Data Matrix Forex og Nomeco ytning! indsamler salgstal efter fl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Data Matrix Forex og Nomeco ytning! indsamler salgstal efter fl"

Transkript

1 1 NOVEMBER 2009 Nomeco Nr. 6 Nyt BASAR med boder! Sådan blev VMI-netværksmøder afholdt! 3gode sællerter fra årets julekatalog Har du fået øje på dem? Data Matrix - Nyt europæisk projekt skal forhindre forfalskninger Tema: Apoteksflytninger Kunderne flyttede med og salget gik i vejret! Forex og Nomeco indsamler salgstal efter flytning!

2 2 3 TEMA: Apoteksfl ytninger / Herning Løve Apotek Vi tæller ned til juleaften Nu sætter juletravlheden snart ind. December er traditionelt en af de mest hektiske måneder på landets apoteker, og i år skulle ikke gerne være nogen undtagelse. Og når nu kunderne står i kø for at købe lægemidler, ville det være dejligt, hvis de også blev fristet af de mange mærkevarer, apoteket har på hylderne. Salget af mærkevarer handler i høj grad om at have et indbydende og tilpas stort selvvalgsområde, hvor sortimentet er nøje udvalgt og eksponeret på den bedst mulige måde. har også et datterselskab, Forex, der lever af at rådgive apoteker om fl ytning og ombygning af apoteker. Forex kan desuden levere den konkrete vare i form af enterprisen på hele ny- eller ombygningen samt leverance af inventar. Denne gang har vi fået lov til at bruge Herning Løve Apotek som case, og det er noget af en succeshistorie. Dermed starter en lille serie, og i næste nummer af NomecoNyt kommer endnu et fl ytte-eksempel. Herning Løve Apotek: Det kunne betale sig at investere i et nyt apotek Vi ved erfaringsmæssigt, at det er noget, der stimulerer købelysten. Men vi begynder også at få mere databaseret viden om, hvad der skal til for at skabe et godt salg. I Nomeco har vi specialister ansat til at rådgive apotekerne om space management og den bedst mulige indretning af såvel selvvalg som bagskranke på apoteket. Vi 9 God læselyst og god jul, når I når så langt. Peter Lørup Direktør for ApoteksDivisionen Vi har fået et bedre apotek, end vi havde i de gamle lokaler. Kunderummet er større og mere indbydende, der er kortere ventetider, og vi har fået et større vareudvalg. Nok så vigtigt er det, at beliggenheden er bedre. Vi bor nu ved siden af Føtex, der er byens største supermarked Det kunne betale sig at investere i et nyt apotek...3 Fakta: Flytning og ombygninger skal måles...5 Individuel mærkning forebygger forfalskninger...6 En filial mindre...8 VMI-netværksmøder - nu med basar...9 Makeover til 10 Et stik sikrer leverancen sællerter fra årets julekatalog Apotekerne støtter brysterne Udgiver: Nomeco A/S, Borgmester Christiansens Gade 40, 1790 København V, Telefon Ansv. redaktør: Peter Lørup, Direktør for ApoteksDivisionen Redaktør og skribent: Merete Wagner Hoffmann, Kommunikationschef, Grafi sk design: Christa Job, Oplag: 2000 stk. Udkommer: Hver anden måned - næste gang medio januar 2010 Tryk: Kandrups Bogtrykkeri A/S Kort nyt TEMA Når apoteket holder fl yttedag, kan der gå lidt tid, før kunderne opdager det og fl ytter med. Men ikke for Herning Løve Apotek. Her er det nye apotek en god forretning, og Løven har ikke mistet kunder på fl ytningen tværtimod. Foto: Birgitte Rødkær For 2 år siden holdt Herning Løve Apotek flyttedag, da det flyttede 250 m længere ned ad gågaden. Det er jo ikke langt målt i afstand. Men mentalt kan det for kunderne vise sig at være en om end meget lang strækning at forcere i hvert fald i byer med flere apoteker. Tommelfingerreglen er derfor, at et apotek ofte mister kunder den første periode efter en flytning. Men sådan gik det ikke i Herning, viser en analyse af salgstallene. Ingen receptkunder mistet På den korte bane mistede apoteket ikke sine stamkunder, der kommer for at hente receptmedicin. Antallet af ekspederede recepter var nogenlunde det samme, som før apoteket slog dørene op på den nye adresse. Det samme gjaldt salget af håndkøbsmedicin. Apoteker Henrik Krog Jensen Ifølge apoteker Henrik Krog Jensen skyldes dette en nøje udarbejdet markedsføringsplan: Flere måneder før flytningen gik vi i gang med at fortælle kunderne, hvad der skulle ske. Vi brugte postkort som posefyld, havde konkurrencer, udgav et blad, brugte vores hjemmeside og fik pressen til at skrive om det. Så langt de fleste kunder vidste godt, at vi flyttede. Henrik Krog Jensen peger i den forbindelse på, at man skal være indstillet på at bruge penge på at informere og på at få professionel hjælp til det. Apoteket sørgede i øvrigt også for daglige kampagner og aktiviteter de første uger i det nye apotek og tiltrak på den måde mange kunder. Receptsalget steg Efter et halvt år med nogenlunde konstant receptsalg skete der pludselig noget: Salget gik de fortsættes

