Data Matrix Forex og Nomeco ytning! indsamler salgstal efter fl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Data Matrix Forex og Nomeco ytning! indsamler salgstal efter fl"

Transkript

1 1 NOVEMBER 2009 Nomeco Nr. 6 Nyt BASAR med boder! Sådan blev VMI-netværksmøder afholdt! 3gode sællerter fra årets julekatalog Har du fået øje på dem? Data Matrix - Nyt europæisk projekt skal forhindre forfalskninger Tema: Apoteksflytninger Kunderne flyttede med og salget gik i vejret! Forex og Nomeco indsamler salgstal efter flytning!

2 2 3 TEMA: Apoteksfl ytninger / Herning Løve Apotek Vi tæller ned til juleaften Nu sætter juletravlheden snart ind. December er traditionelt en af de mest hektiske måneder på landets apoteker, og i år skulle ikke gerne være nogen undtagelse. Og når nu kunderne står i kø for at købe lægemidler, ville det være dejligt, hvis de også blev fristet af de mange mærkevarer, apoteket har på hylderne. Salget af mærkevarer handler i høj grad om at have et indbydende og tilpas stort selvvalgsområde, hvor sortimentet er nøje udvalgt og eksponeret på den bedst mulige måde. har også et datterselskab, Forex, der lever af at rådgive apoteker om fl ytning og ombygning af apoteker. Forex kan desuden levere den konkrete vare i form af enterprisen på hele ny- eller ombygningen samt leverance af inventar. Denne gang har vi fået lov til at bruge Herning Løve Apotek som case, og det er noget af en succeshistorie. Dermed starter en lille serie, og i næste nummer af NomecoNyt kommer endnu et fl ytte-eksempel. Herning Løve Apotek: Det kunne betale sig at investere i et nyt apotek Vi ved erfaringsmæssigt, at det er noget, der stimulerer købelysten. Men vi begynder også at få mere databaseret viden om, hvad der skal til for at skabe et godt salg. I Nomeco har vi specialister ansat til at rådgive apotekerne om space management og den bedst mulige indretning af såvel selvvalg som bagskranke på apoteket. Vi 9 God læselyst og god jul, når I når så langt. Peter Lørup Direktør for ApoteksDivisionen Vi har fået et bedre apotek, end vi havde i de gamle lokaler. Kunderummet er større og mere indbydende, der er kortere ventetider, og vi har fået et større vareudvalg. Nok så vigtigt er det, at beliggenheden er bedre. Vi bor nu ved siden af Føtex, der er byens største supermarked Det kunne betale sig at investere i et nyt apotek...3 Fakta: Flytning og ombygninger skal måles...5 Individuel mærkning forebygger forfalskninger...6 En filial mindre...8 VMI-netværksmøder - nu med basar...9 Makeover til 10 Et stik sikrer leverancen sællerter fra årets julekatalog Apotekerne støtter brysterne Udgiver: Nomeco A/S, Borgmester Christiansens Gade 40, 1790 København V, Telefon Ansv. redaktør: Peter Lørup, Direktør for ApoteksDivisionen Redaktør og skribent: Merete Wagner Hoffmann, Kommunikationschef, Grafi sk design: Christa Job, Oplag: 2000 stk. Udkommer: Hver anden måned - næste gang medio januar 2010 Tryk: Kandrups Bogtrykkeri A/S Kort nyt TEMA Når apoteket holder fl yttedag, kan der gå lidt tid, før kunderne opdager det og fl ytter med. Men ikke for Herning Løve Apotek. Her er det nye apotek en god forretning, og Løven har ikke mistet kunder på fl ytningen tværtimod. Foto: Birgitte Rødkær For 2 år siden holdt Herning Løve Apotek flyttedag, da det flyttede 250 m længere ned ad gågaden. Det er jo ikke langt målt i afstand. Men mentalt kan det for kunderne vise sig at være en om end meget lang strækning at forcere i hvert fald i byer med flere apoteker. Tommelfingerreglen er derfor, at et apotek ofte mister kunder den første periode efter en flytning. Men sådan gik det ikke i Herning, viser en analyse af salgstallene. Ingen receptkunder mistet På den korte bane mistede apoteket ikke sine stamkunder, der kommer for at hente receptmedicin. Antallet af ekspederede recepter var nogenlunde det samme, som før apoteket slog dørene op på den nye adresse. Det samme gjaldt salget af håndkøbsmedicin. Apoteker Henrik Krog Jensen Ifølge apoteker Henrik Krog Jensen skyldes dette en nøje udarbejdet markedsføringsplan: Flere måneder før flytningen gik vi i gang med at fortælle kunderne, hvad der skulle ske. Vi brugte postkort som posefyld, havde konkurrencer, udgav et blad, brugte vores hjemmeside og fik pressen til at skrive om det. Så langt de fleste kunder vidste godt, at vi flyttede. Henrik Krog Jensen peger i den forbindelse på, at man skal være indstillet på at bruge penge på at informere og på at få professionel hjælp til det. Apoteket sørgede i øvrigt også for daglige kampagner og aktiviteter de første uger i det nye apotek og tiltrak på den måde mange kunder. Receptsalget steg Efter et halvt år med nogenlunde konstant receptsalg skete der pludselig noget: Salget gik de fortsættes

3 4 5 TEMA: Apoteksfl ytninger / Herning Løve Apotek Pakninger - antal stk. Stor stigning i mærkevaresalg På Herning Løve Apotek steg salget af mærkevarer med op til 25 pct. straks efter fl ytningen til nye lokaler. Grafen viser inden for områderne hudpleje, kosttilskud og naturlægemidler samt tandpleje og mundhygiejne, hvordan salget er steget de første 6 måneder efter fl ytningen målt i forhold til samme perioder året før efterfølgende måneder markant frem og lagde sig på et niveau, der i de enkelte måneder er mellem 4 og 10 pct. højere end landsgennemsnittet. Tre måneder efter er det håndkøbsmedicinens tur til at stige. Her er de månedlige stigninger på mellem 4 og13 pct. målt i forhold til landsgennemsnittet. Det skete på trods af, at receptkunder er ret loyale, og at der skal meget til at flytte dem væk fra deres apotek. Jeg tilskriver det øgede receptsalg, at vi har fået et bedre apotek, end vi havde i de gamle lokaler. Kunderummet er større og mere indbydende, der er kortere ventetider, og vi har fået et større vareudvalg. Nok så vigtigt er det, at beliggenheden er bedre. Vi bor nu ved siden af Føtex, der er byens største supermarked. Der kommer kunderne i forvejen, det er let at finde, og der er P-plads bagved. Her skelner apotekeren mellem behovene hos ældre og yngre kunder: De yngre har travlt og går meget op i korte ventetider. Og vi holder vores 0 Herning Løve Apotek - udvikling i de væsentligste mærkevarekategorier: Hudpleje FØR Hudpleje EFTER Måneder efter fl ytning Kosttilskud og naturprodukter FØR Kosttilskud og naturprodukter EFTER servicemål, selvom vi har fået mere travlt. De ældre lægger mere vægt på, at de kender personalet. 25 pct. stigning i mærkevaresalg Mængden af solgte mærkevarer fra det nye, store selvvalgsareal steg til gengæld fra dag ét. Her er sortimentet trimmet i forhold til kædeaftalerne, og varerne er eksponeret bedre. Desuden er der skabt en god og varieret lyssætning, der laves salgsopfølgning på varer, der ikke sælger nok, og personalet har mulighed for let at kunne færdes blandt kunderne. Hvis man alene ser på det øgede salg af frihandelsvarer og antager, at det holder sig på et stabilt niveau, så er udgifter til inventaret i kunderummet inkl. skranker og bagskranker tjent hjem på under 3 år. Det er alt sammen noget, der stimulerer købelysten i visse måneder så meget, at stigningen er helt oppe på 25 pct. Tandpleje og mundhygiejne FØR Tandpleje og mundhygiejne EFTER Datagrundlaget for undersøgelsen har været omsætningsstatistikker et år før fl ytningen til 16 måneder efter fl ytningen - umiddelbart før Herning Løve fi k Kibæk ind under sig. Umiddelbart er det svært at måle på, om det øgede salg skyldes flere strøgkunder, der lige går en tur på apoteket efter at have handlet i Føtex, eller om det skyldes mersalg over for recept- og håndkøbskunder. Min mavefornemmelse siger mig, at en stor del af stigningen kommer fra strøgkunder. Men der er selvfølgelig også flere impulskøb fra de kunder, der skal købe lægemidler, siger Henrik Krog Jensen. Bedre medarbejdertrivsel Han tilføjer, at en af de helt store gevinster er, at medarbejderne har fået det meget bedre. De er meget glade for at være her, og de er stolte over vores flotte apotek. Der er også tilfredshed med arbejdsgangene, som betyder, at vi kan håndtere kundeflowet. Og det er stort. Hver dag har vi mellem 650 og 900 kunder på apoteket. Stolthed og arbejdsglæde giver mere engagerede medarbejdere, der også er villige til at gøre lidt mere for salget. Det hænger alt sammen tæt sammen, slutter apotekeren, som ikke lægger skjul på, at også han er rigtigt glad for sit nye apotek. Fakta: Hvad nytter det egentlig at bygge apoteket om eller flytte det? Kan man måle det på salget inden for de forskellige varekategorier? Ja, lyder svaret fra direktør Claus Hammer, Forex, og teamleder Peter Søndergaard, Nomecos Detailudvikling. De satte sig for i samarbejde at undersøge, hvordan salget så ud før og efter flytningen af Herning Løve Apotek. Forex har rådgivet i forbindelse med lejekontrakt og flytning og har endvidere stået for selve ombygningen og leveret indretningskonceptet. Nomeco har haft fokus på selvvalget med space management og den rigtige placering af kædevarerne i butikken. Således er hele selvvalgsområdet bygget op efter Nomecos planogrammer, forklarer Peter Søndergaard. Undersøgelsen skal gøre os klogere og skaffe os dokumentation, så vi fremadrettet kan blive bedre og mere sikre i vores rådgivning omkring apoteksflytninger - herunder ombygninger, siger Claus Hammer. En del af Forex forretning er baseret på rådgivning af apotekeren i selve domicileringsfasen samt valg af placering for apoteket. Der er rigtig mange ting, som skal gå op i en højere enhed for at skabe en vellykket apoteksflytning, og hvis apotekets nye placering er rigtig, lejekontrakten med tilhørende vilkår er fornuftig, og der er en god markedsføringsplan så er man allerede nået langt! Som jeg ser det, er selve leveringen af inventaret en lille del af projektet. Jeg syntes endvidere, det er utrolig interessant, at tilbagebetalingstiden på investeringerne er så kort, som beregningerne viser, siger Claus Hammer. Flytning og ombygninger skal måles Han påpeger endvidere, at man i detailhandlen ofte bruger sådanne undersøgelser, men at det er noget ret nyt, at man i apotekssektoren nu også er begyndt at granske salgstallene og bruge dem i indsamlingen af viden. nået langt! Forex og Nomeco har også fokus på andre apoteker, hvor de har været involveret i ombygning, inventar og space management. Vi bygger langsomt vores Foto: Keld Pedersen viden op, og det skal ske over en længere periode. Vi eksperimenterer også med at flytte produkter rundt i et selvvalg og se, hvordan det påvirker salget. Alt dette skal i sidste ende gøre vores rådgivning mere faktabaseret og derved endnu bedre for det enkelte apotek, siger Peter Søndergaard. Der er rigtig mange ting, som skal gå op i en højere enhed for at skabe en vellykket apoteksfl ytning, og hvis apotekets nye placering er rigtig, lejekontrakten med tilhørende vilkår er fornuftig, og der er en god markedsføringsplan så er man allerede Direktør Claus Hammer fra Forex og teamleder Peter Søndergaard, Nomecos Detailudvikling, har været involveret i fl ytning og ombygning af Herning Løve Apotek og har efterfølgende undersøgt, hvordan fl ytningen kan ses på bundlinjen. I næste nummer fortsætter serien om apoteksfl ytninger

4 6 7 Et serienummer identifi cerer den enkelte pakning, så hver enkelt pakke bliver unik Individuel mærkning forebygger forfalskninger Starten er gået for et fælles europæisk mærkningssystem, der identifi cerer medicin helt ned på pakningsniveau. Forsøg kører lige nu i Sverige. Data matrix kode Producenten forsyner alle lægemidler med en kode af mærket Data Matrix, der identifi cerer lægemidlet på pakningsniveau. Dette meldes ind til en central, europæisk database. Når Database apoteket udleverer lægemidlet, skannes koden. Databasen giver straks besked, hvis lægemidlet har været solgt før og derfor kan være forfalsket, hvis pakningen er udløbet, eller den er trukket tilbage. Producent Grossist Apotek Patient Svensk forsøg med 25 apoteker European Federation of Pharmaceutial Industries and Associations (Efpia), der varetager originalproducenternes interesser i Europa, har valgt Sverige som forsøgsland. Fra medio september og 4 måneder frem er 25 udvalgte produkter fra 14 forskellige producenter mærket med en Data Matrix. Det er ekstraordinært Tamro og den anden grossist i Sverige, der står for mærkningen. De mere end pakninger, som indgår i forsøget, sælges via 25 apoteker i Stockholmsområdet. Nomeco er en del af Tamro-koncernen og følger nøje med i forsøget. Nomeco er desuden repræsenteret i organisationen GS1 Danmark, der arbejder med globale standarder. Her arbejder Nomeco sammen med sygehuse, industri, apoteker og den øvrige del af sundhedsvæsenet på at fi nde den bedste mærkningsløsning for Danmark. Bl.a. foreslår GS1 Danmark, at lægemidlerne også forsynes med stregkode på primærpakningen, hvilket vil give sygehusene store fordele i form af bedsite-identifi kation. En mærkning, der giver al humanmedicin en unik identifikation på pakningsniveau. Det bliver et vigtigt middel mod forfalsket medicin og et løft for patientsikkerheden over hele Europa. Sådan lyder forventningerne til et helt nyt projekt, der lige nu kører som pilotforsøg i Sverige. Falder det heldigt ud, vil vi nok inden for en tidshorisont på 5 år se den nye generation af stregkoder af typen Data Matrix være indført ved lov over det meste af Europa. Hver pakning bliver unik Data Matrix kender vi i dag fra bl.a. veterinærmedicin, og den kan indeholde flere oplysninger end de mere almindeligt brugte lineære stregkoder. I dette projekt indeholder den ikke bare produktkode, batchnummer og udløbsdato. Den indeholder også et serienummer, der kan identificere den enkelte pakning, så hver enkelt pakke bliver unik. Hvis projektet kommer til at flyve, skal producenterne forsyne hver enkelt pakning med en Data Matrix-kode og lægge oplysningerne ind i en fælles europæisk database. Når apoteket udleverer pakken, skannes koden, og dette registreres igen i databasen. Hvis pakningen er trukket tilbage eller er udløbet, kommer der en advarsel frem. Databasen giver også besked, hvis pakken er udleveret før og dermed kan være forfalsket. Påtryk af Data Matrix på alle pakninger vil både være en forsikring for producenterne, for grossisterne, for apotekerne og for kunderne, siger Supply Chain Manager Thomas Malmström fra Tamro Sverige. Tamro er med i det svenske forsøg sammen med 25 apoteker fra Apoteket AB. Indtil videre er apotekserfaringerne gode. Ifølge direktør Stefan Carlsson, Apoteket AB, er systemet let at bruge, og den ekstra kontrol giver stort set ingen forsinkelse på apoteket. Spores over hele Europa Baggrunden for forsøget er EU-kommissionens forslag om at indføre en mærkningsordning, der kan beskytte EUborgerne mod at få forfalsket medicin ind i den officielle forsyningskæde. Og meget tyder altså på, at den nye type stregkode er en både billig, effektiv og brugbar løsning på tværs af landegrænserne. Tyrkiet er et syvmileskridt foran alle andre lande med denne teknologi. Her er mærkningen allerede en del af lovgivningen. Det er planen, at resten af Europa Tyrkiet er et syvmileskridt foran alle andre lande med denne teknologi. Her er mærkningen allerede en del af lovgivningen. Det er planen, at resten af Europa skal følge efter, og at man vælger den samme, fælles mærkningsstandard. Dermed bliver lægemidler sporbare over hele Europa helt ned på pakningsniveau. RFID-tag er en dyr løsning Det vil muligvis komme bag på nogen, der havde regnet med, at den såkaldte RFID-tag ville blive valgt som det fælles mærke på pakningsniveau. RFID er en forkortelse for Radio Frequency IDentification, som er en teknologi, der anvender radiobølger til at identificere objekter. Fordelen ved RFID frem for stregkoder er bl.a., at taggen, hvori den lille RFID-chip ligger, kan aflæses på afstand. Derfor vil det være meget nemmere at eksempelvis opgøre et varelager, overvåge et område eller aflæse en indkøbskurv, hvor varerne er påført en tag. skal følge efter, og at man vælger den samme, fælles mærkningsstandard. Dermed bliver lægemidler sporbare over hele Europa helt ned på pakningsniveau. Vi er dog ifølge Thomas Malmström et pænt stykke ude i fremtiden, før dette bliver til virkelighed på landets apoteker og sygehuse. Omkostningerne er for høje ved RFID sammenlignet med Data Matrix, som er en forholdsvis billig teknologi, siger han. Det koster således under 1 øre at sætte en Data Matrix på en pakning, mens en RFID-tag løber op i ca. 75 øre. Rejser en række spørgsmål Desuden kræver RFID ret dyrt udstyr hele vejen igennem forsyningskæden, og der er en del problemer med at aflæse taggen, når den er i forbindelse med væske eller metal. Udstyret, der skal aflæse den nye type stregkoder, er til gengæld ikke så kompliceret og dyrt. Men der vil være udgifter til at håndtere systemet og opbygge databasen. Hvem, der skal betale den regning, er endnu ikke meldt ud men et godt gæt er, at det skal lægemiddelindustrien. Ud over økonomi rejser der sig en række spørgsmål af etisk og konkurrencemæssig karakter for eksempel om patienterne er garanteret anonymitet, og hvordan parallelimport kan fungere med denne registrering helt ned på pakningsniveau. Dette og mange andre spørgsmål må formodes at komme på dagsordenen, hvis pilotprojektet i Sverige bliver en succes.

5 8 9 Kort nyt En filial mindre VMI-netværksmøder - nu med basar En basar er et sted, hvor man mødes for at handle og snakke og hvor man altid kommer hjem med noget, man slet ikke vidste, at man havde brug for. Nomeco har besluttet at skære fi lialnettet til og lukke fi lialen i Kolding. Det vil give Nomeco en mere effektiv og rationel drift, og det vil ske uden serviceændringer for kunderne. Direktør for ApoteksDivisionen, Peter Lørup, fortæller her om baggrunden for beslutningen. Vi har de seneste 6-8 år sagt til hinanden, at vi ikke længere kan være i filial Koldings lokaler. I den periode har vi oplevet en årlig tilgang på mellem 100 og 200 nye varenumre. Det kræver plads på lagrene og har gjort indhug i de få ledige hylder og reoler, der har været i Kolding. Behovet for flere og bedre kølefaciliteter gjorde et andet indhug. Dette sammen med et stigende behov for at investere i plukkeudstyr og andet materiel gjorde til sidst udslaget. Samtidig har vi ledig kapacitet i vores velfungerende filialer i Odense og Århus, og det er oplagt at udnytte dem bedre. Det er alfa og omega, at vores kunder fortsat betjenes optimalt. Salgsmæssigt vil alle Koldings kunder i fremtiden være tilknyttet filialen i Odense. Her opruster vi i kundeservice, og vi har ansat en salgschef, der med base i det sønderjyske område skal tage sig af apotekerne. På den måde kan vi i dagligdagen stadig bevare den lokale forankring. Foto: Niels Jensen Selvom vores varebiler skal køre lidt længere, er vi stadig tæt på også i tilfælde af, at der er behov for en hasteleverance. Det er vores helt klare mål, at lukningen af en filial ikke vil kunne mærkes på den daglige service. Selve overflytningen til en ny filial er ved at blive aftalt individuelt med de enkelte apoteker. Det sker ikke på én gang, men lidt efter lidt, da filialen i Kolding først lukker fra 1. marts Vi har lagt os i selen for hurtigt at informere de berørte apoteker om vores beslutning, og de har taget det pænt og vist stor forståelse. Ligesom os synes de selvfølgelig, at det er vemodigt, da Nomecos filial i Kolding er velfungerende og veldrevet med dygtige og ansvarsfulde medarbejdere. Heldigvis har rigtigt mange af medarbejderne sagt ja til at flytte med til filialerne i Odense eller Århus. På den måde kan vi fastholde den store viden og kompetence, så apotekerne fortsat kan være sikre på at få en god service fra Nomeco. Derfor har VMI-netværksmøderne fået deres helt egen basar, hvor deltagerne går rundt og udveksler erfaringer og ideer med hinanden. VMI s basar har fi re boder, hvor man kan vælge at snakke om grøn virksomhed, servicegrad, fremtidens VMI og netløsninger. VMI s netværksmøder holdes rundt om i Nomecos fi lialer i perioden fra 27. oktober til 23. november. I alt holdes syv møder, og tilslutningen fra de 171 VMI-apoteker er som altid god. I år er der for første gang VBO-apoteker med, idet Nomecos nye service VBO-Ekstra er løbet i gang med de første kunder. Basaren er det sted på VMI s netværksmøder, hvor gode ideer handles. Billederne er fra mødet i Odense den 28. oktober, hvor der er god gang i snakken om de fi re udvalgte basar-emner. Foto: Geir Haukursson

6 Makeover til Nomecos hjemmeside har fået en tiltrængt ansigtsløftning. Men målet er ikke bare, at den skal være mere indbydende at se på. Målet er også, at det skal være lettere at fi nde frem til kunderummet med de mange serviceløsninger. Derfor er det nu muligt at logge på direkte fra forsiden. Man skal altså ikke længere gennem en mellemside for at kunne indtaste brugernavn og password. Den nye version af hjemmesiden havde lidt startvanskeligheder, da det de første dage tog lidt for lang tid at oploade login-feltet til kunderummet. Problemet er blevet fundet og rettet, så nu skulle hastigheden holde sig inden for det acceptable. Nomeco har også fået henvendelser om, at passwordet ikke kan huskes, selvom man trykker gem. Har du det problem, kan du fi nde en beskrivelse af løsningen ved at aktivere klik her for hjælp. H1N1 Et stik sikrer leverancen Julen 2009 Kærlig mad Julen er hjerternes fest. Med denne skønne pande kan du lave spejlæg eller pandekager som en kærlig hilsen til dem, du holder af! Sjov, anderledes og anvendelig! Støvsugergrisen hitter En lille lyserød gris, der snøfter rundt og suger krummer, støv og snulder op fra bordet. Det er en af storsællerterne fra Nomecos julekatalog, hvor salget går strygende. Har vi mon årets mandelgave hér? Varenummer ,00 kr. Kort nyt Nomecos julekatalog har nu været på gaden i 5 uger. Vi har været glade for alle de positive kommentarer, I har givet både på udvalget af varer og det nye layout. Der er stadig masser af varer på hylderne, og hvis du ikke har fået øje på disse tre sællerter, så se nærmere her på siden. Skål og godt nytår! Det varer ikke længe, før nytåret banker på døren, og vi kan skrive Og når man har sagt nytårsaften, har man sagt champagne. Nomeco har en rigtig god nytårschampagne i sit sortiment, som kan anbefales. Crépaux- Courtois, Champagne Brut, er en tør champagne med stor og elegant fylde. Den er lavet på Chardonnaydruen og kommer fra fi re af de mest berømte byer i distriktet Champagne. Alle markerne er Grand Cruklassifi cerede. Crépaux-Courtois, Champagne Grand Cru Varenummer Vejl. pris 239 kr. 139,95 kr. Varenummer Medicinen skal ud også selv om der skulle udbryde infl uenzaepidemi. Derfor bliver nøglemedarbejdere i Nomeco tilbudt vaccine mod infl uenza A H1N1 (også kaldet svineinfl uenza). Nomeco er med i den samme del af vaccinationsprogrammet, som apotekerne er. Her har Sundhedsministeriet sat vacciner af til personer i kritiske samfundsfunktioner. Ministeriet mener således, det er vitalt for samfundet, at der bliver bragt medicin ud til apoteker og sygehuse. Nomeco har fået tildelt vacciner til omkring 270 personer, og vaccinationerne går i gang samtidig med, at apotekspersonalet vaccineres. Det er primært chauffører og lagerekspedienter, der er direkte involveret i driften i Nomeco, som tilbydes vaccinen. Vejl. pris 99,00 55,00 kr. En virkelig fremragende champagne!

7 12 Apotekerne støtter brysterne Igen i år er landets apoteker gået aktivt ind i kampen mod brystkræft ved at sælge støttearmbåndene som et led i kampagnen Støt Brysterne. Nomeco støtter også op om den gode sag ved gratis at distribuere armbåndene. I alt har Nomeco leveret display a 30 stk. armbånd til apotekerne, og der er stadig gang i salget. Når alle er solgt, svarer det til et salg på stk. Pengene går til forebyggelse af samt forskning i brystkræft og hjælp til brystkræftramte. Vi skulle hilse fra Kræftens Bekæmpelse og sige tusind tak for hjælpen - der er virkelig brug for den!