Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret. Version 11.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret. Version 11."

Transkript

1 Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret Version 11.0 Dato for seneste revidering:

2 Indhold 1 Indledning Opbygning af beregningsregler i hovedtræk Definition af udtræk Opgørelsesperiode Latenstid grundet nødvendig observationstid Opgørelsesperiode Årsrapport Løbende afrapportering Populationsspecifikation Bruttonævnerpopulationer og konstruktion af forløb Population for indlagte udskrevne A1, A2, A2 pt, og A Populationerne B-ind og B-ud for indikatorerne: 1b, 2b, 3b, 4b, 5b, 6b, 8, 9b Afdelingskreditering Sygehus og afdelingsklassifikation SKS-procedurekode uoverensstemmelse / flere muligheder, på indikatorniveau Overlevelse Indikatorspecifikationer med definition af bruttonævnerpopulation og datakomplethed Indikatorer Datagrundlag, registreringskomplethed og datakomplethed Variable Dansk Depressions Database Beregningsregler version 11.0 Rev.11. august

3 1 Indledning Den 1.januar 2011 begyndte de psykiatriske afdelinger at indberette til Dansk Depressionsdatabase (DDD) tidligere kaldet NIP-depression. 2 Opbygning af beregningsregler i hovedtræk Overordnet indeholder reglerne følgende hovedafsnit: Databasens navn Udtræk Latenstid- forsinkelse grundet nødvendig observationstid - og opgørelsesperioder Populationsspecifikationer og udvælgelse af SKS-procedurekoder Indikatorspecifikation for hver indikator Variabelspecifikation for hver variabel Er der elementer der er gentagelse henvises til første beskrivelse eller til et bilag. 3 Definition af udtræk Dataudtræksperioden fra LPR som er koblet med CPR er og fremad. Der udtrækkes af SSI data som er opdateret d. 10. i hver måned, men kørslen kan finde sted senere, som sendes til KCKS-vest. Videreleveringen af data fra KCKS-Vest til KCEB-SYD finder sted hver måned i perioden fra den 15. til den 25. For specifikation henvises til Dansk Depressionsdatabase Datadefinitioner (se Bilag 1). 4 Opgørelsesperiode 4.1 Latenstid grundet nødvendig observationstid Når der laves opgørelser på DDD er det nødvendigt at der eksisterer analysedata fra 90 dage før og til 1 måned efter den pågældende opgørelsesperiode. Den 90 dages latensperiode efter første ambulante besøg er lavet for at sikre validiteten af A-diagnosen og dermed af analysen. For indlagte kræves til indikator 11 og 12 at der eksisterer analysedata 1 måned efter opgørelsesperiodens afslutning. Dansk Depressions Database Beregningsregler version 11.0 Rev.11. august

4 4.2 Opgørelsesperiode Årsrapport Opgørelser for indlæggelsesforløb følger kalenderåret 1/1 til 31/12. Ambulante kontakter opgøres 3 måneder forskudt fra 1/10 til 30/ Løbende afrapportering Den generiske datamodel (GDM) beskriver standarden for levering af databasernes opgørelser indenfor RKKP. Se envidere dokument om den generiske datamodel (http://www.rkkp.dk/afrapportering/l%c3%b8bende+afrapportering). 5 Populationsspecifikation Et udtræk fra LPR omfatter variable i LPR tabellerne t_adm, t_bes, t_sksube og t_diag, samt udvalgte variable til vitalstatusvurdering fra Det centrale Personregister (i det følgende: CPR). Kontakter inkluderes af følgende grunde: Med dansk cpr-nummer (cpr). Aktionsdiagnosen (A-diagnosen) i LPR (c_diag) er depression af typen: (depressiv enkeltepisode DF32.*, periodisk depression DF33.*, dystymi DF34.1 eller Organisk affektiv sindslidelse, depressiv DF06.32) (uanset om patienten tidligere har haft depressioner). Hvor der foreligger en indlæggelsesdato/dato for første ambulante besøg efter (start af Dansk Depresions Databese). Alle skadestuebesøg regnes som indlæggelser og der foretages omkodning i patienttype c_pattype Fra kode 3 til kode 0, før 31/ Fra kode 2 med tillægskode c_indm = 1 til kode 0, efter 1/ Bruttonævnerpopulationer og konstruktion af forløb Bruttonævnerpopulationerne er defineret som følgende: - Indlagte uden endags (<24 timers) indlæggelser (A1) til Indikator 1-10 og 11_ex24, - Indlagte med endags (<24 timers) indlæggelser (A2) til Indikator 12, - Indlagte uden todags (<48 timers) indlæggelser (A3) til Indikator 11_ex48, - Nævneren til Indikator 12 er patientbaseret A2 pt ), - Ambulante ved start (B-ind): (1b, 2b, 4b, 6b, 8, 9b) og ved afslutning (3b, 5b) (B-ud). Dansk Depressions Database Beregningsregler version 11.0 Rev.11. august

5 Suffixet ind og ud i ambulante nævnerbeskrivelser betyder henholdsvis start og afslutning af ambulant forløb. For indlagte foretages fra Årsrapporten 2011 og frem kun opgørelse på udskrevne i opgørelsesperioden og således er nævneren her uden suffix. 6.1 Population for indlagte udskrevne A1, A2, A2 pt, og A3 Indikatorerne: 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7, 9a, 10, 11_ex24, 11_ex48, Konstruktion af population A1 for indikatorer 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7, 9a, 10, 11_ex24: 1. Eksklusion: Indlæggelseskontakter af under 24 timers varighed, d.v.s. der slutter <24 timer efter start tidspunkt af kontakten (på timetal) (uanset "indhold"). 2. Konstruerede patientforløb (indlæggelser): Kontakter slås sammen hvis den første er afsluttet højst 3 dage før den nye kontakt begynder (indenfor samme sygehus). 3. Patient univers: Alle indlæggelser, der har udskrivelsesdato i opgørelsesperioden, uanset deres indlæggelsesdato, blot den er efter , og hvor patienten er 18 år på indlæggelsesdatoen Konstruktion af population A2 og A2 pt for indikator 12: 1. Konstruerede patientforløb til Indikator 11( Indlæggelser): Kontakter slås sammen hvis den første er afsluttet højst 3 dage før den nye kontakt (indenfor samme sygehus) 2. Patient univers: Alle indlæggelser, der har udskrivelsesdato i opgørelsesperioden, uanset deres indlæggelsesdato, blot den er efter , og hvor patienten er 18 år på indlæggelsesdatoen. Bemærk: Nævneren til Indikator 12 er baseret på antal cpr med seneste indlæggelse, dvs patientbaseret (A2 pt ). Nævneren til indikator 11 er alle indlæggelsesforløb og en genindlæggelse kan således forekomme flere gange i opgørelsesperioden og skal medregnes hver gang. Bemærk: Uden eksklusion af 24 times indlæggelse Konstruktion af population A3 for indikatorer 11_ex48: 1.Eksklusion: Indlæggelseskontakter af under 48 timers varighed, d.v.s. der slutter <48 timer efter start tidspunkt af kontakten (på timetal) (uanset "indhold" af kontakten). 2. Konstruerede patientforløb (Indlæggelser): kontakter slås sammen hvis den første er afsluttet højst 3 dage før den nye kontakt (indenfor samme sygehus) 3. Patient univers: Alle indlæggelser, der har udskrivelsesdato i opgørelsesperioden, uanset deres indlæggelsesdato, blot den er efter , og hvor patienten er 18 år på indlæggelsesdatoen. Dansk Depressions Database Beregningsregler version 11.0 Rev.11. august

