VoksenUddannelsescenter Frederiksberg. stribevis af muligheder. HF-fag og stx-fag HF-eksamen HF-pakker og fagpakker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VoksenUddannelsescenter Frederiksberg. stribevis af muligheder. HF-fag og stx-fag HF-eksamen HF-pakker og fagpakker"

Transkript

1 VoksenUddannelsescenter Frederiksberg stribevis af muligheder HF-fag og stx-fag HF-eksamen HF-pakker og fagpakker Uddannelsesprogram

2 På sporet af din fremtid Studentereksamen HF- og STX-enkeltfag AVU Almen voksenuddannelse OBU Ordblindeundervisning HF-eksamen Fagpakker FVU - Forberedende voksenundervisning GSK Gymnasiale suppleringskurser DU Danskuddannelse for udlændinge Er det tid til at skifte kurs eller komme videre i karrieren? Så spring på en uddannelse på VUF, hvor vi tilbyder et godt studiemiljø og undervisning af høj kvalitet. Mulighederne for videreuddannelse eller kompetenceløft er mange! Vejen frem er på 2

3 VoksenUddannelsescenter Frederiksberg Velkommen VoksenUddannelsescenter Frederiksberg byder velkommen til undervisningsåret I dette program kan du læse om en HF-eksamen tilrettelagt som enkeltfagsundervisning. HF-e er en kompetencegivende uddannelse, som består af almene fag på forskellige gymnasiale niveauer. Fagene afsluttes med en prøve. Vi har HF-undervisning i forskellige tilrettelæggelsesformer: Enkeltfag kan stykkes sammen til en fuld HF-eksamen på minimum 2 år (se side 8-11). HF-pakker (fuldtidsundervisning), 1. år af en samlet eksamen (se side 14). Fagpakker til pædagog, socialrådgiver og sygeplejerske (se side 15-16). GSK: Enkeltfag som supplement til en afsluttet gymnasial uddannelse (se side 18). Du kan vælge undervisning om dagen og/eller om aftenen. Der er kursusstart to gange om året. Det er også muligt at blive student ved at tage enkeltfag på VUFs studenterkursus. Ring på tlf / og tal med en studievejleder om, hvad der er det rigtige for dig, og om hvordan og hvornår du kan begynde. Har du en ikke-afsluttet ungdomsuddannelse, som du gerne vil gøre færdig, kan du få merit for afsluttede fag, så du ikke skal tage fagene på ny. Undervisningen på alle hold er tilrettelagt for voksne. Vi lægger stor vægt på faglighed og udfordring, men også på at vore kursister får mulighed for at være i et rart og udviklende studiemiljø sammen med lærere og medstuderende. Både lærere, studievejledere og administration er meget engagerede i at gøre dit studieforløb på VUF til en positiv oplevelse. Som kursist på VUF får du adgang til alle skolens faciliteter, fx kantine med kursistopholdsrum, studiecenter med mulighed for vejledning fra faglærere og bibliotekar, lektiecafé og it-faciliteter. Du kan også benytte forskellige vejledningstilbud og få individuel støtte til at gennemføre dit uddannelsesforløb, fx læsevejledning. VUF tilbyder rådgivning og test for ordblindhed samt målrettet ordblindeundervisning. Vi er i alt ca. 200 lærere og kursister på VUFs forskellige voksenuddannelser og en mangfoldighed af nationaliteter. Mangfoldigheden er en del af styrken ved studiemiljøet på VUF. Læs mere om os og alle uddannelserne på VUF på Velkommen til et uddannelsessted, der summer af aktivitet fra tidlig morgen til sen aften. Vi ligger på Frederiksberg, men uanset hvor du bor, er du velkommen på VUF. Vi glæder os til at se dig! Birgit Kjeldgaard Centerrektor VUF er også Jeg FVU - Forberedende valgte at voksenundervisning gå på studenterkurset for at få AVU - Almen voksenuddannelse og Almen forberedelseseksamen almen viden og få stimuleret hjernen og for Danskuddannelser for udlændinge - Danish for Foreigners at STX få - studentereksamen en akademisk på studenterkursus uddannelse senere. Ordblindeundervisning IKV-Individuel kompetencevurdering Katrine, 21 år, stx-kursist 3

4

5 VoksenUddannelsescenter Frederiksberg Indhold HF- og STX-enkeltfag... 6 En hel HF-eksamen... 8 Deltagergebyr HF-pakker Fagpakker Pædagog, sygeplejerske og socialrådgiver HF på 2 år med fokus på sundhed, velfærd og innovation GSK Økonomi...20 Ordblindeundervisning VUFs adresser...22 VoksenUddannelsescenter Frederiksberg Falstersvej Frederiksberg Telefon

6 HF-fag og STX-fag HF- og STX-enkeltfag Kompetencegivende undervisning Enkeltfagsundervisning er gymnasial undervisning i almene fag på forskellige niveauer. VUF tilbyder undervisning i en lang række enkeltfag. Fagene afsluttes med en prøve, og du får et kompetencegivende enkeltfagsbevis. En hel HF-eksamen er adgangsgivende til videregående uddannelser, men kan også bruges til at forbedre dine erhvervsmulig heder. Vi tilbyder fag på 3 niveauer: A er det højeste niveau, B det mellemste og C det laveste niveau. Oversigt over fagene På finder du en holdoversigt, der viser fag, niveauer, undervisningsdage, tidspunkter og ugentligt timetal. Oversigten kan også fås i studievejledningen. Visse fag og niveauer kan tilbydes i VUFs studenterkursusklasser. De findes ikke på holdoversigten, da undervisningstidspunkterne for studenterkursusundervisningen fastlægges i sommerferien. Spørg i studievejledningen! Fagene kan tages enkeltvis tages som HF-pakke (se s. 14) tages i fagpakke til pædagog, socialrådgiver eller sygeplejerske (se s ) stykkes sammen til en hel HF-eksamen eller studentereksamen over minimum 2 år (se side 8-11) tages som supplement til en afsluttet gymnasial uddannelse (se s. 18) Du bestemmer selv, i hvilket tempo du vil sammenstykke en hel eksamen. Ved sammenstykningen er det muligt at overføre karakterer i afsluttede fag fra andre gymnasiale uddannelser (få merit), således at du ikke behøver at tage fagene på ny. Genopfriskningskurser Vi tilbyder korte genopfriskningskurser i matematik i uge 33. Tilrettelæggelse og starttidspunkter Fagene er tilrettelagt over ½, 1 eller 2 år med start i uge 34 ( august 2013) eller uge 2 ( januar 2014). Undervisningen ligger i såvel dag - som aftentimer. 6 Information hos studievejledningen Er du interesseret i at begynde på studieforberedende enkeltfag, og vil du vide mere, kan du kontakte studievejlederne. Kontakt eller Tilmelding via studievejledningen Det er en god ide, at du tilmelder dig i god tid inden sommerferien for at sikre dig en plads på de hold, du ønsker at følge. Du optages gennem en samtale med en studievejleder, der også kan rådgive dig med hensyn til fag, støttemuligheder m.m. Du skal bestille tid til optagelsessamtalen. Det kan ske via For hold, som starter i august 2013, begynder tilmeldingen i begyndelsen af april. For hold, der begynder i januar 2014, kan tilmeldingen også ske fra april og fortsætter frem, til holdets undervisning begynder. Bestil tid via

