14. Det internationale arbejde. Strategisk mål 14.1:..sætte et aftryk på de beslutninger, der træffes i IOF regi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "14. Det internationale arbejde. Strategisk mål 14.1:..sætte et aftryk på de beslutninger, der træffes i IOF regi"

Transkript

1 14. Det internationale arbejde Strategisk mål 14.1:..sætte et aftryk på de beslutninger, der træffes i IOF regi DOF har ikke haft afgørende indflydelse på beslutninger i IOF men har i de seneste år fokuseret på at være en del af en fælles nordisk alliance hvor vi gennem halvårlige møder i NORD gruppen har forsøgt at synkronisere vore holdninger og indsatser i IOF uden at dette hidtil har haft afgørende effekt. Til eksempel lykkedes det ikke at få Helge valgt til President og det lykkedes ikke at få opsplittet WOC (selvom vi stadig arbejder for dette mål). Handlinger 14.1 Det handler om følgende indsatser: DOF s formand og direktør deltager i og tager aktiv deltagelse i diskussioner på NORD møder og IOF samlinger (herunder den årlige Presidents meeting eller Kongres) Ovenstående gælder analogt for European Working Group (som altid ligger samtidigt) Vi kommer med konstruktive forslag til løsning af fælles problemer og vi deltager med arbejdskraft og sparring i løsningen heraf. Det indebærer at vi måske deltager i flere møder og aktiviteter end hidtil. I 2015 oplever vi at IOF Council og højt stående medlemmer af IOF ledelsen kontakter DOF for at få sparring og input i vigtige sager og beslutninger. De holdninger DOF fremsætter i IOF fora bliver hørt, respekteret og fulgt. Vi får stillet nogle muligheder i udsigt omkring indflydelse som vi ikke tidligere har haft. UD IND Netto NORD møde IOF congres Membership Fees (EUR 8.210)= WRE-afgift (6 x EUR 250) = Total

2 Strategisk mål 14.2: Senest på General Assembly i 2018 har DOF indvalgt et Council medlem. I løbet af 2015 har DOF indvalgt et medlem af Foot-O Commission. Vi fastholder en dansk repræsentant i både IT Commission og Map Commission Intet Council medlem Intet Foot-O medlem Finn Arildsen medlem af IT Commission Flemming Hjorth medlem af Map Commission Handlinger 14.2 Council: I løbet af 2015 begynder DOF s formand at lufte tanken for IOF President. Hvis positiv respons forsøges dette clearet med NORD landene- Parallelt med dette begynder søgning i DOF efter egnet og interesseret kandidat. Alternativt overvejes om et af de 3 danske medlemmer af komiteerne skal forfremmes op i Council. Foot-O: Allerede i sommeren 2014 er det nævnt for IOF at DOF ønsker indflydelse her. I oktober 2014 markedsføres Helge Lang Petersen i forhold til IOF Council. (IOF Council godkender Helge som medlem allerede på sit oktobermøde 2014) Commitee medlemmer: De tre komite medlemmer indgår herefter målrettet i DOF s nationale arbejde. Finn indgår i Stævne- og reglements udvalget. Flemming indgår i Kortudvalget og Helge er formand for Eliteudvalget og associeres desuden til det Internationale område på initiativ af DOF s formand. Igennem ovennævnte repræsentationer skal vi sikre optimal synkronisering af vore beslutninger og sikre sammenhæng mellem DOF s ønsker og ideer og IOF arbejdet. Inden hvert IOF møde afholdes koordinerende møde mellem Formand, direktør og de danske medlemmer af IOF Commitees for at opdatere på mål og handlinger samt indsatsområder til det kommende møde. Council medlem i 2018 Foot-O Committee medlem i

3 UD IND Netto IOF Commision møder Total Strategisk mål 14.3: Event Advisors: I løbet af 2015 skal vi have uddannet yderligere 4 EA under IOF. I løbet af 2015 skal der laves et review og en kategorisering af vore nuværende EA i DOF og IOF Vi har?? IOF EA Vi har?? nationale EA i DOF Handlinger 14.3 Der skal tages individuel kontakt til alle EA i DOF og opdateres liste med hvilke events de har været på, hvornår. I samme forbindelse skal registreres deres fremtidige ønsker og ambitioner i forhold til hvilke typer af events de har speciel kompetence og interesse i. På den baggrund begrundes udpegning af yderligere motiverede advisors og de eksisterende tilbydes supplerende og relevant efteruddannelse og træning. Vi skal aktivt i stævne- og reglements udvalget sikre at vi får det rette antal sendt afsted til EA clinic. Vi skal aktivt arbejde for at markedsføre vore EA således at de kommer ud og får opgaver. Vi har?? IOF EA som er opdaterede Vi har?? nationale EA som er motiverede og trænede. UD IND Netto IOF EA clinic gebyr for 4 pers Rejse og indkvartering for 4 personer Øvrige udgifter Total 3

4 Strategisk mål 14.4: DOF ansøger om og får tildelt hovedparten af følgende internationale mesterskaber, der gennemføres med højeste internationale standard: WMOC 2018 MTBOWOC 2018 JWOC eller WOC (split) 2019 eller 2020 EM i?? Vi har ingen aftaler om internationale events p.t. Handlinger 14.4 WMOC: Senest 31. december 2014 indsendes ansøgning herom til IOF. I løbet af foråret 2015 udarbejdes supplerende markedsføringsplan og materiale som anvendes overfor beslutningstagerne i IOF (Council). På Presidents meeting i august 2015 under WOC i Skotland iværksættes maksimal bearbejdning af beslutningstagerne. Vi forventer at være i skarp konkurrence med London som også byder ind. DOF er i vedholdende kontakt med IOF omkring opfølgning på ansøgningen. Der skal løbende sikres feed back til de arrangerende nordsjællandske klubber. MTBO: Senest 31. december 2014 indsendes ansøgning til IOF. Der resterer et stort stykke arbejde med at bygge en national DOF organisation op omkring dette idet ingen danske klubber har villet påtage sig ansvaret alene. Ansvaret for dette hviler på DOF s formand, direktør og en initiativ gruppe bestående af Bjarke Reffslund, Michael Hoffmand og Jørn Nielsen. JWOC/WOC: Der ansøges om marketing støtte fra SPEDK senest i december 2014 med henblik på i løbet af 2015 at få modnet projektet og gjort en ansøgning klar til IOF i december OK Pan er interesseret HVIS der kan sikres et By-VM og HVIS en økonomisk kalkulation kan retfærdiggøre at stævnet vil give overskud. Parallelt med dette følger vi udviklingen i IOF s arbejdsgruppe omkring opsplitning af WOC. EM: Der er mindst en interesseret klub i DOF som gerne vil arrangere EM WMOC i 2018 (alternativt 2019) MTBOWOC i 2018 (alternativt 2019) JWOC/WOC i 2019/2020 4

5 WMOC MTBOWOC JWOC/WOC Rejseudgifter DOF Total Internationale område totalt Total