jomfruelige råstoffer i naturen. Energiforbruget ved at genbruge materialer er også meget mindre. F.eks. sparer man 90% af energien ved genbrug af aluminiumsdåser og 60% ved jerndåser i forhold til at lave dåser af nye råstoffer. Omsmeltning Glas laves af kvartssand, soda og kalk. Op til 90% knust glasaffald kan blandes i. Det hele smeltes i en ovn, der varmes op til C. Dåser Øl- og sodavandsdåser er lavet af aluminium eller jern. Ved hjælp af en magnet tages jern-dåserne fra. Dåserne smeltes om på metalværker og indgår i produktionen af nye materialer af aluminium eller jern. Ved at genbruge flasker, glas og dåser sparer man på brugen af jomfruelige råstoffer i naturen. Energiforbruget ved at genbruge materialer er også meget mindre. F.eks. sparer man 90% af energien ved genbrug af aluminiumsdåser og 60% ved jerndåser i forhold til at lave dåser af nye råstoffer. Besparelser

10 Nyt og gammelt Genbrugsglas indgår i mange forskellige sammenhænge, lige fra byggematerialer til brugskunst. Glas blev opfundet for over 6000 år siden af ægypterne. Byggemateriale Brugskunst Glasaffald kan bruges til mange forskellige byggeformål. Det kan erstatte grus i veje og stier. Glasaffald kan bruges til produktion af byggematerialer. Man laver også sandpapir af glasaffald, ligesom det kan bruges som blæsemiddel til sandblæsning af huse. Glasaffald kan også bruges til glaskunst. Glasskår kan smeltes om til de flotteste skåle og drikkeglas. Farvede glas kan limes sammen, og lyset kan spille i de mange flotte farver. Vinflasker De sorterede og skyllede vinflasker sendes til tapperier i Danmark eller udlandet, hvor flaskerne fyldes med vin igen. Vinflasker kan gebruges gange. Konservesglas Glasuld bruges til isolering af huse. Glasuld laves af de samme materialer som almindelig glas. En del af råvarerne til produktion af glasuld består af glasaffald fra eksempelvis termoruder. Klare glasskår knuses og smeltes om til nye flasker og glas, der igen kan fyldes med ketchup, marmelade og lignende. Mængder I 2000 blev der i Danmark genanvendt tons glasemballage, hvilket er 66% af det samlede forbrug. Det svarer til at hver indbygger i Danmark afleverede 25 kg glas til genanvendelse.

11 Batterier skal indsamles Batterier kan indeholde mange forskellige miljøskadelige stoffer. Derfor er det vigtigt, at alle brugte batterier indsamles til særlig behandling, så de ikke skader miljøet. har over 500 gule batterispande stående rundt omkring i forretninger og supermarkeder. Her kan du aflevere dine brugte batterier. Du kan også aflevere dem på genbrugspladsen. ENGANGS BATTERIER Brunsten GENOPLADELIGE BATTERIER Nikkel-cadmium Brunstens batterier er den billigste batteritype men også den med kortest levetid. Brunstensbatterier indeholder bl.a. zink og mangandioxid, men ikke de miljøskadelige tungmetaller som kviksølv og cadmium. Brunstensbatterier anvendes typisk i lommelygter og legetøj. Alkaliske Ni/Cd batterier er meget miljøskadelige p.g.a. indholdet af cadmium. Brugen af Ni/Cd batterier er på retur, da der findes mere miljøvenlige alternativer som f.eks. nikkel-metalhydrid og lithium-ion batterier. Ni/Cd batterier anvendes oftest i håndværktøj, mobiltelefoner, videokameraer og anden bærbar elektronik, men kan også anvendes/findes i f.eks. cykellygter og legetøj. Nikkel - metal Alkaliske batterier er den almindeligste batteritype og har ca. 5 gange så lang levetid som de billigere brunstensbatterier. Nye alkaliske batterier indeholder bl.a. zinkpulver og mangandioxid, men ikke de miljøskadelige tungmetaller som kviksølv og cadmium. Alkaliske batterier anvendes typisk i lygter, radioer og legetøj. NiMH batterier er et godt miljørigtigt alternativ til Ni/Cd batteriet. NiMH batterier indeholder ikke cadmium eller kviksølv, og så har de en lavere vægt og længere driftstid. NiMH batterier kan anvendes i samme apparater som Ni/Cd batterier. Lithium Knapceller Bly Lithum-ion Lithiumbatterier kan kun benyttes i apparater, der er specielt beregnet til denne batteritype. Lithiumbatterier indeholder ikke kviksølv, men kan udgøre en eksplosionsfare, hvis de kortsluttes eller forsøges genopladet. Lithiumbatterier anvendes oftest i kameraer og måleinstrumenter. Knapceller er små batterier, som består af en eller flere knapper. Brugen af knapceller er meget udbredt, i f.eks. som strømforsyning i miniature-elektronik. Knapceller findes i forskellige typer og kan derfor indeholde forskellige kemiske stoffer. Bortset fra lithiumceller indeholder alle knapceller tungmetallet kviksølv. Knapceller anvendes typisk i armbåndsure, høreapparater, legetøj, kameraer, regnemaskiner og bilalarmer. Blybatterier er mest kendt som startbatterier (akkumulatorer) i biler. Blybatterier indeholder det miljøskadelige metal bly samt svovlsyre, som er stærkt ætsende. Blybatterier anvendes typisk i biler, haveredskaber og ved databackup. Husk, at akkumulatorer skal afleveres på genbrugspladsen, ikke i den gule batterispand. Lithium-ion batterier er også et miljørigtigt alternativ til Ni/Cd batterier. Det har de samme fordele med lav vægt og lang driftstid som NiMH batteriet, men arbejder med en anden spænding end andre genopladelige batterier og kan derfor kun anvendes i særlige apparater. Li-ion batterier anvendes oftest i bærbare computere, mobiltelefoner og måleinstrumenter.

