86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med."

Transkript

1 26. februar 2015 Ulighed blandt børn 86 procent af FOAs medlemmer, som arbejder med børn under 6 år, oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt medlemmer ansat i dagplejen, vuggestuer eller børnehaver. Videre viser undersøgelsen, at 70 procent af medlemmerne ikke mener, at de har tilstrækkelige normeringer til at arbejde med denne børnegruppe. Undersøgelsen blev udført i perioden fra den 19. til den 28. januar, og medlemmer besvarede spørgsmålene. 86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. 3 ud af 4 oplever arbejdsløshed blandt forældrene til børnene, mens ca. 60 procent oplever forældre med økonomiske og psykiske problemer. 2 ud af 3 oplever blandt gruppen af børn, der er berørt af social og økonomisk ulighed, børn der møder for sent/uregelmæssigt. 3 ud 4 oplever børn, der ikke er ordentligt udhvilede. 3 ud af 4 oplever børn med sprogproblemer og indlæringsvanskeligheder. 2 ud af 3 oplever børn med dårlig hygiejne og børn, der får dårlig kost. Ca. halvdelen oplever børn med dårlig tandhygiejne. Flere end 1 ud 10 af medlemmerne oplever blandt gruppen af børn, der er berørt af social og økonomisk ulighed, børn der er udsat for vold og mishandling i familien. Kun en fjerdedel af medlemmerne er helt enige i, at de alt i alt har gode vilkår for at arbejde med børn, der er berørt af social eller økonomisk ulighed. Her skiller dagplejen sig positivt ud: Signifikant flere dagplejere end ansatte i vuggestuer oplever, at de har gode vilkår for arbejdet med udsatte børn. 70 procent af medlemmerne i daginstitutioner svarer, at normeringerne på deres arbejdsplads er utilstrækkelige til at arbejde med denne børnegruppe. Dårligere vilkår i de store byer: Mens 18 procent af medlemmerne i landets fire største kommuner er helt enige i, at de har gode vilkår for at arbejde med børn, berørt af social og økonomisk ulighed, gælder det 30 procent af medlemmerne i de øvrige dele af landet. Flertallet føler sig fagligt godt rustet til at varetage forældresamarbejdet omkring denne børnegruppe, men ca. halvdelen oplever ikke, de har tilstrækkelig tid til det. Undersøgelsen viser KONTAKT Rapport udarbejdet af: FOA Kampagne og Analyse Presse/Fagbladet: Politisk ansvarlig: Lars Ole Preisler Hansen Tlf

2 Ulighed blandt børn 2 også, at dagplejere oplever væsentligt bedre vilkår for forældresamarbejdet end medlemmer i daginstitutioner. 20 procent, altså hvert femte medlem, er helt eller delvist uenige i, at de har tilstrækkelig viden om, hvordan de i det pædagogiske arbejde støtter børn, der er berørt af social og økonomisk ulighed. Medlemmer, som har en relevant erhvervsuddannelse, føler sig dog bedre rustet end ufaglærte medlemmer. Flertallet af medlemmer svarer, at bedre normeringer og mere uddannelse blandt personalet er de vigtigste redskaber til at bryde med den negative sociale arv. 86 procent oplever social og økonomisk ulighed blandt børn Knap halvdelen af medlemmerne oplever i høj eller i nogen grad social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. 39 procent oplever det i ringe grad. Kun 11 procent svarer, at de slet ikke oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med, mens 3 procent har svaret Ved ikke. Figur 1 I hvilken grad oplever du social eller økonomisk ulighed blandt de børn, du arbejder med? 10% 11% 3% I høj grad I nogen grad 39% 37% I ringe grad Slet ikke Ved ikke Antal svar: 1.024

3 Ulighed blandt børn 3 3 ud af 4 oplever arbejdsløshed blandt forældrene til de børn, de passer, mens ca. 60 procent oplever forældre med økonomiske og psykiske problemer 10 procent svarer, at de i høj grad oplever arbejdsløshed og langtidsledighed blandt børnenes forældre, mens 24 procent svarer i Ja, i nogen grad, og 38 procent svarer Ja, i mindre grad. Lidt færre oplever økonomiske og psykiske problemer blandt børnenes forældre. Hvad angår misbrugsproblemer blandt børnenes forældre, svarer 1 procent Ja, i høj grad, mens 4 procent svarer Ja, i nogen grad og 19 procent svarer Ja, i mindre grad. 64 procent svarer, at de slet ikke oplever misbrugsproblemer blandt børnenes forældre, og 12 procent svarer Ved ikke. Figur 2 Oplever du noget af følgende blandt forældrene til de børn, du arbejder med? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Arbejdsløshed og langtidsledighed 10% 24% 38% 23% 5% Økonomiske problemer 7% 23% 31% 29% 10% Psykiske problemer 6% 19% 34% 33% 8% Misbrugsproblemer 1% 4% 19% 64% 12% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Ja, i mindre grad Nej, slet ikke Ved ikke Antal svar: 1.019

4 Ulighed blandt børn 4 2 ud af 3 oplever børn, der møder for sent/uregelmæssigt, og 3 ud 4 oplever børn, der ikke er ordentligt udhvilede Medlemmer, der har svaret, at de oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med, blev spurgt, om de blandt denne gruppe oplever børn, der møder sent/uregelmæssigt. Til det svarede mere end hver tiende Ja, i høj grad. Næsten en fjerdedel (23 %) svarede Ja, i nogen grad, mens 35 procent svarede Ja, i mindre grad. Lidt over en fjerdedel svarede Nej, slet ikke. Til spørgsmålet om de oplever børn, der ikke er ordentligt udhvilede, svarede 14 procent Ja, i høj grad. 28 procent svarede Ja, i nogen grad, mens 32 procent svarede Ja, i mindre grad. 22 procent svarede Nej, slet ikke. Figur 3 Oplever du følgende blandt børn, der er berørt af social eller økonomisk ulighed? Børn, der møder for sent/uregelmæssigt 11% 23% 35% 27% 4% Børn, der ikke er ordentligt udhvilede 14% 28% 32% 22% 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Ja, i mindre grad Nej, slet ikke Ved ikke Antal svar: 871 Note: Spørgsmålene blev ikke stillet medlemmer, der tidligere i undersøgelsen havde svaret Slet ikke til spørgsmålet: I hvilken grad oplever du social eller økonomisk ulighed blandt de børn, du arbejder med?

