Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2014 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HHX Afsætning, niveau B Jette Ditlev (i 1. g desuden pædagogikumkandidat) hh15okoa13 / 2A-ØKO Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 Titel 8 Titel 9 Titel 10 Introduktion til Afsætning B Virksomhedens interne forhold Konsumentmarkedet Producentmarkedet Virksomhedens konkurrenceforhold Segmentering og målgruppevalg Virksomhedens internationalisering og markedsudvælgelse Virksomhedens informationsindsamling Virksomhedens handlingsparametre Markedsføringsplan og P-mix, herunder undervisningsforløb til mundtlig eksamen prøveform b) Side 1 af 12

2 Titel 1 Introduktion til Afsætning B Indhold Kort om bekendtgørelsen til Afsætning B, herunder formål, faglige mål, kernestof og supplerende stof, eksamen Trojel, Jenrich, Jepsen: Afsætning niveau B, Trojka 2005, Kap. 1 (+ kap. 6) Diverse artikler/eksempler + filmen Mobilpit (TV2 s Springet ) De faglige mål + kerne- og supplerende stof Markedsføringsbegrebet Handlingsparametre og parametermix Målgruppe Omverdens-modellen SWOT-oversigt Kendskab til formålet med faget, de faglige mål samt fagets stofområder Begreber og fagligt sprog Omverden Klasseundervisning, dialogundervisning, gruppearbejde og opgaveløsning, refleksion Side 2 af 12

3 Titel 2 Virksomhedens interne forhold Indhold Trojel, Jenrich, Jepsen: Afsætning niveau B, Trojka 2005, Kap (+ kap. 5) Toolbox Diverse artikler + mindre cases om forskellige virksomheder/markeder (bl.a. drikkevarer, pc/tablets/smartsphones, burger/fastfood, slik) De faglige mål + kerne- og supplerende stof Idé og mål Værdikæde Strategisk analyse Produktlivscyklus (PLC) Porteføljeanalyse og -strategier SW-delen af SWOT-oversigten Konkurrencemæssige fordele Konkurrencestrategier/generiske strategier Vækststrategier Indsamle, analysere og vurdere informationer om en virksomheds interne forhold Kernekompetence Boston-modellen og PLC Vækststrategier Klasseundervisning, dialogundervisning, projektarbejdsform, skriftligt arbejde, elevpræsentation, eksperimenterende: Jeopardy med elevudarbejdede spørgsmål, mindre opgaver Side 3 af 12

4 Titel 3 Konsumentmarkedet Indhold Trojel, Jenrich, Jepsen: Afsætning niveau B, Trojka 2005, Kap. 7 (+ kap. 6 og 14) Toolbox Diverse artikler (bl.a. fra Superbrands ) + mindre cases Informationsindsamling fra bl.a. Danmarks Statistik, Euromonitor, NN Erhverv, virksomheders hjemmesider og artikler (skolens bibliotekar har givet undervisning i informationssøgning og forskellige databaser) De faglige mål + kerne- og supplerende stof Konsumentmarkedets karakteristika Forbrugerens baggrund, behov og købsadfærd Købemotiver og købsadfærdstyper Beslutningsprocessen og deltagere Omverden OT i SWOT-oversigten Positionering Informationsindsamling Metode Vurdere købsadfærden på konsumentmarkedet og anvende denne ved tilrettelæggelse af virksomhedens strategi Positioneringskort Informationsindsamling Metode, specielt kildetyper og kildekritik Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, dialog og diskussionsundervisning, projektarbejdsform, mindre opgaver, skriftligt arbejde (projekt), elevpræsentation, eksperimenterende: Jeopardy med elevudarbejdede spørgsmål + CL-Quiz & Byt Side 4 af 12

5 Titel 4 Producentmarkedet Indhold Trojel, Jenrich, Jepsen: Afsætning niveau B, Trojka 2005, Kap. 8 (+ kap. 6) Toolbox Diverse artikler + mindre cases (bl.a. gruppeforløb På producentmarkedet om forskellige B2B-virksomheder) Informationsindsamling fra bl.a. Danmarks Statistik, virksomheders hjemmesider De faglige mål + kerne- og supplerende stof Producentmarkedets karakteristika og delmarkeder Købsadfærd, beslutningsproces og købscenter Relations- og transaktionsmarkedsføring Markedsføring på producentmarkedet Omverden OT i SWOT-oversigten Informationsindsamling Vurdere købsadfærden på producentmarkedet og anvende denne ved tilrettelæggelse af virksomhedens strategi Informationsindsamling Forskelle på B2C og B2B + når B2B-salg blot er en salgskanal = salg via detailbutikker er B2C Klasseundervisning, dialog og diskussionsundervisning, projektarbejdsform, skriftligt arbejde, elevpræsentation, eksperimenterende: Jeopardy med elevudarbejdede spørgsmål, mindre opgaver. Side 5 af 12

6 Titel 5 Virksomhedens konkurrenceforhold Indhold Trojel, Jenrich, Jepsen: Afsætning niveau B, Trojka 2005, Kap 9-10 (+ kap. 6) Toolbox Diverse artikler + mindre cases Faglige mål + kerne- og supplerende stof Markedsdefinition og -størrelse Konkurrencebegrebet, konkurrentidentifikation (skydeskive-modellen), konkurrentanalyse, konkurrencemæssige positioner Konkurrenceformer Brancheanalyse: Porters 5 Forces Informationsgrundlaget for konkurrentanalysen Omverden OT i SWOT-oversigten Virksomhedens strategiske muligheder i forlængelse af konkurrence- og brancheanalyse Markedsføringsmæssige muligheder/konsekvenser Teorier og modeller til vurdering af konkurrencesituationen på et marked Markedsdefinition og branchedefinition Virksomhedens strategiske muligheder Klasse-, diskussions- og dialogundervisning, projektarbejdsform, skriftligt arbejde, eksperimenterende: Jeopardy med elevudarbejdede spørgsmål, mindre opgaver Side 6 af 12

7 Titel 6 Segmentering og målgruppevalg & positionering Indhold Trojel, Jenrich, Jepsen: Afsætning niveau B, Trojka 2005, Kap (+ kap. 6) Toolbox Diverse artikler, film + mindre cases (bl.a. Conzoom-typerne, segmentering og positionering for JBS A/S) Livsstilstyper og livsstilssegmentering: Minerva/Gallup/Conzoom Informationsindsamling / databaser, herunder Euromonitor Faglige mål + kerne- og supplerende stof Segmenteringsbegrebet og -processen Segmentering og segmenteringskriterier på konsumentmarkedet Segmentering på producentmarkedet (kort introduktion) Segmentvurdering og målgruppevalg (SMUK) Målgruppestrategier Positionering Omverden / SWOT-oversigt Grundlæggende forståelse for segmenterings-tankegangen, kunne foretage simpel segmenteringsproces og målgruppevalg SMUK Livsstil som segmenteringskriterium Udfordringer for segmentering i forhold til den moderne forbruger Samme virksomhed flere målgrupper positionering Klasseundervisning, projektarbejdsform, skriftligt arbejde, mindre opgaver, præsentation, eksperimenterende: Jeopardy med elevudarbejdede spørgsmål, Kender du typen Side 7 af 12

8 Titel 7 Virksomhedens internationalisering & markedsudvælgelse Indhold Trojel, Jenrich, Jepsen: Afsætning niveau B, Trojka 2005, Kap Hofstede s hjemmeside Kort om markeds- og forretningskultur i Tyskland Informationsindsamling til markedsudvælgelse, bl.a. Euromonitor, NN Erhverv, udenlandske statistikbureauer Faglige mål + kerne-og supplerende stof Eksportmotiver og beredskab Internationaliseringsprocessen Globalisering af værdikæden Markedsudvælgelsesmetoder Strategiske muligheder Kulturelle forhold, herunder kulturforståelse og kultur management + Hofstede s 4+1 kulturdimensioner (også sammenhæng knyttet til kulturprojekt i studieområdet del 1) Informationsindsamling, kildevurdering og -kritik Forståelse for globaliseringen og virksomhedens strategiske muligheder, herunder valg af eksportmarkeder Kultur Klasseundervisning, dialog- og diskussionsundervisning, projektarbejdsform, skriftligt arbejde, mindre opgaver, præsentation Side 8 af 12

9 Titel 8 Virksomhedens informationsindsamling Indhold Trojel, Jenrich, Jepsen: Afsætning niveau B, Trojka 2005, Kap 11 Toolbox Informationsindsamling og forskellige kilder og databaser, bl.a. Euromonitor, NN Erhverv, Infomedia, Danmarks Statistik, SKODA besøg af skolens bibliotekar Diverse artikler, film Faglige mål + kerne- og supplerende stof Markedsanalyser Informationsbehov Markedsanalyseprocessen Informationsindsamlingsmetoder Datakilder Kildekritik og repræsentativitet; stikprøver og fejlkilder Databaser Spørgeskemaer og spørgsmålstyper Bearbejdning, analyse og præsentation af informationer Metode Søgestrategi: at definere, indsamle Bearbejdning: analysere og vurdere informationer Vurdere et konkret spørgeskema: hvad er godt og hvad er mindre godt? Kildekritik Metode Progression Klasseundervisning, læreroplæg og dialogundervisning, gruppearbejdsform, skriftligt arbejde, mindre opgaver og caseopgave Side 9 af 12

10 Titel 9 Virksomhedens handlingsparametre Indhold Trojel, Jenrich, Jepsen: Afsætning niveau B, Trojka 2005, Kap Toolbox Diverse artikler + mindre cases Diverse klip/film med reklamer: trykte, internet, TV/bio + radio Faglige mål + kerne-og supplerende stof Differentiering, parametermix og strategier Produkt; herunder produktbegrebet, produktklassifikation, emballage, sortiment, produktudvikling, branding, private labels, service som tillægsydelse, serviceprodukter, de 7 P er, serviceleverancesystem, servicemanagement, relationer mellem produkt og PLC Pris; herunder prisfastsættelsesmetoder, prisstrategier, priselasticitet, prisdifferentiering, relationer mellem pris og PLC, priskrig, betalingsbetingelser, finansiering, valuta og kursforhold og risikominimering Distribution; herunder distributionskanalens opgaver, distribution på B2C og B2B, distributionsstrategier, E-business vs. fysisk butik, detailhandel og kædetyper, grossister, valg af distributionskanal, brancheglidning Promotion; herunder kommunikationsprocessen, promotionformer, E-marketing, personligt salg og Key Account Management, kommunikationsplanlægning samt kommunikationens formål og mål, AIDA, markedskort, USP, budskabstyper, promotionstrategier, promotion på B2C og B2B, relationer mellem promotion og PLC Identificere, analysere og vurdere virksomhedens parametre samt disses indbyrdes samspil og afhængighed Strategivalg og parametervalg: konsekvens Strategiske muligheder Væsentligste arbejdsformer Klasse- og dialogundervisning, elevoplæg, klassediskussioner, eksperimenterende: Jeopardy med elevudarbejdede spørgsmål, mindre opgaver, casearbejde, skriftligt arbejde (aflevering) Side 10 af 12

11 Titel 10 Markedsføringsplanlægning og P-mix, Herunder undervisningsforløb til mundtlig eksamen prøveform b) Indhold Trojel, Jenrich, Jepsen: Afsætning niveau B, Trojka 2005, Kap Toolbox Diverse artikler + mindre cases Faglige mål + kerne-og supplerende stof Virksomhedens samlede parametermix Virksomhedens markedsføringsplan; herunder markedsføringsplanen og strategiske niveauer, markedsføringsplanens struktur og elementer, markedsføringsplanens hovedstrategier samt anvendelse af parametre Strategiske muligheder Undervisningsforløb til mundtlig eksamen prøveform b) Eleverne har gennemført følgende to undervisningsforløb, som de efter eget valg kan benytte til mundtlig eksamen. 1. Fire danske designvirksomheder OPGAVEN Med udgangspunkt i et konkret case-materiale samt egen supplerende informationsindsamling skal der udarbejdes en markedsføringsplan for case-virksomheden. Fokus bør ligge på analyse, mål og strategi. De fire designvirksomheder er: Vipp, Bobles, Hay, Sticks n Sushi. Opgaven er udarbejdet i grupper, dvs. 8 grupper i alt 2 grupper per virksomhed. Produktet var en præsentation på klassen af én gruppe og med den anden gruppe som opponent. 2. Køn, forbruger og købsadfærd OPGAVEN Redegør for begreberne Neuromarketing og Tweens. Hav i redegørelsen fokus på købsadfærd og køn. Find herefter eksempler på trykte reklamer eller film for to produkter: et produkt der henvender sig til børn/tweens og et produkt der henvender sig til unge/voksne. Definér de to produkters marked og målgrupper samt beskriv kort, hvordan markedet har udviklet sig. Lav også en kort analyse af de væsentligste ting i omverdenen og købsadfærd. Beskriv kort reklamernes virkemidler/udformning i relation til omverden, købsadfærd og tænkningen om neuromarketing. Diskutér og vurdér produkternes branding og positionering. Opgaven er udarbejdet individuelt eller i grupper efter elevernes eget valg. Pro- Side 11 af 12

12 duktet var et skriftligt notat (aflevering). Bonusinfo : Forløbet ligger i forlængelse af et dansk-forløb, hvor eleverne har arbejdet med et tema om køn (sammen med en pædagogikum-kandidat). Klasseundervisning, dialog og diskussionsundervisning, projektarbejdsform, skriftligt arbejde, elevpræsentation, aflevering.. Side 12 af 12