Konferencen er et årligt tilbagevendende mødested for undervisere og forskere, hvor debat, videndeling og socialt samvær finder sted.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konferencen er et årligt tilbagevendende mødested for undervisere og forskere, hvor debat, videndeling og socialt samvær finder sted."

Transkript

1 GYMNASIEDAGE.DK Velkommen til GYMNASIEDAGE.DK den 22. og 23. september 2015 Under overskriften "Fremtidens gymnasium - udvikling uden afvikling" kigger vi ind i den fremtid, som næsten er her. Hvordan ser elever, læreprocesser og læremidler ud, og hvilke krav stilles til læreren? Konferencen tager fat i de senere års forsøg på de gymnasiale uddannelser, for at nå til en større klarhed over, på hvilke områder de gymnasiale uddannelser fortsat bør udvikle sig for at kunne følge med tiden, og hvilke elementer i det nuværende gymnasium, der er så konstituerende for en gymnasial uddannelse, at de ikke bør ændres. Konferencen giver bud, stiller spørgsmål og åbner for debat. Konferencen er et årligt tilbagevendende mødested for undervisere og forskere, hvor debat, videndeling og socialt samvær finder sted. På de følgende sider er program og beskrivelser af fællesoplæg og talkshops på konferencen. Tilmelding foretages på

2 Program tirsdag den Fremtidens gymnasium - udvikling uden afvikling Indskrivning til konferencen - kaffe/te med rundstykker Velkomst og præsentation af dagens program Fra hvad kan jeg blive -> til hvad kan jeg skabe Liselotte Lyngsø Fremtidsforsker Future Navigator Kort pause Design Bildung - Eleven som digital producent Ole Sejer Iversen Professor Institut for Æstetik og Kommunikation - Informationsvidenskab, AU Frokost Hvilke lærere vil eleverne have i dag og i morgen? Helle Mathiasen Professor Institut for Naturfagenes Didaktik, KU Kaffe, the, vand og frugt Fra teori til praksis - 4 talkshops - Fra Teori til Praksis TS 1: lok. 96 Fremtidens studiekompetencer Hanne Heimbürger Lektor Center for Undervisningsmidler, UCC Walk & Talk - motion før middagen TS 2: lok. 97 Producentdidaktik Lars Due Arnov Lektor Center for Undervisningsmidler, UCC Festmiddag og underholdning Impro Comedy De Klaustrofobiske Kosmonauter TS 3: lok. 94 Aktiv læsning af digitale læremidler Anne Boie Johannesson Lektor Center for Undervisningsmidler, UCC TS 4: lok. 99 Skriv din egen lærebog Pia Møller Jensen Lektor Egaa Gymnasium 2

3 Fællesoplæg tirsdag den 22.9 i auditorie FRA HVAD KAN JEG BLIVE -> TIL HVAD KAN JEG SKABE Liselotte Lyngsø Fremtidsforsker Future Navigator Website... Alt hvad vi hidtil har lavet, prioriteret og ment er til revision og nye vaner og ritualer vil blive skabt af den næste generation. De vil træne vores evne til at ressourceoptimere, jagte det der giver værdi og mening samt tvinge os til fornyelse. Målet for dem er at få noget bedre for mindre. De vil navigere og sætte grænser ved hjælp af nye gadgets som body-hacking De vil vil skifte karriere 5 gange, bopæl 7 gange og leve til de er 120 år gamle De vil nægte at tage kørekort fordi det kræver at de er off-line og i stedet vente på den førerløsebil De vil opbygge en social kapital på nettet der vil bliver langt mere værd end deres CV Liselotte Lyngsø, direktør og partner i Future Navigator glæder sig til på provokerende, interaktiv og inspirerende vis at præsentere dig for en række trends, tabuer og dilemmaer som vil udfordre din måde at tænke morgendagens uddannelse og arbejde på. Liselotte har en M.Phil. i Økonomi, Politik og Samfund fra Oxford Universitet, St Antony s College. Link til CV artikler, fotos og videoer Tirsdag den 22.9 kl i Auditorie 100 3

4 2. DESIGN BILDUNG - ELEVEN SOM DIGITAL PRODUCENT Ole Sejer Iversen Professor Institut for Æstetik og Kommunikation - Informationsvidenskab, AU Design Bildung eleven som digital producent. Hidtil har vi i gymnasiet anvendt digital teknologi som værktøj til at understøtte elevernes læringsproces. Med opblomstringen af nye digitale DIY teknologier bliver eleverne selv i stand til at producere digitale ressourcer til anvendelse i og på tværs af fagene i gymnasiet. Eleven er ikke længere konsument, men også producent af læringsressourcer. Ole Sejer Iversen sætter fokus på den nye kompetence, som teknologien fordrer og peger på design bildung en design dannelse, som en mulighed til at ruste eleverne til en verden, som tilhører dem, der kan forstå at forandre. Tirsdag den 22.9 kl i Auditorie 100 4

5 3. HVILKE LÆRERE VIL ELEVERNE HAVE I DAG OG I MORGEN? Helle Mathiassen vil holde dette oplæg via videokonference. Helle Mathiasen Professor Institut for Naturfagenes Didaktik, KU På baggrund af forskningsprojektet Undervisningsorganisering,-former og -medier på lang og tværs af fag og gymnasiale uddannelser ( ) og forskningsprojektet Innovative kompetencer og fleksibel organisering af undervisningen ( ) vil Helle Mathiasen præsentere og diskutere elevernes tilgange til lærerroller, -funktioner og relationer. Tirsdag den 22.9 kl i Auditorie 100 5

6 Talkshops tirsdag den 22.9 kl TS 1: LOK. 96 FREMTIDENS STUDIEKOMPETENCER Hanne Heimbürger Lektor Center for Undervisningsmidler, UCC Med afsæt i Liselotte Lyngsøs oplæg om, hvordan den digitale generation vil forandre gymnasieverdenen, diskuterer vi de praktiske implikationer for undervisningen. Hvordan sikrer vi, at vi også når pensum og den faglige fordybelse samtidig med den nødvendige kompetenceudvikling? Hanne Heimbürger opstiller en række konkrete forslag og inspirerer til, at vi sammen udvikler nogle bud på undervisningen i fremtidens gymnasium. 6

7 TS 2: LOK. 97 PRODUCENTDIDAKTIK Lars Due Arnov Lektor Center for Undervisningsmidler, UCC Glem tavlen og gør eleverne til producenter af simple digitale vidensprodukter, der distribueres indbyrdes mellem eleverne og på nettet. Gennem arbejdet med it-produkter får eleverne sat faget i spil, og den digitale dannelse styrkes, samtidig med at de faglige mål opfyldes og eleverne motiveres. Det kræver imidlertid, at didaktikken nytænkes, og at nye lærerroller indtages. På talkshoppen gives en indføring i producentdidaktik. Der vises praktiske eksempler og sættes fokus på didaktiske greb og strukturer, der kan bruges i arbejdet med produktioner. Endelig drøftes konceptets potentialer og udfordringer - herunder ændrede lærerroller. 7

8 TS 3: LOK. 94 AKTIV LÆSNING AF DIGITALE LÆREMIDLER Anne Boie Johannesson Lektor Center for Undervisningsmidler, UCC Flere og flere skoler investerer i i- og e-bøger samt portaladgange til eleverne. Samtidig viser forskning at læsehastighed og forståelse nedsættes ved læsning på skærm - medmindre der læses aktivt. Talkshoppen inddrager nyeste forskning inden for læsning på skærm, og der gives eksempler på, hvordan elever kan trænes i at læse aktivt i forskellige typer af digitale læremidler. Der bliver mulighed for hands-on med hjemmeside-annoteringsværktøjet Diigo og pdfannoteringsværktøjet Foxit Reader

9 TS 4: LOK. 99 SKRIV DIN EGEN LÆREBOG Pia Møller Jensen Lektor Egaa Gymnasium Vi har på Egaa gymnasium i en årrække arbejdet med elevernes egen produktion af digitale undervisningsmidler. elever. Brugen af teknologi understøtter en autentisk, engagerende arbejdsform, der ikke blot gør undervisningen mere vedkommende for eleverne, men også styrker fagligheden og udviklingen af kompetencer som samarbejdsevne, evnen til at skabe overblik, evnen til at lytte og reflektere, til perspektivering osv. Det er en interessant proces, der giver nye didaktiske og pædagogiske muligheder, men også en arbejdsform der stiller nye krav til såvel lærerer som Nogle klasser på skolen bruger elevernes egenproduktion i forbindelse med enkelte projekter, mens andre klasser er gået all in og kun har egen produceret undervisningsmaterialer, dette gælder fx vores i-class matematikklasser. Pia Møller Jensen er lektor i matematik og fysik ved Egaa gymnasium. Hun har brugt værktøjet InfoGeist til produktion af elevproducerede undervisningsmaterialer i såvel matematik som fysik de sidste 4 år. 9

10 Festmiddag og underholdning tirsdag den 22.9 Festmiddagen serveres i universitets restaurant kl Impro Comedy De Klaustrofobiske Kosmonauter Underholdningen i forbindelse med aftenens festmiddag varetages i år af tre spillere fra den Odenseanske improgruppe De Klaustrofobiske Kosmonauter. Impro Comedy med Kosmonauterne er en interaktiv underholdnings form, hvor publikum fodrer skuespillerne med steder, ord, jobs mm. og herfra improviseres små sketchs. Oplev bl.a. skuespillerne blive udfordret ved hele tiden at skulle skifte følelser, replikker eller genrer. Eller se dem tegnsprogstolke et foredrag om netop dit emne. Der er garanti for latter når Kosmonauterne går på scenen. Bemærk festmiddag og underholdning bestilles ved tilmeldingen. 10

11 Program onsdag d Fremtidens gymnasium - udvikling uden afvikling Udvikling uden afvikling Jens Thodberg Berthelsen Rektor Odense Katedralskole Pause Praksiserfaringer - seks talkshops TS 5: Studietid og lektieintegreret undervisning Nina Kløcker Heinel, Lektor Espergærde Gymnasium Frokost TS 6: Next Generation Classroom fra dagligstue til læringsrum Kasper Winther, Lektor Aalborg Tekniske Gymnasium TS 7: Motivation i fremtidens gymnasium Lisbeth Pedersen, Lektor Kolding Business School TS 8: Modulevaluering - formativ evaluering Thomas Borum Reuss, Lektor Borupgaard Gymnasium TS 9: Barnet og badevandet - i vadestedet mellem projektudvikling og afvikling. Anne Fritzner, Projektleder CPHWEST TS 10: Paratpakken Sanne Weise Lodberg, Lektor Gentofte Hf Kvalitet i læremidler. Hvorfor skal vi beskæftige os med læremidler og hvad skal vi vælge? Thomas Illum Hansen Videncenterleder Læremiddel.dk 4 korte oplæg fra læremiddelproducenter 1. Min Læring Marcus Hemmingsen, August & Hemmingsen 2. Gyldendal Kerstin From, Gyldendal 4. SmartBook - Bogen der læser dig og lærer dig det, du læser Jan Krogh Larsen, Lindhardt & Ringhoff 3. Systime - Bedre læring Søren Peter Sørensen, Systime Kaffepause What teachers and students in upper secondary school need to learn in the digital age. Steve Wheeler Professor University of Plymouth Afslutning - Farvel og på gensyn i 2016

12 Fællesoplæg onsdag den 23.9 i auditorie UDVIKLING UDEN AFVIKLING Jens Thodberg Berthelsen Rektor Odense Katedralskole Udvikling uden afvikling Gymnasiet er en populær ungdomsuddannelse heldigvis. Det er givetvis på grund af, men måske også på trods af nogle elementer i reformerne, som de sidste 25 år har flyttet gymnasiet fra grengymnasiet til studieretningsgymnasiet og ændret vilkårene for undervisere og ledere. I sit oplæg giver rektor Jens Thodberg Bertelsen på baggrund af snart 40 år i gymnasiesektoren sit personlige bud på, hvad gymnasiet stx skal holde fast i, samtidig med at det udvikles. Jens Thodberg Bertelsen Jens Thodberg Bertelsen har været rektor for Odense Katedralskole siden Han er flittig deltager i den offentlige debat og desuden initiativtager til bl.a. Institut for Gymnasiepædagogik ved Syddansk Universitet samt det nære samarbejde mellem de fynske gymnasier. Jens er uddannet cand.mag. i dansk og idéhistorie og har forfattet flere lærebøger. Onsdag den 23.9 kl i Auditorie

13 2. KVALITET I LÆREMIDLER. HVORFOR SKAL VI BESKÆFTIGE OS MED LÆREMIDLER OG HVAD SKAL VI VÆLGE? Thomas Illum Hansen Videncenterleder Læremiddel.dk Website... Vurdering af kvalitet i læremidler er afhængig af og varierer derfor med perspektiv og evalueringsparametre. Det er blevet særligt tydeligt med digitaliseringen af læremidler, der har tydeliggjort, at der både er behov for didaktiske kriterier til vurdering af læremidlers design af undervisning på den ene side, og for usability-kriterier til vurdering af interaktionsdesign og brugervenlighed på den anden side. Oplægget præsenterer et fagsprog om såvel analoge som digitale læremidler, der tilbyder en ramme for evaluering af læremidler. Efter Thomas Illum Hansens indlæg følger fem korte indlæg fra danske producenter af læremidler, der hver for sig vil præsentere læremidler rettet mod de gymnasiale uddannelser. 12:15-12:45 Hvorfor skal vi beskæftige os med læremidler og hvad skal vi vælge?, Thomas Illum Hansen, læremiddel.dk 12:45-12:55 Min Læring: Marcus Hemmingsen, August & Hemmingsen 12:55-13:05 Oldportalen: Kerstin From, Gyldendal 13:05-13:15 SmartBook - Bogen der læser dig - og lærer dig det du, du læser, Jan Krogh Larsen, Lindhardt & Ringhof 13:15-13:55 Systime - Bedre læring, Søren Peter Sørensen, Systime Onsdag den 23.9 kl i Auditorie

14 3. WHAT TEACHERS AND STUDENTS IN UPPER SECONDARY SCHOOL NEED TO LEARN IN THE DIGITAL AGE. Steve Wheeler Professor University of Plymouth Our digital Learning Future: The shape of minds to come The world is rapidly changing, but schools stay very much the same as they always have. The generation of children now studying in our schools have no memories of the last century - the century within which all teachers were educated. This generation of students are digitally adept. They play video games, connect on social media and are good at using mobile phones. They not only consume content, they also produce, remix and share content across their personal networks. They are digitally active, and much of their informal learning comes from this source. What happens when they arrive in formal education, where every activity is timetabled, subjects are compartmentalised and technology is banned from the classroom? How do teachers maintain the interests of students whose minds are focused on Snapchat, What s App, YouTube and Call of Duty? How can teachers incorporate technology into the classroom? What skills and knowledge do teachers require to successfully embed digital tools into traditional classrooms? What will be the outcome if they do? And what digital literacies can they teach to ensure that children s safety and privacy is secured, and that technology is used rather than abused? In my presentation I will discuss all of these questions and more, as we explore together what education might be like in the next decade. Steve Wheeler is a global educator, teaching online, and on a number of undergraduate and post-graduate teacher education programmes in the UK and overseas. He researches into technology supported learning and distance education, with particular emphasis on the pedagogy underlying the use of social media and Web 2.0 technologies, and he also has research interests in mobile learning and cyber-cultures. Steve is regularly invited to speak about his work and has given keynotes and invited lectures to audiences in more than 30 countries across 5 continents. 20

15 Talkshops onsdag den 23.9 kl TS 5: STUDIETID OG LEKTIEINTEGRERET UNDERVISNING Nina Kløcker Heinel Lektor Espergærde Gymnasium På Espergærde gymnasium har vi arbejdet på at styrke og tilpasse undervisningen, så den tilpasses den typiske HF elev. En sammenhængende skoledag med hjælp til lektier Lektieprogression og fokus på studiekompetencer Skrivemoduler og værkstedsmoduler. Alle afleveringer startes eller afsluttes i et modul 13

16 TS 6: NEXT GENERATION CLASSROOM FRA DAGLIGSTUE TIL LÆRINGSRUM Kasper Winther Lektor Aalborg Tekniske Gymnasium Den fremherskende undervisningssituation i et multifagligt klasselokale hvor eleverne sidder på rækker med front mod tavlen, er ofte ikke er sær ligt velegnet til moderne og innovativ undervisning. I Next Generation Classroom på Aalborg Tekniske Gymnasium forsøger vi at skabe nogle fysiske rammer der understøtter elevernes læringsmæssige behov. Dette indebærer fx ledningsfrie tablet pc er, flytbare tavler, trådløse smartboards, individuelt tilpassede borde og stole, fleksibelt inventar og papirsblokke på bordene. Efter en kort introduktion til projektet skal vi diskutere de pædagogiske udfordringer der opstår i et miljø som dette: hvad skal man forlange af brugerne både lærere og elever? Hvordan udnytter man rammerne bedst i didaktisk perspektiv? Ved eleverne bedst selv hvad deres læringsmæssige behov er? Skal de have lov til at sidde og drikke cola med høretelefoner på og benene oppe på bordet, fordi sådan er jeg vant til at læse? 14

17 TS 7: MOTIVATION I FREMTIDENS GYMNASIUM Lisbeth Pedersen Lektor Kolding Business School Motivation er en forudsætning for, at elever engagerer sig i deres skolearbejde, og det aktive faglige engagement er en forudsætning for læring og positive skoleerfaringer. Derfor er det en central opgave for alle lærere at hjælpe elever til at finde motivationen. Det har betydning for, hvordan de klarer sig i skolen, og det har perspektiver for hele deres liv. Denne læreropgave er ikke blevet mindre vigtig de seneste år, hvor elevernes motivationsproblemer ser ud til at være blevet større. Der tales i den aktuelle debat og forskning ligefrem om den store motivationskrise, hvor de unge ganske vist er motiverede for at tage en uddannelse, men ikke nødvendigvis er motiverede for skolearbejdet. I lyset heraf er det i nutidens og i fremtidens gymnasium vigtigere end nogensinde før at kende til måder at arbejde med at udvikle elevernes motivation. Hvordan kan vi gennem vores undervisning arbejde med at fremme og støtte motivationen hos fremtidens gymnasieelever? Og hvordan kan vi som lærere blive ved med selv at bevare motivationen? Workshoppen vil give nogle bud på konkrete svarmuligheder og vil i forlængelse heraf stille yderligere spørgsmål, som deltagerne drøfter i fællesskab. Lisbeth Pedersen, lektor og kursusleder ved IBC Kolding samt ekstern lektor ved Institut for Kulturvidenskaber, SDU. Lisbeth er også kendt af mange i gymnasieverdenen som mindfulnessinstruktør. 15

18 TS 8: MODULEVALUERING -FORMATIV EVALUERING Thomas Borum Reuss Lektor Borupgaard Gymnasium Modulevaluering I forsøget Modulevaluering godkendt og støttet af Undervisningsministeriet i fagene oldtidskundskab og matematik C i stx blev den afsluttende prøve i to klasser på Borupgaard Gymnasium og Ørestad Gymnasium afløst af 4-5 evalueringer i løbet af skoleåret Formål: større fagligt overblik hos eleverne, større motivation, større læringsudbytte og fra undervisernes side større kendskab til den enkelte elevs kompetencer. Og forsøget må siges at være blevet en succes! Så hvad venter vi på? Thomas Reuss redegør kort for sammenhængen mellem undervisning og læringsudbytte i matematikundervisningen i forsøget og lægger op til en diskussion af, om formative evalueringer, en styrket lærer-elev-relation kan og skal få flere elever igennem med bedre karakterer. Kan eleven skelne mellem læreren som coach og læreren som bedømmer? Og hvad betyder det for lærerrollen? (I forsøget foretrækker et flertal af eleverne tavleundervisning!) Skal det bare være sådan i alle fag? Er det studiekompetencen, som styrkes? Hvad er det, som ofres? Thomas Borum Reuss har været ansat på Borupgaard Gymnasium siden Han underviser i biologi og matematik. 16

19 TS 9: BARNET OG BADEVANDET - I VADESTEDET MELLEM PROJEKTUDVIKLING OG AFVIKLING. Anne Fritzner Projektleder CPHWEST Website... Uddannelsesverden er ligesom så mange andre dele af samfundet præget af skiftende trends og fokuspunkter, og denne talkshop vil diskutere, hvordan vi sikrer sammenhængskraft på tværs af disse trends, således at udviklingsprojekter ikke står som små øer, der er befolket og lever sprudlende i projektets levetid for så at ende med at ligge øde og forladt hen. Det store spørgsmål er, hvordan vi i gymnasieskolen kan nyde godt af det drive og handlingsmomentum, der naturligt er en del af projektets DNA, og samtidig bibeholde eller viderebringe de oparbejdede erfaringer efter projektet. Anne Fritzner tager udgangspunkt i konkrete erfaringer fra projektet `Gymnasiet tænkt forfra, der afsluttes i juli 2015, og lægger op til en diskussion af projektarbejdets præmisser, især med henblik på opsamling og spredning af erfaringer og stiller også spørgsmålet, hvordan projekter afvikles. Anne Fritzner er cand.mag i Pædagogik fra Københavns Universitet og er projektleder på `Gymnasiet tænkt forfra. Anne har fulgt projektet på forskellig vis de sidste 2 år. Om gymnasiet tænkt forfra: Matrix-dokumentarfilm Batavia Film producerer løbende små videoer, der en dag skal danne baggrund for en række dokumentarer om projektet på blandt andet DR. Videoerne kan ses her: link til videoer Tilbage 17

20 TS 10: PARATPAKKEN Sanne Weise Lodberg Lektor Gentofte Hf Paratpakken er et uddannelsestilbud, som er udviklet med henblik på, at gøre unge som ikke er blevet erklæret uddannelsesparate eller som er faldet ud af uddannelsessystemet klar til at gå på en ungdomsuddannelse. Paratpakken er bygget op, så eleverne bliver introduceret til skolekulturen samt de arbejds- og studievaner, som de vil opleve på den 2-årige hf-uddannelse. Samtidig arbejder de med nogle af de fag, som indgår i uddannelsen, men på et lavere niveau. Der lægges op til en diskussion om behovet for en bedre overgang til ungdomsuddannelserne - om dele af paratpakken burde indgå i alle uddannelser i fremtidens gymnasier. 18