6 6.2 Populationerne B-ind og B-ud for indikatorerne: 1b, 2b, 3b, 4b, 5b, 6b, 8, 9b Fremgangsmåde: 1. Eksklusion: Ambulante kontakter under et døgns varighed uanset om de indeholder et besøg eller ej. 2. Eksklusion: Kontakter som ikke indeholder nogen ambulante besøg. 3. Eksklusion: Ambulante kontakter hvor der findes en tidligere startet og overlappende ambulant kontakt som er aktiv (dvs mindst et besøg inden for 180 dage fra start af den nye kontakt) eller en indlæggelseskontakt inden for 180 dage. 4. Konstruerede patientforløb (Forløb): Ambulante kontakter slås sammen 1) hvis de er afbrudt af en indlæggelse (uanset varighed) med højst 3 dage mellem hhv. slut af amb. kontakt og start af indlæggelse og højest 3 dage mellem hhv. udskrivelse og start af amb. kontakt (indenfor samme sygehus) eller 2) hvis den første kontakt er afsluttet højst 90 dage før den nye kontakt starter (indenfor samme sygehus). 5. Eksklusion: Uafsluttet amb. forløb, hvor første besøg fandt sted mindre end 90 dage før udtræksdato. Bemærk: På ambulante er det nødvendigt med en 90 dages latensperiode for at sikre validiteten af A-diagnosen, eller at den ambulante kontakt er afsluttet Ambulant nævner ved start B-ind Patient univers : Alle ambulante forløb, der har startdatoen i opgørelsesperioden, og hvor patienten er 18 år på datoen for 1. ambulante besøg. Gældende for indikatorerne: 1b, 2b, 4b, 6b, 8, 9b Ambulant nævner ved afslutning B-ud Patient univers 2: Alle ambulante forløb, der har slutdatoen i opgørelsesperioden, og hvor patienten er 18 år på datoen for 1. ambulante besøg. Gældende for indikatorerne: 3b, 5b 6.3 Afdelingskreditering I de konstruerede patientforløb, hvor patienten overflyttes (skifter) mellem flere afdelinger (på samme sygehus), bliver forløbet krediteret den registrerede sygehuskode c_sgh og afdelingskode c_afd på den sidste kontakt. Ved Indikator 1-11 opgøres på konstruerede patientforløb, imens for indikator 12 opgøres på patienter (cpr-nr), på seneste indlæggelse i opgørelsesperioden. Dansk Depressions Database Beregningsregler version 11.0 Rev.11. august

7 6.4 Sygehus og afdelingsklassifikation Navngivning af sygehuse og sygehusafdelinger foregår ved at der laves et udtræk af SHAK-complete fra SSIs hjemmeside som kobles med sygehus- og afdelingskoder i analysedatasættet. Eksklusion: De indlæggelser og ambulante forløb hvor der ikke forefindes oplysning om sygehus- eller afdelingsnavn. 6.5 SKS-procedurekode uoverensstemmelse / flere muligheder, på indikatorniveau Hvis der i en periode indenfor korrekt tidsfrist foreligger både en procedure kode for en speciel procedure og også en procedurekode for ingen indikation for udførsel af proceduren så anvendes procedurekoden for proceduren til de efterfølgende beregninger. Dvs procedurekoden har højeste prioritet frem for koden for ingen indikation hvis den findes indenfor korrekt tidsfrist. Bemærk: Forløb med koder for ingen indikation for en procedure udtages aktuelt af nævner og tæller. 6.6 Overlevelse På indikatorniveau anvendes CPR information om vital status vedr. i live på indikatorspecifikke tidspunkter til årsrapporten. Dansk Depressions Database Beregningsregler version 11.0 Rev.11. august

8 7 Indikatorspecifikationer med definition af bruttonævnerpopulation og datakomplethed Indikator Område Udredning 1a: Andelen af indlagte patientforløb, der vurderes ved speciallæge i psykiatri inden for 7 dage fra indlæggelsesdato på psykiatrisk afdeling 1b: Andelen af ambulante patientforløb, der vurderes ved speciallæge i psykiatri senest 30 dage efter 1. ambulante besøg 1a: 90 % 1b: 90 % Indikator 1 Type Standard Bruttonævner 2 A1 B-ind Datakomplethed % Sociale støttebehov 2a: Andelen af indlagte patientforløb, hvor der er iværksat initial somatisk udredning inden for 2 dage fra indlæggelsesdato på psykiatrisk afd 2b: Andelen af ambulante patientforløb, hvor der er iværksat initial somatisk udredning senest 30 dage efter 1. ambulante besøg 3a: Andelen af indlagte patientforløb hvor patienten vurderes vedr. sociale støttebehov senest ved udskrivelse fra psykiatrisk afdeling 3b: Andelen af ambulante patientforløb, hvor patienten vurderes vedr. sociale støttebehov senest ved afslutning af ambulant kontakt proces 2a: 90 % 2b: 60 % 3a: 90 % 3b: 90 % A1 B-ind A1 B-ud a: Andelen af indlagte patientforløb, som får vurderet depressionssværhedsgrad ved Hamiltons Depressionsskala (HAM-D17) inden for 7 dage fra indlæggelsesdatoen på psykiatrisk afdeling 4b: Andelen af ambulante patientforløb, som får vurderet depressionssværhedsgraden ved Hamiltons Depressionsskala (HAM-D17) senest 30 dage efter 1. ambulante besøg 5a: Andelen af indlagte patientforløb der har fået vurderet depressionssværhedsgraden ved Hamiltons Depressionsskala (HAM-D17) ved udskrivelse fra psykiatrisk afdeling 5b: Andelen af ambulante patientforløb der har fået vurderet depressionssværhedsgrad ved Hamiltons Depressionsskala (HAM-D17) ved afslutning af ambulant kontakt 6a: Andelen af indlagte patientforløb, der er undersøgt for selvmordsrisiko ved indlæggelse på psykiatrisk afdeling 4a: 95 % 4b: 95 % 5a: 95 % 5b: 95 % 6b: Andelen af ambulante patientforløb, der er undersøgt for selvmordsrisiko ved 1. ambulante besøg 6b: 90 % B-ind 100 7: Andelen af indlagte patientforløb, der er undersøgt for selvmordsrisiko når udskrivelse aftales med psykiatrisk afdeling 7: 90 % A a: 90 % A1 B-ind A1 B-ud A1 <100 <100 <100 < Behandling 8: Andelen af ambulante patientforløb, hvor der er givet tilbud om psykoterapi senest 90 dage efter 1. ambulante besøg 8: Afventer B-ind 100 Pårørende kontakt 9a: Andelen af indlagte patientforløb, hvor pårørende er i kontakt med henblik på inddragelse senest ved udskrivelse fra psykiatrisk afdeling 9a: 70 % A b: Andelen af ambulante patientforløb, hvor pårørende er i kontakt med henblik på inddragelse senest 90 dage efter 1. ambulante besøg 9b60 % B-ind dages dødelighed og død under indlæggelse 10: Andelen af indlagte patientforløb, hvor der er planlagt opfølgning ved udskrivelse fra psykiatrisk afdeling. 10: 90 % A _ex24: Andelen af indlagte patientforløb, genindlagt med psykiatrisk A-diagnose 30 dage efter udskrivelse, excl. 24t. indlæggelser 11_ex48: Andelen af indlagte patientforløb, genindlagt med psykiatrisk A-diagnose 30 dage efter udskrivelse, excl. 48t. indlæggelser 12: Andelen af indlagte patienter, der dør inden for 30 dage efter udskrivelse fra psykiatrisk afdeling 12a: Andelen af indlagte patienter, der dør under indlæggelse Resultat resultat Depressionens sværhedsgrad * opgjort på procedurekode, uanset værdikode Selvmords risiko Planlagt opfølgning Genindlæggelse 11-ex24-11_ex48: Afventer 12-12a: Afventer 100 A1 hhv. 100 A3 A2 pt 100 Dansk Depressions Database Beregningsregler version 11.0 Rev.11. august

9 1 Diagnose-, inklusionskriterier og datadefinitioner er beskrevet i Datadefinitioner for Dansk Depressions Database, version december Bruttonævner ekskluderet evt ingen indikation og ekskluderet hvis ikke i live på opgørelsesdato, giver nævner. Dansk Depressions Database Beregningsregler version 11.0 Rev.11. august

10 8 Indikatorer Indikator og standard Nævner Tæller Ekskluderede forløb Eksklusionskriterier Indikator id DDD_01_001 1a: Andelen af indlagte patientforløb, er i live 7 dage efter indlæg- der vurderes ved gelsesdatoen speciallæge i psykiatri inden for 7 dage fra indlæggelsesdatoen på psykiatrisk afdeling. Indlæggelser hvor procedure koden ZZP0010C Set og vurderet af speciallæge i psykiatri eller koden ZZP0010D Set og vurderet af speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri foreligger senest 7. indlæggelsesdøgn. Hvis procedure koden ZZV005B1 Ingen indikation for vurdering ved speciallæge i psykiatri" foreligger senest 7. indlæggelsesdøgn og der ikke i samme tidsrum findes en procedurekode for at selve vurderingen er udført. Ekskluderede forløb Datakomplethed Indikator id DDD_02_001 1b: Andelen af ambulante patientforløb, der vurderes ved speciallæge i psykiatri senest 30 dage efter 1. ambulante besøg. Indikator id DDD_03_001 2a: Andelen af indlagte patientforløb, hvor der er iværksat initial somatisk udredning inden for 2 dage fra indlæggelsesdatoen på psykiatrisk afdeling. Population B-ind hvor patienten er i live 30 dage efter første ambulante besøg. er i live 2 dage efter indlæggelsesdatoen Ambulante forløb procedure koden ZZP0010C Set og vurderet af speciallæge i psykiatri eller koden ZZP0010D Set og vurderet af speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri foreligger senest på 30. dagen efter første ambulante besøg. Indlæggelser der indgår i nævner, hvor procedure koden ZZ0149A Somatisk undersøgelse eller ZZ0149AX Somatisk udredning foreligger senest på 2. indlæggelsesdøgn. Hvis procedure koden ZZV005B1 Ingen indikation for vurdering ved speciallæge i psykiatri" foreligger senest på 30. dagen efter første ambulante besøg og der ikke i samme tidsrum findes en SKS procedurekode for at selve proceduren er udført. Hvis procedure koden AWZ17 Procedure foretaget i andet regi med tillægskode ZZ0149A eller ZZ0149AX foreligger senest på 2. indlæggelsesdøgn. Eller koden ZZV005B6 Somatisk undersøgelse foretaget i andet regi (Gammel kodning)foreligger senest på 2. indlæggelsesdøgn. Indikator id DDD_04_001 Population B-ind hvor patien- Hvis procedure koden AWZ17 Dansk Depressions Database Beregningsregler version 11.0 Rev.11. august

11 Indikator og standard Nævner Tæller Ekskluderede forløb Eksklusionskriterier 2b: Andelen af ambulante ten er i live 30 dage efter 1. ZZ0149A Somatisk undersøgelse Procedure foretaget i andet patientforløb, hvor der er ambulante besøg eller ZZ0149AX Soma- regi med tillægskode iværksat initial somatisk udredning tisk udredning foreligger se- ZZ0149A eller ZZ0149AX fore- senest 30 dage efter nest på 30. dagen efter første ligger senest 30. dagen efter 1. ambulante besøg ambulante besøg. første ambulante besøg. Ekskluderede forløb Datakomplethed Standard: 60 % Indikator id DDD_05_001 3a: Andelen af indlagte patientforløb hvor patienten vurderes vedr. sociale støttebehov senest ved udskrivelse fra psykiatrisk afdeling er i live ved udskrivelse. ZZV005C Vurdering vedrørende sociale støttebehov, foreligger senest på udskrivningsdatoen. Eller koden ZZV005B6 Somatisk undersøgelse foretaget i andet regi (Gammel kodning)foreligger senest 30. dagen efter første ambulante besøg. Indikator id DDD_06_001 3b: Andelen af ambulante patientforløb, hvor patienten vurderes vedr. sociale støttebehov senest ved afslutning af ambulant kontakt Population B-ud hvor patienten er i live ved afslutning. ZZV005C Vurdering vedr. sociale støttebehov foreligger senest ved afslutning af det ambulante forløb. Indikator id DDD_07_001 4a: Andelen af indlagte patientforløb, som får vurderet depressionssværhedsgraden ved Hamiltons Depressionsskala (HAM-D17) inden for 7 dage fra indlæggelsesdatoen på psykiatrisk afdeling Standard: 95 % er i live7 dage efter indlæggelsesdatoen. ZZV020K Vurdering af depressionssværhedsgrad med HAM-D17 ved opstart/indlæggelse og den tilhørende værdikode VPH0000 til VPH0052 foreligger senest på 7. indlæggelsesdøgn. ZZV020K foreligger, men den tilknyttede værdikode mangler. Dansk Depressions Database Beregningsregler version 11.0 Rev.11. august

12 Indikator og standard Nævner Tæller Ekskluderede forløb Eksklusionskriterier Indikator id DDD_08_001 Population B-ind hvor patienten 4b: Andelen af ambulante er i live 30 dage efter ZZV020K Vurdering af de- patientforløb, som får vurderet første ambulante besøg. pressionssværhedsgrad med depressionssværhedsgraden HAM-D17 og den tilhørende ved Hamiltons Depressionsskala værdikode VPH0000 til (HAM-D17) senest 30 dage VPH0052 foreligger efter 1. ambulante besøg senest på 30. dagen efter første ambulante besøg. Standard: 95 % Indikator id DDD_09_002 5a: Andelen af indlagte patientforløb der har fået vurderet depressionssværhedsgraden ved Hamiltons Depressionsskala (HAM-D17) ved udskrivelse fra psykiatrisk afdeling Standard: 95 % er i live ved udskrivelse. ZZV020K Vurdering af depressionssværhedsgrad med HAM-D17 og den tilhørende værdikode VPH0000 til VPH0052, foreligger imellem udskrivningsdatoen og højest 7 dage inden udskrivningsdatoen. Bemærk: dette må ikke være samme procedure kode som er brugt ved indlæggelse (Indikator 4a). Forløb hvor koden ZZV005B2 "Ingen indikation for vurdering af depressionssværhedsgrad findes med dato mellem udskrivningsdatoen og højest 7 dage inden udskrivningsdatoen, og der ikke i samme tidsrum findes en SKS procedurekode ZZV020K for selve proceduren. Ekskluderede forløb Datakomplethed ZZV020K foreligger, men den tilknyttede værdikode mangler. ZZV020K foreligger, men den tilknyttede værdikode mangler. Indikator id DDD_10_002 5b: Andelen af ambulante patientforløb der har fået vurderet depressionssværhedsgraden ved Hamiltons Depressionsskala (HAM-D17) ved afslutning af ambulant kontakt Standard: 95 % Population B-ud hvor patienten er i live ved afslutning ZZV020K Vurdering af depressionssværhedsgrad med HAM-D17 og den tilhørende værdikode VPH0000 til VPH0052, foreligger imellem udskrivningsdatoen og højest 7 dage inden udskrivningsdatoen. Bemærk: dette må ikke være samme procedure kode som er brugt ved start af ambulant forløb (Indikator 4b). Forløb hvor koden ZZV005B2 "Ingen indikation for vurdering af depressionssværhedsgrad findes med dato mellem udskrivningsdatoen og højest 7 dage inden udskrivningsdatoen, og der ikke i samme tidsrum findes en SKS procedurekode ZZV020K for selve proceduren. ZZV020K foreligger, men den tilknyttede værdikode mangler. Dansk Depressions Database Beregningsregler version 11.0 Rev.11. august