3 4 5 TEMA: Apoteksfl ytninger / Herning Løve Apotek Pakninger - antal stk. Stor stigning i mærkevaresalg På Herning Løve Apotek steg salget af mærkevarer med op til 25 pct. straks efter fl ytningen til nye lokaler. Grafen viser inden for områderne hudpleje, kosttilskud og naturlægemidler samt tandpleje og mundhygiejne, hvordan salget er steget de første 6 måneder efter fl ytningen målt i forhold til samme perioder året før efterfølgende måneder markant frem og lagde sig på et niveau, der i de enkelte måneder er mellem 4 og 10 pct. højere end landsgennemsnittet. Tre måneder efter er det håndkøbsmedicinens tur til at stige. Her er de månedlige stigninger på mellem 4 og13 pct. målt i forhold til landsgennemsnittet. Det skete på trods af, at receptkunder er ret loyale, og at der skal meget til at flytte dem væk fra deres apotek. Jeg tilskriver det øgede receptsalg, at vi har fået et bedre apotek, end vi havde i de gamle lokaler. Kunderummet er større og mere indbydende, der er kortere ventetider, og vi har fået et større vareudvalg. Nok så vigtigt er det, at beliggenheden er bedre. Vi bor nu ved siden af Føtex, der er byens største supermarked. Der kommer kunderne i forvejen, det er let at finde, og der er P-plads bagved. Her skelner apotekeren mellem behovene hos ældre og yngre kunder: De yngre har travlt og går meget op i korte ventetider. Og vi holder vores 0 Herning Løve Apotek - udvikling i de væsentligste mærkevarekategorier: Hudpleje FØR Hudpleje EFTER Måneder efter fl ytning Kosttilskud og naturprodukter FØR Kosttilskud og naturprodukter EFTER servicemål, selvom vi har fået mere travlt. De ældre lægger mere vægt på, at de kender personalet. 25 pct. stigning i mærkevaresalg Mængden af solgte mærkevarer fra det nye, store selvvalgsareal steg til gengæld fra dag ét. Her er sortimentet trimmet i forhold til kædeaftalerne, og varerne er eksponeret bedre. Desuden er der skabt en god og varieret lyssætning, der laves salgsopfølgning på varer, der ikke sælger nok, og personalet har mulighed for let at kunne færdes blandt kunderne. Hvis man alene ser på det øgede salg af frihandelsvarer og antager, at det holder sig på et stabilt niveau, så er udgifter til inventaret i kunderummet inkl. skranker og bagskranker tjent hjem på under 3 år. Det er alt sammen noget, der stimulerer købelysten i visse måneder så meget, at stigningen er helt oppe på 25 pct. Tandpleje og mundhygiejne FØR Tandpleje og mundhygiejne EFTER Datagrundlaget for undersøgelsen har været omsætningsstatistikker et år før fl ytningen til 16 måneder efter fl ytningen - umiddelbart før Herning Løve fi k Kibæk ind under sig. Umiddelbart er det svært at måle på, om det øgede salg skyldes flere strøgkunder, der lige går en tur på apoteket efter at have handlet i Føtex, eller om det skyldes mersalg over for recept- og håndkøbskunder. Min mavefornemmelse siger mig, at en stor del af stigningen kommer fra strøgkunder. Men der er selvfølgelig også flere impulskøb fra de kunder, der skal købe lægemidler, siger Henrik Krog Jensen. Bedre medarbejdertrivsel Han tilføjer, at en af de helt store gevinster er, at medarbejderne har fået det meget bedre. De er meget glade for at være her, og de er stolte over vores flotte apotek. Der er også tilfredshed med arbejdsgangene, som betyder, at vi kan håndtere kundeflowet. Og det er stort. Hver dag har vi mellem 650 og 900 kunder på apoteket. Stolthed og arbejdsglæde giver mere engagerede medarbejdere, der også er villige til at gøre lidt mere for salget. Det hænger alt sammen tæt sammen, slutter apotekeren, som ikke lægger skjul på, at også han er rigtigt glad for sit nye apotek. Fakta: Hvad nytter det egentlig at bygge apoteket om eller flytte det? Kan man måle det på salget inden for de forskellige varekategorier? Ja, lyder svaret fra direktør Claus Hammer, Forex, og teamleder Peter Søndergaard, Nomecos Detailudvikling. De satte sig for i samarbejde at undersøge, hvordan salget så ud før og efter flytningen af Herning Løve Apotek. Forex har rådgivet i forbindelse med lejekontrakt og flytning og har endvidere stået for selve ombygningen og leveret indretningskonceptet. Nomeco har haft fokus på selvvalget med space management og den rigtige placering af kædevarerne i butikken. Således er hele selvvalgsområdet bygget op efter Nomecos planogrammer, forklarer Peter Søndergaard. Undersøgelsen skal gøre os klogere og skaffe os dokumentation, så vi fremadrettet kan blive bedre og mere sikre i vores rådgivning omkring apoteksflytninger - herunder ombygninger, siger Claus Hammer. En del af Forex forretning er baseret på rådgivning af apotekeren i selve domicileringsfasen samt valg af placering for apoteket. Der er rigtig mange ting, som skal gå op i en højere enhed for at skabe en vellykket apoteksflytning, og hvis apotekets nye placering er rigtig, lejekontrakten med tilhørende vilkår er fornuftig, og der er en god markedsføringsplan så er man allerede nået langt! Som jeg ser det, er selve leveringen af inventaret en lille del af projektet. Jeg syntes endvidere, det er utrolig interessant, at tilbagebetalingstiden på investeringerne er så kort, som beregningerne viser, siger Claus Hammer. Flytning og ombygninger skal måles Han påpeger endvidere, at man i detailhandlen ofte bruger sådanne undersøgelser, men at det er noget ret nyt, at man i apotekssektoren nu også er begyndt at granske salgstallene og bruge dem i indsamlingen af viden. nået langt! Forex og Nomeco har også fokus på andre apoteker, hvor de har været involveret i ombygning, inventar og space management. Vi bygger langsomt vores Foto: Keld Pedersen viden op, og det skal ske over en længere periode. Vi eksperimenterer også med at flytte produkter rundt i et selvvalg og se, hvordan det påvirker salget. Alt dette skal i sidste ende gøre vores rådgivning mere faktabaseret og derved endnu bedre for det enkelte apotek, siger Peter Søndergaard. Der er rigtig mange ting, som skal gå op i en højere enhed for at skabe en vellykket apoteksfl ytning, og hvis apotekets nye placering er rigtig, lejekontrakten med tilhørende vilkår er fornuftig, og der er en god markedsføringsplan så er man allerede Direktør Claus Hammer fra Forex og teamleder Peter Søndergaard, Nomecos Detailudvikling, har været involveret i fl ytning og ombygning af Herning Løve Apotek og har efterfølgende undersøgt, hvordan fl ytningen kan ses på bundlinjen. I næste nummer fortsætter serien om apoteksfl ytninger

4 6 7 Et serienummer identifi cerer den enkelte pakning, så hver enkelt pakke bliver unik Individuel mærkning forebygger forfalskninger Starten er gået for et fælles europæisk mærkningssystem, der identifi cerer medicin helt ned på pakningsniveau. Forsøg kører lige nu i Sverige. Data matrix kode Producenten forsyner alle lægemidler med en kode af mærket Data Matrix, der identifi cerer lægemidlet på pakningsniveau. Dette meldes ind til en central, europæisk database. Når Database apoteket udleverer lægemidlet, skannes koden. Databasen giver straks besked, hvis lægemidlet har været solgt før og derfor kan være forfalsket, hvis pakningen er udløbet, eller den er trukket tilbage. Producent Grossist Apotek Patient Svensk forsøg med 25 apoteker European Federation of Pharmaceutial Industries and Associations (Efpia), der varetager originalproducenternes interesser i Europa, har valgt Sverige som forsøgsland. Fra medio september og 4 måneder frem er 25 udvalgte produkter fra 14 forskellige producenter mærket med en Data Matrix. Det er ekstraordinært Tamro og den anden grossist i Sverige, der står for mærkningen. De mere end pakninger, som indgår i forsøget, sælges via 25 apoteker i Stockholmsområdet. Nomeco er en del af Tamro-koncernen og følger nøje med i forsøget. Nomeco er desuden repræsenteret i organisationen GS1 Danmark, der arbejder med globale standarder. Her arbejder Nomeco sammen med sygehuse, industri, apoteker og den øvrige del af sundhedsvæsenet på at fi nde den bedste mærkningsløsning for Danmark. Bl.a. foreslår GS1 Danmark, at lægemidlerne også forsynes med stregkode på primærpakningen, hvilket vil give sygehusene store fordele i form af bedsite-identifi kation. En mærkning, der giver al humanmedicin en unik identifikation på pakningsniveau. Det bliver et vigtigt middel mod forfalsket medicin og et løft for patientsikkerheden over hele Europa. Sådan lyder forventningerne til et helt nyt projekt, der lige nu kører som pilotforsøg i Sverige. Falder det heldigt ud, vil vi nok inden for en tidshorisont på 5 år se den nye generation af stregkoder af typen Data Matrix være indført ved lov over det meste af Europa. Hver pakning bliver unik Data Matrix kender vi i dag fra bl.a. veterinærmedicin, og den kan indeholde flere oplysninger end de mere almindeligt brugte lineære stregkoder. I dette projekt indeholder den ikke bare produktkode, batchnummer og udløbsdato. Den indeholder også et serienummer, der kan identificere den enkelte pakning, så hver enkelt pakke bliver unik. Hvis projektet kommer til at flyve, skal producenterne forsyne hver enkelt pakning med en Data Matrix-kode og lægge oplysningerne ind i en fælles europæisk database. Når apoteket udleverer pakken, skannes koden, og dette registreres igen i databasen. Hvis pakningen er trukket tilbage eller er udløbet, kommer der en advarsel frem. Databasen giver også besked, hvis pakken er udleveret før og dermed kan være forfalsket. Påtryk af Data Matrix på alle pakninger vil både være en forsikring for producenterne, for grossisterne, for apotekerne og for kunderne, siger Supply Chain Manager Thomas Malmström fra Tamro Sverige. Tamro er med i det svenske forsøg sammen med 25 apoteker fra Apoteket AB. Indtil videre er apotekserfaringerne gode. Ifølge direktør Stefan Carlsson, Apoteket AB, er systemet let at bruge, og den ekstra kontrol giver stort set ingen forsinkelse på apoteket. Spores over hele Europa Baggrunden for forsøget er EU-kommissionens forslag om at indføre en mærkningsordning, der kan beskytte EUborgerne mod at få forfalsket medicin ind i den officielle forsyningskæde. Og meget tyder altså på, at den nye type stregkode er en både billig, effektiv og brugbar løsning på tværs af landegrænserne. Tyrkiet er et syvmileskridt foran alle andre lande med denne teknologi. Her er mærkningen allerede en del af lovgivningen. Det er planen, at resten af Europa Tyrkiet er et syvmileskridt foran alle andre lande med denne teknologi. Her er mærkningen allerede en del af lovgivningen. Det er planen, at resten af Europa skal følge efter, og at man vælger den samme, fælles mærkningsstandard. Dermed bliver lægemidler sporbare over hele Europa helt ned på pakningsniveau. RFID-tag er en dyr løsning Det vil muligvis komme bag på nogen, der havde regnet med, at den såkaldte RFID-tag ville blive valgt som det fælles mærke på pakningsniveau. RFID er en forkortelse for Radio Frequency IDentification, som er en teknologi, der anvender radiobølger til at identificere objekter. Fordelen ved RFID frem for stregkoder er bl.a., at taggen, hvori den lille RFID-chip ligger, kan aflæses på afstand. Derfor vil det være meget nemmere at eksempelvis opgøre et varelager, overvåge et område eller aflæse en indkøbskurv, hvor varerne er påført en tag. skal følge efter, og at man vælger den samme, fælles mærkningsstandard. Dermed bliver lægemidler sporbare over hele Europa helt ned på pakningsniveau. Vi er dog ifølge Thomas Malmström et pænt stykke ude i fremtiden, før dette bliver til virkelighed på landets apoteker og sygehuse. Omkostningerne er for høje ved RFID sammenlignet med Data Matrix, som er en forholdsvis billig teknologi, siger han. Det koster således under 1 øre at sætte en Data Matrix på en pakning, mens en RFID-tag løber op i ca. 75 øre. Rejser en række spørgsmål Desuden kræver RFID ret dyrt udstyr hele vejen igennem forsyningskæden, og der er en del problemer med at aflæse taggen, når den er i forbindelse med væske eller metal. Udstyret, der skal aflæse den nye type stregkoder, er til gengæld ikke så kompliceret og dyrt. Men der vil være udgifter til at håndtere systemet og opbygge databasen. Hvem, der skal betale den regning, er endnu ikke meldt ud men et godt gæt er, at det skal lægemiddelindustrien. Ud over økonomi rejser der sig en række spørgsmål af etisk og konkurrencemæssig karakter for eksempel om patienterne er garanteret anonymitet, og hvordan parallelimport kan fungere med denne registrering helt ned på pakningsniveau. Dette og mange andre spørgsmål må formodes at komme på dagsordenen, hvis pilotprojektet i Sverige bliver en succes.

