Ringkøbing-Skjern Kommune. Undervisning. Medieplan. for IT, medie og skolebiblioteksundervisning. Ringkøbing-Skjern Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ringkøbing-Skjern Kommune. Undervisning. Medieplan. for IT, medie og skolebiblioteksundervisning. Ringkøbing-Skjern Kommune"

Transkript

1 Undervisning Medieplan for IT, medie og skolebiblioteksundervisning

2 Medieplan for IT-, medie og skolebibliotekskundskab Forord Mål og indhold I arbejder vi frem mod, at skolebibliotekerne fungerer som skolernes innovative, formidlende og pædagogiske LÆRINGSCENTRE med et udbygget samarbejde mellem skolebibliotekarerne og IKT-superbrugerne. Medieplanen er gennemskrevet af en arbejdsgruppe bestående af IKT-udvalget og skolebibliotekarrepræsentanter fra skolebibliotekernes udviklingsgruppe. Medieplanen har været sendt til høring på alle kommunens skoler, hvorefter høringssvarene er indarbejdet i planen. Medieplanen er godkendt af Børne- og Familieudvalget den Medieplanen implementeres på skolerne fra august Medieplanen evalueres i foråret Afsnittene med Idéer til undervisningen kan kontinuerligt udbygges. Denne medieplan er bl.a. inspireret af Helsingør Kommunes Læreplan. Den overordnede målsætning for IT-, medieog skolebibliotekskundskab for hele grundskoleforløbet er, at eleverne skal udvikle virkelyst, læse- og lærelyst, tidssvarende it- og mediekompetencer samt blive sikre og kritiske biblioteksbrugere. Det er hensigten, at undervisningen integreres som en naturlig del i faglige og tværfaglige forløb. Medieplanen er delt i tre selvstændige kapitler. Første kapitel vedrører forløbet børnehaveklasse til 3. klasse, andet kapitel forløbet 4. til 6. klasse og tredje kapitel forløbet 7. til 9. klasse. Hvert forløb indledes med en kort oversigt over de forventede elevkompetencer i slutningen af forløbet og en sidehenvisning til det sted i medieplanen, hvor elevkompetencerne og undervisningens indhold er beskrevet. Desuden indgår en sidehenvisning til ideer til den konkrete undervisning. Derefter følger planen for skolebibliotekskundskab. Planen omhandler: læsestimulering, bibliotekskundskab og færdigheder i at finde, bruge og vurdere information. Medieplanen for IT- og mediekundskab er i tråd med det Junior-PC-kørekort til folkeskoleelever, der er udarbejdet på initiativ fra Undervisningsministeriet. Læreplanen er ligesom Junior- PC-kørekortet inddelt i fem hoved-områder: IT- og mediestøttede læreprocesser, informationsindsamling, produktion og analyse, kommunikation samt computere og netværk. Indenfor disse fem hovedområder følger først en beskrivelse af de forventede elevkompetencer ved slutningen af forløbet, derefter en oversigt over Junior-PC-kørekortets trinmål og til sidst en oversigt over de trinmål inden for de enkelte fag, der vedrører de nævnte elevkompetencer. Da trinmålene i flere fag opererer med andre klasseintervaller, er der ikke fuld overensstemmelse mellem klassetrinene i denne læreplan og de enkelte faghæfter. Den enkelte skole kan tilpasse kravene i forhold til skolens opdeling. Hvert forløb afsluttes med en oversigt over ideer til den konkrete undervisning. Ansvar Lærerteamet omkring hver klasse er ansvarlige for, at IT-, medie- og skolebiblioteksundervisningen iværksættes i klassen. Planlægning, koordinering og tilrettelæggelse af den konkrete undervisning skal foregå i samarbejde med teamet omkring skolens Læringscenter. RkSk - LÆSEPLAN SIDE 2

3 Oversigt - over forløbet... Børnehaveklasse til 3. klasse. Elevkompetencer i slutningen af forløbet Idéer til undervisningen Det forventes at eleven: Har alment skolebibliotekskendskab side 4 side 8 Har alment computerkendskab side side Kender til elektronisk portfolio og logbog side 5 side 8 Kender til og kan bruge enkle digitale undervisningsmaterialer side 5 side 8 Kender til og kan bruge simpel søgning på Internettet side 5 side 8 Kan arbejde med tekster, tegninger, billeder, lyd og tal på com. side 6 side 9 Kan bruge et digitalt kamera og en digital lydoptager side 6 side 9 Kan tale med om hovedindhold, tid, sted og handling i IT- og medieprodukter samt vurdere og tage stilling til dem side 6 side 9 Kender til netkommunikation og netetik side side 9 RkSk - LÆSEPLAN SIDE 3

4 Skolebibliotekskundskab Børnehaveklasse til 3. klasse. Elevkompetencer Konkrete mål Indhold Det forventes at eleven: har alment skolebibliotekskundskab Det vedrører skolebibliotekets indretning, bøger og øvrige materialers placering, låne og opstillingsregler, kendskab til skøn- og faglitteratur, kendskab til forskellige litterære genrer samt at kunne færdes hensynsfuldt på skolebiblioteket og kunne behandle materialer korrekt. Undervisningen skal lede frem mod at eleverne: er motiverede for at låne på skolebiblioteket kan færdes hensynsfuldt på skolebiblioteket og kan behandle materialerne korrekt kender til skolebibliotekets indretning, bøgernes og øvrige materialers placering kender til skolebibliotekets låneregler og procedurer kender forskel på skønlitteratur og faglitteratur kender enkelte litterære genrer kender til opstillingsregler for skønlitteratur bliver selvhjulpne i.f.t. at finde lixede/ lettede bøger kender DDElibras forside og kategorierne: En god bog og Fritid bliver selvhjulpne i.f.t. aflevering af materialer. Undervisningen indeholder: Præsentation af billedbøger, begynderlæsning/letlæsningsbøger og højtlæsningsbøger Oplæsning af litteratur i forskellige genrer Drøftelse af hensigtsmæssig adfærd på skolebiblioteket, behandling af bøger mm både hjemme og i skolen, så materialerne holder længe Placering af billedbøger, begynderlæsning/ letlæsningsbøger, bøger for større børn, fagbøger, lydbånd og videoer Drøftelse af låneregler, aflevering og udlån, rykkerskrivelser mm Forskel på skønlitteratur og faglitteratur Præsentation af enkelte litterære genrer, fx rim og remser, eventyr Simple øvelser i brug af DDElibra. RkSk - LÆSEPLAN SIDE 4

5 IT- og mediekundskab Børnehaveklasse til 3. klasse. Hovedområder i Junior-PC-kørekort Elevkompetencer Junior-PC-kørekort trinmål Fag trinmål IT- og mediestøttede læreprocesser Det forventes at eleven: har alment computerkendskab Grundlæggende betjeningsfunktioner i forhold til programmenu, åbne og lukke programmer, gemme og hente, udskrive. kender til elektronisk portfolio og logbog fx at gemme udvalgte produkter i klassens/egen mappe. kender til og kan bruge enkle digitale undervisningsmaterialer fx simple træningsprogrammer samt kunne lægge enkle optællinger ind i færdige baser og skemaer. Undervisningen skal lede frem mod at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at: bruge it- og medieværktøjer i et procesorienteret arbejdsforløb med hjælp fra læreren bruge en logbog på en computer kende til at gemme it- og medieprodukter i en digital portfolio kende til at offentliggøre produkter fra portfolio på Internet bruge digitale undervisningsmaterialer med hjælp fra andre kende til at forløb og processer kan simuleres ved hjælp af en computer bruge enkle computerprogrammer til spil og simuleringer kommunikere og samarbejde i elektroniske konferencer Matematik: undersøge og eksperimentere inden for geometri, bl.a. ved anvendelse af computer behandle data, herunder ved hjælp af lommeregner og computer anvende lommeregner og computer ved gennemførelse af beregninger Na/tek: Kunne indtaste og ordne enkle data i færdige baser Informationsindsamling kender til og kan bruge simpel søgning på Internettet Enkle søgetjenester, nøgleord, hyperlinks, regler for kopiering samt viden om at man kan få uønsket information. bruge internettet bruge en søgetjeneste vide, at der kan være forskellige formål med en hjemmeside vide, at der kan komme uønsket information ved en søgning vide, at der er regler for, hvad man må kopiere fra internettet bruge digitale databaser, herunder databaser på internettet vide at der findes digitale dataopsamlingsværktøjer. Dansk: Finde information i forskellige medier RkSk - LÆSEPLAN SIDE 5

6 IT- og mediekundskab Børnehaveklasse til 3. klasse. Produktion og analyse kan arbejde med tekster, tegninger, billeder, lyd og tal på computer kan bruge et digitalt kamera og en digital lydoptager kan tale med om hovedindhold, tid, sted og handling i IT- og medieprodukter samt vurdere og tage stilling til dem arbejde med tekst, tegninger, lyd og tal på computeren formatere tekst og tal bruge et digitalt kamera bruge en digital lydoptager bruge it- og medieværktøjer til at skabe og eksperimentere med udtryk vide at man kan ændre på et produkts udtryk ved hjælp af et programs funktioner vurdere og tage stilling til et produkt ud fra umiddelbare indtryk Dansk: navngive dokument, bruge overskrift og skrive brødtekst skrive på computer forstå at tekster og andre udtryksformer kan udtrykke holdninger og værdier samtale om tekster og andre udtryksformer ud fra deres umiddelbare oplevelse og forståelse tale med om hovedindhold, tid, sted og handling i tekster og andre udtryksformer udtrykke sig i enkle produktioner med billeder, lyd og tekst samt i dramatisk form Na/tek formidle egne undersøgelser og eksperimenter ved hjælp af relevante fremstillingsformer, bl.a. gennem tekst, grafisk fremstilling, foredrag og dramatisering Billedkunst anvende computerens billedskabende muligheder i maleprogrammer beskrive billeders indhold og historier i billedsamtaler undersøge og vurdere egne og andres billeder Kommunikation kender til netkommunikation og netetik vide, at alle kan lave en hjemmeside og få den udgivet modtage og sende en vide, at der er flere former for kommunikation på internettet bruge grundlæggende regler for kommunikation på nettet vide at man ikke skal afgive personlige oplysninger på nettet Na/tek: fortælle, hvordan dyr præsenteres i medierne Billedkunst: anvende billeder fra forskellige medier, herunder tegneserier, plakater og postkort RkSk - LÆSEPLAN SIDE 6

7 IT- og mediekundskab Børnehaveklasse til 3. klasse. Computere og netværk har alment computerkendskab tænde, slukke, log-on funktioner, programmenu, tastaturkendskab, åbne og lukke programmer kende de forskellige dele af et skærmbillede kende navnene på computerarbejdspladsens forskellige enheder begynde og afslutte arbejde på en computer Billedkunst gemme og hente billedfiler i forbindelse med billedarbejde kender til netkommunikation og netetik logge på et lokalt netværk gemme og hente filer på en computer og på et lokalt netværk tage enkle forholdsregler vedr. virus i forbindelse med fremmede filer indtage en god arbejdsstilling ved computeren bruge begge hænder på tastaturet RkSk - LÆSEPLAN SIDE 7

8 Idéer til undervisningen Børnehaveklasse til 3. klasse. Bibliotekskundskab Læse bøger : Lave en bogorm af forsiderne (kopier) - af de læste bøger. Læsehesten: Et fristed, hvor eleverne kan læse, spille spil, slappe af, høre historier. Læsekurser. Læse faglitteratur: Arbejde med kurser i faglitteratur (fx Faglig læsning). Læsekampagner en kvart om dagen, læsebånd. Læse skønlitteratur: Lave bogtræ med læste titler og evt. små boganmeldelser på blade Simpel søgning: Simpel søgning i DDElibra. Søgning i forskellige børnerelevante databaser fx danske-dyr.dk, og Andet: Anmeldelser, plakater og oplæsning. Dramatisere et udvalgt stykke i en børnebog. Illustrere en bog. Illustrationerne lamineres og hænges op. Lave bogmærker, som kopieres og evt. lamineres. Læseteater. Alfabetiseringsøvelse med eleverne som forfattere, fysisk placering af eleverne. Bogjagtøvelser ud fra titel og forfatter. Fordele en stak bøger i fagbøger og skønlitterære bøger. Lave en big book, hvor eleverne fx kan indsætte præsentationer af sig selv. Lave egne fagbøger med DK-tal IT- og mediestøttede læreprocesser Samle udvalgte tegninger, tekster, historier mm. i egen mappe i en simpel form for elektronisk portfolio. Spil på nettet. Informationsindsamling Finde billeder på nettet til en billedbog, (fx dyr) Samle rim og remser hos familien, (skriv og tegn til) RkSk - LÆSEPLAN SIDE 8

9 Idéer til undervisningen Børnehaveklasse til 3. klasse. Produktion og analyse Lyd: Lave en klasseavis med billeder (digitalkamera) fra en ekskursion og egne undertekster. Lave en bog om Mine opfindelser (digitalkamera) med modeller i modellervoks, Lego m.m. og egne undertekster. Skrive eventyr, scanne tegninger og sætte dem ind i teksten. Arbejde med adventure - genren. Lytte til og gætte lyde. Optage f.eks. skolens lyde. Høre sig selv og lære udstyret at kende. Lave lydhistorie med klip-i-båndoptager. Lave en lydrejse. Kædefortællinger, jeg-fortællinger. Små korte hørespil med enkle lydeffekter. Synge til bånd - Karaoke. Lave en lydhule ( tæppe over et bord i nærheden af en stikkontakt). Billede: Tegne en historie på OHP-transparenter. Tegne en tegneserie / tegne dias i storyboard, tegnes på A3, (nedfotografering fra A3 til A4 2 gange), til sidst på overhead. Vælg én død ting eller én levende og præsenter den i mange billeder. Kombinere lyd og billede. Lave en elektronisk ordbog på nettet eller som multimedie (i engelsk). Video: Optagelse og klip i kamera af elever, der på tur i en indstilling fortæller om: Mit bedste legetøj, mit sovedyr og lignende. Optagelse af en minut- fortælling. Lave en modellervoksfigur og digte en minutfortælling. Små øvelser med klip i kamera fx at se sig selv i forskellige billedudsnit og perspektiver. Små øvelser med tryllerier og lege. Se og samtale om kortfilm indenfor fiktionsgenren. Multimedier: Små korte billedhistorier om nære emner fx Jeg elsker, Mit bedste sted. Små korte billedhistorier i kendte genrer f.eks. eventyr. Klasseproduktioner i forskellige genrer (en elev et produkt ) samlet under et fælles begreb eller emne som fx havet, skoven mm. Kommunikation Computere og netværk Travelling buddy: En bamse eller lignende på hjemmebesøg hos en elev. Den fortæller om sit besøg og dette sendes til skolen via . Sende små s hjem til sine forældre eller til andre i klassen. Huske sin egen kode og kunne gemme/finde dokumenter i egen mappe. Udskrive på en printer. Anvende programmer fra Mikroværkstedet (0.-1.kl.) RkSk - LÆSEPLAN SIDE 9

10 Oversigt - over forløbet klasse til 6. klasse. Elevkompetencer i slutningen af forløbet Idéer til undervisningen Det forventes at eleven: Har grundlæggende skolebibliotekskundskab side 11 side 16 Kan bruge grundlæggende funktioner i it- og medieværktøjer samt kende de mest almindelige filtyper side side 16 Kan bruge digital portfolio og logbog side 12 side 16 Kender til og kan bruge it- og mediebaserede læremidler side 12 Kan kommunikere og samarbejde i elektroniske konferencer samt bruge elektroniske læringsplatforme side side Kan bruge regler og normer for acceptabel sprogbrug og adfærd på internettet side side 16 Kender til internettet og kan bruge enkelte søgetjenester samt opstille en søgestrategi side 13 side 16 Kan bruge et digitalt videokamera side 14 side 17 Kan producere og redigere tekster, lyd, billeder, video og multimedieprodukter på computeren side 14 side 17 Kan gøre rede for genre, hovedindhold, komposition og temaer i it- og medieprodukter side 14 side 17 Er bevidst om egen arbejdsstilling ved computeren side 15 RkSk - LÆSEPLAN SIDE 10

11 Skolebibliotekskundskab 4. klasse til 6. klasse. Elevkompetencer Konkrete mål Indhold Det forventes at eleven: har grundlæggende skolebibliotekskundskab Det vedrører kendskab til skolebibliotekets opstillinger, søgeprogrammer og søgestrategier kendskab til fagbøgers opstilling efter decimalklassesystemet kendskab til, hvordan skolebibliotekets materialesamling og Internettet bruges til informationssøgning og indsamling af viden kendskab til skolens AV-udstyr kendskab til forskellige former for videndeling Undervisningen skal lede frem mod at eleverne: har kendskab til de forskellige opstillingssignaturer inden for skønlitteratur og faglitteratur kender søgemulighederne i skolebibliotekets søgeprogram DDElibra kender til og kan søge i leksika og andre opslagsværker i bogform og online kender til og kan søge i bibliografiske databaser på Internettet får styrket og udviklet deres læsekompetencer bliver selvhjulpne i forhold til basale opgaver som udlån, aflevering og brug af søgeprogram kender til og kan anvende skolens AV-udstyr kan opbygge en udstilling på en indbydende måde kender folkebibliotekets muligheder Undervisningen indeholder: præsentation af skolebibliotekssystemets opstillinger præsentation af fx leksikon og biografier øvelser/kursus i skolebibliotekets søgeprogram, DDElibra. Avanceret søgning og brug af trunkering præsentation af decimalklassesystemets opbygning, øvelser i at finde fagbøger efter emne, titel og forfatter på hylderne præsentation af og øvelser i at søge i aktuelle skolebiblioteksrelevante databaser præsentation af forfatterskaber og litterære genrer formidling af boganmeldelser relevante spotkurser opbygning af udstillinger med klassens arbejder på skolebiblioteket biblioteksorientering på det lokale folkebibliotek RkSk - LÆSEPLAN SIDE 11

12 IT- og mediekundskab 4. klasse til 6. klasse. Hovedområder i Junior-PC-kørekort Elevkompetencer Junior-PC-kørekort trinmål Fag trinmål IT- og mediestøttede læreprocesser Det forventes at eleven: kan bruge grundlæggende funktioner i relevante it- og medieværktøjer samt kende de mest almindelige filtyper Grundlæggende funktioner i tekstbehandling, billedbehandling, tegneprogram og regneark, så eleverne kan bruge programmerne målrettet og hensigtsmæssigt i projektorienterede forløb. Arbejde med eksperimenter og simuleringer og afvikling af disse på computer. kan bruge digital portfolio og logbog Eleven udvælger i samarbejde med læreren produkter til en digital portfolio. Sammen med logbogen indgår den i evaluering af forløbene. kender til og kan bruge it- og mediebaserede læremidler Eleverne arbejder selvstændigt med skolens digitale undervisningsprogrammer indenfor trinets fag, herunder træningsprogrammer indenfor fag som fx engelsk, na/tek og dansk. Undervisningen skal lede frem mod at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at: bruge it- og medieværktøjer i procesorienterede arbejdsformer arbejde procesorienteret bruge en digital portfolio vurdere egne produkter i en portfolio tage stilling til, hvem der skal have adgang til logbog og portfolio bruge it- og mediebaserede læremidler vælge digitale undervisningsmaterialer som støtte i læreforløb arbejde med eksperimenter som en del af læreforløb arbejde med styring ved hjælp af enkel programmering Na/tek opsamle, ordne og formidle data og informationer Billedkunst kombinere billedformer og udtryksformer, bl.a. statiske, levende og rumlige billeder samt tekst og lyd anvende begreber fra informationsteknologien, herunder billedfiltyper og billedfilformater Engelsk følge med i udvalgte lyd- og billedmedier på engelsk om genkendelige emner og danne sig en mening om, hvad det drejer sig om Dansk kunne bruge illustrerende billeder i egne tekster, så det passer til tekstens kommunikation kunne skrive på computer med hensigtsmæssig teknik og passende hastighed evt. i digital logbog kunne bruge ordbogens opslagsdel samt stavekontrol og autokorrektur på computer Matematik anvende lommeregner og computer ved gennemførelse af beregninger i fx regneark tegne, undersøge og eksperimentere med geometriske figurer, bl.a. ved at benytte computer RkSk - LÆSEPLAN SIDE 12

13 IT- og mediekundskab 4. klasse til 6. klasse. IT- og mediestøttede Læreprocesser (Fortsat) kan kommunikere og samarbejde i elektroniske konferencer samt bruge elektroniske læringsplatforme alene og sammen med andre at analysere og vurdere indhold og kommunikation på elektroniske platforme Hjemkundskab anvende kostanbefalinger og digitale kostberegninger kan bruge regler og normer for acceptabel sprogbrug og adfærd på internettet Kendskab til almindelige netetiske retningsliner, bl.a. i forbindelse med ordvalg og sprogbrug. Kendskab til, at det er let at lyve på internettet og udgive sig som andre personer. kende regler og adfærdsnormer på elektroniske platforme Informationsindsamling kender til internettet og kan bruge enkelte søgetjenester samt opstille en søgestrategi Søgning i databaser/arkiver, herunder hensigtsmæssige måder at målrette og strukturere søgninger. Sammenligne og forholde sig til forskellige søgeresultater. Brug af digitale databaser, der er specielt tilrettelagt for undervisning, fx databaser under SkoDa. Kendskab til regler om ophavsret. kende enkle principper for internettets struktur bruge en søgetjeneste og opstille en søgestrategi sammenligne og vurdere søgeresultater udvælge information i søgeresultater begrunde sit valg og fravalg af informationer gøre rede for princippet i en hypertekst gemme tekst, billede, lyd og video fra internettet med henblik på bearbejdning og produktion analysere og vurdere indhold på et websted forholde sig til regler om ophavsret bruge digitale databaser specielt tilrettelagt for undervisning bruge digitalt dataopsamlingsudstyr Billedkunst hente og bruge kunstbilleder og fotos fra diskette, cd-rom eller internet hente inspiration i billedkunsten, i egen kultur og andre kulturer, bl.a. på udstillinger, i film, billedbaser og i forskellige miljøer Matematik indsamle og behandle data samt udføre simuleringer, bl.a. ved hjælp af en computer Dansk søge information på forskellige måder samt forholde sig til resultaterne Historie anvende relevante informationskilder fra filmklip, internettet og avisartikler Engelsk tale med om ungdomskultur i engelsktalende lande, først og fremmest på baggrund af arbejdet med musiktekster, blade, film, tv og internettet. RkSk - LÆSEPLAN SIDE 13

14 IT- og mediekundskab 4. klasse til 6. klasse. Produktion og analyse kan bruge et digitalt videokamera Korrekt håndværksmæssig håndtering af videokamera. Arbejde med filmiske virkemidler som fx beskæring, synsvinkel, panorering, zoom, klip og klipperytme. kan producere og redigere tekster, lyd, billeder, video og multimedieprodukter på computeren Kende til og kunne arbejde med tekster og billeder i et layoutprogram. Kende til og kunne optage og redigere lyd på computer. Kende til og kunne optage og redigere video på computer. Kende til og kunne bruge grundlæggende funktioner i et præsentationsprogram. kan gøre rede for genre, hovedindhold, komposition og temaer i it- og medieprodukter Analyse af forskellige it- og medietekster som fx lyd- og radioprogrammer, kort- og spillefilm i forskellige fiktive og ikke-fiktive genrer, tv-programmer, multimedieproduktioner og Web-steder bruge formaterings- og redigeringsværktøjer bruge et digitalt videokamera vælge it- og medieværktøjer i en produktionsproces bearbejde et produkt med henblik på kommunikation eller udtryk ud fra kendskab til enkle virkemidler analysere et it- og medieprodukt ud fra kommunikative, æstetiske og etiske overvejelser Na/tek formidle egne og andres undersøgelser og eksperimenter ved hjælp af relevante fremstillingsformer, bl.a. gennem tekst, grafisk fremstilling, foredrag og drama forholde sig til mediernes fremstilling af naturfaglige forhold ud fra egen viden Billedkunst udtrykke sig i forskellige former for levende billeder, først og fremmest video anvende computergrafik i forbindelse med layout, bl.a. i foldere, tekster og på skilte anvende computerens billedskabende muligheder i male- og billedbehandlingsprogrammer anvende digitalkamera og scanner i forbindelse med billedarbejder, bl.a. som forlæg, illustration og dokumentation anvende elementær indsigt i brug af teknikker, metoder og materialer i tegning, maleri, collage, grafikformer, foto og skærmbaserede billeder. Håndarbejde Bruge it og medier i den tekstile designproces. Dansk udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i forskelligartede produktioner finde udtryk for værdier i andres udsagn og i tekster og andre udtryksformer fra forskellige tider fortolke, perspektivere og forholde sig til tekster og andre udtryksformer ud fra umiddelbar oplevelse og begyndende analytisk forståelse i samspil med andre gøre rede for genre, hovedindhold, kommunikation komposition, fortælleforhold, fremstillingsform og temaer i tekster og andre udtryksformer i samspil med andre Musik komponere enkle melodier eller små musikstykker, bl.a. ved hjælp af computer anvende krop, stemme, musikinstrumenter og RkSk - LÆSEPLAN SIDE 14

15 IT- og mediekundskab 4. klasse til 6. klasse. Produktion og analyse andre klangkilder, herunder computer i skabende musikalsk arbejde. (Fortsat) Engelsk Præsentere et forberedt emne i form af planche, lyd og billedmedieproduktion eller rollespil Kommunikation kan kommunikere og samarbejde i elektroniske konferencer samt bruge elektroniske læringsplatforme Sende og modtage s med vedhæftet fil. Samarbejde med andre elever i et lukket konferencesystem fx indenfor Skolekom. Overførsel af filer med både tekst, billede og lyd. Kendskab til lukkede chatrooms. kan bruge regler og normer for acceptabel sprogbrug og adfærd på internettet Kendskab til almindelige netetiske retningsliner, bl.a. i forbindelse med ordvalg og sprogbrug. Kendskab til, at det er let at lyve på internettet og udgive sig som andre personer. Kendskab til, at aktiviteter på internettet kan registreres. sende en vedhæftet fil udgive enkle websider bruge et konferencesystem bruge et chatprogram bruge regler for elektronisk offentliggørelse bruge netetiske retningslinjer vide, at adgang til websteder kan kontrolleres vide, at brugernes adfærd på websteder kan registreres være kritisk over for at afgive personlige oplysninger på internettet være opmærksom på, at personer ikke altid er dem de giver sig ud for på internettet Billedkunst anvende visuelle virkemidler i forbindelse med præsentationer af egne og andres billeder Dansk kunne bruge hjælpemidler, der støtter kommunikationen Engelsk anvende computeren til kommunikation. anvende engelsk som internationalt kommunikationsmiddel, først og fremmest i forbindelse med og samarbejdsprojekter Computere og netværk kan bruge grundlæggende funktioner i it- og medieværktøjer samt kende de mest almindelige filtyper er bevidst om egen arbejdsstilling ved computeren RkSk - LÆSEPLAN SIDE 15

16 Idéer til undervisningen 4. klasse til 6. klasse. Bibliotekskundskab Simpel søgning: Kursus i DDElibra for 4. klasse. Faglige læsekurser. Virtuel skattejagt. Informationssøgning og kildekritik. - Skolebiblioteksrelevante databaser. Fx: (abonnement) og Andet: Udstillingsværksted: fx en udstilling af vandhullet, skolegang på farmors tid eller Solsystemet. Anmelderværksted: anmelde udvalgte bøger på forsk. måder. Mundtlige, skriftlige, dramatiserende. Forfatterværksted: undersøge alt om en forfatter, læse bøger, finde anmeldelser fra aviser og tidsskrifter, selv anmelde, formidle viden til andre elever Genreværksted: digte, krimier, gys og gru, eventyr mm Dramaværksted/ læseteater: elever fra mellemtrinnet læser højt / dramatiserer for yngre klassetrin. IT- og mediestøttede læreprocesser Procesorienteret skrivning i forskellige sammenhænge med forskellige emner. Fra tal til graf : vise nattens længde i grafforløb over året, arbejde med klokkeslæt i regneark. Skrive logbog i elevintra Bruge digital portfolio i samlemappe i elevintra Anvende programmering til styring af f. eks biler i Robolab Medierådets undervisningspakke om sikkerhed på internettet - Undervisningsforløb ud fra Informationsindsamling Arbejde procesorienteret med tekstfremstilling og informationssøgning i projekter. Søgning omkring dyr, opskrifter, databaser om huspriser, job mm. RkSk - LÆSEPLAN SIDE 16

17 Idéer til undervisningen 4. klasse til 6. klasse. Produktion og analyse Lyd: Arbejde med adventure genren og egne eventyr med responsgivning. Fabrikere og udveksle tegnehistorier med talebobler, digte tekst, lydord mm., skrive på computer, meddigte. Arbejde med generationsbeskrivelser. (Clipart og digitalkamera). Truede dyr: Rapport om truede dyr med brug af Internet. Lejrskole ved Vesterhavet: Sammenligne fiskerliv før og nu. Tekst og billedbehandling. Lave en historieroulette. Reportage, samtale, interview om nære emner fx det første kys, rygning. Hørespil med udgangspunkt i en tekst, gerne gys eller krimi. Lydspot. Montage/redigering på computer. Billede: Lave tegneserier. Lave en billedbog. Video: Hvad kan en bog bruges til? ( lige fra at læse til et bordtennisbat) Optages på video. Øvelser i filmsprog, perspektiv, udsnit mm. Lave animationsfilm. Video som (Cuseeme). Net meeting. Videodigt: Illustrer et musikstykke, et begreb mm. Lave en obs-video. Illustrer en arbejdsgang, fx at fodre høns, at lappe en cykel. Små korte fiktionshistorier, digtet af eleverne indenfor kendte genrer som fx eventyr, gys mm. Multimedier: Præsenter dig selv, din skole, din bydel..osv..... evt. for en venskabsklasse. Præsenter et emne, fx dyr i skoven, danske ferskvandsfisk, lande i Afrika, Helsingør Havn. Arbejde med lineære fortællinger med fx flere slutninger. Lave en webavis, webside eller blog i elevintra. Producere små bøger med billede og lydoptagelser i Den talende bog (Skoleaftalen). Producere evalueringspræsentationer til f.eks. engelsk vha. billeder og tale i f.eks. Photostory. RkSk - LÆSEPLAN SIDE 17

18 Idéer til undervisningen 4. klasse til 6. klasse. Kommunikation Kend din by: Tegn, fotografer og fortæl om din by. Dette sendes til en modtager ( anden skole) via . Rollerne byttes. Sende emnebreve til venskabsklasse via , kommentere via chat. projekt: - The image of the other eller I image. Itmf-projekt - (elever laver spil, opgaver, postkort, hjemmesider mm. til hinanden). Chatte med hinanden på Mødestedet i elevintra. Anvende elevintra's beskedsystem til at kommunikere med kammerater og lærere på skolen. Computere og netværk RkSk - LÆSEPLAN SIDE 18

19 Oversigt - over forløbet klasse til 9. klasse. Elevkompetencer i slutningen af forløbet Idéer til undervisningen Det forventes at eleven: Selvstændigt kan bruge skolebibliotekets funktioner i projektorienterede forløb samt projektopgaven side 20 side 25 Kan analysere og bruge digitale undervisningsmidler samt itog mediebaserede værktøjer i selvstændigt tilrettelagte forløb side 21 side 25 Kan bruge digital logbog og digital portfolio til planlægning og evaluering side 21 Kan bruge it- og medieværktøjer til eksperimenter og simulering i læreforløb side 21 side 25 Kan bruge internettet til søgning, læring og kommunikation samt kende regler og normer for offentliggørelse af informationer til forskellige målgrupper side 22 side 25 Kan forholde sig kritisk til fundne søgeresultater samt analysere og udvælge relevant information side 22 side 25 Kan producere og analysere tekst-, lyd-, billed-, video- og multimedieprodukter ud fra kommunikative, æstetiske og etiske overvejelser side 23 side 26 Kan bruge it- og medieværktøjer til udgivelse på internettet samt tage stilling til elektronisk offentliggørelse af digitale produkter side 24 side 26 Kan bruge en computer og lokale netværk som et personligt arbejdsredskab side 24 side 26 Kan bruge rigtige arbejdsstillinger samt vide hvordan man forebygger arbejdsskader som følge af computerarbejde side 24 RkSk - LÆSEPLAN SIDE 19

20 Skolebibliotekskundskab 7. klasse til 9. klasse. Elevkompetencer Konkrete mål Indhold Det forventes at eleven: selvstændigt kan bruge skolebibliotekets funktioner i projektorienterede forløb samt projektopgaven Undervisningen skal lede frem mod at eleverne: kan søge materialer i skolebibliotekets base og i andre eksterne samlinger kan arbejde målrettet med projektarbejdsformen kan arbejde struktureret med projektopgaven i 9. kl. kan vælge en hensigtsmæssig læsestrategi kan vurdere informationskildernes kvalitet og troværdighed kan benytte folkebiblioteket. Undervisningen indeholder: målrettet materialesøgning i DDElibra og biblioteksrelaterede eksterne databaser planlægning og formidling ved hjælp af præsentationsudstyr samarbejde med det lokale folkebibliotek omkring projektarbejder relevante spotkurser. RkSk - LÆSEPLAN SIDE 20

21 IT- og mediekundskab 7. klasse til 9. klasse. Hovedområder i Junior-PC-kørekort Elevkompetencer Junior-PC-kørekort trinmål Fag trinmål IT- og mediestøttede læreprocesser Det forventes at eleven: kan analysere og bruge digitale undervisningsmidler samt it- og mediebaserede værktøjer i selvstændigt tilrettelagte forløb Analyse af kommunikationssituationer samt selvstændigt, kvalificeret og målrettet brug af funktioner i tekstbehandling, billedbehandling, tegneprogram og regneark i projektorienterede forløb. kan bruge digital logbog og digital portfolio til planlægning og evaluering Arbejde med digital logbog og portfolio som redskab til styring og evaluering af arbejdsprocesser ved fx projektopgaver. kan bruge it- og medieværktøjer til eksperimenter og simulering i læreforløb Analyse og vurdering af digitale simuleringsprogrammer i forbindelse med eksperimenter i fx fysik og matematik. Undervisningen skal lede frem mod at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at: analysere, vurdere og tage stilling til procesorienterede arbejdsforløb analysere, vurdere og tage stilling til brug af logbog og portfolio i egne forløb analysere og tage stilling til egen brug af digitale undervisningsmaterialer analysere, vurdere og tage stilling til simuleringer og eksperimenter i læreforløb Fysik kende til enkle principper for transmission over store afstande som satellitter, analog og digital transmission. redegøre for anvendelse af modeller og simuleringer som led i beskrivelse af fænomener og sammenhænge som lydens udbredelse, flyvning og stjernehimlen. Matematik arbejde med statistiske beskrivelser, og indsamle de data, hvor der lægges vægt på metode og fortolkning, udføre simuleringer, bl.a. ved hjælp af computeren anvende lommeregner og computer ved gennemførelse af beregninger og problemløsning. benytte computeren til tegning, undersøgelser og beregninger vedrørende geometriske figurer. udføre simuleringer bl.a. ved hjælp af computer. benytte computeren til beregninger, simuleringer, undersøgelser og beskrivelser, også på baggrund af samfundsmæssige forhold. Dansk bruge ordbogens opslagsdel og indholdsdel. Og bruge stavekontrol og autokorrektur på computer. skrive på computer med hensigtsmæssig skriveteknik. Engelsk forstå hovedindholdet af lyd og billedmedier, hvor forskellige sociale og regionale sproglige varianter forekommer, når emnerne er genkendelige. RkSk - LÆSEPLAN SIDE 21

22 IT- og mediekundskab 7. klasse til 9. klasse. IT- og mediestøttede læreprocesser (Fortsat) kan bruge internettet til søgning, læring og kommunikation samt kende regler og normer for offentliggørelse af informationer til forskellige målgrupper Undervisningsforløb, som inddrager internettet i aktuelle samfundsmæssige problemer og spørgsmål. Undervisningsforløb, der benytter elektroniske platforme og konferencer i forbindelse med læringsforløb og samarbejde med andre elever eller elevgrupper, fx i andre lande. analysere, vurdere og tage stilling til læreforløb på en samarbejdsplatform alene og sammen med andre at tilrettelægge samarbejde på en elektronisk platform analysere, vurdere og tage stilling til regler og adfærdsnormer på en elektronisk platform give eksempler på basisviden om værdier og normer i engelsktalende lande med baggrund i arbejdet med skønlitteratur, sagprosa, musiktekster, blade, film, tv og Internettet. bruge stavekontrol hensigtsmæssigt. Tysk og fransk forstå hovedindholdet af lyd- og billedmedier om kendte emner fra dagligdagen. anvende IT og mediers muligheder i forbindelse med tekstbehandling, kommunikation og informationssøgning. anvende en grundlæggende viden om levevilkår, værdier og normer i tysk- og fransksprogede lande i arbejdet med skønlitteratur, sagprosa og medier Historie give eksempler på nyhedsmediers vurderinger af aktuelle begivenheder og redegøre for, hvordan de er bundet til den tid, vi lever i Samfundsfag kende til det globale medieudbud Sundheds-, seksualuv. og familekundskab forholde sig til kønsroller, som de kommer til udtryk i forskellige generationer og i medier Informationsindsamling kan bruge internettet til søgning, læring og kommunikation samt kende regler og normer for offentliggørelse af informationer til forskellige målgrupper Udvikling af fornuftige søgeteknikker. begrunde valg af søgestrategi kende enkle principper for søgetjenester bruge strategier til validering af informationer analysere og vurdere indholdet på et websted analysere og vurdere et materiales status mht. ophavsret analysere, vurdere og bearbejde data, der er opsamlet med digitale dataopsamlingsværktøjer Dansk søge information på forskellige måder og i forskellige medier samt vælge den informationskilde, der er mest hensigtsmæssig Engelsk uddrage og anvende informationer fra forskellige medier og informationskilder inden for genkendelige emner og problemstillinger. udnytte computerens muligheder i forbindelse med informationssøgning og kommunikation RkSk - LÆSEPLAN SIDE 22

23 IT- og mediekundskab 7. klasse til 9. klasse. Informationsindsamling (Fortsat) kan forholde sig kritisk til fundne søgeresultater samt analysere og udvælge relevant information Udvikling af en kritisk holdning til de fundne søgeresultater. Tysk og fransk søge og udnytte enkle informationer fra forskellige medier. anvende IT og mediers muligheder i forbindelse med tekstbehandling, kommunikation og informationssøgning Historie søge oplysning om ophav til forskelligartede informationskilder og tage stilling til pålideligheden, og kildematerialet Bl.a. fra internettet. Samfundsfag kende til det globale medieudbud Geografi finde relevante geografiske oplysninger gennem elektroniske medier. indsamle og bearbejde relevante geografiske oplysninger gennem elektriske medier samt fremstille grafiske afbildninger Produktion og analyse kan producere og analysere tekst-, lyd-, billed-, video- og multimedieprodukter ud fra kommunikative, æstetiske og etiske overvejelser Arbejde med analyse, vurdering og bearbejdning af indsamlede data fra digitale databaser. Arbejde med oprettelse og design af digitale databaser. Arbejde med at planlægge og tilrettelægge en produktion fra idé til færdig resultat. Avisproduktion. Arbejde med at skrive manuskript og omarbejde det til storyboard/ drejebog. Overvejelser over valg af medie og udtryksform i forhold til indhold, formidlingssituation og målgruppe. Arbejde produktivt med forskelli- planlægge og tilrettelægge en produktion af et it- og medieprodukt forholde sig til it- og medieprodukter ud fra kommunikative, æstetiske og etiske overvejelser forholde sig til it- og medieprodukters troværdighed Dansk udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i såvel enkle som mere komplekse produktioner i en form der passer til situationen, samt i dramatisk form. Vurdere og perspektivere værdier og værdiforestillinger i andres udsagn samt i tekster og andre udtryksformer fra forskellige tider fortolke, vurdere og perspektivere tekster og andre udtryksformer ud fra såvel umiddelbar oplevelse som analytisk fordybelse gøre rede for genre, kommunikation, komposition, fortælleforhold, fremstillingsform, tema og motiv, sprog og stil samt meningen i tekster og andre udtryksformer selvstændigt og i samspil med andre Tysk og fransk præsentere et forberedt emne, bl.a. i form af rollespil, planche, lyd- og videoproduktion RkSk - LÆSEPLAN SIDE 23

24 IT- og mediekundskab 7. klasse til 9. klasse. Produktion og analyse (Fortsat) ge fiktive og ikke-fiktive genrer i forskellige medier, herunder korte enstrengede fortællinger, interview, reportage, dokumentar og reklame. Produktion af websider og efterfølgende netpublicering. Arbejde med analyse af andres produkter og udvikling af vurderingskriterier over for forskellige former for medieproduktioner. Geografi indsamle og bearbejde data samt fremstille grafiske afbildninger Sundheds-, seksualuv. og familiekundskab tage stilling til forskellige interesser bag kampagner, reklamer og anden mediepåvirkning Kommunikation kan bruge it- og medieværktøjer til udgivelse på internettet samt tage stilling til elektronisk offentliggørelse af digitale produkter Arbejde med udgivelser på nettet og de etiske og æstetiske forhold i forbindelse hermed. Arbejde med begrebet netetikette og valg af de mest hensigtsmæssige udgivelsesformer med henblik på fx målgrupper. Analyse og vurdering af netbaserede tjenester fx avisdatabaser og biblioteksdatabaser. Regler for copyright samt de samfundsmæssige perspektiver i forbindelse med netudgivelser. bruge it- og medieværktøjer til at udgive på internettet bruge regler for elektronisk offentliggørelse analysere, vurdere og tage stilling til elektronisk offentliggørelse ud fra kvalitative, æstetiske og etiske overvejelser analysere, vurdere og tage stilling til brugen af digitale kommunikationsværktøjer analysere og vurdere netbaserede tjenester Dansk anvende layout og bruge billeder i deres egne tekster, så det fremmer tekstens kommunikation Engelsk udnytte computerens muligheder i forbindelse med informationssøgning og kommunikation. anvende engelsk som internationalt kommunikationsmiddel i mødet med udlændinge, på rejse og ved brug af e- mail Tysk og fransk anvende it og mediers muligheder i forbindelse med tekstbehandling, kommunikation og informationssøgning. anvende tysk/fransk som kommunikationsmiddel bl.a. i forbindelse med skolekontakt og Computere og netværk kan bruge en computer og et lokalt netværk som et personligt arbejdsredskab Arbejde med sikkerhedskopiering, backup af filer og mapper samt med computersikkerhed og virusbeskyttelse. lære sig nye funktioner i et program kende forskellige lagringsmetoder kende regler for digital overførsel og opbevaring af personlige oplysninger kan bruge rigtige arbejdsstillinger samt vide hvordan man forebygger arbejdsskader som følge af computerarbejde Arbejde med indretning af hensigtsmæssige og ergonomisk rigtige computerarbejdspladser. analysere, vurdere og tage stilling til det fysiske arbejdsmiljø RkSk - LÆSEPLAN SIDE 24

25 Idéer til undervisningen 7. klasse til 9. klasse. Bibliotekskundskab Avanceret søgning: øvelser / kursus i søgeprogrammet DDElibra (evt. som klassekonkurrence) Andet: Lyrikcafeen: at lave lyrik, der oplæses for andre. Overbygningselever laver fx nostalgiudstilling på skolebiblioteket, hvor de anbefaler bøger de selv har læst til de yngste elever. Relevante temaudstillinger. Projektopgaven: Relevante links til projektarbejder: Materialekendskab: finde litteratur, film mm. Udstilling og præsentation af det kreative produkt på skolebiblioteket til inspiration for bl.a. kommende 9. klasser. IT- og mediestøttede læreprocesser Arbejde med fagspecifikke programmer. Procesorienteret skrivning i forskellige sammenhænge. Adressen henviser til flere spil. Informationsindsamling Øvelser i søgning i SkoDa. Litteratursøgning i baser på nettet, herunder afgrænsning af søgeresultat. Videosøgning i baser på nettet. Artikler for skoleelever i forskellige baser på nettet, fx gennem EMUen. EMUens øvelser og kurser i kildekritik på internettet. RkSk - LÆSEPLAN SIDE 25

26 Idéer til undervisningen 7. klasse til 9. klasse. Produktion og analyse Præsentationer af elevvalgte emner udarbejdet i multimedieprogrammer som fx Power Point, herunder overvejelser omkring layout, design og målgruppe. Fremstilling af større produktioner, fx avis, blade, reklamer og andre papirpublikationer. Fremstilling af nyhedsavis ved brug af mobiltelefon. Billedbehandling: scannede billeder, billeder fra Internettet, billeder fra ugeblade og aviser og egne fotos fra digitalkameraet manipuleres og behandles i relevante programmer. Analyser af hjemmesider, billeder og andre webbaserede præsentationer. Hjemmesideproduktion. Med henblik på udgivelse fx via Skoleintra. Det kunne være med info om klasser, elevråd, skolebladet, skolens miljø og arrangementer. Analyse af reklamer - f.eks. fra internettet, dr.dk/skole eller TV. Reklamer: fremstille reklamer på pc. Produktion af tv-reklame. Analyse af interviews med henblik på interviewteknik. Analyse af film både kort- og spillefilm i forskellige genrer. Lydmanipulation - fx at ændre stemningsmusik og lydeffekter til et videoklip og radioudsendelser. Benytte video og interviews til at belyse fx praktikophold, en arbejdsplads, et menneske du sætter pris på, din by for 50 år siden m.m.. Digital videoredigering med indlæg af tale, musik og tekst samt anvendelse af diverse effekter, idet effekterne bruges for at opnå en given virkning på modtageren. Bogen om mig selv en selvbiografi, finde information vha. digitale kilder, producere billeder med digitalkamera. Lejrtur til Bornholm: lave elevmapper med beskrivelse af dagsplaner til lejrtur på tekstbehandling. Desuden brug af Internet. Kend dig selv: beskrive selvopfattelse. Forårsfesten: lave program til skolefesten, processen beskrives. Tjekkiet: tage på en virtuel rejse til Tjekkiet via Internettet; udarbejde rapport vha. tekstbehandling og regneark. Billedbogs- og tegneserieværksted: lave et episk forløb i billeder, der samles i en bog, tekst ved billeder, for og bagside. Kommunikation Lave multimedieproduktion. Dialog via og videokonferencer. Lave beskrivelser af mulige rejsemål på Internettet. Tekstbehandling, regneark og . Computere og netværk Udarbejdelser og design af databaser, hvori fx registrering af billed- og cd- samlinger er målet. RkSk - LÆSEPLAN SIDE 26

trinmål arbejde procesorienteret

trinmål arbejde procesorienteret Hovedområder i Junior-PCkørekort IT- og mediestøttede læreprocesser Elevkompetencer Det forventes at eleven: kan bruge grundlæggende funktioner i relevante IT- og medieværktøjer samt kende de mest almindelige

Læs mere

trinmål Undervisningen skal lede frem mod at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at:

trinmål Undervisningen skal lede frem mod at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at: It og medieundervisning 4. 6. klasse Hovedområd er i Junior-PCkørekort Elevkompetencer Junior-PC-kørekort trinmål Fag trinmål IT- og mediestøtte de læreprocesse r Det forventes at eleven: kan bruge grundlæggende

Læs mere

IT- og mediekompetencer synoptisk opstillet

IT- og mediekompetencer synoptisk opstillet IT- og mediekompetencer synoptisk opstillet Læreprocesser der sætter dem i stand til at.. Procesorienterede arbejdsforløb bruge it- og medieværktøjer i procesorienterede arbejdsforløb med hjælp fra læreren

Læs mere

It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 3. klasse

It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 3. klasse Computere og netværk Trinmål 1 kompetencer, der sætter dem i stand til at 1. kende de forskellige dele af et skærmbillede It-bogen for 0. 1. 1. kende navnene på computerarbejdspladsens forskellige enheder

Læs mere

Bogklubben: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration

Bogklubben: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration Bogklubben. Projektet henvender sig til dansk i 6. klasse. Målet er at eleverne: Arbejder med procesorienteret skrivning i et skolesamarbejde Arbejder med i fællesskab at udvikle en spændende fortælling

Læs mere

Mediefagplan. Side 1 af 32 Mediefagplan for Bjergmarkskolen

Mediefagplan. Side 1 af 32 Mediefagplan for Bjergmarkskolen Mediefagplan Side 1 af 32 Mål og indhold Den overordnede målsætning for medieundervisning for hele grundskoleforløbet er, at eleverne skal udvikle virkelyst, lærelyst, tidssvarende mediekompetencer samt

Læs mere

Klassens IT og medie checkliste Indskoling

Klassens IT og medie checkliste Indskoling Klassens IT og medie checkliste Indskoling I indskolingen begynder eleverne at træne brugen af forskellige IT og medie-værktøjer. Læreren vælger relevante værktøjer, så eleverne kan få et indtryk at, i

Læs mere

Klædeskabet: Junior Pc-kørekort og Faget, Fælles Mål, IT-integration

Klædeskabet: Junior Pc-kørekort og Faget, Fælles Mål, IT-integration Klædeskabet Dette projekt henvender sig til dansk og billedkunst i indskolingen samt håndarbejde på 4. 5. klassetrin. Målet med forløbet er: At eleverne skriver enkle tekster ud fra billeder og her bruge

Læs mere

Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning. en fælles opgave for lærere og læringscentre

Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning. en fælles opgave for lærere og læringscentre Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning på Faxe Kommunes Skoler Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning på Faxe Kommunes Skoler en fælles opgave for lærere og læringscentre Læreplan

Læs mere

Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013

Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013 Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013 Frede Braüner på besøg i april 2012. Målsætning for Læringscenteret skoleåret 2012 2013. at fungere som et kulturformidlende og skabende læringsmiljø.

Læs mere

Fantasi: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration

Fantasi: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration Fantasi Projektet henvender sig til dansk og billedkunst på alle klassetrin. Målet er at eleverne: Arbejder med fantasi i billeder og tekst Får et kendskab til Cobrakunst Kan se og undersøge malerier fra

Læs mere

LÆRE plan. for IT-, medie og skolebiblioteksundervisning

LÆRE plan. for IT-, medie og skolebiblioteksundervisning LÆRE plan for IT-, medie og skolebiblioteksundervisning Læreplan for IT-, medie- og skolebibliotekskundskab Forord Denne læreplan er resultatet af udviklingsprojektet Fælles læseplan for IT-, medie- og

Læs mere

Så er der tegnefilm: Faget, Fælles mål, IT integration og Junior P c kørekort

Så er der tegnefilm: Faget, Fælles mål, IT integration og Junior P c kørekort Så er der tegnefilm: Faget, Fælles mål, IT integration og Junior P c kørekort Så er der tegnefilm Projektet henvender sig til de fag og tværfaglige projekter, hvor der arbejdes med elevproducerede fortællinger

Læs mere

IT- og medieplan. Børnehaveklasse - 3. klasse. Hovedområde 1 Trinmål Vejledning. IT- og mediestøttede læreprocesser

IT- og medieplan. Børnehaveklasse - 3. klasse. Hovedområde 1 Trinmål Vejledning. IT- og mediestøttede læreprocesser Hovedområde 1 Trinmål Vejledning IT- og mediestøttede læreprocesser bruge it- og medieværktøjer i et procesorienteret arbejdsforløb med hjælp fra læreren bruge en logbog på en computer kende til at gemme

Læs mere

Projektet henvender sig til dansk og billedkunst på alle klassetrin gerne tværfagligt med historie og samfundsfag.

Projektet henvender sig til dansk og billedkunst på alle klassetrin gerne tværfagligt med historie og samfundsfag. Skulpturtur Projektet henvender sig til dansk og billedkunst på alle klassetrin gerne tværfagligt med historie og samfundsfag. Målet er at eleverne: Arbejder med skulpturer - og historierne bag skulpturerne

Læs mere

Oversigt trin 1 alle hovedområder

Oversigt trin 1 alle hovedområder Oversigt trin 1 alle hovedområder It- og mediestøttede læreprocesser...2 Informationsindsamling...3 Produktion og analyse...4...4 Kommunikation...5...5 Computere og netværk...6...6 It- og mediestøttede

Læs mere

IT- og medieplan. 7. klasse - 9. klasse. Hovedområde 1 Trinmål Vejledning. IT- og mediestøttede læreprocesser

IT- og medieplan. 7. klasse - 9. klasse. Hovedområde 1 Trinmål Vejledning. IT- og mediestøttede læreprocesser Hovedområde 1 Trinmål Vejledning IT- og mediestøttede læreprocesser stilling til procesorienterede arbejdsforløb stilling til brug af logbog og portfolio i egne forløb analysere og tage stilling til egen

Læs mere

Projektet henvender sig til dansk og billedkunst på mellemtrinnet gerne tværfagligt med historie.

Projektet henvender sig til dansk og billedkunst på mellemtrinnet gerne tværfagligt med historie. Penselstrøg fra Dengang Projektet henvender sig til dansk og billedkunst på mellemtrinnet gerne tværfagligt med historie. Målet er at eleverne: Får indsigt i Hans Smidths liv Får indsigt i tiden med paralleller

Læs mere

MEDIEPLAN FOR LINDEGÅRDSSKOLEN

MEDIEPLAN FOR LINDEGÅRDSSKOLEN 1 MEDIEPLAN FOR LINDEGÅRDSSKOLEN Forord Denne medieplan er resultatet af arbejdet med den grønne tråd i det pædagogiske servicecenter 2004/05. Det har været et ønske fra arbejdsgruppen at få lavet en sammenkobling

Læs mere

IT- og medieplan. 4. klasse - 6. klasse. Hovedområde 1 Trinmål Vejledning. IT- og mediestøttede læreprocesser

IT- og medieplan. 4. klasse - 6. klasse. Hovedområde 1 Trinmål Vejledning. IT- og mediestøttede læreprocesser Hovedområde 1 Trinmål Vejledning IT- og mediestøttede læreprocesser Det er naturligt at fortsætte de procesorienterede arbejdsformer ved computeren, hvor eleverne nu i stigende grad kan være hinandens

Læs mere

Junior PC Kørekort 0. til 3. klasse Risingskolen

Junior PC Kørekort 0. til 3. klasse Risingskolen Junior PC Kørekort 0. til 3. klasse Risingskolen Trin 1 Læreprocesser Informationsindsamling Produktion og analyse Kommunikation Computere og netværk bruge it- og medieværktøjer i procesorienterede arbejdsforløb

Læs mere

Oversigt trin 2 alle hovedområder

Oversigt trin 2 alle hovedområder Oversigt trin 2 alle hovedområder It- og mediestøttede læreprocesser...2 Informationsindsamling...3 Produktion og analyse...5 Kommunikation...6 Computere og netværk...7 1 It- og mediestøttede læreprocesser

Læs mere

Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning. en fælles opgave for lærere og læringscentre

Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning. en fælles opgave for lærere og læringscentre Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning på Faxe Kommunes Skoler Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning på Faxe Kommunes Skoler en fælles opgave for lærere og læringscentre Læreplan

Læs mere

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software.

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software. Bh. klasse Eleverne skal opnå fortrolighed med computerens almene betjening. Magte elementær anvendelse af maskiner og enkle programmer Eleverne opnår færdigheder så de selv kan: Tænde og slukke computeren

Læs mere

Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort

Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort Der var en gang i Søby Dette projekt henvender sig til fagene historie, samfundsfag, geografi og dansk i udskolingen. Hensigten med projektet

Læs mere

Kan analysere, vurdere og tage stilling til brug af logbog og portfolio i egne forløb

Kan analysere, vurdere og tage stilling til brug af logbog og portfolio i egne forløb 7. 9. klasse It- og mediestøttende læreprocesser Kan analysere, vurdere og tage stilling til procesorienterede arbejdsforløb Kan analysere, vurdere og tage stilling til brug af logbog og portfolio i egne

Læs mere

Tornhøjskolens IKT-plan 2010-2011. 1 Eleven har set - eller prøvet 2 Kan med hjælp 3 Kan selv. Ansvarlig: Teamet med klasselærer som tovholder

Tornhøjskolens IKT-plan 2010-2011. 1 Eleven har set - eller prøvet 2 Kan med hjælp 3 Kan selv. Ansvarlig: Teamet med klasselærer som tovholder Tornhøjskolens IKT-plan 2010-2011 1 Eleven har set - eller prøvet 2 Kan med hjælp 3 Kan selv Ansvarlig: Teamet med klasselærer som tovholder 1 At stille skarpt med ørerne at lytte. At lyde skaber billeder

Læs mere

ENGBJERGSKOLEN MEDIE LÆSEPLAN

ENGBJERGSKOLEN MEDIE LÆSEPLAN ENGBJERGSKOLEN MEDIE LÆSEPLAN Medielæseplan: Formålet med undervisningen er: - at støtte og udvikle elevernes virke-, læse- og lærelyst - at eleverne udvikler tidssvarende it og mediekompetencer - at lære

Læs mere

På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015

På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015 Bilag 3 : På vej mod Digital Dannelse 1 På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015 Forventninger til medarbejdernes it-kompetencer på Skoleområdet It er blevet en stadig mere betydelig del

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord. side.23. Fase 3

Indholdsfortegnelse. Forord. side.23. Fase 3 Indholdsfortegnelse. Forord side. 3 Fase 1 It- og mediestøttede læreprocesser side. 4 Informationsindsamling Produktion og analyse Kommunikation Computere i netværk Skolebibliotekskundskab Fase 2 side.

Læs mere

Oversigt trin 3 alle hovedområder

Oversigt trin 3 alle hovedområder Oversigt trin 3 alle hovedområder It- og mediestøttede læreprocesser...2 Informationsindsamling...3 Produktion og analyse...4 Kommunikation...5 Computere og netværk...6 It- og mediestøttede læreprocesser

Læs mere

Litha Nielsen Pædagogisk it-vejleder Ørting-Falling Skole

Litha Nielsen Pædagogisk it-vejleder Ørting-Falling Skole Pædagogisk it-vejleder Ørting-Falling Skole Indholdsfortegnelse Indledning s. 3 Statusbeskrivelse af skolens It-situation s. 4 Maskinstatus s. 4 Junior PC kørekort - status s. 4 Medarbejder pc - status

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Elementer i Junior PC-kørekort. Beskrivelserne indeholder 3 elementer, der indgår på alle udviklingstrin og inden for alle områder:

Elementer i Junior PC-kørekort. Beskrivelserne indeholder 3 elementer, der indgår på alle udviklingstrin og inden for alle områder: Baggrund for Junior PC-kørekort. Opgaven omkring Junior PC-kørekortet er konkretiseret i følgende tekst: Den overordnede opgave er at udvikle et IT-bevis rettet til eleverne i folkeskolen, der kan bidrage

Læs mere

Kunne bruge tænde/slukke funktionen på maskinen

Kunne bruge tænde/slukke funktionen på maskinen Børnehaveklassen Kunne bruge tænde/slukke funktionen på maskinen Kunne bruge piletasterne Kunne bruge musen enter, shift-, mellemrums- og backspacetasters navn og brug Kunne udføre simple skriveopgaver

Læs mere

Klassetrin Hovedområder Indhold/færdigheder Forklaring Ansvar (se note) Elevene skal kende til:

Klassetrin Hovedområder Indhold/færdigheder Forklaring Ansvar (se note) Elevene skal kende til: Klassetrin Hovedområder Indhold/færdigheder Forklaring Ansvar (se note) 0. kl. Informationssøgning Elevene skal kende til: bibliotekets billedbøger børnebøger samt almindelig adfærd på biblioteket, behandling

Læs mere

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen Nordfyns Kommune 2008 En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen - bygger på Junior PC-kørekort konceptet for Folkeskolen Den overordnede opgave med Junior PC-kørekortet er at udvikle et IT-bevis

Læs mere

Man skal lære informations- og kommunikationstek-nologi på linie med læsning, skrivning og regning.

Man skal lære informations- og kommunikationstek-nologi på linie med læsning, skrivning og regning. IT Edb skal integreres i alle skolens fag, som beskrevet i faghæftet EDB og de enkelte fags læseplaner. Undervisningsministeriet har beskrevet retningslinierne for, hvordan de generelle IT-færdigheder

Læs mere

IT & medieplan for Kirke Hyllinge skole Kendskab, Hjælp & Selvstændighed

IT & medieplan for Kirke Hyllinge skole Kendskab, Hjælp & Selvstændighed Hensigt med lære At stille skarpt med ørerne at lytte. At lyde skaber billeder og stemninger. At turde noget, spille skuespil samt udtrykke sig klart og tydeligt. At gå tæt på mennesker, at udvikle kritisk

Læs mere

Billedkunst - læseplan for Engskolen

Billedkunst - læseplan for Engskolen Billedkunst - læseplan for Engskolen Formål for faget billedkunst Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at skabe, opleve og analysere billeder bliver i stand til at se og sanse

Læs mere

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog:

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog: Fagplan for dansk Skolens formål med faget dansk følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Stk. 1. Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en

Læs mere

Målsætning :... 2. Handleplan for elever:... 2. Handleplan for lærerne:... 2. Indholdsoversigt for årgangene... 3. Indskoling:... 4. Kurser:...

Målsætning :... 2. Handleplan for elever:... 2. Handleplan for lærerne:... 2. Indholdsoversigt for årgangene... 3. Indskoling:... 4. Kurser:... Indhold Målsætning :... 2 Handleplan for elever:... 2 Handleplan for lærerne:... 2 Indholdsoversigt for årgangene... 3 Indskoling:... 4 Kurser:... 4 Mellemtrin:... 4 Kurser:... 5 Udskoling:... 6 Kurser:...

Læs mere

IT i undervisningen. Læseplan for. Dansk Skoleforening for Sydslesvig. 1. 10. klassetrin

IT i undervisningen. Læseplan for. Dansk Skoleforening for Sydslesvig. 1. 10. klassetrin Dansk Skoleforening for Sydslesvig Læseplan for IT i undervisningen 1. 10. klassetrin grundskolen, hovedskolen, realskolen, fællesskolen og gymnasiet 2002 Indholdsfortegnelse Formål 5 Centrale kundskabs-

Læs mere

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen Nordfyns Kommune 2007 En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen - bygger på Junior PC-kørekort konceptet for Folkeskolen Den overordnede opgave med Junior PC-kørekortet er at udvikle et IT-bevis

Læs mere

Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7

Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7 Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7 Børnehaveklassen Kunne bruge tænde/slukke funktionen på maskinen Kunne

Læs mere

Spøttrup Borg: Faget, Fælles mål, IT-integration og Junior Pc-kørekort

Spøttrup Borg: Faget, Fælles mål, IT-integration og Junior Pc-kørekort Spøttrup Borg: Faget, Fælles mål, IT-integration og Junior Pc-kørekort Spøttrup Borg Dette projekt henvender sig til historieundervisning eller til et tværfagligt forløb med dansk og billedkunst fra 4.

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Undervisningsplan for engelsk

Undervisningsplan for engelsk Undervisningsplan for engelsk Formål: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan og tør udtrykke

Læs mere

Lundebakkeskolens. IT-trinmål

Lundebakkeskolens. IT-trinmål Lundebakkeskolens IT-trinmål Skoleåret 2012/2013 Indhold FORMÅL... 3 FÆRDIGHEDSNIVEAUER... 4 SKEMAET... 4 TRINMÅL FOR BØRNEHAVEKLASSEN... 5 TRINMÅL FOR 1. KLASSE... 6 TRINMÅL FOR 2. KLASSE... 7 TRINMÅL

Læs mere

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin Læseplan faget engelsk 1. 9. klassetrin Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig

Læs mere

IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE

IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE Intentionen med planen er at angive rammer for, hvad vi på Kirkeby Skole forventer eleverne skal lære om IT i deres skoleforløb på Kirkeby Skole. Som udgangspunkt skal de

Læs mere

Fælles Mål 2009. Edb. Faghæfte 26

Fælles Mål 2009. Edb. Faghæfte 26 Fælles Mål 2009 Edb Faghæfte 26 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 28 2009 Fælles Mål 2009 Edb Faghæfte 26 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 28 2009 Indhold Formål for faget edb 3 Slutmål

Læs mere

Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog

Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog bruge talesproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse og fremførelse udtrykke sig mundtligt i genrer som referat, kommentar,

Læs mere

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne i 1. klasse har tilegnet sig kundskaber og Det talte sprog Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige

Læs mere

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug Formål for faget engelsk Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

FAG DANSK MATEMATIK BILLEDKUNST TEAM

FAG DANSK MATEMATIK BILLEDKUNST TEAM FAG DANSK MATEMATIK BILLEDKUNST TEAM 0. klasse Tænd/sluk kursus. Personligt brugernavn til hver elev. Skrive tal og bogstaver i skriveprogrammet WORD Evt. 10 finger system Værsgo grammer 1. klasse Bruge

Læs mere

Ansvar Klasselæreren er ansvarlig for, at klasseteamet implementerer handleplanen. Teamet tager stilling til, om medievejlederen skal inddrages.

Ansvar Klasselæreren er ansvarlig for, at klasseteamet implementerer handleplanen. Teamet tager stilling til, om medievejlederen skal inddrages. MEDIEHANDLEPLAN SKOVVANGSKOLEN sidst red. 7. november 2004 Ansvar Klasselæreren er ansvarlig for, at klasseteamet implementerer handleplanen. Teamet tager stilling til, om medievejlederen skal inddrages.

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk Fagplan for Tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Biblioteks - og materialekundskab i børnehaveklassen. Biblioteks - og materialekundskab 1. - 2. klasse

Biblioteks - og materialekundskab i børnehaveklassen. Biblioteks - og materialekundskab 1. - 2. klasse Biblioteks - og materialekundskab i børnehaveklassen Præsentation af skolebiblioteket. De skal orienteres om indretning og bøgernes placering Kendskab til betjening af udlånssystemet (Interaktivt spil)

Læs mere

IT-handleplan for Hillerslev skole - udarbejdet 2011. På Hillerslev Skole er brugen af IT en integreret del af undervisningen i alle fag.

IT-handleplan for Hillerslev skole - udarbejdet 2011. På Hillerslev Skole er brugen af IT en integreret del af undervisningen i alle fag. HILLERSLEV SKOLE IT-handleplan for Hillerslev skole - udarbejdet 2011 På Hillerslev Skole er brugen af IT en integreret del af undervisningen i alle fag. For at synliggøre dette har vi udarbejdet følgende

Læs mere

Billedkunst. Formål for faget billedkunst. Slutmål for faget billedkunst efter 5. klassetrin. Billedfremstilling. Billedkundskab

Billedkunst. Formål for faget billedkunst. Slutmål for faget billedkunst efter 5. klassetrin. Billedfremstilling. Billedkundskab Formål for faget billedkunst Billedkunst Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at producere, opleve og analysere billeder bliver i stand til at iagttage, reflektere, bruge og forstå

Læs mere

IT- og mediestøttede læreprocesser

IT- og mediestøttede læreprocesser IT- og mediestøttede læreprocesser IT- og mediestøttede læreprocesser Elevsprog Eleven skal Fra første dag i skolen kommer eleverne til at opleve, hvordan it bruges, når der skal skrives, tegnes og produceres.

Læs mere

It- og medieplan Engelsborgskolen

It- og medieplan Engelsborgskolen De fem søjler Trinmål Indskoling It- og mediestøttede læreprocesser Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at bruge it- og medieværktøjer

Læs mere

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin Fagplan for tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 99 Offentligt

Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 99 Offentligt Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 99 Offentligt 15. december 2010 forbindelse Som Skolebiblioteksforening bidrag med til arbejdet Skive Kommunes med dette at oplæg, fremme handleplan som læsning

Læs mere

Pædagogisk læringscenter Bjedstrup Skole og Børnehus 04-12-2011

Pædagogisk læringscenter Bjedstrup Skole og Børnehus 04-12-2011 IT handleplan Denne IT-handleplan er en skabelon for arbejdet med IT på Bjedstrup Skole & Børnehus. Efter hvert skoleår evaluerer de ansatte på skolen IT-handleplanen på form og indhold, og den tilpasses

Læs mere

It områder og trinmål

It områder og trinmål It områder og trinmål Egebjergskolen 2010 Sådan kan det gøres Index: Områder og trinmål: It og mediestøttede læreprocesser s. 3 4 Informationsindsamling. S. 5 6 Produktion og analyse.. s. 7 8 Kommunikation..

Læs mere

Udkast. IT- og medieplan Vester Mariendal Skole

Udkast. IT- og medieplan Vester Mariendal Skole Udkast 2005 IT- og medieplan Vester Mariendal Skole IT- og medieplan Vester Mariendal Skole Forord Eleverne skal ifølge skoleloven udvikle deres itog mediekompetencer som en integreret del af undervisningen

Læs mere

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd.

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd. Formål med faget kunst/kunstnerisk udfoldelse Formålet med faget Kunst er at eleverne bliver i stand til at genkende og bruge skaberkraften i sig selv. At de ved hjælp af viden om forskellige kunstarter

Læs mere

IT- og mediehandleplan for Sct. Jørgens Skole

IT- og mediehandleplan for Sct. Jørgens Skole IT- og mediehandleplan for Sct. Jørgens Skole IT- og mediehandleplan for Sct. Jørgens Skole 7. okt. 2006 Forord It- og mediehandleplanen skal være med til at sikre Sct. Jørgens Skole som en JPCK-skole,

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Beskrivelse af faget og dets indhold:

Beskrivelse af faget og dets indhold: Beskrivelse af faget og dets indhold: Model for valg af indhold Faget beskrives her som fag, men de elevkompetencer der indgår i fagets beskrivelse bør ses i sammenhæng med andre kommunikative fagområder.

Læs mere

IT-HANDLEPLAN. Århus Privatskole 2007-2008. Alle elever på skolen skal være fortrolige med IT som arbejdsværktøj.

IT-HANDLEPLAN. Århus Privatskole 2007-2008. Alle elever på skolen skal være fortrolige med IT som arbejdsværktøj. IT-HANDLEPLAN Århus Privatskole 2007-2008 Denne IT-handleplan er en skabelon for arbejdet med IT på Århus Privatskole. Da det er første år, vi arbejder med skolen og dermed også efter denne IT handleplan,

Læs mere

Projektet henvender sig til dansk og historie på alle klassetrin der vil arbejde med reformationen.

Projektet henvender sig til dansk og historie på alle klassetrin der vil arbejde med reformationen. Reformationen Projektet henvender sig til dansk og historie på alle klassetrin der vil arbejde med reformationen. Målet med forløbet er at: eleverne får indsigt i en historisk periode eleverne via den

Læs mere

IT-integrationsplan Januar 2004

IT-integrationsplan Januar 2004 IT-integrationsplan Januar 2004 Erik Kristensen, 2004 Side 1 Indholdsfortegnelse Målsætning for IT-integration...3 Formål...3 Plan...3 1 3 årgang...3 4 7 årgang...3 8 9 årgang...4 Afsluttende bemærkninger...4

Læs mere

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Læringsmål på NIF Dansk for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Yngste trinnet 2. 3.klasse Det talte sprog bruge sproget til samarbejde stå foran klassen og tale højt og tydeligt; artikulation

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. ENGELSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Faglig kvalitet og digitale kompetencer. Indholdfortegnelse: Undervisningsforløbet... 2 Fælles mål og JPCK mål... 3 Konklusion...

Faglig kvalitet og digitale kompetencer. Indholdfortegnelse: Undervisningsforløbet... 2 Fælles mål og JPCK mål... 3 Konklusion... Faglig kvalitet og digitale kompetencer Indholdfortegnelse: Undervisningsforløbet... 2 Fælles mål og JPCK mål... 3 Konklusion... 5 1 Undervisningsforløbet Jeg vil skrive om et forløb om efterårsdigte i

Læs mere

Læseplan for IT-undervisningen på Bedsted Skole - samt forslag til aktiviteter som involverer IKT

Læseplan for IT-undervisningen på Bedsted Skole - samt forslag til aktiviteter som involverer IKT Læseplan for IT-undervisningen på Bedsted Skole - samt forslag til aktiviteter som involverer IKT Udarbejdet på grundlag af Pædagogisk IKT-handlingsplan for Løgumkloster Kommune De nedenstående mål er

Læs mere

Læseplan for valgfaget medier

Læseplan for valgfaget medier Læseplan for valgfaget medier Indhold Indledning 3 Trinforløb for 7./8./9. klassetrin 4 Medieproduktion 4 Medieanalyse 6 Indledning Faget medier som valgfag er etårigt og kan vælges i 7./8./9. klasse.

Læs mere

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Årgang 11/12 Side 1 af 9 Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som

Læs mere

Læseplan med del- og slutmål for faget dansk på Bøvling Friskole

Læseplan med del- og slutmål for faget dansk på Bøvling Friskole Efter 2. klasse prioriteres følgende højt: Sproglig opmærksomhed Bogstavindlæring/repetition Angrebsteknikker til stavning/læsning stavelsesdeling (prikke vokaler) morfemdeling (deling efter ordets stamme)

Læs mere

Formål for faget tysk

Formål for faget tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Årsplan for danskundervisningen i 5. klasse 2014-15

Årsplan for danskundervisningen i 5. klasse 2014-15 Årsplan for danskundervisningen i 5. klasse 2014-15 Faglige trinmål for faget fra 5.-6. klasse: Det talte sprog - bruge talesproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse

Læs mere

IKT-kompetencer for eleverne på Carolineskolen

IKT-kompetencer for eleverne på Carolineskolen IKT-kompetencer for eleverne på Carolineskolen Ledelsen forventer, at der sammen med årsplanerne fra hver klasse medfølger en IKT handleplan, som beskriver, hvorledes IKT indgår i undervisningen. IKT-kompetenceplan

Læs mere

meget svært ved at anvende et enkelt layout i elektroniske tekster Er usædvanlig god til/meget god til/god til/har svært ved/har

meget svært ved at anvende et enkelt layout i elektroniske tekster Er usædvanlig god til/meget god til/god til/har svært ved/har Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 326 Offentligt Elevplan for It-kompetence STATUS it 2. klasse 4. klasse 6. klasse 9. klasse Produktion og formidling layout Computerskrift og tekstbehandling

Læs mere

D A N S K. Dansk er et sprog, og sprog er på én gang et fælles og et personligt anliggende.

D A N S K. Dansk er et sprog, og sprog er på én gang et fælles og et personligt anliggende. D A N S K Dansk er et sprog, og sprog er på én gang et fælles og et personligt anliggende. Fælles, fordi der i vores måde at kommunikere på, ligger spor af den verdensforståelse, det livssyn og den etik,

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed.

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed. Fag Formål Indhold Undervisningsmeto der Engelsk 3. 8. klasse Faget er skemalagt på alle nævnte klassetrin, men indgår også i fagdag. Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig

Læs mere

Alle elever: Mål for dansk i børnehaveklassen 3. klasse. Mål for danskundervisningen på Halsnæs Lilleskole.

Alle elever: Mål for dansk i børnehaveklassen 3. klasse. Mål for danskundervisningen på Halsnæs Lilleskole. Mål for danskundervisningen på Halsnæs Lilleskole. Undervisningen på Halsnæs Lilleskole tager afsæt i de fælles trinmål, der er udstukket af undervisningsministeriet for folkeskolen, kaldet Fælles Mål.

Læs mere

IT- og mediekompetencer i. folkeskolen. Læseplan for Sorgenfriskolen

IT- og mediekompetencer i. folkeskolen. Læseplan for Sorgenfriskolen IT- og mediekompetencer i folkeskolen Læseplan for Sorgenfriskolen Indhold Forord 3 Digital dannelse 3 Sorgenfriskolens princip for elevernes brug af de nye massemedier 4 1. del: Digitale færdigheder 6

Læs mere

Læseplan for it, medier og skolebibliotekskundskab. www.skive.dk

Læseplan for it, medier og skolebibliotekskundskab. www.skive.dk Læseplan for it, medier og skolebibliotekskundskab IT- og mediestøttede læreprocesser Trinmål 1 Vejledning Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i

Læs mere

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION Læringsmål Udtryk og find på idéer via gruppediskussioner. Forklar, hvordan scenerne hænger sammen og skaber kontinuitet, samt hvordan de danner grundlaget for en historie, et stykke eller et digt. Lav

Læs mere

Materielt Design 2. 6. klasse

Materielt Design 2. 6. klasse Materielt Design 2. 6. klasse Faget Materielt Design på Interskolen er en samtænkning af følgende af folkeskolens fag: håndarbejde, sløjd og billedkunst. Undervisningen vil derfor i praksis inddrage alle

Læs mere

IT-Strategiplan vers. af 10.10.04. Greve Kommune 2004

IT-Strategiplan vers. af 10.10.04. Greve Kommune 2004 IT-Strategiplan vers. af 10.10.04 Greve Kommune 2004 Forord IT-strategiplanen findes fra side 3 IT-læringsplanen findes side 13 it_handleplan 2004 - Senest gemt af Niels Westergård 20-09-2005 2 IT-strategiplan

Læs mere

Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne

Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne Klassetrin: Undervisningsforløb: Opgavetitel Udskoling, 7.-10. klasse Farlig Ungdom Version: 200901 Forfatter: Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne Linda Nørgaard Andersen

Læs mere

sisg GDE D T E T SK S R K I R V V DE D T E se s N E D N DDE D T E

sisg GDE D T E T SK S R K I R V V DE D T E se s N E D N DDE D T E sig DET SKRIV DET SEND DET Lærervejledning & Redaktion: Jakob Skov Øllgård Grafisk design: Marianne Eriksen Foto: Mette Frandsen INDHOLD Til læreren Mistanke om vold? - hvad gør du? Sådan kan materialet

Læs mere

Skoletjensten/Arbejdermuseet. Lav en udstilling om 1950'erne. Version 200901

Skoletjensten/Arbejdermuseet. Lav en udstilling om 1950'erne. Version 200901 Klassetrin: Undervisningsforløb: Opgavetitel: Version 200901 Forfatter: Mellemtrin, 3.-6. klasse Kold krig og kiksekage Lav en udstilling om 1950'erne Linda Nørgaard Andersen Lav en udstilling på skolen,

Læs mere

Dansk. Trinmål 1. Nordvestskolen 2005. Trinmål 1 (1.-2. klasse)

Dansk. Trinmål 1. Nordvestskolen 2005. Trinmål 1 (1.-2. klasse) Dansk 1 Nordvestskolen 2005 Forord For at sikre kvaliteten og fagligheden i folkeskolen har Undervisningsministeriet udarbejdet faghæfter til samtlige fag i folkeskolen med bindende trin- og slutmål. De

Læs mere

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin:

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin: DANSK Basismål i dansk på 1. klassetrin: at kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig at udvikle ordforrådet, bl.a. ved at fortælle om et hændelsesforløb at gengive og udtrykke sig i tegning, drama eller

Læs mere