5 Ulighed blandt børn 5 Enkelte medlemmer bemærker, at problemer med børn, der ikke er ordentligt udhvilede, kan være et særligt problem for ressourcestærke forældre. Eksempelvis denne pædagogmedhjælper: Jeg oplever, at vi også har ressourcestærke forældre, hvor det sejler. Dårlig søvn og børn, der ikke må sove i dagtimerne, da forældrene ikke kan sætte grænser og få dem til at sove om aftenen. Børn, der har sværere ved at være i et fællesskab, og får dårlig kost, da de får det forældrene kan få i dem. Pædagogmedhjælper, børnehave 3 ud af 4 oplever børn med sprogproblemer og indlæringsvanskeligheder 13 procent oplever i høj grad børn med sprogproblemer og indlæringsvanskeligheder blandt de børn, der er berørt af social og økonomisk ulighed. 28 procent svarer Ja, i nogen grad, mens 34 procent svarer Ja, i mindre grad. 21 procent svarer Nej, slet ikke. Figur 4 Oplever du følgende blandt børn, der er berørt af social eller økonomisk ulighed? - Børn med sprogproblemer og indlæringsvanskelighede 21% 5% 13% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad 28% Ja, i mindre grad Nej, slet ikke 34% Ved ikke Antal svar: 868 Note: Spørgsmålet blev ikke stillet medlemmer, der tidligere i undersøgelsen havde svaret Slet ikke til spørgsmålet: I hvilken grad oplever du social eller økonomisk ulighed blandt de børn, du arbejder med?

6 Ulighed blandt børn 6 Hygiejne og usund kost 5 procent af medlemmerne oplever i høj grad børn med dårlig hygiejne blandt gruppen af børn, der er berørt af social og økonomisk ulighed. 21 procent oplever det i noget grad, mens 41 procent oplever det i mindre grad. Hvad angår dårlig tandhygiejne, svarer 5 procent af medlemmerne, at de i høj grad oplever det, mens 11 procent svarer Ja, i nogen grad, og 30 procent svarer Ja, i mindre grad. 45 procent af medlemmerne har svaret Nej, slet ikke. 7 procent af medlemmerne oplever i høj grad børn, der får usund kost og fejlernæring blandt gruppen af børn, der er berørt af social og økonomisk ulighed. 20 procent har svaret Ja, i nogen grad, mens 35 procent svarer Ja, i mindre grad. 30 procent svarer Nej, slet ikke. Figur 5 Oplever du følgende blandt børn, der er berørt af social eller økonomisk ulighed? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Børn med dårlig hygiejne 5% 21% 41% 30% 3% Børn med dårlig tandhygiejne 5% 11% 30% 45% 9% Børn, der får usund kost og fejlernæring 7% 20% 35% 30% 7% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Ja, i mindre grad Nej, slet ikke Ved ikke Antal svar: 868 Note: Spørgsmålene blev ikke stillet medlemmer, der tidligere i undersøgelsen havde svaret Slet ikke til spørgsmålet: I hvilken grad oplever du social eller økonomisk ulighed blandt de børn, du arbejder med?

7 Ulighed blandt børn 7 En dagplejepædagog skriver følgende om arbejdet med udsatte børn: Jeg synes, at dagplejerne er gode til at stilladsere børnene, så de kan deltage på lige fod med de øvrige børn i børnegruppen. Det sker fx ved at børnene låner en flyverdragt/regntøj af dagplejen, så de også kan være med udendørs. Eller ved at dagplejeren giver morgenmad til et sultent barn og sørger for et godt eftermiddagsmåltid, inden barnet forlader dagplejen. Dagplejepædagog Flere end 1 ud 10 oplever børn, der er udsat for vold og mishandling i familien Samlet set svarer 13 procent af medlemmerne, at de blandt børn, der er berørt af social eller økonomisk ulighed oplever børn, der er udsat for vold og mishandling i familien. 0,2 procent (svarende til 2 medlemmer) svarer Ja, i høj grad. 2 procent svarer Ja, i nogen grad, mens 11 procent svarer Ja, i mindre grad. 71 procent svarer Nej, slet ikke, mens 16 procent svarer Ved ikke. Figur 6 Oplever du følgende blandt børn, der er berørt af social eller økonomisk ulighed? - Børn, der er udsat for vold eller mishandling i familien 16% 2% 0% 11% 71% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Ja, i mindre grad Nej, slet ikke Ved ikke Antal svar: 868 Note: Spørgsmålet blev ikke stillet medlemmer, der tidligere i undersøgelsen havde svaret Slet ikke til spørgsmålet: I hvilken grad oplever du social eller økonomisk ulighed blandt de børn, du arbejder med?

8 Ulighed blandt børn 8 Halvdelen af medlemmerne ved ikke, om der er sociale normeringer i kommunen En meget stor andel af medlemmerne (50 %) har svaret Ved ikke til spørgsmålet om, hvorvidt der er sociale normeringer i den kommune, hvor de arbejder. 37 procent har svaret Nej, mens 13 procent har svaret Ja. Figur 7 Er der sociale normeringer i den kommune, hvor du arbejder? Det vil sige færre børn pr. voksen i belastede områder 13% Ja 50% Nej 37% Ved ikke Antal svar: I forhold til de sociale normeringer bemærker to dagplejere, at der skal meget til, for at et barn kan tælle for to i dagplejen: Vi har mulighed for at udsatte børn tæller for 2. Desværre skal der meget til for at der gives grønt lys. Men vi har en inklusionspædagog, der gør et godt stykke arbejde. Dagplejer

9 Ulighed blandt børn 9 Godt 2 ud af 3 anvender læreplanerne i deres arbejde med at modvirke negativ social arv 21 procent svarer, at de ikke anvender læreplanerne i arbejdet med at modvirke negativ social arv, mens 15 procent har svaret Ved ikke Figur 8 Anvender I læreplanerne i jeres arbejde med at modvirke ulighed og negativ social arv? 15% Ja 21% 64% Nej Ved ikke Antal svar: 1.004