13 Indikator og standard Nævner Tæller Ekskluderede forløb Eksklusionskriterier Ekskluderede forløb Datakomplethed Indikator id DDD_11_001 6a: Andelen af indlagte patientforløb, der er undersøgt for selvmordsrisiko ved indlæggelse på psykiatrisk afdeling Indikator id DDD_12_001 6b: Andelen af ambulante patientforløb, der er undersøgt for selvmordsrisiko ved 1. ambulante besøg Indikator id DDD_13_002 7: Andelen af indlagte patientforløb, der er undersøgt for selvmordsrisiko når udskrivelse aftales med psykiatrisk afdeling Indikator id DDD_14_001 8: Andelen af ambulante patientforløb, hvor der er givet tilbud om psykoterapi senest 90 dage efter 1. ambulante besøg. Standard: afventer Indikator id DDD_15_001 9a: Andelen af indlagte patientforløb, hvor pårørende er i kontakt med henblik på ind- er i live 1 dag efter indlæggelsesdatoen. Population B-ind hvor patienten er i live ved første ambulante besøg. er i live ved udskrivelse. Population B-ind hvor patienten er i live 90 dage efter første ambulante besøg. er i live ved udskrivelse. ZZ9970FA Screening for selvmordsrisiko foreligger indenfor et døgn efter indlæggelsen (dagsforskel på højest én). ZZ9970FA Screening for selvmordsrisiko foreligger indenfor et døgn efter første ambulante besøg (dagsforskel på højest én). ZZ9970FA Screening for selvmordsrisiko foreligger højest 7 dage inden udskrivningsdatoen. Bemærk: dette må ikke være samme procedure kode som er brugt ved indlæggelse (Indikator 6a). ZZ5731 Tilbud om psykoterapi foreligger senest på 90. dagen efter første ambulante besøg. Forløb hvor SKS procedure koden BVAA5 Samtale med pårørende foreligger Forløb hvor SKS-koden ZZV005B3 "Ingen indikation for tilbud om psykoterapi" foreligger senest på 90. dagen efter første ambulante besøg og der ikke i samme tidsrum findes en kode for proceduren ZZ5731 Tilbud om Psykoterapi. ZZV005B5 "Ingen indikation for pårørendekontakt eller AWZ13B Etablering af kontakt Dansk Depressions Database Beregningsregler version 11.0 Rev.11. august

14 Indikator og standard Nævner Tæller Ekskluderede forløb Eksklusionskriterier dragelse senest ved udskrivelse senest på udskrivningsdatoen. til patientens pårørende ikke fra psykiatrisk afdeling. mulig foreligger og der ikke i samme tidsrum foreligger en Standard: 70% kode for proceduren BVAA5 Samtale med pårørende. Indikator id DDD_16_001 9b: Andelen af ambulante patientforløb, hvor pårørende er i kontakt med henblik på inddragelse senest 90 dage efter 1. ambulante besøg. Standard: 60% Population B-ind hvor patienten er i live 90 dage efter første ambulante besøg. Forløb hvor koden BVAA5 Samtale med pårørende foreligger senest på 90. dagen efter første ambulante besøg. ZZV005B5 "Ingen indikation for pårørendekontakt eller AWZ13B Etablering af kontakt til patientens pårørende ikke mulig foreligger senest på 90. dagen efter første ambulante besøg og der i samme tidsrum ikke foreligger en kode for proceduren BVAA5 Samtale med pårørende. Ekskluderede forløb Datakomplethed Indikator id DDD_17_001 10: Andelen af indlagte patientforløb, hvor der er planlagt opfølgning senest ved udskrivelse fra psykiatrisk afdeling. Indikator id DDD_19_001 11_ex24: Andelen af indlagte patientforløb, der genindlægges inden for 30 dage efter udskrivelse fra psykiatrisk afdeling. Når indlæggelseskontakter af under 24 timers varighed (på timetal) eksluderes. er i live ved udskrivelse. er i live 30 dage efter udskrivelse. AWB4 Planlagt opfølgning foreligger senest på udskrivningsdatoen. Forløb hvor patienten bliver genindlagt, med en psykdiagnose DF*, indenfor 30 dage efter udskrivelse. ZZV005B4 " Ingen indikation for planlagt opfølgning foreligger og der ikke i samme tidsrum findes en kode for proceduren AWB4 Planlagt opfølgning. Standard: afventer Indikator DDD_20_001 11_ex48: Andelen af indlagte patientforløb, der genindlægges inden for 30 dage efter Population A3 hvor patienten er i live 30 dage efter udskrivelse. Forløb hvor patienten bliver genindlagt, med en psykdiagnose DF*, indenfor 30 dage efter udskrivelse. Dansk Depressions Database Beregningsregler version 11.0 Rev.11. august

15 Indikator og standard Nævner Tæller Ekskluderede forløb Eksklusionskriterier udskrivelse fra psykiatrisk afdeling. Når indlæggelseskontakter af under 48 timers varighed (på timetal) eksluderes. Ekskluderede forløb Datakomplethed Standard: afventer Indikator id DDD_21_001 12: Andelen af indlagte patienter, der dør inden for 30 dage efter udskrivelse fra psykiatrisk afdeling. Population A2 pt hvor patienten er i live ved seneste udskrivelse. Patienter hvor der foreligger en CPR statuskode for død senest 30 dage efter udskrivningsdatoen. Der er gået mindre end 30 dage siden udskrivelse. Standard: afventer Indikator id DDD_22_001 12a: Andelen af indlagte patienter, der dør inden for 30 dage efter udskrivelse fra psykiatrisk afdeling. Population A2 pt Patienter hvor der foreligger en CPR statuskode for død senest på udskrivningsdatoen. Standard: afventer Dansk Depressions Database Beregningsregler version 11.0 Rev.11. august

16 9 Datagrundlag, registreringskomplethed og datakomplethed Procedurekoderne vil altid fremgå med en dato, og datakompletheden vil derfor altid være 100%. Registreringskompletheden vil for Indikator 4a, 4b, 5a og 5b afhænge af om værdikoden for HAM-D17 er registreret. 10 Variable For specifikation henvises til Dansk Depressionsdatabase Datadefinitioner. Dansk Depressions Database Beregningsregler version 11.0 Rev.11. august

Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret. Version 11.

Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret. Version 11. Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret Version 11.5 Dato for seneste revidering: 01.10.2017 Indhold 1 Indledning... 3 2 Opbygning

Læs mere

Dansk Depressionsdatabase. Datadefinitioner

Dansk Depressionsdatabase. Datadefinitioner Dansk Depressionsdatabase Datadefinitioner Version 1.6 16. december 2013 2 Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatk Vest c/o Regionshuset Århus, Olof Palmes Allé 15, DK-8200 Århus N Telefon:

Læs mere

Skizofreni via LPR: beregningsregler Version 2015d

Skizofreni via LPR: beregningsregler Version 2015d Skizofreni via LPR: beregningsregler Version 2015d Patientgrundlag Kun patienter med en indlæggelse eller et ambulant forløb med skizofrenidiagnose og uden tillægskoden for mental observant indgår i grundlaget

Læs mere

Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) National årsrapport 2011

Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) National årsrapport 2011 Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) National årsrapport 2011 1. januar 2011-31. december 2011 Dato 13.04.2012 Postadresse: Kompetencecenter Vest for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik

Læs mere

ADHD database Implementering i BUP Danske regioner. ADHD-database RKKP (DR) Kompetencecenter Syd

