HEM 3946, Nørregade. HEM 3946, Nørregade, Herning Sogn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HEM 3946, Nørregade. HEM 3946, Nørregade, Herning Sogn"

Transkript

1 HEM 3946, Nørregade HEM 3946, Nørregade, Herning Sogn Beretning om undersøgelse af afgravet tracé med fund af brønd, gruber og stolpehuller fra henholdsvis Førromersk jernalder, ældre germansk jernalder og vikingetid. Journalnummer: HEM 3946 Sogn: Herred: Amt: Herning Hammerum Ringkøbing Sb. Nr: 44 Undersøgt: 2002 af Jens Jørgen Kærgaard, Tinna Møbjerg og Hanst Rostholm. På Herning Museum opbevares Originaltegninger Udgravningsnotater Korrespondance m.m.

2 HEM 3946, Nørregade 1 Indhold Indledning 2 Undersøgelsens forhistorie 2 Administrative data 2 Øvrige data 2 Målesystem 2 Udgravningsmetode 2 Udgravningens resultater 3 Fremtidigt arbejde 3 Anlægsliste 5 Genstandsliste 8 Fotoliste 9 Tegningsliste 9 Abstract Herning Museum foretog i perioden 2-3/10 og 11-14/ en undersøgelse af det afgravede vejtracé i forbindelse med renoveringen af Nørregade. Der registreredes fund af 1 brønd, en sænkning med kulturlag, syv gruber, 2 render og 5 stolpehuller. Dateringerne fordeler sig over de tre tidsperioder førromersk jernalder, ældre germansk jernalder og vikingetid.

3 HEM 3946, Nørregade 2 Indledning I forbindelse med totalrenovering af Nørregade fremkom der ved krydset Nørregade/Nygade fund fra forskellige perioder af jernalderen. Indledningsvis havde museet til dels fulgt afgravningen på den mellemste og sydligste del af vejen. Der fremkom kun fund af interesse helt mod syd, hvor der undersøgtes et smalt felt langs med vejens vestside. Her afgravedes i alt 354m2. Fundene var koncentreret inden for et område på 16 x 6,5m, umiddelbart nord for krydset Nørregade/Nygade. Der blev undersøgt en brønd, en stor sænkning med kulturlag, syv gruber, to render og fire stolpehuller uden system. Bopladssporene lå under et op til 70 cm tykt, overvejende moderne opfyldningslag. Brønden lå i kanten af udgravningsfeltet og nåede 3,5m ned under overfladen. I brøndkærnen fandtes tre stykker forarbejdet træ, hvoraf det ene måske er del af en stige. Uden for brøndkærnen fandtes der et tilspidset, nedhamret træstykke og muligvis en tøndestav. Brønden er uden tvivl fra oldtiden, men der var ingen daterende fund. Kulturlaget dækkede over to gruber. Den ene var 3,5m i diameter og indeholdt skår fra førromersk jernalder og to jernslagger. Den anden var 1,1m i diameter og uden fund. To andre gruber var nedgravet i kulturlaget. De var 22cm og 10cm dybe og indeholdt henholdsvis skår fra århundrede (ældre germansk jernalder) og skår af et halvkuglekar fra vikingetid. Endvidere var der tre andre gruber. Den største var 3,5m i diameter og indeholdt mange ildskørnede sten og et jernalderskår. De to render kunne følges i 2 og 3m s længde. De hører uden tvivl sammen med de øvrige bopladsspor, men de var uden daterende fund. Undersøgelsens forhistorie På det nærliggende torv er der tidligere undersøgt bopladsfund og grave fra de samme tre perioder af jernalderen. Det nordøstligste af gårdsanlæggene på Torvet var mindst 70m langt nord-syd og strækker sig antageligt næsten helt hen til fundene i Nørregade. Det berørte område ligger på nordsiden af Ø-V-gående næs, hvorpå der er flere nærliggende fund fra samme tidsperioder. Administrative data Udgravningen betaltes af Herning Kommune med ,48kr og Herning Museum med 4.830,47kr. Øvrige data Udgravningen i 2002 foregik i dagene oktober og november med deltagelse af Jens Jørgen Kærgaard i 30 timer, Tinna Møbjerg i 21 timer, ansvarlig leder Hans Rostholm i 5 timer. Herudover er dokumentation og tilgængeliggørelse fordelt med 4 timer til Tinna Møbjerg, 2 timer til Martin Winther Olesen og 10 timer til Jens Jørgen Kærgaard. Målesystem Ej beskrevet i gravebogen. Udgravningsmetode Der blev i perioden oktober foretaget afgravning, udgravning og tegning af flade og de udgravede anlæg. Fra den oktober blev der ligeledes foretaget udgravning med maskine og udgravning af anlæg, samt dokumentation af disse ved tegning på planer og registrering i gravebogen.

4 HEM 3946, Nørregade 3 Udgravningens resultater Der blev samlet set afgravet 354m2, hvoraf anlæggene var koncentrerede i et område på 16x6,5meter umiddelbart nord for krydset. Stolpehuller Stolpehullerne 2, 19, forekom spredte og ses ikke som et samlet anlæg. De varierer i diameter mellem 29 og 38cm og i dybden mellem 15 og 28cm. Fylden er beskrevet som gråbrun til mørk gråbrun lerblandet fyld. Render Rende 3 og 5 forekommer tilsyneladende ikke i forbindelse med nogle konstruktioner, men har sandsynligvis været en del af et større anlæg sammen med stolpehullerne. De varierer i bredde mellem 27 og 41cm og i dybde mellem 11 og 28cm. Fylden er beskrevet som henholdsvis gråhvidt, gråsort, gråbrunt leret med trækulsrester. Grube 9 Gruben blev indmålt i felt 1. Mod øst forstyrres gruben af en moderne nedgravning. I gruben fandtes en del sten, hvoraf flere var skørbrændte, der fandtes tillige en del trækul. Gruben skærer mod nord igennem fyld 21, hvilket ikke kunne erkendes i profil. Profilen anlagdes vest-øst gennem gruben og er tegnet i 1:20. Lagbeskrivelse: a) mørk gråbrun sandet fyld heri skår x11-13, b) lys grålig vandaflejret sand med trækulsstykker, c) gul undergrundsler, d) moderne nedgravning. Grube 15 Gruben fremstod i fladen næsten cirkulær med leret grålig fyld med enkelte ildskørnede sten. Der anlagdes en profil ca. N-S og tegnedes 1:20. I gruben fandtes ved bunden skår x17. Lagbeskrivelse: a) leret grålig til mørk grålig fyld med enkelte ildskørnede sten, b) grålig til lys grålig fyld med lidt iblanding af grågul sandet ler, c) lys grålig til gråligt sandet ler, heri fandtes skår x17, d) gråhvidt sand, e) undergrunds hvidlig let leret sand, f) grågul til gulbrun spættet ler. Grube 26 Gruben var stenfyldt med mørk grålig til gråbrun fyld og nedgravet i fyld 21. I fylden fandtes enkelte mindre skår x28. Endvidere er der mindre sten, bunden jævn vandret med diffuse grænser mod fyld 21, grænser mod nord ødelagt af ny nedgravning. Profilen anlagdes ca. N-S gennem og tegnet 1:20. Lagbeskrivelse: a) ensartet mørk grå, lidt gråbrun fyld, heri en del mindre sten og skår x28, b) som lag a, men med lidt iblandet gråbrunt sand, c) fyld 21, gråbrun til brunlig fyld, d) grågul sand, e) Ny nedgravning. Grube 38 Gruben er ikke erkendt i fladen, men sås i profil sammen med brønd 8, som fyld n. Fylden er gråsort til gråbrun med mindre stykker trækul, ældre end fyld 37 men yngre end fyld 21. Grube 42 Gruben fremkom efter afgravning af fyld 21. Den havde en oval form med tilspidset bund. Profilen anlagdes ca. N-S og tegnedes 1:20. Lagbeskrivelse: a) gråbrun leret fyld, blandet med gulbrun leret fyld, heri fandtes skår x45, b) lys gråbrun sandet fyld, c) gråligt til gråbrun fyld, d) mørk stribe i lag e, e) gulbrun ler, f) gråbrunt lys sand.

5 HEM 3946, Nørregade 4 Brønd 8 Registreredes i første omgang som mulig brønd eller opfyldt hul. Der blev gravet et prøvehul med maskine og ca. 1meter under toppen af råjorden tegnede der sig en cirkelformet fyld på ca. 180cm i diameter. Toppen var tragtformet og fortsatte lettere cylindrisk nedad. Det viste sig at kernen lå forskudt i forhold til profilen, derfor anlagdes ny profil i centrum af brøndkernen. Brønden blev tømt med maskine på grund af fare for nedskridning, dog er en mindre del mod nord og vest ikke udgravet da det lå udenfor vejtraceet. Den første profil anlagdes N-S gennem brønd 8's øverste lag. Lagbeskrivelse: a) asfalt, b) vækstlag, c) moderne opfyld, d) gråsort homogen sandet muldagtig fyld, e) brunlig til gråbrun fyld = fyld 21, f) gråsort trækulsholdig fyld med ildskørnede sten som ses i fyld 37, g) mørkebrun til gråbrun fyld = fyld 37, h) gråbrun til gråsort homogen fyld = fyld 38, i) gråsort til sort sand/muld med tæt "stenbrolægning" i det øverste del af laget, j) gråsort - grålig homogen sandet fyld med enkelte sten, k) gråsort (mørkere end lag g) sandet fyld med flere sten, l) sortbrun trækulsholdig stribe, m) lys gråbrun sand blandet med grålig sand, som profil 30, lag c, h) gulligt undergrundsler. Den næste profil anlagdes N-S gennem brønd 8's nederste del. Profilen er flyttet ca. 1meter mod øst i forhold til den første profil, for at gå gennem kernen på brønd 8. Lagbeskrivelse: a) stærk blandet fyld med ildskørnede sten, b) lagdelt fyld bestående af grålig finkornet slamlag og lys grålig sand, prøve x36 hjemtaget af dette lag, c) lys gråbrun sand blandet med gråligt sand (som profil 29, lag m), d) som lag c, men mere blandet, e) gulligt undergrundsler. Fremtidigt arbejde Det vurderes, at der med fordel kan laves videre undersøgelser i området, netop på grund af de fine fund der er registreret på Herning Torv.

6 HEM 3946, Nørregade 5 ANLÆGSLISTE Anlægsliste standard A nr Objekt Tekst Fra anlæg Fund T nr F nr 1 Felt Felt 1. 11/ : Hele vejtraceet afgravet, østlige ca. 2/3 ødelagt med gamle nedgravninger. Jf. og T4. 14/ : Sydlige del af vejtraceet afgravet yderligere med maskine. 2 Stolpehul Fyld: mørkt gråbrunt til gråsort lerblandet sand. T3 3 Rende For snit, se snit 4. T3 4 Snit Snit i rende 3. Fyld: gråbrunt lerblandet sand. Rende 3 T3 5 Rende For snit, se snit Snit Snit i rende 5. Fyld: gråhvidt sand kraftigt opblandet med gråsort trækul 7 Snit Snit i rende 5. Fyld: mørkt gråsort trækul svagt iblandet gråhvidt sand. 8 Brønd 3/ : mulig brønd eller opfyldt hul. Prøvehul gravet med maskine til niveau ca. 225 under nuværende overflade, svarende til ca. 150cm under toppen af råjord. Ca. 1meter under top af råjord tegner der sig en cirkelformet fyld ca. 180cm i diameter. Toppen er tragtformet, letter cylindrisk nedad. Ej færdiggravet, venter på større fladeafgravning. 14/ : Brøndens øverste del ses i profil 29, heraf ses at mod syd er der gravet helt ned til undergrund, således at et ældre lag, fyld 21, er fjernet. Brønden er dækket til og der er lagt et lag af håndstore sten i den centrale del af brønden, se profil 29, lag i. Fylden blev fjernet med maskine i den sydøstlige del. Det viste sig at kernen lå forskudt i forhold til profil 29 - centrum ca. 1meter øst for profil jf.. Derfor anlagde profil 30 i centrum af brøndkernen. Denne profil ses på F1-2 med profil 29 i baggrunden og på T6. Brønden blev herefter tømt med maskine på grund af fare for nedskridning. Kernen af brønden blev tømt, dog er en mindre del mod nord ikke udgravet ligeledes er den del af brønden, som mod vest ligger udenfor vejtraceet ikke udgravet, jf.. 9 Grube Grube, indmålt på og T4 i felt 1 (centrale del). 13/ : Grubens sydlige del blev tømt først. Gruben ses i profil 10 på. Mod øst forstyrres grube af en moderne nedgravning. I gruben fandtes en del sten hvoraf flere var skørbrændte, der fandtes tillige en del trækul. I grubens nordlige del fandtes moderne forstyrrelse fyld 20. Gruben skærer mod nord igennem fyld 21 - kunne ikke erkendes i profil Profil Profil, anlagt vest-øst, set fra syd gennem grube 9. Profilerne på er indtegnet i 1:20 på. Lagbeskrivelse: a) mørk gråbrun sandet fyld heri skår 11-13, b) lys grålig vandaflejret sand med trækulsstykker, c) gul undergrundsler, d) moderne Rende 5 Rende 5 Træ x Jordprøve x36 Skår: x11-13, 18, 24. Slagge: x14., T4, T6, T4, Grube 9, F1-2

7 HEM 3946, Nørregade 6 Anlægsliste standard A nr Objekt Tekst Fra anlæg Fund T nr F nr nedgravning 15 Grube Grube fremstod i fladen næsten cirkulær med leret grålig fyld med enkelte ildskørnede sten. Profil 16 anlagdes ca. N-S og tegnedes 1:20 på. I gruben fandtes ved bunden skår x Profil Profil ca. N-S gennem grube 15. Linjen indtegnet på og profilen tegnedes 1:20 på. Lagbeskrivelse: a) leret grålig til mørk grålig fyld med enkelte ildskørnede sten, b) grålig til lys grålig fyld med lidt iblanding af grågul sandet ler, c) lys grålig til gråligt sandet ler, heri fandtes skår x17, d) gråhvidt sand, e) undergrunds hvidlig let leret sand, f) grågul til gulbrun spættet ler. 19 Stolpehul Fyld: a) lerblandet gråbrun fyld, b) lys gråbrun fyld. Tømt. 20 Fyld Fyld: moderne forstyrrelse i grube 9, nordlig del, indmålt på. 21 Fyld Fyld: brunlig til gråbrun fyld. Tolket som gammelt muldlag som er nedsunket i lavere områder på fladen. Ved afgravning af fylden fremkom gruberne 26 og 42 og stolpehul 41. I fylden er anlagt fyld Fyld Fylden nedgravet i fyld 21, indtegnet på T4, mørk grålig eventuelt smuldagtig. I fylden fandtes skår x23 af halvkuglekar. Fylden er forstyrret af en moderne nedgravning. Fyld: a) mørk grålig sand, heri skår x23, b) mørk grålig sand, smuldagtig fyld, heri skår x23, c) brunlig fyld blandet med gråligt sand, d) fyld 21 gråbrun til brunlig fyld, e) undergrund, hvidgul til grågul sand, f) moderne nedgravning 26 Grube Stenfyldt mørk grålig til gråbrun fyld. Nedgravet i fyld 21, profil 27 anlagdes S-N og tegnedes 1:20 på. I fylden fandtes enkelte mindre skår x28. Endvidere er der mindre sten, bunden jævn vandret, diffuse grænser mod fyld 21, grænser mod nord ødelagt af ny nedgravning. Skår: x17, Grube 15, T4 Skår: x28, 27 Profil Profil ca. N-S gennem fyld 26, tegnet 1:20 på, linjen er indtegnet på. Lagbeskrivelse: a) ensartet mørk grå, lidt gråbrun fyld, heri en del mindre sten og skår x28, b) som lag a, men med lidt iblandet gråbrunt sand, c) fyld 21, gråbrun til brunlig fyld, d) grågul sand, e) Ny nedgravning Grube 26, 29 Profil Profil N-S gennem brønd 8's øverste lag, set fra øst gennem brønd 8. Indmålt på og tegnet 1:20 på T6. Øverste del ses på F1-2. Lagbeskrivelse: a) asfalt, b) vækstlag, c) moderne opfyld, d) gråsort homogen sandet muldagtig fyld, e) brunlig til gråbrun fyld = fyld 21, f) gråsort trækulsholdig fyld med ildskørnede sten som ses i fyld 37, g) mørkebrun til gråbrun fyld = fyld 37, h) gråbrun til gråsort homogen fyld = fyld 38, i) gråsort til sort sand/muld med tæt "stenbrolægning" i det øverste del af laget, j) gråsort - grålig homogen sandet fyld Brønd 8, T6 F1-2

8 HEM 3946, Nørregade 7 Anlægsliste standard A nr Objekt Tekst Fra anlæg Fund T nr F nr med enkelte sten, k) gråsort (mørkere end lag g) sandet fyld med flere sten, l) sortbrun trækulsholdig stribe, m) lys gråbrun sand blandet med grålig sand, som profil 30, lag c, h) gulligt undergrundsler 30 Profil Profil N-S gennem brønd 8's nederste del, fra 140cm under lodsnor. Profilen er flyttet ca. 1meter mod øst i forhold til profil 29, for at gå gennem kernen på brønd 8, Jf. og T6. Profilen ses afbilledet på F1-2 og tegnet i 1:20 på T6. Lagbeskrivelse: a) stærk blandet fyld med ildskørnede sten, b) lagdelt fyld bestående af grålig finkornet slamlag og lys grålig sand, prøve x36 hjemtaget af dette lag, c) lys gråbrun sand blandet med gråligt sand (som profil 29, lag m), d) som lag c, men mere blandet, e) gulligt undergrundsler. 37 Kogestensgrube Indmålt på og ses i profil 29, som fyld f og g. Øverst består fylden af gråsort trækulsholdig fyld med ildskørnede sten. Herunder næsten kun sandet fyld. 38 Grube Gruben er ikke erkendt i fladen, men ses i profil 29 på T6 som fyld n. Fylden er gråsort til gråbrun med mindre stykker trækul, ældre end fyld 37 men yngre end fyld 21. Brønd 8 Jordprøve x36, T6 Skår x Stolpehul Under fyld 21. Fyld: lerblandet gråbrun fyld T4 40 Stolpehul Under fyld 21. Fyld: lerblandet gråbrun fyld T4 41 Stolpehul Under fyld 21. Fyld: lerblandet gråbrun fyld T4 42 Grube Gruben fremkom efter afgravning af fyld 21. Oval form, bunden tilspidset. Profil 43 anlagt ca. N-S og tegnedes 1:20 på 43 Profil Profil ca. N-S gennem grube 42. Linjen indtegnet på T4 og tegnedes 1:20 på. Lagbeskrivelse: a) gråbrun leret fyld, blandet med gulbrun leret fyld, heri fandtes skår x45, b) lys gråbrun sandet fyld, c) gråligt til gråbrun fyld, d) mørk stribe i lag e, e) gulbrun ler, f) gråbrunt lys sand. T6 Skår x45 T4, Grube 42 T4, F1-2

9 HEM 3946, Nørregade 8 GENSTANDSLISTE X nr Objekt Genstandsliste Beskrivelse 11 Skår Skår spredt opsamlet fra sydlig halvdel af gruben. Delvist indmålt på. Heraf 8stk af tyndvægget sortbrændt kar, sideskår. Fra anlæg T nr Grube 9 12 Skår Skår, indtegnet på i sydlig halvdel af gruben, lå samlet ved bunden. Heraf 8stk bundskår. Grube 9 13 Skår Skår fra sydlige halvdel af grube, lå ved bunden, lå samlet. Sideskår. Grube 9 14 Slagge, jern Jernslagge fra sydlig halvdel af gruben. Ikke nærmere indmålt. 5,7x3,3x3,1 og 3,8x2,8x1,6 Grube 9 17 Skår Skår. 1 rand, 1 bundskår Grube 15, lag c 18 Skår Skår fra nordlig del af grube, indmålt på. Kun delvist indmålt på plan. Forskellige lerkartyper. 5 bundskår. 23 Skår Skår fra fyld 22, lag b af halvkuglekar. 5 rand. 11 stk samlet til del af karside med rand. 24 Skår Skår fra grube 9. Ikke indmålt. Skårene fandtes spredt i grubens nordligste del i bunden af fyld a (profil 10). Skårene består af sideskår, bundskår samt et enkelt randskår. 1 rand, 1 bund. 25 Knogle Knogle, mellemfod fra ko eller hest fundet af "vejfolkene" i felt 1 under udgravning. 20x6,5x3,2cm. Grube 9 Fyld 22 T4 Grube 9 Felt 1 28 Skår Skår, spredt fra fyld rand, 1 bund. Grube Træ Træ fra brønd 8, østlig del, indmålt på. Niv Jf. Profil Kasseret Brønd 8 32 Træ Træ fra brønd 8, østlig del, indmålt på. Niv Jf. Profil Kasseret. Brønd 8 33 Træ Træ fra brønd 8, nordlig del, indmålt på. Niv Jf. Profil Kasseret. Brønd 8 34 Træ Træ fra brønd 8, SV-del uden for kerne, indmålt på. Niv -140 for top af træet, som stod næsten lodret ca. ½ syd for kærnen af brønden. Kasseret. 35 Træ Træ fra brønd 8, SV-lig del indmålt på. Niv Træet, der måske er del af en tøndestav lå helt vandret uden for selve brøndkernen. Antagelig del af tørvespade. Beskadiget ved den ene ende, bevaret. IKKE KASSERET Brønd 8 Brønd 8 36 Jordprøve Jordprøve udtaget i bunden af brønd 8, profil 30, lag b. Brønd 8, lag b 44 Skår Skår, fundet i fyld 37, øverste del ved afrensning af profil 29. Sideskår. Fyld Skår Skår, spredt fra grube 43, lag a. Sideskår. Grube 43

10 HEM 3946, Nørregade 9 FOTOLISTE HEM Nr Dato Sign Tekst 1 14/ / JJK SN. Brønd 8 med profil 29 i baggrunden, i forgrunden profil 30, set fra ca. øst med lodret stok. (Ny film) JJK FD. - DO - TEGNINGSLISTE Tegningsliste standard T nr Papir Skala Tekst Koordinater 1 A3 1:200 Oversigtsplan 2 A3 1:50 Plan 0-20Ø/12,5-25N 3 A3 1:50 Plan 0-20Ø/25-37,5N 4 A3 1:50 Plan 0-20Ø/0-12,5N 5 A3 1:20 Profiler 6 A3 1:20 Profiler Juni 2014 af Cand. Mag. Anne Mette Poulsen

Beretning om undersøgelse af bopladsspor fra yngre romersk jernalder i et vejtracé over en 100meter lang strækning.

Beretning om undersøgelse af bopladsspor fra yngre romersk jernalder i et vejtracé over en 100meter lang strækning. HEM 3732, Nøvlingholm II HEM 3732, Nøvlingholm II, Nøvling Sogn, Ringkøbing Amt. Beretning om undersøgelse af bopladsspor fra yngre romersk jernalder i et vejtracé over en 100meter lang strækning. Journalnummer:

Læs mere

UTM EUREF 89 X: ,26 / Y: ,97

UTM EUREF 89 X: ,26 / Y: ,97 Journal nr. Sogn Herred Amt HEM 3450 Birk Centerpark II Gjellerup. Hammerum. Ringkøbing. Sb. Nr. 72. UTM EUREF 89 X: 501541,26 / Y: 6220548,97 Beretning om udgravning af anlæg fra nyere tid. Undersøgt

Læs mere

2001 af Peter Mohr Christensen, Herning Museum.

2001 af Peter Mohr Christensen, Herning Museum. Beretning om undersøgelse af bopladsspor fra bronze-/jernalder. Sb. Nr. 142 Sogn Bording Herred Hammerum Amt Ringkøbing Kort 4cm kort UTM zone 32 Journal nr. HEM 3779 Undersøgt 2001 af Peter Mohr Christensen,

Læs mere

HEM 3441 Rosenholmvej, Tjørring sogn, Hammerum herred, tidl. Ringkøbing amt. Sted nr Sb.nr. 49.

HEM 3441 Rosenholmvej, Tjørring sogn, Hammerum herred, tidl. Ringkøbing amt. Sted nr Sb.nr. 49. HEM 3441 Rosenholmvej, Tjørring sogn, Hammerum herred, tidl. Ringkøbing amt. Sted nr. 18.03.18. Sb.nr. 49. Kampagne: 06-04-2011 KUAS nr. 2003-2122-1304 Beretning om udgravning af bopladsspor fra sen førromersk

Læs mere

VHM Danserhøj. VHM00571_F4048. Udvidelse ved brønden (A001). Fladen inden maskinsnitning påbegyndtes. Set fra syd

VHM Danserhøj. VHM00571_F4048. Udvidelse ved brønden (A001). Fladen inden maskinsnitning påbegyndtes. Set fra syd VHM 00571 Danserhøj Øster Brønderslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder 100119-137 VHM00571_F4048. Udvidelse ved brønden (A001). Fladen inden maskinsnitning påbegyndtes. Set fra syd Arkæologisk

Læs mere

DKM Bukdal. Borbjerg sogn, Hjerm herred, tidl. Ringkøbing amt. Stednr

DKM Bukdal. Borbjerg sogn, Hjerm herred, tidl. Ringkøbing amt. Stednr DKM 20.695 Bukdal Borbjerg sogn, Hjerm herred, tidl. Ringkøbing amt. Stednr. 180502-743 Abstract Arkæologisk forundersøgelse af matr. nr. 5br og 6a, Den mellemste del, Borbjerg forud for byggemodning.

Læs mere

1998 og 1999 af Hans Rostholm, Peter Mohr Christensen, Vibeke Juul Pedersen og Jens Jørgen Kærgaard

1998 og 1999 af Hans Rostholm, Peter Mohr Christensen, Vibeke Juul Pedersen og Jens Jørgen Kærgaard HEM 3563, Grarup IV HEM 3563, Grarup IV, Brande Sogn, Ringkøbing Amt Beretning om undersøgelse af en enkeltgravshøj. Journalnummer: HEM 3563 Sogn: Herred: Amt: Brande Hammerum Ringkøbing Sb. Nr: 170802-275

Læs mere

Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af ROSKILDE MUSEUM

Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af ROSKILDE MUSEUM Beretning for arkæologisk forundersøgelse af Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn ROM 2982 Stednr. 020410-233 Kulturstyrelsen j.nr. 2015-7.24.02/ROM-0004 LÆDERSTRÆDET 4, VUC Kulturlag, gulvlag, brønd, 1000-1600

Læs mere

BYGHERRERAPPORT SMS 916A RØRGÅRDSVEJ

BYGHERRERAPPORT SMS 916A RØRGÅRDSVEJ Skive Museum, Arkæologisk Afdeling BYGHERRERAPPORT RØRGÅRDSVEJ RØRGÅRDSVEJ, SMOLLERUP SOGN, FJENDS HERRED, VIBORG AMT. STEDNR. 13.01.13. KURT GLINTBORG OVERGAARD * SKIVE MUSEUM AUD 2005 Rørgårdsvej 13.01.13

Læs mere

VSM10285, Rødding cykelsti, Rødding sogn, Nørlyng herred, Viborg amt , -320, 321 Abstract

VSM10285, Rødding cykelsti, Rødding sogn, Nørlyng herred, Viborg amt , -320, 321 Abstract VSM10285, Rødding cykelsti, Rødding sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130812-318, -320, 321 Kulturstyrelsens j.nr.: 2015-7.24.02/VSM-0018 Rapport for prøvegravning forud for cykelsti. Udført af Ida Westh

Læs mere

SVM HOLTEGÅRD, Ørslev under Skoven matr. 11a, Bringstrup sogn, Ringsted herred, Sorø amt. Stednr

SVM HOLTEGÅRD, Ørslev under Skoven matr. 11a, Bringstrup sogn, Ringsted herred, Sorø amt. Stednr SVM 2003048 HOLTEGÅRD, Ørslev under Skoven matr. 11a, Bringstrup sogn, Ringsted herred, Sorø amt. Stednr. 040203 SVM 2003048, Holtegård Beretning for prøvegravning forud for anlæggelse af stald og gylletank

Læs mere

NÆM 2006:134 Enggården ENGGÅRDEN. Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse

NÆM 2006:134 Enggården ENGGÅRDEN. Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse ENGGÅRDEN Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse NÆM 2006:134 Enggården Herlufsholm sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Storstrøms Amt (tidl. Sorø) 1 Baggrund for forundersøgelsen...2 Kulturhistorisk

Læs mere

Arkæologisk forundersøgelse Beretning. HOM897, Saaby, Østbirk. Tidl. Skanderborg Amt, Voer Herred, Yding Sogn. Sted-SBnr.

Arkæologisk forundersøgelse Beretning. HOM897, Saaby, Østbirk. Tidl. Skanderborg Amt, Voer Herred, Yding Sogn. Sted-SBnr. Arkæologisk forundersøgelse Beretning HOM897, Saaby, Østbirk Tidl. Skanderborg Amt, Voer Herred, Yding Sogn. Sted-SBnr.: 160515-230 Fig. 1. Den gule linje markerer kloakledningens forløb. Kort fra Gedved

Læs mere

SBM1131 Kalbygård grusgrav

SBM1131 Kalbygård grusgrav SBM1131 Kalbygård grusgrav Kulturhistorisk rapport Figur 1; Vue over udgravningsfeltet og grusgraven. Set fra Ø. Foto: MSB Låsby sogn, Gjern herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr. 16.01.06. Sb.nr. 21.

Læs mere

VSM G432, Hjorthedevej, Hjorthede sogn, Middelsom herred, Viborg amt KUAS j.nr.: ingen

VSM G432, Hjorthedevej, Hjorthede sogn, Middelsom herred, Viborg amt KUAS j.nr.: ingen VSM G432, Hjorthedevej, Hjorthede sogn, Middelsom herred, Viborg amt 130706-33 KUAS j.nr.: ingen 1 Rapport for prøvegravning forud for udvidelse af stald Udført af Bente Grundvad for Viborg Stiftsmuseum

Læs mere

VSM395G, Spanggård, Fjelsø sogn, Rinds herred, Viborg amt , -149

VSM395G, Spanggård, Fjelsø sogn, Rinds herred, Viborg amt , -149 1 VSM395G, Spanggård, Fjelsø sogn, Rinds herred, Viborg amt 130901-129, -149 Rapport for prøvegravning forud for anlæggelse af stald Udført af Martin Mikkelsen for Viborg Stiftsmuseum i 2002 Rapport skrevet

Læs mere

Kopi af 4cm kort 1215 IV SV/NV(med grøfter indtegnet med rødt)

Kopi af 4cm kort 1215 IV SV/NV(med grøfter indtegnet med rødt) VSM 09707, Tastum Plantage, Kopperup sogn, Fjends herred, Viborg amt 130107-309 SNS 1071, Tastum Hede, Dommerby sogn, Fjends herred, Viborg amt 130102-99 KUAS j.nr.: 2010-7.24.02/VSM-0004 Rapport for overvågning

Læs mere

2001 af Hans Rostholm og Vibeke Juul Pedersen, Herning Museum.

2001 af Hans Rostholm og Vibeke Juul Pedersen, Herning Museum. HEM 3784. Munklund, Ikast Sogn. Beretning om undersøgelse af bopladsspor fra førromersk jernalder. Sb. Nr. 67 Sogn Ikast Herred Hammerum Amt Ringkøbing Kort 4 cm kort UTM zone 32 Journal nr. Hem 3784 Undersøgt

Læs mere

Beretning for arkæologisk forundersøgelse TAK1548 Skovtofte, Lyngby-Tårbæk sogn, Sokkelund herred, tidl. København amt. Sted nr Sb.nr. 263.

Beretning for arkæologisk forundersøgelse TAK1548 Skovtofte, Lyngby-Tårbæk sogn, Sokkelund herred, tidl. København amt. Sted nr Sb.nr. 263. Beretning for arkæologisk forundersøgelse TAK1548 Skovtofte, Lyngby-Tårbæk sogn, Sokkelund herred, tidl. København amt. Sted nr. 02.03.07. Sb.nr. 263. J.nr. TAK 1548 "Skovtofte" Matr.nr. 1ak og 1ba, Frederiksdal,

Læs mere

HEM 5324 Næstholt IV, Snejbjerg Sogn SB-nr

HEM 5324 Næstholt IV, Snejbjerg Sogn SB-nr HEM 5324 Næstholt IV, Snejbjerg Sogn SB-nr. 180314-127. Beretning for Museum Midtjyllands udgravning af aktivitetsspor fra oldtiden i forbindelse med forundersøgelse af motorvejen mellem Herning og Holstebro

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Journalnr.: SIM 37/2010 Sted og sb. nr.: 130301-157 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Sted: Gludbjerg, Øster Bording Matr. nr.: 1av Ejerlav:

Læs mere

Prøvegravningsrapport

Prøvegravningsrapport Prøvegravningsrapport for SIM 35/2008, Motorvejen/Pankas, Tollund matr. 4f og 4i, Funder sogn, Hids Herred, Viborg Amt. Stednr. 13.03.03-203. KUAS j.nr: 2008-7.24.02/SIM-0013. Fig. 1. Det undersøgte område

Læs mere

TAK 1381 Vallensbæk Nordmark 5 Arkæologisk undersøgelse

TAK 1381 Vallensbæk Nordmark 5 Arkæologisk undersøgelse TAK 1381 Vallensbæk Nordmark 5 Arkæologisk undersøgelse Vallensbæk Sogn, Smørum Herred, Københavns Amt, SB-nr. 020215-34 Resumé: I forbindelse med udvidelse af et regnvandsbassin på Vallensbæk Nordmark

Læs mere

BERETNING Skjern-Egvad Museum. SKJ 95 Bækbogård. Arbejdsfoto, muldlaget fjernes med traktorsluffe. Beretning, udarbejdet af Torben Egeberg.

BERETNING Skjern-Egvad Museum. SKJ 95 Bækbogård. Arbejdsfoto, muldlaget fjernes med traktorsluffe. Beretning, udarbejdet af Torben Egeberg. BERETNING Skjern-Egvad Museum SKJ 95 Bækbogård Arbejdsfoto, muldlaget fjernes med traktorsluffe. Beretning, udarbejdet af Torben Egeberg. BERETNING Lokalitet Bækbogård Objekt Gruber Datering Ældre førromersk

Læs mere

VKH7456 Søndermarken Give, Give sogn,sted nr Sb.nr. 353

VKH7456 Søndermarken Give, Give sogn,sted nr Sb.nr. 353 Arkæologisk rapport VKH7456 Søndermarken Give, Give sogn,sted nr. 170804 Sb.nr. 353 Arkæologisk undersøgelse i forbindelse med byggemodning af et 11500 m2 stort areal i den sydlige del af Give, bestilt

Læs mere

VKH7309 Stensgård, Bredsten sogn, Tørrild herred, tidl. Vejle amt. Sted nr Sb.nr. 109.

VKH7309 Stensgård, Bredsten sogn, Tørrild herred, tidl. Vejle amt. Sted nr Sb.nr. 109. , Tørrild herred, tidl. Vejle amt. Sted nr. 17.09.01. Sb.nr. 109. Kampagne: 31-01-01 KUAS nr. 011-7.4.0/VKH-0001 Indholdsfortegnelse Abstract Undersøgelsens forhistorie Administrative data Topografi, terræn

Læs mere

Præstebakken Ramløse GIM 3964 Sb UDGRAVNINGSRAPPORT v. Kjartan Langsted

Præstebakken Ramløse GIM 3964 Sb UDGRAVNINGSRAPPORT v. Kjartan Langsted Præstebakken Ramløse GIM 3964 Sb. 010109-155 UDGRAVNINGSRAPPORT v. Kjartan Langsted Fig.1 Placering af udgravningsområdet(markeret med rød plet). Fig. 2 I området ud mod Ramløse Å er der flere lokaliteter

Læs mere

Dybbøl matr. 1885, Dybbøl sogn, sb 341, Nybøl herred, Sønderborg amt, St. nr

Dybbøl matr. 1885, Dybbøl sogn, sb 341, Nybøl herred, Sønderborg amt, St. nr Dybbøl matr. 1885, Dybbøl sogn, sb 341, Nybøl herred, Sønderborg amt, St. nr. 230302 J. nr. HAM 5229, sags nr. 12/3605-8.1.1 Ved prøvegravningen forud for udstykning til boligområde, blev der påvist spor

Læs mere

VHM Borgen. Vendsyssel Historiske Museum. Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder

VHM Borgen. Vendsyssel Historiske Museum. Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder VHM 00437 Borgen Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder 100106-252 VHM00437_F6061. Muldafrømning af den sydlige del af arealet. Arkæologisk tilsyn og overvågning af muldafrømning af areal

Læs mere

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr FHM 4875 Pannerupvej II Trige Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr. 2123-1467 Prøvegravning af 2 ha stort område i forbindelse ÅK s lp 818 Fig. 1. Det prøvegravede areal ved Trige

Læs mere

ROM j.nr Børnehøj Matr. nr. 11a Himmelev By, Himmelev Himmelev sogn, Sømme herred, Københavns amt. Stednr Roskilde Museum

ROM j.nr Børnehøj Matr. nr. 11a Himmelev By, Himmelev Himmelev sogn, Sømme herred, Københavns amt. Stednr Roskilde Museum ROM j.nr. 2377 Børnehøj Matr. nr. 11a Himmelev By, Himmelev Himmelev sogn, Sømme herred, Københavns amt. Stednr. 020405- Roskilde Museum Undersøgelsens data Udgravningen af ROM 2377 Børnehøjen blev gennemført

Læs mere

Nr. 58. HAM 4208 - Byens Mark Nord, Haderslev sogn, Sb. Nr. 138

Nr. 58. HAM 4208 - Byens Mark Nord, Haderslev sogn, Sb. Nr. 138 HAM 4208 - Byens Mark Nord, Haderslev sogn, Sb. Nr. 138 Arkæologisk undersøgelse af et 713 m2 stort areal tæt vest for Luisevej. Resultat: Resten af en tidligere undersøgt urnegrav fra jernalderen, 9 stolpehuller,

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

HEM 5498 Øster Lind Parken, Etape I

HEM 5498 Øster Lind Parken, Etape I HEM 5498 Øster Lind Parken, Etape I SLKS nr. 16/06761 Stednr. 180310 Sb.nr. 175 UTM Zone 32, Euref89 Koord.: X: 499515.0 Y: 6217647.5 Ejerlav: Lind By Beretning for forundersøgelse, etape I Resume: Museum

Læs mere

HØM591 Ny Lavegård. Forundersøgelsesrapport. Indholdsfortegnelse. Kampagne:

HØM591 Ny Lavegård. Forundersøgelsesrapport. Indholdsfortegnelse. Kampagne: HØM591 Ny Lavegård Humlebæk sogn Lynge Kronborg herred tidl. Frederiksborg amt. Sted nr. 01.04.09 Sb.nr. 86 Forundersøgelsesrapport Kampagne: I forbindelse med planerne om at genopføre Lavegård på matr.nr.

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård To hustomter fra jernalderen Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Landskabet...3 3.

Læs mere

VSM Jegstrupvej Vest 107, Ravnstrup sogn, Nørlyng herred, Viborg amt Indholdsfortegnelse. Topografi, terræn og undergrund...

VSM Jegstrupvej Vest 107, Ravnstrup sogn, Nørlyng herred, Viborg amt Indholdsfortegnelse. Topografi, terræn og undergrund... VSM 09819 Jegstrupvej Vest 107, Ravnstrup sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130810-209 KUAS j.nr.: 2011-7.24.04/VSM-0001 Rapport for prøvegravning forud for skovrejsning med dybdepløjning Udført af Sanne

Læs mere

HAM5251 Lerdal II, Bevtoft sogn, Nørre Rangstrup herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 20.04.02. Sb.nr. 264

HAM5251 Lerdal II, Bevtoft sogn, Nørre Rangstrup herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 20.04.02. Sb.nr. 264 HAM5251 Lerdal II, Bevtoft sogn, Nørre Rangstrup herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 20.04.02. Sb.nr. 264 Arkæologisk undersøgelse i forbindelse med afgravningskontrol af kabeltracé fra Nustrup

Læs mere

HAM 5463, Matr. 45 mfl. Bov, Bov sogn, Lundtoft herred, tidl. Aabenraa amt. Sted nr Sb. nr. 299.

HAM 5463, Matr. 45 mfl. Bov, Bov sogn, Lundtoft herred, tidl. Aabenraa amt. Sted nr Sb. nr. 299. HAM 5463, Matr. 45 mfl. Bov, Bov sogn, Lundtoft herred, tidl. Aabenraa amt. Sted nr. 22.01.02. Sb. nr. 299. Arkæologisk forundersøgelse forud for byggemodning af 5,5 hektar beliggende i den nordvestlige

Læs mere

Hvidebæk Fjernvarmeværk

Hvidebæk Fjernvarmeværk Hvidebæk Fjernvarmeværk Udgravningsberetning over arkæologiske undersøgelser forud for opførsel af solfangeranlæg KAM journal nr. 2011 014 Sagsnr. 11-435 Ubby Sogn, Ars Herred, Kalundborg Kommune Stednummer

Læs mere

VSM 10021, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt

VSM 10021, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt VSM 002, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt Kulturstyrelsens j.nr.: 203-7.24.02/VSM-0003 300-43(areal) 54 (lok) Rapport for prøvegravning forud for byggemodning Udført af Astrid Skou Hansen og Kamilla

Læs mere

Abstract. Det under søgte område er markeret med pink streg.

Abstract. Det under søgte område er markeret med pink streg. VSM 10409 Kærvej 3, Viborg sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130815-247 Rapport for prøvegravning forud for etablering af jordvarme på Kærvej 3, Viborg. Udført af Katrine Vestergaard for Viborg Museum i

Læs mere

KØM1619 Kirke Skensved, Kirke Skensved sogn, Tune herred, tidl. København amt. Sted nr

KØM1619 Kirke Skensved, Kirke Skensved sogn, Tune herred, tidl. København amt. Sted nr KØM1619 Kirke Skensved, Kirke Skensved sogn, Tune herred, tidl. København amt. Sted nr. 02.05.07. Kampagne: 01-10-2010. Museets egen sag. Overvågning ved etablering af cykelsti nord for Kirke Skensved.

Læs mere

Rapport. over de arkæologiske undersøgelser, i forbi delse med nedlægge se af fjernvarmerør i Fruegade, Slagelse. 6.- 7. og 10.-11. juni 1996.

Rapport. over de arkæologiske undersøgelser, i forbi delse med nedlægge se af fjernvarmerør i Fruegade, Slagelse. 6.- 7. og 10.-11. juni 1996. Sorø Amts Museum Al'IuøaIogllkAtlIslng ftiiiundaiii""tt. 5110. 4220Korør M.: 5S Rapport over de arkæologiske undersøgelser, i forbi delse med nedlægge se af fjernvarmerør i Fruegade, Slagelse. 6.- 7. og

Læs mere

VSM 09896 Hjordhøjgård Sydvest, Løvel sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130808-190 Kulturstyrelsens j.nr.: 2011-7.24.02/VSM 0011

VSM 09896 Hjordhøjgård Sydvest, Løvel sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130808-190 Kulturstyrelsens j.nr.: 2011-7.24.02/VSM 0011 VSM 09896 Hjordhøjgård Sydvest, Løvel sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130808-190 Kulturstyrelsens j.nr.: 2011-7.24.02/VSM 0011 1 Rapport for udgravning forud for etablering af elkabel, Skagerrak 4 Udført

Læs mere

Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen

Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen Af arkæolog Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712 2600 www.museumoj.dk Matr. 527de, Randers Markjorde Randers Sogn,

Læs mere

SIM 50/2008 Motorvejen Pankas/Funder Peter Mohr Christensen

SIM 50/2008 Motorvejen Pankas/Funder Peter Mohr Christensen Staderapport for etape 3 Perioden 18/5 til 15/6 2009 For forundersøgelse af Journalnr.: SIM 50/2008 Sb. nr. 13.03.03-204 KUAS j.nr.: 2008-7.24.02/SIM-0018 Sted: motorvejen Pankas-Funder Matr. nr.: 2s Funder

Læs mere

ARV 71 Øster Debel. Indholdsfortegnelse

ARV 71 Øster Debel. Indholdsfortegnelse ARV 71 Øster Debel V. Debel Gde, Ovtrup, matrikel 2d, Ovtrup sogn, Vester Horne herred, Varde Kommune, tidligere Ribe Amt. Stednr. 190711, lokalitets nr. 177. KUAS Journalnr. 2015-7.24.02/ARV- 0004 Beretning

Læs mere

SJM 555 Ribe Amt, Nørvang Herred, Sdr. Omme Sogn, Stednr (KUAS Journal nr 16/01897) FF: 58984

SJM 555 Ribe Amt, Nørvang Herred, Sdr. Omme Sogn, Stednr (KUAS Journal nr 16/01897) FF: 58984 Udgravningsberetning SJM 555 Ribe Amt, Nørvang Herred, Sdr. Omme Sogn, Stednr 170812-159 (KUAS Journal nr 16/01897) FF: 58984 Beretning for udvidet arkæologisk forundersøgelse forud for byggemodning. SJM

Læs mere

Staderapport for prøvegravning ved Nyløkkevej, 8. etape på motorvejen Hårup Låsby

Staderapport for prøvegravning ved Nyløkkevej, 8. etape på motorvejen Hårup Låsby SIM 5/2010 motorvejen Hårup-Låsby Staderapport for prøvegravning ved Nyløkkevej, 8. etape på motorvejen Hårup Låsby Journalnummer: SIM 5/2010 Etape 8 Sted: Motorvejen Hårup-Låsby Deletape:Nyløkkevej SB

Læs mere

ARV 14 Kjelstvej, cykelsti

ARV 14 Kjelstvej, cykelsti ARV 14 Kjelstvej, cykelsti Kjelst By, Billum, matr. 18 g mfl. Vester Horne herred, Varde Kommune, tidligere Ribe Amt. Stednr. 190701, lokalitets nr. 84 Beretning for overvågning i forbindelse med etablering

Læs mere

OBM 2578 Horsebækgyden

OBM 2578 Horsebækgyden OBM 2578 Horsebækgyden - Arkæologisk forundersøgelse af spredte bebyggelsesspor, primært i form af gruber samt enkelte stolpehuller, dateret til bronze- eller jernalder (1.700 f.kr.-750 e.kr.), jernalder

Læs mere

Der er registreret en del oldtidslevn i området, bl.a. jernalderlandsbyer og gravhøje fra bronzealderen i området (se fig. 1).

Der er registreret en del oldtidslevn i området, bl.a. jernalderlandsbyer og gravhøje fra bronzealderen i området (se fig. 1). Beretning FHM 4330 Højspændingsmaster Trige Nord, Hæst by matr. nr. 9e og 9c, Trige sogn, stednr. 15.06.07 og Spørring by matr. nr. 20a, 19i, 19h, 11a og 52, Spørring sogn, stednr. 15.06.05 begge i Vester

Læs mere

HOL20578 Cykelsti Ulfborg - Husby, Ulfborg sogn, Ulfborg herred, tidl. Ringkøbing amt. Sted nr

HOL20578 Cykelsti Ulfborg - Husby, Ulfborg sogn, Ulfborg herred, tidl. Ringkøbing amt. Sted nr HOL0578 Cykelsti Ulfborg - Husby, Ulfborg sogn, Ulfborg herred, tidl. Ringkøbing amt. Sted nr. 8.08.09. Kampagne: 0-08-00 KUAS nr. 00-7.4.0/HOL-0005 Indholdsfortegnelse Abstract Undersøgelsens forhistorie

Læs mere

SBM1232 Johannelund. Kulturhistorisk rapport. Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø

SBM1232 Johannelund. Kulturhistorisk rapport. Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø SBM1232 Johannelund Kulturhistorisk rapport Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø SBM 1232 Johannelund, Skanderup sogn, Hjelmslev herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr.

Læs mere

899F Hulbæk, Mollerup. Hustomt og grave fra førromesk jernalder I alt 5 sider Ørum s., Sønderlyng h, Viborg a. matr. nr. 4a Mollerup.

899F Hulbæk, Mollerup. Hustomt og grave fra førromesk jernalder I alt 5 sider Ørum s., Sønderlyng h, Viborg a. matr. nr. 4a Mollerup. 899F Hulbæk, Mollerup. Hustomt og grave fra førromesk jernalder I alt 5 sider Ørum s., Sønderlyng h, Viborg a. matr. nr. 4a Mollerup Beretning Udgravningen var foranlediget af at lodsejeren, Tage Knudsen,

Læs mere

Svingkærvej NÆM 2005:138 KUAS FOR Prøvegravningsrapport

Svingkærvej NÆM 2005:138 KUAS FOR Prøvegravningsrapport Svingkærvej NÆM 2005:138 KUAS FOR 2003-2122-1036 Prøvegravningsrapport Næstved Museum 2005 Svingkærvej, Brøderup NÆM 2005:138 Prøvegravningsrapport Brøderup By, Snesere Sogn, Hammer Herred, Storstrøms

Læs mere

PRÆSTEVEJ 60, HUSEBY MNS 50038

PRÆSTEVEJ 60, HUSEBY MNS 50038 UDGRAVNINGSRAPPORT v. mus. insp. Tim Grønnegaard UDGRAVNINGSBERETNING v. mus. insp. Tim Grønnegaard Undersøgelsens forhistorie Museum Nordsjællands undersøgelse på Overdrevsvej 24 ved Ramløse (MNS 50019)

Læs mere

HAM5236 Nustrup I, Nustrup sogn, Gram herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr Sb.nr. 297.

HAM5236 Nustrup I, Nustrup sogn, Gram herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr Sb.nr. 297. HAM5236 Nustrup I, Nustrup sogn, Gram herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 22.02.06. Sb.nr. 297. Arkæologisk undersøgelse i forbindelse med afgravningskontrol af kabeltracé fra Nustrup til Gram (Haderslev

Læs mere

Brinken II, Mogenstrup

Brinken II, Mogenstrup Brinken II, Mogenstrup Udgravningsberetning NÆM 2004:122 B KUAS FOR 2003-2122-0700 Næstved Museum 2005 Brinken II, Mogenstrup Udgravningsberetning J.nr. NÆM 2004:122 B; KUAS FOR 2003-2122-0700 Sted.nr.

Læs mere

Udgravningsberetning. RSM 10.007 St. Fjelstervang Nord III Forundersøgelse, råstofindvinding

Udgravningsberetning. RSM 10.007 St. Fjelstervang Nord III Forundersøgelse, råstofindvinding Udgravningsberetning RSM 10.007 St. Fjelstervang Nord III Forundersøgelse, råstofindvinding RSM 10.007. Undersøgelsesområdet set fra syd, med igangværende tildækning af søgegrøfter. Foto: Torben Egeberg.

Læs mere

Arkæologisk forundersøgelse Rapport. HOM2878, Ørridslevvej 1. Tidl. Aarhus Amt, Voer Herred, Ørridslev Sogn, Ørridslev By Ejerlav, matrikelnr.

Arkæologisk forundersøgelse Rapport. HOM2878, Ørridslevvej 1. Tidl. Aarhus Amt, Voer Herred, Ørridslev Sogn, Ørridslev By Ejerlav, matrikelnr. Arkæologisk forundersøgelse Rapport HOM2878, Ørridslevvej 1 Tidl. Aarhus Amt, Voer Herred, Ørridslev Sogn, Ørridslev By Ejerlav, matrikelnr.: 8t Sted-SBnr.: 160514-83 2 undersøgelsesgrøfter blev anlagt

Læs mere

VSM Naturvidenskabernes Hus, Bjerringbro sogn, Middelsom herred, Viborg amt , -16 KUAS j.nr.:

VSM Naturvidenskabernes Hus, Bjerringbro sogn, Middelsom herred, Viborg amt , -16 KUAS j.nr.: 1 VSM 09260 Naturvidenskabernes Hus, Bjerringbro sogn, Middelsom herred, Viborg amt 130702-19, -16 KUAS j.nr.: 2003-2122-1606 Rapport for prøvegravning forud for byggemodning Udført af Sidsel Wåhlin for

Læs mere

SOM1330 Motorvej st , Kirkeby sogn, Sunds herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr

SOM1330 Motorvej st , Kirkeby sogn, Sunds herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr , Sunds herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr. 09.05.05. KUAS nr. 200-222-045 Beretning for forundersøgelse forud for anlæggelsen af motorvejen mellem Kværndrup og Svendborg etape 450. Udført af stud.mag

Læs mere

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Aars sogn, Aars Herred, Aalborg Amt Stednr. 12.08.14, Sb. nr. Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

KTM229 Møllevejen, Munkebo sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 124.

KTM229 Møllevejen, Munkebo sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 124. KTM229 Møllevejen, Munkebo sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.01.09. Sb.nr. 124. KUAS nr. 2003-2122-1054 Forundersøgelse af byggemodningsfelt på ca 11,6 ha i Munkebo. Prøvegravningen omfattede

Læs mere

SMIDSTRUP BRUGS Blistrup Sogn, Holbo Herred, Frederiksborg Amt ( ) GIM j. nr Lokalplan 40.10

SMIDSTRUP BRUGS Blistrup Sogn, Holbo Herred, Frederiksborg Amt ( ) GIM j. nr Lokalplan 40.10 Blistrup Sogn, Holbo Herred, Frederiksborg Amt (01.01.02) GIM j. nr. 3561 Lokalplan 40.10 PRØVEUDGRAVNINGSBERETNING v. cand. phil. Tim Jonas Grønnegaard Resumé Undersøgelsen gav med sin stratigrafi en

Læs mere

FHM 4860 Søbyvej Nord, Lp 6006. Gylling sogn, Hads herred Odder kommune Stednr.: 15.02.05 KUAS J.nr.: 2003-2122-1751. Bygherrerapport.

FHM 4860 Søbyvej Nord, Lp 6006. Gylling sogn, Hads herred Odder kommune Stednr.: 15.02.05 KUAS J.nr.: 2003-2122-1751. Bygherrerapport. FHM 4860 Søbyvej Nord, Lp 6006 Gylling sogn, Hads herred Odder kommune Stednr.: 15.02.05 KUAS J.nr.: 2003-2122-1751 Bygherrerapport Gylling Prøvegravningsområde Kirke og kirkegård Malskær bæk Resumé: I

Læs mere

OBM5513 Fjernvarmen Nyborg-Ullerslev del 3, Ullerslev sogn, Vindinge herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr Sb. Nr. 57.

OBM5513 Fjernvarmen Nyborg-Ullerslev del 3, Ullerslev sogn, Vindinge herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr Sb. Nr. 57. OBM5513 Fjernvarmen Nyborg-Ullerslev del 3, Ullerslev sogn, Vindinge herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr. 09.06.16. Sb. Nr. 57. KUAS nr. 2009-7.24.02/OBM-0038 Beretning for forundersøgelsen af fjernvarme

Læs mere

Udgravningsberetning. Åsebakken. Hørsholm Egns Museum. Juli J.nr. HØM 396

Udgravningsberetning. Åsebakken. Hørsholm Egns Museum. Juli J.nr. HØM 396 Udgravningsberetning Åsebakken Hørsholm Egns Museum Juli 2010 J.nr. HØM 396 1 1. Indledning... 3 2. Resumé... 4 3. Forhistorie... 4 4. Administrative data... 5 5. Topografi... 5 6. Målesystem... 5 7. Metode...

Læs mere

SJM 173 Kragelundvej 16, Hunderup, Kragelund by matr. nr. 4a, Hunderup sogn, Gørding Herred, Ribe Amt. Stednr FF nr

SJM 173 Kragelundvej 16, Hunderup, Kragelund by matr. nr. 4a, Hunderup sogn, Gørding Herred, Ribe Amt. Stednr FF nr SJM 173 Kragelundvej 16, Hunderup, Kragelund by matr. nr. 4a, Hunderup sogn, Gørding Herred, Ribe Amt. Stednr. 190204. FF nr. 208628. Beretning for mindre forundersøgelse forud for anlæggelse af jordvarme.

Læs mere

Kulturhistoriskrapport for udgravning på Måruplund

Kulturhistoriskrapport for udgravning på Måruplund Kulturhistoriskrapport for udgravning på Måruplund Journalnummer: SIM 34/2010 Sted: Måruplund SB Stednummer: 130301-156 KUAS j.nr.: 2010-7.24.02/SIM-0012 Matr. nr.:15g og 15k Ejerlav: Balle by, Balle Sogn:

Læs mere

Rapport fra prøvegravning forud for boligbyggeri Udført af Martin Mikkelsen for Viborg Stiftsmuseum d. 28. sept. 2009

Rapport fra prøvegravning forud for boligbyggeri Udført af Martin Mikkelsen for Viborg Stiftsmuseum d. 28. sept. 2009 VSM 09664, Klovenhøjvej 11, Sønder Rind sogn, Middelsom herred, Viborg amt 130711-161-162 KUAS j.nr.: Ingen, da der var tale om museets egen mindre forundersøgelse 1 Rapport fra prøvegravning forud for

Læs mere

Bistrup. Rapport for mindre prøvegravning forud for bebyggelse. J.nr NÆM 2007:110 Matr.nr.: 18, Bistrup by, Fodby.

Bistrup. Rapport for mindre prøvegravning forud for bebyggelse. J.nr NÆM 2007:110 Matr.nr.: 18, Bistrup by, Fodby. Bistrup Rapport for mindre prøvegravning forud for bebyggelse. J.nr NÆM 2007:110 Matr.nr.: 18, Bistrup by, Fodby. Undersøgelsens baggrund. I forbindelse med meddelelse om landzonetilladelse for ovennævnte

Læs mere

ØFM 760 Bakkegården, kloak, Munkebo sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 157.

ØFM 760 Bakkegården, kloak, Munkebo sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 157. ØFM 760 Bakkegården, kloak, Munkebo sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.01.09. Sb.nr. 157. Kampagne: 18-08-2015 KUAS nr. 2015-7.24.02/KTM-0002 Museal overvågning i forbindelse med udgravning

Læs mere

Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I

Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I Svendborg sogn, Sunds herred, tidligere Svendborg amt sted.nr. 090513-124. KUAS jr.nr. 2010-7.24.02/SOM-0006 Forfatter: Anne Garhøj Rosenberg, museumsinspektør

Læs mere

SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport

SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport Hylke sogn, Voer Herred, Skanderborg amt. Stednr. 16.05.03, sb.nr. 81 Ved udgravningen af Præstehaven blev der i alt registreret 192 anlæg, dvs stolpehuller,

Læs mere

OBM4912, Hasmark Strand Camping, Norup Sogn - Arkæologisk udgravning af kogegruber og kogestensgruber fra oldtid

OBM4912, Hasmark Strand Camping, Norup Sogn - Arkæologisk udgravning af kogegruber og kogestensgruber fra oldtid OBM4912, Hasmark Strand Camping, Norup Sogn - Arkæologisk udgravning af kogegruber og kogestensgruber fra oldtid Af museumsinspektør Kirsten Prangsgaard og arkæolog Anne Katrine Thaastrup-Leth Undersøgelsesområdet,

Læs mere

Finérvej, Gadstrup sogn

Finérvej, Gadstrup sogn Arkæologisk undersøgelse af bebyggelse fra bronzealder og yngre førromersk jernalder Finérvej, Gadstrup sogn Bygherrerapport ROM 2394 Stednr. 020110 FINÉRVEJ Bebyggelse Matr.nr. 10a Brordrup By, Gadstrup

Læs mere

NÆM 2001:105 Næstved Museum 1 Beretning for prøvegravning af område vest for Sandbyvej, Glumsø. Uge 35, 2001 NÆM 2001:105

NÆM 2001:105 Næstved Museum 1 Beretning for prøvegravning af område vest for Sandbyvej, Glumsø. Uge 35, 2001 NÆM 2001:105 NÆM 2001:105 Næstved Museum 1 Sandbyvej/Glumsø Arkæologisk prøveundersøgelse af område til erhvervsformål vest for Sandbyvej. Matrikel 16b Glumsø by. Som følge af lokalplan GL.E.4.1, Suså Kommune NÆM 2001:105

Læs mere

Udgravningsberetning. SJM 396, Oddesundvej, matr. nr. 40, Gjesing ejerlav, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe Amt. Stednr. 190502, FF nr.

Udgravningsberetning. SJM 396, Oddesundvej, matr. nr. 40, Gjesing ejerlav, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe Amt. Stednr. 190502, FF nr. Udgravningsberetning SJM 396, Oddesundvej, matr. nr. 40, Gjesing ejerlav, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe Amt. Stednr. 190502, FF nr. 214804 Beretning for større forundersøgelse af en erhvervsgrund under

Læs mere

Forundersøgelsesrapport

Forundersøgelsesrapport Forundersøgelsesrapport Udarbejdet af cand. Mag. Julie Lolk, Moesgaard Museum. FHM5610 Lisbjerg Parkvej, matrikel 20A, Lisbjerg, Lisbjerg sogn, Vester Lisbjerg herred, tidl. Århus Amt. KUAS j.nr.: 150604

Læs mere

VSM 09116, Langdyssegård, Roum sogn, Rinds herred, Viborg amt 130909-107 og - 123 (areal) KUAS j.nr.: 2003-2123-1497

VSM 09116, Langdyssegård, Roum sogn, Rinds herred, Viborg amt 130909-107 og - 123 (areal) KUAS j.nr.: 2003-2123-1497 VSM 09116, Langdyssegård, Roum sogn, Rinds herred, Viborg amt 130909-107 og - 123 (areal) KUAS j.nr.: 2003-2123-1497 Udkast til rapport fra prøvegravning forud for byggeri af maskinhus Udført d. 14-15.

Læs mere

OBM 2409, Hindsgavl Mark, Middelfart sogn

OBM 2409, Hindsgavl Mark, Middelfart sogn OBM 2409, Hindsgavl Mark, Middelfart sogn - Arkæologisk forundersøgelse forud for opførelse af Aktivitets- og Naturcenter Hindsgavl, Middelfart kommune Af arkæolog Jesper Langkilde Arkæologisk rapport

Læs mere

Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr matr.nr.

Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr matr.nr. Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr.01.06.07. matr.nr. MFG 356/05 Af: cand. mag. Mette Palm Hemmingsen og mag. Art Palle Ø.

Læs mere

AMK BILDSØVEJ II, Tårnborg og Vemmelev sogne, Slagelse herred, Sorø amt. Sted.nr og cm kort: 1412 IV NØ

AMK BILDSØVEJ II, Tårnborg og Vemmelev sogne, Slagelse herred, Sorø amt. Sted.nr og cm kort: 1412 IV NØ AMK 1993026 BILDSØVEJ II, Tårnborg og Vemmelev sogne, Slagelse herred, Sorø amt. Sted.nr. 04.03.19 og 04.03.20. 4-cm kort: 1412 IV NØ RESUME. Udvidet prøvegravning/registrering af stolpehuller uden system,

Læs mere

KØM2671 Gl. Hastrup, Herfølge sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted nr Sb.nr. 100.

KØM2671 Gl. Hastrup, Herfølge sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted nr Sb.nr. 100. KØM2671 Gl. Hastrup, Herfølge sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.01.04. Sb.nr. 100. Kampagne: 18-03-2011 KUAS nr. 2011-7.24.02/KØM-0003 I forbindel med anlæggelse af regnvandsbassin

Læs mere

NÆM 2008:151 Hammervej

NÆM 2008:151 Hammervej NÆM 2008:151 Hammervej Kampagne: 22-06- KUAS nr. -7.24.02/NÆM-0002 NÆM 2008:151 Hammervej, Hammer Sogn, Hammer Herred, tidl. Præstø Amt. Stednr. 05.04.01. Prøvegravning forud for boligbyggeri på Hammervej

Læs mere

Staderapport for forundersøgelse ved Grusgrav i Hvinningdal 8. etape på motorvejen Funder Hårup

Staderapport for forundersøgelse ved Grusgrav i Hvinningdal 8. etape på motorvejen Funder Hårup Staderapport for forundersøgelse ved Grusgrav i Hvinningdal 8. etape på motorvejen Funder Hårup Journalnummer: SIM 41/2009 Sted: Grusgrav Hvinningdal SB Stednummer: 130307-12 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009

Læs mere

Arkæologisk Forundersøgelse

Arkæologisk Forundersøgelse Arkæologisk Forundersøgelse KNV00163, Gørslev Voldsted Sogn: Gørslev Herred: Bjæverskov herred Amt: Roskilde Amt, (Tidligere Præstø Amt) Stednr.: 050103 Sb.nr.: 1 Indholdsfortegnelse Abstract Undersøgelsens

Læs mere

Kulturhistorisk Museum Randers BERETNING. KHM 2473 Basager. Harridslev by, Harridslev, matr. nr. 10k. Harridslev Sogn.

Kulturhistorisk Museum Randers BERETNING. KHM 2473 Basager. Harridslev by, Harridslev, matr. nr. 10k. Harridslev Sogn. Kulturhistorisk Museum Randers Stemannsgade 2 - DK - 8900 Randers - Telefon 86 42 86 55 - Fax 86 41 86 49 - Hjemmeside: www.khm.dk - Email: khm@khm.dk BERETNING KHM 2473 Basager Harridslev by, Harridslev,

Læs mere

HAM 5337, Haderslev Idrætscenter, Haderslev sogn, Haderslev herred, tidl. Haderslev amt. Sted nr Sb.nr. 166.

HAM 5337, Haderslev Idrætscenter, Haderslev sogn, Haderslev herred, tidl. Haderslev amt. Sted nr Sb.nr. 166. HAM 5337, Haderslev Idrætscenter, Haderslev sogn, Haderslev herred, tidl. Haderslev amt. Sted nr. 20.03.04. Sb.nr. 166. Arkæologisk forundersøgelse i forbindelse med etablering af et idrætsanlæg. Indenfor

Læs mere

KONVENTHUSET. Beretning for arkæologisk forundersøgelse ved. Roskilde Domsogn ROSKILDE MUSEUM. ROM 2509 KUAS FOR Stednr.

KONVENTHUSET. Beretning for arkæologisk forundersøgelse ved. Roskilde Domsogn ROSKILDE MUSEUM. ROM 2509 KUAS FOR Stednr. Beretning for arkæologisk forundersøgelse ved KONVENTHUSET, Roskilde Domsogn ROM 2509 KUAS FOR 2003-2122-1783. Stednr. 020410 KONVENTHUSET Kulturlag, brønd Tidlig middelalder, nyere tid Matr.nr. 339 af

Læs mere

LMR15186 Søholmen, Skrøbelev sogn, Langelands Nørre herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr

LMR15186 Søholmen, Skrøbelev sogn, Langelands Nørre herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr LMR15186 Søholmen, Skrøbelev sogn, Langelands Nørre herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr. 09.02.05. Kampagne: 26-10- KUAS nr. -7.24.02/LMR-0002 I forbindelse med udstykning til parceller umiddelbart øst

Læs mere

OBM 7225 Jyllandsvej Nord, i Middelfart.

OBM 7225 Jyllandsvej Nord, i Middelfart. OBM 7225 Jyllandsvej Nord, i Middelfart. - Forundersøgelse forud for byggemodning Af Arkæolog Line Borre Lundø Arkæologisk Rapport nr. 509, 2016 Indledning... Udgravningens forhistorie. Udgravningens hovedresultater

Læs mere

OBM4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov Sogn, Vends Herred

OBM4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov Sogn, Vends Herred OBM4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov Sogn, Vends Herred Arkæologisk undersøgelse af bopladslevn fra yngre bronzealder og ældre romersk eller tidlig yngre romersk jernalder udført forud for anlægsarbejde.

Læs mere

OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn

OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn 080407-254 - Forundersøgelse af ca. 1,4 ha udlagt til byggeri, parkering og græs med to områder med bopladsspor fra bronze og jernalder. Af Arkæolog Kirsten Prangsgaard

Læs mere

Udgravningsberetning Gellerupholmsvej 73, Varde

Udgravningsberetning Gellerupholmsvej 73, Varde Udgravningsberetning Gellerupholmsvej 73, Varde J. nr. ARV 163 Sagsbetegnelse: Forundersøgelse Kulturarvsstyrelsens journalnummer: Lokalitetsnummer: 190713-287 Matrikel nummer: 6li Ejerlav: Gellerup, Varde

Læs mere

VSM Lyngbakkegård Syd, Høbjerg Sogn, Middelsom Herred, Viborg Amt Kulturstyrelsens j.nr.: /VSM-001

VSM Lyngbakkegård Syd, Høbjerg Sogn, Middelsom Herred, Viborg Amt Kulturstyrelsens j.nr.: /VSM-001 VSM 09971 Lyngbakkegård Syd, Høbjerg Sogn, Middelsom Herred, Viborg Amt 130606-62 Kulturstyrelsens j.nr.: 2013-7.24.02/VSM-001 1 Beretning for udgravning af dele af traceet VSM 09917 Udført af Sanne Boddum

Læs mere

Forundersøgelsesrapport MOE Drastrup

Forundersøgelsesrapport MOE Drastrup Forundersøgelsesrapport MOE 00368 Drastrup Af arkæolog Trine Fristed Jensen Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712 2600 www.museumoj.dk Matr. 2v, Drastrup By, Essenbæk Sogn, Sønderhald

Læs mere