Problemknusersamling. Digital post og fjernprint

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Problemknusersamling. Digital post og fjernprint"

Transkript

1 Problemknusersamling Digital post og fjernprint 1

2 Indhold Forord 3 Hedensted: Den papirløse afdeling sæt ambitiøse mål 4 Syddjurs: Ændr skabeloner for at sende digitale breve 5 Næstved: Effektiviser de digitale breve 6 Næstved: Digitale breve uden fysiske underskrifter 7 Gribskov: Tovejskommunikation med Digital post 8 Sorø: Inddrag medarbejdere og borgere 9 Varde: Netværk og digitale dyster 10 Favrskov: Hold styr på statistikken for Digital post og fjernprint 11 Bornholm og Brøndby: Følg op på strategiske mål og dokumenter gevinster 12 Odder: Succeshistorier om Digital post og fjernprint 13

3 3 Forord Implementeringen af Digital post og fjernprint er en central opgave i kommunernes digitaliseringsindsats. Den fælleskommunale og den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og Lov om Offentlig Digital post betyder for alvor farvel til papiret. Kommunerne skal nemlig digitalisere deres udgående breve fra henholdsvis 2013 til virksomheder og 2014 for borgere. Kommunerne er allerede godt i gang, og der er et væld af erfaringer, som det er meget vigtigt at synliggøre til gavn for samtlige kommuner. KL gennemfører i efteråret 2011 foråret 2012 projektet Optimering af Digital post og fjernprint. Eksempelsamlingen her er en del af projektets leverancer. I projektet har KL været meget opmærksomme på at skabe videndeling, erfaringsudveksling og synergi, der til sammen bidrager til en effektiv og hurtig implementering af Digital post og fjernprint. Det betyder, at effektiviseringsgevinsterne kan indhentes hurtigere. Hvad er en problemknuser? Tanken om en problemknuser blev født under et projektmøde i september Vi ønskede med en lidt anden tilgang at fremhæve, hvordan et problem under forberedelse eller ibrugtagning af Digital post og fjernprint var blevet løst i en kommune. En problemknuser er derfor et kommunalt eksempel, som kendt fra andre sammenhænge, men udgangspunktet er som ofte et problem og dets løsning eller et godt tip til andre. Problemknuser-samlingen De udvalgte 10 problemknusere falder inden for temaer som teknik, lovgivning, business case, gevinstopfølgning og kommunikation. Eksemplerne er udvalgte, fordi de er højaktuelle i forhold til de udfordringer, som flere kommuner står overfor. Samlingen er baseret på eksempler i perioden oktober 2011 marts 2012, og derfor omhandler de tekniske eksempler Doc2Mail fjernprintløsningen. Vi håber, at jeres kommune får glæde af eksempelsamlingen. Tak til alle de kommuner, der har deltaget. God læsning! Ghita Thiesen, kontorchef, Arbejdsgange og It-arkitektur, KL

4 4 Hedensted: Den papirløse afdeling sæt ambitiøse mål Hvad nu hvis vi ikke havde printere eller kopimaskiner? Hedensted Kommune har sat sig målet om en papirløs Løn og Personale Afdeling. Foreløbigt har kommunen fjernet papirbreve om året. Den papirløse afdeling I en tid med knappe ressourcer er der mange arbejdstimer at hente, hvis papirbunkerne reduceres. Hertil kommer besparelser på porto og materialer. Derfor introducerede Hedensted Kommune tanken om at blive papirløs i Løn og Personale. Det hele startede med lønsedlerne, og der var en bred og god opbakning fra kommunens medarbejdere. Herefter tog kommunen fat i at digitalisere ansættelsesprocessen dvs. stillingsopslag, bekræftelse af modtagne ansøgninger, indkaldelser til samtaler og afslag. Hedensted arbejder systematisk med at fjerne papiret både indgående, cirkulerende og udgående. Der sker eksempelvis ved løbende at sætte det papirløse tema på dagsordenen på personalemøder. Gevinsten er soleklar Gennem de seneste år er Løn og Personale reduceret med ca. 2,7 stillinger svarende til ca. 15 % af normeringen. Kommunen vurderer, at digitaliseringen har realiseret 2,4 stillinger. På denne måde er det blevet muligt at løse opgaverne med en lavere normering, uden at de tilbageværende medarbejdere har skullet løbe hurtigere. En anden gevinst er, at mange opgaver nu løses med en bedre og mere sikker kvalitet. Interne indberetninger sker nu eksempelvis via intelligente, digitale blanketter, der automatisk tjekker, at data er korrekte og fyldestgørende. KL anbefaler en fokuseret og struktureret implementeringsindsats. Casen fortæller, at der er tale om en kontinuerlig indsats, hvor der systematisk arbejdes med at fjerne papiret. Det stiller blandt andet krav til ejerskab og organisering.