5 8 9 Kort nyt En filial mindre VMI-netværksmøder - nu med basar En basar er et sted, hvor man mødes for at handle og snakke og hvor man altid kommer hjem med noget, man slet ikke vidste, at man havde brug for. Nomeco har besluttet at skære fi lialnettet til og lukke fi lialen i Kolding. Det vil give Nomeco en mere effektiv og rationel drift, og det vil ske uden serviceændringer for kunderne. Direktør for ApoteksDivisionen, Peter Lørup, fortæller her om baggrunden for beslutningen. Vi har de seneste 6-8 år sagt til hinanden, at vi ikke længere kan være i filial Koldings lokaler. I den periode har vi oplevet en årlig tilgang på mellem 100 og 200 nye varenumre. Det kræver plads på lagrene og har gjort indhug i de få ledige hylder og reoler, der har været i Kolding. Behovet for flere og bedre kølefaciliteter gjorde et andet indhug. Dette sammen med et stigende behov for at investere i plukkeudstyr og andet materiel gjorde til sidst udslaget. Samtidig har vi ledig kapacitet i vores velfungerende filialer i Odense og Århus, og det er oplagt at udnytte dem bedre. Det er alfa og omega, at vores kunder fortsat betjenes optimalt. Salgsmæssigt vil alle Koldings kunder i fremtiden være tilknyttet filialen i Odense. Her opruster vi i kundeservice, og vi har ansat en salgschef, der med base i det sønderjyske område skal tage sig af apotekerne. På den måde kan vi i dagligdagen stadig bevare den lokale forankring. Foto: Niels Jensen Selvom vores varebiler skal køre lidt længere, er vi stadig tæt på også i tilfælde af, at der er behov for en hasteleverance. Det er vores helt klare mål, at lukningen af en filial ikke vil kunne mærkes på den daglige service. Selve overflytningen til en ny filial er ved at blive aftalt individuelt med de enkelte apoteker. Det sker ikke på én gang, men lidt efter lidt, da filialen i Kolding først lukker fra 1. marts Vi har lagt os i selen for hurtigt at informere de berørte apoteker om vores beslutning, og de har taget det pænt og vist stor forståelse. Ligesom os synes de selvfølgelig, at det er vemodigt, da Nomecos filial i Kolding er velfungerende og veldrevet med dygtige og ansvarsfulde medarbejdere. Heldigvis har rigtigt mange af medarbejderne sagt ja til at flytte med til filialerne i Odense eller Århus. På den måde kan vi fastholde den store viden og kompetence, så apotekerne fortsat kan være sikre på at få en god service fra Nomeco. Derfor har VMI-netværksmøderne fået deres helt egen basar, hvor deltagerne går rundt og udveksler erfaringer og ideer med hinanden. VMI s basar har fi re boder, hvor man kan vælge at snakke om grøn virksomhed, servicegrad, fremtidens VMI og netløsninger. VMI s netværksmøder holdes rundt om i Nomecos fi lialer i perioden fra 27. oktober til 23. november. I alt holdes syv møder, og tilslutningen fra de 171 VMI-apoteker er som altid god. I år er der for første gang VBO-apoteker med, idet Nomecos nye service VBO-Ekstra er løbet i gang med de første kunder. Basaren er det sted på VMI s netværksmøder, hvor gode ideer handles. Billederne er fra mødet i Odense den 28. oktober, hvor der er god gang i snakken om de fi re udvalgte basar-emner. Foto: Geir Haukursson

6 Makeover til Nomecos hjemmeside har fået en tiltrængt ansigtsløftning. Men målet er ikke bare, at den skal være mere indbydende at se på. Målet er også, at det skal være lettere at fi nde frem til kunderummet med de mange serviceløsninger. Derfor er det nu muligt at logge på direkte fra forsiden. Man skal altså ikke længere gennem en mellemside for at kunne indtaste brugernavn og password. Den nye version af hjemmesiden havde lidt startvanskeligheder, da det de første dage tog lidt for lang tid at oploade login-feltet til kunderummet. Problemet er blevet fundet og rettet, så nu skulle hastigheden holde sig inden for det acceptable. Nomeco har også fået henvendelser om, at passwordet ikke kan huskes, selvom man trykker gem. Har du det problem, kan du fi nde en beskrivelse af løsningen ved at aktivere klik her for hjælp. H1N1 Et stik sikrer leverancen Julen 2009 Kærlig mad Julen er hjerternes fest. Med denne skønne pande kan du lave spejlæg eller pandekager som en kærlig hilsen til dem, du holder af! Sjov, anderledes og anvendelig! Støvsugergrisen hitter En lille lyserød gris, der snøfter rundt og suger krummer, støv og snulder op fra bordet. Det er en af storsællerterne fra Nomecos julekatalog, hvor salget går strygende. Har vi mon årets mandelgave hér? Varenummer ,00 kr. Kort nyt Nomecos julekatalog har nu været på gaden i 5 uger. Vi har været glade for alle de positive kommentarer, I har givet både på udvalget af varer og det nye layout. Der er stadig masser af varer på hylderne, og hvis du ikke har fået øje på disse tre sællerter, så se nærmere her på siden. Skål og godt nytår! Det varer ikke længe, før nytåret banker på døren, og vi kan skrive Og når man har sagt nytårsaften, har man sagt champagne. Nomeco har en rigtig god nytårschampagne i sit sortiment, som kan anbefales. Crépaux- Courtois, Champagne Brut, er en tør champagne med stor og elegant fylde. Den er lavet på Chardonnaydruen og kommer fra fi re af de mest berømte byer i distriktet Champagne. Alle markerne er Grand Cruklassifi cerede. Crépaux-Courtois, Champagne Grand Cru Varenummer Vejl. pris 239 kr. 139,95 kr. Varenummer Medicinen skal ud også selv om der skulle udbryde infl uenzaepidemi. Derfor bliver nøglemedarbejdere i Nomeco tilbudt vaccine mod infl uenza A H1N1 (også kaldet svineinfl uenza). Nomeco er med i den samme del af vaccinationsprogrammet, som apotekerne er. Her har Sundhedsministeriet sat vacciner af til personer i kritiske samfundsfunktioner. Ministeriet mener således, det er vitalt for samfundet, at der bliver bragt medicin ud til apoteker og sygehuse. Nomeco har fået tildelt vacciner til omkring 270 personer, og vaccinationerne går i gang samtidig med, at apotekspersonalet vaccineres. Det er primært chauffører og lagerekspedienter, der er direkte involveret i driften i Nomeco, som tilbydes vaccinen. Vejl. pris 99,00 55,00 kr. En virkelig fremragende champagne!

