Med kroppen i naturen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Med kroppen i naturen"

Transkript

1 Med kroppen i naturen Bjørn S. Christensen Konsulent Grønne Spirer og Spring ud i naturen Friluftsrådet Cand. Scient. Idræt og Sundhed, BA Nordisk Friluftsliv Udfordringen: Børns motorik Hvor mange børn har motoriske problemer ved skolestart? Ingen (hop på stedet) Hver tredje (klap) Hver femte (armsving) Hver tiende (skulder op og ned) 1

2 Udfordringen: Børns motorik Har børn i dag en god motorik? Nej! Hvert 3. barn har motoriske problemer, når det starter i skole Kun vigtigt for de større børn? Nej! Det er bevist, at børn der som spæde havde dårlig motorik, har også en øget risiko for at få vanskeligheder i skolen. Der skal derfor være fokus på de børn, som har motoriske vanskeligheder i 8-10-måneders alderen, da de tilsyneladende har øget risiko for at få flere motoriske problemer senere. Hvorfor er god en motorik vigtigt? Man skal gribe for at kunne begribe! Barnets motorisk udvikling har stor betydning for barnets generelle trivsel. En god motorik giver selvværd og mod. Er barnet sikker i sine kropsbevægelser, har det let ved at lege, spille bold og social interagere. Succesen er er med til at give barnet lyst til og mod på endnu flere udfoldelser og udfordringer, som igen styrker motorikken. 2

3 En løsning: Naturen som motorisk udviklingsramme Vi kan ikke sanse uden at bevæge os. I naturen vækkes kroppen til større sanselighed. Naturen i sig selv fungerer som en motorikbane og tumleplads. Jo flere nuancer og krav vores hjerne bliver præsenteret for, jo større motorisk grundlag og formåen skabes der. Undersøgelse: Børn der leger og opholder sig jævnligt i uderummet har bedre motorik og lavere sygefravær. Jeres erfaringer? Udfordringen: Understimulering Hvor mange børn i Danmark kommer aldrig (1 gang hvert halve år eller mindre) ud i naturen? Hvert tredje (hop på stedet) Hver fjerde (klap) Hver femte (armsving) Hver tiende (skulder op og ned) 3

4 Udfordringen: Ensidig stimulering Nutidens børn kommer sjældent udenfor og mærker naturen på egen krop. Hvert 5. danske barn kommer næsten aldrig ud i naturen og kun hvert fjerde danske barn er dagligt ude i naturen. Deres sanser bliver understimuleret, kreativiteten i højre hjernehalvdel bliver kun sjældent vakt, og indlæringen får sværere vilkår. Årligt: Dagligt: Barrierer Barrierne for at børn i dag kommer ud i naturen er: L Fritiden bruges på computer og TV L Længere tids ophold i institutioner L Forældres øgede behov for at holde øge med deres børn L Vejret L Manglende tid pga. andre hobbyer 4

5 Hvorfor er stimulering vigtigt? Konsekvensen Hjerneforsker Kjeld Fredens: Børn vil mangle evnen til at se i helheder; de mister det store overblik, og dermed bliver de nemmere at manipulere Overblik Når vi befinder os inden døre eller går i en by, er alt, vi ser, i lineære strukturer, og det stimulerer kun venstre hjernehalvdel. Det er her, vores analytiske evner sidder. Ensidig stimulering af den analytiske sans gør os for fokuserede på detaljer, ikke helheder. Det gør os manipulérbare og giver os større behov for at være i kontrol. En løsning: Naturen som læringsramme Naturen overrasker konstant og sætter krav til kreativitet à Pirrer børns nysgerrighed og gør dem kreative, selvstændige og de bliver bedre til at koncentrere sig à Stimulerer kreativiteten i højre hjernehalvdel Børn lærer bedst gennem både oplevelser, handling og forståelse. Størstedelen af læringsformerne møder børn kun ved at bruge kroppen og sanse. Uderummet giver dermed konkret læring gennem oplevelse og handling. Indendørs kan man efterfølgende snakke, læse og tegne med børnene om det, de har oplevet udenfor. Børnene får således viden på det abstrakt plan. Her tilføres den sidste læringsform - forståelsen. Det er helhedslæring. Naturen gør børn mere selvstændige og mere fantasifulde 5

6 Udfordringen: Børns stressniveau Hvor mange børn (skoleelever) i Danmark oplever stress ugentligt eller oftere? Ingen (hop på stedet) Hver tredje (klap) Hver fjerde (armsving) Hver tiende (skulder op og ned) Udfordringen: Børns stressniveau I Danmark tyder det på at hver fjerde skoleelev oplever stress ugentligt eller oftere. Børn(såvel som voksne!) bliver i dag påvirket og optaget af mange elementer som de har svært ved at slippe(fx computerspil) à fokuseret opmærksomhed. Denne konstante fokusering brænder glukose af i hjernen, så barnet bliver træt og uroligt. 6

7 Hvorfor er stress farligt for børn? Sygdomme som astma, allergi og andre kroniske sygdomme forværres af stress, at langvarig stress medfører nedsat immunforsvar, og at stress giver forhøjet blodsukker. Langvarig stress påvirker hjernen, så muligheden for at lære nyt forringes En løsning: Den fredfyldte natur Naturen med dens uforudsigelighed kalder på børns åbne opmærksomhed à Lader batterierne op og stresser af. I naturen er der et lavere støjniveau, og dermed også en lavere stressfaktor. Der er sammenhæng mellem stress og afstand til nærmeste grønne område. Jo tættere på et grønt område folk bor, mindre stressede er de. Tilsvarende er der sammenhæng mellem stress og antallet af besøg og tidsforbruget i naturen. Jo oftere folk besøger grønne områder, og jo mere tid de bruger der jo mindre stressede er de. Jeres erfaringer? 7

8 Udfordringen: Børns fysiske aktivitetsniveau Hvor mange børn (4-18 år) i Danmark er overvægtige? Hver anden (hop på stedet) Hver femte (klap) Hver tiende (armsving) Hver tyvende (skulder op og ned) Udfordringen: Børns fysiske aktivitetsniveau Har børn i dag et tilpas fysisk aktivitetsniveau? Nej! Undersøgelser fra Sundhedsstyrelsen viser, at ca. 20 % af alle danske børn mellem 4-18 år er overvægtige Det svarer til hvert 5. barn! Et skræmmende faktum er, at enkelte børn er i så dårlig form, at man har fundet tegn på tidligt stadie af diabetes 2 helt ned hos 9-årige. Vigtigt problem? Ja! Man kan kun i ringe omfang, senere i livet, kompensere for manglende vægtbærende fysisk aktivitet i barndommen 8

9 Hvorfor er fysisk aktivitet vigtigt? Fysisk aktivitet har positiv indvirkning på børns udvikling af sociale og personlige kompetencer og på deres kognitive og emotionelle udvikling. Fysisk aktivitet forebygger alvorlige sundhedsmæssige konsekvenser på længere sigt, da inaktive børn har en langt større risiko for at udvikle hjerte- og kredsløbssygdomme, diabetes 2, slidgigt og visse typer kræft, end deres normalvægtige og motionerende venner. Fysisk aktivitet er alle former for bevægelse, der øger energiomsætningen - eksempelvis bevægelse i skolen og hjemme, aktiv transport, idræt og sport, forskellige former for leg og lignende. En løsning: Naturen som bevægelsesmiljø Børn bevæger sig mere og har et højere fysisk aktivitetsniveau i naturen end indendørs. Dette skyldes, at naturen tilbyder mulighed for alsidig bevægelse (kravle, løbe, bevæge sig i kuperet terræn, klatre, trille, leg) Samtidig pirrer naturen børnenes fantasi og lyst til bevægelse. 9

10 Naturen som bevægelsesmiljø Samtidig pirrer naturen børnenes fantasi og lyst til bevægelse Affordance I hvor høj grad et givent rum eller miljø inspirerer eller motiverer til bevægelse eller aktivitet Fysiske omgivelser kommunikerer muligheder Naturen pirrer fantasi, kreativitet og erfaring ved børn Træet inviterer barnet til at klatre Blomsterne vil duftes til Mudderet inviterer til at hoppe? Naturen som bevægelsesmiljø Affordance Høj eller lav? 10

11 Naturen som bevægelsesmiljø Affordance Høj eller lav? Naturen som bevægelsesmiljø Affordance Kan I give et eksempel på elementer med høj eller lav affordance fra jeres hjem/bevægelsesmiljø? Mit eksempel: Odense 11

12 Naturen som bevægelsesmiljø Affordance Dagens læring: Affordance er afhængig af om det ses med børne- eller voksenbriller! Pas på ikke at fjerne/stoppe aktiviteter i gode bevægelsesmiljøer i den gode tro Kom ud i naturen hvorfor? Kort sagt! Forskning viser at børn der dagligt kommer ud i naturen og leger har bedre motorik, bedre koncentrationsevne, får fremmet deres udvikling og indlæringsevner samt deres sociale og personlige kompetencer, er mere fantasifulde, mere selvstændige og mindre syge. 12

13 I skal løbe forrest Naturen i sig selv fordrer ikke alt det gode. Naturen er redskabet som kun virker hvis I lærer børnene hvordan det skal bruges. Lille krop imiterer stor krop (Grethe Sandholm) Forskning: Hvis pædagoger er vilde med at bevæge sig, bliver børnene det også. I skal løbe forrest Forskning: Børnehavens/dagplejens rammer og pædagogernes indstilling til fysisk aktivitet betyder 50% mere for børnenes aktivitetsniveau end type af børnehave, køn, alder, barnets BMI, forældres BMI, forældres indkomstforhold og uddannelse. 13

14 Formål og effekter Skruemodellen Hvem Målgruppe Hvorfor Formål Hvilken Hvordan Aktivitet Tilgang Effekt Hvor Rum Status børn og natur Vi husker at lufte vores hunde, men glemmer vores børn 14

15 Tak God arbejdslyst J Bjørn Christensen, Spring ud i naturen / Grønne Spirer - Friluftsrådet Scandiagade København SV Tlf. direkte

TEMA. Børn og natur. Kreativitet, indlæring, koncentration, fordybelse. Naturen har positiv effekt på børn. Læs mere i temaet. skal. skal.

TEMA. Børn og natur. Kreativitet, indlæring, koncentration, fordybelse. Naturen har positiv effekt på børn. Læs mere i temaet. skal. skal. TEMA Børn og natur. Kreativitet, indlæring, koncentration, fordybelse. Naturen har positiv effekt på børn. Læs mere i temaet. skal skal skal 10 Natur & Miljø nr. 6 2011 Menneskeheden mister sig selv. Hjerneforsker

Læs mere

Spring pring Ud i inaturen

Spring pring Ud i inaturen Spring Ud i Naturen Spring Ud i Naturen Velkommen i det grønne... 3 Aktivitetskort...3 5. Risikofyldte lege udvikler børn... 11 Forslag til seks typer af vilde lege... 11 1. Spring Ud i Naturen... 4 Bevægelsesglæden

Læs mere

Læs mere på www.sst.dk/60minutter FAKTA - BØRN OG BEVÆGELSE

Læs mere på www.sst.dk/60minutter FAKTA - BØRN OG BEVÆGELSE Læs mere på www.sst.dk/60minutter FAKTA - BØRN OG BEVÆGELSE Sundhedsstyrelsen, 2005, oplag 100.000. Design La Familia. Foto: Anne Li Engström, Mikael Rieck. Flere eksemplarer kan bestilles, så længe lager

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Personlige strategier mod stress er det

Læs mere

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Indhold 1. Stress og personlige strategier Oplæg 2. Vi oplever krav forskelligt Gruppearbejde

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Januar 2014 2 Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes

Læs mere

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE HVIS MAN GØR DET, MAN ALTID HAR GJORT, FÅR MAN DE RESULTATER, MAN ALTID HAR FÅET. Hvad er Backspin? I Backspin tilbyder vi børn og unge personlige og faglige

Læs mere

5 veje til et godt liv

5 veje til et godt liv 5 veje til et godt liv Styrk dit netværk... Lær noget nyt... Lev dit liv aktivt... Vær til stede i nuet... Giv af dig selv... 5 VEJE TIL ET GODT LIV Styr yrk dit netv tvær ærk Lær noge get nyt Lev dit

Læs mere

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN katrine bertelsen og METTE MUNK Tekst: Katrine Bertelsen, 7266 5243, kbe@ucsyd.dk og Mette Munk, 7266 5247, mmj@ucsyd.dk Billeder: Steen Olsson Layout

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Giv borgerne et KRAM. En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed

Giv borgerne et KRAM. En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed Giv borgerne et KRAM En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed Giv borgerne et KRAM En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed

Læs mere

FOREBYGGELSE OG. De legende mennesker. Træning gennem leg. Evaluering af projektet

FOREBYGGELSE OG. De legende mennesker. Træning gennem leg. Evaluering af projektet FOREBYGGELSE OG S U N D H E D S F R E M M E De legende mennesker Træning gennem leg Evaluering af projektet De legende mennesker Kolofon Udarbejdet af: Forebyggelse og Sundhedsfremme, Gentofte Kommune,

Læs mere

Den gode legeplads ud fra børns perspektiv

Den gode legeplads ud fra børns perspektiv Den gode legeplads ud fra børns perspektiv Se os, vi har lavet en legeplads med en vippe og en rutsjebane Børns udsagn om udearealer ved børnehaver og skoler Voksnes favoritsteder på de samme udearealer

Læs mere

Jo mere udsat jo mere syg. Om socialt udsatte danskeres sundhed og sygdom

Jo mere udsat jo mere syg. Om socialt udsatte danskeres sundhed og sygdom Jo mere udsat jo mere syg Om socialt udsatte danskeres sundhed og sygdom Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 14 Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 14 Kolofon Oplag: 2. Grafisk produktion og layout:

Læs mere

Den motoriske og sanselige udvikling 0-3 år.

Den motoriske og sanselige udvikling 0-3 år. Afsluttende bachelorprojekt januar 2014. Den motoriske og sanselige udvikling 0-3 år. University College Lillebælt, Pædagoguddannelsen i Odense Navn: Katrine Parkø Knudsen Studienummer: 22109513 Vejleders

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

Spotlightdans fra projekt Lysleg

Spotlightdans fra projekt Lysleg Spotlightdans fra projekt Lysleg Der er to måder at være kreativ på. Man kan synge og danse, eller man kan skabe omgivelser, hvor sangere og dansere blomstrer. Warren G. Bennis Tusind tak til BUPL for

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Kender du til stress? Sådan kan du gøre noget ved det. Kender du til stress? Sådan kan du gøre noget ved det

Kender du til stress? Sådan kan du gøre noget ved det. Kender du til stress? Sådan kan du gøre noget ved det Kender du til stress? Sådan kan du gøre noget ved det 2007 Kender du til stress? Sådan kan du gøre noget ved det 1 Kender du til stress? Sådan kan du gøre noget ved det. Center for Forebyggelse Sundhedsstyrelsen

Læs mere

DEL UD AF DIG SELV. Hjælp udsatte børn og unge som frivillig i Ungdommens Røde Kors

DEL UD AF DIG SELV. Hjælp udsatte børn og unge som frivillig i Ungdommens Røde Kors DEL UD AF DIG SELV Hjælp udsatte børn og unge som frivillig i Ungdommens Røde Kors Indhold Bliv frivillig på www.urk.dk/frivillig Der er brug for dig... 5 Læring... 7 Lektiecaféer... 9 Y-faktor... 10 Netværket

Læs mere

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE HVIS MAN GØR DET, MAN ALTID HAR GJORT, FÅR MAN DE RESULTATER, MAN ALTID HAR FÅET. Hvad er Backspin? I Backspin tilbyder vi børn og unge personlige og faglige

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik 1 Sundheden skal frem i Holbæk Kommune Sundhed er med til at skabe livskvalitet. Når du er sund og rask, kan du bedre leve dit liv fuldt ud. Du kan

Læs mere

Mellem hjem og børnehave

Mellem hjem og børnehave Mellem hjem og børnehave En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Mellem hjem og børnehave 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3 Resultater af undersøgelsen

Læs mere

RÅD OG REDSKABER TIL LÆRERE OG PÆDAGOGER EN GUIDE TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I BØRNEHAVE OG INDSKOLING

RÅD OG REDSKABER TIL LÆRERE OG PÆDAGOGER EN GUIDE TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I BØRNEHAVE OG INDSKOLING 25 RÅD OG REDSKABER TIL LÆRERE OG PÆDAGOGER EN GUIDE TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I BØRNEHAVE OG INDSKOLING Guiden er målrettet børn med ADHD, men kan med fordel bruges til alle børn 1 Kære læser Tak fordi

Læs mere

Inspirationshæfte, 0. 2. klasse

Inspirationshæfte, 0. 2. klasse Inspirationshæfte, 0. 2. klasse Inspirationshæfte, 0. 2. klasse Indledning Hæftet er et inspirationshæfte lavet til lærerne i forbindelse med aktivitetskampagnen Aktiv rundt i Danmark 2008. Hæftet kan

Læs mere