12 De skjulte batterier På et helt almindeligt drengeværelse fandt vi 63 batterier! Hvor mange batterier kan du finde på dit værelse? Røgalarm Fjernbetjeninger Alle røgalarmer indeholder et batteri Du har måske også en røgalarm på dit værelse? - 1 batteri - Fjernbetjeninger til TV og stereoanlæg får strøm fra batterier - 4 batterier - Kamera Legetøj Næsten alle fotografiapparater indeholder et batteri - 1 batteri - Figurer og legetøj med lys eller lyd bl.a. Timon og walkier - 24 batterier - Musik Skrivebordet Walkman og lommeradio bruger også batterier - 4 batterier I Genbrunos lommeregner og elektriske blyantspidser fandt vi også batterier - 5 batterier - Fjernstyret bil Spil Ure I fjernstyret legetøj er der batterier i både sender og modtager - 3 batterier - Mange spil har lyde eller andre effekter, bl.a. Genbrunos Sound Safari - 18 batterier - Mange vækkeure og armbåndsure indeholder batterier - 3 batterier -

13 Når jern går igen Jern er det mest brugte metal i verden. Du møder det alle vegne. Store broer, biler, bittesmå skruer, knive og gafler kan alt sammen været lavet af jern. Vi kan genbruge jern. Derfor skal du huske at sortere det fra og aflevere det til genbrug.... Sortering modtager jern og metal på genbrugspladserne f.eks. kasserede cykler, tagrender og græsslåmaskiner. Vi sender materialerne videre til skrothandlere, som igen sender det videre i genbrugscirklen. Skrothandleren knuser jern- og metalgenstandene til små stykker i et shredderanlæg. Dernæst sorterer han materialet i tre hovedgrupper: Jern - magnetisk, Metaller - ikke-magnetisk Organisk materiale. Nyt igen Presning Nu er jernet og metallerne klar til at indgå i produktionen af nye produkter. Noget skal overfladebehandles inden brug, mens andet sælges ubehandlet til grossister. Herfra sælges det videre til f.eks. smede og større industrivirksomheder. Nogle metaller fylder meget men er samtidig lette materialer. Derfor presses det, af hensyn til transporten, i blokke, inden det bliver sendt til omsmeltning. Jern bankes sammen til knytnæve-store stykker i en hammermølle. Valsning Efter omsmeltning har man stål og metal i plader og stænger, som valses ud til f.eks. tynde plader, rør og profiljern. Valsningen sker ad flere omgange. Smelte-/valseværket smelter jern og metal i forskellige ovne, afhængig af den ønskede ståltype og -kvalitet. Hvis jern f.eks. tilføres en smule kulstof, bliver det til stål, men hvis jern i stedet tilføres krom og nikkel, bliver det til rustfrit stål. Omsmeltning

14 Der er metal overalt... Jern og metal bruges til mange formål. De forskellige materialer har forskellige egenskaber, som bestemmer deres anvendelsesmuligheder. Kobber Aluminum Kobber er meget elektrisk ledende og anvendes derfor til produkter som ledninger, elektronik og vandrør. Kobber er et smukt, blødt metal, der af samme grund bruges til lamper, brugskunst og meget andet. 40% af alt kobberskrot genbruges, og samtidig sparer man 85% af den energi man bruger, når man udvinder nyt kobber. Persienner kan være lavet af aluminium. Også gryder, sølvpapir og leverpostej-bakker er lavet af aluminium. Genbruger man aluminium, sparer man 95 % af den energi, der bruges til udvinding af nyt. På verdensplan genbruges ca. 25% af alt aluminiumsskrot. Zink Jern Jern findes i uendeligt mange forskellige variationer. Ved at legere jern får man bl.a. stål og rustfrit stål. Jern og stål bruges til mange forskellige formål, lige fra broer til små skruer. Næsten alt jern- og stålskrot genbruges. Zink kendes fra tagrender og nedløbsrør, baljer, vandkander osv. Zink bruges også til overfladebeskyttelse af jern, f.eks. plader og rør. 30% af verdens zink genbruges, og energiforbruget ved produktion af genbrugszink er 75% mindre end ved produktion af nyt zink. Nikkel Nikkel bruges til at lave jern til stål fordi det gør stålet stærkere og beskytter mod rust. Nikkel findes også i batterier og mange andre produkter som drikkevand, mad, mønter og knapper, batterier og print-plader. Det er vigtigt, at man genbruger nikkel, da der ikke er ret meget tilbage i undergrunden. Bly bruges f.eks. til afbalancering af golfkøller. Desuden anvender man bly i batterier, rør, billedrør og porcelæn. Bly er et tungmetal og dermed skadeligt for mennesker og dyr, men heldigvis genbruges ca. 80% af alt blyskrot. Man sparer mellem 65 og 87% af den energi, der kræves ved udvinding af nyt bly. Bly

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald PAPIR RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD KARTON METAL HÅRD PLAST GLAS Sådan sorterer du dit affald Fællesløsning TEKNIK OG MILJØ 2 Hvorfor sortere? RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD PAPIR

Læs mere

KR? MINIGUIDE. NULskrald mindre affald mere liv

KR? MINIGUIDE. NULskrald mindre affald mere liv KR? MINIGUIDE NULskrald mindre affald mere liv Guiden omhandler ikke alt affald, men de mest almindelige typer. På de sidste sider kan du selv notere gode råd, og så kan du til enhver tid få hurtige svar

Læs mere

Forsøg med affaldssortering i Skovparken Korsør

Forsøg med affaldssortering i Skovparken Korsør Forsøg med affaldssortering i Skovparken Korsør Affaldsforsøg skal føre til bedre sortering I Skovparken er vi gode til at sortere vores affald. Vi er endda helt i front på visse områder. Fx var vi blandt

Læs mere

ssækken højst 25 kg affald i d

ssækken højst 25 kg affald i d ssækken affald højst 25 kg affald i r Læs he får u d n a, hvord ald f f a e r mind FÅ mindre affald KVIT OVERFLØDIG INDPAKNING UNDGÅ MADSPILD Vælg produkter, der ikke er pakket ind Køb kun det mad, som

