REFERAT AF DEN 30. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I. Onsdag d. 17. april 2013, kl.18:30 i Frimurerlogens lokaler i Christiansgade.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT AF DEN 30. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I. Onsdag d. 17. april 2013, kl.18:30 i Frimurerlogens lokaler i Christiansgade."

Transkript

1 ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Aarhus maj 2013 REFERAT AF DEN 30. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag d. 17. april 2013, kl.18:30 i Frimurerlogens lokaler i Christiansgade. 42 tilmeldte deltagere, herunder Andelsboligforeningens bestyrelse, administrator Erik Aagaard Poulsen og revisor Jens Pedersen, deltog i arrangementet. 1. Valg af dirigent. På bestyrelsens forslag valgtes Erik Aagaard Poulsen til dirigent. Erik Aagaard Poulsen takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og derfor beslutningsdygtig. 2. Bestyrelsens beretning. Frank Kortsen forelagde bestyrelsens beretning: Det er nu ved at være et år siden, at foreningen fik et nyt bestyrelsesmedlem og dermed også en ny formand. Der har været en del at skulle sætte sig ind i, men med et rigtig fint samarbejde i bestyrelsen, samt med administrator, synes jeg det er lykkes ganske fint. Men ja Rom blev jo ikke bygget på en dag og der vil sikkert stadig komme nye udfordringer i tiden der kommer. År 2012 startede med et par større opgaver. Som Claus allerede nævnte sidste år, så har der været problemer med fugt oppe i tårnet, hvilket er blevet udbedret, men det var en større omgang end forventet. Derudover er der lavet en udskiftning af koldt vands stigestrenge i Åboulevarden 43. Endvidere har vi for at få de sidste godkendelser på plads til vores elevatorers fortsatte drift, måttet udskifte glas i elevatorerne i henholdsvis Frederiksgade 2 og Åboulevarden 45. Herudover har der været en del almindelig vedligeholdelsesarbejde på vores ejendom. Vi må forvente at der også i tiden fremover, vil komme en del vedligeholdelsesarbejde, da det jo er en gammel ejendom fra Af andre opgaver der har været arbejdet med i det sidste års tid kan vi nævne, at vi med administrators hjælp og efter en lang kamp med kommunen endelig har fået de store og sygdomsramte træer på hjørnet af Åboulevarden og Frederiksgade udskiftet med nogle nye, hvilket også gerne skulle hjælpe på den insektplage flere andelshavere har været plaget af. Vi måtte også have en lille kamp med ATP-Ejendomme. Efter montering af det fine, eller vel nærmere skæmmende nye ventilationsanlæg ovre på Åboulevarden 70, havde de åbenbart ikke 1

2 tænkt over støjdæmpning af anlægget, hvilket gjorde, at flere andelshavere blev ramt på deres nattesøvn. Men efter at Michael Lond samt administrator havde bearbejdet dem en anelse, lovede de at sætte en stopper for larmen fra anlægget, hvilket de indtil videre har holdt. En tredje ting der er blevet brugt noget tid på, er den forestående renovering af butiksfacaderne. Efter endnu en kamp med kommunen, denne gang med vores ønske om fremrykning af butiksdøre samt indgangspartier, fik vi endelig byggetilladelsen i hus i januar måned 2013, dog lykkes det ikke at trænge igennem over for et nedsat udvalg i kommunen med vores ønske. Det kommunale udvalg mente at det ville ødelægge ejendommens udseende, at fremrykke dørene og da ejendommen er en perle i bybilledet kunne vores ønske ikke accepteres. Ingeniør og facadeudvalget, som blev nedsat på sidste års generalforsamling, har løbende arbejdet på, at få klargjort og godkendt projektet, så bestyrelsen kunne sætte det i værk. Bestyrelsen modtog denne godkendelse fra facadeudvalget på bestyrelsesmødet afholdt d. 12. februar dette år og satte herefter projektet i søen. Efterfølgende viste det sig så, at der var et par løse ender som lige skulle helt på plads. Disse ting er nu klaret, så når vi når hen på starten af sommeren, så skulle en fin ny butiksfacade pryde ejendommen. Prisen for selve renoveringen ligger på 2,8 mio. kr. Iht. vedtaget bestemmelse på sidste års generalforsamling, har bestyrelsen valgt at klare finansieringen ved hjemtagelse af et lån på 8,5 mio. kr., som indeholder omlægning af foreningens flexlån på ca. 4,1 mio. kr., nedbringelse af gæld på kassekredit og selvfølgelig selve facaderenoveringen. Det nye lån er p.t. meget begunstiget af den finansielle krise og vi har derfor kunnet holde ydelsen, stor set uændret i forhold til det gamle lån, selvom gælden er øget med rundt regnet 4,4 mio. kr. Til dem der ikke var til stede på det indkaldte præsentationsmøde, så vil der efter generalforsamlingens afslutning, være mulighed for at bladre i en følgeskrivelse fra ingeniør Ole Sand Petersen, som kort præsenterer facadeprojektet. Følgeskrivelsen er dog ikke beregnet til at tage med hjem, da der kun er par eksemplarer. På sidste års generalforsamling nævnte Kunst og Køkkentøj at de ikke havde noget varmt vand, hvilket dog blev udbedret kort efter generalforsamlingen. Kunst og Køkkentøj har dog efter sidste års generalforsamling, hvor emnet blev vendt, henvendt sig vedr. manglende varme i hans butik, hvilket der efterfølgende er blevet brugt en del tid på. Da det jo er en sag, som bestyrelsen gerne ser en afslutning på snart, har vi har derfor set os nødsaget til at få Ingeniør Mogens Ravndrup fra Moe & Brødsgaard til at belyse problemet, og man må sige, at der ingen nemme løsninger er på dette problem. Problemet er jo bl.a. at vi har et etstrengsanlæg, som kan være sårbar over for ændringer, som er foretaget efter den oprindelige beregning og udførelse. Dog skal det nævnes, at såfremt der fjernes enkelte radiatorer, har det ikke afgørende indflydelse på funktionen, men hvis anlægget udbygges med flere radiatorer eller der kobles et to-strenget varmeanlæg på systemet, kan det have afgørende indflydelse på vandfordelingen og dermed evnen til at afgive den nødvendige effekt i berørte områder. Vores anlæg fungerer på den måde, at dem der får det varmeste vand, er dem der bor øverst og dermed er det stueetagen der får det køligste vand og som dermed også er mest sårbar over for ændringer. Ingeniøren er kommet med tre forslag til en mulig løsning af varmeproblemet. 1. Man kan forsøge at hæve pumpetrykket og dermed forsøge at tvinge vand ud i de yderste radiatorer, hvilket dog langt fra sikkert er tilstrækkeligt. Ud fra et økonomisk perspektiv håber bestyrelsen dog at denne løsning, kan løse problemet og vi har derfor allerede igangsat denne. 2. Er at etablere et to-strengsanlæg, som dækker stueetagen og forsyne dette med afgreningsmålere ved afregning til hver butik. Denne løsning vil dog give en risiko for, at det 2

