Studieområde -Erhvervscase - fhh14a212 HH2a

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieområde -Erhvervscase - fhh14a212 HH2a"

Transkript

1 Studieområde -Erhvervscase - fhh14a212 HH2a Termin Maj/juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Frederikshavn Handelsskole HHX Studieområde -Erhvervscase Sascha Christensen og Birthe Bang Hold Studieområde - Erhvervscase - fhh14a212 HH2a 2012/2013 Beskrivelse Ingen Sidst opdateret Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Ny ordning se undervisningsplan 1 Lektion = 60 minutter Case 1 Introduktion til Erhvervscase, informationssøgning samt caseopgaver Hansen Flødeis og Bestseller Case 2 Tiger Case 3 DK Company Case 4 Århus Charter Case 5 REMA 1000 Oversigt over fagstof gennemgået i Afsætning niveau B og Virksomhedsøkonomi niveau A er vedhæftet. 1

2 Case 1 - Introduktion til Erhvervscase, informationssøgning samt caseopgaver Hansen Flødeis og Bestseller Forlaget Systime: Erhvervscase SO2 af Birte Ravn Østergaard, Henrik Jespersen og Jeanette Hassing Forlaget Systime: Virksomhedsøkonomi HH, Niveau A, del 1 og 2 + Forlaget Trojka: Afsætning, Niveau A - se nærmere i undervisningsbeskrivelse for fagene Case: Hansen Flødeis og artikelmateriale Bestseller Særlige fokuspunkter Udlevering af materiale: Skitse over forløbet, undervisningsplan, materiale om præsentation, informationssøgning, kritiske succesfaktorer og udfordringer 3 lektioner Faglige mål Almene mål - Anvende teori og metode fra studieområdets fag - Analysere en problemstilling ved at kombinere viden fra flere forskellige fag - Anvende fagligt relevante studiemetoder selvstændigt og produktivt - Reflektere over og vurdere forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger - Søge og behandle relevant faglig information - Strukturere og formidle fagligt stof skriftligt Hvad er Erhvervscase en uddybning af indhold og eksamensform, kort gennemgang af casemetodens faser samt analyse af virksomhed. Interne analyser: SWOT-analyse Økonomisk analyse Værdikædeanalyse Logistikanalyse M.v. Informationssøgnings-stafet og udarbejdelse af eksterne analyser: omverdensanalyse brancheanalyse økonomisk analyse M.v. Væsentlige arbejdsformer Teori om synopsis, krav til virksomhedspræsentation Kritiske succesfaktorer og udfordringer Produkter Skriftligt produkt: diverse analyser, præsentation af virksomhed, kritiske succesfaktorer og én udfordring Arbejdsformer Casearbejde Gruppearbejde Klasseundervisning 2

3 Case 2 Tiger Forlaget Systime: Erhvervscase SO2 af Birte Ravn Østergaard, Henrik Jespersen og Jeanette Hassing Forlaget Systime: Virksomhedsøkonomi HH, Niveau A, del 1 og 2 + Forlaget Trojka: Afsætning, Niveau A - se nærmere i undervisningsbeskrivelse for fagene Case: Tiger Særlige fokuspunkter 7 lektioner Faglige mål Almene mål - Anvende teori og metode fra studieområdets fag - Analysere en problemstilling ved at kombinere viden fra flere forskellige fag - Anvende fagligt relevante studiemetoder selvstændigt og produktivt - Reflektere over og vurdere forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger - Søge og behandle relevant faglig information - Anvende it på en måde der understøtter opfyldelsen af de øvrige faglige mål - Strukturere og formidle fagligt stof skriftligt Teori om konsekvens, dilemma og handlingsplaner Teori om kritiske succesfaktorer og udfordringer Fokusområder - Kildeliste - TOWS- model - Handlingsalternativer - Virksomhedsportræt - Synopsis Væsentlige arbejdsformer Produkter Skriftligt produkt: synopsis Arbejdsformer Casearbejde Gruppearbejde Klasseundervisning 3

4 Case 3 DK Company Forlaget Systime: Erhvervscase SO2 af Birte Ravn Østergaard, Henrik Jespersen og Jeanette Hassing Forlaget Systime: Virksomhedsøkonomi HH, Niveau A, del 1 og 2 + Forlaget Trojka: Afsætning, Niveau A - se nærmere i undervisningsbeskrivelse for fagene Case: DK Company Særlige fokuspunkter 14 lektioner Faglige mål Almene mål - Anvende teori og metode fra studieområdets fag - Analysere en problemstilling ved at kombinere viden fra flere forskellige fag - Anvende fagligt relevante studiemetoder selvstændigt og produktivt - Reflektere over og vurdere forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger - Søge og behandle relevant faglig information - Anvende it på en måde der understøtter opfyldelsen af de øvrige faglige mål - Strukturere og formidle fagligt stof skriftligt Udarbejdelse i grupper af en synopsis af et omfang på tre til fem sider samt analyser i bilag Væsentlige arbejdsformer Produkter Skriftligt produkt: synopsis Arbejdsformer Casearbejde Gruppearbejde Klasseundervisning 4

5 Case 4 Århus Charter Forlaget Systime: Erhvervscase SO2 af Birte Ravn Østergaard, Henrik Jespersen og Jeanette Hassing Forlaget Systime: Virksomhedsøkonomi HH, Niveau A, del 1 og 2 + Forlaget Trojka: Afsætning, Niveau A - se nærmere i undervisningsbeskrivelse for fagene Case: Århus Charter Særlige fokuspunkter 16 lektioner Faglige mål Almene mål - Anvende teori og metode fra studieområdets fag - Analysere en problemstilling ved at kombinere viden fra flere forskellige fag - Anvende fagligt relevante studiemetoder selvstændigt og produktivt - Reflektere over og vurdere forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger - Søge og behandle relevant faglig information - Anvende it på en måde der understøtter opfyldelsen af de øvrige faglige mål - Strukturere og formidle fagligt stof skriftligt og mundtligt - Udarbejdelse i grupper af en synopsis af et omfang på tre til fem sider samt analyser i bilag Parvis udarbejdelse af mundtlig præsentation af virksomheden på baggrund af synopsis Parvis fremlæggelse på baggrund af PowerPoint præsentation Grupper fungerer som opponenter ved fremlæggelsen og evaluering af den enkelte præstation Væsentlige arbejdsformer Produkter Skriftligt produkt: synopsis Mundtligt produkt: IT-støttet parvis fremlæggelser + kopi af PP-dias Arbejdsformer Casearbejde Gruppearbejde Klasseundervisning 5

6 Case 4 REMA 1000 Forlaget Systime: Erhvervscase SO2 af Birte Ravn Østergaard, Henrik Jespersen og Jeanette Hassing Forlaget Systime: Virksomhedsøkonomi HH, Niveau A, del 1 og 2 + Forlaget Trojka: Afsætning, Niveau A - se nærmere i undervisningsbeskrivelse for fagene Case: REMA 1000 Særlige fokuspunkter 20 lektioner Faglige mål Almene mål - Anvende teori og metode fra studieområdets fag - Analysere en problemstilling ved at kombinere viden fra flere forskellige fag - Anvende fagligt relevante studiemetoder selvstændigt og produktivt - Reflektere over og vurdere forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger - Søge og behandle relevant faglig information - Anvende it på en måde der understøtter opfyldelsen af de øvrige faglige mål - Strukturere og formidle fagligt stof skriftligt og mundtligt - Udarbejdelse i grupper af en synopsis af et omfang på tre til fem sider samt analyser i bilag Enkeltvis udarbejdelse af mundtlig præsentation af virksomheden på baggrund af synopsis Enkeltvis fremlæggelse på under eksamenslignende vilkår Væsentlige arbejdsformer Produkter Skriftligt produkt: synopsis Mundtligt produkt: IT-støttet enkeltvise fremlæggelser + kopi af PP-dias Arbejdsformer Casearbejde Gruppearbejde Klasseundervisning 6

7 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Frederikshavn Handelsskole Hhx Afsætning B Sascha Christensen HH2A hh14a212 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Virksomhedens interne forhold og strategi Virksomhedens eksterne forhold Virksomhedens efterspørgselsforhold Virksomhedens marketingsmix Virksomhedens internationalisering Virksomhedens informationsindsamling 7

8 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Retur til forside Titel 1 Virksomhedens interne forhold og strategi Trojel, Thomas mfl. : Afsætning B, 2005, Forlaget Trojka Kapitel 2 4 Diverse artikler 20 % af den samlede uddannelsestid Særlige fokuspunkter At anvende viden om virksomhedens interne og eksterne forhold til at diskutere virksomhedens strategiske planlægning. Kernestof: Virksomheden : Interesssegrupper, værdikæden, e handel Strategisk analyse: Ide, PLC, porteføljeanalyse, SWOT analyse Fremtidig Strategi: Mål, vækststrategier, konkurrencestrategier Væsentligste Klasseundervisning, dialog baseret undervisning. 8

9 arbejdsformer Diskussion i forhold til Tv udsendelse vedrørende strategiske muligheder. Elevpræsentationer at kernestof, diskussion ud fra artikler. Skriftlig opgaveløsning. Retur til forside 9

10 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Retur til forside Titel 2 Virksomhedens eksterne forhold Trojel, Thomas mfl.: Afsætning B, 2005, Forlaget Trojka Kapitel % af den samlede uddannelsestid Særlige fokuspunkter At anvende viden om virksomhedens omverden i forhold til at kunne analysere og diskutere virksomhedens situation og fremtidige handlefelt. Kernestof: Omverdensforhold: Nær og fjernmiljø. Konkurrenceforholdene: Konkurrencebegrebet, konkurrentanalyse, konkurrencemæssige positioner, brancheanalyse 10

11 Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, gruppearbejde, forberedelse af virksomhedsbesøg, artikellæsning og efterfølgende diskussion, skriftligt arbejde med opgaveløsning, elevernes egen præsentation af kernestof 11

12 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Retur til forside Titel 3 Virksomhedens efterspørgselsforhold Trojel, Thomas mfl.: Afsætning B, 2005, Forlaget Trojka Kapitel: 7, 8, 13, 14 DR2: Kriseknuserne, Kompan Diverse artikler 25 % af den samlede uddannelsestid Særlige fokuspunkter At kunne analysere købsadfærden på B2C og B2B samt anvende viden om gennemførelse af segmentering, valg af målgruppe og positionering Kernestof: Konsumentmarkedet: købsadfærdsteorier, købemotiver, købstyper, beslutningsproces, købsroller Producentmarkedet: købsadfærdsteorier, købemotiver, købsklasser, beslutningsproces, købscenter Segmentering og målgruppevalg: segmentering på markeds og kundeniveau, 12

13 målgruppestrategi, livsstilmodeller Positionering: positionering, positioneringskort, differentiering, USP Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, gruppearbejde, skriftligt opgaveløsning, elevoplæg, foredrag 13

14 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Retur til forside Titel 2 Virksomhedens marketingmix Trojel, Thomas mfl.: Afsætning B, 2005, Forlaget Trojka Kapitel % af den samlede uddannelsestid Særlige fokuspunkter Analysere og tage stilling til virksomhedens produktudvikling. prisfastsættelse, distribution, og kommunikation. Kernestof: Produkt: produktudvikling, produktklassificering, emballage, sortiment, serviceprodukter, branding, service Pris: prisfastsættelse, priselasticitet, prisstrategi, prisdifferentiering Distribution: distributionsstrategi, direkte/indirekte distribution, distributionskanal, kædeformer Kommunikation: promotionformer, promotionstrategi, kommunikationsplanlægning Markedsføringsplan 14

15 Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, gruppearbejde, artikellæsning og efterfølgende diskussion, skriftligt arbejde med opgaveløsning, elevernes egen præsentation af kernestof Casearbejde i grupper om udarbejdelse af markedsføringsplan for ny læskedrik, hvor den færdige plan blev fremlagt på klassen. 15

16 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Retur til forside Titel 3 Virksomhedens internationalisering Trojel, Thomas mfl.: Afsætning B, 2005, Forlaget Trojka Kapitel 5 &12 15 % af den samlede uddannelsestid Særlige fokuspunkter At anvende viden om informationsindsamling til at gennemføre analyse af markedsmuligheder Kernestof: Internationaliseringsproces: eksportmotiver og beredskab, Born global, Uppsala, globalisering af værdikæde, Markedsudvælgelse: tragtmetode, nærmarkedsmetode, tilfældighedsmetode 16

17 Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning Gruppearbejde om udarbejdelse af forskellige virksomheders eksportmotiver, beredskab samt markedsudvælgelsesmetode, hvor resultatet blev fremlagt på klassen. Mundtlig opgaveløsning 17

18 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Retur til forside Titel 3 Virksomhedens informationsindsamling Trojel, Thomas mfl. : Afsætning B, 2005, Forlaget Trojka Kapitel % af den samlede uddannelsestid Særlige fokuspunkter At anvende viden om informationsindsamling til at gennemføre analyse af markedsmuligheder Kernestof: Typer af markedsanalyser Markedsanalyseprocessen Udvælgelse af respondenter Datakilder og bearbejdning Spørgeskemaet Kildekritik og repræsentativitet 18

19 Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning Gruppearbejde om udarbejdelse af spørgeskema, indsamling af data, bearbejdning af data og fremlæggelse af resultater på klassen Skriftlig opgaveløsning 19

20 Virksomhedsøkonomi niveau A fhh14a212 Bøger som er anvendt: Virksomhedsøkonomi niveau A1 forlaget SYSTIME Virksomhedsøkonomi niveau A2 forlaget SYSTIME Følgende kapitler er ikke gennemgået (gennemgås 3. år) Kapitel 20 Strategisk intention Kapitel 21 Strategiske plan Kapitel 22 Eksempel på strategiplan Kapitel 32 Styring af kapacitet og andre knappe resurser Kapitel 33 Investering Kapitel 34 Planlægning og budgettering Kapitel 35 Budgetudarbejdelse Kapitel 36 Budgetkontrol Lærer: Birthe Bang 20