Idrætsbørnehaven Lærkereden Parkvej Brønderslev. Lokal numre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Idrætsbørnehaven Lærkereden Parkvej 55 9700 Brønderslev. Lokal numre"

Transkript

1 Idrætsbørnehaven Lærkereden Parkvej Brønderslev Tlf: Lokal numre Kontor: 10 Stue 1: 13 Stue 2: 14 Stue 3: 16 Stue 4 15 Legepladsen:

2 Kære læser I disse dage afgør politikerne på deres seminar, hvilke områder der kommer til at holde for - når sparekniven skal tages i brug. Det er vel stort set ligegodt hvilken avis man slår op i for tiden, så er overskrifterne besparelser - ikke bare i vores kommune, men i hele landet generelt. Nu kan man jo spørge, hvordan det hænger sammen med, at vi aldrig har været så rige som nu. Staten har overskud på finanserne i milliardklassen Jeg mener at læse for nyligt, at statens overskud i 2008 vil beløbe sig til ca. 77 milliarder. Men på trods heraf, skal kommunerne holde for med besparelser ex. på småbørnsområdet. Nu er det jo en ringe trøst, at vi ikke er alene om at skal spare, samme udsigt er der for børnene i 62 andre kommuner. I alt 63 af landets 98 kommuner planlægger nedskæringer på børneområdet til næste år. Det viser nye tal fra den pædagogiske fagforening BUPL. I nogle af kommunerne er der indgået forlig, mens der andre steder stadig forhandles. Nu er det som skrevet ikke kommunen jeg langer ud efter men derimod regeringen - jeg synes det er uanstændigt det der sker. - Alle der til dagligt er tæt på kommunes politiker, eller på anden måde er informeret om politik ved jo godt, at lokalpolitikerne er fanget i en dobbelt benlås. Overtræder de reglerne, bliver kommunen straffet, og sætter de skatten op, bliver de også straffet, så det er på ingen måde et misundelsesværdigt job vores politiker bestrider. - 2 Men vi har i lang tid været meget forstående over for kommunen, der jo er pålagt en stram økonomi af regeringen. Men skal vi samlet råbe den nuværende regering op må lokalpolitikerne altså også sige fra internt i deres partier. Det er da paradoksalt, at regeringen iværksætter det ene tiltag efter det andet i et forsøg på at højne kvaliteten på daginstitutionsområdet, samtidig med at der nu skal skæres der ind, hvor det virkeligt kommer til at gøre ondt. Jeg er ikke i tvivl om, at alle der arbejder indenfor det pædagogiske område er bekymret for udviklingen og kvaliteten på børneområdet. Konsekvenserne af evt. nedskæringer er til at få øje på. For vores område betyder det at vi som tidligere skrevet, skal af med en 4,5% af vores lønbudget - dvs. at der kommer til at ske en væsentlig nedskæring på personaletimerne. Hvis det sker, så vil det i første omgang ske er serviceforringelse der vil udmønte sig i en reduktion af åbningstiden. Selvfølgelig skal vi ikke tage sorgerne på forskud, men som det ser ud, er der ikke lyse fremtidsudsigter. I skrivende stud er byrådet som sagt ved at gøre klar til afholdes af budgetseminar, som sker her den september. I mellemtiden kan vi alle holde vejret, og håbe på et mirakel. I øvrigt kan man på kommunes hjemmeside holde sig orienteret om udviklingen. Anders 15

3 Orientering Stue 1. Tekst Helle Andersen Nu er efteråret så småt ved at være over os. Bladende på træerne begynder at visne og vejret bliver koldere og mere ustabilt desværre! Omslaget i vejret begynder at gøre det lidt besværligt med hensyn til påklædning - Så lidt varmt og ekstra tøj i garderoben, er ved at være nødvendigt. I oktober måned har vi valgt at sætte fokus på sproglig udvikling. Det vil vi gøre ved forskellige aktiviteter såsom rim/ remser, synge, spil, læsning osv. Sproglig udvikling er én af de ting som vi gennem vores læringsplan skal arbejde med omkring jeres børn. Idræt. Vi har været nødt til at dele børnene op i hold, da det ikke har været muligt at få tildelt de 3 sale på gymnasium, som vi plejer. Idræt på gym. bliver fast om onsdagen, men på forskellige tidspunkter dvs.: Fra kl skal stuens største børn på gym. Alex, Emilie, Laura, Mads, Magnus, Malthe, Oliver, Thor Bjørn, Sarah og Nynne. Afgang her fra lærkereden kl Fra kl , skal stuens mellemste børn på gym. William, Mathias, Maja og Freja. Afgang her fra lærkereden kl Idræt for stuens mindste børn har vi valgt at gøre herhjemme på torvet. Det bliver også om onsdagen fra ca. kl Dvs. Anna Katrine, Christian, Ida Maria, Jacob, Lasse og Victoria. Obs Obs Obs.! Af hensyn til tidspres skal børnene være omklædt hjemmefra. Børnene må dyrke idræt i bare tæer eller små gymnastiksko. Børnene deltager kun i idrætstøj! Fødselsdage i oktober. Alex fylder 5 år den. 11. okt. Stort tillykke fra stue 1 Forældrekaffe. Vi vil gerne inviterer jer forældre til kaffe/the og kageguf. Fredag den 10. oktober 08, fra kl

4 Orientering stue 2 Tekst Dorthe Vangsted Idræt om tirsdagen Sprog og sprogbrug. I oktober har vi fokus på sprog og sprogbrug. Vi vil igennem idræt, leg og bevægelse styrke børnenes sproglige udvikling. Vi vil arbejde med rim og remser, lade børnene fortælle små historier til tegninger, højtlæsning og genfortælling, lege med kropssprog, od og lyde. Idræt om onsdagen Vi starter igen med at gå til idræt på gymnasiet. I år har vi en sal til rådighed i tidsrummet kl Så børnene skal være her senest kl Alle skal møde omklædt. Husk for at deltage skal man have idrætstøj på. Børnene laver idræt barfodet Forældrekaffe I september havde vi forældrekaffe på stuen, alle børn havde deres forældre til kaffe, en rigtig hyggelig eftermiddag, hvor er det dejligt der er så stor en opbakning omkring vores arrangementer. Sproglege rim, remser og sanglege Det følgende er bare et lille eksempel på hvordan vi arbejder med sproget Børnene skal gætte hvordan rimet fortsætter, og får to eksempler at vælge imellem. Dernæst fremsiger vi hele rimet, eller laver nye vers. Av godav må jeg låne din sav? A. Når det sner, får man fler. B. Vel må du ej, du må gå din vej. Når det regner, får man fregner. A. Og spanden var af ler, og konen vaskede bleer B. Når det sner, får man fler. Lille Pylle lå på hylde. Lille Pylle falder ned. A. Vel må du ej. Du må gå din vej. B. Ingen mand i dette land Lille Pylle redde kan. Hatten af i stuen ellers kommer fruen. A. Hatten af i klassen, ellers kommer Madsen og gi r dig en på kassen. B. Ingen mand i dette land Lille Pylle redde kan. Efterårsferie I uge 42 er der ferie og derfor ingen planlagte aktiviteter denne uge 4 Der var engang en mand der boede i en spand A. Når det sner får man fler. B. Og spanden var af ler, og konen vaske bleer 13

5 ORINTERING STUE 3 TEKST: DORTHE MARIE VILLUMSEN MORGENLØB: Vi har inddelt børnene i 3 grupper til vores daglige morgenløb. Børnene er inddelt efter alder. Vi har erfaret at alle, såvel små som store har bedre mulighed for at løbe i det tempo, der passer til netop deres alder. Alle klarer den daglige løbetur perfekt, og vi har set børnene gennemgå en stor udvikling når det gælder løb. Lidt konkurrence oplever vi også børnene indbyrdes, det er jo altid dejligt at være vinder at dagens morgenløb. IDRÆT Til vores mandagsidræt har børnene ligeledes været inddelt i 3 grupper alt efter alder. Om onsdagen har vi haft fælles idræt. Her er børnene selv kommet med forslag til, hvilke aktiviteter vi skal lave. Det er dejligt at opleve det arrangement børnene har for at komme med forslag. Børnene er ligeledes gode til at videreudvikle idrætslegene, og der bliver foreslået mange fantasifulde tiltag. IDRÆT PÅ GYMNASIET Fra oktober vil vores idrætsaktiviteter om onsdagen være på gymnasiet for de 4-6 årige børn. Det har ikke været muligt at få alle tre gymnastiksale på gymnasiet på samme tidspunkt, det har derfor været nødvendigt at ændre lidt på programmet i forhold til sidste år. Dette års plan er som følger: IDRÆT ONSDAG de 5-6-årige idræt på gymnasiet de 4-årige idræt på gymnasiet De 3-årige bliver hjemme i børnehaven, hvor der vil være idræt for dem. SKOLEARBEJDE Gruppen af de store børn, er i år en lille flok. Andrea, Sophie, Caroline og så en enkelt hane i flokken, nemlig Nicolas, er en lille hyggelig flok at arbejde med. De er alle særdeles motiveret for at deltage i de ting vi beskæftiger os med. Børnene har indtil videre arbejdet med forskellige opgaver, der er blevet tegnet og skrevet. Vi skal i den kommende tid til at arbejde med rim, remser, form og farver. FORÆLDRESAMTALER I begyndelsen af november vil alle forældre blive tilbudt en samtale om deres barns trivsel i børnehaven. Vi vil i løbet af oktober sætte et opslag op på tavlen i garderoben, hvor I forældre kan skrive jer på til det tidspunkt der passer jer bedst. 12 5

6 Orientering stue 4 Stue 4 - eller i daglig tale kaldt Specialgruppen har indtil videre kun indskrevet to børn - Frederik og Oliver. Planen er, at der yderligere skal visiteres 2-3 børn mere, men at dette først kan ske, når der bliver ansat en fuldtidspædagog yderligere. Denne stilling var i princippet frigivet, men blev i sidste øjeblik tilbagekaldt, for at blive vurderet i økonomiudvalget. (grundet kommunens økonomiske situation) Afgørelsen herom bliver truffet den 2. oktober altså i overmorgen. Så nu venter vi i spænding på afgørelsen. Uanset hvilken afgørelse økonomiudvalget træffer, vil der i en tre måneders periode blive tilknyttet en ekstra personale til stue 4. I det vi har ansat Mette Holland Pedersen. Mette skal være her i et jobtræningsforløb. Mette er uddannet pædagog, og har en del erfaring i arbejdet med ADHD børn. Hverdagen Frederik og Oliver, er så småt ved at være integreret i institutionen. Vi prøver så vidt muligt, at lade børnene deltage i husets aktiviteter. Men de fleste af stue 4. aktiviteter foregår stadig i en lille gruppe, da det er yderst vigtigt for børnene, at dagligdagen, er struktureret og rutinebaseret. 6 Kvindelige værdier i børnehaven undertrykker drenges naturlige aggression og gør dem socialt handicappede, mener ekspert. Af PETER ANDERSEN Lukas og Matthias er røget i totterne på hinanden. De to fireårige drenge kan ikke blive enige om, hvem der skal bestemme legen og skubber til hinanden. Men så er det slut. Pædagogerne stopper striden med det samme og forklarer, at den slags skubberi ikke er velset. Drengenes aggressioner og konflikter er ikke velkomne i børnehaven. Overalt i daginstitutioner og i hjemmene er det i dag feminine værdier, der sætter dagsordenen. Kærlighed og indfølingsevne er for så vidt gode værdier, men deres totale dominans undertrykker drengenes naturlige aggressioner, og det giver drengene nogle alvorlige problemer. Det mener den anerkendte familieterapeut Jesper Juul, der har skrevet en lang række bøger om opdragelse, familieliv og pædagogik. Lad slåskampen fortsætte Faktisk burde pædagogerne langt oftere lade slåskampen fortsætte og lade de små kamphaner løse deres egne konflikter, mener Jesper Juul. Aggression hører med til det menneskelige følelsesregister, og der er helt afgørende for vores mentale sundhed, at den kommer til udtryk. Dren- 11

7 ge kan kun lære at forholde sig fornuftigt til deres egne aggressioner, hvis de får lov at udtrykke deres egen aggressivitet og opleve andres. Og faktisk er tre-fireårige børn meget bedre end voksne til at få deres konflikter hurtigt overstået, siger Jesper Juul. Men konflikterne bliver stoppet, før drengene overhovedet når at lære noget som helst af dem, og så har vi problemerne. De stærkeste reagerer ved at blive endnu mere aggressive og endnu mere voldsomme, og derfor bliver de problematiseret endnu mere af pædagogerne. Mange lærer at fordømme deres egen aggressivitet, så det til sidst ender med, at de bliver socialt handicappede i forhold til andre mennesker. Også når de bliver voksne, konstaterer Jesper Juul. Mænd bliver "pleasere" En af konsekvenserne er vege og selvudslettende mænd, der fungerer på kvindernes præmisser og ikke kan sætte grænser. Hvis man har været udsat for det der feminine tryk gennem opvæksten, så bliver det meget svært senere at sætte hælene i og sige Hertil og ikke længere. Det her finder jeg mig ikke i eller Det her vil jeg. Manden bliver en pleaser. Og det er livsfarligt for hans relationer til for eksempel kvinder, der gerne vil have en mand, der kan sige til og 10 fra, siger Jesper Juul. En gang i mellem ryger proppen af, og aggressionerne flyder frit et kort øjeblik. Men fordi mændene har lært, at det er forkert at være sådan, kan de ikke forstå, at de bliver ude af sig selv. Måske får de ligefrem problemer med medfølelsen for andre mennesker, fordi den kommer til at bestå at tillærte pædagogiske paroler frem for reelle menneskelige erfaringer. Slås med din dreng Det lyder jo ikke godt, og hvad kan vi så egentligt stille op, så drengene får et fornuftigt forhold til deres aggressioner? Udover at pædagogerne bør give drengenes aggressioner længere snor i børnehaverne, anbefaler Jesper Juul, at fædrene sørger for, at drenge får afløb for deres indbyggede aggressivitet ved at tage nogle raske brydekampe med deres sønner. Brug minutter om dagen, eller i hvert fald en tre-fire gange om ugen, på at slås med ham for sjov. Rul rundt med ham på gulvet, i sengen, på græsplænen - hvor som helst. Så lærer drengen at administrere sin maskuline styrke, og det kan han kun lære i nærkontakt med mænd. Ellers handler det også om at sørge for andre aktiviteter, som giver en masse muligheder for fysiske udfoldelser, lyder anbefalingen fra Jesper Juul. 7

8 Kosten i idrætsbørnehaven Børn har behov for sund mad, så de kan vokse og udvikle sig og få energi til at lege. Sund mad handler om en blanding af sunde og såkaldt usunde madvarer og deres mængde i forhold til hinanden. Ingen madvarer er i sig selv bandlyst. Selv om de fleste for eksempel betragter pålægschokolade som mindre lødigt, er groft brød med en skive pålægschokolade et sundt valg, fordi brødet vejer langt mere end pålægschokoladen. For at sikre at barnets behov for de forskellige næringsstoffer dækkes, er det vigtigt, at kosten er varieret. Morgenmaden er dagens vigtigste måltid. Alligevel møder nogle børn i børnehave uden at have spist morgenmad hjemme. Det betyder, at det er timer siden, de sidst har spist. Blodsukkeret er lavt, og kroppen har brug for energi for at komme i gang. Derfor vil det være en god ide, at børnehaven har mulighed for at give barnet et morgenmåltid. Ofte er der kun 3-4 timer mellem morgenmad og frokost. Formiddagsmaden behøver derfor ikke være noget særligt. Det er måske nok med lidt frisk eller tørret frugt eller bare lidt at drikke. I langt de fleste børnehaver har børnene selv frokosten med hjemmefra. Mange mindre børn har svært ved at 8 spise så meget ad gangen, at de kan klare sig til næste hovedmåltid. Mellemmåltiderne er derfor med til at sikre, at barnet får nok mad og nødvendige næringsstoffer. Derfor skal børnehaven have en klar holdning til, hvad der serveres til mellemmåltider i løbet af dagen. Mellem frokost og aftensmad er der ofte 6-7 timer. Om eftermiddagen har børnene derfor brug for et større mellemmåltid. Frugt og grønt alene er ikke nok, så supplér fx med en bolle. Det skal sikres, at børnenes energibehov dækkes i det tidsrum, de er i institutionen, dels igennem den mad og drikke der serveres/medbringes, dels via oplysning til forældre om de behov, børnene har. Institutionspersonalet bør kunne inspirere og vejlede forældre og børn indenfor kostområdet. Begrundelsen for at lave madpolitik er, at børn i dag tilbringer mange timer i børnehave, og det er derfor vigtigt, at de får den bedst mulige mad i løbet af dagen. Kost består af 2 sider: Den ernæringsmæssige og de sociale sammenhænge, der omgiver måltidet. Derfor skal måltidet foregå i en god atmosfære, således at børnene har lyst til at spise. 9

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have Gerlevvej 3 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 10 01 E-mail: 37344@buf.kk.dk 1 Inholdsfortegnelse Inholdsfortegnelse... 2 Kære forældre... 3 Børnehusets ansatte... 4 Børnehusets

Læs mere

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE Guide til jul - med et barn med autisme af Janni Pilgaard Guide til jul med et barn med autisme Janni Pilgaard Forside og layout: Marie Olofsen Forsideillustration: Jeppe Pilgaard Sørensen KÆRE LÆSER Du

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1 Børn i skilsmisse Ingrid Bové Jakobsen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Rosa på ni år kom hjem fra skole en helt almindelig fredag. Hun tænkte på, at de i aften sammen skulle se Disney

Læs mere

Regler og medbestemmelse i børnehaven

Regler og medbestemmelse i børnehaven Regler og medbestemmelse i børnehaven En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Regler og medbestemmelse i børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3

Læs mere

Mellem hjem og børnehave

Mellem hjem og børnehave Mellem hjem og børnehave En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Mellem hjem og børnehave 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3 Resultater af undersøgelsen

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Baby - skal skal ikke?

Baby - skal skal ikke? Baby - skal skal ikke? Erfaringer fra kursus med babysimulatorer Afdelingen for Specialinstitutioner 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 5 Introduktion 6 Baggrund Formål Afgrænsning Deltagere Kurset 10

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Når far eller mor får kræft

Når far eller mor får kræft Familierådgivning Kræftens Bekæmpelse Når far eller mor får kræft En arbejdsbog til kræftramte familier Indholdsfortegnelse Når far eller mor får kræft....................... 1 Til hele familien.............................

Læs mere

Fleksibel barselsorlov. Til forældre

Fleksibel barselsorlov. Til forældre Fleksibel barselsorlov Til forældre ministrenes forord 3 Kære forældre Når et barn kommer til verden, er det på alle måder vigtigt, at barnet får en god start på livet. Og ligeså vigtigt er det, at I

Læs mere

Gode råd til dig, der har en teenager

Gode råd til dig, der har en teenager Gode råd til dig, der har en teenager Indhold Vær enige... 3 Brug hinanden... 3 Alle de andre må!... 4 Sladder... 5 Rygter... 5 Nu vi taler om aftaler... 6 Aftaler mellem forældre i klassen... 6 Klasseaftaler

Læs mere

Tal om børnene og med børnene. givningsindspårørenderådgivningsi. J. nr. 85289-0001-01. Joan Stæhr Juli 2010

Tal om børnene og med børnene. givningsindspårørenderådgivningsi. J. nr. 85289-0001-01. Joan Stæhr Juli 2010 SINDsPårørenderådgivningSINDsPår ørenderådgivningsindspårørenderå dgivningsindspårørenderådgivnings INDsPårørenderådgivningSINDsPårø renderådgivningsindspårørenderåd Tal om børnene og med børnene givningsindspårørenderådgivningsi

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

HELENS BOG OM Børn & Søvn

HELENS BOG OM Børn & Søvn HELENS BOG OM Børn & Søvn Sådan får du dit barn til at sove H e l e n L y n g H a n s e n KAPITEL 3 Du skal lære dit barns søvnrytme at kende Barnets søvn hænger sammen med dets døgnrytme. Derfor er det

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Interview med Otto Skak, direktør, Karina Brauner, HR-chef, Edvard Køhrsen, souschef.

Interview med Otto Skak, direktør, Karina Brauner, HR-chef, Edvard Køhrsen, souschef. Interview med Otto Skak, direktør, Karina Brauner, HR-chef, Edvard Køhrsen, souschef. Transcription Eva: Så tror jeg bare vi starter nu.. Så tror jeg gerne vi vil høre hvordan du fik ideen til Slotssøbadet?

Læs mere

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN BØRNS EGEN STEMME hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN Børns egen stemme hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit Center for familieudvikling

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

RÅD OG REDSKABER TIL LÆRERE OG PÆDAGOGER EN GUIDE TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I BØRNEHAVE OG INDSKOLING

RÅD OG REDSKABER TIL LÆRERE OG PÆDAGOGER EN GUIDE TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I BØRNEHAVE OG INDSKOLING 25 RÅD OG REDSKABER TIL LÆRERE OG PÆDAGOGER EN GUIDE TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I BØRNEHAVE OG INDSKOLING Guiden er målrettet børn med ADHD, men kan med fordel bruges til alle børn 1 Kære læser Tak fordi

Læs mere