7 12 Apotekerne støtter brysterne Igen i år er landets apoteker gået aktivt ind i kampen mod brystkræft ved at sælge støttearmbåndene som et led i kampagnen Støt Brysterne. Nomeco støtter også op om den gode sag ved gratis at distribuere armbåndene. I alt har Nomeco leveret display a 30 stk. armbånd til apotekerne, og der er stadig gang i salget. Når alle er solgt, svarer det til et salg på stk. Pengene går til forebyggelse af samt forskning i brystkræft og hjælp til brystkræftramte. Vi skulle hilse fra Kræftens Bekæmpelse og sige tusind tak for hjælpen - der er virkelig brug for den!

NomecoNyt TEMA: NOVEMBER 2006. Serviceløsninger på nettet. Foto: Niels Jensen

NomecoNyt TEMA: NOVEMBER 2006. Serviceløsninger på nettet. Foto: Niels Jensen NomecoNyt TEMA: Serviceløsninger på nettet NOVEMBER 2006 Foto: Niels Jensen 1 Serviceløsningerne øger effektiviteten Alt er en vanesag. Mange ville for nogle år siden have forsvoret, at de nogensinde ville

Læs mere

DET ER DA SMART. Nyt. Nomeco HOT OR NOT. Elektroniske hyldeforkanter: Fremtidens stregkoder gør det nemt og sikkert.

DET ER DA SMART. Nyt. Nomeco HOT OR NOT. Elektroniske hyldeforkanter: Fremtidens stregkoder gør det nemt og sikkert. 1 JANUAR 2009 Nomeco Nr. 1 Nyt Fremtidens stregkoder gør det nemt og sikkert NY FILIALCHEF I AALBORG NY Serviceløsning Nu kan du selv frigive varer med kort udløb HOT OR NOT i julekataloget 2008 Elektroniske

Læs mere

Nyt. På tur. Pris-dumping på medicin med kort udløb. Reception. med en dosispakke. Adm. direktør Jan Bonde fylder 60 år. Nr.

Nyt. På tur. Pris-dumping på medicin med kort udløb. Reception. med en dosispakke. Adm. direktør Jan Bonde fylder 60 år. Nr. Nomeco Nyt Nr. 2 - Marts 2010 På tur med en dosispakke Reception Adm. direktør Jan Bonde fylder 60 år Pris-dumping på medicin med kort udløb 1 3 Leder 2 Den rigtige vej Lige på grænsen til udløb 3 Dosispakning:

Læs mere

KASSER. Nyt. Nomeco. én gang om dagen giver bedre flow på apoteket. Vinkataloget er nu på nettet. - nemt og altid til at finde MARTS 2009

KASSER. Nyt. Nomeco. én gang om dagen giver bedre flow på apoteket. Vinkataloget er nu på nettet. - nemt og altid til at finde MARTS 2009 1 MARTS 2009 Nomeco Nr. 2 Nyt Direktørskifte i Forex Aage går af og Claus træder til Vinkataloget er nu på nettet - nemt og altid til at finde NY rabatmodel KASSER én gang om dagen giver bedre flow på

Læs mere

NomecoNyt. TEMA: Restordrer - en kamp mod uret JANUAR 2007

NomecoNyt. TEMA: Restordrer - en kamp mod uret JANUAR 2007 NomecoNyt TEMA: Restordrer - en kamp mod uret JANUAR 2007 Tiden er knap, når grossisten skal bestille varer hjem i forbindelse med ny takst. Problemet med A-varer i restordre er stigende, og systemet levner

Læs mere

Nyt NY FILIAL? Nomeco TOP QUIZ. Brug Nomecos mange kompetencer, når du skal vælge startsortiment! MÆRKEVARELEVERANCEN ER HELT I.

Nyt NY FILIAL? Nomeco TOP QUIZ. Brug Nomecos mange kompetencer, når du skal vælge startsortiment! MÆRKEVARELEVERANCEN ER HELT I. Nomeco Nyt SE BAGSIDEN QUIZ Støt Brysterne Vind T-shirts til hele apoteket og en Lyserød Lørdags-pakke! Nr. 5 - september 2015 MÆRKEVARELEVERANCEN TOP ER HELT I NY FILIAL? Brug Nomecos mange kompetencer,

Læs mere

Nyt JUL PÅ APOTEKET. Nomeco - HVIS DU VIL HAVE FULDT TILSKUD TIL DIN MEDICIN NOVEMBER 2008 EN DUFT AF. Se med bagom kulissen KOM IGEN I MORGEN

Nyt JUL PÅ APOTEKET. Nomeco - HVIS DU VIL HAVE FULDT TILSKUD TIL DIN MEDICIN NOVEMBER 2008 EN DUFT AF. Se med bagom kulissen KOM IGEN I MORGEN 1 NOVEMBER 2008 Nomeco Nr. 6 Nyt EN DUFT AF JUL PÅ APOTEKET 37 SERVICELØSNINGER Få overblikket i det nye hæfte Se med bagom kulissen KOM IGEN I MORGEN - HVIS DU VIL HAVE FULDT TILSKUD TIL DIN MEDICIN NomecoNyt

Læs mere

En fælles indsats mod forfalsket medicin DMVO. Dansk Medicin Verifikation Organisation

En fælles indsats mod forfalsket medicin DMVO. Dansk Medicin Verifikation Organisation En fælles indsats mod forfalsket medicin Dansk Medicin Organisation Et fælles europæisk system til sikring af lægemiddelpakningernes ægthed For at beskytte patienterne mod forfalsket medicin, skal alle

Læs mere

Nyt. En gammel kasse dukkede op. Antallet af restordrer er EKSPLODERET. Nomeco har sparet CO2

Nyt. En gammel kasse dukkede op. Antallet af restordrer er EKSPLODERET. Nomeco har sparet CO2 Nomeco Nyt Nr. 3 - Maj 2010 En gammel kasse dukkede op Antallet af restordrer er EKSPLODERET I Nomecos kælder fandt man ved en oprydning denne gamle kasse fyldt med sort/hvid fotos af landets apoteker

Læs mere

NomecoNyt SEPTEMBER 2007

NomecoNyt SEPTEMBER 2007 NomecoNyt Apotekerne benytter i stigende grad serviceløsningerne på Nomecos hjemmeside - men samtidig stiger antallet af opringninger til kundeservice. SEPTEMBER 2007 1 Peter Lørup Direktør for ApoteksDivisionen

Læs mere

Radio Frequency Identification. Jonas Nobel, Nikolaj Sørensen og Tobias Petersen

Radio Frequency Identification. Jonas Nobel, Nikolaj Sørensen og Tobias Petersen Radio Frequency Identification Jonas Nobel, Nikolaj Sørensen og Tobias Petersen Hvad er RFID I starten af 70'erne blevet stregkoden opfundet til at gøre det lettere at handle. Stregkoden kunne huske et

Læs mere

NomecoNyt JULI 2007 VETERINÆRMEDICIN

NomecoNyt JULI 2007 VETERINÆRMEDICIN NomecoNyt VETERINÆRMEDICIN JULI 2007 Apotekerne i Vet-Klub Danmark er generelt tilfredse med veterinærsalget, selvom liberaliseringen har betydet mere administrativt arbejde. Det første kvartal viser pæn

Læs mere

NomecoNyt JULI 2006 GORM OG THYRA

NomecoNyt JULI 2006 GORM OG THYRA NomecoNyt > Nykøbing GORM OG THYRA F. Svane Apotek har fået to nye medarbejdere, som arbejder i døgndrift og helt uden at lave fejl. Og så behøver de hverken frokostpause eller weekendtillæg. JULI 2006

Læs mere

APOTEKERE 4- forskellige erfaringer

APOTEKERE 4- forskellige erfaringer 1 SEPTEMBER 2009 Nomeco Nr. 5 Nyt APOTEKERE 4- forskellige erfaringer med den ene daglige leverance. Glæd jer! 2 nye vine i sortimentet: Andeluna FOKUS på nettet Brug de mange nyttige informationer og

Læs mere

DOSISPAKKEROBOT PÅ SKEJBY SYGEHUS. Nyt. Nomeco HIT. SKRAP KONTROL! Forfalsket medicin på apotekets hylder SKAL undgås. med kasserne!

DOSISPAKKEROBOT PÅ SKEJBY SYGEHUS. Nyt. Nomeco HIT. SKRAP KONTROL! Forfalsket medicin på apotekets hylder SKAL undgås. med kasserne! 1 MAJ 2009 Nomeco Nr. 3 Nyt HIT med kasserne! Kig i gemmerne. Vi vil meget gerne have alle Nomecokasser retur. KEEP IT COOL Kølevarer holder også temperaturen ved én daglig leverance. SKRAP KONTROL! Forfalsket

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd vedr. bivirkninger ved HPV-vaccine. 7. november 2013 kl. 14.00-16.00, lokale

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd vedr. bivirkninger ved HPV-vaccine. 7. november 2013 kl. 14.00-16.00, lokale Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 164 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Taletid: Tid og sted: Folketingets Sundhedsudvalg

Læs mere

Svar på høring over Kommissionens concept paper om sikkerhedsforanstaltninger på lægemiddelpakninger

Svar på høring over Kommissionens concept paper om sikkerhedsforanstaltninger på lægemiddelpakninger Danmarks Apotekerforening Kanonbådsvej 10 Postboks 2181 1017 København K Telefon 33 76 76 00 Fax 33 76 76 99 apotekerforeningen@apotekerforeningen.dk www.apotekerforeningen.dk Ministeriet for Sundhed og

Læs mere

Underernæret? Nyt. Nomeco SIG NEJ TIL KUNDEN TEMA: gode øl til en god pris. Mangler apetitten, så kan ernæringspræparater hjælpe MAJ 2008

Underernæret? Nyt. Nomeco SIG NEJ TIL KUNDEN TEMA: gode øl til en god pris. Mangler apetitten, så kan ernæringspræparater hjælpe MAJ 2008 1 MAJ 2008 Nomeco Nr. 3 Nyt SIG NEJ TIL KUNDEN hvis Nomeco-skaffevaren kan købes et andet sted 3 gode øl til en god pris TEMA: Underernæret? Mangler apetitten, så kan ernæringspræparater hjælpe NomecoNyt

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix/Iris. August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider SPAR FORMUE PÅ NYT SUPERLÅN

Guide. Foto: Scanpix/Iris. August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider SPAR FORMUE PÅ NYT SUPERLÅN Foto: Scanpix/Iris Guide August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider SPAR FORMUE PÅ NYT SUPERLÅN INDHOLD: SUPERLÅN Spar formue på nyt superlån...4 SKEMAER: Det koster det...6 Så meget

Læs mere

Nyt. Nomeco. Nisser, smykker, skåle, chokolade, legetøj og julepynt. Århus-apoteker. - det er jul året rundt i Nomecos kommunikationsafdeling

Nyt. Nomeco. Nisser, smykker, skåle, chokolade, legetøj og julepynt. Århus-apoteker. - det er jul året rundt i Nomecos kommunikationsafdeling Nomeco Nyt Nr. 6 - november 2010 Nisser, smykker, skåle, chokolade, legetøj og julepynt - det er jul året rundt i Nomecos kommunikationsafdeling Århus-apoteker og måder at ekspedere recepter på. Læs om

Læs mere

EMA:Tips, 10% Nyt. Nomeco. tendenser. trends JULI 2009. Gode ideer, sjove påfund og kreative løsninger på landets apoteker. af CO2 udledningen

EMA:Tips, 10% Nyt. Nomeco. tendenser. trends JULI 2009. Gode ideer, sjove påfund og kreative løsninger på landets apoteker. af CO2 udledningen 1 JULI 2009 Nomeco Nr. 4 Nyt 10% af CO2 udledningen skal reduceres på 3 år. Sådan lyder Nomecos ambitiøse klimaplan. EMA:Tips, og trends tendenser Gode ideer, sjove påfund og kreative løsninger på landets

Læs mere

Med SuperBest i baghaven og en død robot i kælderen!

Med SuperBest i baghaven og en død robot i kælderen! Nomeco Nyt Nr. 1 - Januar 2010 Med SuperBest i baghaven og en død robot i kælderen! Flere uheldige omstændigheder førte til, at fl ytningen af Rådhusapoteket i Lyngby blev en økonomisk katastrofe for apoteker

Læs mere

Nomeco. Nyt. Nr. 4 - juli 2011 SALG. Shopper dine kunder igennem?

Nomeco. Nyt. Nr. 4 - juli 2011 SALG. Shopper dine kunder igennem? Nomeco Nyt Nr. 4 - juli 2011 SALG Shopper dine kunder igennem? TEMA-NUMMER 1 Forsidebillede: Lars Helmersen Satser på mærkevarer 6 Gl. Kongevej: Her kommer kunderne også for at ose Foto: Lars Helmersen

Læs mere

GS1 DataBar flere data på mindre plads. Version 2

GS1 DataBar flere data på mindre plads. Version 2 GS1 DataBar flere data på mindre plads Version 2 Der er ingen planer om at skrotte EAN stregkoden. Producenter (brand owners) kan selv bestemme om de vil drage fordel af GS1 DataBar, fx i forbindelse med

Læs mere

Nomeco. Nyt. Nr. 1 - januar 2011. Ændret rabatskilt. Kender du til traditionelle plantelægemidler? Frøstrup. er en hel turistattraktion

Nomeco. Nyt. Nr. 1 - januar 2011. Ændret rabatskilt. Kender du til traditionelle plantelægemidler? Frøstrup. er en hel turistattraktion Nomeco Nyt Nr. 1 - januar 2011 Ændret rabatskilt Kender du til traditionelle plantelægemidler? Frøstrup er en hel turistattraktion 1 Grossisten krediterer på vegne af leverandører 6 2011 et spændende år

Læs mere

Ny lov har givet en tredjedel flere apoteker, øget konkurrencen og forbedret servicen

Ny lov har givet en tredjedel flere apoteker, øget konkurrencen og forbedret servicen Danmarks Apotekerforening Analyse 24. januar 2017 Ny lov har givet en tredjedel flere apoteker, øget konkurrencen og forbedret servicen Siden der blev løsnet op for apoteksreguleringen i 2015 og åbnet

Læs mere

TÅGE OG BLÆST. Nyt. Nomeco. Super sommertilbud. Hvordan tænker en landmand? MEDICINSALGET tar med på ferie

TÅGE OG BLÆST. Nyt. Nomeco. Super sommertilbud. Hvordan tænker en landmand? MEDICINSALGET tar med på ferie 1 JULI 2008 Nomeco Nr. 4 Nyt Hvordan tænker en landmand? Få svaret hos VKD s dyrlæge Super sommertilbud Argentinsk vin - lækker til grillmad MEDICINSALGET tar med på ferie TÅGE OG BLÆST - at få medicin

Læs mere

Myter og fakta om de danske apoteker

Myter og fakta om de danske apoteker Danmarks Apotekerforening Myter og fakta om de danske apoteker 1. Danskerne har længst til apoteket i Europa. 2. Apotekerne har udnyttet sit monopol og forringet tilgængeligheden til lægemidler ved at

Læs mere

«Label» Nordania Leasing Birkerød Kongevej 25 3460 Birkerød Telefon 45 12 12 12

«Label» Nordania Leasing Birkerød Kongevej 25 3460 Birkerød Telefon 45 12 12 12 «Label» Nordania Leasing Birkerød Kongevej 25 3460 Birkerød Telefon 45 12 12 12 www.nordania.dk December 2013 Kære lastbilkunde og leasinginteresserede Året 2013 nærmer sig en afslutning. Året begyndte

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013?

Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013? Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013? December måned, online butikkernes travleste tid, er forbi, og derfor har vi hos webbureauet webdanmark.com analyseret på tallene og identificeret 5 vigtige

Læs mere

Bedre service og mere sundhed

Bedre service og mere sundhed 10 FARMACI 06 JUNI 2015 APOTEKERLOV Ny apotekerlov: Bedre service og mere sundhed Apotekernes nye lov, L 580, skaber mulighed for flere apoteksenheder og flere sundhedsydelser på apotekerne. Det giver

Læs mere

Nyt. Nomeco. Hvorfor har vi ikke gjort det noget før? Succes med ny vareopsætning efter slutcifre. Få kassefyldning, der matcher

Nyt. Nomeco. Hvorfor har vi ikke gjort det noget før? Succes med ny vareopsætning efter slutcifre. Få kassefyldning, der matcher Nomeco Nyt Nr. 6 - november 2015 Læs om serviceinformation og ny udløbsliste NYHED: Få kassefyldning, der matcher Farmakonom Vibeke Ulrick fra Bellinge: Succes med ny vareopsætning efter slutcifre Hvorfor

Læs mere

Nyt. Nomeco VMI. entusiastiske deltagere. Hej, jeg skal bruge et badeovertræk til min gipsforbinding, er det noget, du kan hjælpe med?

Nyt. Nomeco VMI. entusiastiske deltagere. Hej, jeg skal bruge et badeovertræk til min gipsforbinding, er det noget, du kan hjælpe med? Nomeco Nyt Nr. 5 - november 2017 Hej, jeg skal bruge et badeovertræk til min gipsforbinding, er det noget, du kan hjælpe med? Sådan lyder et typisk spørgsmål i skranken. Nomecos MærkevareUnivers giver

Læs mere

Fremtidens kassesystem

Fremtidens kassesystem Fremtidens kassesystem Gør hverdagen nemmere, og giver et smil på læben. Fremtidens kassesystem Dette projekt er lavet af Emil Toft, Thomas Gandrup Sørensen & Omran El-Habet (9. klasse, Antvorskovskole).

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 41 2013. Efterårsferie!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 41 2013. Efterårsferie! Fælles info Efterårsferie! Vi har åbent i efterårsferien fra kl. 06.30 til 16.00. Bemærk venligst at vi lukker 1 time tidligere end til daglig! Tilmelding ikke nødvendig (se forklaring om dette i de sidste

Læs mere

Read all about it! Indhold. Inspiration. Gæt hvem-konkurrencen. Delte meninger om finanskrisens effekt på it-investeringerne i 2009

Read all about it! Indhold. Inspiration. Gæt hvem-konkurrencen. Delte meninger om finanskrisens effekt på it-investeringerne i 2009 Read all about it! Februar 2009 Her får du årets første nummer af: Read all about it! - nyhedsbrevet fra Advizor IT Denne gang er temaet It og finanskrise. It kan være den medicin, der hjælper os ud af

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

Nyt. Nomeco. Vi sælger mange mærkevarer og kan lige så godt købe dem via Extrakt. Grossisten er med i kampen mod forfalskninger

Nyt. Nomeco. Vi sælger mange mærkevarer og kan lige så godt købe dem via Extrakt. Grossisten er med i kampen mod forfalskninger Nomeco Nyt Nr. 5 - september 2014 Støt brysterne - og vind en Lyserød Lørdag Grossisten er med i kampen mod forfalskninger Omsætningen af udvalgsvarer stiger Vibeke Abrahamsen, Apoteket Svalen: Vi sælger

Læs mere

NomecoNyt JANUAR 2008. apotek

NomecoNyt JANUAR 2008. apotek NomecoNyt Paul Bundgaard fra Roskilde Dom Apotek udleverer diabetesprodukter og er godt tilfreds med ordningen. Men markedet er presset, og der er ikke meget økonomi i det. JANUAR 2008 PharmaNet-nedbrud

Læs mere

Rema 1000, Muslingevej 10, 8250 Egå. Kvickly, Øster Allé 16, 8400 Ebeltoft

Rema 1000, Muslingevej 10, 8250 Egå. Kvickly, Øster Allé 16, 8400 Ebeltoft Midtjylland - Øst Begrundelser Rema 1000, Muslingevej 10, 8250 Egå Generelt mange økologiske varer. Lavt fedtindhold i kød & pålæg. Lokker ikke med usunde varer man skal nærmest lede efter slik & chokolade.

Læs mere

Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne

Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Artikel til Vejforum 2011 Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Civilingeniør Troels Andersen, Fredericia Kommune, troels.andersen@fredericia.dk CykelScore er et helt nyt kampagnekoncept til

Læs mere

Nyt. Nomeco BONUS STØT BRYSTERNE. - vind en kampagne. NATURLÆGEMIDLER - en døende kategori. på servicevarer. køleløsning inden frosten sætter ind

Nyt. Nomeco BONUS STØT BRYSTERNE. - vind en kampagne. NATURLÆGEMIDLER - en døende kategori. på servicevarer. køleløsning inden frosten sætter ind Nomeco Nyt Nr. 5 - september 2012 BONUS på servicevarer NATURLÆGEMIDLER - en døende kategori NY køleløsning inden frosten sætter ind STØT BRYSTERNE - vind en kampagne 1 Salgstal fra Nomeco 4 Leder 2 Kosttilskud

Læs mere

Selvvalg af håndkøbsmedicin i Danmark

Selvvalg af håndkøbsmedicin i Danmark A August 2016 Baggrund & Budskaber Selvvalg af håndkøbsmedicin i Danmark 1. Forslaget: Sundheds- og Ældreministeriet har stillet forslag om at indføre selvvalg af håndkøbsmedicin i Danmark. Forslaget er

Læs mere

DIABETES - Projektoplæg

DIABETES - Projektoplæg DIABETES - Projektoplæg Projektet er udarbejdet af farmakonom Gyrithe Heegaard og Lone Herreholm, Steno Apotek. Udarbejdet i samarbejde med farmaceut Camilla Lauemøller. Formål Vi har med dette projekt

Læs mere

trekantensplus Oplevelser i Kolding, Vejle, Fredericia og Middelfart

trekantensplus Oplevelser i Kolding, Vejle, Fredericia og Middelfart trekantensplus Oplevelser i Kolding, Vejle, Fredericia og Middelfart 2015 UNIK GUIDE i trekanten 2015 UNIK GUIDE i trekanten 2015 Unikke oplevelser i Vejle, Fredericia, Kolding og Middelfart I foråret

Læs mere

Fritid d job h o s e n l a n d m a n d?

Fritid d job h o s e n l a n d m a n d? Fritid d job j Nog et for dig? h o s e n landma nd? Martin Thomsen, 14 år, i gang med at fodre kalve. HAR DU LYST TIL ET FRITIDSJOB... med udfordringer? der giver mening? som er varieret? hvor du kan bruge

Læs mere

15 måneders strategi/plan for Slipsefyr.dk

15 måneders strategi/plan for Slipsefyr.dk 15 måneders strategi/plan for Slipsefyr.dk Step 1 (Oktober- december 2014): Positionerne på det danske og især det svenske marked skal styrkes op mod jul/nytår, der er en af de helt store højtider for

Læs mere

Hair De Luxe - Hvidt i hvidt i hvidt

Hair De Luxe - Hvidt i hvidt i hvidt Hair De Luxe - Hvidt i hvidt i hvidt Sanne valgte at indrette sin nye salon, Hair de luxe, med hvide vægge, lofter og gulv samt hvide stole og behandlingspladser og lade tilbehøret stå i accentfarver,

Læs mere

Nyt. Nomeco. Hvorfor har vi ikke gjort det noget før? Succes med ny vareopsætning efter slutcifre. Få kassefyldning, der matcher

Nyt. Nomeco. Hvorfor har vi ikke gjort det noget før? Succes med ny vareopsætning efter slutcifre. Få kassefyldning, der matcher Nomeco Nyt Nr. 6 - november 2015 Læs om serviceinformation og ny udløbsliste NYHED: Få kassefyldning, der matcher Farmakonom Vibeke Ulrick fra Bellinge: Succes med ny vareopsætning efter slutcifre Hvorfor

Læs mere

Nyt. Nomeco SMS. jeres kunder det er nemt og gratis. Hej Gitte din salve er kom. Vi har fået en flaskesut hjem til

Nyt. Nomeco SMS. jeres kunder det er nemt og gratis. Hej Gitte din salve er kom. Vi har fået en flaskesut hjem til Nomeco Nyt Nr. 5 - september 2010 SMS jeres kunder det er nemt og gratis Dine p-piller er klar til afhentning Hej Gitte din salve er kom Veterinærmedicinen bliver leveret på ad Vi har fået en flaskesut

Læs mere

DIABETES - Projektoplæg

DIABETES - Projektoplæg DIABETES - Projektoplæg Projektet er udarbejdet af farmakonom Gyrithe Heegaard og Lone Herreholm, Steno Apotek. Udarbejdet i samarbejde med farmaceut Camilla Lauemøller. Formål Vi har med dette projekt

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Klager over snerydning smelter væk

Klager over snerydning smelter væk Klager over snerydning smelter væk Klager du over naboens snerydning til Aalborg Kommune, skal du ikke forvente, at sneen ryger væk med det samme. Advarsler og lange frister gør, at der kan gå op til en

Læs mere

kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige

kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige VELoverstået - eksamen. Vi skaber succeser. Det er vores

Læs mere

Bårehold i felten. Uddrag af noter fra observationer

Bårehold i felten. Uddrag af noter fra observationer Bårehold i felten Uddrag af noter fra observationer 1: Vi får et kald til Holst Camping-området, og springer i bilen. Det er en ung pige, de har svært ved at komme i kontakt med. Vi får et fix-punkt at

Læs mere

Nomeco. Nyt. Nr. 3 - maj 2011. REKLAMATIONER: Gi god besked. Fejlpromillen er faldet MAKEOVER. til serviceløsningerne

Nomeco. Nyt. Nr. 3 - maj 2011. REKLAMATIONER: Gi god besked. Fejlpromillen er faldet MAKEOVER. til serviceløsningerne Nomeco Nyt Nr. 3 - maj 2011 REKLAMATIONER: Gi god besked Fejlpromillen er faldet MAKEOVER til serviceløsningerne 1 Forsidebillede: Geir Haurkursson Hanne, Lene og Dorthe fra Svendborg Løve Apotek Kun få

Læs mere

Niels Peter Baadsgaard, dyrlæge, Ph.D. VSP Jens Otto Pedersen, svineproducent Silkeborg. Styr på grisene med ny teknologi til øremærker

Niels Peter Baadsgaard, dyrlæge, Ph.D. VSP Jens Otto Pedersen, svineproducent Silkeborg. Styr på grisene med ny teknologi til øremærker Niels Peter Baadsgaard, dyrlæge, Ph.D. VSP Jens Otto Pedersen, svineproducent Silkeborg Styr på grisene med ny teknologi til øremærker Dagsorden Præsentation Baggrund for ønsket om ny teknologi til at

Læs mere

Danmarks Apotekerforening. Apotekets kunder er især ældre kroniske patienter, der anvender mange lægemidler

Danmarks Apotekerforening. Apotekets kunder er især ældre kroniske patienter, der anvender mange lægemidler Danmarks Apotekerforening Analyse 26. september 2013 Apotekets kunder er især ældre kroniske patienter, der anvender mange lægemidler Ikke alle danskere kommer lige ofte på apoteket. Apotekernes receptkunder

Læs mere

Inspektion af lægemidler i håndkøb i detailhandlen

Inspektion af lægemidler i håndkøb i detailhandlen låst MARTS 2016 Inspektion af lægemidler i håndkøb i detailhandlen Årsrapport 2015 Lægemiddelstyrelsen, 2016 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt gør opmærksom på, at teksten

Læs mere

Kalle 3 år. En fiktiv historie om drengen Kalle. En formiddagsfortælling, om det at være ny i børnehaven.

Kalle 3 år. En fiktiv historie om drengen Kalle. En formiddagsfortælling, om det at være ny i børnehaven. Kalle 3 år. En fiktiv historie om drengen Kalle. En formiddagsfortælling, om det at være ny i børnehaven. Kalle står sammen med mor og kigger rundt. Der sidder nogle børn sammen med en voksen og laver

Læs mere

Apoteket tilbyder. Servicemål. 1 af :45. Info. Lægemidler. Andre ydelser. Distribution. Adresse Brogade 1. Telefon

Apoteket tilbyder. Servicemål. 1 af :45. Info. Lægemidler. Andre ydelser. Distribution. Adresse Brogade 1. Telefon af 6 3-08-206 08:45 Apotekerens navn Apotekets navn Peter Schjørring-Thyssen Køge Torvets Apotek Adresse Brogade Postnummer / by 4600 Køge Telefon 56 65 0 2 Faxnummer 56 65 2 E-mail Hjemmeside koege@apoteket.dk

Læs mere

GUIDE TIL KOORDINATORER

GUIDE TIL KOORDINATORER GUIDE TIL KOORDINATORER Alzheimerforeningens LANDSINDSAMLING 2017 Lørdag d. 23. september Intro Hvad går pengene til? Hvad skal en indsamlingskoordinator? 2 På indsamlingsdagen Briefing Inden I forlader

Læs mere

af 6 09-2-206 0:4 Apotekerens navn Apotekets navn Peter Schjørring-Thyssen Køge Torvets Apotek Adresse Brogade Postnummer / by 4600 Køge Telefon 56 65 0 2 Faxnummer 56 65 2 E-mail Hjemmeside koege@apoteket.dk

Læs mere

PRÆCISIONSVÆRKTØJ. Værktøj, der skaber vækst

PRÆCISIONSVÆRKTØJ. Værktøj, der skaber vækst PRÆCISIONSVÆRKTØJ Værktøj, der skaber vækst Værktøj, der skaber vækst JR Tool er specialister i det rigtige værktøj Vi er også specialister i den rigtige rådgivning Vi har 15 års erfaring, som kommer dig

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2015

Referat af generalforsamlingen 2015 Referat af generalforsamlingen 2015 Dagsorden: Valg af dirigent Jan Nielsen blev valgt. Valg af referent Britta Dahl blev valgt Bestyrelsens beretning v/formand Steen Lund Jeg vil starte beretningen i

Læs mere

skyld skaber ny klubform Fodbold for samværets

skyld skaber ny klubform Fodbold for samværets Formand Thomas Auens Laursen samlede for tre år siden nogle gamle venner, der havde lagt fodbolden på hylden. I dag er der 55 seniorspillere i klubben. DEN NY KLUB HAR IKKE HAFT TILGANG FRA DEN EKSISTERENDE

Læs mere

Kvalitet i den ubrudte kølekæde

Kvalitet i den ubrudte kølekæde Kvalitet i den ubrudte kølekæde Torger Børresen, Ph.D. Forskningschef Afdeling for Fiskeindustriel Forskning 1/18 DFU i DTU DFU er selvstændigt institut med struktur som tidligere Myndighedsopgaver og

Læs mere

Vejledning til det daglige. samarbejde i forbindelse med. levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark

Vejledning til det daglige. samarbejde i forbindelse med. levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark Vejledning til det daglige samarbejde i forbindelse med levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark Version 2.0 Side 1 Indhold Vejledningen i forhold til kontrakten... 3 Indkøb af lægemidler...

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

AMGROS REGIONERNES LÆGEMIDDELORGANISATION

AMGROS REGIONERNES LÆGEMIDDELORGANISATION AMGROS REGIONERNES LÆGEMIDDELORGANISATION Amgros indkøber lægemidler og høreapparater for det offentlige sundhedsvæsen. Vi følger aktivt med i, hvad der rører sig hos sygehusapoteker og øvrige samarbejdspartnere,

Læs mere

En rigtig røver. Simone. Hej.

En rigtig røver. Simone. Hej. En rigtig røver går rundt og retter på butikkens få varer, da dørhåndtaget langsomt bliver trykket ned. kommer ind i butikken med en nylonstrømpe over hovedet og en finger under blusen, der skal se ud

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Danskernes holdning til apoteket Oktober 2012

Danskernes holdning til apoteket Oktober 2012 Analyse Danskernes holdning til apoteket Oktober 2012 Danskernes tilfredshed med apoteket Resultaterne af en borgerholdningsundersøgelse Oktober 2012 Danmarks Apotekerforening Oktober 2012 2 af 12 Indhold

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 GECKO Booking kassesystem For oprettelse af flere kasseapparater, ret da henvendelse til GECKO Booking. Pris pr. ekstra er 49 kr. ex moms pr. måned. Vi tilbyder desuden ekstra udstyr til kasse-tilkøbsmodulet,

Læs mere

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus Jeg vil se Jesus -3 Levi ser Jesus Mål: at skabe forventning til Jesus i børnene en forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Vi ser på, hvordan Levi møder

Læs mere

Stregkoder sådan virker de

Stregkoder sådan virker de Stregkoder sådan virker de Vi bliver ofte stillet spørgsmål omkring stregkoder. Hvilke stregkoder kan man bruge. Hvordan fungerer en stregkode. Hvad skal man være opmærksom på ved valg af stregkode. En

Læs mere

Indhold. Gert Sørensen Hospitalsdirektør

Indhold. Gert Sørensen Hospitalsdirektør Indhold Status på Afdeling S Hvad er egentlig SFI? Al begyndelse er svær - også MidtEPJ Cytostatika og Afd. D Trykknapsintegration til e-journal Århus Sygehus kan noget helt særligt når det kommer til

Læs mere

Vi vil være din fokuserede leverandør

Vi vil være din fokuserede leverandør Fusion og ny struktur hos din kontorforsyning og emballageleverandør Vi vil være din fokuserede leverandør OneCompany A/S Det handler om at fokusere - og blive dygtigere Både Redoffice I.K. og KD Gruppen

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

FORBEREDELSE UNDGÅ VANERYGNING RYGESTOP. opbakning, du har brug for til at fastholde din beslutning.

FORBEREDELSE UNDGÅ VANERYGNING RYGESTOP. opbakning, du har brug for til at fastholde din beslutning. Rygestop RYGESTOP Du har måske røget i mange år, og derfor er rygning blevet en del af dagligdagen. Du har måske også før prøvet at stoppe, men har erfaret, at det kan være svært. For nogle er det lettere

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

MEGAFON: Tårnhøj tilfredshed med de danske apotekers service, tilgængelighed og faglighed

MEGAFON: Tårnhøj tilfredshed med de danske apotekers service, tilgængelighed og faglighed Danmarks Apotekerforening Analyse 9. april 2014 MEGAFON: Tårnhøj tilfredshed med de danske apotekers service, tilgængelighed og faglighed Ni ud af ti danskere er tilfredse eller meget tilfredse med apoteket,

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på S2 - DAG DERMATO-VENEROLOG. S Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Kære Jacob. Tak for din henvendelse.

Kære Jacob. Tak for din henvendelse. Kære Jacob Tak for din henvendelse. Hvordan forklarer I, at de ældre og handicappede, som er nødsaget til at benytte den kommunale dagligvarelevering, skal betale overpriser ift. almindelige kunder? Det

Læs mere

05-08-2013. Gruppe: 7. Shiko Nzorubara MULTIMEDIEDESIGNER CPH BUSINESS

05-08-2013. Gruppe: 7. Shiko Nzorubara MULTIMEDIEDESIGNER CPH BUSINESS 05-08-2013 Gruppe: 7 Shiko Nzorubara MULTIMEDIEDESIGNER CPH BUSINESS INDHOLDSFORTEGNELSE Problemformulering... 2 Metode... 3 Produkter... 3 Planlægning og proces... 4 Interessent... 4 Analyse af toys R

Læs mere

Rema 1000, Seestvej, 6000 Kolding. Rema1000, Skolegade 28, 7100 Vejle

Rema 1000, Seestvej, 6000 Kolding. Rema1000, Skolegade 28, 7100 Vejle Sønderjylland Rema 1000, Seestvej, 6000 Kolding Super venlige og smilende personale. god oversigt over forretningen; orden og ren butik; billige gode varer også økologiske Det er en rar forretning at komme

Læs mere

DOSIS. dispensering. af medicin i Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk.

DOSIS. dispensering. af medicin i Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk. DOSIS dispensering af medicin i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk Etcetera-design Hvad er dosisdispensering Sundhedsstyrelsen anbefaler dosisdispensering

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

Håndkøbsmedicin. Håndkøbsmedicin er lige så rigtig medicin som receptpligtig

Håndkøbsmedicin. Håndkøbsmedicin er lige så rigtig medicin som receptpligtig Håndkøbsmedicin Håndkøbsmedicin er lige så rigtig medicin som receptpligtig medicin. Du skal derfor også bruge håndkøbsmedicin med omtanke. Det kan du læse mere om her i brochuren. Håndkøbsmedicin er

Læs mere

Tryghed i din økonomi

Tryghed i din økonomi Tryghed i din økonomi Velkommen i Sparekassen Faaborg Sparekassen Faaborg er en bank med rødderne solidt plantet i den fynske muld. Lige siden stiftelsen i 1846, hvor 24 borgere i Faaborg hver indskød,

Læs mere

paustian: MERA forstår vores forretning

paustian: MERA forstår vores forretning paustian: MERA forstår vores forretning Paustian er afhængig af et virksomhedssystem, der giver overblik og som er bygget af folk med forretningsforståelse og evne til at skræddersy de enkelte dele på

Læs mere

fra Roskilde Frikirke en del af Apostolsk Kirkes netværk 2017: Et jubilæum! Et jubelår! Læs mere i bladet

fra Roskilde Frikirke en del af Apostolsk Kirkes netværk 2017: Et jubilæum! Et jubelår! Læs mere i bladet fra Roskilde Frikirke en del af Apostolsk Kirkes netværk 2017: Et jubilæum! Et jubelår! Læs mere i bladet Nu ligger der et helt nyt år foran os, et der ikke er brugt, men klar til at blive taget af. Lad

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

KOMMUNIKATION. JYSKs kommunikationskanaler 2. Hjemmeside 3. Reklamer 4. Pressemeddelelser 5. Facebook og YouTube 6. Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8

KOMMUNIKATION. JYSKs kommunikationskanaler 2. Hjemmeside 3. Reklamer 4. Pressemeddelelser 5. Facebook og YouTube 6. Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8 KOMMUNIKATION JYSKs kommunikationskanaler 2 Hjemmeside 3 Oms 3,9b Reklamer 4 Pressemeddelelser 5 Facebook og YouTube 6 Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8 Lars Larsens bog 9 Events 10 1 JYSKS KOMMUNIKATIONSKANALER

Læs mere

Nomeco. Nyt. Nr. 2 - marts 2011. VMI har fokus på lagerværdi

Nomeco. Nyt. Nr. 2 - marts 2011. VMI har fokus på lagerværdi Nomeco Nyt Nr. 2 - marts 2011 VMI har fokus på lagerværdi 1 En populær løsning 6 Forår på vej TEMA VMI VMI: Prikken over i et Leder 2 VMI: Prikken over i et 3 VMI trimmede lagerværdien 6 Nyt datterselskab:

Læs mere