VoksenUddannelsescenter Frederiksberg. stribevis af muligheder. HF-fag og stx-fag HF-eksamen HF-pakker og fagpakker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VoksenUddannelsescenter Frederiksberg. stribevis af muligheder. HF-fag og stx-fag HF-eksamen HF-pakker og fagpakker"

Transkript

1 VoksenUddannelsescenter Frederiksberg stribevis af muligheder HF-fag og stx-fag HF-eksamen HF-pakker og fagpakker Uddannelsesprogram

2 På sporet af din fremtid Studentereksamen HF- og STX-enkeltfag AVU Almen voksenuddannelse OBU Ordblindeundervisning HF-eksamen Fagpakker FVU - Forberedende voksenundervisning GSK Gymnasiale suppleringskurser DU Danskuddannelse for udlændinge Er det tid til at skifte kurs eller komme videre i karrieren? Så spring på en uddannelse på VUF, hvor vi tilbyder et godt studiemiljø og undervisning af høj kvalitet. Mulighederne for videreuddannelse eller kompetenceløft er mange! Vejen frem er på 2

3 VoksenUddannelsescenter Frederiksberg Velkommen VoksenUddannelsescenter Frederiksberg byder velkommen til undervisningsåret I dette program kan du læse om en HF-eksamen tilrettelagt som enkeltfagsundervisning. HF-e er en kompetencegivende uddannelse, som består af almene fag på forskellige gymnasiale niveauer. Fagene afsluttes med en prøve. Vi har HF-undervisning i forskellige tilrettelæggelsesformer: Enkeltfag kan stykkes sammen til en fuld HF-eksamen på minimum 2 år (se side 8-11). HF-pakker (fuldtidsundervisning), 1. år af en samlet eksamen (se side 14). Fagpakker til pædagog, socialrådgiver og sygeplejerske (se side 15-16). GSK: Enkeltfag som supplement til en afsluttet gymnasial uddannelse (se side 18). Du kan vælge undervisning om dagen og/eller om aftenen. Der er kursusstart to gange om året. Det er også muligt at blive student ved at tage enkeltfag på VUFs studenterkursus. Ring på tlf / og tal med en studievejleder om, hvad der er det rigtige for dig, og om hvordan og hvornår du kan begynde. Har du en ikke-afsluttet ungdomsuddannelse, som du gerne vil gøre færdig, kan du få merit for afsluttede fag, så du ikke skal tage fagene på ny. Undervisningen på alle hold er tilrettelagt for voksne. Vi lægger stor vægt på faglighed og udfordring, men også på at vore kursister får mulighed for at være i et rart og udviklende studiemiljø sammen med lærere og medstuderende. Både lærere, studievejledere og administration er meget engagerede i at gøre dit studieforløb på VUF til en positiv oplevelse. Som kursist på VUF får du adgang til alle skolens faciliteter, fx kantine med kursistopholdsrum, studiecenter med mulighed for vejledning fra faglærere og bibliotekar, lektiecafé og it-faciliteter. Du kan også benytte forskellige vejledningstilbud og få individuel støtte til at gennemføre dit uddannelsesforløb, fx læsevejledning. VUF tilbyder rådgivning og test for ordblindhed samt målrettet ordblindeundervisning. Vi er i alt ca. 200 lærere og kursister på VUFs forskellige voksenuddannelser og en mangfoldighed af nationaliteter. Mangfoldigheden er en del af styrken ved studiemiljøet på VUF. Læs mere om os og alle uddannelserne på VUF på Velkommen til et uddannelsessted, der summer af aktivitet fra tidlig morgen til sen aften. Vi ligger på Frederiksberg, men uanset hvor du bor, er du velkommen på VUF. Vi glæder os til at se dig! Birgit Kjeldgaard Centerrektor VUF er også Jeg FVU - Forberedende valgte at voksenundervisning gå på studenterkurset for at få AVU - Almen voksenuddannelse og Almen forberedelseseksamen almen viden og få stimuleret hjernen og for Danskuddannelser for udlændinge - Danish for Foreigners at STX få - studentereksamen en akademisk på studenterkursus uddannelse senere. Ordblindeundervisning IKV-Individuel kompetencevurdering Katrine, 21 år, stx-kursist 3

4

5 VoksenUddannelsescenter Frederiksberg Indhold HF- og STX-enkeltfag... 6 En hel HF-eksamen... 8 Deltagergebyr HF-pakker Fagpakker Pædagog, sygeplejerske og socialrådgiver HF på 2 år med fokus på sundhed, velfærd og innovation GSK Økonomi...20 Ordblindeundervisning VUFs adresser...22 VoksenUddannelsescenter Frederiksberg Falstersvej Frederiksberg Telefon

6 HF-fag og STX-fag HF- og STX-enkeltfag Kompetencegivende undervisning Enkeltfagsundervisning er gymnasial undervisning i almene fag på forskellige niveauer. VUF tilbyder undervisning i en lang række enkeltfag. Fagene afsluttes med en prøve, og du får et kompetencegivende enkeltfagsbevis. En hel HF-eksamen er adgangsgivende til videregående uddannelser, men kan også bruges til at forbedre dine erhvervsmulig heder. Vi tilbyder fag på 3 niveauer: A er det højeste niveau, B det mellemste og C det laveste niveau. Oversigt over fagene På finder du en holdoversigt, der viser fag, niveauer, undervisningsdage, tidspunkter og ugentligt timetal. Oversigten kan også fås i studievejledningen. Visse fag og niveauer kan tilbydes i VUFs studenterkursusklasser. De findes ikke på holdoversigten, da undervisningstidspunkterne for studenterkursusundervisningen fastlægges i sommerferien. Spørg i studievejledningen! Fagene kan tages enkeltvis tages som HF-pakke (se s. 14) tages i fagpakke til pædagog, socialrådgiver eller sygeplejerske (se s ) stykkes sammen til en hel HF-eksamen eller studentereksamen over minimum 2 år (se side 8-11) tages som supplement til en afsluttet gymnasial uddannelse (se s. 18) Du bestemmer selv, i hvilket tempo du vil sammenstykke en hel eksamen. Ved sammenstykningen er det muligt at overføre karakterer i afsluttede fag fra andre gymnasiale uddannelser (få merit), således at du ikke behøver at tage fagene på ny. Genopfriskningskurser Vi tilbyder korte genopfriskningskurser i matematik i uge 33. Tilrettelæggelse og starttidspunkter Fagene er tilrettelagt over ½, 1 eller 2 år med start i uge 34 ( august 2013) eller uge 2 ( januar 2014). Undervisningen ligger i såvel dag - som aftentimer. 6 Information hos studievejledningen Er du interesseret i at begynde på studieforberedende enkeltfag, og vil du vide mere, kan du kontakte studievejlederne. Kontakt eller Tilmelding via studievejledningen Det er en god ide, at du tilmelder dig i god tid inden sommerferien for at sikre dig en plads på de hold, du ønsker at følge. Du optages gennem en samtale med en studievejleder, der også kan rådgive dig med hensyn til fag, støttemuligheder m.m. Du skal bestille tid til optagelsessamtalen. Det kan ske via For hold, som starter i august 2013, begynder tilmeldingen i begyndelsen af april. For hold, der begynder i januar 2014, kan tilmeldingen også ske fra april og fortsætter frem, til holdets undervisning begynder. Bestil tid via

7 HF-fag og STX-fag Optagelseskriterier For at blive optaget skal du have afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller tilsvarende, fx AVU eller Almen forberedelseseksamen. Du kan tidligst optages ét år efter, at du har forladt folkeskolen. Du skal have faglige og personlige kvalifikationer, der sætter dig i stand til at følge undervisningen på tilfredsstillende måde og fuldføre undervisningen på normal tid. Dine reelle kvalifikationer vurderes af studievejlederen på baggrund af en optagelsessamtale. Til optagelsessamtalen skal du medbringe afgangsbevis for 9. eller 10. klasse samt eventuel dokumentation for anden uddannelse. Hvem er kursist på VUF? Mange kursister har tidligere gået i gymnasiet, på HF, HHX eller HTX. Andre har været i erhvervslivet i en periode. Nogle har gået på højskole, rejst rundt i verden eller haft forskellige job. De fleste har altså prøvet andet end at gå i skole. Det betyder, at du som kursist på VUFs enkeltfag arbejder sammen med studerende i mange aldre og med vidt forskellige baggrunde. Voksenuddannelse hvad indebærer det? VUFs speciale er voksenuddannelse. Det betyder, at undervisningen er tilrettelagt efter voksne studerendes behov. Undervisningen er målrettet, præget af respekt for den enkelte, af faglighed, smidighed og effektivitet. Både lærere, studievejledere og administration lægger vægt på at støtte dig, så du opnår det bedste udbytte af uddannelsen. Specialpædagogisk Støtte (SPS) Har du en funktionsnedsættelse eller tilsvarende svære vanskeligheder (ordblind, synshandicappet, hørehæmmet, bevægelseshæmmet eller psykiske vanskeligheder), kan du få rådgivning og hjælp via SPS. Det er vigtigt, at du, allerede når du tilmelder dig eller hurtigst muligt herefter, gør opmærksom på, at du eventuelt vil få behov for SPS for at kunne gennemføre uddannelsen. For yderligere information: kontakt SPS-vejlederen eller læs mere på Kontakt eller Studieaktivitet Der er krav om studieaktivitet herunder mødepligt til undervisningen. Eksamen Alle fag afsluttes med en prøve. Der gives ikke standpunktskarakterer eller årskarakterer på enkeltfag. Der er altid mundtlig eksamen og i nogle fag også en skriftlig. Der afholdes ordinær eksamen i maj-juni og for nogle fags vedkommende også vintereksamen i december-januar. Det er muligt at aflægge eksamen i fagene som selvstuderende, men du skal være opmærksom på, at det kræver gode forudsætninger og en stor arbejdsindsats for at klare sig uden støtte fra undervisningen. I nogle fag kræves endvidere et laboratoriekursus. Ved tilmelding til eksamen som selvstuderende er fristen den 1. september 2013 (vintereksamen) og 1. februar 2014 (sommereksamen). 7

8 HF-eksamen En hel HF-eksamen Du kan sammenstykke enkeltfagene til en hel HF-eksamen over minimum 2 år. Tempoet bestemmer du selv. En hel HFeksamen er adgangsgivende til videregående uddannelser, hvis du i din eksamen har de specifikke fag og niveauer, som din videregående uddannelse kræver. På de næste sider kan du se, hvilke fag og niveauer en hel HFeksamen består af. Den omfatter såvel obligatoriske fag som valgfag. Information hos studievejledningen Er du interesseret i at begynde på studieforberedende enkeltfag, og vil du vide mere, kan du kontakte studievejlederne. Tilmelding via studievejledningen Det er fornuftigt, at du tilmelder dig i god tid inden sommerferien for at sikre dig en plads på de hold, du ønsker at følge. Du optages gennem en samtale med en studievejleder, der også kan rådgive dig med hensyn til fag, støttemuligheder m.m. Du skal bestille tid til optagelsessamtalen. Det kan ske via Studieaktivitet Der er krav om studieaktivitet herunder mødepligt til undervisningen. Eksamen Alle fag afsluttes med en prøve. Der gives ikke standpunktskarakterer eller årskarakterer på enkeltfag. Der er altid mundtlig eksamen og i nogle fag også en skriftlig. Der afholdes ordinær eksamen i maj-juni og for nogle fags vedkommende også vintereksamen i december-januar. Det er muligt at aflægge eksamen i fagene som selvstuderende, men du skal være opmærksom på, at det kræver gode forudsætninger og stor arbejdsindsats at klare sig uden støtte fra undervisningen. I nogle fag kræves endvidere et laboratoriekursus. Ved tilmelding til eksamen som selvstuderende er fristen den 1. september 2013 (vintereksamen) og 1. februar 2014 (sommereksamen). For hold, som starter i august 2013, begynder tilmeldingen i begyndelsen af april. For hold, der begynder i januar 2014, kan tilmeldingen også ske fra april og fortsætter, frem til holdets undervisning begynder. Bestil tid på Kontakt eller

9 HF-eksamen En hel HF-eksamen - sammenstykket af enkeltfag 1. De obligatoriske fag (a) Enkeltfag (mundtlig og skriftlig eksamen): (b) Kultur- og samfundsfaggruppe (mundtlig eksamen): Vælges som samlet faggruppe eller som 3 enkeltfag (c) Naturvidenskabelig faggruppe (mundtlig eksamen): Biologi (C) Geografi (C) Kemi (C) Vælges som samlet faggruppe eller som 3 enkeltfag valgfag (mundtlig eksamen eller mundtlig + skriftlig eksamen) Du skal vælge mindst 2 fag i én af følgende kombinationer: eller eller eller Dansk (A) Engelsk (B) Matematik (C) Historie (B) Religion (C) Samfund (C) (B) (B) (C) Fysik (B) Sprogfag (B) (A) (C) (C) Engelsk (A)/Historie (A) (B) (C) 3. Større skriftlig opgave (SSO) Opgaven skrives individuelt i et selvvalgt emne inden for ét eller flere fag. Der skal indgå et fag på mindst B-niveau. 4. Eksamensprojekt (EP) Individuelt eller i gruppe udarbejdes en synopsis over et selvvalgt emne som udgangspunkt for en mundtlig eksamen. Synopsen udarbejdes i 2-3 fag. Eksamensprojektet bortfalder, hvis enten kultur- og samfundsfaggruppen eller den naturvidenskabelige faggruppe er valgt. Se valgmulighederne side 11. Om information og tilmelding se side

10

11 HF-eksamen Valgfag i en hel HF-eksamen Her er en oversigt over de valgfag, der kan indgå i en hel HF-eksamen, og som vi tilbyder på VUF. C-niveau Billedkunst (0 C) Design (0 C) Erhvervsøkonomi (0 C) Filosofi (0 C) Fysik (0 C) * Latin (0 C) Mediefag (0 C) Musik (0 C) Oldtidskundskab (0 C) Psykologi (0 C) Tysk fortsættersprog (0 C) B-niveau Billedkunst (0 B) Biologi (0 B, C B) Filosofi (C B) Fransk begyndersprog (0 B) Fransk fortsættersprog (0 B) Fysik (0 B, C B) Idræt (0 B) Italiensk (0 B) Japansk (0 B) Kemi (C B) Latin (0 B) Matematik (C B) Mediefag (C B) Musik (C B) Naturgeografi (C B) Psykologi (C B) Religion (C B) Russisk (0 B) Samfundsfag (0 B, C B) Spansk (0 B) Tysk fortsættersprog (0 B, C B) A-niveau Engelsk (B A) Fransk begyndersprog (0 A, B A) Fransk fortsættersprog (B A) Fysik (B A) Italiensk (0 A, B A) Japansk (B A) Matematik (B A) Russisk (B A) Samfundsfag (B A) Spansk (0 A, B A) Tysk fortsættersprog (B A) En samlet oversigt over undervisningshold med angivelse af undervisningsdage og -tidspunkter finder du på Oversigten kan også fås i studievejledningen. Eksempel på niveaubetegnelse (C B): C angiver det niveau, der er en forudsætning for undervisningen, og B det niveau, undervisningen fører frem til. * Undervisningstidspunkt fastlægges i sommerferien. 11

12 Deltagergebyr Pris Det koster 450 kr. eller kr. pr. fag (se oversigt på Deltagergebyret for fag, som indgår i en fagpakke eller i en hel HF- eller studentereksamen, tilbagebetales efter udstedelsen af det samlede eksamensbevis. Undervisning, boglån, eksamen og eksamensbevis er gratis. Har du en videregående uddannelse, skal du udover deltagergebyret tillige afholde udgifterne til undervisningen, og prisen bliver derfor mellem og kr. pr. fag (se priseksempler nedenfor). Pensionister Den forhøjede pris gælder også, hvis du har en videregående uddannelse og er pensionist eller på efterløn. Har du ikke en videregående uddannelse, betaler du som pensionist ordinært deltagergebyr (450 kr. eller kr.) plus 750 kr. For yderligere information om regler for deltagerbetaling se: Priseksempler for uddannelsessøgende med en videregående uddannelse: Sprogfag (italiensk, spansk, fransk, japansk, tysk): kr. Obligatoriske humanistiske fag (dansk, engelsk, historie m.v.): kr. Naturvidenskabelige fag (fysik, kemi, biologi, matematik m.v.): kr. Musiske/kreative fag (billedkunst, musik m.v.): kr. En fuldstændig liste over fagenes priser finder du på 12

13

14 HF-pakker Hvis du ved tilmeldingen har en plan om at tage en hel HFeksamen, har du mulighed for at tilmelde dig en HF-pakke. Hele første år kommer du til at gå i en fast klasse og bliver fultidsstuderende. Til HF-pakkerne er knyttet et team af lærere og en studievejleder. Andet år fortsætter du som enkeltfagskursist, dvs. du vælger dine nye fag individuelt. VUF tilbyder 3 HF-pakker Dansk 0 A Engelsk 0 B Matematik 0 C Dansk 0 A Naturvidenskabelig faggruppe Geografi 0 C, Biologi 0 C, Kemi 0 C Matematik 0 C Dansk 0 A Kultur- og samfundsfaggruppen Historie 0 B, Religion 0 C, Samfundsfag 0 C Eksempel på niveaubetegnelse (0 C): C angiver det niveau, der er en forudsætning for undervisningen, og C det niveau, undervisningen fører frem til. Undervisningen begynder tirsdag den 20. august 2013 og slutter i maj Der er introduktion for HF-pakker mandag den 19. august Se hold og undervsiningstider på wwww.vuf.nu eller få skemaerne på studievejledningen. Information hos studievejledningen Er du interesseret i at begynde på HF-pakkerne eller fagpakkerne og vil vide mere, kan du kontakte en studievejleder. Kontakt eller Tilmelding via studievejledningen Det er en god idé at tilmelde dig inden sommerferien for at sikre dig en plads på en HF-pakke eller en fagpakke. Optagelsen sker via en samtale med en studievejleder, der også kan rådgive dig med hensyn til støttemuligheder (SU, SVU m.m.) - se mere side 20.) Du skal bestille tid til samtalen. Det kan ske via 14 Tilmelding fra begyndelsen af april. Bestil tid via Fortsættes side 15

15 Fagpakker - pædagog, sygeplejerske eller socialrådgiver Vil du uddanne dig til pædagog, sygeplejerske eller socialrådgiver? Hvis du ønsker at tage én af disse tre uddannelser, men mangler de nødvendige eksaminer for at kunne søge optagelse på uddannelsen, tilbyder VUF dig et 1-årigt forkursus/ en fagpakke med de fag, som kræves. Består du fagene i pædagog- eller socialrådgiverfagpakken, kan du søge optagelse på pædagog- eller socialrådgiveruddannelsen. For at kunne søge ind på sygeplejeuddannelsen skal du ud over fagene i fagpakken have mindst 9 måneders erhvervserfaring. Folkeskolelærer (dispensation) Hvis du er fyldt 25 år, har gennemført en 3-årig erhvervsuddannelse og gennemfører fagpakken til sygeplejerske eller socialrådgiver med et valgfag på mindst B-niveau, som er adgangsgivende til den linje, du vil søge ind på, vil du kunne søge dispensation fra optagelseskravene på uddannelsen som folkeskolelærer. Dansk og valgfaget skal være bestået med mindst karakteren 7. Optagelseskriterier på en fagpakke For at blive optaget på en fagpakke skal du have afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller tilsvarende, fx AVU-fag eller Almen forberedelseseksamen. Du kan først optages ét år efter, at du har forladt folkeskolen. Du skal have personlige og faglige kvalifikationer, der sætter dig i stand til at følge undervisningen på tilfredsstillende måde og fuldføre uddannelsen på normal tid. Dine reelle kvalifikationer vurderes af studievejledningen på baggrund af dine forkundskaber og en optagelsessamtale. Fagpakkerne Du kommer til at gå i en fast klasse og bliver fuldtidsstuderende med 31 undervisningstimer pr. uge. Det betyder, at du må være forberedt på, at din hovedarbejdsindsats i ugens løb ligger i forbindelse med din skolegang. Ud over lærerne i de enkelte fag tilknyttes en studievejleder til fagpakken. Du bør dog tage kontakt til det seminarium, som du ønsker at komme ind på, da optagelseskriterierne kan variere. Fortsat fra side 14 Økonomi Ved fagpakkerne gælder samme betalingsregler som ved den øvrige enkeltfagsundervisning - se side 12. Det indbetalte gebyr tilbagebetales efter bestået eksamen. Studieaktivitet Der er krav om studieaktivitet herunder mødepligt til undervisningen. Eksamen Alle fag afsluttes med eksamen. I nogle fag er der både skriftlig og mundtlig eksamen, i andre kun mundtlig. 15

16 Fagpakker Fagpakker VUF udbyder 3 fagpakker Pædagog: Dansk 0 A Engelsk 0 B Samfundsfag 0 B Psykologi 0 C Sygeplejerske og socialrådgiver: Dansk 0 A Engelsk 0 B Psykologi 0 C * kun sygeplejersker ** kun socialrådgivere Biologi 0 B* Samfundsfag 0 B** Pædagog og socialrådgiver: Dansk 0 A Engelsk 0 B Samfundsfag 0 B Psykologi 0 C Eksempel på niveaubetegnelse (0 C): 0 angiver det niveau, der er en forudsætning for undervisningen, og C det niveau, undervisningen fører frem til. Undervisningen begynder tirsdag den 20. august 2013 og slutter i maj Der er introduktion for fagpakker mandag den 19. august Se hold og undervsiningstider på eller få skemaerne i studievejledningen. Praktiske oplysninger se side

17 HF på 2 år med fokus på sundhed, velfærd og innovation Uddannelsen foregår på Diakonissestiftelsens Uddannelsescescenter, der ligger centralt på Frederiksberg, tæt på bus, tog og Metro i et sundhedsfagligt miljø sammen med socialog sundhedsuddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen. Som noget særligt tilbyder vi en mentorordning, der kan være til stor hjælp gennem uddannelsen. Uddannelsen foregår som et samarbejde mellem Diakonissestiftelsen og VUF. Fagene første år Dansk 0 A Engelsk 0 B Matematik 0 C Naturvidenskabelig faggruppe (Geografi 0 C, Biologi 0 C, Kemi 0 C) Fagene andet år Kultur- og samfundsfaggruppen (Historie 0 B, Religion 0 C, Samfundsfag 0 C) Valgfag Eksempel på niveaubetegnelse (0 C): 0 angiver det niveau, der er en forudsætning for undervisningen, og C det niveau, undervisningen fører frem til. Undervisningen begynder tirsdag den 18. august 2013 og slutter i maj Information Kontakt en uddannelsesvejleder på telefon eller besøg Du kan også se mere på Adresse UC Diakonissestiftelsen, Peter Bangs Vej 1G, 2000 Frederiksberg. Jeg valgte at gå på studenterkurset for at få almen viden og få stimuleret hjernen og for at få en akademisk uddannelse senere. Katrine, 21 år, stx-kursist 17

18 GSK - Gymnasiale suppleringskurser GSK - Gymnasiale suppleringskurser GSK er et gymnasialt suppleringstilbud for dig, der har brug for at supplere en afsluttet studentereksamen, hf-eksamen, hhx eller htx med bestemte fag på bestemte niveauer for at kunne søge optagelse på en videregående uddannelse. Oversigten viser de GSK-fag, som VUF tilbyder undervisning i. Fag A-niveau B-niveau C-niveau Biologi x x Dansk x Engelsk x x x Erhvervsøkonomi x Fransk begyndersprog x x Fransk fortsættersprog x x Fysik x x Historie x x Idræt x Italiensk x x Japansk x x Kemi x x x Matematik x x x Russisk x x Samfundsfag x x Spansk x x Tysk fortsættersprog x x 18 Økonomi Undervisningen er gratis ved tilmelding via en GSK-koordinator. Dog betales der en kursusafgift på 450 kr. pr. fag, hvis din adgangsgivende eksamen er mere end to år gammel. Hvis du følger undervisningen i mindst 16 timer om ugen i suppleringsfagene, er du berettiget til SU - også selv om du har fået SU til din afsluttede gymnasiale uddannelse. SU til supplering trækker ikke fra i SUklippene til en senere videregående uddannelse. Find mere information om de økonomiske støtteordninger på: - Statens Uddannelsesstøtte - Statens VoksenUddannelsesstøtte - transportstøtte Er du interesseret i at høre mere om GSK, kan du kontakte din GSKkoordinator (se

19 Optagelseskrav For at blive optaget skal du have afsluttet en adgangsgi vende eksamen: studentereksamen, hf-eksamen, hhx eller htx. Tilmelding Tilmelding til GSK-fag foregår på to måder: 1. På særlige GSK-hold: VUF udbyder GSK-hold, men med Københavns VUC (KVUC) som koordinator. Derfor foregår tilmelding til VUFs GSK-hold på KVUC, selvom undervisningen finder sted på VUF. På KVUCs hjemmeside finder du et elektronisk ansøgningsskema. I foråret 2013 udsendes en folder om GSK, og fagene offentliggøres på Ansøgningsfrist er den 15. august 2013 for kursusstart i efterårssemesteret 2013, 1. december 2013 for kursusstart i forårssemesteret 2014 og 5. juli 2013 for sommerferiekurser På VUFs enkeltfagshold: Du kan også følge en række GSK-fag på VUFs enkeltfagshold. Tilmeldingen foregår på KVUC. Du kan få mere at vide hos KVUCs studievejledere, der træffes på tlf

20 Økonomi SU, SVU og Ungdomskort (tidligere Uddannelseskort) Når du går på HF, fagpakke eller HF-enkeltfag, kan du få SU (Statens Uddannelsesstøtte), hvis du er over 18 år og er fuldtidsstuderende. Fuldtidsstuderende over 25 år kan i visse tilfælde få SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte). Derudover kan du få rabat på den daglige transport. Støtten er betinget af, at reglerne om studieaktivitet over holdes. Undervisning, boglån, eksamen og eksamensbevis er gratis, mens anskaffelse af lommeregner og evt. ordbøger er for egen regning. SU Hvis du er 18 eller 19 år, ligger satserne fra kr. til kr. pr. måned før skat afhængig af dine forældres indkomst og din boligsituation. Hvis du er 20 år eller derover, ligger satserne fra kr. til kr. afhængig af, om du er hjemme- eller udeboende. Du skal søge SU via og bruge din NemID. Derudover er det muligt at søge tillæg for enlige forsørgere og SU-lån. SVU I 2013 er SVU-satsen kr. for en uges fuldtidsundervisning (37 timer). Satsen er afhængig af din alder. Du kan søge SVU, hvis du er i arbejde. I nogle tilfælde kan du modtage SVU, når du er ledig. Hvis du opfylder reglerne for at få SVU og ønsker at søge, skal du henvende dig i studievejledningen på VUF. Du skal søge SVU via et ansøgningsskema, som du finder på Ungdomskort (transportgodtgørelse) Du har mulighed for at søge om Ungdomskort, når du går på HF, og din uddannelse er fastlagt som heltidsundervisning med mindst 23 lektioner à 45 min. ugentligt. Timetallet er dog 17 lektioner ugentligt, hvis du har barn under 7 år, og 16 lektioner ugentligt, hvis du er GSK-kursist. Du kan få Ungdomskort i den periode, du er studieaktiv samt i juli måned også selv om din uddannelse afsluttes i juni måned. Der er en egenbetaling for Ungdomskortet på 330 kr. pr. måned. Kortet vil være gyldigt til alle takstzoner i det takstområde, du bor i. Du skal bruge NemID for at søge om Ungdomskort. Kortet søges på Læs vejledningen på inden du søger. Yderligere information Læs mere om reglerne for ordningerne på: Har du spørgsmål om SU, SVU eller Ungdomskort, kan du henvende dig til SU- administrationen på både Falstersvej og Lindevangs Allé. 20

21 Ordblindeundervisning På VUF kan du blive testet for ordblindhed og deltage i undervisning for ordblinde. Bliv testet hvis du har mistanke om særlige læse-/skrivevanskeligheder hvis du allerede ved, at du er ordblind Ring på og få en aftale om testning. Husk at nævne dine læse-/skrivevanskeligheder for din studievejleder. Studerende med læse-/skrivevanskeligheder eller ordblindhed har mulighed for at søge om Specialpædagogisk Støtte (SPS). Det kan være en såkaldt it-rygsæk, digitale studiematerialer og individuelle studiestøttetimer med en ordblindelærer eller faglærer. Kontakt

22 Her finder du VUF VUFs hovedafdeling på Falstersvej 3-5 og afdelingen på Lindevangs Allé 8-12 ligger centralt på Frederiksberg tæt på bus og metro og med hyggelige caféer rundt om hjørnet. Der er HF-undervisning på begge adresser. Falstersvej 3-5 Lindevangs Allé

23

24 VoksenUddannelsescenter Frederiksberg Falstersvej Frederiksberg Telefon

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF HF Enkeltfag Fagpakker En hel HF Uddannelsesprogram 2015-2016 HF-enkeltfag, pakker eller en hel HF-eksamen på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Kursusstart er i uge 34 (17. -21. august 2015) eller

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

FVU - Forberedende voksenundervisning AVU - Almen voksenuddannelse og AVU-pakken OBU - Ordblindeundervisning. VoksenUddannelsescenter Frederiksberg

FVU - Forberedende voksenundervisning AVU - Almen voksenuddannelse og AVU-pakken OBU - Ordblindeundervisning. VoksenUddannelsescenter Frederiksberg VoksenUddannelsescenter Frederiksberg stribevis af muligheder FVU - Forberedende voksenundervisning AVU - Almen voksenuddannelse og AVU-pakken OBU - Ordblindeundervisning Uddannelsesprogram 2013-2014 På

Læs mere

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 VoksenUddannelsescenter Frederiksberg byder velkommen til undervisningsåret 2015-2016 I dette program

Læs mere

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC 2-årigt hf Hf-enkeltfag Gymnasial Supplering FLEX- og Fjernundervisning Undervisning for ordblinde Forberedende Voksenundervisning Undervisning på 8.-10. klasse + D-niveau Læs mere på www.vuctm.dk Uddannelse

Læs mere

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning Almen Voksenuddannelse Flex- og fjernundervisning Forberedende Voksenundervisning Hf-enkeltfag GSK Spændende studiemiljø Undervisning for ordblinde 2-årigt hf Læs mere på www.vuctm.dk Fleksibel uddannelse

Læs mere

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Velkommen til VUC Storstrøm Mange kender den 2-årige hf-uddannelse fra ungdomsuddannelserne, hvor man følger heltidsundervisning og efter 2 år har mulighed

Læs mere

KURSER PÅ VUC AARHUS 2014-2015.» Fag og uddannelser fra 9.-10. klasse til højeste gymnasiale niveau

KURSER PÅ VUC AARHUS 2014-2015.» Fag og uddannelser fra 9.-10. klasse til højeste gymnasiale niveau KURSER PÅ VUC AARHUS 2014-2015» Fag og uddannelser fra 9.-10. klasse til højeste gymnasiale niveau Faglighed og fleksible uddannelser DIN VEJ VIDERE På VUC Aarhus tilbyder vi enkeltfag og uddannelser til

Læs mere

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Nakskov

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Nakskov vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Nakskov Du kan læse mere om uddannelsen i denne folder. Velkommen til VUC Storstrøm Mange kender den 2-årige hf-uddannelse fra ungdomsuddannelserne, hvor man

Læs mere

Velkommen til VUF! Uddannelsesprogram 2014 2015

Velkommen til VUF! Uddannelsesprogram 2014 2015 Velkommen til VUF! Uddannelsesprogram 2014 2015 VoksenUddannelsescenter Frederiksberg byder velkommen til undervisningsåret 2014-2015 Indhold HF- og STX-enkeltfag 8 En hel HF-eksamen 14 HF-pakker 18 Fagpakker

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms - uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2011 / 2012 GYMNASIAL SUPPLERING Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2011 / 2012 GYMNASIAL SUPPLERING Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk www.gsdanmark.dk Nørresundby Gymnasium og HF Studievej 14, 9400 Nørresundby

Læs mere

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering Gymnasial Supplering Mangler du ét eller flere fag på bestemte niveauer for at komme ind på ønskestudiet, eller skal du have forbedret karakteren i et

Læs mere

VUC kursustilbud 2014

VUC kursustilbud 2014 VUC kursustilbud 2014 Uddannelse skaber ny fremtid Herning HF & VUC 1 velkommen til Herning HF & VUC Vi er en stor uddannelsesinstitution med mange forskellige uddannelsesområder, som giver dig mulighed

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

VUC kursustilbud 2015

VUC kursustilbud 2015 VUC kursustilbud 2015 Uddannelse skaber ny fremtid Herning HF & VUC 1 velkommen til Herning HF & VUC Uddannelse skaber ny fremtid, og på Herning HF & VUC har du mulighed for at vælge de fag og niveauer,

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3 klasser på det 2-årige STX hvert

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Forside Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. Skolestart: August 2016 1 d Indhold Forside...

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

VUC Roskilde Fra A til Z

VUC Roskilde Fra A til Z VUC Roskilde Fra A til Z En guide til vigtig information 2013-2014 Side 1 af 35 rev: 2014-02-07 Hvornår har vi ferie? VELKOMMEN TIL VUC Kære kursist Velkommen til kursusåret 2013/2014. Denne håndbog giver

Læs mere

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 ilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 ilagsfigur 1 Fordelingen af eksamensresultater inkl. bonus blandt studenterne fra hf* 2013 ndel studenter i pct. Note *: Hf er her inkl. hf ere,

Læs mere

Obligatoriske fag og niveauer

Obligatoriske fag og niveauer Obligatoriske fag og niveauer Hver elev skal mindst have 4 fag på A-niveau samt normalt 3 fag på B- niveau og normalt 7 fag på C-niveau. Kravet opfyldes gennem obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag.

Læs mere

VUC Roskilde Kursisthåndbog

VUC Roskilde Kursisthåndbog VUC Roskilde Kursisthåndbog En guide til vigtig information 2014-2015 Hvornår har vi ferie? Kan jeg få befordringsgodtgørelse? Hvornår skal jeg op i skriftlig dansk? Kan jeg få forlænget tid til eksamen?

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15

ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15 ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15 ? Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er landets største 2-årige HF-kursus. Her går hvert år ca. 750 HF-elever, der har det sjovt sammen

Læs mere

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser HHX HTX STX HF Dansk A Engelsk A Engelsk B Engelsk B Engelsk B Tysk eller Fransk B 2. fremmedsprog B eller A Samtidshistorie B Teknologihistorie C Historie

Læs mere

hf-e Infohæfte 1 Nyttige informationer 2015-16 hf-enkeltfag på VUF VOKSENUDDANNELSESCENTER FREDERIKSBERG Falstersvej 3-5, 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.

hf-e Infohæfte 1 Nyttige informationer 2015-16 hf-enkeltfag på VUF VOKSENUDDANNELSESCENTER FREDERIKSBERG Falstersvej 3-5, 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf. hf-e hf-enkeltfag på VUF Infohæfte 1 Nyttige informationer 2015-16 VOKSENUDDANNELSESCENTER FREDERIKSBERG Falstersvej 3-5, 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Indhold side 3 Skolens indretning hvor er hvad? 4

Læs mere

Uddannelse i centrum. Aalborg Katedralskole

Uddannelse i centrum. Aalborg Katedralskole Uddannelse i centrum Aalborg Katedralskole Uddannelsestilbud 2014 Aalborg Katedralskole Aalborg Katedralskole er landsdelens ældste gymnasium. Det præcise årstal for skolens start kender vi ikke, men historiske

Læs mere

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Aalborghus Gymnasium & HF Onsdag den 8. april 2015 Vita Schou, Vejleder Studievalg Nordjylland vas@studievalg.dk Emner Adgangskrav til videregående uddannelser Adgangsbegrænsning

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX Scan & tjek WEB PP StudiePlanner STX 2013 2014 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus EN STUDENTEREKSMEN KRÆVER: 4 fag -niveau 3 fag B-niveau 7 fag -niveau De De obligatoriske fag udgør hovedparten af af

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium Orientering om Ringkjøbing Gymnasium 1 Optagelseskrav Efter 9./10. klasse med aflagt afgangsprøve fra folkeskolen i dansk, matematik, fysik/kemi, engelsk + 2 prøver mere efter lodtrækning. Undervisning

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus 2013-14

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus 2013-14 ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus 2013-14 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du Hvad er studenterkursus? Den 2-årige studentereksamen

Læs mere

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g Velkommen til BG Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

Meritlæreruddannelsens indholdsområder Meritlæreruddannelsen er på 150 ECTS point og består af 3 hovedområder:

Meritlæreruddannelsens indholdsområder Meritlæreruddannelsen er på 150 ECTS point og består af 3 hovedområder: Meritlæreruddannelsen 2014 Læreruddannelsen i Skive Hvad er en meritlæreruddannelse? Meritlæreruddannelsen blev oprettet i 2002 og sigter primært mod et arbejde som lærer i grundskolen. Den har til formål

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen til et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen til

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART Scan & tjek WEB APP StudiePlanner HF HF SØFART 2014 2013 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus Min onkel har også sejlet med Skoleskibet Danmark, - og nu går jeg i hans fodspor. Jeg vil gerne uddanne mig

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

Middelfart Gymnasium & HF

Middelfart Gymnasium & HF STX HF MG+ Middelfart Gymnasium & HF Verden venter på viden - og på dig STX er for dig som:... 4 STX Studentereksamen HF Højere Forberedelseseksamen MG+ Alt det FÆLLES Helt ærligt, noget særligt 2 3 Frihed

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

2 hhx who is the boss? you are

2 hhx who is the boss? you are 2 hhx who is the boss? you are Klar til et liv med udfordringer Du har afsluttet 9. eller 10. klasse med et godt resultat, og du ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse og derefter at uddanne dig videre.

Læs mere

STX Udbud 2014-15 STX

STX Udbud 2014-15 STX 1 STX Udbud 2014-15 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen 2014

Højere Forberedelseseksamen 2014 HF Højere Forberedelseseksamen 2014 2 Svendborg Gymnasium & HF Hvorfor vælge HF på Svendborg Gymnasium? HF åbner mange døre for dig især hvis du overvejer en mellemlang videregående uddannelse. Undervejs

Læs mere

Lin i jefa f g a g - Åb Å en e Ud U dan a n n els l e s Lær æ e r ru r d u dan a ne n lse s n i Sk S iv i e v 20 2 10 1

Lin i jefa f g a g - Åb Å en e Ud U dan a n n els l e s Lær æ e r ru r d u dan a ne n lse s n i Sk S iv i e v 20 2 10 1 Linjefag - Åben Uddannelse Læreruddannelsen i Skive 2010 Linjefag som enkeltfag Læreruddannelsen i Skive udbyder læreruddannelsens linjefag som enkeltfag under Åben Uddannelse med start i august 2010.

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse

Studievalg og videregående uddannelse Studievalg og videregående uddannelse VUC v. Vejledernavn Vejleder, Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

Tæt på skolens hverdag!

Tæt på skolens hverdag! Læreruddannelsen i skive Tæt på skolens hverdag! enkeltfag Åben Uddannelse Giver dig et fremtidigt fundament Og åbner op for nye muligheder... viauc.dk/laereriskive ENKELTFAG OG OPTAGELSESBETINGELSER undervisningsfag

Læs mere

HF Uddannelsen 2015. Husk Åbent hus fredag den 16. januar klokken 16-18. Uddannelse skaber ny fremtid

HF Uddannelsen 2015. Husk Åbent hus fredag den 16. januar klokken 16-18. Uddannelse skaber ny fremtid HF Uddannelsen 2015 Husk Åbent hus fredag den 16. januar klokken 16-18. Uddannelse skaber ny fremtid OM Herning HF & VUC Vi er en stor uddannelsesinstitution med mange forskellige uddannelsesområder, som

Læs mere

Min meritlæreruddannelse

Min meritlæreruddannelse Min meritlæreruddannelse Læreruddannelsen i Aarhus 2 Hvad er en meritlæreruddannelse? Meritlæreruddannelsen blev oprettet i 2002 og sigter primært mod et arbejde som lærer i grundskolen. Den har til formål

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 10 jan.2013 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING 3 Velkommen I dette hæfte kan du læse om de mange kursustilbud på Aalborg Studenterkursus. I dagtimerne kan du tage en hel studentereksamen på kun

Læs mere

Ændringer i deltagerbetaling for avu, gymnasiale enkeltfag, arbejdsmarkedsuddannelser

Ændringer i deltagerbetaling for avu, gymnasiale enkeltfag, arbejdsmarkedsuddannelser Til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse og institutioner for erhvervsrettet uddannelse og professionshøjskoler samt private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser Institutionsafdelingen

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 8 januar.2012 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Læreruddannelsen i Aarhus Læreruddannelsen i Aarhus er landets største læreruddannelse og udbyder samtlige undervisningsfag. Udover et solidt fundament

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen a-kassen eller et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen

Læs mere

ANSØGNING OG OPTAGELSE

ANSØGNING OG OPTAGELSE 1 ANSØGNING OG OPTAGELSE Program www.optagelse.dk Kvote 1 og kvote 2 Adgangskvotienter Tidslinje Suppleringskurser Økonomi og bolig FAQ Åbent hus 2 www.optagelse.dk søg online med NemID søg uden NemID

Læs mere

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almen uddannelse.

Læs mere

Studieretninger 2016-2017

Studieretninger 2016-2017 Studieretninger 2016-2017 Orienteringsaften for kommende elever og deres forældre onsdag den 13. januar 2016 kl. 19.00 Studieretninger Uanset hvilken studieretning og hvilke valgfag, du vælger, så skal

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

Studieretninger og valgfag. Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006. Gymnasier og HF-kurser. Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing...

Studieretninger og valgfag. Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006. Gymnasier og HF-kurser. Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing... Studieretninger og valgfag Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006 Gymnasier og HF-kurser Side Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing.......................... 2 Herning Gymnasium......................................

Læs mere

Eksamenshåndbog Kursusåret 2015 2016 GSK HF 2 årig HF- enkeltfag AVU

Eksamenshåndbog Kursusåret 2015 2016 GSK HF 2 årig HF- enkeltfag AVU Eksamenshåndbog Kursusåret 2015 2016 GSK HF 2 årig HF- enkeltfag AVU Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen og samtidig gøre

Læs mere

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 I det følgende

Læs mere

20. Anden offentlig støtte. 28. Sådan udbetales din SVU. 32. Ekstra oplysninger. 33. Ansøgers underskrift

20. Anden offentlig støtte. 28. Sådan udbetales din SVU. 32. Ekstra oplysninger. 33. Ansøgers underskrift Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen a-kassen eller et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

S T E N H U S G Y M N A S I U M & H F 12 11 / 0 2 3

S T E N H U S G Y M N A S I U M & H F 12 11 / 0 2 3 STENHUS 201 1 / 12 G Y M N A S I U M & HF 3 8 gode grunde Vælg din egen fremtid 8 gode grunde 3-årig gymnasieuddannelse eller 2-årig hf-uddannelse? Det vil give dig muligheden for at vælge den uddannelse,

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige Arbejdsmarkedsstyrelsen, den 29. juni 2009 J.nr. 2008-0002486. Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige Reglerne om forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse

Læs mere

RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER

RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER RØDKILDE GYMNASIUM HVAD SKAL VI GØRE DIG TIL? Her på Rødkilde Gymnasium er det vores mission at give dig de bedste forudsætninger med på vejen og gøre

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 I 2014 dimitterede i alt 48.100 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på hf 2-årig, hf enkeltfag, hhx, htx, studenterkursus og stx. Studenterne

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

Dagpenge og uddannelse

Dagpenge og uddannelse Dagpenge og uddannelse Arbejdsdirektoratet August 2003 Hvis du er arbejdsløs og får dagpenge, skal du altid være parat til at tage arbejde og aktivt søge arbejde. Det betyder, at du ikke kan begynde på

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

FAQ om de nye erhvervsuddannelser på Tietgen Business

FAQ om de nye erhvervsuddannelser på Tietgen Business Indhold Generelt om de nye erhvervsuddannelser... 1 Om EUD og EUX, ligheder og forskelle... 3 Regler om Statens Uddannelsesstøtte... 4 Prøvebestemmelser EUD, EUX, EUS... 5 Erhvervsuddannelser for voksne

Læs mere

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Om at vælge uddannelse http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Hvad skal jeg være? Smed Lærer Advokat Fysiker Mediegrafiker Dyrlæge Økonom Diætist Frisør Socialrådgiver Kok IT-supporter Skuespiller

Læs mere

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden PROFESSIONSHØJSKOLEN University College Nordjylland Bistrupvej 3 9800 Hjørring Tlf. 9633 1500 www.ucn.dk Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst Tlf. 9633 1400 Et naturligt valg Jeg har orlov fra min stilling

Læs mere

UU-Sjælsø Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU-Sjælsø Ungdommens Uddannelsesvejledning Aftenens program Om UU-Sjælsø Yderligere informationsmuligheder om uddannelse Uddannelsessystemet Vejledningsforløbet Parathedsvurdering Uddannelsesmuligheder efter 9. klasse/10. klasse Ansøgning til ungdomsuddannelse

Læs mere

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk Gør tanke til handling VIA University College Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk 1 Læreruddannelsen i Skive udbyder læreruddannelsens undervisningsfag som enkeltfag med

Læs mere

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER Holstebro-Lemvig-Struer KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER VALDEMAR POULSENS VEJ 8 7500 HOLSTEBRO T 96 27 58 00 VUC@HOLSTEBRO-VUC.DK WWW.HOLSTEBRO-VUC.DK VUC HOLSTEBRO-LEMVIG STRUER HVAD ER VUC?

Læs mere

Uddannelsesplan for unge under 18 år, der ikke går i skole (2014-15), samt for elever, der går i skole, men søger efter ansøgningsfristens udløb.

Uddannelsesplan for unge under 18 år, der ikke går i skole (2014-15), samt for elever, der går i skole, men søger efter ansøgningsfristens udløb. Uddannelsesplan for unge under 18 år, der ikke går i skole (2014-15), samt for elever, der går i skole, men søger efter ansøgningsfristens udløb. Ansøgning til Ungdomsuddannelserne Personlige oplysninger

Læs mere

EUX. Faguddannelse + studenterhue på kun 4 år og 1 måned EUX. er en helt ny som vi i første omgang udbyder på tømrer og murerfaget.

EUX. Faguddannelse + studenterhue på kun 4 år og 1 måned EUX. er en helt ny som vi i første omgang udbyder på tømrer og murerfaget. EUX Faguddannelse + studenterhue på kun 4 år og 1 måned EUX er en helt ny ungdomsuddannelse, som vi i første omgang udbyder på tømrer og murerfaget. EUX En faglig uddannelse som tømrer eller murer samtidig

Læs mere

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245.

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema

Læs mere

Præsentation af uddannelsessystemet

Præsentation af uddannelsessystemet Præsentation af uddannelsessystemet På vej mod uddannelse Fra grundskolen til ungdomsuddannelse I løbet af din skoletid kommer der vigtige valg! Det første vigtige valg er : Tilvalg af 2. fremmedsprog

Læs mere

HF Et aktivt valg! 1

HF Et aktivt valg! 1 HF Et aktivt valg! 1 HF Et aktivt valg! Kobling mellem teori og praksis VELKOMMEN TIL BRØNDERSLEV GYMNASIUM OG HF Brønderslev Gymnasium og HF lægger vægt på at flytte den enkelte elev mest muligt, skabe

Læs mere

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Historisk udvikling Uddannelse brugt i erhvervs- / arbejdsmarkedsudviklingen Livslang læring 1970 erne UNESCO Uddannelse

Læs mere

INFO 2015. FYNs HF-kursus. 2-årigt hf for unge og unge voksne

INFO 2015. FYNs HF-kursus. 2-årigt hf for unge og unge voksne INFO 2015 FYNs HF-kursus 2-årigt hf for unge og unge voksne Redaktion af infohæfte: Ulla Lundberg Eva Stokholm Birthe Slot Andersen Fotos af forskellige lærere og kursister samt Mads Slot Andersen SUS

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647 Page 1 of 152 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 692 af 23/06/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 25-06-2010 Undervisningsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Uddannelsens formål Kapitel 2 Uddannelsens

Læs mere

efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse 2011154/2012150

efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse 2011154/2012150 uddannelse efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 2011154/2012150 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse September 2011/Februar 2012 Aarhus Universitet, februar 2011 Udgivet af Efter- og

Læs mere

Erhvervsakademi. Professionsbachelor

Erhvervsakademi. Professionsbachelor FREDERIKSERG HF-KURSUS 2015 Kære ansøger Frederiksberg hf-kursus har mere end 40 års erfaring med hf-uddannelsen. Skolen blev oprettet i 1967 under navnet Statens hf-kursus. Det har i alle årene været

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. Hf Hhx Htx Stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

GYMNASIET SORØ AKADEMI

GYMNASIET SORØ AKADEMI GYMNASIET SORØ AKADEMI 2014 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere