Technote. Frese SIGMA Compact DN15-DN50 dynamisk strengreguleringsventil. Beskrivelse. Anvendelse. Drift. Fordele. Funktioner.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Technote. Frese SIGMA Compact DN15-DN50 dynamisk strengreguleringsventil. Beskrivelse. Anvendelse. Drift. Fordele. Funktioner."

Transkript

1 Side 1 af 14 Frese SIGMA Compact DN15-DN5 Beskrivelse Frese SIGMA Compact er en eksternt justerbar, dynamisk strengreguleringsventil, som sikrer enkel, præcis og pålidelig flowbegrænsning og afspærring i varme- og køleanlæg. Anvendelse Frese SIGMA Compact kan bruges i varme- og køleanlæg til effektiv fordeling af flowet til flere dele af anlægget. Frese SIGMA Compact kan bruges i stedet for traditionelle strengreguleringsventiler og kan installeres i anlæg med såvel variabelt som konstant flow. Drift Håndtaget gør det nemt at indstille Frese SIGMA Compact til den ønskede position for at begrænse flowet i visse dele af anlægget og dermed eliminere overflow og unødvendigt energispild. Frese SIGMA Compacts interne differenstrykregulering sikrer flowbegræsning uanset variation i differenstrykket i anlægget. Når ventilen er indstillet til det ønskede flow, kan håndtagets position låses fast. I denne låste position kan ventilen nemt lukkes helt, hvis afspærring bliver nødvendig, og derefter genåbnes til det ønskede sætpunkt. Funktioner Let regulering af flowet med det låsbare håndtag. Afspærringsfunktion i flowretningen op til et differenstryk på 1 bar. Positionen for maksimalt flow kan låses fast, så ventilen nemt kan genåbnes til det forindstillede flow, efter den har været anvendt til afspærring. Tydelig indstillingsskala på håndtaget. Ingen krav til minimumslængde for lige rørlængder før eller efter ventilen. Indbyggede trykudtag til nålesystem. Fordele Nem at dimensionere og vælge, da kun flowet skal angives. Forenklet anlægsdesign med færre strengreguleringsventiler. Fungerer som flowbegrænser og forhindrer dermed overflow. Nem at installere og justere på stedet. Giver fleksibilitet, hvis systemet ændres efter første installation. Forenkler indregulering og reducerer indreguleringstiden takket være den automatiske strengregulering i anlægget. Høj komfort for slutbrugeren takket være den rette balance i systemet. Høj driftssikkerhed, da en dynamisk strengreguleringsventil automatisk finder den hydrauliske balance, også i tilfælde af tryksvingninger i anlægget. Reducerer antallet af installerede ventiler, da der ikke kræves nogen hovedventil eller strengreguleringsventiler på delstrengen i anlægget.

2 Side 2 af 14 Frese SIGMA Compact DN15-DN5 Funktion Frese SIGMA Compact reagerer på tryksvingninger i et anlæg, så differenstrykket over en forindstillet enhed holdes konstant. Dermed sikres et maksimalt flow i overensstemmelse med designet. Følgende formel gælder for alle flowreguleringsventiler: Principskitse Q = kv * Δp Q = (m 3 /h) kv = Åbningsareal Δp = Differenstryk (bar) karakteristik Forindstillet enhed Differenstrykenhed Illustrationen viser flowet i en Frese SIGMA Compact som en funktion af pumpetrykket. Til sammenligning har vi tilføjet flowkarakteristikken for en statisk strengreguleringsventil. Ventilens differenstrykfunktion fungerer, når det differenstryk, pumpen leverer, overstiger det ønskede minimale differenstryk (afhænger af flowet). Tryk Dynamisk regulering af flow Når det ønskede minimale differenstryk er opnået, opretholdes det fastsatte flow uanset eventuelle tryksvingninger i anlægget. Statisk regulering af flow Dim. Q flow Indstilling af ventilen Frese SIGMA Compact indstilles nemt vha. skalaen på håndtaget. Ventilens sætpunkt kan bestemmes vha. flowgraferne (side 7-13) eller Frese-appen for den pågældende ventilstørrelse. Skalaen på håndtaget er til justering af flowet. Hvis ventilen skal anvendes til afspærring i flowretningen, skal håndtaget drejes med uret til den helt lukkede position. Drej håndtaget med uret for afspærring Ventilen kan desuden låses fast på et ønsket maksimalt flow. Drej ventilens håndtag til det ønskede flow. Fjern den grå kappe i toppen af ventilen mærket Frese, og spænd skruen (med uret) med en 2-mm sekskantnøgle. Ventilen kan så genåbnes til det forindstillede flow, efter den har været anvendt til afspærring. Hvis ventilen skal indstilles til et andet flow, skal den eksisterende indstilling løsnes vha. den 2-mm sekskantnøgle (drej mod uret). Derefter drejes ventilhåndtaget til det nye flow og låses fast. Drej med uret vha. en 2-mm sekskantnøgle for at indstille ventilen til det maksimale flow

3 Side 3 af 14 Frese SIGMA Compact DN15-DN5 Kontrol af dynamiske systemer Generelt kan flowet i et anlæg kontrolleres på to måder: direkte flowkontrol i en kreds måling af differenstrykket over en strengreguleringsventil eller en måleblænde. Direkte flowkontrol Kan for eksempel foretages med ultralydudstyr. Softwaren beregner flowet på baggrund af det målte flow og rørdiameteren. Ved brug af ultralydudstyr kræves det, at der er fri adgang til rørene, da sensorerne monteres direkte på disse. Frese SIGMA Compact-ventilen er udstyret med en differenstrykregulator, som begrænser og opretholder designflowet under varierende trykforhold. Brug den beskrevne fremgangsmåde til flowkontrol og optimering af driften. Når differenstrykket er verificeret, kan flowet registreres i henhold til flowgraferne. Måling af differenstryk Er den mest anvendte metode til flowkontrol af anlæg. Når man kender designflowet, kan ventilen indstilles vha. flowgraferne eller Frese-appen. Begge værktøjer viser det ønskede sætpunkt og minimale differenstryk for det fastsatte flow. Måling af differenstryk (Δp) over ventilen et gennem ventilen kan identificeres ved at måle differenstrykket (Δp) over ventilen. Hvis det målte differenstryk er over det ønskede minimale Δp for det pågældende sætpunkt, kan flowet aflæses på flowgrafen. Hvis det målte differenstryk er under det ønskede minimale Δp for det pågældende sætpunkt, kan flowet findes ved at bruge disse formler: beregning Q = kv Δp Q = m 3 /h Δp = Bar Q = kv 1 Δp Q = kv Δp 36 Q = Δp = kpa Q = Δp = kpa Måling af differenstryk (Δp) over ventilen

4 Side 4 af 14 Frese SIGMA Compact DN15-DN5 Anvendelsesdiagrammer Frese SIGMA Compact installeret i et kredsløb, der indeholder varme- og køleflader Anlægget indreguleres nemt ved at indstille pumpen til det ønskede differenstryk over den ventil, der er placeret længst væk fra pumpen, også kaldet den kritiske ventil (P+ til P-). Når det ønskede minimale differenstryk er opnået ved den kritiske ventil, er det nødvendige differenstryk opnået i resten af anlægget, som dermed er automatisk reguleret. Frese SIGMA Compact i injektionskredsløb Bemærk! Balancen styres af Frese SIGMA Compact-ventilerne, som er monteret i hver reguleringszone. Referenceventilerne på hovedstrengene er elimineret, selv ved større anlæg med langt flere delstrenge end vist i denne principskitse. Eksempel på flow for Frese SIGMA Compact, DN15 high Ønsket designflow 6, Det det ønskede designflow bruges som udgangspunkt til at finde den rette forindstilling (se grafen). 2. en for ventilen kan bestemmes vha. flowgrafen eller Frese-appen. Indstilling = 2,2 min. Δp,7 1,4 2,1 2,6 kpa, ,,278 1,222,1667,111, ,4 4 14, 2 15,4 3. På højre akse er det muligt at bestemme det ønskede minimale differenstryk fra pumpen. Ønsket minimalt differenstryk ca. 14,5 kpa. 14,

5 L2 L3 Technote Side 5 af 14 Frese SIGMA Compact DN15-DN5 Tekniske data Ventilhus, DN15-32 DN4-5: : Fjeder: Membran: O-ringe: Trykklasse: Maks. differenstryk: Temperaturområde: Afzinkningsbestandigt messing Duktilt jern PA6 (2 % glas) Rustfrit stål HNBR EPDM PN25 4 kpa -1 C til 12 C Rørsystemet skal udluftes grundigt for at undgå risiko for luftlommer. Glykolblandinger i enhver opløsning op til 5 % kan anvendes (både til ethylen og propylen). Anbefaling: Vandbehandling ifølge VDI 235. L1 Frese SIGMA Compact Dimension DN15 DN2 DN25 DN32 DN4 DN5 low,11 -,25,24 -,431,11 -,25 high,17 -,3,28 -,536,38 -,667,56-1,389,2-2,56,25-2,875 low high gpm low,18-3,96,38-6,82,17-3,96 high,26-4,75,45-8,5,6-1,57,88-22,1 3,17-32,58 3,96-45,57 Kvs (Low/High) m 3 /h 2,6/2,6 4,/4, 2.3/4.2 1,9 18, 2,3 L Dimension mm L L2 * L Vægt kg,5,6,7 1,4 3, 3,4 (*) Ventiler med aftap

6 Side 6 af 14 Frese SIGMA Compact DN15-DN5 Frese SIGMA Compact DN15 DN2 DN25 DN32 DN4 DN5 Low Low Low Trykudtag VVS nr High VVS nr High VVS nr High VVS nr VVS nr VVS nr VVS nr VVS nr VVS nr Low Low Low Trykudtag + Aftap VVS nr VVS nr High High VVS nr High VVS nr VVS nr VVS nr VVS nr Tilbehør Isolering - for anvendelse til varmeapplikationer Materiale: EPP, Maks. temperatur 12 C Dim. DN DN DN25L Tekst til tekniske specifikationer Ventilen skal være en dynamisk strengreguleringsventil med mulighed for forindstilling af flowet uden at afbryde driften. Ventilen skal indeholde trykudtag til måling af differenstryk. Ventilen skal kunne justeres vha. et låsbart håndtag til begrænsning af maksimalt flow. Kontrolenheden til forindstilling skal være trykuafhængig. Den dynamiske strengreguleringsventil skal indeholde en kombineret enhed med forindstilling og differenstrykregulator. Ventilhuset skal være af afzinkningsbestandigt messing til DN1-32 og duktilt jern til DN4-5. Ventilen skal have en fjeder af rustfrit stål, en membran af HNBR og O-ringe af EPDM. Ventilhuset skal være af trykklasse PN25 og kunne modstå 12 C. Ventilens gevind skal være i henhold til ISO 228. Ventilen skal være egnet til et maksimalt driftsdifferenstryk på 4 kpa (4 bar). Ventilen skal have en ekstern, justerbar, trinløs og analog forindstillingsskala fra minimalt til maksimalt flow. Ved afspærring i flowretningen, må ventilen højst have en lækrate på,1 % af det maksimale nominelle volumenflow og skal overholde EN1349 Klasse IV med maksimalt differenstryk på 1 bar.

7 Side 7 af 14 Frese SIGMA Compact DN15 Low Frese SIGMA Compact DN15-DN5,25 9,6 1,4 2,1 2,6 13,,222 8, ,8,167 6,139, ,9,83 3,56 2 1,2,28 1 1,,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 Frese SIGMA Compact DN15 High,333 12,6 1,4 2,1 2,6 17,,278 1, ,4, ,4,111 4,56 2,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 14, 14,

8 Side 8 af 14 Frese SIGMA Compact DN2 Low Frese SIGMA Compact DN15-DN5, ,4 3, 3,8 4, 15,, ,9,333 12, ,9,222 8,167 6, ,,56 2,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 9, Frese SIGMA Compact DN2 High, ,4 3, 3,8 4, 25, , ,.278 1,222 8, ,, ,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 16,

9 Side 9 af 14 Frese SIGMA Compact DN25 Low Frese SIGMA Compact DN15-DN ,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 Frese SIGMA Compact DN25 High ,5 1 1,5 2 2,5 3 3,

10 Side 1 af 14 Frese SIGMA Compact DN32 Frese SIGMA Compact DN15-DN5 1, ,4 5,9 8,7 1,9 21, 1, ,111, ,6,833 3, ,7,556 2,417 15, ,4,139 5,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 15, Frese SIGMA Compact DN4 2,222 1, ,1 1,5 14,9 18, 17, 1,667 1, ,6 1,111, ,1, ,,278 1,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 1,

11 Side 11 af 14 Frese SIGMA Compact DN5 Frese SIGMA Compact DN15-DN5 3,56 2, , 12,6 16,7 2,3 26, 2,5 9 2, , ,6 1, , , ,1,833 3, ,, ,,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

12 Side 12 af 14 Frese SIGMA Compact DN15-DN5 Indstilling og flow Frese SIGMA Compact DN15 low Frese SIGMA Compact DN15 high Frese SIGMA Compact DN2 low () () gpm () () gpm () () gpm,5 4,11,18 6,17,26 86,24,38,6 76,21,33 13,29,45 16,44,7,7 19,3,48 144,4,63 23,64 1,1,8 141,39,62 181,5,8 298,83 1,31,9 171,48,75 217,6,95 363,11 1,6 1, 2,56,88 25,69 1,1 425,118 1,87 1,1 228,63 1, 282,78 1,24 485,135 2,14 1,2 254,71 1,12 313,87 1,38 543,151 2,39 1,3 28,78 1,23 342,95 1,51 599,166 2,64 1,4 36,85 1,35 371,13 1,63 653,181 2,88 1,5 33,92 1,45 399,111 1,76 76,196 3,11 1,6 355,99 1,56 428,119 1,88 757,21 3,33 1,7 379,15 1,67 456,127 2,1 87,224 3,55 1,8 43,112 1,77 483,134 2,13 856,238 3,77 1,9 426,118 1,88 512,142 2,25 94,251 3,98 2, 45,125 1,98 54,15 2,38 95,264 4,18 2,1 474,132 2,9 569,158 2,5 995,276 4,38 2,2 497,138 2,19 598,166 2,63 14,289 4,58 2,3 521,145 2,3 627,174 2,76 183,31 4,77 2,4 545,151 2,4 657,182 2, ,312 4,95 2,5 569,158 2,51 687,191 3,2 1166,324 5,13 2,6 593,165 2,61 717,199 3,16 125,335 5,31 2,7 618,172 2,72 748,28 3, ,346 5,48 2,8 642,178 2,83 779,216 3, ,356 5,64 2,9 666,185 2,93 89,225 3, ,366 5,8 3, 69,192 3,4 84,233 3,7 135,375 5,94 3,1 714,198 3,14 87,242 3, ,384 6,8 3,2 737,25 3,25 9,25 3, ,392 6,22 3,3 761,211 3,35 928,258 4,9 1439,4 6,34 3,4 783,218 3,45 956,265 4, ,47 6,45 3,5 85,224 3,55 982,273 4, ,413 6,55 3,6 827,23 3,64 16,28 4,43 157,419 6,63 3,7 847,235 3,73 129,286 4, ,423 6,71 3,8 866,241 3,81 149,291 4, ,427 6,76 3,9 884,245 3,89 166,296 4, ,429 6,8 4, 9,25 3,96 18,3 4,75 155,431 6,82

13 Side 13 af 14 Frese SIGMA Compact DN15-DN5 Indstilling og flow Frese SIGMA Compact DN2 high Frese SIGMA Compact DN25 Low Frese SIGMA Compact DN25 High () () gpm gpm gpm,5 12,28,45 38,11,17 137,38,6,6 2,56,88 66,18,29 23,64 1,1,7 292,81 1,29 95,26,42 317,88 1,39,8 38,15 1,67 123,34,54 399,111 1,75,9 462,128 2,3 152,42,67 476,132 2,1 1, 54,15 2,38 18,5,79 55,153 2,42 1,1 614,171 2,7 28,58,92 621,173 2,73 1,2 684,19 3,1 235,65 1,4 69,192 3,4 1,3 751,29 3,31 263,73 1,16 758,21 3,34 1,4 815,226 3,59 289,8 1,27 824,229 3,63 1,5 876,243 3,86 316,88 1,39 89,247 3,92 1,6 935,26 4,12 341,95 1,5 955,265 4,2 1,7 991,275 4,36 367,12 1,62 12,283 4,49 1,8 146,291 4,61 392,19 1,72 186,32 4,78 1,9 199,35 4,84 416,116 1, ,32 5,8 2, 115,319 5,6 44,122 1,94 122,339 5,37 2,1 12,333 5,28 463,129 2,4 1288,358 5,67 2,2 1248,347 5,5 486,135 2, ,377 5,97 2,3 1296,36 5,7 59,141 2, ,396 6,28 2,4 1342,373 5,91 531,148 2, ,416 6,59 2,5 1387,385 6,11 553,154 2, ,435 6,9 2,6 1432,398 6,3 575,16 2, ,455 7,21 2,7 1475,41 6,49 596,166 2,62 171,475 7,53 2,8 1518,422 6,68 617,172 2, ,495 7,84 2,9 1559,433 6,87 639,177 2, ,514 8,15 3, 16,444 7,4 66,183 2,91 192,533 8,45 3,1 164,455 7,22 681,189 3, 1987,552 8,75 3,2 1678,466 7,39 73,195 3,1 252,57 9,4 3,3 1716,477 7,55 725,21 3, ,587 9,31 3,4 1752,487 7,71 748,28 3, ,64 9,57 3,5 1786,496 7,86 771,214 3, ,619 9,8 3,6 1819,55 8,1 794,221 3,5 2276,632 1,2 3,7 185,514 8,15 819,228 3, ,644 1,21 3,8 1879,522 8,27 845,235 3, ,654 1,36 3,9 196,529 8,39 872,242 3, ,662 1,49 4, 193,536 8,5 9,25 3,96 24,667 1,57

14 Side 14 af 14 Frese SIGMA Compact DN15-DN5 Indstilling og flow Frese SIGMA Compact DN32 Frese SIGMA Compact DN4 Frese SIGMA Compact DN5 () () gpm () () gpm () () gpm,5 2,56,88 719,2 3,17 9,25 3,96,6 35,97 1,54 9,25 3,96 186,32 4,78,7 5,139 2,2 178,299 4,75 128,356 5,63,8 651,181 2, ,348 5, ,411 6,52,9 81,222 3, ,396 6, ,469 7,43 1, 95,264 4,18 16,444 7,4 19,528 8,37 1,1 199,35 4, ,492 7,8 2117,588 9,32 1,2 1247,346 5, ,54 8, ,649 1,29 1,3 1395,387 6, ,588 9, ,712 11,28 1,4 1541,428 6, ,635 1,7 2789,775 12,28 1,5 1687,469 7, ,684 1,83 319,839 13,29 1,6 1832,59 8,6 2635,732 11,6 3251,93 14,31 1,7 1976,549 8,7 2811,781 12, ,968 15,34 1,8 2118,588 9, ,83 13, ,34 16,38 1,9 226,628 9, ,88 13, ,1 17,43 2, 24,667 1,57 335,931 14, ,167 18,49 2,1 2539,75 11, ,982 15, ,234 19,56 2,2 2677,744 11, ,33 16, ,32 2,64 2,3 2814,782 12, ,86 17, ,371 21,73 2,4 295,819 12, ,139 18, ,441 22,84 2,5 384,857 13, ,193 18, ,512 23,96 2,6 3217,894 14, ,248 19, ,584 25,1 2,7 335,93 14, ,33 2, ,657 26,27 2,8 3481,967 15, ,359 21, ,733 27,46 2, ,3 15, ,415 22, ,81 28,68 3, 374 1,39 16, ,472 23, ,889 29,94 3, ,75 17, ,53 24, ,971 31,23 3, ,11 17, ,588 25, ,55 32,57 3, ,145 18, ,646 26, ,142 33,96 3, ,18 18, ,75 27,2 84 2,233 35,4 3, ,215 19, ,763 27, ,328 36,9 3,6 45 1,25 19, ,822 28, ,427 38,47 3, ,285 2, ,881 29, ,531 4,12 3, ,319 2, ,94 3, ,64 41,84 3, ,354 21, ,998 31, ,754 43,66 4, 5 1,389 22,1 74 2,56 32, ,875 45,57 Frese A/S påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Frese A/S tager forbehold for ændringer i produktsortimentet uden forudgående advarsel, herunder allerede bestilte produkter, såfremt dette ikke påvirker eksisterende produktspecifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører Frese A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Frese A/S Sorøvej 8 DK-42 Slagelse Tlf.: Fax:

Technote. Frese S - dynamisk strengreguleringsventil. Anvendelse. Fordele. Funktioner. www.frese.eu

Technote. Frese S - dynamisk strengreguleringsventil. Anvendelse. Fordele. Funktioner. www.frese.eu Side 1 af 13 Anvendelse anvendes i varme- og køleanlæg hvor der skal distribueres vand i forskellige områder af systemet. Den dynamiske strengreguleringsventil sikrer en let og stabil indregulering af

Læs mere

Technote. Frese SIGMA Compact dynamisk strengreguleringsventil. Beskrivelse. Anvendelse. Drift. Fordele. Funktioner. www.frese.eu

Technote. Frese SIGMA Compact dynamisk strengreguleringsventil. Beskrivelse. Anvendelse. Drift. Fordele. Funktioner. www.frese.eu Side 1 af 13 Beskrivelse er en eksternt justerbar, dynamisk strengreguleringsventil, som sikrer enkel, præcis og pålidelig flowbegrænsning og afspærring i varme- og køleanlæg. Anvendelse kan bruges i varme-

Læs mere

Technote. Frese S - Dynamisk strengreguleringsventil. Anvendelse. Funktioner. Fordele.

Technote. Frese S - Dynamisk strengreguleringsventil. Anvendelse. Funktioner. Fordele. Side 1 af 13 Anvendelse anvendes i varme- og køleanlæg hvor der skal distribueres vand i forskellige områder af systemet. Den dynamiske strengreguleringsventil sikrer en let og stabil indregulering af

Læs mere

Technote. Frese ALPHA indsatse. Anvendelse. Funktioner. Fordele.

Technote. Frese ALPHA indsatse. Anvendelse. Funktioner. Fordele. Side 1 af 7 Anvendelse bruges i varme- og køleanlæg til fordeling af flowet til flere dele af anlægget. Den dynamiske strengreguleringsventil sikrer en nem og pålidelig regulering af anlægget uanset varierende

Læs mere

Technote. Frese OPTIMA Compact DN10-DN50 - trykuafhængig strengregulerings- og motorventil. Applikation. Funktioner. Fordele.

Technote. Frese OPTIMA Compact DN10-DN50 - trykuafhængig strengregulerings- og motorventil. Applikation. Funktioner. Fordele. Side af 5 Frese OPTIMA Compact DN-DN5 Applikation Frese OPTIMA Compact trykuafhængig strengreguleringsog motorventil med indbygget max begrænsning. OPTIMA Compact anvendes i varme- og køleanlæg i applikationer

Læs mere

Technote. Frese OPTIMA Compact - trykuafhængig strengregulerings- og motorventil. Applikation. Funktioner. Fordele.

Technote. Frese OPTIMA Compact - trykuafhængig strengregulerings- og motorventil. Applikation. Funktioner. Fordele. Side af Applikation trykuafhængig strengreguleringsog motorventil med indbygget max begrænsning. OPTIMA Compact anvendes i varme- og køleanlæg i applikationer med fan coil units, airconditionanlæg samt

Læs mere

Technote. Frese OPTIMA Compact DN10-DN50 - trykuafhængig strengregulerings- og motorventil. Applikation. Funktioner. Fordele.

Technote. Frese OPTIMA Compact DN10-DN50 - trykuafhængig strengregulerings- og motorventil. Applikation. Funktioner. Fordele. Side af Frese OPTIMA Compact DN-DN5 Applikation Frese OPTIMA Compact trykuafhængig strengreguleringsog motorventil med indbygget max begrænsning. OPTIMA Compact anvendes i varme- og køleanlæg i applikationer

Læs mere

Technote. Frese OPTIMIZER - trykuafhængig indregulerings- og styregruppe for 4-rørssystemer. Anvendelse. Funktioner. Fordele.

Technote. Frese OPTIMIZER - trykuafhængig indregulerings- og styregruppe for 4-rørssystemer. Anvendelse. Funktioner. Fordele. Side 1 af 6 Anvendelse -regulatoren danner sammen med det tilhørende hydrauliksystem en komplet trykuafhængig motorventilgruppe til effektiv og energibesparende enkeltrums- eller centralreguleret energistyring

Læs mere

Technote. Frese EVA - on/off-kontrol og automatisk reguleringsventil. Anvendelse. Fordele. Funktioner.

Technote. Frese EVA - on/off-kontrol og automatisk reguleringsventil. Anvendelse. Fordele. Funktioner. Side 1 af 7 Anvendelse er fremstillet specielt til regulering af varme- og køleanlæg i applikationer med fan coil units. Med den simple on/off-regulering kan ventilen benyttes i mange forskellige applikationer,

Læs mere

Technote. Frese OPTIMIZER - trykuafhængig indregulerings- og styregruppe for 4-rørssystemer. Anvendelse. Funktioner. Fordele.

Technote. Frese OPTIMIZER - trykuafhængig indregulerings- og styregruppe for 4-rørssystemer. Anvendelse. Funktioner. Fordele. DK DEC 15 Side 1 af 7 Anvendelse -regulatoren danner sammen med det tilhørende hydrauliksystem en komplet trykuafhængig motorventilgruppe til effektiv og energibesparende enkeltrums- eller centralreguleret

Læs mere

Indregulering og kontrol. Frese SIGMA Compact. Dynamisk strengreguleringsventil

Indregulering og kontrol. Frese SIGMA Compact. Dynamisk strengreguleringsventil Indregulering og kontrol Frese SIGMA Compact Dynamisk strengreguleringsventil Indregulering og kontrol Frese SIGMA Compact Frese Innovative løsninger fra Frese regulerer globale HVACanlæg præcist og effektivt.

Læs mere

Indregulering og kontrol. Frese PV Compact. Differenstrykregulator

Indregulering og kontrol. Frese PV Compact. Differenstrykregulator Indregulering og kontrol Frese PV Compact Differenstrykregulator Indregulering og kontrol Frese PV Compact Differenstrykregulering Frese Innovative løsninger fra Frese regulerer globale HVACanlæg præcist

Læs mere

Indregulering og kontrol. Frese ALPHA. Dynamisk indreguleringsventil

Indregulering og kontrol. Frese ALPHA. Dynamisk indreguleringsventil Indregulering og kontrol Frese ALPHA Dynamisk indreguleringsventil Indregulering og kontrol Frese ALPHA Frese Innovative løsninger fra Frese regulerer globale HVACanlæg præcist og effektivt. Vores produkter

Læs mere

Indregulering og kontrol. Frese OPTIMA Compact. Trykuafhængig indregulerings- og motorventil

Indregulering og kontrol. Frese OPTIMA Compact. Trykuafhængig indregulerings- og motorventil Indregulering og kontrol Frese OPTIMA Compact Trykuafhængig indregulerings- og motorventil Indregulering og kontrol Frese OPTIMA Compact Frese Innovative løsninger fra Frese regulerer globale HVACanlæg

Læs mere

Indsatskatalog - Dynamiske strengreguleringsventiler Side1af6

Indsatskatalog - Dynamiske strengreguleringsventiler Side1af6 Side1af6 Anvendelse Freses indsatser er specielt designet og fremstillet til automatisk regulering af varmeog kølekredsløb. De er en integreret del af Freses automatiske reguleringsventiler. Den dynamiske

Læs mere

Technote. Frese ALPHA dynamisk strengreguleringsventil. Anvendelse. Fordele. Funktioner.

Technote. Frese ALPHA dynamisk strengreguleringsventil. Anvendelse. Fordele. Funktioner. Side 1 af 6 Anvendelse Frese APHA ventilerne er designet og fremstillet specifikt til dynamisk regulering af varme- og køleanlæg. Anden generation af Frese APHA indsatserne er en integreret del af Frese

Læs mere

9525 Statisk ON/OFF Terminal Ventil

9525 Statisk ON/OFF Terminal Ventil SAV-DANMARK A/S Paul Bergsøes vej 8, 2600 Glostrup Tlf +45 44 48 42 00 Fax +45 44 48 9 37 E-mail sav@sav.dk 9525 Statisk ON/OFF Terminal Ventil Tekniske data Statisk terminal ventil ON/OFF i afzinkningsbestandig

Læs mere

Indreguleringsguide - dynamiske ventiler

Indreguleringsguide - dynamiske ventiler www.frese.eu Indreguleringsguide - dynamiske ventiler INDREGULERING Forindstil blot vandmængden... Ventilerne finder selv den hydrauliske balance uafhængigt af skiftende trykforhold i anlægget: Frese OPTIMA

Læs mere

Technote. CirCon/TemCon - termostatiske brugsvandsventiler. Anvendelse. Fordele. Funktioner. www.frese.eu

Technote. CirCon/TemCon - termostatiske brugsvandsventiler. Anvendelse. Fordele. Funktioner. www.frese.eu Side 1 af 8 Anvendelse CirCon og TemCon er reguleringsventiler til varmt brugsvandsanlæg med cirkulation. Ventilerne regulerer automatisk temperaturen på det cirkulationsvand, som gennemstrømmer dem. Derved

Læs mere

STAD-C. Indreguleringsventiler DN 15-50

STAD-C. Indreguleringsventiler DN 15-50 STAD-C Indreguleringsventiler DN 15-50 IMI TA / Indreguleringsventiler / STAD-C STAD-C Indreguleringsventilen STAD-C er specialudviklet til brug i vandbårne køleanlæg. STAD-C med de pålidelige hydroniske

Læs mere

Technote. CirCon + /TemCon + - Termostatiske brugsvandsventiler. Anvendelse. Fordele. www.frese.eu

Technote. CirCon + /TemCon + - Termostatiske brugsvandsventiler. Anvendelse. Fordele. www.frese.eu Technote Side 1 af 8 Anvendelse CirCon + og TemCon + er reguleringsventiler til varmt brugsvandsanlæg med cirkulation. Ventilerne regulerer automatisk temperaturen på det cirkulationsvand, som gennemstrømmer

Læs mere

BROEN BALLOREX Dynamic R E ADY STEADY GO! Dynamiske Strengreguleringsventiler

BROEN BALLOREX Dynamic R E ADY STEADY GO! Dynamiske Strengreguleringsventiler BROEN BALLOREX Dynamic R E ADY STEADY GO! Dynamiske Strengreguleringsventiler BROEN A/S Skovvej 30 DK-5610 Assens +45 6471 2095 sales@ballorex.com www.broen.com Fordelene ved BROEN BALLOREX Dynamic Direkte

Læs mere

Precision made easy. Ballorex Vario. Statisk strengreguleringsventil

Precision made easy. Ballorex Vario. Statisk strengreguleringsventil Precision made easy Ballorex Vario Statisk strengreguleringsventil Effektiv indregulering af varme- og kølesystemer Precision made easy Ballorex Vario er en statisk strengreguleringsventil med variabel

Læs mere

TA-PILOT-R. Differenstrykregulatorer Pilotstyret differenstrykregulator med justerbart set punkt

TA-PILOT-R. Differenstrykregulatorer Pilotstyret differenstrykregulator med justerbart set punkt TA-PILOT-R Differenstrykregulatorer Pilotstyret differenstrykregulator med justerbart set punkt IMI TA / Differenstrykregulatorer / TA-PILOT-R TA-PILOT-R TA-PILOT-R er en højtydende differenstrykregulator

Læs mere

DA 50. Differenstrykregulatorer Differenstrykregulator med justerbar indstillingsværdi DN 32-50

DA 50. Differenstrykregulatorer Differenstrykregulator med justerbar indstillingsværdi DN 32-50 DA 50 Differenstrykregulatorer Differenstrykregulator med justerbar indstillingsværdi DN 32-50 IMI TA / Differenstrykregulatorer / DA 50 DA 50 Denne differenstrykregulator er beregnet til varme- og køleanlæg

Læs mere

STAD-D. Balanceringsventiler Balanceringsventil til brugsvandsanlæg,

STAD-D. Balanceringsventiler Balanceringsventil til brugsvandsanlæg, STAD-D Balanceringsventiler Balanceringsventil til brugsvandsanlæg, DN 15-50 IMI TA / Balanceringsventiler / STAD-D STAD-D Manuel balanceringsventil STAD-D med adskillige hydroniske funktioner. Den er

Læs mere

Manuel indreguleringsventil MSV-BD LENO

Manuel indreguleringsventil MSV-BD LENO Beskrivelse/anvendelse MSV-BD LENO er seneste generation manuel ventil til indregulering af varme-, køle- og brugsvandsanlæg. MSV-BD LENO er en kombineret indreguleringsog afspærringsventil med en række

Læs mere

TBV-C. Kombinerede regulerings- og balanceringsventiler til små terminalunits Terminalventil til ON/OFF-regulering

TBV-C. Kombinerede regulerings- og balanceringsventiler til små terminalunits Terminalventil til ON/OFF-regulering TBV-C Kombinerede regulerings- og balanceringsventiler til små terminalunits Terminalventil til ON/OFF-regulering IMI TA / Reguleringsventiler / TBV-C TBV-C TBV-C er konstrueret til brug på terminalunits

Læs mere

TA-COMPACT-P. Kombinerede regulerings- og balanceringsventiler til små terminalunits Trykuafhængig balancerings- og reguleringsventil (PIBCV)

TA-COMPACT-P. Kombinerede regulerings- og balanceringsventiler til små terminalunits Trykuafhængig balancerings- og reguleringsventil (PIBCV) Kombinerede regulerings- og balanceringsventiler til små terminalunits Trykuafhængig balancerings- og reguleringsventil (PIBCV) IMI TA / Reguleringsventiler / Den trykuafhængig balancerings- og reguleringsventil

Læs mere

TA-Therm-D. Cirkulationsventiler Termostatisk cirkulationsventil

TA-Therm-D. Cirkulationsventiler Termostatisk cirkulationsventil TA-Therm-D Cirkulationsventiler Termostatisk cirkulationsventil IMI TA / Brugsvand / TA-Therm-D TA-Therm-D Denne termostatventil for automatisk indregulering af varmtvandssystemer i boliger har en trinløs

Læs mere

STAD-R. Indreguleringsventiler DN med reduceret Kv

STAD-R. Indreguleringsventiler DN med reduceret Kv STAD-R Indreguleringsventiler DN 15-25 med reduceret Kv IMI TA / Indreguleringsventiler / STAD-R STAD-R Manuel indreguleringsventil STAD-R med reduceret Kv værdier, som er yderst velegnet til brug i vandbårne

Læs mere

FIVC Strengreguleringsventiler

FIVC Strengreguleringsventiler FIVC Strengreguleringsventiler DZR Messing - PN 25 - ISO 228 Tekniske data Vigtigste funktioner og materialer ABS (håndhjul, hvid farve) DZR - afzinkningsfri messing (EN 12165 - CW602N) Tilslutning til

Læs mere

Dynamic Valve type RA-DV dynamisk radiatorventil

Dynamic Valve type RA-DV dynamisk radiatorventil Dynamic Valve type RA-DV dynamisk radiatorventil Anvendelse RA-DV ligeløb RA-DV er en serie trykuafhængige radiatorventiler, der er udviklet til brug i 2-rørs varmesystemer sammen med alle typer termostatfølere

Læs mere

Automatisk flowbegrænser og reguleringsventil AB-QM

Automatisk flowbegrænser og reguleringsventil AB-QM Automatisk flowbegrænser og reguleringsventil AB-QM Anvendelse DN 10-32 DN 40/50 DN 65-100 AB-QM er en trykuafhængig flowbegrænser og reguleringsventil. Ventilen kan anvendes særskilt som automatisk flowbegrænser

Læs mere

MANUELLE INDREGULERINGSVENTILER

MANUELLE INDREGULERINGSVENTILER MANUEE SVENTIER SVENTI Manuel indreguleringsventil STAD med adskillige hydroniske funktioner. Den er yderst velegnet til brug i vandbårne varme- og køleanlæg, samt i brugsvandsanlæg. ÅNDJU Den indstillede

Læs mere

TA-Mini-Fast-Fit. Præfabrikerede units Præfabrikerede løsninger til små terminalunits

TA-Mini-Fast-Fit. Præfabrikerede units Præfabrikerede løsninger til små terminalunits TA-Mini-Fast-Fit Præfabrikerede units Præfabrikerede løsninger til små terminalunits IMI TA / Reguleringsventiler / TA-Mini-Fast-Fit TA-Mini-Fast-Fit Kompakt trykuafhængig løsning til modulerende eller

Læs mere

Automatisk flowbegrænser AB-QM

Automatisk flowbegrænser AB-QM Automatisk flowbegrænser AB-QM Anvendelse AB-QM er en ny ventil med dobbeltfunktion. Ventilen kan anvendes særskilt som automatisk flowbegrænser eller som kombineret flowbegrænser og reguleringsventil

Læs mere

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling Datablad Differenstrykregulator (PN 25) AVP s- og smontering, justerbar indstilling Beskrivelse Regulatoren er en selvvirkende differenstrykregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren lukker

Læs mere

Differenstrykregulator (PN 16) AVPL returmontering, justerbar indstilling

Differenstrykregulator (PN 16) AVPL returmontering, justerbar indstilling Datablad Differenstrykregulator (PN 16) AVPL returmontering, justerbar indstilling Beskrivelse Den kan bruges på den primære side af husunderstationer til mindre systemer som etog to-familiehuse. Regulatoren

Læs mere

Automatisk flowbegrænser Cocon QTZ. Dynamisk flowbegrænsning af varme- og kølesystemer

Automatisk flowbegrænser Cocon QTZ. Dynamisk flowbegrænsning af varme- og kølesystemer Dynamisk flowbegrænsning af varme- og kølesystemer Anvendelse Ventilen anvendes til nøjagtig hydraulisk balancering og temperaturregulering af fancoils, kølelofter, ventilationsanlæg, varmeventilatorer,

Læs mere

TA-PICL. Præfabrikerede units Trykuafhængig shunt

TA-PICL. Præfabrikerede units Trykuafhængig shunt TA-PICL Præfabrikerede units Trykuafhængig shunt IMI TA / Reguleringsventiler / TA-PICL TA-PICL TA-PICL er en 2-vejs shuntgruppe til regulering af fremløbstemperatur. TA-PICL er uafhængig af kredsens tilgængelige

Læs mere

Differenstrykregulator (PN 16) AVP AVP-F

Differenstrykregulator (PN 16) AVP AVP-F Datablad Differenstrykregulator (PN 16) AVP AVP-F fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling montering i returledning, fast indstilling Beskrivelse Regulatoren har en reguleringsventil, en

Læs mere

Precision made easy. Ballorex Delta. Differenstrykregulator

Precision made easy. Ballorex Delta. Differenstrykregulator Precision made easy Ballorex Delta Differenstrykregulator Konstant differenstryk giver perfekt indregulering Precision made easy Ballorex Delta er en differenstrykregulator, som anvendes i varme- eller

Læs mere

Ballorex DP 6.1 Indledning

Ballorex DP 6.1 Indledning 6.1 Indledning Differenstrykregulator (DPCV) DN 15 - DN 50 1/2" - 2" 6.1.1 beskrivelse er en differenstrykregulator, der kan anvendes i vandbårne varme- og kølesystemer, hvor der kræves et konstant differenstryk

Læs mere

STAD. Indreguleringsventiler DN 15-50

STAD. Indreguleringsventiler DN 15-50 STAD Indreguleringsventiler DN 15-50 IMI TA / Indreguleringsventiler / STAD STAD Manuel indreguleringsventil STAD med adskillige hydroniske funktioner. Den er yderst velegnet til brug i vandbårne varme-

Læs mere

TA-Therm. Cirkulationsventiler Termostatisk cirkulationsventil

TA-Therm. Cirkulationsventiler Termostatisk cirkulationsventil TA-Therm Cirkulationsventiler Termostatisk cirkulationsventil IMI HEIMEIER / Brugsvand / TA-Therm TA-Therm Denne termostatventil for automatisk indregulering af varmtvandssystemer i boliger har en trinløs

Læs mere

FHM-C1 Kompakt blandeshunt til gulvvarme

FHM-C1 Kompakt blandeshunt til gulvvarme FHM-C1 Kompakt blandeshunt til gulvvarme Anvendelse Den kompakte gulvvarmeshunt fra Danfoss anvendes til regulering af flow og fremløbstemperatur i vandbårne gulvvarmesystemer. Det kompakte, fleksible

Læs mere

Kombineret automatisk indreguleringsventil AB-PM ventil DN 15-25, PN 16

Kombineret automatisk indreguleringsventil AB-PM ventil DN 15-25, PN 16 Datablad Kombineret automatisk indreguleringsventil AB-PM ventil DN 15-25, PN 16 Beskrivelse AB-PM er en kombineret automatisk indreguleringsventil. Den indeholder tre funktioner i et kompakt ventilhus:

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Så let som at stille et ur. AB-QM Perfekt flowbegrænser og regulering i én ventil

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Så let som at stille et ur. AB-QM Perfekt flowbegrænser og regulering i én ventil MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Så let som at stille et ur Perfekt flowbegrænser og regulering i én ventil Søger du altid efter den perfekte løsning? Den perfekte drift? Den perfekte installation? Ganske

Læs mere

FIND FLERE OPLYSNINGER PÅ Indreguleringsventiler Automatiske indreguleringsventiler

FIND FLERE OPLYSNINGER PÅ Indreguleringsventiler Automatiske indreguleringsventiler FIND FLERE OPLYSNINGER PÅ www.danfoss.dk Indreguleringsventiler Automatiske indreguleringsventiler Automatiske indreguleringsventiler Anlægstype/valg af ventil Sådan vælges den rigtige strengventil.........

Læs mere

TA-COMPACT-DP. balanceringsventiler Til små trykuafhængige kredse

TA-COMPACT-DP. balanceringsventiler Til små trykuafhængige kredse TA-COMPACT-DP Kombinerede differenstrykregulatorer, regulerings- og balanceringsventiler Til små trykuafhængige kredse IMI TA / Differenstrykregulatorer / TA-COMPACT-DP TA-COMPACT-DP TA-COMPACT-DP er den

Læs mere

STAF, STAF-SG. Balanceringsventiler PN 16 og PN 25 DN

STAF, STAF-SG. Balanceringsventiler PN 16 og PN 25 DN STAF, STAF-SG Balanceringsventiler PN 16 og PN 25 DN 20-400 IMI TA / Balanceringsventiler / STAF, STAF-SG STAF, STAF-SG En manuel balanceringsventil af støbejern (STAF) og sejjern (STAF-SG) med flanger,

Læs mere

Kompakt shunte til gulvvarme FHM-Cx

Kompakt shunte til gulvvarme FHM-Cx Datablad Anvendelse Fig. 1: Kompakt shunt FHM-C5 (UPS-pumpe) Fig. 2: Kompakt shunt FHM-C6 (UPS-pumpe) Fig. 3: Kompakt shunt FHM-C7 (Alpha2-pumpe) Fig. 4: Kompakt shunt FHM-C8/C9 (Alpha2-pumpe) De kompakte

Læs mere

Manifold FHD anvendes til varmeregulering i gulvvarmesystemer.

Manifold FHD anvendes til varmeregulering i gulvvarmesystemer. DATABLAD Gulvvarmemanifold FHD Anvendelse Manifold FHD anvendes til varmeregulering i gulvvarmesystemer. Hver enkelt slange i gulvvarmesystemet er forbundet til manifolden hvilket gør det muligt at regulere

Læs mere

Differenstrykregulator AFP / VFG 2 (VFG 21)

Differenstrykregulator AFP / VFG 2 (VFG 21) Differenstrykregulator AFP / VFG 2 (VFG 21) Beskrivelse AFP VFG2 (VFG 21) er en selvvirkende differenstrykregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren lukker ved stigende differenstryk. Regulatoren

Læs mere

Manuel indreguleringsventil MSV-C

Manuel indreguleringsventil MSV-C Manuel indreguleringsventil MSV-C Anvendelse MSV-C er en kombineret manuel indregulerings-, måle- og afspærringsventil. Den anvendes i brugsvandsanlæg, i køle-, varme- og fjernvarmeanlæg til indregulering

Læs mere

Gulvvarmemanifold FHF

Gulvvarmemanifold FHF Da t a b l a d Gulvvarmemanifold FHF Anvendelse Manifold FHF anvendes til varmeregulering i gulvvarmesystemer. Hver enkelt slange i gulvvarmesystemet er forbundet til manifolden, hvilket gør det muligt

Læs mere

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING Akvaheat AH26P-MC Installations- og betjeningsvejledning 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse og overholde instruktionerne

Læs mere

STAP. Differenstrykregulatorer DN 15-50, justerbart differenstryk og afspærringsfunktion

STAP. Differenstrykregulatorer DN 15-50, justerbart differenstryk og afspærringsfunktion Differenstrykregulatorer DN 15-50, justerbart differenstryk og afspærringsfunktion IMI TA / Differenstrykregulatorer / er en selvvirkende diff erenstrykregulator, som holder et ønsket differenstryk stabilt.

Læs mere

2-vejs ventiler VM 2, VB 2

2-vejs ventiler VM 2, VB 2 Datablad 2-vejs ventiler VM 2, VB 2 Beskrivelse/ anvendelsesformål VM 2 VB 2 Ventilerne VM 2 og VB 2 med splitkarakteristik er udviklet til lang og problemfri ydelse under de mest krævende forhold i systemer

Læs mere

BALLOREX Venturi 4.1 Indledning

BALLOREX Venturi 4.1 Indledning 4.1 Indledning 4.1.1 Indregulering af varme- og kølesystemer BROEN er en serie af statiske strengreguleringsventiler til indregulering af vandbaserede varme- og kølesystemer, for at sikre hydraulisk balance

Læs mere

STAG. Indreguleringsventiler DN med sporender

STAG. Indreguleringsventiler DN med sporender STAG Indreguleringsventiler DN 65-300 med sporender IMI TA / Indreguleringsventiler / STAG STAG En indreguleringsventil af sejjern med sporender med adskillige hydroniske funktioner. Den er yderst velegnet

Læs mere

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling Datablad Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling Beskrivelse AVP(-F) er en selvvirkende differenstrykregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren

Læs mere

Differenstrykregulator PN25 med flowbegrænsning

Differenstrykregulator PN25 med flowbegrænsning OEM Differenstrykregulator PN25 med flowbegrænsning VSG519... Støbegods GJS-400-15 DN15... DN50 k vs 2,5...32 m 3 /h Differenstrykindstillinger Fast: VSG519D..., VSG519E... Justerbar: VSG519K..., VSG519L...

Læs mere

Sædeventiler (PN 16) VRB 2 2-vejs, indvendigt og udvendigt gevind VRB 3 3-vejs, indvendigt og udvendigt gevind

Sædeventiler (PN 16) VRB 2 2-vejs, indvendigt og udvendigt gevind VRB 3 3-vejs, indvendigt og udvendigt gevind Datablad Sædeventiler (PN 16) VRB 2 2-vejs, indvendigt og udvendigt gevind VRB 3 3-vejs, indvendigt og udvendigt gevind Beskrivelse VRB 2 og VRB 3 sikrer god kvalitet og lavt omkostningsniveau i varme-,

Læs mere

TRV-2, TRV-2S. Radiatorventiler Med forindstilling

TRV-2, TRV-2S. Radiatorventiler Med forindstilling TRV-2, TRV-2S Radiatorventiler Med forindstilling IMI HEIMEIER / Termostater og radiatorventiler / TRV-2, TRV-2S TRV-2, TRV-2S Dette er en ekstremt fl eksibel og yderst robust termostatventil, som hovedsageligt

Læs mere

Automatiske indreguleringsventiler ASV

Automatiske indreguleringsventiler ASV Anvendelse ASV-I ASV-M ASV-PV / ASV-PV Plus ASV automatiske indreguleringsventiler anvendes i varme- og køleanlæg, hvor der ønskes et konstant differenstryk og /eller en begrænset vandmængde til zoner

Læs mere

Termostatisk element RAVV - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16)

Termostatisk element RAVV - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) Beskrivelse RAVV kan kombineres med 2-vejs ventiler RAV/8, VMT/8 eller VMA. Temperaturregulatoren lukker ved stigende følertemperatur. Der

Læs mere

Technote. Frese OPTIMA Compact aktuatorer DN10-DN32. Anvendelse. Funktioner termiske aktuatorer. Funktioner motoriske aktuatorer.

Technote. Frese OPTIMA Compact aktuatorer DN10-DN32. Anvendelse. Funktioner termiske aktuatorer. Funktioner motoriske aktuatorer. Side 1 af 6 Anvendelse Proportional 0-10V, 3-punkt modulerende eller on/off kontrol af Frese OPTIMA Compact ventiler i varme-, køle-, ventilations- og aircondition anlæg. Aktuatoren kan monteres på ventilen

Læs mere

Technote. Frese OPTIMA Compact aktuatorer DN10-DN32. Anvendelse. Funktioner termiske aktuatorer. Funktioner motoriske aktuatorer.

Technote. Frese OPTIMA Compact aktuatorer DN10-DN32. Anvendelse. Funktioner termiske aktuatorer. Funktioner motoriske aktuatorer. Side 1 af 6 Anvendelse Proportional 0-10V, 3-punkt modulerende eller on/off kontrol af Frese OPTIMA Compact ventiler i varme-, køle-, ventilations- og aircondition anlæg. Aktuatoren kan monteres på ventilen

Læs mere

INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT

INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT DK.TBPA5.111 INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT 1. Generelt Når der benyttes varmebatterier uden frostsprængningsbeskyttelse, skal man have en cirkulationspumpe i batterikredsen

Læs mere

Flowregulator med integreret reguleringsventil AVQM (PN 16) retur- og fremløbsmontering

Flowregulator med integreret reguleringsventil AVQM (PN 16) retur- og fremløbsmontering Datablad Flowregulator med integreret reguleringsventil AVQM (PN 16) retur- og fremløbsmontering Beskrivelse AVQM anvendes sammen med Danfoss elektriske motorer: - AMV 150 1) - AMV(E) 10 1) / AMV(E) 20

Læs mere

Trykuafhængig reguleringsventil med integreret flowbegrænser AVQM (PN 16) - retur- og fremløbsmontering

Trykuafhængig reguleringsventil med integreret flowbegrænser AVQM (PN 16) - retur- og fremløbsmontering Datablad Trykuafhængig reguleringsventil med integreret flowbegrænser AVQM (PN 16) - retur- og fremløbsmontering Beskrivelse Regulatorer anvendes sammen med Danfoss elektriske motorer: AMV 0 1) AMV(E)

Læs mere

Differenstrykaflastningsregulator AVPA (PN 16)

Differenstrykaflastningsregulator AVPA (PN 16) Datablad Differenstrykaflastningsregulator AVPA (PN 16) Beskrivelse Regulatoren er en selvvirkende differenstrykaflastningsregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren er normalt lukket og

Læs mere

Type-oversigt. 6 vejs reguleringsventil med indvendig gevind.

Type-oversigt. 6 vejs reguleringsventil med indvendig gevind. R3015-..-..-2 / R3020-..-..-2 6 vejs reguleringsventil med indvendig gevind. To-sekvens regulering (køle/varme) Med 90 drejemotor Omskiftning eller regulering af koldt og varmt vand til samme flade. Type-oversigt

Læs mere

AkvaHeat AH26P-MCI26H

AkvaHeat AH26P-MCI26H AkvaHeat AH26P-MCI26H AKVAHEAT AH26P-MCI26H/INSTALLATIONSVEJLEDNING/NEOTHERM / 04 206 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse

Læs mere

Armatec reduktionsventil Reduktionsventil G4

Armatec reduktionsventil Reduktionsventil G4 Dimensionsområde PN Temperaturområde Materialer DN 15 - DN 150, 1/2" - 2" 16/64 Max. 400 C Støbejern Bronze Stål Anvendelse Type G4 er specielt egnet til damp, luft og gasser. Kvalitetssikring Alle ventiler

Læs mere

Temperaturregulator AVTB (PN 16)

Temperaturregulator AVTB (PN 16) Datablad Temperaturregulator AVTB (PN 16) Beskrivelse AVTB er en selvvirkende temperaturregulator, der bruges til at regulere vandtemperaturen i varmtvandsbeholdere, varmevekslere, olieforvarmere osv.

Læs mere

Sædeventil (PN 16) VFM 2 2 vejs, flange

Sædeventil (PN 16) VFM 2 2 vejs, flange Datablad Sædeventil (PN 16) VFM 2 2 vejs, flange Beskrivelse Funktioner: Logaritmisk karakteristik. Reguleringsområde >100:1 Trykaflastet kegle Ventil til varme- og fjernvarmeanlæg samt kølesystemer. Hoveddata:

Læs mere

2- og 3-vejs reguleringsventiler VRBZ

2- og 3-vejs reguleringsventiler VRBZ 2- og 3-vejs reguleringsventiler VRBZ Beskrivelse/Anvendelse * Slutmuffe og slutprop som tilbehør VRBZ 3 udv. VRBZ 3 & VRBZ 2* indv. VRBZ 2* udv. VRBZ er en reguleringsventil, der sikrer god kvalitet med

Læs mere

Kompakte shunts til gulvvarme, FHM-C

Kompakte shunts til gulvvarme, FHM-C Datablad Kompakte shunts til gulvvarme, FHM-C Anvendelse Kompakt shunt FHM-C1 ( Alpha+ pumpe) Kompakt shunt FHM-C/ FHM-C (Alpha+ pumpe) Kompakt shunt FHM-C7 (Alpha pumpe) Kompakt shunt FHM-C8/C9 (Alpha

Læs mere

FLOWRETT, TA-UNI. Ventilsystemer Til 1-strengsanlæg

FLOWRETT, TA-UNI. Ventilsystemer Til 1-strengsanlæg FLOWRETT, TA-UNI Ventilsystemer Til 1-strengsanlæg IMI HEIMEIER / Termostater og radiatorventiler / FLOWRETT, TA-UNI FLOWRETT, TA-UNI Dette ventilsystem passer til de fl este radiatorer på markedet og

Læs mere

Temperaturstyret vandventil FJVA

Temperaturstyret vandventil FJVA Datablad Temperaturstyret vandventil FJVA Temperaturstyrede vandventiler bruges til uendelig proportionalregulering af flowet afhængigt af indstillingen og sensortemperaturen. program af temperaturstyrede

Læs mere

RTL. Gulvvarmeregulering Begrænsning af returtemperatur

RTL. Gulvvarmeregulering Begrænsning af returtemperatur RTL Gulvvarmeregulering Begrænsning af returtemperatur IMI HEIMEIER / Gulvvarmeregulering / RTL RTL Anvendes blandt andet til begrænsning af returtemperatur på radiatorer og mindre gulvvarmeanlæg (op til

Læs mere

Trykaflastede ventiler (PN 25) VM 2 2-vejs ventil, udvendigt gevind VB 2 2-vejs ventil, flange

Trykaflastede ventiler (PN 25) VM 2 2-vejs ventil, udvendigt gevind VB 2 2-vejs ventil, flange Datablad Trykaflastede ventiler (PN 25) 2-vejs ventil, udvendigt gevind VB 2 2-vejs ventil, flange Beskrivelse VB 2 og VB 2 er to-vejs ventiler, der er udviklet til at fungere sammen med Danfoss elektriske

Læs mere

INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/COMPACT

INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/COMPACT INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/COMPACT 1. Generelt Når der benyttes varmebatterier uden frostsprængningsbeskyttelse, skal man have en cirkulationspumpe i batterikredsen (sekundærsiden) for at

Læs mere

Termostatisk element RAVK - til 2-vejs ventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) - til 3-vejs ventiler KOVM (PN 10), VMV (PN 16)

Termostatisk element RAVK - til 2-vejs ventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) - til 3-vejs ventiler KOVM (PN 10), VMV (PN 16) - til 2-vejs ventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) - til 3-vejs ventiler KOVM (PN 10), VMV (PN 16) Beskrivelse RAVK 25-65 C kan kombineres med RAV-/8, VMT-/8, VMA og KOVM. RAVK 25-45 C kan

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

Statiske / Manuelle, indreguleringsventiler 3.17

Statiske / Manuelle, indreguleringsventiler 3.17 Indreguleringsventiler Til varme og køl Anlægstype / valg af ventil 3.01 Sådan vælges den rigtige indreguleringsventil 3.01 Differenstrykventil + partnerventil 3.02 ASV-PV + ASV-BD (kontrolmåling mm.)

Læs mere

Eclipse. Radiatorventiler Termostatstyret radiatorventil med automatisk flowbegrænsning

Eclipse. Radiatorventiler Termostatstyret radiatorventil med automatisk flowbegrænsning Eclipse Radiatorventiler Termostatstyret radiatorventil med automatisk flowbegrænsning IMI TA / Termostater og radiatorventiler / Eclipse Eclipse Den termostatstyrede radiatorventil Eclipse har en unik,

Læs mere

Manuelle indreguleringsventiler MSV-F2, PN 16/25, DN 50-400

Manuelle indreguleringsventiler MSV-F2, PN 16/25, DN 50-400 Manuelle indreguleringsventiler MSV-F2, PN 16/25, DN 50-400 Anvendelse MSV-F2 DN 50-150 MSV-F2 DN 200-400 MSV-F2 ventiler er manuelle indreguleringsventiler med flanger. De anvendes til indregulering af

Læs mere

FHV reguleringsventil

FHV reguleringsventil Anvendelse FHV-A giver mulighed for rumtemperaturstyring via en RA2000 termostat monteret på en RA ventil. FHV-reguleringsventiler er fleksible at anvende og nemme at installere i gulvvarmekredsløbet.

Læs mere

Temperaturregulator til varme (PN 25) AVT / VG udvendigt gevind AVT / VGF flange

Temperaturregulator til varme (PN 25) AVT / VG udvendigt gevind AVT / VGF flange Datablad Temperaturregulator til varme (PN 25) AVT / VG udvendigt gevind AVT / VGF flange Beskrivelse AVT / VG AVT / VGF AVT/VG(F)-regulatoren er en selvvirkende proportional temperaturregulator udviklet

Læs mere

TA-PICL. Præfabrikerede units Trykuafhængig shunt

TA-PICL. Præfabrikerede units Trykuafhængig shunt TA-PICL Præfabrikerede units Trykuafhængig shunt IMI TA / Reguleringsventiler / TA-PICL TA-PICL TA-PICL er en 2-vejs shuntgruppe til regulering af fremløbstemperatur. TA-PICL er uafhængig af kredsens tilgængelige

Læs mere

2, 3 og 4-vejs ventiler VZ

2, 3 og 4-vejs ventiler VZ Beskrivelse / Anvenelse VZ 2 VZ 3 VZ 4 VZ sikrer go kvalitet og lavt omkostningsniveau for regulering af varmtog/eller kolt van. Anvenes til temperaturregulering af fan coil units og minre vekslere i varme-

Læs mere

Trykaflastede ventiler (PN 25)

Trykaflastede ventiler (PN 25) Datablad Trykaflastede ventiler (PN 25) 2-vejs ventil, udvendigt gevind VB 2 2-vejs ventil, flange Beskrivelse VB 2 og VB 2 er to-vejs ventiler, der er udviklet til at fungere sammen med Danfoss elektriske

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FlowCon DCPV 15-50mm

INSTALLATIONSVEJLEDNING FlowCon DCPV 15-50mm Placerer FlowCon DPCV på returløbet med tilslutningsforbindelse i fremløbet, gennem kapillarrøret som vist i tegningerne. Det er anbefalet at en snavssamler påmonteres før indløbet til kapillarrøret for

Læs mere

Sædeventiler (PN 16) VS 2-2-vejs ventil, udvendigt gevind

Sædeventiler (PN 16) VS 2-2-vejs ventil, udvendigt gevind Datablad Sædeventiler (PN 16) VS 2-2-vejs ventil, udvendigt gevind Beskrivelse Funktioner: SPLIT karakteristik udviklet til de mest krævende applikationer (DN 20 og DN 25) Flere k VS -værdier Reguleringsforhold

Læs mere

RADIETT, RENOVETT. Ventilsystemer Termostatstyret radiatorventil 1- og 2-strengsanlæg

RADIETT, RENOVETT. Ventilsystemer Termostatstyret radiatorventil 1- og 2-strengsanlæg RADIETT, RENOVETT Ventilsystemer Termostatstyret radiatorventil - og -strengsanlæg IMI EIMEIER / Termostater og radiatorventiler / RADIETT, RENOVETT RADIETT, RENOVETT RADIETT-S/U og RENOVETT fås både som

Læs mere

Kombinerede regulerings- og balanceringsventiler

Kombinerede regulerings- og balanceringsventiler TA-FUS1ON-P Kombinerede regulerings- og balanceringsventiler Trykuafhængige, kombinerede balancerings- og reguleringsventiler med uafhængig logaritmisk karakteristik IMI TA / Reguleringsventiler / TA-FUS1ON-P

Læs mere