Uanmeldt tilsyn 2012 Plejehjemmet Travbanehuset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uanmeldt tilsyn 2012 Plejehjemmet Travbanehuset"

Transkript

1 Uanmeldt tilsyn 2012 Plejehjemmet Travbanehuset

2 LÆSEVEJLEDNING... 3 UANMELDT TILSYN... 4 PLEJE, OMSORG OG SYGEPLEJE... 5 BESKÆFTIGELSE/AKTIVERING... 6 FORPLEJNING/MAD OG SERVERING... 7 VEDLIGEHOLDELSESTRÆNING SOCIALE - OG KULTURELLE MILJØ... 9 ÆNDRINGER I PERSONALE OG BEBOER SAMMENSÆTNINGEN NYE TILTAG SIDEN FORRIGE TILSYNSBESØG VÆRDIGRUNDLAG INSTRUKSER OG RETNINGSLINIER OPLÆRING FORHOLD FOR GRUPPER MED SÆRLIGE BEHOV MAGTANVENDELSE DIALOG EFTERUDDANNELSE SYGEFRAVÆR OPFØLGNING PÅ TIDLIGERE TILSYN KONKLUSION

3 Læsevejledning Denne rapport er opbygget således, at den starter med Tårnby Kommunes procedure for uanmeldte tilsyn. Dernæst er de områder der er lagt vægt på ved tilsynet beskrevet med beboernes, de pårørendes, plejehjemsledelsens samt medarbejdernes udsagn, samt tilsynets samlede konklusion. Under hvert punkt, er der anført en konklusion ud fra følgende kategorisering: Ingen bemærkninger Det observerede lever op til lovgivning, Arbejdsmarkeds og Sundhedsforvaltningens regler, kvalitetsstandarder og almindelig faglig standard. Mindre mangler Det observerede lever på visse områder ikke op til lovgivning, Arbejdsmarkeds og Sundhedsforvaltningens regler, kvalitetsstandarder og almindelig faglig standard. Større fejl og mangler Det observerede lever på flere områder ikke op til lovgivning, Arbejdsmarkeds og Sundhedsforvaltningens regler, kvalitetsstandarder og almindelig faglig standard. Procedure for tilsyn med plejehjem i Tårnby Kommune. Individuelle besøg/interview af plejehjemmets beboere, pårørende, medarbejdere og plejehjemslederne. Besøgene tilrettelægges således, at de fordeles forholdsmæssigt efter det enkelte plejehjems størrelse, således: at antal af interviews for beboerne i 2012 fastsættes til minimum 75, svarende til 25 %, af det samlede antal beboere på Tårnby Kommunes plejehjem, fordelt forholdsmæssigt i forhold til plejehjemmenes størrelse. at antal af interviews for pårørende forholdsmæssigt fastsættes til minimum 10, fordelt på plejehjemmene i forhold til størrelse. at antal af interviews, med ledelsen fastsættes til 6, svarende til hver plejehjemsleder. at antal af interviews, af medarbejderne fastsættes til 16, fordelt på plejehjemmene i forhold til størrelse Der foretages løbende uanmeldte besøg/opfølgning på tidligere besøg, på alle plejehjem. 3

4 Formål med uanmeldt fagligt tilsyn Tilsynsindsatsen bør på kort og lang sigt bidrage til, at fastholde og udvikle kvaliteten i plejen. Tilsynet tager imidlertid ikke kun sigte på at måle tilfredsheden hos den enkelte borger og dennes pårørende, men også på at følge om plejen i det daglige tilrettelægges i overensstemmelse med gældende regler og normer for god ældreomsorg altså en professionel vurdering af tilrettelæggelse og udførelse. Det er i denne ånd at reglerne om tilsyn skal anvendes og opfattes, og med ovenstående in mente, at rapporten skal læses. Uanmeldt tilsyn Der er aflagt uanmeldt tilsyn hos 8 af plejehjemmets 26 beboere, samt 2 pårørende. Besøgene har været ligeligt fordelt imellem plejehjemmets afdelinger og besøgene har været aflagt hos tilfældigt udvalgte beboere. Den anvendte metode ved de uanmeldte tilsyn har været anvendelse af en interviewguide svarende til en tilfredshedsundersøgelse. Denne metode har været anvendt i forhold til beboerne og deres pårørende. Intervieweguiderne har været enslydende, dog med enkelte justeringer i forhold til om den interviewede var en beboer eller pårørende. Generelt er interviewguiderne designet med det in mente, at kunne sammenstille beboere, pårørende, medarbejdere og ledelsens oplevelser af forholdene på plejehjemmet. Derudover er 2 medarbejdere, og plejehjemslederen interviewet. Interviewguiden for medarbejderne og ledelsen, er udarbejdet med det formål at synliggøre om plejen tilrettelægges i overensstemmelse med gældende regler og normer for god ældreomsorg. Fokus har været rettet mod følgende områder: Instrukser og retningslinier Tiltag for grupper med særlige behov Magtanvendelse Dialog/omgangstone Pleje og Omsorg efter 83 Vedligeholdelsestræning efter 86 Kompetenceudvikling/ efteruddannelse 4

5 Pleje, Omsorg og sygepleje Hjælpebehov i forhold til hjælp efter 83 Hvad syntes du generelt om den pleje du får? Beboere = 2 Tilfredsstillende = 6 Beboerne gav udtryk for: At personalet er meget søde, at de gør et godt stykke arbejde. Hvad syntes du generelt om den pleje din pårørende(beboeren) får? Pårørende Meget Tilfredsstillende Tilfredsstillende = 2 Ikke Tilfredsstillende /ikke relevant Pårørende gav udtryk for: At der på plejehjemmet er en meget positiv stemning og personalet er meget omsorgsfulde. Samme pårørende har et forslag til, hvordan man fremadrettet kan gøre indflytningen for nye beboere og pårørende mere smidig. At det i forbindelse med tilbud om en bolig, ville være hensigtsmæssigt, at plejehjemmet udleverede en folder hvoraf alle praktiske informationer fremgår. Eksempelvis, huslejetakst, forsikringer, antenneforhold, mulighed for fastnet telefon, pris på serviceydelser, oplysning om hvad den kommende beboer selv skal medbringe, hvem man kan kontakte i indflytningsprocessen osv.. Det er tilsynets opfattelse, at udfærdigelse og anvendelse at handle og plejeplaner, lever op til lovgivning, Arbejdsmarkeds og Sundhedsforvaltningens regler, kvalitetsstandarder og almindelig faglig standard. Handle - / plejeplan 5

6 Sygepleje/ sår, sonde, medicin, m. m. Hvordan vil du generelt beskrive den sygepleje du får? Beboere Tilfredsstillende = 8 Ikke relevant Hvordan vil du beskrive den sygepleje(beboeren) din pårørende får? Pårørende Tilfredsstillende = 2 Ikke relevant Det er tilsynets opfattelse, at sygeplejen, lever op til lovgivning, Arbejdsmarkeds og Sundhedsforvaltningens regler, kvalitetsstandarder og almindelig faglig standard. Sygepleje Beskæftigelse/Aktivering Hvordan vi du beskrive mulighederne for at deltage i beskæftigelse/aktiviteter? Beboere Tilfredsstillende = 7 Ikke relevant = 1 Beboerne gav udtryk for: At udføre så mange dagligdags gøremål, som muligt selv, hvilket er rigelig aktivering. At se film og deltage når der er musik. At have fravalgt aktiveringen. At deltage når der er noget af interesse. At deltage i korsang en gang om ugen 6

7 Hvordan vil du beskrive din pårørendes(beboeren) muligheder for at deltage i beskæftigelse/aktiviteter? Pårørende Tilfredsstillende = 2 Ikke relevant Det er tilsynets opfattelse, at beskæftigelse og aktivering, lever op til lovgivning, Arbejdsmarkeds og Sundhedsforvaltningens regler, kvalitetsstandarder og almindelig faglig standard. Beskæftigelse/aktivering Forplejning/Mad og servering Hvad synes du om den mængde af mad og drikkevarer du tilbydes? Beboere Tilfredsstillende = 8 Beboerne gav udtryk for: At aftensmaden er ensformig. Hvad syntes du om den mængde mad og drikkevarer din pårørende (beboeren) tilbydes? Pårørende Tilfredsstillende = 2 /Ikke relevant Hvad syntes du om den måde hvorpå din mad anrettes og serveres? Beboere Tilfredsstillende = 8 Ikke relevant 7

8 Hvad synes du om den måde hvorpå din pårørendes, (beboeren), mad, anrettes og serveres på? Pårørende Tilfredsstillende = 2 /ikke relevant Det er tilsynets opfattelse, at maden og serveringen, lever op Arbejdsmarkeds og Sundhedsforvaltningens regler, kvalitetsstandarder og almindelig faglig standard. Mad og servering Vedligeholdelsestræning 86 Hvordan vil du beskrive dine muligheder for at deltage i vedligeholdende træning af dine fysiske og psykiske færdigheder? Beboere Tilfredsstillende = 4 Ikke relevant = 4 Beboerne gav udtryk for: At gå til gymnastik en gang om ugen At gå ture på egen hånd og at træne på trapperne At dagligdagen er rigelig træning. At træne to gange om ugen At have valgt træningen fra. Hvordan vil du beskrive din pårørendes(beboerens) muligheder for at deltage i vedligeholdende træning af sine fysiske og psykiske færdigheder? Pårørende Tilfredsstillende = 2 Ikke relevant 8

9 Det er tilsynets opfattelse, at den vedligeholdende træning, lever op til lovgivning, Arbejdsmarkeds og Sundhedsforvaltningens regler, kvalitetsstandarder og almindelig faglig standard. Vedligeholdelsestræning Sociale og kulturelle miljø Hvordan vil du beskrive den dialog du har med personalet, dine medbeboere m.m.? Beboeren Tilfredsstillende = 7 = 1 Beboerne gav udtryk for: Personalet er søde og flinke Hvordan vil du beskrive den dialog din pårørende (beboeren) har med personalet, sine medbeboere m.m.? Pårørende Tilfredsstillende = 2 Pårørende gav udtryk for: At dialogen med plejepersonalet er god. Social trivsel Hvordan vil du beskrive dine muligheder for at deltage i sociale aktiviteter? Beboeren = 2 Tilfredsstillende = 6 Ikke relevant Beboerne gav udtryk for: At være tilfreds med mulighederne, deltager når lysten er til det. At være meget tilfreds med højtlæsningen om fredagen. Generelt at være tilfreds. At det ville være rart med flere sociale arrangementer. 9

10 Hvordan vil du beskrive din pårørendes (beboerens) muligheder for at deltage i sociale aktiviteter? Pårørende Tilfredsstillende = 2 ikke relevant Det er tilsynets opfattelse, at det sociale miljø, trivslen og de sociale aktiviteter, lever op til lovgivning, Arbejdsmarkeds og Sundhedsforvaltningens regler, kvalitetsstandarder og almindelig faglig standard. Sociale, miljø, trivsel, aktiviteter 10

11 I det uanmeldte tilsyn indgik også interview af ledelse og medarbejdere. På plejehjemmet blev plejehjemslederen og 2 medarbejdere interviewet. Plejehjemslederen blev interviewet vedrørende nedenstående områder: Ændringer i personale og beboersammensætningen Nye tiltag i siden forrige tilsyn Værdigrundlag Instrukser og retningslinier Oplæring Forhold for grupper med særlige behov Magtanvendelse Dialog/omgangstone Hjælp efter 83 Vedligeholdelsestræning efter 86 Kompetenceudvikling/ efteruddannelse Sygefravær Medarbejderne blev interviewet vedrørende nedenstående områder Instrukser og retningslinier Tiltag for grupper med særlige behov Magtanvendelse Dialog/omgangstone Hjælp efter 83 Vedligeholdelsestræning efter 86 Kompetenceudvikling/ efteruddannelse Ændringer i personale og beboer sammensætningen Er der sket væsentlige ændringer i beboersammensætningen siden sidste tilsyn? På rehabiliteringspladserne har der i indeværende år været flere borgere med en kognitiv funktionsnedsættelse. Effekten af denne ændring har været ensbetydende med, at der har været mindre rehabiliteringspotentiale, at arbejde med. 2 plejeboliger anvendes som midlertidige pladser/vurderingspladser. Plejehjemmets tilbud til beboere med særlige behov, er kommet godt i gang. Effekten er synlig, beboerne profiterer af ordningen. Er der sket væsentlige ændringer i personalesituationen siden sidste tilsyn? Der har været den forventelige af og tilgang af personale. 11

12 Nye tiltag siden forrige tilsynsbesøg Hvad har i iværksat af tiltag siden sidste tilsynsbesøg? Team opdelingen fungerer fint, og har givet plejehjemmet et kvalitetsløft. Plejehjemmet har ansat en ergoterapeut i fysioterapien. Plejehjemmet har taget velfærdsteknologien i brug. Der er i en plejebolig, og på to toiletter i dagcentret installeret vasketoiletter. Vasketoilettet udfører den opgave plejepersonale normalt ville hjælpe en beboer/borger med, både før og efter et toiletbesøg. Toilettet vasker, skyller og lufttørrer brugeren, efter anvendelse af toilettet. Hvis der var kritikpunkter ved sidste tilsyn, hvad har I så gjort for at forbedre disse? Der er fokus på medicinadministration. Der er fokus på egenkontrol. Alle Social og Sundhedsassistenter skal på medicinadministrationskursus. Og afdelingslederen underviser fremadrettet i korrekt sygeplejefaglig dokumentation. Værdigrundlag Er der udarbejdet et skriftligt værdigrundlag for plejehjemmet, hvis ja er det implementeret? gav udtryk for at plejehjemmet tidligere har udarbejdet og implementeret Værdigrundlaget. Instrukser og retningslinier : Er der udarbejdet skriftlige instrukser for ansvars- og kompetence- og opgavefordeling for personalet? gav udtryk for, at der er udarbejdet skriftlige instrukser for ovenstående. Instrukserne er fælleskommunale, og er tilgængelige både elektronisk og i papirform. Er der(skriftlige) procedurer for, hvordan den løbende opdatering af instrukser for ansvars-, kompetence- og opgavefordeling foretages? gav udtryk for, at opdateringerne fandt sted dels på plejehjemsledermøderne og dels blev opdateringen af de fælleskommunale instrukser fordelt imellem de enkelte plejehjem til opdatering. Plejehjemmets egne instrukser blev opdateret på ledermøderne. Er der en procedurer for, hvordan det sikres at plejepersonalet er bekendte med instrukserne for ansvars-, kompetence- og opgavefordeling? Alle nyansatte medarbejdere introduceres til de fælleskommunale instrukser og til plejehjemmets egne instrukser. Alle instrukser findes i plejehjemmets instruksmapper, og de fælleskommunale instrukser findes desuden elektronisk på intranettet. Når instrukserne revideres, bliver informationen altid givet på afdelingsmøderne. 12

13 Er der procedurer for, hvorledes det sikres at plejepersonalet i praksis følger de skriftlige procedurer for ansvars-, kompetence- og opgavefordeling? Dialogen i hverdagen sikrer og afspejler, at personalet følger procedurerne. Medarbejderne Er du bekendt med om der findes skriftlige instrukser for ansvars-, kompetence- og opgavefordeling blandt personalet? Hvis ja, hvor kan du få fat på de skriftlige instrukser? Har du når du er på arbejde adgang til de skriftlige instrukser for ansvars-, kompetence- og opgavefordeling? Medarbejderne gav udtryk for: At være bekendt med at der findes instrukser for ovenstående. At mappen med instrukser og retningslinier findes på vagtstuen, og er frit tilgængelig i alle vagter. Det er tilsynets opfattelse, at instrukser og retningslinier, lever op til lovgivning, Arbejdsmarkeds og Sundhedsforvaltningens regler, kvalitetsstandarder og almindelig faglig standard. Instrukser og retningslinier Oplæring Foretages der oplæring og instruktion (eks. vis ansvars-, kompetence- og opgavefordeling, værdigrundlag, magtanvendelse m.v.) af nyt personale, når der ansættes fast personale? Ovenstående gennemgås med alle nye fastansatte medarbejdere, under deres introduktion hos plejehjemslederen. Efterfølgende anvendes der til alle nyansatte, et formelt tilrettelagt introduktionsprogram hvor ovenstående indgår. Derudover formidles der viden til den nyansatte, under sidemandsoplæringen. Foretages der oplæring og instruktion (eks. vis ansvars-, kompetence- og opgavefordeling, værdigrundlag, magtanvendelse m.v.) af afløsere og vikarer? At afløsere også bliver introduceret til ovenstående. Afløsere gennemgår et mindre formelt introduktionsprogram, af 3 dages varighed. 13

14 Medarbejderne Foretages der oplæring og instruktion (eks. vis ansvars-, kompetence- og opgavefordeling, værdigrundlag, magtanvendelse m.v.) af nyt personale, når der ansættes fast personale? Foretages der oplæring og instruktion (eks. vis ansvars-, kompetence- og opgavefordeling, værdigrundlag, magtanvendelse m.v.) af afløsere og vikarer? Medarbejderne gav udtryk for: At alle nye medarbejdere, både afløsere og fastansat personale, bliver introduceret til ovenstående. Al introduktion, bliver individuelt tilpasset den enkelte medarbejder og dennes faglige baggrund. Det er tilsynets opfattelse, at oplæring og introduktion, lever op til lovgivning, Arbejdsmarkeds og Sundhedsforvaltningens regler, kvalitetsstandarder og almindelig faglig standard. Oplæring og Introduktion Forhold for grupper med særlige behov Hvilke specielle tiltag er der iværksat for beboergrupper med særlige behov, herunder: beboere med demens, beboere med svære handicaps; eller andre særligt pleje krævende beboere? oplyser. At der i forhold til alle beboergrupper arbejdes med individuelt tilrettelagte plejeplaner. At der er etableret en mindre gruppe af beboere med særlige behov. At der arrangeres ture ud af huset. At der er mulighed for, at deltage i de tilbud der er i Aktiviteten. At en medarbejder fra Aktiviteten kommer på afdelingen og har etableret en mindre gruppe hvor der arbejdes med erindring og wellness. Hvordan vil du generelt beskrive forholdene for beboergrupper med særlige behov, (kultur, miljø, social trivsel, omgangstonen m.m.) oplyser: At forholdene er gode. At det i så høj grad som muligt forsøges, at tilgodese alle behov. 14

15 Medarbejderne Er der iværksat specielle tiltag for beboergrupper med særlige behov, herunder beboere med demens, beboere med svære handicaps; andre særligt pleje krævende beboere? Medarbejderne oplyser At der er mulighed for, at kunne anvise enkelte beboere med behov for mindre stimuli, til en gruppe hvor man blandt andet arbejder målrettet med Aktiviteter i dagliglivet. Det er på forhånd skønnet, at den enkelte beboer vil kunne profitere af, at opholde sig i et miljø hvor mængden af stimuli er reduceret til det minimale. Derudover arbejdes der med erindring, der quizzes og der er mulighed for træning, i fysioterapien. Hvordan vil I generelt beskrive forholdene for beboergrupper med særlige behov? kultur, miljø, social trivsel, omgangstonen m.m.) Medarbejderne oplyser: At der i gruppen, med behov for mindre stimuli, er en fin struktur, der arbejdes efter et overordnet værdisæt og der arbejdes kontinuerligt på at udvikle gruppen. Kulturen, den sociale trivsel, miljøet og omgangstonen er god. Det er tilsynets opfattelse, at forhold for grupper med særlige behov, lever op til lovgivning, Arbejdsmarkeds og Sundhedsforvaltningens regler, kvalitetsstandarder og almindelig faglig standard. Forhold for gruppe med særlige behov Magtanvendelse Hvordan sikres det, at reglerne for magtanvendelse implementeres, herunder registrering og indberetning (Eks. vis skriftlige arbejdsgange og procedurer)? At der altid er en løbende dialog om relevante beboere. At der ofte er en faglig dialog om forebyggelse af magt, og dermed også sjældent behov for magtanvendelse. Medarbejderne Er du som medarbejder blevet instrueret i reglerne for anvendelse af magt? Er du som medarbejder bekendt med om der findes instrukser for anvendelse af magt? Medarbejderne oplyser: At alle medarbejdere er forpligtiget til, at sætte sig ind i de instrukser og retningslinier der forefindes i mappen på vagtstuen. Heriblandt også instrukser vedrørende magtanvendelse. 15

16 Hvordan arbejder i med at undgå magtanvendelse i hverdagen? Medarbejderne oplyser: At plejen altid tilrettelægges individuelt. At der altid arbejdes med pædagogiske tiltag. At beboerens selvbestemmelsesret respekteres. At de svære opgaver ofte drøftes, og der reflekteres over om vi kan gøre tingene anderledes. Det er tilsynets opfattelse, at håndteringen af og forebyggelse af magt, lever op til lovgivning, Arbejdsmarkeds og Sundhedsforvaltningens regler, kvalitetsstandarder og almindelig faglig standard. Magtanvendelse Dialog Hvordan oplever du dialogen med beboerne på plejehjemmet? At dialogen er god. Hvordan vil du beskrive omgangstonen, plejepersonale og beboere imellem? Omgangstonen er ordentlig, omsorgsfuld og med plads til humor. Hvordan oplever du dialogen med plejepersonalet på plejehjemmet? At dialogen er god. At den indbyrdes faglige dialog er god. At dialogen afspejler omsorg og interesse. Hvordan vil du beskrive omgangstonen plejepersonale og ledelse imellem? At alle taler pænt, der er en gensidig respekt. Medarbejderne Hvordan oplever I dialogen med beboerne på plejehjemmet? Medarbejderne gav udtryk for: At dialogen med beboerne på plejehjemmet er naturlig og afslappet. 16

