Konferencen er et årligt tilbagevendende mødested for undervisere og forskere, hvor debat, videndeling og socialt samvær finder sted.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konferencen er et årligt tilbagevendende mødested for undervisere og forskere, hvor debat, videndeling og socialt samvær finder sted."

Transkript

1 GYMNASIEDAGE.DK Velkommen til GYMNASIEDAGE.DK den 22. og 23. september 2015 Under overskriften "Fremtidens gymnasium - udvikling uden afvikling" kigger vi ind i den fremtid, som næsten er her. Hvordan ser elever, læreprocesser og læremidler ud, og hvilke krav stilles til læreren? Konferencen tager fat i de senere års forsøg på de gymnasiale uddannelser, for at nå til en større klarhed over, på hvilke områder de gymnasiale uddannelser fortsat bør udvikle sig for at kunne følge med tiden, og hvilke elementer i det nuværende gymnasium, der er så konstituerende for en gymnasial uddannelse, at de ikke bør ændres. Konferencen giver bud, stiller spørgsmål og åbner for debat. Konferencen er et årligt tilbagevendende mødested for undervisere og forskere, hvor debat, videndeling og socialt samvær finder sted. På de følgende sider er program og beskrivelser af fællesoplæg og talkshops på konferencen. Tilmelding foretages på

2 Program tirsdag den Fremtidens gymnasium - udvikling uden afvikling Indskrivning til konferencen - kaffe/te med rundstykker Velkomst og præsentation af dagens program Fra hvad kan jeg blive -> til hvad kan jeg skabe Liselotte Lyngsø Fremtidsforsker Future Navigator Kort pause Design Bildung - Eleven som digital producent Ole Sejer Iversen Professor Institut for Æstetik og Kommunikation - Informationsvidenskab, AU Frokost Hvilke lærere vil eleverne have i dag og i morgen? Helle Mathiasen Professor Institut for Naturfagenes Didaktik, KU Kaffe, the, vand og frugt Fra teori til praksis - 4 talkshops - Fra Teori til Praksis TS 1: lok. 96 Fremtidens studiekompetencer Hanne Heimbürger Lektor Center for Undervisningsmidler, UCC Walk & Talk - motion før middagen TS 2: lok. 97 Producentdidaktik Lars Due Arnov Lektor Center for Undervisningsmidler, UCC Festmiddag og underholdning Impro Comedy De Klaustrofobiske Kosmonauter TS 3: lok. 94 Aktiv læsning af digitale læremidler Anne Boie Johannesson Lektor Center for Undervisningsmidler, UCC TS 4: lok. 99 Skriv din egen lærebog Pia Møller Jensen Lektor Egaa Gymnasium 2

3 Fællesoplæg tirsdag den 22.9 i auditorie FRA HVAD KAN JEG BLIVE -> TIL HVAD KAN JEG SKABE Liselotte Lyngsø Fremtidsforsker Future Navigator Website... Alt hvad vi hidtil har lavet, prioriteret og ment er til revision og nye vaner og ritualer vil blive skabt af den næste generation. De vil træne vores evne til at ressourceoptimere, jagte det der giver værdi og mening samt tvinge os til fornyelse. Målet for dem er at få noget bedre for mindre. De vil navigere og sætte grænser ved hjælp af nye gadgets som body-hacking De vil vil skifte karriere 5 gange, bopæl 7 gange og leve til de er 120 år gamle De vil nægte at tage kørekort fordi det kræver at de er off-line og i stedet vente på den førerløsebil De vil opbygge en social kapital på nettet der vil bliver langt mere værd end deres CV Liselotte Lyngsø, direktør og partner i Future Navigator glæder sig til på provokerende, interaktiv og inspirerende vis at præsentere dig for en række trends, tabuer og dilemmaer som vil udfordre din måde at tænke morgendagens uddannelse og arbejde på. Liselotte har en M.Phil. i Økonomi, Politik og Samfund fra Oxford Universitet, St Antony s College. Link til CV artikler, fotos og videoer Tirsdag den 22.9 kl i Auditorie 100 3

4 2. DESIGN BILDUNG - ELEVEN SOM DIGITAL PRODUCENT Ole Sejer Iversen Professor Institut for Æstetik og Kommunikation - Informationsvidenskab, AU Design Bildung eleven som digital producent. Hidtil har vi i gymnasiet anvendt digital teknologi som værktøj til at understøtte elevernes læringsproces. Med opblomstringen af nye digitale DIY teknologier bliver eleverne selv i stand til at producere digitale ressourcer til anvendelse i og på tværs af fagene i gymnasiet. Eleven er ikke længere konsument, men også producent af læringsressourcer. Ole Sejer Iversen sætter fokus på den nye kompetence, som teknologien fordrer og peger på design bildung en design dannelse, som en mulighed til at ruste eleverne til en verden, som tilhører dem, der kan forstå at forandre. Tirsdag den 22.9 kl i Auditorie 100 4

5 3. HVILKE LÆRERE VIL ELEVERNE HAVE I DAG OG I MORGEN? Helle Mathiassen vil holde dette oplæg via videokonference. Helle Mathiasen Professor Institut for Naturfagenes Didaktik, KU På baggrund af forskningsprojektet Undervisningsorganisering,-former og -medier på lang og tværs af fag og gymnasiale uddannelser ( ) og forskningsprojektet Innovative kompetencer og fleksibel organisering af undervisningen ( ) vil Helle Mathiasen præsentere og diskutere elevernes tilgange til lærerroller, -funktioner og relationer. Tirsdag den 22.9 kl i Auditorie 100 5

6 Talkshops tirsdag den 22.9 kl TS 1: LOK. 96 FREMTIDENS STUDIEKOMPETENCER Hanne Heimbürger Lektor Center for Undervisningsmidler, UCC Med afsæt i Liselotte Lyngsøs oplæg om, hvordan den digitale generation vil forandre gymnasieverdenen, diskuterer vi de praktiske implikationer for undervisningen. Hvordan sikrer vi, at vi også når pensum og den faglige fordybelse samtidig med den nødvendige kompetenceudvikling? Hanne Heimbürger opstiller en række konkrete forslag og inspirerer til, at vi sammen udvikler nogle bud på undervisningen i fremtidens gymnasium. 6

7 TS 2: LOK. 97 PRODUCENTDIDAKTIK Lars Due Arnov Lektor Center for Undervisningsmidler, UCC Glem tavlen og gør eleverne til producenter af simple digitale vidensprodukter, der distribueres indbyrdes mellem eleverne og på nettet. Gennem arbejdet med it-produkter får eleverne sat faget i spil, og den digitale dannelse styrkes, samtidig med at de faglige mål opfyldes og eleverne motiveres. Det kræver imidlertid, at didaktikken nytænkes, og at nye lærerroller indtages. På talkshoppen gives en indføring i producentdidaktik. Der vises praktiske eksempler og sættes fokus på didaktiske greb og strukturer, der kan bruges i arbejdet med produktioner. Endelig drøftes konceptets potentialer og udfordringer - herunder ændrede lærerroller. 7

8 TS 3: LOK. 94 AKTIV LÆSNING AF DIGITALE LÆREMIDLER Anne Boie Johannesson Lektor Center for Undervisningsmidler, UCC Flere og flere skoler investerer i i- og e-bøger samt portaladgange til eleverne. Samtidig viser forskning at læsehastighed og forståelse nedsættes ved læsning på skærm - medmindre der læses aktivt. Talkshoppen inddrager nyeste forskning inden for læsning på skærm, og der gives eksempler på, hvordan elever kan trænes i at læse aktivt i forskellige typer af digitale læremidler. Der bliver mulighed for hands-on med hjemmeside-annoteringsværktøjet Diigo og pdfannoteringsværktøjet Foxit Reader

9 TS 4: LOK. 99 SKRIV DIN EGEN LÆREBOG Pia Møller Jensen Lektor Egaa Gymnasium Vi har på Egaa gymnasium i en årrække arbejdet med elevernes egen produktion af digitale undervisningsmidler. elever. Brugen af teknologi understøtter en autentisk, engagerende arbejdsform, der ikke blot gør undervisningen mere vedkommende for eleverne, men også styrker fagligheden og udviklingen af kompetencer som samarbejdsevne, evnen til at skabe overblik, evnen til at lytte og reflektere, til perspektivering osv. Det er en interessant proces, der giver nye didaktiske og pædagogiske muligheder, men også en arbejdsform der stiller nye krav til såvel lærerer som Nogle klasser på skolen bruger elevernes egenproduktion i forbindelse med enkelte projekter, mens andre klasser er gået all in og kun har egen produceret undervisningsmaterialer, dette gælder fx vores i-class matematikklasser. Pia Møller Jensen er lektor i matematik og fysik ved Egaa gymnasium. Hun har brugt værktøjet InfoGeist til produktion af elevproducerede undervisningsmaterialer i såvel matematik som fysik de sidste 4 år. 9

10 Festmiddag og underholdning tirsdag den 22.9 Festmiddagen serveres i universitets restaurant kl Impro Comedy De Klaustrofobiske Kosmonauter Underholdningen i forbindelse med aftenens festmiddag varetages i år af tre spillere fra den Odenseanske improgruppe De Klaustrofobiske Kosmonauter. Impro Comedy med Kosmonauterne er en interaktiv underholdnings form, hvor publikum fodrer skuespillerne med steder, ord, jobs mm. og herfra improviseres små sketchs. Oplev bl.a. skuespillerne blive udfordret ved hele tiden at skulle skifte følelser, replikker eller genrer. Eller se dem tegnsprogstolke et foredrag om netop dit emne. Der er garanti for latter når Kosmonauterne går på scenen. Bemærk festmiddag og underholdning bestilles ved tilmeldingen. 10

11 Program onsdag d Fremtidens gymnasium - udvikling uden afvikling Udvikling uden afvikling Jens Thodberg Berthelsen Rektor Odense Katedralskole Pause Praksiserfaringer - seks talkshops TS 5: Studietid og lektieintegreret undervisning Nina Kløcker Heinel, Lektor Espergærde Gymnasium Frokost TS 6: Next Generation Classroom fra dagligstue til læringsrum Kasper Winther, Lektor Aalborg Tekniske Gymnasium TS 7: Motivation i fremtidens gymnasium Lisbeth Pedersen, Lektor Kolding Business School TS 8: Modulevaluering - formativ evaluering Thomas Borum Reuss, Lektor Borupgaard Gymnasium TS 9: Barnet og badevandet - i vadestedet mellem projektudvikling og afvikling. Anne Fritzner, Projektleder CPHWEST TS 10: Paratpakken Sanne Weise Lodberg, Lektor Gentofte Hf Kvalitet i læremidler. Hvorfor skal vi beskæftige os med læremidler og hvad skal vi vælge? Thomas Illum Hansen Videncenterleder Læremiddel.dk 4 korte oplæg fra læremiddelproducenter 1. Min Læring Marcus Hemmingsen, August & Hemmingsen 2. Gyldendal Kerstin From, Gyldendal 4. SmartBook - Bogen der læser dig og lærer dig det, du læser Jan Krogh Larsen, Lindhardt & Ringhoff 3. Systime - Bedre læring Søren Peter Sørensen, Systime Kaffepause What teachers and students in upper secondary school need to learn in the digital age. Steve Wheeler Professor University of Plymouth Afslutning - Farvel og på gensyn i 2016

12 Fællesoplæg onsdag den 23.9 i auditorie UDVIKLING UDEN AFVIKLING Jens Thodberg Berthelsen Rektor Odense Katedralskole Udvikling uden afvikling Gymnasiet er en populær ungdomsuddannelse heldigvis. Det er givetvis på grund af, men måske også på trods af nogle elementer i reformerne, som de sidste 25 år har flyttet gymnasiet fra grengymnasiet til studieretningsgymnasiet og ændret vilkårene for undervisere og ledere. I sit oplæg giver rektor Jens Thodberg Bertelsen på baggrund af snart 40 år i gymnasiesektoren sit personlige bud på, hvad gymnasiet stx skal holde fast i, samtidig med at det udvikles. Jens Thodberg Bertelsen Jens Thodberg Bertelsen har været rektor for Odense Katedralskole siden Han er flittig deltager i den offentlige debat og desuden initiativtager til bl.a. Institut for Gymnasiepædagogik ved Syddansk Universitet samt det nære samarbejde mellem de fynske gymnasier. Jens er uddannet cand.mag. i dansk og idéhistorie og har forfattet flere lærebøger. Onsdag den 23.9 kl i Auditorie

13 2. KVALITET I LÆREMIDLER. HVORFOR SKAL VI BESKÆFTIGE OS MED LÆREMIDLER OG HVAD SKAL VI VÆLGE? Thomas Illum Hansen Videncenterleder Læremiddel.dk Website... Vurdering af kvalitet i læremidler er afhængig af og varierer derfor med perspektiv og evalueringsparametre. Det er blevet særligt tydeligt med digitaliseringen af læremidler, der har tydeliggjort, at der både er behov for didaktiske kriterier til vurdering af læremidlers design af undervisning på den ene side, og for usability-kriterier til vurdering af interaktionsdesign og brugervenlighed på den anden side. Oplægget præsenterer et fagsprog om såvel analoge som digitale læremidler, der tilbyder en ramme for evaluering af læremidler. Efter Thomas Illum Hansens indlæg følger fem korte indlæg fra danske producenter af læremidler, der hver for sig vil præsentere læremidler rettet mod de gymnasiale uddannelser. 12:15-12:45 Hvorfor skal vi beskæftige os med læremidler og hvad skal vi vælge?, Thomas Illum Hansen, læremiddel.dk 12:45-12:55 Min Læring: Marcus Hemmingsen, August & Hemmingsen 12:55-13:05 Oldportalen: Kerstin From, Gyldendal 13:05-13:15 SmartBook - Bogen der læser dig - og lærer dig det du, du læser, Jan Krogh Larsen, Lindhardt & Ringhof 13:15-13:55 Systime - Bedre læring, Søren Peter Sørensen, Systime Onsdag den 23.9 kl i Auditorie

14 3. WHAT TEACHERS AND STUDENTS IN UPPER SECONDARY SCHOOL NEED TO LEARN IN THE DIGITAL AGE. Steve Wheeler Professor University of Plymouth Our digital Learning Future: The shape of minds to come The world is rapidly changing, but schools stay very much the same as they always have. The generation of children now studying in our schools have no memories of the last century - the century within which all teachers were educated. This generation of students are digitally adept. They play video games, connect on social media and are good at using mobile phones. They not only consume content, they also produce, remix and share content across their personal networks. They are digitally active, and much of their informal learning comes from this source. What happens when they arrive in formal education, where every activity is timetabled, subjects are compartmentalised and technology is banned from the classroom? How do teachers maintain the interests of students whose minds are focused on Snapchat, What s App, YouTube and Call of Duty? How can teachers incorporate technology into the classroom? What skills and knowledge do teachers require to successfully embed digital tools into traditional classrooms? What will be the outcome if they do? And what digital literacies can they teach to ensure that children s safety and privacy is secured, and that technology is used rather than abused? In my presentation I will discuss all of these questions and more, as we explore together what education might be like in the next decade. Steve Wheeler is a global educator, teaching online, and on a number of undergraduate and post-graduate teacher education programmes in the UK and overseas. He researches into technology supported learning and distance education, with particular emphasis on the pedagogy underlying the use of social media and Web 2.0 technologies, and he also has research interests in mobile learning and cyber-cultures. Steve is regularly invited to speak about his work and has given keynotes and invited lectures to audiences in more than 30 countries across 5 continents. 20

15 Talkshops onsdag den 23.9 kl TS 5: STUDIETID OG LEKTIEINTEGRERET UNDERVISNING Nina Kløcker Heinel Lektor Espergærde Gymnasium På Espergærde gymnasium har vi arbejdet på at styrke og tilpasse undervisningen, så den tilpasses den typiske HF elev. En sammenhængende skoledag med hjælp til lektier Lektieprogression og fokus på studiekompetencer Skrivemoduler og værkstedsmoduler. Alle afleveringer startes eller afsluttes i et modul 13

16 TS 6: NEXT GENERATION CLASSROOM FRA DAGLIGSTUE TIL LÆRINGSRUM Kasper Winther Lektor Aalborg Tekniske Gymnasium Den fremherskende undervisningssituation i et multifagligt klasselokale hvor eleverne sidder på rækker med front mod tavlen, er ofte ikke er sær ligt velegnet til moderne og innovativ undervisning. I Next Generation Classroom på Aalborg Tekniske Gymnasium forsøger vi at skabe nogle fysiske rammer der understøtter elevernes læringsmæssige behov. Dette indebærer fx ledningsfrie tablet pc er, flytbare tavler, trådløse smartboards, individuelt tilpassede borde og stole, fleksibelt inventar og papirsblokke på bordene. Efter en kort introduktion til projektet skal vi diskutere de pædagogiske udfordringer der opstår i et miljø som dette: hvad skal man forlange af brugerne både lærere og elever? Hvordan udnytter man rammerne bedst i didaktisk perspektiv? Ved eleverne bedst selv hvad deres læringsmæssige behov er? Skal de have lov til at sidde og drikke cola med høretelefoner på og benene oppe på bordet, fordi sådan er jeg vant til at læse? 14

17 TS 7: MOTIVATION I FREMTIDENS GYMNASIUM Lisbeth Pedersen Lektor Kolding Business School Motivation er en forudsætning for, at elever engagerer sig i deres skolearbejde, og det aktive faglige engagement er en forudsætning for læring og positive skoleerfaringer. Derfor er det en central opgave for alle lærere at hjælpe elever til at finde motivationen. Det har betydning for, hvordan de klarer sig i skolen, og det har perspektiver for hele deres liv. Denne læreropgave er ikke blevet mindre vigtig de seneste år, hvor elevernes motivationsproblemer ser ud til at være blevet større. Der tales i den aktuelle debat og forskning ligefrem om den store motivationskrise, hvor de unge ganske vist er motiverede for at tage en uddannelse, men ikke nødvendigvis er motiverede for skolearbejdet. I lyset heraf er det i nutidens og i fremtidens gymnasium vigtigere end nogensinde før at kende til måder at arbejde med at udvikle elevernes motivation. Hvordan kan vi gennem vores undervisning arbejde med at fremme og støtte motivationen hos fremtidens gymnasieelever? Og hvordan kan vi som lærere blive ved med selv at bevare motivationen? Workshoppen vil give nogle bud på konkrete svarmuligheder og vil i forlængelse heraf stille yderligere spørgsmål, som deltagerne drøfter i fællesskab. Lisbeth Pedersen, lektor og kursusleder ved IBC Kolding samt ekstern lektor ved Institut for Kulturvidenskaber, SDU. Lisbeth er også kendt af mange i gymnasieverdenen som mindfulnessinstruktør. 15

18 TS 8: MODULEVALUERING -FORMATIV EVALUERING Thomas Borum Reuss Lektor Borupgaard Gymnasium Modulevaluering I forsøget Modulevaluering godkendt og støttet af Undervisningsministeriet i fagene oldtidskundskab og matematik C i stx blev den afsluttende prøve i to klasser på Borupgaard Gymnasium og Ørestad Gymnasium afløst af 4-5 evalueringer i løbet af skoleåret Formål: større fagligt overblik hos eleverne, større motivation, større læringsudbytte og fra undervisernes side større kendskab til den enkelte elevs kompetencer. Og forsøget må siges at være blevet en succes! Så hvad venter vi på? Thomas Reuss redegør kort for sammenhængen mellem undervisning og læringsudbytte i matematikundervisningen i forsøget og lægger op til en diskussion af, om formative evalueringer, en styrket lærer-elev-relation kan og skal få flere elever igennem med bedre karakterer. Kan eleven skelne mellem læreren som coach og læreren som bedømmer? Og hvad betyder det for lærerrollen? (I forsøget foretrækker et flertal af eleverne tavleundervisning!) Skal det bare være sådan i alle fag? Er det studiekompetencen, som styrkes? Hvad er det, som ofres? Thomas Borum Reuss har været ansat på Borupgaard Gymnasium siden Han underviser i biologi og matematik. 16

19 TS 9: BARNET OG BADEVANDET - I VADESTEDET MELLEM PROJEKTUDVIKLING OG AFVIKLING. Anne Fritzner Projektleder CPHWEST Website... Uddannelsesverden er ligesom så mange andre dele af samfundet præget af skiftende trends og fokuspunkter, og denne talkshop vil diskutere, hvordan vi sikrer sammenhængskraft på tværs af disse trends, således at udviklingsprojekter ikke står som små øer, der er befolket og lever sprudlende i projektets levetid for så at ende med at ligge øde og forladt hen. Det store spørgsmål er, hvordan vi i gymnasieskolen kan nyde godt af det drive og handlingsmomentum, der naturligt er en del af projektets DNA, og samtidig bibeholde eller viderebringe de oparbejdede erfaringer efter projektet. Anne Fritzner tager udgangspunkt i konkrete erfaringer fra projektet `Gymnasiet tænkt forfra, der afsluttes i juli 2015, og lægger op til en diskussion af projektarbejdets præmisser, især med henblik på opsamling og spredning af erfaringer og stiller også spørgsmålet, hvordan projekter afvikles. Anne Fritzner er cand.mag i Pædagogik fra Københavns Universitet og er projektleder på `Gymnasiet tænkt forfra. Anne har fulgt projektet på forskellig vis de sidste 2 år. Om gymnasiet tænkt forfra: Matrix-dokumentarfilm Batavia Film producerer løbende små videoer, der en dag skal danne baggrund for en række dokumentarer om projektet på blandt andet DR. Videoerne kan ses her: link til videoer Tilbage 17

20 TS 10: PARATPAKKEN Sanne Weise Lodberg Lektor Gentofte Hf Paratpakken er et uddannelsestilbud, som er udviklet med henblik på, at gøre unge som ikke er blevet erklæret uddannelsesparate eller som er faldet ud af uddannelsessystemet klar til at gå på en ungdomsuddannelse. Paratpakken er bygget op, så eleverne bliver introduceret til skolekulturen samt de arbejds- og studievaner, som de vil opleve på den 2-årige hf-uddannelse. Samtidig arbejder de med nogle af de fag, som indgår i uddannelsen, men på et lavere niveau. Der lægges op til en diskussion om behovet for en bedre overgang til ungdomsuddannelserne - om dele af paratpakken burde indgå i alle uddannelser i fremtidens gymnasier. 18

GYMNASIEDAGE.DK - 2014

GYMNASIEDAGE.DK - 2014 GYMNASIEDAGE.DK - 2014 Program tirsdag d. 23.9. - Lærerens roller 2014. 09.00-09.30 Kaffe/the/vand og frugt 09.30-10.30 1. Ledelsens betydning for udviklingen af lærernes tilfredshed med deres arbejde

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Verden tilhører dem, der kan forstå at forandre

Verden tilhører dem, der kan forstå at forandre KL TOPMØDE 2016 AALBORG Verden tilhører dem, der kan forstå at forandre Professor Ole Sejer Iversen Aarhus Universitet & University of Technology, Sydney @sejer Source: http://www.fastcoexist.com/1680659/the-beam-toothbrush-knows-if-youre-not-brushing-enough

Læs mere

Digitalisering i folkeskolen

Digitalisering i folkeskolen Digitalisering i folkeskolen udfordringer og perspektiver Martin Isenbecker - afdelingschef i Uddannelsesstyrelsen, Ministeriet for Børn og Undervisning books will soon be obsolete in the schools It is

Læs mere

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering Digital revolution Torben Stolten Thomsen Projektleder og kvalitetskonsulent Medlem af NMC ekspertpanelet 2014-2015 tt@hansenberg.dk Telefon 79320368 eller 21203610 Dagens tema Hvilken revolution? Her

Læs mere

Innovation og motivation i AT som mind-set i stx praksis for lærere, ledelse og elever

Innovation og motivation i AT som mind-set i stx praksis for lærere, ledelse og elever 1 Mange har talt om innovation i gymnasiet hvad gør vi i praksis? Innovation og motivation i AT som mind-set i stx praksis for lærere, ledelse og elever Regeringen kan blot fyre folket og vælge et andet

Læs mere

FabLab@school: Empowering the next generation of digital creative thinkers

FabLab@school: Empowering the next generation of digital creative thinkers www.engagingexperience.dk/empowering.pdf FabLab@school: Empowering the next generation of digital creative thinkers Ole Sejer Iversen, Professor, Ph.D. Aarhus University oiversen@cavi.au.dk De 21. århundredes

Læs mere

25. marts 2010. Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC. Indbyder til Konference om e-læring

25. marts 2010. Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC. Indbyder til Konference om e-læring Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC Indbyder til Konference om e-læring juridiske, didaktiske og teknologiske udfordringer 25. marts 2010 Professionshøjskolen UCC Buddinge Hovedgade 80

Læs mere

Flipped Classroom. Erfaringsoplæg: Henning Romme lundaringoplæg

Flipped Classroom. Erfaringsoplæg: Henning Romme lundaringoplæg Flipped Classroom Erfaringsoplæg: Henning Romme lundaringoplæg Henning Romme Lund Lektor i samfundsfag og historie Pædaogisk IT-vejleder Forfatter til Flipped classroom kom godt i gang, Systime 2015. http://flippedclassroom.systime.dk/

Læs mere

Den nye hf-faglighed - samspil og samarbejde

Den nye hf-faglighed - samspil og samarbejde Samspilskursus for hf d. 20.-22. januar 2014 Program, hjemmeopgaver og litteraturliste Den nye hf-faglighed - samspil og samarbejde Kursussted: Hotel LEGOLAND, Aastvej 10, DK-7190 Billund, Tel. + 45 7533

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

DE og EF Digital indbyder hermed til konference: Den Digitale Erhvervsskole 2.

DE og EF Digital indbyder hermed til konference: Den Digitale Erhvervsskole 2. DE og EF Digital indbyder hermed til konference: Den Digitale Erhvervsskole 2. Temaet er denne gang: Digitalisering af læringsrummet DE og EF Digital har med programmet Den Digitale Erhvervsskole forenet

Læs mere

DIGITALE UDFORDRINGER I UNDERVISNINGEN AF UNGE

DIGITALE UDFORDRINGER I UNDERVISNINGEN AF UNGE DIGITALE UDFORDRINGER I UNDERVISNINGEN AF UNGE KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 29.09.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK DIGITALE UDFORDRINGER I UNDERVISNINGEN AF UNGE Vi elsker det,

Læs mere

University College Sjælland 24. maj 2011

University College Sjælland 24. maj 2011 At blive og at være sygeplejerske En undersøgelse af oplevelser ved at være næsten færdiguddannet og nyuddannet sygeplejerske og interaktionens betydning for deltagelse i praksisfællesskabet University

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

TAL, SKRIV, LEG OG LÆS

TAL, SKRIV, LEG OG LÆS TAL, SKRIV, LEG OG LÆS Temadag om børns tidlige sprog- og skriftsproglige udvikling Målgrupper: Temadagen henvender sig primært til pædagoger i børnehaver og indskoling, børnehaveklasselærere og lærere

Læs mere

Danmark skal længere med digital læring

Danmark skal længere med digital læring Danmark skal længere med digital læring v/ Jakob Harder, vicedirektør i Styrelsen for It og Læring Oplæg på DI s konference Education 4.0 - Kompetencer skaber vi digitalt Side 1 Digital læring i Danmark

Læs mere

DAGSORDEN FOR I AFTEN

DAGSORDEN FOR I AFTEN DAGSORDEN FOR I AFTEN Velkommen og præsentation Hvordan ser 10. klasse ud i dag Præsentation af VG10E Spørgsmål til panelet Hvad tænker I umiddelbart? Kaffepause Videre information og valgprocedure Tak

Læs mere

Kurser for lærere på ungdomsuddannelserne 2014-2015. Center for Undervisningsmidler UCC.DK/CFU/GYMNASIUM

Kurser for lærere på ungdomsuddannelserne 2014-2015. Center for Undervisningsmidler UCC.DK/CFU/GYMNASIUM r e s r u k r y s r e d d æ r k s i V e k k fi i c e p s r e t ef r e k s n ø Kurser for lærere på ungdomsuddannelserne 2014-2015 Center for Undervisningsmidler UCC.DK/CFU/GYMNASIUM INDHOLD HELDAGSKURSUS

Læs mere

Undervisning. Verdens bedste investering

Undervisning. Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Lærerne har nøglen The principles show how important are design and the orchestration of learning rather than simply providing

Læs mere

- EN KONFERENCE OM FLIPPED LEARNING GENERATOR

- EN KONFERENCE OM FLIPPED LEARNING GENERATOR FlipDK 2015 - EN KONFERENCE OM FLIPPED LEARNING GENERATOR KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 26.03.2015 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK FlipDK 2015 - EN KONFERENCE OM FLIPPED LEARNING Med Flipped

Læs mere

Hvilken region er du ansat i? Hvilken skoleform er du ansat i? Hvilken skoleform er du ansat i? - andet. Hvad er din alder? Og hvad køn er du?

Hvilken region er du ansat i? Hvilken skoleform er du ansat i? Hvilken skoleform er du ansat i? - andet. Hvad er din alder? Og hvad køn er du? Hvilken region er du ansat i? Nordjylland % Midtjylland 30% 3 Syddanmark 39% 7 Sjælland 9% 4 Hovedstaden 8% 8 Hvilken skoleform er du ansat i? hf 4% hhx 4% htx % stx 48% andet 4% Hvilken skoleform er du

Læs mere

Konference. Klasserumsledelse 2013. Kurser.dk. 13. marts 2013 Den Sorte Diamant København. viden flytter mennesker

Konference. Klasserumsledelse 2013. Kurser.dk. 13. marts 2013 Den Sorte Diamant København. viden flytter mennesker Konference Klasserumsledelse 2013 13. marts 2013 Den Sorte Diamant København Kurser.dk viden flytter mennesker Program 09.30-10.00 Morgenbuffet og registrering 10.00-10.10 Velkomst 10.10-10.55 Organisationen

Læs mere

Kurser for lærere på ungdomsuddannelserne

Kurser for lærere på ungdomsuddannelserne Inspirationseftermiddage Skolebaserede kurser Konferencer Kurser for lærere på ungdomsuddannelserne 2016-17 ucc.dk/cfu/gymnasium Center for Undervisningsmidler INDHOLD INSPIRATIONSEFTERMIDDAGE Future Classroom

Læs mere

DE TOPMOTIVEREDE UNGE

DE TOPMOTIVEREDE UNGE DE TOPMOTIVEREDE UNGE Mens mange unge kæmper med motivationen, er andre unge tændt af et brændende engagement men hvordan skabes motivation og engagement blandt unge? Konference på Center for Ungdomsforskning

Læs mere

Digitale medier i dansk

Digitale medier i dansk Digitale medier i dansk Hvorfor og hvordan? DPU, AU 11.01.13 Sune Weile, Sct. Knuds Gymnasium suneweile.wordpress.com Digital dannelse Hvordan underviser vi digitalt indfødte i anvendelsen af digitale

Læs mere

Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne

Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne Pressemeddelelse Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne Børn og unges forbrug af digitale medier er stigende. De boltrer sig i den digitale verden via computer, iphone, tv og konsoller

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Fagdidaktisk kursus i. Datalogi-C (stx/hf), Multimedier-C (hhx) Informationsteknologi-C (hhx-gux) Vejle Center Hotel

Fagdidaktisk kursus i. Datalogi-C (stx/hf), Multimedier-C (hhx) Informationsteknologi-C (hhx-gux) Vejle Center Hotel Fagdidaktisk kursus i Datalogi-C (stx/hf), Multimedier-C (hhx) Informationsteknologi-C (hhx-gux) 09.09.14 ( kl 14.00) 11.09.14 ( kl 16.00) Vejle Center Hotel Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle ( Modul

Læs mere

DIGITAL TRIVSEL UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11.

DIGITAL TRIVSEL UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11. UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11.2013 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL

Læs mere

Velkommen til HHX HTX. Handelsgymnasiet. Teknisk Gymnasium. Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser

Velkommen til HHX HTX. Handelsgymnasiet. Teknisk Gymnasium. Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser Velkommen til HHX Handelsgymnasiet HTX Teknisk Gymnasium Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser Erhvervsskolen Nordsjælland Rasmus Knudsens Vej 9 3000 Helsingør telefon 4829

Læs mere

Anvendelsesorientering opsamling på den tværgående analyse

Anvendelsesorientering opsamling på den tværgående analyse Anvendelsesorientering opsamling på den tværgående analyse Lærke Bang Jacobsen Institut for Naturfagenes Didaktik De deltagende skoler/universiteter N. Zahles Gymnasieskole (runde 2) Johannesskolen (runde

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013. foredrag & konferencer

Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013. foredrag & konferencer Digital trivsel Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk DIGITAL

Læs mere

Netværk om ny praksis

Netværk om ny praksis 7. februar 2011 Netværk om ny praksis Opfølgning på evaluering og revision af studieretningsgymnasiet I) Formål Nørresundby Gymnasium og HF, Faaborg Gymnasium og Odder Gymnasium ønsker gennem fortsat samarbejde

Læs mere

Program. Unge og Museer. Seminar 2012. København 16.04.12-17.04.12

Program. Unge og Museer. Seminar 2012. København 16.04.12-17.04.12 Program Unge og Museer Seminar 2012 København 16.04.12-17.04.12 16.04.12 mandag 09:30-10:30 INDSKRIVNING - kaffe og croissanter Statens Museum for Kunst Sølvgade 48-50 1307 København K 10:30 Præsentation

Læs mere

FORUMlOO% Program for Ledelse og udvikling af Skole-it-strategi

FORUMlOO% Program for Ledelse og udvikling af Skole-it-strategi 23. september 2014 Program for Ledelse og udvikling af Skole-it-strategi I løbet af februar og marts 2015 gennemfører foreningen Forum100% i samarbejde med Danske Erhvervsskoler, Lederne og Gymnasieskolernes

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering

Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering Konference 19. maj 2009 Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering ARRANGERET AF CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering

Læs mere

Elevcentreret undervisning i det flerstemmige klasserum V/ Marie Lohmann- Jensen

Elevcentreret undervisning i det flerstemmige klasserum V/ Marie Lohmann- Jensen 9.00-9.20 9.20-9.30 9.30-9.45 Registrering og morgenkaffe Velkomst V/ Helle Gammelgaard Den flippede grundskole V/ Anders Schunk Hvilke muligheder og fordele er der ved at bruge Flipped Classroom i grundskolen?

Læs mere

En skole i særklasse

En skole i særklasse En skole i særklasse Konference 22.11.2012 TRE-FOR Park, Odense Generator foredrag, kursus og konferencer www.foredragogkonferencer.dk En skole i særklasse Verden er i forandring. Vi har vinket farvel

Læs mere

Skolernes svar på udfordringerne og hvilke spørgsmål og udfordringer svarene rejse

Skolernes svar på udfordringerne og hvilke spørgsmål og udfordringer svarene rejse Skolernes svar på udfordringerne og hvilke spørgsmål og udfordringer svarene rejse Oplæg på konferencen Gymnasiedage.dk Lars Ulriksen Institut for Naturfagenes Didakitk Københavns Universitet Odense 25.

Læs mere

WORKSHOP OM KOLLEGASPARRING

WORKSHOP OM KOLLEGASPARRING WORKSHOP OM KOLLEGASPARRING KU Uddannelsesdag 30. september 2014 Sara Ann Kristensen Workshoppens fokuspunkter Hvad kan kollegasparring tilbyde universitetsmiljøerne? KU s satsning på kollegasparring Kollegasparring

Læs mere

Hvilke forventninger er der til sygeplejerskerollen, og hvad er kulturens betydning for læring, arbejdsmiljø og samarbejde?

Hvilke forventninger er der til sygeplejerskerollen, og hvad er kulturens betydning for læring, arbejdsmiljø og samarbejde? Du inviteres til konference om kvalitet i sygeplejerskeuddannelsen, som sætter fokus på de udfordringer, sygeplejerskeuddannelsen står overfor i forhold til sundhedsvæsenets udvikling og forandring. Konferencen

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN HOLDER ÅRSMØDE D. 12. 13. NOVEMBER PÅ NYBORG

Læs mere

Åbenhed i online uddannelser

Åbenhed i online uddannelser Åbenhed i online uddannelser Christian Dalsgaard (cdalsgaard@tdm.au.dk) Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet Formål Hvad er de pædagogiske og uddannelsesmæssige muligheder

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Valgmodul foråret 2016: Digital produktion og didaktiske designere Undervisere Kursusperiode: ECTS- point Beskrivelse: Formål og indhold Læringsmål

Valgmodul foråret 2016: Digital produktion og didaktiske designere Undervisere Kursusperiode: ECTS- point Beskrivelse: Formål og indhold Læringsmål Valgmodul foråret 2016: Digital produktion og didaktiske designere Undervisere: Lektor Karin Levinsen, AAU Professor Birgitte Holm Sørensen, AAU Kursusperiode: 15. januar 2016 7. juni 2016 ECTS- point:

Læs mere

Workshop Københavns Kommune 23. februar 2015

Workshop Københavns Kommune 23. februar 2015 Workshop Københavns Kommune 23. februar 2015 Fremtidens folkeskole Professor Jeppe Bundsgaard Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)/Aarhus Universitet Dagens spørgsmål Hvad skal eleverne lære (og

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum

Pædagogikum Kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum Pædagogikum Kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber 2013 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer og værktøjer

Læs mere

Er Global Classroom løsningen, der for første gang i historien kan skabe geografisk ligevægt i. fra København og Århus til Gedser og Skagen?

Er Global Classroom løsningen, der for første gang i historien kan skabe geografisk ligevægt i. fra København og Århus til Gedser og Skagen? Er Global Classroom løsningen, der for første gang i historien kan skabe geografisk ligevægt i uddannelsestilbudene... fra København og Århus til Gedser og Skagen? Hør mere om Global Classroom og deltag

Læs mere

Spil i undervisningen

Spil i undervisningen Indledning tema 1: Spil i undervisningen Steffen Löfvall Chefkonsulent Dekansekretariatet for uddannelse Copenhagen Business School sl.edu@cbs.dk Michael Pedersen Specialkonsulent Akademisk IT Roskilde

Læs mere

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Baggrund Udviklingsarbejde Fagbogsforfatter Videnmedarbejder Nysgerrig Lærer Underviser i læreruddannelsen Didaktikkens

Læs mere

BØRNEHAVEKLASSE PROGRAM

BØRNEHAVEKLASSE PROGRAM Basis hold 1, (12074) BØRNEHAVEKLASSE PROGRAM UDDANNELSESFORUM Tirsdag den 9. november 2011, kl. 15-18 i Bella Center November 2011 Kære undervisere i Helsingør Kommune Vi har gjort Uddannelsesforum 2011

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

DEN STRESSEDE UNGDOM

DEN STRESSEDE UNGDOM DEN STRESSEDE UNGDOM HVOR STORT ER PROBLEMET? OG HVAD KAN VI GØRE VED DET? KONFERENCE ODENSE MØDECENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK DEN STRESSEDE UNGDOM Jeg begyndte for

Læs mere

PROBLEMER MED MOTIVATIONEN HVORDAN KOMMER VI VIDERE?

PROBLEMER MED MOTIVATIONEN HVORDAN KOMMER VI VIDERE? PROBLEMER MED MOTIVATIONEN HVORDAN KOMMER VI VIDERE? elevers motivation er en forudsætning for at læring og uddannelse lykkes, men hvad er motivation, og hvordan fremmes den? Konference på Center for Ungdomsforskning

Læs mere

Digital trivsel. Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Odense, 23.05.2013. www.foredragogkonferencer.

Digital trivsel. Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Odense, 23.05.2013. www.foredragogkonferencer. Digital trivsel Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde Konference Scandic Odense, 23.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk DIGITAL TRIVSEL Unges onlineliv og redskaber

Læs mere

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Baggrund Udviklingsarbejde Fagbogsforfatter Videnmedarbejder Nysgerrig Lærer Underviser i læreruddannelsen Didaktikkens

Læs mere

eskolermidt Afslutningskonference

eskolermidt Afslutningskonference eskolermidt Afslutningskonference Opsamling på eskolermidt Temaer, nedslag og perspektiver e-læring i fremtiden Hvordan vil du være beskæftiget med e-læring i de kommende år? Særlig metode? Særlig problemstilling

Læs mere

Digital dannelse eller bare dannelse. Thomas Illum Hansen, forskningschef UC Lillebælt

Digital dannelse eller bare dannelse. Thomas Illum Hansen, forskningschef UC Lillebælt Digital dannelse eller bare dannelse Thomas Illum Hansen, forskningschef UC Lillebælt Digital dannelse eller bare dannelse Knud Grue-Sørensens definition af dannelse (1975): Dannelse betegner den proces

Læs mere

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES-

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- PARATE KL S UDDANNELSESTRÆF 2015 2 Konference Hvor

Læs mere

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life Hotel LEGOLAND i Billund 18. + 19. + 20. juni Fire foredrag med internationale

Læs mere

Demonstrationsskoler Elevernes egenproduktion og elevindragelse

Demonstrationsskoler Elevernes egenproduktion og elevindragelse Demonstrationsskoler Elevernes egenproduktion og elevindragelse Birgitte Holm Sørensen, Aalborg Universitet, CPH Rasmus Ullerup 10.kl. UngdomsCenter, Vejle AGENDA Introduktion til projektet Didaktisk rammedesign

Læs mere

Notat med beskrivelse af Region Midtjylland digitalisringsindsats på ungdomsuddannelserne

Notat med beskrivelse af Region Midtjylland digitalisringsindsats på ungdomsuddannelserne Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat med beskrivelse af Region Midtjylland digitalisringsindsats på ungdomsuddannelserne

Læs mere

Hvilke didaktiske overvejelser bør en lærer gøre sig i forhold til brugen af it og tablets i undervisningen? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, LIA, CELM

Hvilke didaktiske overvejelser bør en lærer gøre sig i forhold til brugen af it og tablets i undervisningen? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, LIA, CELM Hvilke didaktiske overvejelser bør en lærer gøre sig i forhold til brugen af it og tablets i undervisningen? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, LIA, CELM Didaktikkens forandring og nye elevroller Eksempler

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Aktionslæring. Læremiddelkultur 2,0

Aktionslæring. Læremiddelkultur 2,0 Læremiddelkultur 2,0 Dialogseminar d. 23.02.2009 Odense Fase 2: sprojekt Formål: At udvikle en didaktik 2,0 der kan matche udfordringerne i en læremiddelkultur 2,0 Resultat: En ny didaktik forstået bredt

Læs mere

Jette Fugl, KUBIS, Mette Bechmann, CBS, Thomas Vibjerg Hansen, AUB og Jens Dam, SDU

Jette Fugl, KUBIS, Mette Bechmann, CBS, Thomas Vibjerg Hansen, AUB og Jens Dam, SDU ANSØGER KUBIS OG CBS ØKONOMISK / JURIDISK ANSVARLIG KUBIS v Hans Kristian Mikkelsen PROJEKTBESKRIVELSE OG TIDSPLAN 19. TITEL (100 tegn) Levende læring Udvikling af biblioteksfaglig digitale læringsobjekter

Læs mere

Mads-Peter Galtt, pæd. It- & mediekonsulent

Mads-Peter Galtt, pæd. It- & mediekonsulent Mads-Peter Galtt, pæd. It- & mediekonsulent 1 Det avancerede netværkssamfunds skole eller i den gode gamle sorte af slagsen? Skolen er faktisk begge steder: Teknologi, nye pædagogiske tendenser, visioner

Læs mere

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life Hotel LEGOLAND i Billund 18. + 19. + 20. juni Fire foredrag med internationale

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Årskursus 2016 Organisationspsykologisk Selskab

Årskursus 2016 Organisationspsykologisk Selskab Årskursus 2016 Organisationspsykologisk Selskab Motivation, innovation, Lean og læring 4.-6. februar 2016 i Nyborg DSB kursuscenter Fyrvej 1 5800 Nyborg Torsdag den 4. Februar 09.00: Registrering, kaffe/the

Læs mere

nyheder inspiration videndeling oplæg - workshops netværk - ideer 7.-10. klasse, basis hold 3, (12060) DANSK PROGRAM UDDANNELSESFORUM

nyheder inspiration videndeling oplæg - workshops netværk - ideer 7.-10. klasse, basis hold 3, (12060) DANSK PROGRAM UDDANNELSESFORUM 7.-10. klasse, basis hold 3, (12060) DANSK PROGRAM UDDANNELSESFORUM Tirsdag den 8. november 2011, kl. 15-18 i Bella Center November 2011 Kære lærere i Helsingør Kommune Vi har gjort Uddannelsesforum 2011

Læs mere

FOLKESKOLE REFORMEN - ET ØGET FOKUS PÅ LÆRING KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER KURSER & KONFERENCER

FOLKESKOLE REFORMEN - ET ØGET FOKUS PÅ LÆRING KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER KURSER & KONFERENCER FOLKESKOLE REFORMEN - ET ØGET FOKUS PÅ LÆRING KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 23.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK FOLKESKOLEREFORMEN Med folkeskolereformen udfordres folkeskolen

Læs mere

Kreativ digital matematik II efteruddannelse, klare mål og faglig udvikling i kreativt samspil

Kreativ digital matematik II efteruddannelse, klare mål og faglig udvikling i kreativt samspil Kreativ digital matematik II efteruddannelse, klare mål og faglig udvikling i kreativt samspil Udgangspunkt: Kreativ digital matematik I skoleåret 2012 0g 2013 har en større gruppe indskolingslærere i

Læs mere

nyheder inspiration videndeling oplæg - workshops netværk - ideer SPROG, basis hold 2, (12070) SPROG PROGRAM UDDANNELSESFORUM

nyheder inspiration videndeling oplæg - workshops netværk - ideer SPROG, basis hold 2, (12070) SPROG PROGRAM UDDANNELSESFORUM SPROG, basis hold 2, (12070) SPROG PROGRAM UDDANNELSESFORUM Tirsdag den 8. november 2011, kl. 15-18 i Bella Center November 2011 Kære lærere i Helsingør Kommune Vi har gjort Uddannelsesforum 2011 til en

Læs mere

Program for DMLF Årsmøde 2017

Program for DMLF Årsmøde 2017 Program for DMLF Årsmøde 2017 Torsdag den 28. september 09.00 Ankomst og indskrivning (kaffe/te med rundstykke) Bogudstillingen er åben 10.00 Velkomst, v/ Bent H. Pedersen, formand for DMLF 10.15 Den indledende

Læs mere

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21.

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21. Vingstedkurset 2013 Danmarks Specialpædagogiske Forening Specialpædagogik i praksis Fællesskabende didaktikker i læringsrummet Vejle Center Hotel 20. 21. november 2013 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk

Læs mere

Elevcentreret undervisning i det flerstemmige klasserum V/ Marie Lohmann-Jensen

Elevcentreret undervisning i det flerstemmige klasserum V/ Marie Lohmann-Jensen 9.00-9.20 Registrering og morgenkaffe 9.20-9.30 Velkomst V/ Helle Gammelgaard 9.30-9.45 Den flippede grundskole V/ Anders Schunk Hvilke muligheder og fordele er der ved at bruge Flipped Classroom i grundskolen?

Læs mere

Tilmelding og program til Konference om Videnstrategi for Esbjerg Kommune

Tilmelding og program til Konference om Videnstrategi for Esbjerg Kommune Tilmelding og program til Konference om Videnstrategi for Esbjerg Kommune Dato og tid: 25.09.2013 kl. 8.30-15.30 Sted: University College Syddanmark, Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø Tilmelding: science.esbjergkommune.dk

Læs mere

DEN STRESSEDE UNGDOM

DEN STRESSEDE UNGDOM DEN STRESSEDE UNGDOM HVOR STORT ER PROBLEMET? OG HVAD KAN VI GØRE VED DET? KONFERENCE ODENSE MØDECENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK DEN STRESSEDE UNGDOM Jeg begyndte for

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

Konference om samarbejde mellem forskere og VUC d. 4. oktober

Konference om samarbejde mellem forskere og VUC d. 4. oktober Konference om samarbejde mellem forskere og VUC d. 4. oktober VUC Videnscenter og Center for Forskning i Skoleudvikling (CFS), Syddansk Universitet inviterer hermed til idékonference om forskningstilknyttet

Læs mere

DaDi 2007-2013. Ellen Krogh DaDi seminar 17. juni 2013

DaDi 2007-2013. Ellen Krogh DaDi seminar 17. juni 2013 DaDi 2007-2013 Ellen Krogh DaDi seminar 17. juni 2013 Netværksgrundlag Netværkets formål er forskningsudvikling i relation til danskfagenes didaktik Dette indebærer at skabe rammer for og bidrage til Etablering

Læs mere

Ordblinde og it-konferencen 8. april 2014

Ordblinde og it-konferencen 8. april 2014 Ordblinde og it-konferencen 8. april 2014 Workshops abstracts 13.30-14.15: Workshop runde 1 Oplægsholderne præsenterer erfaringer, projekter eller forskning, idet der lægges op til dialog og erfaringsudveksling

Læs mere

Stærkt fokus på måling af læringsresultater, men hvordan kan man ændre dem?

Stærkt fokus på måling af læringsresultater, men hvordan kan man ændre dem? Hvorfor læring? Stærkt fokus på måling af læringsresultater, men hvordan kan man ændre dem? Vanskeligheder ved at forandre uddannelse inviterer til et nyt fokus på det at lære Hvorfor innovation? Omverdenen

Læs mere

Midt i en ny læremiddelkultur

Midt i en ny læremiddelkultur Midt i en ny læremiddelkultur Læremiddelkulturen er under markant forandring i disse år, hvor man på alle niveauer inden for uddannelsessystemet kan iagttage et paradigmeskifte i anvendelsen af læremidler.

Læs mere

Kulturens Laboratorium. æstetiske læreprocesser i partnerskaber

Kulturens Laboratorium. æstetiske læreprocesser i partnerskaber INVITATION Kulturens Laboratorium æstetiske læreprocesser i partnerskaber Hvor: Magasinet/Kulturmaskinen, 5000 Odense Hvornår: 8. juni 2017 Arrangør: Kulturens Laboratorium, Kulturregion Fyn Pris: 625.-/725.-

Læs mere

VELKOMMEN TIL ANSÆTTELSESMØDE. torsdag den 13. juni 13

VELKOMMEN TIL ANSÆTTELSESMØDE. torsdag den 13. juni 13 VELKOMMEN TIL ANSÆTTELSESMØDE DEMOKRATI HVORDAN SIKRER VI DET IKKE SKER IGEN * HVEM SIKRER AT VI BLIVER OPDRAGET TIL DEMOKRATISKE BORGERE * HVAD ER SKOLENS OPGAVE? DE SEKS ORD Medansvarlighed Initiativ

Læs mere

Kurser for lærere på ungdomsuddannelserne

Kurser for lærere på ungdomsuddannelserne er o t a d e t as f å p Kurser r e s r u k de e r e as b Sk ole er c n e r e Kon f Kurser for lærere på ungdomsuddannelserne 2015-16 ucc.dk/cfu/gymnasium Center for Undervisningsmidler indhold Kurser på

Læs mere

Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling

Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling Venka Simovska Katrine Dahl Madsen Lone Lindegaard Nordin Forskning i sundhedsfremmende og bæredygtig

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

Pædagogisk udviklingspotentiale ved videosstøttet læring

Pædagogisk udviklingspotentiale ved videosstøttet læring Pædagogisk udviklingspotentiale ved videosstøttet læring Et forskningssamarbejde mellem VUC Storstrøm og Ålborg Universitet http://padlet.com/wall/gc_emne1 http://padlet.com/wall/gc_emne2 http://padlet.com/wall/gc_emne3

Læs mere

Den nye folkeskolereform

Den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform DE FØRSTE ERFARINGER Program og logbog 1 Indholdsfortegnelse 3 5 6 7 17 21 25 29 35 Program for dagen Præsentation af de syv læringskonsulenter Præsentation af inspirationskataloget

Læs mere