Generalforsamling HF. Maglehøj d.21/ kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling HF. Maglehøj d.21/2 2015 kl. 11.00."

Transkript

1 Generalforsamling HF. Maglehøj d.21/ kl Valg af dirigent. Gitte Hess, formand for Roskilde kredsen bliver foreslået af bestyrelsen, godkendes af gf. Valg af referent: Vibeke, sekretær i Hf Maglehøj bliver valgt. 2. Valg af stemmetællere. Rene Have 222, Henrik Have 27 og Margit have 220 bliver valgt. Gitte konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Der er 81 stemmeberettiget til stede, Gitte foreslår at der byttes om på punkt 5 og punkt 6, da visse forslag kan berøre budgettet 3. Beretning v.formanden. Hans byder velkommen, og vi holder 1 min. stilhed, til minde om dem der er gået bort. Der trækkes lod om en skål. Rasmus haven107 bliver den heldige. Regnskabet 2013: er blevet gennemgået af kredsen og der er ikke fundet nogen uregelmæssigheder. Festsalen: vi har haft en stor vandskade i køkkenet, som har medført skade på gulvet i festsalen og køkkenet, loftet i gangen er udskiftet. I den forbindelse er køkkenet blevet lavet større. Hans fortæller lidt omkring aktiviteter i 2014: Vi har afholdt Sankt hans og fællesspisning, fugleskydning, loppemarked, yoga, petanque det var meget hyggeligt, mange mødte op. vi håber at gentage successen i år. Vi indstiller til de nye haveejere, at møde op med familie til vore aktiviteter. Aktiviteter i 2015: vi skal afholde en åbenthusdag, kredsen giver 5000 kr.

2 Skal vi holde en fællesdag med en stor annonce i avisen? Vi ønsker at afholde Sankt hans med fællesspisning, fugleskydning, festuge inkl. Børnedag, alt sammen omkring Sankt Hans. Det kræver dog seriøse frivillige fra hele haveforeningen, uden frivillige bliver der ikke afholdt aktiviteter. Miljødag afholdes ifm. Roskilde kommune. Fællesarbejde: Der gives en fast dag til alle, da vi ellers har svært ved at planlægge arbejdet. Ændringer skal meldes 8 dage før fremmøde. Der kan ikke søges om fritagelse af fællearbejde, da vi ønsker at se alle. Det handler også om fællesskabet. Brandforsikringer: Det har været et kæmpe arbejde at indhente oplysninger/ bilag for kvittering af betalt brandforsikring. ca. 35 haveejere har stadig ikke fremvist en gyldig kvittering på betalt brandforsikring. Der er pålagt 1000 kr. på dette års haveleje, til de ca. 35 haveejere der ikke har vist gyldig dokumention. Det er vedtaget på tidl. Generalforsamling og opsigelsesgrund ikke at kunne fremvise dette. P-pladserne: Der vil blive lagt stabilt grus ud, der kan fordeles ud i hullerne. Asfaltveje- Arkil: vi har ikke modtaget nogen form for billede dokumentation i denne sag, så vi står meget dårligt i sagen. Foreningens advokat har anbefalet ikke at køre videre med sagen. Vi kan konstatere at noget af den nye asfalt ikke holder, en holdbar løsning vil koste en mindre formue for hele foreningen. Vandproblemer ved mose og trailerpladsen. Vi er klar over vores vandproblemer. Vi har ikke nogen løsning på problemet, lige nu på grund af økonomien. Men der arbejdes på det. Der er lavet dræn 3 forskellige steder i år og det virker fint. Sigurds Plads: vi har aftalt med Vilvorde at de vil fælde træer og beskære buskene.

3 Der vil blive sået græs og sat en bænk op. Pladsen/ græsslåning vi går over til 2 pladsmænd, vi vil gerne slå pladsen og græsslåning sammen og søger derfor nye pladsmænd, der er lavet nye kontrakter med arbejdsopgaverne. Festsalen bliver slået op. Vi skal bruge en frivillig til festsalen der lavet en kontrakt med arbejdsopgaver hertil. Havesalg der er solgt/ overdraget 17 stk. i år. Nye postadresser. Hf. Maglehøj, havens nr Roskilde. Vej navne vil blive fjernet og på disse standere vil der blive skilte med have nr. der ligger ned af den pågældende vej. Ligeledes skal der sættes nr. på den enkelte have, som kan ses fra lågen, dette skal gøres af den enkelte haveejer. Det er de adresser der er officielle til bla. Taxa, ambulance, brand og politi. Kredsen: Kredsformanden arbejder på at hæve byggetilladelse fra 60m2 til 70m2 uanset grundens størrelse. Vurderindsreglerne bliver ændret pr Kursus for vurderingsudvalget vil blive afholdt. Tilbud om kollektiv forsikring gennem kolonihaveforbundet, vil blive præsenteret i Praktiske Oplysninger Vi vil understrege at det er vigtigt, at man melder adresse ændring(både post og mail) Det er tankevækkende at kun 16 medlemmer har sendt deres mail adresse- ALLE bedes gøre det. Det er en forening med visse regler, og for at vi skal kunne være her skal love og regler overholdes.

4 Spørgsmål og kommentarer til beretningen: Rene Have 222. mener at der er problemer med vores mail. Jørgen have 155 mangler en undskyldning fra Formanden, for kommentar ved sidste gf. Maibritt savner at få af vide hvordan går det med trailerpladsen. Der står mange trailere rundt omkring. Kate 227 vil gerne vide hvad der er sket ved vandskaden, hvad er gået galt. Hans svarer Jørgen Have 155 beklager sidste års GF. Trailer plads John svarer:trailerpladsen er blevet glemt af bs desværre. Hans udspecificer skaden i festsalen. Fortæller at varmtvandsbeholderen sprang læk, har sivet med vand i 3 dage, skader på gulvet i festsalen, loftet i gangen/ entreen udskiftes, nyt gulv/ loft, bordplader, vask og blandingsbatteri i køkkenet. Ang. mail adresse. Ved indkaldelsen bad vi om opdatering mail adresser, vi modtog 16 stk. Beretningen til afstemning : Enstemmigt vedtaget. 4. Maria forklarer regnskabet, fortæller om de forskellige ændringer der er lavet. El regningen ved foreningshuset er stadigvæk for høj, Maria fortæller at der er overvejelser omkring hvordan der kan spares, muligvis en varmluftpumpe. Der har været underskud på fugleskydning, på grund af for meget indkøbt mad af bs. Spørgsmål fra salen.

5 5. Ole Have 10 takker for en god gennemgang. Foreslår en varmepumpe i foreningshuset, det vil være energibesparende.. Ikke flere spørgsmål. Er enstemmigt vedtaget. Indkomne forslag. Ole Schneider have 10. Der mangler motivation på spørgsmålene. Det indstilles af Gitte at vi bliver bedre forberedt til næste gang 1: Bestyrelsen nedsættes fra 7 til 5 medlemmer. Have 155 syntes at det er en god ide med mange i bs. Maibritt have 243 syntes at det er tåbeligt. Der er brug for alle hænder Der er mange opgaver der ikke er blevet kigget på i løbet af året. Hans fortæller at han er meget imod 5 bs medlemmer Maibritt mener at det har kørt hele tide med 7, så hvorfor lave det om. Ole Schneider Have 10 mener, det må gælde om at støtte kommende bs, så de selv kan vælge nogle frivillige til hjælp. Hans beder om skriftlig afstemning. Kate mener ikke at Margit kan være stemmetæller da hun er med John. Gitte mener ikke at det er et problem. Margit forbliver stemmetæller. Der stemmes skriftligt, 76 stemmer 38 for 36 mod. 2 blanke. Forslaget er vedtaget. 2 : 16b tilføjes: Bestyrelsen fastsætter prokura regler mht. dispositionsrettigheder for bankkonti og værdipapirer. Maria forklarer omkring bankregler, vi ønsker der bliver lavet en Prokura. Forslaget bliver enstemmigt vedtaget. 3: 16b tilføjes: Fremover vil al korrespondance foregå via mail (også indkaldelse til generalforsamling) Har man ikke mail vil det stadigvæk være pr.post.

6 Afstemning: enstemmigt vedtaget. 4: 16b stk. 19 : Ang hækkeklipning 1 gang om året slettes, så vi går tilbage til fællesregler 16a stk.2 med klipning 2 gange om året. Afstemning 8 imod, resten for. Vedtaget. 5: 16b tlføjes: Vurdering af have gælder 1 år fra vurderingsdag. Allan have 4 Siger at man ikke kan ændre en regel som står i Kolonihaveforbundet. Have 155 syntes det er urimeligt at der skal vurderes hvert år, så det bliver en ren pengemaskine. Hans fortæller at det er vores egne regler mht. vurderinger. Bestyrelsen trækker forslaget. 6. Etablering af ny legeplads, pris max ,50 H. C fortæller at vi vil søge fonde og sponsorer. Et argument for legepladsen er, at vi får et bedre fællesskab og et samlingspunkt. Ole have 10 mener ikke at der er børn nok. John, det er svært at få nye med børn tilflyttere med børn. Maibritt spørger om der er søgt sponsorer, Maibritt appellerer til at vi får en legeplads. Marianne have 133 siger at hun sidder med fonde og sponsorer, der bliver arbejdet hårdt. Maria fortæller at vi kunne bruge overskuddet i budgettet, eller /der kunne der være en ekstra haveleje. Have155 det har været en glæde at se det liv der har været på legepladsen. Han Ønsker at få glæden tilbage. Thomas,have12 tilbyder at sponsore 20,000 kr til legepladsen. Forslaget bliver enstemmigt vedtaget. 7. Forslag fra have 188: 5stk.4 : Alle omkostnings-godtgørelser fastsættes af foreningens bestyrelse.bestyrelsen har ret til at antage lønnet medhjælp,når det skønnes nødvendigt. Ændres til, fastsættes af foreningens generalforsamling, samt tilføjelse: revisorrene får en

7 omkostnings-godtgørelse der er fastsat af generalforsamlingen. Hans Bøttchers mening er at nogen i bestyrelsen ønsker højere løn. Hanne mener at det skal over haveselskabet, hvis noget skal ændres, der er fælles love, der skal overholdes. Gitte forklarer omkring reglerne i kredsen, hvor forslaget vil blive behandlet. Ole, have 10 mener at det må være den gældende bestyrelse der bestemmer godtgørelse. Kate spørger, om revisorer skal have omkostningsgodtgørelse. Da det aldrig er blevet brugt. Have 48 siger at der ikke kan blive udbetalt omkostningsgodtgørelse for hele året, hvis det bliver vedtaget, beløbet skal godkendes på kommende generalforsamling. Maria gør opmærksom på, at det ikke på noget tidspunkt har været oppe på bestyrelsesmøder at godtgørelserne skal stige. Have 155 mener at det må være gældende bestyrelses ansvar. Rene mener at vi skal stemme nej til forslaget. Ole mener at det kun kan blive tale om ca kr. i godtgørelse på grund af skatte regler. Leif mener, at det er tegn på dårligt samarbejde i bs. Maria påpeger at det er et privat forslag fra Hans Bøttcher. Der stemmes skriftligt, 73 stemmer: 67 nej 4 ja 2 blanke ikke vedtaget. 6. Budget 2015 Budgetregnskab leje er steget med 3 % Maria redegør for budgettet. Have leif spørger, Pengene til legepladsen er de i regnskabet. Nej Maria redegør for sponsorer og ekstra leje.rene spørger til bøder for at langtidsparkere trailer på vejene.john undskylder igen det er glemt.fra næste år vil der komme bødeforlæg på.maria fortæller at der heller ikke er bødeforlæg i budgettet. Tages til efterretning.

8 8. Valg af bestyrelse,suppleanter, vurderingsudvalg og delegerede. a. Valg af formand for 2 år. Hans Christian Kryger,have 41 og Hans Bøttcher, have 188 stiller op. Rene vil gerne høre hvad de 2 har at byde ind med. Hans fortæller at han ikke ønsker genvalg, når der kun er 5 bestyrelsesmedlemmer. H.C præsenter sig kort og fortæller lidt omkring nogle af de opgaver der venter. Der vil blive fulgt op på de hængepartier : asfalt,p-pladser,sigurds Plads, oversvømmelser Maibritt hvem bestemmer om man er kompetent til bestyrelsemedlem. Da der ikke er andre, bliver H.C. valgt til ny formand. Valg af suppleant Keld Nielsen have 158 Vurderingsudvalg: Lars Gram have 43 modtager genvalg Rene Hansen have 229 modtager genvalg Maibritt have 222 modtager genvalg. Hans Bøttcher bliver valgt til vurderingsudvalget. Valg af 11 delegerede. D 18 marts Have 188, have220, have 135, have 243, have 227, have 9, have 38, have 156, have 56, have 214a, have 93.

9 Valg af revisor, Jette have 9 modtager genvalg. Revisor suppleant Tom Madsen have 157 modtager genvalg. Have 236 ønsker at bs i bæverdalen følger bedre op på haverne. Kan vi være mere fælles om rep. af parkeringspladserne. Hans siger at der bliver handlet på sagen. Hanne 155 ønsker at bs tager hånd om problemet med vandet. Bs arbejder på sagen. Bs melder ud at vi søger 2 pladsmænd + en bestyrer af festsalen. Have 236 fortæller om de mage tiltag der har været prøvet, det største problem lige nu er muldvarpeskud, kan mere jord gøre det. Margit vil gerne melde sig til frivillige. Svend Erik, have 93 mht. asfalts problemerne, han vil gerne tilbyde at undersøge hvad det koster hvis vi selv skal lave hullerne i vejene. Han er også ekspert i muldvarpeskud. Gitte takker for god orden. H. C. takker for valget og vil prøve at leve op til posten.