Problemknusersamling. Digital post og fjernprint

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Problemknusersamling. Digital post og fjernprint"

Transkript

1 Problemknusersamling Digital post og fjernprint 1

2 Indhold Forord 3 Hedensted: Den papirløse afdeling sæt ambitiøse mål 4 Syddjurs: Ændr skabeloner for at sende digitale breve 5 Næstved: Effektiviser de digitale breve 6 Næstved: Digitale breve uden fysiske underskrifter 7 Gribskov: Tovejskommunikation med Digital post 8 Sorø: Inddrag medarbejdere og borgere 9 Varde: Netværk og digitale dyster 10 Favrskov: Hold styr på statistikken for Digital post og fjernprint 11 Bornholm og Brøndby: Følg op på strategiske mål og dokumenter gevinster 12 Odder: Succeshistorier om Digital post og fjernprint 13

3 3 Forord Implementeringen af Digital post og fjernprint er en central opgave i kommunernes digitaliseringsindsats. Den fælleskommunale og den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og Lov om Offentlig Digital post betyder for alvor farvel til papiret. Kommunerne skal nemlig digitalisere deres udgående breve fra henholdsvis 2013 til virksomheder og 2014 for borgere. Kommunerne er allerede godt i gang, og der er et væld af erfaringer, som det er meget vigtigt at synliggøre til gavn for samtlige kommuner. KL gennemfører i efteråret 2011 foråret 2012 projektet Optimering af Digital post og fjernprint. Eksempelsamlingen her er en del af projektets leverancer. I projektet har KL været meget opmærksomme på at skabe videndeling, erfaringsudveksling og synergi, der til sammen bidrager til en effektiv og hurtig implementering af Digital post og fjernprint. Det betyder, at effektiviseringsgevinsterne kan indhentes hurtigere. Hvad er en problemknuser? Tanken om en problemknuser blev født under et projektmøde i september Vi ønskede med en lidt anden tilgang at fremhæve, hvordan et problem under forberedelse eller ibrugtagning af Digital post og fjernprint var blevet løst i en kommune. En problemknuser er derfor et kommunalt eksempel, som kendt fra andre sammenhænge, men udgangspunktet er som ofte et problem og dets løsning eller et godt tip til andre. Problemknuser-samlingen De udvalgte 10 problemknusere falder inden for temaer som teknik, lovgivning, business case, gevinstopfølgning og kommunikation. Eksemplerne er udvalgte, fordi de er højaktuelle i forhold til de udfordringer, som flere kommuner står overfor. Samlingen er baseret på eksempler i perioden oktober 2011 marts 2012, og derfor omhandler de tekniske eksempler Doc2Mail fjernprintløsningen. Vi håber, at jeres kommune får glæde af eksempelsamlingen. Tak til alle de kommuner, der har deltaget. God læsning! Ghita Thiesen, kontorchef, Arbejdsgange og It-arkitektur, KL

4 4 Hedensted: Den papirløse afdeling sæt ambitiøse mål Hvad nu hvis vi ikke havde printere eller kopimaskiner? Hedensted Kommune har sat sig målet om en papirløs Løn og Personale Afdeling. Foreløbigt har kommunen fjernet papirbreve om året. Den papirløse afdeling I en tid med knappe ressourcer er der mange arbejdstimer at hente, hvis papirbunkerne reduceres. Hertil kommer besparelser på porto og materialer. Derfor introducerede Hedensted Kommune tanken om at blive papirløs i Løn og Personale. Det hele startede med lønsedlerne, og der var en bred og god opbakning fra kommunens medarbejdere. Herefter tog kommunen fat i at digitalisere ansættelsesprocessen dvs. stillingsopslag, bekræftelse af modtagne ansøgninger, indkaldelser til samtaler og afslag. Hedensted arbejder systematisk med at fjerne papiret både indgående, cirkulerende og udgående. Der sker eksempelvis ved løbende at sætte det papirløse tema på dagsordenen på personalemøder. Gevinsten er soleklar Gennem de seneste år er Løn og Personale reduceret med ca. 2,7 stillinger svarende til ca. 15 % af normeringen. Kommunen vurderer, at digitaliseringen har realiseret 2,4 stillinger. På denne måde er det blevet muligt at løse opgaverne med en lavere normering, uden at de tilbageværende medarbejdere har skullet løbe hurtigere. En anden gevinst er, at mange opgaver nu løses med en bedre og mere sikker kvalitet. Interne indberetninger sker nu eksempelvis via intelligente, digitale blanketter, der automatisk tjekker, at data er korrekte og fyldestgørende. KL anbefaler en fokuseret og struktureret implementeringsindsats. Casen fortæller, at der er tale om en kontinuerlig indsats, hvor der systematisk arbejdes med at fjerne papiret. Det stiller blandt andet krav til ejerskab og organisering.

5 5 Syddjurs: Ændr skabeloner for at sende digitale breve Med en ny brevskabelon er Syddjurs Kommune klar til at sende breve til Digital post og fjernprint. Hele den administrative organisation er blevet inddraget i processen. Brevskabelon der passer til Digital post og fjernprint Designet på kommunes generelle brevskabelon er blevet ændret, så den nu passer til at blive sendt til Digital post og fjernprint. Ændringen er et nødvendigt skridt for at sende breve til Digital post og fjernprint. I forbindelse med den nye skabelon blev kommunens wordskabelon fyldt med fagsystem tags, så CPR nr. og dokumenttitel automatisk flyttes fra fagsystem over i det digitale brev, som så sendes enten til Digital post eller fjernprint. På samme måde overføres åbningstider og decentralt logo (hvis man har den slags). Via tags skabte Syddjurs Kommune en egenudviklet integration mellem ESDH system og deres fjernprintløsning. Ved hjælp af printkoder har kommunen således lavet en simpel, men effektiv integration. Spred budskabet gennem workshops Da den generelle skabelon var på plads, satte kommunen skub i en række aktiviteter. Formålet var at sprede budskabet om de nye skabeloner og få flere til at sende digitale breve. Der blev afholdt workshops med deltagelse af ledelsen af kommunens fagområder og tekniske repræsenter. På workshoppen gik kommunens medarbejdere i dialog om, hvordan lokale skabeloner kunne se ud. Et andet tiltag var en floorwalk, hvor samtlige administrative medarbejdere blev klædt på til at anvende kommunens fjernprintsløsning. I den forbindelse har man udskiftet fortrykte kuverter med logoer til blanke fjernprintskuverter for at øge incitamentet til at sende breve til Digital post eller fjernprint. Eksemplet viser en række gode tiltag under implementering af Digital post og fjernprint. Der laves tekniske løsninger og tilpasninger, der effektiviserer brugen af fjernprint samtidig med, at der tænkes i, hvordan løsningerne bedst mulig kan tages i brug.

6 6 Næstved: Effektiviser de digitale breve Næstved Kommune har udarbejdet en vejledning, der beskriver integration fra kommunens fjernprintsløsning til brevskabeloner. På denne måde slipper sagsbehandlere for manuelle indtastninger, og der tilføres en større kvalitet i sagsbehandlingen og en større effektiviseringsgevinst høstes. Doc2Mail I Næstved Kommune anvender man fjernprintsløsningen Doc2Mail. Doc2Mail kan umiddelbart anvendes, når brugerne har fået adgang til løsningen både fra en edoc skabelon, og fra alle andre Word skabeloner. Problemet er blot, at en sådan rå brug kræver manuel indtastning af en række oplysninger, fx CPR-nr., brevtitel og navn på returpostkasse, hvis borgerne skriver tilbage fra Digital post. Selv om man kan angive disse informationer manuelt, så giver det en mere tidskrævende og besværlig arbejdsgang med risiko for fejlindtastninger. Næstved Kommunes vejledning Vejledningen fra Næstved Kommune beskriver, hvordan brevskabeloner opbygges så integrationen til Doc2Mail automatiseres så meget som muligt. Vejledningen er opdelt i tre afsnit: 1. Brevskabeloner i edoc 2. Brevskabeloner i andre systemer 3. Stand alone brevskabeloner Vejledning i Doc2Mail privat fra brevskabeloner Vejledningen fra Næstved Kommune er et godt eksempel på, hvordan en teknisk barriere kan nedbrydes. En relativ simpel teknisk tilpasning sikrer en mere effektiv og sikker anvendelse af fjernprint. Implementering af fjernprint og Digital post rummer en del barrierer KL har samlet en række af disse i et barrierekatalog se mere her:

7 7 Næstved: Digitale breve uden fysiske underskrifter Næstved Kommunes direktion har vedtaget en principiel beslutning om at sende digital post uden fysiske underskrifter. På denne måde har kommunen skabt en ledelsesmæssig opbakning til en beslutning, der gør det hurtigere og nemmere at sende digitale breve. Ingen underskrift uanset indhold Indstillingen til direktionen i Næstved Kommune går på, at ingen breve, der sendes via kommunens fjernprintssystem eller sikker , underskrives med en fysisk eller scannet underskrift. Uanset brevets indhold. Hvis der er tale om en afgørelse, skal det dog være klart hvilken medarbejder, der har udarbejdet brevet (ved anvendelse af ESDH system sker dette automatisk). Følgende fremgår af brevet: Medarbejderens fulde navn Medarbejderens organisatoriske tilhørsforhold Medarbejderens kontaktdata Afgørelsesbreve skal være gemt i ESDH systemet, og det skal være logget, hvem der har udarbejdet brevet. Brevet skal være skrivebeskyttet inden afsendelse, så der ikke kan herske tvivl om autenticitet. Scanning af afgørelsesdokumenter Alle indgående afgørelsesdokumenter scannes og gemmes på relevant sag. Papiroriginalen destrueres derefter i overensstemmelse med regler om destruktion af indscannede dokumenter. Derefter er den indscannede version af dokumentet at definere som original og kan sendes digitalt til andre myndigheder. Underskriftsprincipper i Næstved Kommune Det ulovsbestemte underskriftskrav forventes fjernet under folketingssamlingen 2012/13. I mellemtiden anbefaler KL, at kommunerne fraviger underskrifter på alle breve til Digital Post og fjernprint. Der er dog fortsat juridiske forhold omkring underskrifter, som der skal rettes opmærksomhed på læs om disse i KL s barrierekatalog:

8 8 Gribskov: Tovejskommunikation med Digital post Gribskov Kommune har arbejdet aktivt med at nedbryde barrierer for tovejskommunikation mellem kommune og borger. Når kommunen skriver til en borger, sker det altid fra sagen i kommunens ESDH system. Og skriver en borger til kommunen via Digital post, så lander henvendelsen automatisk i en sag. Kontakthierarki Gribskov kommune har styr på sagerne. Her sørger en broker som er et stykke software mellem Digital post og kommunens ESDH system for, at den digitale post fordeles direkte til den korrekte sag. Gribskov anvender KL s kontakthierarki med tilhørende postkasser og emneord. Via metadata fordeles den indgående post automatisk til den relevante organisatoriske enhed eller sagsbehandler. Når en sagsbehandler sender post fra kommunen, sker det direkte fra ESDH systemet, så sagen allerede er oprettet, før dokumentet udsendes. Præjournaliserede dokumenter Det betyder også, at et svar fra en borger lander hos den rette sagsbehandler. Fordelene er klare. Dokumenter er præjournaliserede, der er gode muligheder for tovejskommunikation, og så er medarbejderne positivt stemte over for den nye arbejdsgang, der opfattes som både nemmere og smartere. Medarbejdere er blevet klædt på til at tage Digital post i brug gennem gå hjem seancer, hvor kommunens projektleder har undervist og svaret på spørgsmål. Der er et stort effektiviseringspotentiale i inputmanagement, så meddelelsen kan sendes så tæt som muligt til den ansvarlige sagsbehandler eller afdeling. KL har fokus på området, bl.a. via kravformulering i forhold til standardiserede snitflader, anvendelse af metadata baseret på Sags- og dokumentstandarden og i indsatsen i forhold til Rammearkitekturen.

9 9 Sorø: Inddrag medarbejdere og borgere En kombination af et højt ambitionsniveau, engagerede medarbejdere og alternativ markedsføring har givet Sorø Kommune den digitale førertrøje i afsendelse af digitale breve. Ejerskab blandt medarbejdere Da edag3 projektet blev sat i søen var Sorø Kommunes mantra sæt plejer uden for døren. Og det har kommunen og dens medarbejdere på bedste vis levet op til. Det hele startede med en ambitiøs målsætning om at nå videre end minimumskravene i edag3. Det var svaret på, hvordan de ønskede effektiviseringer skulle hentes. Den ene nøgle til kommunens succes er medarbejderne. For at få kommunens ansatte med på edag3 projektet og tankesættet med at sende breve digitalt, var en vigtig del af processen at skabe ejerskab helt ud i krogene. Processen har derfor været inddragende fra start til slut. Fra orienteringsmøder og uddannelsesforløb til opfølgninger på aktiviteter og samlede evalueringer. Information til borgere Den anden nøgle til kommunens succes er borgerne. Den billigste måde at sende et brev på er til borgerens digitale postkasse og derfor har Sorø på flere måder tilstræbt at få borgerne til at tilmelde sig Digital post. Kommunen har via deres videnløsning, straxen, informeret borgerne om mulighederne med Digital post. Der har desuden været annoncer i aviser, biografreklamer, bilsplash på alle kommunens biler, signatur og bannere. Endda har man i hele kommunen grafittimalet straxen.dk på fortove, busstoppesteder, ved skoler og daginstitutioner for at gøre opmærksom på kommunens digitale tilbud. På lovlig vis, selvfølgelig. Kommunens indsats har givet pote. 75 % af den administrative post blev i december 2011 sendt til Digital post eller fjernprint. Et øjebliksbillede viser desuden, at 26 % af kommunens ca borgere er tilmeldt Digital post, mens ca er tilmeldt e-boks med øvrige afsendere. Kommunen har således et stærkt grundlag for at sende digital post og kommunikere digitalt med deres borgere. Sorø Kommune evaluering af edag3 Casen illustrerer hvordan en kommune har valg at gribe implementeringsprocessen an. Sorø har haft en model for implementering, skabt ejerskab og haft løbende fokus på informationskampagner til borgerne. Digitaliseringsstyrelsen har sammen med Danmarks Statistik lavet et værktøj, hvor brugeroptaget på Digital post kan ses per kommune. På den måde kan brugeroptaget følges og det kan måles om lokale kampagner har effekt.

10 10 Varde: Netværk og digitale dyster Varde Kommune er gået nye veje i arbejdet med at få flere til at tilmelde sig Digital post. Kommunen har nemlig indledt en konkurrence mellem kommunens skoler den klasse, der får flest stemmer sendt fra digitale postkasser på borger.dk får ipads til alle klassens elever. Arbejder aktivt med netværk Varde Kommune går gennem de unge og deres netværk for at få flere til at anvende Digital post. Fra 2014 er det et krav, at alle borgere har en digital postkasse, og kommunen vil gerne være på forkant med overgangen til Digital post. Derfor lancerer de nu denne konkurrence. Konkurrencen er annonceret på kommunens skoler, og målet er, at eleverne får forældre, naboer og andre bekendte til at aktivere deres digitale postkasse på borger.dk. Først når de har gjort det, har de mulighed for at stemme på elevens klasse. Eleverne fra den klasse, der får flest stemmer, får hver en ipad. Andenpræmien er en ipod touch til alle elever i klassen. Budskabet spredes På en række skolers hjemmesider ligger der nu opfordring til at gå ind og stemme på en klasse fra den pågældende skole, så opfordringen til at få oprettet en digital postkasse ser ud til at sprede sig. Konkurrencen løber hen over et par måneder i foråret 2012 og er for folkeskoler, friskoler, Varde Handelsskole og Handelsgymnasium og 10iCampus. KL anbefaler, at der gennemføres lokale markedsføringsinitiativer. Initiativerne kan henvende sig til både medarbejdere og borgere. Frem til den obligatoriske tilslutning til Digital post i 2013 for virksomheder og 2014 for borgere, så er det en vigtig aktivitet i bestræbelsen på en højere digitaliseringsgrad.

11 11 Favrskov: Hold styr på statistikken for Digital post og fjernprint Med et statistikværktøj, der blandt andet følger op på, hvor meget post der går til Digital post, fjernprint og lokal print samt hvor meget post afdelinger og medarbejder sender, kan Favrskov kommune følge udviklingen i at realisere gevinster med Digital post. Løbende statistik Favrskov anvender KMD s Doc2Mail løsning. Hver måned leverer KMD en statistik over kommunens brug af Doc2Mail. Data hentes ind i et regneark, som viser: Hvor meget post der går til digital post, fjernprint og lokalprint En oversigt over dokumenters størrelse En liste over samtlige output med oplysninger om hver enkelt forsendelse så som initialer på medarbejdere, størrelse på dokumentet (antal ark/kb) og oplysning om hvorvidt det enkelte brev er sendt som digital post eller fjernprint Favrskov Kommune har lavet et simpelt script, som beriger data fra KMD med oplysninger om kommunens organisation fra deres Active Directory (AD). Resultatet er et overblik over det samlede antal forsendelser pr. medarbejder og det samlede antal forsendelser pr. afdeling. Forventning i forhold til fakta I Favrskov bliver værktøjet brugt til at følge op på, hvor meget post der faktisk går til Digital post og fjernprint i forhold til kommunens estimerede forventning. Desuden er statistikken et værktøj til at skabe synlighed omkring forandringsprocessen og engagere ledere og medarbejdere til at bidrage til kommunens digitaliseringsindsats. Bilag: KL anbefaler kommunerne at udarbejde en business case og følge op på gevinsterne. KL har i samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen været med til at udvikle et business case værktøj, der tager højde for gevinstopfølgning. Med den løbende opfølgning kan det være en god idé at udpege en eller flere gevinstansvarlige i kommunen, hvis ansvar det er at sikre at gevinsterne hjemtages.

12 12 Bornholm og Brøndby: Følg op på strategiske mål og dokumenter gevinster Bornholms Regionskommune og Brøndby Kommune gik i januar 2012 i gang med at lave business cases, der skal dokumentere gevinster og bruges som strategisk sigtemiddel i arbejdet med Digital post og fjernprint. Business casen er et uomgængeligt værktøj Business casen skal sikre målopfølgning og give os overblikket over, hvordan den udgående post fordeler sig, fortæller Gitte Skovgaard fra Bornholms Regionskommune. Kommunen er bevidst om, at business casen er et uomgængeligt værktøj i arbejdet med Digital post og fjernprint. Værktøjet er med til at sætte udgangspunktet. Hvad forventer kommunen at realisere? - og hvornår forventes gevinsterne hentet? Business casen er derfor et strategisk sigtemiddel med mulighed for at sætte delmål, så udviklingen i postfordelingen løbende kan følges. Den udgående post fordeler sig typisk på kanalerne: Digital post, fjernprint, fysisk post og s. Bornholm anvender en opdateret business case model fra Digitaliseringsstyrelsen, som er tilpasset Digital post og fjernprint i samarbejde med KL. Ledelsesmæssig forandring Brøndby arbejder med et business case værktøj, der er blevet til gennem inspiration fra andre kommuner. Foruden overblikket og dokumentationen af gevinster, skal værktøjet sikre ledelsesmæssig forankring. Vi skal bruge værktøjet til at få ledelsen med. Ledelsen skal kunne se potentialerne og der skal opnås en fælles erkendelse af, hvilke mål vi skal styre efter, siger Lise Hedegaard Larsen fra Brøndby Kommune. Det er vigtigt, at beslutningsgrundlaget er på plads, og at ledelsen prioriterer indsatsen. De tørre tal kan i sig selv vise det økonomiske potentiale. Hertil kommer en række andre effekter så som understøttelse af kommunens kanalstrategi, smidigere arbejdsgange og bedre service for mange borgere. Business værktøj og vejledning til beregning af business case KL anbefaler, at alle kommuner udarbejder en business case, der også indeholder en fremskrivning for indhentning af gevinsterne. KL har i samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen været med til at udvikle et business case værktøj, der tager højde for gevinstopfølgning.

13 13 Odder: Succeshistorier om Digital post og fjernprint Odder Kommune har et mål om, at mindst 80 % af enkeltforsendelserne skal gå via Digital post og fjernprint. Et af midlerne for at nå målet er information og undervisning, så den enkelte medarbejder føler sig klædt på til at benytte løsningen. Mette sparer tid og penge Noget af det, der virkelig har rykket, har været formidling af succeserne på kommunens intranet. Faktisk har der været en fordobling af forsendelserne, siden Odder Kommune begyndte at kommunikere om resultater. Første historie gik på hvilken medarbejder, der oftest benyttede fjernprint-funktionen. Det viste sig overraskende nok at være en medarbejder i rådhusets reception. Udover at betjene borgere og telefonen har hun også opgaver med ansøgninger om begravelseshjælp og forskellige bevillinger. På intranettet fortæller hun om det under overskriften Mette Ingvardsen sparer tid og penge : Tidligere løb jeg nærmest af sted efter mine print. For sæt nu, at der kom en telefon eller en borger i mellemtiden. Nu kan jeg i stedet sende det hele elektronisk til borgerne uden at forlade receptionen. Så fjernprint-funktionen har været en stor lettelse for mig. Udover at reklamere for Digital post og fjernprint er det også lykkedes at give et skulderklap til en medarbejder, der normalt ikke står forrest, når der uddeles ros. Dette har også været et af formålene med historierne. Nye emner hver gang Kommunen dykker typisk ned i statistikken for at finde næste succeshistorie. Det kan f.eks. være, hvem der har ramt flest digitale postkasser og hvad baggrunden er for, at det er lykkedes. Hvilket område har været særlig dygtig til at benytte løsningen. Eller hvem har været særlig gode til at reklamere for digital post overfor borgere og virksomheder. Digital post og fjernprint er i høj grad et forandringsprojekt, hvor tidligere vaner og rutiner udskiftes af en digital understøttelse. Intern kommunikation og medarbejderforankring er centrale forudsætninger for en effektiv ibrugtagning af fjernprint og Digital post. Dels er det vigtigt for løsningernes anvendelse, og dels kan medarbejderne fungerer som digitale ambassadører i forhold til familie og venner.

14 14 KL Weidekampsgade København S Tlf Kontaktperson: Projektleder Thomas M. Glintborg, Arbejdsgange og It-arkitektur, KL

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.6: Optimering af Digital Post og Fjernprint KL, September 2011 Baggrund Kommunerne er i 2010 begyndt at levere breve til Digital Post. Den fællesoffentlige

Læs mere

Organisatorisk forankring og proces

Organisatorisk forankring og proces Organisatorisk forankring og proces Effektivisering gennem digitalisering E2012-projektet Odense Kommune 4 strategi forretning teknik Vandfaldsmodel udrulning S P O R Parallelspor strategisk spor forretningsspor

Læs mere

Säker Digital Post från myndigheterna

Säker Digital Post från myndigheterna 1 Säker Digital Post från myndigheterna Oplæg på ESV-dagen v/ Lone Boe Rasmussen 11. oktober 2016 DIGITAL POST I DANMARK ANNO 2016 Tak for invitationen til ESV-dagen Fortælle om rejsen, som vi har været

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O PT IM E R IN G AF D I G IT AL P O S T O G F J E R N P R I N T

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O PT IM E R IN G AF D I G IT AL P O S T O G F J E R N P R I N T B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O PT IM E R IN G AF D I G IT AL P O S T O G F J E R N P R I N T 1. Ledelsesresumé Projektet om Digital post og fjernprint har fokus på at understøtte anvendelse

Læs mere

Digital selvbetjening og Digital Post

Digital selvbetjening og Digital Post Digital selvbetjening og Digital Post Marts 2015 Stephanie Piontek stipp@digst.dk og Kristian Nohr krn@digst.dk, Center for brugervenlighed og implementering december 2015 1 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.3: Kanalstrategi, dokumentation og kompetenceudvikling KL, September 2011 Baggrund Kommunerne står midt i en stor opgave med at flytte kommunikationen

Læs mere

Oplæg ved Digitaliseringsstyrelsen og Strålfors. Oplæg ved Torsten Ravnbak (e-boks)

Oplæg ved Digitaliseringsstyrelsen og Strålfors. Oplæg ved Torsten Ravnbak (e-boks) Dagens program 10:15-10:30 10:30-11:45 11:45-12:30 12:30-13:15 13:15-14:00 14:15-15:30 Kaffe og kage Oplæg ved Digitaliseringsstyrelsen og Strålfors Frokost Oplæg ved Torsten Ravnbak (e-boks) Oplæg ved

Læs mere

Sende og modtage breve via sikker digital kanal - Tilgængelig siden maj 2010 - (www.borger.dk/ www.e-boks.dk + andre)

Sende og modtage breve via sikker digital kanal - Tilgængelig siden maj 2010 - (www.borger.dk/ www.e-boks.dk + andre) Opstartsmøde i netværket Den 24. & 26. januar 2012 Digitaliseringsstyrelsen Programmet for i dag Kl. 10.00-10.20 Velkomst & introduktion v/ Sibel Kl. 10.20-11.00 Præsentationsrunde bordet rundt Kl. 11.00-11.15

Læs mere

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 1. Formål og baggrund Fredensborg Kommunes kanalstrategi er en tværgående strategi, der angiver målsætninger for, hvilke kanaler 1 vi benytter og hvordan vi

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

Dokumentboks flagskibsprojekt i Næstved Kommune Enkeltforsendelser og integration til ESDH

Dokumentboks flagskibsprojekt i Næstved Kommune Enkeltforsendelser og integration til ESDH Dokumentboks flagskibsprojekt i Næstved Kommune Enkeltforsendelser og integration til ESDH Flagskibsprojekt - overblik Projektet er rettet mod enkeltforsendelser ikke masseforsendelser Efterår/vinter 2009:

Læs mere

Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening

Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening fredag den 11. januar 2013 Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. & 11. januar 2013 I Aalborg Kongres & Kultur Center Konkret i Gribskov

Læs mere

Gevinster ved at anvende dokumentboks. Anders Krabbe Møller Næstved Kommune

Gevinster ved at anvende dokumentboks. Anders Krabbe Møller Næstved Kommune Gevinster ved at anvende dokumentboks Anders Krabbe Møller Næstved Kommune Næstveds digitale strategi Hvorfor Dokumentboks og NemSMS? I dag kan vi modtage elektroniske ansøgninger men hele den opfølgende

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Handlingsplan for området digital borgerbetjening.

Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Indledning Den ny handlingsplan for (2011-2015) samt en ny fællesoffentlig (2011-2015) indeholder over 20 projekter på området for digital borgerbetjening.

Læs mere

Introduktion til Digital Post. Februar 2016

Introduktion til Digital Post. Februar 2016 Introduktion til Digital Post Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du har brug for en introduktion til Administrationsportalen i Digital Post og hvad der skal

Læs mere

Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering. Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen

Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering. Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen Dagsorden 1. Visionen set centralt fra - Regeringens globaliseringsstrategi, e2012 - edage, herunder

Læs mere

Min digitale Byggesag (MDB)

Min digitale Byggesag (MDB) R E SULTATKONTRAKT Min digitale Byggesag (MDB) Projekt 5.1 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Resume: Projektet om digital byggeansøgning og sagsbehandling, Min digitale

Læs mere

Digital Post - Fjernprint - Sikker mail. Erfaring fra Næstved Kommune. Lean metoden

Digital Post - Fjernprint - Sikker mail. Erfaring fra Næstved Kommune. Lean metoden Erfaring fra Næstved Kommune Implementering med Lean metoden Helle Bonvang, Projektleder hebon@naestved.dk Lean i sig selv må ikke blive målet Lean er en metode til at opnå målet Outputmanagement system

Læs mere

Give mulighed for, at børn kan lære mere lystbetonet med afsæt i hver sine særlige interesser. Det kan ske via nye digitale læringsmidler.

Give mulighed for, at børn kan lære mere lystbetonet med afsæt i hver sine særlige interesser. Det kan ske via nye digitale læringsmidler. DIREKTIONENS STAB IT og Digitalisering Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Digitaliseringsstrategi 2017 2020 Poul.veno@herning.dk www.herning.dk Kontaktperson: Poul Venø Dato: 10. august 2017

Læs mere

Agenda. kommer leverandørerne med? v/ Martin (DIGST) / Strålfors (DIGST) synkroniserings-api v/ Michael Rüdiger (e-boks)

Agenda. kommer leverandørerne med? v/ Martin (DIGST) / Strålfors (DIGST) synkroniserings-api v/ Michael Rüdiger (e-boks) De fællesoffentlige komponenter: Netværksmøde 9. maj 2012 Leverandører Digital post, NemSMS & Fjernprint samt strategien for udvikling af mobile løsninger for Digital post og Min side Digital post og Fjernprint

Læs mere

Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post

Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post OPDATERET VERSION August 2014 Formål Dette notat fastlægger budskaberne til brug for kommunikationen til borgerne om overgangen til obligatorisk Digital

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Mens vi venter på 100 % digitalisering

Mens vi venter på 100 % digitalisering Mens vi venter på 100 % digitalisering - Vil du så frigøre 4 min. 120 gange om dagen? Det handler om fejlfri og fyldestgørende journalisering og sagsdannelse via påført stregkode Arbejdsgangsbanken En

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Definition og afgrænsning 3 3. Borgere og virksomheders brug af kommunikationskanaler 4 4. Hvad er strategien, og hvad betyder det for borgere og virksomheder? 5

Læs mere

Myndighedernes rolle som forandringsagenter

Myndighedernes rolle som forandringsagenter Myndighedernes rolle som forandringsagenter Overgang til Digital Post for borgerne v. Louise Palludan Kampmann 1 KAMPAGNE FOR DIGITAL POST TIL BORGERNE 18. AUGUST 31. JANUAR 2015 Lov om Offentlig Digital

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 1-2014 Indholdsfortegnelse FAKTAARK... 1 DIGITAL POST... 1 fra det offentlige... 1 til... 1 BORGERNE... 1 VERSION 1-2014... 1 DIGITAL POST

Læs mere

Temamøde i netværket Digital post til virksomheder Mandag den 26. marts 2012 Digitaliseringsstyrelsen Programmet for i dag Kl. 10.00-10.10 Velkomst & Introduktion v/ Sibel Kl. 10.10-10.50 Præsentationsrunde

Læs mere

Flettebreve og Doc2mail

Flettebreve og Doc2mail Flettebreve og Doc2mail Denne vejledning beskriver hvordan du kan sende flettebreve via Doc2mail. I vejledningen er der vedlagt en række skabeloner du kan benytte til dette. Vejledningen er rettet mod

Læs mere

Timengo. Digitalisering med en Microsoft platformen Kenneth Wohlers, Timengo. Timengo

Timengo. Digitalisering med en Microsoft platformen Kenneth Wohlers, Timengo. Timengo Digitalisering med en Microsoft platformen Kenneth Wohlers, Agenda Sikker post Nye muligheder Vores løsning - VMG Scenarier Teknisk overblik Hvad er Sikker post Teknologi Certifikater Standarder Formål

Læs mere

Digital post og fjernprint i Aftale for kommunernes økonomi for 2013

Digital post og fjernprint i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Digital post og fjernprint i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Hvorfor en fællesoffentlig aftale? Grundlæggende skal den nuværende papirbårne portobaserede post i størst mulige omfang udfases til

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Digitaliserings- og Kanalstrategi

Digitaliserings- og Kanalstrategi Direktionssekretariatet Digitaliserings- og Kanalstrategi Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1 ROLLER OG OPGAVEFORDELING... 2 1.2 DIGITAL POST OG OBLIGATORISK SELVBETJENING...

Læs mere

Kom i gang med dynamictemplate fra Microsoft Office

Kom i gang med dynamictemplate fra Microsoft Office Kom i gang med dynamictemplate fra Microsoft Office Dynamictemplate er navnet på Guldborgsund Kommunes nye skabelonsystem. Dynamictemplate er en ny måde at arbejde med skabeloner og standardtekst på. Din

Læs mere

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir /

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir / F ORELØBIG BUSINESS CASE F OR PROJEKT VEDR. SAGER P Å TVÆRS AF IT - LØSNINGER O G ORGANISATORISKE S K E L 1. Ledelsesresumé Der anvendes i dag mange ressourcer på at integrere forskellige it-løsninger

Læs mere

En digital verden. Fra ideer til brugbare løsninger

En digital verden. Fra ideer til brugbare løsninger En digital verden Fra ideer til brugbare løsninger Fra Marketing til Digitalisering Marketing Marketing og digitalisering Digitalisering Udbetaling Danmark Tillykke-brevet Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

Indledning. KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post.

Indledning. KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post. B I LAG TIL HØRINGSSVA R OFFENTLIG DIGITAL PO ST Den 10. februar 2012 Indledning KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post. KL hilser lovforslaget meget velkommet, idet lovforslaget er

Læs mere

Forsendelse af breve med Doc2Mail

Forsendelse af breve med Doc2Mail Forsendelse af breve med Doc2Mail Introduktion Med Doc2Mail kan du aflevere dokumenter fra dine alm. programmer direkte til modtageres digitale postkasse eller til KMD s printerservice. Printerservice

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg App camp 01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Med introduktionen af smartphones og tablets er det muligt at udvikle små programmer, Apps (applikationer), som kan forenkle arbejdsgange for

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Bydelskonkurrencen: Den Digitale Bydel 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Borgerservice, Udviklingsafdelingen E-mail: tgl@aarhus.dk

Læs mere

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Opsamling på kommunal høring Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Dagsorden Velkommen Høringsprocessen frem til udbuddet på KY Resultater fra høringen Udbudsmaterialet kapitel 1 4, 5 og 6 Temaer: EDSH, opgavelisten,

Læs mere

Kom i gang med dynamictemplate fra Acadre

Kom i gang med dynamictemplate fra Acadre Kom i gang med dynamictemplate fra Acadre Indhold Kom i gang med dynamictemplate fra Acadre... 1 1. Opret et brev... 1 1.1 Skriv brevet/indsæt en frase... 3 1.2 Opret en lokal profil... 7 2. Klargør brevet

Læs mere

Telefon Dato for ansøgning 1. august 2011

Telefon Dato for ansøgning 1. august 2011 Frikommune Titel på forsøg Fredensborg Kommune Fjerne underskriftskravet på digital post Start- og sluttidspunkt for forsøget Startdato 1. januar 2012 Slutdato 31. december 2015 Kontaktperson Finn Guldbæk

Læs mere

Kanalstrategi 2012-2015

Kanalstrategi 2012-2015 Kanalstrategi 2012-2015 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2011-2015 giver retningen for arbejdet med digitalisering i de kommende år. Målene i strategien er høje, og der ligger store udfordringer

Læs mere

Bliv klar til Dokumentboks / NemSMS

Bliv klar til Dokumentboks / NemSMS Bliv klar til Dokumentboks / NemSMS 15. september 2009 Torsten Ravnbak, Chefkonsulent 2948 7726, tra@e-boks.dk Dagsorden Dokumentboks / NemSMS. En hjørnesten i digitaliseringen Integration og snitflader

Læs mere

Vejledning Digital Post Outlook, SBSYS og Doc2mail

Vejledning Digital Post Outlook, SBSYS og Doc2mail Vejledning Digital Post Outlook, SBSYS og Doc2mail 1 Indhold 1.0 Digital Post via Outlook...3 2.0 Digital Post fra SBSYS...5 2.1 Skal du sende ét eller flere dokumenter fra en sag:...5 2.2 Skal du oprette

Læs mere

Titel: Gribskov Kommune Kanal- og servicestrategi 2012-2015 Resumé:

Titel: Gribskov Kommune Kanal- og servicestrategi 2012-2015 Resumé: Evt. sorteringsnøgle: Placering:Digitaliseringsprogram (er flyttet til ny projektdb)» SPOR» Kanal- og servicestrategi» Titel: Gribskov Kommune Kanal- og servicestrategi 2012-2015 Resumé: Type: Dokument

Læs mere

Den gode kanalstrategi

Den gode kanalstrategi Den gode kanalstrategi altid på vej. v/birgitte Hjelm Paulsen e2015-projektleder Odense Kommune 1 Tidligere var alle kanaler åbne det er (muligvis) god service men er det effektivt? Digital informationssøgning

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 Kanal st r at egi Vest hi mmer l andskommune2014-2015 Indhold Indhold... 1 1 Indledning... 2 2 Formål med kanalstrategien... 2 2.1 Vision... 3 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 3.1 Henvendelsestyper...

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K 1. Ledelsesresumé Projekt understøtter ambitionerne for digital kommunikation mellem borger

Læs mere

e-boks præsentation - januar 2014 16 JANUARY 2014 2014 COPYRIGHT E-BOKS

e-boks præsentation - januar 2014 16 JANUARY 2014 2014 COPYRIGHT E-BOKS 1 e-boks præsentation - januar 2014 2 Agenda e-boks kort fortalt Værdi for afsendere og slutbrugere Løsninger fra e-boks 3 e-boks kort fortalt 4 Ideen bag e-boks Fra omkostningstunge fysiske breve til

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Integration til Doc2mail fra brevskabeloner

Integration til Doc2mail fra brevskabeloner Integration til Doc2mail fra brevskabeloner Denne vejledning beskriver, hvordan brevskabeloner opbygges så de integrerer til Doc2mail på en så effektiv måde som muligt. Vejledningen er rettet mod ansatte

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve

Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve Version: 1 Udarbejdet i juni 2012 1 Indholdsfortegnelse Om vejledningen... 3 Revisionshistorik... 3 Digitalisering af breve fokusområder... 4 Hvad er

Læs mere

DIGITAL POST TIL BORGERNE

DIGITAL POST TIL BORGERNE FAKTAARK DIGITAL POST TIL BORGERNE Indholdsfortegnelse OM DIGITAL POST... 2 Obligatorisk Digital Post i 2013 og 2014... 2 Hvad kalder vi Digital Post-løsningen?... 2 Fysisk brev med information om obligatorisk

Læs mere

Vejledning til brug af dybe link i Digital Post

Vejledning til brug af dybe link i Digital Post Vejledning til brug af dybe link i Digital Post Denne vejledning beskriver hvordan man kan linke til forskellige dele af Digital Post fra eksterne hjemmesider Version: 2 Udarbejdet: juli 2015 Udarbejdet

Læs mere

Digital Post og NemPost er ikke det samme. NemPost leveres af firmaet Assemble A/S. Digital Post leveres af e-boks A/S.

Digital Post og NemPost er ikke det samme. NemPost leveres af firmaet Assemble A/S. Digital Post leveres af e-boks A/S. Notat Forvaltning: IT Dato: J.nr.: Br.nr.: 6. maj 2011 Udf rdiget af: BH Vedrłrende: Digital Post versus NemPost Notatet sendes/sendt til: Digitaliseringsstyregruppen Baggrund Som et led i arbejdet med

Læs mere

Budskaber kommunikation til borgerne af Digital Post

Budskaber kommunikation til borgerne af Digital Post Budskaber kommunikation til borgerne af Digital Post 23. marts 2014 Formål Dette notat fastlægger budskaberne til brug for kommunikationen til borgerne af overgangen til obligatorisk Digital Post for borgerne

Læs mere

Kontakthierarkier i. Denne vejledning beskriver forskellige måder, man kan præsentere sin myndighed over for borgere og virksomheder

Kontakthierarkier i. Denne vejledning beskriver forskellige måder, man kan præsentere sin myndighed over for borgere og virksomheder Kontakthierarkier i digital post Denne vejledning beskriver forskellige måder, man kan præsentere sin myndighed over for borgere og virksomheder i digital post. Version: 3.0 Udarbejdet: november 2011 Udarbejdet

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Mød din kommune på nettet

Digitaliseringsstrategi Mød din kommune på nettet Digitaliseringsstrategi 2016-2020 Mød din kommune på nettet BORGER OG ERHVERV KØGE KOMMUNE Baggrund og indledning Køge kommunes Digitaliseringsstrategi 2016-2020 afløser den tidligere digitaliseringsstrategi

Læs mere

Digitalisering af print og brevforsendelser

Digitalisering af print og brevforsendelser 1 Digitalisering af print og brevforsendelser Kick-off den 28/8 2012 Guldborgsund kommune Dagsorden 2 Velkomst v/styregruppeformand Ole Jakobsen Præsentation V/projektledelsen KMD Søren/Guldborgsund Sara

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 3-2014. fra det offentlige til. Opdateret 3-11-2014 FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 3-2014. fra det offentlige til. Opdateret 3-11-2014 FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 3-2014 Opdateret 3-11-2014 Indholdsfortegnelse DIGITAL POST FRA DET OFFENTLIGE... 3 Lov om Digital Post i 2014... 3 Automatisk tilmelding...

Læs mere

Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven.

Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven. Bilag 3 og 4 vedr. gennemførelse af effektiviserings og digitaliseringsopgaven 2012 til og med Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven. Dette bilag indeholder

Læs mere

R E S U L T AT E R F R A D E T D I G IT AL E L AN D K O R T

R E S U L T AT E R F R A D E T D I G IT AL E L AN D K O R T R E S U L T AT E R F R A D E T D I G IT AL E L AN D K O R T Indledning hvilken metode ligger bag resultaterne 73 kommuner har indtastet data om henvendelsestal på KL s Digitale Landkort. 83 har besvaret

Læs mere

Referater af leverandørmøder:

Referater af leverandørmøder: Referater af leverandørmøder: Spørgsmål fra leverandører Forventer ATP selv at drifte applikationerne i de kommende udbud? Hvilket system ejer data (DKC eller fagsystem)? Skal eksisterende fagsystemer

Læs mere

Beskriv baggrund for at implementer FlexRegnskab. Hvad skal implementeringen resultere i for kunden, de ansatte og rådgivningscentret?

Beskriv baggrund for at implementer FlexRegnskab. Hvad skal implementeringen resultere i for kunden, de ansatte og rådgivningscentret? Tjekliste for udarbejdelse af minikampagner. Tjeklisten er en skabelon for implementering af FlexRegnskab på et lokalt rådgivningscenter. Tjeklisten er opbygget som et skema med tre kolonner: 1. Planlægningsprocessen.

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012. Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1

Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012. Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1 Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1 Indhold Forord... 3 Vision... 4 Principper... 5 Tværgående mål.... 6 Kanaler... 8 Effektivisering... 10 Implementering...

Læs mere

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen Netværksmøde v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen 27. Marts 2015 DAGENS PROGRAM 10:00-10:45 Velkomst og præsentation 11:00-11:15 Pause 11:00-12:30 Workshops 12:30-13:15 Frokost 13:15-14:15

Læs mere

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen KANALSTRATEGI 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 1 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014 Layout ITK Design, Jan Thomassen Tryk og oplag LaserTryk.dk A/S 1.000

Læs mere

Digital Post og særligt svage borgergrupper

Digital Post og særligt svage borgergrupper Digital Post og særligt svage borgergrupper Vejledning til kommunerne om håndtering af svage borgergrupper i forbindelse med indførelsen af Offentlig Digital Post. Version: 1.0 Udarbejdet: april 2014 Udarbejdet

Læs mere

Notat. Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan og ad hvilke kanaler der kommunikeres med de respektive målgrupper.

Notat. Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan og ad hvilke kanaler der kommunikeres med de respektive målgrupper. Notat 30. maj 2013 TWM Bilag 1: Kommunikationsstrategi for Digital Post 2013-2015 1. Formål For at sikre implementeringen og anvendelsen af Digital Post er det en forudsætning, at myndighederne i samarbejde

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Digital selvbetjening. 2 cases. Opskrivning i Dagtilbud og Flytning

Digital selvbetjening. 2 cases. Opskrivning i Dagtilbud og Flytning Digital selvbetjening 2 cases Opskrivning i Dagtilbud og Flytning Baggrund Lov om Obligatorisk Digital Selvbetjening i 4 bølger 2012-2015 Obligatorisk for kommunerne at stille digitale løsninger til rådighed

Læs mere

Strategi for borgerkommunikation

Strategi for borgerkommunikation Strategi for Borgerkommunikation, Vallensbæk Kommune Strategi for borgerkommunikation - med fokus på digitale løsninger 2013-2015 Indledning Strategi for borgerkommunikation med fokus på digitale løsninger

Læs mere

Sager på tværs. MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer

Sager på tværs. MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer Sager på tværs MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer 2 Sager på tværs Vil I gerne gøre det nemmere at sende dokumenter på tværs af jeres kommune? Så er MOX noget for jer! En kommune

Læs mere

STRATEGIENS SAMMENHÆNG

STRATEGIENS SAMMENHÆNG Godkendt af kommunalbestyrelsen den. 18.april 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 Modernisering og effektivisering af den kommunale service 3 2. STRATEGIENS SAMMENHÆNG 4 3. STRATEGISKE INDSATSER

Læs mere

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0 Holbæk Kommune Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Version 1.0 Indhold 1. Baggrund og resume... 3 2. Forretningsmæssige målsætninger... 5 3. Vision, pejlemærker, principper og målsætninger... 5 3.1 Vision...

Læs mere

Status på tælleugen 2014. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Aarhus Kommune. 1. Resultater for MSB. Dato 3. december 2014

Status på tælleugen 2014. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Aarhus Kommune. 1. Resultater for MSB. Dato 3. december 2014 Status på tælleugen 2014 Dato 3. december 2014 I uge 43 blev der for femte gang afholdt tælleuge i MSB. I søjlerne Ydelsescentret, Jobcentret, Familier, Børn og Unge, Voksenhandicap samt Socialpsykiatri

Læs mere

N O TAT. Inspiration til en strategi for effektivisering

N O TAT. Inspiration til en strategi for effektivisering N O TAT Inspiration til en strategi for effektivisering En politisk vedtaget strategi for effektivisering giver et godt afsæt for kommunalbestyrelsens arbejde med at skabe økonomisk råderum. Strategien

Læs mere

Silkeborg Kommune. Digitaliserings- og Kanalstrategi

Silkeborg Kommune. Digitaliserings- og Kanalstrategi Silkeborg Kommune Digitaliserings- og Kanalstrategi 2013 2017 Forord At gå fra landbrugssamfund til industrisamfund forandrede verden radikalt. Lige nu befinder vi os i en brydningstid, der ser ud til

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

Kommunens kontakt med borgerne

Kommunens kontakt med borgerne Kommunens kontakt med borgerne Kanalstrategi for Gribskov Kommune 2016-2019 Personlig Papirbrev @ e-mail Telefon Digital Post Kommunen Selvbetjening Borgere Virksomheder Foreninger Push-medier Hjemmeside

Læs mere

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi N O TAT NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi NemRefusion er en løsning, som ikke bare giver besparelser for kommunens ydelseskontor, der sagsbehandler indberetningerne.

Læs mere

Borgerrådgiverens undersøgelse af Doc2mail og tilgængelighed for synshandicappede og svage læsere, forvaltningens sagsnr.

Borgerrådgiverens undersøgelse af Doc2mail og tilgængelighed for synshandicappede og svage læsere, forvaltningens sagsnr. Borgerrådgiveren Kultur- og Fritidsforvaltningen, direktionen 14-08-2014 Sagsnr. 2014-0105757 Dokumentnr. 2014-0105757-17 Borgerrådgiverens undersøgelse af Doc2mail og tilgængelighed for synshandicappede

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato 5. september 2014

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato 5. september 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato 5. september 2014 Kanalstrategi 2.0 Kanalstrategien skal sikre at kommunen anvender de billigste og

Læs mere