Hvilke uddannelser fodrer mediearbejdsmarkedet?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvilke uddannelser fodrer mediearbejdsmarkedet?"

Transkript

1 Hvilke uddannelser fodrer mediearbejdsmarkedet? Et debatoplæg til arbejdsgruppe Beskæftigelses & Uddannelsesudvalget Dansk Journalistforbund Dansk Journalistforbund DJUK/ juli 2005

2 Hvem fodrer egentlig mediearbejdsmarkedet? Oplægget her er lavet sommeren 2005 til Beskæftigelses- & Uddannelsesudvalget i Dansk Journalistforbund. På de næste sider prøver vi at give et overblik over, hvilke uddannelser man kan støde på på mediearbejdsmarkedet. Det er et hipt marked, og det tiltrækker mange med meget forskellige uddannelsesmæssige baggrunde. Fagligheder flyder rundt og støder ind i hinanden hele tiden. Journalistisk, Medier eller Kommunikation? At markedet er flydende og løbende indoptager nye fagligheder og udvikler de eksisterende, understreges af en søgning i statens store Uddannelsesguide.dk. Grafiker design, Fotografering og Journalistik giver ganske vist stadig kun beskedne resultater (18 hits for Journalistik inkl. cand.mag. i Østeuropastudier!). Men søger man på Medier (76 hits) eller Kommunikation (316) vælter det frem. Mediebegrebet er meget bredt i dag. Og kommunikation indgår som en naturlig i mange uddannelser i dag lige fra Konstabel i Søværnet til Medicinstudiet. Men hvad er Mediebranchen så? Det er et stadig sværere spørgsmål at besvare. For hvad er medier i dag? Her vil vi læne os op af definitionen i undersøgelsen Mediearbejdsmarkedet uddannelse, arbejdskraft & kompetencer (2003). Men vi læner os kun. I undersøgelsen fra 2003 er benyttet en lidt bredere branchedefinition. Det ville dog gøre det her lille projekt en smule mere omfangsrigt, så i det følgende har vi valgt at begrænse det til det mere traditionelle mediemarked. Det vil sige aviser & blade, tv, radio og så det lidt uhåndterlige kommunikation. Vi har spurgt dem For at få et så reelt overblik over de mange uddannelser som muligt har vi gjort to ting. For det første har vi kigget på hvordan de forskellige uddannelser formelt er defineret, og hvordan de officielt viser sig frem. Vi har kigget i studieordninger og bekendtgørelser og set på, hvordan uddannelserne er beskrevet på hjemmesider og i informationsmateriale. For det andet har vi snakket med studievejledere og undervisere fra uddannelserne for at høre, hvordan de selv opfatter uddannelsen og hvem det er de producerer til. Det giver et mere nuanceret billede. Hvad kan oplægget bruges til? Det er vigtigt at understrege, at der ikke er tale om en objektiv kortlægning eller undersøgelse. Det her er ikke videnskab. Den slags kræver en adgang til statistiske facts, som vi ikke har haft. Du kan altså ikke med de her sider i hånden sige, at alt nu er klart og kortlagt. Det er det ikke. 2

3 Det her oplæg kan primært bruges til at få en bedre ide om, hvor bredt markedet egentlig er. Og så giver det et indblik i og overblik over, hvad de forskellige uddannelser går ud på. Det er et oplæg, der i sit valg af indhold og struktur lægger op til diskussion: Hvad med de uddannelser, der er udeladt? Hvorfor er de grupperet, som de er? Den slags spørgsmål og en masse andre vil vi gerne være med til at sætte i gang. Flydende faggrænser Professionsuddannelsen kan trygt erklæres for død. Det er det indtryk man får, når man prøver at kigge på, hvilke uddannelser, der er i spil på et afgrænset marked som det traditionelle mediearbejdsmarked. Alle byder ind med gode ideer og generelle kompetencer som formidling og kommunikation. Og de uddannelser, der har specifikt fokus på mediearbejdsmarkedet, er i dag i fuld gang med at kigge ud i verden efter andre og nye markeder. To grupper af uddannelser På baggrund af ovenstående er uddannelserne på de næste sider inddelt i to overordnede grupper: I den første og den mindste gruppe er de uddannelser, som er målrettet mediemarkedet. Det vil sige, at de både i deres formelle beskrivelser og i deres udmeldinger har fokus på det traditionelle mediearbejdsmarked. At de her grupperet for sig selv handler lige så meget om historik og tradition, som det handler om uddannelsernes fokus. Vi vil på den måde gerne være med til at skabe lidt debat. Uddannelserne i den anden gruppe leverer også hoveder & hænder til medierne. Det siger de i hvert fald, når man spørger dem. Men modsat første gruppe, er det ikke det primære fokus. Mange af uddannelserne heri har nemlig slet ikke et sådan. Denne anden gruppe er for overskuelighedens skyld (og for at påpege en meget stærk tendens) delt ind i to mindre: Uddannelser med moderne digitale værktøjer (2.1) som omdrejningspunkt i den ene og akademiske uddannelser i den anden (2.2) med enkelte undtagelser. 3

4 Mange nye digitale uddannelser Det brede mediebegreb er i dag tydeligt kendetegnet ved de mange nye digitale uddannelser. De er skudt frem på alle niveauer de sidste par år. Ikke mindst de nye universiteter har været gode til at finde på nye digitale kandidatuddannelser. Derudover er der i dag en temmelig stor mængde kortere digitale uddannelser, som tager udgangspunkt i en eller flere specifikke funktioner ved den digitale teknologi for eksempel 3D Animation eller DTP. Fælles for denne gruppe af uddannelser er, at de færdiguddannede i høj grad finder plads på arbejdsmarkedet i kraft af deres digitale færdigheder. Håndværkerne er blevet digitale. Alle slags akademikere En tydelig tendens er, at endog rigtig mange af de akademiske uddannelser leverer arbejdskraft til den traditionelle mediebranche. Fra traditionelt at have haft fokus på markeder som centraladministrationen eller gymnasieskolen, er der i dag mange højtuddannede, som arbejder alle mulige andre steder også i mediebranchen. Og de kommer fra vidt forskellige fag. Udover de humanistiske kandidatuddannelser (cand.mag. erne), som for de flestes vedkommende i et vist omfang bekender sig til kommunikation og i mindre grad medier, byder også cand.scient. pol erne og cand.merc. ere ind på mediearbejdsmarkedet. Endda i stigende grad. Videre perspektiver En skudsikker og objektiv kortlægning af, hvilke uddannelser, der fodrer mediearbejdsmarkedet er næppe muligt. Men det kunne være interessant at sammenholde de kvalitative data heri med, hvilke uddannelser medlemmerne af Dansk Journalistforbund har. Desuden kunne en diskussion af, hvilken rolle journalistikhåndværket skal have i de forskellige uddannelser være relevant. For eksempel i forbindelse med det nye tilvalgsfag i Journalistik, som SDU udbyder i en nær fremtid. God læselyst & god debat. LVU, MVU, KVU står for hhv. Lange, Mellemlange og Korte Videregående uddannelse Institutioner: KU = Københavns Universitet AU = Århus Universitet AAU = Aalborg Universitet (Aalborg, Esbjerg, København) SDU = Syddansk Universitet (Odense, Kolding, Esbjerg, Sønderborg, Flensborg) CBS = Handelshøjskolen i København ASB = Handelshøjskolen i Århus ITU = IT-Højskolen Erhvervsuddannelse er en uddannelse i en virksomhed (læreplads) med skoleophold på fx Teknisk Skole. De korte indholdsbeskrivelser af uddannelserne er hentet fra 4

5 1. Teknikere & Indholdsmagere Uddannelserne listet nedenfor har specifikt fokus på det traditionelle mediearbejdsmarked. I den her gruppe er der både erhvervsuddannelser og akademiske uddannelser og så alt det i mellem de to. Grænsen er flydende men man kan lidt forsigtigt dele dem op i en gruppe, som producerer indholdet til aviser, blade, radio og tv og en gruppe som hjælper med at få afviklet og understøttet indholdet teknisk. Uddannelserne har en tæt tilknytning til mediearbejdsmarkedet i form af både praktikordninger og en hvis styring af uddannelserne af arbejdsmarkedets parter. UDDANNELSER: Film- & Tv-assistent 2½ år, Erhvervsuddannelse Film- og tv-assistenten arbejder som assistent på en række områder, som for eksempel produktionsassistent, kameraassistent eller lys assistent i et filmproduktionsselskab, eller på et tvproduktionsselskab. På specialet film- og tv-assistent lærer du at optage, bearbejde og at afvikle tv- og videoproduktioner. Du lærer at sammenkoble og betjene det udstyr, der bruges til produktionen. Du lærer også at vedligeholde det elektroniske grej. TV-tilrettelægger / Dokumentarinstruktør Filmskolen 4 år, MVU På tv-uddannelsen lærer du at producere dokumentarprogrammer, magasiner og studieprogrammer eller underholdningsprogrammer med entertainere, skuespillere m.v. På faglinjen tv-tilrettelægger arbejder man især med programudvikling, research, instruktion og efterbearbejdning af 1-kamera dokumentarproduktioner optaget on location. Fotograf Københavns Tekniske Skole Medieskolerne i Viborg 4 år + 6 mdr., Erhvervsuddannelse Du lærer alt om fotografi og levende billeder. Det er både portrætter, reklamefotos, film og video. Du lærer om den nyeste teknik, og du kan bl.a. specialisere dig inden for reklamefoto, portræt og klinisk fotografering. Journalist (+ cand.public.) Danmarks Journalisthøjskole Syddansk Universitet Roskilde Universitetscenter 3-5 år, MVU, LVU Du lærer, hvordan man arbejder som journalist eller informationsmedarbejder, hvordan man finder information og skriver artikler.

6 Fotojournalist Danmarks Journalisthøjskole 4 år, MVU Som fotojournalist lærer du at kommunikere i billeder. Ud over fotografiske og visuelle færdigheder får du også en journalistisk baggrund. Studieproducer / Flerkamerainstruktør Filmskolen 4 år, MVU På tv-uddannelsen lærer du at producere dokumentarprogrammer, magasiner og studieprogrammer eller underholdningsprogrammer med entertainere, skuespillere m.v. På faglinjen studieproducer ligger hovedvægten på konceptudvikling, redaktion, produktionsdesign og instruktion af flerkamerastudieproduktion med gæster, scenografi, finansiering og budget. Film- og tv-produktionstekniker Københavns Tekniske Skole, Medieskolerne i Viborg 5 år, Erhvervsuddannelse Arbejder primært i det produktionstekniske område, som for eksempel på en landsdækkende tvstation eller et tv-produktionsselskab. På specialet Film- og tv-produktionsteknikeren lærer du om arbejdet ved film- og tv-optagelser som filmfotograf, kameramand, lydtekniker, lystekniker, redigeringstekniker, billedmixer eller producerassistent, eller en blanding af det hele. 6

7 2.1 De Digitale & Designerne Den første gruppe af uddannelser, som byder ind på mediearbejdsmarkedet, men ikke har det som primære marked, er de digitale. Fælles for denne gruppe af uddannelser er, at de producerer hænder & hoveder, som er endog rigtig gode til at bruge moderne digital teknologi. De kan designe, udvikle & vedligeholde websider og i det hele taget afvikle medieprodukter (i bred forstand) på digitale platforme. Den her gruppe af uddannelser er bred. Den indeholder både kortere tekniske og længere akademiske uddannelser. Det er nemlig sådan, at de færdiguddannede i den her gruppe, langt hen ad vejen havner i job, hvor det er deres digitale evner, der er det primære. De bliver hyret på deres specifikke og faglige kompetencer. UDDANNELSER: Designer Kolding Designskole Danmarks Designskole Grafisk Design, Visuel Kommunikation, Illustration hvor du bl.a. arbejder med visuel formidling, beskrivende og fortolkende illustration, reklame, foto og elektronisk grafik. Digital design og interaktive medier - På uddannelsen lærer du bl.a. at arbejde med digitale og interaktive kommunikationsløsninger inden for fx tv, game og web. Grafisk kommunikation - Art Director og Grafisk designer Højer College Den Grafiske Højskole 3 år, MVU Du lærer at kommunikere visuelt, at få det grafiske produkt gjort færdigt og at have styr på økonomien. Du lærer også at samarbejde med andre om udvikling og realisering af grafiske projekter. Karakteranimatoruddannelsen Animationsværkstedet, Viborg. 3½ år, MVU Karakteranimatoruddannelsen (KAU) har til formål at uddanne karakteranimatorer på højt fagligt niveau til danske og internationale virksomheder, der arbejder med processer baseret på animationsteknik til publicering i film, tv eller computerbaserede medier. Animationsuddannelsen Filmskolen 4 år, MVU På uddannelsen lærer du at fungere som instruktør både kunstnerisk og praktisk. Du arbejder med animation i biograffilm, tv-produktioner, special effects i realfilm, computerspil, computerfortællinger og lignende. 7

8 Multimedier (cand.it.) Aalborg Universitet Århus Universitet Multimedier handler om kommunikation, medier og informationsteknologi. Du lærer bl.a. at programmere og arbejde praktisk med forskellige former for interaktive digitale medier, fx video, 3-dgrafik, tekst og billeder. Medialogi (cand.scient.) Aalborg Universitet (Esbjerg/København) Medialogi er både en teknisk og kreativ uddannelse. Du lærer at bruge moderne teknologi til at lave bl.a. computerspil, film og musik. Du arbejder fx med produktion af tegnefilm og lærer om både den tekniske og kunstneriske side af arbejdet. Humanistisk Informatik (cand.mag.) Aalborg Universitet Humanistisk informatik handler om de vilkår og mekanismer, som gælder for menneskers kommunikation. Og det både, når det sker med brug af medier og it, og når det sker i almindelig samtale mennesker imellem. Multimediedesigner Erhvervsakademier landet over 2 år, KVU På uddannelsen til multimediedesigner arbejder du med ny teknologi og lærer både at designe, planlægge og opbygge fx hjemmesider. Du lærer også at styre og administrere en multimedieproduktion. Digital Media Grenå, Odense, Roskilde, Viborg og Ålborg Tekniske Skole 3½ år, Erhvervsuddannelse På specialet Multimedieanimator lærer du om 3D-animaiton, avanceret modellering, overfladekonstruktioner og animering. Desuden lærer du at omsætte idéer til produkter På specialet Multimedieintegrator lærer du programmering, avanceret programinstruktion og integration af lyd, video, grafik og tekst i interaktive brugerflader. Du lærer også at opbygge kommunikationsservere Informationsvidenskab (cand.mag.) SDU, AAU og AU Studiet handler om forholdet mellem mennesker og teknologi. Du undersøger de forandringer, som informationsteknologien, fx computere og mobiltelefoner, skaber for mennesker. Medieproduktion og ledelse (MPL) Den Grafiske Højskole 3 år, MVU På uddannelsen lærer du om forskellige grafiske produkter og de teknologier, som ligger bag samt økonomi, ledelse og markedsføring. 8

9 Interaktive Medier RUC 3 år, LVU Uddannelsen handler om, hvordan man udvikler computersystemer til fx undervisning. Du lærer både om den tekniske del, fx hvordan man designer en database, og om hvordan man tilpasser et system til en bestemt målgruppe. Mediegrafiker Herning, Kolding, København, Odense, Roskilde, Aalborg og Århus Tekniske Skole 4 år, Erhvervsuddannelse På uddannelsen lærer du at sætte tekst og billeder op via dtp-programmer (DeskTop Publishingprogrammer) og få dem til at passe ind i layoutet. Du arbejder både med trykte og digitale medier. Bibliotekar DB og Kandidat (cand.scient.bibl.) Danmarks Biblioteksskole, Kbh. og Aalb. 3½ år (MVU), 5 år (LVU) Uddannelsen lærer dig at strukturere viden. Det kan være viden på internettet, på biblioteket, i en virksomhed og andre steder, hvor man har brug for at indsamle information og stille den til rådighed på en forståelig måde. Cand.it. DKM ITU It er andet og mere end teknologi. Du får en teoretisk viden om, hvordan man fx kan udvikle nye måder at formidle information via it, og hvordan man gør det brugervenligt. Du lærer også at bruge din teoretiske viden i praksis. 9

10 2.2 Akademikerne cand.anything. Nød lærer som bekendt nøgen kvinde alt muligt. Akademikernes arbejdsmarked har altid været bredt og diffust og præget af en ledighed, der har cyklet op og ned. At traditionelle markeder pludselig var fyldt op med høj ledighed til følge, har åbnet en masse nye døre for de verdensfjerne LVU er. De er ligesom bare gledet ind over det hele - og således også på mediearbejdsmarkedet. Fordybelse i det specifikke kendetegner alle uddannelserne nedenfor. Enkelte bringer deres fagspeciale i spil og får på den måde hul igennem til for eksempel mediebranchen. Men det fagspecifikke fokus lægges ofte på hylden, når de kommer ud på arbejdsmarkedet. Og det gælder som oftest også, hvis de finder vej til mediearbejdsmarkedet, hvor de primært arbejder med at levere indhold og løse administrative opgaver. Ingen af de nedenstående har fokus på det traditionelle mediearbejdsmarked i deres formelle og kvalitative udmeldinger. Det er blot en mulighed blandt andre. Men det er listen over de uddannelsesbaggrunde, der mest oplagt kommer i spil i mediebranchen blandt andet fordi de fleste af dem i mere eller mindre grad har et kommunikationsaspekt i sig. UDDANNELSER: cand. hum. (cand.mag. + linc.) Universiteter Handelshøjskoler Studiet af sprog, kommunikation, kunst og kultur. Fx en historisk udvikling eller en systematisk sammenhæng mellem flere sprog, filosofiske ideer, film eller andre kunstværker. Arbejdsformen er selvstændig, og du kommer til at læse meget. Medievidenskab (cand.mag.) KU, SDU, AU Du studerer de moderne massemedier som fx tv, radio og computermedier. Du lærer bl.a. om, hvordan de moderne medier udvikler sig, og du arbejder selv praktisk med forskellige former for medier, fx kamera og redigeringsudstyr. Litteraturvidenskab / Litteraturhistorie (cand.mag.) KU, SDU, AU Litteraturvidenskab handler om international litteratur og kultur. Du studerer forskellige former for tekster, fx drama, digte og romaner og lærer at analysere og fortolke dem. 10

11 Moderne kultur & Kulturformidling (cand.mag.) KU Du studerer den vestlige verdens kultur fra midten af det 19. århundrede og frem til i dag. Du lærer at analysere, fx billedkunst og litteratur, og du lærer om de forskellige kulturinstitutioner som forlag, teatre og museer. Visuel kultur (cand.mag.) KU Visuel kultur er en kandidatuddannelse, som du kan blive optaget på, hvis du har en bacheloruddannelse inden for området. Den retter sig mod formidling og undervisning inden for det kulturelle område. Kultur og formidling (cand.mag.) SDU Du studerer forskellige former for historisk og moderne kultur og lærer om forskellige former for kulturformidling. Du kan fx vælge at arbejde med mode, billedkunst eller film. Historie (cand.mag.) KU, AU, SDU, RUC, AAU Historie handler om, hvordan vi forstår og beskriver fortiden og de historiske begivenheder. På studiet lærer du at arbejde med fortidens kilder, fx tekst eller billeder og at forholde dig kritisk til dem. Sprogpsykologi (cand.mag.) KU Sprogpsykologi handler om den betydning eller forståelse, mennesker skaber med sprog. På uddannelsen lærer du om forskellige former for kommunikation, fx tale, forståelse og lytten samt det at læse og skrive en tekst. Retorik (cand.mag.) KU (+ supplering AU) Retorik handler om, hvad god tale og skrift er, og om hvordan man taler og skriver godt. På uddannelsen arbejder du med forskellige tekster, fx politiske taler eller avisartikler. Dansk / Nordisk (cand.mag.) KU, AU, SDU, RUC, AAU På uddannelsen studerer du dansk og nordisk sprog, litteratur og kultur. Du arbejder fx med grammatik, samtaleanalyse, medier og tekstanalyse. Kunsthistorie (cand.mag.) KU, AU Du lærer at analysere billeder og andre visuelle udtryksformer, både historiske og aktuelle. Kunsthistorie handler både om klassisk og moderne kunst, arkitektur, skulptur og nye medier og design. 11

12 Semiotik (cand.mag.) SDU, AU Semiotik er læren om tegn. På studiet arbejder du med forskellige tegnsystemer fx sprog og billeder, og du lærer at arbejde med klassiske modeller over tegn og deres funktion. Kultur, kommunikation og globalisering (cand.mag.) AAU På studiet kultur, kommunikation og globalisering studerer du bl.a. i international markedskommunikation, interkulturelle forhold i organisationer og internationale samfundsforhold i forbindelse med dit valgte fremmedsprog: engelsk, fransk, tysk eller spansk. Kommunikation & PR (cand.comm. / cand.scient.soc.) RUC 3 år, LVU Public relations handler om, hvordan man kan påvirke og forbedre en virksomheds forhold til omverdenen. Det kan fx være gennem formidling af virksomhedens værdier omkring miljø og arbejdsforhold for de ansatte. Sprog og international virksomhedskommunikation SDU, AAU 5 år, MVU Fokus ligger på sprog og kommunikation i organisationer og virksomheder i forskellige lande. Du arbejder med emner som oversættelse og markedsføring, og du lærer om landenes økonomi, politik og kultur. Marketing and Management Communication ASB 3 år, Bacheloruddannelse En engelsksproget kommunikationsuddannelse, hvor du både arbejder med sprog, økonomi og kommunikation. Du arbejder bl.a. med konkrete opgaver fra virksomheder. Virksomhedskommunikation (cand.linc.merc) ASB Du lærer at planlægge, hvordan en virksomhed skal kommunikere med sine kunder og med det omgivende samfund, og hvordan man udfører informationsopgaver i praksis. Professionsbachelor i sprog og it CVU Handelshøjskolecentret Slagelse 3 ½ år, MVU Uddannelsen kombinerer et af fremmedsprogene engelsk eller tysk med brugen af internettet som informations- og markedsføringsmiddel. Du vil få kvalifikationer, som kan bruges i job inden for områderne information, kommunikation og marketing. 12

13 Statskundskab (cand.scient.pol.) KU, AU, SDU Studiet handler om politik. Du studerer bl.a. teorier om samfundet, det politiske system, og du lærer om samspillet mellem den politiske ledelse, organisationer og borgere. Sproglig og kulturel formidling (cand.mag.) SDU Uddannelsen kombinerer fremmedsprog og kommunikation. Du lærer at løse internationale kommunikationsopgaver for virksomheder. Sproglig informatik (cand.linc.merc.) CBS Studiet i sproglig informatik kombinerer erhvervskommunikation, sprog og informationsteknologi, og du lærer at arbejde med sproglige it-værktøjer i praksis Erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation (cand.merc.(kom.)) CBS Du lærer at analysere en virksomheds kommunikation med fx ansatte, kunder og samarbejdspartnere. Uddannelsen giver dig et teoretisk grundlag for analysen, og du får øvelse i at skrive og tale godt. 13

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske Oversigt over adgangskrav til it-uddannelser på de danske universiteter Senest opdateret 23. april 2012 af it-vest samarbejdende universiteter. Se også www.futurepeople.dk Aalborg Universitet Datalogi

Læs mere

Drømmer du om et job i reklamebranchen?

Drømmer du om et job i reklamebranchen? Drømmer du om et job i reklamebranchen? Reklamebranchen omfatter en lang række bureauer med forskellige funktioner hvoraf en del overlapper hinanden. Klassisk tænker man på et reklamebureau, når man taler

Læs mere

Uddannelser i oplevelsesøkonomien Anslag til et faktaark

Uddannelser i oplevelsesøkonomien Anslag til et faktaark Uddannelser i oplevelsesøkonomien Anslag til et faktaark Feltafgrænsning Afgrænsning af søgefeltet 1 er baseret på følgende hovedkriterier: Er uddannelsen SU-berettiget og/eller er uddannelsen inden for

Læs mere

Dansk A, Engelsk B og Matematik B. Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller

Dansk A, Engelsk B og Matematik B. Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller Aalborg Universitet Datalogi Datalogi (bachelor og kandidat) Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller tilsvarende) samt Dansk A, Engelsk B og Matematik A. Datalogi

Læs mere

Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange

Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange videregående uddannelser Lægevidenskab Københavns Universitet

Læs mere

Institution Optagelsesområdenr. Uddannelse Undervisningssprog

Institution Optagelsesområdenr. Uddannelse Undervisningssprog Institution Optagelsesområdenr. Uddannelse Undervisningssprog Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering 32010 Designer, København K, Studieretning: Beklædningsdesign,

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2014 December 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.

Læs mere

Efteruddannelse. Master i. journalistik. forskningsbaseret efteruddannelse

Efteruddannelse. Master i. journalistik. forskningsbaseret efteruddannelse Efteruddannelse Master i journalistik forskningsbaseret efteruddannelse Lektor Lise Lyngbye, Studieleder for Master i Journalistik Styrk dit spirende talent 3 Arbejder du med kommunikation eller formidling?

Læs mere

Dansk Journalistforbund. Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ

Dansk Journalistforbund. Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ 2007 Dansk Journalistforbund Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ 1 Indhold Et fælleskab med plads til forskelle, 3 Et fællesskab med plads til forskelle

Læs mere

Sidefagssupplering i medievidenskab

Sidefagssupplering i medievidenskab Sidefagssupplering i medievidenskab Center for Medievidenskab udbyder sidefagssupplering i medievidenskab fra efteråret 2003. Undervisningen består af to moduler: Første modul er i medieproduktion, der

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

IVAs Dimittendundersøgelse 2010

IVAs Dimittendundersøgelse 2010 IVAs Dimittendundersøgelse 2010 Det informationsvidenskabelige Akademi gennemfører dimittendundersøgelser med 2 års mellemrum. Formålet er selvsagt løbende at få indblik i IVAs dimittenders beskæftigelsesforhold

Læs mere

Studievalg og optagelse. Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og optagelse. Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og optagelse Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland 3.g / htx /hhx 2.g / htx /hhx Indkredsning 1.g / htx /hhx Information Studievalg og videregående uddannelse Inspiration Studievalgsprocessen

Læs mere

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær LARS KJÆR 1 Indhold Om valgfaget Nyheder for Unge...3 Fælles Mål... 4 Webredaktion... 4 Sociale medier... 4 Søgemaskineoptimering (SEO)...4 Multimodalitet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Kommunikation/IT A 3. år

Undervisningsbeskrivelse Kommunikation/IT A 3. år Undervisningsbeskrivelse Kommunikation/IT A 3. år Termin August 2011 juni 2012 Institution Uddannelsescentret Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Kommunikation/It A Astrid Schack Olldag Hold 209

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags?

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags? MEDIEGRAFIKER Er du vild med medier af alle slags? I brochuren kan du læse om mediegrafikeruddannelsen, dens indhold og muligheder. Hvordan virksomheden kan blive godkendt som uddannelsessted og få en

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2009 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen, 2500 Valby Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Hvor hører jeg til? Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ

Hvor hører jeg til? Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ 2014 Dansk Journalistforbund medier & kommunikation Hvor hører jeg til? Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ Medarbejderforeninger, specialgrupper,

Læs mere

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen v. adjunkt Petra Daryai-Hansen REPT/FREPA Flersprogede og interkulturelle kompetencer: deskriptorer og undervisningsmateriale

Læs mere

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Dato: 9. november 2012 Brevid: 1907970 Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Læsevejledning Denne analyse afdækker uddannelsesniveau og uddannelsesmønster i Kalundborg Kommune. Der

Læs mere

Videregående uddannelser i Danmark, du ikke vidste, du kunne komme ind på med en HHX

Videregående uddannelser i Danmark, du ikke vidste, du kunne komme ind på med en HHX Videregående uddannelser i Danmark, man normalt tager efter en HHX Videregående uddannelser i Danmark, du ikke vidste, du kunne komme ind på med en HHX A Administrationsøkonom (Erhvervsakademiuddannelse)

Læs mere

Sprogpolitik for RUC

Sprogpolitik for RUC ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Rektoratet Notat Sprogpolitik for RUC DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 11. januar 2006/HTJ 2006-00-015/0001 I Roskilde Universitetscenters strategiplan for 2005-2010 fastslås det

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 14 HTX

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Teknisk Gymnasium Skive Tekniske Skole

Læs mere

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet det humanistiske fakultet københavns universitet Kommunikation og it Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet det humanistiske fakultet 1 Vil du udvikle det nye Twitter? Vil

Læs mere

Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud til professionsbachelorer

Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud til professionsbachelorer Udvalget for Videnskab og Teknologi 2010-11 UVT alm. del Bilag 257 Offentligt Fiolstræde 44, 1. th. 1171 København K Tlf. 33 92 54 05 Fax 33 92 50 75 www.dkuni.dk Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

Side 1 af 9. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin 2012-2013.

Side 1 af 9. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin 2012-2013. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2012-2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Københavns Tekniske Skole, Sukkertoppen htx Kommunikation/ITA

Læs mere

Game Design Livet er det største af alle spil. Start med en uddannelse i det.

Game Design Livet er det største af alle spil. Start med en uddannelse i det. Game Design Livet er det største af alle spil. Start med en uddannelse i det. Præsentation Hvorfor Game Design på ZBC? Hvem er du? Studieretningsfag Obligatoriske fag Valgfag Eksempel på Komm/IT emneforløb

Læs mere

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET SIDE 2 / handelsskolen.com KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER Har du lyst til et liv med handel og eksport? Eller med marketing og ledelse? Vil du rustes til en

Læs mere

ÅBENT HUS 5. MARTS KL. 10-17

ÅBENT HUS 5. MARTS KL. 10-17 FÅ INSPIRATION TIL DIT STUDIEVALG PROGRAM ÅBENT HUS 5. MARTS KL. 10-17 AALBORG ESBJERG KØBENHAVN TEKNISK-, NATUR- OG SUNDHEDSVIDENSKABELIGE UDDANNELSESOPLÆG FREDRIK BAJERS VEJ 7 LOKALE BLÅT RØDT LILLA

Læs mere

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING Udgivet af Station Next 1. udg., dec. 2010 Indhold Indledning...3 Mediefag B stx, juni 2010...4 1. Identitet og formål...4 2. Faglige mål og fagligt

Læs mere

Statusrapport 2013-14 fra Professionshøjskolernes Censorsekretariat

Statusrapport 2013-14 fra Professionshøjskolernes Censorsekretariat Statusrapport 2013-14 fra Professionshøjskolernes Censorsekretariat v/sekretariatsleder Peter Thode Loft Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev Tlf.: 7266 5160 pc@ucsyd.dk Indledning I det forløbne år har opgaverne

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Grundforløb 2013 til studieretningsforløb 2014 Institution EUC Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Kommunikation/it C Jeppe Moritz Led Htx 2013-2014, 1. E Oversigt

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Dimittend- undersøgelse 2011. Baseret på spørgeskema blandt dimittender fra 2008 2011 IT-Universitetet i København

Dimittend- undersøgelse 2011. Baseret på spørgeskema blandt dimittender fra 2008 2011 IT-Universitetet i København Dimittend- undersøgelse 2011 Baseret på spørgeskema blandt dimittender fra 2008 2011 IT-Universitetet i København Indhold Om undersøgelsen side 3 Samlede resultater side 7 Opsummering side 16 Data side

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver tiende nyuddannede akademiker er den eneste i virksomheden, når man ser på de nyuddannede, der går ud og finder job i små og mellemstore virksomheder.

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse.

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Listen kan kun betragtes som vejledende, da godkendelsen af enkelte kurser i høj grad har været afhængig af

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

Efteruddannelse. Master i. journalistik. forskningsbaseret efteruddannelse

Efteruddannelse. Master i. journalistik. forskningsbaseret efteruddannelse Efteruddannelse Master i journalistik forskningsbaseret efteruddannelse Lek to r L is e Ly ngbye, S tu diele der for Mast er i Jo ur n a l i st i k Styrk dit spirende talent 3 Arbejder du med kommunikation

Læs mere

Ansøgninger, pladser, tilbud om optagelse, ledige pladser og grænsekvotienter ved Aarhus Universitet

Ansøgninger, pladser, tilbud om optagelse, ledige pladser og grænsekvotienter ved Aarhus Universitet Humaniora 22335 Nordisk sprog og litteratur 274 115 103 12 0 115 5 nej 5,8 5,3 22220 Engelsk 352 105 94 11 0 105 5 nej 6,5 6,0 22245 Fransk sprog, litteratur og kultur 46 25 17 0 0 17 0 ja 22275 Italiensk

Læs mere

Prøv et gymnasium MED

Prøv et gymnasium MED Prøv et gymnasium MED plads til dine drømme Søvej 6 4900 Nakskov Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing F. www.hhxlf.dk Handelsgymnasiet Lolland-Falster er en del af CELF Vi har plads til dine drømme 3 gode grunde

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion Lovtidende A Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion (Ændring af uddannelserne til digital media og web-integrator) 1 I bekendtgørelse

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Kommunikation Forår 2014 på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Undersøgelse af nye studerende på Kommunikation Forår 2014 på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Undersøgelse af nye studerende på Kommunikation Forår 2014 på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

Økonomilinjen - Businessklassen

Økonomilinjen - Businessklassen Økonomilinjen - Businessklassen Økonomilinjen - Businessklassen Virksomhedsøkonomi A Matematik B International økonomi A Du er lidt af en børshaj og interesserer dig for økonomi både i virksomheden og

Læs mere

HR/ Personalerekruttering

HR/ Personalerekruttering HR/ Personalerekruttering VI HJÆLPER JER MED REKRUTTERING AF NYE MEDARBEJDERE Kandidatprofiler et udvalg Oktober 2012 Side 1 af 8 Søger I kvalificeret, flersproget personale i Tyskland eller Danmark? VI

Læs mere

Analyse 8. marts 2015

Analyse 8. marts 2015 8. marts 2015 Modellen for tilpasning af optaget på de videregående uddannelser er kun delvis robust Af Kristian Thor Jakobsen I september lancerede Uddannelses- og Forskningsministeriet en såkaldt dimensioneringsmodel,

Læs mere

1.1 Unge under ungdomsuddannelse

1.1 Unge under ungdomsuddannelse 1.1 Unge under ungdomsuddannelse Jeg plejer at bruge biblioteket meget, jeg læser gerne flere bøger hver uge, men har ikke så meget tid nu jeg er startet på gymnasiet. Ung kvinde under ungdomsuddannelse,

Læs mere

Den kreative klasse i Danmark og Norden

Den kreative klasse i Danmark og Norden Den kreative klasse i Danmark og Norden Kristina Vaarst Andersen & Mark Lorenzen Imagine.. Copenhagen Business School Projekt talent, teknologi og tolerance Europæisk/nordamerikansk projekt Komparativt

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software.

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software. Bh. klasse Eleverne skal opnå fortrolighed med computerens almene betjening. Magte elementær anvendelse af maskiner og enkle programmer Eleverne opnår færdigheder så de selv kan: Tænde og slukke computeren

Læs mere

1.1 Den kulturelle superbruger

1.1 Den kulturelle superbruger 1.1 Den kulturelle superbruger Jeg bruger biblioteket meget. Jamen, minimum én gang om ugen, sommetider hyppigere. Kvindelig kulturel superbruger Den kulturelle superbruger er særligt kendetegnet ved at

Læs mere

fyr op under ambitionerne

fyr op under ambitionerne fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. Anne Weimar Rasmussen 3. hhx - Jeg har været i praktik inden for bunkertrading og

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Tørring Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Undersøgelsen på Tørring Gymnasium Der har deltaget i

Læs mere

Rekrutteringsmønstre og professionsidentitet blandt studerende på professionsuddannelserne

Rekrutteringsmønstre og professionsidentitet blandt studerende på professionsuddannelserne U N V E R S T Y C O L L E G E LLLEBÆLT Rekrutteringsmønstre og professionsidentitet blandt studerende på professionsuddannelserne Oplæg temadag klinisk undervisning 22.08.2012 Jette Rasmussen UNVERSTY

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

Studieretninger og valgfag. Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006. Gymnasier og HF-kurser. Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing...

Studieretninger og valgfag. Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006. Gymnasier og HF-kurser. Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing... Studieretninger og valgfag Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006 Gymnasier og HF-kurser Side Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing.......................... 2 Herning Gymnasium......................................

Læs mere

BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater

BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder

Læs mere

Engelsk A stx, juni 2010

Engelsk A stx, juni 2010 Engelsk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede kulturer og globale forhold.

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

OM SKOLEN KUNSTLINJEN

OM SKOLEN KUNSTLINJEN OM SKOLEN Københavns Kunstskole er et uddannelsesalternativ og et væksthus for de kunstneriske. Skolen er en platform for uddannelse, kunstnerisk udvikling, værkproduktion, debat og formidling. Skolen

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Kommunikation Forår 2015 på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2015 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Undersøgelse af nye studerende på Kommunikation Forår 2015 på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2015 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Undersøgelse af nye studerende på Kommunikation Forår 215 på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 215 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Du kan både læse faget informationsvidenskab og kulturformidling i København og i Aalborg

Du kan både læse faget informationsvidenskab og kulturformidling i København og i Aalborg Du kan både læse faget informationsvidenskab og kulturformidling i København og i Aalborg Det Informationsvidenskabelige Akademi Københavns Universitet Birketinget 6, 2300 København S Fredrik Bajers Vej

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

Undervisningsplan. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Termin Grundforløb 2014 til studieretningsforløb 2015 Institution.

Undervisningsplan. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Termin Grundforløb 2014 til studieretningsforløb 2015 Institution. Undervisningsplan Termin Grundforløb 2014 til studieretningsforløb 2015 Institution Rybners Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Kommunikation/it C Jeppe Moritz Led Htx 2014-2015, 1. E Oversigt over

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på TV- og Medietilrettelæggelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Undersøgelse af nye studerende på TV- og Medietilrettelæggelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Undersøgelse af nye studerende på TV- og Medietilrettelæggelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

Master i. international virksomhedskommunikation

Master i. international virksomhedskommunikation Master i international virksomhedskommunikation 2 Fleksibel og målrettet uddannelse til dig, der vil videre i karrieren Har du brug for at forbedre dine kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer enten

Læs mere

Den Merkantile erhvervsuddannelse

Den Merkantile erhvervsuddannelse erhvervsuddannelse Kontor, handel og forretningsservice Hans Henning Nielsen Folkeskole Odense HF fra Odense Katedralskole Lagerarbejder på Gasa Odense Rengøringsarbejde Jysk Rengøring Fabriksarbejder

Læs mere

Odense Centralbibliotek 2015

Odense Centralbibliotek 2015 Odense Centralbibliotek 2015 Medie- og læsekompetencer Odense Centralbibliotek den 29. maj 2015 Projektet er støttet af kulturstyrelens udviklingspulje 1 Disposition 1. Introduktion, formål og metode 2.

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK

STUDIEORDNING FOR TYSK Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK BA-centralfag 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke en erstatning for den rigtige

Læs mere

Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder

Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder Af journalistisk lektor Filip Wallberg Center for Journalistik, Syddansk Universitet Odense, marts 213 1 af 5 Forord

Læs mere

Forord... 2. Kapitel 1: Sammenfatning... 3. Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5. Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?...

Forord... 2. Kapitel 1: Sammenfatning... 3. Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5. Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?... INDHOLD Forord... 2 Kapitel 1: Sammenfatning... 3 Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5 Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?... 6 Kapitel 4: Sprogkompetencer i virksomhederne... 9 Fremmedsproglige

Læs mere

Overskrift. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske dfgdffghfg universiteter, Efterårssemestret 2013

Overskrift. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske dfgdffghfg universiteter, Efterårssemestret 2013 Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske universiteter, Efterårssemestret 2013 Forskning og Analyse Kortlægning - efteråret 2013 Maj 2014 Executive Summary Følgende kortlægningsanalyse fra

Læs mere

Århus Akademi optagelse på HF 2015 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema

Århus Akademi optagelse på HF 2015 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema Århus Akademi optagelse på HF 2015 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema Indhold: 3: Forord 4: Billedkunst B Design C 5: Mediefag B Retorik C 6: Musik B Drama C 7: Psykologi B Mediefag C 8: Idræt

Læs mere

PRAKTIKANT TIL ADVICE-NETVÆRK?

PRAKTIKANT TIL ADVICE-NETVÆRK? TIL ADVICE-NETVÆRK? Har du lyst til at arbejde analytisk, strategisk og kreativt med kommunikation på et af landets førende kommunikationsbureauer? Og er du klar til at arbejde med komplekse problemstillinger

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET SIDE 2 / HANDELSGYMNASIET.COM KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER HAR DU LYST TIL ET LIV MED HANDEL OG EKSPORT? ELLER MED MARKETING OG LEDELSE? VIL DU RUSTES TIL EN VERDEN

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Tekniske designere - kompetencer og muligheder

Tekniske designere - kompetencer og muligheder Tekniske designere - kompetencer og muligheder AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose Indhold Konklusion...

Læs mere

Årsberetning, 2004-2005

Årsberetning, 2004-2005 Årsberetning, IIM, 2004-2005 11. maj 2005 Årsberetning, 2004-2005 Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM) I henhold til censorbekendtgørelsens 6 stk. 2 afgives hermed beretning

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I INTERAKTIONSDESIGN Fra User Experience og digitale designprocesser til innovation og konceptudvikling MASTER I INTERAKTIONSDESIGN Masteruddannelsen er til dig, som

Læs mere

40473 Kamerateknik og optagelse af digitale fotos 40474 Lys og komposition til digital fotografering 40475 Digital fotografering "on location" 40476

40473 Kamerateknik og optagelse af digitale fotos 40474 Lys og komposition til digital fotografering 40475 Digital fotografering on location 40476 Fag nr. Titel 40473 Kamerateknik og optagelse af digitale fotos 40474 Lys og komposition til digital fotografering 40475 Digital fotografering "on location" 40476 Ombrydning - kreative og komplekse opgaver

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Medicin 2.598 2.494 Københavns Universitet Jura 2441 2491 Københavns Universitet

Medicin 2.598 2.494 Københavns Universitet Jura 2441 2491 Københavns Universitet Uddannelsen - antal ansøgere i 2012 antal ansøgere i 2013 - universitetet Medicin 2.598 2.494 Københavns Universitet Jura 2441 2491 Københavns Universitet Medicin 2048 2185 (SDU) Erhvervsøkonomi, HA 2388

Læs mere

Kolding 18020 Informationsvidenskab, it og interaktionsdesign, Kolding, Studiestart: Sommerstart 13 0 44 11 alle optaget, ledige pladser

Kolding 18020 Informationsvidenskab, it og interaktionsdesign, Kolding, Studiestart: Sommerstart 13 0 44 11 alle optaget, ledige pladser Syddansk Universitet Kolding 18005 Bibliotekskundskab og videnskommunikation, Kolding, Studiestart: Sommerstart 16 0 53 17 alle optaget, ledige pladser Kolding 18035 Designkultur, Kolding, Studiestart:

Læs mere

KUNSTENS FORMIDLING FORMIDLINGENS KUNST?

KUNSTENS FORMIDLING FORMIDLINGENS KUNST? Scenekunstens Udviklingscenter KUNSTENS FORMIDLING FORMIDLINGENS KUNST? Diplomuddannelsen i Kunst- og Kulturformidling Scenekunstens Udviklingscenter Kompetencegivende aktiviteter OSLO Kunst og Kulturformidling

Læs mere

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER Fakta (interviewerens noter) Museum telefonnummer Kontaktperson Henvist til anden kontaktperson (navn) Interviewer Antal opringninger (sæt x per opringning)

Læs mere

Grafisk portfolio - Intro 2013 Speciale 1 Speciale 2 Speciale 3 Speciale 3 Speciale 4

Grafisk portfolio - Intro 2013 Speciale 1 Speciale 2 Speciale 3 Speciale 3 Speciale 4 Grafisk portfolio er en Grafisk tekniker grundforløbspakke, der introducerer til uddannelserne: Grafisk tekniker, Web-integrator, Skiltetekniker Forløbet er tiltænkt elever, der vil have en bredere indsigt

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole

Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole SEPTEMBER 2014 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

Velkommen til. Onsdag d. 22. april

Velkommen til. Onsdag d. 22. april Velkommen til Onsdag d. 22. april Oplæg 1 kl. 12.05-12.50 Oplæg 2 kl. 12.55-13.40 Uddannelsesmesse kl. 13.45-14.30 Evt. fremmøderegistrering fra kl. 14.25 Arrangementet er slut kl. 14.30 Skal du med bus,

Læs mere

CENTER FOR KUNST & INTERKULTUR 1

CENTER FOR KUNST & INTERKULTUR 1 CENTER FOR KUNST & INTERKULTUR 1 UDFORDRINGEN KUNSTNERNE OG DE KREATIVE KULTUR SKABER VÆKST Kunstnerne og de kreative er en stor del af drivkraften i en af de største og hurtigst voksende sektorer i Danmark

Læs mere