Referat af den ordinære generalforsamling mandag den 24. april 2006 kl hos Kristian 3. tv.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af den ordinære generalforsamling mandag den 24. april 2006 kl. 19.00 hos Kristian 3. tv."

Transkript

1 Ejerforeningen Forhåbningsholms Allé 41A og B (Matrikel 23o) Frederiksberg Til stede var: Referat af den ordinære generalforsamling mandag den 24. april 26 kl. 19. hos Kristian 3. tv. St. Tv. Ej repræsenteret St. Th. Trine Jarlby (Ejer) 1. Tv. Jorid Kosack (Ejer) 1. Th. Ej repræsenteret 2. Tv. Maria Corfitsen (Ejer) 2. Th. Jytte Topsø Jensen (Ejer) 3. Tv. Kristian Koldsø (Ejer) 3. Th. Kasper Nyholm (Ejer) & Mette B. Frederiksen 4. Tv Jacob Odegaard Jacobsen (Søn/lejer) & Trine Krogsbæk Outzen (lejer) 4. Th. Malene Elmenhoff (Ejer) Jacqueline Fredericia Janco (datter/lejer) Forhus 41B Administrator Hans Brix Iben Jessen og Michael Ringvei (lejer - kommende ejer) Dagsorden: 1. Valg af ordstyrer 2. Valg af referent Hans Brix blev valgt Kristian Koldsø blev valgt 3. Aflæggelse af årsberetning Kristian Koldsø fremlagde, via et diasshow, ejendomsperioden 25. (Der henvises til vedlagte PowerPoint show/uddelingsnoter) Kasper havde en indvending mod årsberetningen, i det han og Mette ikke blev nævnt som nyindflyttere. Det var en beklagelig fejl, og den skyldes, at formanden fejlagtigt troede, at de indflyttede i 24. Malene mente, at vi burde hænge brandslukkerne op. Det blev aftalt at gøre dette på næste arbejdsweekend. Årsberetningen blev godkendt. 4. Forelæggelse af årsregnskab samt budget (Se regnskab og budget) Hans Brix gennemgik regnskabet. Årets resultat viste et overskud på 1.13 Kr. Ejendommens udgifter var på i alt Kr. 1

2 Ejerforeningen Forhåbningsholms Allé 41A og B (Matrikel 23o) Frederiksberg indtægter fra fællesudgifter var på Kr. Desuden var der sekundære indtægter fra vaskepenge og bod for arbejdspligter og arbejdsweekend på Kr. Derefter gennemgik Hans Brix kapitalforklaringen. Heraf fremgik det, at beboerne th. er kommet ca. 1 kr. bagud i betalinger for 25. For at de kommer på samme niveau i saldi opkræves de 8 kr. ekstra i fællesudgifter per måned i et år. Kasper, som havde stået for revisionen af regnskabet, kunne stå inde for, at regnskabet var i overensstemmelse med diverse bilag, som han havde undersøgt ved stikprøvekontrol. Der var en kontohenvisning vedr. varmeregnskabet, som han dog ikke kunne finde. Men Hans Brix forklarede, at det skyldes, at kontoen består af flere underkonti, som var at finde i regnskabet. Kasper påpegede desuden, at det stadig var hans forældre, som stod som ejere af lejligheden men, at den var solgt til hans søster og ham. Det reviderede regnskab blev enstemmigt godkendt. 5. Debat vedrørende budget for 26 og 27 herunder gennemgang af vedligeholdelsesplan. (Se vedligeholdelsesplan og budget) Budget 26 og 27 Vi har på budgettet for 25 budgetteret med et underskud på kr. At vi fik et overskud på 1.13 kr. skyldes dels, at vi ikke havde så mange uforudsete udgifter som budgetteret samt, at vi stadig ikke har fået færdiggjort reparation af taget til 24. kr. Vi budgetterer med et underskud næste år på kr. Det skyldes, at vi både skal betale for reparation af tag, TV inspektion af kloaker til 1. kr. og reparation af fjernvarmeanlægget til 7.5 kr. Budgettet går til 28, men det er kun budgettet for 26 og 27, som vi godkender i år. Vi har budgetteret et overskud på for budgettet 27 i det, vi ikke forventer de store vedligeholdelsesreparationer for dette år. 2

3 Ejerforeningen Forhåbningsholms Allé 41A og B (Matrikel 23o) Frederiksberg Budgettet blev godkendt med den årlige ekstrabetaling til ejerne th. Fællesudgifterne 26/27 Ifølge budgettet vil fællesudgifterne blive som følger: Budget ændring Budget ændring 1. halvår 1. halvår 6 1. halvår 7 Etagehus tv. (8/1) 1.1 Etagehus th. (9/1) Forhus stuen (8/1) 75 Forhus 1. sal (7/1) Budget ændring Budget ændring 2. halvår 2. halvår 6 2. halvår 7 Etagehus tv. (8/1) 1.35 Etagehus th. (9/1) 1.6 Forhus stuen (8/1) 853 Forhus 1. sal (7/1) Vi har fået vicevært, og derfor er der kommet en forholdsmæssig høj stigning i fællesudgifterne. Vi har valgt at udskyde stigningen til betalingen den 1. juli 26, så vi kun får én stigning i 26. Vi er ikke tilmeldt PBS, da det er meget dyrt for en lille forening. For nemheds skyld og for, ikke at komme bagud med betalingen, kan betalingen sættes til automatisk indbetaling med opstart den uden slutdato (indtil videre). Beløbet kan I aflæse af ovenstående skema - husk at lægge acontovarmen til. For dem der bor th. skal autobetalingen løbe i et år med sidste indbetaling den Herefter oprettes en ny autobetaling med 8 kr. under 26/27 niveau, der skal løbe ind til videre. For forhuset skal betalingen ske individuelt. Dvs. Ole skal betale 747 kr. og John/Iben og Michael skal betale 853 kr. grundet de nye fordelingstal. Opstart Fællesudgifterne skal indbetales til vores girokonto i BG bank. Reg nr konto #: Husk også at indbetale akontovarmebidrag (gælder ikke forhus). Spørgsmål til udregning og betaling, kan stilles til administrator Hans Brix : eller formanden Kristian Koldsø 3. Tv. Tlf.: /

4 Ejerforeningen Forhåbningsholms Allé 41A og B (Matrikel 23o) Frederiksberg Budget 28 Budgettet for 28 viser et underskud på kr. Det skyldes, at vi før eller siden skal have repareret vores faldstammer. Vi har ikke besluttet noget på generalforsamlingen, men alle er blevet gjort opmærksomme på, at der venter en stor regning i nærmeste fremtid. Desuden kender vi endnu ikke status på vores kloaksystem, fra år 193, før vi har fået foretaget en TV inspektion. Vi kan vælge to løsninger, når vi skal opkræve betaling: 1. vi kan hæve fællesudgifterne med 1 kr. ca. ét års tid eller 2. vi kan opkræve en enkelt ekstrabetaling på ca. 1. kr. Beslutningen skal træffes på næste års generalforsamling. 6. Debat af praktiske gøremål for 26 Antal arbejdsweekender og datoer for disse. Vi besluttede, at vi skal have tre arbejdsweekender og, at man skal komme til minimum to. Næste arbejdsweekend er lørdag om 5 dage altså lørdag den 29. april. Datoer for de næste to arbejdsweekender vil vi tage stilling til på lørdag på selve arbejdsweekenden. Se note 1. Beslutning om vi skal fortsætte med professionel vicevært til at klare fællesopgaver og snerydning Vi besluttede at fortsætte med vicevært til at klare både fællesopgaver og snerydning. 7. Bredbånd Pt. har vi ingen planer om at installere bredbånd fra en af de store udbydere. Vores nuværende ordning, hvor vi deler en to Mbit forbindelse, fungerer fint. 8. Ændringer til vores vedtægter Forhuset har ønsket at lave et tofamiliershus med to separate indgange. De har i samme ombæring ønsket at opdele huset rent administrationsmæssigt. Derfor er de kommet med fire ændringsforslag til vedtægterne. Bestyrelsen har behandlet dem og havde ændringer til to. Bestyrelsens indstillinger blev vedtaget. Dvs. at vedtægterne; Foreningen tegnes af 11 lejligheder; ændres til: 1. Foreningen tegnes af 12 lejligheder. 4

5 Ejerforeningen Forhåbningsholms Allé 41A og B (Matrikel 23o) Frederiksberg Hvilket medfører: 2. Forhåbningsholms Allé 41B stuen, tildeles lejlighedsnummer 1. Forhåbningsholms Allé 41B 1. sal, tildeles lejlighedsnummer Lejlighed nr. 1 stiller kr. 28. som sikkerhed i henhold til vedtægterne. Lejlighed nr. 12 stiller kr. 28. som sikkerhed i henhold til vedtægterne. 4. Fordelingstallet til fællesudgifter for lejlighed nr. 1, sættes til 8 Fordelingstallet til fællesudgifter for lejlighed nr. 12, sættes til 7 Bestyrelsen gør i øvrigt opmærksom på, at vedtægterne skal omskrives, da, der flere steder er refereret til lejlighed 1 og disse steder bør suppleres med lejlighed 12. Bestyrelsen vil desuden påpege, at alle omkostninger vedrørende disse ændringer, dvs. stempelafgifter og ekstra administrationsomkostninger i forbindelse med ændringerne, påhviler lejlighed 1 og 12 alene. Dog kan ændringerne påhvile hele foreningen, hvis de kan foretages i forbindelse med omskrivelsen af lovene. Dette skal vi nemlig gøre i henhold til den nye normalvedtægt for ejerforeninger af 25 udarbejdet af Boligministeriet. Kristian Koldsø vil udarbejde et udkast til de nye vedtægter i løbet af året. De færdige vedtægter vil blive endeligt godkendt på den næste ordinære generalforsamling eller på en ekstraordinært indkaldt generalforsamling. 9. Ændringer af vores husorden Grundet at vi har fået professionel vicevært samt, at vi har fået en ekstra affaldscontainer, er husordenen blevet ændret men kun på de omtalte punkter. Bestyrelsen indstiller ændringsforslagene til vedtagelse. Bestyrelsens indstilling blev enstemmigt godkendt. Dvs. at den nye husorden er den gældende. 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer af 2-årig periode På valg i år er: Maria og Jorid. Øvrige bestyrelsesmedlemmer ej på valg: Kristian (Formand) og Jacob Maria ønskede ikke genvalg. 5

6 Ejerforeningen Forhåbningsholms Allé 41A og B (Matrikel 23o) Frederiksberg Malene Elmenhoff Kristensen og Jorid blev valgt til bestyrelsen for en to-årig periode. 11. Valg af bestyrelsessuppleant Vi har pt. ingen suppleant, men det skal vi have ifølge vedtægterne. Iben Jessen fra forhuset blev valgt som suppleant for en et-årig periode. 12. Valg af revisor og revisorsuppleant Kasper er på valg, og vi skal have valgt en suppleant. Kasper blev genvalgt for en et-årig periode. Vi kunne ikke finde nogen suppleant. 13. Indkomne forslag Er behandlet i punkt 8 Der er dags dato ikke andre forslag. 14. Evt. Iben foreslog at holde en sommerfest. Det var der god stemning for- Men vi kunne ikke blive enige om en dato. Kristian foreslog den 24. juni, men da ingen havde deres kalender med, kunne datoen ikke fastsættes. Se note 1 Maria foreslog at anskaffe nogle legeredskaber til haven - en gynge eller en sandkasse. Der var positiv stemning for legeredskaber, og man kunne komme med nogle konkrete forslag til arbejdsweekenderne. Se note 3. Vi debatterede om hvorvidt bais lejlighed var solgt i det salgskiltet var pillet ned. Se note 2. Referent Kristian Koldsø Noter: Noter er tilføjet af Kristian Koldsø med supplerende oplysninger som han efterfølgende har skaffet. Noter: 1) Vi fandt heller ingen dato på selve arbejdsdagen. Jeg vil spille ud med to datoer, lørdag den 12. august og lørdag den 26. august sidstnævnte med efterfølgende fest. Note 2) Bais lejlighed er blevet solgt med overtagelse den 15. maj til advokat Peter Frederiksen. Han har planer om at lave en gennemgribende renovation af lejligheden med øje for videresalg. Note 3 Til orientering, der bliver ikke tale om dyrt indkøb i år, da legeredskaber ikke er på budgettet. 6