3 påvirker varmeforsyningen til de øvrige andele, så dette må siges at være en løsning som vil kræve meget nøje undersøgelser inden en evt. udførelse. 3. Sidste mulighed og som med sikkerhed vil kunne løse problemet er, at ændre hele systemet til et to-strengsanlæg og lave individuel varmeafregning f.eks. via fordampningsmålere. Butiksejere har gennem årene foretaget en del ombygninger, som ikke er blevet anmeldt til og registreret af foreningen, herunder fortaget ændringer på varmeanlægget ved nedlæggelse og/eller flytning af radiatorer og enkelte har åbenbart også ladet udføre en 2-strengsopvarmning. Dette sammenholdt med at der ikke findes nogen registrering af den aktuelle ledningsføring, giver en række problemer som skal løses, inden man går i gang med tiltag som forslag 2 og 3 fra ingeniøren. Forslag to og helt sikkert forslag tre, vil dog efter al sandsynlighed også medføre, at der skal stilles forslag om optagelse at lån i foreningen til disse løsninger, da der næppe vil være frie midler nok i foreningens pengekasse til dette. Endvidere skal det gøres klart, at såfremt man ønsker, at fortage indgreb i fællesinstallationerne, så må dette kun ske efter forudgående anmeldelse til og efter godkendelse fra bestyrelsen. Af øvrige tiltag der er sket i det sidste års tid kan nævnes, en oprydning i cykelparkering, samt en ny fordeling af cykelpladser. Jeg må dog nævne at selvom vi har fået fjernet gamle cykler og dermed skabt lidt plads nede i hjørnet af cykelparkeringen, så er det ikke ensbetydende med at man kan begynde at lade mængden af cykler hobe sig op igen. Har man brug for en plads til sin cykel må man henvende sig til bestyrelsen og gæster skal henvendes til cykelparkeringen oppe ved skraldespandene. Endvidere er der omdelt en opdateret udgave af foreningens Husorden samt foreningens A-Z. Da alle åbenbart endnu ikke har læst disse, skal der henstilles til at man får dette gjort og er man i tvivl om punkter i disse, kan man henvende sig til bestyrelsen. Især bedes i lægge mærke til punkterne storskrald, affald, samt brug af vaskerum. Der er endvidere hængt regler for benyttelse af vaskerum op, hvor det klart og tydelig burde fremgå, hvad reglerne er. Iht. til ønsker på sidste generalforsamling, kan det nævnes, at svar fra administrator, vedr. andelshavers ansvar i forbindelse med renovering, er lagt ud på hjemmesiden. Der var også ønske om at udarbejdet rapport vedr. vedligeholdelse af ejendommen blev lagt ud på nettet, hvilket den blev kort tid efter. Bestyrelsen har endvidere forsøgt at give mere information, både ved opslag og ved meddelelser på foreningens hjemmeside. Dog kan vi konstatere at der ikke er den store run på foreningens hjemmeside og dermed er det ikke sandsynlig, at der er mange af foreningens andelshavere der holder sig informeret fra denne kilde. Det kan endvidere nævnes at der p.t. er fremlejet en andel ud i foreningen og at denne fremleje udløber den 1/ Bestyrelsen ønsker forsat at køre fremleje politikken meget stramt, så det ikke kører af sporet, så vi pludselig har en hel masse lejere til at bebo ejendommen, som må siges ikke umiddelbart vil være er en fordel for foreningen. Endvidere har foreningen mistet to af sine lejere. Bestyrelsen arbejder på at få disse to andele solgt. Dette er dog lidt en udfordring, da de to andele kræver en del arbejde og ressourcer. Begge andele er beliggende i opgangen Åboulevarden 45, hhv. 2. tv og 3. tv. Så er der nogen der kender interesserede køber, må i meget gerne bede dem kontakte bestyrelsen for en fremvisning. Det er bestyrelsens holdning at provenu for salget af de to andele ikke indgår i det daglige bud- 3

4 get, men tilbageholdes til evt. større projekter, så man undgår yderligere lån i foreningen. I Åboulevarden nr. 43 undre man sig, måske en anelse over, at der ikke er opstillet endnu en tumbler i tørrerummet iht. sidste års generalforsamling. Det har trukket ud, da det ikke er noget der bare lige bliver stillet op og endvidere er det jo ikke noget der kan klares for nogle få tusinde kroner. Der skal bl.a. laves noget el-arbejde, der skal laves nyt luft udtag op gennem taget og ikke mindst skal der indkøbes en tørretumbler af en rigtig god kvalitet. Bestyrelsen har også konstateret, at der er sket en betydelig ændring i beboersammensætningen i nr. 43, da to af de tre børnefamilier som var med til at stille forslaget, fraflyttede ejendommen forholdsvis kort tid efter sidste års generalforsamling og den tredje børnefamilie er tæt på at fraflyttet ejendommen ligeledes. Set i dette lys har bestyrelsen derfor valgt at stille forslag om, at den nævnte tørretumbler ikke opstilles alligevel. Projekter for det kommende år: Udskiftning af tagudhæng oppe på tagterrasserne, som har set bedre tider. Forsikringen dækker det ikke da der er tale om rådskader og ikke svamp. Finansieringen vil komme fra restprovenu fra hjemtaget lån i forbindelse facaderenovering. Dette vælges for ikke at presse budgettet yderligere. Tilbud modtaget for dette projekt på ca. kr ,00 Opfriskning af indgangspartierne Åboulevarden 43 og 45 samt dørene til gården Der må endnu engang påregnes en del VVS arbejde i ejendommen, specielt når vi får solgt foreningens to andele. Gennemgang af vinduer ved foreningens vicevært, som er noget billigere end H.S. Hansen Udskiftning af brædder på de øverste altaner som flere steder har rådskader. Nødvendige reparationer på taget iht. udsagn fra Vicevært Peder Schmidt Murerarbejde i forbindelse med problematiske nedløbsrør og for dermed at undgå vandskader Alm. Vedligehold Mht. foreningens vicevært har han igen ydet en rigtig fin indsats. Bestyrelsen har efter ønske fra Peder, haft en snak med ham om hans gøremål i foreningen, for her at fået præciseret, hvad hans opgaver er og ikke er. Men skulle I have lyst til at give ham en hjælpende hånd i ny og næ, er I mere end velkommen til, at spørge ham om han brug for hjælp til nogle af hans gøremål. Som en af de sidste ting vil jeg blot nævne at bestyrelsen, har et par tiltag i støbeskeen. For at trimme budgettet, har vi igangsat en omlægning af foreningens 4 % fastforrentede afdragsfrie lån til et nyt 3,5 % fastforrentet afdragsfrit lån, hvilket fremadrettet, vil betyde en årlig ydelsesbesparelse på ca. kr ,00. Endvidere afventer vi, at modtage tilbud fra Danske Forsikring vedr. forsikring af ejendommen. Ikke fordi vi er utilfreds med Codan forsikring, men blot for at se, om det rent økonomisk og forsikringsmæssigt vil være interessant at lave et skifte af forsikringsselskab. Bestyrelsen vil gerne takke administrator og revisor for et godt samarbejde i året der er gået. Bestyrelsen vil endvidere gerne sende en stor tak til facadeudvalget for deres arbejde i processen 4

5 med det igangværende facadeprojekt. Endvidere sendes en stor tak til foreningens blomsterkasse udvalg, som har passet disse med stor iver, til glæde for os alle. For mit eget vedkommende vil jeg endnu engang takke bestyrelse og bestyrelsessuppleanter for opbakningen og samarbejdet i året der gik og se frem til et nyt år, med et lige så godt samarbejde. Tak for jeres opmærksomhed. Bestyrelsens beretning blev godkendt. 3. Forelæggelse af årsregnskab og forslag til værdiansættelse samt godkendelse heraf. Andelsboligforeningens revisor Jens Pedersen forelagde årsregnskabet og forslaget til værdiansættelse. Generalforsamlingen godkendte årsregnskabet og værdiansættelsen. 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse, herunder fastsættelse af boligafgift. Frank K. fremlagde drifts- og likviditetsbudget. Der blev spurgt ind til punktet gebyrer, og Frank K. forklarer at det drejer sig om tinglysningsgebyrer. Generalforsamlingen godkendte foreslået stigning af boligafgift (stigning vil træde i kraft fra 1. Juli 2013) og drifts- og likviditetsbudgettet. 5. Grundet ændring i beboersammensætningen i nr. 43 foreslår bestyrelsen, at vi dropper indkøb af tørretumbler, som vil påføre budgettet en ekstra udgift i omegnen af kr ,- Frank K. forklarer begrundelsen med ændret beboersammensætning og åbner op for en diskussion. Michael og Stine påpeger at selvom de flytter, så kommer der nye beboer til. Erik Larsen nævner, at han har kikket i reservationsbogen, og det ikke umiddelbart ser ud til at der er meget pres på vaskerummet. Der blev fra anden side nævnt, at med de udvidede vasketider var det blevet lettere at få tid til vask. Til de udvidede vasketider nævnte Stine, at det kunne være til gene for beboerne på 5 sal. Forslaget blev vedtaget. 6. Forslag fra andelshaverne. Der var ikke indkommet forslag fra andelshavere. 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Lene H. Sørensen og Lars B. Sørensen blev genvalgt til bestyrelsen som repræsentanter for beboerne. Suppleanter. 5

6 Anders Terkildsen og Erik Larsen blev valgt til suppleanter som henholdsvis repræsentanter for erhverv og beboerne. 8. Valg af administrator. Advokaterne i Jyllandsgaarden A/S blev genvalgt som administrator. 9. Valg af revisor. Revisorfirmaet Dansk Revision blev genvalgt som revisor. 10. Eventuelt. John fra Scan-El nævner, at det har været en utrolig kort generalforsamling. Frank K. takkede dirigenten og deltagerne for god ro og orden under generalforsamlingen. Frank W. Kortsen. Formand. Lene Sørensen. Næstformand. Claus Madsen. Hanne Ballisager. Erik Aagaard Poulsen. Dirigent. Lars Sørensen. Sekretær. 6