Emner til HA bachelorprojekter, 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Emner til HA bachelorprojekter, 2010"

Transkript

1 Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense Emner til HA bachelorprojekter, 2010 A. Finansiering (A1-A11)... side 2 B. Regnskab (B1-B10)... side 6 C. Marketing (C1-C35)... side 8 D. Organisation og ledelse (D1-D15)... side 15 E. Optimering og logistik (E1-E19)... side 29 Side 1

2 A. FINANSIERING Ved spørgsmål til emnerne kontakt Christian Riis Flor, Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Bemærk: Det forudsættes, at den studerende har taget bachelorfaget Finansiering, og der skal ved indlevering af emner angives mindst et emne, der ikke ligger inden for fagområdet finansiering, da det ikke kan garanteres, at der er vejlederkapacitet til alle studerende. Såfremt den studerende er villig til at udforme bachelorprojektet på engelsk (med engelsktalende vejleder) bedes dette angivet ved emneindleveringen. Der tildeles vejleder efter indlevering af emner er fundet sted. A 1. Sammensætning af efficiente aktieporteføljer Hvad er det teoretiske fundament for Markowitz porteføljevalgsmodel? Der ønskes en udledning af den efficiente rand samt en beskrivelse af, hvordan investorer med forskellige nyttefunktioner vælger deres optimale portefølje på den efficiente rand. Kræver kendskab til lineær algebra, hvorfor det anbefales HA-studerende at have fulgt Matematik 2. Litteratur: (forslag): Huang, C. og R.H. Litzenberger. (1988). Foundations for Financial Economics, North-Holland, kapitel 3. Ingersoll, J.E. (1987). Theory of Financial Decision Making, Rowman & Littlefield. Kapitel 1-4. A 2. Den forbrugsbaserede CAPM (Capital Asset Pricing Model) Når individer og husholdninger investerer i finansielle aktiver er det primært for at flytte forbrugsmuligheder enten fra nogle tidspunkter til andre (f.eks. opsparing til pension) eller fra nogle økonomiske scenarier til andre (f.eks. ved at investere i aktiver, der giver høje afkast, netop i situationer hvor husholdningens lønindkomst er lav). Efterspørgslen efter finansielle aktiver hænger dermed sammen med husholdningernes forbrugsønsker, hvilket giver en sammenhæng mellem priserne på de finansielle aktiver og husholdningernes forbrug den såkaldte forbrugsbaserede CAPM. Der ønskes foretaget en udledning af den forbrugsbaserede CAPM, en diskussion af dens evne til at beskrive den faktiske udvikling i aktiepriser og aggregeret forbrug, samt en sammenligning mellem den forbrugsbaserede CAPM og den klassiske CAPM. Litteratur (forslag): Cochrane, J. (2005). Asset Pricing. Princeton University Press. Dele af kapitel 1 og 21. Munk, C. (2005). Asset pricing modeller. Kapitel 2 i bogen Udviklingslinier i finansiering redigeret af M. Christensen, Jurist- og Økonomforbundets Forlag. A 3. Strategiske optioner: Virksomheders valg af realinvesteringer Hvordan benyttes optionsteorien fra de finansielle markeder til vurdering af virksomhedens mulige realinvesteringers fordelagtighed, og hvad er metodens begrænsninger? Man kan f.eks. tage udgangspunkt i problemet vedrørende værdiansættelse af en oliereserve i undergrunden, eller værdiansættelse af en virksomheds mulighed for at øge eller mindske produktionen. Litteratur (forslag): Dixit, A.K. og R.S. Pindyck (1994). Investment under Uncertainty, Princeton University Press. Kapitel 1, 2, 5, 6. Paddock, J.L., D.R.Siegel og J.L. Smith. (1993). Valuing Offshore Oil Properties with Option Pricing Models, i The New Corporate Finance: Where Theory Meets Practice, ed. D.H. Chew Jr., McGraw-Hill. Side 2

3 A 4. Prisfastsættelse af afledte aktiver: Binomialmodellen, Black-Scholes-modellen og markedsfriktioner Overvej sammenhængen mellem binomialmodellen og Black-Scholes-modellen. Man kan også udvælge nogle afledte aktiver og beskriv behovet for disse samt deres prisfastsættelse og hegdestrategier i f.eks. en binomialmodel. Sammenlign evt. forskellige varianter af binomialmodellen med henblik på konvergenshastighed eller transaktionsomkostninger. Litteratur (forslag): Cox, J.C., Ross, S.A. og Rubinstein, M. (1979). Option Pricing: A Simplified Approach. Journal of Financial Economics 7, Leisen, D. og Reimer, M (1996). Binomial Models for Option Valuation - Examining and Improving Convergence, Applied Mathematical Finance 3, Hull, J.C. (2009) Options, Futures, and other Derivatives, kapitlerne 11-13, 17. Boyle, P.P. og T. Vorst (1992). Option replication in discrete time with transaction costs. The Journal of Finance, vol. 47, A 5. Langsigtede investeringer Hvor meget bør en privat investor spare op til sin pension? Hvordan skal opsparingen investeres i forskellige finansielle aktiver? Hvordan afhænger svarene på de foregående spørgsmål af investorens risikovillighed, alder, lønindkomst m.m.? Litteratur (forslag): Munk, C. og C. Sørensen (2001). Skal investorer med lang investeringshorisont have større aktieandel? Finans/invest 7, Grosen, A. og P.H. Nielsen (2006). Livsindkomsttankegangen vinder frem. Finans/invest 6, 2-3. Møller, M., C. Sørensen og J.P. Nielsen (2006). Er opsparing simplere end din investeringsrådgiver tror eller mere indviklet end lærebogen tilsiger? Finans/invest 8, 4-8. Grosen, A. og P.H. Nielsen (2007). Human kapital en overset post på den privatøkonomiske balance. Finans/invest 2, 2-3. Larsen, A.L. (2007). Lønindkomstens betydning for porteføljevalget Er du en aktie eller en obligation? Finans/invest 2, 4-9. A 6. Aktiebaseret aflønning, f.eks. medarbejderoptioner (executive stock options) værdiansættelse og incitamenter Hvorfor tildeler mange virksomheder deres topledere calloptioner på virksomhedens aktier? Hvordan skal sådanne optioner værdiansættes? Hvordan påvirker sådanne optioner de beslutninger, lederne tager i virksomheden? Der ønskes en diskussion af disse spørgsmål suppleret med relevante eksempler baseret på beregninger i binomialmodellen. Litteratur (forslag): Kulatilaka, N. og A. J. Marcus (1994). Valuing Employee Stock Options, Financial Analysts Journal, Nov-Dec, Flor, C. R. og C. Munk (2003). Værdiansættelse af optioner i aflønningskontrakter, finans/invest 4, Flor, C. R. og H. Frimor (2005). Incitamenter og aktiebaseret aflønning. Kapitel 11 i bogen Udviklingslinier i finansiering redigeret af M. Christensen, Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Core, J.E., Guay, W. R., og D. F. Larcker (2003). Executive compensation and incentives: A survey, FRBNY Economic Policy Review, Lambert, R (1986). Executive Effort and the Selection of Risky Projects, RAND Journal of Economics, 17: Hall, B. J. og K. J. Murphy (2002). Stock Options for Undiversified Executives, Journal of Accounting and Economics 33, Side 3

4 A 7. Værdifastsættelse af gældskontrakter og finansielle vanskeligheder Hvad er værdien af en virksomheds gæld, hvis aktionærerne (ledelsen) handler strategisk med henblik på at overføre værdi fra kreditorerne til dem selv, dvs. hvis aktionærerne aktivt bruger deres konkurstrussel til at få kreditorerne til at acceptere midlertidige nedsatte ydelser på gælden? Hvordan kan en virksomheds finansielle vanskeligheder påvirke aktionærernes investeringsvalg og derved medføre efficienstab? Hvordan afhænger størrelsen af disse tab af virksomhedens muligheder for at genforhandle sin gæld? Litteratur (forslag): Myers, S. (1977). Determinants of Corporate Borrowing, Journal of Financial Economics 9, Gertner R. og D. Scharfstein (1991). A Theory of Workouts and the Effects of Reorganization Law, Journal of Finance 46, Anderson, R. og S. Sundaresan. (1996). Design and Valuation of Debt Contracts, Review of Financial Studies 9(1), Mella-Barral, P. og W. Perraudin (1997). Strategic Debt Service, Journal of Finance 52, Leland, H. (1998). Agency Costs, Risk Management, and Capital Structure, Journal of Finance 53, Fan H. og S. M. Sundaresan (2000). Debt Valuation, Renegotiation, and Optimal Dividend Policy, Review of Financial Studies, 13, 4, A 8. Signalværdien af finansielle beslutninger Hvordan kan en virksomheds finansielle beslutninger afsløre dele af ledelsens insiderviden til aktiemarkedet? Belys f.eks. hvorledes en iværksætter kan signalere kvaliteten af iværksætterens projekt til det finansielle marked i forbindelse med finansiering af projektet. Alternativt kan studerende med interesse indenfor spilteori forsøge at knytte en sammenhæng mellem en af nedenstående modeller til signaleringsmodeller. Litteratur (forslag): Leland, H.E. og D.H. Pyle. (1977). Informational asymmetries, Financial Structure, and Financial Intermediation, Journal of Finance 32, Myers S.C. og N.S. Majluf. (1984). Corporate Financing and Investment Decisions when Firms have Information that Investors do not have, Journal of Financial Econonmics 13, Christensen, P.O. og G.A. Feltham (2003). Economics of Accounting, Volume 1, Kluwer. kap. 13. Koracjzyk, R., D. Lucas og R. McDonald (1992). Equity issues with time-varying asymmetric information, Journal of Financial and Quantitative Analysis 1992, vol. 27, no. 3, A 9. Tests of CAPM (in time series or in cross-sectional regression) This topic requires students to be able to collect and clean data: the daily, weekly or monthly stock prices from any available source. Students should be familiar with the OLS regression. They should be familiar with the theory of CAPM. They can run time-series regression for an individual asset and test the significance of estimators for alpha and beta. They can also run crosssectional regression to test for the joint significance of estimators for a system of N assets. They should also be able to explain the economic intuitions for the given test statistics. Literature (suggestions): Campbell, J. Y., Lo, A. W. and MacKinlay, A. C., 1997, The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press, Chapter 5 Sharpe, W., 1964, Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk, Journal of Finance 19, Note: This topic requires that you have already had a course in econometrics. Moreover, you should expect to hand in the report in English. Side 4

5 A 10. Hedging performance comparison between the OLS regression and more complicated volatility/covariance models This topic requires students to collect and clean data: the daily prices for futures and the underlying assets. Students should be familiar with the OLS regression and have some knowledge in modeling volatility (like GARCH models). They should also be able to explain the economic intuitions for the given test statistics. Literature (suggestions): Hull, J., 2009, Options, Futures and other Derivatives, 7 th Edition, Prentice Hall, Chapter 3 Bollerslev, T., 1986, Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity, Journal of Econometrics 31, Note: This topic requires that you have already had a course in econometrics. Moreover, you should expect to hand in the report in English. A 11. Venturekapital. Venturekapital handler om finansiering af virksomheder, der stadig er i den begyndende udviklingsfase. Et centralt problem er, hvorledes den, der stiller risikovillig kapital til rådighed, kan sikre sig, at den, der skal udføre arbejdet, yder en optimal indsats. Hvis der desmere er flere investorer involveret, kan de mindre aktive investorer også blive nødt til at overveje muligheden af, at den aktive investor og entreprenøren danner en gruppe imod dem. Udover en analyse af disse problemer, vil det være naturligt at se på venturekapitalmarkedet i f.eks. Danmark, EU eller USA. Litteratur (forslag): Casamatta, C. (2003), Financing and Advicing: Optimal Financial Contracts with Venture Capital, The Journal of Finance, LVIII, 5, Dessí, R (2005), Start-up finance, monitoring, and collusion, RAND Journal of Economics, 36, 2, Side 5

6 B. REGNSKAB Ved spørgsmål til emnerne kontakt John Christensen, Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, B 1. Transfereringspriser Mange virksomheder anvender interne afregningspriser, når produkter overgår fra en enhed til en anden. Lav en analyse af hensigtsmæssigheden af forskellige metoder til fastsættelse af transfereringsprisen. Relater til formål og omstændigheder. B 2. Revision af virksomhedens regnskab Der ønskes en redegørelse for og diskussion af formålene med revision af virksomhedens regnskab samt en beskrivelse af de metoder, som en revisor kan bringe i anvendelse ved sin undersøgelse. B 3. Shareholder value modeller og værdiansættelse Der ønskes en redegørelse for og diskussion af nogle af de modeller der foreslås anvendt til styring af virksomhedens indsats for skabelse af shareholder value. B 4. Ansvarlighedsprincippet I regnskabsvæsen er det en hovedsætning, at "en leder skal kun holdes ansvarlig for det, han kan kontrollere". Lav en analyse af, hvordan dette bør fortolkes. B 5. Aktivitetsbaseret omkostningsregnskab (ABC) Beskriv metoden ved aktivitetsbaseret omkostningsregnskab, samt forskelle og ligheder med andre systemer. Redegør for muligheder og vanskeligheder ved at anvende et sådant system. B 6. Anvendelse af regnskaber til præstationsvurdering Mange lønsystemer indeholder elementer, der afhænger af medarbejderens (lederens) præstation. Denne måles ofte ved hjælp af regnskabsdata. Lav en analyse af udformningen af sådanne aflønningssystemer enten analytisk eller ved at undersøge nogle eksisterende aflønningsformer. B 7. Regulering af regnskabsaflæggelse Der ønskes en redegørelse for og diskussion af nogle af de væsentligste argumenter for og imod regulering af virksomheders regnskabsaflæggelse. Redegørelsen og diskussionen ønskes relateret til den regulering af regnskabsaflæggelse som findes i Danmark. B 8. Værdiansættelse af anlægsaktiver i virksomheders eksterne regnskab Redegør for og diskuter forskellige metoder til værdiansættelse af en virksomheds anlægsaktiver. Diskuter metodernes betydning i relation til såvel balancen som resultatopgørelsen. Side 6

7 B 9. Opgørelse af en virksomheds overskud Der ønskes en redegørelse for og diskussion af de væsentligste indtægtskriterier, som kan anvendes ved opgørelsen af en virksomheds overskud for en given periode. B 10. Regnskabsmæssige skøn I forbindelse med måling af de enkelte regnskabsposter indgår der ofte et væsentligt element af regnskabsmæssig skøn. Der redegøres for, hvad regnskabsmæssige skøn er, hvorledes regnskabsmæssige skøn som udgangspunkt behandles i regnskabet, samt hvorledes det regnskabsmæssige skøn påvirker opgørelsen af de enkelte regnskabsposter, herunder hvorvidt forskellige målingsmetoder giver forskellig påvirkning af regnskabets resultat mv. Side 7

8 C. MARKETING Ved spørgsmål til emnerne kontakt Jan Møller Jensen, Institut for Marketing og Management, Nedenstående er et forslag til emner, dit bachelorprojekt kan tage udgangspunkt i. Ud fra den overordnede ramme i forslaget, skal der udarbejdes en problemformulering og afgrænsning. Denne kan f.eks. indeholde en afgrænsning i forhold til: Produkttype, marked, virksomhedstype eller i forhold til et teoretisk udgangspunkt. Der kan også ske en afgrænsning til en enkelt virksomhed, men kun efter aftale med vejlederen! Udformningen af problemformulering og afgrænsning skal ske i samarbejde med vejlederen og godkendes af denne. Emnet må ikke være sammenfaldende med seminaropgaven fra 5. semester. C 1. Markedsføringsplanlægningsprocessen At kunne udarbejde og gennemføre effektive markedsføringsplaner er forventningen og kravet til alle markedsførere. Hvordan forøger virksomheden effekten af sin markedsføring. Her kan arbejdes med at gennemgå markedsføringsplanlægningsprocessen på et taktisk/operationelt niveau for en konkret virksomhed med en aktuel markeds-udfordring, men emnet kan også angribes ud fra en strategisk synsvinkel, hvor der lægges vægt på, hvordan virksomheden opbygger sin marketing-funktion og tilrettelægger sine marketing-aktiviteter, så de bidrager til virksomhedens samlede værdiskabelse. Opgaven kan afgrænses enten til konsumentvare-markedet eller det industrielle marked. C 2. Markedsføring for iværksætter-virksomheder Flere og flere danskere starter egne små virksomheder. Det har skabt en udfordring og et potentiale for de virksomheder, der udfører marketing-arbejde på konsulent-basis.. Med udgangspunkt i de særegne karakteristika for iværksætter-virksomheder kan der arbejdes med iværksætteren som kunde, segment eller marked set fra en marketing- eller virksomhedskonsulents side. Hvad kan iværksætterne selv og hvad kan de ikke selv? Hvordan angribes dette segment, der lever og ånder for deres virksomhed? Hvad kræver iværksætteren og hvilket afledt forretningspotentiale er der af det stigende antal iværksætter-virksomheder? Og hvordan håndteres relationen til iværksætteren over tid efterhånden, som virksomheden udvikler sig og måske bliver mere kompleks. C 3. Kanalstrategi og interorganisatorisk ledelse At kunne strukturere værdikæde-aktiviteterne effektivt og efficient er vejen til konkurrencemæssige fordele. Men sjældent er det en enkelt virksomhed, der alene og uafhængigt kan træffe beslutningen om, hvordan der skal skabes værdi for kunden. Afhængighed af andre virksomheder er afgørende for kanalstrategiske overvejelser herunder, hvordan der i sidste ende leveres værdi til kunderne. Der kan arbejdes med kanalstrategi set fra den enkelte virksomhed i værdikædens synspunkt eller der kan arbejdes med kanalstrategi Side 8

9 C 4. Internationalisering Danske virksomheder bliver stadigt mere internationale. Hvilke konsekvenser får det for deres markedsføring og strategi og hvilke krav stilles der til virksomhederne?, kan være et emne for en opgave. En anden mulighed er at se på de virksomheder, der er født internationale de såkaldte Born Global virksomheder. Man kan også skrive om, hvordan virksomheder kommer ind på et nyt marked hvilke strategier der skal anvendes International Market Entry. Et andet muligt emne er outsourcing hvilken betydning har det for danske virksomheder, at de kan lægge en del af deres produktion ud og hvilke problemer kan de stå overfor? C 5. E-handel Handel via Internettet eller lukkede portaler har efterhånden fået en stor betydning for mange virksomheder. En opgave kan være at analysere de forskellige strategier indenfor e-handel og se på, hvordan forskellige typer af virksomheder har løst denne opgave. En anden mulighed er at gå i en enkelt eller få virksomheders løsninger indenfor e-handel og se på, hvad der skal til for at få succes. En tredje mulighed er at se på, hvilke motivationer og/eller barrierer forbrugerne oplever i forbindelse med køb på Internettet. C 6. Det industrielle Marked En meget stor del af de danske virksomheder arbejder primært med at sælge produkter og services til andre virksomheder. Her kan man arbejde med f.eks., hvordan markedsføringen af denne type af kunder kan tilrettelægges. Eller man kan arbejde med segmentering af kunder på det industrielle marked. Ofte vil man på dette marked bruge mange ressourcer på opbygning af relationer og netværk til kunder og leverandører en opgave vil kunne være at se på, hvordan virksomhederne arbejder med disse relationer og netværk (f.eks. også i forhold til Customer Relationship Management ). Det vil også være en mulighed at arbejde med branding på det industrielle marked. Opgaven kan afgrænses til en bestemt type af virksomhed/kunder eller til evt. kun én virksomhed. C 7. Kommunikation Hvordan kan en virksomhed styre sin kommunikation både i forhold til eksterne relationer som kunder og partnere og internt i forhold til f.eks. de ansatte? Der kan arbejdes med forskellige modeller til formulering af kommunikationsstrategier eller med konkrete eksempler på udarbejdelse af kommunikation. C 8. Segmentering på industrielle markeder Med udgangspunkt i segmenteringsteorien på B2B arbejdes der i dybden med en selvvalgt virksomhed og produkt C 9. Forbrugeradfærd på markeder, som er hurtigt skiftende Der kan arbejdes med en analyse af, hvordan man markedsfører produkter/services som er meget hurtigt skiftende (mode, trends, osv.). Herunder kan f.eks. inddrages modeller som PLC kurven. Side 9

10 C.10. Forbrugeradfærd og segmentering Der kan f.eks. arbejdes med, hvordan man generelt eller specifikt for en bestemt produkttype kan segmentere de private forbrugere. Herunder kan også inddrages forskellige modeller og teorier omkring segmentering. Med udgangspunkt i segmenteringsteorien kan der også arbejdes i dybden med et enkelt segment på forbrugermarkedet som f.eks. ældresegmentet, ungdomssegmentet eller tweens dem der ikke er blevet teenagere endnu. C 11. Forbrugeradfærd branding Man arbejder med branding både i forhold til produkter og som corporate branding. C 12. Forbrugeradfærd oplevelsesøkonomi Der arbejdes med en redegørelse for og analyse af markedsføring af oplevelsesprodukter. C 13. Forbrugeradfærd og sunde fødevarer Der kan f.eks. arbejdes med, hvordan sundhedsbegrebet indgår i forbrugeres informations- og beslutningsprocesser i forbindelse med fødevarekøb. Der kan også fokuseres på, hvordan forskellige mærkningsordninger kan hjælpe forbrugerne til at vælge mere ernæringsrigtige produkter. En tredje mulighed er at undersøge virksomhedernes anvendelse af ernærings- og sundhedsanprisninger i markedsføringen, herunder hvilken indflydelse dette har på forbrugerens fødevarevalg C 14. Forbrugeradfærd og loyalitet Med udgangspunkt i en grundig redegørelse for loyalitetsbegrebet eksemplificeres og diskuteres den praktiske anvendelse af begrebet indenfor forskellige markeder. C 15. Kollektive beslutningsprocesser Som forbrugsenhed er familien/husstanden ofte genstand for både kvalitative og kvantitative forbrugsundersøgelser. I virksomhederne er det velkendt, at mænd, kvinder og børn -- afhængig af alder -- har forskellige roller i familiens beslutningsprocesser, såvel som der hersker mange forudindtagede opfattelser heraf. Med udgangspunkt i litteraturen ønskes der i opgaven en begrundet redegørelse for, hvordan kollektive beslutningsprocesser foregår, samt hvilke analytiske kompetencer og færdigheder, som virksomheden har brug for med henblik på at kunne planlægge og gennemføre sin marketing-indsats over for familien og dens enkelte medlemmer C 16. Mærkevare-opfattelse For at opnå succes med sit brand, investerer flere virksomheder i avancerede analyser, der kan måle forbrugerens opfattelse af virksomhedens brand. Alle medie- og reklamebureauer med respekt for sig selv udbyder disse værktøjer eller har en model, der kan beskrive brugernes relationer til et givet mærke. På den baggrund ønskes der med udgangspunkt i den kognitive forbrugeradfærdsteori en uddybende redegørelse for, hvordan virksomhederne kan analysere brugernes relationer til mærker/produkter/ydelser herunder, hvordan brugerne opfatter disse. Hovedformålet for opgaveløser er således at skabe indsigt i hvilke analytiske færdigheder og kompetencer, der er nødvendige at oparbejde for at kunne sælge, købe og anvende disse analyser i praksis. Side 10

11 C 17. Integreret kommunikation Integreret kommunikation handler om at sammentænke - og evt. strukturelt sammenlægge kommunikation, marketing og pr. m.m. Formålet er at få den interne og den eksterne kommunikation til at hænge sammen, og at få virksomheden til at tale med én stemme på tværs af kanaler og målgrupper. Emnet kan f.eks. rumme en analyse af konsistensen i en virksomheds forskellige kommunikative artikulationer, eller en undersøgelse af hvorledes virksomheder organiserer sig i bestræbelsen på at virkeliggøre integrationsidealet i praksis. C 18. Viral markedsføring Et stigende antal virksomheder forsøger at skabe markedskommunikation f.eks. i form af sjove eller småfrække filmklip eller billeder der er så fængende, at kunder og forbrugere selv frivilligt opsøger og sender dem videre til andre via internettet eller mobiltelefonen. Det handler om at gøre sine kunder til talerør eller måske ligefrem omvandrende reklamesøjler for brandet eller produktet. Som modtagere af markedskommunikation er vi på en helt anden måde end tidligere blevet en integreret del af markedsføringen. Fænomenet kaldes viral markedsføring. Viral markedsføring er word-of-mouth i en digitaliseret form og kendetegnet ved en mulig eksponentiel vækst i antallet af modtagere (og videreformidlere). Emnet lægger bl.a. op til en analyse af fordele og ulemper og muligheder og begrænsninger ved denne form for markedskommunikation. Ydermere kan man, hvis man har kreative evner, skitsere et bud på en mulig viral kampagne. C 19. Markedskommunikation og ideen om WEB 2.0 WEB 2.0 er internettets overgang til ægte interaktivitet og bruger-til-bruger kommunikation, og denne overgang forestiller mange sig som et uomgængeligt faktum, en nødvendig og god udvikling, men også som en vigtig udfordring af den traditionelle markedskommunikations logik. Der kan skrives flere projekter med udgangspunkt i denne logik, men det skal absolut ske med kritisk sans og stor reflexivitet. For eksempel: C 20. Blogging Blogging er nok det mest kendte udtryk for WEB 2.0 og nu noget store virksomheder (som f.eks. Arla) anvender som element i deres kommunikations strategi, men hvilken status har disse semiprivate dagbøger internt? Hvad kan man egentlig skrive og hvem gider egentlig at læse dem? Hvad er forskellen til klassisk PR? Find evt. selv et interessant spørgsmål om blogging/ PR /Corporate communication etc.man kan afgrænse projektet til at lave en intern undersøgelse af en virksomheds brug af blogging, eller man kan lave en undersøgelse af eksterne læseres oplevelser gennem en websurvey eller en mere kvalitativ undersøgelse med eller uden brug af internettet (hvis man altså kan finde nogen). Side 11

12 C 21. Internet communities Om 15 minutter er vi alle berømte (Andy Warhol s sene udgave af sit mantra). Grupper på nettet hvor brugerne (re)presenterer sig selv og møder ligesindede er blevet en vigtig virtuel markedsplads for langt mere end ideer. Eksempler er MySpace.com, YouTube.com, Arto.dk. Alle tre udnyttes ofte af unge musikere der vil i kontakt med et publikum, men også klassiske markedsførere af FMCG produkter bruge disse steder, f.eks. Sprite har sponsoreret en MySpace hjemmeside hos en person der var vild med sodvandet og kaldte sig selv Sprite. Flere interessante spørgsmål kan stilles i forbindelse med dette emne: Hvordan oplever brugerne disse kontakter i deres fællesskaber, som kommunikation fra ligesindede eller som markedsføring? Hvad er holdningen til blandingen af interesser? Hvad er der at hente her som ikke kan opnås bedre andre steder for en markedsfører/virksomhed? Kvalitativ eller kvantitativ empiri kan anvendes i forhold til den endelige problemstilling. Lidt nem litteratur om emner relateret til web 2.0: C 22. Markedskommunikation og tweens Tween-begrebet dækker over opdyrkelsen af 8-12 årige børn som legitime mål for markedskommunikation. Disse børn forudsættes ofte at være en global homogen kultur med stærk sans for nye medier. Man kan vælge forskellige vinkler på dette fænomen, men for eksempel: Tweens som stakeholders Nogen virksomheder har besluttet at se på tweens som vigtige nøglepersoner når en families adfærd skal påvirkes, ikke blot som plagekraft/pester power af slik eller morgenmad, men for eksempel for miljørigtig brugeradfærd i forbindelse med vand og el. Mindre politisk korrekt er også markedet for ferierejser et marked hvor børn er en vigtig faktor i familiens beslutningsprocesser. Her kan projektet tage udgangspunkt i en bestemt kampagne som ser ud til at rette sig mod tweens og undersøge afsenders strategiske og etiske overvejelser og/eller undersøge tweens oplevelser af kampagnen. Tweens forbrug som vicarious consumption Tweens betragtes normalt som selvstændige forbrugere i deres egen ret og med egne penge, men i realiteten er de næsten 100% økonomisk afhængige af deres forældre. I hvor høj grad er tweens forbrug at betragte som forældrenes forbrug gennem stedfortræder (forstået som forbrug der drives af forældrenes trang til selvrealisering). Kvalitativt projekt, evt. med andre elementer. Litteratur: Martin Lindstrøm: BRANDchild. (Læs med kritisk distance!). Andersen, L.P. Rasmussen, J. & Tufte, B. Har du en tween derhjemme? kan hentes på: Side 12

13 C 23. Public Relations (Vejledes og skrives på engelsk!) Public relations er blevet en stadig vigtigere ledelsesfunktion i vor tids virksomheder og betragtes af mange som den mest afgørende kommunikationsdimension i en globaliseret verden. Hvordan identificerer og håndterer virksomheder (offentlige og private) relevante interessenter? Hvordan opbygges tillid og troværdighed mellem en virksomhed og dens interessenter? Hvornår bliver interessenter strategiske? Hvordan etableres og udvikles vedvarende relationer til sådanne interessenter? Hvordan sikres det, at relationerne er til gavn for begge parter i dialogen mellem virksomheder og dens omverden? Disse og relaterede spørgsmål kan besvares teoretisk og/eller empirisk via en selvvalgt case. C 24. Issues Management (Crisis Management) (Vejledes og skrives på engelsk!) Med et voksende antal kriser og konflikter i deres omverden er virksomheder nødt til at professionalisere deres syn på krisehåndtering. Hvordan reagerer virksomheder på kriser i deres interne og/eller eksterne omgivelser? Hvordan kan virksomheder forbedre deres kriseberedskab? Hvordan lærer virksomheder at identificere potentielt brændbare issues i deres omverden, før de udløser deciderede kriser? Disse og relaterede spørgsmål kan besvares teoretisk og/eller empirisk via en selvvalgt case. C 25. Valg af organisationsform For mange virksomheder er beslutningen om make or buy helt afgørende. Det vil sige beslutningerne om, hvorvidt man selv skal producere eller outsource til andre. Samtidig skal man også træffe beslutning om, hvordan en evt. outsourcing skal organiseres. Opgaven kan både besvares teoretisk ifht. disse overvejelser eller praktisk ifht. en konkret virksomhed. C 26. Produktudvikling Hvorfor produktudvikler virksomheder? Hvordan gennemfører virksomheder produktudviklingsprocessen? Hvad er et godt nyudviklet produkt eller rettere, hvad er kravene til produktudviklingsprocessen og produktudviklingsprocessen? Hvilke produktudviklinger har historisk haft succes? C 27. Alliancer og virksomhedssamarbejder Hvorfor gennemfører virksomheder alliancer? Hvordan gennemfører virksomheder alliancer, og hvordan gøres det konstruktivt? Er forskelle på alliancer alt efter hvilken aktivitet de foregår om, og hvordan påvirker omgivelserne alliancen? C 28. Markedsføring til virksomheder Hvordan indkøber virksomheder og hvordan sælger man til virksomheder? Hvordan påvirker en virksomheds størrelse og kompleksitet dens indkøb? C 29. Klustre Hvad er klustre, og hvorfor er det interessant for en virksomhed at lokalisere sig i et kluster. Hvad får virksomheden ud af at være i et kluster, er det lige vigtigt for alle typer af virksomheder, og hvad er bagsiderne ved det. Hvordan agerer virksomheden for at opnå fordelene ved at være i et kluster. Side 13

14 C 30. Velfærdsteknologi til ældreplejen Borgere på danske plejehjem har allerede nu, men vil i endnu højere grad i fremtiden, have mulighed for at få hjælp og støtte via forskellige former for velfærdsteknologier. Men hvordan forbrugs en teknologisk leveret service, som fx den der leveres af robotter? Med udbredelsen af nye tekniske hjælpemidler inden for ældreservice, er der brug for en analyse af disse velfærdsteknologiers anvendelsesmuligheder, set i et forbrugerperspektiv. C 31. Service marketing og offentlig service I takt med loven om det frie valg af offentlig service slår igennem og konkurrencen dermed gradvist øges blandt offentlige serviceudbydere, er der et behov for at undersøge muligheder og begrænsninger for at integrere marketingsdisciplinen centrale elementer i offentlige service. C 32. Kultur, teknologi og ældreservice Kulturen har stor betydning for, hvorledes folk udvælger og anvender teknologiske nyskabelser. Med udgangspunkt i ønsket om flere servicerobotter i plejesektoren skal der foretages en kulturanalyse af muligheder og hindringer for innovation i ældreplejen. C 33. Afsætningsmuligheder for velfærdsteknologi i Danmark I disse år opleves en stor interesse for udviklingen af nye teknologier til ældrepleje. Det grunder bl.a. i flere ældre og færre hænder til at pleje. Hertil kommer afledte arbejdsmiljøkonsekvenser samt muligheder for bedre at rekruttere og fastholde medarbejdere. Men hvordan kan man afsætningsøkonomisk analysere markedsforholdene for teknologiproducenter til ældreområdet? C 34. Kundeloyalitet på dagligvaremarkedet. Konkurrencen på dagligvaremarkedet er øget kraftigt i de senere år. Discountkæderne har presset priserne i bund og på den måde vundet betydelige markedsdele fra supermarkedskæderne. Sidstnævnte har svaret igen med indførelse af private label mærker, som udover at matche discountbutikkernes lavprisstrategi også har betydet en øget magt til supermarkederne i forhold til leverandører og producenter. Der ønskes en diskussion af begrebet kundeloyalitet i relation til køb af dagligvarer samt en efterfølgende redegørelse for situationen på dagligvaremarkedet i Danmark set i lyset af den nuværende finanskrise. Det forventes, at diskussionen tager afsæt i eksisterende teorier og modeller omkring kundeloyalitet samt at den efterfølgende redegørelse underbygges af sekundære og/eller primære datakilder. Den primære dataindsamling kan være i form af butiksobservationer, kvalitative interviews eller dataanalyser på et datasæt, som udleveres af vejleder. C 35. Forbrugernes anvendelse af Internet i forbindelse med køb af rejser Der ønskes en redegørelse for forbrugerens beslutningsproces i forbindelse med køb af rejseprodukter samt en efterfølgende diskussion af, hvilke motivationer og barriere den rejsende kan opleve i relation til at anvende Internettet til informationssøgning og bestilling af rejser. Redegørelsen skal tage afsæt i relevant forbrugeradfærdsteori samt eksisterende empiri på området og kan eventuelt suppleres med dataanalyser på et datasæt, som udleveres af vejleder. Side 14

15 D. ORGANISATION OG LEDELSE Ved spørgsmål til emnerne kontakt Bo Eriksen, Institut for Marketing og Management, Karsten Boye Rasmussen, Institut for Marketing og Management, Hans Eibe Sørensen, Institut for Marketing og Management, Udformningen af den endelige problemformulering og afgrænsning skal ske i samarbejde med vejlederen og godkendes af denne. Emnet må ikke være sammenfaldende med seminaropgaven fra 5. semester. D 1. Den ambidekstrale organisation (Bo Eriksen) Tilpasning til organisationens omgivelser er den måske største ledelsesudfordring, især når virksomheden står over for flere forskellige tilpasningskrav for eksempel på den ene side pres for at rationalisere og effektivisere og på den anden side pres for at skabe innovation og udvikling. En organisation, der evner at håndtere multiple tilpasningskrav kaldes ofte ambidekstral. (Ordet refererer til personer, der er lige gode til at anvende højre og venstre hånd, jf. Duncan 1976). Forskningen på området har identificeret en række strukturer og processer, der kan medvirke til at udvikle organisationens evne til at håndtere multiple tilpasningskrav og den studerende skal i denne opgave redegøre for disse samt diskutere fordele og ulemper ved at udvikle organisationens evne til at håndtere multiple tilpasningspres. Foreslået litteratur: Duncan, R The Ambidextrous Organization: Designing Dual Structures for Innovation. In R. Kilman and L. Pondy (eds.), The Management of Organizational Design: New York: North Holland. Ford, J. D., and Ford, L. W (1994). Logics of identity, contradiction, and attraction in change. Academy of Management Review, 19: Gibson, C. B., J. Birkinshaw The antecedents, consequences, and mediating role of organizational ambidexterity. Academy of Management Journal Gresov, C., and Drazin, R., 1997, Equifinality: Functional equivalence in organization design, Academy of Management Review, 22(2), Hambrick, D. C Top management groups: A conceptual integration and reconsideration of the team label. In B. M. Staw & L. L. Cummings (Eds.), Research in organizational behavior, 16: Greenwich, CT: JAI. He, Z. L. and P. K. Wong (2004). Exploration vs. Exploitation: An Empirical Test of the Ambidexterity Hypothesis Organization Science 15(4), Jansen, J. P., F. A. J. van den Bosch, H. W. Volberda Exploratory innovation, exploitative innovation, and performance: Effects of organizational antecedents and environmental moderators. Management Science Leavitt, B., and March, J.G., 1988, Organizational Learning, Annual Review of Sociology, 14: Lubatkin, M. H., Z. Simsek, Y. Ling, and J. F. Veiga (2006). Ambidexterity and Performance in Small-to Medium- Sized Firms: The Pivotal Role of Top Management Team Behavioral Integration. Journal of Management 32(5): March, J.G., 1991, Exploration and exploitation in organizational learning, Organization Science, 21: Tushman, M. L., & O Reilly, C. A Ambidextrous organizations: Managing evolutionary and revolutionary change. California Management Review,38(4): Side 15

16 D 2. Anvendelse af ledelses- og kontrolsystemer (Bo Eriksen) De fleste virksomheder har implementeret forskellige ledelses- og kontrolsystemer for at forbedre beslutningstagen. Ledelses- og kontrolsystemer kan defineres som de formaliserede rutiner og procedurer, hvor information anvendes til at forandre organisationens aktivitet (Simons 1987). Supply chain management systemer, budget- og kontrol systemer og forskellige planlægningssystemer er eksempler på ledelses- og kontrolsystemer. I forbindelse med virksomhedens strategiske beslutningsprocesser har ledelsen brug for information fra flere forskellige ledelses- og kontrolsystemer for at træffe effektive beslutninger. I denne opgave skal den studerende analysere betingelserne for, at ledelsen kan nyttiggøre og integrere flere forskellige ledelses- og kontrolsystemer. Foreslået litteratur: Ansoff HI. Critique of Henry Mintzberg s The design school: reconsidering the basic premises of strategic management. Strategic Management Journal 12: , Armstrong JS. The value of formal planning for strategic decisions: Review of the literature. Strategic Management Journal , Chenhall R. Management control systems design within its organizational context: findings from contingency-based research and directions for the future. Accounting, Organizations and Society 28: , Chenhall RH. Integrative strategic performance measurement systems, strategic alignment of manufacturing, learning and strategic outcomes: an exploratory study Accounting, Organizations and Society 30: , Fredrickson JW. Strategic Process Research: Questions and Recommendations. The Academy of Management Review, 8 (4), 1983, Henri J. Management control systems and strategy: a resource-based perspective. Accounting, Organizations and Society 31: , Ittner C, Larcker D. Quality strategy, strategic control systems, and organizational performance. Accounting, Organizations and Society 22: , Ittner C, Larcker D. Coming up short on nonfinancial performance measurement, Harvard Business Review 81(11): 88 95, Miller CC, Cardinal LB. Strategic Planning and Firm Performance: A Synthesis of More than Two Decades of Research. Academy of Management Journal 37(6): , Miller D. The Architecture of Simplicity. The Academy of Management Review 18(1), , Miller D, Friesen PH. Strategy-Making and Environment: The Third Link. Strategic Management Journal 4(3): , Mintzberg, H. The Design School: Reconsidering the Basic Premises of Strategic Management. Strategic Management Journal 11(3): , Norreklit H. The balance on the balanced scorecard: a critical analysis of some of its assumptions, Management Accounting Research 11: 65 88, Otley DT. The contingency theory of management accounting: achievements and prognosis. Accounting, Organizations and Society 5: , Ouchi WG. A Conceptual Framework for the Design of Organizational Control Mechanisms. Management Science 25(9): , Simons R. Accounting control systems and business strategy: An empirical analysis. Accounting, Organizations and Society, 12(4): , Simons R. The role of management control systems in creating competitive advantage: new perspectives. Accounting, Organizations and Society, 15(1/2): , Simons R. Strategic orientation and top management attention to control systems. Strategic Management Journal 12: 49 62, Simons R. How new top managers use control systems as levers of strategic renewal. Strategic Management Journal 15: , Simons R. Levers of control: How managers use innovative control systems to drive strategic renewal. Boston: Harvard Business School Press, Widener SK. An empirical analysis of the levers of control framework. Accounting Organizations and Society 32: , Side 16

17 D 3. Internationalisering og organisation (Bo Eriksen) Stadig flere virksomheder konkurrerer internationalt for at udnytte mulighederne for at handle og investere internationalt. Udenlandske markeder kan afvige betragteligt fra hjemmemarkedet fx i forhold til regler og love, sædvaner, forbrugerpræferencer, arbejdsmarkedets organisering mv. Desuden skaber en øget spredning af virksomhedens aktiviteter forøgede koordineringsproblemer mellem afdelinger i forskellige lande. I denne opgave bedes den studerende redegøre for, hvorledes en virksomhed kan håndtere en forøget internationalisering gennem valg af strukturer og ledelsesprocesser. Foreslået litteratur: Bartlett, C. A. and Ghoshal S. (1989). Managing Across Borders. The Transnational Solution. Boston: Harvard Business School Press. Egelhoff, W. G. (1991). Information-Processing Theory and the Multinational Enterprise, Journal of International Business Studies 22(3): Ghoshal S. and Nohria, N. (1993). Horses for Courses: Organizational Forms for Multinational Corporations. Sloan Management Review, 34(Winter): Harzing A. W. (2000). An Empirical Analysis and Extension of the Bartlett and Ghoshal Typology of Multinational Companies Journal of International Business Studies 31(1), Johanson, J. and Vahlne, J-E (1977). The Internationalization Process of the Firm-A Model of Knowledge Development and Increasing Foreign Market Commitments, Journal of International Business Studies 8(1) Johanson, J. and Vahlne, J-E (1990). The Mechanism of Internationalization, International Marketing Review, 7(4) Knight, G. A. and Liesch, P. W. (2002). Information internalization in internationalizing the firm, Journal of Business Research 55, Kobrin, S. J. (1994). Is there a Relationship between a Geocentric Mind-Set and Multinational Strategy? Journal of International Business Studies, 25(3): Liesch, P. W. and Knight, G. A. (1999). Information Internalization and Hurdle Rates in Small and Medium Enterprise Internationalization, Journal of International Business Studies 30(2) Martinez, J. I. and Jarillo, J. C. (1989). The Evolution of Research on Coordination Mechanisms in Multinational Corporations, Journal of International Business Studies, 20(3) Martinez, J. I. and Jarillo, J. C. (1991). Coordination Demands of International Strategies, Journal of International Business Studies, 22(3) Roth, Kendall, David M. Schweiger & Allen J. Morrisson Global Strategy Implementation at the Business Unit Level - Operational Capabilities and Administrative Mechanisms. Journal of International Business Studies, 22(3): Stopford, John M. & Louis T. Wells Managing the Multinational Enterprise. Organization of the Firm and Ownership of the Subsidiaries. New York: Basic Books. Side 17

18 D 4. Reale optioner og multinationale virksomheder (Bo Eriksen) Ledelsesteori om internationale virksomheder fokuserer i vidt omfang på, hvordan design af organisatoriske strukturer og processer kan hjælpe virksomheder til at håndtere usikkerhed om fremtidige vilkår (Egelhoff 1991). Det vil sige, at virksomheder tilpasser strukturer og processer til den grad af usikkerhed, der opleves. Tilsvarende anser internationaliseringsteori usikkerhed som en begrænsning på virksomhedens internationale udfoldelser (Johanson & Vahlne 1978, 1990). Teorien om reale optioner repræsenterer et brud med den traditionelle tankegang, idet internationalisering i sig selv medfører, at der skabes reale optioner for fx vækst, fleksibilitet i produktion og sourcing samt udvikling af kompetencer. I denne opgave bedes den studerende redegøre for, hvordan virksomheder kan bruge teorien om reale optioner til at designe deres internationaliseringsstrategi og hvilke problemer, der kan være forbundet med at følge teorien anbefalinger. Anbefalet litteratur: Allen, L., & Pantzalis, C. (1996). Valuation of the operating flexibility of multinational operations. Journal of International Business Studies, 27(4), Brouthers KD, Brouthers LE, Werner S (2008). Real Options, International Entry Mode Choice and Performance Journal of Management Studies 45(5), Buckley, A., & Tse, K. (1996). Real operating options and foreign direct investment: A synthetic approach. European Management Journal, 14(3), Chi, T. (2000). Option to acquire or divest a joint venture. Strategic Management Journal, 21(6), Chi, T., & McGuire, D. J. (1996). Collaborative ventures and value of learning: Integrating the transaction cost and strategic option perspectives on the choice of market entry modes. Journal of International Business Studies, 27(2), Egelhoff, W. G. (1991), Information-Processing Theory and the Multinational Enterprise, Journal of International Business Studies 22(3): Johanson, J. and J-E Vahlne (1977), The Internationalization Process of the Firm-A Model of Knowledge Development and Increasing Foreign Market Commitments, Journal of International Business Studies 8(1), Johanson, J. and J-E Vahlne (1990), The Mechanism of Internationalization, International Marketing Review, 7(4), Kogut, B. (1991). Joint ventures and the option to expand and acquire. Management Science, 37, Kogut, B. and Kulatilaka, N. (1994). Operating flexibility, global manufacturing, and the option value of a multinational network. Management Science, 40, Kogut, Bruce, Nalin Kulatilaka. (1994). Options thinking and platform investments: Investing in opportunity. California Management Rev Kogut, B., & Kulatilaka, N. (1994). Operating flexibility, global manufacturing and the option value of a multinational network. Management Science, 40(1), Kulatilaka, N. and Perotti, E. C. (1998). Strategic growth options. Management Science, 44, Kulatilaka, N., & Perotti, E. C. (1998). Strategic growth options. Management Science, 44(8), Kumar, M. V. S. (2005). The value from acquiring and divesting a joint venture: a real options approach. Strategic Management Journal, 26, Leiblein, M. J. (2003). The choice of organizational governance form and performance: predictions from transaction cost, resource-based and real options theories. Journal of Management, 29, Leiblein, M. J. and Miller, D. J. (2003). An empirical examination of transaction- and firm-level influences on the vertical boundaries of the firm. Strategic Management Journal, 24, Li, J. (2007). Real options and international strategy: A critical review. Advances in Strategic Management, 24, Miller, K., & Reuer, J. J. (1998). Firm strategy and economic exposures to foreign exchange rate movements. Journal of International Business Studies, 29(3), Rugman AM; Li J (2007). Real options and the theory of foreign direct investment. International Business Review 16 (2007) Tong, T. W., & Reuer, J. J. (2007). Real options in multinational corporations: Organizational challenges and risk implications. Journal of International Business Studies, 38(2), Side 18

19 D 5. Konkurrence på multiple markeder (Bo Eriksen) Konkurrentanalyse er en af de centrale emner inden for strategisk analyse. Målene for konkurrentanalyser er at opnå en forståelse af rivalisering mellem konkurrenter samt at kunne forudsige, hvorledes konkurrerende virksomheder reagerer på hinandens strategiske tiltag. Når virksomheder møder hinanden i forskellige arenaer dvs. på multiple markeder, kan graden af overlap mellem virksomheder i forskellige arenaer være væsentlig for, hvordan rivaliseringen udspiller sig. I denne opgave ønskes en redegørelse for teorien om konkurrence på multiple markeder samt hvilke implikationer denne har for strategisk planlægning og ledelse. Anbefalet litteratur: Rose, EL; Ito, K Competitive interactions: the international investment patterns of Japanese automobile manufacturers. Journal of International Business Studies, 39 (5): Greve, HR Multimarket contact and sales growth: Evidence from insurance Strategic Management Journal, 29 (3): Yu, TY; Cannella, AA Rivalry between multinational enterprises: An event history approach Academy Of Management Journal, 50 (3): Fuentelsaz, L; Gomez, J Multipoint competition, strategic similarity and entry into geographic markets. Strategic Management Journal, 27 (5): Li, SX; Greenwood, R The effect of within-industry diversification on firm performance: Synergy creation, multi-market contact and market structuration. Strategic Management Journal, 25 (12): Ketchen, DJ; Snow, CC; Hoover, VL Research on competitive dynamics: Recent accomplishments and future challenges. Journal of Management, 30 (6): Baum, JAC; Li, SX; Usher, JM Making the next move: How experiential and vicarious learning shape the locations of chains' acquisitions. Administrative Science Quarterly, 45 (4): Varadarajan, PR; Jayachandran, S; White, JC Strategic interdependence in organizations: Deconglomeration and marketing strategy. Journal of Marketing, 65 (1): Greve, HR Market niche entry decisions: Competition, learning, and strategy in Tokyo banking, Academy of Management Journal, 43 (5): Haveman, HA; Nonnemaker, L Competition in multiple geographic markets: The impact on growth and market entry. Administrative Science Quarterly, 45 (2): Sorenson, O Letting the market work for you: An evolutionary perspective on product strategy Strategic Management Journal, 21 (5): Shankar, V New product introduction and incumbent response strategies: Their interrelationship and the role of multimarket contact. Journal of Marketing Research, 36 (3): Gimeno, J; Woo, CY Multimarket contact, economies of scope, and firm performance Academy of Management Journal, 42 (3): Korn, HJ; Baum, JAC Chance, imitative, and strategic antecedents to multimarket contact Academy of Management Journal, 42 (2): Baum, JAC; Korn, HJ Dynamics of dyadic competitive interaction Strategic Management Journal, 20 (3): Gimeno, J Reciprocal threats in multimarket rivalry: Staking out 'spheres of influence' in the US airline industry. Strategic Management Journal, 20 (2): Boeker, W; Goodstein, J; Stephan, J; et al Competition in a multimarket environment: The case of market exit. Organization Science, 8 (2): Gimeno, J; Woo, CY Hypercompetition in a multimarket environment: The role of strategic similarity and multimarket contact in competitive de-escalation. Organization Science, 7 (3): Baum, JAC; Korn, HJ Competitive dynamics of interfirm rivalry. Academy Of Management Journal, 39 (2): Chen, MJ Competitor analysis and interfirm rivalry: Toward a theoretical integration. Academy of Management Review, 21 (1): Side 19

20 D 6. Koordination og vidensdeling (Bo Eriksen) Et af hovedformålene med organisering er at opnå specialiseringsgevinster. Men hvor går grænserne for specialisering? Jo mere specialisering af opgaver, jo vanskeligere bliver det at koordinere opgaverne i en organisation. Et fundamentalt problem i denne sammenhæng er, hvor meget fælles viden individer i en organisation skal have for at kunne koordinere effektivt samt hvilke faktorer, der afgør behovet for fælles viden. Der ønskes en analyse af denne grundlæggende problemstilling samt anbefalinger til, hvorledes virksomheder kan afveje hensyn til specialiseringsgevinster mod hensynet til effektiv koordination under hensyn til den fælles viden i organisationen. Anbefalet litteratur: Adler PS Interdepartmental Interdependence and Coordination: The Case of the Design/Manufacturing Interface. Organization Science 6(2): Aldrich H, Herker D Boundary spanning roles and organization structure. Academy of Management Review 2: Brown JS, Duguid P Organizing knowledge. California Management Review 40 (3), Brusoni, S; A Prencipe; and K Pavitt (2001). Expertise, Organizational Coupling, and the Boundaries of the Firm: Why Do Firms Know More Than They Make? Administrative Science Quarterly 46(4), Daft, R.L. & Lengel, R.H. (1984). Information richness: a new approach to managerial behavior and organizational design. In: Cummings, L.L. & Staw, B.M. (Eds.), Research in organizational behavior 6, ( ). Homewood, IL: JAI Press. Daft, R.L. & Lengel, R.H. (1986). Organizational information requirements, media richness and structural design. Management Science 32(5), Demsetz H The theory of the firm revisited. Journal of Law, Economics and Organization 4: Dougherty D Interpretive barriers to successful product innovation in large firms. Organization Science 3(2): Faraj S, Sproull L Coordinating expertise in software development teams. Management Science 46(12): Faraj S, Xiao Y Coordination in fast response organizations. Management Science 52(8): Grant RM. 1996b. Toward a Knowledge-Based Theory of the Firm. Strategic Management Journal. 17 (Special Issue: Knowledge and the Firm): Joyce WF, McGee VE, Slocum JW Designing lateral organizations: An analysis of the benefits, costs, and enablers of nonhierarchical organizational forms. Decision Sciences 28(1), Lenox, M. and A. King (2004). Prospects for Developing Absorptive Capacity Through Internal Information Provision. Strategic Management Journal 25, Reagans R, Argote L, Brooks D Individual Experience and Experience Working Together: Predicting Learning Rates from Knowing Who Knows What and Knowing How to Work Together Management Science 51(6): Rico R, Sanchez-Manzanares M, Gil F, Gibson C Team implicit coordination processes: A team knowledgebased approach. Academy of Management Review 33(1): Sanchez, R. and J. T. Mahoney (1996). Modularity, Flexibility, and Knowledge Management in Product and Organization Design. Strategic Management Journal, Vol. 17(Special Issue: Knowledge and the Firm), Zander U, Kogut B Knowledge and the speed of the transfer and imitation of organization capabilities: An empirical test. Organization Science 6(1): Side 20

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15

Læs mere

Oversigt over ønskede ændringer på cand.merc.-linjer. Innovation Management udbudt af Institut for Virksomhedsledelse. Optag 2015: Optag 2016:

Oversigt over ønskede ændringer på cand.merc.-linjer. Innovation Management udbudt af Institut for Virksomhedsledelse. Optag 2015: Optag 2016: Oversigt over ønskede ændringer på cand.merc.-linjer. Innovation Management udbudt af Institut for Virksomhedsledelse Optag 201: Management Research Method (+ SOL + IB) FAG 2013 Entrepreneurship: Shaping

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Del IV: Valgfrit fagelement - Specialemodul - Emnekatalog Ikrafttrædelse: 21. august 2017 Gældende for indskrivning

Læs mere

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Internationalisering indhold og konsekvenser Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Forskning på SDU vedr. Born Global virksomheder 897 fremstillingsvirksomheder undersøgt:

Læs mere

Velkommen til Erhvervsøkonomi i Odense. Læs mere på: læsøkonomi.dk. Anna Lund Jepsen, cand.merc., ph.d., studieleder

Velkommen til Erhvervsøkonomi i Odense. Læs mere på: læsøkonomi.dk. Anna Lund Jepsen, cand.merc., ph.d., studieleder Velkommen til Erhvervsøkonomi i Odense Læs mere på: læsøkonomi.dk Anna Lund Jepsen, cand.merc., ph.d., studieleder Hvad jeg vil sige noget om Mulighederne indenfor Erhvervsøkonomi i Odense Uddannelsen

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi den 14. juni 2011

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi den 14. juni 2011 STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI 16. juni 2011 Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi den 14. juni 2011 Tilstedeværende: Per Servais (formand), Mogens Nielsen, Jan Møller Jensen, Anders Steffen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning, niveau

Læs mere

Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag

Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag Efterår 2016 Beskrivelse af fagene: Human resource management Strategisk kommunikation Innovationsledelse (undervises på engelsk) Business Performance Management

Læs mere

4205: Virksomhedsteori. FAGETS ENGELSKE NAVN: Economics, Organization and Management

4205: Virksomhedsteori. FAGETS ENGELSKE NAVN: Economics, Organization and Management FAGETS NUMMER: 4205 FAGETS NAVN: Virksomhedsteori FAGETS ENGELSKE NAVN: Economics, Organization and Management FAGETS PLACERING I UDDANNELSEN: Valgfrit fag på cand.oecon. uddannelsen, valgfrit fag på sidefagsuddannelsen

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

DIRF-DAGEN 2014 AKTIONÆRAKTIVISME VS. AKTIVT EJERSKAB CHRISTIAN LUNDGREN

DIRF-DAGEN 2014 AKTIONÆRAKTIVISME VS. AKTIVT EJERSKAB CHRISTIAN LUNDGREN K R O M A N N R E U M E R T C V R. N R. 6 2 6 0 6 7 1 1 R E G. A D R. : S U N D K R O G S G A D E 5 DK- 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø DIRF-DAGEN 2014 AKTIONÆRAKTIVISME VS. AKTIVT EJERSKAB CHRISTIAN LUNDGREN

Læs mere

Belgien- Universiteit Hasselt, Campus Diepenbeek HA studerende, Campus Kolding

Belgien- Universiteit Hasselt, Campus Diepenbeek HA studerende, Campus Kolding Belgien- Universiteit Hasselt, Campus Diepenbeek HA studerende, Campus Kolding Belgien er en del af kernen i Europa med byen Bruxelles som hovedstad, hvor også EU parlamentet er lokaliseret. Belgien er

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Udbud, indkøb og samarbejde i FM Konference/workshop den 16. marts 2015 kl. 14:00 17:00

Udbud, indkøb og samarbejde i FM Konference/workshop den 16. marts 2015 kl. 14:00 17:00 Udbud, indkøb og samarbejde i FM Konference/workshop den 16. marts 2015 kl. 14:00 17:00 Kim Sundtoft Hald (ksh.om@cbs.dk) Lektor/PhD ved Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi på CBS Indhold 1. Kortlægning

Læs mere

Kapitel 1... 3 FORMÅL... 3. Kapitel 2... 6. Kapitel 3... 9 INDHOLD... 9. Kapitel 4... 13 UNDERVISNINGSFORMER... 13. Kapitel 5... 14 EKSAMEN...

Kapitel 1... 3 FORMÅL... 3. Kapitel 2... 6. Kapitel 3... 9 INDHOLD... 9. Kapitel 4... 13 UNDERVISNINGSFORMER... 13. Kapitel 5... 14 EKSAMEN... STUDIEORDNING STUDIEORDNING PR. 1. SEPTEMBER 2009 FOR BACHELORUDDANNELSEN I MARKETING AND MANAGEMENT COMMUNICATION (BAMMC) VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET Denne studieordning er udarbejdet i henhold

Læs mere

Fra best practice til next practice: Projektledelse 2.0

Fra best practice til next practice: Projektledelse 2.0 Fra best practice til next practice: Projektledelse 2.0 PIN Meeting Christian Thuesen DTU Management Engineering Engineering Systems Group 1 DTU Management Engineering, Sachabada.com: Mamika Project Characteristics

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

Markedsføring IV e-business

Markedsføring IV e-business Markedsføring IV e-business Målet for 5. lektionsgang Tilgang til udvikling: strategi & implementering Opbygning Fremtiden for EC Opgaven Dias 1 - Markedsføring IV - 5. Lektionsgang - Andy Skovby Hvorfor

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994

Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994 Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994 To nye tilgange, til balancering af evner og ressourcer: - Koncentrere firmaets egne ressourcer om et sæt kernekompetencer. - Strategisk outsource andre aktiviteter.

Læs mere

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1

Læs mere

TATION. Innovationsforståelser. Lektor Carsten Bergenholtz

TATION. Innovationsforståelser. Lektor Carsten Bergenholtz AARHUS UNIVERSITY SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Innovationsforståelser Lektor Carsten Bergenholtz (cabe@mgmt.au.dk) Department of Management School of Business and Social Sciences Aarhus University

Læs mere

Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk

Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk, ph.d. Dept. of Operations Management TØF medlemsmøde om transportforskning Asia House 27. april 2010 Disposition

Læs mere

Bachelorafhandlinger Erhvervsøkonomisk Institut

Bachelorafhandlinger Erhvervsøkonomisk Institut 1 Bachelorafhandlinger Erhvervsøkonomisk Institut Lektor Per Madsen Uddannelseskoordinator 2 Agenda Kort præsentation af instituttet Emnetyper (teoretiske/praktiske) Emneområder til inspiration Virksomhedskontakt

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

HD 1.del. HD oversigt over alternativer til det normerede 2-årige samlede forløb. HD 1.del på 1 år. Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj

HD 1.del. HD oversigt over alternativer til det normerede 2-årige samlede forløb. HD 1.del på 1 år. Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj HD 1.del HD 1.del på 1 år Erhvervsøkonomi (15 ECTS) Dataanalyse (5 ECTS) Samfundsøkonomi (10 ECTS) Erhvervsret (5 ECTS) Erhvervsøk. metode (5 ECTS) (5 ECTS) (5 ECTS) Afsluttende Proj. (10 ECTS) 1.semester

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing (udbydes for sidste gang i efteråret 2011)

Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing (udbydes for sidste gang i efteråret 2011) Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense Sept.

Læs mere

Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing

Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1 af 7 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet

Læs mere

Profilbeskrivelse for Finansiering Finance (udbydes for sidste gang i efteråret 2011)

Profilbeskrivelse for Finansiering Finance (udbydes for sidste gang i efteråret 2011) Profilbeskrivelse for Finansiering Finance (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense Sept. 2011 1 af 8 Denne profilbeskrivelse

Læs mere

Profilbeskrivelse for Finansiering Finance

Profilbeskrivelse for Finansiering Finance Profilbeskrivelse for Finansiering Finance Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1 af 7 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag tilknyttet

Læs mere

Utfordrer kunnskapsøkonomien bedriftenes regnskapsrapportering? 10 års utvikling i Danmark: Erfaringer og forskningsmuligheter

Utfordrer kunnskapsøkonomien bedriftenes regnskapsrapportering? 10 års utvikling i Danmark: Erfaringer og forskningsmuligheter 1 Utfordrer kunnskapsøkonomien bedriftenes regnskapsrapportering? 10 års utvikling i Danmark: Erfaringer og forskningsmuligheter Professor Aalborg Universitet, Danmark 2 Baggrund: Udvalgte artikler Mouritsen,

Læs mere

FLERE INVESTERINGER I DANMARK

FLERE INVESTERINGER I DANMARK M&Q Analytics Svanemøllevej 88 2900 Hellerup, DK Tel (+45) 53296940 Mail info@mqa.dk Web mqa.dk FLERE INVESTERINGER I DANMARK Mathias Kryspin Sørensen Partner, M&Q Analytics Spring 2013 Preface: Europa

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter Seminar d. 19.9.2013 Klik for at redigere forfatter M_o_R En risiko er en usikker begivenhed, der, hvis den indtræffer, påvirker en målsætning Risici kan dele op i to typer Trusler: Der påvirker målsætningen

Læs mere

Virker økonomistyring?

Virker økonomistyring? Virker økonomistyring? Virker økonomistyring? af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus 1. Indledning Med jævne mellemrum dukker nye økonomistyringsbegreber og metoder op.

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Brugerdreven innovation Hvad vil det sige at inddrage brugerne? Kristina Risom Jespersen Aarhus Universitet 11/11/2008 Dansk Design Center Kick-off 1 11/11/2008 Dansk Design Center Kick-off 2 1 11/11/2008

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering Globalisering Møde i Brugerudvalget for Vidensamfundet 6. februar 2014 Peter Bøegh Nielsen Dagens præsentation Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet

1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet 1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet Afdæk og fastlæg, hvad der driver projektet Identificer langsigtede virksomhedsmål Fastlæg implementeringens centrale leverancer Prioriter og planlæg delmål

Læs mere

Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016

Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016 Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016 Forår 2016 Beskrivelse af fagene: Business development Forandringsledelse Innovation og forretningsmodeludvikling Supply Chain Management MBA

Læs mere

HA bachelorprojekt, F2010 Vejlederfordeling

HA bachelorprojekt, F2010 Vejlederfordeling Marketing Martin T. Knudsen Netnraphy Lars Pynt Andersen Jonas K. Christensen Viral markedsføring Lars Pynt Andersen Hasse S. Weicher Viral markedsføring Lars Pynt Andersen Maiken Andersen Viral markedsføring

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Lektion 4 Ledelses systemet(s.153 167), kompemdium Kaplan: Building Strategy Maps, Ittner: Coming Up Short

Lektion 4 Ledelses systemet(s.153 167), kompemdium Kaplan: Building Strategy Maps, Ittner: Coming Up Short Lektion 4 Ledelses systemet(s.153 167), kompemdium Kaplan: Building Strategy Maps, Ittner: Coming Up Short STAKEHOLDER KORT, MISSION/VISION, Balanced scorecard strategy map Ledelsessystemet Value chain

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Emner til HA bachelorprojekter 2008

Emner til HA bachelorprojekter 2008 Studienævn for Erhvervsøkonomi, Odense Emner til HA bachelorprojekter 2008 A. Finansiering... side 2 B. Regnskab... side 5 C. Marketing... side 6 D. Organisation og ledelse... side 10 E. Optimering og

Læs mere

Systemic Team Coaching

Systemic Team Coaching Systemic Team Coaching Styrk og udvikle lederteamets, ledernes og forretningens potentiale Systemic team coaching er en meget effektiv proces til at optimere performance af individuelle team medlemmer,

Læs mere

Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf?

Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf? EU kommissionen har afsat penge til risikovillige lån og egenkapital for ialt 187 mia. DKK til vækst og innovation i erhvervslivet. Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf? Egil Rindorf Specialkonsulent

Læs mere

TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 4. UDGAVE

TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 4. UDGAVE MICHAEL CHRISTENSEN AKTIE INVESTERING TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 4. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Aktieinvestering Teori og praktisk anvendelse Michael Christensen Aktieinvestering Teori

Læs mere

23 April 2014 NBE. Relationer skaber resultater

23 April 2014 NBE. Relationer skaber resultater 23 April 2014 NBE Relationer skaber resultater Einar Scholte Er direktør i Valcon. Har tidligere arbejdet som underviser på CBS og Copenhagen School of Logistics samt som leder i Unicare, Radiometer, PWC

Læs mere

An analysis of the potential for the sale of food products through the Internet in Denmark and Great Britain - Et ph.d.-projekt

An analysis of the potential for the sale of food products through the Internet in Denmark and Great Britain - Et ph.d.-projekt An analysis of the potential for the sale of food products through the Internet in Denmark and Great Britain - Et ph.d.-projekt, MAPP 11/10 2001 Curriculum Vitae Hvornår 1989-92 1992-94 1994-95 1995-96

Læs mere

Enterprise Strategy Program

Enterprise Strategy Program Enterprise Strategy Program Putting Business Before Technology Anders Bonde Enterprise Strategy Lead, Microsoft Services Denmark Er Enterprise Strategy noget for dig? Det ultimative spørgsmål... Måske

Læs mere

Marketing brochure - CV

Marketing brochure - CV EXECUTIVE CV Marketing brochure - CV Hvad er formålet med en brochure / CV? Identifikation af hvilke værdier produktet / personen kan tilføre en given virksomhed. forretningsmæssig værdiforøgelse Budskabet

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

E-markedspladser et springbræt for dansk eksport

E-markedspladser et springbræt for dansk eksport E-markedspladser et springbræt for dansk eksport Reimer Ivang, Morten Rask og Erik A. Christensen Reimar Ivang, Morten Rask og Erik A. Christensen E-markedspladser et springbræt for dansk eksport 1. udgave

Læs mere

ErhvervsKvinder Århus. Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager

ErhvervsKvinder Århus. Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager ErhvervsKvinder Århus Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager Program Kort præsentation Hvem er Sparinvest? Investering generelt Verdensklasse fra en lille dansker Sund fornuft - Investeringsforslag Afslutning

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

Process Mapping Tool

Process Mapping Tool Process Mapping Tool Summary of Documentation Selected recommendations from PA Mål, midler og indsatser: Det bør fremgå hvilke målsætninger, der vedrører kommunens ydelser/indsatser og hvilke målsætninger,

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

D1.1 Strategisk ledelse af menneskelige ressourcer. D1.2 Medarbejderomsætning og effektivitet

D1.1 Strategisk ledelse af menneskelige ressourcer. D1.2 Medarbejderomsætning og effektivitet BA Projekter i organisation 6. December 2011 Bo H. Eriksen/Frank Brandt Kristensen Institut for Marketing & Management www.sdu.dk/sod www.sdu.dk/iim 1 Emner D1.1 Strategisk ledelse af menneskelige ressourcer

Læs mere

Linjebeskrivelse for Strategisk kommunikation

Linjebeskrivelse for Strategisk kommunikation Linjebeskrivelse for Strategisk kommunikation Bilag til studieordningen for bacheloruddannelsen i Almen Erhvervsøkonomi (HA) 1 af 7 Denne linjebeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Betydningen af social kapital for regional erhvervsudvikling et studie af et regionalt erhvervssamarbejde i Nordjylland

Betydningen af social kapital for regional erhvervsudvikling et studie af et regionalt erhvervssamarbejde i Nordjylland Betydningen af social kapital for regional erhvervsudvikling et studie af et regionalt erhvervssamarbejde i Nordjylland Susanne Jensen, adjunkt Aarhus Universitet, Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning

Læs mere

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983 Torben Bager Professor, Head of Centre, Professor IDEA Entrepreneurship Centre Department of Entrepreneurship and Relationship Management Postal address: Universitetsparken 1 6000 Kolding Denmark Postal

Læs mere

www.pwc.com Finansiering v/ellen Marie Vestergaard Partner PwC Herning Business coach seminar Væksthus Midtjylland 24/2 2011

www.pwc.com Finansiering v/ellen Marie Vestergaard Partner PwC Herning Business coach seminar Væksthus Midtjylland 24/2 2011 www.pwc.com Finansiering v/ellen Marie Vestergaard Partner Herning Business coach seminar Indhold 1. Præsentation mv. 2. Forretningsplaner og krav til iværksætteren 3. Budgetter 4. Kreditvurdering af Mogens

Læs mere

It-direktør Nils Lau Frederiksen

It-direktør Nils Lau Frederiksen It-direktør Nils Lau Frederiksen Hvordan skaber vi en god kvalitetskultur i en hverdag i forandring? Hvordan professionaliserer man offentlig IT? Nils Lau Frederiksen Dagsorden Region Syddanmark It-staben.

Læs mere

Erhvervsleder i Praktik og IBM

Erhvervsleder i Praktik og IBM Pia Rønhøj Manager CSR and Employer Branding IBM Danmark Erhvervsleder i Praktik og IBM 1 Our Strategy and Values: Working for a Smarter Planet IBM er Danmarks største it- og konsulentvirksomhed 2 IBM

Læs mere

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Fremtidsbilleder i energisektoren

Fremtidsbilleder i energisektoren Fremtidsbilleder i energisektoren Af Villy Søgaard Lektor Institut for Miljø-og Erhvervsøkonomi Det er svært at spå Men nødvendigt at forsøge Og vigtigt at vide, hvordan vi gør det - for fremtiden afhænger

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 23. maj 2012

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 23. maj 2012 STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI 24. maj 2012 Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 23. maj 2012 Tilstedeværende: Per Servais (formand), Mogens Nielsen, Jan Møller Jensen, Christina Maj Hegelund,

Læs mere

Standardiseret tilgang til Software Asset Management. ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners

Standardiseret tilgang til Software Asset Management. ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners Standardiseret tilgang til Software Asset Management ISO19770 ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners 1 WG21 historien ISO19770 arbejder i WG21 under ISO Etableret i 2001 Første standard 19770-1

Læs mere

Modul 3a: Kompetence- og organisationsudvikling, valgfagsmodul 15 ECTS

Modul 3a: Kompetence- og organisationsudvikling, valgfagsmodul 15 ECTS Semesterbeskrivelse for uddannelser ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse for 7. semester på HDO Oplysninger om semesteret Skole: AAU Executive Studienævn: MBA- og HD-studienævnet Studieordning:

Læs mere

En varm velkomst til. Poul Melbye Analysechef, Politiken

En varm velkomst til. Poul Melbye Analysechef, Politiken En varm velkomst til Poul Melbye Analysechef, Politiken Fra fiasko til succes Poul Melbye, Analysechef, Politiken Politiken Første udgave: 1. oktober 1884 3 ansatte Oplag på 2000 STØT FALDENDE OPLAG 150.000

Læs mere

Hvad er CFA? CFA PROGRAM CFA Program 1

Hvad er CFA? CFA PROGRAM CFA Program 1 2008-2009 CFA PROGRAM 2004-2005 CFA Program 1 CFA Institute CFA uddannelsen Indhold Eksamen Krav Pris Studieteknik 2004-2005 CFA Program 2 Chartered Financial Analyst A Symbol of Integrity and Professional

Læs mere

TimeLog A/S IT-Virksomheden der pludseligt blev international. Søren Lund Adm. Direktør TimeLog A/S

TimeLog A/S IT-Virksomheden der pludseligt blev international. Søren Lund Adm. Direktør TimeLog A/S TimeLog A/S IT-Virksomheden der pludseligt blev international Søren Lund Adm. Direktør TimeLog A/S Jeg vil fortælle om 1. TimeLog A/S 2. Internationalisering via Google POC 3. GazelleGrowth 4. Internationalisering

Læs mere

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Er du, din organisation og dit datacenter klar til Skyen? Dynamisk Datacenter & Cloud Computing System Center Suiten med fokus på Service Manager Next

Læs mere

LEDELSE I RELATIONER CO-CREATION IMELLEM VIRKSOMHEDER OG KUNDER HVAD ER IMPLIKATIONER FOR LEDELSE? Professor Majken Schultz Copenhagen Business School

LEDELSE I RELATIONER CO-CREATION IMELLEM VIRKSOMHEDER OG KUNDER HVAD ER IMPLIKATIONER FOR LEDELSE? Professor Majken Schultz Copenhagen Business School www.majkenschultz.com LEDELSE I RELATIONER CO-CREATION IMELLEM VIRKSOMHEDER OG KUNDER HVAD ER IMPLIKATIONER FOR LEDELSE? Professor Majken Schultz Copenhagen Business School ORGANISATIONERS ÆNDREDE RELATIONER

Læs mere

Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy

Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy Agenda kl. 11:20 11:50 Hvordan kan I selv styre forandringer sikkert

Læs mere

GEVINSTREALISERING I ET BREDERE PERSPEKTIV

GEVINSTREALISERING I ET BREDERE PERSPEKTIV GEVINSTREALISERING I ET BREDERE PERSPEKTIV SÆT VÆRDIEN I FOKUS Markus Laursen, PhD fellow Mail: mla@badm.au.dk Profil: http://au.dk/en/mla@badm.au.dk PROFIL PhD fellow på Aarhus Universitet, Business and

Læs mere

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser Kandidat i Erhvervsøkonomi Markedsorienteret Virksomhedsudvikling (cand.merc.) Master of Science in Economics

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis

Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis Morten Skovgaard Olsen Gennemsnitstemperatur i Arktis Alle dele af kryosfæren påvirkes Havis Havis Økosystemer Feedbacks Katey Walter Anthony, UAF Muligheder og udfordringer

Læs mere

Innovation i Horizon 2020 Klima

Innovation i Horizon 2020 Klima Innovation i Horizon 2020 Klima Stefanie Bondy Jørgensen, EuroCenter o NCP for Klima, Rummelige Samfund og Videnskab med og for samfundet i Horizon 2020 o Medlem af programkomitéen for Klima Horizon 2020

Læs mere

Kursuskalender 2015. Savner du et kursus på listen, er du meget velkommen til at kontakte os på mail: saskurser@sas.com

Kursuskalender 2015. Savner du et kursus på listen, er du meget velkommen til at kontakte os på mail: saskurser@sas.com Kurser Dage januar februar marts april maj juni SAS College SAS College: Analyse 12. & 26. 9. & 23. 7. & 21. SAS College: Data Visualization SAS College: SAS Visual Analytics Advanced Foundation - Programming

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

New ventures based on open innovation - an empirical analysis of start-up firms in embedded Linux

New ventures based on open innovation - an empirical analysis of start-up firms in embedded Linux New ventures based on open innovation - an empirical analysis of start-up firms in embedded Linux Marc Gruber Joachim Henkel Entrepreneurship 12. september 2010 Fokus Der undersøges hvordan typiske udfordringer

Læs mere

xrm både en applikation og en ramme for hurtig udvikling af løsninger til strukturet relationshåndtering og understøttelse af forretningsprocesser

xrm både en applikation og en ramme for hurtig udvikling af løsninger til strukturet relationshåndtering og understøttelse af forretningsprocesser Relationer xrm både en applikation og en ramme for hurtig udvikling af løsninger til strukturet relationshåndtering og understøttelse af forretningsprocesser Susanne Christoph, salgschef & Henrik Ditlevsen,

Læs mere

CBS Maritime. Carsten Ørts Hansen/Henrik Sornn-Friese Skibsteknisk Selskab, 3. februar 2014

CBS Maritime. Carsten Ørts Hansen/Henrik Sornn-Friese Skibsteknisk Selskab, 3. februar 2014 CBS Maritime Carsten Ørts Hansen/Henrik Sornn-Friese Skibsteknisk Selskab, 3. februar 2014 CBS Overblik 20.000 studerende (3.100 internationale) 29 fuldtidsstudier (samt 17 linjer) 9 Executive master -programmer

Læs mere

Intelligent kontrol med SAS

Intelligent kontrol med SAS Intelligent kontrol med SAS Hvordan sikrer du dig gennemsigtighed i kontrollen? Business Development Manager Malene Haxholdt 19. april 2007 Agenda Kontrolopgaven Data mining og kontrol Hvad er data mining?

Læs mere

PwC s Talent Survey 2015

PwC s Talent Survey 2015 www.pwc.dk s Talent Survey 2015 Revision. Skat. Rådgivning. s Talent Survey 2015 s Talent Survey tager afsæt i s tilgang til talent management. Resultaterne indeholder besvarelser fra 102 virksomheder

Læs mere

DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER BUSINESS PRODUCTIVITY

DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER BUSINESS PRODUCTIVITY 1 DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER BUSINESS PRODUCTIVITY Peter Holm & Morten Albrechtsen Maj 2013 AGENDA INTRODUKTION TIL BUSINESS PRODUCTIVITY HOS COLUMBUS PÅ BESØG I AX 2012 BUSINESS

Læs mere

Logistik og Økonomistyring Læseplan

Logistik og Økonomistyring Læseplan Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Master i Redaktionel Ledelse, Efterårssemestret 2007 Logistik og Økonomistyring Læseplan 25. juni 2007 Direktør Carit Andersen Professor Hans Frimor Professor Steffen

Læs mere