MEDIEPLAN FOR LINDEGÅRDSSKOLEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDIEPLAN FOR LINDEGÅRDSSKOLEN"

Transkript

1 1 MEDIEPLAN FOR LINDEGÅRDSSKOLEN

2 Forord Denne medieplan er resultatet af arbejdet med den grønne tråd i det pædagogiske servicecenter 2004/05. Det har været et ønske fra arbejdsgruppen at få lavet en sammenkobling mellem de medieressourcer skolen har til rådighed, de mediekompetencer eleverne skal lære gennem et (www.junior-pc.dk) samt Fællesmål i fagene. Arbejdet med medieplanen er inspireret af Helsingør Kommunes medieplan. Resultatet er blevet en plan, inddelt i tre afsnit, svarende til afdelingerne på skolen. Hvert afsnit indledes med en kort oversigt over de forventede kompetencer, som eleverne skal have i slutningen af forløbet og en sidehenvisning til det sted i læreplanen, hvor elevkompetencerne og undervisningens indhold er beskrevet. Desuden er der sidehenvisning til ideer til den konkrete undervisning. Overordnet er medieplanen inddelt i 6 hovedområder: Skolebibliotekskundskab og læsning IT- og mediestøttede læreprocesser Informationsindsamling Produktion og analyse Kommunikation Computere og netværk Indenfor hvert af disse seks områder er der først en beskrivelse af de forventede elevkompetencer ved slutningen af forløbet inden for netop dette område. Derefter følger en oversigt over s trinmål. Til sidst er der en oversigt over de trinmål, inden for de enkelte fag, der vedrører de nævnte elevkompetencer. Da trinmålene i flere fag opererer med andre klasseintervaller end vores afdelinger, er der ikke fuld overensstemmelse mellem klassetrinene i denne medieplan og trinmålene for de enkelte fag. Til hvert forløb er der udarbejdet en oversigt over idéer til den konkrete undervisning. Lærerteamet i hver klasse er ansvarlig for ved skoleårets start at medtænke IT-, medie- og skolebiblioteksundervisningen løbende igennem skoleåret. Planlægningen, koordineringen og tilrettelæggelsen af den konkrete undervisning sker i samarbejde med teamet i det pædagogiske servicecenter. Timeressourcerne til medieundervisningen er tildelt lærerne i teamet omkring det pædagogiske servicecenter. Det er vores intention, at medieplanen tages op til evaluering ved skoleåret 2005/06 s afslutning, for på denne måde at blive justeret i forhold til de aktuelle behov. Dette vil ske i teamet omkring det pædagogiske servicecenter på baggrund af tilbagemeldinger fra afdelingerne. Det pædagogiske servicecenter, maj Medieplanen er vedtaget i Skolebestyrelsen d. 25. maj

3 Oversigt over forløbet i indskolingen i slutningen af forløbet Læs mere Idéer til undervisning Har alment skolebibliotekskendskab 4 10 Kan vælge frilæsningsbøger ud fra interesser, lix og bogens udstyr 4 10 Har alment computerkendskab 5 11 Kender til og kan bruge enkle digitale undervisningsmaterialer 5 11 Kender til digital portfolio og logbog 5 11 Kender til og kan bruge simpel søgning på Internettet 6 11 Kan arbejde med tekster, tegninger, billeder, lyd og tal på computer Kan bruge et digitalkamera og en digital lydoptager Kan tale med om hovedindhold, tid, sted og handling i IT- og medieprodukter samt vurdere og tage stilling til dem Kender til netkommunikation og netetik

4 Skolebibliotekskundskab og læsning Konkrete mål Indhold Indskolingen Har alment skolebibliotekskundskab Det vedrører pædagogisk servicecenters indretning, bøger og øvrige materialers placering, låne- og opstillingsregler, kendskab til skøn- og faglitteratur, kendskab til forskellige litterære genrer samt kunne færdes hensynsfuldt på pædagogisk servicecenter og kunne behandle materialer korrekt. Kan vælge litteratur ud fra aftalte kriterier Det vedrører kriterier som fx interesser, lix, bogens udstyr og skøn- eller faglitteratur Undervisningen skal lede frem mod at eleverne: Er motiverede for at låne på pædagogisk servicecenter. Kan færdes hensynsfuldt på pædagogisk servicecenter og kan behandle materialerne korrekt. Kender til pædagogisk servicecenters indretning, bøgernes og øvrige materialers placering. Kender til pædagogisk servicecenters låneregler og procedurer. Kender forskel på skønlitteratur og faglitteratur. Kender enkelte litterære genrer. Kender til opstillingsregler for skønlitteratur. Er motiverede for at læse, også i fritiden. Bruger læsning i alle fag. Forstår at læsning skal vedligeholdes. Undervisningen indeholder: Præsentation af billedbøger, letlæsningsbøger og småbørnsbøger. Oplæsning af litteratur i forskellige genrer. Drøftelse af hensigtsmæssig adfærd i det pædagogiske servicecenter, behandling af bøger m.m. både hjemme og i skolen, så materialerne holder længe. Placering af billedbøger, letlæsningsbøger, småbørnsbøger, bøger for større børn, ungdomsbøger, fagbøger, cd-rommer, lydbånd og videoer. Drøftelse af låneregler, aflevering og udlån, rykkerskrivelser m.m. Forskelle på skønlitteratur og faglitteratur. Præsentation af enkelte litterære genrer, fx rim og remser, eventyr og lignende. 4

5 IT- og mediekundskab Hovedområder i trinmål Fag trinmål Indskolingen IT- og mediestøttede læreprocesser Har alment computerkendskab Grundlæggende betjeningsfunktioner i forhold til programmenu, åbne og lukke programmer, gemme og hente, udskrive. Hensigtsmæssig udskrivning af print. Afprøve eksperimenter og simulering. Kender til digital portfolio og logbog Fx at gemme udvalgte produkter i klassens/egen mappe på ElevIntra. Kender til og kan bruge enkle digitale undervisningsmaterialer Fx simple træningsprogrammer, samt kunne lægge enkle optællinger ind i færdige baser og skemaer. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at: Bruge IT- og medieværktøjer i et procesorienteret arbejdsforløb med hjælp fra læreren. Bruge en logbog på en computer. Kende til at gemme IT - og medieprodukter i en digital portfolio. Kende til at offentliggøre produkter fra portfolio på Internet. Bruge digitale undervisningsmaterialer med hjælp fra andre. Kende til at forløb og processer kan simuleres ved hjælp af en computer. Bruge enkle computerprogrammer til spil og simuleringer. Kommunikere og samarbejde i elektroniske konferencer. Matematik: Undersøge og eksperimentere inden for geometri, bl.a. ved anvendelse af computer. Behandle data, herunder ved hjælp af lommeregner og computer. Anvende lommeregner og computer ved gennemførelse af beregninger. Natur/teknik: Kunne indtaste og ordne enkle data i færdige baser. 5

6 Hovedområder i trinmål Fag trinmål Informationsindsamling Kender til og kan bruge simpel søgning på Internettet. Enkle søgetjenester, nøgleord, hyperlinks, regler for kopiering samt viden om, at man kan få uønsket information. Bruge Internettet. Bruge en søgetjeneste. Vide, at der kan være forskellige formål med en hjemmeside. Vide, at der kan komme uønsket information ved en søgning. Vide, at der er regler for, hvad man må kopiere fra Internettet. Bruge digitale databaser, herunder databaser på Internettet. Vide at der findes digitale dataopsamlingsværktøjer. Dansk: Finde information i forskellige medier. Natur/Teknik: Indtaste og ordne enkle data. Indskolingen 6

7 Hovedområder i trinmål Fag trinmål Indskolingen Produktion og analyse Kan arbejde med tekster, tegninger, billeder, lyd og tal på computer Kan bruge et digitalkamera og en digital lydoptager Kan tale med om hovedindhold, tid, sted og handling i IT- og medieprodukter samt vurdere og tage stilling til dem Arbejde med tekst, tegninger, lyd og tal på computeren. Formatere tekst og tal. Bruge et digitalkamera. Bruge en digital lydoptager. Bruge IT- og medieværktøjer til at skabe og eksperimentere med udtryk. Vide at man kan ændre på et produkts udtryk ved hjælp af et programs funktioner. Vurdere og tage stilling til et produkt ud fra umiddelbare indtryk. Dansk: Navngive et dokument, bruge overskrift og skrive brødtekst. Skrive på computer. Forstå at tekster og andre udtryksformer kan udtrykke holdninger og værdier. Samtale om tekster og andre udtryksformer ud fra deres umiddelbare oplevelse og forståelse Tale med om hovedindhold, tid, sted og handling i tekster og andre udtryksformer. Udtrykke sig i enkle produktioner med billeder, lyd og tekst samt i dramatisk form. Natur/teknik: Formidle egne undersøgelser og eksperimenter ved hjælp af relevante fremstillingsformer, bl.a. gennem tekst, grafisk fremstilling, foredrag og dramatisering. Billedkunst: Anvende computerens billedskabende muligheder i maleprogrammer. Beskrive billeders indhold og historier i billedsamtaler. Undersøge og vurdere egne og andres billeder. 7

8 Hovedområder i trinmål Fag trinmål Kommunikation Kender til netkommunikation og netetik Vide at alle kan lave en hjemmeside og få den udgivet. Modtage og sende en . Vide at der er flere former for kommunikation på Internettet. Bruge grundlæggende regler for kommunikation på nettet. Vide at man ikke skal afgive personlige oplysninger på nettet. Natur/teknik: Fortælle hvordan dyr præsenteres i medierne. Billedkunst: Anvende billeder fra forskellige medier, herunder tegneserier, plakater og postkort. Indskolingen 8

9 Hovedområder i trinmål Fag trinmål Computere og netværk Har alment computerkendskab Kan tænde, slukke, log-on funktioner, programmenu, tastaturkendskab, åbne og lukke programmer. Kende de forskellige dele af et skærmbillede. Kende navnene på computerarbejdspladsens forskellige enheder. Begynde og afslutte arbejde på en computer. Logge på et lokalt netværk. Gemme og hente filer på en computer og på et lokalt netværk. Tage enkle forholdsregler vedr. virus i forbindelse med fremmede filer. Indtage en god arbejdsstilling ved computeren. Bruge begge hænder på tastaturet. Billedkunst: Gemme og hente billedfiler i forbindelse med billedarbejde. Indskolingen 9

10 Indskolingen Ideer til undervisningen Bibliotekskundskab og læsning Læsning: - Lave en bogorm fx med forsiderne af de læste bøger. - Læsehesten: Et fristed, hvor eleverne kan læse, spille spil, slappe af, høre historier. - Læsekurser. - Arbejde med kurser i faglitteratur ( fx faglig læsning). - Læsekampagner en kvart om dagen. - Indsamle boganmeldelser (lave bogtræ). - Klassebesøg på biblioteket med aftalt tema. - Konkurrencer i læsning. - Tip en 13 ner. - Red din bog! ( Hvilken bog vil du redde, hvis huset brændte?). - Anmeldelser, plakater og oplæsning. - Lave et dukketeater ud fra et udvalgt stykke i en børnebog. - Illustrere en bog. - Lave flotte bogmærker. Forslag afleveres på biblioteket. - Lave en ordbog, sæt egne ord ind i denne. - Alfabetiseringsøvelse med eleverne som forfattere, både ved fysisk placering af eleverne og skriftlige opgaver. - Bogjagtøvelser ud fra titel og forfatter. - Fordele en stak bøger i fagbøger og skønlitterære bøger. Simpel søgning: - Simpel søgning i Dantek BiblioMatik. - Søgning i forskellige børnerelevante databaser fx Danske-dyr.dk, dotbot.dk, ect. 10

11 It og mediestøttede læreprocesser - Eleven samler udvalgte tegninger, tekster, historier mm. i egen mappe i en simpel form for digital portfolio på ElevIntra. - Programmer, skolen er i besiddelse af, er fx Helhedslæsning 3, Billedordbog 3, Stavevejen 1+2, Alvin og Ugi Ugi. Indskolingen Informationsindsamling - Finde billeder på nettet til en billedbog, (fx dyr) vær opmærksom på opretsrettigheder. Polfoto kan benyttes. - Finde relevant information på ElevIntra. - Samle rim og remser hos familien (skriv og tegn til). Børnehaveklasse - 3. klasse Produktion og analyse Tekst: - Lave en klasseavis med billeder fra en ekskursion og egne undertekster. - Skrive eventyr, scanne tegninger og sætte dem ind i teksten. - Arbejde med eventyrgenren og egne eventyr med respons fra en makker. Lyd: - Lytte lyde og skærpe høresansen. - Høre sig selv og lære udstyret at kende. - Lave lydhistorie med klip-i-båndoptager. - Registrere en situation eller et hændelsesforløb. - Lave en lydrejse. - Kædefortællinger, jeg-fortællinger. - Små korte hørespil med enkle lydeffekter. - Lave en lydhule (tæppe over et bord i nærheden af en stikkontakt). Billede: - Tegne en historie på stordias, indrammet overhead. - Tegne en tegneserie, tegne dias i storyboard, tegnes på A3, (nedfotografering fra A3 til A4, 2 gange) til sidst på overhead. - Vælg én død ting eller én levende og præsenter den i mange billeder. - Kombinere lyd og billede. Lave en elektronisk ordbog på nettet eller som multimedie (i engelsk). 11

12 Multimedier: - Små korte billedhistorier om nære emner fx Jeg elsker, Mit bedste sted. - Små øvelser med tryllerier og lege. - Se og samtale om kortfilm indenfor fiktionsgenren. - Klasseproduktioner i forskellige genrer (en elev et produkt) samlet under et fælles begreb eller emne som fx havet, skoven mm. - Programmet Mediator kan benyttes med udvælgelse af særlige funktioner. - Bruge Power Point som billedfremviser. Video: - Optagelse og klip i kamera af elever, der på tur i en indstilling fortæller om: Mit bedste legetøj, mit sovedyr og lignende. - Optagelse af en minut fortælling. Eleverne laver en lerfigur og digter en minutfortælling. - Små øvelser med klip i kamera fx at se sig selv i forskellige billedudsnit og perspektiver. Små korte billedhistorier i kendte genrer fx eventyr. Indskolingen Kommunikation - Travelling buddy: En bamse eller lignende på besøg fra en anden klasse på en anden skole. Den fortæller om sit besøg, og dette sendes videre til skolen via - Sende små s hjem til forældre eller til andre fx i klassen eller venskabsklassen. - Bruge besked systemet i ElevIntra, til at sende udfordringer til hinanden. - Lave en billedbog om dyr. - Bruge opslagstavlen i ElevIntra. - Tale om sprogbrug i beskeder og på opslagstavlen i ElevIntra 12

13 Computere og netværk - Huske egen kode og kunne gemme / finde dokumenter i egen mappe, både på skolens server samt ElevIntra. - Logge sig på skolens netværk med en klassekode. Kendskab til forskellige filtyper (wordfiler - doc, billedfiler jpg, gif, Internetfiler - html). - Vælge printer til udskrivning og udskrive med omhu. Indskolingen 13

14 Oversigt over forløbet i mellemtrinnet i slutningen af forløbet Læs mere Idéer til undervisning Har grundlæggende skolebibliotekskundskab Kan vælge bøger ud fra lix, genre, interesser, forfatter og bogens udstyr Kender forskel på skøn- og faglitteratur Kan bruge grundlæggende funktioner i IT- og medieværktøjer samt kende de mest almindelige filtyper Kender til og kan bruge IT- og mediebaserede læremidler Kan bruge digital portfolio og logbog Kan kommunikere og samarbejde i elektroniske konferencer samt bruge elektroniske 17, læringsplatforme Kender til Internettet og kan bruge enkelte søgetjenester samt opstille en søgestrategi Kan bruge et digitalt videokamera Kan producere og redigere tekster, lyd, billeder, video og multimedieprodukter på computeren Kan gøre rede for genre, hovedindhold, komposition og temaer i IT- og medieprodukter Kan bruge regler og normer for acceptabel sprogbrug og adfærd på Internettet 17, Er bevidst om egen arbejdsstilling ved computeren

15 Skolebibliotekskundskab og læsning Konkrete mål Indhold Mellemtrinnet Det forventes, at eleven: Har grundlæggende skolebibliotekskundskab Det vedrører kendskab til pædagogisk servicecenters indretning og opstillinger. Kendskab til fagbøgers opstilling efter decimalklassesystemet samt til fagbogens opbygning og layout. Kendskab til pædagogisk servicecenters søgeprogrammer samt kunne opbygge en udstilling ud fra forskellige overvejelser. Kan vælge litteratur ud fra interesser, lix, forfatter, genre samt skøn- eller faglitteratur Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne: Har kendskab til opstilling af skønlitteratur. Kender søgemulighederne i pædagogisk servicecenters websøgeprogram, Elevweb Kender faglitteraturs opstilling efter decimalklassesystemet og enkelte fagbogsgenrer. Kender til og kan søge i de digitale opslagsværker, som pædagogisk servicecenter abonnerer på samt i pædagogisk servicecenters håndbogssamling. Kender til og kan søge i bibliografiske databaser på Internettet. Har kendskab til flere forfattersskaber. Kan anmelde en skønlitterær bog, skriftligt og mundtligt. Kender folkebibliotekets muligheder. Kan opbygge en udstilling på en indbydende måde. Kender egen formåen med hensyn til læsning (lix). Ved, at læsning skal vedligeholdes. Låner og læser bøger jævnligt. Undervisningen indeholder: Præsentation af pædagogisk servicecenters opbygning og opstillinger. Øvelser med forskellige søgekoder i pædagogisk servicecenters websøgeprogram. Præsentation af decimalklassesystemets opbygning, øvelser i at finde fagbøger efter emne, titel og forfatter på hylderne. Kende til og med hjælp at kunne søge i aktuelle skolebiblioteksrelevante databaser. Præsentation af fx leksikon, lærebog, biografier samt orientering i håndbøgers indholdsfortegnelse, registre og ordforklaringer. Kurser i forfatterskaber. Udarbejdelse af boganmeldelser af skønlitterære og faglige tekster. Besøg på det lokale folkebibliotek (4 kl.). Opbygning af udstillinger med klassens arbejder på pædagogisk servicecenter. Gennemgang af forskellige læsestrategier samt læsefaglige termer fx lix, sætningsopbygning, etc. 15

16 IT- og mediekundskab Hovedområder i trinmål Fag trinmål Mellemtrinnet IT- og mediestøttede læreprocesser Det forventes, at eleven: Kan bruge grundlæggende funktioner i relevante IT- og medieværktøjer samt kende de mest almindelige filtyper Grundlæggende funktioner i tekstbehandling, billedbehandling, tegneprogram og regneark, så eleverne kan bruge programmerne målrettet og hensigtsmæssigt i projektorienterede forløb. Arbejde med eksperimenter og simuleringer og afvikling af disse på computer. Kan bruge digital portfolio og logbog Eleven udvælger i samarbejde med læreren produkter til en digital portfolio. Sammen med logbogen indgår den i evaluering af undervisningen og udbyttet heraf. Kender til og kan bruge IT- og mediebaserede læremidler Eleverne arbejder selvstændigt med skolens digitale undervisningsprogrammer indenfor trinets fag, herunder træningsprogrammer indenfor fag som fx engelsk, natur/teknik og dansk. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at: Bruge IT- og medieværktøjer i procesorienterede arbejdsformer. Arbejde procesorienteret. Bruge en digital portfolio. Vurdere egne produkter i en portfolio. Tage stilling til, hvem der skal have adgang til logbog og portfolio. Bruge IT- og mediebaserede læremidler. Vælge digitale undervisningsmaterialer som støtte i læreforløb. Natur/teknik: Opsamle, ordne og formidle data og informationer. Billedkunst Kombinere billedformer og udtryksformer, bl.a. statiske, levende og rumlige billeder samt tekst og lyd. Anvende begreber fra informationsteknologien, herunder billedfiltyper og billedfilformater. Engelsk: Følge med i udvalgte lyd- og billedmedier på engelsk om genkendelige emner og danne sig en mening om, hvad det drejer sig om. Dansk: Kunne bruge illustrerende billeder i egne tekster, så det passer til tekstens kommunikation. Kunne skrive på computer med passende hastighed evt. i digital logbog. Kunne bruge ordbogens opslagsdel samt stavekontrol og autokorrektur på computer. Forstå lette norske og svenske tekster og andre udtryksformer og kende til nogle ligheder og forskelle mellem nabosprogene. 16

17 Hovedområder i trinmål Fag trinmål IT- og mediestøttede læreprocesser (fortsat) Kan kommunikere og samarbejde i elektroniske konferencer samt bruge elektroniske læringsplatforme Kan bruge regler og normer for acceptabel sprogbrug og adfærd på Internettet Kendskab til almindelige netetiske retningsliner, bl.a. i forbindelse med ordvalg og sprogbrug. Kendskab til, at det er let at lyve på Internettet og udgive sig som en anden person. Alene og sammen med andre at analysere og vurdere indhold og kommunikation på elektroniske platforme. Kende regler og adfærdsnormer på elektroniske platforme. Matematik: Anvende lommeregner og computer ved gennemførelse af beregninger i fx regneark. Tegne, undersøge og eksperimentere med geometriske figurer, bl.a. ved at benytte computer. Arbejde med eksperimenter. Arbejde med styring ved hjælp af enkel programmering. Mellemtrinnet 17

18 Hovedområder i trinmål Fag trinmål Mellemtrinnet Informationssøgning Kender til Internettet og kan bruge enkelte søgetjenester samt opstille en søgestrategi Søgning i databaser, herunder hensigtsmæssige måder at målrette og strukturere søgninger. Sammenligne og forholde sig til forskellige søgeresultater. Brug af digitale databaser, der er specielt tilrettelagt for undervisning, fx databaser under SkoDa. Kendskab til regler om ophavsret. Kende enkle principper for Internettets struktur. Bruge en søgetjeneste og opstille en søgestrategi. Sammenligne og vurdere søgeresultater. Udvælge information i søgeresultater. Begrunde valg og fravalg af informationer. Gøre rede for princippet i en hypertekst. Gemme tekst, billede, lyd og video fra Internettet med henblik på bearbejdning og produktion. Analysere og vurdere indhold på et websted. Forholde sig til regler om ophavsret. Bruge digitale databaser specielt tilrettelagt for undervisning. Bruge digitalt dataopsamlingsudstyr. Billedkunst: Hente og bruge kunstbilleder og fotos fra diskette, cd-rom eller Internet. Hente inspiration i billedkunsten, i egen kultur og andre kulturer, bl.a. på udstillinger, i film, billedbaser og i forskellige miljøer. Matematik: Indsamle og behandle data samt udføre simuleringer, bl.a. ved hjælp af en computer. Dansk: Søge information på forskellige måder samt forholde sig til resultaterne. Historie: Anvende relevante informationskilder fra filmklip, Internettet og avisartikler. 18

19 Hovedområder i trinmål Fag trinmål Mellemtrinnet Produktion og analyse Kan bruge et digitalt videokamera Korrekt håndværksmæssig håndtering af videokamera. Arbejde med filmiske virkemidler som fx beskæring, synsvinkel, panorering, zoom, klip og klipperytme. Kan producere og redigere tekster, lyd, billeder, video og multimedieprodukter på computeren Kende til og kunne arbejde med tekster og billeder i et layout-program. Kende til og kunne optage og redigere lyd på computer. Kende til og kunne optage og redigere video på computer. Kende til og kunne bruge grundlæggende funktioner i et præsentationsprogram. Kende til og kunne arbejde med billeder i et billedbehandlingsprogram. Kan gøre rede for genre, hovedindhold, komposition og temaer i IT- og medieprodukter Analyse af forskellige IT- og medietekster som fx lyd- og radioprogrammer, kort- og spillefilm i forskellige fiktive og ikke fiktive genrer, tv-programmer, multimedieproduktioner og Web-steder. Bruge formaterings- og redigeringsværktøjer. Bruge et digitalt videokamera. Vælge IT- og medieværktøjer i en produktionsproces. Bearbejde et produkt med henblik på kommunikation eller udtryk ud fra kendskab til enkle virkemidler. Analysere et IT- og medieprodukt ud fra kommunikative, æstetiske og etiske overvejelser. Natur/teknik: Formidle egne og andres undersøgelser og eksperimenter ved hjælp af relevante fremstillingsformer, bl.a. gennem tekst, grafisk fremstilling, foredrag og drama. Forholde sig til mediernes fremstilling af naturfaglige forhold ud fra egen viden. Billedkunst: Udtrykke sig i forskellige former for levende billeder, først og fremmest video. Anvende computergrafik i forbindelse med layout, bl.a. i foldere, tekster og på skilte. Anvende computerens billedskabende muligheder i male- og billedbehandlingsprogrammer. Anvende digitalkamera og scanner i forbindelse med billedarbejder, bl.a. som forlæg, illustration og dokumentation. Dansk: Udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i forskelligartede produktioner. Finde udtryk for værdier i andres udsagn og i tekster samt andre udtryksformer fra forskellige tider. Fortolke, perspektivere og forholde sig til tekster og andre udtryksformer ud fra umiddelbar oplevelse og begyndende analytisk forståelse i samspil med andre. Gøre rede for genre, hovedindhold, kommunikation komposition, fortælleforhold, fremstillingsform og temaer i 19

20 Produktion og analyse (fortsat) Dansk: (fortsat) tekster og andre udtryksformer i samspil med andre. Musik: Komponere enkle melodier eller små musikstykker, bl.a. ved hjælp af computer. Anvende krop, stemme, musikinstrumenter og andre klangkilder, herunder computer i skabende musikalsk arbejde. Samtale om musikkens funktion i forskellige sammenhænge, bl.a. ved fester og i religiøse handlinger og i medier. Mellemtrinnet 20

21 Hovedområder i trinmål Fag trinmål Mellemtrinnet Kommunikation Kan kommunikere og samarbejde i elektroniske konferencer samt bruge elektroniske læringsplatforme Sende og modtage s med vedhæftet fil.. Samarbejde med andre elever i et lukket konferencesystem fx indenfor SkoleKom. Overførsel af filer med både tekst, billede og lyd. Kendskab til lukkede chatrooms. Kan bruge regler og normer for acceptabel sprogbrug og adfærd på Internettet Kendskab til almindelige net-etiske retningsliner, bl.a. i forbindelse med ordvalg og sprogbrug. Kendskab til, at det er let at lyve på Internettet og udgive sig som andre personer. Kendskab til, at aktiviteter på Internettet kan registreres. Sende en vedhæftet fil. Udgive enkle websider. Bruge et konferencesystem. Bruge et chatprogram. Bruge regler for elektronisk offentliggørelse. Bruge net-etiske retningslinier. Vide, at adgang til web-steder kan kontrolleres. Vide, at brugernes adfærd på websteder kan registreres. Være kritisk over for at afgive personlige oplysninger på Internettet. Være opmærksom på, at personer ikke altid er dem, de giver sig ud for, på Internettet. Billedkunst: Anvende visuelle virkemidler i forbindelse med præsentationer af egne og andres billeder. Dansk: Kunne bruge hjælpemidler, der støtter kommunikationen. 21

22 Hovedområder i trinmål Fag trinmål Computere og netværk Kan bruge grundlæggende funktioner i IT- og medieværktøjer samt kende de mest almindelige filtyper Er bevidst om egen arbejdsstilling ved computeren Kende de grundlæggende udtryk og begreber i forbindelse med computerarbejde. Navigere på computerens harddisk og på et lokalt netværk. Kende de mest almindelige filtyper. Vurdere sikkerhedsrisiko ved at bruge filer fra andre. Kende til problemstillinger m.h.t. licenser. Kende betydningen af at bruge en korrekt arbejdsstilling ved computerarbejde. Mellemtrinnet 22

23 Ideer til undervisningen Mellemtrinnet Ideer til brug i 4. kl. 6. kl. Bibliotekskundskab IT- og mediestøttede læreprocesser Det kunne være: Simpel søgning: Søgeudtryk som forfatter, titel, emneord, oversigtsformat, web-format og langt format i fx skolebibliotekernes samlinger i Dantek, ACs samlinger og PC Læsning. Udstillingsværksted: Fx en udstilling af Vandhullet, Skolegang på farmors tid eller Solsystemet. Anmelderværksted: At anmelde udvalgte bøger og indtaste anmeldelserne i en base på ElevIntra. Forfatterværksted: At undersøge alt om en forfatter, lave en biografi, opstille en bibliografi, læse bøger, finde anmeldelser fra aviser og tidsskrifter, anmelde bøger, udarbejde spørgsmål til evt. forfatterbesøg. Eventyrværksted: At lave genrediskussion, at arbejde med eventyrregler og skrive et eventyr. Genre-udstillinger: Digte, krimier, gys og gru mm. Lave en bog, hvor eleverne anbefaler bøger, forfattere, film m.m. for hinanden. Lave en stor bog, hvor eleverne kan indsætte præsentationer af sig selv. Dukketeater/teater lavet af eleverne og opført for yngre klassetrin. Elever på mellemtrinet læser højt for elever på yngre klassetrin. Elevpraktik på pædagogisk servicecenter i fx 4. klasse. Læse med forskellige hensigter (fx punktlæse, skimme, etc.). Lave book-talk og bogklubber med fremlæggelser. Procesorienteret skrivning i forskellige sammenhænge med forskellige emner. Fra tal til graf : Vise nattens længde i grafforløb over året, arbejde med klokkeslæt i regneark. Legodacta (bestilles på PC). ElevIntra, portfolio. Programmer, Power Point, Mediator, Stavevejen, 10 finger, Word, Excel. Spil på nettet (Stavevejen 3, Forlagsmateriale fx Elevunivers, Alinea). Sikkerhed på nettet - Medierådets undervisningspakke Saft om sikkerhed på Internettet - 23

24 Informationsindsamling 4. klasse - 6. Produktion og analyse Arbejde procesorienteret med tekstfremstilling og informationssøgning. Søge oplysninger til fx en Robinsonade. Søgning i databaser om huspriser, job mm. Søge i EMU, Danske-dyr.dk, Go-Forlaget, Temanyt.dk, DR/skole.dk Tekst: Arbejde med adventure-genren og egne eventyr med responsgivning. Fabrikere og udveksle tegnehistorier med talebobler, digte tekst, lydord mm., skrive på computer, meddigte. Arbejde med generationsbeskrivelser (clipart og digitalkamera). Truede dyr: Rapport om truede dyr med brug af Internet. Lejrskole: Tekst og billedbehandling Lave en webavis på ElevIntra, fx om pubertet, dreng/pige. Gæt hvad det er? Lave beskrivelser af ting fx, med et billede tæt på. Mellemtrinnet Lyd: Lave en historieroulette. Lydrejse. Reportage, samtale, interview om nære emner fx det første kys, rygning. Hørespil med udgangspunkt i en tekst, gerne gys eller krimi. Lydspot. Montage/redigering på computer.. Billede: Lave tegneserier. Lave en billedbog. Video: Hvad kan en bog bruges til? (lige fra at læse til et bordtennisbat) Optages på video. Øvelser i filmsprog, perspektiv, udsnit mm. Lave animationsfilm. Video som , Net meeting. Videodigt: Illustrer et musikstykke, et begreb mm. Lave en obs-video. Illustrer en arbejdsgang, vise hvordan man lodder, at lappe en cykel, skifter en pære Små korte fiktionshistorier, digtet af eleverne indenfor kendte genrer som fx eventyr, gys mm. 24

25 Multimedier: Præsenter dig selv, din skole, din bydel, evt. for en venskabsklasse. Præsenter et emne, fx dyr i skoven, danske ferskvandsfisk, lande i Afrika, Lyngby. Fortællinger med fx flere slutninger. Arbejde med linære fortællinger. Kommunikation Tegn, fotografer og fortæl om din by. Dette sendes til en modtager ( anden skole) via . Rollerne byttes. Computere og netværk Sende emnebreve til venskabsklasse via , kommentere via chat. projekt: The image of the other eller I image, Itmf-projekt: (elever laver spil, opgaver, postkort, hjemmesider mm. til hinanden). Kursus i siddestillinger med sundhedsplejersken. Kursus i netværk. Mellemtrinnet 25

26 Oversigt over forløbet 7. klasse - 9. klasse i slutningen af forløbet Læs mere Idéer til undervisning Selvstændigt kan bruge pædagogisk servicecenters funktioner i projektorienterede forløb Aktivt bruger forskellige læseteknikker Kan søge selvstændigt og kvalificeret efter litteratur Vedligeholder læsning Kan analysere og bruge digitale undervisningsmidler samt IT- og mediebaserede værktøjer i selvstændigt tilrettelagte forløb Kan bruge digital logbog og digital portfolio til planlægning og evaluering Kan bruge IT- og medieværktøjer til eksperimenter og simulering i læreforløb Kan bruge Internettet til søgning, læring og kommunikation samt kende regler og normer for offentliggørelse af informationer til forskellige målgrupper Kan forholde sig kritisk til fundne søgeresultater samt analysere og udvælge relevant information Kan producere og analysere tekst-, lyd-, billed-, video- og multimedieprodukter ud fra kommunikative, æstetiske og etiske overvejelser Kan bruge IT- og medieværktøjer til udgivelse på Internettet samt tage stilling til elektronisk offentliggørelse af digitale produkter Kan bruge en computer og lokale netværk som et personligt arbejdsredskab Kan bruge rigtige arbejdsstillinger samt vide, hvordan man forebygger arbejdsskader som følge af computerarbejde 26

27 Skolebibliotekskundskab og læsning Det forventes, at eleven: Selvstændigt kan bruge pædagogisk servicecenters funktioner i projektorienterede forløb samt projektopgaven. Selvstændigt og kvalificeret søger efter litteratur til såvel skole- som fritidslæsning. Bruger forskellige læseteknikker til forskellige former for læsning. Vedligeholder læsning Konkrete mål Undervisningen skal lede frem mod at eleverne: Kan søge materialer i Dantek BiblioMatik, og andre eksterne samlinger. Kan arbejde målrettet med projektarbejdsformen. Kan arbejde struktureret med projektopgaven i 9. kl. Kan benytte folkebiblioteket. Kan vedligeholde egne læsefærdigheder og indser nødvendigheden heraf. Indhold Undervisningen indeholder: Materialesøgning og udvælgelse inden for skolens pædagogiske servicecenter. Målrettet søgning i Dantek BiblioMatik og biblioteksrelaterede eksterne databaser. Præsentation af kataloger, opslagsøvelser og bestillingsprocedurer. Præsentation af søgning og bestilling fra andre skoler, udenbys folkebiblioteker, forskningsbiblioteker, uddannelsesinstitutioner m.m. Udskolingen Hensigtsmæssig adfærd i forbindelse med telefonopkald, interviews, forsendelse af fax, virksomhedsbesøg, m.m. Problemformulering, dataspørgsmål, forståelsesspørgsmål, vurderingsspørgsmål, handlingsspørgsmål. Reservation og afprøvning af præsentationsudstyr. Planlægning og formidling ved hjælp af præsentationsudstyr. Samarbejde med det lokale folkebibliotek. Tilbud om samtaler om frilæsningsbøger. 27

28 IT- og mediekundskab Hovedområder i trinmål Fag trinmål Udskolingen IT- og mediestøttede læreprocesser Kan analysere og bruge digitale undervisningsmidler samt IT- og mediebaserede værktøjer i selvstændigt tilrettelagte forløb Analyse af kommunikationssituationer samt selvstændigt, kvalificeret og målrettet brug af funktioner i tekstbehandling, billedbehandling, tegneprogram og regneark i projektorienterede forløb. Kan bruge digital logbog og digital portfolio til planlægning og evaluering Arbejde med digital logbog og portfolie som redskab til styring og evaluering af arbejdsprocesser ved fx projektopgaver. Kan bruge IT- og medieværktøjer til eksperimenter og simulering i læreforløb Analyse og vurdering af digitale simuleringsprogrammer i forbindelse med eksperimenter i fx fysik og matematik. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at: Analysere, vurdere og tage stilling til procesorienterede arbejdsforløb. Analysere, vurdere og tage stilling til brug af logbog og portfolio i egne forløb. Analysere og tage stilling til egen brug af digitale undervisningsmaterialer. Analysere, vurdere og tage stilling til simuleringer og eksperimenter i læreforløb Fysik: Kende til enkle principper for transmission over store afstande som satellitter, analog og digital transmission. Redegøre for anvendelse af modeller og simuleringer som led i beskrivelse af fænomener og sammenhænge som lydens udbredelse, flyvning og stjernehimlen. Matematik: Anvende lommeregner og computer ved gennemførelse af beregninger og problemløsning. Benytte computeren til tegning, undersøgelser og beregninger vedrørende geometriske figurer. Udføre simuleringer bl.a. ved hjælp af computer. 28

29 Udskolingen IT- og mediestøttede læreprocesser (Fortsat) Matematik: (fortsat) Benytte computeren til beregninger, simuleringer, undersøgelser og beskrivelser, også på baggrund af samfundsmæssige forhold. Dansk: Bruge ordbogens opslagsdel og indholdsdel. Og bruge stavekontrol og autokorrektur på computer. Skrive på computer med hensigtsmæssig skriveteknik. Engelsk: Forstå hovedindholdet af lyd og billedmedier, hvor forskellige sociale og regionale sproglige varianter forekommer, når emnerne er genkendelige. Give eksempler på basisviden om værdier og normer i engelsktalende lande med baggrund i arbejdet med skønlitteratur, sagprosa, musiktekster, blade, film, tv og Internettet. Bruge stavekontrol hensigtsmæssigt. Tysk og fransk Forstå hovedindholdet af lyd- og billedmedier om kendte emner fra dagligdagen. 29

30 Hovedområder i trinmål Fag trinmål Udskolingen IT- og mediestøttede læreprocesser (Fortsat) Kan bruge Internettet til søgning, læring og kommunikation samt kende regler og normer for offentliggørelse af informationer til forskellige målgrupper Undervisningsforløb, som inddrager Internettet i aktuelle samfundsmæssige problemer og spørgsmål. Undervisningsforløb, der benytter elektroniske platforme og konferencer i forbindelse med læringsforløb og samarbejde med andre elever eller elevgrupper, fx i andre lande. Analysere, vurdere og tage stilling til læreforløb på en samarbejdsplatform. Alene og sammen med andre tilrettelægge et samarbejde på en elektronisk platform. Analysere, vurdere og tage stilling til regler og adfærdsnormer på en elektronisk platform. Tysk og fransk: Anvende IT og mediers muligheder i forbindelse med tekstbehandling, kommunikation og informationssøgning. Anvende en grundlæggende viden om levevilkår, værdier og normer i tysk- og fransksprogede lande i arbejdet med skønlitteratur, sagprosa og medier. Historie (efter 2005): Give eksempler på nyhedsmediers vurderinger af aktuelle begivenheder og redegøre for, hvordan de er bundet til den tid, vi lever i. Samfundsfag: Kende til det globale medieudbud. Sundheds-, seksualundervisning og familekundskab: Forholde sig til kønsroller, som de kommer til udtryk i forskellige generationer og i medier. 30

31 Hovedområder i trinmål Fag trinmål Udskolingen Informationsindsamling Kan bruge Internettet til søgning, læring og kommunikation samt kende regler og normer for offentliggørelse af informationer til forskellige målgrupper Udvikling af fornuftige søgeteknikker. Kan forholde sig kritisk til fundne søgeresultater samt analysere og udvælge relevant information Udvikling af en kritisk holdning til de fundne søgeresultater. Begrunde valg af søgestrategi. Kende enkle principper for søgetjenester. Bruge strategier til validering af informationer. Analysere og vurdere indholdet på et web-sted. Analysere og vurdere et materiales ophavsret. Analysere, vurdere og bearbejde data, der er opsamlet med digitale dataopsamlingsværktøjer. Dansk: Søge information på forskellige måder og i forskellige medier samt vælge den informationskilde, der er mest hensigtsmæssig. Engelsk: Uddrage og anvende informationer fra forskellige medier og informationskilder inden for genkendelige emner og problemstillinger. Udnytte computerens muligheder i forbindelse med informationssøgning og kommunikation. Tysk og fransk: Søge og udnytte enkle informationer fra forskellige medier. Anvende IT og mediers muligheder i forbindelse med tekstbehandling, kommunikation og informationssøgning. Historie: Søge oplysning om ophav til forskelligartede informationskilder og tage stilling til pålideligheden. Samfundsfag: Kende til det globale medieudbud. Geografi: Finde relevante geografiske oplysninger gennem elektroniske medier. Indsamle og bearbejde data samt fremstille grafiske afbildninger 31

32 Udskolingen Hovedområder i Produktion og analyse Kan producere og analysere tekst-, lyd-, billed-, video- og multimedieprodukter ud fra kommunikative, æstetiske og etiske overvejelser. Arbejde med analyse, vurdering og bearbejdning af indsamlede data fra digitale databaser. Arbejde med oprettelse og design af digitale databaser. Arbejde med at planlægge og tilrettelægge en produktion fra idé til færdigt resultat. Arbejde med at skrive manuskript og omarbejde det til storyboard/ drejebog. Overvejelser over valg af medie og udtryksform i forhold til indhold, formidlingssituation og målgruppe. Arbejde produktivt med forskellige fiktive og ikke-fiktive genrer i forskellige medier, herunder korte enstrengede fortællinger, interview, reportage, dokumentar og reklame. Produktion af websider og efterfølgende netpublicering. Arbejde med analyse af andres produkter og udvikling af vurderingskriterier over for forskellige former for medieproduktioner. trinmål Planlægge og tilrettelægge en produktion af et IT- og medieprodukt. Forholde sig til IT- og medieprodukter ud fra kommunikative, æstetiske og etiske overvejelser. Forholde sig til IT- og medieprodukters troværdighed. Fag trinmål Matematik: Produktion af tekster, billeder, skemaer, diagrammer og data, som belyser og diskuterer forhold vedr. individet og samfundet. Dansk: Udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i såvel enkle som mere komplekse produktioner i en form der passer til situationen, samt i dramatisk form. Vurdere og perspektivere værdier og værdiforestillinger i andres udsagn samt i tekster og andre udtryksformer fra forskellige tider. Fortolke, vurdere og perspektivere tekster og andre udtryksformer ud fra såvel umiddelbar oplevelse som analytisk forståelse. Gøre rede for genre, kommunikation, komposition, fortælleforhold, fremstillingsform, tema og motiv, sprog og stil samt meningen i tekster og andre udtryksformer selvstændigt og i samspil med andre. Tysk og fransk: Præsentere et forberedt emne, bl.a. i form af rollespil, planche, lyd- og videoproduktion. Geografi: Indsamle og bearbejde data samt fremstille grafiske afbildninger. 32

33 Produktion og analyse (fortsat) Sundheds-, seksualuv. og familiekundskab: Tage stilling til forskellige interesser bag kampagner, reklamer og anden mediepåvirkning. Udskolingen 33

34 Hovedområder i trinmål Fag trinmål Kommunikation Kan bruge IT- og medieværktøjer til udgivelse på Internettet samt tage stilling til elektronisk offentliggørelse af digitale produkter. Arbejde med udgivelser på nettet og de etiske og æstetiske forhold i forbindelse hermed. Arbejde med begrebet netetikette og valg af de mest hensigtsmæssige udgivelsesformer med henblik på fx målgrupper. Analyse og vurdering af netbaserede tjenester fx avisdatabaser og biblioteksdatabaser. Regler for copyright samt de samfundsmæssige perspektiver i forbindelse med netudgivelser. Bruge IT- og medieværktøjer til at udgive på Internettet. Bruge regler for elektronisk offentliggørelse. Analysere, vurdere og tage stilling til elektronisk offentliggørelse ud fra kvalitative, æstetiske og etiske overvejelser. Analysere, vurdere og tage stilling til brugen af digitale kommunikationsværktøjer. Analysere og vurdere netbaserede tjenester. Dansk: Anvende layout og bruge billeder i deres egne tekster, så det fremmer tekstens kommunikation. Engelsk: Udnytte computerens muligheder i forbindelse med informationssøgning og kommunikation. Anvende engelsk som internationalt kommunikationsmiddel i mødet med udlændinge, på rejse og ved brug af . Tysk og fransk: Anvende IT og mediers muligheder i forbindelse med tekstbehandling, kommunikation og informationssøgning. Anvende tysk/fransk som kommunikationsmiddel, bl.a. i forbindelse med skolekontakt og . Udskolingen 34

35 Hovedområder i trinmål Fag trinmål Computere og netværk Kan bruge en computer og et lokalt netværk som et personligt arbejdsredskab. Arbejde med sikkerhedskopiering, backup af filer og mapper samt med computersikkerhed og virusbeskyttelse. Lære sig nye funktioner i et program. Kende forskellige lagringsmetoder. Kende regler for digital overførsel og opbevaring af personlige oplysninger. Kan bruge rigtige arbejdsstillinger samt vide, hvordan man forebygger arbejdsskader som ved computerarbejde. Arbejde hensigtsmæssige og ergonomisk med rigtige computerarbejdspladser. Analysere, vurdere og tage stilling til det fysiske arbejdsmiljø Udskolingen 35

36 Ideer til undervisningen Ideer til brug i Bibliotekskundskab 7. klasse 9. klasse Det kunne være: Dantek BiblioMatik søgning: Søgeord i navne, emne, klasse, medier og titler. Søgning i Lyngby-Taarbæk Kommunes Biblioteker: Funktioner som fx søg/reserver, fornyelse af lån. Udskolingen It og mediestøttede Læreprocesser Informationsindsamling Læsning: Lyrikcafeen: At lave lyrik, der oplæses for andre. At fremstille bogforsider (udstilles). Store elever laver nostalgiudstilling på biblioteket, hvor de anbefaler bøger, de selv har læst, til små elever. Book-talk, bogklubber, fremlægge for andre Projektopgaven: Udarbejdelse af en synopsis. Materialekendskab: Finde litteratur, film, dias, gode søgebaser, net-sider og bånd. Problemformulering: dataspørgsmål, forståelsesspørgsmål, vurderingsspørgsmål og handlespørgsmål. Udstilling og præsentation af produktet på biblioteket til inspiration for kommende 9. klasser. Telefonopkald, forsendelse af fax. Arbejde med fagspecifikke programmer: Stavevejen, Datastudio, Billedstorm, GO-Quiz. Procesorientret skrivning i forskellige sammenhænge. Børsspil på Internettet: henviser til flere spil. Lave idol-sider. Øvelser i søgning i SkoDa. Litteratursøgning i baser på nettet, herunder afgrænsning af søgeresultat. Videosøgning i baser på nettet. Artikler for skoleelever i forskellige baser på nettet, fx gennem EMU en. EMU ens øvelser og kurser i kildekritik på Internettet. 36

37 Udskolingen Produktion og analyse Præsentationer af elevvalgte emner udarbejdet i multimedieprogrammer som fx Power Point, herunder overvejelser omkring layout, design og målgruppe. Fremstilling af større produktioner, fx avis, blade, reklamer og andre papirpublikationer med brug af Publisher. Fremstilling af nyhedsavis ved brug af mobiltelefon. Billedbehandling: Scannede billeder, billeder fra Internettet, billeder fra ugeblade og aviser og egne fotos fra digitalkameraet manipuleres og behandles i Paint Shop Pro9. Analyser af hjemmesider, billeder og andre webbaserede præsentationer. Hjemmesideproduktion. Med henblik på udgivelse via ElevIntra. Det kunne være med info om klasser, elevråd, skolebladet, skolens miljø og arrangementer. Analyse af reklamer - både trykte og TV-reklamer. Fremstille reklamer i Publisher. Produktion af tv-reklame. Analyse af interviews med henblik på interviewteknik. Analyse af film både kort- og spillefilm i forskellige genrer. Lyd manipulation - fx at ændre stemningsmusik og lydeffekter til et videoklip og radioudsendelser. Produktion af intern skoleradio, som udsendes i frikvarterer (medtænk rettigheder til musik). Benytte interviews til at belyse fx praktikophold, en arbejdsplads, et menneske du sætter pris på, din by for 50 år siden m.m.. Digital videoredigering med indlæg af tale, musik og tekst samt anvendelse af diverse effekter, idet effekterne bruges for at opnå en given virkning på modtageren. Fælles biograftur med efterfølgende samtale og analyse af filmen. Bogen om mig selv en selvbiografi, finde information vha. digitale kilder, producere billeder med digitalkamera. Lejrskole: lave elevmapper med beskrivelse af dagsplaner på tekstbehandling. Desuden brug af Internet. Kend dig selv: Beskrive selvopfattelse. Høstfesten: Lave program til skolefesten, skilte, menukort og lignende (processen beskrives). Tage på en virtuel rejse til Tjekkiet via Internettet: Udarbejde rapport v.h.a. tekstbehandling og regneark. Billedbogs- og tegneserieværksted: Lave et episk forløb i billeder, der samles i en bog, tekst ved billeder, for- og bagside. Kommunikation Traditioner hos os og jer? Lave multimedieproduktion. Dialog via og videokonferencer. Hvor skal vi hen du? Lave beskrivelser af mulige rejsemål på Internettet. Tekstbehandling, regneark og . Computere og netværk Udarbejdelser og design af databaser, hvori fx registrering af boganmeldelser i ElevIntra. 37