ADHD database Implementering i BUP Danske regioner. ADHD-database RKKP (DR) Kompetencecenter Syd ADHD database Implementering i BUP Danske regioner ADHD-database RKKP (DR) Kompetencecenter Syd November; 2012 HKD KLASSIFIKATION ICD-10 DIAGNOSE (HKD) Uopmærksomhed Hyperaktivitet + + Impulsivitet + Adfærdsforstyrrelse

Læs mere

Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud: Beregningsregler Udarbejdet af den kliniske epidemiolog

Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud: Beregningsregler Udarbejdet af den kliniske epidemiolog Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud: Beregningsregler Udarbejdet af den kliniske epidemiolog Nr. Indikatorområde Indikator Nævner Tæller Ekskluderede patienter Uoplyst 1 Præoperativ optimering

Læs mere

BUP-ADHD-database. Datadefinitioner. Version 3.11 31. august 2015

BUP-ADHD-database. Datadefinitioner. Version 3.11 31. august 2015 BUP-ADHD-database Datadefinitioner Version 3.11 31. august 2015 Center for klinisk epidemiologi, Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (KCEB-syd), OUH Datadefinitionerne er udarbejdet af Styregruppen

Læs mere

Skizofreni Henvendelser fra regionerne gennemgang: Pr. 18.02.2014 Version 2.1

Skizofreni Henvendelser fra regionerne gennemgang: Pr. 18.02.2014 Version 2.1 Skizofreni Henvendelser fra regionerne gennemgang: Pr. 18.02.2014 Version 2.1 Henvendelse Jeg har fået et spørgsmål vedr. indikator 2a og b: Svar Svar: Nej, I har helt ret. Datadefinitionerne er blevet

Læs mere

DANSK DEPRESSIONSDATABASE FREQENTLY ASKED QUESTIONS

DANSK DEPRESSIONSDATABASE FREQENTLY ASKED QUESTIONS Problemstilling/handling/kommentarer Inklusion & indberetning Skal en ydelse, f.eks. selvmordsscreening, der er registreret i et system (f.eks. Middelfart) registreres igen i et andet system (f.eks. Kolding-Vejle)

Læs mere

SKIZOFRENI. Datadefinitioner for Den Nationale Skizofreni Database

SKIZOFRENI. Datadefinitioner for Den Nationale Skizofreni Database SKIZOFRENI Datadefinitioner for Den Nationale Skizofreni Database Version 5.0 December 2015 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OMFATTEDE ENHEDER... 3 3. DIAGNOSE- OG INKLUSIONSKRITERIER... 3 5.

Læs mere

Beregningsregler for indikatorer i DrKOL

Beregningsregler for indikatorer i DrKOL 1 Beregningsregler for indikatorer i DrKOL Patientpopulation 1 Inklusionskriterier Alle ambulante patienter 30 år med følgende diagnose som aktionsdiagnose: DJ44.X Kronisk obstruktiv lungesygdom, anden.

Læs mere

Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression)

Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) National årsrapport 2013 1. oktober 2012-31. december 2013 Dato 20.05.2014 Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende

Læs mere

Dansk Depressions Database

Dansk Depressions Database Dansk Depressions Database National årsrapport 2014 1. oktober 2013-31. december 2014 Dato 21.05.2015 Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser)

Læs mere

Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud Beregningsgrundlag udarbejdet af den kliniske epidemiolog Revideret marts 2017

Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud Beregningsgrundlag udarbejdet af den kliniske epidemiolog Revideret marts 2017 Nr. Indikatorområde Indikator Nævner Tæller Ekskluderede patienter Bemærkninger/uplyst 1 Præoperativ optimering Andelen af patienter der er set og vurderet af speciallæge eller af læge i hoveduddannelses

Læs mere

Databasen for Astma. Datadefinitioner

Databasen for Astma. Datadefinitioner Databasen for Astma Datadefinitioner Version 2.0 Oktober 2016 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 4 2. OMFATTEDE ENHEDER... 4 3. DIAGNOSE- OG INKLUSIONSKRITERIER... 4 3.1 Patient population 1: Ambulante

Læs mere

Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. DrKOL. Datadefinitioner

Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. DrKOL. Datadefinitioner Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom DrKOL Datadefinitioner Version 3.5 Marts 2015 2 Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (DrKOL) Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik

Læs mere

BUP-ADHD. National årsrapport 2014. 1. januar 2014-31. december 2014. Dato 04.09.2015

BUP-ADHD. National årsrapport 2014. 1. januar 2014-31. december 2014. Dato 04.09.2015 BUP-ADHD National årsrapport 2014 1. januar 2014-31. december 2014 Dato 04.09.2015 Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser) og Regionernes Kliniske

Læs mere

DrHOFTEBRUD. Beregningsgrundlag udarbejdet af den kliniske epidemiolog på den nye indikatorsæt med opstart i december 2014

DrHOFTEBRUD. Beregningsgrundlag udarbejdet af den kliniske epidemiolog på den nye indikatorsæt med opstart i december 2014 DrHOFTEBRUD. Beregningsgrundlag udarbejdet af den kliniske epidemiolog på den nye indikatorsæt med opstart i december 2014 Nr. Indikatorområde Indikator Nævner Tæller Ekskluderede patienter Bemærkninger/uplyst

Læs mere

Program orienteringsmøder ADHD database

Program orienteringsmøder ADHD database Program orienteringsmøder ADHD database Velkomst v/ databasekontaktperson Line Riis Jølving Præsentation af ADHD databasen v/ styregrupperepræsentant, herunder: - Gennemgang af indikatorer Præsentation

Læs mere

Palliativ Database. datasæt og rapporteringsindhold

Palliativ Database. datasæt og rapporteringsindhold Palliativ Database Specifikation af Palliativdatabases indikatorer, datasæt og rapporteringsindhold 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKTION... 4 2 PATIENTFORLØBETS REGISTRERINGER... 5 3 DATAFLOW FRA INDDATA

Læs mere

BUP-ADHD-database. Datadefinitioner. Version oktober 2016

BUP-ADHD-database. Datadefinitioner. Version oktober 2016 BUP-ADHD-database Datadefinitioner Version 3.13 25. oktober 2016 Center for klinisk epidemiologi, Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (KCEB-syd), OUH Datadefinitioner er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Depressions Database

Dansk Depressions Database Dansk Depressions Database National årsrapport 2015 1. oktober 2014-31. december 2015 Dato 25.05.2016 Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser)

Læs mere

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015 Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september 216 Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 215 Denne opgørelse er baseret på sygehusenes indberetninger til Landspatientregisteret og omhandler patienters erfarede

Læs mere

Vejledning/information i forhold til Nem Kvalitet i Psykiatriens LIS

Vejledning/information i forhold til Nem Kvalitet i Psykiatriens LIS Vejledning/information i forhold til Nem Kvalitet i Psykiatriens LIS Skriv tekst Denne vejledning/information beskriver monitorering i forhold til delelementerne i Nem Kvalitet. Vejledningen/informationen

Læs mere

Psykiatri opfølgning på mål

Psykiatri opfølgning på mål Psykiatri opfølgning på mål Mål Indikator Mål Status november 2014 Aktuel fremdrift/ Pakkeforløb for de vigtigste diagnoser er Alle patienter med samme sygdomsbillede tilbydes samme behandlingsforløb i

Læs mere

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Ortopædkirurgisk Afdeling, Hospitalsenhed Vest Side 1 af 28 Indholdsfortegnelse Hvornår bruges Afslut, Overflyt samt Skift opholdsadresse...3 Akut indlæggelse

Læs mere

Monitorering af indlæggelse af nyfødte metodebeskrivelse

Monitorering af indlæggelse af nyfødte metodebeskrivelse SAL/CHHV 1. mar. 2016 Monitorering af indlæggelse af nyfødte metodebeskrivelse Baggrund Monitorering af indlæggelse af nyfødte omfatter opgørelser af indlæggelsesvarighed og genindlæggelser af nyfødte.

