Konferencen er et årligt tilbagevendende mødested for undervisere og forskere, hvor debat, videndeling og socialt samvær finder sted.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konferencen er et årligt tilbagevendende mødested for undervisere og forskere, hvor debat, videndeling og socialt samvær finder sted."

Transkript

1 GYMNASIEDAGE.DK Velkommen til GYMNASIEDAGE.DK den 22. og 23. september 2015 Under overskriften "Fremtidens gymnasium - udvikling uden afvikling" kigger vi ind i den fremtid, som næsten er her. Hvordan ser elever, læreprocesser og læremidler ud, og hvilke krav stilles til læreren? Konferencen tager fat i de senere års forsøg på de gymnasiale uddannelser, for at nå til en større klarhed over, på hvilke områder de gymnasiale uddannelser fortsat bør udvikle sig for at kunne følge med tiden, og hvilke elementer i det nuværende gymnasium, der er så konstituerende for en gymnasial uddannelse, at de ikke bør ændres. Konferencen giver bud, stiller spørgsmål og åbner for debat. Konferencen er et årligt tilbagevendende mødested for undervisere og forskere, hvor debat, videndeling og socialt samvær finder sted. På de følgende sider er program og beskrivelser af fællesoplæg og talkshops på konferencen. Tilmelding foretages på

2 Program tirsdag den Fremtidens gymnasium - udvikling uden afvikling Indskrivning til konferencen - kaffe/te med rundstykker Velkomst og præsentation af dagens program Fra hvad kan jeg blive -> til hvad kan jeg skabe Liselotte Lyngsø Fremtidsforsker Future Navigator Kort pause Design Bildung - Eleven som digital producent Ole Sejer Iversen Professor Institut for Æstetik og Kommunikation - Informationsvidenskab, AU Frokost Hvilke lærere vil eleverne have i dag og i morgen? Helle Mathiasen Professor Institut for Naturfagenes Didaktik, KU Kaffe, the, vand og frugt Fra teori til praksis - 4 talkshops - Fra Teori til Praksis TS 1: lok. 96 Fremtidens studiekompetencer Hanne Heimbürger Lektor Center for Undervisningsmidler, UCC Walk & Talk - motion før middagen TS 2: lok. 97 Producentdidaktik Lars Due Arnov Lektor Center for Undervisningsmidler, UCC Festmiddag og underholdning Impro Comedy De Klaustrofobiske Kosmonauter TS 3: lok. 94 Aktiv læsning af digitale læremidler Anne Boie Johannesson Lektor Center for Undervisningsmidler, UCC TS 4: lok. 99 Skriv din egen lærebog Pia Møller Jensen Lektor Egaa Gymnasium 2

3 Fællesoplæg tirsdag den 22.9 i auditorie FRA HVAD KAN JEG BLIVE -> TIL HVAD KAN JEG SKABE Liselotte Lyngsø Fremtidsforsker Future Navigator Website... Alt hvad vi hidtil har lavet, prioriteret og ment er til revision og nye vaner og ritualer vil blive skabt af den næste generation. De vil træne vores evne til at ressourceoptimere, jagte det der giver værdi og mening samt tvinge os til fornyelse. Målet for dem er at få noget bedre for mindre. De vil navigere og sætte grænser ved hjælp af nye gadgets som body-hacking De vil vil skifte karriere 5 gange, bopæl 7 gange og leve til de er 120 år gamle De vil nægte at tage kørekort fordi det kræver at de er off-line og i stedet vente på den førerløsebil De vil opbygge en social kapital på nettet der vil bliver langt mere værd end deres CV Liselotte Lyngsø, direktør og partner i Future Navigator glæder sig til på provokerende, interaktiv og inspirerende vis at præsentere dig for en række trends, tabuer og dilemmaer som vil udfordre din måde at tænke morgendagens uddannelse og arbejde på. Liselotte har en M.Phil. i Økonomi, Politik og Samfund fra Oxford Universitet, St Antony s College. Link til CV artikler, fotos og videoer Tirsdag den 22.9 kl i Auditorie 100 3

4 2. DESIGN BILDUNG - ELEVEN SOM DIGITAL PRODUCENT Ole Sejer Iversen Professor Institut for Æstetik og Kommunikation - Informationsvidenskab, AU Design Bildung eleven som digital producent. Hidtil har vi i gymnasiet anvendt digital teknologi som værktøj til at understøtte elevernes læringsproces. Med opblomstringen af nye digitale DIY teknologier bliver eleverne selv i stand til at producere digitale ressourcer til anvendelse i og på tværs af fagene i gymnasiet. Eleven er ikke længere konsument, men også producent af læringsressourcer. Ole Sejer Iversen sætter fokus på den nye kompetence, som teknologien fordrer og peger på design bildung en design dannelse, som en mulighed til at ruste eleverne til en verden, som tilhører dem, der kan forstå at forandre. Tirsdag den 22.9 kl i Auditorie 100 4

5 3. HVILKE LÆRERE VIL ELEVERNE HAVE I DAG OG I MORGEN? Helle Mathiassen vil holde dette oplæg via videokonference. Helle Mathiasen Professor Institut for Naturfagenes Didaktik, KU På baggrund af forskningsprojektet Undervisningsorganisering,-former og -medier på lang og tværs af fag og gymnasiale uddannelser ( ) og forskningsprojektet Innovative kompetencer og fleksibel organisering af undervisningen ( ) vil Helle Mathiasen præsentere og diskutere elevernes tilgange til lærerroller, -funktioner og relationer. Tirsdag den 22.9 kl i Auditorie 100 5

6 Talkshops tirsdag den 22.9 kl TS 1: LOK. 96 FREMTIDENS STUDIEKOMPETENCER Hanne Heimbürger Lektor Center for Undervisningsmidler, UCC Med afsæt i Liselotte Lyngsøs oplæg om, hvordan den digitale generation vil forandre gymnasieverdenen, diskuterer vi de praktiske implikationer for undervisningen. Hvordan sikrer vi, at vi også når pensum og den faglige fordybelse samtidig med den nødvendige kompetenceudvikling? Hanne Heimbürger opstiller en række konkrete forslag og inspirerer til, at vi sammen udvikler nogle bud på undervisningen i fremtidens gymnasium. 6

7 TS 2: LOK. 97 PRODUCENTDIDAKTIK Lars Due Arnov Lektor Center for Undervisningsmidler, UCC Glem tavlen og gør eleverne til producenter af simple digitale vidensprodukter, der distribueres indbyrdes mellem eleverne og på nettet. Gennem arbejdet med it-produkter får eleverne sat faget i spil, og den digitale dannelse styrkes, samtidig med at de faglige mål opfyldes og eleverne motiveres. Det kræver imidlertid, at didaktikken nytænkes, og at nye lærerroller indtages. På talkshoppen gives en indføring i producentdidaktik. Der vises praktiske eksempler og sættes fokus på didaktiske greb og strukturer, der kan bruges i arbejdet med produktioner. Endelig drøftes konceptets potentialer og udfordringer - herunder ændrede lærerroller. 7

8 TS 3: LOK. 94 AKTIV LÆSNING AF DIGITALE LÆREMIDLER Anne Boie Johannesson Lektor Center for Undervisningsmidler, UCC Flere og flere skoler investerer i i- og e-bøger samt portaladgange til eleverne. Samtidig viser forskning at læsehastighed og forståelse nedsættes ved læsning på skærm - medmindre der læses aktivt. Talkshoppen inddrager nyeste forskning inden for læsning på skærm, og der gives eksempler på, hvordan elever kan trænes i at læse aktivt i forskellige typer af digitale læremidler. Der bliver mulighed for hands-on med hjemmeside-annoteringsværktøjet Diigo og pdfannoteringsværktøjet Foxit Reader

9 TS 4: LOK. 99 SKRIV DIN EGEN LÆREBOG Pia Møller Jensen Lektor Egaa Gymnasium Vi har på Egaa gymnasium i en årrække arbejdet med elevernes egen produktion af digitale undervisningsmidler. elever. Brugen af teknologi understøtter en autentisk, engagerende arbejdsform, der ikke blot gør undervisningen mere vedkommende for eleverne, men også styrker fagligheden og udviklingen af kompetencer som samarbejdsevne, evnen til at skabe overblik, evnen til at lytte og reflektere, til perspektivering osv. Det er en interessant proces, der giver nye didaktiske og pædagogiske muligheder, men også en arbejdsform der stiller nye krav til såvel lærerer som Nogle klasser på skolen bruger elevernes egenproduktion i forbindelse med enkelte projekter, mens andre klasser er gået all in og kun har egen produceret undervisningsmaterialer, dette gælder fx vores i-class matematikklasser. Pia Møller Jensen er lektor i matematik og fysik ved Egaa gymnasium. Hun har brugt værktøjet InfoGeist til produktion af elevproducerede undervisningsmaterialer i såvel matematik som fysik de sidste 4 år. 9

10 Festmiddag og underholdning tirsdag den 22.9 Festmiddagen serveres i universitets restaurant kl Impro Comedy De Klaustrofobiske Kosmonauter Underholdningen i forbindelse med aftenens festmiddag varetages i år af tre spillere fra den Odenseanske improgruppe De Klaustrofobiske Kosmonauter. Impro Comedy med Kosmonauterne er en interaktiv underholdnings form, hvor publikum fodrer skuespillerne med steder, ord, jobs mm. og herfra improviseres små sketchs. Oplev bl.a. skuespillerne blive udfordret ved hele tiden at skulle skifte følelser, replikker eller genrer. Eller se dem tegnsprogstolke et foredrag om netop dit emne. Der er garanti for latter når Kosmonauterne går på scenen. Bemærk festmiddag og underholdning bestilles ved tilmeldingen. 10

11 Program onsdag d Fremtidens gymnasium - udvikling uden afvikling Udvikling uden afvikling Jens Thodberg Berthelsen Rektor Odense Katedralskole Pause Praksiserfaringer - seks talkshops TS 5: Studietid og lektieintegreret undervisning Nina Kløcker Heinel, Lektor Espergærde Gymnasium Frokost TS 6: Next Generation Classroom fra dagligstue til læringsrum Kasper Winther, Lektor Aalborg Tekniske Gymnasium TS 7: Motivation i fremtidens gymnasium Lisbeth Pedersen, Lektor Kolding Business School TS 8: Modulevaluering - formativ evaluering Thomas Borum Reuss, Lektor Borupgaard Gymnasium TS 9: Barnet og badevandet - i vadestedet mellem projektudvikling og afvikling. Anne Fritzner, Projektleder CPHWEST TS 10: Paratpakken Sanne Weise Lodberg, Lektor Gentofte Hf Kvalitet i læremidler. Hvorfor skal vi beskæftige os med læremidler og hvad skal vi vælge? Thomas Illum Hansen Videncenterleder Læremiddel.dk 4 korte oplæg fra læremiddelproducenter 1. Min Læring Marcus Hemmingsen, August & Hemmingsen 2. Gyldendal Kerstin From, Gyldendal 4. SmartBook - Bogen der læser dig og lærer dig det, du læser Jan Krogh Larsen, Lindhardt & Ringhoff 3. Systime - Bedre læring Søren Peter Sørensen, Systime Kaffepause What teachers and students in upper secondary school need to learn in the digital age. Steve Wheeler Professor University of Plymouth Afslutning - Farvel og på gensyn i 2016

12 Fællesoplæg onsdag den 23.9 i auditorie UDVIKLING UDEN AFVIKLING Jens Thodberg Berthelsen Rektor Odense Katedralskole Udvikling uden afvikling Gymnasiet er en populær ungdomsuddannelse heldigvis. Det er givetvis på grund af, men måske også på trods af nogle elementer i reformerne, som de sidste 25 år har flyttet gymnasiet fra grengymnasiet til studieretningsgymnasiet og ændret vilkårene for undervisere og ledere. I sit oplæg giver rektor Jens Thodberg Bertelsen på baggrund af snart 40 år i gymnasiesektoren sit personlige bud på, hvad gymnasiet stx skal holde fast i, samtidig med at det udvikles. Jens Thodberg Bertelsen Jens Thodberg Bertelsen har været rektor for Odense Katedralskole siden Han er flittig deltager i den offentlige debat og desuden initiativtager til bl.a. Institut for Gymnasiepædagogik ved Syddansk Universitet samt det nære samarbejde mellem de fynske gymnasier. Jens er uddannet cand.mag. i dansk og idéhistorie og har forfattet flere lærebøger. Onsdag den 23.9 kl i Auditorie

13 2. KVALITET I LÆREMIDLER. HVORFOR SKAL VI BESKÆFTIGE OS MED LÆREMIDLER OG HVAD SKAL VI VÆLGE? Thomas Illum Hansen Videncenterleder Læremiddel.dk Website... Vurdering af kvalitet i læremidler er afhængig af og varierer derfor med perspektiv og evalueringsparametre. Det er blevet særligt tydeligt med digitaliseringen af læremidler, der har tydeliggjort, at der både er behov for didaktiske kriterier til vurdering af læremidlers design af undervisning på den ene side, og for usability-kriterier til vurdering af interaktionsdesign og brugervenlighed på den anden side. Oplægget præsenterer et fagsprog om såvel analoge som digitale læremidler, der tilbyder en ramme for evaluering af læremidler. Efter Thomas Illum Hansens indlæg følger fem korte indlæg fra danske producenter af læremidler, der hver for sig vil præsentere læremidler rettet mod de gymnasiale uddannelser. 12:15-12:45 Hvorfor skal vi beskæftige os med læremidler og hvad skal vi vælge?, Thomas Illum Hansen, læremiddel.dk 12:45-12:55 Min Læring: Marcus Hemmingsen, August & Hemmingsen 12:55-13:05 Oldportalen: Kerstin From, Gyldendal 13:05-13:15 SmartBook - Bogen der læser dig - og lærer dig det du, du læser, Jan Krogh Larsen, Lindhardt & Ringhof 13:15-13:55 Systime - Bedre læring, Søren Peter Sørensen, Systime Onsdag den 23.9 kl i Auditorie

14 3. WHAT TEACHERS AND STUDENTS IN UPPER SECONDARY SCHOOL NEED TO LEARN IN THE DIGITAL AGE. Steve Wheeler Professor University of Plymouth Our digital Learning Future: The shape of minds to come The world is rapidly changing, but schools stay very much the same as they always have. The generation of children now studying in our schools have no memories of the last century - the century within which all teachers were educated. This generation of students are digitally adept. They play video games, connect on social media and are good at using mobile phones. They not only consume content, they also produce, remix and share content across their personal networks. They are digitally active, and much of their informal learning comes from this source. What happens when they arrive in formal education, where every activity is timetabled, subjects are compartmentalised and technology is banned from the classroom? How do teachers maintain the interests of students whose minds are focused on Snapchat, What s App, YouTube and Call of Duty? How can teachers incorporate technology into the classroom? What skills and knowledge do teachers require to successfully embed digital tools into traditional classrooms? What will be the outcome if they do? And what digital literacies can they teach to ensure that children s safety and privacy is secured, and that technology is used rather than abused? In my presentation I will discuss all of these questions and more, as we explore together what education might be like in the next decade. Steve Wheeler is a global educator, teaching online, and on a number of undergraduate and post-graduate teacher education programmes in the UK and overseas. He researches into technology supported learning and distance education, with particular emphasis on the pedagogy underlying the use of social media and Web 2.0 technologies, and he also has research interests in mobile learning and cyber-cultures. Steve is regularly invited to speak about his work and has given keynotes and invited lectures to audiences in more than 30 countries across 5 continents. 20

15 Talkshops onsdag den 23.9 kl TS 5: STUDIETID OG LEKTIEINTEGRERET UNDERVISNING Nina Kløcker Heinel Lektor Espergærde Gymnasium På Espergærde gymnasium har vi arbejdet på at styrke og tilpasse undervisningen, så den tilpasses den typiske HF elev. En sammenhængende skoledag med hjælp til lektier Lektieprogression og fokus på studiekompetencer Skrivemoduler og værkstedsmoduler. Alle afleveringer startes eller afsluttes i et modul 13

16 TS 6: NEXT GENERATION CLASSROOM FRA DAGLIGSTUE TIL LÆRINGSRUM Kasper Winther Lektor Aalborg Tekniske Gymnasium Den fremherskende undervisningssituation i et multifagligt klasselokale hvor eleverne sidder på rækker med front mod tavlen, er ofte ikke er sær ligt velegnet til moderne og innovativ undervisning. I Next Generation Classroom på Aalborg Tekniske Gymnasium forsøger vi at skabe nogle fysiske rammer der understøtter elevernes læringsmæssige behov. Dette indebærer fx ledningsfrie tablet pc er, flytbare tavler, trådløse smartboards, individuelt tilpassede borde og stole, fleksibelt inventar og papirsblokke på bordene. Efter en kort introduktion til projektet skal vi diskutere de pædagogiske udfordringer der opstår i et miljø som dette: hvad skal man forlange af brugerne både lærere og elever? Hvordan udnytter man rammerne bedst i didaktisk perspektiv? Ved eleverne bedst selv hvad deres læringsmæssige behov er? Skal de have lov til at sidde og drikke cola med høretelefoner på og benene oppe på bordet, fordi sådan er jeg vant til at læse? 14

17 TS 7: MOTIVATION I FREMTIDENS GYMNASIUM Lisbeth Pedersen Lektor Kolding Business School Motivation er en forudsætning for, at elever engagerer sig i deres skolearbejde, og det aktive faglige engagement er en forudsætning for læring og positive skoleerfaringer. Derfor er det en central opgave for alle lærere at hjælpe elever til at finde motivationen. Det har betydning for, hvordan de klarer sig i skolen, og det har perspektiver for hele deres liv. Denne læreropgave er ikke blevet mindre vigtig de seneste år, hvor elevernes motivationsproblemer ser ud til at være blevet større. Der tales i den aktuelle debat og forskning ligefrem om den store motivationskrise, hvor de unge ganske vist er motiverede for at tage en uddannelse, men ikke nødvendigvis er motiverede for skolearbejdet. I lyset heraf er det i nutidens og i fremtidens gymnasium vigtigere end nogensinde før at kende til måder at arbejde med at udvikle elevernes motivation. Hvordan kan vi gennem vores undervisning arbejde med at fremme og støtte motivationen hos fremtidens gymnasieelever? Og hvordan kan vi som lærere blive ved med selv at bevare motivationen? Workshoppen vil give nogle bud på konkrete svarmuligheder og vil i forlængelse heraf stille yderligere spørgsmål, som deltagerne drøfter i fællesskab. Lisbeth Pedersen, lektor og kursusleder ved IBC Kolding samt ekstern lektor ved Institut for Kulturvidenskaber, SDU. Lisbeth er også kendt af mange i gymnasieverdenen som mindfulnessinstruktør. 15

18 TS 8: MODULEVALUERING -FORMATIV EVALUERING Thomas Borum Reuss Lektor Borupgaard Gymnasium Modulevaluering I forsøget Modulevaluering godkendt og støttet af Undervisningsministeriet i fagene oldtidskundskab og matematik C i stx blev den afsluttende prøve i to klasser på Borupgaard Gymnasium og Ørestad Gymnasium afløst af 4-5 evalueringer i løbet af skoleåret Formål: større fagligt overblik hos eleverne, større motivation, større læringsudbytte og fra undervisernes side større kendskab til den enkelte elevs kompetencer. Og forsøget må siges at være blevet en succes! Så hvad venter vi på? Thomas Reuss redegør kort for sammenhængen mellem undervisning og læringsudbytte i matematikundervisningen i forsøget og lægger op til en diskussion af, om formative evalueringer, en styrket lærer-elev-relation kan og skal få flere elever igennem med bedre karakterer. Kan eleven skelne mellem læreren som coach og læreren som bedømmer? Og hvad betyder det for lærerrollen? (I forsøget foretrækker et flertal af eleverne tavleundervisning!) Skal det bare være sådan i alle fag? Er det studiekompetencen, som styrkes? Hvad er det, som ofres? Thomas Borum Reuss har været ansat på Borupgaard Gymnasium siden Han underviser i biologi og matematik. 16

19 TS 9: BARNET OG BADEVANDET - I VADESTEDET MELLEM PROJEKTUDVIKLING OG AFVIKLING. Anne Fritzner Projektleder CPHWEST Website... Uddannelsesverden er ligesom så mange andre dele af samfundet præget af skiftende trends og fokuspunkter, og denne talkshop vil diskutere, hvordan vi sikrer sammenhængskraft på tværs af disse trends, således at udviklingsprojekter ikke står som små øer, der er befolket og lever sprudlende i projektets levetid for så at ende med at ligge øde og forladt hen. Det store spørgsmål er, hvordan vi i gymnasieskolen kan nyde godt af det drive og handlingsmomentum, der naturligt er en del af projektets DNA, og samtidig bibeholde eller viderebringe de oparbejdede erfaringer efter projektet. Anne Fritzner tager udgangspunkt i konkrete erfaringer fra projektet `Gymnasiet tænkt forfra, der afsluttes i juli 2015, og lægger op til en diskussion af projektarbejdets præmisser, især med henblik på opsamling og spredning af erfaringer og stiller også spørgsmålet, hvordan projekter afvikles. Anne Fritzner er cand.mag i Pædagogik fra Københavns Universitet og er projektleder på `Gymnasiet tænkt forfra. Anne har fulgt projektet på forskellig vis de sidste 2 år. Om gymnasiet tænkt forfra: Matrix-dokumentarfilm Batavia Film producerer løbende små videoer, der en dag skal danne baggrund for en række dokumentarer om projektet på blandt andet DR. Videoerne kan ses her: link til videoer Tilbage 17

20 TS 10: PARATPAKKEN Sanne Weise Lodberg Lektor Gentofte Hf Paratpakken er et uddannelsestilbud, som er udviklet med henblik på, at gøre unge som ikke er blevet erklæret uddannelsesparate eller som er faldet ud af uddannelsessystemet klar til at gå på en ungdomsuddannelse. Paratpakken er bygget op, så eleverne bliver introduceret til skolekulturen samt de arbejds- og studievaner, som de vil opleve på den 2-årige hf-uddannelse. Samtidig arbejder de med nogle af de fag, som indgår i uddannelsen, men på et lavere niveau. Der lægges op til en diskussion om behovet for en bedre overgang til ungdomsuddannelserne - om dele af paratpakken burde indgå i alle uddannelser i fremtidens gymnasier. 18

GYMNASIEDAGE.DK - 2014

GYMNASIEDAGE.DK - 2014 GYMNASIEDAGE.DK - 2014 Program tirsdag d. 23.9. - Lærerens roller 2014. 09.00-09.30 Kaffe/the/vand og frugt 09.30-10.30 1. Ledelsens betydning for udviklingen af lærernes tilfredshed med deres arbejde

Læs mere

25. marts 2010. Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC. Indbyder til Konference om e-læring

25. marts 2010. Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC. Indbyder til Konference om e-læring Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC Indbyder til Konference om e-læring juridiske, didaktiske og teknologiske udfordringer 25. marts 2010 Professionshøjskolen UCC Buddinge Hovedgade 80

Læs mere

Kurser for lærere på ungdomsuddannelserne 2014-2015. Center for Undervisningsmidler UCC.DK/CFU/GYMNASIUM

Kurser for lærere på ungdomsuddannelserne 2014-2015. Center for Undervisningsmidler UCC.DK/CFU/GYMNASIUM r e s r u k r y s r e d d æ r k s i V e k k fi i c e p s r e t ef r e k s n ø Kurser for lærere på ungdomsuddannelserne 2014-2015 Center for Undervisningsmidler UCC.DK/CFU/GYMNASIUM INDHOLD HELDAGSKURSUS

Læs mere

- EN KONFERENCE OM FLIPPED LEARNING GENERATOR

- EN KONFERENCE OM FLIPPED LEARNING GENERATOR FlipDK 2015 - EN KONFERENCE OM FLIPPED LEARNING GENERATOR KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 26.03.2015 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK FlipDK 2015 - EN KONFERENCE OM FLIPPED LEARNING Med Flipped

Læs mere

Velkommen til HHX HTX. Handelsgymnasiet. Teknisk Gymnasium. Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser

Velkommen til HHX HTX. Handelsgymnasiet. Teknisk Gymnasium. Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser Velkommen til HHX Handelsgymnasiet HTX Teknisk Gymnasium Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser Erhvervsskolen Nordsjælland Rasmus Knudsens Vej 9 3000 Helsingør telefon 4829

Læs mere

Innovation og motivation i AT som mind-set i stx praksis for lærere, ledelse og elever

Innovation og motivation i AT som mind-set i stx praksis for lærere, ledelse og elever 1 Mange har talt om innovation i gymnasiet hvad gør vi i praksis? Innovation og motivation i AT som mind-set i stx praksis for lærere, ledelse og elever Regeringen kan blot fyre folket og vælge et andet

Læs mere

Konference. Klasserumsledelse 2013. Kurser.dk. 13. marts 2013 Den Sorte Diamant København. viden flytter mennesker

Konference. Klasserumsledelse 2013. Kurser.dk. 13. marts 2013 Den Sorte Diamant København. viden flytter mennesker Konference Klasserumsledelse 2013 13. marts 2013 Den Sorte Diamant København Kurser.dk viden flytter mennesker Program 09.30-10.00 Morgenbuffet og registrering 10.00-10.10 Velkomst 10.10-10.55 Organisationen

Læs mere

FORUMlOO% Program for Ledelse og udvikling af Skole-it-strategi

FORUMlOO% Program for Ledelse og udvikling af Skole-it-strategi 23. september 2014 Program for Ledelse og udvikling af Skole-it-strategi I løbet af februar og marts 2015 gennemfører foreningen Forum100% i samarbejde med Danske Erhvervsskoler, Lederne og Gymnasieskolernes

Læs mere

Kurser for lærere på ungdomsuddannelserne

Kurser for lærere på ungdomsuddannelserne er o t a d e t as f å p Kurser r e s r u k de e r e as b Sk ole er c n e r e Kon f Kurser for lærere på ungdomsuddannelserne 2015-16 ucc.dk/cfu/gymnasium Center for Undervisningsmidler indhold Kurser på

Læs mere

Netværk om ny praksis

Netværk om ny praksis 7. februar 2011 Netværk om ny praksis Opfølgning på evaluering og revision af studieretningsgymnasiet I) Formål Nørresundby Gymnasium og HF, Faaborg Gymnasium og Odder Gymnasium ønsker gennem fortsat samarbejde

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Fagdidaktisk kursus i. Datalogi-C (stx/hf), Multimedier-C (hhx) Informationsteknologi-C (hhx-gux) Vejle Center Hotel

Fagdidaktisk kursus i. Datalogi-C (stx/hf), Multimedier-C (hhx) Informationsteknologi-C (hhx-gux) Vejle Center Hotel Fagdidaktisk kursus i Datalogi-C (stx/hf), Multimedier-C (hhx) Informationsteknologi-C (hhx-gux) 09.09.14 ( kl 14.00) 11.09.14 ( kl 16.00) Vejle Center Hotel Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle ( Modul

Læs mere

DIGITALE UDFORDRINGER I UNDERVISNINGEN AF UNGE

DIGITALE UDFORDRINGER I UNDERVISNINGEN AF UNGE DIGITALE UDFORDRINGER I UNDERVISNINGEN AF UNGE KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 29.09.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK DIGITALE UDFORDRINGER I UNDERVISNINGEN AF UNGE Vi elsker det,

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

1. oktober Spor 1: Campusdannelse og byggeri til videregående uddannelser. Velkommen til konferencen Byggeri af fremtidens skole

1. oktober Spor 1: Campusdannelse og byggeri til videregående uddannelser. Velkommen til konferencen Byggeri af fremtidens skole Konference om byggeri af fremtidens skole 30. september 2015 Dato Oversigt 29. September Studietur til nye skoler i København og Sjælland 30. september Konference: Byggeri af fremtidens skole 2015 1. oktober

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

DIGITAL TRIVSEL UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11.

DIGITAL TRIVSEL UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11. UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11.2013 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL

Læs mere

Samarbejde mellem folkeskole og gymnasium

Samarbejde mellem folkeskole og gymnasium Samarbejde mellem folkeskole og gymnasium Kan det betale sig? Rektor Claus Jensen, Faaborg Gymnasium Indskoling Mellemtrin Overbygning 1.g 2.g 3.g Grundskole Gymnasium Videreg. udd. Udgangspunktet -

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Skolernes svar på udfordringerne og hvilke spørgsmål og udfordringer svarene rejse

Skolernes svar på udfordringerne og hvilke spørgsmål og udfordringer svarene rejse Skolernes svar på udfordringerne og hvilke spørgsmål og udfordringer svarene rejse Oplæg på konferencen Gymnasiedage.dk Lars Ulriksen Institut for Naturfagenes Didakitk Københavns Universitet Odense 25.

Læs mere

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life Hotel LEGOLAND i Billund 18. + 19. + 20. juni Fire foredrag med internationale

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life Hotel LEGOLAND i Billund 18. + 19. + 20. juni Fire foredrag med internationale

Læs mere

Workshop 4: Netmedieret undervisning og digital dannelse

Workshop 4: Netmedieret undervisning og digital dannelse Workshop 4: Netmedieret undervisning og digital dannelse Hvordan sikres læring i et fleksibelt klasserum? I de gymnasiale uddannelsers bekendtgørelser såvel som i fagenes læreplaner stilles krav om inddragelse

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

En skole i særklasse

En skole i særklasse En skole i særklasse Konference 22.11.2012 TRE-FOR Park, Odense Generator foredrag, kursus og konferencer www.foredragogkonferencer.dk En skole i særklasse Verden er i forandring. Vi har vinket farvel

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools POSitivitiES Positive European Schools On-Line kursus Learning This project has been funded with support from the European Commission.This

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

Undervisning. Verdens bedste investering

Undervisning. Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Lærerne har nøglen The principles show how important are design and the orchestration of learning rather than simply providing

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Digital trivsel. Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Odense, 23.05.2013. www.foredragogkonferencer.

Digital trivsel. Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Odense, 23.05.2013. www.foredragogkonferencer. Digital trivsel Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde Konference Scandic Odense, 23.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk DIGITAL TRIVSEL Unges onlineliv og redskaber

Læs mere

Flipped Classroom. Danmarks Læringsfestival 2014 Foredrag ved Henning Romme Lund

Flipped Classroom. Danmarks Læringsfestival 2014 Foredrag ved Henning Romme Lund Flipped Classroom Danmarks Læringsfestival 2014 Foredrag ved Henning Romme Lund Præsentation Henning Romme Lund Gymnasie-lektor på Roskilde Gymnasium Fag: Samfundsfag og historie Pædagogisk IT-vejleder

Læs mere

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN HOLDER ÅRSMØDE D. 12. 13. NOVEMBER PÅ NYBORG

Læs mere

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Baggrund Udviklingsarbejde Fagbogsforfatter Videnmedarbejder Nysgerrig Lærer Underviser i læreruddannelsen Didaktikkens

Læs mere

Fjernundervisningens bidrag til læring

Fjernundervisningens bidrag til læring Fjernundervisningens bidrag til læring FEM TING VI KAN L ÆRE FRA UNDERSØGELSER AF FJERNUNDERVISNING I DANMARK v/søren Jørgensen, pæd.råd. evidencenter Introduktion Formålet er at vise, hvad erfaringerne

Læs mere

IP-rettens Dag 2013. Konference for IP-eksperter 31. okt. 2013 9.00-16.20 Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers

IP-rettens Dag 2013. Konference for IP-eksperter 31. okt. 2013 9.00-16.20 Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers IP-rettens Dag 2013 Torsdag 31. OkTOBER 2013 Konference for IP-eksperter 31. okt. 2013 9.00-16.20 Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers Ny årlig konference, der arrangeres i et samarbejde mellem Patent-

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Baggrund Udviklingsarbejde Fagbogsforfatter Videnmedarbejder Nysgerrig Lærer Underviser i læreruddannelsen Didaktikkens

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne

Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne Pressemeddelelse Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne Børn og unges forbrug af digitale medier er stigende. De boltrer sig i den digitale verden via computer, iphone, tv og konsoller

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013. foredrag & konferencer

Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013. foredrag & konferencer Digital trivsel Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk DIGITAL

Læs mere

UNGES MEDIEKULTUR - Pædagogisk problem eller mulighed? KONFERENCE D. 29. MAJ 2013, KL 9.30-16.00

UNGES MEDIEKULTUR - Pædagogisk problem eller mulighed? KONFERENCE D. 29. MAJ 2013, KL 9.30-16.00 UNGES MEDIEKULTUR - Pædagogisk problem eller mulighed? KONFERENCE D. 29. MAJ 2013, KL 9.30-16.00 UNGES MEDIEKULTUR -Pædagigisk problem eller mulighed? Hallo hører du efter, hvad jeg siger?. Har du ikke

Læs mere

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Michael E. Caspersen Institut for Datalogi og Center for Scienceuddannelse Aarhus Universitet 40 år Datalære, Edb, Datalogi, It, Service og kommunikation, Programmering

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Hvem er jeg? Bjørg Torning Andersen Gymnasielærer Grundfagslærer Pædagogisk it vejleder Projektleder Agenda Web 2.0 Elevtyper Didaktik

Læs mere

DEN STRESSEDE UNGDOM

DEN STRESSEDE UNGDOM DEN STRESSEDE UNGDOM HVOR STORT ER PROBLEMET? OG HVAD KAN VI GØRE VED DET? KONFERENCE ODENSE MØDECENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK DEN STRESSEDE UNGDOM Jeg begyndte for

Læs mere

It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv

It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv Bedre udnyttelse af it i skolen Seminar EVA august 2009 Birgitte Holm Sørensen Forskningsprogrammet Medier og IT I Læringsperspektiv DPU, Aarhus Universitet

Læs mere

FSUS konference den 5. og 6. oktober 2015

FSUS konference den 5. og 6. oktober 2015 Fagligt selskab for undervisende sygeplejersker FSUS konference den 5. og 6. oktober 2015 Konferencen afholdes på Comwell Roskilde Vestre Kirkevej 12, Himmelev 4000 Roskilde Hvis digital læring er svaret,

Læs mere

Web 2,0 læremidler i skolen på sporet af en ny læremiddelkultur 2,0

Web 2,0 læremidler i skolen på sporet af en ny læremiddelkultur 2,0 Web 2,0 læremidler i skolen på sporet af en ny læremiddelkultur 2,0 Karsten Gynther Projektleder for programmet IT og læring Forsknings- og udviklingsafdelingen University College Sjælland Medlem af ledelsesgruppen

Læs mere

LÆRE OG FORSTÅ PERFORME OG BESTÅ

LÆRE OG FORSTÅ PERFORME OG BESTÅ LÆRE OG FORSTÅ PERFORME OG BESTÅ KONFERENCE SCANDIC ODENSE 17.03.2015 PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK LÆRE OG FORSTÅ - PERFORME OG BESTÅ De unge får tudet ørerne fulde af, at de skal komme

Læs mere

FORUMlOO% Program for Ledelse og udvikling af Skole-it-strategi

FORUMlOO% Program for Ledelse og udvikling af Skole-it-strategi 11. august 2014 Program for Ledelse og udvikling af Skole-it-strategi I perioden oktober 2014 til februar 2015 gennemfører foreningen Forum100% i samarbejde med Danske Erhvervsskoler, Lederne og Gymnasieskolernes

Læs mere

Gør ventetiden aktiv. 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland

Gør ventetiden aktiv. 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland Gør ventetiden aktiv 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland 1 6 ugers selvvalgt kompetenceudvikling der virker UCSJ udbyder

Læs mere

Multikulturelle Skoler 2014. Synlig flersprogethed i den nye (folke)skole. ucc.dk

Multikulturelle Skoler 2014. Synlig flersprogethed i den nye (folke)skole. ucc.dk Multikulturelle Skoler 2014 Synlig flersprogethed i den nye (folke)skole ucc.dk 1 Multikulturelle Skoler 2014 UCC, Skolelederforeningen og foreningen Tosprogede børn og unges vilkår inviterer til den 19.

Læs mere

RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE

RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE NETVÆRKET FOR NETBASEREDE PROFESSIONS- UDDANNELSER I UCC, UC SYDDANMARK OG VIA UC Inviterer til konferencen RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE 1. DECEMBER 2011 Some rights reserved by magical-world http://www.flickr.com/photos/magical-world/

Læs mere

Danmarks nye samlingspunkt for uddannelsesverdenen

Danmarks nye samlingspunkt for uddannelsesverdenen Danmarks Læringsfestival 25.-26. marts 2014, Bella Center, København Danmarks nye samlingspunkt for uddannelsesverdenen En ny tradition er skabt Mød mulighederne Når Danmarks Læringsfestival den 25. og

Læs mere

VISIONER FOR FREMTIDENS HYBRIDE LÆRINGSRUM

VISIONER FOR FREMTIDENS HYBRIDE LÆRINGSRUM www.engagingexperience.dk/gymnasiedage.pdf VISIONER FOR FREMTIDENS HYBRIDE LÆRINGSRUM, MA. Ph.D. Center for Avanceret Visualisering og Interaktion Århus Universitet Danmark under pres uddannelse & IT er

Læs mere

It i gymnasiet En ny start

It i gymnasiet En ny start It i gymnasiet En ny start Michael E. Caspersen Center for Scienceuddannelse Aarhus Universitet It for alle It, et alment fag kreativt revolutionerende grænseoverskridende meningsfuldt udbud for alle inspiration

Læs mere

Metalog. Teknologi som forandrende kulturkraft

Metalog. Teknologi som forandrende kulturkraft Tryllebindende teknologier? en metalog om teknologi og tid i skole og hjem Lene Storgaard Brok, faglig konsulent, Nationalt Videncenter for Læsning - Professionshøjskolerne og Ole Christensen, lektor,

Læs mere

Mads-Peter Galtt, pæd. It- & mediekonsulent

Mads-Peter Galtt, pæd. It- & mediekonsulent Mads-Peter Galtt, pæd. It- & mediekonsulent 1 Det avancerede netværkssamfunds skole eller i den gode gamle sorte af slagsen? Skolen er faktisk begge steder: Teknologi, nye pædagogiske tendenser, visioner

Læs mere

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK FOLKESKOLEREFORMEN Med folkeskolereformen

Læs mere

Stærkt fokus på måling af læringsresultater, men hvordan kan man ændre dem?

Stærkt fokus på måling af læringsresultater, men hvordan kan man ændre dem? Hvorfor læring? Stærkt fokus på måling af læringsresultater, men hvordan kan man ændre dem? Vanskeligheder ved at forandre uddannelse inviterer til et nyt fokus på det at lære Hvorfor innovation? Omverdenen

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum 1 Vejledning af kandidater, modul 1: vejledningens elementer og værktøjer Målgruppen er vejledere for kandidater i praktisk

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Handleplan for implementering af tablets. 1. Vision. Læringsmiljøer. Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333

Handleplan for implementering af tablets. 1. Vision. Læringsmiljøer. Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 Handleplan for implementering af tablets Notatets formål er at beskrive de pædagogiske visioner, mål og indsatser, der er tabletprojektets omdrejningspunkt. Notatet beskriver således fra en pædagogisk

Læs mere

Digitale medier i gymnasiet. Anders Hassing Ørestad Gymnasium

Digitale medier i gymnasiet. Anders Hassing Ørestad Gymnasium Digitale medier i gymnasiet Anders Hassing Ørestad Gymnasium e-museum-konferenceni i Nyborg 5. november 2009 Anders Hassing Cand.mag. i historie og samfundsfag Underviser på Ørestad Gymnasium It-udviklingsgruppe

Læs mere

Roskilde Ny Nordisk Skole

Roskilde Ny Nordisk Skole Roskilde Ny Nordisk Skole Lynghøjskolens overbygning ansøger Ny Nordisk Skole sammen med privatskolen Skt. Josefs Skoles overbygning og Himmelev Gymnasium. Lynghøjskolen Lynghøjskolen ligger i landsbyen

Læs mere

Bornholms Regionskommune Center for Skole, Kultur og Fritid Kompetenceudviklingsplan 2015 2020

Bornholms Regionskommune Center for Skole, Kultur og Fritid Kompetenceudviklingsplan 2015 2020 Status 9. juli 2015 1. Undervisningsfag: a Dansk 1. 6. kl. b Matematik c Tysk d Engelsk e Fysik/kemi f Natur/teknologi g Geografi h Biologi i Musik j. Madkundskab Tema 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Q1

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21.

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21. Vingstedkurset 2013 Danmarks Specialpædagogiske Forening Specialpædagogik i praksis Fællesskabende didaktikker i læringsrummet Vejle Center Hotel 20. 21. november 2013 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

nyheder inspiration videndeling oplæg - workshops netværk - ideer SPROG, basis hold 2, (12070) SPROG PROGRAM UDDANNELSESFORUM

nyheder inspiration videndeling oplæg - workshops netværk - ideer SPROG, basis hold 2, (12070) SPROG PROGRAM UDDANNELSESFORUM SPROG, basis hold 2, (12070) SPROG PROGRAM UDDANNELSESFORUM Tirsdag den 8. november 2011, kl. 15-18 i Bella Center November 2011 Kære lærere i Helsingør Kommune Vi har gjort Uddannelsesforum 2011 til en

Læs mere

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Nærvær, opmærksomhed, mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Kan mindfulness være med til at skabe nærvær og opmærksomhed i skolen? Kan det bruges

Læs mere

Innovation Studio. - et udviklingsprojekt i Børnenes Hovedstad Kursuskatalog 2013-2014 INNOVATION STUDIO

Innovation Studio. - et udviklingsprojekt i Børnenes Hovedstad Kursuskatalog 2013-2014 INNOVATION STUDIO Innovation Studio - et udviklingsprojekt i Børnenes Hovedstad Kursuskatalog 2013-2014 INNOVATION STUDIO 078400_LEIS_Course Catalogue 2013_250x180mm.indd 1 11/04/13 09.13 Indholdsfortegnelse LEGO Education

Læs mere

Formidlingsstrategi 2008-2009 for Det Naturvidenskabelige Fakultet

Formidlingsstrategi 2008-2009 for Det Naturvidenskabelige Fakultet Formidlingsstrategi 2008-2009 for Det Naturvidenskabelige Fakultet Dokumentet består af tre dele: Første del er selve formidlings/rekrutteringsstrategien for fakultetet. Denne strategi er igen opdelt i

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Konference om samarbejde mellem forskere og VUC d. 4. oktober

Konference om samarbejde mellem forskere og VUC d. 4. oktober Konference om samarbejde mellem forskere og VUC d. 4. oktober VUC Videnscenter og Center for Forskning i Skoleudvikling (CFS), Syddansk Universitet inviterer hermed til idékonference om forskningstilknyttet

Læs mere

på Højvangskolen IT så det giver mening Den måde vi tænker IT på i skolen, skal afspejles i forberedelsen og gennemførelsen

på Højvangskolen IT så det giver mening Den måde vi tænker IT på i skolen, skal afspejles i forberedelsen og gennemførelsen IT på Højvangskolen Alle elever som kommer på skolen, vil være digitale indfødte, som færdes i en anden medie-hverdag end vi er vant til. De har andre forudsætninger og kompetencer end tidligere generationer.

Læs mere

SPOTT trends & business inviterer dig til LIFESTYLE. business. Fra VIDEN til BUNDLINJE 24/11 HER + 27/11 KBH

SPOTT trends & business inviterer dig til LIFESTYLE. business. Fra VIDEN til BUNDLINJE 24/11 HER + 27/11 KBH SPOTT trends & business inviterer dig til LIFESTYLE business Fra VIDEN til BUNDLINJE 2015 2018 24/11 HER + 27/11 KBH SPOTT omsætter trends til business Anja Gaede Trendrådgiver + CO-founder Trend, kommunikation

Læs mere

Hvad er lektier? Og fremmer eller hæmmer lektier elevernes læring? Dorte Østergren-Olsen, cand.pæd. i didaktik, Videreuddannelsen 24.

Hvad er lektier? Og fremmer eller hæmmer lektier elevernes læring? Dorte Østergren-Olsen, cand.pæd. i didaktik, Videreuddannelsen 24. Hvad er lektier? Og fremmer eller hæmmer lektier elevernes læring? Dorte Østergren-Olsen, cand.pæd. i didaktik, Videreuddannelsen 24. januar 2014 Hvad er lektier? Og fremmer eller hæmmer lektier elevernes

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

nyheder inspiration videndeling oplæg - workshops netværk - ideer 1.-6. klasse, udvidet hold 1, (12056) DANSK PROGRAM UDDANNELSESFORUM

nyheder inspiration videndeling oplæg - workshops netværk - ideer 1.-6. klasse, udvidet hold 1, (12056) DANSK PROGRAM UDDANNELSESFORUM 1.-6. klasse, udvidet hold 1, (12056) DANSK PROGRAM UDDANNELSESFORUM Onsdag den 8. november 2011, kl. 15-18 i Bella Center November 2011 Kære lærere i Helsingør Kommune Vi har gjort Uddannelsesforum 2011

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Projekt e-læring 20. januar 2012

Projekt e-læring 20. januar 2012 Om Projekt e-læring Stig Pedersen Projektleder på projektet Baggrund VUC erne har igennem hele sin historie tilrettelagt undervisning til gavn for de dårligst uddannede og ikke mindst til de, som har brug

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Kontorchef Pernille Halberg Salamon Kontor for børn og folkeskole

Ny Nordisk Skole. Kontorchef Pernille Halberg Salamon Kontor for børn og folkeskole Ny Nordisk Skole Kontorchef Pernille Halberg Salamon Kontor for børn og folkeskole 26-10-2012 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Hvad: et forandringsprojekt At skabe fremragende

Læs mere

Digitale læringsressourcer med fokus på opbygning af studiekompetencer i det aktuelle medielandskab

Digitale læringsressourcer med fokus på opbygning af studiekompetencer i det aktuelle medielandskab Digitale læringsressourcer med fokus på opbygning af studiekompetencer i det aktuelle medielandskab DUN konference 2012 Charlotte Albrechtsen & Tine Wirenfeldt Jensen Program 1. Studiekompetenceområdet:

Læs mere

Tid og sted 1. del: 4.-5. oktober, 2. del 7.-8. november og 3. del: 6.-7. december 2006 på Haraldskær Kursuscenter, Skibetvejen 140, 7100 Vejle

Tid og sted 1. del: 4.-5. oktober, 2. del 7.-8. november og 3. del: 6.-7. december 2006 på Haraldskær Kursuscenter, Skibetvejen 140, 7100 Vejle PROGRAM 4350 AO-07: Coachuddannelse Tid og sted 1. del: 4.-5. oktober, 2. del 7.-8. november og 3. del: 6.-7. december 2006 på Haraldskær Kursuscenter, Skibetvejen 140, 7100 Vejle Formål Hvad kan du, når

Læs mere

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Randers Kommune Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Fra åbenmundede bureaukrater til primadonnaer. Årets lederkonference har temaet Kommunikation og ledelse. Temaet er valgt, fordi vi

Læs mere

Formålet er at skabe et godt samarbejde med en række folkeskoler omkring overgangen til ungdomsuddannelse. Samarbejdet skal

Formålet er at skabe et godt samarbejde med en række folkeskoler omkring overgangen til ungdomsuddannelse. Samarbejdet skal Talent- og brobygningsarbejdet 2013-2014 (funktionsbeskrivelse) Projektets formål Formålet er at skabe et godt samarbejde med en række folkeskoler omkring overgangen til ungdomsuddannelse. Samarbejdet

Læs mere

Kolding Gymnasiums IT- strategi

Kolding Gymnasiums IT- strategi Kolding Gymnasiums IT- strategi Indledning Udgangspunktet for KGs IT- strategi er at vi til gavn for eleverne skal være på forkant med den pædagogiske og teknologiske udvikling. IT skal ikke betragtes

Læs mere

IT i folkeskolen vision eller realitet

IT i folkeskolen vision eller realitet IT i folkeskolen vision eller realitet Videncenterleder hos Læremiddel.dk Thomas Illum Hansen kommenterer her rapporten Digitale læringsressourcer i folkeskolen og de gymnasiale ungdomsuddannelser. Ingen

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Indholdsfortegnelse samlet IT & læringsindsats

Indholdsfortegnelse samlet IT & læringsindsats sfortegnelse samlet IT & læringsindsats Lektiehjælp via IT... 2 Multimediefremstilling som alternativ til skriftlig fremstilling på 10. klasse og HG... 3 Lettere tilgang til læring gennem PC-læsning...

Læs mere

www.ollerupfriskole.dk

www.ollerupfriskole.dk Anvendelse af IT/ ipads i undervisningen - evaluering Baggrund I efteråret 2013 blev det besluttet at alle elever fra 0.- 7. klasse skulle have ipad. Der havde forud for beslutningen været drøftelser om,

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere