1.1 Collaborative Spaces

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.1 Collaborative Spaces"

Transkript

1 Theme 1 The Aestetics and Character of Digital Space 1.1 Collaborative Spaces Virtuelle beboede 3D verdener Forfatter: Institution: Abstract: Rune Nielsen, Forskningsassistent, Arkitekt Ålborg Universitets Center, VR Media Lab, Virtual Stage Der er i dag en voksende interesse for Internetbaserede flerbruger systemer, pga. af de mange muligheder for, via diverse konference systemer, at knytte folk sammen på tværs af geografisk placering. Det har skabt et marked med store økonomiske interesser. Der er tale om nye kommunikationsredskaber, som muliggør en decentraliseret kommunikation og designproces med geografisk distribuerede aktører. Virtual Stage er et forskningsprojekt ved Ålborg Universitet, VR Media Lab, hvis formål er at samle geografisk distribuerede forskergrupper, på tværs af tilgang til metode og analyse, ved at etablere en fælles virtuel scene - i form af en beboet, avatarbaseret 3D verden på Internettet, som alle projektmedlemmer har adgang til. Projektet benytter sig af virtuelle, avatarbaserede real time-møder. Der udføres fælles eksperimenter med konstruktion, design og iscenesættelse af 3D rum, samt events og performances af æstetisk, oplevelsesmæssig, informativ og kommunikativ art. Rummet kan med andre ord indeholde flere typer af diskussioner og mange lag af informationer. Det kræver en stillingtagen til det virtuelle rums udformning, så der alt afhængig af det produkt der arbejdes med, kan udvikles en scenografi, der muliggør forskellige måder, at lagre viden på og forskellige måder, at visualisere og diskutere data og modeller. Som ansat ved projektet Virtual Stage og samarbejdspartner til den danske kunstnergruppe Superflex, vil jeg beskrive erfaringer med flerbrugersystemer implementeret i svenske Karlskrona og tyske Wolfsburg. Karlskrona2, baggrund og kontekst Karlskrona2 er et igangværende projekt i samarbejde med danske Superflex, som har udviklet sig i dialog med The Modern Institute, en skotsk kurator- kunstnergruppe, Karlskronas kommune og det lokale historiske museum. Karlskrona2 er en diskussion af informationsteknologiens muligheder i en bymæssig sammenhæng, som startede i 1999 og siden hen har udviklet sig med flere og nye involverede samarbejdspartnere. Superflex er en dansk kunstnergruppe, der arbejder som et koordinerende bindeled imellem kunst, erhvervsliv og forskellige områder af forskning. Superflex projekter varierer fra Biogas, et biogasanlæg opført og implementeret i Tanzania, i samarbejde med danske og afrikanske ingeniører, Superchannel, en interaktiv Internet kanal, der gør det muligt for brugerne at diskutere og aktivt indgå i udsendelser, til projektet Karlskrona2, en digital by, tænkt som et kommunikationsredskab for borgerne i den svenske by Karlskrona. Superflex ser deres tilsyneladende meget forskellige projekter som værktøjer frem for værker. Redskaber, der skal i brug og i dialog med deres aftagere, hvorfor Superflex beskæftiger sig meget intenst med den implicitte kommunikation imellem produkt, bruger og kontekst. Projektet går ud på at skabe en 3 dimensional virtuel udgave af den svenske by Karlskrona, et kommunikationsredskab kaldet Karlskrona2. Borgerne i Karlskrona har adgang til Karlskrona2 via Internettet. Her kan de mødes, kommunikere og eksperimentere med at ændre og udvikle det virtuelle rum. I Karlskrona2 vil bygninger, sociale hierarkier, love og regler således kunne defineres på ny. Indgangsvinklen har været, at arbejde med det lokale og nærværende, indlevelsen og den kropslige relation, udfra et ønske om at tilføje det virtuelle rums muligheder og redskaber en mere social orienteret dimension, samt at fokusere på det computermedierede rum som et forum, et mødested, der inddrager mange forskellige typer af faglig input og viden. Byen Karlskrona er en gammel orlogsstad, beliggende i sydøst Sverige, grundlagt i 1680 på en række øer og halvøer. Byen var tænkt som en strategisk placeret flådebase, der skulle forsvare Østersøfarvandene. Store dele af den Nordisk Forening for Arkitektur Forskning - Konference om Arkitekturforskning og IT - AAA April

2 svenske flåde blev bygget og søsat i Karlskrona. Byen blev bygget efter datidens idealer, med monumentale bygningsværker i en stram byplan med store akser og torve. Disse forudsætninger har givet Karlskrona en karakteristisk arkitektur og særegenhed, der præger byen den dag i dag. Den 2. december 1998 blev Karlskrona tildelt verdensarv status. En udmærkelse Unescos verdensarvkomité kan tildele kultur- og naturhistoriske miljøer, der vurderes som værende: Bevaringsværdig for menneskeheden. En status der vidner om den velbevarede kulturhistorie og de arkitektoniske værdier som Karlskrona besidder idag. Karlskrona er i dag en by med indbyggere og den er en del af en teknologisk udviklingszone i Sverige. Det vil i nær fremtid give borgerne i Karlskrona adgang til stor dataoverførsel via Internettet. Byens universitet giver sammen med store firmaer, som f.eks. Ericsson, ligeledes området en dynamik og et højt niveau af IT implementering. Der er således mange parametre, der er med til at forme projektet Karlskrona2. Der er et spændingsfelt imellem den moderne bys krav på en nutidighed og verdensarven, der knytter Karlskrona til fortiden. Samtidigt begrænser byens placering på øer og halvøer en fysisk udvidelse. Platformen Karlskrona2 kan bruges som redskab i diskussionen af fremtidens Karlskrona, på det sociale, politiske og arkitektoniske plan. Karlskrona2 skal bebos af de samme borgere som bor i den "rigtige" by. Man skal altså bo i, eller besøge Karlskrona, for at blive borger i Karlskrona2. Det udruster brugerne med en fælles erfaring om Karlskrona. Den virtuelle by bliver levende og tilstedeværende i kraft af den rigtige by. Den virtuel borger kender den fysiske bys rum og relationer og projicerer således sine oplevelser og erfaringer ind i karlskrona2. Borgerne i det virtuelle rum er repræsenteret som avatarer og har oplevelsen af, at bevæge sig rundt i et computerskabt rum af tredimensionel grafik. Avataren udgør brugerens krop og skaber en menneskelig målestok, der giver Karlkrona2 s borgere en fysisk relateret forståelse af det computergenererede rum. Avataren, den virtuelle repræsentation af den enkelte borger spejler såvel erfaringer og oplevelser som en egentlig karakter og person fra Karlskrona by ind i det virtuelle rum. Projektet bruger Internettet som et lokalt netværk i højere grad end et globalt kommunikationsredskab og bringer virtual reality ind i borgernes liv som et nyt relationsmønster. Intentionen med Karlskrona2 er et "free-space", der ikke skal underlægge sig de kendte politiske, økonomiske eller sociale regler fra Karlskrona. Brugeren har mulighed for at bygge, rive ned og redefinere funktionen af de eksisterende bygninger i det virtuelle rum. Man kan arbejde individuelt eller kollektivt og der kan foregå Nordisk Forening for Arkitektur Forskning - Konference om Arkitekturforskning og IT - AAA April

3 diskussioner af den ene Karlskrona i den anden. Denne form for interaktivitet og kommunikation tildeler udviklingen af brugernes redskaber en stor betydning. Værktøjerne bestemmer i høj grad de muligheder der vil være tilgængelig og skal derfor være i en konstant udvikling og dialog med projektets brugere og deres ønsker. Den virtuelle Karlskrona ønskes synlig for den "rigtige" by på en storskærm, opstillet ved byens store renæssance torv. Skærmen er ligeledes repræsenteret i Karlskrona2 og skal fungere som et message board. Her kan man vise tekst og billeder, læse andres meninger og selv blive hørt. En nutidig parallel til den græske Agora eller Speakers Corner. Karlskrona2 er et talerør der ikke skelner imellem, teenageren, lokalpolitikeren eller fanatikeren. Det rejser spørgsmål om censur, medbestemmelse og beslutningsprocesser i Karlskrona2. Vil man f.eks. indtage og bebygge et areal i Karlskrona2, må man kunne indordne sig blandt andre borgere og deres eventuelle vedtægter, og derfor argumentere for sin tilstedeværelse. Intentionen er at beskederne på skærmen kan læses fra begge udgaver af Karlskrona, men skærmen kan kun benyttes fra Karlskrona2. Den bliver et vigtigt element i muligheden for afstemninger og demokratiske processer, der kan opstå i Karlskrona2. Ved storskærmen i Karlskrona vil indbyggerne således kunne mødes i "real-space" for at følge aktiviteterne af deres avatarer, og opleve divergensen imellem Karlskrona og Karlskrona2. Storskærmen vil knytte de to verdener sammen som et fysisk link og vil samtidig være et vindue ind i den virtuelle by. Hvordan vil de to verdner, den computerskabte og den virkelige, influere på hinanden? Digital Bridging og rummet som metafor Det virtuelle rum, her tilladt sidestillet med cyberspace, kan forståelsesmæssigt deles op i flere kategorier udfra forskellige teoretiske modeller. I det følgende vil jeg nuancere begrebet, for at introducere den optik som er benyttet i projekterne Karlskrona2 og Wolfsburg2. CyberSpace er oftest defineret i forhold til rummet og des 3 dimensioner, men da der er mange flere lag af muligheder end i den traditionelle rumlige opfattelse, vil det være en for snæver definition. Begrebet space har en langt bredere betydningsramme, der giver en meningsfyldt betydning i forhold til CyberSpace. As a lived space, architecture is an event and it will always depend on time and people's interactions. It would never be an absolute space; it is always relative to its social context. Besides the three-dimensions of space there are also the dimensions of time and behavior. Nordisk Forening for Arkitektur Forskning - Konference om Arkitekturforskning og IT - AAA April

4 It is possible to consider the five dimensions of architecture from the point of view of the final product and from the point of view of the conceptualization (both physical and digital). From the point of view of the final product, architecture can be considered a place, which encompasses the dimensions of time and behavior. As a lived space, architecture needs to be inhabited, and time is part of this lived interaction as are people's behavior. (Ana Paula Baltazar, Cyber architecture: Virtual architecture beyond real space metaphor ) I artiklen argumenteres der for fem dimensioner, som en forståelsesramme af et fysisk som digitalt rumbegreb. De to ekstra dimensioner tilføjer den traditionelle beskrivelse af arkitektur tid og adfærd som parametre, for en forståelse af det beboede rum. Det er ligeledes optikken for diskussionerne bag tilblivelsen af Karlskrona2. Et beboet rum og des indlejringen af viden. Det er det forhold at rummet er skabt af brugere, borgere i Karlskrona, der afkræver en bredere definition. Det space det enkelte menneske indskriver sig i, repræsenteret som avatar, omfatter mere end personen selv. Ud over de andre tilstedeværende brugere, er der indskrevet en hel række betydninger og information i rummet. Brugerne bliver del af hinandens rum og betydning og de fælles ritualer. Stiftede love og regler er lige såvel en del af det omgivende Cyberspace. Derfor kan man tale om space af ikkerumlige dimensioner, hvis substans består af meningsdannelse og betydning. Det er altså brugernes mulighed for, at handle og iagttage, som former rummet og des egentlige betydning. Der er tale om en evig foranderlighed betinget af rummets brug. Det virtuelle rum har i kraft af brugerne et eget liv. Ikke blot i en transformerende bevægelsesmæssig forstand, men ligeledes i betydningen af en foranderlig Cyberimmateriel viden og meningsdannelse, kollektivt som individuelt. Det får en enorm betydning for den måde man bruger og oplever rummet på. I og med at den verden man befinder sig i, er i en evig foranderlighed, kræver det en skærpet navigation i rummets dimensioner. Der er tale om et selvorganiserende liv, der på lige fod med den evige opdatering imellem server og klientprogram, kræver en evig stillingtagen fra den enkelte bruger. Har man ikke besøgt den virtuelle verden i længere tid, eller blot været logget af, har rummet i mellemtiden forandret sig. Nye konstruktioner og bygninger er blevet til, men lige såvel er der dannet nye private og kollektive sfærer. De indskrevne ritualer har ændret karakter og man må på dynamisk vis orientere sig i såvel rumligheden som i de skrevne og uskrevne love og regler. Verden er blevet redigeret. Netop denne irreversible foranderlighed afkræver brugeren af systemet, at vende tilbage til det virtuelle rum, for at sikre sig medbestemmelse. Vil man være med til at definere og påvirke den virtuelle verden, eller måske endda bruge systemet som talerør må man tage del i det foranderlige over tid. Denne egenskab gør det til et brugbart redskab til at diskutere en lokal kontekst som en by. Hvorfor skal man kopiere vores egen verden og i nogen grad anvende den som rumlig metafor? Hvorfor forstår og taler vi om rum, når vi ikke er tilstede i en fysisk virkelighed? En del af svaret ligger i, at konstruktion af rumlighed i computeren, trækker på vores egne rumlige erfaringer fra den fysiske verden. Bevidstheden formes gennem vores kropslige erfaring af verden. Rummet er en helt grundlæggende erfaringen, som vi oplever igennem vores krop. Fordi vi forstår verden rumligt med vores kropslige skala og interaktion, overfører vi rum til computeren for at begrebsliggøre den. Det bliver et fast holdepunkt i et mange-dimensionalt mulighedsrum. Ud over tilstedeværelsen som rummet giver os, kan man indskrive tegn og ikonografiske genkendeligheder i de virtuelle rumligheder. Karlskrona2 giver mening som bymetafor for den, der kender den fysiske by. Man bevæger sin avatar rundt, som en målestok i et rum med betydningen by. Vha. bevægelsen oplever man kendte former og relationer med betydningen Karlskrona. Det skaber et interessant spændingsfelt imellem det virtuelle og det fysiske rum, hvor intentionen er at arbejde med mødet mellem de to verdener og muligheden for at de kan påvirke hinanden. Det skal ikke forstås som et ønske om at arbejde med en digital realisme, men en nuancering af computermodellens fortælling og betydning, der kan spænde fra det abstrakte, til på det mere ikonografiske plan, at arbejde med symbolværdier og genkendelige rumligheder. Karlskrona2, udvikling og status I det efterfølgende beskrives den udvikling, projektet Karlskrona2 har været igennem, siden sin start som et offentligt projekt. Karlskrona2 startede som betaversion i juni år Projektet benyttede sig af en allerede eksisterende softwareudbyder, der kunne tilbyde markedets, til formålet mest egnede produkt, ActiveWorlds.Inc. En software, der har store mangler i forhold til nogle af projektets intentioner, men som tillader at opbygge en virtuel Nordisk Forening for Arkitektur Forskning - Konference om Arkitekturforskning og IT - AAA April

5 verden med chat og byggefaciliteter. Nogle af ulemperne er at det ikke muligt, at definere lokale regelsæt men kun globale, hvad vil sige at hele rummet Karlskrona2 er pålagt de samme overordnede restriktioner. Centrum af Karlskrona blev bygget op som en grov model af byens definerede rum. To avatarer, en mandlig og en kvindelig, blev valgt og et virtuelt byggemarked blev grundlagt, med specialfremstillede byggestene, som et konstruktionsvokabular til de virtuelle borgere. Projektet blev, af økonomiske hensyn, sat i gang uden den ønskede storskærm, men med en virtuel udgave, placeret ved byens store torv i Karlskrona2. Skærmen er det sted man automatisk logger sig ind i den virtuelle verden, ground zero. Denne fungerer som et message board, udstyret som en newsgroup, med muligheden for en spørgsmål svar struktur. Rundt om centrum var der ved projektets start åbent land ; hvidt tomrum; potentielt Cyberspace. Karlskrona2 blev offentliggjort og markedsført i den svenske dagspresse, hvorfor der i de efterfølgende dage var et massivt besøgstal. Projektet var og er i dag tilgængeligt for alle. Selvom det er tænkt som et redskab for lokalbefolkningen, var det som start en nødvendighed, at få så mange brugere ind i Karlskrona2 som muligt, for at skabe liv og diskussion. Alle de nye borgere i Karlskrona2 ville forsøge sig i det virtuelle rum. Ukritisk bevægede de mange nye brugere sig rundt i den grove model af Karlskronas store torv. Man chattede med hinanden og ikke mindst blev der bygget på livet løs. Centrum var fra starten defineret som et fredet området, hvor det ikke var muligt for brugeren at bygge. Lige så snart man bevægede sig ud til centrums nærmeste afgrænsning, tårnede sig et kaotisk landskab sig op. De nye brugere var så optaget af, at de kunne bygge og konstruere i rummet, at alle hver især byggede solitære konstruktioner, der før eller siden kolliderede, med andre borgeres konstruktioner. Der var en hyppig brug af skilte, hvorpå borgerne skrev graffitilignende beskeder for, at definere egne private zoner. Byggerierne blev ved og fortættedes til en masse, bestående af tusindvis af enkeltobjekter, alt sammen uden mening i en større sammenhæng. Det var fra starten gjort muligt, at man kunne placerer objekter inden i hinanden og at forskellige brugere skulle have rettigheder til, at kunne addere til hinandens byggerier, for at skabe den størst mulige frihed med byggestenene. Til gengæld skabte det i starten, en kaotiske brug af Karlskrona2s uberørte områder. Det førte til en generel utilfredshed blandt de virtuelle borgere, fordi der ikke var nogen der respekterede hinandens domæner. Utilfredsheden førte til at en tilbagevendende initiativtagende gruppe af brugere nedsatte et råd, Karlskrona2 Council. Et selvbestaltet råd som beslutningstager over et udvalgt område af Karlskrona2. Rådet fungerer den dag i dag og holder møder hver 14. dag. Alle ændringer går igennem rådet, som er blevet til Karlskrona2s politiske organ. Medlemmerne af rådet var enige om, at Karlskrona2 kunne bruges til mere end det hidtidige anarki. Derfor Nordisk Forening for Arkitektur Forskning - Konference om Arkitekturforskning og IT - AAA April

6 planlagde man en helt ny bydel, Eastvillage. Anført af områdets nyudråbte borgmester, planlage man store arealer ved at udlægge hovedakser af veje med hosliggende matrikler til udstykning for byggeri. Der blev til indgangen af Eastvillage bygget en byport, som markerede en overgang til det nye område. Eastvillage beboere samledes om nogle grundlæggende regler, for hvordan man skulle opføre sig når man besøgte Eastvillage. Reglerne blev hængt op ved porten til indgangen, som ved en grænsepost. Eastvillage udviklede sig hurtigt over de næste par måneder, hvor der i høj grad blev brugt kræfter på at bygge en manifestation af Eastvillage community. Et Virtual community, skal i denne sammenhæng forstås som det samfund eller fællesskab, der udgøres af den kommunikation og det eventuelle samarbejde, i det virtuelle rum. Beboerne byggede alt fra informationstårne til kæmpe sportsanlæg, over- og underjordisk infrastrukturer, havneområder med badestrande, skibe og sågar undersøiske anlæg. Der blev hurtigt præsenteret flere religioner og borgerne byggede kirker og moskeer. Council opførte en skyskraber som hovedkontor midt i byen, hvor styregruppen til stadighed mødes. Efter nogen tid fik Eastvillage sin egen avis, Eastnews, som siden har skrevet om begivenheder i Kralskrona2. Eastnews er blevet styregruppens talerør; de bruger avisen til at offentliggøre, referater fra de tilbagevendende møder. Avisen er på den måde blevet en garant for lov og orden, hvor de enkelte borgere kan referere til de vedtægter som er beskrevet i avisens arkiver. Som eksempler på de diskussioner der foregår i Karlskrona2, kan nævnes en større debat om hvorvidt beboerne ville tillade reklamer og økonomiske interesser. Det blev vedtaget, at en forsøgsordning kunne tillades, hvorfor der kort tid efter, blev indviet en Mac Donalds i Karlskrona2. Eastvillage var efterhånden blevet et så stærkt community, der i højere og højere grad løsrev sig fra det oprindelige Karlskrona2. Som en naturlig følge heraf, ønskede borgerne i Eastvillage sig flere beføjelser. Der havde været episoder, hvor nye brugere havde terroriseret områder i Eastvillage, vandaliseret byggerier, ved at bygge oven i andres ejendomme, eller man oplevede, at der var blev hængt pornografisk materiale op, i modstrid med de vedtægter og regler gældende for området. Derfor rettede Council henvendelse imod Superflex og undertegnede. De efterspurgte rettigheder til at rive andre borgeres objekter ned, hvis de forbrød sig imod områdets vedtægter. Det resulterede i at borgmesteren for Eastvillage blev tildelt sådanne rettigheder og at han siden hen har fungeret som en velfungerende opretholder af gældende love og regler for Eastvillage community. Eastvillage har direkte adopteret byen som metafor og har overført mange indskrevne værdier og ikonografiske genkendeligheder, ved i høj grad at kopiere vores fysiske omgivelser. Eastvillage har spejlet symboler fra såvel Nordisk Forening for Arkitektur Forskning - Konference om Arkitekturforskning og IT - AAA April

7 Karlskrona som andre byer. Det fælles sprog. har været med til, i en så høj grad, at definere det stærke fællesskab. Siden hen er der blevet bygget flere eksperimenterende og abstrakte områder i tilknytning til Eastvillage, der i højere grad løsriver sig fra kendte metaforer. Der er eksempelvis udlagt kæmpe arealer, til undersøgelser af farver, hvor hele farvespektret minutiøst er blevet bygget som en kæmpemæssig flade, hvorpå der er udlagt halvkugler med sammenhørende komplementærfarve. Der er ligeledes blevet bygget fantasifulde svævende konstruktioner, som har monitoreret webkameraer fra Karlskrona og på den måde projiceret det fysiske ind i det virtuelle. Karlskrona2 er i dag et velfungerende community, med en bredde af brugere spændende fra unge computerinteresserede, til enkelte politikere og folk med en mere forskningsmæssig baggrund. Langt største delen af energien udspringer fra Eastvillage. Det har været en interessant udvikling at følge på afstand, såvel som deltager. Udviklingen har med tiden flyttet sig mere og mere, fra de oprindelige ideer med projektet. En formodning går på, at det i høj grad har været betinget af, at projektet, i første omgang, har måttet undvære den tiltænkte storskærm i Karlskrona by. En sådan offentlig manifestation, vil have en utrolig styrke; ikke kun i det offentlige rum i Karlskrona, men ligeledes tiltrække initiativerne og energi fra f.eks. Eastvillage. En storskærm, som bindeled imellem den ene og den anden by, vil naturligt blive et omdrejningspunkt for projektet. En mulighed for, at kunne udtale sig i det offentlige rum, vil virke som en magnet på nye brugere, der sammen med de eksisterende, langsomt vil begynde at diskutere, såvel som konstruere, mere relateret til Karlskrona som bymæssighed. Af andre forslag til at knytte relationsbånd til den rigtige by, har det været diskuteret at bruge Karlskrona2 til at udstille og debattere en ny byplan, tegnet af kommunen. Her vil projektet kunne stå sin prøve. Spændingsfeltet imellem anonymiteten og den offentlige person, ville i højere grad blive accentueret. Borgmester, som den dag i dag figurerer på det virtuelle torv i Karlskrona2, der i et videointerview udtaler sig om projektets potentiale for fremtidens politikker, vil sandsynligvis bruge rummet som den offentlige person han er. Her vil han kunne bruge mediet til at fremføre sine meninger og herved nå et stort publikum. Teenageren som ikke er vandt til at blive inddraget i den politiske debat, vil måske indtage en anonym position og herved blive taget lige så seriøst som alle andre i debatten. Karlskrona2 har bl.a. været udstillet på "Cities on the move" på Louisiana, i London og Helsinki; på udstillingsstedet "Casco" i Utrecht, Holland; samt udstillingen Tools og "Unhomely Home" i Wolfsburg, Tyskland. Udstillingerne i Wolfsburg er arrangeret og tilrettelagt af to Østrigske kuratorer, Barbara Steiner og Doris Berger, der dagligt bestyrer Kunstverein Wolfsburg. I forlængelse af udstillingen Tools, blev der arrangeret møder med et bredt udsnit af interesserede borgere fra byen Wolfsburg, samt Afdelingen for Byudvikling og Strategisk planlægning fra Wolfsburg kommune, hvor diskussionen om Karlskrona2 blev taget op. Disse diskussion tilkendegav en interesse for et lignende projekt i Wolfsburg og et ønske om ved hjælp af internetbaserede flerbrugersystemer at kunne bidrage til en diskussion af byen og dens udvikling. Visioner og muligheder I det følgende beskrives de parametre og valg, som har været med til at forme Karlskrona2s søsterprojekt, Wolfsburg2. Wolfsburg er som by meget anderledes end Karlskrona. Den er først og fremmest ikke nogen homogen by, hverken i sit arkitektoniske udtryk eller indbyggermæssigt. Det på trods af at over halvdelen af Wolfsburgs godt indbyggere arbejder på verdens største fabrik under et tag, Folkevognsfabrikken (Volkswagen, VW). Byen blev grundlagt ved sammenlægningen af flere landsbyer og er igennem tiden vokset med flere nye kvarterer og bydele, betinget af højkonjunktur hos Folkevogn. Pga. en tidlig grøn strategi for den overordnede byplanlægning, er disse kvarterer gamle som nye i høj grad adskilt af grønne arealer og gør den dag i dag Wolfsburg til Tysklands grønneste by. Projektet diskuterer mulighederne for at kunne lade beboerne i Wolfsburg arbejde sammen om fælles forestillinger om et bedre Wolfsburg, der ikke kun bygger bro imellem den digitale verden og den fysiske, men forhåbentligt også vil kunne knytte nye relationsbånd i Wolfsburg by. Wolfsburgs anderledes og mere komplekse væsen, har frembragt konkrete ønsker om at kunne udvide de diskussioner og muligheder som hidtil har været til sted i Karlskrona2. Wolfsburg2 er derfor blevet brugt som model til, at diskutere og videreudvikle en nye faciliteter til en 3D browser. Et arbejde med at løse nogle af de Nordisk Forening for Arkitektur Forskning - Konference om Arkitekturforskning og IT - AAA April

8 problemer, der har været forbundet med, at benytte sig af den eksisterende software fra Active Worlds. Det har været et ønske om at kunne visualisere flere lag af data i det virtuelle rum, med muligheden for mange forskellige administrerende instanser, som f.eks. myndighederne og politikere, repræsentanter for et produktionsapparat, produktmodtagere, designere, arkitekter, kunstnere og den almindelige borger og bruger. En samling af forskellige fag- og befolkningsgrupper, der fordrer en ny arkitektur af det virtuelle rum. Udviklingen er i dag på et skitseplan, der mere diskuterende, forsøger at skabe billeder på forbedringer og ændringer. Der forestilles flere distribuerede muligheder til at præsentere Wolfsburgs lag af data: Bygningsvolumener, som i Karlskrona2; lag med informationer om infrastrukturer; oplysninger om fortætninger; historiske lag; og muligheden for forskellige informationer fra kommunen til byens borgerne. Ovenstående er eksempler på nye typer input til et flerbrugersystem, som i yderste konsekvens ønskes dynamisk opdateret vha. GIS (Geografiske Informations System). Nu ikke kun som en opdatering mellem server og klientprogram, men ligeledes en formidling af automatisk genereret data udspringende fra byen. Med muligheden for at vælge hvilken type information man vil have til rådighed, som bruger af et sådan system, ved at tænde og slukke for informationer, kunne det blive et meget kraftfuldt redskab til at nuancere og argumentere med i en given debat. Man kan forestille sig meget konkrete afbildninger i samme virtuelle rum, som abstrakte visualiseringer og datalandskaber, alle med til at fortælle om byens væsen og ønsker. Projekterne fokuserer på de sociale aspekter i cyberspace, det nærværende, det vedkommende, og rummets relation til kroppen. Den 3 dimensionale interaktive computermedierede model, gør det muligt at arbejde med en virtuel virkelighed i real tid. Værktøjer der kan bruges til at opstille modeller af vores fysiske verden. Et kommunikationsrum, der kan udfolde muligheder for en såvel praktisk brug, som en mere teoretisk diskussion og udvikling. Nordisk Forening for Arkitektur Forskning - Konference om Arkitekturforskning og IT - AAA April

COLLABORATIVE SPACES - VIRTUELLE BEBOEDE 3D VERDENER

COLLABORATIVE SPACES - VIRTUELLE BEBOEDE 3D VERDENER COLLABORATIVE SPACES - VIRTUELLE BEBOEDE 3D VERDENER Nielsen, R. 2001 Collaborative Spaces - Virtuelle beboede 3D-verdener Nordic Journal of Architectural Research. Volym 14, #3, 2001. p 69-77 De sidste

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

HAVNESPILLET [0.3:KOLLISION]

HAVNESPILLET [0.3:KOLLISION] HAVNESPILLET [0.3:KOLLISION] - et debat- & planlægningsspil af Tobias Løssing & Thomas Fabian Delman HAVNESPILLET [0.3:KOLLISION] - et debat- & planlægningsspil af Tobias Løssing & Thomas Fabian Delman

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER Fakta (interviewerens noter) Museum telefonnummer Kontaktperson Henvist til anden kontaktperson (navn) Interviewer Antal opringninger (sæt x per opringning)

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation Kategori Bebyggelsesmønstre, landskabstyper og lokale udviklingstræk (2) Lokalitet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 56 1 Sammenfatning Ørstedsparken mellem

Læs mere

Sprogrigtighed: Sprogbrug og retskrivning

Sprogrigtighed: Sprogbrug og retskrivning Ret & Rigtigt 5 a Sprogrigtighed: Sprogbrug og retskrivning Øvelser 1 Niels Erik Wille Lektor (emeritus) i Dansk Sprog, cand.mag. Inst. f. Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier Roskilde

Læs mere

ANNE ELLEKJÆR. leder i Dome of Visions og står for at skabe den kuratoriske ramme i bygningen på Søren Kierke-

ANNE ELLEKJÆR. leder i Dome of Visions og står for at skabe den kuratoriske ramme i bygningen på Søren Kierke- 76 ET TREDJE STED 77 ANNE ELLEKJÆR Dome of Visions er mange ting: Et opdateret forsamlingshus, et byudviklingsprojekt, et arkitektonisk og et bæredygtigt projekt klimatisk såvel leder i Dome of Visions

Læs mere

Digital Identitet. Projektudvikling af www.virtualdating.dk

Digital Identitet. Projektudvikling af www.virtualdating.dk Synopsis Digital Identitet. Projektudvikling af www.virtualdating.dk Gruppe 14 Kasper Spaabæk, Allan Jonas, Trine Uldall, Jonna Bolette Degn Titel Digital Identitet. Formål Vi laver et datingsite (www.virtualdating.dk),

Læs mere

Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort

Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort Der var en gang i Søby Dette projekt henvender sig til fagene historie, samfundsfag, geografi og dansk i udskolingen. Hensigten med projektet

Læs mere

Kommunen? Det er mig!

Kommunen? Det er mig! Kommunen? Det er mig! Kommunikationsstrategi for Personalepolitik og Ledelsesgrundlag Hovedudvalget har nedsat en arbejdsgruppe, der skal udvikle en kommunikationsstrategi for udbredelse af personalepolitikken

Læs mere

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group 1. Brugervenlighed En politisk hjemmeside skal leve op til de gængse krav for brugervenlighed.

Læs mere

L Y S. TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe

L Y S. TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe L Y S TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe Arkitektskolen Aarhus 25. februar 2010 program Onsdag den 25. februar

Læs mere

Personlig branding og netværk Peter Horn Peter Horn & Co.

Personlig branding og netværk Peter Horn Peter Horn & Co. Personlig branding og netværk Peter Horn Peter Horn & Co. Magasinet Ejendom 15. September 2011 Peter Horn & Co. 2011 Peter Horn Ledelsesrådgiver og direktør for Peter Horn & Co. Aps. (www.peterhorn.dk).

Læs mere

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang.

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Den tekniske platform Af redaktionen Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Teknologisk udvikling går således hånd i hånd med videnskabelig udvikling.

Læs mere

Mobilisering 2.0. Medlemskonference, Center for Ungdomsforskning 22. Marts 2012

Mobilisering 2.0. Medlemskonference, Center for Ungdomsforskning 22. Marts 2012 Mobilisering 2.0 - unge og politisk deltagelse i de sociale mediers tidsalder Medlemskonference, Center for Ungdomsforskning 22. Marts Jakob Linaa Jensen Center for Internetforskning Forskningsprogram

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen.

Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen. Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen. Index INDHOLDSFORTEGNELSE side Innovativ digital formidling... 3 Idékatalog 4 Udvalgte funktioner 5 Kort 6 Kalender 7

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Navn Sofie Mandrup Andreassen Adresse Hasserisgade 1, 2.th 9000 Aalborg, Denmark E-mail sman07@student.aau.dk Mobil +45 27 33 07 24 Fødselsdag 1. sep. 1986, 24 år PEDESTRIAN

Læs mere

Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger. Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S

Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger. Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S Spillebanen: Rammen som adfærdsændringer foregår i Økonomi Polarisering Sundhed

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

OPLÆG RETNINGSLINJER FOR DIGITAL SKILTNING

OPLÆG RETNINGSLINJER FOR DIGITAL SKILTNING POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK OPLÆG RETNINGSLINJER FOR DIGITAL SKILTNING Digital skiltning er en ny type skiltning i bybilledet,

Læs mere

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Oplæg ved ARKITEKTURPOLITISK KONFERENCE Dansk Arkitektur Center 5. december 2008 v/ Helle Juul Kristensen Planlægger, cand. mag. Cittaslow-koordinator

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010 [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Udgivet november 2014 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014 En lærerguide Beyond Reach 1. marts til 13. april 2014 Introduktion Kære underviser Fra 1. marts til 13. april 2014 præsenterer Den Frie Udstillingsbygning en ny udstilling med værker specielt skabt til

Læs mere

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

WWW. Forslag til integreret digitalt værk ved Det Informationsvidenskabelige Akademi på KUA3 Udarbejdet af Jacob Nielsen 2013

WWW. Forslag til integreret digitalt værk ved Det Informationsvidenskabelige Akademi på KUA3 Udarbejdet af Jacob Nielsen 2013 WWW Forslag til integreret digitalt værk ved Det Informationsvidenskabelige Akademi på KUA3 Udarbejdet af Jacob Nielsen 2013 Arbejdstitel: "Internet på hovedet" Projektet tager udgangspunkt i det formelt

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

Kommunikation og teknologi

Kommunikation og teknologi Kommunikation og teknologi Niveau: 8. klasse Varighed: 6 lektioner Præsentation: Forløbet Kommunikation er placeret i fysik-kemifokus.dk 8. klasse, men det er muligt at arbejde med forløbet både i 7.,

Læs mere

Indledning. Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til 150 elever fordelt på fem linjer:

Indledning. Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til 150 elever fordelt på fem linjer: Dansk Talentakademi: Vision for Campus Udarbejdet af Have Kommunikation Ved projektleder Rasmus Navntoft, kreativ direktør Christian Have og tekstforfatter Mikkel Elbech Maj 2014 Indledning Dansk Talentakademi

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Matematik

Selam Friskole Fagplan for Matematik Selam Friskole Fagplan for Matematik Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Af Tatiana Chemi, PhD, Post Doc. Forsker, Universe Research Lab/Universe Fonden i og Danmarks Pædagogiske

Læs mere

Idékatalog - EVINN KASK

Idékatalog - EVINN KASK Idékatalog - EVINN KASK Stadion-oplevelser til EM Inomhus Friidrott 2013 11.05.2012 Intro Dette idékatalog præsenterer nogle indledende skitser som oplæg til den kommende EVINN workshop. Idéerne er opdelt

Læs mere

Kommunikation og forældresamarbejde

Kommunikation og forældresamarbejde Kommunikation og forældresamarbejde Generelt - Form - Tidsforløbet (Claus og Susanne melder datoer ud, når de er endelige) - Indhold - mere redskabsorienteret - Læringsteoretiske tilgange 1. Refleksiv

Læs mere

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,66% p.a.) Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1857

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

04.05.2012 INTERVIEW MED MICHAEL WÜRTZ OVERBECK_MODTAGER AF PUBLIKUMSPRISEN 2012

04.05.2012 INTERVIEW MED MICHAEL WÜRTZ OVERBECK_MODTAGER AF PUBLIKUMSPRISEN 2012 04.05.2012 INTERVIEW MED MICHAEL WÜRTZ OVERBECK_MODTAGER AF PUBLIKUMSPRISEN 2012 Michael Würtz Overbeck VINDEREN AF PUBLIKUMSPRISEN 2012 PÅ ÅRHUS Michael Würtz Overbeck modtog onsdag d. 25. april Publikumsprisen

Læs mere

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne.

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne. Projektleder Niels Johan Juhl-Nielsen, PRIMO Danmark Den 23. december 2013 Status for netværkssamarbejdet Den robuste kommune PRIMO Danmark besluttede i 2012 - i samarbejde med Foreningen af Kommunale

Læs mere

Fremtidsscenarier. Eller hvorfor fremtiden handler om objekter. v/ Erik Kjems

Fremtidsscenarier. Eller hvorfor fremtiden handler om objekter. v/ Erik Kjems Fremtidsscenarier Eller hvorfor fremtiden handler om objekter v/ Indhold 3D objekter i byplanen Indhold Hvordan håndteres objekter Interaktion med objekter Objekters potentiale Hvad menes med objekter

Læs mere

Kommunikation om letbanen - inspiration fra Angers

Kommunikation om letbanen - inspiration fra Angers Kommunikation om letbanen - inspiration fra Angers 1 Midttrafik - Letbanesekretariatet Kommunikation om letbanen - inspiration fra Angers November 2010 Udgivelsesdato 05.11.2010 Kommunikation om letbanen

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

HOVEDOPGAVE: HÆNGSLET OG DETS ARKITEKTONISKE POTENTIALE

HOVEDOPGAVE: HÆNGSLET OG DETS ARKITEKTONISKE POTENTIALE HOVEDOPGAVE: HÆNGSLET OG DETS ARKITEKTONISKE POTENTIALE UGE 14 - UGE 22 Perry Kulper, Bleached out 1, Relational drawing HOVEDOPGAVE: HÆNGSLET OG DETS ARKITEKTONISKE POTENTIALE UGE 14 - UGE 22 OPGAVENS

Læs mere

HVORDAN SKAL VI BO I FREMTIDEN?

HVORDAN SKAL VI BO I FREMTIDEN? 5. og 6. september 2014 i Bella Center HVORDAN SKAL VI BO I FREMTIDEN? Mød 1.500 beslutningstagere fra alle landets almene boligorganisationer på Danmarks største messe for almene boliger. Over 50 udstillere

Læs mere

FORBRUGERTRENDS INDENFOR HOLDNING TIL BIL, MOBILITET OG MODERNE STORBY

FORBRUGERTRENDS INDENFOR HOLDNING TIL BIL, MOBILITET OG MODERNE STORBY FORBRUGERTRENDS INDENFOR HOLDNING TIL BIL, MOBILITET OG MODERNE STORBY STATUSMARKØRER: FØR: Bil, hus, taske og tv IDAG: Tid, sundhed, motion, børn, fritid. 1. BILENS ROLLE 4 BILEN ER = MOBILITET OG BILPRODUCENTERNE

Læs mere

VoIP++ Kommunikation til det nye årtusinde

VoIP++ Kommunikation til det nye årtusinde VoIP++ Kommunikation til det nye årtusinde Gr. 680 Morten V. Pedersen Morten L. Jørgensen Sune Studstrup Peter Nejsum Gr. 620 Jesper H. Pedersen Gavin Murray Kap 1 - Sammendrag VoIP++ er en ny innovativ

Læs mere

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER...

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER... NÅR FORENINGER SAMARBEJDER... KORT FORTALT hovedpunkter fra undersøgelsen Tværgående samarbejde blandt folkeoplysningens aktører NÅR FORENINGER SAMARBEJDER... hovedpunkter fra undersøgelsen Tværgående

Læs mere

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1 Indledning Alle projekter har et mål. Hvad enten det drejer sig om et personligt projekt om at holde op med at ryge, projektet med at bygge en bro eller projektet med at arrangere en havefest for hele

Læs mere

Media College Aalborg Side 1 af 11

Media College Aalborg Side 1 af 11 Media College Aalborg Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Problemformulering... 3 Hvilket fjernsupport egner sig bedst af, eller Windows fjernskrivebord, når et firma skal supportere sine kunder?... 3 Hvorfor

Læs mere

Kolding Gymnasiums IT- strategi

Kolding Gymnasiums IT- strategi Kolding Gymnasiums IT- strategi Indledning Udgangspunktet for KGs IT- strategi er at vi til gavn for eleverne skal være på forkant med den pædagogiske og teknologiske udvikling. IT skal ikke betragtes

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Kommunikationspolitikken GPS

Kommunikationspolitikken GPS Kommunikationspolitikken GPS Sådan kommunikerer vi godt og bedst i Silkeborg Kommune Kommunikationspolitikken GPS hvad er det? Kommunikationspolitikken GPS God Praksis i Silkeborg er grundlaget for, at

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

Strategisk handlingsplan 2015-2017

Strategisk handlingsplan 2015-2017 Strategisk handlingsplan 2015-2017 Foto: Lisbeth Holten Indholdsfortegnelse Succeskriterier for handlingsplanen 4 Det kriminalpræventive landskab 2014-2017 5 Hvem er DKR 6 Sådan arbejder DKR 6 Vejen DKR

Læs mere

Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring

Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring - Hvordan har grafisk facilitering bidraget til organisatorisk læring i en større dansk virksomhed? Stina Thorsvang Stud.mag i Læring og Forandringsprocesser

Læs mere

Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne?

Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne? Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne? Professor Lone Kørnøv Aalborg Universitet Dansk Center for Miljøvurdering Hvorfor, hvorfor ikke og hvordan a. Holdningsladet emne b. Rationaler bag

Læs mere

Ledelse og kompleksitet. Gert G. Nygaard Sommeruniversitetet 3.-4.juli 2015

Ledelse og kompleksitet. Gert G. Nygaard Sommeruniversitetet 3.-4.juli 2015 Ledelse og kompleksitet Gert G. Nygaard Sommeruniversitetet 3.-4.juli 2015 Gert G. Nygaard lærereksamen 1979 skoleleder 1995, herefter højskolelærer/ - forstander, efterskolelærer/-forstander cand. mag.

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

PROJEKT NEM KOMMUNIKATION. Nem Kommunikation. Et kommunikations- og hukommelses system til mennesker som lider af kognitive vanskeligheder

PROJEKT NEM KOMMUNIKATION. Nem Kommunikation. Et kommunikations- og hukommelses system til mennesker som lider af kognitive vanskeligheder Nem Kommunikation Et kommunikations- og hukommelses system til mennesker som lider af kognitive vanskeligheder Henrik Bryld Stifter af Tele Call (2005) Baggrund som projektleder hos TDC Udviklings og implementerings

Læs mere

Leg under nye former: Konference om ny forskning i leg

Leg under nye former: Konference om ny forskning i leg Leg under nye former: Konference om ny forskning i leg Torsdag den 8. november kl. 9.30 til 16.00 på Gerlev Idrætshøjskole. De seneste år er opmærksomheden mod og interessen for leg - og især de fysiske

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

SHARING DENMARK 00077

SHARING DENMARK 00077 00077 1. MANIFEST: THE POWER OF SHARING DANMARK KAN DELE! Danmark har en unik tradition for at fordele og dele goder og skabe fælles velfærd. Men Danmark er udfordret: Vores forbrug overstiger langt vores

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Folkekirken som Helligsted

Folkekirken som Helligsted Folkekirken som Helligsted Projektrapport i Religion B Kristoffer Johan Nielsen, Vestegnen HF og VUC Projektbeskrivelse Jeg vil undersøge, hvad det er i kirkearkitekturen der gør kirken til et helligt

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

3D matriklen i et fremtidsperspektiv

3D matriklen i et fremtidsperspektiv 3D matriklen i et fremtidsperspektiv Lars Bodum Center for 3D GeoInformation Aalborg Universitet Esben Munk Sørensen Land Management Aalborg Universitet Hvad er problemet? Vi diskuterer mange gange løsninger

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Bygning, hjem, museum

Bygning, hjem, museum Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Undervisningsmateriale til udskolingen Arkitektur er bygninger. Bygninger til at leve i, til at opleve, til at lære i eller til at arbejde i. Arkitektur

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

NEW AUDIENCE DEVELOPMENT - en kulturpolitisk og organisatorisk vinkel -

NEW AUDIENCE DEVELOPMENT - en kulturpolitisk og organisatorisk vinkel - NEW AUDIENCE DEVELOPMENT - en kulturpolitisk og organisatorisk vinkel - Hvad er det? Hvilke erfaringer er der? Hvilke strategier kan anvendes? Hvordan kan bibliotekerne indbygge Audience Development i

Læs mere

Hvordan kan vi blive klogere på erfaringer og overføre hvilke barriere der opstår.

Hvordan kan vi blive klogere på erfaringer og overføre hvilke barriere der opstår. OPTAKT OVERORDNET Hvordan kan vi blive klogere på erfaringer og overføre hvilke barriere der opstår. Min antagelse er at vi skal aflære for at genlære Vi skal opdrage og stimulere til det relationelle

Læs mere

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn.

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk J.nr.: 97-33/800-0480 MSA Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Brugervejledning for Microstation til OpenSceneGraph konverter

Brugervejledning for Microstation til OpenSceneGraph konverter Brugervejledning for Microstation til OpenSceneGraph konverter - sidste rettelse: 10/06/2005 side 1 Indholdsfortegnelse Kort oversigt over dgn2osg... 3 Systemkrav... 3 Funktionalitet...4 Geometri...4 Materialer...

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Retningslinjer for kommunikation i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk okonomiogstab@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Forord Retningslinjer

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

KREATIVE SKOLE SFO I HELSINGØR FÆLLESSKABER KORNMAALER GRAPHIC DESIGN. Psykologisk praksis

KREATIVE SKOLE SFO I HELSINGØR FÆLLESSKABER KORNMAALER GRAPHIC DESIGN. Psykologisk praksis KREATIVE FÆLLESSKABER I HELSINGØR SKOLE SFO Psykologisk praksis KORNMAALER GRAPHIC DESIGN VELKOMMEN TIL FAGLIG FOLDER D. 01.08.12 blev Helsingør Skole SFO søsat. Søsat til at være én SFO beliggende på

Læs mere

CERTIFICERINGER. En verden af nye muligheder på LEGOLAND Hotel & Conference.

CERTIFICERINGER. En verden af nye muligheder på LEGOLAND Hotel & Conference. MÅLET. 2+2=7 EN HIGH PERFORMANCE VIRKSOMHED ER EN VIRKSOMHED, DER KAN OVERSKUE OG MESTRE EN KOMPLEKS VIRKSOMHEDSKONTEKST OG SKABE UNIKKE RESULTATER GENNEM ANDRE, FOR ANDRE OG SAMMEN MED ANDRE. LEGO SERIOUS

Læs mere

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET Det er mandag den 19. februar 2015 på Præstemoseskolen i Hvidovre. Klokken er 8.30, og det klare vinterlys falder ind gennem vinduerne i den gamle aula. Her

Læs mere

BKOOL LANCERER ONE, DEN MEST PRISBILLIGE HOMETRAINER MED PROGRESSIV MODSTANDSKURVE

BKOOL LANCERER ONE, DEN MEST PRISBILLIGE HOMETRAINER MED PROGRESSIV MODSTANDSKURVE BKOOL LANCERER ONE, DEN MEST PRISBILLIGE HOMETRAINER MED PROGRESSIV MODSTANDSKURVE Med autentisk cykelfornemmelse og indbygget simulator Madrid den 4. august 2015. Teknologifirmaet Bkool, der laver interaktive

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

INTELLIGENT ARKITEKTONISK LYS ENHANCED BRAND AMBIENCE

INTELLIGENT ARKITEKTONISK LYS ENHANCED BRAND AMBIENCE INTELLIGENT ARKITEKTONISK LYS ENHANCED BRAND AMBIENCE ET OVERVÆLDENDE INTELLIGENT LYSDESIGN MED 2400 LYSKILDER. ET ENESTÅENDE HUS FYLDT MED KUNST. EN AFTEN MED INTERNATIONALE OPLÆG. ET KIG BAG PANELERNE

Læs mere

Avanceret 3D projektion

Avanceret 3D projektion Avanceret 3D projektion Deltagere/partnere: CAVI, Aarhus Universitet Aarhus Universitet Åbogade 34D 8200 Århus N Centerleder Kim Halskov, Afdelingsleder Morten Lervig, Telefon: 8924 9241 Mail: info@cavi.dk

Læs mere

Aktive Byrum Projektstatus 2012

Aktive Byrum Projektstatus 2012 Aktive Byrum Projektstatus 2012 Indhold KMØ ramme Indsatsområde og mål Målgruppe Delprojekter Organisering Mobile faciliteter Kunstneriske indgreb Tidsplan 2013-15 Det aktive byrum 2012 Fagligt netværk

Læs mere

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv Et undervisningsforløb af Sophie Holm Strøm Arkitektur TITEL PÅ FORLØB Indhold/tekster/materiale At have en have (intro til billedkunst)

Læs mere