Læs mere

Skizofrenidatabasen: Hvordan validiteten forsvandt ved overgangen til LPR og hvad vi gør for at genopbygge den

Skizofrenidatabasen: Hvordan validiteten forsvandt ved overgangen til LPR og hvad vi gør for at genopbygge den Skizofrenidatabasen: Hvordan validiteten forsvandt ved overgangen til LPR og hvad vi gør for at genopbygge den Lone Baandrup, læge, ph.d. Dokumentalist i skizofrenidatabasen Den Nationale Skizofrenidatabase

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af skizofreni i perioden januar 2011 december 2011

Kvaliteten i behandlingen af skizofreni i perioden januar 2011 december 2011 Kvaliteten i behandlingen af skizofreni i perioden januar 2011 december 2011 Kvaliteten i behandlingen af skizofreni er i denne rapport opgjort i forhold til de følgende indikatorer: Udredning speciallæge

Læs mere

3.2 Patient population 2: Receptpopulation

3.2 Patient population 2: Receptpopulation 1 Beregningsregler for indikatorer i Database for Astma i Danmark Opgørelsesåret: 1. juli til 30. juni OBS: Til afgrænsning af populationen benyttes perioden 1. januar til 31. december. Opgørelsesåret

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt Kvaliteten i behandlingen af patienter med hjertesvigt Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 21. juni 2009 20. 1 Indholdsfortegnelse Resultater... 4 Ekkokardiografi

Læs mere

DANSK TVÆRFAGLIGT REGISTER FOR

DANSK TVÆRFAGLIGT REGISTER FOR DANSK TVÆRFAGLIGT REGISTER FOR HOFTENÆRE LÅRBENSBRUD Datadefinitioner Version 3.1 Januar 2016 2 Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud Postadresse: Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og

Læs mere

Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 240 Offentligt

Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 240 Offentligt Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 240 Offentligt N O T A T Notat vedrørende interne ventetider for 8 udvalgte kræftoperationer, 1. halvår 2007* (foreløbig opgørelse). I dette notat vises

Læs mere

Skizofreni Voksne. 1. januar 2012 31. december 2012. Den Nationale Skizofrenidatabase. National årsrapport 2012. Version 1.0

Skizofreni Voksne. 1. januar 2012 31. december 2012. Den Nationale Skizofrenidatabase. National årsrapport 2012. Version 1.0 Skizofreni Voksne Den Nationale Skizofrenidatabase National årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Version 1.0 Indeværende rapport er udarbejdet i et samarbejde mellem databasens styregruppe,

Læs mere

DRG-data i Sundhedsdatastyrelsen. Lars Falsted Karlsen og Katrine Facius Afdelingen for Dataformidling og Forskerservice

DRG-data i Sundhedsdatastyrelsen. Lars Falsted Karlsen og Katrine Facius Afdelingen for Dataformidling og Forskerservice DRG-data i Sundhedsdatastyrelsen Lars Falsted Karlsen og Katrine Facius Afdelingen for Dataformidling og Forskerservice LPR DRGgrupperet LPR esundhed 2 Hvad er Landspatientregisteret (LPR)? Nationalt register

Læs mere

Vejledning i udtræk fra Landspatientregisteret

Vejledning i udtræk fra Landspatientregisteret Vejledning i udtræk fra Landspatientregisteret Hvilken type data indeholder Landspatientregisteret (LPR)? Hvordan er registeret bygget op? Hvordan laver man en udtræksspecifikation fra registeret og hvad

Læs mere

Indlæggelses kvikguide

Indlæggelses kvikguide Indlæggelses kvikguide Indhold Denne kvikguide indeholder følgende emner Emne Side Indlæggelse via Akutafd./AVA 2 direkte på sengeafsnit 2 direkte på Intensiv 2 booket (og se bookede patienter) 2 Indlæggelse

Læs mere

De nationale indikatorer fordelt på sygehus niveau

De nationale indikatorer fordelt på sygehus niveau De nationale indikatorer fordelt på sygehus niveau De 8 nationale mål og tilhørende indikatorer 2 Resultaterne fra den første status rapport 3 Resultaterne fra den første status rapport (fortsat 4 Region

Læs mere

DrHOFTEBRUD. Beregningsgrundlag udarbejdet af den kliniske epidemiolog på den nye indikatorsæt med opstart i december 2014

DrHOFTEBRUD. Beregningsgrundlag udarbejdet af den kliniske epidemiolog på den nye indikatorsæt med opstart i december 2014 DrHOFTEBRUD. Beregningsgrundlag udarbejdet af den kliniske epidemiolog på den nye indikatorsæt med opstart i december 2014 Nr. Indikatorområde Indikator Nævner Tæller Ekskluderede patienter Uoplyst 1 Præoperativ

Læs mere

Bilag til. Forløbsprogram for rehabilitering af børn og unge med erhvervet hjerneskade

Bilag til. Forløbsprogram for rehabilitering af børn og unge med erhvervet hjerneskade Bilag til Forløbsprogram for rehabilitering af børn og unge med erhvervet hjerneskade Beskrivelse af dataopgørelser & dataopgørelser i form af tabeller og grafik Beskrivelse af dataopgørelser til Forløbsprogram

Læs mere

Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. DrKOL. Datadefinitioner

Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. DrKOL. Datadefinitioner Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom DrKOL Datadefinitioner Version 3.10 November 2017 2 Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (DrKOL) Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram

Læs mere

BUP-ADHD. National årsrapport 2013. 1. januar 2013-31. december 2013. Dato 18.12.2014

BUP-ADHD. National årsrapport 2013. 1. januar 2013-31. december 2013. Dato 18.12.2014 BUP-ADHD National årsrapport 2013 1. januar 2013-31. december 2013 Dato 18.12.2014 Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser) og Regionernes Kliniske

Læs mere

Monitorering af indlæggelse af nyfødte dokumentation

Monitorering af indlæggelse af nyfødte dokumentation 25. september 2017 SALS CHHV Monitorering af indlæggelse af nyfødte dokumentation Baggrund Monitorering af indlæggelse af nyfødte omfatter opgørelser af indlæggelsesvarighed, udskrivningstidspunkt og genindlæggelse

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 16/01463 14. september 2016 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i psykiatrien Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i psykiatrien.

Læs mere

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Nærværende dokumentet beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

Skizofreni Børn og unge

Skizofreni Børn og unge Skizofreni Børn og unge National årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Ukommenteret version 1.0 Indeværende rapport er udarbejdet i et samarbejde mellem databasens styregruppe, Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression)

Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) National årsrapport 2012 1. oktober 2011-30. september 2012 Dato 08.04.2013 Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af. patienter med hjertesvigt

Kvaliteten i behandlingen af. patienter med hjertesvigt Kvaliteten i behandlingen af patienter med hjertesvigt Region Nordjylland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 21. juni 2010 20. juni 2011 1 Indholdsfortegnelse Resultater...

Læs mere

Specifikation af Søvnapnødatabasenss

Specifikation af Søvnapnødatabasenss Søvnapnø Database Specifikation af Søvnapnødatabasenss indikatorer, datasæt og rapporteringsindhold 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKTION... 4 2 PATIENTFORLØBETS REGISTRERINGER... 5 3 DATAFLOW FRA INDDATA

Læs mere

Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. DrKOL. Datadefinitioner

Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. DrKOL. Datadefinitioner Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom DrKOL Datadefinitioner Version 3.9 November 2016 2 Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (DrKOL) Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik

Læs mere

Skizofreni Børn og unge. National årsrapport 2014

Skizofreni Børn og unge. National årsrapport 2014 Skizofreni Børn og unge National årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Indeværende rapport er udarbejdet i et samarbejde mellem databasens styregruppe, Kompetencecenter for Klinisk kvalitet

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med skizofreni

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med skizofreni Kvaliteten i behandlingen af patienter med skizofreni Region Midtjylland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 1. januar 2010 31. december 2010 1 Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

Vejledning i udtræk fra Landspatientregisteret

Vejledning i udtræk fra Landspatientregisteret 27. juni 2017 Vejledning i udtræk fra Landspatientregisteret Hvilken type data indeholder Landspatientregisteret (LPR)? Hvordan er registeret bygget op? Hvordan laver man en udtræksspecifikation fra registeret,

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 16/01463 8. februar 2017 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i psykiatrien Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i psykiatrien.

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien 2011

Benchmarking af psykiatrien 2011 N O T A T 04-12-2012 Benchmarking af psykiatrien 2011 1. Organisering, kapacitet og søgning til psykiatrien Side 2 Tabel 1. Normerede sengepladser i børne- ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien inklusiv

Læs mere

Beregningsprincipper i NIP-hjerteinsufficiens indikatorberegninger (revideret nov. 2011)

Beregningsprincipper i NIP-hjerteinsufficiens indikatorberegninger (revideret nov. 2011) Beregningsprincipper i NIP-hjerteinsufficiens indikatorberegninger (revideret nov. 2011) Nedenstående tabel viser, hvordan indikatoropfyldelsesgraden for de forskellige indikatorer er beregnet i NIP-hjerteinsufficiens.

Læs mere

Registreringsskema i Hjerteinsufficiens

Registreringsskema i Hjerteinsufficiens Registreringsskema i Hjerteinsufficiens På hvilke patienter skal dette skema udfyldes (inklusionskriterier)? 1. Patienter 18 år, med førstegangsdiagnosticeret hjerteinsufficiens som aktionsdiagnose (A-diagnose)

Læs mere

FÆLLESINDHOLD 2010 SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB FÆLLESINDHOLD 2010

FÆLLESINDHOLD 2010 SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB FÆLLESINDHOLD 2010 SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER FÆLLESINDHOLD 2010 SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB FÆLLESINDHOLD 2010 Den 22. december 2009 J.nr.: 4000-V1074-09 CSC Scandihealth A/S P.O.

Læs mere

BUP-ADHD. National årsrapport januar december Dato Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP)

BUP-ADHD. National årsrapport januar december Dato Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) BUP-ADHD National årsrapport 2016 1. januar 2016-31. december 2016 Dato 29.08.2017 Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) 1 Herværende BUP-ADHD s Nationale årsrapport er udarbejdet i et

Læs mere

Gerontopsykiatrien belyst gennem tal

Gerontopsykiatrien belyst gennem tal Gerontopsykiatrien belyst gennem tal 23-26. Ud fra esundhed (dvs LandsPatientRegisteret) og Lægemiddelstatistikken er følgende opgjort. Der er set på 7+ årige indlagte eller i ambulant forløb i psykiatrien

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 01-10-2013 17:00 H6 + H7. Psykiatriudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 01-10-2013 17:00 H6 + H7. Psykiatriudvalget - mødesager DAGSORDEN Psykiatriudvalget - mødesager MØDETIDSPUNKT 01-10-2013 17:00 MØDESTED H6 + H7 MEDLEMMER Arly Eskildsen Birgit Tystrup Finn Rudaizky Hanne Andersen Lise Müller Maja Holt Højgaard Nina Berrig Side

Læs mere

Appendiks til rapporten Takster i faste rammer. Datadokumentation. Januar 2012

Appendiks til rapporten Takster i faste rammer. Datadokumentation. Januar 2012 Appendiks til rapporten Takster i faste rammer Datadokumentation Januar 2012 Xenia Brun Hansen COHERE - Centre of Health Economics Research Syddansk Universitet E-mail: xbh@sam.sdu.dk 1 Indledning Dette

Læs mere

DANSK KVALITETSDATABASE FOR FØDSLER. Datadefinitioner

DANSK KVALITETSDATABASE FOR FØDSLER. Datadefinitioner DANSK KVALITETSDATABASE FOR FØDSLER Datadefinitioner Version 4 Maj 2016 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 2. OMFATTEDE ENHEDER... 3 3. DIAGNOSE- OG INKLUSIONSKRITERIER... 3 4. DATADEFINITIONER I

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANVENDELSE AF DATALEVERANCER

VEJLEDNING TIL ANVENDELSE AF DATALEVERANCER Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 16/01463 16. februar 2017 VEJLEDNING TIL ANVENDELSE AF DATALEVERANCER Monitorering af udredningsretten i psykiatrien Denne vejledning er udarbejdet for at understøtte

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Regnskab 2013 Indledning Den 1. januar 2012 trådte store ændringer i den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet

Læs mere

Diagnose- og Procedure Registrerings kvikguide

Diagnose- og Procedure Registrerings kvikguide Diagnose- og Procedure Registrerings kvikguide Indhold Denne kvikguide indeholder følgende emner Emne Side Generelt Cosmic kontakt / LPR kontakt 2 SKS SKS browser 3 SKS koder nye 3 Stamafdeling og lokalitet

Læs mere

DANSK TVÆRFAGLIGT REGISTER FOR

DANSK TVÆRFAGLIGT REGISTER FOR DANSK TVÆRFAGLIGT REGISTER FOR HOFTENÆRE LÅRBENSBRUD Datadefinitioner Version 3.0 September 2015 2 Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud Postadresse: Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet

Læs mere

DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling. Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift

DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling. Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift Den gode psykiatriske afdeling Den gode psykiatriske afdeling skal være med til at skabe

Læs mere

Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni

Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at afdække ændringer behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni

Læs mere

Registreringsomlægninger

Registreringsomlægninger Regionshuset Viborg Psykiatri- og Social Administrationen Planlægningsafdelingen Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Registreringsomlægninger Besøgstyper

Læs mere

Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien. Frekvens for offentliggørelse af indikatorer for tvang i psykiatrien.

Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien. Frekvens for offentliggørelse af indikatorer for tvang i psykiatrien. Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien Notatet beskriver og dokumenterer de indikatorer, der af Task Force for Psykiatriområdet er foreslået til monitorering af tvang i psykiatrien

Læs mere

FÆLLESINDHOLD 2014 ÆNDRINGER I RELATION TIL ÆNDRINGER I GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OPUS PATIENTFORLØB. Dato 17. december 2013. J.nr.

FÆLLESINDHOLD 2014 ÆNDRINGER I RELATION TIL ÆNDRINGER I GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OPUS PATIENTFORLØB. Dato 17. december 2013. J.nr. ÆNDRINGER I RELATION TIL FÆLLESINDHOLD 2014 FÆLLESINDHOLD 2014 ÆNDRINGER I GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OPUS PATIENTFORLØB Dato 17. december 2013 J.nr.: 4000-V2213-13 CSC Scandihealth A/S P.O. Pedersens Vej 2

Læs mere

Indhold. Systemændringer i PAS og WebPAS Pr. 10. juni 2015

Indhold. Systemændringer i PAS og WebPAS Pr. 10. juni 2015 Systemændringer i PAS og WebPAS Pr. 10. juni 2015 Følgende vejledning indeholder en beskrivelse af de funktionsmæssige ændringer, der implementeres i PAS og WebPAS pr. 10. juni 2015. Vejledningen sendes

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien

Benchmarking af psykiatrien Benchmarking af psykiatrien 2015 Indhold 1. Organisering og kapacitet i psykiatrien... 2 2. Antal patienter i psykiatrisk behandling... 8 3. Aktivitet i børne- og ungdomspsykiatrien... 11 4. Aktivitet

Læs mere

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid til operation på tværs af regioner, 2015

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid til operation på tværs af regioner, 2015 Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september 216 Ventetid til operation på tværs af regioner, 215 Denne opgørelse omhandler patienters erfarede ventetid til behandling på danske sygehuse, specifikt aktivitet på de

Læs mere

Kvalitetsmål ventetid ved første kontakt

Kvalitetsmål ventetid ved første kontakt Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 14/18262 Dato: 1. maj 2014 Udarbejdet af: Hanne Staghøj Markussen E-mail: hsm@rsyd.dk Telefon: 20460627 Version: 1.0 Notat

Læs mere

Konvertering af LPR-kontakter ved skift af sygehus-afdelingskoder

Konvertering af LPR-kontakter ved skift af sygehus-afdelingskoder Konvertering af LPR-kontakter ved skift af sygehus-afdelingskoder Sundhedsstyrelsen, Sundhedsdokumentation 22. juni 2011 Indhold: 1 Baggrund... 2 1.1 Anvendte forkortelser og termer... 2 2 Generelle retningslinjer...

