Islands formandskabsprogram í nordisk samarbejde 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Islands formandskabsprogram í nordisk samarbejde 2004"

Transkript

1

2 Islands formandskabsprogram í nordisk samarbejde 2004

3 Indholdsfortegnelse Indledning Prioriteringer i Islands formandskabsprogram Fly og anden transport i Vestnorden Flytrafik Trafiksikkerhed Transport og IT Telekommunikation og IT Turisme Søtransport Oversigt over formandskabets opgaver og aktioner.. 7 Indledning Med denne publikation fremsættes Trafikministeriets prioriteringer under formandskabet for første gang i et særligt dokument. Det er mit håb, at arbejdet i 2004 dermed bliver mere målrettet. Det er magtpåliggende for ministeriet at styrke samarbejdet med trafikministerierne i det øvrige Norden såvel som på Færøerne, i Grønland og på Ålandsøerne. Endvidere at styrke det øvrige samarbejde og informationsformidlingen inden for transportområdet. Trafikministerierne i Norden har i hovedtræk de samme opgaver og funktioner. Ansvaret for infrastruktur - fly, vejvæsen, søtransport og telekommunikation - er fælles, men derudover er der diverse andre sager, som ministerierne varetager hvert i sit land. Trafikministeriet i Island har ansvaret for turisme og det er vores hensigt at formandskabsåret i Nordisk Ministerråd 2004 kommer til at bære præg af det. Selvom turisme først og fremmest handler om beskæftigelse, er udbygningen af transportmulighederne grundlaget for at dette erhverv kan trives. Det er uhyre vigtigt for os alle, at landene fastlægger en politik om flest mulige fælles interesser og at vi sammen kan udforme den vision, som vi ønsker at medborgerne i Norden kan nyde godt af i al fremtid. Sturla Böðvarsson trafikminister 2 3

4 Prioriteringer i Islands formandskabsprogram Island vil lede det nordiske samarbejde i 2004 under overskriften Nordens ressourcer. Overskriften har bred betydning. Med ressourcer henvises til samfundsorden, sociale forhold, kulturarv og naturressourcer. Norden er rig på naturresourcer, uberørt og mangfoldig natur såvel som udnyttelige ressourcer. Samfundsordenen hviler på et stærkt demokratisk grundlag, demokratiet er effektivt, den sociale rigdom omfattende, samfundsdebatten frugtbar og de frie organisationer blomstrer. Forvaltningen i Norden er åben og transparent og samfundets institutioner nyder alment stor tillid. De nordiske lande har generelt valgt de samme løsninger for at sikre et højt uddannelsesniveau, forskningsvirksomhed, brug af teknologi, sundhedstjeneste og social sikkerhed. Dette har givet de nordiske lande en plads i forreste række i det internationale samfund. Brødrefolkenes stærke samhørighed vidner om en rig og mangfoldig kulturarv, som de har til fælles. Samarbejdet og forholdet mellem landene er godt og det samme gælder forholdet til nabolandene. De nordiske lande deltager, omend på forskellig vis, aktivt i internationalt samarbejde og organisationer, der har afgørende indvirkning på udviklingen i Norden og nærområderne. Nordens ressourcer er derfor mangfoldige og danner sammen fundamentet for den nordiske velfærd. De forklarer de nordiske landes stærke position i det internationale samfund. Disse mangfoldige ressourcer må udnyttes på bedst mulig måde og således styrke velfærden og sikre landenes fremgang i international sammenhæng. Myndighedernes primære opgave er at stå vagt om borgernes livskvalitet og om muligt øge den. Da ressourcerne skaber forudsætninger for livskvalitet, vil Island under formandskabet rette opmærksomheden mod, hvordan man kan udnytte dem endnu bedre og hvor man kan finde nye eller dårligt udnyttede ressourcer. Det er uhyre vigtigt at ressourcerne udnyttes på en bæredygtig måde så de nulevende generationer kan nyde godt af dem uden at de kommende generationers ret tilsidesættes. Der er tre ledende temaer i Islands strategi, demokrati, kultur og natur og de er flettet sammen på forskellig vis. Brug af de menneskelige ressourcer kan ikke adskilles fra kultur, samfundsorden og den demokratiske tradition. En udnyttelse af naturressourcerne kan heller ikke adskilles fra de menneske- lige ressourcer, fordi viden og intellekt er en forudsætning for, at vi kan udnytte naturen og skabe nye værdier. Den holdning er blevet mere fremtrædende i Nordisk Ministerråd at tiden er inde til, i højere grad end det hidtil er sket, at vende blikket mod Vestnordens nærmeste naboer ved Nordatlanten. I 2003 blev der i Ministerrådet fremlagt en rapport Vest-Norden i det nordiske samarbejde. Den var udarbejdet af en arbejdsgruppe på de nordiske samarbejdsministres anmodning og de godkendte den på deres møde i juni. Rapporten præsenterer forslag og ideer til samarbejdsprojekter, både indenfor det vestnordiske regionalsamarbejde og i samarbejdet med Vestnordens naboområder. De berørte ministerråd er blevet bedt om at gøre rede for, hvordan de vil følge rapporten op. Under formandskabet har Island til hensigt at arbejde for at de enkelte ministerråds politik hurtigt føres ud i praksis. Fly og anden transport i Vestnorden Under islandsk formandskab skal der gennemføres en samlet, overordnet trafikanalyse for både fly- og skibstrafikken mellem de vestnordiske lande og uden for Vestnorden. Hensigten er at skabe et overgribende vurderingsgrundlag for landenes trafikansvarlige politikere. Trafikanalysen skal framlægges på MR-Transport mødet i Island i august Flytrafik Flytrafikken er grundlaget for udbygningen af turisme i Vestnorden og mulighederne for at præsentere landene udadtil som ét rejsemål. Island vil indenfor Nordisk Ministerråd opfordre til samarbejde om øget frihed i flytrafikken i Vestnorden. Der skal også stiles mod yderligere at forstærke nordisk samarbejde om uddannelse af flyveledere og skibsførere. Trafiksikkerhed Trafiksikkerhed er en af de vigtigste opgaver, der arbejdes med i transportsektoren og en arbejdsgruppe indenfor Nordisk Ministerråd er beskæftiget med disse opgaver. Formålet med arbejdet er at landene udveksler oplysninger om trafiksikkerhed, bl.a. for at gøre brug af hinandens erfaringer og for at forhindre dobbeltarbejde. Island vil under formandskabet lægge stor vægt på trafiksikkerhed og i bredeste forstand arbejde for, at ovennævnte arbejdsgruppe tager spørgsmål op om sikkerhed til søs og i luften. Dette skal ske i tillæg til 4 5

5 de projekter som arbejdsgruppen har behandlet i de seneste år og som først og fremmest har drejet sig om trafiksikkerhed til lands. Det skal endvidere pålægges arbejdsgruppen at forøge sikkerheden på vejene, ikke mindst i de spredte bebyggelser. Transport og IT Under formandskabet lægger Island vægt på, at den politik, der foreligger om sammenhængen mellem IT og sikkerhed følges op. Landene har anset, at de har forskellige interesser på dette område, men at der bør lægges vægt på samarbejde og informationsformidling til fordel for alle. Telekommunikation og IT Island lægger vægt på, at Norden arbejder efter den strategiske planlægning, der allerede foreligger og gælder for perioden I 2004 er det samtidig nødvendigt at påbegynde en revision af denne strategiske planlægning og udarbejde en handlingsplan for de næste fire år, idet der her er tale om en niche, der har givet Norden et vist forspring, og som vil være en del af det, der former vores fremtidssamfund. Turisme Der skal bidrages til udarbejdelse af et fællesnordisk idégrundlag inden for kulturturisme. Det er en uhyre omfattende opgave og der er allerede udført et stort arbejde af relevans. Derfor er det nødvendigt at afgrænse opgaven til klare fælles træk i Nordens kultur, i fortid, nutid og fremtid. Der skal også lægges vægt på at arbejde yderligere med strategisk planlægning i bæredygtig turisme i de arktiske områder og iværksættes en handlingsplan. Dette er af stor betydning, da man vil stile mod, at Norden går i spidsen for at skabe adgangsmuligheder for handikappede turister. Søtransport Under formandskabet lægger Island vægt på de søfarendes sikkerhed på det nordlige Atlanterhav og andre havområder der grænser op til Norden. Det er vigtigt, at der indledes et arbejde med udformning af et fællesnordisk idégrundlag på dette område for årene og at første udkast foreligger i slutningen af Det er nødvendigt at opdele sikkerhedsområder i Nordatlanten mellem landene og fastlægge grænser for eftersøgning og redning. Island vil under formandskabet påbegynde et arbejde med at definere disse grænser og udarbejde en handlingsplan om opdelingen i forbindelse med et projekt om etablering af en vagtcentral for søtransport. Oversigt over formandskabets opgaver og aktioner Under islandsk formandskab skal der gennemføres en samlet, overordnet trafikanalyse for både fly- og skibstrafikken mellem de vestnordiske lande og uden for Vestnorden. Island vil indenfor Nordisk Ministerråd opfordre til samarbejde om øget frihed i flytrafikken i Vestnorden. Island vil under formandskabet lægge stor vægt på trafiksikkerhed og i bredeste forstand bestræbe sig på at arbejde med spørgsmål om sikkerhed til søs og i luften. Det er også vigtigt at forøge sikkerheden på vejene, ikke mindst i de spredte bebyggelser. Indenfor telekommunikation og IT arbejder Norden efter den strategiske plan der allerede foreligger og gælder for perioden I 2004 er det samtidig nødvendigt at påbegynde en revision af denne plan og udarbejde en handlingsplan for de næste fire år. Der skal bidrages til udarbejdelse af et fællesnordisk idégrundlag inden for kulturturisme. Det er nødvendigt at afgrænse opgaven til klare fælles træk i Nordens kultur, i fortid, nutid og fremtid. Der skal lægges vægt på at arbejde yderligere med strategisk planlægning i bæredygtig turisme i de arktiske områder og iværksætte en handlingsplan. Der skal arbejdes hen mod at Norden står i spidsen for at skabe adgangsmuligheder for handikappede turister. Sikkerhedsområder i Nordatlanten skal opdeles mellem landene og grænserne for eftersøgning og redning skal fastlægges. Island vil under formandskabet påbegynde et arbejde med at definere disse grænser og udarbejde en handlingsplan om opdeling i forbindelse med et projekt om etableringen af en vagtcentral for søtransport. Trafikminister Sturla Böðvarsson inviterer til ministermøde i MR-Transport i Island dagene august

6 Vid, har du en Ven kær, en, du vel tror, og vil du, han skal gøre dig godt, Sind skal du med ham blande og sende ham Gaver, ofte søge ham op. Fra Den Højes Ord Ministeriet for Trafik, Turisme og Telekommunikation Nordens ressourcer, november 2003 Udgivet af Ministeriet for Trafik, Turisme og Telekommunikation Hafnarhúsinu við Tryggvagötu 150 Reykjavík Tel: Fax: Design og layout: Himinn og haf Logo: Aðalbjörg Þórðardóttir Tryk: Prentmet Fotograf: Ragnar Th. Sigurðsson o.fl. Ministeriet for Trafik, Turisme og Telekommunikation 8

7

Ræða Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar forsætisráðherra

Ræða Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar forsætisráðherra Ræða Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar forsætisráðherra um stöðu Norðurlandanna í Evrópu Arendal Noregi, 12. ágúst 2013 Fylkesmann Djupedal, ærede kolleger, gæster og tilhørere. Det er mig en sand glæde

Læs mere

Sektorplan Uddannelse, kreativitet og entreprenørskab i globaliseringens tid

Sektorplan Uddannelse, kreativitet og entreprenørskab i globaliseringens tid Sektorplan Uddannelse, kreativitet og entreprenørskab i globaliseringens tid Islands formandskabsprogram for Nordisk Ministerråds samarbejde om forskning, kultur og uddannelse Uddannelse, kreativitet og

Læs mere

Vest-Norden i det nordiske samarbejde

Vest-Norden i det nordiske samarbejde Vest-Norden i det nordiske samarbejde REDEGØRELSE ANP 2003:732 Nordisk Ministerråd blev oprettet i 1971 som samarbejdsorgan mellem de nordiske landes regeringer. Ministerrådet fremlægger forslag til Nordisk

Læs mere

Vækst, velfærd og værdier. Program for Danmarks formandskab for Nordisk Ministerråd 2015

Vækst, velfærd og værdier. Program for Danmarks formandskab for Nordisk Ministerråd 2015 Vækst, velfærd og værdier Program for Danmarks formandskab for Nordisk Ministerråd 2015 2 vækst, velfærd Møns og værdier Klint, Østersøen, 2015 Danmark * T RY K S A G N R. 541-618 Vækst, velfærd og værdier

Læs mere

Strategi for international profilering og positionering af Norden DET NORDISKE PERSPEKTIV

Strategi for international profilering og positionering af Norden DET NORDISKE PERSPEKTIV Strategi for international profilering og positionering af Norden 2015 2018 DET NORDISKE PERSPEKTIV Strategi for international profilering og positionering af Norden i 2015 2018 ISBN 978-92-893-3930-8

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Det nordiske samarbejde. det nordiske samarbejde

Det nordiske samarbejde. det nordiske samarbejde Det nordiske samarbejde det nordiske samarbejde NORDISK MILJØMÆRKNING det nordiske samarbejde Det nordiske samarbejde Nordisk Ministerråd, København 2010 ANP 2010:760 ISBN 978-92-893-2126-6 Redaktion:

Læs mere

PROGRAM. Program for Ny Nordisk Mad 2007-2009. Indledning

PROGRAM. Program for Ny Nordisk Mad 2007-2009. Indledning PROGRAM Nordisk Ministerråd Til Alle interesserede Kopi Fra Sekretariatet Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 www.norden.org Emne Program for Ny Nordisk Mad Program

Læs mere

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen j u n i 2 0 0 2 NORDISK MILJØMÆRKNING Regeringen, juni, 2002 Danmarks nationale strategi for bæredygtig

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N O R D I C W O R K I N G P A P E R S Nordisk Børnerettighedsseminar Børnekonventionen 25 år hvor langt er vi kommet i Norden?

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Af Jacob Hess, Louise Weinreich Jakobsen og Henriette Holmsgaard, Kontor for Kvalitetssikring og Kvalitetsudvikling, Skolestyrelsen. I artiklen fortælles

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014

Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014 Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014 Indledning Folkebevægelsen er den konsekvente EU-modstand. Det gør, at vi har blikket rettet mod vores endemål, der er

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

sektorprogram Social- og sundhedspolitik

sektorprogram Social- og sundhedspolitik sektorprogram Social- og sundhedspolitik Dansk formandskab for Nordisk Ministerråd 2015 Sektorprogram for social- og sundhedspolitik Danmarks formandsskab i Nordisk Ministerråd 2015 ISBN 978-92-893-3924-7

Læs mere

EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT. Januar 2005

EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT. Januar 2005 EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT Januar 2005 En forstærket indsats mod svær overvægt Udgivet af: Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Enheden for forbrugeranliggender og fødevarekvalitet

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer

DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer Rapport udarbejdet af Forældrevejledning til Døve Indhold Resume... 3 Afsnit 1. Indledning... 4 Baggrund for projektet...

Læs mere

Hver ulykke er én for meget

Hver ulykke er én for meget FÆRDSELSSIKKERHEDSKOMMISSIONEN Hver ulykke er én for meget Trafiksikkerhed starter med dig Mod nye mål 2001-2012 Udgivet af Trafikministeriet for Færdselssikkerhedskommissionen Layout Design og grafisk

Læs mere

Regeringens strategi mod ghettoisering

Regeringens strategi mod ghettoisering Regeringens strategi mod ghettoisering Regeringen Maj 2004 Regeringen Maj 2004 Regeringens strategi mod ghettoisering Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057

Læs mere