5 5 Syddjurs: Ændr skabeloner for at sende digitale breve Med en ny brevskabelon er Syddjurs Kommune klar til at sende breve til Digital post og fjernprint. Hele den administrative organisation er blevet inddraget i processen. Brevskabelon der passer til Digital post og fjernprint Designet på kommunes generelle brevskabelon er blevet ændret, så den nu passer til at blive sendt til Digital post og fjernprint. Ændringen er et nødvendigt skridt for at sende breve til Digital post og fjernprint. I forbindelse med den nye skabelon blev kommunens wordskabelon fyldt med fagsystem tags, så CPR nr. og dokumenttitel automatisk flyttes fra fagsystem over i det digitale brev, som så sendes enten til Digital post eller fjernprint. På samme måde overføres åbningstider og decentralt logo (hvis man har den slags). Via tags skabte Syddjurs Kommune en egenudviklet integration mellem ESDH system og deres fjernprintløsning. Ved hjælp af printkoder har kommunen således lavet en simpel, men effektiv integration. Spred budskabet gennem workshops Da den generelle skabelon var på plads, satte kommunen skub i en række aktiviteter. Formålet var at sprede budskabet om de nye skabeloner og få flere til at sende digitale breve. Der blev afholdt workshops med deltagelse af ledelsen af kommunens fagområder og tekniske repræsenter. På workshoppen gik kommunens medarbejdere i dialog om, hvordan lokale skabeloner kunne se ud. Et andet tiltag var en floorwalk, hvor samtlige administrative medarbejdere blev klædt på til at anvende kommunens fjernprintsløsning. I den forbindelse har man udskiftet fortrykte kuverter med logoer til blanke fjernprintskuverter for at øge incitamentet til at sende breve til Digital post eller fjernprint. Eksemplet viser en række gode tiltag under implementering af Digital post og fjernprint. Der laves tekniske løsninger og tilpasninger, der effektiviserer brugen af fjernprint samtidig med, at der tænkes i, hvordan løsningerne bedst mulig kan tages i brug.

6 6 Næstved: Effektiviser de digitale breve Næstved Kommune har udarbejdet en vejledning, der beskriver integration fra kommunens fjernprintsløsning til brevskabeloner. På denne måde slipper sagsbehandlere for manuelle indtastninger, og der tilføres en større kvalitet i sagsbehandlingen og en større effektiviseringsgevinst høstes. Doc2Mail I Næstved Kommune anvender man fjernprintsløsningen Doc2Mail. Doc2Mail kan umiddelbart anvendes, når brugerne har fået adgang til løsningen både fra en edoc skabelon, og fra alle andre Word skabeloner. Problemet er blot, at en sådan rå brug kræver manuel indtastning af en række oplysninger, fx CPR-nr., brevtitel og navn på returpostkasse, hvis borgerne skriver tilbage fra Digital post. Selv om man kan angive disse informationer manuelt, så giver det en mere tidskrævende og besværlig arbejdsgang med risiko for fejlindtastninger. Næstved Kommunes vejledning Vejledningen fra Næstved Kommune beskriver, hvordan brevskabeloner opbygges så integrationen til Doc2Mail automatiseres så meget som muligt. Vejledningen er opdelt i tre afsnit: 1. Brevskabeloner i edoc 2. Brevskabeloner i andre systemer 3. Stand alone brevskabeloner Vejledning i Doc2Mail privat fra brevskabeloner Vejledningen fra Næstved Kommune er et godt eksempel på, hvordan en teknisk barriere kan nedbrydes. En relativ simpel teknisk tilpasning sikrer en mere effektiv og sikker anvendelse af fjernprint. Implementering af fjernprint og Digital post rummer en del barrierer KL har samlet en række af disse i et barrierekatalog se mere her:

7 7 Næstved: Digitale breve uden fysiske underskrifter Næstved Kommunes direktion har vedtaget en principiel beslutning om at sende digital post uden fysiske underskrifter. På denne måde har kommunen skabt en ledelsesmæssig opbakning til en beslutning, der gør det hurtigere og nemmere at sende digitale breve. Ingen underskrift uanset indhold Indstillingen til direktionen i Næstved Kommune går på, at ingen breve, der sendes via kommunens fjernprintssystem eller sikker , underskrives med en fysisk eller scannet underskrift. Uanset brevets indhold. Hvis der er tale om en afgørelse, skal det dog være klart hvilken medarbejder, der har udarbejdet brevet (ved anvendelse af ESDH system sker dette automatisk). Følgende fremgår af brevet: Medarbejderens fulde navn Medarbejderens organisatoriske tilhørsforhold Medarbejderens kontaktdata Afgørelsesbreve skal være gemt i ESDH systemet, og det skal være logget, hvem der har udarbejdet brevet. Brevet skal være skrivebeskyttet inden afsendelse, så der ikke kan herske tvivl om autenticitet. Scanning af afgørelsesdokumenter Alle indgående afgørelsesdokumenter scannes og gemmes på relevant sag. Papiroriginalen destrueres derefter i overensstemmelse med regler om destruktion af indscannede dokumenter. Derefter er den indscannede version af dokumentet at definere som original og kan sendes digitalt til andre myndigheder. Underskriftsprincipper i Næstved Kommune Det ulovsbestemte underskriftskrav forventes fjernet under folketingssamlingen 2012/13. I mellemtiden anbefaler KL, at kommunerne fraviger underskrifter på alle breve til Digital Post og fjernprint. Der er dog fortsat juridiske forhold omkring underskrifter, som der skal rettes opmærksomhed på læs om disse i KL s barrierekatalog:

8 8 Gribskov: Tovejskommunikation med Digital post Gribskov Kommune har arbejdet aktivt med at nedbryde barrierer for tovejskommunikation mellem kommune og borger. Når kommunen skriver til en borger, sker det altid fra sagen i kommunens ESDH system. Og skriver en borger til kommunen via Digital post, så lander henvendelsen automatisk i en sag. Kontakthierarki Gribskov kommune har styr på sagerne. Her sørger en broker som er et stykke software mellem Digital post og kommunens ESDH system for, at den digitale post fordeles direkte til den korrekte sag. Gribskov anvender KL s kontakthierarki med tilhørende postkasser og emneord. Via metadata fordeles den indgående post automatisk til den relevante organisatoriske enhed eller sagsbehandler. Når en sagsbehandler sender post fra kommunen, sker det direkte fra ESDH systemet, så sagen allerede er oprettet, før dokumentet udsendes. Præjournaliserede dokumenter Det betyder også, at et svar fra en borger lander hos den rette sagsbehandler. Fordelene er klare. Dokumenter er præjournaliserede, der er gode muligheder for tovejskommunikation, og så er medarbejderne positivt stemte over for den nye arbejdsgang, der opfattes som både nemmere og smartere. Medarbejdere er blevet klædt på til at tage Digital post i brug gennem gå hjem seancer, hvor kommunens projektleder har undervist og svaret på spørgsmål. Der er et stort effektiviseringspotentiale i inputmanagement, så meddelelsen kan sendes så tæt som muligt til den ansvarlige sagsbehandler eller afdeling. KL har fokus på området, bl.a. via kravformulering i forhold til standardiserede snitflader, anvendelse af metadata baseret på Sags- og dokumentstandarden og i indsatsen i forhold til Rammearkitekturen.

9 9 Sorø: Inddrag medarbejdere og borgere En kombination af et højt ambitionsniveau, engagerede medarbejdere og alternativ markedsføring har givet Sorø Kommune den digitale førertrøje i afsendelse af digitale breve. Ejerskab blandt medarbejdere Da edag3 projektet blev sat i søen var Sorø Kommunes mantra sæt plejer uden for døren. Og det har kommunen og dens medarbejdere på bedste vis levet op til. Det hele startede med en ambitiøs målsætning om at nå videre end minimumskravene i edag3. Det var svaret på, hvordan de ønskede effektiviseringer skulle hentes. Den ene nøgle til kommunens succes er medarbejderne. For at få kommunens ansatte med på edag3 projektet og tankesættet med at sende breve digitalt, var en vigtig del af processen at skabe ejerskab helt ud i krogene. Processen har derfor været inddragende fra start til slut. Fra orienteringsmøder og uddannelsesforløb til opfølgninger på aktiviteter og samlede evalueringer. Information til borgere Den anden nøgle til kommunens succes er borgerne. Den billigste måde at sende et brev på er til borgerens digitale postkasse og derfor har Sorø på flere måder tilstræbt at få borgerne til at tilmelde sig Digital post. Kommunen har via deres videnløsning, straxen, informeret borgerne om mulighederne med Digital post. Der har desuden været annoncer i aviser, biografreklamer, bilsplash på alle kommunens biler, signatur og bannere. Endda har man i hele kommunen grafittimalet straxen.dk på fortove, busstoppesteder, ved skoler og daginstitutioner for at gøre opmærksom på kommunens digitale tilbud. På lovlig vis, selvfølgelig. Kommunens indsats har givet pote. 75 % af den administrative post blev i december 2011 sendt til Digital post eller fjernprint. Et øjebliksbillede viser desuden, at 26 % af kommunens ca borgere er tilmeldt Digital post, mens ca er tilmeldt e-boks med øvrige afsendere. Kommunen har således et stærkt grundlag for at sende digital post og kommunikere digitalt med deres borgere. Sorø Kommune evaluering af edag3 Casen illustrerer hvordan en kommune har valg at gribe implementeringsprocessen an. Sorø har haft en model for implementering, skabt ejerskab og haft løbende fokus på informationskampagner til borgerne. Digitaliseringsstyrelsen har sammen med Danmarks Statistik lavet et værktøj, hvor brugeroptaget på Digital post kan ses per kommune. På den måde kan brugeroptaget følges og det kan måles om lokale kampagner har effekt.

10 10 Varde: Netværk og digitale dyster Varde Kommune er gået nye veje i arbejdet med at få flere til at tilmelde sig Digital post. Kommunen har nemlig indledt en konkurrence mellem kommunens skoler den klasse, der får flest stemmer sendt fra digitale postkasser på borger.dk får ipads til alle klassens elever. Arbejder aktivt med netværk Varde Kommune går gennem de unge og deres netværk for at få flere til at anvende Digital post. Fra 2014 er det et krav, at alle borgere har en digital postkasse, og kommunen vil gerne være på forkant med overgangen til Digital post. Derfor lancerer de nu denne konkurrence. Konkurrencen er annonceret på kommunens skoler, og målet er, at eleverne får forældre, naboer og andre bekendte til at aktivere deres digitale postkasse på borger.dk. Først når de har gjort det, har de mulighed for at stemme på elevens klasse. Eleverne fra den klasse, der får flest stemmer, får hver en ipad. Andenpræmien er en ipod touch til alle elever i klassen. Budskabet spredes På en række skolers hjemmesider ligger der nu opfordring til at gå ind og stemme på en klasse fra den pågældende skole, så opfordringen til at få oprettet en digital postkasse ser ud til at sprede sig. Konkurrencen løber hen over et par måneder i foråret 2012 og er for folkeskoler, friskoler, Varde Handelsskole og Handelsgymnasium og 10iCampus. KL anbefaler, at der gennemføres lokale markedsføringsinitiativer. Initiativerne kan henvende sig til både medarbejdere og borgere. Frem til den obligatoriske tilslutning til Digital post i 2013 for virksomheder og 2014 for borgere, så er det en vigtig aktivitet i bestræbelsen på en højere digitaliseringsgrad.

11 11 Favrskov: Hold styr på statistikken for Digital post og fjernprint Med et statistikværktøj, der blandt andet følger op på, hvor meget post der går til Digital post, fjernprint og lokal print samt hvor meget post afdelinger og medarbejder sender, kan Favrskov kommune følge udviklingen i at realisere gevinster med Digital post. Løbende statistik Favrskov anvender KMD s Doc2Mail løsning. Hver måned leverer KMD en statistik over kommunens brug af Doc2Mail. Data hentes ind i et regneark, som viser: Hvor meget post der går til digital post, fjernprint og lokalprint En oversigt over dokumenters størrelse En liste over samtlige output med oplysninger om hver enkelt forsendelse så som initialer på medarbejdere, størrelse på dokumentet (antal ark/kb) og oplysning om hvorvidt det enkelte brev er sendt som digital post eller fjernprint Favrskov Kommune har lavet et simpelt script, som beriger data fra KMD med oplysninger om kommunens organisation fra deres Active Directory (AD). Resultatet er et overblik over det samlede antal forsendelser pr. medarbejder og det samlede antal forsendelser pr. afdeling. Forventning i forhold til fakta I Favrskov bliver værktøjet brugt til at følge op på, hvor meget post der faktisk går til Digital post og fjernprint i forhold til kommunens estimerede forventning. Desuden er statistikken et værktøj til at skabe synlighed omkring forandringsprocessen og engagere ledere og medarbejdere til at bidrage til kommunens digitaliseringsindsats. Bilag: KL anbefaler kommunerne at udarbejde en business case og følge op på gevinsterne. KL har i samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen været med til at udvikle et business case værktøj, der tager højde for gevinstopfølgning. Med den løbende opfølgning kan det være en god idé at udpege en eller flere gevinstansvarlige i kommunen, hvis ansvar det er at sikre at gevinsterne hjemtages.

12 12 Bornholm og Brøndby: Følg op på strategiske mål og dokumenter gevinster Bornholms Regionskommune og Brøndby Kommune gik i januar 2012 i gang med at lave business cases, der skal dokumentere gevinster og bruges som strategisk sigtemiddel i arbejdet med Digital post og fjernprint. Business casen er et uomgængeligt værktøj Business casen skal sikre målopfølgning og give os overblikket over, hvordan den udgående post fordeler sig, fortæller Gitte Skovgaard fra Bornholms Regionskommune. Kommunen er bevidst om, at business casen er et uomgængeligt værktøj i arbejdet med Digital post og fjernprint. Værktøjet er med til at sætte udgangspunktet. Hvad forventer kommunen at realisere? - og hvornår forventes gevinsterne hentet? Business casen er derfor et strategisk sigtemiddel med mulighed for at sætte delmål, så udviklingen i postfordelingen løbende kan følges. Den udgående post fordeler sig typisk på kanalerne: Digital post, fjernprint, fysisk post og s. Bornholm anvender en opdateret business case model fra Digitaliseringsstyrelsen, som er tilpasset Digital post og fjernprint i samarbejde med KL. Ledelsesmæssig forandring Brøndby arbejder med et business case værktøj, der er blevet til gennem inspiration fra andre kommuner. Foruden overblikket og dokumentationen af gevinster, skal værktøjet sikre ledelsesmæssig forankring. Vi skal bruge værktøjet til at få ledelsen med. Ledelsen skal kunne se potentialerne og der skal opnås en fælles erkendelse af, hvilke mål vi skal styre efter, siger Lise Hedegaard Larsen fra Brøndby Kommune. Det er vigtigt, at beslutningsgrundlaget er på plads, og at ledelsen prioriterer indsatsen. De tørre tal kan i sig selv vise det økonomiske potentiale. Hertil kommer en række andre effekter så som understøttelse af kommunens kanalstrategi, smidigere arbejdsgange og bedre service for mange borgere. Business værktøj og vejledning til beregning af business case KL anbefaler, at alle kommuner udarbejder en business case, der også indeholder en fremskrivning for indhentning af gevinsterne. KL har i samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen været med til at udvikle et business case værktøj, der tager højde for gevinstopfølgning.

13 13 Odder: Succeshistorier om Digital post og fjernprint Odder Kommune har et mål om, at mindst 80 % af enkeltforsendelserne skal gå via Digital post og fjernprint. Et af midlerne for at nå målet er information og undervisning, så den enkelte medarbejder føler sig klædt på til at benytte løsningen. Mette sparer tid og penge Noget af det, der virkelig har rykket, har været formidling af succeserne på kommunens intranet. Faktisk har der været en fordobling af forsendelserne, siden Odder Kommune begyndte at kommunikere om resultater. Første historie gik på hvilken medarbejder, der oftest benyttede fjernprint-funktionen. Det viste sig overraskende nok at være en medarbejder i rådhusets reception. Udover at betjene borgere og telefonen har hun også opgaver med ansøgninger om begravelseshjælp og forskellige bevillinger. På intranettet fortæller hun om det under overskriften Mette Ingvardsen sparer tid og penge : Tidligere løb jeg nærmest af sted efter mine print. For sæt nu, at der kom en telefon eller en borger i mellemtiden. Nu kan jeg i stedet sende det hele elektronisk til borgerne uden at forlade receptionen. Så fjernprint-funktionen har været en stor lettelse for mig. Udover at reklamere for Digital post og fjernprint er det også lykkedes at give et skulderklap til en medarbejder, der normalt ikke står forrest, når der uddeles ros. Dette har også været et af formålene med historierne. Nye emner hver gang Kommunen dykker typisk ned i statistikken for at finde næste succeshistorie. Det kan f.eks. være, hvem der har ramt flest digitale postkasser og hvad baggrunden er for, at det er lykkedes. Hvilket område har været særlig dygtig til at benytte løsningen. Eller hvem har været særlig gode til at reklamere for digital post overfor borgere og virksomheder. Digital post og fjernprint er i høj grad et forandringsprojekt, hvor tidligere vaner og rutiner udskiftes af en digital understøttelse. Intern kommunikation og medarbejderforankring er centrale forudsætninger for en effektiv ibrugtagning af fjernprint og Digital post. Dels er det vigtigt for løsningernes anvendelse, og dels kan medarbejderne fungerer som digitale ambassadører i forhold til familie og venner.

14 14 KL Weidekampsgade København S Tlf Kontaktperson: Projektleder Thomas M. Glintborg, Arbejdsgange og It-arkitektur, KL

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering. Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen

Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering. Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen Dagsorden 1. Visionen set centralt fra - Regeringens globaliseringsstrategi, e2012 - edage, herunder

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Indledning. KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post.

Indledning. KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post. B I LAG TIL HØRINGSSVA R OFFENTLIG DIGITAL PO ST Den 10. februar 2012 Indledning KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post. KL hilser lovforslaget meget velkommet, idet lovforslaget er

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Integration til Doc2mail fra brevskabeloner

Integration til Doc2mail fra brevskabeloner Integration til Doc2mail fra brevskabeloner Denne vejledning beskriver, hvordan brevskabeloner opbygges så de integrerer til Doc2mail på en så effektiv måde som muligt. Vejledningen er rettet mod ansatte

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Forsendelse af breve med Doc2Mail

Forsendelse af breve med Doc2Mail Forsendelse af breve med Doc2Mail Introduktion Med Doc2Mail kan du aflevere dokumenter fra dine alm. programmer direkte til modtageres digitale postkasse eller til KMD s printerservice. Printerservice

Læs mere

Notat. Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan og ad hvilke kanaler der kommunikeres med de respektive målgrupper.

Notat. Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan og ad hvilke kanaler der kommunikeres med de respektive målgrupper. Notat 30. maj 2013 TWM Bilag 1: Kommunikationsstrategi for Digital Post 2013-2015 1. Formål For at sikre implementeringen og anvendelsen af Digital Post er det en forudsætning, at myndighederne i samarbejde

Læs mere

e-boks præsentation - januar 2014 16 JANUARY 2014 2014 COPYRIGHT E-BOKS

e-boks præsentation - januar 2014 16 JANUARY 2014 2014 COPYRIGHT E-BOKS 1 e-boks præsentation - januar 2014 2 Agenda e-boks kort fortalt Værdi for afsendere og slutbrugere Løsninger fra e-boks 3 e-boks kort fortalt 4 Ideen bag e-boks Fra omkostningstunge fysiske breve til

Læs mere

Silkeborg Kommune. Digitaliserings- og Kanalstrategi

Silkeborg Kommune. Digitaliserings- og Kanalstrategi Silkeborg Kommune Digitaliserings- og Kanalstrategi 2013 2017 Forord At gå fra landbrugssamfund til industrisamfund forandrede verden radikalt. Lige nu befinder vi os i en brydningstid, der ser ud til

Læs mere

Digital Post - Fjernprint - Sikker mail. Erfaring fra Næstved Kommune. Lean metoden

Digital Post - Fjernprint - Sikker mail. Erfaring fra Næstved Kommune. Lean metoden Erfaring fra Næstved Kommune Implementering med Lean metoden Helle Bonvang, Projektleder hebon@naestved.dk Lean i sig selv må ikke blive målet Lean er en metode til at opnå målet Outputmanagement system

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Strategi for borgerkommunikation

Strategi for borgerkommunikation Strategi for Borgerkommunikation, Vallensbæk Kommune Strategi for borgerkommunikation - med fokus på digitale løsninger 2013-2015 Indledning Strategi for borgerkommunikation med fokus på digitale løsninger

Læs mere

Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve

Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve Version: 1 Udarbejdet i juni 2012 1 Indholdsfortegnelse Om vejledningen... 3 Revisionshistorik... 3 Digitalisering af breve fokusområder... 4 Hvad er

Læs mere

Den gode kanalstrategi

Den gode kanalstrategi Den gode kanalstrategi altid på vej. v/birgitte Hjelm Paulsen e2015-projektleder Odense Kommune 1 Tidligere var alle kanaler åbne det er (muligvis) god service men er det effektivt? Digital informationssøgning

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

S t a t u s p å d i g i t a l

S t a t u s p å d i g i t a l S t a t u s p å d i g i t a l k o m m u n i k a t i o n i k o m m u n e r n e F o r å r 2 0 1 4 2 CORPORATE ANNUAL REPORT Dataindsamlingen i projektet KOMHEN 2.0 foråret 2014 Kommunerne har i april og

Læs mere

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010 Informationsmøde om NemRefusion Torsdag den 15. april 2010 Velkomst Dagsorden Baggrunden for NemRefusion Præsentation af NemRefusion Informationskampagnen Spørgsmål Baggrunden for NemRefusion Mie Skovbæk

Læs mere

Kanalstrategi for Ballerup Kommune

Kanalstrategi for Ballerup Kommune BORGERSERVICE Dato: 26. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2875 E-mail: hkb@balk.dk Kontakt: Hanne K. Bahnsen Sagsnr.: 2012-13478 Dok. nr.: 2012-206147 Kanalstrategi for Ballerup Kommune Strategi for effektiv

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 1-2014 Indholdsfortegnelse FAKTAARK... 1 DIGITAL POST... 1 fra det offentlige... 1 til... 1 BORGERNE... 1 VERSION 1-2014... 1 DIGITAL POST

Læs mere

e-boks præsentation Hovedsponsor for Caroline Wozniacki

e-boks præsentation Hovedsponsor for Caroline Wozniacki 1 e-boks præsentation Hovedsponsor for Caroline Wozniacki 2 Agenda e-boks kort fortalt Værdi for afsendere og slutbrugere Løsninger fra e-boks Referencer 3 e-boks kort fortalt 4 Ideen bag e-boks Fra omkostningstunge

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Aarhus Kommune, Styregruppen for borgerservice Juni 2014 Indhold Formål...3 Visionen...3 Mål og indsatser i Aarhus Kommunes kanalstrategi...3 1. Send al post

Læs mere

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 INDHOLD FORORD 3 BAGGRUND 4 OVERORDNEDE MÅL 5 TVÆRGÅENDE INDSATSER OG DELMÅL 6 SERVICEUNDERSTØTTELSE 8 KANALER 9 PRINCIPPER 10 IMPLEMENTERING 11 FORORD Herning

Læs mere

Procesanalyserapport Handlingsplansprojektet Optimering af Digital post og fjernprint Maj 2012

Procesanalyserapport Handlingsplansprojektet Optimering af Digital post og fjernprint Maj 2012 Procesanalyserapport Handlingsplansprojektet Optimering af Digital post og fjernprint Maj 2012 Indhold Forord 3 1 Indledning og baggrund 4 1.1 Business Case Hovedtal for gevinstrealisering 5 1.2 Procesanalysens

Læs mere

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune Bilag 1 Strategi for digital forvaltning 2006-2009 Hørsholm Kommune Indholdsfortegnelse 1 HØRSHOLM KOMMUNES IT-STRATEGI STRATEGI FOR DIGITAL FORVALTNING 2006-2009... 1 2 VISION... 1 3 PEJLEMÆRKER... 4

Læs mere

Kontakthierarkier i Digital Post

Kontakthierarkier i Digital Post Kontakthierarkier i Digital Post Denne vejledning beskriver forskellige måder myndigheder kan opbygge den kontaktbrugergrænseflade der møder slutbrugerne i Digital Post Version: 3. Udarbejdet: juli 2015

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

DIGITAL POST TIL BORGERNE

DIGITAL POST TIL BORGERNE FAKTAARK DIGITAL POST TIL BORGERNE Indholdsfortegnelse OM DIGITAL POST... 2 Obligatorisk Digital Post i 2013 og 2014... 2 Hvad kalder vi Digital Post-løsningen?... 2 Fysisk brev med information om obligatorisk

Læs mere

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Opsamling på kommunal høring Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Dagsorden Velkommen Høringsprocessen frem til udbuddet på KY Resultater fra høringen Udbudsmaterialet kapitel 1 4, 5 og 6 Temaer: EDSH, opgavelisten,

Læs mere

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K 1. Ledelsesresumé Projekt understøtter ambitionerne for digital kommunikation mellem borger

Læs mere

Sager på tværs. MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer

Sager på tværs. MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer Sager på tværs MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer 2 Sager på tværs Vil I gerne gøre det nemmere at sende dokumenter på tværs af jeres kommune? Så er MOX noget for jer! En kommune

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015. Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS

CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015. Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015 Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS Side 2 Citizen.2015 Service- og kanalstrategi for Københavns Kommune 2013-2015 Service - og

Læs mere

VELKOMMEN TIL DIALOGMØDE OM MIN DIGITALE BYGGESAG (MDB)

VELKOMMEN TIL DIALOGMØDE OM MIN DIGITALE BYGGESAG (MDB) VELKOMMEN TIL DIALOGMØDE OM MIN DIGITALE BYGGESAG (MDB) Udgangspunkt for Min Digitale Byggesag Pilotprojektet DOB med 6 pilotkommuner, staten og KL Politisk pres i forhold til hurtig, billig og ensartet

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

Myndighedernes rolle som forandringsagenter

Myndighedernes rolle som forandringsagenter Myndighedernes rolle som forandringsagenter Overgang til Digital Post for borgerne v. Louise Palludan Kampmann 1 KAMPAGNE FOR DIGITAL POST TIL BORGERNE 18. AUGUST 31. JANUAR 2015 Lov om Offentlig Digital

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015. Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015. Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015 Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR INDHOLD: Hvad er en service- og kanalstrategi Borgerne kan selv (Indledning) (Målgrupper) Derfor

Læs mere

Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer

Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer Økonomiudvalgets effektiviserings/omstillingsforslag Effektiviseringsforslag (1000. kr. ) Nr. 2014 Effektiviserin

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Bydelskonkurrencen: Den Digitale Bydel 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Borgerservice, Udviklingsafdelingen E-mail: tgl@aarhus.dk

Læs mere

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi N O TAT NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi NemRefusion er en løsning, som ikke bare giver besparelser for kommunens ydelseskontor, der sagsbehandler indberetningerne.

Læs mere

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune Borgerrettet kampagne for digital post Erfaring fra Favrskov Kommune Indhold Kampagne for digital post Favrskov Kommune... 2 Målgruppe - at ramme bredt... 2 Konkurrencen... 2 ipad eller anden tablet...

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-31103 Dokumentnr.: 480-2014-43672 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen Netværksmøde v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen 27. Marts 2015 DAGENS PROGRAM 10:00-10:45 Velkomst og præsentation 11:00-11:15 Pause 11:00-12:30 Workshops 12:30-13:15 Frokost 13:15-14:15

Læs mere

GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER

GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER Kommunen har modtaget: Notat om organisatoriske konsekvenser af Løsningen Notat om potentiel effektivisering Business case redskab Vejledning og instruks til business

Læs mere

Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012

Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012 Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012 version 02.11. 2010 Århus Kommune Kultur og Borgerservice Borgerservice og Biblioteker Staben november 2010 Indhold 1. En kanalstrategi for Århus Kommune baggrunden

Læs mere

NemRefusion den intelligente, digitale postkasse

NemRefusion den intelligente, digitale postkasse NemRefusion den intelligente, digitale postkasse I 2010 lancerer KOMBIT A/S i samarbejde med KL og Arbejdsmarkedsstyrelsen den nye syge- og barseldagpengeløsning, NemRefusion. Den nye løsning er en moderniseret

Læs mere

Kontakthierarkier i. Denne vejledning beskriver forskellige måder, man kan præsentere sin myndighed over for borgere og virksomheder

Kontakthierarkier i. Denne vejledning beskriver forskellige måder, man kan præsentere sin myndighed over for borgere og virksomheder Kontakthierarkier i digital post Denne vejledning beskriver forskellige måder, man kan præsentere sin myndighed over for borgere og virksomheder i digital post. Version: 3.0 Udarbejdet: november 2011 Udarbejdet

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Sådan skriver myndigheder til Digital Post

Sådan skriver myndigheder til Digital Post Sådan skriver myndigheder til Digital Post Denne vejledning beskriver de forskellige problemstillinger, en myndighed skal overveje ved etablering af kommunikation til Digital Post. Den søger også at identificere

Læs mere

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1 Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller 1 Disposition RDK s udgangspunkt i 2009 Strategiske overvejelser samt forberedelse til implementeringen

Læs mere

Automatisering af systemadministration (1)

Automatisering af systemadministration (1) Automatisering af systemadministration (1) 01-01-2013 31-12-2015 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Der findes i Faaborg-Midtfyn Kommune 13 systemer, hvor medarbejdere og organisatoriske enheder er registreret.

Læs mere

Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL

Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL Vision: Den gode service er digital Visionen for Albertslund Kommunes kanalstrategi er, at den gode service er digital. Det overordnede mål med strategien

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion Indhold 1. Indledning... 1 Rapportens indhold... 1 2. Kontekst for ansøgning om lån til ejendomsskat... 3 Livssituationer... 3

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger Kammeradvokaten 8. november 2013 ATP Koncernens visioner Vi er her for at sikre hele Danmark økonomisk grundtryghed.

Læs mere

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv.

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Denne vejledning giver en introduktion til Digital Post, samt hvordan virksomheder, foreninger mv. med et CVR-nummer bliver klar til at sende og

Læs mere

Ledelsens evaluering af CMT kvalitetssystem 2011

Ledelsens evaluering af CMT kvalitetssystem 2011 1. Indledning Center for Miljø & Teknik er etableret 1. september 2011. En ny ledelse er netop tiltrådt, og der står effektivisering, innovation og digitalisering på dagsordenen nu og i årene fremover.

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE. Kanalstrategi for Ishøj Kommune

ISHØJ KOMMUNE. Kanalstrategi for Ishøj Kommune ISHØJ KOMMUNE Kanalstrategi for Ishøj Kommune Oktober 2012 Indhold Indledning... 3 Vision for kanalstrategien... 4 Service og henvendelseskanaler... 5 Priser for forskellige henvendelseskanaler... 5 Henvendelsesmønstre

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi Stevns Kommune 2011-2015 Indledning Denne digitaliseringsstrategi har til formål at sætte retning på digitaliseringen i Stevns Kommune 2011-15. Strategien består af en vision og

Læs mere

FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør Koncernchef og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening...

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Vision... 3 4. Indsatsområder... 4 4.1. Digital service og selvbetjening... 4 Kanalvalg og kanalmuligheder er afgørende for service og effektivitet...

Læs mere

Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd. XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen

Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd. XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen Mere og bedre for færre ressourcer Hvis produktivitetsvæksten

Læs mere

Digital Økonomi. Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune

Digital Økonomi. Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune Digital Økonomi Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune 24-10-2011 FREDERICIA KOMMUNE 23. september 2011 Strategi for Digital Økonomi Baggrund Det strategiske udviklingsprojekt Fredericia

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge

Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge Børn og Unge arbejder for, at alle børn og unge fra 0 til 18 år bliver så dygtige de kan, får lige muligheder og trives. Digitaliseringsstrategien understøtter

Læs mere

Kommunernes henvendelser

Kommunernes henvendelser 2011 Kommunernes henvendelser Kontoret for Digitalisering og Borgerbetjening, KL 1 Indhold Indledning... 3 Hvorfor er dokumentation af henvendelserne vigtig?... 3 Kommunernes deltagelse og datagrundlag...

Læs mere

e-boks mobilløsninger, tovejskommunikation og øvrige produktnyheder

e-boks mobilløsninger, tovejskommunikation og øvrige produktnyheder 1 e-boks mobilløsninger, tovejskommunikation og øvrige produktnyheder Erik Abildgaard Knudsen Product And Development Director E-mail: eak@e-boks.dk Mobil: 29487722 Hovedsponsor for Caroline Wozniacki

Læs mere

Digitalisering på affaldsområdet KL leverandørdage - Vejle 17. juni 2014. Ellen Andersen, Vejle Kommune

Digitalisering på affaldsområdet KL leverandørdage - Vejle 17. juni 2014. Ellen Andersen, Vejle Kommune Digitalisering på affaldsområdet KL leverandørdage - Vejle 17. juni 2014 Ellen Andersen, Vejle Kommune Program Hvem er vi? Hvordan arbejder vi med digitalisering? Hvilke mål har vi og hvordan måler vi?

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Revideret hjælpeplan 2015

Revideret hjælpeplan 2015 Revideret hjælpeplan 2015 Revideret hjælpeplan for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Med målsætningen om 80/100 pct. digital kommunikation mellem borgere/virksomheder og det offentlige, har

Læs mere

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune It med ny mening Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune Indhold Borgmesterens forord 3 Baggrund 4 Strategiens gyldighed og sammenhæng 5 Organisering af digitaliseringsarbejdet

Læs mere

ESDH i praksis. v/ Bjerne Hansen

ESDH i praksis. v/ Bjerne Hansen ESDH i praksis Krav til medarbejdere og ledelse for at ESDH bliver en succes v/ Bjerne Hansen www.esdh-specialisten.dk Program Implementeringens 4 faser Resultat af spørgeskemaundersøgelse i 4 myndigheder

Læs mere

HVAD KAN POST DANMARK HJÆLPE MED?

HVAD KAN POST DANMARK HJÆLPE MED? HVAD KAN POST DANMARK HJÆLPE MED? Mike Martinussen & Tomas Volf 1 STYRK DIN KUNDEDIALOG MED E-BOKS AGENDA Kort introduktion af Post Danmark ekommunikation Afsenderfokus og udfordringer ekommunikation leverer

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier

Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier Rikke Hougaard Zeberg Vicedirektør, Digitaliseringsstyrelsen 3. Februar 2014 1 DIGITALISERING EN NØDVENDIG VISION Den brændende platform Danmarks konkurrenceevne

Læs mere

FREMTIDENS KOMMUNE INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS KOMMUNE INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS KOMMUNE INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør Koncernchef

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Nykredit: Et stort skridt på den digitale rejse. Underdirektør Anne Blak, Nykredit IT Udvikling Torsdag 12. september

Nykredit: Et stort skridt på den digitale rejse. Underdirektør Anne Blak, Nykredit IT Udvikling Torsdag 12. september Nykredit: Et stort skridt på den digitale rejse Underdirektør Anne Blak, Nykredit IT Udvikling Torsdag 12. september Nykredits tiltag mod digitalisering Kort om Nykredit Mål for digitalisering Proces for

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

God programledelse. Netværk 20.1 2014

God programledelse. Netværk 20.1 2014 God programledelse Netværk 20.1 2014 Grundlæggende definitioner Portefølje Program Projekt 2 Et program dækker ikke kun projekter Tidlige indikatorer Succeskriterier Gevinster/ Effekter Projekter Ad hoc

Læs mere

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring.

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring. N O T A T Etablering af kommunernes fælles itsamarbejde Kommunerne kan efter salget af KMD ikke længere øve indflydelse på itudviklingen gennem ejerskabet, men alene ved at optræde som samlet stor aktør

Læs mere

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT SAPA overblik på et øjeblik Kenneth Møller Johansen, KOMBIT 1 Om forprojektet for SAPA Hvorfor? Del af Udbudsplanen for monopolområderne (ejes af KL, udføres af KOMBIT) Udbudsplanen skal iværksætte it-projekter,

Læs mere