Konkretiseringsmøde. Ryesgade 25. Tirsdag 10/

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konkretiseringsmøde. Ryesgade 25. Tirsdag 10/04 2012"

Transkript

1 Konkretiseringsmøde Ryesgade 25 Tirsdag 10/

2 Program 18:00 Velkomst Procesdesigner Nikolaj Bebe 18:15 Rammen om projektet Orientering ved projektleder Leif Rønby og Nikolaj Bebe 18:30 Ejendoms- og energirenovering på baggrund af jeres behov DTU-forsker Rune Andersen, Projektleder Leif Rønby og ingeniør Jørgen Lange 19:15 Sandwich og drikkelse serveres 19:30 Tre fremtidige mulighedsrum ved arkitekt Niels Jakubiak Andersen 20:15 Dialog individuelt/to & to/in plenum Nikolaj Bebe 20:55 Processen herfra Leif Rønby & Nikolaj Bebe 21:00 Tak for idag

3 Beboerinddragelsesprocessen

4 MASLOWS BEHOVSPYRAMIDE

5

6 Ryesgade 25 dialogen og projektet

7 Ryesgade 25 resultatet

8 Ryesgade 25 krav og ønsker

9 Ryesgade 25 krav og ønsker ØNSKER gode og velfungerende køkkener velfungerende el og it (+ energibesparelser) (franske) altaner og tagterrasse cykelparkering, depotrum, affaldshåndtering genbruge vand + undgå oversvømmelser solceller

10 Ryesgade 25 økonomi i projektet Det kommer til at koste ½-1 mio. kr. pr. lejlighed -så lad os få det bedste ud af det! Mere præcis pris når det er valgt hvilke ønsker der skal søges opfyldt - dén pris beregnes før I skal godkende et oplæg til kommunen Meget mere præcis pris når oplægget er omsat i et projektforslag -og projektet revurderes hvis prisen tegner til at blive for høj (eller for lav) Helt præcis pris når projektet har været i licitation bortset fra uforudseelige udgifter (som minimeres ved at lave et godt projekt og finde en god entreprenør)

11 Ryesgade 25 økonomi for parterne Hvem betaler hvad? Genopretning / vedligeholdelse betales med off. byfornyelsesstøtte + ejerbidrag Forbedringer betales af lejerne med huslejestigning til de fleste forbedringer er der en indfasningsstøtte på 70% af huslejestigningen aftrappes over 10 år. en væsentlig (og stigende) del af huslejestigningen modsvares af besparelser på varme- og elregning

12 Ryesgade 25 genhusning? Permanent genhusning Midlertidig genhusning - en mulighed for at komme forrest i boligkøen -en mulighed for at låne en anden bolig mens din egen lejlighed renoveres Højt serviceniveau ved genhusning og ingen udgifter for Jer

13 Jeres adfærd i relation til indeklima og energiforbrug Rune Andersen, Ph.D.

14 Energiforbrug i bygninger Bygninger står for 40 % af det samlede energiforbrug i USA i EU er det 41 % Opvarmning, ventilation og belysning bruger 27 % af det samlede energiforbrug i USA Commercial buildings 18% Residential buildings 22% Industry 32% Transportati on 28%

15 Indeklimaets betydning Astma og allergi Færre syge hvis mere frisk luft 60 % af lejligheder og 80 % af ejerboliger har for lidt frisk luft Meget begrænset viden om sundhedsmæssige effekter af Nye forbindelser i indeklimaet Produktivitet og indeklima Mere frisk luft -> bedre indlæring i skolen Mere frisk luft -> mere effektivt kontorarbejde Bedre termisk komfort samt bedre luftkvalitet -> bedre søvnkvalitet School performance R 2 = Outdoor air supply rate (L/s per person)

16 Forskel på varmeforbrug Varmeregning for bebyggelsen Højeste: Kr Laveste: Kr Højeste 5,8 gange højere end laveste Opvarmningsforbrug Højeste 41 gange så højt som laveste Forskelle skyldes ikke bygningens udformning

17 Tak for opmærksomheden! Spørgsmål?

18 Ryesgade 25 idéer og muligheder KLIMASKÆRM + tæt og isolerende + facader og gavle (indvendig / udvendig isolering) + kælder + tag (med nye boliger) ***

19 Ryesgade 25 idéer og muligheder VINDUER OG DAGSLYS *** + tætte og isolerende + god oplukkelighed (og klart glas) + flere vinduer -> altandøre + udsigt og sollyse rum

20 Ryesgade 25 idéer og muligheder VARMEANLÆG + effektive og stabile radiatorer i alle rum + automatisk / individuel regulering? + lavere varmeudgifter (hænger meget sammen med brugeradfærd) *** VENTILATION + godt indeklima vigtigt for sundhed og velvære + tæt klimaskærm kræver balanceret ventilation + enkel regulering (automatisk?) + brugeradfærd har stor betydning for ventilationsbehov

21 Ryesgade 25 idéer og muligheder BADEVÆRELSER *** + velindrettede, med plads til toilet, håndvask og bruseniche + matche lejlighedens størrelse + komfort, varme i gulvet + inddrage bagtrapper for at få plads til badeværelser

22 Ryesgade 25 idéer og muligheder LEJLIGHEDSPLANER *** + sammenlægge nogle lejligheder, men også bevare nogle af de små boliger + omdisponering, f.eks. sammenlægge stuer og værelser + tilbygning på gårdsiden? + mulighed for at bytte og rokere KØKKENER + velgennemtænkt indretning og udstyr + spiseplads? udvidet til køkken/alrum?

23 Ryesgade 25 idéer og muligheder ÆSTETIK *** + gøre bygningen mere lys og venlig + bevare dens karakter (især facader og vinduer) + altaner og nye bygningsdele skal matche / forbedre helheden FÆLLESAREALER UDE *** + fælles grøn gård + byhaver + tagterrasse FÆLLESAREALER INDE + ikke så stor interesse i spørgeskemaer + men flere idéer på workshop +middag/fest/bordfodbold med sofa + musik/male/studie/meditationsrum + træ/cykelværksted + fælles vask og tørring

24 Ryesgade 25 idéer og muligheder ALTANER + 75% ønsker altan + fransk eller rigtig altan (valgfrit?) + altanstørrelse afvejning brugsværdi / skyggevirkning indfasningsstøtte ** ELEVATORER ** + tilgængelighed og komfort + fremtidssikring af boliger? indfasningsstøtte

25 Ryesgade 25 idéer og muligheder EL-INSTALLATIONER + stabil el-forsyning med høj kvalitet og stor kapacitet + god belysning på ude-arealer og i opgange og kælder + el-besparelser armaturer / lyskilder? brugeradfærd / automatik ** IT ** tvungen, dyr tv-pakke + netadgang med høj kapacitet + intranet?? fremtidssikring af it med fibernet o.a.

26 Ryesgade 25 idéer og muligheder DEPOT / OPBEVARING ** mangler plads til opbevaring? i lejlighed, kælder eller? + link til forebyggelse af oversvømmelse CYKELPARKERING ** + overdækning + flere pladser og lettere adgang? tyverisikring

27 Ryesgade 25 idéer og muligheder AFFALDSSORTERING? placering + sortering + hygiejne lugtgener ** ENERGIPRODUKTION * + solceller

28 Udvendig væg isolering Efterisolering: - investering - første år - efter 10 år Efterisolering Loft Vægge Kælder Efterisolering giver bedre komfort pga. højere overfladetemperatur Første år er energibesparelsen større end huslejestigningen. Indvendig væg isolering VEDLIGEHOLD INDFASNINGSSTØTTE ENERGIBESPARELSER HUSLEJESTIGNING (EJER) - ENERGIBESPARELSE Når indfasningsstøtten er helt udfaset efter 10 år, kan energibesparelserne ikke længere finansiere hele huslejestigningen.

29 Nye vinduer eller renovering af de gamle Vinduer Muligheder: Renovering + forsatsvinduer Nye energivinduer Nye plus-energivinduer Fordele: Varmere overflader Ingen træk Bedre oplukkelighed Visuel forbedring Evt. bedre lysindfald og udsyn Vinduer: - investering - første år - efter 10 år VEDLIGEHOLD BYFORNYELSESSTØTTE INDFASNINGSSTØTTE ENERGIBESPARELSER HUSLEJESTIGNING (EJER) - ENERGIBESPARELSE OBS! Øget tæthed øget ventilationsbehov

30 Ventilation Tættere klimaskærm øget ventilationsbehov Central Decentral Mikro Behovsstyret Hybrid Kontrolleret ventilation med varmegenvinding forøger komforten Ventilation: - investering - første år - efter 10 år INDFASNINGSSTØTTE ENERGIBESPARELSER HUSLEJESTIGNING -ENERGIBESPARELSE

31 Varmeanlæg 1-strengsanlæg Optimere 1-strengs anlæg Nyt 2-strengsanlæg 2-strengsanlæg Et optimeret varmeanlæg forbedre indeklima og sikre god afkøling af fjernvarme vandet Intelligente termostater Automatik Nyt varmeanlæg og intelligente termostater: - første år - efter 10 år VEDLIGEHOLD BYFORNYELSESSTØTTE INDFASNINGSSTØTTE ENERGIBESPARELSER HUSLEJESTIGNING (EJER) -ENERGIBESPARELSE

32 Brugerpanel Optimering af brugeradfærd ved visualisering af energiforbrug har vist sig fordelagtigt - som supplement til tekniske forbedringer Varmeforbrug Elforbrug Der kan med moderne automatik opnås mange brugsmæssige fordele Brugerpanel: - investering - første år - efter 10 år ENERGIBESPARELSER -ENERGIBESPARELSE HUSLEJESTIGNING

33 Solceller El-produktion kan være et godt alternativ (eller supplement) til el-besparelser Solceller, gavl (100 m2): - investering - første år - efter 10 år Solceller, tag (200 m2): - investering - første år - efter 10 år INDFASNINGSSTØTTE ENERGIBESPARELSER HUSLEJESTIGNING -ENERGIBESPARELSE Nettomålerordning Solcelletyper

34 Opsummering Klimaskærm og installationer Efterisolering: - investering - første år - efter 10 år Vinduer: - investering - første år - efter 10 år Ventilation: - investering - første år - efter 10 år Nyt varmeanlæg og intelligente termostater: - første år - efter 10 år Brugerpanel: - investering - første år - efter 10 år Solceller, gavl (100 m2): - investering - første år - efter 10 år Solceller, tag (200 m2): - investering - første år - efter 10 år VEDLIGEHOLD BYFORNYELSESSTØTTE INDFASNINGSSTØTTE ENERGIBESPARELSER HUSLEJESTIGNING (EJER) -ENERGIBESPARELSE

35 Opsummering: Energispareprisen Energispareprisen viser hvad det koster at spare en kilowatttime. Dette skal sammenlignes med hvad energien koster. 3,0 kr/kwh EnergiSparePris (ESP) 2,5 kr/kwh 2,0 kr/kwh 1,5 kr/kwh 1,0 kr/kwh 0,5 kr/kwh 0,0 kr/kwh El Varme El-pris 2013 El-pris 2023 Varmepris 2013 Varmepris 2023 ESP brugerpanel el = ca.14kr/kwh

36 SANDWICH

37 Lysstudie Eksisterende forhold Topview, juni kl N

38 Lysstudie Eksisterende forhold Set fra syd -Formiddagssol Skyggediagram kl i juni

39 Lysstudie Eksisterende forhold Set fra Vest, Eftermiddagssol Skyggediagram kl i juni

40 Problemer Muligheder

41 Blomster Idekatalog Buketter Scenarier

42 Scenarie 1 Scenarie 2 Scenarie 3 Brugsrum Klimaskærm Bedre bo-værdi Arealudvidelse, funktionalitet, rumlighed, dagslys Fællesområder Mere komfort, mindre energiforbrug Holde på varmen Installationer Mere komfort, mindre energiforbrug Individuel styring, adfærd, indeklima

43 Brugsrum + Nedlæggelse af bagtrappe + Nyt køkken + Nyt bad/toilet + Et-plans tagboliger + Skabsplads i bagtrapperum v. nyt toilet + Vaske- og tørrerum i kælder + Opbevaring i lejlighed og kælder + Bedre cykelparkering + Affaldssortering i gård + Funktionsdelte gårdrum Klimaskærm + Indvendig isolering gade- og gårdfacader + Lavenergi (kl. a)vinduer og yderdøre + Nyt isoleret tag i forbindelse m. tagboliger + Isolering af kælderydervæg og kælderloft + Udvendig isolering af gavle Installationer + Optimering af 1 -strengsanlæg + Balanceret ventilation (micro/decentral/central) + Vandbesparende armaturer og toiletter + Nye elinstallationer, flere kontakter, digitale målere Scenarie 1

44 Scenarie 1 + Nyt bad/toilet og opbevaring i bagtrappe + Evt. nedrivning af væg mod nyt køkken for køkken/alrum/stue

45 Scenarie 1 + Nyt bad/toilet og opbevaring i bagtrappe + Evt. nedrivning af væg mod nyt køkken for køkken/alrum/stue

46 Scenarie 1 + Nyt bad/toilet og opbevaring i bagtrappe + Evt. nedrivning af væg mod nyt køkken for køkken/alrum eller mindre spiseplads i køkken

47 Brugsrum + Nedlæggelse af bagtrappe + Nyt køkken + Nyt bad/toilet + Et-plans tagboliger + Elevator v. nyt toilet + Beboerlokale og fælles tagterrasse + Franske altaner + Enkelte lejlighedssammenlægninger + Vaske- og tørrerum i stue/kælder + Opbevaring i kælder + Bedre cykelparkering + Affaldssortering i gård, kompostanlæg + Funktionsdelte gårdrum Klimaskærm + Indvendig isolering gade og gård + Lavenergi (kl. a)vinduer, altandøre og yderdøre + Nyt isoleret tag i forbindelse m. tagboliger + Isolering af kælderydervæg og kælderloft + Udvendig isolering af gavle Installationer + Nyt 2 strengsanlæg, individuel varmestyring + Balanceret ventilation m. behovsstyring + Regnvand til fælles vaskeri + Solceller på sydgavl + Vandbesparende armaturer og toiletter + Nye elinstallationer, flere kontakter, digitale målere, visualisering Scenarie 2

48 Scenarie 2 + Nyt bad/toilet og elevator i bagtrappe + Evt. nedrivning af væg mod nyt køkken for køkken/alrum eller mindre spiseplads i køkken + Brystning fjernes og etablering af fransk altan

49 Scenarie 2 + Nyt bad/toilet og elevator i bagtrappe + Evt. køkken/alrum + Fransk altan + Lejlighedssammenlægning

50 Scenarie 2 + Fælles vaskeri i stue ved gennemgang + Tørrerum i kælder + Tørrestativer i gård

51 Brugsrum + Nedlæggelse af bagtrappe + Nyt køkken udvidet i gårdfacade og omdisponering + Nyt bad/toilet + Halvanden-plans tagboliger + Elevator v. nyt toilet + Beboerlokale og fælles tagterrasse/taghave + Altaner + Enkelte lejlighedssammenlægninger + Vaske- og tørrerum i stue/kælder + Opbevaring i kælder + Bedre cykelparkering + Affaldssortering i gård, kompostanlæg + Funktionsdelte gårdrum Klimaskærm + Indvendig isolering gade og gård + Lavenergi (kl. a)vinduer, altandøre og yderdøre + Nyt isoleret tag i forbindelse m. tagboliger + Isolering af kælderydervæg og kælderloft + Udvendig isolering af gavle + Partiel tilbygning på bagfacade Installationer Scenarie 3 + Nyt 2-strengsanlæg, varmestyring og visualisering + Hybrid, balanceret vent.m. behovsstyring og visualisering + Regnvand til fælles vaskeri + Solceller på sydgavl og sydvendt tagflade + Vandbesparende armaturer og toiletter + Nye elinstallationer, flere kontakter, digitale målere, visualisering og automatisering + Grønt tag og LAR (lokal afledning af regnvand)

52 Scenarie 3 + Nyt bad/toilet, elevator og køkken i bagtrapperum + Køkkenudvidelse i bagfacade + Altan + Evt. væg mellem alrum og stue

53 Scenarie 3 + Nyt bad/toilet, elevator og køkken i bagtrapperum + Køkken/bad/værelses udvidelse i bagfacade + Altan + Evt. væg mellem alrum og stue

54 Scenarie 3 + Nyt bad/toilet og elevator i bagtrappe + Omdisponering af køkken + Altan + Evt. væg mellem køkken/alrum

55 Dagslys Scenarier

56

57 Stue-view Dagslysanalyse: Eksisterende forhold Køkken-view Scenarie 1-2

58 Eksisterende forhold Stue-view

59 Scenarie 1 åbent køkken/alrum Stue-view

60 Scenarie 2 åbent køkken/alrum + fransk altan Stue-view

61 Eksisterende forhold Stue-view Scenarie 1 Åbent køkken/alrum Stue-view Scenarie 2 Åbent køkken/alrum og fr. altan Stue-view

62 Eksisterende forhold Køkken-view

63 Scenarie 1 åbent køkken/alrum Køkken-view

64 Scenarie 2 åbent køkken/alrum fransk altan Køkken-view

65 Eksisterende forhold Køkken-view Scenarie 1 Åbent køkken/alrum Køkken-view Scenarie 2 Åbent køkken/alrum og fr. altan Køkken-view

66 Stue-view Køkken-view Dagslysanalyse: Eksisterende forhold Scenarie 2

67 Eksisterende forhold Stue-view

68 Scenarie 2 åbent køkken/alrum fransk altan Stue-view

69 Eksisterende forhold Køkken-view

70 Scenarie 2 åbent køkken/alrum fransk altan Køkken-view

71 Eksisterende forhold Stue-view Eksisterende forhold Køkken-view Scenarie 2 Åbent køkken/alrum Stue-view Scenarie 2 Åbent køkken/alrum og fr. altan Køkken-view

72 Dagslysanalyse: Eksisterende forhold Scenarie 3

73 Eksisterende forhold Stue-view

74 Scenarie 3 udvidet køkken/alrum + altan/fr. altan Stue/køkken-view

75 Eksisterende forhold Stue-view Scenarie 3 Udvidet køkken/alrum + altan/fr. altan Stue/køkken-view

76 Eksisterende forhold Scenarie 1 Scenarie 2 Scenarie 3

77 KLIMASKÆRM OG INSTALLATIONER Scenarie 1 første år Scenarie 1 efter 10 år Scenarie 2 første år Scenarie 2 efter 10 år Scenarie 3 første år Scenarie 3 efter 10 år BYFORNYELSESSTØTTE INDFASNINGSSTØTTE FØRSTE ÅR VEDLIGEHOLD (EJER) ENERGIBESPARELSER HUSLEJESTIGNING (-ENERGIBESP.)

78 Dialog SPØRGSMÅL : Hvad skal først og fremmest realiseres i projektet? Hvad er mindst vigtigt? Har du fået en ny(e) ide(er), som du gerne ser realiseret? 10 min. Individuel refleksion 10 min. To & to - sidemandsdialog 20 min. Dialog in plenum

79 Tak for i dag