En undersøgelse af alternativ afsætning af bæredygtig kystfanget fisk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En undersøgelse af alternativ afsætning af bæredygtig kystfanget fisk"

Transkript

1 Trash2Cash Delrapprt nr. 3.3 En undersøgelse af alternativ afsætning af bæredygtig kystfanget fisk Delprjekt 3: Højkvalitetsfisk fra Thrupstrand Thrupstrand Kystfiskerlaug

2 Trash2Cash Delrapprt nr. 3.3 En undersøgelse af alternativ afsætning af bæredygtig kystfanget fisk 2015 Udarbejdet af: Hardy Jensen Kntakt: Kersti Haugan, tlf Rapprten er udarbejdet sm led i prjektet Trash2Cash Delprjekt 3: Højkvalitetsfisk fra Thrupstrand Trash2Cash Prjekthlder: Nrdsøen Frskerpark, Willemesvej 2, 9850 Hirtshals tlf Faglig prjektledelse: Teknlgisk Institut, Teknlgiparken, Kngsvang Allé 29, 8000 Aarhus C tlf Finansieret af: Markedsmdningsfnden Regin Nrdjylland Deltagende virksmheder

3 Indhld 1. Sammendrag g verrdnet resultat Baggrund Frmål Fremgangsmåde g resnnementer Resultater/supplerende knklusiner på punkter i afsnit b, c g d Perspektivering, diskussin g knklusin samt anbefaling til det videre arbejde

4 1. Sammendrag g verrdnet resultat Prjektet har skabt en ptimal base fr den videre udvikling af kystfiskersamfundet i Thrupstrand g kan tjene sm str inspiratin til det øvrige kystfiskeri i Danmark. En partnerskabsaftale med direkte handel imellem detailsektren g Thrupstrand Fiskercmpagni frventes at få en afsmittende virkning på hele den danske fiskerisektr sm et eksempel på, at der kan indgås ligeværdige samarbejder baseret på andre dimensiner g kvaliteter end de rent kmmercielle g pekuniære. En partnerskabsaftale bygget på et ligeværdigt samarbejde er udsædvanligt fr den danske fødevarebranche. Den er mdelleret på g inspireret af det samarbejde, sm Thise Mejeri har pbygget med COOP igennem en lang årrække. En ledende medarbejder fra Thise Mejeri har fungeret sm sparringspartner i prcessen. Det har været afgørende med et strt engagement g invlvering fra hele fiskersamfundet i Thrupstrand. Centralt fr prjektets succes vil være, at der bygges på principper, sm muliggør en fair pris til fiskerne fr deres landinger, g ikke udelukkende baseres på markedsøknmiske vilkår. Thrupstrand Kystfiskerlaug er en unik kultur, fr ud ver at prduktet (fisk) naturligvis kan sammenlignes med fisk fra andre fiskerier, lkaliteter g prduktiner, så er det helheden, der bærer g gør prdukterne eksklusive i rdets prindelige betydning. Prduktet med alle dets ibende kvaliteter kan ikke kpieres eller eftergøres, uden at det bliver til pastiche g blege afarter. Selvm fiskeriet fra Thrupstrand udgør en minimal del af det samlede danske fiskeri, så vil den stærkt øgede pmærksmhed på Thrupstrand Kystfiskerlaug gennem en tydelig g meget present tilstedeværelse i detailhandlen have en væsentlig psitiv indflydelse på den danske fiskerisektr generelt. Ikke alene bidragende med fisk af umtvistelig kvalitet, men sm et levende eksempel på bæredygtighed fr samfund, natur, mennesker g frretning. 2. Baggrund Thrupstrand Kystfiskerlaug består af 10 aktive fiskere. Dertil kmmer yderligere t fiskere, sm pererer fra Thrupstrand uden at være tilknyttet lauget. Hele kystfiskersamfundet er traditinelt pbygget af en række freninger g virksmheder, der samlet set understøtter fiskeriet fra Thrupstrand. En versigt ver g beskrivelse af freninger g virksmheder findes i bilag 4 g bilag 1. Fiskersamfundet i Thrupstrand har været stærkt truet af fjendtlige kvtepkøb med efterfølgende ttal fjernelse af eksistensgrundlaget fr fiskeri fra den sidste større kystlandingsplads i Danmark. På lkalt initiativ blev lauget etableret i 2007 med udgangspunkt i de tilbageværende fiskere samt unge fiskere i generatinsskifter. 2

5 Kystfiskerlauget er en sammenslutning af fiskerfamilier, der køber fangstrettigheder i fællesskab. Lauget blev etableret samtidig med, at fiskeriet blev privatiseret i Hver fisker har lige str part i laugets kvter. Kvterne frbliver fællesskabets ejendm g står til rådighed fr hver ny generatin, der går ind i kystfiskeriet fra Thrupstrand. Det har bl.a. betydet, at gennemsnitsalderen fr fiskerne i Thrupstrand er relativt lav. Her er det ikke ualmindeligt, at en dreng begynder at fiske sm 16-årig g køber sin egen båd sm 18-årig. Hvedparten (ca. 90% af landingerne) består af trsk g rødspætter. Af rødspætterne udgør størrelsessrtering 4 ca. halvdelen af fangsten. Især 4er rødspætter har igennem de seneste fire år været truet prismæssigt, hvr afregningsprisen har ligget langt under prduktinsmkstningerne, hvilket igen betyder, at ca. 20% af de samlede landinger har en negativ indflydelse på dækningsbidraget fr fiskerne. Det betyder så gså, at en højere pris på denne del af fangsten vil få en meget psitiv indflydelse på fiskernes øknmi. Fiskeriet udføres sm bæredygtigt fiskeri med traditinelle metder, g Thrupstrand Kystfiskerlaug vil fremme et bæredygtigt fiskeri, der: 1) har lavt energifrbrug 2) udviser skånsmhed ver fr bund, fauna g fisk i hele det lkale øksystem 3) har minimalt udsmid under fangst af blank, dagligt landet E-fisk 4) får størst mulig værdi ud af fiskene i havet ved kun at lande fisk af prima kvalitet 5) mdvirker spekulatin i naturressurcer g srt rvfiskeri 6) bevarer lkalsamfundets levende kystkulturmiljø g kulturarv Fiskerifrvaltningen er nærmere beskrevet i et kdeks, bilag 2. I et samarbejde imellem Thrupstrand Kystfiskerlaug g Thrupstrand Fiskerifrening samt Hanherred Havbåde er der bygget et fuldt mderne pakhus med samlecentral, prduktinslkaler, lagerfaciliteter, fiskebutik, mødelkaler, fælleslkaler, kntr m.m. Pakhuset drives af en selvstændig enhed. Pakhuset udgør en særdeles stærk base fr at udvikle virksmheden Thrupstrand Fiskercmpagni g alle dens asscierede selskaber g freninger. Hvedparten af lkalsamfundet i Thrupstrand er afhængig af en øknmisk bæredygtig udvikling af fiskeri, herunder at skabe øknmisk råderum fr nyinvesteringer g kmmende generatinsskifter. Den øknmiske bæredygtighed kan ikke pnås ved den traditinelle drift med afsætning af fangsterne igennem det etablerede auktinssystem. Der skal sikres en værdiptimering af prdukterne g vigtigst af alt pbygges en alternativ afsætningsfrm, sm sikrer en større afregningspris til fiskerne g placerer en større del af værdikæden i lkalsamfundet g samlingen af fiskerirelaterede freninger g virksmheder i Thrupstrand. Det kan gøres med følgende primære afsætningskanaler: Direkte salg til en større detailhandelskæde Optimering af salget igennem egne detailbutikker i Thrupstrand g København Optimering af det direkte salg til fdservice (restauranter g catering) 3

6 I frbindelse med prjektet er der nedsat en styregruppe bestående af følgende persner: Gert Kristensen, frmand fr Thrupstrand Fiskerifrening Thmas Højrup, frmand fr Thrupstrand Kystfiskerlaug Mgens Pulsen, salgsdirektør fr Thise Mejeri Hardy Jensen, ekstern knsulent 3. Frmål Det verrdnede frmål med prjektet er at udfrske, m det vil være muligt at nå de ønskede nichemarkeder eller de nichemarkeder, sm kan parbejdes fra grunden, ved at etablere et direkte samarbejde mellem fiskerne g detailsektren. Undersøgelsen har fr at belyse dette analyseret frudsætningerne, mulighederne g betingelserne fr samt de medfølgende risici ved at udvikle et samarbejde imellem Thrupstrand Kystfiskerlaug, repræsenteret ved laugets kmmercielle enhed Thrupstrand Fiskercmpagni Aps, med tre alternative, stre kæder i detailsektren. Desuden er frmålet at udfrske g analysere frudsætningerne, mulighederne g betingelserne fr samt de medfølgende risici ved at udvikle et salg gennem egne detailbutikker g salg til fdservice rganiseret af fiskernes eget selskab, i dette tilfælde analyseret med henblik på sådanne tiltag i Thrupstrand Fiskercmpagni. Prjektet har gennemført disse undersøgelser med tre identificerede ptentialer fr øje: a. En undersøgelse af mulighederne fr at indgå et samarbejde med en eller flere større kæder inden fr detailsektren, der tilbydes at kunne markedsføre et - af kæden/kæderne frmidlet - direkte salg fra en primær prducent, i dette tilfælde ptentielt Thrupstrandfiskerne. b. En undersøgelse af hvad der skal til fr at sikre den nødvendige styrkelse af rganisering g sammenhæng imellem alle enheder på fiskernes side, således at der 1) skabes frståelse g engagement fr den fælles interesse g 2) skabes den frnødne vidensmæssige g erfaringsbårne styrke til at indgå i frhandlinger med stre kncerners indkøbsafdelinger, samt 3) skabes en frretningsmæssig g kreativ ledelse på fiskernes side, der kan tage ansvar fr prduktudvikling, vende frbrugernes frståelse af fisk sm højværdivare g gurmetråvare, matche kædernes frhandlingsstrategier, løse prblemet med leveringsusikkerhed g andre frhld betinget af fiskeriets status sm et naturerhverv, der er afhængigt af vind g vejr. Hele frenings- g virksmhedsstrukturen er analyseret g krtlagt via interviews g desktp undersøgelser. Strukturen er baseret på kulturhistrietraditiner samt praktiske g kmmercielt frnuftige frhld. Der er en meget væsentlig g mfattende integratin på tværs af freninger g virksmheder. Det 4

7 centrale i nærværende prjekt har været at identificere de mråder, hvr en styrkelse af samarbejdet vil bibringe en styrkelse af helheden. Sm den fremherskende kmmercielle enhed vil Thrupstrand Fiskercmpagni agere sm meget væsentligt dynamisk g sammenbindende kraft fr hele samfundet. c. En undersøgelse af, m det er muligt (frudsætninger, betingelser, risici, succeskriterier) at udvikle en partnerskabsaftale med en eller flere af de primære supermarkedskæder i Danmark g at finde ud af, hvad der skal til fr at kunne igangsætte et samarbejde. d. En vurdering af eksisterende afsætning igennem t egne detailudsalg samt eventuel udnyttelse af discard, fangstaffald g indvlde fra såvel rensning m brd samt frarbejdning i Thrupstrands egen samlecentral. Det sidste fr dels at imødegå nye regler fr discard, dels skabe mulighed fr en ptimal ressurceudnyttelse. 4. Fremgangsmåde g resnnementer Med udgangspunkt i vennævnte fire hvedpunkter (a d) har man: 5

8 a. Fretaget verrdnede g generelle snderinger med henblik på afsætning igennem en supermarkedskæde samt valg af frmdet ptimal samarbejdspartner: Prjektet har indledningsvis fkuseret på en analyse af mulige samarbejdspartnere. Der har været fretaget snderinger direkte g indirekte - med de tre største detailhandelskæder i landet: Dagrfa, Dansk Supermarked g COOP. I dialg med rganisatiner g myndigheder med relatin til fiskeriet er der fretaget en vurdering af kystfiskeriets specielle frhld g Thrupstrands fiskeri specifikt i relatin til fremtidigt salg til supermarkedskæder. Afsøgning af mulighederne fr en kmmende mærkningsrdning fr kystfiskeriet. Der henvises til vedhæftede COWI-rapprt. Fødevareministeriet har efterfølgende besluttet ikke at indføre en mærkningsrdning fr kystfanget fisk. Identifikatin af andre virksmheder eller rganisatiner i fødevarebranchen, sm har lignende tilknytning til/samarbejde med en detailhandelskæde (har bl.a. vurderet Løgismse/Dansk Supermarked g Thise- /COOP-relatinerne specifikt). Thise Mejeris mangeårige samarbejde med COOP har tjent sm inspiratin til udfrmning af en partnerskabsaftale, g Thise Mejeri har velvilligt ydet sparring g rådgivning i frbindelse med udarbejdelse af plæg til partnerskabsaftale. COOP har, sm eneste supermarkedskæde, i frm af et Mad Manifest (2014) markeret hldninger g principper i frhld til fødevarekvalitet, råvarer g samhandel med fødevareprducenter. Under snderingerne g undersøgelserne af de tre største dagligvarekæder er det gså tydeligt fremgået, at såfremt der er handling bag rdene, så vil COOP være en relevant samarbejdspartner. b. Vurderet nødvendigheden af en styrkelse af rganisatinen: Det er nødvendigt at undersøge, m der er behv fr en styrkelse af rganisatinen g - hvis analysen falder negativt ud - sørge fr, at den nødvendige styrkelse finder sted, inden vennævnte tiltag g partnerskabsaftale sættes i værk. i. Analysen har vist, at det er vigtigt fr at pnå den venfr beskrevne dialg med større dagligvarekæder på markedet at fretage en krtlægning af rganisatins- g virksmhedsstrukturen i det pågældende fiskerisamfund. I tilfældet Thrupstrand har det vist sig, at der var væsentlige laguner i rganisatinen, sm skulle styrkes, hvis de vennævnte mål g midler til at nå de analyserede nichemarkeder skulle lykkes. 6

9 ii. Analysen har vist, at en central, øverste ledelse med en prfessinel baggrund i nichen er afgørende fr at kunne iværksætte de ptentialer, sm er påvist i nichemarkederne. I prjektets regi er analyseret, hvrdan der kan fretages en rekruttering af direktør til Fiskercmpagniet g i andre tilfælde en direktør til tilsvarende salgsrganisatin. Resultatet er, at ud ver faglig prfessinalisme er der brug fr kulturel empati, der kan bygge br mellem de udvalgte kundesegmenter g det knkrete fiskermiljø med dets præferencer g tilvante måder at behandle deres fangster på. Skal disse videreudvikles, skal lederen kunne tage udgangspunkt i den eksisterende praksis g de tilknyttede begreber m, hvrdan man bedst gør tingene g på det grundlag prblematisere (eksplicit med henblik på at frbedre indtjeningen) g verskride den tilvante perfrmance, så nye kriterier fr gd behandling m.v. udvikles i samarbejde med fiskerne g ikke imd deres begrebsverden. c. Vurderet følgende væsentlige elementer fr et samarbejde med en detailhandelskæde med udgangspunkt i en frpligtende partnerskabsaftale: 1. Analyse af indhldet i COOPs Mad Manifest fr videre tlkning i relatin til en mulig partnerskabsaftale. 2. Analyse g udvikling af alternativ værdikædemdel efter et ligeværdighedsprincip sm et bærende element i en partnerskabsaftale. 3. Frmulering af plæg til partnerskabsaftale. 4. Eventuel intrduktin g udfldelse af partnerskabsaftale. 5. Strytelling sm et meget væsentligt element i en partnerskabsaftale. 6. Afklaring af prduktptentialet med udgangspunkt i fangsterne Etablering af styrket datagrundlag med udgangspunkt i SIF-systemet. 8. Afstemning af kvalitetsdefinitiner herunder friskhed. 9. Kundeanalyse. 10. Udvikling af prduktsrtiment. 11. Udvikling af emballage. 12. Udvikling af lgistikkæde. 13. Udarbejdelse af mdel fr markedsføringsplan. 14. Mulig dkumentatin af kvalitetsanprisninger - specifikt på rødspætter. 15. Eventuel gdkendelse af fiskeriet af Dyrenes Beskyttelse (ny mærkningsrdning). d. Vurderet status fr Thrupstrand Fiskercmpagnis t egne udsalg. Identificeret eventuelle knfliktende elementer eller frdele ved at drive egne detailudsalg i frhld til samarbejde med detailhandelskæde. Status på salg til fdservice samt endvidere vurdering af ptentialet fr kmmerciel udnyttelse af discard/fangstaffald/indvlde. 7

10 5. Resultater/supplerende knklusiner på punkter i afsnit b, c g d Afsnit b: ii: Uden fr nærværende prjekts ramme har der med ekstern bistand været gennemført en prfessinel g resultatrienteret rekrutteringsprces. Prcessen har resulteret i en ansættelse af en direktør med baggrund g mange års erfaring i fiskeribranchen Afsnit c: 1. COOPs Mad Manifest er gennemanalyseret fr at pnå indsigt i g frståelse fr COOPs fremtidige plitikker g hensigter samt sm frberedelse til psætning af en partnerskabsaftale. Selvm dette dkument har udgangspunkt i COOP, må det ses sm retningsgivende fr udviklingen i den danske detailsektr. 8

11 2. En meget væsentlig del af partnerskabsaftalen skal være en åben kalkulatinsmdel, sm har udgangspunkt i en direkte merpris (i frhld til auktinsprisen) eller en direkte mindstepris (fr 4er rødspætter). Der er udviklet en standardkalkulatin i et åbent frmat, der pererer ud fra en basis i auktinsprisen + et tillæg/premium fr bæredygtigt fanget fisk. Der er endvidere udviklet en reguleringsmdel, således at der til stadighed kan hldes en markedsrelevant udsalgspris. 3. Inspireret af g med udgangspunkt i erfaringer g værdier fra Thise Mejeris mangeårige samarbejde med COOP indehlder den udviklede mdel/udkast til en partnerskabsaftale følgende hvedelementer: At Thrupstrand Fiskercmpagni Aps kan defineres sm en fretrukken samarbejdspartner på levering af friske ferske fisk. Der vil endvidere blive taget højde fr eksklusivitet fr begge parter i en aftale. Der er et defineret ligeværdighedsprincip g delt ejerskab til samarbejdsmdellen g principperne. Fr at udvikle partnerskabet er det afgørende, at ideer undfanges såvel i det fælles rum sm på det individuelle plan. Ideerne skal bearbejdes, udvikles g implementeres i fællesskab. Thrupstrands samarbejdspartner vil få eksklusivitet fr dagligvaresektren, men Thrupstrand Fiskercmpagni har ret til detailsalg igennem egne udsalgssteder, internetsalg samt til fdservice-sektren. Der er indbygget et fairtrade-princip med en åben kalkulemdel, der dels sikrer, at samarbejdspartneren kan købe fisk til en fair pris, dels sikrer en Premium betaling til Thrupstrand Fiskercmpagni Aps g en prisgaranti på str. 4 rødspætter. Samarbejdet g samhandlen skal pbygges rganisk. 4. Det er meget væsentligt fr begge partnere i en partnerskabsaftale, at prmveringen af samarbejdet skaber ptimal pmærksmhed g værdifuld mtale. Ikke kun hs den danske frbruger, men gså i begge brancher. Publicering skal krdineres g ske i fællesskab. 5. Strytelling er et meget centralt element fr en enhed sm Thrupstrand Kystfiskerlaug. Lauget har igennem de seneste år kunne nyde gdt af megen psitiv mediemtale. Det vil gså indgå i fremtidig strytelling. På baggrund af franstående er en str mængde eksisterende PRmateriale vurderet g bearbejdet g kan således indgå i frm af: Billedmateriale, baggrundshistrier m såvel fiskeriet sm fiskerne, infrmatin m fangstmråder, 9

12 fangstmetder, fangstredskaber, fiskearter g deres levevis, fødegrundlag m.m. Dette materiale vil være til rådighed fr samarbejdspartneren, branchen g ffentligheden. 6. Fangststatistikker fr årene 2012 til 2014 er analyseret g gjrt tilgængelige i en anvendelig g tilgængelig frm, således at statistikkerne kan indgå i prdukt- g lanceringsplanlægning. Der er etableret basis fr et kntinuerligt flw af fangstinfrmatiner. 7. Med udgangspunkt i Thrupstrand Samlecentral kan Thrupstrand Kystfiskerlaug verhlde gældende regler fr indberetning af fangstdata. Datapsamlingssystemet fra indgang af fangstdata i samlecentralen, lvpligtig indberetning til auktin g direktratet samt verførsel til Thrupstrand Fiskercmpagnis prduktinsstyrings- g regnskabssystem er gennemgået g nødvendige frbedringer er implementeret. Der er etableret samarbejde med SIF-rganisatinen m implementering af V-DEC-systemet fr hele flåden, således at datapsamling fra fartøjerne kan verføres direkte til samlecentralen g efterfølgende frem til Thrupstrand Fiskercmpagni. SIF-systemet er installeret g testet hs freløbig et fartøj g frventes at blive installeret på samtlige fartøjer i løbet af året. 8. Branchens standardiserede nrmer fr kvalitet g størrelse er gennemgået med udgangspunkt i knkrete prøver på råvarer. En definitin fr friskhed er frmuleret g afstemt. 9. Der er fretaget en mfattende kundeanalyse mkring salg af frisk fisk i detailhandlen. Analysen er stillet til rådighed af COOPs analyseafdeling. Analysen er vurderet sm værende repræsentativ fr branchen g vil derfr kunne indgå i en prduktudviklings- g markedsføringsplan. 10. Med udgangspunkt i fangsterne året igennem, fiskens ptimale kvalitet i relatin til sæsnen samt resultatet fra kundeanalysen nævnt i punkt 9 g udvikling af frarbejdningsenheden i Thrupstrand er der defineret et plæg til udviklingsplan fr prduktsrtimentet. Herunder intrduktinstidspunkter g lanceringsstrategi. 11. Hvedparten af salget vurderes at kunne blive i frm af frisk fisk slgt såvel hel sm i frm af fileter. Der bør udvikles specielle salgsmntrer til frmålet. Iht. til prduktplanen vil der tillige indgå fisk g fileter i emballeret frm. Det er centralt, at infrmatiner m Thrupstrand Kystfiskerlaug, fiskeriets frm g bæredygtige karakter samt åbenbare kvaliteter i frhld til friskhed g kvalitet kmmunikeres i en letfrståelig frm, uanset i hvilken frm fisken ptræder i butikken. Fr frisk fisk slgt i uemballeret frm udvikles infrmatinsdisplays til butikkerne. Fr prdukter slgt i emballeret frm bør emballagen fkusere på at viderebringe infrmatin m alle franstående parametre. 12. Med udgangspunkt i de praktiske frhld fr fiskeriet, håndtering af fangsten m brd på skibene, ved landing g efterfølgende håndtering i samlecentralen g eventuelle videre 10

13 frarbejdning g afsendelse er hele lgikstikkæden vurderet g defineret. Dette således at alle såvel fiskere, samlecentral g frarbejdning har en klar bevidsthed m lgistikkædens betydning g vigtighed i et samarbejde med detailhandlen. 13. Der er udviklet et plæg til markedsføringsplan med udgangspunkt i alle elementer i frhld til et partnerskab. Herunder tillige fremtidig medieekspnering af Thrupstrand Kystfiskerlaug i frm af serie i TV2, artikler i dagspressen g fagtidsskrifter samt øvrige medier. 14. I samarbejde med Regin Nrdjylland g frskellige parter fra fiskeribranchen er igangsat et udviklingsprjekt med fkus på friskfangede rødspætter fra danske farvande. Prjektets resultat vil være et idekatalg med anbefalinger g anprisninger af de små rødspætters spisekvaliteter. Thrupstrand Fiskercmpagni er part i prjektet g vil ud ver at bidrage til prjektet integrere resultaterne fra prjektet i virksmhedens fremtidige markedsføring af rødspætter. 15. Dyrenes Beskyttelse har henvendt sig til Thrupstrand Kystfiskerlaug med interesse fr g intentiner m at indføre en mærkningsrdning fr/anerkendelse af bæredygtigt fanget fisk. Prjektet gennemføres i et samarbejde imellem Dyrenes Beskyttelse g Thrupstrand Kystfiskerlaug g sigter på en lancering i løbet af Dyrenes Beskyttelses mærkningsrdning gælder fr fødevarer, sm prduceres under vilkår med særlig bservans på dyrevelfærd g mærkes: Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse. (http://www.dyrenesbeskyttelse.dk/anbefalet-af-dyrenes-beskyttelse#yezo5fexlsh9htgr.97 Afsnit d: Thrupstrand Fiskercmpagni har t egne udsalgssteder: HM 800 Jammerbugt, sm er en renveret fiskekutter mbygget til fiskehandel g beliggende ved Havnegade i det centrale København. Butikken åbnede i fråret 2014 g er stadig i udvikling. Der har i prjektfrløbet været analyseret på butikkens daglige drift, ptentiale g frtsatte udvikling. Der rettes fkus på, at butikkens prfilering g prduktudvalg er i verensstemmelse med Thrupstrand Kystfiskerlaugs kdeks. Butikken frventes at være i øknmisk balance i løbet af 2015 g at bidrage psitivt til den samlede øknmi i løbet af Fiskernes Fiskebutik blev etableret i 2014 g er i frtsat vækst msætningsmæssigt. Frventes at være i psitiv øknmisk drift ved udgangen af Det er vurderet, at det udelukkende er psitivt fr et samarbejde med detailhandlen, at Thrupstrand Kystfiskerlaug har egne udsalgssteder. Begge steder kan, på meget frskellig vis, indgå sm ambassadør fr Thrupstrand Kystfiskerlaug, hvr der fruden salg tillige skal være en høj grad af frmidling mkring bæredygtigt kystfiskeri med alle dets kvaliteter. Specielt HM 800 Jammerbugt vil kunne indgå i marketingstiltag i det strkøbenhavnske mråde med frventet væsentlig effekt. 11

14 Det nuværende salg til fdservice sker dels via HM 800 Jammerbugt, dels mere eller mindre spradisk g med reaktiv indsats fra Thrupstrand Fiskercmpagni. Via interviews med en række restauranter i den centrale del af København er der knstateret et ikke uvæsentligt ptentiale fr afsætning af fisk til fdservice-sektren. Det vil gså kunne realiseres med udgangspunkt i Fiskernes Fiskebutik. Det nuværende persnale i rganisatinen vurderes at have nødvendig viden g ekspertise til at videreudvikle salget til fdservice. Udnyttelse af fangstaffald g indvlde mm: Der er et strt uudnyttet ptentiale i at indbringe indvlde g fangstaffald til viderefrarbejdning i Thrupstrand Fiskercmpagni. Der er ikke fretaget ngen præcis analyse af nødvendig prcedure, prces eller krav til prduktinen. Det vil dg være i tråd med idealerne fr Thrupstrand Kystfiskerlaug i øvrigt at udnytte en råvare, der ellers går til spilde. Det vil være en yderligere underbygning af fiskeriets bæredygtighedsideal. 6. Perspektivering, diskussin g knklusin samt anbefaling til det videre arbejde 12

15 Det helt centrale vil være indgåelse af partnerskabsaftale imellem Thrupstrand Kystfiskerlaug g detailhandlen. En stærkt øget tilgængelighed vil øge pmærksmheden på fisk sm attraktiv fødevare g skabe et unikt grundlag fr den videre udvikling af hele kystfiskeriet i Danmark. Indgåelse af en partnerskabsaftale vil kunne styrke en kllektiv tr på Thrupstrands frtsatte udvikling af knkrete tiltag, herunder øknmiske investeringer i fremtiden. Det er vanskeligt at frudsige, hvrdan den fuldstændige udfldelse af en partnerskabsaftale g efterfølgende afsætning af hvedparten af fangsterne i detailhandlen vil udvikle sig i et tidsperspektiv. Frløbet må derfr nøje vurderes g følges. Det anbefales at nedsætte en følgegruppe til løbende inspiratin g sparring fr ledelsen af Thrupstrand Fiskercmpagni. Der må frtfarende være fkus på fasthldelse af de ibende værdier kmbineret med innvatin g dynamisk udviklingsfkus. En partnerskabsaftale bygger i sin natur på langtidsrelatin med sin egen dynamik baseret på fælles frståelse, interesse g gensidig ambitin m at levere unikke prdukter til den danske frbruger. En præmis fr at pbygge et sådant partnerskab/samarbejde er at pbygge en tæt relatin baseret på andre relatiner ud ver de direkte kmmercielle. Hele samfundet i Thrupstrand udgør et unikt scenarie, sm naturligt tiltrækker str pmærksmhed. Det må være til kntinuerlig udfldelse g gennemsyre al samlet prmvering af Thrupstrand. Det er meget væsentligt, at der hldes frtsat fkus på installering af VDEC-/SIF-systemet på samtlige fartøjer. Der kræves str fkus på frtsat udvikling af prduktudvalget, herunder nye prduktkategrier. Udvikling af kmmunikatin af sprbarhedsdata direkte til frbrugeren med udgangspunkt i datapsamling via SIF. Kan udfldes på Fdtag-platfrmen g/eller med udvikling af egen app i samarbejde med COOP. Opmærksmhed skal være på Hav- g Fiskeriudviklingsprgrammet, der i efteråret 2015 frigiver midler til frmidling af sprbarhedsdata. Fasthldelse af fkus på udviklingsprcessen med Dyrenes Beskyttelse. Det anbefales at styrke bestyrelsen fr Thrupstrand Fiskercmpagni med inddragelse af flk med baggrund g netværk i fiskerierhvervet g detailsektren. Kntinuerlig inddragelse af g dialg med Thrupstrand Kystfiskerlaug g Thrupstrand Fiskerifrening. Det er afgørende, at fiskerne, sm i den sidste ende ejer virksmheden, inddrages i øget mfang. Dels frdi det er deres penge, dels naturligvis gså frdi de rummer megen viden, str indsigt g mange ideer. 13

16 Det må anbefales hurtigst muligt at styrke afsætning til fdservice. Det vurderes umiddelbart, at det nuværende persnale har viden, tidsmæssigt verskud g ekspertise til at skabe vækst. Det må anbefales hurtigst muligt at iværksætte en grundig undersøgelse af en kmmerciel udnyttelse af fangstaffald/indvlde. Der findes eksisterende simpel teknlgi, sm relativt billigt vil kunne installeres g bringes i drift til prduktin af fiskelie. Tørstffet vil stadig kunne afhændes til minkfder. Der er et latent marked fr afsætning af fiskelie. 14

Indstilling. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr.

Indstilling. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Brgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innvatin Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mi. kr. 1. Resume Der

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik Udkast til Indkøbsplitik fr Regin Nrdjylland Indkøbsplitik 1 INDLEDNING 2 2 FORMÅL 2 3 OMFANG AF REGION NORDJYLLANDS INDKØBSPOLITIK 3 4 INDKØBSFUNKTION 3 5 INDKØBSPROCESSEN 5 6 INDKØBSSYSTEM 5 7 INDKØB

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Særlige danske konkurrenceparametre Bæredygtig ressourceudnyttelse

Særlige danske konkurrenceparametre Bæredygtig ressourceudnyttelse Særlige danske knkurrenceparametre Bæredygtig ressurceudnyttelse Bidrag til ny GUDP strategi - wrkshps afhldt 12. september 2014 GUDP afhldt t wrkshps fr virksmheder, rganisatiner g andre interessenter

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet?

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? KØBENHAVN D. 13. NOVEMBER 2015 Udbud af knsulentpgave fr REG LAB m fkusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? REG LAB FLÆSKETORVET 68,1. 1711 KØBENHAVN V WWW.REGLAB.DK INFO@REGLAB.DK Frist

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Kommissorium; Styregruppe

Kommissorium; Styregruppe Kmmissrium; Styregruppe Prjekt Opkvalificering af reginen til bæredygtigt byggeri I det efterfølgende præciseres kmmissrier fr prjektets styregruppe. I frbindelse med det udarbejdede kmmissrium skelnes

Læs mere

Implementering. Norddjurs Kommune

Implementering. Norddjurs Kommune Nrddjurs Kmmune Implementering Organisatin, rammer g strategier vedrørende implementering af plitikker g indsatser i Skle- g dagtilbudsmrådet Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud Plitik fr anvendelse af sciale klausuler ved udbud Indledning Byrådet vedtg den 19. december 2007 Skanderbrg Kmmunes Servicestrategi 2007 2009. En del af denne servicestrategi er en Udbudsplitik, sm bl.a.

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro Ntat Til: Transprtministeriet, Frederiksberg kmmune, Københavns kmmune, Trafikstyrelsen, DSB, Metr Kpi til: sag 1. juli 2009 Sagsnummer Sagsbehandler KV Direkte 36 13 16 67 Fax KV@mviatrafik.dk CVR nr:

Læs mere

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune Jbprfil Skleleder på Jægerspris Skle Frederikssund Kmmune 1. Indledning Frederikssund Kmmune ønsker at ansætte en skleleder på Jægerspris Skle. Stillingen er ledig g ønskes besat snarest muligt. Dette

Læs mere

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG Fællesskab i Kerteminde Kmmune LEDELSESGRUNDLAG 2015 Kerteminde Kmmune VIL fællesskaberne! Baggrunden Kerteminde Kmmune har pr. 1. april fået en ny rganisatin sm bl.a. skal bidrage til at: Øge plevelsen

Læs mere

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden Samarbejde mellem lærere g pædagger i undervisningen Sklefagenheden Indhld Frrd... Side 3 Samarbejde... Side 4 Frmål... Side 5 Perspektiv...... Side 5 Opmærksmhedspunkter... Side 6 Udviklingsperspektiver...

Læs mere

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD Eg Mikkel Fledelius Jensen Erhvervsakademi Dania Specialknsulent, Dania Games, Grenaa Prjektleder g initiativtager til SGD Daglig leder af iværksættermiljø fr spiludviklere Scandinavian Game Develpers

Læs mere

Indledning Handlingsplan 2013-2014

Indledning Handlingsplan 2013-2014 Side 2 Indledning På reginsrådets møde den 31. januar 2012 blev Plitik fr Sundhedsfrskning 2020 endeligt vedtaget med henblik på efterfølgende implementering, sm gik straks i gang med aktiviteter i 2012.

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

CareWare 2015 Koncept

CareWare 2015 Koncept CareWare 2015 Kncept Baggrund Regeringen, KL g Danske Reginer har de senere år udarbejdet en række fælles strategier fr digitalisering af landets kmmuner g reginer. Det drejer sig m: Natinal strategi fr

Læs mere

Direktionen Juni 2008. Ny organisation

Direktionen Juni 2008. Ny organisation Direktinen Juni 2008 Ny rganisatin Ny rganisatin Indledning Slagelse kmmune har besluttet, sm den første kmmune i landet, at bevæge sig fra at være en sammenlægningskmmune til en udviklingskmmune. Første

Læs mere

AutoPilot kurser og servicebesøg

AutoPilot kurser og servicebesøg AutPilt - Kursusbeskrivelse AutPilt kurser g servicebesøg KORSGAARD EDB tilbyder følgende kurser, sm giver et gdt indblik i g en slid viden m AutPilt. Basiskurser: Administratin, Fakturering g Sagsplanlægning.

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Mediestrategi i Dagplejen

Mediestrategi i Dagplejen Mediestrategi i Dagplejen Leg g medier i børnehøjde GOD FORNØJELSE Dagplejen Skanderbrg Kmmune "Det er den pædaggiske praksis, der afgør, hvrdan de digitale mediers muligheder anvendes" Klaus Thestrup

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Indhld Flkeplysningsplitik - plitik fr flkeplysende virksmhed Intrduktin side 3 Visin side 4 Målsætninger side 4 Knkretisering af målsætninger side 4 Guldbrgsund Kmmune g den Flkeplysende virksmhed side

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Socialøkonomiske Virksomheder i Danmark Når udsatte bliver ansatte

Socialøkonomiske Virksomheder i Danmark Når udsatte bliver ansatte Scialøknmiske Virksmheder i Danmark Når udsatte bliver ansatte Henning Bach, Senirfrsker, Ph.D. Afdeling fr Beskæftigelse g Integratin SFI Det Natinale Frskningscenter fr Velfærd Frmålet med SFI s undersøgelse

Læs mere

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version Udkast Hygiejneplitik SU sender i høring versin Rebild Kmmune 2014 til 2018 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Overrdnet mål... 3 Frmålet med hygiejneplitikken... 3 Mål... 3 Ansvarsfrdeling... 3 Indsatsmråder...

Læs mere

Notat vedr. Brandskolen - RESC

Notat vedr. Brandskolen - RESC Ntat vedr. Brandsklen - RESC Resume Brandsklen i Krsør (RESC) er i dag en del af Slagelses kmmune. Brandsklen uddanner brandmænd i kmmunes beredskab. Derudver har Brandsklen en str kursusvirksmhed, hvr

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft Rungsted d, 5. Maj 2014 Undervisningsministeriet Kvalitets- g tilsynsstyrelsen Frederikshlms Kanal 25 1220 København K. Vedr. pfølgningsplan rettet md sklens resultater: Prjekt Fagligt Løft I henhld til

Læs mere

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent EU-kapital til vækst Business Hrsens g Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015 Rikke Edsjö, EU-knsulent Indhld Hvem er Central Denmark EU Office? Hvrfr søge EU-tilskud? Hvad er der tilskud til? Hvrdan får

Læs mere

Forretningsplan til Danmarksmesterskabet og bedømmelseskriterier:

Forretningsplan til Danmarksmesterskabet og bedømmelseskriterier: Frretningsplan til Danmarksmesterskabet g bedømmelseskriterier: Frretningsplan: Skriftstørrelse 12 Max 15 sider á 2400 anslag (alt der verskrider, tæller ikke med i bedømmelsen) Idéens navn Ideén på 3

Læs mere

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission Værdiregelsæt er pbygget sammen med vres visin g missin Sklens visin: Flere lærer mere Østbirk skle bygger fremtiden Sklens missin: 1. Flkesklen skal udfrdre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

Læs mere

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015 SKOLER OG INSTITUTIONER Dat: 17. april 2015 Tlf. dir.: 4477 3258 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: shl@balk.dk Kntakt: Susanne Hlst Larsen Sagsid: 17.00.00-G01-1-15 Ntat Indledning Dette ntat er en beskrivelse

Læs mere

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014 Referat fra møde i Sundhedsplitisk Dialgfrum d. 23. ktber 2014 Del 1: Status vedr. Plitisk Sundhedsaftale Det er stadig de samme 4 verrdnede pejlemærker i Den Plitiske Sundhedsaftale. Fkus på at få indsat

Læs mere

Nyt Turismesamarbejde i Hjørring Kommune

Nyt Turismesamarbejde i Hjørring Kommune Hjørring 8. marts2016 Nyt Turismesamarbejde i Hjørring Kmmune I nrdjysk turisme er der gjrt mange af de rigtige ting fr at skabe vækst. Der har været fkus på at samle marketing i fælles kampagner med str

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Naturbørnehaven Mls Bjerge. ML-CONSULT, Østergårdsparken

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis Oktber 2014 Udgivelsesdat : 10. Oktber 2014 Vres reference : 18.1953.27 Udarbejdet : Pia Rasmussen Kntrlleret : Jacb Ilsøe Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 BOLIGKONTORET 2 3 BOLIGKONTORETS

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere

Guide til valg af opmålingsmetode

Guide til valg af opmålingsmetode Guide til valg af pmålingsmetde Få verblik ver pmålingsprcessen ved hjælp af denne guide til valg af pmålingsmetde. Se hvad der er af it-værktøjer til de enkelte trin i prcessen. Baggrund fr guiden Det

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE PÆDAGOGISK AFDELING / SUNDHED OG TRIVSEL Link til hjemmesiden SEKTIONSLEDER

Læs mere

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud 1 Skejby Vrrevang Dagtilbud it-prjekt - prjektbeskrivelse Prjektbeskrivelse Digital dannelse g digitale kmpetencer i Skejby Vrrevang Dagtilbud De digitale medier rykker hastigt ind i daginstitutinerne.

Læs mere

Opsamling på møde med landmændene i Landbruget i Landskabet

Opsamling på møde med landmændene i Landbruget i Landskabet 25. marts 2015 Opsamling på møde med landmændene i Landbruget i Landskabet Afhldt nsdag, den 25. februar 2015 Erfaringer g læring af prjektfrløbet landmændene Frmålet med prjektet har været at udfrdre

Læs mere

1 Baggrund og sammenfatning

1 Baggrund og sammenfatning Byrådssekretariat Sagsnr. 91362 Brevid. 882362 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 niclair@rskilde.dk NOTAT: Evaluering af Særligt Tilrettelagt Ungdmsuddannelse (STU) Januar 2010 1 Baggrund g sammenfatning

Læs mere

Konkret om AT-opgaver med innovation 1

Konkret om AT-opgaver med innovation 1 Knkret m AT-pgaver med innvatin 1 I de følgende afsnit er der plukket ud fra bl.a. vejledningen g kmmenteret på afsnit. Det er derfr stadigvæk den enkelte lærers ansvar at læse teksten i læreplan g vejledning

Læs mere

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne.

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne. Plitisk dkument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2008 SEL 15 Udbudsstrategi Indstilling: Direktinen indstiller, at administratinen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud g i samarbejdet

Læs mere

CSR redegørelse 2014 - Kemp & Lauritzen koncernen

CSR redegørelse 2014 - Kemp & Lauritzen koncernen CSR redegørelse 2014 - Kemp & Lauritzen kncernen Der arbejdes aktivt fr at skabe et sikkert g sundt arbejdsmiljø fr medarbejderne i kncernen g samtidig er det hensigten at minimere belastningen af miljøet

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Evaluering af de faglige koordinationsfora

Evaluering af de faglige koordinationsfora 21. december 2006 CSB j.nr. 20-067/2006 Evaluering af de faglige krdinatinsfra 2006 1. Resumé I 2004 blev der nedsat seks faglige krdinatinsfra fr at styrke netværk, krdinatin g videns- g erfaringsudveksling

Læs mere

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet OPSAMLING PÅ EKSTERN MINIRESEARCH SAMMENDRAG INDHOLD Alle de adspurgte brgere tager udgangspunkt i eget mråde g understreger aktuelle lkale emner er vigtige, hvis de skal invlvere sig i nærdemkratiet.

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked Indsatsen ift. de unge er helt central fr jbcentrets virke. Det er vigtigt, at de unge får en uddannelse g efterfølgende jb, da det er den bedste frsikring

Læs mere

1. Planlægge projektledelsen

1. Planlægge projektledelsen 1. Planlægge prjektledelsen Indhld: 10 Samlet plan fr prjektledelsen 12 Prjektets kendetegn 13 Prjektledelsens udfrdringer 14 Prjektledelsens aktiviteter 20 Ledelsesaktiviteter 21 Ledelsesaktiviteter under

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S Glbal Transprt and Lgistics Indhldsfrtegnelse Nr. Kapitel Side 1 FORMÅL, MÅLSÆTNING OG KONSTITUERING 3 2 REVISIONSKOMITEENS OPGAVER 3 3 MØDER 4 4 DAGSORDEN

Læs mere

Evaluering af selvkørende støvsugere på botilbud og plejecentre

Evaluering af selvkørende støvsugere på botilbud og plejecentre Evaluering af selvkørende støvsugere på btilbud g plejecentre 1. Indledning Sm en del af det vedtagne budget fr 2013-2016 indgår en række budgetprjekter, sm samlet set har det verrdnede frmål at skabe

Læs mere

STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG

STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG Randers & Skive STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 TILHØRSFORHOLD... 3 UDDANNELSENS MÅL, VARIGHED, STRUKTUR OG TILRETTELÆGGELSE 4 KERNEOMRÅDER... 6 UNDERVISNINGENS

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 04. november 2013.

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 04. november 2013. Slbjerg Fællesråd. Referat af rdinært repræsentantskabsmøde mandag den 04. nvember 2013. Anvendte frkrtelser findes sidst i referatet Beretningerne findes i frm af frelæggerens uredigerede manuskript sidst

Læs mere

Netværksmødet anerkendende dialog

Netværksmødet anerkendende dialog Netværksmødet anerkendende dialg Wrkshps ktber/nvember 2010 www.ballerup.dk Frmål med dagen Hvrfr er vi her i dag? Frdi mange medarbejdere g ledere i hele den første undersøgende del af prjekt Styrket

Læs mere

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD]

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD] 2. Feb. 2014 Fra Områdebestyrelsen fr Område Syd, Daginstitutiner Til Skle- & Børneudvalget Att.: Frmand, Claus Larsen, clausl@rskilde.dk Dagtilbud, Velfærd Att.: Vicedirektør, Jakb Skriver, Jakbs@rskilde.dk,

Læs mere

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Rebild Kmmunes digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indhld Indledning... 3 Digitalisering sætter rammer g retning... 4 Indsatsmråder... 6 Den fælleskmmunale digitaliseringsstrategi...

Læs mere

Budgetnoter 2016-19. Thomas Boe:

Budgetnoter 2016-19. Thomas Boe: 1 Budgetnter 2016-19 Thmas Be: Hejlsminde Helhedsplan By- g Udviklingsdirektøren understøtter, inden fr det eksisterende budget, arbejdet med fndsansøgning mv. i frhld til realisering af helhedsplanen.

Læs mere

EPINIÇJN. VS: Oplæg - færgeforbindele og turismepotentiale. Side i af i. Ole Paaske (op@aar.dk) Erling Post (erling@viderup.

EPINIÇJN. VS: Oplæg - færgeforbindele og turismepotentiale. Side i af i. Ole Paaske (op@aar.dk) Erling Post (erling@viderup. VS: Oplæg - færgefrbindele g turismeptentiale Side i af i Fra: Til: Ole Paaske (p@aar.dk) Erling Pst (erling@viderup.cm) Dat: 08/06/2010 13:52 Emne: VS: Oplæg - færgefrbindele g turismeptentiale Attachments:

Læs mere

OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3

OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3 Vedtaget af det lkale samarbejdsudvalg på SKT Plitik fr intrduktin af nye medarbejdere på SKT OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3

Læs mere

Bilag 2. Konkretisering af temadrøftelser med udgangspunkt i det blanke papir metoden

Bilag 2. Konkretisering af temadrøftelser med udgangspunkt i det blanke papir metoden Til Til Kpi til Styringsudvalget Inspiratin g drøftelse 17. nvember 2015 Side 1 af 11 Bilag 2. Knkretisering af temadrøftelser med udgangspunkt i det blanke papir metden Baggrund: Det blanke papirs princip

Læs mere

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL)

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Baggrundsntat Pædaggisk Analyse i dagtilbud, skle g klub 0-18 år Ballerup Kmmune December 2016 1. Indledning Med Børne- g Ungestrategien Fællesskab fr alle - Alle

Læs mere

HG Fodbold. Vi kan rumme både bredde og elite

HG Fodbold. Vi kan rumme både bredde og elite HG Fdbld Vi kan rumme både bredde g elite Seminar fr HG Fdbld d. 29/2-2008 g 1/3-2008 Søren F. Jørgensen Side 1 Indhld Del 1...3 Om baggrund g frmål...3 Om rapprtens indhld...3 Om arbejdsfrmen...3 HG på

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark Handlingsprgram 2014-17 Lej dig til muligheder - vejen til det gde bligliv 2020 Bligkntret Danmark I frbindelse med Bligkntrets strategi Lej dig til muligheder vejen til det gde bligliv 2020, er der udarbejdet

Læs mere

Projektskitse Verdensarv Vadehavet

Projektskitse Verdensarv Vadehavet Prjektskitse Verdensarv Vadehavet Baggrunden. Den danske del af Vadehavet er udpeget sm verdensarv g verdensarven bliver det fremtidige fkus fr det frpligtende samarbejde med Tyskland g Hlland m Vadehavet

Læs mere

Tema og udviklingsudvalget

Tema og udviklingsudvalget Referat Tema g udviklingsudvalget kl. 08:30 Jammerbugt Kmmune Tema g udviklingsudvalget Punkter på åbent møde: 81. Ekskursin - genptaget august 1 82. Kndemnering - 3-6 ejendmme i kmmunen - genptaget august

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

International strategi

International strategi Internatinal strategi Kmmuneqarfik Sermersq Indhld Frrd... 3 Indledning... 4 Visin... 4 Mål... 5 Knkret... 6 Venskabsbyaftaler... 6 Strategisk samarbejde... 6 Prjektbaseret samarbejde... 7 Andre muligheder

Læs mere

UDKAST - RAMMEAFTALE (version af 24. april 2014, RegH)

UDKAST - RAMMEAFTALE (version af 24. april 2014, RegH) Center fr Reginal Udvikling Kngens Vænge 2 3400 Hillerød Telefn 3866 5000 Direkte 3866 5531 UDKAST - RAMMEAFTALE (versin af 24. april 2014, RegH) mellem undertegnede, medundertegnede I det følgende benævnt

Læs mere

Strategisk agenda for it i folkeskolen April 2010

Strategisk agenda for it i folkeskolen April 2010 Strategisk agenda fr it i flkesklen April 2010

Læs mere

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden?

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden? Ansøgning Vedrørende Hvad skal vi leve af i vres lkalmråde i fremtiden? Et udviklingsprjekt mellem gymnasiale uddannelser g private g ffentlige virksmheder m bæredygtighed, cirkulær øknmi g innvatin 1.4.2014-31.12.2017

Læs mere

Kommissorium for Ekstern analyse af ARoS økonomi

Kommissorium for Ekstern analyse af ARoS økonomi Kmmissrium fr Ekstern analyse af ARS øknmi Juni 2009 Indhld Indhld... 2 1. Prjektets baggrund g prblemstilling... 3 2. Prjektets frmål, mål g resultater... 3 3. Frudsætninger, afgrænsninger g pmærksmhedsmråder...

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20 Glstrup Kmmune Center fr Dagtilbud g Skle Versin: maj 2015 Kmpetenceplan fr Glstrup Kmmunes sklevæsen 2014-20 Indhld 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Frmålet med kmpetenceudvikling... 3 3.2. Principper...

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

Stillings- og personprofil Afdelingschef for Søterritoriet

Stillings- og personprofil Afdelingschef for Søterritoriet Stillings- g persnprfil Afdelingschef fr Søterritriet Kystdirektratet Juli 2014 [1] Opdragsgiver Adresse Stilling Refererer til Ansættelsesfrhld Kystdirektratet Kystdirektratet Højbvej 1, 7620 Lemvig Telefn

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

Projektbeskrivelse. Skive Kommune

Projektbeskrivelse. Skive Kommune Prjektbeskrivelse My New Hme - Party Skive Kmmune My New Hme - Party Krt beskrivelse Inspireret af Tupperwares markedsføringsmetde vil vi iværksætte hme parties med fkus på energirenvering af enfamiliehuse.

Læs mere

Indstilling. Indstilling om organisationsændring af Borgmesterens Afdeling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om organisationsændring af Borgmesterens Afdeling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Brgmesterens Afdeling Den 31. juli 2007 Indstilling m rganisatinsændring af Brgmesterens Afdeling Århus Kmmune IT g Organisatinsafdelingen Brgmesterens Afdeling

Læs mere