10 Ulighed blandt børn 10 Hver fjerde er helt enige i, at de har gode vilkår for at arbejde med børn, der er berørt af social eller økonomisk ulighed Sammenlagt er 68 procent af medlemmerne helt eller delvist enige i, at deres vilkår for at arbejde med denne børnegruppe alt i alt er gode. Kun 27 procent, altså lidt over en fjerdedel, har dog svaret Helt enig. Modsat har 18 procent svaret, at de er helt eller delvist uenige. Bedre vilkår i dagplejen Figuren viser, at der er flere dagplejere end ansatte i vuggestuer, som oplever, at deres vilkår for at arbejde med denne børnegruppe er gode. Hvor 74 procent af dagplejere er helt eller delvist enige i, at de har gode vilkår for arbejdet, gælder det kun 58 procent af medlemmer, som arbejder i vuggestuer. Forskellen er statistisk signifikant. Også sammenlignet med medlemmer, som arbejder i børnehaver, oplever dagplejen signifikant bedre vilkår. I børnehaver er i alt 63 procent helt eller delvist enige. Figur 9 Jeg har alt i alt gode vilkår for at arbejde med denne børnegruppe Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om dine vilkår for at arbejde med børn, som er berørt af social eller økonomisk ulighed? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Dagpleje 33% 41% 9% 2% 15% Vuggestue 26% 32% 20% 4% 18% Helt enig Delvist enig Børnehave 16% 48% 15% 10% 11% Delvist uenig Helt uenig Ved ikke/ikke relevant Integreret institution 17% 51% 15% 10% 7% I alt 27% 42% 13% 5% 14% Antal svar: 995. Kategorien integregret institution består af de medlemmer, som har svaret, at de både arbejder med 0-2-årige og 3-6-årige børn. Bemærk, at der er få respondenter i denne gruppe (51)

11 Ulighed blandt børn 11 Bedre vilkår uden for de store byer Figuren viser, at medlemmer, som arbejder i en af landets fire største kommuner, oplever, at de har dårligere vilkår for at arbejde med børn, som er ramt af social eller økonomisk ulighed, end medlemmer i andre kommuner. I storby-kommunerne svarer 18 procent, at de er helt enige i, at de alt i alt har gode vilkår for at arbejde med børnegruppen. I de øvrige kommuner gælder det 30 procent. Sammenhængen ses inden for alle tre arbejdsområder - dagpleje, vuggestue og børnehave. Figur 10 Jeg har alt i alt gode vilkår for at arbejde med denne børnegruppe opdelt på storby-kommuner og øvrige kommuner I alt 27% 42% 13% 5% 14% Helt enig Øvrige 30% 41% 12% 4% 14% Delvist enig Delvist uenig Helt uenig Ved ikke/ikke relevant Storbyer 18% 43% 15% 9% 16% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Antal svar: 995. Københavns, Århus, Aalborg og Odense kommuner er her kategoriseret som storby-kommuner.

12 Ulighed blandt børn 12 7 ud af 10 medlemmer oplever, at normeringerne er utilstrækkelige Samlet set er 70 procent helt eller delvist uenige i, at normeringerne er tilstrækkelige til at arbejde med børn, der er berørt af social og økonomisk ulighed. 19 procent er helt eller delvist enige. 12 procent har svaret ved ikke. Spørgsmålet er kun stillet til ansatte i daginstitutioner, og der er ikke forskelle mellem vuggestuer og børnehaver (ikke vist i figur). Figur 11 Vi har tilstrækkelige normeringer til denne børnegruppe 12% 3% 16% Helt enig Delvist enig Delvist uenig 38% 32% Helt uenig Ved ikke/ikke relevant Antal svar 488 Note: Spørgsmålet ikke stillet til ansatte i dagplejen Et medlem bemærker følgende: Jeg så gerne, at vi maks kunne have 4 børn i dagplejen. 5 børn i dagplejen er et barn for meget. Dagplejer Et andet medlem savner bedre mulighed for støtte til udsatte børn: Jeg savner bedre tilgængelighed af hjælp til udsatte børn. Psykologiske observationer kan ikke gøres på en time det kræver en længere periode. Og jeg savner bedre muligheder for støtte til børn og forældre. Pædagog i daginstitution

13 Ulighed blandt børn 13 Ca. halvdelen svarer, at de fysiske og økonomiske rammer er utilstrækkelige til denne børnegruppe 46 procent af medlemmerne er helt eller delvist uenige i, at de har tilstrækkelige fysiske rammer (inde og ude) til denne børnegruppe. Modsat er 33 procent helt eller delvist enige i, at de fysiske rammer er tilstrækkelige. Hvad angår de økonomiske rammer (til materialer, aktiviteter, udflugter osv.), svarer 54 procent af medlemmerne, at de er helt eller delvist uenige i, at rammerne er tilstrækkelige. Modsat svarer 30 pocent, at de er helt eller delvist enige. Figur 12 De fysiske og økonomiske rammer a) Vi har tilstrækkelige fysiske rammer (inde og ude) til denne børnegruppe b) Vi har tilstrækkelige økonomiske rammer (til materialer, aktiviteter, udflugter osv.) til denne børnegruppe 18% 11% 11% 32% Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig 24% 17% 7% 23% Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig 28% Ved ikke/ikke relevant 30% Ved ikke/ikke relevant Antal svar: a) 488 svar (Kun stillet til vuggestuer og børnehaver). B) 981 svar Et medlem bemærker følgende: Der skal generelt meget større indsats til, for at vi kan bryde den sociale arv og den skal ske gennem hele vejen igennem børnenes liv. Pædagogmedhjælper i daginstitution

14 Ulighed blandt børn 14 Flertallet føler, at ledelsen bakker op om indsatsen, men opbakningen er mindre fra kommunen 3 ud af 4 er samlet set helt eller delvist enige i, at ledelsen bakker op om indsatsen over for børn, der er berørt af social og økonomisk ulighed. Modsat er 7 procent delvist uenige og 2 procent helt uenige. 16 procent har svaret Ved ikke. Færre har en oplevelse af, at kommunen bakker op om indsatsen over for børn. Til spørgsmålet om, hvorvidt kommunen bakker op om indsatsen, er det samlet set 56 procent, der erklærer sig helt eller delvist enige, mens 21 procent modsat erklærer sig helt eller delvist uenige. På dette spørgsmål har hele 21 procent svaret Ved ikke. Figur 13 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om dine vilkår for at arbejde med børn, som er berørt af social eller økonomisk ulighed? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ledelsen bakker op om indsatsen over for denne børnegruppe 39% 36% 7% 2% 16% Kommunen bakker op om indsatsen over for denne børnegruppe 18% 38% 16% 5% 23% Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig Ved ikke/ikke relevant Antal svar: 994 Flere medlemmer bemærker, at kommunerne ofte er for lang tid om at iværksætte en indsats over for udsatte børn: Jeg har en fornemmelse af, at før kommunen kan tage stilling til det enkelte barn skal papirerne igennem 10 forskellige kontorer. Det tager for lang tid. Dagplejer

15 Ulighed blandt børn 15 Et andet medlem beskriver, hvilke konsekvenser hun oplever af den manglende indsats: Jeg synes ikke, at samfundet reagerer på de signaler, børnene sender. Jeg kan blive helt flov. Når jeg tænker på et barn, jeg mødte i børnehaven, som havde en meget special adfærd, som man så vælger at anbringe i plejefamilie, da barnet går i 3. klasse. Så mener jeg, at der er gået mange år tabt for sådan et barn. Jeg skammer mig. Pædagogmedhjælper i børnehave Hver femte mener ikke, at at de har tilstrækkelig viden til arbejdet med børn ramt af social og økonomisk ulighed 20 procent, altså hvert femte medlem, er helt eller delvist uenige i, at de har tilstrækkelig viden om, hvordan de i det pædagogiske arbejde støtter børn, der er berørt af social og økonomisk ulighed. Næsten halvdelen (48 %) er delvist enige, mens kun 18 procent er helt enige. Figur 14 Jeg har tilstrækkelig viden om, hvordan jeg i det pædagogiske arbejde støtter denne børnegruppe Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om dine vilkår for at arbejde med børn, som er berørt af social eller økonomisk ulighed? 17% 3% 13% 18% 48% Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig Ved ikke/ikke relevant Antal svar: 994

16 Ulighed blandt børn 16 Figur 15 nedenfor viser, at medlemmer med en relevant erhvervsuddannelse i højere grad end ufaglærte, oplever, at de har tilstrækkelig viden om, hvordan de i det pædagogiske arbejde støtter børnene. En relevant erhvervsuddannelse kan fx være den pædagogiske assistentuddannelse eller den tidligere pædagogiske grunduddannelse, PGU. Medlemmer med en pædagoguddannelse eller lignende videregående uddannelse indgår ikke i sammenligningen. Figur 15 Jeg har tilstrækkelig viden om, hvordan jeg i det pædagogiske arbejde støtter denne børnegruppe fordelt på medlemmer med og uden en relevant erhvervsuddannelse Har ikke en relevant uddannelse 17% 47% 17% 4% 14% Har relevant uddannelse 23% 50% 13% 1% 13% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig Ved ikke/ikke relevant Antal svar: 856. Kun vist for medlemmer, som arbejder som dagplejere, pædagogmedhjælpere eller pædagogiske assistenter, og dermed ikke for pædagoger. 234 medlemmer har svaret, at de har en relevant uddannelse. Flertallet føler sig fagligt godt rustet til at varetage forældresamarbejdet omkring denne børnegruppe, men ca. halvdelen oplever ikke, de har tilstrækkelig tid til det 63 procent af medlemmerne svarer, at de er helt eller delvist enige i udsagnet: Jeg føler mig godt rustet til at varetage samarbejdet med forældrene til denne børnegruppe. Modsat svarer 24 procent, at de er helt eller delvist uenige. Til gengæld viser figuren ligeledes, at ca. halvdelen (47 %) er helt eller delvist uenige i, at de har tilstrækkelig tid til samarbejdet med forældrene til denne børnegruppe. 37 procent er helt eller delvist enige.

17 Ulighed blandt børn 17 Figur 16 Samarbejdet med forældrene Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om dine vilkår for at arbejde med børn, som er berørt af social eller økonomisk ulighed? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Der er tilstrækkelig tid til samarbejdet med forældrene til denne børnegruppe 8% 29% 30% 17% 16% Jeg føler mig fagligt godt rustet til at varetage samarbejdet med forældrene til denne børnegruppe 18% 45% 19% 5% 13% Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig Ved ikke/ikke relevant Antal svar: 973 Undersøgelsen viser også, at man i dagplejen oplever markant bedre vilkår for forældresamarbejdet. Her er i alt 47 procent helt eller delvist enige i, at de har tilstrækkelig tid til forældresamarbejdet. Det gælder til sammenligning kun i alt 27 procent blandt medlemmer ansat i vuggestuer 1. Også uddannelse gør en forskel. Medlemmer, som har en relevant erhvervsuddannelse, føler sig i højere grad fagligt rustet til samarbejdet med forældrene til børn ramt af social og økonomisk ulighed, end medlemmer uden en relevant erhvervsuddannelse. Hvor 69 procent af medlemmer med en erhvervsuddannelse er helt eller delvist enige i, at de føler sig fagligt godt rustet, gælder det 59 procent blandt medlemmer uden en erhvervsuddannelse 2. I vores kommune er der udvalgt ca. 24 dagplejere, der har taget ekstra uddannelse med fokus på indsatsen over for børn og forældre. Jeg er en af dem, og vi er nu indsatsdagplejere. Dagplejer 1 Resultatet er ikke vist i en figur - forskellen er statistisk signifikant. 2 Forskellen er statistisk signifikant. Sammenhængen er undersøgt for medlemmer, som arbejder som dagplejere, pædagogmedhjælpere eller pædagogiske assistenter, og dermed ikke for pædagoger, som har en mellemlang videregående uddannelse. 234 medlemmer har svaret, at de har en relevant uddannelse. Det vil typisk være den pædagogiske assistentuddannelse eller den pædagogiske grunduddannelse, PGU.

18 Ulighed blandt børn 18 Samarbejde med PPR Halvdelen af medlemmerne er helt eller delvist enige i, at samarbejdet med PPR fungerer tilfredsstillende. Modsat er kun 15 procent helt eller delvist uenige. Bemærk, at en meget stor gruppe på 35 procent har svaret Ved ikke. Det gælder især for dagplejerne, hvor kontakten til PPR også kan varetages af dagplejepædagogen. Figur 17 Samarbejdet med PPR (Pædagogisk Psykologisk rådgivning) om denne børnegruppe fungerer tilfredsstillende Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om dine vilkår for at arbejde med børn, som er berørt af social eller økonomisk ulighed? 16% 34% 12% 3% 35% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig Ved ikke/ikke relevant Antal svar: 973 Som tidligere nævnt kritiserer flere medlemmer i deres kommentarer, at indsatsen over for udsatte børn ofte er for længe undervejs: Det er et problem i dagplejen, at et barn skal være udredt, før vi kan få ekstra tid til barnet (barnet tager evt. 2 pladser). Som regel er barnet 3 år, før udredningen sættes i gang. Dagplejer

19 Ulighed blandt børn 19 Bedre normeringer og uddannelse kan hjælpe til at bryde med den negative sociale arv Som det fremgår af figur 18, blev medlemmerne spurgt om, hvilke forslag de vurderer, bedst vil kunne hjælpe til at bryde negativ social arv. Deltagerne kunne maksimalt sætte 3 krydser. 63 procent har sat kryds ved Bedre normeringer generelt. 52 procent har sat kryds ved Uddannelse og opkvalificering af personalet, mens 51 procent har sat kryds ved Færre børn pr. voksen i belastede områder (sociale normeringer). Endvidere har knap hver tredje sat kryds ved hhv. Bedre tid til samtaler og samarbejde med forældre og Styrket samarbejde med sundhedsplejerske og PPR. Et medlem bemærker følgende: Ville gerne sætte kryds ved det hele. Tror mange børn også ville sætte kryds ved gratis mad. Ofte oplever de en meget ensidig madpakke. Kigger misundeligt på de ofte meget forkælede" børn. Pædagogmedhjælper i børnehave Figur 18 Hvilke af følgende forslag vurderer du bedst vil kunne hjælpe til at bryde den negative sociale arv blandt de børn, du arbejder med? Sæt højest 3 krydser. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Bedre normeringer generelt 63% Uddannelse og opkvalificering af personalet Færre børn pr. voksen i belastede områder 52% 51% Bedre tid til samtaler og samarbejde med forældre Styrket samarbejde med sundhedsplejerske og PPR 32% 30% Bedre fysiske rammer og materialer Gratis sund mad til alle børn i dagtilbud Bedre mulighed for skoleudsættelse Bedre muligheder for aktiviteter og udflugter 10% 10% 9% 8% Mere skoleforberedende arbejde i dagtilbud Andet, skriv gerne hvad: Ved ikke 1% 1% 4% Antal svar: 964

20 Ulighed blandt børn 20 Metode Indsamlingsperiode Undersøgelsen er gennemført i perioden fra den 19. til den 28. januar Indsamlingsmetode Data er indsamlet via en spørgseskemaundersøgelse udsendt til medlemmernes e- mailadresser. Undersøgelsen indgik i en større undersøgelse blandt hele FOAs medlemspanel, MedlemsPulsen, hvor der også blev spurgt til emner som frivilligt arbejde og mobning. Målgruppen Undersøgelsen blev stilet medlemmer i FOAs Pædagogiske Sektor, som arbejder i dagtilbud for børn i 0-6-års alderen, dvs. i dagplejen og i daginstitutioner. I alt medlemmer blev inviteret til undersøgelsen. 772 medlemmer blev inviteret fra FOAs medlemspanel, medlemspulsen, og derudover blev tilfældigt udvalgte medlemmer fra FOAs medlemsregister inviteret. Antal besvarelser og svarprocent medlemmer har besvaret spørgsmålene om ulighed blandt børn helt eller delvist. I FOAs medlemspanel blev 772 medlemmer inviteret, og 387 svarede helt eller delvist. Tages der højde for uvirksomme adresser, var svarprocenten 56 i denne gruppe. Udover medlemmerne af medlemspanelet, blev der inviteret 4002 tilfældigt udvalgte medlemmer, som arbejder med børn i dagtilbud. Blandt disse var 332 adresser uvirksomme. 800 svarede helt eller delvist og svarprocenten er 22 i denne gruppe. Vægtning af data Dagplejere har svaret i lidt højere grad end medlemmer i daginstitutioner, og svarene er derfor vægtet for arbejdssted.

Samarbejde med pårørende

Samarbejde med pårørende 23. juni 2017 Samarbejde med pårørende Ansatte i ældreplejen oplever generelt et godt samarbejde med de pårørende til de ældre. Ikke desto mindre oplever flere end hver tiende dog mindst en gang om ugen

Læs mere

Inklusion i dagtilbud

Inklusion i dagtilbud 7. februar 2014 Inklusion i dagtilbud FOA gennemførte i efteråret 2013 en undersøgelse af inklusion af børn med særlige behov blandt 1284 medlemmer i daginstitutioner, SFO er/fritidshjem, dagplejen og

Læs mere

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede.

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede. 31. januar 2017 Ulønnet overarbejde Næsten 4 ud af 10 medlemmer i FOA arbejder mere, end de får betaling for, mindst én gang om ugen. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit medlemspanel.

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Psykiske lidelser på arbejdspladsen

Psykiske lidelser på arbejdspladsen 9. maj 2014 Psykiske lidelser på arbejdspladsen FOA har i perioden 21.-31. marts 2014 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om bl.a. holdningen til kolleger med alvorlige

Læs mere

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016 18. oktober 2016 Løn og anerkendelse Ni ud af ti af FOAs medlemmer føler i høj grad, at de yder en vigtig indsats overfor andre mennesker gennem deres arbejde. Ligeledes svarer så godt som alle FOAs medlemmer,

Læs mere

Tosprogede børn i dagtilbud

Tosprogede børn i dagtilbud 26. januar 2016 Tosprogede børn i dagtilbud 4 ud af 5 medlemmer i dagtilbud har inden for de seneste to år haft tosprogede børn i deres børnegruppe. Blandt disse medlemmer er hver tredje helt eller delvist

Læs mere

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

Middagslur i dagtilbud

Middagslur i dagtilbud 3. november 2016 Middagslur i dagtilbud FOA har i perioden 22.-30. august 2016 gennemført en undersøgelse om børns middagslur i daginstitutioner og dagpleje via sit medlemspanel. Medlemmer, som arbejder

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

Arbejdsliv og privatliv

Arbejdsliv og privatliv 4. december 2015 Arbejdsliv og privatliv Hvert tredje FOA-medlem oplever ofte eller altid, at arbejdslivet tager energi fra privatlivet. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene.

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene. 22. januar 2015 Alenearbejde FOA har i perioden fra d. 23. oktober til d. 2. november 2014 gennemført en undersøgelse om alenearbejde blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling 19. december 2013 Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling Fokus på faglig udvikling er positivt for både arbejdsmiljøet og fastholdelsen af medarbejdere. Det er nogle af konklusionerne i denne undersøgelse

Læs mere

Normeringer og kommunalvalg

Normeringer og kommunalvalg 14. september 2017 Normeringer og kommunalvalg Næsten 3 ud af 4 svarer, at normeringen på deres arbejdsplads påvirker, hvor de vil sætte deres kryds ved det kommende kommunal- og regionsvalg. For 35 procents

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 8. december 2015 Vold og trusler på arbejdspladsen En tredjedel af FOAs medlemmer er inden for de seneste 12 måneder blevet udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Julegaver fra arbejdsgiveren

Julegaver fra arbejdsgiveren 8. december 2016 Julegaver fra arbejdsgiveren Mere end hvert andet FOA-medlem plejer at få en julegave fra deres arbejdsgiver. Det er markant flere end i 2007, hvor kun 27 procent svarede dette. Det viser

Læs mere

Ligestilling. 29. april 2015

Ligestilling. 29. april 2015 29. april 2015 Ligestilling FOA har i perioden fra den 19. til 28. januar 2015 gennemført en undersøgelse blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs medlemspanel samt 4.002 tilfældigt udvalgte medlemmer fra

Læs mere

FOA Kampagne og Analyse 24. juni Det siger FOAs medlemmer om besparelser i dagtilbud

FOA Kampagne og Analyse 24. juni Det siger FOAs medlemmer om besparelser i dagtilbud Det siger FOAs medlemmer om besparelser i dagtilbud FOA Kampagne og Analyse 24. juni 2011 FOA undersøgte i perioden fra 27. maj til 7. juni 2011, hvilke besparelser FOAs medlemmer i dagtilbud har oplevet

Læs mere

Vejtid i hjemmeplejen

Vejtid i hjemmeplejen 3. juni 2014 Vejtid i hjemmeplejen I perioden 24. januar til 2. februar 2014 gennemførte FOA en undersøgelse om vejtid i hjemmeplejen via forbundets elektroniske medlemspanel. 393 medlemmer deltog. Undersøgelsen

Læs mere

Forældresamarbejde. 4. november 2014

Forældresamarbejde. 4. november 2014 4. november 2014 Forældresamarbejde FOA har i perioden fra d. 11. til d. 22. september gennemført en undersøgelse om forældresamarbejde blandt 376 medlemmer ansat i daginstitutioner, SFO er og i dagplejen.

Læs mere

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet.

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet. 11. august 2014 Kollegaskab FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes forhold til deres kolleger. Undersøgelsen blev udført via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.228

Læs mere

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser.

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser. 11. november 2014 Pauser FOA har i perioden fra d. 11. til d. 22. september 2014 gennemført en undersøgelse om især mindre pauser i arbejdstiden via FOAs elektroniske medlemspanel dagplejerne i panelet

Læs mere

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold.

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. 04-11-2015 Vold i psykiatrien 2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Det viser en undersøgelse,

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Årsager til jobskifte

Årsager til jobskifte 9. maj 2017 Årsager til jobskifte Mere end hvert tredje medlem overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads. Det er derfor blevet undersøgt, hvilke faktorer i arbejdsmiljøet, der har størst indflydelse

Læs mere

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 8. juli 2016 FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 3 ud af 4 af FOAs medlemmer er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsmiljø generelt er godt. Hver tiende er til gengæld helt uenige. Det viser

Læs mere

Frivilligt arbejde. 27. april 2016

Frivilligt arbejde. 27. april 2016 27. april 2016 Frivilligt arbejde 4 ud af 10 af FOAs medlemmer svarer, at der udføres frivilligt arbejde på deres arbejdspladser. Det er på niveau med tilsvarende undersøgelser blandt FOAs medlemmer fra

Læs mere

Rygning på arbejdspladserne

Rygning på arbejdspladserne 8. november 2016 Rygning på arbejdspladserne FOA har i oktober 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om rygning på arbejdspladsen blandt medlemmerne af forbundets medlemspanel. Målgruppen for undersøgelsen

Læs mere

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen.

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen. 8. juli 2016 Arbejdstid 1 ud af 3 af FOAs medlemmer har ikke fast dagarbejde, men arbejder enten med skiftende arbejdstider eller har fast aften- eller natarbejde. Det viser en undersøgelse, som FOA har

Læs mere

Procedurer for arbejde i glatføre

Procedurer for arbejde i glatføre 19. december 2017 Procedurer for arbejde i glatføre Kun 4 ud af 10 af FOAs medlemmer har en procedure på deres arbejdsplads for, hvad der skal ske, hvis føret bliver glat om vinteren. Dette gælder, selv

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 14. marts 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med 2012,

Læs mere

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden 5. oktober 2015 Brandsikkerheden er nogenlunde i orden FOA har i perioden 20.-31. august 2015 gennemført en medlemsundersøgelse om brandsikkerheden på de arbejdspladser, hvor medlemmerne arbejder. Svarprocenten

Læs mere

Demente i ældreplejen

Demente i ældreplejen 24. september 2014 Demente i ældreplejen FOA har i perioden fra den 11. til den 22. september gennemført en undersøgelse blandt 786 medlemmer i ældreplejen om deres arbejde med demente. Kun medlemmer af

Læs mere

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres 8. oktober 2014 Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres FOA har i perioden den 9. til den 19. maj foretaget en undersøgelse blandt medlemmerne via forbundets elektroniske medlemspanel. 4.782 medlemmer

Læs mere

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn 4. februar 2016 Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn Over halvdelen af FOAs medlemmer får aldrig eller ikke tit nok tilstrækkelig søvn til at føle sig udhvilet. Blandt de medlemmer, der ikke får

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

Arbejde i julen og nytåret

Arbejde i julen og nytåret 21. december 2016 Arbejde i julen og nytåret I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af, hvor meget medlemmerne arbejder i julen og nytåret. Spørgsmålene blev stillet

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering

Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering 23. januar 2014 Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering FOA har i perioden den 7. oktober til den 22. oktober 2013 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel Medlemspulsen.

Læs mere

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold.

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Vold i psykiatrien Vold i psykiatrien 2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Det viser en ny

Læs mere

Bekymring for at miste arbejdet

Bekymring for at miste arbejdet 20. februar 2014 Bekymring for at miste arbejdet FOA har i perioden 24. januar - 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse om jobsikkerhed via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186 medlemmer deltog

Læs mere

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads.

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads. 16. januar 2014 Vold i psykiatrien FOA har i dagene 3.-12. januar 2014 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om vold blandt medlemmer, der arbejder i psykiatrien. 792 medvirkende oplyste, at de arbejder

Læs mere

Forebyggelseskultur på arbejdspladser

Forebyggelseskultur på arbejdspladser 27. juli 2016 Forebyggelseskultur på arbejdspladser 67 procent af FOAs medlemmer har mange tunge løft/forflytninger i deres arbejde, og halvdelen af medlemmerne har været begrænset i deres arbejde på grund

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 27. november 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med

Læs mere

Retfærdig løn i faggruppen

Retfærdig løn i faggruppen 27. april 2017 Retfærdig løn i faggruppen Næsten to ud af tre af FOAs medlemmer mener ikke, at deres faggruppes løn er retfærdig. Desuden føler en større andel af FOAs medlemmer uretfærdighed omkring faggruppens

Læs mere

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet 5. marts 2015 Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet FOA gennemførte i januar 2015 en undersøgelse, der viste, at hver sjette FOA-medlem inden for de seneste 12 måneder har været udsat for mobning, mens

Læs mere

FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende

FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende 10. juni 2015 FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende Knap 6 ud af 10 af FOAs medlemmer, der arbejder på et plejehjem eller plejecenter, har i løbet af de sidste to år fået mindre tid til

Læs mere

Ytringsfrihed på arbejdspladsen

Ytringsfrihed på arbejdspladsen 5. marts 2014 Ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA har i perioden 24. januar 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse af ytringsfrihed på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186

Læs mere

Skænderier og konflikter

Skænderier og konflikter 11. september 2017 Skænderier og konflikter Hvert fjerde medlem oplever skænderier eller konflikter på arbejdspladsen månedligt eller oftere. Undersøgelsen viser desuden, at skænderier og konflikter påvirker

Læs mere

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer 19. december 2014 Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer Svar indsamlet fra FOA-medlemmer i oktober 2013 viser, at frivilligt arbejde er mest udbredt på plejehjem/plejecentre

Læs mere

2 ud af 10 oplever desuden, at der er flere børn med alle på fire nævnte kendetegn end for 2 år siden.

2 ud af 10 oplever desuden, at der er flere børn med alle på fire nævnte kendetegn end for 2 år siden. 18. juni 2014 Uro blandt børn FOA har i perioden 21. til 31. marts 2014 gennemført en undersøgelse om uro blandt børn i dagpleje, vuggestue og børnehave. De omtalte spørgsmål i dette notat var en del af

Læs mere

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene 4. juni 2015 Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene FOA har i maj 2015 spurgt en række medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren, der arbejder i hjemmeplejen eller på et plejehjem/plejecenter eller

Læs mere

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer.

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer. 22. december 2015 Fysisk arbejdsmiljø FOAs medlemmer vurderer, at deres arbejde er mere fysisk hårdt end danske lønmodtagere generelt. Den gennemsnitlige vurdering af, hvor hårdt det fysiske arbejdsmiljø

Læs mere

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger.

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger. 29. november 2016 Kollegaskab FOA har i perioden 4.-12. oktober 2016 gennemført en undersøgelse af kollegaskab på arbejdspladsen via FOAs medlemspanel. Medlemmerne er blevet spurgt til deres opfattelse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater

Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater FOA - Analysesektionen Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater 31. januar 2007 Regeringen afholder den 8. februar sit tredje temamøde om kvalitetsreformen. FOA er inviteret til mødet. Emnet,

Læs mere

Vold og arbejdet med demente

Vold og arbejdet med demente 22. december 2016 Vold og arbejdet med demente 45 procent af de ansatte på plejecentre er udsat for vold fra demente mindst én gang om måneden. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder FOA Kampagne og Analyse December 2012 Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder DR Nyheders analyseafdeling har i perioden 29. oktober 2012 til 4. november 2012 gennemført

Læs mere

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler 11. august 2014 Kvaliteten af rengøring på folkeskoler FOA og 3F har i perioden fra den 4. til den 20. juni 2014 foretaget en undersøgelse blandt tekniske servicemedarbejdere og -ledere om kvaliteten af

Læs mere

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren 8. januar 2015 Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren I perioden fra 23. oktober til 2. november gennemførte FOA en undersøgelse via det elektroniske medlemspanel om balancen mellem arbejde

Læs mere

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen 13. november 2015 Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt 4.524 erhvervsaktive medlemmer af FOAs

Læs mere

Mindre tidsregistrering i hjemmeplejen

Mindre tidsregistrering i hjemmeplejen 3. marts 2014 Mindre tidsregistrering i hjemmeplejen FOA har i februar 2014 spurgt medlemmer i hjemmeplejen og landets ældrechefer om tidsregistrering i hjemmeplejen. Undersøgelserne viser bl.a., at omfanget

Læs mere

Frivilligt arbejde på plejehjem

Frivilligt arbejde på plejehjem 8. november 2013 Frivilligt arbejde på plejehjem Frivilligt arbejde er udbredt på landets plejehjem, og der bliver mere og mere af det. Det er nogle af konklusionerne i FOAs undersøgelse af frivillighed

Læs mere

Ledsagerordningen på landets bosteder

Ledsagerordningen på landets bosteder 3. juni 2014 Ledsagerordningen på landets bosteder FOA har i perioden 24. maj til 2. juni 2014 gennemført en undersøgelse af ledsagerordningen blandt omsorgsmedhjælpere på landets bosteder. 530 medlemmer

Læs mere

FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje

FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje 16. april 2015 FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje Omkring en tredjedel af FOAs medlemmer, der arbejder på et plejehjem eller plejecenter, har i løbet af de sidste to

Læs mere

FOA-medlemmernes brug af sociale medier

FOA-medlemmernes brug af sociale medier 10. oktober 2017 FOA-medlemmernes brug af sociale medier Facebook, Messenger, Instagram og Snapchat er de sociale medier, hvor FOAs medlemmer er mest til stede, og de følger primært FOA og FOAs valgte/talspersoner

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger FOA Kampagne og Analyse December 2011 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger FOA har i perioden 6.-12. december 2011 gennemført

Læs mere

Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen

Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen 10. oktober 2017 Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen To ud af tre ansatte i hjemmeplejen oplever, at der ikke er afsat tilstrækkelig tid til transport mellem besøgene i deres kørelister.

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA Kampagne og Analyse 12. juni 2013 Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA har i perioden 26. april-6. maj 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

Omtrent halvdelen af de medlemmer, der er blevet tilbudt gaver fra borgere fra deres arbejdsplads, tager også imod gaverne.

Omtrent halvdelen af de medlemmer, der er blevet tilbudt gaver fra borgere fra deres arbejdsplads, tager også imod gaverne. 25. september 2014 Gaver fra borgere I perioden 24. januar til 2. februar gennemførte FOA en undersøgelse om modtagelse af gaver fra borgere. Undersøgelsen blev foretaget via FOAs elektroniske medlemspanel

Læs mere

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet 21. marts 2017 Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet Næsten 2 ud af 3 FOA-medlemmer regner ikke med, at de kan blive på arbejdsmarkedet, til de går på folkepension, hvis folkepensionsalderen

Læs mere

4 procent af FOAs medlemmer er ledere med personaleansvar. Blandt lederne er 13 procent leder for andre ledere.