Læs mere

Ryttermarken 21 5700 Svendborg Tlf. 63 21 55 15 post@vandogaffald.dk www.vandogaffald.dk

Ryttermarken 21 5700 Svendborg Tlf. 63 21 55 15 post@vandogaffald.dk www.vandogaffald.dk ÅBNINGSTIDER PÅ GENBRUGSSTATIONERNE Odensevej 230, 5700 Svendborg Mandag-fredag 10.00 18.00 Lørdag, søndag og helligdage 9.00-18.00 Lukket den 24., 25. og 31. december samt 1. januar Industrivænget 1,

Læs mere

Sorteringsvejledning

Sorteringsvejledning Sorteringsvejledning PAPIR Aviser Reklamer Magasiner Ugeblade Tegneserier Printerpapir Kuverter Breve Papiraffald skal være rent og tørt, når det kommes i beholderen. Nej tak til pap, mælkekartoner, pizzabakker,

Læs mere

Alle husstande skal sortere deres dagrenovation i mindst 6 forskellige affaldstyper:

Alle husstande skal sortere deres dagrenovation i mindst 6 forskellige affaldstyper: Dagrenovation I Rødovre Kommune ser vi affald som ressourcer og derfor skal det være nemt for borgerne at sortere og bortskaffe affald, så det kan genanvendes til nye produkter, i stedet for at gå til

Læs mere

Affald Affald er de produkter som du skiller dig af med, når du ikke længere har brug for dem.

Affald Affald er de produkter som du skiller dig af med, når du ikke længere har brug for dem. Affalds-ordliste Affald Affald er de produkter som du skiller dig af med, når du ikke længere har brug for dem. Bly Bly er et blå-gråt metal. Det er blødt og meget tungt. Bly er et af de almindeligste

Læs mere

Forsøg med affaldssortering i Vandtårnsparken

Forsøg med affaldssortering i Vandtårnsparken Forsøg med affaldssortering i Vandtårnsparken Affaldsforsøg skal føre til bedre sortering Vandtårnsparken er udvalgt til at deltage i et forsøg med affaldssortering, som gennemføres af Næstved Kommune

Læs mere

Kompost er nedbrudt haveaffald og grønt køkkenaffald, som når det er helt omsat, ligner porøs jord og dufter som muld.

Kompost er nedbrudt haveaffald og grønt køkkenaffald, som når det er helt omsat, ligner porøs jord og dufter som muld. Kompost er nedbrudt haveaffald og grønt køkkenaffald, som når det er helt omsat, ligner porøs jord og dufter som muld. Har du en have og kan du lide tanken om at bruge gratis kompost frem for kunstgødning?

Læs mere

SÅDAN SORTERER DU DIT AFFALD

SÅDAN SORTERER DU DIT AFFALD GOD SORTERING STARTER I HJEMMET Sorteringen bliver nemmere, hvis du indretter dig til det. Indretningsmulighederne er mange. Men med en ekstra spand under køkkenvasken og et sted, hvor aviser og andet

Læs mere

er i dag ressourcer 81 kg bioaffald pr. husstand i Slagelse Kommune bliver hvert år brændt af. Det er meget bedre for miljøet at genbruge det.

er i dag ressourcer 81 kg bioaffald pr. husstand i Slagelse Kommune bliver hvert år brændt af. Det er meget bedre for miljøet at genbruge det. Alt affald er i dag ressourcer 81 kg bioaffald pr. husstand i Slagelse Kommune bliver hvert år brændt af. Det er meget bedre for miljøet at genbruge det. 2 ENDNU MERE GENBRUG I dag afleverer vi i Slagelse

Læs mere

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Ren besked om affald Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Kan HÆNGes PÅ KØLESKABET Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning uden farligt affald Det siger vi ja tak til: * Emballage fra mad

Læs mere

Affaldshæfte 2015 I N F O R M AT I O N O M A F F A L D

Affaldshæfte 2015 I N F O R M AT I O N O M A F F A L D TIL SAMTLIGE HUSSTANDE I LEJRE KOMMUNE Affaldshæfte 2015 I N F O R M AT I O N O M A F F A L D Bedre sortering giver mere genbrug I de kommende år skal vi sortere og genbruge endnu mere af vores husholdningsaffald

Læs mere

Dit affald Ny ordning i Viborg midtby

Dit affald Ny ordning i Viborg midtby Dit affald Ny ordning i Viborg midtby Miljøstationer i midtbyen Regeringen har besluttet, at affald skal genanvendes og udnyttes langt bedre i fremtiden, end det er tilfældet i dag. I Viborg Kommune genanvender

Læs mere

Affald fra institutioner

Affald fra institutioner Page 1 of 5 Affald fra institutioner 1. Institutioner og Regler og betaling Institutioner skal følge Regulativ for fra erhverv i Herning Kommune. Hjemmesidens oplysninger om fra erhverv er derfor også

Læs mere

Affald. Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik. Trin 1: Trin 2: AF FALD 43

Affald. Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik. Trin 1: Trin 2: AF FALD 43 AF FALD 43 Affald Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik Trin 1: sortere og navngive materialer og stoffer fra dagligdagen efter egne kriterier og enkle givne kriterier, herunder form, farve,

Læs mere

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal.

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Affaldsguide Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ

Læs mere

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald Affaldsguide Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne

Læs mere

NY AFFALDS- SORTERING

NY AFFALDS- SORTERING NY AFFALDS- SORTERING KLAR TIL SORTERING! I Aarhus skal vi sortere vores affald mere, end vi allerede gør. Meget mere affald kan nemlig genanvendes, så vi sparer på naturens ressourcer. Derfor indfører

Læs mere

Ny affaldsbeholder. med to rum. Bio. Rest. Sortér din dagrenovation i bioaffald og restaffald

Ny affaldsbeholder. med to rum. Bio. Rest. Sortér din dagrenovation i bioaffald og restaffald Ny affaldsbeholder med to rum Sortér din dagrenovation i bioaffald og restaffald Bio Rest Kære borger Den 1. juli 2009 er vi klar med den nye affaldsordning i Kalundborg Kommune. Fremover skal du sortere

Læs mere

Affaldsguide. 1-71 irmelinen

Affaldsguide. 1-71 irmelinen Affaldsguide 1-71 irmelinen PAP Pap er emballage fra fx legetøj, havregryn eller fjernsyn, bølgepap og røret i en køkkenrulle. Pap og karton kan kun genbruges, hvis det er rent (nul pizzabakker!). Plastikfilm,

Læs mere

Sorteringsvejledning etageboliger

Sorteringsvejledning etageboliger Affaldssortering begynder i køkkenet Det meste affald stammer fra køkkenet, og jo lettere det er at sortere affaldet med det samme, desto nemmere er det at sortere det i de rigtige beholdere. Det er derfor

Læs mere

Velkommen til møde om den nye affaldsløsning SKRALDETANTERNE KOMMER TAG PÆNT I MOD DEM

Velkommen til møde om den nye affaldsløsning SKRALDETANTERNE KOMMER TAG PÆNT I MOD DEM Velkommen til møde om den nye affaldsløsning SKRALDETANTERNE KOMMER TAG PÆNT I MOD DEM Velkommen til møde for grundejerforeninger om den nye affaldsløsning Velkomst og indledning v. Miljøchef Kathleen

Læs mere

Tal om skrald 1. Opgavesæt om metal Hvor mange af dem her bliver det?

Tal om skrald 1. Opgavesæt om metal Hvor mange af dem her bliver det? 1. Opgavesæt om metal Peter) og deres to børn Caroline og Jonas. Familien Falk elsker dåsemad. I løbet af en uge spiser de 3 dåser flåede tomater, 1 dåse majs, 1 dåse søde ærter, 2 dåser med bønner, 1

Læs mere

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Ren besked om affald LÆS OM DE NYE ORDNINGER Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hvor skal beholderen stå? side 3. Sådan holder du komposteringen ved lige side 5. Sådan holder du komposteringen ved lige side 6

Indholdsfortegnelse. Hvor skal beholderen stå? side 3. Sådan holder du komposteringen ved lige side 5. Sådan holder du komposteringen ved lige side 6 Indholdsfortegnelse Hjemmekompostering - praktisk, billigt og nemt! side 1 Hvad er kompostering? side 2 Hvor skal beholderen stå? side 3 Sådan kommer du i gang side 4 Sådan holder du komposteringen ved

Læs mere

Vi henter næsten det hele

Vi henter næsten det hele 2016 sommerhuse 2 3 Borgerne svarer på spørgsmål om Genbrugsekspressen Thisted Kommune gennemførte i efteråret 2015 en spørgeskemaundersøgelse om Genbrugsekspressen. En række tilfældigt udvalgte borgere

Læs mere

ER PANT KUN FOR DÅSER OG FLASKER? AKTIVITET 2 FORLØB NR. 7. Design en pantordning

ER PANT KUN FOR DÅSER OG FLASKER? AKTIVITET 2 FORLØB NR. 7. Design en pantordning FORLØB NR. 7 De fleste af jer har nok prøvet at betale og få udbetalt pant for dåser og flasker til sodavand. Men har du tænkt nærmere over, hvad der ligger bag, og om det er muligt at bruge en pantordning

Læs mere

Når skraldet skal fjernes

Når skraldet skal fjernes Når skraldet skal fjernes Information om affaldssystemet i Horsens Kommune KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Horsens Kommunes affaldssystem - nemt for dig og godt for miljøet Horsens Kommune har et velfungerende

Læs mere

SÅDAN SORTERER DU DIT AFFALD

SÅDAN SORTERER DU DIT AFFALD SÅDAN SORTERER DU DIT AFFALD HER FÅR DU HJÆLP TIL HVORDAN DU SKAL SORTERE DIT AFFALD GOD FORNØJELSE! PLAST Plastikemballage fra kød, grønt og frugt Plastiklåg Plastikbøtter, -flasker og -dunke Plastikposer

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald Sådan sorterer du dit affald How to sort your garbage Sorteringspjece A5.indd 1 09-06-2016 08:33:41 Bioaffald bliver til kompost, strøm og varme Vi laver din families årlige bioaffald til 18,4 kwh strøm

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald SKRALDETANTERNE Sådan sorterer du dit affald Madaffald skal i beholderen til madaffald Restaffald skal i beholderen til restaffald Restaffald Madaffald alt madaffald uden kattegrus snavset emballage farligt

Læs mere

ALLE BATTERIER TIL GENBRUG, TAK!

ALLE BATTERIER TIL GENBRUG, TAK! ALLE BATTERIER TIL GENBRUG, TAK! Kære lærer Provas vil gerne sætte fokus på indsamling af batterier og lige så vigtigt; at lære skoleelever, at batterier er farligt affald, der IKKE skal i skraldespanden.

Læs mere

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer Affaldsguide Bendz og Skelgården Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne folder kan du finde

Læs mere

ELEKTRONIK. Det meste genanvendes resten specialbehandles

ELEKTRONIK. Det meste genanvendes resten specialbehandles ELEKTRONIK Det meste genanvendes resten specialbehandles Mobiltelefoner og opladere Eltandbørster Elektronisk legetøj Strygejern Mindre køkkenmaskiner som håndmixere, blendere etc. Postkort, sko og slips

Læs mere

Tal om skrald. . Ved at genanvende metaldåser reducerer man altså mængden af affald og brugen af energi og ressourcer.

Tal om skrald. . Ved at genanvende metaldåser reducerer man altså mængden af affald og brugen af energi og ressourcer. 1. Opgavesæt om metal Familien Falk bor her på Frederiksberg og består af mor og far (Camilla og Peter) og deres to børn Caroline og Jonas. Familien Falk elsker dåsemad. I løbet af en uge spiser de 3 dåser

Læs mere

blød plast / klar Xxxxxxxxxx Genanvendes i nye produkter Fx: Afdækningsplast Plastfolier fra paller Blød plastemballage Krympefolie Bobleplast

blød plast / klar Xxxxxxxxxx Genanvendes i nye produkter Fx: Afdækningsplast Plastfolier fra paller Blød plastemballage Krympefolie Bobleplast erhvervsaffald blød plast / klar Xxxxxxxxxx Genanvendes i nye produkter Afdækningsplast Plastfolier fra paller Blød plastemballage Krympefolie Bobleplast Plasten skal være ren, tør og fri for fødevarer.

Læs mere

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast glas 2015 Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal

Læs mere

D L. Til villaer og rækkehuse i Ballerup Kommune. www.ballerup.dk. Email: affald@balk.dk. Fax 4477 2717. Tlf. 4477 2525 (om affald) 2750 Ballerup

D L. Til villaer og rækkehuse i Ballerup Kommune. www.ballerup.dk. Email: affald@balk.dk. Fax 4477 2717. Tlf. 4477 2525 (om affald) 2750 Ballerup F Til villaer og rækkehuse i Ballerup Kommune D L A F a Ballerup Kommune Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf. 4477 2525 (om affald) Fax 4477 2717 Email: affald@balk.dk www.ballerup.dk Tankegang a/s 70 12 44

Læs mere

Forsøg med affaldssortering i Kirsebærplantagen

Forsøg med affaldssortering i Kirsebærplantagen Forsøg med affaldssortering i Kirsebærplantagen Affaldsforsøg skal føre til bedre sortering Kirsebærplantagen er sammen med tre andre boligområder udvalgt til et nyt forsøg med affaldssortering. Forsøget

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald PAPIR RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD KARTON METAL PLAST GLAS Sådan sorterer du dit affald Fællesløsning TEKNIK OG MILJØ RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD PAPIR KARTON METAL PLAST GLAS

Læs mere

Nyt navn til storskrald

Nyt navn til storskrald Nyt navn til storskrald 2015 sommerhuse 2 3 Nu kører Genbrugsekspressen Vi henter næsten det hele Storskraldsordningen har fået nyt navn. Vi henter i dag næsten alle typer affald til genbrug, så nu kalder

Læs mere

Det handler om DIT AFFALD. Afd. 36 // Byagerparken

Det handler om DIT AFFALD. Afd. 36 // Byagerparken Det handler om DIT AFFALD Afd. 36 // Byagerparken Indhold: Håndtering af affald...side 3 Sortering og genbrug...side 3 Takt og tone...side 3 Oversigt over afdelingen...side 4 Husholdningsaffald...side

Læs mere

Affald. for borgere i Høje-Taastrup Kommune. Samlede bebyggelser. Her kan du finde svar på spørgsmål om affald i kommunen

Affald. for borgere i Høje-Taastrup Kommune. Samlede bebyggelser. Her kan du finde svar på spørgsmål om affald i kommunen Affald 2016 for borgere i Høje-Taastrup Kommune Her kan du finde svar på spørgsmål om affald i kommunen Samlede bebyggelser Sortering Giver det overhovedet mening at sortere sit affald? Ja, i høj grad!

Læs mere

Sortér dit affald. Vi kan genbruge det meste af dit affald, hvis du sorterer det rigtigt. Se, hvordan du gør i denne pjece!

Sortér dit affald. Vi kan genbruge det meste af dit affald, hvis du sorterer det rigtigt. Se, hvordan du gør i denne pjece! Sortér dit affald Vi kan genbruge det meste af dit affald, hvis du sorterer det rigtigt. Se, hvordan du gør i denne pjece! Det tager kun et øjeblik at sortere dit affald, men det har stor betydning for

Læs mere

SORTERINGSVEJLEDNING U D S M I D D E T I G T

SORTERINGSVEJLEDNING U D S M I D D E T I G T SORTERINGSVEJLEDNING GIV DIT AFFALD NYT LIV S M I D D E T R I G T U D I G T DIT AFFALD KAN FÅ NYT LIV Når du smider affaldet rigtigt ud, kan det få nyt liv i stedet for at gå op i røg på forbrændingen.

Læs mere

5401-13 Lundevænget Her kan du kommer af med dit affald. Guide til affaldssortering

5401-13 Lundevænget Her kan du kommer af med dit affald. Guide til affaldssortering 5401-13 Lundevænget Her kan du kommer af med dit affald Guide til affaldssortering Som du sikkert har lagt mærke til er der blevet bygget en ny containergård ved Ryparken 144 samt en ny affaldsø ved Lyngbyvej.

Læs mere

SORTERINGSVEJLEDNING D E T S O R T E R E R U N D E R D I G

SORTERINGSVEJLEDNING D E T S O R T E R E R U N D E R D I G SORTERINGSVEJLEDNING GIV DIT AFFALD NYT LIV D E T S O R T E R E R U N D E R D I G DIT AFFALD KAN FÅ NYT LIV Når du sorterer dit affald, kan det få nyt liv i stedet for at gå op i røg på forbrændingen.

Læs mere

Hvad var husstandens samlede indkomst før skat sidste år? Er der nogen i huset, der er medlem af en miljøorganisation?

Hvad var husstandens samlede indkomst før skat sidste år? Er der nogen i huset, der er medlem af en miljøorganisation? Vi bor i Hvor mange voksne, unge og børn bor i husstanden Hvad var husstandens samlede indkomst før skat sidste år Hus 1 0 0 200,000 400,000 kr Er der nogen i huset, der er medlem af en miljøorganisation

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald Sådan sorterer du dit affald BRØNDBY KOMMUNE Madaffald skal i beholderen til madaffald Restaffald skal i beholderen til restaffald Restaffald Madaffald alt madaffald uden kattegrus snavset emballage farligt

Læs mere

NYT FRA PILOTFORSØGET

NYT FRA PILOTFORSØGET NYT FRA PILOTFORSØGET DECEMBER 2012 GODT I GANG! Kære pilotdeltager Du har nu været i gang med at sortere affald til genbrug i godt fire måneder, og vi håber, at det er blevet en del af din dagligdag.

Læs mere

Skrald og genbrug af Rikke Bech Poulsen 9D

Skrald og genbrug af Rikke Bech Poulsen 9D Skrald og genbrug af Rikke Bech Poulsen 9D 1 Indledning Før jeg lavede opgaven, vidste jeg godt at det var forkert at smide med affald, og at det er godt at genbruge. Men emnet har fået mig til at åbne

Læs mere

sådan sorterer du dit affald

sådan sorterer du dit affald sådan sorterer du dit affald Papir Glas SÅDAN LÆSER DU guiden I denne guide finder du information om, hvordan du sorterer dit affald og hvor du gør af det. Det er nemt at sortere og det gør stor forskel

Læs mere

AFFALD SOM EN RESSOURCE Undervisningsmodul 2. Affald hvad kan jeg bruge det til?

AFFALD SOM EN RESSOURCE Undervisningsmodul 2. Affald hvad kan jeg bruge det til? AFFALD SOM EN RESSOURCE Undervisningsmodul 2 Affald hvad kan jeg bruge det til? Hvad er affald? I Danmark smider vi ting i skralde spanden, når vi ikke kan bruge dem længere. Det, vi smider ud, kaldes

Læs mere

også Vi ta r skraldet affaldshåndbog 2004 K A L U N D B O R G K O M M U N E

også Vi ta r skraldet affaldshåndbog 2004 K A L U N D B O R G K O M M U N E affaldshåndbog 2004 også Vi ta r skraldet K A L U N D B O R G K O M M U N E også Vi ta r skraldet For fjerde år i træk samler vi alle vores informationer om affald, sortering og genbrug i en Affaldshåndbog.

Læs mere

Den bedste omsætning i kompostbeholderen opnår man, hvis bioaffaldet blandes med haveaffald. Undgå at komme syge planter og frøukrudt i beholderen.

Den bedste omsætning i kompostbeholderen opnår man, hvis bioaffaldet blandes med haveaffald. Undgå at komme syge planter og frøukrudt i beholderen. Hjemmekompostering Det begynder i køkkenet... Hele komposteringsprocessen starter i køkkenet, hvor køkkenaffaldet sorteres i 2 fraktioner: bioaffald og restaffald. Bioaffald kan komposteres, og er som

Læs mere

Spilleregler for affaldssortering

Spilleregler for affaldssortering Spilleregler for affaldssortering Gældende fra 4. april 2016 Velkommen på holdet Vi har brug for et stærkt hold når sorteringen skal løftes til næste niveau Dit affald skal sorteres, da det indeholder

Læs mere

Den nye ordning. Vigtige datoer

Den nye ordning. Vigtige datoer Den nye ordning Den 1. maj 2003 indfører Tørring-Uldum Kommune en ny, vægtbaseret ordning for dagrenovation. I denne pjece kan du læse mere om hvad ordningen kommer til at betyde for dig, og hvad du kan

Læs mere

I DIN BUTIK FÅ STYR PÅ MILJØET HÅNDTERING AF MILJØ I SMÅ BUTIKKER

I DIN BUTIK FÅ STYR PÅ MILJØET HÅNDTERING AF MILJØ I SMÅ BUTIKKER FÅ STYR PÅ MILJØET I DIN BUTIK HÅNDTERING AF MILJØ I SMÅ BUTIKKER FÅ FLERE KUNDER SPAR PENGE UNDGÅ BØDER OG PROBLEMER MED MYNDIGHEDER HAV DET GODT NÅR DU ER PÅ ARBEJDE FÅ RÅDGIVNING INDLEDNING 3 FÅ STYR

Læs mere

PLAST. Sorteres efter type og bruges i nye produkter

PLAST. Sorteres efter type og bruges i nye produkter PLAST Sorteres efter type og bruges i nye produkter Plastemballage fra fødevarer Dunke fra drikkevarer, rengøringsmidler og shampoo Bobleplast Plastikindpakning fra afskårne blomster Slikposer NB: Plast

Læs mere

SORTERINGS- GUIDEN 2016

SORTERINGS- GUIDEN 2016 SORTERINGS- GUIDEN 2016 VILLA / RÆKKEHUS DIT AFFALD ER FOR GODT TIL AT SMIDE UD Sortering skal være så nemt som muligt for dig og din familie. I sorteringsguiden kan du se, hvordan du sorterer dit affald.

Læs mere

Forsøg med affaldssortering i Sct. Jørgens Park

Forsøg med affaldssortering i Sct. Jørgens Park Forsøg med affaldssortering i Sct. Jørgens Park Affaldsforsøg skal føre til bedre sortering Sct. Jørgens Park er, sammen med tre andre boligområder, udvalgt til et nyt forsøg med affaldssortering. Forsøget

Læs mere

Hvad gør vi ved affaldet? Lavet af Julie, Maria og Alberte 8.b

Hvad gør vi ved affaldet? Lavet af Julie, Maria og Alberte 8.b Hvad gør vi ved affaldet? Lavet af Julie, Maria og Alberte 8.b Hvad gør vi ved affaldet? Hvert år stiger mængden af affaldet vi bruger. Både i Danmark og i resten af verden. Det skyldes primært vores overforbrug

Læs mere

Skilt fraktion/typer uønsket Procedure. Asbest/Eternit Asbestplader G1 Tagplader af eternit Tagrens-rester. aske Aske G2 Sod

Skilt fraktion/typer uønsket Procedure. Asbest/Eternit Asbestplader G1 Tagplader af eternit Tagrens-rester. aske Aske G2 Sod Skilt fraktion/typer uønsket Procedure Asbest/Eternit Asbestplader G1 Tagplader af eternit Tagrens-rester aske Aske G2 Sod aviser, ugeblade, reklamer Aviser Ikke bøger G3 Ugeblade Reklamer ikke telefonbøger

Læs mere

Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald

Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald (gældende fra 29/4-2013) Rødovre Kommune har indført ny affaldssortering der bl.a betyder, at det vi normalt smed i dagrenovationen nu skal sortéres. Derfor

Læs mere

Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald

Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald (gældende fra 29/4-2013) Rødovre Kommune har indført ny affaldssortering der bl.a betyder, at det vi normalt smed i dagrenovationen nu skal sortéres. Derfor

Læs mere

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast glas Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast

Læs mere

Familiens affalds - og Genbrugshæfte

Familiens affalds - og Genbrugshæfte Familiens affalds - og Genbrugshæfte august 2012 til beboerne i tranemosegård afd. 12 Dette hæfte skal hjælpe dig med at sortere og fordele dit genbrug sam komme af med dit affald på den rigtige måde.

Læs mere

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger NYT Sæk og container ud til skel Affaldshåndbog 2016 boliger Indhold Meget mere genbrug side 2 Kontakt os når DU har tid side 3 Velkommen på genbrugspladsen side 4 og 5 Storskrald side 6 Papir, karton,

Læs mere

Affald du kan komme af med i gården:

Affald du kan komme af med i gården: Håndtering af affald i Rosenoden Revideret november 2015 Kære beboer. I ejerforeningen Rosenoden vil vi gerne bidrage til at værne om miljøet, og samtidig arbejde for, at du nemt kan komme af med dit affald.

Læs mere

NYHEDSBREV - APRIL 2010

NYHEDSBREV - APRIL 2010 MANGE BOLIGAFDELINGER KAN REDUCERE DERES UDGIFTER PÅ AFFALD HERUNDER AFHENTNINGEN SAMT SOTERINGEN AF AFFALDET. Hvis der ses overordnet på strukturen i Danmark vedrørende vores affald i privatsektoren,

Læs mere

Vend bladet og få din helt egen sorteringsguide XTRA! Genbrug. put støv og aske i lukkede poser. det Skal også sorteres

Vend bladet og få din helt egen sorteringsguide XTRA! Genbrug. put støv og aske i lukkede poser. det Skal også sorteres nyhedsbrev fra københavns kommune juni 2014 AFFALD KBH Vend bladet og få din helt egen sorteringsguide XTRA! go grillvane put støv og aske i lukkede poser LÆS MERE PÅ SIDE 2 det Skal også sorteres LÆS

Læs mere

SORTERINGS- GUIDEN 2017 VILLA / RÆKKEHUS

SORTERINGS- GUIDEN 2017 VILLA / RÆKKEHUS SORTERINGS- GUIDEN 2017 VILLA / RÆKKEHUS DIT AFFALD ER FOR GODT TIL AT SMIDE UD Sortering skal være så nemt som muligt for dig og din familie. I sorteringsguiden kan du se, hvordan du sorterer dit affald.

Læs mere

Hvad gør vi ved affald?

Hvad gør vi ved affald? Hvad gør vi ved affald? Affald I Danmark og i resten af verden stiger affaldet år for år. Det gør den fordi, at vi vil leve i vores moderne livsstil. Hvis vi bliver ved med det, bliver vi nødt til at bruge

Læs mere

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune Gem til senere brug! Affaldsguide for borgere i Hjørring Kommune Kære borger i Hjørring Kommune Denne Affaldsguide er dit overblik over, hvordan du kommer af med affaldet både det, der går til genbrug,

Læs mere

Affaldshæfte ren besked om affald. Søndagsåbent på genbrugspladserne i Sæby, Skagen og Ravnshøj

Affaldshæfte ren besked om affald. Søndagsåbent på genbrugspladserne i Sæby, Skagen og Ravnshøj Affaldshæfte 2016 ren besked om affald Nyt Søndagsåbent på genbrugspladserne i Sæby, Skagen og Ravnshøj nyt nyt nyt Søndagsåbent på genbrugspladserne i Sæby, Skagen og Ravnshøj. Udvidet åbningstid på Ålbæk

Læs mere

På en skala fra 1-5, hvor motiverede har I været til at arbejde med Nulskrald den sidste uge?

På en skala fra 1-5, hvor motiverede har I været til at arbejde med Nulskrald den sidste uge? Tidsstempel På en skala fra 1-5, hvor meget tid føler I, at I har brugt på Nulskrald den sidste uge? På en skala fra 1-5, hvor motiverede har I været til at arbejde med Nulskrald den sidste uge? Hvor mange

Læs mere

Kompost er havens guld

Kompost er havens guld Kompost er havens guld - Vejledning i opstart og pasning af kompost i lukket kompostbeholder Ca. 1/3 af det affald vi producerer er grønt affald, der kan komposteres. 100 kg grønt affald giver 20-40 kg

Læs mere

GOD KOMPOST - GLAD HAVE

GOD KOMPOST - GLAD HAVE GOD KOMPOST - GLAD HAVE Skibstrup Kompost og Skibstrup Topdress 2 Skibstrup Kompost - det naturlige valg Al kompost fra Skibstrup Affaldscenter er fremstillet af rent haveaffald grene, blade og græs fra

Læs mere

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Brønderslev Kommune

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Brønderslev Kommune Gem til senere brug! Affaldsguide for borgere i Brønderslev Kommune Kære borger i Brønderslev Kommune Denne Affaldsguide er dit overblik over, hvordan du kommer af med affaldet både det, der går til genbrug,

Læs mere

OVERDREV NEWS. Siden sidst Holdet der tog til julemarked havde, som altid en hyggelig tur. Hvor der både var tid til afslapning, hygge samt shopping.

OVERDREV NEWS. Siden sidst Holdet der tog til julemarked havde, som altid en hyggelig tur. Hvor der både var tid til afslapning, hygge samt shopping. Ejerforeningen Sundby Overdrev Argang 2012 nr. 1 Den 13. februar 2012 Fastelavn Der er fastelavn nu på søndag, hvis i ikke allerede har afleveret tilmeldingen så kan det stadig nås... Storskrald Der afhentes

Læs mere

AFFALD OG GENBRUG 2016

AFFALD OG GENBRUG 2016 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ AFFALD OG GENBRUG 2016 1 INDHOLD Kære borger 3 Affaldsportal 4 Adgangsvejen 6 Dagrenovation 7 Papir og aviser 8 Pap 9 Glas 10 Metal 11 Haveaffald 12 Elektronik / hårdehvidvarer

Læs mere

SPØRGEKORT ENIG / UENIG

SPØRGEKORT ENIG / UENIG I min familie afleverer vi tomme flasker og dåser i returautomaten i supermarkedet. Hvorfor er det en god idé? Så kan de blive brugt igen og igen, og det er godt for miljøet. Man kalder det closed loop

Læs mere

Batterier kan generelt inddeles i to hovedgrupper, nemlig primære og sekundære batterityper. De primære batterier er

Batterier kan generelt inddeles i to hovedgrupper, nemlig primære og sekundære batterityper. De primære batterier er Indenfor ELEKTRONIKbatterier er der flere kategorier. Læs her, hvad forskellen er. Batterityper Batterier kan generelt inddeles i to hovedgrupper, nemlig primære og sekundære batterityper. De primære batterier

Læs mere

FULD SKRUE PÅ BATTERI-INDSAMLING, LÆRING OG LÆKRE PRÆMIER. Kampagne i Haderslev Kommune uge For klassetrin

FULD SKRUE PÅ BATTERI-INDSAMLING, LÆRING OG LÆKRE PRÆMIER. Kampagne i Haderslev Kommune uge For klassetrin FULD SKRUE PÅ BATTERI-INDSAMLING, LÆRING OG LÆKRE PRÆMIER Kampagne i Haderslev Kommune uge 37-40. For 4.-6. klassetrin Kære lærer! Vi vil gerne invitere dig og dine elever til at deltage i Batterier i

Læs mere

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk.

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk. Affald til genbrug 1 Papir Fx bøger, reklamer og telefonbøger. Plastomslag og ringbind. 5 Jern og metal Fx cykler, dåser, gaskomfurer, gryder og radiatorer. Elektronikaffald. 6 Pap og karton Fx rent og

Læs mere

Hjemmekompostering TEKNIK OG MILJØ

Hjemmekompostering TEKNIK OG MILJØ Hjemmekompostering TEKNIK OG MILJØ Tøm ofte spanden med det grønne køkken affald, så undgår du lugt i køkkenet. Kompostering er nemt! Genbrug det grønne køkken affald Hjemmekompostering giver mere plads

Læs mere

Horsens Kommunes affaldssystem TEKNIK OG MILJØ

Horsens Kommunes affaldssystem TEKNIK OG MILJØ Horsens Kommunes affaldssystem TEKNIK OG MILJØ 1 Horsens Kommunes affaldssystem - Nemt for dig og godt for miljøet Horsens Kommune har et velfungerende system til bortskaffelse af husholdningsaffald. Kommunen

Læs mere

Ny affaldsordning kort fortalt

Ny affaldsordning kort fortalt Ny affaldsordning kort fortalt 2 Faaborg-Midtfyn Kommune indfører nu en ny affaldsordning, og den sætter fokus på at sortere affaldet med god gevinst for miljøet. Filosofien er, at det skal være nemt for

Læs mere

Flasker fyldes mange gange Plastdunke bliver til fleecetrøjer Aviser som køkkenrulle

Flasker fyldes mange gange Plastdunke bliver til fleecetrøjer Aviser som køkkenrulle Affaldshæfte 2015 Flasker fyldes mange gange De fleste hele flasker skylles grundigt og fyldes op igen. En flaske kan bruges op til 25 gange, før man er nødt til at smelte dem om. Skår og konservesglas

Læs mere

AFFALDSHÆFTE 2017 REN BESKED OM AFFALD

AFFALDSHÆFTE 2017 REN BESKED OM AFFALD AFFALDSHÆFTE 2017 REN BESKED OM AFFALD Giv affaldet nyt liv vi gør det let for dig Aflevér så meget af dit affald som muligt til genbrug. Det er bedst for både økonomien og miljøet, og vi har gjort det

Læs mere

Vi henter næsten det hele

Vi henter næsten det hele 2017 sommerhuse 2 3 Har du spørgsmål om dit affald? AFFALD THY HAR SVARET I august 2016 lancerede vi appen Affald Thy. Med Affald Thy på din smartphone har du alle oplysninger om dit affald lige ved hånden.

Læs mere

MIT AFFALD. Dit affald er værd at samle på

MIT AFFALD. Dit affald er værd at samle på MIT AFFALD Dit affald er værd at samle på Restaffald: Læg dit restaffald i en almindelig affaldspose og smid den i beholderen med gråt eller rødt låg. Vi tømmer beholderen hver 14. dag. Har du lejlighedsvis

Læs mere

Jorden venter. Missionen er planlagt. Er du parat?

Jorden venter. Missionen er planlagt. Er du parat? Du kan gøre en forskel Du har sikkert allerede hørt om klimaforandringer og drivhuseffekt. Om overforbrug og madspild. Du har sikkert også set billeder af isbjerge, der smelter, af oversvømmelser eller

Læs mere

gør et Loppefund på genbrugsstationerne

gør et Loppefund på genbrugsstationerne nyhedsbrev fra københavns kommune juni 2012 AFFALD KBH Sortering starter i hjemmet gør et Loppefund på genbrugsstationerne se hvad dit affald bliver til LÆS MERE PÅ SIDE 2-3 LÆS MERE PÅ SIDE 4-5 riv ud

Læs mere

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Brønderslev Kommune

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Brønderslev Kommune Gem til senere brug! Affaldsguide for borgere i Brønderslev Kommune Kære borger i Brønderslev Kommune Denne Affaldsguide er dit overblik over, hvordan du kommer af med affaldet både det, der går til genbrug,

Læs mere

Fra affald til ressourcer

Fra affald til ressourcer Fra affald til ressourcer Oplæg til et nyt affaldssystem bedre sortering Mindre CO2 Ren energi bæredygtig Omlægning Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Kommunerne i

Læs mere

Gode råd og vejledning om kompost.

Gode råd og vejledning om kompost. Kompost Gode råd og vejledning om kompost. Hvad er kompost? Kompostering er en helt naturlig proces, der sker i naturen hele tiden. Alt organisk materiale bliver efterhånden omdannet til muld. Organisk

Læs mere