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien 2011

Benchmarking af psykiatrien 2011 N O T A T Benchmarking af psykiatrien 2011 11-11-2012 Sag nr. 12/97 Dokumentnr. 44253/12 Asger Rønn Jensen Casper Højgaard Mikkelsen Marie Bussey Rask Tel. 35298197 E-mail: Mbk@regioner.dk 1. Organisering,

Læs mere

INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006*

INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006* INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 10 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Selvmord og selvmordsforsøg - en skade 2. Om rapporten 3 Uddrag 3. Anmeldelser - hele landet og regionalt 5

Selvmord og selvmordsforsøg - en skade 2. Om rapporten 3 Uddrag 3. Anmeldelser - hele landet og regionalt 5 INDHOLD Selvmord og selvmordsforsøg - en skade 2 Om rapporten 3 Uddrag 3 Anmeldelser - hele landet og regionalt 5 Køns- og aldersfordeling i de anmeldte sager 6 Fordelingen af anmeldelser på behandlingssteder

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/900250 8. februar 2017 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i somatikken Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i somatikken.

Læs mere

Specifikation af ydelser fra RKKP til kliniske kvalitetsdatabaser, databasernes styregrupper og regioner Version juni 2014

Specifikation af ydelser fra RKKP til kliniske kvalitetsdatabaser, databasernes styregrupper og regioner Version juni 2014 Specifikation af ydelser fra RKKP til kliniske kvalitetsdatabaser, databasernes styregrupper og regioner Version juni 2014 Specifikationen er udarbejdet af Databasernes Fællessekretariat med input fra

Læs mere

KØS. DRG Konference Undervisningsdag Onsdag d. 4. oktober 2017

KØS. DRG Konference Undervisningsdag Onsdag d. 4. oktober 2017 KØS DRG Konference Undervisningsdag Onsdag d. 4. oktober 2017 OVERBLIK DRG-systemet Grupperingslogik Inddata Takstberegning Uddata Anvendelse 2 Dagsorden Praktisk Datagrundlag Tilgangsmuligheder KØS Avanceret

Læs mere

GRUPPERING PLUS INTRODUKTION TIL VISUAL- OG INTERAKTIVDRG

GRUPPERING PLUS INTRODUKTION TIL VISUAL- OG INTERAKTIVDRG GRUPPERING PLUS INTRODUKTION TIL VISUAL- OG INTERAKTIVDRG Katarina Bjerg-Holm Sundhedsdokumentation Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Statens Serum Institut DRG GRUPPERING Opbygningen

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Regnskab 2014 Indledning Stevns Kommunes udgifter til Kommunal Medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF) udgjorde

Læs mere

BESKRIVELSE af MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE af MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 BESKRIVELSE af MONITORERINGSMODEL Monitorering af pakkeforløb for stabil angina pectoris Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

HOHA er defineret som en positiv mikrobiologisk resultat for Clostridium difficile (PCR eller

HOHA er defineret som en positiv mikrobiologisk resultat for Clostridium difficile (PCR eller Notat om fejl i tal for Clostridium difficile d. 19. november 2015 Sammenfatning I september 2015 blev der fundet en fejl i kodningen af HAIBA s case definition, idet enkelte infektioner blev talt dobbelt.

Læs mere

DrKOL. Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom

DrKOL. Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom DrKOL Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom National årsrapport 2011 1. januar 2011 31. december 2011 Version 3, kommenteret April 2012 2 Indtil 31. december 2011: Det Nationale Indikatorprojekt

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt Kvaliteten i behandlingen af patienter med hjertesvigt Region Hovedstaden Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 21. juni 2009 20. 1 Indholdsfortegnelse Generelle kommentarer

Læs mere

Indhold. Systemændringer i PAS og WebPAS Pr. 8. juni 2016

Indhold. Systemændringer i PAS og WebPAS Pr. 8. juni 2016 Systemændringer i PAS og WebPAS Pr. 8. juni 2016 Indhold 1. HE - Henvisning... 2 1.1 Omvisitering af ekstern henvisning ud af regionen eller til privat aktør med tilknyttet indskrivning... 2 1.2 Automatisk

Læs mere

Afgrænset søgning (AGN): Søgebilledet afgrænset søgning kan kaldes frem både fra indlæggelses-, ambulantskade- og fødselsmenuen.

Afgrænset søgning (AGN): Søgebilledet afgrænset søgning kan kaldes frem både fra indlæggelses-, ambulantskade- og fødselsmenuen. Kort vejledning til brugen af Afgrænset søgning AGN: Afgrænset søgning (AGN): Søgebilledet afgrænset søgning kan kaldes frem både fra indlæggelses-, ambulantskade- og fødselsmenuen. Menupunktet: AGN Bestillingsbilledet:

Læs mere

Udvikling i indlæggelsesvarighed for somatiske sygehusindlæggelser

Udvikling i indlæggelsesvarighed for somatiske sygehusindlæggelser Udvikling i indlæggelsesvarighed for somatiske sygehusindlæggelser Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at undersøge udviklingen i varigheden af indlæggelser i det somatiske

Læs mere

FÆLLESINDHOLD 2010 SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB FÆLLESINDHOLD 2010

FÆLLESINDHOLD 2010 SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB FÆLLESINDHOLD 2010 SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER FÆLLESINDHOLD 2010 SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB FÆLLESINDHOLD 2010 Den 13. november 2009 J.nr.: 4000-V1074-09 CSC Scandihealth A/S P.O.

Læs mere

Beregningsregler for indikatorer i DrKOL

Beregningsregler for indikatorer i DrKOL 1 Beregningsregler for indikatorer i DrKOL Patientpopulation 1 Inklusionskriterier Alle ambulante patienter 30 år med følgende diagnose som aktionsdiagnose: DJ44.X Kronisk obstruktiv lungesygdom, anden.

Læs mere

Frekvensen er to årlige offentliggørelser af indikatorerne for løbende år, hvilket vil sige 12 på hinanden følgende måneder.

Frekvensen er to årlige offentliggørelser af indikatorerne for løbende år, hvilket vil sige 12 på hinanden følgende måneder. Center for Sundhedsanalyser, Lægemiddelstatistik og Sundhedsdataprogrammet 28. september 2016 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien Notatet beskriver og dokumenterer de indikatorer, der

Læs mere

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest - anvendes kun i afdelinger der kører fuld drift af MIDT-EPJ (Anæstesiologisk Afdeling 1. udgave) generelle problemstillinger Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 21 Kort om: Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Hovedkonklusioner Almen praksis er hyppigt i kontakt med patienter

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for ustabil angina pectoris og akut myokardieinfakt uden ST-elevation Denne vejledning indeholder,

Læs mere

BUP-ADHD. National årsrapport januar december Dato

BUP-ADHD. National årsrapport januar december Dato BUP-ADHD National årsrapport 2015 1. januar 2015-31. december 2015 Dato 28.09.2016 Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser) og Regionernes Kliniske

Læs mere

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt Nærværende dokumentet beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere