VoksenUddannelsescenter Frederiksberg. stribevis af muligheder. HF-fag og stx-fag HF-eksamen HF-pakker og fagpakker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VoksenUddannelsescenter Frederiksberg. stribevis af muligheder. HF-fag og stx-fag HF-eksamen HF-pakker og fagpakker"

Transkript

1 VoksenUddannelsescenter Frederiksberg stribevis af muligheder HF-fag og stx-fag HF-eksamen HF-pakker og fagpakker Uddannelsesprogram

2 På sporet af din fremtid Studentereksamen HF- og STX-enkeltfag AVU Almen voksenuddannelse OBU Ordblindeundervisning HF-eksamen Fagpakker FVU - Forberedende voksenundervisning GSK Gymnasiale suppleringskurser DU Danskuddannelse for udlændinge Er det tid til at skifte kurs eller komme videre i karrieren? Så spring på en uddannelse på VUF, hvor vi tilbyder et godt studiemiljø og undervisning af høj kvalitet. Mulighederne for videreuddannelse eller kompetenceløft er mange! Vejen frem er på 2

3 VoksenUddannelsescenter Frederiksberg Velkommen VoksenUddannelsescenter Frederiksberg byder velkommen til undervisningsåret I dette program kan du læse om en HF-eksamen tilrettelagt som enkeltfagsundervisning. HF-e er en kompetencegivende uddannelse, som består af almene fag på forskellige gymnasiale niveauer. Fagene afsluttes med en prøve. Vi har HF-undervisning i forskellige tilrettelæggelsesformer: Enkeltfag kan stykkes sammen til en fuld HF-eksamen på minimum 2 år (se side 8-11). HF-pakker (fuldtidsundervisning), 1. år af en samlet eksamen (se side 14). Fagpakker til pædagog, socialrådgiver og sygeplejerske (se side 15-16). GSK: Enkeltfag som supplement til en afsluttet gymnasial uddannelse (se side 18). Du kan vælge undervisning om dagen og/eller om aftenen. Der er kursusstart to gange om året. Det er også muligt at blive student ved at tage enkeltfag på VUFs studenterkursus. Ring på tlf / og tal med en studievejleder om, hvad der er det rigtige for dig, og om hvordan og hvornår du kan begynde. Har du en ikke-afsluttet ungdomsuddannelse, som du gerne vil gøre færdig, kan du få merit for afsluttede fag, så du ikke skal tage fagene på ny. Undervisningen på alle hold er tilrettelagt for voksne. Vi lægger stor vægt på faglighed og udfordring, men også på at vore kursister får mulighed for at være i et rart og udviklende studiemiljø sammen med lærere og medstuderende. Både lærere, studievejledere og administration er meget engagerede i at gøre dit studieforløb på VUF til en positiv oplevelse. Som kursist på VUF får du adgang til alle skolens faciliteter, fx kantine med kursistopholdsrum, studiecenter med mulighed for vejledning fra faglærere og bibliotekar, lektiecafé og it-faciliteter. Du kan også benytte forskellige vejledningstilbud og få individuel støtte til at gennemføre dit uddannelsesforløb, fx læsevejledning. VUF tilbyder rådgivning og test for ordblindhed samt målrettet ordblindeundervisning. Vi er i alt ca. 200 lærere og kursister på VUFs forskellige voksenuddannelser og en mangfoldighed af nationaliteter. Mangfoldigheden er en del af styrken ved studiemiljøet på VUF. Læs mere om os og alle uddannelserne på VUF på Velkommen til et uddannelsessted, der summer af aktivitet fra tidlig morgen til sen aften. Vi ligger på Frederiksberg, men uanset hvor du bor, er du velkommen på VUF. Vi glæder os til at se dig! Birgit Kjeldgaard Centerrektor VUF er også Jeg FVU - Forberedende valgte at voksenundervisning gå på studenterkurset for at få AVU - Almen voksenuddannelse og Almen forberedelseseksamen almen viden og få stimuleret hjernen og for Danskuddannelser for udlændinge - Danish for Foreigners at STX få - studentereksamen en akademisk på studenterkursus uddannelse senere. Ordblindeundervisning IKV-Individuel kompetencevurdering Katrine, 21 år, stx-kursist 3

4

5 VoksenUddannelsescenter Frederiksberg Indhold HF- og STX-enkeltfag... 6 En hel HF-eksamen... 8 Deltagergebyr HF-pakker Fagpakker Pædagog, sygeplejerske og socialrådgiver HF på 2 år med fokus på sundhed, velfærd og innovation GSK Økonomi...20 Ordblindeundervisning VUFs adresser...22 VoksenUddannelsescenter Frederiksberg Falstersvej Frederiksberg Telefon

6 HF-fag og STX-fag HF- og STX-enkeltfag Kompetencegivende undervisning Enkeltfagsundervisning er gymnasial undervisning i almene fag på forskellige niveauer. VUF tilbyder undervisning i en lang række enkeltfag. Fagene afsluttes med en prøve, og du får et kompetencegivende enkeltfagsbevis. En hel HF-eksamen er adgangsgivende til videregående uddannelser, men kan også bruges til at forbedre dine erhvervsmulig heder. Vi tilbyder fag på 3 niveauer: A er det højeste niveau, B det mellemste og C det laveste niveau. Oversigt over fagene På finder du en holdoversigt, der viser fag, niveauer, undervisningsdage, tidspunkter og ugentligt timetal. Oversigten kan også fås i studievejledningen. Visse fag og niveauer kan tilbydes i VUFs studenterkursusklasser. De findes ikke på holdoversigten, da undervisningstidspunkterne for studenterkursusundervisningen fastlægges i sommerferien. Spørg i studievejledningen! Fagene kan tages enkeltvis tages som HF-pakke (se s. 14) tages i fagpakke til pædagog, socialrådgiver eller sygeplejerske (se s ) stykkes sammen til en hel HF-eksamen eller studentereksamen over minimum 2 år (se side 8-11) tages som supplement til en afsluttet gymnasial uddannelse (se s. 18) Du bestemmer selv, i hvilket tempo du vil sammenstykke en hel eksamen. Ved sammenstykningen er det muligt at overføre karakterer i afsluttede fag fra andre gymnasiale uddannelser (få merit), således at du ikke behøver at tage fagene på ny. Genopfriskningskurser Vi tilbyder korte genopfriskningskurser i matematik i uge 33. Tilrettelæggelse og starttidspunkter Fagene er tilrettelagt over ½, 1 eller 2 år med start i uge 34 ( august 2013) eller uge 2 ( januar 2014). Undervisningen ligger i såvel dag - som aftentimer. 6 Information hos studievejledningen Er du interesseret i at begynde på studieforberedende enkeltfag, og vil du vide mere, kan du kontakte studievejlederne. Kontakt eller Tilmelding via studievejledningen Det er en god ide, at du tilmelder dig i god tid inden sommerferien for at sikre dig en plads på de hold, du ønsker at følge. Du optages gennem en samtale med en studievejleder, der også kan rådgive dig med hensyn til fag, støttemuligheder m.m. Du skal bestille tid til optagelsessamtalen. Det kan ske via For hold, som starter i august 2013, begynder tilmeldingen i begyndelsen af april. For hold, der begynder i januar 2014, kan tilmeldingen også ske fra april og fortsætter frem, til holdets undervisning begynder. Bestil tid via

7 HF-fag og STX-fag Optagelseskriterier For at blive optaget skal du have afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller tilsvarende, fx AVU eller Almen forberedelseseksamen. Du kan tidligst optages ét år efter, at du har forladt folkeskolen. Du skal have faglige og personlige kvalifikationer, der sætter dig i stand til at følge undervisningen på tilfredsstillende måde og fuldføre undervisningen på normal tid. Dine reelle kvalifikationer vurderes af studievejlederen på baggrund af en optagelsessamtale. Til optagelsessamtalen skal du medbringe afgangsbevis for 9. eller 10. klasse samt eventuel dokumentation for anden uddannelse. Hvem er kursist på VUF? Mange kursister har tidligere gået i gymnasiet, på HF, HHX eller HTX. Andre har været i erhvervslivet i en periode. Nogle har gået på højskole, rejst rundt i verden eller haft forskellige job. De fleste har altså prøvet andet end at gå i skole. Det betyder, at du som kursist på VUFs enkeltfag arbejder sammen med studerende i mange aldre og med vidt forskellige baggrunde. Voksenuddannelse hvad indebærer det? VUFs speciale er voksenuddannelse. Det betyder, at undervisningen er tilrettelagt efter voksne studerendes behov. Undervisningen er målrettet, præget af respekt for den enkelte, af faglighed, smidighed og effektivitet. Både lærere, studievejledere og administration lægger vægt på at støtte dig, så du opnår det bedste udbytte af uddannelsen. Specialpædagogisk Støtte (SPS) Har du en funktionsnedsættelse eller tilsvarende svære vanskeligheder (ordblind, synshandicappet, hørehæmmet, bevægelseshæmmet eller psykiske vanskeligheder), kan du få rådgivning og hjælp via SPS. Det er vigtigt, at du, allerede når du tilmelder dig eller hurtigst muligt herefter, gør opmærksom på, at du eventuelt vil få behov for SPS for at kunne gennemføre uddannelsen. For yderligere information: kontakt SPS-vejlederen eller læs mere på Kontakt eller Studieaktivitet Der er krav om studieaktivitet herunder mødepligt til undervisningen. Eksamen Alle fag afsluttes med en prøve. Der gives ikke standpunktskarakterer eller årskarakterer på enkeltfag. Der er altid mundtlig eksamen og i nogle fag også en skriftlig. Der afholdes ordinær eksamen i maj-juni og for nogle fags vedkommende også vintereksamen i december-januar. Det er muligt at aflægge eksamen i fagene som selvstuderende, men du skal være opmærksom på, at det kræver gode forudsætninger og en stor arbejdsindsats for at klare sig uden støtte fra undervisningen. I nogle fag kræves endvidere et laboratoriekursus. Ved tilmelding til eksamen som selvstuderende er fristen den 1. september 2013 (vintereksamen) og 1. februar 2014 (sommereksamen). 7

8 HF-eksamen En hel HF-eksamen Du kan sammenstykke enkeltfagene til en hel HF-eksamen over minimum 2 år. Tempoet bestemmer du selv. En hel HFeksamen er adgangsgivende til videregående uddannelser, hvis du i din eksamen har de specifikke fag og niveauer, som din videregående uddannelse kræver. På de næste sider kan du se, hvilke fag og niveauer en hel HFeksamen består af. Den omfatter såvel obligatoriske fag som valgfag. Information hos studievejledningen Er du interesseret i at begynde på studieforberedende enkeltfag, og vil du vide mere, kan du kontakte studievejlederne. Tilmelding via studievejledningen Det er fornuftigt, at du tilmelder dig i god tid inden sommerferien for at sikre dig en plads på de hold, du ønsker at følge. Du optages gennem en samtale med en studievejleder, der også kan rådgive dig med hensyn til fag, støttemuligheder m.m. Du skal bestille tid til optagelsessamtalen. Det kan ske via Studieaktivitet Der er krav om studieaktivitet herunder mødepligt til undervisningen. Eksamen Alle fag afsluttes med en prøve. Der gives ikke standpunktskarakterer eller årskarakterer på enkeltfag. Der er altid mundtlig eksamen og i nogle fag også en skriftlig. Der afholdes ordinær eksamen i maj-juni og for nogle fags vedkommende også vintereksamen i december-januar. Det er muligt at aflægge eksamen i fagene som selvstuderende, men du skal være opmærksom på, at det kræver gode forudsætninger og stor arbejdsindsats at klare sig uden støtte fra undervisningen. I nogle fag kræves endvidere et laboratoriekursus. Ved tilmelding til eksamen som selvstuderende er fristen den 1. september 2013 (vintereksamen) og 1. februar 2014 (sommereksamen). For hold, som starter i august 2013, begynder tilmeldingen i begyndelsen af april. For hold, der begynder i januar 2014, kan tilmeldingen også ske fra april og fortsætter, frem til holdets undervisning begynder. Bestil tid på Kontakt eller

9 HF-eksamen En hel HF-eksamen - sammenstykket af enkeltfag 1. De obligatoriske fag (a) Enkeltfag (mundtlig og skriftlig eksamen): (b) Kultur- og samfundsfaggruppe (mundtlig eksamen): Vælges som samlet faggruppe eller som 3 enkeltfag (c) Naturvidenskabelig faggruppe (mundtlig eksamen): Biologi (C) Geografi (C) Kemi (C) Vælges som samlet faggruppe eller som 3 enkeltfag valgfag (mundtlig eksamen eller mundtlig + skriftlig eksamen) Du skal vælge mindst 2 fag i én af følgende kombinationer: eller eller eller Dansk (A) Engelsk (B) Matematik (C) Historie (B) Religion (C) Samfund (C) (B) (B) (C) Fysik (B) Sprogfag (B) (A) (C) (C) Engelsk (A)/Historie (A) (B) (C) 3. Større skriftlig opgave (SSO) Opgaven skrives individuelt i et selvvalgt emne inden for ét eller flere fag. Der skal indgå et fag på mindst B-niveau. 4. Eksamensprojekt (EP) Individuelt eller i gruppe udarbejdes en synopsis over et selvvalgt emne som udgangspunkt for en mundtlig eksamen. Synopsen udarbejdes i 2-3 fag. Eksamensprojektet bortfalder, hvis enten kultur- og samfundsfaggruppen eller den naturvidenskabelige faggruppe er valgt. Se valgmulighederne side 11. Om information og tilmelding se side

10

11 HF-eksamen Valgfag i en hel HF-eksamen Her er en oversigt over de valgfag, der kan indgå i en hel HF-eksamen, og som vi tilbyder på VUF. C-niveau Billedkunst (0 C) Design (0 C) Erhvervsøkonomi (0 C) Filosofi (0 C) Fysik (0 C) * Latin (0 C) Mediefag (0 C) Musik (0 C) Oldtidskundskab (0 C) Psykologi (0 C) Tysk fortsættersprog (0 C) B-niveau Billedkunst (0 B) Biologi (0 B, C B) Filosofi (C B) Fransk begyndersprog (0 B) Fransk fortsættersprog (0 B) Fysik (0 B, C B) Idræt (0 B) Italiensk (0 B) Japansk (0 B) Kemi (C B) Latin (0 B) Matematik (C B) Mediefag (C B) Musik (C B) Naturgeografi (C B) Psykologi (C B) Religion (C B) Russisk (0 B) Samfundsfag (0 B, C B) Spansk (0 B) Tysk fortsættersprog (0 B, C B) A-niveau Engelsk (B A) Fransk begyndersprog (0 A, B A) Fransk fortsættersprog (B A) Fysik (B A) Italiensk (0 A, B A) Japansk (B A) Matematik (B A) Russisk (B A) Samfundsfag (B A) Spansk (0 A, B A) Tysk fortsættersprog (B A) En samlet oversigt over undervisningshold med angivelse af undervisningsdage og -tidspunkter finder du på Oversigten kan også fås i studievejledningen. Eksempel på niveaubetegnelse (C B): C angiver det niveau, der er en forudsætning for undervisningen, og B det niveau, undervisningen fører frem til. * Undervisningstidspunkt fastlægges i sommerferien. 11

12 Deltagergebyr Pris Det koster 450 kr. eller kr. pr. fag (se oversigt på Deltagergebyret for fag, som indgår i en fagpakke eller i en hel HF- eller studentereksamen, tilbagebetales efter udstedelsen af det samlede eksamensbevis. Undervisning, boglån, eksamen og eksamensbevis er gratis. Har du en videregående uddannelse, skal du udover deltagergebyret tillige afholde udgifterne til undervisningen, og prisen bliver derfor mellem og kr. pr. fag (se priseksempler nedenfor). Pensionister Den forhøjede pris gælder også, hvis du har en videregående uddannelse og er pensionist eller på efterløn. Har du ikke en videregående uddannelse, betaler du som pensionist ordinært deltagergebyr (450 kr. eller kr.) plus 750 kr. For yderligere information om regler for deltagerbetaling se: Priseksempler for uddannelsessøgende med en videregående uddannelse: Sprogfag (italiensk, spansk, fransk, japansk, tysk): kr. Obligatoriske humanistiske fag (dansk, engelsk, historie m.v.): kr. Naturvidenskabelige fag (fysik, kemi, biologi, matematik m.v.): kr. Musiske/kreative fag (billedkunst, musik m.v.): kr. En fuldstændig liste over fagenes priser finder du på 12

13

14 HF-pakker Hvis du ved tilmeldingen har en plan om at tage en hel HFeksamen, har du mulighed for at tilmelde dig en HF-pakke. Hele første år kommer du til at gå i en fast klasse og bliver fultidsstuderende. Til HF-pakkerne er knyttet et team af lærere og en studievejleder. Andet år fortsætter du som enkeltfagskursist, dvs. du vælger dine nye fag individuelt. VUF tilbyder 3 HF-pakker Dansk 0 A Engelsk 0 B Matematik 0 C Dansk 0 A Naturvidenskabelig faggruppe Geografi 0 C, Biologi 0 C, Kemi 0 C Matematik 0 C Dansk 0 A Kultur- og samfundsfaggruppen Historie 0 B, Religion 0 C, Samfundsfag 0 C Eksempel på niveaubetegnelse (0 C): C angiver det niveau, der er en forudsætning for undervisningen, og C det niveau, undervisningen fører frem til. Undervisningen begynder tirsdag den 20. august 2013 og slutter i maj Der er introduktion for HF-pakker mandag den 19. august Se hold og undervsiningstider på wwww.vuf.nu eller få skemaerne på studievejledningen. Information hos studievejledningen Er du interesseret i at begynde på HF-pakkerne eller fagpakkerne og vil vide mere, kan du kontakte en studievejleder. Kontakt eller Tilmelding via studievejledningen Det er en god idé at tilmelde dig inden sommerferien for at sikre dig en plads på en HF-pakke eller en fagpakke. Optagelsen sker via en samtale med en studievejleder, der også kan rådgive dig med hensyn til støttemuligheder (SU, SVU m.m.) - se mere side 20.) Du skal bestille tid til samtalen. Det kan ske via 14 Tilmelding fra begyndelsen af april. Bestil tid via Fortsættes side 15

15 Fagpakker - pædagog, sygeplejerske eller socialrådgiver Vil du uddanne dig til pædagog, sygeplejerske eller socialrådgiver? Hvis du ønsker at tage én af disse tre uddannelser, men mangler de nødvendige eksaminer for at kunne søge optagelse på uddannelsen, tilbyder VUF dig et 1-årigt forkursus/ en fagpakke med de fag, som kræves. Består du fagene i pædagog- eller socialrådgiverfagpakken, kan du søge optagelse på pædagog- eller socialrådgiveruddannelsen. For at kunne søge ind på sygeplejeuddannelsen skal du ud over fagene i fagpakken have mindst 9 måneders erhvervserfaring. Folkeskolelærer (dispensation) Hvis du er fyldt 25 år, har gennemført en 3-årig erhvervsuddannelse og gennemfører fagpakken til sygeplejerske eller socialrådgiver med et valgfag på mindst B-niveau, som er adgangsgivende til den linje, du vil søge ind på, vil du kunne søge dispensation fra optagelseskravene på uddannelsen som folkeskolelærer. Dansk og valgfaget skal være bestået med mindst karakteren 7. Optagelseskriterier på en fagpakke For at blive optaget på en fagpakke skal du have afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller tilsvarende, fx AVU-fag eller Almen forberedelseseksamen. Du kan først optages ét år efter, at du har forladt folkeskolen. Du skal have personlige og faglige kvalifikationer, der sætter dig i stand til at følge undervisningen på tilfredsstillende måde og fuldføre uddannelsen på normal tid. Dine reelle kvalifikationer vurderes af studievejledningen på baggrund af dine forkundskaber og en optagelsessamtale. Fagpakkerne Du kommer til at gå i en fast klasse og bliver fuldtidsstuderende med 31 undervisningstimer pr. uge. Det betyder, at du må være forberedt på, at din hovedarbejdsindsats i ugens løb ligger i forbindelse med din skolegang. Ud over lærerne i de enkelte fag tilknyttes en studievejleder til fagpakken. Du bør dog tage kontakt til det seminarium, som du ønsker at komme ind på, da optagelseskriterierne kan variere. Fortsat fra side 14 Økonomi Ved fagpakkerne gælder samme betalingsregler som ved den øvrige enkeltfagsundervisning - se side 12. Det indbetalte gebyr tilbagebetales efter bestået eksamen. Studieaktivitet Der er krav om studieaktivitet herunder mødepligt til undervisningen. Eksamen Alle fag afsluttes med eksamen. I nogle fag er der både skriftlig og mundtlig eksamen, i andre kun mundtlig. 15

16 Fagpakker Fagpakker VUF udbyder 3 fagpakker Pædagog: Dansk 0 A Engelsk 0 B Samfundsfag 0 B Psykologi 0 C Sygeplejerske og socialrådgiver: Dansk 0 A Engelsk 0 B Psykologi 0 C * kun sygeplejersker ** kun socialrådgivere Biologi 0 B* Samfundsfag 0 B** Pædagog og socialrådgiver: Dansk 0 A Engelsk 0 B Samfundsfag 0 B Psykologi 0 C Eksempel på niveaubetegnelse (0 C): 0 angiver det niveau, der er en forudsætning for undervisningen, og C det niveau, undervisningen fører frem til. Undervisningen begynder tirsdag den 20. august 2013 og slutter i maj Der er introduktion for fagpakker mandag den 19. august Se hold og undervsiningstider på eller få skemaerne i studievejledningen. Praktiske oplysninger se side

17 HF på 2 år med fokus på sundhed, velfærd og innovation Uddannelsen foregår på Diakonissestiftelsens Uddannelsescescenter, der ligger centralt på Frederiksberg, tæt på bus, tog og Metro i et sundhedsfagligt miljø sammen med socialog sundhedsuddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen. Som noget særligt tilbyder vi en mentorordning, der kan være til stor hjælp gennem uddannelsen. Uddannelsen foregår som et samarbejde mellem Diakonissestiftelsen og VUF. Fagene første år Dansk 0 A Engelsk 0 B Matematik 0 C Naturvidenskabelig faggruppe (Geografi 0 C, Biologi 0 C, Kemi 0 C) Fagene andet år Kultur- og samfundsfaggruppen (Historie 0 B, Religion 0 C, Samfundsfag 0 C) Valgfag Eksempel på niveaubetegnelse (0 C): 0 angiver det niveau, der er en forudsætning for undervisningen, og C det niveau, undervisningen fører frem til. Undervisningen begynder tirsdag den 18. august 2013 og slutter i maj Information Kontakt en uddannelsesvejleder på telefon eller besøg Du kan også se mere på Adresse UC Diakonissestiftelsen, Peter Bangs Vej 1G, 2000 Frederiksberg. Jeg valgte at gå på studenterkurset for at få almen viden og få stimuleret hjernen og for at få en akademisk uddannelse senere. Katrine, 21 år, stx-kursist 17

18 GSK - Gymnasiale suppleringskurser GSK - Gymnasiale suppleringskurser GSK er et gymnasialt suppleringstilbud for dig, der har brug for at supplere en afsluttet studentereksamen, hf-eksamen, hhx eller htx med bestemte fag på bestemte niveauer for at kunne søge optagelse på en videregående uddannelse. Oversigten viser de GSK-fag, som VUF tilbyder undervisning i. Fag A-niveau B-niveau C-niveau Biologi x x Dansk x Engelsk x x x Erhvervsøkonomi x Fransk begyndersprog x x Fransk fortsættersprog x x Fysik x x Historie x x Idræt x Italiensk x x Japansk x x Kemi x x x Matematik x x x Russisk x x Samfundsfag x x Spansk x x Tysk fortsættersprog x x 18 Økonomi Undervisningen er gratis ved tilmelding via en GSK-koordinator. Dog betales der en kursusafgift på 450 kr. pr. fag, hvis din adgangsgivende eksamen er mere end to år gammel. Hvis du følger undervisningen i mindst 16 timer om ugen i suppleringsfagene, er du berettiget til SU - også selv om du har fået SU til din afsluttede gymnasiale uddannelse. SU til supplering trækker ikke fra i SUklippene til en senere videregående uddannelse. Find mere information om de økonomiske støtteordninger på: - Statens Uddannelsesstøtte - Statens VoksenUddannelsesstøtte - transportstøtte Er du interesseret i at høre mere om GSK, kan du kontakte din GSKkoordinator (se

19 Optagelseskrav For at blive optaget skal du have afsluttet en adgangsgi vende eksamen: studentereksamen, hf-eksamen, hhx eller htx. Tilmelding Tilmelding til GSK-fag foregår på to måder: 1. På særlige GSK-hold: VUF udbyder GSK-hold, men med Københavns VUC (KVUC) som koordinator. Derfor foregår tilmelding til VUFs GSK-hold på KVUC, selvom undervisningen finder sted på VUF. På KVUCs hjemmeside finder du et elektronisk ansøgningsskema. I foråret 2013 udsendes en folder om GSK, og fagene offentliggøres på Ansøgningsfrist er den 15. august 2013 for kursusstart i efterårssemesteret 2013, 1. december 2013 for kursusstart i forårssemesteret 2014 og 5. juli 2013 for sommerferiekurser På VUFs enkeltfagshold: Du kan også følge en række GSK-fag på VUFs enkeltfagshold. Tilmeldingen foregår på KVUC. Du kan få mere at vide hos KVUCs studievejledere, der træffes på tlf

20 Økonomi SU, SVU og Ungdomskort (tidligere Uddannelseskort) Når du går på HF, fagpakke eller HF-enkeltfag, kan du få SU (Statens Uddannelsesstøtte), hvis du er over 18 år og er fuldtidsstuderende. Fuldtidsstuderende over 25 år kan i visse tilfælde få SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte). Derudover kan du få rabat på den daglige transport. Støtten er betinget af, at reglerne om studieaktivitet over holdes. Undervisning, boglån, eksamen og eksamensbevis er gratis, mens anskaffelse af lommeregner og evt. ordbøger er for egen regning. SU Hvis du er 18 eller 19 år, ligger satserne fra kr. til kr. pr. måned før skat afhængig af dine forældres indkomst og din boligsituation. Hvis du er 20 år eller derover, ligger satserne fra kr. til kr. afhængig af, om du er hjemme- eller udeboende. Du skal søge SU via og bruge din NemID. Derudover er det muligt at søge tillæg for enlige forsørgere og SU-lån. SVU I 2013 er SVU-satsen kr. for en uges fuldtidsundervisning (37 timer). Satsen er afhængig af din alder. Du kan søge SVU, hvis du er i arbejde. I nogle tilfælde kan du modtage SVU, når du er ledig. Hvis du opfylder reglerne for at få SVU og ønsker at søge, skal du henvende dig i studievejledningen på VUF. Du skal søge SVU via et ansøgningsskema, som du finder på Ungdomskort (transportgodtgørelse) Du har mulighed for at søge om Ungdomskort, når du går på HF, og din uddannelse er fastlagt som heltidsundervisning med mindst 23 lektioner à 45 min. ugentligt. Timetallet er dog 17 lektioner ugentligt, hvis du har barn under 7 år, og 16 lektioner ugentligt, hvis du er GSK-kursist. Du kan få Ungdomskort i den periode, du er studieaktiv samt i juli måned også selv om din uddannelse afsluttes i juni måned. Der er en egenbetaling for Ungdomskortet på 330 kr. pr. måned. Kortet vil være gyldigt til alle takstzoner i det takstområde, du bor i. Du skal bruge NemID for at søge om Ungdomskort. Kortet søges på Læs vejledningen på inden du søger. Yderligere information Læs mere om reglerne for ordningerne på: Har du spørgsmål om SU, SVU eller Ungdomskort, kan du henvende dig til SU- administrationen på både Falstersvej og Lindevangs Allé. 20

21 Ordblindeundervisning På VUF kan du blive testet for ordblindhed og deltage i undervisning for ordblinde. Bliv testet hvis du har mistanke om særlige læse-/skrivevanskeligheder hvis du allerede ved, at du er ordblind Ring på og få en aftale om testning. Husk at nævne dine læse-/skrivevanskeligheder for din studievejleder. Studerende med læse-/skrivevanskeligheder eller ordblindhed har mulighed for at søge om Specialpædagogisk Støtte (SPS). Det kan være en såkaldt it-rygsæk, digitale studiematerialer og individuelle studiestøttetimer med en ordblindelærer eller faglærer. Kontakt

22 Her finder du VUF VUFs hovedafdeling på Falstersvej 3-5 og afdelingen på Lindevangs Allé 8-12 ligger centralt på Frederiksberg tæt på bus og metro og med hyggelige caféer rundt om hjørnet. Der er HF-undervisning på begge adresser. Falstersvej 3-5 Lindevangs Allé

23

24 VoksenUddannelsescenter Frederiksberg Falstersvej Frederiksberg Telefon

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF HF Enkeltfag Fagpakker En hel HF Uddannelsesprogram 2015-2016 HF-enkeltfag, pakker eller en hel HF-eksamen på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Kursusstart er i uge 34 (17. -21. august 2015) eller

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms - uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

Tæt på skolens hverdag!

Tæt på skolens hverdag! Læreruddannelsen i skive Tæt på skolens hverdag! enkeltfag Åben Uddannelse Giver dig et fremtidigt fundament Og åbner op for nye muligheder... viauc.dk/laereriskive ENKELTFAG OG OPTAGELSESBETINGELSER undervisningsfag

Læs mere

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 Navn: Klasse: Lemvig Gymnasiums mål Vi uddanner naturligvis først og fremmest studenter og HG-elever efter lovgivningen, men vi ønsker også at leve op til vores egne målsætninger,

Læs mere

Afklaring Udvikling Uddannelse

Afklaring Udvikling Uddannelse Afklaring Udvikling Uddannelse Ta' 10. klasse og få en god start på din ungdomsuddannelse Trivsel - Troværdighed - Engagement - Faglighed 2015-2016 3 Indholdsfortegnelse Et år der peger fremad... 3 Et

Læs mere

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune 10. klasse 2015-16 Dragør Kommune Tilbudsfag 2015-16 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk Fysik 3 t Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk

Læs mere

Informationsaftener: Torsdag d. 8. januar Mandag d. 19. januar Begge aftener kl. 19.00

Informationsaftener: Torsdag d. 8. januar Mandag d. 19. januar Begge aftener kl. 19.00 Ølstykke 10. klasse Center Ølstykke 10. klasse Center blev indrettet i 2001 i den gamle Jørlunde Sogneskole. Her har der siden været en skole udelukkende for elever på 10. årgang. Den ligger ved hovedvejen

Læs mere

10. klasse i Kolding Kommune

10. klasse i Kolding Kommune 2013/2014 10. klasse i Kolding Kommune 17 INDHOLD Forord v./... 3 Skolechef Morten Kirk Jensen og Børne- og Uddannelsesdirektør Ib Hansen Optagelsesbetingelser... 4 Bakkeskolen... 5 Bramdrup Skole... 8

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Lærdansk. Velkommen til Lærdansk

Lærdansk. Velkommen til Lærdansk Lærdansk Velkommen til Lærdansk 2 Kære kursist Vi er glade for at byde dig velkommen hos Lærdansk, og vil gøre vores til, at du får et godt forløb hos os. Pjecen her indeholder en række informationer,

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Nyt kapitel Indledning

Læs mere

Fakta om Danmark. Læremateriale til medborgerskabsprøven. April 2011 NORDFYN

Fakta om Danmark. Læremateriale til medborgerskabsprøven. April 2011 NORDFYN NORDFYN Fakta om Danmark Læremateriale til medborgerskabsprøven April 2011 Kommuner og regioner i Danmark pr.1. januar 2008 Indledning Fakta om Danmark læremateriale til medborgerskabsprøven Fakta om Danmark

Læs mere

Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen

Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen 2012 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER Holstebro-Lemvig-Struer KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER VALDEMAR POULSENS VEJ 8 7500 HOLSTEBRO T 96 27 58 00 VUC@HOLSTEBRO-VUC.DK WWW.HOLSTEBRO-VUC.DK VUC HOLSTEBRO-LEMVIG STRUER HVAD ER VUC?

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Århus Akademi optagelse på HF 2015 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema

Århus Akademi optagelse på HF 2015 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema Århus Akademi optagelse på HF 2015 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema Indhold: 3: Forord 4: Billedkunst B Design C 5: Mediefag B Retorik C 6: Musik B Drama C 7: Psykologi B Mediefag C 8: Idræt

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden PROFESSIONSHØJSKOLEN University College Nordjylland Bistrupvej 3 9800 Hjørring Tlf. 9633 1500 www.ucn.dk Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst Tlf. 9633 1400 Et naturligt valg Jeg har orlov fra min stilling

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

10. klasse i Kolding Kommune

10. klasse i Kolding Kommune 10. klasse i Kolding Kommune 2015-2016 Indhold 9. klasse og hvad så?... 4 UU-center Kolding... 6 10. klasse på Brændkjærskolen... 8 10. klasse på Hansenberg... 17 10. klasse på IBC... 27 Til elever i

Læs mere

Håndbog i brug af apps

Håndbog i brug af apps Håndbog i brug af apps til SmartPhones og Tablets Orientering til virksomheder inden for transportsektoren, der har ansatte, som har svært ved at læse og forstå arbejdsbeskrivelser, informationer og lignende,

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

GYMNASIET SORØ AKADEMI

GYMNASIET SORØ AKADEMI GYMNASIET SORØ AKADEMI 2014 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

Værd at vide når du er ledig

Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Hvem møder du? Hvilke lovkrav skal du opfylde? Hvilke muligheder har du? Og meget andet. For de fleste er mødet med a-kassen og dagpengesystemet

Læs mere