17 Hvordan vil I beskrive omgangstonen, plejepersonale og beboere imellem? Medarbejderne gav udtryk for: At omgangstonen er god. Hvordan oplever I dialogen med ledelsen på plejehjemmet? Hvordan vil I beskrive omgangstonen plejepersonale og ledelse imellem? Medarbejderne gav udtryk for: At dialogen med ledelsen er åben. At omgangstonen er god, ledelsen er åben for forslag og problematikker. Det er tilsynets opfattelse, at dialogen, lever op til lovgivning, Arbejdsmarkeds og Sundhedsforvaltningens regler, kvalitetsstandarder og almindelig faglig standard. Dialog 17

18 83 Mener du at det plejefaglige niveau beboerne tilbydes er i overensstemmelse med værdigrundlaget At visionen for det eksisterende Værdigrundlag er, at vi kontinuerligt arbejder på at blive bedre. At plejen tager afsæt i respekten for det enkelte individ. At medarbejderne er deres ansvar bevidst. Hvordan sikres det at værdigrundlaget implementeres i plejen? Hvordan sikres det, at værdigrundlaget afspejles i det plejefaglige niveau? At Implementeringen af værdigrundlaget, ligger implicit i enhver faglig dialog. At enhver kritisk plejesituation altid er genstand for en dialog, og at der i dialogen altid er fokus på inddragelse af værdigrundlaget. 83 Medarbejderne Hvordan oplever I generelt det plejefaglige niveau (hermed menes den sygepleje, hjælp til personlig pleje og omsorg) beboerne tilbydes på afdelingen? Mener I, at den generelle pleje lever op til det værdigrundlag plejehjemmet har? Medarbejderne gav udtryk for: At det plejefaglige niveau er fint. At der er fokus på det forebyggende arbejde, eksempelvis på anvendelse af trykaflastende madrasser. Det er tilsynets opfattelse, at den pleje og omsorg der ydes efter 83, lever op til lovgivning, Arbejdsmarkeds og Sundhedsforvaltningens regler, kvalitetsstandarder og almindelig faglig standard. Omsorg og pleje efter 83 18

19 86 Hvilke muligheder for vedligeholdelsestræning stilles der til rådighed for beboerne, herunder beboere med særlige behov? At der er mulighed for at træne i fysioterapien, hvor der både er fysioterapeuter, og som noget nyt også en ergoterapeut. Der er mulighed for at træne på hold, bl.a. gymnastik og balancetræning. At beboerens daglige pleje og andre gøremål, er både mental og fysisk træning. Hvordan sikres information vedrørende vedligeholdelsestræning til beboerne? At primærkontaktpersonen sikrer, at beboeren informeres om mulighederne for vedligeholdende træning. At der afholdes tværfaglige konferencer. At nyindflyttede beboere, tages op på den første tværfaglige konference, efter deres indflytning. Beboerens behov for og evt. ønske om vedligeholdende træning drøftes. At den primære kontaktperson sikrer, at der følges op, og evalueres på den iværksatte træning. Hvilke muligheder er der for, at beboerne selv kan præge vedligeholdelsestræningen? At træningsterapeuterne er meget fleksible, at træningen tilrettelægges i samarbejde med beboeren. 86 Medarbejderne Hvordan oplever I de muligheder, der stilles til rådighed for beboerne i forhold til vedligeholdelsestræning? Medarbejderne gav udtryk for: At den daglige pleje er en del af træningen. At ADL træning, (aktiviteter i dagliglivet), er en del af dagligdagen for beboerne i gruppen, med behov for mindre stimuli. At mulighederne er fine, der er fysioterapi til rådighed. Har en beboer behov for træning, kontakter plejepersonalet fysioterapeuten. Hvordan vil I beskrive den information der stilles til rådighed for beboerne i forhold til deltagelse i vedligeholdelsestræning? Medarbejderne gav udtryk for: At beboerne bliver informeret om muligheden for vedligeholdende træning, dels ved indflytningssamtalen, og dels løbende ved behov af kontaktpersonen. 19

20 Hvordan vil I beskrive mulighederne for at beboerne selv kan præge vedligeholdelsestræningen? Medarbejderne gav udtryk for: At beboerne har mulighed for at vælge træningen til eller fra. At fysioterapeuterne er meget fleksible. At al træning foregår på beboernes præmisser. Det er tilsynets opfattelse, at den vedligeholdende træning efter 86, lever op til lovgivning, Arbejdsmarkeds og Sundhedsforvaltningens regler, kvalitetsstandarder og almindelig faglig standard. Vedligeholdelsestræning efter 86 Efteruddannelse Hvordan vil I beskrive mulighederne for relevant efteruddannelse til medarbejdere? At al kompetenceudvikling tager udgangspunkt i kursusbudgettet. At plejehjemmet anvender Tårnby Kommunes interne kursustilbud, samt social og sundhedsskolens kursustilbud. At der har været afholdt en intern Temadag omhandlende kommunikation. Vurderings - og udviklingssamtalerne anvendes bl.a. til, at planlægge den enkelte medarbejders kompetence udvikling. Hvordan vil I beskrive ledelsens muligheder for relevant efteruddannelse? At mulighederne for efteruddannelse er gode. 20

21 Efteruddannelse Medarbejderne Hvordan synes i, at jeres muligheder er for at deltage i relevant efteruddannelse? Medarbejderne gav udtryk for: At mulighederne er gode. At der havde været afholdt temadage, om bl.a. Palliativ behandling, kommunikation, førstehjælp og andre små kurser. Det er tilsynets opfattelse, at tilbud om efteruddannelse, lever op til lovgivning, Arbejdsmarkeds og Sundhedsforvaltningens regler, kvalitetsstandarder og almindelig faglig standard. Efteruddannelse Sygefravær Hvordan vil du beskrive omfanget af personalets sygefravær på plejehjemmet? At plejehjemmet i 2012, ikke har været berørt af langtidsfravær. At sygefraværet i 2012, har været markant mindre. At oprettelsen af de forskellige teams har skabt mere arbejdsglæde, og givet medarbejderne flere udfordringer. Er der udarbejdet en sygefraværspolitik for personalet på plejehjemmet? At plejehjemmet følger Tårnby Kommunes overordnede fraværspolitik. Er der faste procedurer for at tilkalde vikarer ved sygdom (eksempelvis skriftlige retningslinier), er retningslinierne kendt af de andre medarbejdere)? At det på selve dagen vurderes om behovet for at tilkalde en afløser er til stede eller om opgaven kan løses på anden vis. At den fastsatte normering skal overholdes. Det er tilsynets opfattelse, at håndteringen af sygefravær, lever op til lovgivning, Arbejdsmarkeds og Sundhedsforvaltningens regler, kvalitetsstandarder og almindelig faglig standard. Sygefravær Ingen bemærkninger Mindre fejl og mangler Større fejl og mangler 21

22 Opfølgning på tidligere tilsyn Det kommunale tilsyn. Kritikpunktet ved det uanmeldte tilsyn 2011, omhandlede behovet for en systematiseret indsats i forhold til den sygeplejefaglige dokumentation. Tilsynet 2012 synliggjorde, at plejehjemmet har arbejdet og arbejder målrettet med at optimere dokumentationen. Konklusion Det er tilsynets opfattelse at plejehjemmet Travbanehuset fungerer tilfredsstillende, efter de af Tårnby Kommunes vedtagne kvalitetsstandarder, instrukser og retningslinier. Det var således tilsynets opfattelse: At plejen og sygeplejen fungerer tilfredsstillende At aktivering og beskæftigelse fungerer tilfredsstillende At forplejningen fungerer tilfredsstillende At den vedligeholdende træning fungerer tilfredsstillende At det sociale miljø, den sociale trivsel og de sociale aktiviteter fungerer tilfredsstillende Det er tilsynets opfattelse, at der generelt er sammenfald mellem ledelsens og medarbejdernes udsagn, i forhold til de punkter der i henhold til ledelsens og medarbejdernes interviewguide er enslydende. Dette vurderes af tilsynet, at være udtryk for en generel fælles holdning og tilgang til grundlæggende værdier i forhold til udførelse af plejen. 22

Uanmeldt tilsyn 2014 Plejehjemmet Ugandavej

Uanmeldt tilsyn 2014 Plejehjemmet Ugandavej Uanmeldt tilsyn 2014 LÆSEVEJLEDNING... 3 UANMELDT TILSYN... 4 PLEJE, OMSORG OG SYGEPLEJE... 5 BESKÆFTIGELSE/AKTIVERING... 6 FORPLEJNING/MAD OG SERVERING... 7 VEDLIGEHOLDELSESTRÆNING 86... 8 SOCIALE - OG

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2013 Plejehjemmet Tårnbygård

Uanmeldt tilsyn 2013 Plejehjemmet Tårnbygård Uanmeldt tilsyn 2013 LÆSEVEJLEDNING... 3 UANMELDT TILSYN... 4 PLEJE, OMSORG OG SYGEPLEJE... 5 BESKÆFTIGELSE/AKTIVERING... 6 FORPLEJNING/MAD OG SERVERING... 7 VEDLIGEHOLDELSESTRÆNING 86... 9 SOCIALE - OG

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2015 Plejehjemmet Pyrus Alle

Uanmeldt tilsyn 2015 Plejehjemmet Pyrus Alle Uanmeldt tilsyn 2015 LÆSEVEJLEDNING... 3 UANMELDT TILSYN... 4 PLEJE, OMSORG OG SYGEPLEJE... 5 BESKÆFTIGELSE/AKTIVERING... 6 FORPLEJNING/MAD OG SERVERING... 7 VEDLIGEHOLDELSESTRÆNING 86... 9 SOCIALE - OG

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2014 Plejehjemmet Tagenshus

Uanmeldt tilsyn 2014 Plejehjemmet Tagenshus Uanmeldt tilsyn 2014 Plejehjemmet Tagenshus LÆSEVEJLEDNING... 3 UANMELDT TILSYN... 4 PLEJE, OMSORG OG SYGEPLEJE... 5 BESKÆFTIGELSE/AKTIVERING... 6 FORPLEJNING/MAD OG SERVERING... 7 SOCIALE OG KULTURELLE

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2011 Plejehjemmet Tårnbygård

Uanmeldt tilsyn 2011 Plejehjemmet Tårnbygård Uanmeldt tilsyn 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE LÆSEVEJLEDNING... 3 PROCEDURE FOR TILSYN MED PLEJEHJEM I TÅRNBY KOMMUNE.... 3 FORMÅL MED UANMELDT FAGLIGT TILSYN... 4 UANMELDT TILSYN... 4 PLEJE, OMSORG OG SYGEPLEJE...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2013 Plejehjemmet Pyrus Alle

Uanmeldt tilsyn 2013 Plejehjemmet Pyrus Alle Uanmeldt tilsyn 2013 LÆSEVEJLEDNING... 3 UANMELDT TILSYN... 4 PLEJE, OMSORG OG SYGEPLEJE... 5 BESKÆFTIGELSE/AKTIVERING... 6 FORPLEJNING/MAD OG SERVERING... 7 VEDLIGEHOLDELSESTRÆNING 86... 9 SOCIALE - OG

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2010 på Plejehjemmet Ugandavej

Uanmeldt tilsyn 2010 på Plejehjemmet Ugandavej Uanmeldt tilsyn 2010 på Plejehjemmet Ugandavej Indholdsfortegnelse Læsevejledning... 3 Procedure for tilsyn med plejehjem i Tårnby Kommune.... 3 Formål med uanmeldt fagligt tilsyn... 4 Uanmeldt tilsyn...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2012 Plejehjemmet Irlandsvej

Uanmeldt tilsyn 2012 Plejehjemmet Irlandsvej Uanmeldt tilsyn 2012 Plejehjemmet Irlandsvej Læsevejledning... 3 Procedure for tilsyn med plejehjem i Tårnby Kommune.... 3 Formål med uanmeldt fagligt tilsyn... 4 Uanmeldt tilsyn... 4 Pleje, Omsorg og

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2014 Plejehjemmet Pyrus Alle

Uanmeldt tilsyn 2014 Plejehjemmet Pyrus Alle Uanmeldt tilsyn 2014 Plejehjemmet Pyrus Alle LÆSEVEJLEDNING... 3 UANMELDT TILSYN... 4 PLEJE, OMSORG OG SYGEPLEJE... 5 FORPLEJNING/MAD OG SERVERING... 8 VEDLIGEHOLDELSESTRÆNING 86... 9 SOCIALE - OG KULTURELLE

Læs mere

Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende.

Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende. Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende. Det dialogbaserede tilsynsbesøg sker med udgangspunkt i følgende lovgivning:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2011 Plejehjemmet Irlandsvej

Uanmeldt tilsyn 2011 Plejehjemmet Irlandsvej Uanmeldt tilsyn 2011 Plejehjemmet Irlandsvej LÆSEVEJLEDNING...3 PROCEDURE FOR TILSYN MED PLEJEHJEM I TÅRNBY KOMMUNE...3 FORMÅL MED UANMELDT FAGLIGT TILSYN...4 UANMELDT TILSYN...4 PLEJE, OMSORG OG SYGEPLEJE...5

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2014 Plejehjemmet Irlandsvej

Uanmeldt tilsyn 2014 Plejehjemmet Irlandsvej Uanmeldt tilsyn 2014 Plejehjemmet Irlandsvej LÆSEVEJLEDNING... 3 UANMELDT TILSYN... 4 PLEJE, OMSORG OG SYGEPLEJE... 5 BESKÆFTIGELSE/AKTIVERING... 6 FORPLEJNING/MAD OG SERVERING... 7 VEDLIGEHOLDELSESTRÆNING

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 4. december 20 på Solgården I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne. beboer Glad for sin stue 2. beboer Glad

Læs mere

Uanmeldt tilsyn d. 31/ på Vibedal beboerne og pårørende

Uanmeldt tilsyn d. 31/ på Vibedal beboerne og pårørende Uanmeldt tilsyn d. 3/3 2009 på Vibedal I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold De fysiske rammer for hverdagen Synspunkter fra deltagerne Giver udtryk for at være

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt kommunalt tilsyn på omsorgscenter Enggården. Dragør Kommune

Tilsynsrapport. Uanmeldt kommunalt tilsyn på omsorgscenter Enggården. Dragør Kommune Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn på omsorgscenter Enggården Dragør Kommune 2014 Indholdsfortegnelse Fakta om tilsynet...3 Formål med tilsynet...3 Konklusion...4 Tilsynets overordnede bemærkninger

Læs mere

Uanmeldt tilsyn den 21. december 2010 på Rønheden. I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Tilsynsførendes bemærkninger 1

Uanmeldt tilsyn den 21. december 2010 på Rønheden. I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Tilsynsførendes bemærkninger 1 Uanmeldt tilsyn den 2. december 200 på Rønheden I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold De fysiske rammer for hverdagen Personlig hjælp og pleje samt genoptræning

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 16. december på Kastaniegården

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 16. december på Kastaniegården Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 6. december på Kastaniegården I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne. beboer Glad for sin lejlighed 2. beboer

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Gambo.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Gambo. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Gambo. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 1 personalerepræsentant og 1 gruppeleder, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og bruger- og

Læs mere

Uanmeldt tilsyn den 1. oktober 2010 på Solhjem. I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af:

Uanmeldt tilsyn den 1. oktober 2010 på Solhjem. I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Uanmeldt tilsyn den. oktober 200 på Solhjem I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold De fysiske rammer for hverdagen Personlig hjælp og pleje samt genoptræning og

Læs mere

Der er gode fælles arealer. 1. Får den hjælp, der er brug for, mulighed for at deltage i gymnastik i husene og i storstuen.

Der er gode fælles arealer. 1. Får den hjælp, der er brug for, mulighed for at deltage i gymnastik i husene og i storstuen. Uanmeldt tilsyn d. 23. juni 2009 på Fjordglimt I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne Synes der er gode pladsforhold, og at der er den

Læs mere

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 13/ på Områdecentret Kastaniegården

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 13/ på Områdecentret Kastaniegården Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 13/11 2008 på Områdecentret Kastaniegården Tilsynsskemaet følger de områder, der ifølge bekendtgørelsen som minimum skal afdækkes ved tilsynet. Beboerne Tilsynet

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 12. september 2014 på Friplejehjemmet i Bedsted I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af:

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 12. september 2014 på Friplejehjemmet i Bedsted I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Uanmeldt plejehjemstilsyn den 12. september 2014 på Friplejehjemmet i Bedsted I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Beboerne Synspunkter fra deltagerne 1) Boligforhold Dejligt

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 2. november 2011på Sct. Thøgersgaard

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 2. november 2011på Sct. Thøgersgaard Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 2. november 20på Sct. Thøgersgaard I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne Boligerne er velindrettede. Glade

Læs mere

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Plejehjemmet Nørrevang d. 14. oktober 2008 Den 8. december 2008 Plejehjemmet Nørrevang Uanmeldt kommunalt tilsyn d. 14. oktober

Læs mere

Demensafsnit har et værelses lejlighed kunne godt ønske at soveværelse og stue var i hver sit rum. Bruger fællesområdet.

Demensafsnit har et værelses lejlighed kunne godt ønske at soveværelse og stue var i hver sit rum. Bruger fællesområdet. Uanmeldt tilsyn den 20. december 200 på Fjordglimt I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne Er godt tilfreds med lejligheden er glad for

Læs mere

KB indleder med kort information om, hvorfor vi er her.

KB indleder med kort information om, hvorfor vi er her. Anmeldt tilsyn på Åbakken i Thisted Kommune, 29. sept 2009. I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold KB indleder med kort information om, hvorfor vi er her. Hvordan

Læs mere

Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side x. 2. Læsevejledning... side x. 3. Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende...

Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side x. 2. Læsevejledning... side x. 3. Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende... Bilag 1 Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn Svendborg Kommune Myndighedsafdelingen Plejecenter xxxxx - xxxxxx Uanmeldt tilsynsbesøg den xx. xxxxxxxx 2008 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet...

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn. Fuglsanggården

Uanmeldt kommunalt tilsyn. Fuglsanggården Uanmeldt kommunalt tilsyn Fuglsanggården 2. november 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE side 1. Indledning...3 1.1 Formål med det uanmeldte besøg 3 1.2 Fremgangsmåde generelt.3 2. Konklusion på samtale med 2 beboere...4

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 3. november 2011 på Klitrosen

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 3. november 2011 på Klitrosen Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 3. november 20 på Klitrosen I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne Dejlig velindrettede boliger. God plads.

Læs mere

1. Får hjælp til personlig pleje og bad.

1. Får hjælp til personlig pleje og bad. Uanmeldt tilsyn den 2. december 200 på Åbakken I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold De fysiske rammer for hverdagen Personlig hjælp og pleje samt genoptræning

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Ældre, sundhed og voksen-handicap. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Tilsynsbesøg den 14. december 2010 og den 16. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Kløvermarken i Thisted Kommune, 27. oktober I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse:

Anmeldt tilsyn på Kløvermarken i Thisted Kommune, 27. oktober I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse: Anmeldt tilsyn på Kløvermarken i Thisted Kommune, 27. oktober 2009. I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne Beboerrepræsentanterne er godt

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter. Hedebo Plejecenter Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter. Hedebo Plejecenter Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE Gennemførelse af uanmeldte tilsyn på... 3 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 16. september 2014 på Nors I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af:

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 16. september 2014 på Nors I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Uanmeldt plejehjemstilsyn den 16. september 2014 på Nors I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Beboerne Synspunkter fra deltagerne 1) Boligforhold Har været meget glad for sin

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Solgården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Solgården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Solgården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 4 personalerepræsentanter og 1 gruppeleder, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og bruger-

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 24. september 2014 på Stenhøj I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af:

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 24. september 2014 på Stenhøj I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 24. september 2014 på Stenhøj I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Beboerne Synspunkter fra deltagerne 1) Boligforhold Er næsten lige flyttet ind.

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 16. august 2011, uanmeldt tilsyn på

Læs mere

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 22/ på Områdecentret Stenhøj

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 22/ på Områdecentret Stenhøj Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 22/10 2008 på Områdecentret Stenhøj Tilsynsskemaet følger de områder, der ifølge bekendtgørelsen som minimum skal afdækkes ved tilsynet. Beboerne Tilsynet skal

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 21. august 2014 på Sct. Mortensgård I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af:

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 21. august 2014 på Sct. Mortensgård I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Uanmeldt plejehjemstilsyn den 2 august 2014 på Sct. Mortensgård I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Beboerne Synspunkter fra deltagerne 1) Boligforhold Virker godt tilpas.

Læs mere

Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn

Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn Ældre og Handicap Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf.: 63 51 62 30 Fax 63 51 61 20 Mail: post@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 28. april 2016 Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn På Lindelse plejehjem

Læs mere

Uanmeldt tilsyn d. 13. oktober 2010 på Sct. Mortensgård. I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af:

Uanmeldt tilsyn d. 13. oktober 2010 på Sct. Mortensgård. I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Uanmeldt tilsyn d. 13. oktober 2010 på Sct. Mortensgård I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne bemærkninger anbefalinger De fysiske rammer

Læs mere

Hedebo-Centret. 8. oktober 2009

Hedebo-Centret. 8. oktober 2009 Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Hedebo-Centret 8. oktober 2009 Den 30. november 2009 Plejehjemmet Hedebo-Centret Uanmeldt kommunalt tilsyn d.8. oktober 2009

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Uanmeldt tilsyn den 22. og 23. september 2015 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Uanmeldt tilsyn den 22. og 23. september 2015 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 22. og 23. september 2015 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 22. og 23. september 2015,

Læs mere

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 15/12 2008 på Områdecentret Kristianslyst

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 15/12 2008 på Områdecentret Kristianslyst Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 15/12 2008 på Områdecentret Kristianslyst Tilsynsskemaet følger de områder, der ifølge bekendtgørelsen som minimum skal afdækkes ved tilsynet. Beboerne Bemærkninger

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2009

Plejebolig Kvalitetsstandard 2009 Plejebolig Kvalitetsstandard 2009 Du kan blive visiteret til en plejebolig, hvis du på grund af en væsentlig nedsat funktionsevne har brug for hjælp og støtte hele døgnet. Hvad er formålet? Formålet med

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter

Tilsynsrapport 2010. Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter Tilsynsrapport 2010 Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag for tilsynet... 4 2. Metode...

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008

Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008 Faaborg-Midtfyn Kommune Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008 Det overordnede formål f med de kommunale tilsyn Formålet med tilsynet er, at myndigheden blandt andet via de

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn onsdag den 29. oktober 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn onsdag den 29. oktober 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn onsdag den 29. oktober 2014 Plejecenter Stevnshøj Stevnshøj 4660 Store Heddinge Teamleder Dorthe Danielsen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm Visitator

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 18. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 18. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 18. november 2014 Plejecenter Brohøj Brohøj 27 4672 Klippinge Teamleder Tatjana Frimurer Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm Visitator Mette

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Møllehøj Plejecenter. Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Møllehøj Plejecenter. Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE Gennemførelse af uanmeldte tilsyn på... 2 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning...

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 9. oktober 2014 Plejecenter Christians Have, Kommunal del

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 9. oktober 2014 Plejecenter Christians Have, Kommunal del SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 9. oktober 2014 Plejecenter Christians Have, Kommunal del Solrød kommune aflagde den 9. oktober 2014, uanmeldt tilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Nældebjerg Plejecenter. Nældebjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Nældebjerg Plejecenter. Nældebjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag for tilsynet... 4 2. Metode... 4 2.1

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Bryggergården.

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Bryggergården. 1 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Bryggergården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboernes udsagn, oplysninger fra plejepersonalet, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen fremkommer

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Plejecenter Egehaven Egehaven 2 Strøby Egede 4600 Køge Teamleder Annegerd Grimsbo Birk-Sørensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Søvangsgården

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Søvangsgården Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Søvangsgården 1. Om boenheden Boenhed Plejecenter Søvangsgården Adresse Søvangsvej 19-23 Tilsynsdato 18. december 2013 og den 19. december 2013 Antal pladser Antal

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 plejepersonaler fra henholdsvis afdeling A og B og gruppeleder, samt gennemført dialogmøde

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 plejepersonaler fra henholdsvis afdeling A og B og gruppeleder, samt gennemført dialogmøde

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 22. september 2014 på Klitrosen I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af:

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 22. september 2014 på Klitrosen I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Uanmeldt plejehjemstilsyn den 22. september 2014 på Klitrosen I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Beboerne Synspunkter fra deltagerne 1) Boligforhold Er glad for sin lejlighed.

Læs mere

Bilag 3: interviewguide til det uanmeldte tilsynsbesøg. Interviewguide til det uanmeldte tilsynsbesøg.

Bilag 3: interviewguide til det uanmeldte tilsynsbesøg. Interviewguide til det uanmeldte tilsynsbesøg. Bilag 3: interviewguide til det uanmeldte tilsynsbesøg. Interviewguide til det uanmeldte tilsynsbesøg. Det uanmeldte tilsynsbesøg sker med udgangspunkt i følgende lovgivning: - Lov om retssikkerhed og

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 26. august 2014 på Kastaniegården I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af:

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 26. august 2014 på Kastaniegården I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Uanmeldt plejehjemstilsyn den 26. august 2014 på Kastaniegården I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Beboerne Synspunkter fra deltagerne 1) Boligforhold Er glad for at bo på

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Gambo.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Gambo. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Gambo. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 3 personalerepræsentanter og 1 gruppeleder, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og bruger-

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 personalerepræsentanter og de 2 gruppeledere, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sandgårdsparken, Silkeborg Kommune. Torsdag den 15. december 2011 fra kl. 11.00

Uanmeldt tilsyn på Sandgårdsparken, Silkeborg Kommune. Torsdag den 15. december 2011 fra kl. 11.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sandgårdsparken, Silkeborg Kommune Torsdag den 15. december 2011 fra kl. 11.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sandgårdsparken.

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 11. december 2015

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 11. december 2015 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 11. december 2015 Plejecenter Plushøj Plushøj 18 4673 Rødvig Plejecenterleder Malene Thorup Haagensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Svendebjerghave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Svendebjerghave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Svendebjerghave 1. Om boenheden Boenhed Adresse Plejehjemmet Svendebjerghave Svendebjergvej 28A Tilsynsdato 18. juni 2014 Antal pladser 33 plejeboliger (og 13 aflastningspladser).

Læs mere

INDLEDNING...2 INTERVIEW MED 3 BEBOERE...3 INTERVIEW MED 3 MEDARBEJDERE...4 KONKLUSION...6

INDLEDNING...2 INTERVIEW MED 3 BEBOERE...3 INTERVIEW MED 3 MEDARBEJDERE...4 KONKLUSION...6 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...2 INTERVIEW MED 3 BEBOERE...3 INTERVIEW MED 3 MEDARBEJDERE...4 KONKLUSION...6 1 Indledning Tilynet er udført af : Inge Bukart Hansen, visitator Dorthe Milthers, områdeleder

Læs mere

Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen:

Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: Tilsyn: Nørremøllecentret 31. oktober 2016 Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: - Personalesituationen Tilsynet talte med lederen af afdeling nord+vest, da ny

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 16. november 2015

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 16. november 2015 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 16. november 2015 Plejecenter Brohøj Brohøj 27 4672 Klippinge Teamleder Tatjana Frimurer Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm Visitator Mette

Læs mere

Plejehjemmet Breelteparken. Uanmeldt tilsyn

Plejehjemmet Breelteparken. Uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Breelteparken Uanmeldt tilsyn 20-08-2013 1. Indledning....3 1.1 Læsevejledning...3 1.2 Gennemførsel af tilsynet...3 2. Konklusion af tilsynet....3 2.1 Lovmedholdelighed....3 2.2 Overordnet

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 8. september 2014 Vibedal I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af:

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 8. september 2014 Vibedal I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Uanmeldt plejehjemstilsyn den 8. september 2014 Vibedal I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Beboerne Synspunkter fra deltagerne 1) Boligforhold Er tilfreds med det hele. Lejligheden

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 personalerepræsentanter og 1 gruppeleder, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og bruger-

Læs mere

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget Allerød Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen Tilsynsrapport Ordinært uanmeldt tilsyn på Plejecenter Solvænget Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1) Tilsynets formål 2) Tilsynsdato og tidspunkt 3) Tilsynsresumé

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Nørager Ældrecenter, Rebild Kommune. Torsdag den 16. oktober 2014 fra kl Og Dialogmøde torsdag den 6. november fra kl. 12.

Uanmeldt tilsyn på Nørager Ældrecenter, Rebild Kommune. Torsdag den 16. oktober 2014 fra kl Og Dialogmøde torsdag den 6. november fra kl. 12. TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Nørager Ældrecenter, Rebild Kommune Torsdag den 16. oktober 2014 fra kl. 8.30 Og Dialogmøde torsdag den 6. november fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Rebild

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Solgården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Solgården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Solgården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 3 personalerepræsentanter og 1 gruppeleder, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og bruger-

Læs mere

At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer.

At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. 1. Indledning Dette er en beskrivelse af procedure for gennemførelse af uanmeldt tilsyn i kommunens botilbud efter 107 og 108. Tilsynet gennemføres i henhold til 16 i Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 5 personalerepræsentanter og de 3 gruppeledere, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune. Søndag den 19. september 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune. Søndag den 19. september 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune Søndag den 19. september 2010 fra kl. 16.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ulleruphus. Generelt er

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Plejecenter Hotherhaven Og KAS Præstemarken 76 4652 Hårlev Teamledere Anne Mette Mortensen Marianne Thomasen Tilsynet blev ført af:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune Torsdag den 23. februar 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Malmhøj. Generelt er formålet

Læs mere

Politik for tilsyn. Uanmeldte tilsyn. Center for Sundhed og Omsorg

Politik for tilsyn. Uanmeldte tilsyn. Center for Sundhed og Omsorg Politik for tilsyn Uanmeldte tilsyn Center for Sundhed og Omsorg Baggrund og indledning Center for Sundhed og Omsorg i ønsker at udarbejde en ny politik for tilsyn på centrets områder. Behovet for det

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn. Fuglsanggården

Uanmeldt kommunalt tilsyn. Fuglsanggården Uanmeldt kommunalt tilsyn Fuglsanggården 20. oktober 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE side 1. Indledning 3 1.1 formål med det uanmeldte besøg 3 1.2 fremgangsmåde 3 2. Konklusion på samtale med 2 beboere 4 3.

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet redegørelse for de anmeldte kommunale plejehjemstilsyn

Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet redegørelse for de anmeldte kommunale plejehjemstilsyn Faaborg-Midtfyn Kommune Samlet redegørelse for de anmeldte kommunale plejehjemstilsyn 2009 Det overordnede formål f med de kommunale tilsyn Formålet med tilsynet er, at myndigheden blandt andet via de

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 19. august 2014 på Åbakken I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af:

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 19. august 2014 på Åbakken I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Uanmeldt plejehjemstilsyn den 19. august 2014 på Åbakken I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Beboerne Synspunkter fra deltagerne 1) Boligforhold Lejligheden er vidunderlig.

Læs mere

Endelig rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn

Endelig rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn Ældre og Handicap Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf.: 63 51 60 68 Fax 63 51 61 20 Mail: post@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 6. januar 2014 Endelig rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn På Humble

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Søbo.

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Søbo. 1 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Søbo. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboernes udsagn, oplysninger fra plejepersonalet og gruppeleder, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2013

Plejebolig Kvalitetsstandard 2013 Plejebolig Kvalitetsstandard 2013 Du kan blive visiteret til en plejebolig, hvis du på grund af væsentlig nedsat funktionsevne har brug for hjælp og støtte hele døgnet. Hvad er formålet? Hvad tilbydes

Læs mere

Sundheds- og Ældreområdet. Tilsynsrapporter. Solbjerghaven

Sundheds- og Ældreområdet. Tilsynsrapporter. Solbjerghaven Sundheds- og Ældreområdet Tilsynsrapporter Solbjerghaven 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE indholdsfortegnelse...2 Embedslægens tilsynsrapport...4 kommunalt uanmeldt tilsyn...26 kommunalt anmeldt besøg...31 2 3

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 19. november 2015

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 19. november 2015 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 19. november 2015 Plejecenter Egehaven Egehaven 2 Strøby Egede 4600 Køge Plejecenterleder Annegerd Grimsbo Birk-Sørensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. februar 2009 fra kl. 7.30

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. februar 2009 fra kl. 7.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter, Lejre Kommune Tirsdag den 24. februar 2009 fra kl. 7.30 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Elim - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2015. Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn 7. oktober 2015 på Elim plejecenter.

Elim - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2015. Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn 7. oktober 2015 på Elim plejecenter. Elim - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2015 Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn 7. oktober 2015 på Elim plejecenter. Data vedrørende plejecentret ses på Kolding Kommunes hjemmeside på: www.kolding.dk/

Læs mere

Tilfredsstillende Ikke. Tilfredsstillende Ikke

Tilfredsstillende Ikke. Tilfredsstillende Ikke Dragør Kommune Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt fagligt tilsyn hos kommunal og privat leverandør Bilag Borgere og pårørende, kommunal leverandør 9 borgere er interviewet og 3 pårørende 1. 83 Personlig

Læs mere

Furesø Kommune Sundhed og Ældre Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Furesø Kommune Sundhed og Ældre Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Sundhed og Ældre Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Solbjerghaven Solbjerghaven 6 3500 Værløse Tilsynsbesøg den 16. november 2010 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål og

Læs mere

Anmeldt tilsynsrapport Hjemmeplejen område Syd - Felsted november 2011

Anmeldt tilsynsrapport Hjemmeplejen område Syd - Felsted november 2011 Anmeldt tilsynsrapport Hjemmeplejen område Syd - Felsted november 2011 Indholdsfortegnelse 1.0 Tilsynets omfang og gennemførelse... 3 1.1 Interview, dokumentation og observationer... 3 1.2 Rapport... 3

Læs mere

Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen:

Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: Tilsyn: Nylars plejecenter 18. oktober 2016 Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: Overordnet giver leder udtryk for at det går godt på Nylars. - Personalesituationen

Læs mere

Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn

Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn Ældre og Sundhed Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf.: 63 51 62 30 Fax 63 51 61 20 Mail: post@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 10. december 2013 Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn På Danahus Plejecenter

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Fjordparken, Aalborg Kommune. Torsdag den 7. juli 2016 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Fjordparken, Aalborg Kommune. Torsdag den 7. juli 2016 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Fjordparken, Aalborg Kommune Torsdag den 7. juli 2016 fra kl. 14.30 Indledning Vi har på vegne af Aalborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Fjordparken. Generelt er formålet

Læs mere

Notat. Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn.

Notat. Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn. Notat Social Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn. 19-05-2009 Sagsid. 09/2991

Læs mere

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Kommunal tilsynsrapport 2015 For Randers Kloster Den 25.09.2015 Adresse: Blegdammen 1-5 8900 Randers Forstander Jesper Bjerre

Læs mere

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2009.

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2009. Lovgrundlag Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2009. Lov om Social Service 151 foreskriver, at kommunen har pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejehjem.

Læs mere