Metroselskabet I/S. Cityringen i København og på Frederiksberg. Frederiksberg Kommune. Arealfortegnelse Aksel Møllers Have Nr. 2.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Metroselskabet I/S. Cityringen i København og på Frederiksberg. Frederiksberg Kommune. Arealfortegnelse Aksel Møllers Have Nr. 2."

Transkript

1 Metroselskabet I/S Cityringen i København og på Arealfortegnelse Aksel Møllers Have Nr 2 Marts 2012

2 Metroselskabet I/S Cityringen i København og på Arealfortegnelse Aksel Møllers Have Nr 2 Marts 2012 Dokument nr ARL-0-AR-EKSPR-Amh-FOR-005 Version nr 20 Udgivelsesdato 13 marts 2012 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt TJA LBA HWJ

3 Cityringen i København og på over ejendomme og brugere af ejendomme, der bliver berørt ved ekspropriation i anledning af etablering af Cityringen i København og på Fortegnelsen omfatter følgende løbenumre: Amh-005 Amh-016 Amh-121 Amh-137 Amh-155 Amh-011 Amh-017 Amh-126 Amh-146 Amh-157 Amh-015 Amh-021 Amh-136 Amh-147 Bilag 1 Oversigtsplan dokument nr ARL-0-AR-EKSPR-Amh-TGN-232, ver 20 2 Ekspropriationsplan dokument nr ARL-0-AR-EKSPR-Amh-TGN-242, ver 20 2doc 1

4 Cityringen i København og på Lbnr Amh-005 Lbnr Amh-005 Beliggenhed Ejer Amh æ Godthåbsvej 34A-B 2000 Ivan Bjørn Jensen Enghavevej Birkerød Ekspropriationsplan ARL-0-AR-EKSPR-Amh-TGN-242, ver bs 1 Midlertidigt areal til arbejdsplads til etablering af 1 pejlebrønd med dæksel i terræn Arealet berører 8 private parkeringspladser Arealet forventes anvendt i ca 14 dage i perioden 1 maj august 2012 Dog forbliver dækslet på ejendommen indtil grundvandsovervågning ikke længere er nødvendig 131 m 2 2 Midlertidig færdselsret til etablering, tilsyn og vedligeholdelse samt til fjernelse af pejlebrønd Færdselsretten anvendes efter behov, indtil grundvandsovervågning ikke længere er nødvendig 2doc 2

5 Cityringen i København og på Lbnr Amh-005 Vedr indgreb 1 bemærkes, at pejlebrønden etableres i forbindelse med grundvandsovervågning ved anlæg af metrostationen Der placeres et kørefast jerndæksel oven på brønden Terræn og belægning retableres, så kun dækslet er synligt Dækslet vil blive fjernet i forbindelse med, at grundvandsovervågning ikke længere er nødvendig Den underjordiske del af brønden efterlades, men boringsrøret fyldes op, så vand ikke længere kan bevæge sig frit i røret Vedr indgreb 1 bemærkes, at den viste placering af brønden på tegning ARL-0-AR-EKSPR-Amh- TGN-242 er omtrentlig Brønden kan blive placeret andetsteds indenfor arbejdsarealet under hensyntagen til byudstyr mv, herunder hensynet til eksisterende træer Vedr indgreb 2 bemærkes, at det er nødvendigt at have kørende adgang over ejendommen til etablering, tilsyn og vedligeholdelse samt afsluttende fjernelse af pejlebrønd Terræn og belægning retableres Ejendommen vil ved en senere ekspropriationsforretning blive pålagt servitut om metro Servitut om metro kan indeholde bestemmelser om: maksimal belastning og udgravning oplag af brandfarlige væsker placering af ledninger med brandfarligt indhold elektriske forhold (potentialudligning mv) Der vil evt ved en senere ekspropriationsforretning blive eksproprieret ret til etablering af yderligere midlertidige pejle- og reinfiltrationsbrønde på ejendommen 2doc 3

6 Cityringen i København og på Lbnr Amh-011 Lbnr Amh-011 Amh lc Beliggenhed Godthåbsvej 35-41/Aksel Møllers Have Ejer Ejendommen er opdelt i 109 ejerlejligheder, nr v/e/f Godthåbs Have Cvr-nr: v/ formand Ole Møller Aksel Møllers Have 14, 7 tv 2000 Administrator Qvortrup Administration A/S Sortedam Dossering København N Ekspropriationsplan ARL-0-AR-EKSPR-Amh-TGN-242, ver hs Ejendommen har tidligere været behandlet på ekspropriationsforretningen den 2 marts 2010 efter Arealfortegnelse, Aksel Møllers Have nr 1 Erstatningsspørgsmålet for godtgørelse af sagkyndigbistand i forhold til Arealfortegnelse, Aksel Møllers Have nr 1 er udsat til en senere ekspropriationsforretning jf forhandlingsprotokollen hæfte 30 1 Midlertidigt areal til arbejdsplads til etablering af 1 reinfiltrationsbrønd med dæksel i terræn Arealet forventes anvendt i ca 14 dage i perioden 1 maj august 2012 Dog forbliver dækslet på ejendommen indtil grundvandsovervågning ikke længere er nødvendig 2 Midlertidigt arbejdsareal til etablering af midlertidig vandforsyningsledning til reinfiltration Arealet berører 2 parkeringspladser Arealet forventes anvendt i ca 1 måned i perioden 1 maj august m 2 81 m 2 2doc 4

7 Cityringen i København og på Lbnr Amh Særligt indgreb : Midlertidig vandforsyningsledning til reinfiltration placeres langs siden af gennemgangspassagen 4 Midlertidig færdselsret til etablering, tilsyn og vedligeholdelse samt til fjernelse af reinfiltrationsbrønd og den midlertidige vandforsyningsledning til reinfiltration Færdselsretten anvendes efter behov, indtil grundvandsovervågning ikke længere er nødvendig Vedr indgreb 1 bemærkes, at reinfiltrationsbrønden etableres i forbindelse med grundvandsovervågning ved anlæg af metrostationen Der placeres et kørefast jerndæksel oven på brønden Terræn og belægning retableres, så kun dækslet er synligt Dækslet vil blive fjernet i forbindelse med, at grundvandsovervågning ikke længere er nødvendig Den underjordiske del af brønden efterlades, men boringsrøret fyldes op, så vand ikke længere kan bevæge sig frit i røret Vedr indgreb 1 bemærkes, at den viste placering af brønden på tegning ARL-0-AR-EKSPR-Amh- TGN-242 er omtrentlig Brønden kan blive placeret andetsteds indenfor arbejdsarealet under hensyntagen til byudstyr mv, herunder hensynet til eksisterende træer Vedr indgreb 2 bemærkes, at der lægges køreplader ud, således at kørende trafik i gården fortsat kan opretholdes Terræn og belægning retableres Vedr indgreb 2 bemærkes, at adgang til port og dør til bygning i gården opretholdes Vedr indgreb 3 bemærkes, at placeringen af vandforsyningsledningen langs siden af gennemgangspassagen, medfører, at nedgravning under gennemgangspassagen ikke er nødvendig Vedr indgreb 4 bemærkes, at det er nødvendigt at have kørende adgang over ejendommen samt ejendommene Aksel Møllers Have 6-18 (lbnr Amh-016) og Aksel Møllers Have (lbnr Amh- 017) til etablering, tilsyn og vedligeholdelse samt afsluttende fjernelse af reinfiltrationsbrønd og den midlertidige vandforsyningsledning Terræn og belægning retableres Vedr indgreb 4 bemærkes, at vedligeholdelse af reinfiltrationsbrønden foretages ca hver 2 måned og kan gennemføres på 1-2 dage Vedligeholdelsesarbejdet anvender areal svarende til 1 p-plads Ejendommen vil ved en senere ekspropriationsforretning blive pålagt servitut om metro Servitut om metro kan indeholde bestemmelser om: maksimal belastning og udgravning oplag af brandfarlige væsker placering af ledninger med brandfarligt indhold elektriske forhold (potentialudligning mv) Der vil evt ved en senere ekspropriationsforretning blive eksproprieret ret til etablering af yderligere midlertidige pejle- og reinfiltrationsbrønde samt jordankre på ejendommen 2doc 5

8 Cityringen i København og på Lbnr Amh-015 Lbnr Amh-015 Amh o Beliggenhed Godthåbsvej Ejer Administrator Teknisk Direktorat Cvr-nr: Sektor for Anlæg og Drift Rådhus Smallegade By- og Miljøområdet Rådhus Smallegade Ekspropriationsplan ARL-0-AR-EKSPR-Amh-TGN-242, ver bs Ejendommen har tidligere været behandlet på ekspropriationsforretningen den 2 marts 2010 efter Arealfortegnelse, Aksel Møllers Have nr 1 Erstatningsspørgsmålet i forhold til Arealfortegnelse, Aksel Møllers Have nr 1 er afklaret jf forhandlingsprotokollen hæfte 30 1 Midlertidige arealer til arbejdsplads til etablering af 1 pejle- og 1 reinfiltrationsbrønd med dæksler i terræn Arealerne forventes anvendt i ca 21 dage i perioden 1 maj august 2012 Dog forbliver dækslerne på ejendommen indtil grundvandsovervågning ikke længere er nødvendig 158 m 2 2 Etablering af 5 pejle- og 10 reinfiltrationsbrønde i tidligere eksproprieret areal 2doc 6

9 Cityringen i København og på Lbnr Amh Etablering af 1 pejlebrønd i eksisterende undersøgelsesboring Etableringen forventes udført på ca 2 dage i perioden 1 maj august Midlertidigt arbejdsareal til etablering af midlertidig vandforsyningsledning til reinfiltration på ejendommen Arealet forventes anvendt i ca 14 dage i perioden 1 maj august m 2 5 Midlertidig færdselsret til etablering, tilsyn og vedligeholdelse samt til fjernelse af pejle-, reinfiltrationsbrøndene og den midlertidige vandforsyningsledning til reinfiltration Færdselsretten anvendes efter behov, indtil grundvandsovervågning ikke længere er nødvendig Vedr indgreb 1 bemærkes, at pejle- og reinfiltrationsbrønden etableres i forbindelse med grundvandsovervågning ved anlæg af metrostationen Der placeres et kørefast jerndæksel oven på brøndene Terræn og belægning retableres, så kun dækslerne er synligt Dækslerne vil blive fjernet i forbindelse med, at grundvandsovervågning ikke længere er nødvendig Den underjordiske del af brøndene efterlades, men boringsrørene fyldes op, så vand ikke længere kan bevæge sig frit i rørene Vedr indgreb 1 bemærkes, at den viste placering af brøndene på tegning ARL-0-AR-EKSPR-Amh- TGN-242 er omtrentlig Brøndene kan blive placeret andetsteds indenfor arbejdsarealerne under hensyntagen til byudstyr mv, herunder hensynet til eksisterende træer Vedr indgreb 2 bemærkes, at der etableres 5 pejle- og 10 reinfiltrationsbrønde inden for det tidligere eksproprierede areal til arbejdsplads Den underjordiske del af brøndene efterlades i forbindelse med, at grundvandsovervågning ikke længere er nødvendig, men boringsrøret fyldes op, så vand ikke længere kan bevæge sig frit i røret Vedr indgreb 2 bemærkes, at terræn og belægning retableres Vedr indgreb 3 bemærkes, at der er etableret 1 undersøgelsesboring på ejendommen Boringen genanvendes til pejlebrønd ifm grundvandsovervågning Den underjordiske del af brønden efterlades i forbindelse med, at grundvandsovervågning ikke længere er nødvendig, men boringsrøret fyldes op, så vand ikke længere kan bevæge sig frit i røret Vedr indgreb 4 bemærkes, at det er nødvendigt at have kørende adgang over ejendommen til etablering, tilsyn og vedligeholdelse samt afsluttende fjernelse af pejle-, reinfiltrationsbrønde og den midlertidige vandforsyningsledning Terræn og belægning retableres Vedr indgreb 5 bemærkes, at vedligeholdelse af reinfiltrationsbrønden foretages ca hver 2 måned og kan gennemføres på 1-2 dage Vedligeholdelsesarbejdet anvender areal svarende til 1 p-plads 2doc 7

10 Cityringen i København og på Lbnr Amh-015 Ejendommen vil ved en senere ekspropriationsforretning blive pålagt servitut om metro Servitut om metro kan indeholde bestemmelser om: maksimal belastning og udgravning oplag af brandfarlige væsker placering af ledninger med brandfarligt indhold elektriske forhold (potentialudligning mv) Der vil senere blive indgået Teknisk aftale mellem og Metroselskabet I/S vedr drift Aftalen vil indeholde bestemmelser om rettigheder og forpligtelser i forbindelse med drift og vedligehold af ejendommen i tilknytning til Cityringens stationer Der vil evt ved en senere ekspropriationsforretning blive eksproprieret ret til etablering af yderligere midlertidige pejle- og reinfiltrationsbrønde samt jordankre på ejendommen 2doc 8

11 Cityringen i København og på Lbnr Amh-016 Lbnr Amh-016 Amh le Beliggenhed Aksel Møllers Have Ejer Ejendommen er opdelt i 164 ejerlejligheder, nr v/e/f Godthåbs Have Cvr-nr: v/ formand Ole Møller Aksel Møllers Have 14, 7 tv 2000 Administrator Qvortrup Administration A/S Sortedam Dossering København N Ekspropriationsplan ARL-0-AR-EKSPR-Amh-TGN-242, ver hs Ejendommen har tidligere været behandlet på ekspropriationsforretningen den 2 marts 2010 efter Arealfortegnelse, Aksel Møllers Have nr 1 Erstatningsspørgsmålet for godtgørelse af sagkyndigbistand i forhold til Arealfortegnelse, Aksel Møllers Have nr 1 er udsat til en senere ekspropriationsforretning jf forhandlingsprotokollen hæfte 30 1 Midlertidige arealer til arbejdsplads til etablering af 2 reinfiltrationsbrønde med dæksler i terræn Arealerne forventes anvendt i ca 1 måned i perioden 1 maj august 2012 Dog forbliver dækslerne på ejendommen indtil grundvandsovervågning ikke længere er nødvendig 2 Midlertidigt arbejdsareal til etablering af midlertidig vandforsyningsledning til reinfiltration på ejendommen Arealet forventes anvendt i ca 1 måned i perioden 1 maj august m 2 40 m 2 2doc 9

12 Cityringen i København og på Lbnr Amh Midlertidig færdselsret til etablering, tilsyn og vedligeholdelse samt til fjernelse af reinfiltrationsbrøndene og den midlertidige vandforsyningsledning til reinfiltration Færdselsretten anvendes efter behov, indtil grundvandsovervågning ikke længere er nødvendig Vedr indgreb 1 bemærkes, at reinfiltrationsbrøndene etableres i forbindelse med grundvandsovervågning ved anlæg af metrostationen Der placeres et kørefast jerndæksel oven på brøndene Terræn og belægning retableres, så kun dækslerne er synligt Dækslerne vil blive fjernet i forbindelse med, at grundvandsovervågning ikke længere er nødvendig Den underjordiske del af brøndene efterlades, men boringsrørene fyldes op, så vand ikke længere kan bevæge sig frit i rørene Vedr indgreb 1 bemærkes, at den viste placering af brøndene på tegning ARL-0-AR-EKSPR-Amh- TGN-242 er omtrentlig Brøndene kan blive placeret andetsteds indenfor arbejdsarealerne under hensyntagen til byudstyr mv, herunder hensynet til eksisterende træer Vedr indgreb 2 bemærkes, at der lægges køreplader ud, således at kørende trafik i gården fortsat kan opretholdes Terræn og belægning retableres Vedr indgreb 2 bemærkes, at adgang til port og dør til bygning i gården opretholdes Vedr indgreb 3 bemærkes, at det er nødvendigt at have kørende adgang over ejendommen og ejendommen Aksel Møllers Have (lbnr Amh-017) til etablering, tilsyn og vedligeholdelse samt afsluttende fjernelse af reinfiltrationsbrønde og den midlertidige vandforsyningsledning Terræn og belægning retableres Vedr indgreb 3 bemærkes, at vedligeholdelse af reinfiltrationsbrøndene foretages ca hver 2 måned og kan gennemføres på 1-2 dage Vedligeholdelsesarbejdet anvender areal svarende til 1 p-plads Ejendommen vil ved en senere ekspropriationsforretning blive pålagt servitut om metro Servitut om metro kan indeholde bestemmelser om: maksimal belastning og udgravning oplag af brandfarlige væsker placering af ledninger med brandfarligt indhold elektriske forhold (potentialudligning mv) Der vil evt ved en senere ekspropriationsforretning blive eksproprieret ret til etablering af yderligere midlertidige pejle- og reinfiltrationsbrønde samt jordankre på ejendommen 2doc 10

13 Cityringen i København og på Lbnr Amh-017 Lbnr Amh-017 Amh lf Beliggenhed Aksel Møllers Have Ejer Ejendommen er opdelt i 114 ejerlejligheder, nr v/e/f Godthåbs Have Cvr-nr: v/ formand Ole Møller Aksel Møllers Have 14, 7 tv 2000 Administrator Qvortrup Administration A/S Sortedam Dossering København N Ekspropriationsplan ARL-0-AR-EKSPR-Amh-TGN-242, ver hs Ejendommen har tidligere været behandlet på ekspropriationsforretningen den 2 marts 2010 efter Arealfortegnelse, Aksel Møllers Have nr 1 Erstatningsspørgsmålet for godtgørelse af sagkyndigbistand i forhold til Arealfortegnelse, Aksel Møllers Have nr 1 er udsat til en senere ekspropriationsforretning jf forhandlingsprotokollen hæfte 30 1 Midlertidig færdselsret til etablering, tilsyn og vedligeholdelse samt til fjernelse af reinfiltrationsbrønde og den midlertidige vandforsyningsledning til reinfiltration på ejendommene Aksel Møllers Have 2-4/Godthåbsvej (lbnr Amh-011) og Aksel Møllers Have 6-18 (lbnr Amh-016) Færdselsretten anvendes efter behov, indtil grundvandsovervågning ikke længere er nødvendig 2doc 11

14 Cityringen i København og på Lbnr Amh-017 Vedr indgreb 1 bemærkes, at det er nødvendigt at have kørende adgang over ejendommen til etablering, tilsyn og vedligeholdelse samt afsluttende fjernelse af reinfiltrationsbrønde og den midlertidige vandforsyningsledning på ejendommene Aksel Møllers Have 2-4/Godthåbsvej (lbnr Amh-011) og Aksel Møllers Have 6-18 (lbnr Amh-016) Terræn og belægning retableres Ejendommen vil ved en senere ekspropriationsforretning blive pålagt servitut om metro Servitut om metro kan indeholde bestemmelser om: maksimal belastning og udgravning oplag af brandfarlige væsker placering af ledninger med brandfarligt indhold elektriske forhold (potentialudligning mv) Der vil evt ved en senere ekspropriationsforretning blive eksproprieret ret til etablering af yderligere midlertidige pejle- og reinfiltrationsbrønde på ejendommen 2doc 12

15 Cityringen i København og på Lbnr Amh-021 Lbnr Amh-021 Amh m Beliggenhed Aksel Møllers Have 8/Rolfsvej Ejer A/B Rolfsvej 30/Yrsavej 8 Cvr-nr: v/ formand Bo Wain Rolfsvej 30, 1 th 2000 Administrator Administrator Teamet Nørrelundvej 8B, Herlev Ekspropriationsplan ARL-0-AR-EKSPR-Amh-TGN-242, ver vs 1 Midlertidigt areal til arbejdsplads til etablering af 1 pejlebrønd med dæksel i terræn på Yrsavej Heraf vejareal Arealet forventes anvendt i ca 14 dage i perioden 1 maj august m 2 43 m 2 2doc 13

16 Cityringen i København og på Lbnr Amh-021 Vedr indgreb 1 bemærkes, at arbejdsarealet anvendes i sammenhæng med arbejdsareal på Yrsavej Træer indenfor arbejdsarealet berøres ikke af brugen af arbejdsarealet Vedr indgreb 1 bemærkes, at 4 offentlige parkeringspladser på Yrsavej inddrages i forbindelse med etableringen af brønden Ejendommen vil ved en senere ekspropriationsforretning blive pålagt servitut om metro Servitut om metro kan indeholde bestemmelser om: maksimal belastning og udgravning oplag af brandfarlige væsker placering af ledninger med brandfarligt indhold elektriske forhold (potentialudligning mv) Der vil evt ved en senere ekspropriationsforretning blive eksproprieret ret til etablering af yderligere midlertidige pejle- og reinfiltrationsbrønde på ejendommen 2doc 14

17 Cityringen i København og på Lbnr Amh-121 Lbnr Amh-121 Amh x Beliggenhed Godthåbsvej 26-26B 2000 Ejer Administrator Ejendomsselskabet Godthåbsvej 26-28, A/S Cvr-nr: c/o IP Administration A/S Allé C IP Administration A/S Allé C Ekspropriationsplan ARL-0-AR-EKSPR-Amh-TGN-242, ver vs 1 Midlertidigt areal til arbejdsplads til etablering af 1 pejlebrønd med dæksel i terræn Arealet berører 4 parkeringspladser Arealet forventes anvendt i ca 14 dage i perioden 1 maj august 2012 Dog forbliver dækslet på ejendommen indtil grundvandsovervågning ikke længere er nødvendig 97 m 2 2 Midlertidig færdselsret til etablering, tilsyn og vedligeholdelse samt fjernelse af pejlebrønd Færdselsretten anvendes efter behov, indtil grundvandsovervågning ikke længere er nødvendig 2doc 15

18 Cityringen i København og på Lbnr Amh-121 Vedr indgreb 1 bemærkes, at pejlebrønden etableres i forbindelse med grundvandsovervågning ved anlæg af metrostationen Der placeres et kørefast jerndæksel oven på brønden Terræn og belægning retableres, så kun dækslet er synligt Dækslet vil blive fjernet i forbindelse med, at grundvandsovervågning ikke længere er nødvendig Den underjordiske del af brønden efterlades, men boringsrøret fyldes op, så vand ikke længere kan bevæge sig frit i røret Vedr indgreb 1 bemærkes, at den viste placering af brønden på tegning ARL-0-AR-EKSPR-Amh- TGN-242 er omtrentlig Brønden kan blive placeret andetsteds indenfor arbejdsarealerne under hensyntagen til byudstyr mv, herunder hensynet til eksisterende træer Vedr indgreb 2 bemærkes, at det er nødvendigt at have kørende adgang over ejendommen til etablering, tilsyn og vedligeholdelse samt afsluttende fjernelse af pejlebrønd Terræn og belægning retableres Der vil evt ved en senere ekspropriationsforretning blive eksproprieret ret til etablering af yderligere midlertidige pejle- og reinfiltrationsbrønde på ejendommen 2doc 16

19 Cityringen i København og på Lbnr Amh-126 Lbnr Amh-126 Amh ak Beliggenhed Godthåbsvej 19/Adilsvej Ejer A/B Godthåbsvej 19/Adilsvej 2 v/ formand Peter Ottesen Adilsvej 2, 2 tv 2000 Administrator Advokatfirmaet Jørgen Jacobsen & Anders Boelskifte Solbjergvej Ekspropriationsplan ARL-0-AR-EKSPR-Amh-TGN-242, ver vs 1 Midlertidige arealer til arbejdsplads til etablering af 1 pejlebrønd med dæksel i terræn på Adilsvej Heraf vejareal Arealet forventes anvendt i ca 14 dage i perioden 1 maj august m 2 36 m 2 Vedr indgreb 1 bemærkes, at arbejdsarealet anvendes i sammenhæng med arbejdsareal på Adilsvej og Godthåbsvej Træer indenfor arbejdsarealet berøres ikke af brugen af arbejdsarealet Vedr indgreb 1 bemærkes, at 3 offentlige parkeringspladser og 1 handicap-parkeringsplads på Adilsvej inddrages i forbindelse med etableringen af brønden Handicap-parkeringspladsen er tilknyttet navngivet registreringsnummer Midlertidig placering af denne plads aftales med Der vil evt ved en senere ekspropriationsforretning blive eksproprieret ret til etablering af yderligere midlertidige pejle- og reinfiltrationsbrønde på ejendommen 2doc 17

20 Cityringen i København og på Lbnr Amh-136 Lbnr Amh-136 Amh gz Beliggenhed Aksel Møllers Have Ejer A/B Aksel Møllers Have 9 Cvr-nr: v/ formand Cristina Fernandez Aksel Møllers Have 9, 1 tv 2000 Administrator Advokat Trine Lindgaard Nørregade 45, 2 tv 1165 København K Ekspropriationsplan ARL-0-AR-EKSPR-Amh-TGN-242, ver vs 1 Midlertidigt areal til arbejdsplads til etablering af 1 pejlebrønd med dæksel i terræn på Aksel Møllers Have Heraf vejareal Arealet forventes anvendt i ca 14 dage i perioden 1 maj august m 2 18 m 2 Vedr indgreb 1 bemærkes, at arbejdsarealet anvendes i sammenhæng med arbejdsareal på Aksel Møllers Have Træer indenfor arbejdsarealet berøres ikke af brugen af arbejdsarealet Vedr indgreb 1 bemærkes, at 2 offentlige parkeringspladser på Aksel Møllers Have inddrages i forbindelse med etableringen af brønden Der vil evt ved en senere ekspropriationsforretning blive eksproprieret ret til etablering af yderligere midlertidige pejle- og reinfiltrationsbrønde på ejendommen 2doc 18

21 Cityringen i København og på Lbnr Amh-137 Lbnr Amh-137 Amh gi Beliggenhed Aksel Møllers Have 11/Roarsvej Ejer A/B Aksel Møllers Have 11/ Roarsvej 36 Cvr-nr: v/ formand Adam Knudsen Roarsvej 36, Administrator Advokat Bonnie R Mürsch Gothersgade København K Ekspropriationsplan ARL-0-AR-EKSPR-Amh-TGN-242, ver vs 1 Midlertidigt areal til arbejdsplads til etablering af 1 pejlebrønd med dæksel i terræn på Aksel Møllers Have Heraf vejareal Arealet forventes anvendt i ca 14 dage i perioden 1 maj august m 2 28 m 2 Vedr indgreb 1 bemærkes, at arbejdsarealet anvendes i sammenhæng med arbejdsareal på Aksel Møllers Have Træer indenfor arbejdsarealet berøres ikke af brugen af arbejdsarealet Vedr indgreb 1 bemærkes, at 4 offentlige parkeringspladser på Aksel Møllers Have inddrages i forbindelse med etableringen af brønden Der vil evt ved en senere ekspropriationsforretning blive eksproprieret ret til etablering af yderligere midlertidige pejle- og reinfiltrationsbrønde på ejendommen 2doc 19

22 Cityringen i København og på Lbnr Amh-146 Lbnr Amh-146 Amh hp Beliggenhed Aksel Møllers Have 15/Helgesvej Ejer Administrator Ilse Elisabeth Jørgensen Vedbæk Strandvej Vedbæk Ejendomskontoret Kastelsvej 15, st th 2100 København Ø Ekspropriationsplan ARL-0-AR-EKSPR-Amh-TGN-242, ver vs 1 Midlertidigt areal til arbejdsplads til etablering af 1 pejlebrønd med dæksel i terræn på Aksel Møllers Have Heraf vejareal Arealet forventes anvendt i ca 14 dage i perioden 1 maj august m 2 40 m 2 Vedr indgreb 1 bemærkes, at arbejdsarealet anvendes i sammenhæng med arbejdsareal på Aksel Møllers Have Træer indenfor arbejdsarealet berøres ikke af brugen af arbejdsarealet Vedr indgreb 1 bemærkes, at 5 offentlige parkeringspladser og 1 motorcykelparkeringsplads på Aksel Møllers Have inddrages i forbindelse med etableringen af brønden Der vil evt ved en senere ekspropriationsforretning blive eksproprieret ret til etablering af yderligere midlertidige pejle- og reinfiltrationsbrønde på ejendommen 2doc 20

23 Cityringen i København og på Lbnr Amh-147 Lbnr Amh-147 Amh a Beliggenhed Helgesvej 18-20/Adilsvej Ejer Administrator A/B Helgesvej / Adilsvej Cvr-nr: v/ formand Lola Jensen Helgesvej 20, st th 2000 Advokaterne Rosenborggade Rosenborggade København K Ekspropriationsplan ARL-0-AR-EKSPR-Amh-TGN-242, ver vs 1 Midlertidigt areal til arbejdsplads til etablering af 1 pejlebrønd med dæksel i terræn på Helgesvej Heraf vejareal Arealet forventes anvendt i ca 14 dage i perioden 1 maj august m 2 22 m 2 Vedr indgreb 1 bemærkes, at arbejdsarealet anvendes i sammenhæng med arbejdsareal på Helgesvej Træer indenfor arbejdsarealet berøres ikke af brugen af arbejdsarealet Vedr indgreb 1 bemærkes, at 4 offentlige parkeringspladser på Helgesvej inddrages i forbindelse med etableringen af brønden Der vil evt ved en senere ekspropriationsforretning blive eksproprieret ret til etablering af yderligere midlertidige pejle- og reinfiltrationsbrønde på ejendommen 2doc 21

24 Cityringen i København og på Lbnr Amh-155 Lbnr Amh-155 Amh ay Beliggenhed Aksel Møllers Have Ejer Frederik og Emma Kragh s Mindelegat Cvr-nr: c/o Advokatfirma CE Jensen Meldahlsgade København V Ekspropriationsplan ARL-0-AR-EKSPR-Amh-TGN-242, ver vs 1 Midlertidigt areal til arbejdsplads til etablering af 1 pejlebrønd med dæksel i terræn på Aksel Møllers Have Heraf vejareal Arealet forventes anvendt i ca 14 dage i perioden 1 maj august m 2 42 m 2 Vedr indgreb 1 bemærkes, at arbejdsarealet anvendes i sammenhæng med arbejdsareal på Aksel Møllers Have Træer indenfor arbejdsarealet berøres ikke af brugen af arbejdsarealet Vedr indgreb 1 bemærkes, at 5 offentlige parkeringspladser og 1 handicap-parkeringsplads på Aksel Møllers Have inddrages i forbindelse med etableringen af brønden Handicap-parkeringspladsen er tilknyttet navngivet registreringsnummer Midlertidig placering af denne plads aftales med Der vil evt ved en senere ekspropriationsforretning blive eksproprieret ret til etablering af yderligere midlertidige pejle- og reinfiltrationsbrønde på ejendommen 2doc 22

25 Cityringen i København og på Lbnr Amh-157 Lbnr Amh-157 Amh hq Beliggenhed Aksel Møllers Have 13/Roarsvej Ejer Administrator A/B RO-AKS Cvr-nr: v/ formand Marianne Søgaard Roarsvej 27, 1 th 2000 Jens Arentoft Ejendomsadministration Rolighedsvej 22, st th 1958 C Ekspropriationsplan ARL-0-AR-EKSPR-Amh-TGN-242, ver vs 1 Midlertidigt areal til arbejdsplads til etablering af 1 pejlebrønd med dæksel i terræn på Roarsvej Heraf vejareal Arealet forventes anvendt i ca 14 dage i perioden 1 maj august m 2 37 m 2 Vedr indgreb 1 bemærkes, at arbejdsarealet anvendes i sammenhæng med arbejdsareal på Roarsvej Træer indenfor arbejdsarealet berøres ikke af brugen af arbejdsarealet Vedr indgreb 1 bemærkes, at 9 offentlige parkeringspladser på Roarsvej inddrages i forbindelse med etableringen af brønden Der vil evt ved en senere ekspropriationsforretning blive eksproprieret ret til etablering af yderligere midlertidige pejle- og reinfiltrationsbrønde på ejendommen 2doc 23

26