7 HF-fag og STX-fag Optagelseskriterier For at blive optaget skal du have afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller tilsvarende, fx AVU eller Almen forberedelseseksamen. Du kan tidligst optages ét år efter, at du har forladt folkeskolen. Du skal have faglige og personlige kvalifikationer, der sætter dig i stand til at følge undervisningen på tilfredsstillende måde og fuldføre undervisningen på normal tid. Dine reelle kvalifikationer vurderes af studievejlederen på baggrund af en optagelsessamtale. Til optagelsessamtalen skal du medbringe afgangsbevis for 9. eller 10. klasse samt eventuel dokumentation for anden uddannelse. Hvem er kursist på VUF? Mange kursister har tidligere gået i gymnasiet, på HF, HHX eller HTX. Andre har været i erhvervslivet i en periode. Nogle har gået på højskole, rejst rundt i verden eller haft forskellige job. De fleste har altså prøvet andet end at gå i skole. Det betyder, at du som kursist på VUFs enkeltfag arbejder sammen med studerende i mange aldre og med vidt forskellige baggrunde. Voksenuddannelse hvad indebærer det? VUFs speciale er voksenuddannelse. Det betyder, at undervisningen er tilrettelagt efter voksne studerendes behov. Undervisningen er målrettet, præget af respekt for den enkelte, af faglighed, smidighed og effektivitet. Både lærere, studievejledere og administration lægger vægt på at støtte dig, så du opnår det bedste udbytte af uddannelsen. Specialpædagogisk Støtte (SPS) Har du en funktionsnedsættelse eller tilsvarende svære vanskeligheder (ordblind, synshandicappet, hørehæmmet, bevægelseshæmmet eller psykiske vanskeligheder), kan du få rådgivning og hjælp via SPS. Det er vigtigt, at du, allerede når du tilmelder dig eller hurtigst muligt herefter, gør opmærksom på, at du eventuelt vil få behov for SPS for at kunne gennemføre uddannelsen. For yderligere information: kontakt SPS-vejlederen eller læs mere på Kontakt eller Studieaktivitet Der er krav om studieaktivitet herunder mødepligt til undervisningen. Eksamen Alle fag afsluttes med en prøve. Der gives ikke standpunktskarakterer eller årskarakterer på enkeltfag. Der er altid mundtlig eksamen og i nogle fag også en skriftlig. Der afholdes ordinær eksamen i maj-juni og for nogle fags vedkommende også vintereksamen i december-januar. Det er muligt at aflægge eksamen i fagene som selvstuderende, men du skal være opmærksom på, at det kræver gode forudsætninger og en stor arbejdsindsats for at klare sig uden støtte fra undervisningen. I nogle fag kræves endvidere et laboratoriekursus. Ved tilmelding til eksamen som selvstuderende er fristen den 1. september 2013 (vintereksamen) og 1. februar 2014 (sommereksamen). 7

8 HF-eksamen En hel HF-eksamen Du kan sammenstykke enkeltfagene til en hel HF-eksamen over minimum 2 år. Tempoet bestemmer du selv. En hel HFeksamen er adgangsgivende til videregående uddannelser, hvis du i din eksamen har de specifikke fag og niveauer, som din videregående uddannelse kræver. På de næste sider kan du se, hvilke fag og niveauer en hel HFeksamen består af. Den omfatter såvel obligatoriske fag som valgfag. Information hos studievejledningen Er du interesseret i at begynde på studieforberedende enkeltfag, og vil du vide mere, kan du kontakte studievejlederne. Tilmelding via studievejledningen Det er fornuftigt, at du tilmelder dig i god tid inden sommerferien for at sikre dig en plads på de hold, du ønsker at følge. Du optages gennem en samtale med en studievejleder, der også kan rådgive dig med hensyn til fag, støttemuligheder m.m. Du skal bestille tid til optagelsessamtalen. Det kan ske via Studieaktivitet Der er krav om studieaktivitet herunder mødepligt til undervisningen. Eksamen Alle fag afsluttes med en prøve. Der gives ikke standpunktskarakterer eller årskarakterer på enkeltfag. Der er altid mundtlig eksamen og i nogle fag også en skriftlig. Der afholdes ordinær eksamen i maj-juni og for nogle fags vedkommende også vintereksamen i december-januar. Det er muligt at aflægge eksamen i fagene som selvstuderende, men du skal være opmærksom på, at det kræver gode forudsætninger og stor arbejdsindsats at klare sig uden støtte fra undervisningen. I nogle fag kræves endvidere et laboratoriekursus. Ved tilmelding til eksamen som selvstuderende er fristen den 1. september 2013 (vintereksamen) og 1. februar 2014 (sommereksamen). For hold, som starter i august 2013, begynder tilmeldingen i begyndelsen af april. For hold, der begynder i januar 2014, kan tilmeldingen også ske fra april og fortsætter, frem til holdets undervisning begynder. Bestil tid på Kontakt eller

9 HF-eksamen En hel HF-eksamen - sammenstykket af enkeltfag 1. De obligatoriske fag (a) Enkeltfag (mundtlig og skriftlig eksamen): (b) Kultur- og samfundsfaggruppe (mundtlig eksamen): Vælges som samlet faggruppe eller som 3 enkeltfag (c) Naturvidenskabelig faggruppe (mundtlig eksamen): Biologi (C) Geografi (C) Kemi (C) Vælges som samlet faggruppe eller som 3 enkeltfag valgfag (mundtlig eksamen eller mundtlig + skriftlig eksamen) Du skal vælge mindst 2 fag i én af følgende kombinationer: eller eller eller Dansk (A) Engelsk (B) Matematik (C) Historie (B) Religion (C) Samfund (C) (B) (B) (C) Fysik (B) Sprogfag (B) (A) (C) (C) Engelsk (A)/Historie (A) (B) (C) 3. Større skriftlig opgave (SSO) Opgaven skrives individuelt i et selvvalgt emne inden for ét eller flere fag. Der skal indgå et fag på mindst B-niveau. 4. Eksamensprojekt (EP) Individuelt eller i gruppe udarbejdes en synopsis over et selvvalgt emne som udgangspunkt for en mundtlig eksamen. Synopsen udarbejdes i 2-3 fag. Eksamensprojektet bortfalder, hvis enten kultur- og samfundsfaggruppen eller den naturvidenskabelige faggruppe er valgt. Se valgmulighederne side 11. Om information og tilmelding se side

10

11 HF-eksamen Valgfag i en hel HF-eksamen Her er en oversigt over de valgfag, der kan indgå i en hel HF-eksamen, og som vi tilbyder på VUF. C-niveau Billedkunst (0 C) Design (0 C) Erhvervsøkonomi (0 C) Filosofi (0 C) Fysik (0 C) * Latin (0 C) Mediefag (0 C) Musik (0 C) Oldtidskundskab (0 C) Psykologi (0 C) Tysk fortsættersprog (0 C) B-niveau Billedkunst (0 B) Biologi (0 B, C B) Filosofi (C B) Fransk begyndersprog (0 B) Fransk fortsættersprog (0 B) Fysik (0 B, C B) Idræt (0 B) Italiensk (0 B) Japansk (0 B) Kemi (C B) Latin (0 B) Matematik (C B) Mediefag (C B) Musik (C B) Naturgeografi (C B) Psykologi (C B) Religion (C B) Russisk (0 B) Samfundsfag (0 B, C B) Spansk (0 B) Tysk fortsættersprog (0 B, C B) A-niveau Engelsk (B A) Fransk begyndersprog (0 A, B A) Fransk fortsættersprog (B A) Fysik (B A) Italiensk (0 A, B A) Japansk (B A) Matematik (B A) Russisk (B A) Samfundsfag (B A) Spansk (0 A, B A) Tysk fortsættersprog (B A) En samlet oversigt over undervisningshold med angivelse af undervisningsdage og -tidspunkter finder du på Oversigten kan også fås i studievejledningen. Eksempel på niveaubetegnelse (C B): C angiver det niveau, der er en forudsætning for undervisningen, og B det niveau, undervisningen fører frem til. * Undervisningstidspunkt fastlægges i sommerferien. 11

12 Deltagergebyr Pris Det koster 450 kr. eller kr. pr. fag (se oversigt på Deltagergebyret for fag, som indgår i en fagpakke eller i en hel HF- eller studentereksamen, tilbagebetales efter udstedelsen af det samlede eksamensbevis. Undervisning, boglån, eksamen og eksamensbevis er gratis. Har du en videregående uddannelse, skal du udover deltagergebyret tillige afholde udgifterne til undervisningen, og prisen bliver derfor mellem og kr. pr. fag (se priseksempler nedenfor). Pensionister Den forhøjede pris gælder også, hvis du har en videregående uddannelse og er pensionist eller på efterløn. Har du ikke en videregående uddannelse, betaler du som pensionist ordinært deltagergebyr (450 kr. eller kr.) plus 750 kr. For yderligere information om regler for deltagerbetaling se: Priseksempler for uddannelsessøgende med en videregående uddannelse: Sprogfag (italiensk, spansk, fransk, japansk, tysk): kr. Obligatoriske humanistiske fag (dansk, engelsk, historie m.v.): kr. Naturvidenskabelige fag (fysik, kemi, biologi, matematik m.v.): kr. Musiske/kreative fag (billedkunst, musik m.v.): kr. En fuldstændig liste over fagenes priser finder du på 12

13

14 HF-pakker Hvis du ved tilmeldingen har en plan om at tage en hel HFeksamen, har du mulighed for at tilmelde dig en HF-pakke. Hele første år kommer du til at gå i en fast klasse og bliver fultidsstuderende. Til HF-pakkerne er knyttet et team af lærere og en studievejleder. Andet år fortsætter du som enkeltfagskursist, dvs. du vælger dine nye fag individuelt. VUF tilbyder 3 HF-pakker Dansk 0 A Engelsk 0 B Matematik 0 C Dansk 0 A Naturvidenskabelig faggruppe Geografi 0 C, Biologi 0 C, Kemi 0 C Matematik 0 C Dansk 0 A Kultur- og samfundsfaggruppen Historie 0 B, Religion 0 C, Samfundsfag 0 C Eksempel på niveaubetegnelse (0 C): C angiver det niveau, der er en forudsætning for undervisningen, og C det niveau, undervisningen fører frem til. Undervisningen begynder tirsdag den 20. august 2013 og slutter i maj Der er introduktion for HF-pakker mandag den 19. august Se hold og undervsiningstider på wwww.vuf.nu eller få skemaerne på studievejledningen. Information hos studievejledningen Er du interesseret i at begynde på HF-pakkerne eller fagpakkerne og vil vide mere, kan du kontakte en studievejleder. Kontakt eller Tilmelding via studievejledningen Det er en god idé at tilmelde dig inden sommerferien for at sikre dig en plads på en HF-pakke eller en fagpakke. Optagelsen sker via en samtale med en studievejleder, der også kan rådgive dig med hensyn til støttemuligheder (SU, SVU m.m.) - se mere side 20.) Du skal bestille tid til samtalen. Det kan ske via 14 Tilmelding fra begyndelsen af april. Bestil tid via Fortsættes side 15

15 Fagpakker - pædagog, sygeplejerske eller socialrådgiver Vil du uddanne dig til pædagog, sygeplejerske eller socialrådgiver? Hvis du ønsker at tage én af disse tre uddannelser, men mangler de nødvendige eksaminer for at kunne søge optagelse på uddannelsen, tilbyder VUF dig et 1-årigt forkursus/ en fagpakke med de fag, som kræves. Består du fagene i pædagog- eller socialrådgiverfagpakken, kan du søge optagelse på pædagog- eller socialrådgiveruddannelsen. For at kunne søge ind på sygeplejeuddannelsen skal du ud over fagene i fagpakken have mindst 9 måneders erhvervserfaring. Folkeskolelærer (dispensation) Hvis du er fyldt 25 år, har gennemført en 3-årig erhvervsuddannelse og gennemfører fagpakken til sygeplejerske eller socialrådgiver med et valgfag på mindst B-niveau, som er adgangsgivende til den linje, du vil søge ind på, vil du kunne søge dispensation fra optagelseskravene på uddannelsen som folkeskolelærer. Dansk og valgfaget skal være bestået med mindst karakteren 7. Optagelseskriterier på en fagpakke For at blive optaget på en fagpakke skal du have afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller tilsvarende, fx AVU-fag eller Almen forberedelseseksamen. Du kan først optages ét år efter, at du har forladt folkeskolen. Du skal have personlige og faglige kvalifikationer, der sætter dig i stand til at følge undervisningen på tilfredsstillende måde og fuldføre uddannelsen på normal tid. Dine reelle kvalifikationer vurderes af studievejledningen på baggrund af dine forkundskaber og en optagelsessamtale. Fagpakkerne Du kommer til at gå i en fast klasse og bliver fuldtidsstuderende med 31 undervisningstimer pr. uge. Det betyder, at du må være forberedt på, at din hovedarbejdsindsats i ugens løb ligger i forbindelse med din skolegang. Ud over lærerne i de enkelte fag tilknyttes en studievejleder til fagpakken. Du bør dog tage kontakt til det seminarium, som du ønsker at komme ind på, da optagelseskriterierne kan variere. Fortsat fra side 14 Økonomi Ved fagpakkerne gælder samme betalingsregler som ved den øvrige enkeltfagsundervisning - se side 12. Det indbetalte gebyr tilbagebetales efter bestået eksamen. Studieaktivitet Der er krav om studieaktivitet herunder mødepligt til undervisningen. Eksamen Alle fag afsluttes med eksamen. I nogle fag er der både skriftlig og mundtlig eksamen, i andre kun mundtlig. 15

16 Fagpakker Fagpakker VUF udbyder 3 fagpakker Pædagog: Dansk 0 A Engelsk 0 B Samfundsfag 0 B Psykologi 0 C Sygeplejerske og socialrådgiver: Dansk 0 A Engelsk 0 B Psykologi 0 C * kun sygeplejersker ** kun socialrådgivere Biologi 0 B* Samfundsfag 0 B** Pædagog og socialrådgiver: Dansk 0 A Engelsk 0 B Samfundsfag 0 B Psykologi 0 C Eksempel på niveaubetegnelse (0 C): 0 angiver det niveau, der er en forudsætning for undervisningen, og C det niveau, undervisningen fører frem til. Undervisningen begynder tirsdag den 20. august 2013 og slutter i maj Der er introduktion for fagpakker mandag den 19. august Se hold og undervsiningstider på eller få skemaerne i studievejledningen. Praktiske oplysninger se side

17 HF på 2 år med fokus på sundhed, velfærd og innovation Uddannelsen foregår på Diakonissestiftelsens Uddannelsescescenter, der ligger centralt på Frederiksberg, tæt på bus, tog og Metro i et sundhedsfagligt miljø sammen med socialog sundhedsuddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen. Som noget særligt tilbyder vi en mentorordning, der kan være til stor hjælp gennem uddannelsen. Uddannelsen foregår som et samarbejde mellem Diakonissestiftelsen og VUF. Fagene første år Dansk 0 A Engelsk 0 B Matematik 0 C Naturvidenskabelig faggruppe (Geografi 0 C, Biologi 0 C, Kemi 0 C) Fagene andet år Kultur- og samfundsfaggruppen (Historie 0 B, Religion 0 C, Samfundsfag 0 C) Valgfag Eksempel på niveaubetegnelse (0 C): 0 angiver det niveau, der er en forudsætning for undervisningen, og C det niveau, undervisningen fører frem til. Undervisningen begynder tirsdag den 18. august 2013 og slutter i maj Information Kontakt en uddannelsesvejleder på telefon eller besøg Du kan også se mere på Adresse UC Diakonissestiftelsen, Peter Bangs Vej 1G, 2000 Frederiksberg. Jeg valgte at gå på studenterkurset for at få almen viden og få stimuleret hjernen og for at få en akademisk uddannelse senere. Katrine, 21 år, stx-kursist 17

18 GSK - Gymnasiale suppleringskurser GSK - Gymnasiale suppleringskurser GSK er et gymnasialt suppleringstilbud for dig, der har brug for at supplere en afsluttet studentereksamen, hf-eksamen, hhx eller htx med bestemte fag på bestemte niveauer for at kunne søge optagelse på en videregående uddannelse. Oversigten viser de GSK-fag, som VUF tilbyder undervisning i. Fag A-niveau B-niveau C-niveau Biologi x x Dansk x Engelsk x x x Erhvervsøkonomi x Fransk begyndersprog x x Fransk fortsættersprog x x Fysik x x Historie x x Idræt x Italiensk x x Japansk x x Kemi x x x Matematik x x x Russisk x x Samfundsfag x x Spansk x x Tysk fortsættersprog x x 18 Økonomi Undervisningen er gratis ved tilmelding via en GSK-koordinator. Dog betales der en kursusafgift på 450 kr. pr. fag, hvis din adgangsgivende eksamen er mere end to år gammel. Hvis du følger undervisningen i mindst 16 timer om ugen i suppleringsfagene, er du berettiget til SU - også selv om du har fået SU til din afsluttede gymnasiale uddannelse. SU til supplering trækker ikke fra i SUklippene til en senere videregående uddannelse. Find mere information om de økonomiske støtteordninger på: - Statens Uddannelsesstøtte - Statens VoksenUddannelsesstøtte - transportstøtte Er du interesseret i at høre mere om GSK, kan du kontakte din GSKkoordinator (se

19 Optagelseskrav For at blive optaget skal du have afsluttet en adgangsgi vende eksamen: studentereksamen, hf-eksamen, hhx eller htx. Tilmelding Tilmelding til GSK-fag foregår på to måder: 1. På særlige GSK-hold: VUF udbyder GSK-hold, men med Københavns VUC (KVUC) som koordinator. Derfor foregår tilmelding til VUFs GSK-hold på KVUC, selvom undervisningen finder sted på VUF. På KVUCs hjemmeside finder du et elektronisk ansøgningsskema. I foråret 2013 udsendes en folder om GSK, og fagene offentliggøres på Ansøgningsfrist er den 15. august 2013 for kursusstart i efterårssemesteret 2013, 1. december 2013 for kursusstart i forårssemesteret 2014 og 5. juli 2013 for sommerferiekurser På VUFs enkeltfagshold: Du kan også følge en række GSK-fag på VUFs enkeltfagshold. Tilmeldingen foregår på KVUC. Du kan få mere at vide hos KVUCs studievejledere, der træffes på tlf

20 Økonomi SU, SVU og Ungdomskort (tidligere Uddannelseskort) Når du går på HF, fagpakke eller HF-enkeltfag, kan du få SU (Statens Uddannelsesstøtte), hvis du er over 18 år og er fuldtidsstuderende. Fuldtidsstuderende over 25 år kan i visse tilfælde få SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte). Derudover kan du få rabat på den daglige transport. Støtten er betinget af, at reglerne om studieaktivitet over holdes. Undervisning, boglån, eksamen og eksamensbevis er gratis, mens anskaffelse af lommeregner og evt. ordbøger er for egen regning. SU Hvis du er 18 eller 19 år, ligger satserne fra kr. til kr. pr. måned før skat afhængig af dine forældres indkomst og din boligsituation. Hvis du er 20 år eller derover, ligger satserne fra kr. til kr. afhængig af, om du er hjemme- eller udeboende. Du skal søge SU via og bruge din NemID. Derudover er det muligt at søge tillæg for enlige forsørgere og SU-lån. SVU I 2013 er SVU-satsen kr. for en uges fuldtidsundervisning (37 timer). Satsen er afhængig af din alder. Du kan søge SVU, hvis du er i arbejde. I nogle tilfælde kan du modtage SVU, når du er ledig. Hvis du opfylder reglerne for at få SVU og ønsker at søge, skal du henvende dig i studievejledningen på VUF. Du skal søge SVU via et ansøgningsskema, som du finder på Ungdomskort (transportgodtgørelse) Du har mulighed for at søge om Ungdomskort, når du går på HF, og din uddannelse er fastlagt som heltidsundervisning med mindst 23 lektioner à 45 min. ugentligt. Timetallet er dog 17 lektioner ugentligt, hvis du har barn under 7 år, og 16 lektioner ugentligt, hvis du er GSK-kursist. Du kan få Ungdomskort i den periode, du er studieaktiv samt i juli måned også selv om din uddannelse afsluttes i juni måned. Der er en egenbetaling for Ungdomskortet på 330 kr. pr. måned. Kortet vil være gyldigt til alle takstzoner i det takstområde, du bor i. Du skal bruge NemID for at søge om Ungdomskort. Kortet søges på Læs vejledningen på inden du søger. Yderligere information Læs mere om reglerne for ordningerne på: Har du spørgsmål om SU, SVU eller Ungdomskort, kan du henvende dig til SU- administrationen på både Falstersvej og Lindevangs Allé. 20

21 Ordblindeundervisning På VUF kan du blive testet for ordblindhed og deltage i undervisning for ordblinde. Bliv testet hvis du har mistanke om særlige læse-/skrivevanskeligheder hvis du allerede ved, at du er ordblind Ring på og få en aftale om testning. Husk at nævne dine læse-/skrivevanskeligheder for din studievejleder. Studerende med læse-/skrivevanskeligheder eller ordblindhed har mulighed for at søge om Specialpædagogisk Støtte (SPS). Det kan være en såkaldt it-rygsæk, digitale studiematerialer og individuelle studiestøttetimer med en ordblindelærer eller faglærer. Kontakt

22 Her finder du VUF VUFs hovedafdeling på Falstersvej 3-5 og afdelingen på Lindevangs Allé 8-12 ligger centralt på Frederiksberg tæt på bus og metro og med hyggelige caféer rundt om hjørnet. Der er HF-undervisning på begge adresser. Falstersvej 3-5 Lindevangs Allé

23

24 VoksenUddannelsescenter Frederiksberg Falstersvej Frederiksberg Telefon

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF HF Enkeltfag Fagpakker En hel HF Uddannelsesprogram 2015-2016 HF-enkeltfag, pakker eller en hel HF-eksamen på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Kursusstart er i uge 34 (17. -21. august 2015) eller

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram Student på kun 2 år! 2-årig STX 2017-2019 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig STX noget for

Læs mere

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 VoksenUddannelsescenter Frederiksberg byder velkommen til undervisningsåret 2015-2016 I dette program

Læs mere

FVU - Forberedende voksenundervisning AVU - Almen voksenuddannelse og AVU-pakken OBU - Ordblindeundervisning. VoksenUddannelsescenter Frederiksberg

FVU - Forberedende voksenundervisning AVU - Almen voksenuddannelse og AVU-pakken OBU - Ordblindeundervisning. VoksenUddannelsescenter Frederiksberg VoksenUddannelsescenter Frederiksberg stribevis af muligheder FVU - Forberedende voksenundervisning AVU - Almen voksenuddannelse og AVU-pakken OBU - Ordblindeundervisning Uddannelsesprogram 2013-2014 På

Læs mere

AVU FVU OBU. Almen voksenuddannelse. voksenundervisning

AVU FVU OBU. Almen voksenuddannelse. voksenundervisning AVU FVU OBU Almen voksenuddannelse Forberedende Ordblindeundervisning voksenundervisning 2016-2017 VoksenUddannelsescenter Frederiksberg byder velkommen til undervisningsåret 2016-2017 I dette program

Læs mere

AVU FVU OBU. Almen voksenuddannelse. voksenundervisning

AVU FVU OBU. Almen voksenuddannelse. voksenundervisning AVU FVU OBU Almen voksenuddannelse Forberedende Ordblindeundervisning voksenundervisning I dette program kan du læse om: AVU - Almen Voksenuddannelse Svarer i niveau til 9. og 10. klasse Læs mere på side

Læs mere

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC 2-årigt hf Hf-enkeltfag Gymnasial Supplering FLEX- og Fjernundervisning Undervisning for ordblinde Forberedende Voksenundervisning Undervisning på 8.-10. klasse + D-niveau Læs mere på www.vuctm.dk Uddannelse

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms - uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Velkommen til VUC Storstrøm Mange kender den 2-årige hf-uddannelse fra ungdomsuddannelserne, hvor man følger heltidsundervisning og efter 2 år har mulighed

Læs mere

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning Almen Voksenuddannelse Flex- og fjernundervisning Forberedende Voksenundervisning Hf-enkeltfag GSK Spændende studiemiljø Undervisning for ordblinde 2-årigt hf Læs mere på www.vuctm.dk Fleksibel uddannelse

Læs mere

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Nakskov

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Nakskov vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Nakskov Du kan læse mere om uddannelsen i denne folder. Velkommen til VUC Storstrøm Mange kender den 2-årige hf-uddannelse fra ungdomsuddannelserne, hvor man

Læs mere

Til kommende elever 2013

Til kommende elever 2013 Til kommende elever 2013 Velkommen til Roskilde Gymnasium Faglighed Forskellighed Fællesskab STX Gymnasiet er en 3-årig gymnasial uddannelse, der er studieforberedende og giver adgang til alle videregående

Læs mere

KURSER PÅ VUC AARHUS 2014-2015.» Fag og uddannelser fra 9.-10. klasse til højeste gymnasiale niveau

KURSER PÅ VUC AARHUS 2014-2015.» Fag og uddannelser fra 9.-10. klasse til højeste gymnasiale niveau KURSER PÅ VUC AARHUS 2014-2015» Fag og uddannelser fra 9.-10. klasse til højeste gymnasiale niveau Faglighed og fleksible uddannelser DIN VEJ VIDERE På VUC Aarhus tilbyder vi enkeltfag og uddannelser til

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

Katedralskolen: stx og hf

Katedralskolen: stx og hf Katedralskolen: stx og hf STX og hf Begge er almendannende Begge kan bruges til at få adgang til en videregående uddannelse. Begge indeholder en række almindelige fag kendt fra folkeskolen og selvfølgelig

Læs mere

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2011 / 2012 GYMNASIAL SUPPLERING Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2011 / 2012 GYMNASIAL SUPPLERING Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk www.gsdanmark.dk Nørresundby Gymnasium og HF Studievej 14, 9400 Nørresundby

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2010 / 2011 GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2010 / 2011 GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk www.gsdanmark.dk Nørresundby Gymnasium og HF Studievej 14, 9400 Nørresundby

Læs mere

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering Gymnasial Supplering Mangler du ét eller flere fag på bestemte niveauer for at komme ind på ønskestudiet, eller skal du have forbedret karakteren i et

Læs mere

VUC kursustilbud 2014

VUC kursustilbud 2014 VUC kursustilbud 2014 Uddannelse skaber ny fremtid Herning HF & VUC 1 velkommen til Herning HF & VUC Vi er en stor uddannelsesinstitution med mange forskellige uddannelsesområder, som giver dig mulighed

Læs mere

Velkommen til VUF! Uddannelsesprogram 2014 2015

Velkommen til VUF! Uddannelsesprogram 2014 2015 Velkommen til VUF! Uddannelsesprogram 2014 2015 VoksenUddannelsescenter Frederiksberg byder velkommen til undervisningsåret 2014-2015 Indhold HF- og STX-enkeltfag 8 En hel HF-eksamen 14 HF-pakker 18 Fagpakker

Læs mere

Ta en 2-årig HF og kom videre

Ta en 2-årig HF og kom videre 2-årig HF Ta en 2-årig HF og kom videre Med en HF-eksamen kan du få adgang til din drømmeuddannelse Du kan få adgang til: Kortere videregående uddannelser som f.eks. laborant, farmakonom, logistikøkonom

Læs mere

For at sikre dig en god start er der i begyndelsen indlagt et særligt introduktionskursus på 4 uger, der går på tværs af fagene.

For at sikre dig en god start er der i begyndelsen indlagt et særligt introduktionskursus på 4 uger, der går på tværs af fagene. 1 HF HF-eksamen varer 2 år. Du får en bred faglig viden i løbet af uddannelsen, hvor der lægges vægt på anvendelsen i hverdagen og i studier. Flere fag er obligatoriske, men der er også mulighed for selv

Læs mere

AVU Almen Voksenuddannelse

AVU Almen Voksenuddannelse AVU Almen Voksenuddannelse campusvejle AVU er et tilbud til voksne over 18 år, som ønsker at forbedre deres kundskaber i et eller flere fag Fag på : Dansk Samfundsfag Dansk som andetsprog Tysk Engelsk

Læs mere

Side 1 af 5. VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Enkeltfag, HF/STX - holdstart 17.-21. august 2015 (e-learning-hold, se nederst)

Side 1 af 5. VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Enkeltfag, HF/STX - holdstart 17.-21. august 2015 (e-learning-hold, se nederst) Side 1 af 5 Hold Holdstart Varighed Fag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag SU-timer 602 1508 1 år Billedkunst 0 B 12:00-15:55 12:00-15:55 8,89 604e 1508 ½ år Biologi 0 C 8:00-11:25 8:30-11:25 6,67 606

Læs mere

aalborg katedralskole uddannelsestilbud

aalborg katedralskole uddannelsestilbud aalborg katedralskole uddannelsestilbud 2013 AALBORG KATEDRALSKOLE ER LAnDSDELEnS ÆLDSTE GYMnASiuM Det præcise årstal for skolens start kender vi ikke, men historiske dokumenter viser, at Frederik den

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Forside Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. Skolestart: August 2016 1 d Indhold Forside...

Læs mere

HF PÅ VUC AARHUS.» Adgangsgivende uddannelser, fag og fagpakker

HF PÅ VUC AARHUS.» Adgangsgivende uddannelser, fag og fagpakker PÅ VUC AARHUS» Adgangsgivende uddannelser, fag og fagpakker To -spor på VUC Aarhus Hvis du vil studere på VUC Aarhus, skal du vælge ét af nedenstående to spor. Uanset hvilket spor du vælger, kan du få

Læs mere

HØJERE FORBEREDELSES EKSAMEN

HØJERE FORBEREDELSES EKSAMEN 2013 HØJERE FOREREDELSES EKSAMEN HF Frederik, Tranekær Jeg har valgt HF, fordi jeg altid har vidst, hvad jeg vil, og den hurtigste vej til at nå det mål er at få en gymnasial uddannelse via en HF Justin,

Læs mere

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag 1 STUDENTEREKSAMEN STX Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag Hvad giver en studentereksamen (STX) dig? 2 Den bredest mulige adgang til videregående uddannelser Studiekompetence - så

Læs mere

CAMPUS VEJLE. 2-ÅRIG HF (Højere Forberedelseseksamen)

CAMPUS VEJLE. 2-ÅRIG HF (Højere Forberedelseseksamen) CAMPUS VEJLE 2-ÅRIG HF (Højere Forberedelseseksamen) HF på VUC åbner døren til din ønskeuddannelse Din vej videre mod en ny fremtid kan starte hos VUC, som tilbyder en bred vifte af muligheder blandt andre

Læs mere

VUC KURSUSTILBUD 2016

VUC KURSUSTILBUD 2016 VUC KURSUSTILBUD 2016 Uddannelse skaber ny fremtid Herning HF & VUC 1 VELKOMMEN TIL HERNING HF & VUC Uddannelse skaber ny fremtid, og på Herning HF & VUC har du mulighed for at vælge de fag og niveauer,

Læs mere

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx)

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Analyse af studenterne fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Af Kristine Flagstad De naturvidenskabelige fag blev styrket via gymnasiereformen. Det viste analysen af studenterne i 2008.

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3

Læs mere

Vordingborg Gymnasium & HF

Vordingborg Gymnasium & HF Orientering om uddannelser 2008-2009 Vordingborg Gymnasium & HF Det almene Gymnasium (STX) * Højere Forberedelseskursus (HF) Åbent Hus Mandag den 28. januar 2008 kl. 19.00 indbyder Vordingborg Gymnasium

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hfloven)

Bekendtgørelse af lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hfloven) LBK nr 767 af 09/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 152.68M.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

STX og HF Udbud 2013-14

STX og HF Udbud 2013-14 STX og HF Udbud 2013-14 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Kravene til de unge er store 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse Ungdomsarbejdsløshed Den globale verden STX & HF Fester Kreative

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008. 1. Reform af de gymnasiale uddannelser

Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008. 1. Reform af de gymnasiale uddannelser Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008 af Hanne ech Dette notat er en opdatering af notatet Studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser, da elevernes eksamensresultater nu er opdateret

Læs mere

Bekendtgørelse om deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og gymnasiale enkeltfag

Bekendtgørelse om deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og gymnasiale enkeltfag BEK nr 1064 af 11/09/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 25. december 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 17/11451 Senere

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

A C? B Studieretninger 2016

A C? B Studieretninger 2016 A C? B tudieretninger 2016 tudievejlederne hjælper dig Klaus Holleufer Mariann Wulff Morten Mortensen Marie Odgaard kh@skanderborg-gym.dk mw@skanderborg-gym.dk mm@skanderborg-gym.dk od@skanderborg-gym.dk

Læs mere

2 årig HF uddannelse STUDIEVEJLEDERNE Efterår 2009

2 årig HF uddannelse STUDIEVEJLEDERNE Efterår 2009 2 årig HF uddannelse Efterår 2009 OPTAGELSESKRAV til HF Direkte fra 10. klasse: Du skal have fulgt undervisningen i 10. klasse og aflagt 10. klasse prøver i dansk, matematik, engelsk Folkeskolens afgangsprøve

Læs mere

Ta en 2-årig HF og kom videre

Ta en 2-årig HF og kom videre 2-årig HF 1 Ta en 2-årig HF og kom videre Få adgang til din drømmeuddannelse Med en HF-eksamen kan du få adgang til den videregående uddannelse du drømmer om. Du kan få adgang til: Korte videregående uddannelser

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser

Lovtidende A. Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser Lovtidende A Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser I medfør af 47, stk. 1 og 4, 48, stk. 1, 2, 4 og 5, 49 a, stk. 1, og 55 i lov om institutioner

Læs mere

vucstor.dk 2-årig hf

vucstor.dk 2-årig hf vucstor.dk 2-årig hf www.vucstor.dk Gode muligheder for at sammensætte din hf efter interesse Nye hf-toninger på VUC Storstrøm fra august 2016 Velkommen Den 2-årige hf er en kompetencegivende ungdomsuddannelse,

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010 Punkt. nr. 3 Dagsordenspunkt: Udbud af studieretninger og frie valgfag for skoleåret 2011-2012 Sagsfremstilling: Bestyrelsen

Læs mere

Karakterstatistik for December 2013

Karakterstatistik for December 2013 nasievej 10 December 2013 Udskrevet klokken 10:22:36 Side 1/7 nasievej 10 Januar 2014 Arabisk, niveau A - Mundtlig Arabisk, niveau A - Skriftlig Arabisk, niveau B - Mundtlig Biologi, niveau C - Mundtlig

Læs mere

Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser BEK nr 216 af 10/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 ilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 ilagsfigur 1 Fordelingen af eksamensresultater inkl. bonus blandt studenterne fra hf* 2013 ndel studenter i pct. Note *: Hf er her inkl. hf ere,

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2012-13

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2012-13 ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2012-13 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er landets største 2-årige HF-kursus. Her går hvert år 700-800 HF-elever, der har det sjovt sammen

Læs mere

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser HHX HTX STX HF Dansk A Engelsk A Engelsk B Engelsk B Engelsk B Tysk eller Fransk B 2. fremmedsprog B eller A Samtidshistorie B Teknologihistorie C Historie

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3 klasser på det 2-årige STX hvert

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. 1 Skolestart: August 2017 Indhold Målgruppe...

Læs mere

A C? B Studieretninger 2015

A C? B Studieretninger 2015 A C? B tudieretninger 2015 Velkommen til kanderborg Gymnasium På de næste sider kan du se noget om de mange fag og de forskellige studieretninger som vi tilbyder på kanderborg Gymnasium. Du kan også se

Læs mere

K o l d i n g G y m n a s i u m

K o l d i n g G y m n a s i u m K o l d i n g G y m n a s i u m HF H F - U D D A N N E L S E N 20101 I N D H O L D Hvorfor vælge hf? side 5 Generelt om hf-uddannelsen side 8 Obligatoriske fag og faggrupper side 8 Valgfag side 10 Skema

Læs mere

KOMPETENCER KOM VIDERE MED UDDANNELSE. Fleksibilitet Lyst. Kursustilbud efterår 2010 forår 2011 GRUNDLÆGGENDE UDDANNELSE HF-UDDANNELSE

KOMPETENCER KOM VIDERE MED UDDANNELSE. Fleksibilitet Lyst. Kursustilbud efterår 2010 forår 2011 GRUNDLÆGGENDE UDDANNELSE HF-UDDANNELSE Kursustilbud efterår 2010 forår 2011 KOM VIDERE MED UDDANNELSE KOMPETENCER Fleksibilitet Lyst GRUNDLÆGGENDE UDDANNELSE HF-UDDANNELSE GYMNASIAL PPLERING FVU & ORDBLINDE www.vucaarhus.dk MANGE MULIGHEDER

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2016-17

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2016-17 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2016-17 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en STX på 2 år. Vi starter 2-3 klasser hvert år i august. Da et almindeligt STX-forløb

Læs mere

Eksamenskarakterer, Årskarakterer, fag og evalueringsform pr. institution og uddannelse

Eksamenskarakterer, Årskarakterer, fag og evalueringsform pr. institution og uddannelse Eksamenskarakterer, Årskarakterer, fag og evalueringsform pr institution og uddannelse 2014 Struer Statsgymnasium Fag Evalueringsform Karaktertype stx hf hhx Afsætning A Mundtlig Eksamenskarakter,4 (,)

Læs mere

ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2015-16

ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2015-16 ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2015-16 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er landets største 2-årige HF-skole. Her går hvert år omkring 700 HF-elever sammen med ca. 150 elever, der tager 2-årig STX eller

Læs mere

1. Sprog og Identitet

1. Sprog og Identitet 1. Sprog og Identitet Engelsk A, Spansk begynder A og Psykologi B Engelsk Engelsk Engelsk Engelsk A Spansk begynder Spansk begynder Spansk begynder Spansk begynder A Psykologi Psykologi Psykologi B Samfundsfag

Læs mere

ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2016-17

ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2016-17 ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2016-17 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er landets største 2-årige HF-skole. Her går hvert år omkring 600 HF-elever sammen med ca. 100 elever, der tager 2-årig STX eller

Læs mere

VUC kursustilbud 2015

VUC kursustilbud 2015 VUC kursustilbud 2015 Uddannelse skaber ny fremtid Herning HF & VUC 1 velkommen til Herning HF & VUC Uddannelse skaber ny fremtid, og på Herning HF & VUC har du mulighed for at vælge de fag og niveauer,

Læs mere

Studenters karakterer

Studenters karakterer Studenters karakterer Rapporterne præsenterer statistik over de karakterer som fremgår på studenternes eksamensbeviser på de gymnasiale uddannelser. Bemærk, at denne rapport opgør data på baggrund af bevisår

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTART 2017 BORUPGAARD GYMNASIUM HVORFOR BOAG? HVORFOR STX? Det, der for dig er opgaven lige nu, er at vælge gymnasium. Når du vælger Borupgaard, kommer du til et stort gymnasium med mange muligheder.

Læs mere

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 2. fremmedsprog og kunstneriske fag har betydning for dine muligheder for valg af studieretninger. I skemaet nedenfor kan du ved at vælge

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & VALGFAG

STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & VALGFAG 3-ÅRIG STX / 2-ÅRIG HF STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & SOLRØD GYMNASIUM INDHOLDSFORTEGNELSE STX Glæd dig til gymnasiet / Optagelse... side 2 Matematik A - Bioteknologi A - Fysik B... side 3 Matematik A -

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2014-15

ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2014-15 ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2014-15 ? Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3

Læs mere

VUC ROSKILDE UDDANNELSER, FACTS OG TAL

VUC ROSKILDE UDDANNELSER, FACTS OG TAL VUC ROSKILDE UDDANNELSER, FACTS OG TAL FAKTA OM VUC ROSKILDE Center for voksen- og efteruddannelse 3 adresser: Roskilde, Greve og Køge 4 uddannelser: HF, AVU, FVU, OBU 1250 årskursister (3800 sjæle) 185

Læs mere

Gymnasiale uddannelser

Gymnasiale uddannelser Gymnasiale uddannelser Giver adgang til videregående uddannelse Stx Alment gymnasium Hf Højere forberedelseseksamen (2 år) Hhx Handelsgymnasium Htx Teknisk gymnasium Eks. 1, stx: Matematik Fysik Kemi Eks.

Læs mere

HF Enkeltfag Uddannelse i dit tempo

HF Enkeltfag Uddannelse i dit tempo HF Enkeltfag HF Enkeltfag Uddannelse i dit tempo Hvad er HF Enkeltfag? HF er en forkortelse for Højere Forberedelseseksamen En HF giver adgang til videre gående uddannelser på lige fod med øvrige gymnasiale

Læs mere

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Aalborghus Gymnasium & HF Onsdag den 8. april 2015 Vita Schou, Vejleder Studievalg Nordjylland vas@studievalg.dk Emner Adgangskrav til videregående uddannelser Adgangsbegrænsning

Læs mere

FAG, UDDANNELSER OG UNDERVISNING

FAG, UDDANNELSER OG UNDERVISNING FAG, UDDANNELSER OG UNDERVISNING 2 KURSER PÅ VUC AARHUS 2016-2017 INDHOLD Almen Voksenuddannelse (AVU)... 5 AVU individuelt tilrettelagt AVU-fagpakker HF-uddannelser... 9 HF individuelt tilrettelagt og

Læs mere

VUC Roskilde Fra A til Z

VUC Roskilde Fra A til Z VUC Roskilde Fra A til Z En guide til vigtig information 2013-2014 Side 1 af 35 rev: 2014-02-07 Hvornår har vi ferie? VELKOMMEN TIL VUC Kære kursist Velkommen til kursusåret 2013/2014. Denne håndbog giver

Læs mere

StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART

StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART StudiePlanner Find DIN retning! 2 2-ÅRIG EN 2-ÅRIG -EKSAMEN er en gymnasiel uddannelse, som giver dig adgang til de videregående uddannelser. er kendetegnet af flerfaglighed og valgfrihed og giver dig

Læs mere

Obligatoriske fag og niveauer

Obligatoriske fag og niveauer Obligatoriske fag og niveauer Hver elev skal mindst have 4 fag på A-niveau samt normalt 3 fag på B- niveau og normalt 7 fag på C-niveau. Kravet opfyldes gennem obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag.

Læs mere

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium Orientering om Ringkjøbing Gymnasium 1 Optagelseskrav Efter 9./10. klasse med aflagt afgangsprøve fra folkeskolen i dansk, matematik, fysik/kemi, engelsk + 2 prøver mere efter lodtrækning. Undervisning

Læs mere

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g Velkommen til BG Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse

Læs mere

VUC KURSUSTILBUD 2017

VUC KURSUSTILBUD 2017 VUC KURSUSTILBUD 2017 VELKOMMEN TIL HERNING HF & VUC Uddannelse skaber ny fremtid, og på Herning HF & VUC har du mulighed for at vælge de fag og niveauer, som netop du har behov for. VUC giver dig mulighed

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen HF 2009 Højere Forberedelseseksamen HF 2009 Hf er en almen, gymnasial uddannelse, som er studieforberedende og giver adgang til videregående uddannelser. Hf giver dig en bred og alsidig viden, og du lærer

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15

ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15 ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15 ? Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er landets største 2-årige HF-kursus. Her går hvert år ca. 750 HF-elever, der har det sjovt sammen

Læs mere

Myndighedskrav til opgørelse og indberetning af aktivitet på HFE, AVU, FVU, OBU og GSK

Myndighedskrav til opgørelse og indberetning af aktivitet på HFE, AVU, FVU, OBU og GSK Myndighedskrav til opgørelse og indberetning af aktivitet på HFE, AVU, FVU, OBU og GSK Dato 04-04-2014 Version Status 1.0 Gældende Ansvarlig Lars Andersen Side 2 af 24 Ændringshistorik Version Kapitel/afsnit

Læs mere

HF-Art & Design. HF-Cold Hawaii. HF-E-sport. HF-Force. HF-Læring & Kommunikation. HF-Sundhed. HF-Uni. Overbygningsforløb.

HF-Art & Design. HF-Cold Hawaii. HF-E-sport. HF-Force. HF-Læring & Kommunikation. HF-Sundhed. HF-Uni. Overbygningsforløb. HF-Art & Design HF-Cold Hawaii HF-E-sport HF-Force HF-Læring & Kommunikation HF-Sundhed HF-Uni Overbygningsforløb Nye hf-linjer Start på 2-årig hf i august 2018 Den korteste vej til drømme- uddannelsen

Læs mere

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder Velkommen til BG Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse Læring på mange

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX Scan & tjek WEB PP StudiePlanner STX 2013 2014 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus EN STUDENTEREKSMEN KRÆVER: 4 fag -niveau 3 fag B-niveau 7 fag -niveau De De obligatoriske fag udgør hovedparten af af

Læs mere

Nye hf-linier Gældende fra august 2017

Nye hf-linier Gældende fra august 2017 Nye hf-linier Gældende fra august 2017 Nye hf-linier Hf er en ungdomsuddannelse for dig, som gerne vil have en gymnasial uddannelse på 2 år. Fra august 2017 kan du begynde på hf allerede efter 9. klasse.

Læs mere

FAGUDBUD VUC Holstebro-Lemvig-Struer

FAGUDBUD VUC Holstebro-Lemvig-Struer FAGUDBUD 2017-2018 MERE INFO AVU STRUER 2017-18 DANSK Dansk Intro - Basis Dansk G Dansk F Dansk E Dansk D ENGELSK Engelsk Intro - Basis Engelsk G Engelsk F Engesk E Engelsk D DSA - Dansk som andetsprog

Læs mere

VUC Roskilde Kursisthåndbog

VUC Roskilde Kursisthåndbog VUC Roskilde Kursisthåndbog En guide til vigtig information 2014-2015 Hvornår har vi ferie? Kan jeg få befordringsgodtgørelse? Hvornår skal jeg op i skriftlig dansk? Kan jeg få forlænget tid til eksamen?

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

FAGUDBUD VUC Holstebro-Lemvig-Struer

FAGUDBUD VUC Holstebro-Lemvig-Struer FAGUDBUD 2017-2018 AVU STRUER 2017-18 DANSK Dansk Intro - Basis Dansk G Dansk F Dansk E Dansk D Engelsk Intro - Basis Engelsk G Engelsk F Engesk E Engelsk D DSA - Dansk som andetsprog DSA Dansk Intro -

Læs mere

Høng Gymnasium og HF

Høng Gymnasium og HF Høng Gymnasium og HF - plads til den enkelte www.hoeng-gymhf.dk gymhf.dk - Følg os på Facebook! Høng Gymnasium og HF Høng Gymnasium og HF er en skole, hvor alle kender alle, og det giver mange fordele

Læs mere

Karakterstatistik for Januar 2013

Karakterstatistik for Januar 2013 nasievej 10 Januar 2013 Arabisk, niveau A - Mundtlig Arabisk, niveau B - Mundtlig Datalogi, niveau C - Mundtlig Dramatik, niveau C - Mundtlig Engelsk, niveau B - Mundtlig Erhvervsøkonomi, niveau C - Mundtlig

Læs mere

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen Holstebro Gymnasium og HF Højere forberedelseseksamen hf 2011 Orientering om Uddannelsen Højere forberedelseseksamen på Holstebro Gymnasium og HF Denne brochure giver dig et overblik over hf-uddannelsens

Læs mere

2 hhx who is the boss? you are

2 hhx who is the boss? you are 2 hhx who is the boss? you are Klar til et liv med udfordringer Du har afsluttet 9. eller 10. klasse med et godt resultat, og du ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse og derefter at uddanne dig videre.

Læs mere

FAGUDBUD 2015-2016. VUC Holstebro-Lemvig-Struer

FAGUDBUD 2015-2016. VUC Holstebro-Lemvig-Struer FAGUDBUD 2015-2016 VUC Holstebro-Lemvig-Struer MERE INFO DANSK ORDBLIND? Dansk Intro - Basis Dansk FE Dansk Intro - Basis Dansk G Dansk D Du kan være ordblind uden rigtig at vide det. Mange ordblinde lærer

Læs mere

STØVRING GYMNASIUM. Studieretningsønske 2017

STØVRING GYMNASIUM. Studieretningsønske 2017 STØVRING GYMNASIUM Studieretningsønske 2017 Studieretningsønske 2017 I skal angive ønske om studieretning i lectio senest d. 11.10 kl. 22.00. I skal besvare et spørgeskema om studieretninger, 2. fremmedsprog

Læs mere