Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34"

Transkript

1 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade År 2007, den 13. marts kl afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Bremensgade Generalforsamlingen afholdtes i Kvarterløfts mødelokale, Jemtelandsgade 3, 2300 København S. I alt var repræsenteret 12 ejere, heraf 3 ved fuldmagt eller et fordelingstal på 38/100 = 38%. Endvidere deltog ejendomsadministrator A.D. Anders Herbo, Herbo-Administration A/S. Bestyrelsesformand John Schaiffel bød velkommen til generalforsamlingen og foreslog Anders Herbo som dirigent og referent. Da der ikke var andre forslag, blev Anders Herbo valgt og konstaterede generalforsamlingens lovlighed. Ad dagsordenens pkt. 1 a): Formandens beretning. Bestyrelsesformand John Schaiffels beretning var udsendt sammen med indkaldelse til generalforsamlingen: Formandens beretning for 2006 til Generalforsamlingen i EF Bremensgade Denne beretning er i tre dele : 1. Bestyrelsen. 2. Foreningens aktiviteter i Det kommende år. Bestyrelsen. I 2006 har der har været afholdt 4 bestyrelsesmøder. Undervejs i året har Lena valgt at bruge tid på studier bestyrelsen ved årets udgang og blev erstattet af Tormod. På foreningens vegne takker jeg for ydet indsats. Foreningens aktiviteter i Foreningen har haft følgende aktiviteter i perioden siden sidste ordinære generalforsamling : a. Arbejdsdag. b. Gårdlaug. c. Vedligeholdelse. d. Fælles netværk/telefoni/tv. Referat af ordinær generalforsamling i E/F Bremensgade

2 e. Hjemmeside a. Arbejdsdag. Generalforsamlingen vedtog mulighed for op til to arbejdsdage med det formål at udføre nogle enkle opgaver, som kunne give ejendommen et løft med få midler. Den ene arbejdsdag, som bestyrelsen mente kunne give mening blev brugt til grundig rengøring og vedligeholdelses-behandling af linoleumsbelægningen på vores hovedtrapper. Som altid et pænt fremmøde. b. Gårdlaug. Gården har generelt fungeret tilfredsstillende i det forløbne år. Enkeltproblemer er : - Affald : Lad være med at overfylde containere - brug den ved siden af. Alt RENT pap skal i papcontaineren - og nej: Pizzaæsker er IKKE rene (helt ærligt???) og nej: flyttekasse & møbelemballage er IKKE storskrald. - Storskrald : Hvis rummet er fyldt, må du ikke sætte mere derind - kontakt Ejerforeningen i stedet! Byggeaffald skal du aflevere på Genbrugsstationen i Vermlandsgade ( og ja: et gammelt toilet er byggeaffald) Lysstofrør & sparepærer er farligt affald - det skal også afleveres på Genbrugsstationen. Overhold reglerne - ellers sætter Gårdlauget kontingentet op. c. Bygningens status og foretaget vedligeholdelse. Facaderne. Vi talte på sidste generalforsamling om at starte renoveringen i Den kraftige aktivitet i byggesektoren og dermed risiko for høje priser (og dårlig kvalitet) kombineret med manglende tid i bestyrelsen til at starte opgaven op har gjort, at vi har prioriteret opgaven lavere end de daglige ting. El-forsyning. Flere gange i det forløbne år har vi været ude for udfald på strømforsyningen forårsaget af fejl på bygningens hovedsikring. Sikringen er fra 1930 erne og moden til udskiftning - pris cirka kroner. Udskiftningen foretages forventeligt marts d. Fælles netværk/telefoni/tv Eneste problem, som er tilbagevendende på vores ComX-netværk er at dekoderne til Viasatkanalerne TV3, 3+ og Viasat Sport af og til fryser. Årsagen er, at dekoderne ikke er konstrueret til at køre døgnet rundt. Problemet klares ved at slukke og tænde. Viasat Sport var på et tidspunkt i efteråret frosset i et par måneder uden nogen reaktioner - sjovt at tænke på, at vi er 25 lejligheder, som betaler 93 kroner om året for en kanal, som ingen ser. Referat af ordinær generalforsamling i E/F Bremensgade

3 Viasat Sport forventes at forsvinde, hvis TV2 Sport får lov til at sende af konkurrencemyndighederne. e. Hjemmeside Bestyrelsen har købt domænenavnet og lagt en hjemmeside ud på nettet. Formålet med hjemmesiden er at give foreningens medlemmer nem adgang til at hente dokumenter vedrørende foreningen (BBR-udskrift, budgetter, regnskaber, energimærker, referater fra generalforsamling osv.) at kunne give informationer om foreningen til medlemmerne. Det kommende år : Facader? Da der ikke var spørgsmål til formandens beretning, blev denne enstemmigt godkendt. Ad dagsordenens pkt. 1 b): Godkendelse af årsregnskab Årsregnskab for 2006 blev fremlagt. Der var spørgsmål til note 12. i regnskabet andel af vandudgifter overført til fjernvarme hvad indeholder dette tal? Det er efterfølgende blevet undersøgt, og det viser sig, at stigningen skyldes det mwh forbrug der bruges til at opvarme vand er steget med 30 mwh, fra 14 mwh til 44 mwh. Dette er et tal, som bestyrelsesformanden beregner efter forbruget på det varme hanevand. Herudover blev der stillet spørgsmål til et beløb kr ,84. Dette tal skyldes vaskeriets andel af vandforbruget, som skal med i driften på ejendommen og ikke fordeles på beboerne. Det blev drøftet hvorvidt overskuddet 2006 på i alt kr skulle overføres til opsparing til facader dette tiltrådte GF og regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt med forbehold for forklaringen. Ad dagsordenens pkt. 2: Vedtagelse af budget Budget for 2007 blev fremlagt og sat til afstemning. Budget for 2007 på i alt kr ,- blev enstemmigt vedtaget. Ad dagsordenens pkt. 3: Forslag fra bestyrelsen. a) Mulighed for to arbejdsdage i For at få udført nogle enkle, afgrænsede arbejdsopgaver ønsker bestyrelsen at kunne indkalde til op til to arbejdsdage i Vælger en ejer at undlade deltagelse betales 350,- ekstra i den kommende Referat af ordinær generalforsamling i E/F Bremensgade

4 måneds fællesudgift pr. dag deltagelse undlades. For forslaget stemte alle og dermed enstemmigt vedtaget b) Bekræftelse af kryds-listen vedr. ejernes eget vedligeholdelsesansvar. Listen behandles, så vi er sikre på, at alle er bekendt med den Listen findes i beboerhåndbogen, som bestyrelsen sikrer udleveret til nye ejere. Beboerhåndbogen kan findes på Listen blev bekræftet og enstemmigt vedtaget og generalforsamlingen var enige om, at denne krydsliste efterfølgende blev påført teksten: Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 13. marts Ad dagsordenens pkt. 4: Indkomne emner/forslag. Ingen forslag indkommet indenfor den angivne frist i vedtægterne og derfor således overstået. Ad dagsordenens pkt. 5. Valg af formand, for så vidt han afgår. John Schaiffel var på valg og blev genvalgt med akklamation og er således først på valg i Ad dagsordenens pkt. 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer. Følgende bestyrelsesmedlemmer blev valgt i 2006 og er således først på valg i 2008: Filip Ekstrand Gulløv (på valg i 2008) Tormod Hagen (på valg i 2008) Til de 2 ledige bestyrelsesposter stillede følgende op til genvalg: Carsten Olsen Christian Koch Begge kandidater blev genvalgt med akklamation og bestyrelsen består herefter af: John Schaiffel (Formand på valg i 2009) Carsten Olsen (på valg i 2009) Christian Koch (på valg i 2009) Filip Ekstrand Gulløv (på valg i 2008) Tormod Hagen (på valg i 2008) Ad dagsordenens pkt. 7: Valg af suppleanter. Til suppleanter henholdsvis genvalgtes Lise Ekstrand Gulløv og nyvalgtes Janne Jensen. Ad dagsordenens pkt. 8: Valg af revisor. Som revisor genvalgtes Deloitte. Ad dagsordenens pkt. 9: Eventuelt. Referat af ordinær generalforsamling i E/F Bremensgade

5 Filip opfordrede til at hvis en pære er gået eller lyset bliver ved med at brænde at man så henvender sig til bestyrelsen i det bestyrelsen ikke kan holde øje med alt. Endvidere blev der opfordret til at folk ikke henstillede ragelse og bohave på loftet. Der blev spurgt til hvor man kan stille cykler der ikke bliver brugt. Disse kan efter nærmere aftale med bestyrelsen sættes ned i varmekælderen. Generalforsamlingen hævet kl Som dirigent Anders Herbo Referat af ordinær generalforsamling i E/F Bremensgade