4 procent af FOAs medlemmer er ledere med personaleansvar. Blandt lederne er 13 procent leder for andre ledere. 16. marts 2016 Ledelse Ifølge FOAs medlemmer er den vigtigste lederegenskab, at den nærmeste leder har føling med, hvad der rører sig blandt medarbejderne. Det mener 60 procent af FOAs medlemmer. Det viser

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen 6. februar 2014 Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen FOA har i perioden d. 1.-11. november 2013 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om sundhedstilbud

Læs mere

Mange oplever færre magtanvendelser

Mange oplever færre magtanvendelser 30. april 2015 Mange oplever færre magtanvendelser En fjerdedel af sosu erne i FOA oplever færre magtanvendelser på deres arbejdsplads nu end for et år siden. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget

Læs mere

Jobsikkerhed for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter

Jobsikkerhed for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter 11. juni 2014 Jobsikkerhed for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter FOA har i perioden 28. april til 9. maj 2014 gennemført en undersøgelse om jobsikkerhed for pædagogmedhjælpere og pædagogiske

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere

Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere 13. november 2014 Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere FOA har i perioden 1.-14. oktober 2014 gennemført en undersøgelse blandt omsorgsmedhjælpere og pædagogiske assistenter om vold og

Læs mere

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter.

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter. 12. december 2016 Palliativt arbejde I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af medlemmernes erfaringer med pleje af og omsorg for uhelbredeligt syge borgere. Målgruppen

Læs mere

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde FOA Kampagne og Analyse 21. april 2009 Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde Forbundet har i perioden 1.-14. april 2009 gennemført en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007 FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen juni 2007 1 FOA Analysesektionen 17. juni 2007 FOAs samlede undersøgelser og breve om kvalitetsreformen Indledning om baggrunden for undersøgelserne op til

Læs mere

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet.

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet. 27. april 2016 Kærlighed på jobbet Knap 1 ud af 10 af FOAs medlemmer har selv haft et forhold eller en affære med en kollega, og omkring halvdelen af medlemmerne har oplevet, at en kollega har haft en

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mad og børns madvaner i dagtilbud

Det siger FOAs medlemmer om mad og børns madvaner i dagtilbud FOA Kampagne og Analyse September 2011 Det siger FOAs medlemmer om mad og børns madvaner i dagtilbud FOA har i perioden 22.august 2011 til 30. august 2011 gennemført et rundspørge om bl.a. børns madvaner

Læs mere

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage 1 Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage FOA har i perioden 1. - 10. november 2013 gennemført en undersøgelse

Læs mere

7 procent af FOAs medlemmer har inden for de seneste fem år oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem.

7 procent af FOAs medlemmer har inden for de seneste fem år oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem. 8. juni 2015 Ludomani 7 procent af FOAs medlemmer har oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem inden for de seneste 5 år. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt medlemmerne

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

Ytringsfrihed på arbejdspladsen

Ytringsfrihed på arbejdspladsen 16. november 2016 Ytringsfrihed på arbejdspladsen Næsten hvert tredje medlem af FOA har oplevet kritisable forhold på deres arbejdsplads, som offentligheden burde kende til. Samtidig har 43 procent oplevet

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker)

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA Kampagne og Analyse April 2013 Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA har i perioden 22. marts - 8. april

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey)

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 16. juni 2016 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 43 procent af FOAs medlemmer har haft en arbejdsskade inden for de seneste 10 år. Travlhed er blandt de primære årsager til medlemmerne arbejdsskader.

Læs mere

Det siger medlemmer, der arbejder i ældreplejen, om flytning af opgaver mellem faggrupper

Det siger medlemmer, der arbejder i ældreplejen, om flytning af opgaver mellem faggrupper FOA Kampagne og Analyse 25. oktober 2012 Det siger medlemmer, der arbejder i ældreplejen, om flytning af opgaver mellem faggrupper FOA har i perioden 28. august til 6. september 2012 gennemført en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA Kampagne og Analyse 3. maj 2012 Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA har i perioden 28. november 2011 til 5.

Læs mere

Helbred og sygefravær

Helbred og sygefravær 8. juli 2016 Helbred og sygefravær Langt størstedelen af FOAs medlemmer vurderer, at deres helbred er godt eller nogenlunde godt. Til gengæld forventer hvert femte medlem ikke at kunne arbejde, til de

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om fordeling af barselsorlov

Det siger FOAs medlemmer om fordeling af barselsorlov FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 Det siger FOAs medlemmer om fordeling af barselsorlov FOA har i perioden 30. marts 11. april 2012 gennemført en undersøgelse om barselsorlov via forbundet elektroniske

Læs mere

Kemikalier på arbejdspladsen

Kemikalier på arbejdspladsen 6. maj 2014 Kemikalier på arbejdspladsen FOA har i perioden 21. til 31. marts 2014 gennemført en undersøgelse om kemikalier på arbejdspladsen blandt samtlige medlemmer med e-mailadresse i forbundets Kost-

Læs mere

Drømme og opsparing medlemmernes økonomi

Drømme og opsparing medlemmernes økonomi 16. juni 2016 Drømme og opsparing medlemmernes økonomi Mindst 60 procent af FOAs medlemmer sparer op hver måned, og de sparer oftest op til ferier/rejser, uforudsete udgifter eller pension. Det viser en

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø

Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø FOA Kampagne og Analyse 28. november 2012 Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø Medlemmerne er blevet spurgt om forskellige aspekter omkring deres arbejdsmiljø i to undersøgelser i 2012.

Læs mere

Velfærdsteknologi. 20. december 2017

Velfærdsteknologi. 20. december 2017 20. december 2017 Velfærdsteknologi Flertallet af FOAs medlemmer i hjemmeplejen, på plejehjem/plejecentre og på aktivitetscentre er positivt indstillet over for de fleste typer velfærdsteknologi. Et stort

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om skat

Det siger FOAs medlemmer om skat FOA Kampagne og Analyse 28. november 2008 Det siger FOAs medlemmer om skat FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om skat via forbundets elektroniske medlemspanel.

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelsen er en meget afgørende del af det samlede projekt og vi sætter derfor meget stor pris på din besvarelse.

Spørgeskemaundersøgelsen er en meget afgørende del af det samlede projekt og vi sætter derfor meget stor pris på din besvarelse. Projekt 'Udsatte børn i dagtilbud' Din kommune er én ud af 10 kommuner, der indgår i et samarbejdsprojekt med KL om tidlig opsporing og inklusion af udsatte børn i dagtilbud. Denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere