Hvilke uddannelser fodrer mediearbejdsmarkedet?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvilke uddannelser fodrer mediearbejdsmarkedet?"

Transkript

1 Hvilke uddannelser fodrer mediearbejdsmarkedet? Et debatoplæg til arbejdsgruppe Beskæftigelses & Uddannelsesudvalget Dansk Journalistforbund Dansk Journalistforbund DJUK/ juli 2005

2 Hvem fodrer egentlig mediearbejdsmarkedet? Oplægget her er lavet sommeren 2005 til Beskæftigelses- & Uddannelsesudvalget i Dansk Journalistforbund. På de næste sider prøver vi at give et overblik over, hvilke uddannelser man kan støde på på mediearbejdsmarkedet. Det er et hipt marked, og det tiltrækker mange med meget forskellige uddannelsesmæssige baggrunde. Fagligheder flyder rundt og støder ind i hinanden hele tiden. Journalistisk, Medier eller Kommunikation? At markedet er flydende og løbende indoptager nye fagligheder og udvikler de eksisterende, understreges af en søgning i statens store Uddannelsesguide.dk. Grafiker design, Fotografering og Journalistik giver ganske vist stadig kun beskedne resultater (18 hits for Journalistik inkl. cand.mag. i Østeuropastudier!). Men søger man på Medier (76 hits) eller Kommunikation (316) vælter det frem. Mediebegrebet er meget bredt i dag. Og kommunikation indgår som en naturlig i mange uddannelser i dag lige fra Konstabel i Søværnet til Medicinstudiet. Men hvad er Mediebranchen så? Det er et stadig sværere spørgsmål at besvare. For hvad er medier i dag? Her vil vi læne os op af definitionen i undersøgelsen Mediearbejdsmarkedet uddannelse, arbejdskraft & kompetencer (2003). Men vi læner os kun. I undersøgelsen fra 2003 er benyttet en lidt bredere branchedefinition. Det ville dog gøre det her lille projekt en smule mere omfangsrigt, så i det følgende har vi valgt at begrænse det til det mere traditionelle mediemarked. Det vil sige aviser & blade, tv, radio og så det lidt uhåndterlige kommunikation. Vi har spurgt dem For at få et så reelt overblik over de mange uddannelser som muligt har vi gjort to ting. For det første har vi kigget på hvordan de forskellige uddannelser formelt er defineret, og hvordan de officielt viser sig frem. Vi har kigget i studieordninger og bekendtgørelser og set på, hvordan uddannelserne er beskrevet på hjemmesider og i informationsmateriale. For det andet har vi snakket med studievejledere og undervisere fra uddannelserne for at høre, hvordan de selv opfatter uddannelsen og hvem det er de producerer til. Det giver et mere nuanceret billede. Hvad kan oplægget bruges til? Det er vigtigt at understrege, at der ikke er tale om en objektiv kortlægning eller undersøgelse. Det her er ikke videnskab. Den slags kræver en adgang til statistiske facts, som vi ikke har haft. Du kan altså ikke med de her sider i hånden sige, at alt nu er klart og kortlagt. Det er det ikke. 2

3 Det her oplæg kan primært bruges til at få en bedre ide om, hvor bredt markedet egentlig er. Og så giver det et indblik i og overblik over, hvad de forskellige uddannelser går ud på. Det er et oplæg, der i sit valg af indhold og struktur lægger op til diskussion: Hvad med de uddannelser, der er udeladt? Hvorfor er de grupperet, som de er? Den slags spørgsmål og en masse andre vil vi gerne være med til at sætte i gang. Flydende faggrænser Professionsuddannelsen kan trygt erklæres for død. Det er det indtryk man får, når man prøver at kigge på, hvilke uddannelser, der er i spil på et afgrænset marked som det traditionelle mediearbejdsmarked. Alle byder ind med gode ideer og generelle kompetencer som formidling og kommunikation. Og de uddannelser, der har specifikt fokus på mediearbejdsmarkedet, er i dag i fuld gang med at kigge ud i verden efter andre og nye markeder. To grupper af uddannelser På baggrund af ovenstående er uddannelserne på de næste sider inddelt i to overordnede grupper: I den første og den mindste gruppe er de uddannelser, som er målrettet mediemarkedet. Det vil sige, at de både i deres formelle beskrivelser og i deres udmeldinger har fokus på det traditionelle mediearbejdsmarked. At de her grupperet for sig selv handler lige så meget om historik og tradition, som det handler om uddannelsernes fokus. Vi vil på den måde gerne være med til at skabe lidt debat. Uddannelserne i den anden gruppe leverer også hoveder & hænder til medierne. Det siger de i hvert fald, når man spørger dem. Men modsat første gruppe, er det ikke det primære fokus. Mange af uddannelserne heri har nemlig slet ikke et sådan. Denne anden gruppe er for overskuelighedens skyld (og for at påpege en meget stærk tendens) delt ind i to mindre: Uddannelser med moderne digitale værktøjer (2.1) som omdrejningspunkt i den ene og akademiske uddannelser i den anden (2.2) med enkelte undtagelser. 3

4 Mange nye digitale uddannelser Det brede mediebegreb er i dag tydeligt kendetegnet ved de mange nye digitale uddannelser. De er skudt frem på alle niveauer de sidste par år. Ikke mindst de nye universiteter har været gode til at finde på nye digitale kandidatuddannelser. Derudover er der i dag en temmelig stor mængde kortere digitale uddannelser, som tager udgangspunkt i en eller flere specifikke funktioner ved den digitale teknologi for eksempel 3D Animation eller DTP. Fælles for denne gruppe af uddannelser er, at de færdiguddannede i høj grad finder plads på arbejdsmarkedet i kraft af deres digitale færdigheder. Håndværkerne er blevet digitale. Alle slags akademikere En tydelig tendens er, at endog rigtig mange af de akademiske uddannelser leverer arbejdskraft til den traditionelle mediebranche. Fra traditionelt at have haft fokus på markeder som centraladministrationen eller gymnasieskolen, er der i dag mange højtuddannede, som arbejder alle mulige andre steder også i mediebranchen. Og de kommer fra vidt forskellige fag. Udover de humanistiske kandidatuddannelser (cand.mag. erne), som for de flestes vedkommende i et vist omfang bekender sig til kommunikation og i mindre grad medier, byder også cand.scient. pol erne og cand.merc. ere ind på mediearbejdsmarkedet. Endda i stigende grad. Videre perspektiver En skudsikker og objektiv kortlægning af, hvilke uddannelser, der fodrer mediearbejdsmarkedet er næppe muligt. Men det kunne være interessant at sammenholde de kvalitative data heri med, hvilke uddannelser medlemmerne af Dansk Journalistforbund har. Desuden kunne en diskussion af, hvilken rolle journalistikhåndværket skal have i de forskellige uddannelser være relevant. For eksempel i forbindelse med det nye tilvalgsfag i Journalistik, som SDU udbyder i en nær fremtid. God læselyst & god debat. LVU, MVU, KVU står for hhv. Lange, Mellemlange og Korte Videregående uddannelse Institutioner: KU = Københavns Universitet AU = Århus Universitet AAU = Aalborg Universitet (Aalborg, Esbjerg, København) SDU = Syddansk Universitet (Odense, Kolding, Esbjerg, Sønderborg, Flensborg) CBS = Handelshøjskolen i København ASB = Handelshøjskolen i Århus ITU = IT-Højskolen Erhvervsuddannelse er en uddannelse i en virksomhed (læreplads) med skoleophold på fx Teknisk Skole. De korte indholdsbeskrivelser af uddannelserne er hentet fra 4

5 1. Teknikere & Indholdsmagere Uddannelserne listet nedenfor har specifikt fokus på det traditionelle mediearbejdsmarked. I den her gruppe er der både erhvervsuddannelser og akademiske uddannelser og så alt det i mellem de to. Grænsen er flydende men man kan lidt forsigtigt dele dem op i en gruppe, som producerer indholdet til aviser, blade, radio og tv og en gruppe som hjælper med at få afviklet og understøttet indholdet teknisk. Uddannelserne har en tæt tilknytning til mediearbejdsmarkedet i form af både praktikordninger og en hvis styring af uddannelserne af arbejdsmarkedets parter. UDDANNELSER: Film- & Tv-assistent 2½ år, Erhvervsuddannelse Film- og tv-assistenten arbejder som assistent på en række områder, som for eksempel produktionsassistent, kameraassistent eller lys assistent i et filmproduktionsselskab, eller på et tvproduktionsselskab. På specialet film- og tv-assistent lærer du at optage, bearbejde og at afvikle tv- og videoproduktioner. Du lærer at sammenkoble og betjene det udstyr, der bruges til produktionen. Du lærer også at vedligeholde det elektroniske grej. TV-tilrettelægger / Dokumentarinstruktør Filmskolen 4 år, MVU På tv-uddannelsen lærer du at producere dokumentarprogrammer, magasiner og studieprogrammer eller underholdningsprogrammer med entertainere, skuespillere m.v. På faglinjen tv-tilrettelægger arbejder man især med programudvikling, research, instruktion og efterbearbejdning af 1-kamera dokumentarproduktioner optaget on location. Fotograf Københavns Tekniske Skole Medieskolerne i Viborg 4 år + 6 mdr., Erhvervsuddannelse Du lærer alt om fotografi og levende billeder. Det er både portrætter, reklamefotos, film og video. Du lærer om den nyeste teknik, og du kan bl.a. specialisere dig inden for reklamefoto, portræt og klinisk fotografering. Journalist (+ cand.public.) Danmarks Journalisthøjskole Syddansk Universitet Roskilde Universitetscenter 3-5 år, MVU, LVU Du lærer, hvordan man arbejder som journalist eller informationsmedarbejder, hvordan man finder information og skriver artikler.

6 Fotojournalist Danmarks Journalisthøjskole 4 år, MVU Som fotojournalist lærer du at kommunikere i billeder. Ud over fotografiske og visuelle færdigheder får du også en journalistisk baggrund. Studieproducer / Flerkamerainstruktør Filmskolen 4 år, MVU På tv-uddannelsen lærer du at producere dokumentarprogrammer, magasiner og studieprogrammer eller underholdningsprogrammer med entertainere, skuespillere m.v. På faglinjen studieproducer ligger hovedvægten på konceptudvikling, redaktion, produktionsdesign og instruktion af flerkamerastudieproduktion med gæster, scenografi, finansiering og budget. Film- og tv-produktionstekniker Københavns Tekniske Skole, Medieskolerne i Viborg 5 år, Erhvervsuddannelse Arbejder primært i det produktionstekniske område, som for eksempel på en landsdækkende tvstation eller et tv-produktionsselskab. På specialet Film- og tv-produktionsteknikeren lærer du om arbejdet ved film- og tv-optagelser som filmfotograf, kameramand, lydtekniker, lystekniker, redigeringstekniker, billedmixer eller producerassistent, eller en blanding af det hele. 6

7 2.1 De Digitale & Designerne Den første gruppe af uddannelser, som byder ind på mediearbejdsmarkedet, men ikke har det som primære marked, er de digitale. Fælles for denne gruppe af uddannelser er, at de producerer hænder & hoveder, som er endog rigtig gode til at bruge moderne digital teknologi. De kan designe, udvikle & vedligeholde websider og i det hele taget afvikle medieprodukter (i bred forstand) på digitale platforme. Den her gruppe af uddannelser er bred. Den indeholder både kortere tekniske og længere akademiske uddannelser. Det er nemlig sådan, at de færdiguddannede i den her gruppe, langt hen ad vejen havner i job, hvor det er deres digitale evner, der er det primære. De bliver hyret på deres specifikke og faglige kompetencer. UDDANNELSER: Designer Kolding Designskole Danmarks Designskole Grafisk Design, Visuel Kommunikation, Illustration hvor du bl.a. arbejder med visuel formidling, beskrivende og fortolkende illustration, reklame, foto og elektronisk grafik. Digital design og interaktive medier - På uddannelsen lærer du bl.a. at arbejde med digitale og interaktive kommunikationsløsninger inden for fx tv, game og web. Grafisk kommunikation - Art Director og Grafisk designer Højer College Den Grafiske Højskole 3 år, MVU Du lærer at kommunikere visuelt, at få det grafiske produkt gjort færdigt og at have styr på økonomien. Du lærer også at samarbejde med andre om udvikling og realisering af grafiske projekter. Karakteranimatoruddannelsen Animationsværkstedet, Viborg. 3½ år, MVU Karakteranimatoruddannelsen (KAU) har til formål at uddanne karakteranimatorer på højt fagligt niveau til danske og internationale virksomheder, der arbejder med processer baseret på animationsteknik til publicering i film, tv eller computerbaserede medier. Animationsuddannelsen Filmskolen 4 år, MVU På uddannelsen lærer du at fungere som instruktør både kunstnerisk og praktisk. Du arbejder med animation i biograffilm, tv-produktioner, special effects i realfilm, computerspil, computerfortællinger og lignende. 7

8 Multimedier (cand.it.) Aalborg Universitet Århus Universitet Multimedier handler om kommunikation, medier og informationsteknologi. Du lærer bl.a. at programmere og arbejde praktisk med forskellige former for interaktive digitale medier, fx video, 3-dgrafik, tekst og billeder. Medialogi (cand.scient.) Aalborg Universitet (Esbjerg/København) Medialogi er både en teknisk og kreativ uddannelse. Du lærer at bruge moderne teknologi til at lave bl.a. computerspil, film og musik. Du arbejder fx med produktion af tegnefilm og lærer om både den tekniske og kunstneriske side af arbejdet. Humanistisk Informatik (cand.mag.) Aalborg Universitet Humanistisk informatik handler om de vilkår og mekanismer, som gælder for menneskers kommunikation. Og det både, når det sker med brug af medier og it, og når det sker i almindelig samtale mennesker imellem. Multimediedesigner Erhvervsakademier landet over 2 år, KVU På uddannelsen til multimediedesigner arbejder du med ny teknologi og lærer både at designe, planlægge og opbygge fx hjemmesider. Du lærer også at styre og administrere en multimedieproduktion. Digital Media Grenå, Odense, Roskilde, Viborg og Ålborg Tekniske Skole 3½ år, Erhvervsuddannelse På specialet Multimedieanimator lærer du om 3D-animaiton, avanceret modellering, overfladekonstruktioner og animering. Desuden lærer du at omsætte idéer til produkter På specialet Multimedieintegrator lærer du programmering, avanceret programinstruktion og integration af lyd, video, grafik og tekst i interaktive brugerflader. Du lærer også at opbygge kommunikationsservere Informationsvidenskab (cand.mag.) SDU, AAU og AU Studiet handler om forholdet mellem mennesker og teknologi. Du undersøger de forandringer, som informationsteknologien, fx computere og mobiltelefoner, skaber for mennesker. Medieproduktion og ledelse (MPL) Den Grafiske Højskole 3 år, MVU På uddannelsen lærer du om forskellige grafiske produkter og de teknologier, som ligger bag samt økonomi, ledelse og markedsføring. 8

9 Interaktive Medier RUC 3 år, LVU Uddannelsen handler om, hvordan man udvikler computersystemer til fx undervisning. Du lærer både om den tekniske del, fx hvordan man designer en database, og om hvordan man tilpasser et system til en bestemt målgruppe. Mediegrafiker Herning, Kolding, København, Odense, Roskilde, Aalborg og Århus Tekniske Skole 4 år, Erhvervsuddannelse På uddannelsen lærer du at sætte tekst og billeder op via dtp-programmer (DeskTop Publishingprogrammer) og få dem til at passe ind i layoutet. Du arbejder både med trykte og digitale medier. Bibliotekar DB og Kandidat (cand.scient.bibl.) Danmarks Biblioteksskole, Kbh. og Aalb. 3½ år (MVU), 5 år (LVU) Uddannelsen lærer dig at strukturere viden. Det kan være viden på internettet, på biblioteket, i en virksomhed og andre steder, hvor man har brug for at indsamle information og stille den til rådighed på en forståelig måde. Cand.it. DKM ITU It er andet og mere end teknologi. Du får en teoretisk viden om, hvordan man fx kan udvikle nye måder at formidle information via it, og hvordan man gør det brugervenligt. Du lærer også at bruge din teoretiske viden i praksis. 9

10 2.2 Akademikerne cand.anything. Nød lærer som bekendt nøgen kvinde alt muligt. Akademikernes arbejdsmarked har altid været bredt og diffust og præget af en ledighed, der har cyklet op og ned. At traditionelle markeder pludselig var fyldt op med høj ledighed til følge, har åbnet en masse nye døre for de verdensfjerne LVU er. De er ligesom bare gledet ind over det hele - og således også på mediearbejdsmarkedet. Fordybelse i det specifikke kendetegner alle uddannelserne nedenfor. Enkelte bringer deres fagspeciale i spil og får på den måde hul igennem til for eksempel mediebranchen. Men det fagspecifikke fokus lægges ofte på hylden, når de kommer ud på arbejdsmarkedet. Og det gælder som oftest også, hvis de finder vej til mediearbejdsmarkedet, hvor de primært arbejder med at levere indhold og løse administrative opgaver. Ingen af de nedenstående har fokus på det traditionelle mediearbejdsmarked i deres formelle og kvalitative udmeldinger. Det er blot en mulighed blandt andre. Men det er listen over de uddannelsesbaggrunde, der mest oplagt kommer i spil i mediebranchen blandt andet fordi de fleste af dem i mere eller mindre grad har et kommunikationsaspekt i sig. UDDANNELSER: cand. hum. (cand.mag. + linc.) Universiteter Handelshøjskoler Studiet af sprog, kommunikation, kunst og kultur. Fx en historisk udvikling eller en systematisk sammenhæng mellem flere sprog, filosofiske ideer, film eller andre kunstværker. Arbejdsformen er selvstændig, og du kommer til at læse meget. Medievidenskab (cand.mag.) KU, SDU, AU Du studerer de moderne massemedier som fx tv, radio og computermedier. Du lærer bl.a. om, hvordan de moderne medier udvikler sig, og du arbejder selv praktisk med forskellige former for medier, fx kamera og redigeringsudstyr. Litteraturvidenskab / Litteraturhistorie (cand.mag.) KU, SDU, AU Litteraturvidenskab handler om international litteratur og kultur. Du studerer forskellige former for tekster, fx drama, digte og romaner og lærer at analysere og fortolke dem. 10

11 Moderne kultur & Kulturformidling (cand.mag.) KU Du studerer den vestlige verdens kultur fra midten af det 19. århundrede og frem til i dag. Du lærer at analysere, fx billedkunst og litteratur, og du lærer om de forskellige kulturinstitutioner som forlag, teatre og museer. Visuel kultur (cand.mag.) KU Visuel kultur er en kandidatuddannelse, som du kan blive optaget på, hvis du har en bacheloruddannelse inden for området. Den retter sig mod formidling og undervisning inden for det kulturelle område. Kultur og formidling (cand.mag.) SDU Du studerer forskellige former for historisk og moderne kultur og lærer om forskellige former for kulturformidling. Du kan fx vælge at arbejde med mode, billedkunst eller film. Historie (cand.mag.) KU, AU, SDU, RUC, AAU Historie handler om, hvordan vi forstår og beskriver fortiden og de historiske begivenheder. På studiet lærer du at arbejde med fortidens kilder, fx tekst eller billeder og at forholde dig kritisk til dem. Sprogpsykologi (cand.mag.) KU Sprogpsykologi handler om den betydning eller forståelse, mennesker skaber med sprog. På uddannelsen lærer du om forskellige former for kommunikation, fx tale, forståelse og lytten samt det at læse og skrive en tekst. Retorik (cand.mag.) KU (+ supplering AU) Retorik handler om, hvad god tale og skrift er, og om hvordan man taler og skriver godt. På uddannelsen arbejder du med forskellige tekster, fx politiske taler eller avisartikler. Dansk / Nordisk (cand.mag.) KU, AU, SDU, RUC, AAU På uddannelsen studerer du dansk og nordisk sprog, litteratur og kultur. Du arbejder fx med grammatik, samtaleanalyse, medier og tekstanalyse. Kunsthistorie (cand.mag.) KU, AU Du lærer at analysere billeder og andre visuelle udtryksformer, både historiske og aktuelle. Kunsthistorie handler både om klassisk og moderne kunst, arkitektur, skulptur og nye medier og design. 11

12 Semiotik (cand.mag.) SDU, AU Semiotik er læren om tegn. På studiet arbejder du med forskellige tegnsystemer fx sprog og billeder, og du lærer at arbejde med klassiske modeller over tegn og deres funktion. Kultur, kommunikation og globalisering (cand.mag.) AAU På studiet kultur, kommunikation og globalisering studerer du bl.a. i international markedskommunikation, interkulturelle forhold i organisationer og internationale samfundsforhold i forbindelse med dit valgte fremmedsprog: engelsk, fransk, tysk eller spansk. Kommunikation & PR (cand.comm. / cand.scient.soc.) RUC 3 år, LVU Public relations handler om, hvordan man kan påvirke og forbedre en virksomheds forhold til omverdenen. Det kan fx være gennem formidling af virksomhedens værdier omkring miljø og arbejdsforhold for de ansatte. Sprog og international virksomhedskommunikation SDU, AAU 5 år, MVU Fokus ligger på sprog og kommunikation i organisationer og virksomheder i forskellige lande. Du arbejder med emner som oversættelse og markedsføring, og du lærer om landenes økonomi, politik og kultur. Marketing and Management Communication ASB 3 år, Bacheloruddannelse En engelsksproget kommunikationsuddannelse, hvor du både arbejder med sprog, økonomi og kommunikation. Du arbejder bl.a. med konkrete opgaver fra virksomheder. Virksomhedskommunikation (cand.linc.merc) ASB Du lærer at planlægge, hvordan en virksomhed skal kommunikere med sine kunder og med det omgivende samfund, og hvordan man udfører informationsopgaver i praksis. Professionsbachelor i sprog og it CVU Handelshøjskolecentret Slagelse 3 ½ år, MVU Uddannelsen kombinerer et af fremmedsprogene engelsk eller tysk med brugen af internettet som informations- og markedsføringsmiddel. Du vil få kvalifikationer, som kan bruges i job inden for områderne information, kommunikation og marketing. 12

13 Statskundskab (cand.scient.pol.) KU, AU, SDU Studiet handler om politik. Du studerer bl.a. teorier om samfundet, det politiske system, og du lærer om samspillet mellem den politiske ledelse, organisationer og borgere. Sproglig og kulturel formidling (cand.mag.) SDU Uddannelsen kombinerer fremmedsprog og kommunikation. Du lærer at løse internationale kommunikationsopgaver for virksomheder. Sproglig informatik (cand.linc.merc.) CBS Studiet i sproglig informatik kombinerer erhvervskommunikation, sprog og informationsteknologi, og du lærer at arbejde med sproglige it-værktøjer i praksis Erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation (cand.merc.(kom.)) CBS Du lærer at analysere en virksomheds kommunikation med fx ansatte, kunder og samarbejdspartnere. Uddannelsen giver dig et teoretisk grundlag for analysen, og du får øvelse i at skrive og tale godt. 13

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske Oversigt over adgangskrav til it-uddannelser på de danske universiteter Senest opdateret 23. april 2012 af it-vest samarbejdende universiteter. Se også www.futurepeople.dk Aalborg Universitet Datalogi

Læs mere

Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Spatial Designs and Society

Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Spatial Designs and Society Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Spatial Designs and Society 1. Adgangsgivende bacheloruddannelser fra RUC Humanistiske bacheloruddannelser Performance Design og Dansk Performance Design og Historie

Læs mere

Drømmer du om et job i reklamebranchen?

Drømmer du om et job i reklamebranchen? Drømmer du om et job i reklamebranchen? Reklamebranchen omfatter en lang række bureauer med forskellige funktioner hvoraf en del overlapper hinanden. Klassisk tænker man på et reklamebureau, når man taler

Læs mere

b i n d e l e d & 3 it-uddannelser på syddansk universitet, campus kolding o r g a n i s at i o n s p s y c h o l o g y s c i e n c e c u lt u r e

b i n d e l e d & 3 it-uddannelser på syddansk universitet, campus kolding o r g a n i s at i o n s p s y c h o l o g y s c i e n c e c u lt u r e o r g a n i s at i o n s p s y c h o l o g y s c i e n c e c u lt u r e rethink copyright authorship identity ethics aesthetics rhetorics logic knowledge e-learning design communication rethink copyright

Læs mere

Pr. institution: Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Adgangskvotient

Pr. institution: Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Adgangskvotient Optagelsestal og adgangskvotienter universiteternes it-uddannelser: 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Pr. institution: Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Adgangskvotient

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2012

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2012 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2012 Februar 2013 Karin Løntoft Degn-Andersen 1 1. Indholdsfortegnelse 2. INDLEDNING... 3 3.

Læs mere

Uddannelser i oplevelsesøkonomien Anslag til et faktaark

Uddannelser i oplevelsesøkonomien Anslag til et faktaark Uddannelser i oplevelsesøkonomien Anslag til et faktaark Feltafgrænsning Afgrænsning af søgefeltet 1 er baseret på følgende hovedkriterier: Er uddannelsen SU-berettiget og/eller er uddannelsen inden for

Læs mere

Bachelor. International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK

Bachelor. International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK Bachelor International Virksomhedskommunikation International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK Vælg virksomhedskommunikation Når du starter på en BA-uddannelse i International Virksomhedskommunikation,

Læs mere

Dansk A, Engelsk B og Matematik B. Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller

Dansk A, Engelsk B og Matematik B. Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller Aalborg Universitet Datalogi Datalogi (bachelor og kandidat) Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller tilsvarende) samt Dansk A, Engelsk B og Matematik A. Datalogi

Læs mere

Studiestartundersøgelsen 2014. Sammenfatningsrapport

Studiestartundersøgelsen 2014. Sammenfatningsrapport Studiestartundersøgelsen 214 Sammenfatningsrapport Hvilket universitet studerer du ved? Svarprocent: 1% (N=56)Spørgsmålstype: Vælg en Københavns Universitet 192 Roskilde Universitet 47 Aarhus Universitet

Læs mere

Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange

Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange videregående uddannelser Lægevidenskab Københavns Universitet

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2014 December 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 Juni 2015 Institution VID Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Kommunikation/it

Læs mere

Studiestartundersøgelsen 2014 Sammenfatningsrapport

Studiestartundersøgelsen 2014 Sammenfatningsrapport Studiestartundersøgelsen 2014 Sammenfatningsrapport Monday, August 25, 2014 Hvilket universitet studerer du ved? Svarprocent: 10 (N=506)Spørgsmålstype: Vælg en Københavns Universitet 192 38% Roskilde Universitet

Læs mere

Institution Optagelsesområdenr. Uddannelse Undervisningssprog

Institution Optagelsesområdenr. Uddannelse Undervisningssprog Institution Optagelsesområdenr. Uddannelse Undervisningssprog Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering 32010 Designer, København K, Studieretning: Beklædningsdesign,

Læs mere

JOURNALISTIK. Cand.Public. Samfundsvidenskab Syddansk Universitet

JOURNALISTIK. Cand.Public. Samfundsvidenskab Syddansk Universitet JOURNALISTIK Cand.Public. Samfundsvidenskab Syddansk Universitet  Stærkere journalister Der stilles store krav til journalister i den digitale tidsalder. Stadig mere professionelle kilder forsøger med

Læs mere

Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Social Entrepreneurship and Management

Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Social Entrepreneurship and Management Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Social Entrepreneurship and Management 1.1 Adgangsgivende bacheloruddannelser fra RUC Direkte adgangsgivende for Spor 1: SEM-Ø: Humanistiske Bacheloruddannelser Arbejdslivsstudier

Læs mere

Kursus i formidling for ph.d studerende

Kursus i formidling for ph.d studerende Kursus i formidling for ph.d studerende BESKRIVELSE AF KURSUSFORLØBET Dette kursusforløb retter sig specifikt mod naturvidenskabelige og tekniske ph.d.-studerende. Kurset kombinerer faste kursusdage med

Læs mere

Ledighed (pct.) Kandidatuddannelse Aalborg Universitet Kandidatuddannelse Københavns Universitet University College Nordjylland, 39 14

Ledighed (pct.) Kandidatuddannelse Aalborg Universitet Kandidatuddannelse Københavns Universitet University College Nordjylland, 39 14 Notat Dimittendledighed, szoom Tabellerne viser opgørelser over dimittendledighed (4.-7. kvartal efter endt uddannelse) for udvalgte videregående uddannelser fordelt på udbudsniveau. Tallene er opgjort

Læs mere

JOURNALISTIK. Cand.Public. Samfundsvidenskab Syddansk Universitet

JOURNALISTIK. Cand.Public. Samfundsvidenskab Syddansk Universitet JOURNALISTIK Cand.Public. Samfundsvidenskab Syddansk Universitet  Stærkere journalister Der stilles store krav til journalister i den digitale tidsalder. Stadig mere professionelle kilder forsøger med

Læs mere

Dansk Journalistforbund. Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ

Dansk Journalistforbund. Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ 2007 Dansk Journalistforbund Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ 1 Indhold Et fælleskab med plads til forskelle, 3 Et fællesskab med plads til forskelle

Læs mere

7 ud af 10 akademikere har længere uddannelse end deres forældre

7 ud af 10 akademikere har længere uddannelse end deres forældre 7 ud af 1 akademikere har længere uddannelse end deres forældre AE har undersøgt den familiemæssige uddannelsesbaggrund for alle nyuddannede akademikere. Analysen viser, at 73 procent af alle nyuddannede

Læs mere

Ligestilling blandt dimittender

Ligestilling blandt dimittender Feb 09 Notat Ligestilling blandt dimittender For andet år i træk viser DJs dimittendstatistik, at der i praksis er ligestilling blandt nyuddannede. Lige mange mænd og kvinder får næsten det samme i løn.

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning,

Læs mere

Søgningen til Syddansk Universitet 15. marts 2011

Søgningen til Syddansk Universitet 15. marts 2011 Søgningen til Syddansk Universitet 15. marts 2011 Igen stor stigning i søgningen til Syddansk Universitet gennem kvote 2 Syddansk Universitet har pr. 15 marts 2011 modtaget 6.562 ansøgninger fra 5.071

Læs mere

Er du interesseret i at tage et tilvalg med IT, der er rettet mod erhvervslivet? Hvis ja, så har du følgende muligheder:

Er du interesseret i at tage et tilvalg med IT, der er rettet mod erhvervslivet? Hvis ja, så har du følgende muligheder: Er du interesseret i at tage et tilvalg med IT, der er rettet mod erhvervslivet? Hvis ja, så har du følgende muligheder: Informationsvidenskab i Kolding Informationsvidenskab i Odense Kommunikation og

Læs mere

Bilag 3. Læste tekster samt disses bibliografiske oplysninger

Bilag 3. Læste tekster samt disses bibliografiske oplysninger Bilag 3. Læste tekster samt disses bibliografiske oplysninger For alle fire faggrupper er læst tekster i henhold til nedenstående principper: Genre Tekst Afsender Modtager Lovstof Uddannelse: Præsentation

Læs mere

Uddannelsens betegnelse på engelsk er Bachelor of Arts in International Business Communication in Arabic and Communication.

Uddannelsens betegnelse på engelsk er Bachelor of Arts in International Business Communication in Arabic and Communication. OVERORDNET STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2013 FOR BACHERLORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED AARHUS UNIVERSITET, SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Uddannelsens betegnelse på engelsk er Bachelor of Arts in International Business Communication in Arabic and Communication.

Uddannelsens betegnelse på engelsk er Bachelor of Arts in International Business Communication in Arabic and Communication. OVERORDNET STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2012 FOR BACHERLORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED AARHUS UNIVERSITET, BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES OG ARTS Med

Læs mere

ADMINISTRATIVE UDDANNELSER

ADMINISTRATIVE UDDANNELSER ADMINISTRATIVE UDDANNELSER SERVICEØKONOM erhvervsuddannelse + specifikke krav SPORTSMANAGEMENT, PROF.BA (overbygning) ADGANGSKRAV: Markedsføringsøkonom, serviceøkonom, finansøkonom INTERNATIONAL HOSPITALITY

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

Færdiguddannede Kandidater

Færdiguddannede Kandidater 1 Færdiguddannede Kandidater Undersøgelse af karakter på Syddansk Universitet Færdiguddannede Kandidater i perioden 1.okt 2006-1.okt 2007 af alle karakterer opnået på kandidatstudiet Samlet oversigt SDU,

Læs mere

OKTOBERTAL. Færdiguddannede kandidater og bachelorer pr. 1. oktober 2009 og 2010 fordelt på fag

OKTOBERTAL. Færdiguddannede kandidater og bachelorer pr. 1. oktober 2009 og 2010 fordelt på fag OKTOBERTAL. Færdiguddannede kandidater og bachelorer pr. 1. oktober 2009 og 2010 fordelt på fag 2009 2010 Antal 2009 2009 Total 2010 2010 Total FAKULTET GRAD FAGTEXT Kvinder Mænd Kvinder Mænd ASB Bachelor

Læs mere

Undersøgelse om uddannelseskvalitet. Sammenfatningsrapport

Undersøgelse om uddannelseskvalitet. Sammenfatningsrapport Undersøgelse om uddannelseskvalitet Sammenfatningsrapport Hvor har du læst? Vælg gerne mere end et sted. Svarprocent: 1% (N=587)Spørgsmålstype: Vælg flere Aarhus Universitet 192 Københavns Universitet

Læs mere

Studievalg og optagelse. Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og optagelse. Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og optagelse Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland 3.g / htx /hhx 2.g / htx /hhx Indkredsning 1.g / htx /hhx Information Studievalg og videregående uddannelse Inspiration Studievalgsprocessen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Grenå, Vid Gymnasier, Videndjurs HTX

Læs mere

Stor forskel på dimittendledigheden blandt universiteterne

Stor forskel på dimittendledigheden blandt universiteterne Stor forskel på dimittendledigheden blandt universiteterne AE har undersøgt udviklingen i ledigheden blandt nyuddannede akademikere. Tallene viser, at hver femte nyuddannet akademiker, der færdiggjorde

Læs mere

Roskilde Universitet

Roskilde Universitet tildeler hermed den humanistiske bachelorgrad A achelor af Arts på baggrund af Det humanistiske basisstudium og studier inden for fagene Dansk og Historie acheloruddannelsen er normeret til 180 ECTS. Uddannelsen

Læs mere

Billedkunst. Formål for faget billedkunst. Slutmål for faget billedkunst efter 5. klassetrin. Billedfremstilling. Billedkundskab

Billedkunst. Formål for faget billedkunst. Slutmål for faget billedkunst efter 5. klassetrin. Billedfremstilling. Billedkundskab Formål for faget billedkunst Billedkunst Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at producere, opleve og analysere billeder bliver i stand til at iagttage, reflektere, bruge og forstå

Læs mere

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær LARS KJÆR 1 Indhold Om valgfaget Nyheder for Unge...3 Fælles Mål... 4 Webredaktion... 4 Sociale medier... 4 Søgemaskineoptimering (SEO)...4 Multimodalitet

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2014. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2014. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2014 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

Læseplan for valg faget teknologi og kommunikation. 10. klasse

Læseplan for valg faget teknologi og kommunikation. 10. klasse Læseplan for valg faget teknologi og kommunikation 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Produktion og formidling 4 Analyse 6 Uddannelsesafklaring 7 Indledning Faget teknologi

Læs mere

VALG UNDERVEJS. Din guide til tilvalg, sidefag og kandidatuddannelser

VALG UNDERVEJS. Din guide til tilvalg, sidefag og kandidatuddannelser VALG UNDERVEJS Din guide til tilvalg, sidefag og kandidatuddannelser 2016 DIN GUIDE TIL VALG UNDERVEJS 2016 UDGIVES AF SYDDANSK UNIVERSITET Spørgsmål om valg undervejs tlf. 65 50 10 50 eller sdu.dk/spoc

Læs mere

Kapitel 1... 3 FORMÅL... 3. Kapitel 2... 6. Kapitel 3... 9 INDHOLD... 9. Kapitel 4... 13 UNDERVISNINGSFORMER... 13. Kapitel 5... 14 EKSAMEN...

Kapitel 1... 3 FORMÅL... 3. Kapitel 2... 6. Kapitel 3... 9 INDHOLD... 9. Kapitel 4... 13 UNDERVISNINGSFORMER... 13. Kapitel 5... 14 EKSAMEN... STUDIEORDNING STUDIEORDNING PR. 1. SEPTEMBER 2009 FOR BACHELORUDDANNELSEN I MARKETING AND MANAGEMENT COMMUNICATION (BAMMC) VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET Denne studieordning er udarbejdet i henhold

Læs mere

Bestand Antal indskrevne ordinære studerende

Bestand Antal indskrevne ordinære studerende Bestand 01.10.2012 Antal indskrevne ordinære studerende Antal STUDIENR 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 Difference Difference AE_HO AE_Institut AE_Fagområde AE_Tekst STUDIERETNING

Læs mere

Bestand Antal indskrevne ordinære studerende

Bestand Antal indskrevne ordinære studerende Bestand 01.10.2012 Antal indskrevne ordinære studerende Antal STUDIENR 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 Difference Difference AE_HO AE_Institut AE_Fagområde AE_Tekst STUDIERETNING

Læs mere

Efteruddannelse. Master i. journalistik. forskningsbaseret efteruddannelse

Efteruddannelse. Master i. journalistik. forskningsbaseret efteruddannelse Efteruddannelse Master i journalistik forskningsbaseret efteruddannelse Lektor Lise Lyngbye, Studieleder for Master i Journalistik Styrk dit spirende talent 3 Arbejder du med kommunikation eller formidling?

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2009 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen, 2500 Valby Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

STATISTIK OVER STUDERENDE

STATISTIK OVER STUDERENDE STATISTIK OVER STUDERENDE Optag fordelt på fakulteter, ordinære studier 2004 heraf Optag Kvinder Samlet opgørelse via den Koordinerede Tilmelding (KOT) Sundhedsvidenskab i alt 427 253 Naturvidenskab og

Læs mere

Adgangskrav for Digital Innovation & Management (optagelse august 2018)

Adgangskrav for Digital Innovation & Management (optagelse august 2018) Adgangskrav for Digital Innovation & Management (optagelse august 2018) For at søge om optagelse på IT-Universitetets kandidatuddannelse i Digital Innovation & Management skal du have en universitets-bacheloruddannelse

Læs mere

Givne karakterer og karaktergennemsnit for kandidatspecialer

Givne karakterer og karaktergennemsnit for kandidatspecialer Det Humanistiske Fakultet Givne er og gennemsnit for kandidatspecialer Dramaturgi 0 0 0 0 5 6 6 17 9,8 7,0 7,0 10,0 12,0 12,0 Engelsk 0 0 5 7 16 16 11 55 8,0 2,0 7,0 7,0 10,0 12,0 Etnografi og socialantropologi

Læs mere

Fakultetsoversigt. Analyse og kvalitetsudvikling 11OCT10. Bachelorgennemsnit. Samlet oversigt Gennemsnit. Nedre Kvartil.

Fakultetsoversigt. Analyse og kvalitetsudvikling 11OCT10. Bachelorgennemsnit. Samlet oversigt Gennemsnit. Nedre Kvartil. Frdiguddannede Bachelorer Undersgelse af karaktergennem p Syddansk Universitet Frdiguddannede bachelorer i perioden 1.okt 2008-30.sep. 2010 Vgtet gennem af samtlige karakterer p Bacheloruddannelsen 1 Samlet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau (e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj 2013 Grenå Tekniske Skole

Læs mere

BIOLOGI OG SUNDHED BIOLOGI A MATEMATIK B KEMI B

BIOLOGI OG SUNDHED BIOLOGI A MATEMATIK B KEMI B BIOLOGI OG SUNDHED BIOLOGI A MATEMATIK B KEMI B STX - MENNESKET I DEN GLOBALE VERDEN SAMMENHÆNGEN MELLEM MENNESKE OG NATUR Studieretningen sætter fokus på menneskets biologi og sundhed. I biologi og kemi

Læs mere

Årgang 2008. Årgang 2007. Total optaget 67 150 100 44 14 18 9 6 1 409. Årgang 2008. Årgang 2009. Årgang 2010

Årgang 2008. Årgang 2007. Total optaget 67 150 100 44 14 18 9 6 1 409. Årgang 2008. Årgang 2009. Årgang 2010 Optaget via KOT2012 fra Svendborg Gymnasium og HF I alt er 409 fra Svendborg Gymnasium og HF optaget via KOT 2012. Heraf: 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 Total optaget 67 150 100 44 14 18

Læs mere

Kandidater der har fet karakteren B, fakultetsoversigt. Analyse og kvalitetsudvikling kgk@sdu.dk 12OCT10. Samlet oversigt Gennemsnit.

Kandidater der har fet karakteren B, fakultetsoversigt. Analyse og kvalitetsudvikling kgk@sdu.dk 12OCT10. Samlet oversigt Gennemsnit. Frdiguddannede Kandidater Undersgelse af gennemsnit p Syddansk Universitet Frdiguddannede Kandidater i perioden 1.okt 2008-30.sep 2010 1 Samlet oversigt Median SDU, samlet 9.0 12.0 12.0 10.0 7.0 2.0 1296

Læs mere

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde:

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde: Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i globale studier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Afgørelse om foreløbig godkendelse

Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

Der kan søges om genindskrivning på følgende uddannelser med sommerstart 2017: ARTS

Der kan søges om genindskrivning på følgende uddannelser med sommerstart 2017: ARTS Der kan søges om genindskrivning på følgende uddannelser med sommerstart 2017: ARTS Anthropology - General Anthropology Anthropology - Global Studies and Development Anthropology - Visual Anthropology

Læs mere

Ikke krav om dansk A ved engelsksprogede uddannelser. Uddannelsesspecifikke adgangskrav. fag/tilvalg/kombinationsfag, kræves: Engelsk A

Ikke krav om dansk A ved engelsksprogede uddannelser. Uddannelsesspecifikke adgangskrav. fag/tilvalg/kombinationsfag, kræves: Engelsk A BILAG 1 Specifikke adgangskrav ved de enkelte bacheloruddannelser fra 2011: Uddannelserne er placeret inden for et af områderne: humaniora, teologi, samfundsvidenskab, naturvidenskab, sundhedsvidenskab

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Kommunikation/IT A 3. år

Undervisningsbeskrivelse Kommunikation/IT A 3. år Undervisningsbeskrivelse Kommunikation/IT A 3. år Termin August 2011 juni 2012 Institution Uddannelsescentret Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Kommunikation/It A Astrid Schack Olldag Hold 209

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Begrundelse for afslag Uddannelsens samfundsmæssige relevans Uddannelsen

Læs mere

Mediearbejdsmarkedet uddannelse, arbejdskraft og kompetencer

Mediearbejdsmarkedet uddannelse, arbejdskraft og kompetencer Mediearbejdsmarkedet uddannelse, arbejdskraft og kompetencer Indholdsfortegnelse Indhold Side Forord... 2 1. Medieuddannelser... 4 2. Udbuddet af arbejdskraft... 5 3. Mediearbejdsmarkedets drivkræfter...

Læs mere

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags?

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags? MEDIEGRAFIKER Er du vild med medier af alle slags? I brochuren kan du læse om mediegrafikeruddannelsen, dens indhold og muligheder. Hvordan virksomheden kan blive godkendt som uddannelsessted og få en

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

Vejledning om valg til universitetets kollegiale organer i efteråret 2014

Vejledning om valg til universitetets kollegiale organer i efteråret 2014 17. september 2014 J.nr. 043-9 KG/ Vejledning om valg til universitetets kollegiale organer i efteråret 2014 De valgberettigede inddeles ved dette valg i følgende valggrupper: Bestyrelse: Valggruppe III

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Teknisk Gymnasium Skive Tekniske Skole

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aarhus Universitet au@au.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af ny uddannelse,

Læs mere

Oversigt over bachelortilvalg på Aarhus Universitet 2015

Oversigt over bachelortilvalg på Aarhus Universitet 2015 Oversigt over bachelortilvalg på Aarhus Universitet 2015 Bachelortilvalg på ARTS Fag Niveaukrav Adgangsbegrænsning* Udvælgelseskriterier Krav om bestået ECTS på det centrale fag (propædeutik indgår ikke

Læs mere

ADMINISTRATIVE UDDANNELSER ØKONOMI

ADMINISTRATIVE UDDANNELSER ØKONOMI ØKONOMI ADMINISTRATIONSØKONOM FINANSØKONOM LOGISTIKØKONOM ADGANGSKRAV: Gymnasial uddannelse Uddannelse inden for hvordan samarbejdet mellem borger og forvaltninger samt kunder og virksomheder fungerer.

Læs mere

Hvor hører jeg til? Dansk Journalistforbund medier & kommunikation. Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ

Hvor hører jeg til? Dansk Journalistforbund medier & kommunikation. Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ 2011 Dansk Journalistforbund medier & kommunikation Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ Dansk Journalistfo medier & kommunikatio The Danish Union

Læs mere

Game Design Livet er det største af alle spil. Start med en uddannelse i det.

Game Design Livet er det største af alle spil. Start med en uddannelse i det. Game Design Livet er det største af alle spil. Start med en uddannelse i det. Præsentation Hvorfor Game Design på ZBC? Hvem er du? Studieretningsfag Obligatoriske fag Valgfag Eksempel på Komm/IT emneforløb

Læs mere

Sidefagssupplering i medievidenskab

Sidefagssupplering i medievidenskab Sidefagssupplering i medievidenskab Center for Medievidenskab udbyder sidefagssupplering i medievidenskab fra efteråret 2003. Undervisningen består af to moduler: Første modul er i medieproduktion, der

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET 21. november 2002 Det Humanistiske Fakultet

AARHUS UNIVERSITET 21. november 2002 Det Humanistiske Fakultet AARHUS UNIVERSITET 21. november 2002 - Notat - Reformen af humanioras uddannelsesstruktur set i lyset af Tid for forandring for Danmarks universiteter - uddybende pjece til politisk aftale om ny universitetslov

Læs mere

Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2010 til Sum af Antal

Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2010 til Sum af Antal Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2010 til 2016 DPU - Danmarks institut for Uddannelsesvidenskab (Emdrup), bachelor AR Pædagogik og Uddannelse bachelor - - - - - 284 263-21

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Hvad er en Teknisk Designer? Tekniske Designere kan k. f.eks. arbejde som:

Hvad er en Teknisk Designer? Tekniske Designere kan k. f.eks. arbejde som: Hvad er en Teknisk Designer? Teknisk designer er en moderne udgave af teknisk assistent betegnelsen, som længe har været anset for forældet til tekniske assistenters funktionsområder. Det er den tidligere

Læs mere

Tilbud om studieplads 30. juli 2012 ved Syddansk Universitet

Tilbud om studieplads 30. juli 2012 ved Syddansk Universitet Tilbud om studieplads 30. juli 2012 ved Syddansk Universitet Notatet omhandler status på 1. runde KOT-optag pr. 30. juli 2012. Det vil sige de ansøgere, som har søgt om optagelse inden 5. juli og som er

Læs mere

Sprogpolitik for RUC

Sprogpolitik for RUC ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Rektoratet Notat Sprogpolitik for RUC DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 11. januar 2006/HTJ 2006-00-015/0001 I Roskilde Universitetscenters strategiplan for 2005-2010 fastslås det

Læs mere

Digital Media Multimedie som håndværk

Digital Media Multimedie som håndværk Digital Media Multimedie som håndværk Multimedie integrator programmering og design Multimedie animator 3d-animation og visualisering Visualisering Programmering Design 1 Digital Media uddannelsen og virksomheden

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt studerende på videregående. Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Undersøgelse af alle nye studerende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efteråret 2015

Undersøgelse af alle nye studerende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efteråret 2015 Undersøgelse af alle nye studerende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efteråret 2015 (Udarbejdet af Christina Falkenberg maj 2016) 1 1. Indholdsfortegnelse: 1. Indholdsfortegnelse: 2 2. Indledning:...

Læs mere

Læseplan for valgfaget medier

Læseplan for valgfaget medier Læseplan for valgfaget medier Indhold Indledning 3 Trinforløb for 7./8./9. klassetrin 4 Medieproduktion 4 Medieanalyse 6 Indledning Faget medier som valgfag er etårigt og kan vælges i 7./8./9. klasse.

Læs mere

Aarhus School of Business Handelshøjskolen i Århus. Lasting Ideas

Aarhus School of Business Handelshøjskolen i Århus. Lasting Ideas Aarhus School of Business Handelshøjskolen i Århus Lasting Ideas Om Aarhus School of Business Aarhus School of Business er et af 12 universiteter i Danmark Aarhus School of Business er EQUIS akkrediteret,

Læs mere

Tillæg til ansøgningsstatistik

Tillæg til ansøgningsstatistik Syddansk Universitet Tillæg til ansøgningsstatistik Tillæg til ansøgningsstatistikken på alle længere videregående uddannelser i Danmark per 5. juli 2008 Bruno Mølgaard Geertsen Afdelingen for Dokumentation

Læs mere

ÅBENT HUS 5. MARTS KL. 10-17

ÅBENT HUS 5. MARTS KL. 10-17 FÅ INSPIRATION TIL DIT STUDIEVALG PROGRAM ÅBENT HUS 5. MARTS KL. 10-17 AALBORG ESBJERG KØBENHAVN TEKNISK-, NATUR- OG SUNDHEDSVIDENSKABELIGE UDDANNELSESOPLÆG FREDRIK BAJERS VEJ 7 LOKALE BLÅT RØDT LILLA

Læs mere

Skoletjensten/Arbejdermuseet. Lav en udstilling om 1950'erne. Version 200901

Skoletjensten/Arbejdermuseet. Lav en udstilling om 1950'erne. Version 200901 Klassetrin: Undervisningsforløb: Opgavetitel: Version 200901 Forfatter: Mellemtrin, 3.-6. klasse Kold krig og kiksekage Lav en udstilling om 1950'erne Linda Nørgaard Andersen Lav en udstilling på skolen,

Læs mere

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Dato: 9. november 2012 Brevid: 1907970 Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Læsevejledning Denne analyse afdækker uddannelsesniveau og uddannelsesmønster i Kalundborg Kommune. Der

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

Hver anden ung går i fars eller mors fodspor

Hver anden ung går i fars eller mors fodspor Hver anden ung går i fars eller mors fodspor Knap hver anden 3-årige har en uddannelse, der er på samme niveau som mors eller fars uddannelse. Især de erhvervsfaglige uddannelser går i arv. Mere end 7

Læs mere

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet det humanistiske fakultet københavns universitet Kommunikation og it Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet det humanistiske fakultet 1 Vil du udvikle det nye Twitter? Vil

Læs mere

Oversigt over bachelortilvalg på Aarhus Universitet 2016

Oversigt over bachelortilvalg på Aarhus Universitet 2016 Oversigt over bachelortilvalg på Aarhus Universitet 2016 Bachelortilvalg på ARTS Fag Niveaukrav Adgangsbegrænsning Udvælgelseskriterier Krav om bestået ECTS på det centrale fag (propædeutik indgår ikke

Læs mere

Opgørelse af Kvote 2: KOT-ansøgning til Syddansk Universitet 2015

Opgørelse af Kvote 2: KOT-ansøgning til Syddansk Universitet 2015 Opgørelse af Kvote 2: KOT-ansøgning til Syddansk Universitet 2015 15. marts - notat fra Analyse, udarbejdet Marts 2015 Udarbejdet af Analyse - Studieservice Fuldmægtig Agner Holmbjerg Schibler, agn@sdu.dk

Læs mere