Data Matrix Forex og Nomeco ytning! indsamler salgstal efter fl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Data Matrix Forex og Nomeco ytning! indsamler salgstal efter fl"

Transkript

1 1 NOVEMBER 2009 Nomeco Nr. 6 Nyt BASAR med boder! Sådan blev VMI-netværksmøder afholdt! 3gode sællerter fra årets julekatalog Har du fået øje på dem? Data Matrix - Nyt europæisk projekt skal forhindre forfalskninger Tema: Apoteksflytninger Kunderne flyttede med og salget gik i vejret! Forex og Nomeco indsamler salgstal efter flytning!

2 2 3 TEMA: Apoteksfl ytninger / Herning Løve Apotek Vi tæller ned til juleaften Nu sætter juletravlheden snart ind. December er traditionelt en af de mest hektiske måneder på landets apoteker, og i år skulle ikke gerne være nogen undtagelse. Og når nu kunderne står i kø for at købe lægemidler, ville det være dejligt, hvis de også blev fristet af de mange mærkevarer, apoteket har på hylderne. Salget af mærkevarer handler i høj grad om at have et indbydende og tilpas stort selvvalgsområde, hvor sortimentet er nøje udvalgt og eksponeret på den bedst mulige måde. har også et datterselskab, Forex, der lever af at rådgive apoteker om fl ytning og ombygning af apoteker. Forex kan desuden levere den konkrete vare i form af enterprisen på hele ny- eller ombygningen samt leverance af inventar. Denne gang har vi fået lov til at bruge Herning Løve Apotek som case, og det er noget af en succeshistorie. Dermed starter en lille serie, og i næste nummer af NomecoNyt kommer endnu et fl ytte-eksempel. Herning Løve Apotek: Det kunne betale sig at investere i et nyt apotek Vi ved erfaringsmæssigt, at det er noget, der stimulerer købelysten. Men vi begynder også at få mere databaseret viden om, hvad der skal til for at skabe et godt salg. I Nomeco har vi specialister ansat til at rådgive apotekerne om space management og den bedst mulige indretning af såvel selvvalg som bagskranke på apoteket. Vi 9 God læselyst og god jul, når I når så langt. Peter Lørup Direktør for ApoteksDivisionen Vi har fået et bedre apotek, end vi havde i de gamle lokaler. Kunderummet er større og mere indbydende, der er kortere ventetider, og vi har fået et større vareudvalg. Nok så vigtigt er det, at beliggenheden er bedre. Vi bor nu ved siden af Føtex, der er byens største supermarked Det kunne betale sig at investere i et nyt apotek...3 Fakta: Flytning og ombygninger skal måles...5 Individuel mærkning forebygger forfalskninger...6 En filial mindre...8 VMI-netværksmøder - nu med basar...9 Makeover til 10 Et stik sikrer leverancen sællerter fra årets julekatalog Apotekerne støtter brysterne Udgiver: Nomeco A/S, Borgmester Christiansens Gade 40, 1790 København V, Telefon Ansv. redaktør: Peter Lørup, Direktør for ApoteksDivisionen Redaktør og skribent: Merete Wagner Hoffmann, Kommunikationschef, Grafi sk design: Christa Job, Oplag: 2000 stk. Udkommer: Hver anden måned - næste gang medio januar 2010 Tryk: Kandrups Bogtrykkeri A/S Kort nyt TEMA Når apoteket holder fl yttedag, kan der gå lidt tid, før kunderne opdager det og fl ytter med. Men ikke for Herning Løve Apotek. Her er det nye apotek en god forretning, og Løven har ikke mistet kunder på fl ytningen tværtimod. Foto: Birgitte Rødkær For 2 år siden holdt Herning Løve Apotek flyttedag, da det flyttede 250 m længere ned ad gågaden. Det er jo ikke langt målt i afstand. Men mentalt kan det for kunderne vise sig at være en om end meget lang strækning at forcere i hvert fald i byer med flere apoteker. Tommelfingerreglen er derfor, at et apotek ofte mister kunder den første periode efter en flytning. Men sådan gik det ikke i Herning, viser en analyse af salgstallene. Ingen receptkunder mistet På den korte bane mistede apoteket ikke sine stamkunder, der kommer for at hente receptmedicin. Antallet af ekspederede recepter var nogenlunde det samme, som før apoteket slog dørene op på den nye adresse. Det samme gjaldt salget af håndkøbsmedicin. Apoteker Henrik Krog Jensen Ifølge apoteker Henrik Krog Jensen skyldes dette en nøje udarbejdet markedsføringsplan: Flere måneder før flytningen gik vi i gang med at fortælle kunderne, hvad der skulle ske. Vi brugte postkort som posefyld, havde konkurrencer, udgav et blad, brugte vores hjemmeside og fik pressen til at skrive om det. Så langt de fleste kunder vidste godt, at vi flyttede. Henrik Krog Jensen peger i den forbindelse på, at man skal være indstillet på at bruge penge på at informere og på at få professionel hjælp til det. Apoteket sørgede i øvrigt også for daglige kampagner og aktiviteter de første uger i det nye apotek og tiltrak på den måde mange kunder. Receptsalget steg Efter et halvt år med nogenlunde konstant receptsalg skete der pludselig noget: Salget gik de fortsættes

3 4 5 TEMA: Apoteksfl ytninger / Herning Løve Apotek Pakninger - antal stk. Stor stigning i mærkevaresalg På Herning Løve Apotek steg salget af mærkevarer med op til 25 pct. straks efter fl ytningen til nye lokaler. Grafen viser inden for områderne hudpleje, kosttilskud og naturlægemidler samt tandpleje og mundhygiejne, hvordan salget er steget de første 6 måneder efter fl ytningen målt i forhold til samme perioder året før efterfølgende måneder markant frem og lagde sig på et niveau, der i de enkelte måneder er mellem 4 og 10 pct. højere end landsgennemsnittet. Tre måneder efter er det håndkøbsmedicinens tur til at stige. Her er de månedlige stigninger på mellem 4 og13 pct. målt i forhold til landsgennemsnittet. Det skete på trods af, at receptkunder er ret loyale, og at der skal meget til at flytte dem væk fra deres apotek. Jeg tilskriver det øgede receptsalg, at vi har fået et bedre apotek, end vi havde i de gamle lokaler. Kunderummet er større og mere indbydende, der er kortere ventetider, og vi har fået et større vareudvalg. Nok så vigtigt er det, at beliggenheden er bedre. Vi bor nu ved siden af Føtex, der er byens største supermarked. Der kommer kunderne i forvejen, det er let at finde, og der er P-plads bagved. Her skelner apotekeren mellem behovene hos ældre og yngre kunder: De yngre har travlt og går meget op i korte ventetider. Og vi holder vores 0 Herning Løve Apotek - udvikling i de væsentligste mærkevarekategorier: Hudpleje FØR Hudpleje EFTER Måneder efter fl ytning Kosttilskud og naturprodukter FØR Kosttilskud og naturprodukter EFTER servicemål, selvom vi har fået mere travlt. De ældre lægger mere vægt på, at de kender personalet. 25 pct. stigning i mærkevaresalg Mængden af solgte mærkevarer fra det nye, store selvvalgsareal steg til gengæld fra dag ét. Her er sortimentet trimmet i forhold til kædeaftalerne, og varerne er eksponeret bedre. Desuden er der skabt en god og varieret lyssætning, der laves salgsopfølgning på varer, der ikke sælger nok, og personalet har mulighed for let at kunne færdes blandt kunderne. Hvis man alene ser på det øgede salg af frihandelsvarer og antager, at det holder sig på et stabilt niveau, så er udgifter til inventaret i kunderummet inkl. skranker og bagskranker tjent hjem på under 3 år. Det er alt sammen noget, der stimulerer købelysten i visse måneder så meget, at stigningen er helt oppe på 25 pct. Tandpleje og mundhygiejne FØR Tandpleje og mundhygiejne EFTER Datagrundlaget for undersøgelsen har været omsætningsstatistikker et år før fl ytningen til 16 måneder efter fl ytningen - umiddelbart før Herning Løve fi k Kibæk ind under sig. Umiddelbart er det svært at måle på, om det øgede salg skyldes flere strøgkunder, der lige går en tur på apoteket efter at have handlet i Føtex, eller om det skyldes mersalg over for recept- og håndkøbskunder. Min mavefornemmelse siger mig, at en stor del af stigningen kommer fra strøgkunder. Men der er selvfølgelig også flere impulskøb fra de kunder, der skal købe lægemidler, siger Henrik Krog Jensen. Bedre medarbejdertrivsel Han tilføjer, at en af de helt store gevinster er, at medarbejderne har fået det meget bedre. De er meget glade for at være her, og de er stolte over vores flotte apotek. Der er også tilfredshed med arbejdsgangene, som betyder, at vi kan håndtere kundeflowet. Og det er stort. Hver dag har vi mellem 650 og 900 kunder på apoteket. Stolthed og arbejdsglæde giver mere engagerede medarbejdere, der også er villige til at gøre lidt mere for salget. Det hænger alt sammen tæt sammen, slutter apotekeren, som ikke lægger skjul på, at også han er rigtigt glad for sit nye apotek. Fakta: Hvad nytter det egentlig at bygge apoteket om eller flytte det? Kan man måle det på salget inden for de forskellige varekategorier? Ja, lyder svaret fra direktør Claus Hammer, Forex, og teamleder Peter Søndergaard, Nomecos Detailudvikling. De satte sig for i samarbejde at undersøge, hvordan salget så ud før og efter flytningen af Herning Løve Apotek. Forex har rådgivet i forbindelse med lejekontrakt og flytning og har endvidere stået for selve ombygningen og leveret indretningskonceptet. Nomeco har haft fokus på selvvalget med space management og den rigtige placering af kædevarerne i butikken. Således er hele selvvalgsområdet bygget op efter Nomecos planogrammer, forklarer Peter Søndergaard. Undersøgelsen skal gøre os klogere og skaffe os dokumentation, så vi fremadrettet kan blive bedre og mere sikre i vores rådgivning omkring apoteksflytninger - herunder ombygninger, siger Claus Hammer. En del af Forex forretning er baseret på rådgivning af apotekeren i selve domicileringsfasen samt valg af placering for apoteket. Der er rigtig mange ting, som skal gå op i en højere enhed for at skabe en vellykket apoteksflytning, og hvis apotekets nye placering er rigtig, lejekontrakten med tilhørende vilkår er fornuftig, og der er en god markedsføringsplan så er man allerede nået langt! Som jeg ser det, er selve leveringen af inventaret en lille del af projektet. Jeg syntes endvidere, det er utrolig interessant, at tilbagebetalingstiden på investeringerne er så kort, som beregningerne viser, siger Claus Hammer. Flytning og ombygninger skal måles Han påpeger endvidere, at man i detailhandlen ofte bruger sådanne undersøgelser, men at det er noget ret nyt, at man i apotekssektoren nu også er begyndt at granske salgstallene og bruge dem i indsamlingen af viden. nået langt! Forex og Nomeco har også fokus på andre apoteker, hvor de har været involveret i ombygning, inventar og space management. Vi bygger langsomt vores Foto: Keld Pedersen viden op, og det skal ske over en længere periode. Vi eksperimenterer også med at flytte produkter rundt i et selvvalg og se, hvordan det påvirker salget. Alt dette skal i sidste ende gøre vores rådgivning mere faktabaseret og derved endnu bedre for det enkelte apotek, siger Peter Søndergaard. Der er rigtig mange ting, som skal gå op i en højere enhed for at skabe en vellykket apoteksfl ytning, og hvis apotekets nye placering er rigtig, lejekontrakten med tilhørende vilkår er fornuftig, og der er en god markedsføringsplan så er man allerede Direktør Claus Hammer fra Forex og teamleder Peter Søndergaard, Nomecos Detailudvikling, har været involveret i fl ytning og ombygning af Herning Løve Apotek og har efterfølgende undersøgt, hvordan fl ytningen kan ses på bundlinjen. I næste nummer fortsætter serien om apoteksfl ytninger

4 6 7 Et serienummer identifi cerer den enkelte pakning, så hver enkelt pakke bliver unik Individuel mærkning forebygger forfalskninger Starten er gået for et fælles europæisk mærkningssystem, der identifi cerer medicin helt ned på pakningsniveau. Forsøg kører lige nu i Sverige. Data matrix kode Producenten forsyner alle lægemidler med en kode af mærket Data Matrix, der identifi cerer lægemidlet på pakningsniveau. Dette meldes ind til en central, europæisk database. Når Database apoteket udleverer lægemidlet, skannes koden. Databasen giver straks besked, hvis lægemidlet har været solgt før og derfor kan være forfalsket, hvis pakningen er udløbet, eller den er trukket tilbage. Producent Grossist Apotek Patient Svensk forsøg med 25 apoteker European Federation of Pharmaceutial Industries and Associations (Efpia), der varetager originalproducenternes interesser i Europa, har valgt Sverige som forsøgsland. Fra medio september og 4 måneder frem er 25 udvalgte produkter fra 14 forskellige producenter mærket med en Data Matrix. Det er ekstraordinært Tamro og den anden grossist i Sverige, der står for mærkningen. De mere end pakninger, som indgår i forsøget, sælges via 25 apoteker i Stockholmsområdet. Nomeco er en del af Tamro-koncernen og følger nøje med i forsøget. Nomeco er desuden repræsenteret i organisationen GS1 Danmark, der arbejder med globale standarder. Her arbejder Nomeco sammen med sygehuse, industri, apoteker og den øvrige del af sundhedsvæsenet på at fi nde den bedste mærkningsløsning for Danmark. Bl.a. foreslår GS1 Danmark, at lægemidlerne også forsynes med stregkode på primærpakningen, hvilket vil give sygehusene store fordele i form af bedsite-identifi kation. En mærkning, der giver al humanmedicin en unik identifikation på pakningsniveau. Det bliver et vigtigt middel mod forfalsket medicin og et løft for patientsikkerheden over hele Europa. Sådan lyder forventningerne til et helt nyt projekt, der lige nu kører som pilotforsøg i Sverige. Falder det heldigt ud, vil vi nok inden for en tidshorisont på 5 år se den nye generation af stregkoder af typen Data Matrix være indført ved lov over det meste af Europa. Hver pakning bliver unik Data Matrix kender vi i dag fra bl.a. veterinærmedicin, og den kan indeholde flere oplysninger end de mere almindeligt brugte lineære stregkoder. I dette projekt indeholder den ikke bare produktkode, batchnummer og udløbsdato. Den indeholder også et serienummer, der kan identificere den enkelte pakning, så hver enkelt pakke bliver unik. Hvis projektet kommer til at flyve, skal producenterne forsyne hver enkelt pakning med en Data Matrix-kode og lægge oplysningerne ind i en fælles europæisk database. Når apoteket udleverer pakken, skannes koden, og dette registreres igen i databasen. Hvis pakningen er trukket tilbage eller er udløbet, kommer der en advarsel frem. Databasen giver også besked, hvis pakken er udleveret før og dermed kan være forfalsket. Påtryk af Data Matrix på alle pakninger vil både være en forsikring for producenterne, for grossisterne, for apotekerne og for kunderne, siger Supply Chain Manager Thomas Malmström fra Tamro Sverige. Tamro er med i det svenske forsøg sammen med 25 apoteker fra Apoteket AB. Indtil videre er apotekserfaringerne gode. Ifølge direktør Stefan Carlsson, Apoteket AB, er systemet let at bruge, og den ekstra kontrol giver stort set ingen forsinkelse på apoteket. Spores over hele Europa Baggrunden for forsøget er EU-kommissionens forslag om at indføre en mærkningsordning, der kan beskytte EUborgerne mod at få forfalsket medicin ind i den officielle forsyningskæde. Og meget tyder altså på, at den nye type stregkode er en både billig, effektiv og brugbar løsning på tværs af landegrænserne. Tyrkiet er et syvmileskridt foran alle andre lande med denne teknologi. Her er mærkningen allerede en del af lovgivningen. Det er planen, at resten af Europa Tyrkiet er et syvmileskridt foran alle andre lande med denne teknologi. Her er mærkningen allerede en del af lovgivningen. Det er planen, at resten af Europa skal følge efter, og at man vælger den samme, fælles mærkningsstandard. Dermed bliver lægemidler sporbare over hele Europa helt ned på pakningsniveau. RFID-tag er en dyr løsning Det vil muligvis komme bag på nogen, der havde regnet med, at den såkaldte RFID-tag ville blive valgt som det fælles mærke på pakningsniveau. RFID er en forkortelse for Radio Frequency IDentification, som er en teknologi, der anvender radiobølger til at identificere objekter. Fordelen ved RFID frem for stregkoder er bl.a., at taggen, hvori den lille RFID-chip ligger, kan aflæses på afstand. Derfor vil det være meget nemmere at eksempelvis opgøre et varelager, overvåge et område eller aflæse en indkøbskurv, hvor varerne er påført en tag. skal følge efter, og at man vælger den samme, fælles mærkningsstandard. Dermed bliver lægemidler sporbare over hele Europa helt ned på pakningsniveau. Vi er dog ifølge Thomas Malmström et pænt stykke ude i fremtiden, før dette bliver til virkelighed på landets apoteker og sygehuse. Omkostningerne er for høje ved RFID sammenlignet med Data Matrix, som er en forholdsvis billig teknologi, siger han. Det koster således under 1 øre at sætte en Data Matrix på en pakning, mens en RFID-tag løber op i ca. 75 øre. Rejser en række spørgsmål Desuden kræver RFID ret dyrt udstyr hele vejen igennem forsyningskæden, og der er en del problemer med at aflæse taggen, når den er i forbindelse med væske eller metal. Udstyret, der skal aflæse den nye type stregkoder, er til gengæld ikke så kompliceret og dyrt. Men der vil være udgifter til at håndtere systemet og opbygge databasen. Hvem, der skal betale den regning, er endnu ikke meldt ud men et godt gæt er, at det skal lægemiddelindustrien. Ud over økonomi rejser der sig en række spørgsmål af etisk og konkurrencemæssig karakter for eksempel om patienterne er garanteret anonymitet, og hvordan parallelimport kan fungere med denne registrering helt ned på pakningsniveau. Dette og mange andre spørgsmål må formodes at komme på dagsordenen, hvis pilotprojektet i Sverige bliver en succes.

5 8 9 Kort nyt En filial mindre VMI-netværksmøder - nu med basar En basar er et sted, hvor man mødes for at handle og snakke og hvor man altid kommer hjem med noget, man slet ikke vidste, at man havde brug for. Nomeco har besluttet at skære fi lialnettet til og lukke fi lialen i Kolding. Det vil give Nomeco en mere effektiv og rationel drift, og det vil ske uden serviceændringer for kunderne. Direktør for ApoteksDivisionen, Peter Lørup, fortæller her om baggrunden for beslutningen. Vi har de seneste 6-8 år sagt til hinanden, at vi ikke længere kan være i filial Koldings lokaler. I den periode har vi oplevet en årlig tilgang på mellem 100 og 200 nye varenumre. Det kræver plads på lagrene og har gjort indhug i de få ledige hylder og reoler, der har været i Kolding. Behovet for flere og bedre kølefaciliteter gjorde et andet indhug. Dette sammen med et stigende behov for at investere i plukkeudstyr og andet materiel gjorde til sidst udslaget. Samtidig har vi ledig kapacitet i vores velfungerende filialer i Odense og Århus, og det er oplagt at udnytte dem bedre. Det er alfa og omega, at vores kunder fortsat betjenes optimalt. Salgsmæssigt vil alle Koldings kunder i fremtiden være tilknyttet filialen i Odense. Her opruster vi i kundeservice, og vi har ansat en salgschef, der med base i det sønderjyske område skal tage sig af apotekerne. På den måde kan vi i dagligdagen stadig bevare den lokale forankring. Foto: Niels Jensen Selvom vores varebiler skal køre lidt længere, er vi stadig tæt på også i tilfælde af, at der er behov for en hasteleverance. Det er vores helt klare mål, at lukningen af en filial ikke vil kunne mærkes på den daglige service. Selve overflytningen til en ny filial er ved at blive aftalt individuelt med de enkelte apoteker. Det sker ikke på én gang, men lidt efter lidt, da filialen i Kolding først lukker fra 1. marts Vi har lagt os i selen for hurtigt at informere de berørte apoteker om vores beslutning, og de har taget det pænt og vist stor forståelse. Ligesom os synes de selvfølgelig, at det er vemodigt, da Nomecos filial i Kolding er velfungerende og veldrevet med dygtige og ansvarsfulde medarbejdere. Heldigvis har rigtigt mange af medarbejderne sagt ja til at flytte med til filialerne i Odense eller Århus. På den måde kan vi fastholde den store viden og kompetence, så apotekerne fortsat kan være sikre på at få en god service fra Nomeco. Derfor har VMI-netværksmøderne fået deres helt egen basar, hvor deltagerne går rundt og udveksler erfaringer og ideer med hinanden. VMI s basar har fi re boder, hvor man kan vælge at snakke om grøn virksomhed, servicegrad, fremtidens VMI og netløsninger. VMI s netværksmøder holdes rundt om i Nomecos fi lialer i perioden fra 27. oktober til 23. november. I alt holdes syv møder, og tilslutningen fra de 171 VMI-apoteker er som altid god. I år er der for første gang VBO-apoteker med, idet Nomecos nye service VBO-Ekstra er løbet i gang med de første kunder. Basaren er det sted på VMI s netværksmøder, hvor gode ideer handles. Billederne er fra mødet i Odense den 28. oktober, hvor der er god gang i snakken om de fi re udvalgte basar-emner. Foto: Geir Haukursson

6 Makeover til Nomecos hjemmeside har fået en tiltrængt ansigtsløftning. Men målet er ikke bare, at den skal være mere indbydende at se på. Målet er også, at det skal være lettere at fi nde frem til kunderummet med de mange serviceløsninger. Derfor er det nu muligt at logge på direkte fra forsiden. Man skal altså ikke længere gennem en mellemside for at kunne indtaste brugernavn og password. Den nye version af hjemmesiden havde lidt startvanskeligheder, da det de første dage tog lidt for lang tid at oploade login-feltet til kunderummet. Problemet er blevet fundet og rettet, så nu skulle hastigheden holde sig inden for det acceptable. Nomeco har også fået henvendelser om, at passwordet ikke kan huskes, selvom man trykker gem. Har du det problem, kan du fi nde en beskrivelse af løsningen ved at aktivere klik her for hjælp. H1N1 Et stik sikrer leverancen Julen 2009 Kærlig mad Julen er hjerternes fest. Med denne skønne pande kan du lave spejlæg eller pandekager som en kærlig hilsen til dem, du holder af! Sjov, anderledes og anvendelig! Støvsugergrisen hitter En lille lyserød gris, der snøfter rundt og suger krummer, støv og snulder op fra bordet. Det er en af storsællerterne fra Nomecos julekatalog, hvor salget går strygende. Har vi mon årets mandelgave hér? Varenummer ,00 kr. Kort nyt Nomecos julekatalog har nu været på gaden i 5 uger. Vi har været glade for alle de positive kommentarer, I har givet både på udvalget af varer og det nye layout. Der er stadig masser af varer på hylderne, og hvis du ikke har fået øje på disse tre sællerter, så se nærmere her på siden. Skål og godt nytår! Det varer ikke længe, før nytåret banker på døren, og vi kan skrive Og når man har sagt nytårsaften, har man sagt champagne. Nomeco har en rigtig god nytårschampagne i sit sortiment, som kan anbefales. Crépaux- Courtois, Champagne Brut, er en tør champagne med stor og elegant fylde. Den er lavet på Chardonnaydruen og kommer fra fi re af de mest berømte byer i distriktet Champagne. Alle markerne er Grand Cruklassifi cerede. Crépaux-Courtois, Champagne Grand Cru Varenummer Vejl. pris 239 kr. 139,95 kr. Varenummer Medicinen skal ud også selv om der skulle udbryde infl uenzaepidemi. Derfor bliver nøglemedarbejdere i Nomeco tilbudt vaccine mod infl uenza A H1N1 (også kaldet svineinfl uenza). Nomeco er med i den samme del af vaccinationsprogrammet, som apotekerne er. Her har Sundhedsministeriet sat vacciner af til personer i kritiske samfundsfunktioner. Ministeriet mener således, det er vitalt for samfundet, at der bliver bragt medicin ud til apoteker og sygehuse. Nomeco har fået tildelt vacciner til omkring 270 personer, og vaccinationerne går i gang samtidig med, at apotekspersonalet vaccineres. Det er primært chauffører og lagerekspedienter, der er direkte involveret i driften i Nomeco, som tilbydes vaccinen. Vejl. pris 99,00 55,00 kr. En virkelig fremragende champagne!

7 12 Apotekerne støtter brysterne Igen i år er landets apoteker gået aktivt ind i kampen mod brystkræft ved at sælge støttearmbåndene som et led i kampagnen Støt Brysterne. Nomeco støtter også op om den gode sag ved gratis at distribuere armbåndene. I alt har Nomeco leveret display a 30 stk. armbånd til apotekerne, og der er stadig gang i salget. Når alle er solgt, svarer det til et salg på stk. Pengene går til forebyggelse af samt forskning i brystkræft og hjælp til brystkræftramte. Vi skulle hilse fra Kræftens Bekæmpelse og sige tusind tak for hjælpen - der er virkelig brug for den!

NomecoNyt TEMA: NOVEMBER 2006. Serviceløsninger på nettet. Foto: Niels Jensen

NomecoNyt TEMA: NOVEMBER 2006. Serviceløsninger på nettet. Foto: Niels Jensen NomecoNyt TEMA: Serviceløsninger på nettet NOVEMBER 2006 Foto: Niels Jensen 1 Serviceløsningerne øger effektiviteten Alt er en vanesag. Mange ville for nogle år siden have forsvoret, at de nogensinde ville

Læs mere

KASSER. Nyt. Nomeco. én gang om dagen giver bedre flow på apoteket. Vinkataloget er nu på nettet. - nemt og altid til at finde MARTS 2009

KASSER. Nyt. Nomeco. én gang om dagen giver bedre flow på apoteket. Vinkataloget er nu på nettet. - nemt og altid til at finde MARTS 2009 1 MARTS 2009 Nomeco Nr. 2 Nyt Direktørskifte i Forex Aage går af og Claus træder til Vinkataloget er nu på nettet - nemt og altid til at finde NY rabatmodel KASSER én gang om dagen giver bedre flow på

Læs mere

Nyt. En gammel kasse dukkede op. Antallet af restordrer er EKSPLODERET. Nomeco har sparet CO2

Nyt. En gammel kasse dukkede op. Antallet af restordrer er EKSPLODERET. Nomeco har sparet CO2 Nomeco Nyt Nr. 3 - Maj 2010 En gammel kasse dukkede op Antallet af restordrer er EKSPLODERET I Nomecos kælder fandt man ved en oprydning denne gamle kasse fyldt med sort/hvid fotos af landets apoteker

Læs mere

DOSISPAKKEROBOT PÅ SKEJBY SYGEHUS. Nyt. Nomeco HIT. SKRAP KONTROL! Forfalsket medicin på apotekets hylder SKAL undgås. med kasserne!

DOSISPAKKEROBOT PÅ SKEJBY SYGEHUS. Nyt. Nomeco HIT. SKRAP KONTROL! Forfalsket medicin på apotekets hylder SKAL undgås. med kasserne! 1 MAJ 2009 Nomeco Nr. 3 Nyt HIT med kasserne! Kig i gemmerne. Vi vil meget gerne have alle Nomecokasser retur. KEEP IT COOL Kølevarer holder også temperaturen ved én daglig leverance. SKRAP KONTROL! Forfalsket

Læs mere

Radio Frequency Identification. Jonas Nobel, Nikolaj Sørensen og Tobias Petersen

Radio Frequency Identification. Jonas Nobel, Nikolaj Sørensen og Tobias Petersen Radio Frequency Identification Jonas Nobel, Nikolaj Sørensen og Tobias Petersen Hvad er RFID I starten af 70'erne blevet stregkoden opfundet til at gøre det lettere at handle. Stregkoden kunne huske et

Læs mere

Nyt. Nomeco. Nisser, smykker, skåle, chokolade, legetøj og julepynt. Århus-apoteker. - det er jul året rundt i Nomecos kommunikationsafdeling

Nyt. Nomeco. Nisser, smykker, skåle, chokolade, legetøj og julepynt. Århus-apoteker. - det er jul året rundt i Nomecos kommunikationsafdeling Nomeco Nyt Nr. 6 - november 2010 Nisser, smykker, skåle, chokolade, legetøj og julepynt - det er jul året rundt i Nomecos kommunikationsafdeling Århus-apoteker og måder at ekspedere recepter på. Læs om

Læs mere

Med SuperBest i baghaven og en død robot i kælderen!

Med SuperBest i baghaven og en død robot i kælderen! Nomeco Nyt Nr. 1 - Januar 2010 Med SuperBest i baghaven og en død robot i kælderen! Flere uheldige omstændigheder førte til, at fl ytningen af Rådhusapoteket i Lyngby blev en økonomisk katastrofe for apoteker

Læs mere

EMA:Tips, 10% Nyt. Nomeco. tendenser. trends JULI 2009. Gode ideer, sjove påfund og kreative løsninger på landets apoteker. af CO2 udledningen

EMA:Tips, 10% Nyt. Nomeco. tendenser. trends JULI 2009. Gode ideer, sjove påfund og kreative løsninger på landets apoteker. af CO2 udledningen 1 JULI 2009 Nomeco Nr. 4 Nyt 10% af CO2 udledningen skal reduceres på 3 år. Sådan lyder Nomecos ambitiøse klimaplan. EMA:Tips, og trends tendenser Gode ideer, sjove påfund og kreative løsninger på landets

Læs mere

Nyt. Nomeco SMS. jeres kunder det er nemt og gratis. Hej Gitte din salve er kom. Vi har fået en flaskesut hjem til

Nyt. Nomeco SMS. jeres kunder det er nemt og gratis. Hej Gitte din salve er kom. Vi har fået en flaskesut hjem til Nomeco Nyt Nr. 5 - september 2010 SMS jeres kunder det er nemt og gratis Dine p-piller er klar til afhentning Hej Gitte din salve er kom Veterinærmedicinen bliver leveret på ad Vi har fået en flaskesut

Læs mere

Nyt. Nomeco. Vi sælger mange mærkevarer og kan lige så godt købe dem via Extrakt. Grossisten er med i kampen mod forfalskninger

Nyt. Nomeco. Vi sælger mange mærkevarer og kan lige så godt købe dem via Extrakt. Grossisten er med i kampen mod forfalskninger Nomeco Nyt Nr. 5 - september 2014 Støt brysterne - og vind en Lyserød Lørdag Grossisten er med i kampen mod forfalskninger Omsætningen af udvalgsvarer stiger Vibeke Abrahamsen, Apoteket Svalen: Vi sælger

Læs mere

Apotekets erotiske hjørne. Nyt. Nomeco TIPS. Joan Ørting: Pharma Info-Basen øger den faglige rådgivning. til salg af udvalgsvarer

Apotekets erotiske hjørne. Nyt. Nomeco TIPS. Joan Ørting: Pharma Info-Basen øger den faglige rådgivning. til salg af udvalgsvarer Nomeco Nyt Nr. 3 - maj 2013 KØB ÅRETS STUDENTERGAVE HOS NOMECO Indstik inde i bladet lige til at hive ud og hænge op på apotekets opslagstavle TIPS Joan Ørting: til salg af udvalgsvarer Pharma Info-Basen

Læs mere

VMI-MARKEDSANDEL HAR RUNDET 50

VMI-MARKEDSANDEL HAR RUNDET 50 NomecoNyt VMI-MARKEDSANDEL HAR RUNDET 50 MAJ 2007 VMI-afdelingen har grund til at smile. Mere end halvdelen af alle de varer, der sælges på landets apoteker, er nu håndteret af VMI. 1 NÅR TEKNOLOGIEN SVIGTER

Læs mere

GS1 DataBar flere data på mindre plads. Version 2

GS1 DataBar flere data på mindre plads. Version 2 GS1 DataBar flere data på mindre plads Version 2 Der er ingen planer om at skrotte EAN stregkoden. Producenter (brand owners) kan selv bestemme om de vil drage fordel af GS1 DataBar, fx i forbindelse med

Læs mere

Nomeco. Nyt. Nr. 2 - marts 2011. VMI har fokus på lagerværdi

Nomeco. Nyt. Nr. 2 - marts 2011. VMI har fokus på lagerværdi Nomeco Nyt Nr. 2 - marts 2011 VMI har fokus på lagerværdi 1 En populær løsning 6 Forår på vej TEMA VMI VMI: Prikken over i et Leder 2 VMI: Prikken over i et 3 VMI trimmede lagerværdien 6 Nyt datterselskab:

Læs mere

Nyt 30% Nomeco. Forex. forventer. travlhed. Restordrer. faldet med

Nyt 30% Nomeco. Forex. forventer. travlhed. Restordrer. faldet med Nomeco Nyt NY APOTEKERLOV: Nr. 6 - november 2014 Restordrer Forex faldet med forventer 30% travlhed Apoteker Tine Klingsten, Middelfart Apotek: Salget gik fra 2 til 88 solgte cremer på en måned 1 Færre

Læs mere

Nomeco. Nyt. Nr. 3 - maj 2015. stærke forårstilbud Tjek bagsiden. Birthe Sørensen, Randers Jernbane: Den nye DVR fungerer godt

Nomeco. Nyt. Nr. 3 - maj 2015. stærke forårstilbud Tjek bagsiden. Birthe Sørensen, Randers Jernbane: Den nye DVR fungerer godt Nomeco Nyt Nr. 3 - maj 2015 stærke forårstilbud Tjek bagsiden Birthe Sørensen, Randers Jernbane: Den nye DVR fungerer godt 1 Forsidefoto: JAKOB LERCHE FOTOGRAFI Ny lovgivning 4 Leder 2 SÅ KOM DEN! Peter

Læs mere

Nyt. Valby Apotek: Nomeco JAGT. Apoteker Poul Due POLITIKERE: Kunderne holder øje med udløbsdatoen. Ingen revolution på vej i apotekssektoren

Nyt. Valby Apotek: Nomeco JAGT. Apoteker Poul Due POLITIKERE: Kunderne holder øje med udløbsdatoen. Ingen revolution på vej i apotekssektoren Nomeco Nyt Nr. 2 - marts 2012 POLITIKERE: Ingen revolution på vej i apotekssektoren JAGT PÅ ÆNDRET UDLØBSSTYRING Apoteker Poul Due Valby Apotek: Kunderne holder øje med udløbsdatoen 1 Patentudløb gør substitutionsgrupper

Læs mere

RFID teknologi og detailhandlen

RFID teknologi og detailhandlen RFID teknologi og detailhandlen Banebrydende pilotprojekter kan være løftestangen, der sætter nye standarder for effektivisering af forsyningskæden i detailhandlen i de kommende år. v/finn Zoëga, Chefkonsulent,

Læs mere

Niels Peter Baadsgaard, dyrlæge, Ph.D. VSP Jens Otto Pedersen, svineproducent Silkeborg. Styr på grisene med ny teknologi til øremærker

Niels Peter Baadsgaard, dyrlæge, Ph.D. VSP Jens Otto Pedersen, svineproducent Silkeborg. Styr på grisene med ny teknologi til øremærker Niels Peter Baadsgaard, dyrlæge, Ph.D. VSP Jens Otto Pedersen, svineproducent Silkeborg Styr på grisene med ny teknologi til øremærker Dagsorden Præsentation Baggrund for ønsket om ny teknologi til at

Læs mere

Nyt. Nomeco HOVEDPINE: Øgede krav til kvaliteten: Over halvdelen af pakningerne bliver receptpligtige. med Støt Brysterne NOMECO ER KLAR!

Nyt. Nomeco HOVEDPINE: Øgede krav til kvaliteten: Over halvdelen af pakningerne bliver receptpligtige. med Støt Brysterne NOMECO ER KLAR! Nomeco Nyt 10 med Støt Brysterne Vind en Lyserød Lørdags-pakke og t-shirts til alle ÅR Nr. 5 - september 2013 Øgede krav til kvaliteten: NOMECO ER KLAR! NY HOVEDPINE: Over halvdelen af pakningerne bliver

Læs mere

Nomeco. Nyt. Nr. 1 - januar 2015. Parallelimportører gør det svært for forfalskere. Kundeundersøgelse gav gode. input TEMA: Mobilbetaling via ipad

Nomeco. Nyt. Nr. 1 - januar 2015. Parallelimportører gør det svært for forfalskere. Kundeundersøgelse gav gode. input TEMA: Mobilbetaling via ipad Nomeco Nyt Nr. 1 - januar 2015 Parallelimportører gør det svært for forfalskere Kundeundersøgelse gav gode input TEMA: Mobilbetaling via ipad 1 TEMA: Mobilbetaling Leder 2 TEMA: Mobilbetaling 3 Brug din

Læs mere

Velkommen. Endnu engang tak, fordi du vil bruge tid på at hjælpe nogle af verdens fattigste mennesker til at få et bedre liv.

Velkommen. Endnu engang tak, fordi du vil bruge tid på at hjælpe nogle af verdens fattigste mennesker til at få et bedre liv. Velkommen Velkommen som indsamlingsleder til Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling. Sogneindsamlingen afholdes hvert år den første søndag i marts, og vi glæder os til det fremtidige samarbejde. Sogneindsamlingen

Læs mere

trekantensplus Oplevelser i Kolding, Vejle, Fredericia og Middelfart

trekantensplus Oplevelser i Kolding, Vejle, Fredericia og Middelfart trekantensplus Oplevelser i Kolding, Vejle, Fredericia og Middelfart 2015 UNIK GUIDE i trekanten 2015 UNIK GUIDE i trekanten 2015 Unikke oplevelser i Vejle, Fredericia, Kolding og Middelfart I foråret

Læs mere

Få flere tilfredse kunder, større omsætning og flere tilmeldte til dit nyhedsbrev

Få flere tilfredse kunder, større omsætning og flere tilmeldte til dit nyhedsbrev Juhlsens guide til online julehandel 5 gode råd til danske detailbutikker Få flere tilfredse kunder, større omsætning og flere tilmeldte til dit nyhedsbrev 1. Du kommer langt med god service God kundeservice

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

TEMA: KØLIGE NYHEDER. Nyt. Nomeco HAR APOTEKET STYR PÅ TEMPERATUREN? Kølig minibar testes i øjeblikket på Region Hovedstadens Apotek

TEMA: KØLIGE NYHEDER. Nyt. Nomeco HAR APOTEKET STYR PÅ TEMPERATUREN? Kølig minibar testes i øjeblikket på Region Hovedstadens Apotek Nomeco Nyt Nr. 5 - september 2011 HAR APOTEKET STYR PÅ TEMPERATUREN? Kølig minibar testes i øjeblikket på Region Hovedstadens Apotek TEMA: KØLIGE NYHEDER 1 TEMA: Kølige nyheder 7 Efter valget Nye kølekasser

Læs mere

ipad Nyt Nomecos Jan Bonde SÆNK PRISEN kunder gør livet lettere på apoteket går på pension Nomecos adm. direktør på mærkevarer og øg salget

ipad Nyt Nomecos Jan Bonde SÆNK PRISEN kunder gør livet lettere på apoteket går på pension Nomecos adm. direktør på mærkevarer og øg salget Nomeco Nyt Nr. 3 - maj 2012 Nomecos adm. direktør Jan Bonde går på pension SÆNK PRISEN på mærkevarer og øg salget ipad til Nomecos kunder gør livet lettere på apoteket 1 Forbrugerundersøgelse på apoteket

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix/Iris. August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider SPAR FORMUE PÅ NYT SUPERLÅN

Guide. Foto: Scanpix/Iris. August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider SPAR FORMUE PÅ NYT SUPERLÅN Foto: Scanpix/Iris Guide August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider SPAR FORMUE PÅ NYT SUPERLÅN INDHOLD: SUPERLÅN Spar formue på nyt superlån...4 SKEMAER: Det koster det...6 Så meget

Læs mere

Fremtidens kassesystem

Fremtidens kassesystem Fremtidens kassesystem Gør hverdagen nemmere, og giver et smil på læben. Fremtidens kassesystem Dette projekt er lavet af Emil Toft, Thomas Gandrup Sørensen & Omran El-Habet (9. klasse, Antvorskovskole).

Læs mere

Årsrapport. Inspektion af lægemidler i håndkøb i detailhandlen

Årsrapport. Inspektion af lægemidler i håndkøb i detailhandlen 2011 Årsrapport Inspektion af lægemidler i håndkøb i detailhandlen 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og kort om reglerne... 2 1.1. Typer af håndkøbslægemidler... 2 1.2. Fælles regler... 3 1.3. Salg via

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 GECKO Booking kassesystem For oprettelse af flere kasseapparater, ret da henvendelse til GECKO Booking. Pris pr. ekstra er 49 kr. ex moms pr. måned. Vi tilbyder desuden ekstra udstyr til kasse-tilkøbsmodulet,

Læs mere

Nomeco. Nyt. Nr. 6 - november 2012 AFSLØRING: En ipads dagbog. Hastekasser til robotten. Chauffør Esben Wolstrup: En ren fornøjelse at køre elbil

Nomeco. Nyt. Nr. 6 - november 2012 AFSLØRING: En ipads dagbog. Hastekasser til robotten. Chauffør Esben Wolstrup: En ren fornøjelse at køre elbil Nomeco Nyt Nr. 6 - november 2012 AFSLØRING: En ipads dagbog Hastekasser til robotten Chauffør Esben Wolstrup: En ren fornøjelse at køre elbil 1 Ren og lydløs transport 6 NOMECO KØRER GRØNT I ELBIL Leder

Læs mere

Generelt om at tage medicin

Generelt om at tage medicin GRUPPEPSYKOEDUKATION Baggrundsmateriale til facilitator Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Grunden til, at der er udarbejdet et generelt ark er, at svarene på disse spørgsmål stort set er de samme

Læs mere

For at komme videre er det nødvendigt at vælge punktet Produkter i menuen til venstre. Her kan du navigere dig rundt på shoppen.

For at komme videre er det nødvendigt at vælge punktet Produkter i menuen til venstre. Her kan du navigere dig rundt på shoppen. Kære kunde, Vi har lavet en lille guide til hvordan man handler på vores webshop. Følg blot disse anvisninger så du trygt kan foretage din bestilling. Du har jo allerede fundet vejen til Shoppen, så lad

Læs mere

Nomeco. Nyt. Nr. 4 - juli 2015 FOREX PÅ BANEN MED NYT LÆKKERT KONCEPT FRIHANDELSVARER: HOT NOT?

Nomeco. Nyt. Nr. 4 - juli 2015 FOREX PÅ BANEN MED NYT LÆKKERT KONCEPT FRIHANDELSVARER: HOT NOT? Nomeco Nyt FOREX PÅ BANEN MED NYT LÆKKERT KONCEPT Nr. 4 - juli 05 FRIHANDELSVARER: HVAD HOT ER OG NOT? Apoteksindretning Forex - nu i nyt design 4 Leder Forex nu i nyt design 3 Forex Concept Store 4 Kreativ

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Himmerlandskød case story

Himmerlandskød case story Case story Himmerlandskød A/S Himmerlandskød case story Catellae Farm & Food FAKTABOKS Sporbarhed fra ko til køledisk Ligesom vi danskere har et CPR-nummer, har dansk kvæg også et individuelt CKR-nummer.

Læs mere

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO ExtraNet Sider beskyttet med kodeord i OLO Side 1 af 16 For brugeren af din hjemmeside Fra forsiden kan du indsætte en knap, som henviser til en side, som kræver en kode. Side 2 af 16 Login er nødvendigt

Læs mere

Nyt. Nomeco. Ikke vild med at sælge åbnede pakninger. Anne-Marie Kissmeyer: Køb personalevarer hjemme fra sofaen

Nyt. Nomeco. Ikke vild med at sælge åbnede pakninger. Anne-Marie Kissmeyer: Køb personalevarer hjemme fra sofaen Nomeco Nyt Nr. 4 - juli 2010 Fås hos Nomeco: Rejsestrømper, støttestrømper, kompressionsstrømper, flystrømper Køb personalevarer hjemme fra sofaen Anne-Marie Kissmeyer: Ikke vild med at sælge åbnede pakninger

Læs mere

Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne

Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Artikel til Vejforum 2011 Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Civilingeniør Troels Andersen, Fredericia Kommune, troels.andersen@fredericia.dk CykelScore er et helt nyt kampagnekoncept til

Læs mere

Vejen. Danish Crown. Danmarks nye fødevarecentrum. Det skal være nemt at etablere fødevarevirksomhed. Fire grunde til, at du ikke kommer uden om Vejen

Vejen. Danish Crown. Danmarks nye fødevarecentrum. Det skal være nemt at etablere fødevarevirksomhed. Fire grunde til, at du ikke kommer uden om Vejen Vejen fødevarecentrum Det skal være nemt at etablere fødevarevirksomhed Side 3 Fire grunde til, at du ikke kommer uden om Vejen Side 4 Derfor valgte vi Vejen: Danish Crown SPF-Danmark og Eurofins fortæller

Læs mere

ipads til ALLE! Nyt Nomeco Extrakt 3STÆRKE FORÅRSTILBUD - storkøb lige til døren Apoteker Betina Kjær Hansen gav Se flyer NYT KONCEPT:

ipads til ALLE! Nyt Nomeco Extrakt 3STÆRKE FORÅRSTILBUD - storkøb lige til døren Apoteker Betina Kjær Hansen gav Se flyer NYT KONCEPT: Nomeco Nyt Nr. 3 - maj 2014 3STÆRKE FORÅRSTILBUD TIL APOTEKSPERSONALET Se flyer NYT KONCEPT: Extrakt - storkøb lige til døren Apoteker Betina Kjær Hansen gav ipads til ALLE! 1 Mærkevarer med ekstra rabat

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

ApoStat Snitflade til EDB leverandører

ApoStat Snitflade til EDB leverandører DataPharm a/s Hollandsvej 12 2800 Lyngby telefon: 45 20 75 00 telefax: 45 20 75 10 Dokument D0005804.doc 24.08.2000 DataPharm ApoStat Snitflade til EDB leverandører Revision 3 Revision 1 Revision 2 Revision

Læs mere

Flexi Element. den funktionelle kassedisk

Flexi Element. den funktionelle kassedisk den funktionelle kassedisk 2010 lever til fulde op til sit navn med en fleksibel indretning og opbygning samt anvendelsesmuligheder i vidt forskellige brancher. Kort sagt får du med en kassedisk, der præcis

Læs mere

Potentielle fordele og risici ved RFID.

Potentielle fordele og risici ved RFID. 1 Potentielle fordele og risici ved RFID Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010 Publikationen kan hentes på RFID i Danmarks hjemmeside: http://www.rfididanmark.dk

Læs mere

Kvikguide. e-bevillingssystemet. www.onemed.dk

Kvikguide. e-bevillingssystemet. www.onemed.dk Kvikguide e-bevillingssystemet Log ind OneMeds e-bevillingsystem er internetbaseret og fungerer som en integreret del af vores webløsning. Du skal derfor blot gå ind på og logge ind. Dine login-informationer

Læs mere

En rigtig røver. Simone. Hej.

En rigtig røver. Simone. Hej. En rigtig røver går rundt og retter på butikkens få varer, da dørhåndtaget langsomt bliver trykket ned. kommer ind i butikken med en nylonstrømpe over hovedet og en finger under blusen, der skal se ud

Læs mere

Nyt. Nomeco. Steen Holm, SLUT med at bogføre ordren manuelt i C2. har takstvarerne klar mandag morgen. Lettere at scanne med ipad

Nyt. Nomeco. Steen Holm, SLUT med at bogføre ordren manuelt i C2. har takstvarerne klar mandag morgen. Lettere at scanne med ipad Nomeco Nyt Nr. 1 - januar 2013 SLUT med at bogføre ordren manuelt i C2 Lettere at scanne med ipad Steen Holm, Frederikshavn Svane dosispakkeapotek, har takstvarerne klar mandag morgen 1 Et tilbageblik

Læs mere

Afleveringsopgave 1 Logistik

Afleveringsopgave 1 Logistik Afleveringsopgave 1 Logistik Besvaret af Trine Kornum Christiansen Spørgsmål 1 Analyser og vurder virksomhedens logistiske situation. Hansens Bryggeri A/S (herefter HB) har flere konkrete logistiske problemer:

Læs mere

15 måneders strategi/plan for Slipsefyr.dk

15 måneders strategi/plan for Slipsefyr.dk 15 måneders strategi/plan for Slipsefyr.dk Step 1 (Oktober- december 2014): Positionerne på det danske og især det svenske marked skal styrkes op mod jul/nytår, der er en af de helt store højtider for

Læs mere

God Logistik på Hospitaler - Forudsætninger for moderne logistik

God Logistik på Hospitaler - Forudsætninger for moderne logistik God Logistik på Hospitaler - Forudsætninger for moderne logistik Forretningsmuligheder i Sygehusbyggeriet Spor 2: Teknologi og Service Udvikling Odense 6. oktober 2011 1 Hvem er vi? Operationelle, rådgivende

Læs mere

Vi vil være din fokuserede leverandør

Vi vil være din fokuserede leverandør Fusion og ny struktur hos din kontorforsyning og emballageleverandør Vi vil være din fokuserede leverandør OneCompany A/S Det handler om at fokusere - og blive dygtigere Både Redoffice I.K. og KD Gruppen

Læs mere

BPW THE QUALITY FACTOR TT ONLINE. Nemt Hurtigt Sikkert. www.ttonline.dk

BPW THE QUALITY FACTOR TT ONLINE. Nemt Hurtigt Sikkert. www.ttonline.dk BPW THE QUALITY FACTOR TT ONLINE Nemt Hurtigt Sikkert www.ttonline.dk TT ONLINE www.ttonline.dk ERMAX TT Online... Online bestilling, når det passer dig Med TT Online behøver du ikke længere at bruge unødvendig

Læs mere

Klinikpersonalets arbejde med Datafangst

Klinikpersonalets arbejde med Datafangst Klinikpersonalets arbejde med Datafangst Af Berit Lassen, praktiserende læge, Korsør I almen praksis har vi travlt. Opgaverne står i kø, og det efterlader os ofte med en følelse af, at den rækkefølge,

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Rema 1000, Muslingevej 10, 8250 Egå. Kvickly, Øster Allé 16, 8400 Ebeltoft

Rema 1000, Muslingevej 10, 8250 Egå. Kvickly, Øster Allé 16, 8400 Ebeltoft Midtjylland - Øst Begrundelser Rema 1000, Muslingevej 10, 8250 Egå Generelt mange økologiske varer. Lavt fedtindhold i kød & pålæg. Lokker ikke med usunde varer man skal nærmest lede efter slik & chokolade.

Læs mere

Din detektiv. Nyt. Nomeco. Blodiglen. Newyorker TIL AT FINDE IRS. Vinkup. Katastrofe? Så kan sygehusapotekerne selv producere medicin MARTS 2008

Din detektiv. Nyt. Nomeco. Blodiglen. Newyorker TIL AT FINDE IRS. Vinkup. Katastrofe? Så kan sygehusapotekerne selv producere medicin MARTS 2008 1 MARTS 2008 Nr. 2 Nomeco Nyt 14 side Vinkup Blodiglen NETOP UDGÅET AF SORTIMENT Katastrofe? Så kan sygehusapotekerne selv producere medicin Newyorker Se lejlighederne i Benzons gamle fabrikker CHRISTINE

Læs mere

TRIUMPH KATALOG SKABER TRAFIK I 4 NORDISKE LANDE FLOT EFFEKT AF ADRESSELØS REKLAME PÅ TRODS AF STORE MARKEDSFORSKELLE

TRIUMPH KATALOG SKABER TRAFIK I 4 NORDISKE LANDE FLOT EFFEKT AF ADRESSELØS REKLAME PÅ TRODS AF STORE MARKEDSFORSKELLE TRIUMPH KATALOG SKABER TRAFIK I 4 NORDISKE LANDE FLOT EFFEKT AF ADRESSELØS REKLAME PÅ TRODS AF STORE MARKEDSFORSKELLE Triumph har for første gang fået husstandsomdelt et katalog over de nordiske grænser.

Læs mere

Nyt. Nomeco. Når vovse skal vaccineres TEMA. Sørg for, at apoteket får leverancen. Påsketid og påskeæg:

Nyt. Nomeco. Når vovse skal vaccineres TEMA. Sørg for, at apoteket får leverancen. Påsketid og påskeæg: Nomeco Nyt INDSTIK Påsketid og påskeæg: Lad dig friste af det lækre sortiment af guf og chokolade Nr. 2 - marts 2014 TEMA Svage smertestillende lægemidler - Grænsehandel daler - Færre piller, flere pakninger

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013?

Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013? Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013? December måned, online butikkernes travleste tid, er forbi, og derfor har vi hos webbureauet webdanmark.com analyseret på tallene og identificeret 5 vigtige

Læs mere

Nyt. Nomeco. Konsulenter med stort servicegen. Sparet: EFTERLYSNING: Større krav til selvtest. 17.500 stykker papir og 720 konvolutter pr.

Nyt. Nomeco. Konsulenter med stort servicegen. Sparet: EFTERLYSNING: Større krav til selvtest. 17.500 stykker papir og 720 konvolutter pr. Nomeco Nyt Nr. 6 - november 2011 EFTERLYSNING: Større krav til selvtest Sparet: 17.500 stykker papir og 720 konvolutter pr. måned LAV JULE- SNAPSEN SELV! Prøv den historiske krydderiblanding Konsulenter

Læs mere

Miniguide til e-handel på apoteket.dk

Miniguide til e-handel på apoteket.dk Miniguide til e-handel på apoteket.dk Danmarks Apotekerforening - 1. udgave, 1. oplag, oktober 2011 Indholdsfortegnelse Sådan bestiller du en almindelig apoteksvare side 5 Sådan bestiller du levering til

Læs mere

Kvalitet i den ubrudte kølekæde

Kvalitet i den ubrudte kølekæde Kvalitet i den ubrudte kølekæde Torger Børresen, Ph.D. Forskningschef Afdeling for Fiskeindustriel Forskning 1/18 DFU i DTU DFU er selvstændigt institut med struktur som tidligere Myndighedsopgaver og

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Tale til Øresund Food Network Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Først og fremmest tak for invitationen. Ministeren er desværre blevet

Læs mere

EU-Kommissionen fremlagde sidste

EU-Kommissionen fremlagde sidste Branche Ny lovgivning for klinisk forskning på vej igennem EU-systemet EU-Kommissionen vil styrke og ikke mindst effektivisere rammerne for gennemførelse af kliniske forsøg i Europa og har derfor fremlagt

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

etrace projektet Valur Norðri Gunnlaugsson valur@matis.is

etrace projektet Valur Norðri Gunnlaugsson valur@matis.is etrace projektet Valur Norðri Gunnlaugsson valur@matis.is etrace projektet etrace hvorfor Elektronisk sporbarhedssystemer baseret på programmer og automatiske data samling er den mest effektive løsning

Læs mere

Page 2 of 10 OM PROMOTERS... 3 OPGAVER... 3 HONORAR... 6 SKAT... 7 FRADRAG... 7 AFBUD... 8 CREWCONTROLCENTER (CCC)... 8 FERIE/OPSIGELSE...

Page 2 of 10 OM PROMOTERS... 3 OPGAVER... 3 HONORAR... 6 SKAT... 7 FRADRAG... 7 AFBUD... 8 CREWCONTROLCENTER (CCC)... 8 FERIE/OPSIGELSE... Page 2 of 10 OM PROMOTERS... 3 OPGAVER... 3 HONORAR... 6 SKAT... 7 FRADRAG... 7 AFBUD... 8 CREWCONTROLCENTER (CCC)... 8 FERIE/OPSIGELSE... 8 FORDELE HOS PROMOTERS... 9 JOB HOS PROMOTERS... 10 Page 3 of

Læs mere

Hvad du søgte efter Identiteten på det websted, du besøgte umiddelbart før vores websted (henvisende websted).

Hvad du søgte efter Identiteten på det websted, du besøgte umiddelbart før vores websted (henvisende websted). Brugervilkår og andre gode ting, som du bør vide for at være sikker online. Sikkerhed er alles ansvar En del af IKEA ånden er "jeg gør min del, du gør din del, og sammen gør vi en masse." Dette gælder

Læs mere

Klager over snerydning smelter væk

Klager over snerydning smelter væk Klager over snerydning smelter væk Klager du over naboens snerydning til Aalborg Kommune, skal du ikke forvente, at sneen ryger væk med det samme. Advarsler og lange frister gør, at der kan gå op til en

Læs mere

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her.

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. BRUG LEVERING TIL AT FÅ FLERE OG MERE TILFREDSE KUNDER Når

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

SIMU-Fragt Fragtbreve kvitter modtag

SIMU-Fragt Fragtbreve kvitter modtag Indhold SIMU-Fragt... 1 Fragtbreve kvittering - modtag... 1 Se kvitterede fragtbreve... 4 Håndtering af varer... 5 Egne varer til videresalg... 5 Varer købt hos andre SIMU-virksomheder... 6 Hvor og hvordan

Læs mere

Track and Trace System Beskrivelse af registreringssystem til frugtavl

Track and Trace System Beskrivelse af registreringssystem til frugtavl Track and Trace System Beskrivelse af registreringssystem til frugtavl I samarbejde med Magerholm Frugtplantage på Sydfyn, har Balluff ApS udviklet og leveret et nyt og simpelt Track and Trace system til

Læs mere

Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter

Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter Indhold 1. Kast med to terninger 2. Et pindediagram 3. Sumtabel 4. Median og kvartiler 5. Et trappediagram 6. Gennemsnit 7. En statistik 8. Anvendelse af edb 9.

Læs mere

SIMU-Post Modtag pakker

SIMU-Post Modtag pakker Indhold Nye postpakker... 1 Se kvitterede... 4 Afviste forsendelser, retur fra modtager... 5 Håndtering af varer... 7 Egne varer til videresalg... 7 Varer købt hos andre SIMU-virksomheder... 8 Hvor og

Læs mere

BESKO ONLINE det helt rigtige valg

BESKO ONLINE det helt rigtige valg BPW THE QUALITY FACTOR BESKO ONLINE det helt rigtige valg Online bestilling døgnet rundt Detaljeret produktkatalog www.beskoonline.dk BESKO ONLINE - DET HELT RIGTIGE VALG FOR DIG www.beskoonline.dk Dine

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 07-04-2015

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 07-04-2015 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 7. maj 2015 klokken 19:00 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet er primært

Læs mere

SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER

SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER Registrering af serienummer og partinummer på varer giver mulighed for at spore enheder og hele partier hele vejen fra anskaffelse, lagerføring til forsendelse og fakturering.

Læs mere

BEREGN DIN BESPARELSE

BEREGN DIN BESPARELSE BEREGN DIN BESPARELSE Hvor meget kan din virksomhed spare...? Optimering af processer og frigørelse af ressourcer er vores kernekompetencer. Der er omkostninger forbundet med hver leverandør din virksomhed

Læs mere

Read all about it! Indhold. Inspiration. Gæt hvem-konkurrencen. Delte meninger om finanskrisens effekt på it-investeringerne i 2009

Read all about it! Indhold. Inspiration. Gæt hvem-konkurrencen. Delte meninger om finanskrisens effekt på it-investeringerne i 2009 Read all about it! Februar 2009 Her får du årets første nummer af: Read all about it! - nyhedsbrevet fra Advizor IT Denne gang er temaet It og finanskrise. It kan være den medicin, der hjælper os ud af

Læs mere

IT-løsning til trælaster NAV. Timber

IT-løsning til trælaster NAV. Timber IT-løsning til trælaster NAV Timber NAV4Timber ny brancheløsning til trælasterne - udviklet på nyeste teknologi naturligvis! Umiddelbart efter frigivelsen af den spritnye Microsoft Dynamics NAV 2013 gik

Læs mere

INDHOLD LEVERANDØRVEJLEDNING... 2

INDHOLD LEVERANDØRVEJLEDNING... 2 INDHOLD LEVERANDØRVEJLEDNING... 2 A. IT... 2 B. Administration... 2 B.1. Faktura... 2 B.2. Pakliste... 2 B.3. Bankkonti... 2 C. Pakkeinstruktioner... 3 C.1. Pakkemærkning og krav til pakning... 3 C.1.1.

Læs mere

FirstIVR Brugervejledning version 1.2

FirstIVR Brugervejledning version 1.2 FirstIVR Brugervejledning version 1.2 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Introduktion til FirstIVR... 2 3. Kom godt i gang... 2 4. Menuen Objekter: Oprette lyde, køer, telefonsvarere m.v.... 3 4.1. Lyde...

Læs mere

Kommunikation. Intern og eksterne kommunikation 2. Intranet 3. DT Magazine 4. HR Infoboard 5. Intranet i STARK 6. Dit SILVAN 7

Kommunikation. Intern og eksterne kommunikation 2. Intranet 3. DT Magazine 4. HR Infoboard 5. Intranet i STARK 6. Dit SILVAN 7 Kommunikation Intern og eksterne kommunikation 2 Intranet 3 DT Magazine 4 HR Infoboard 5 Intranet i STARK 6 Dit SILVAN 7 STARKs markedsføring til private 8 STARKs markedsføring til professionelle 9 STARKs

Læs mere

SALMON AND SEATROUT SOLUTION.

SALMON AND SEATROUT SOLUTION. Afiskeri.dk gik online på nettet i December 2008. Hjemmesiden henvender sig til alle lystfiskere. Det er klart et mål for Michael Aagaard Olsen, der står bag siden, at den skal være et vigtigt værktøj

Læs mere

Logistikbetingelser. Til Saniståls leverandører

Logistikbetingelser. Til Saniståls leverandører Logistikbetingelser Til Saniståls leverandører Sanistål har formuleret en række betingelser for mærkning, pakning og levering af varer. Betingelserne skal gøre identifikationen og behandlingen af indkomne

Læs mere

Stamps. Færøerne. Nr. 21 September 2014

Stamps. Færøerne. Nr. 21 September 2014 Stamps Færøerne Nr. 21 September 2014 ISSN 1603-0036 0036 Postkort fra Kina? Færøsk miniark vinder pris Julen 2014 Postkort fra Kina Kunne du tænke dig at modtage postkort fra fjerntliggende lande verden

Læs mere

Oven over skyerne..! Få alt at vide om rumfart, rumstationer og raketter hér: http://www.geocities.ws/johnny97dk/rumfart/index.htm

Oven over skyerne..! Få alt at vide om rumfart, rumstationer og raketter hér: http://www.geocities.ws/johnny97dk/rumfart/index.htm Oven over skyerne..! Du skal lære mennesker, steder og ting ude i rummet og på jorden hvor du bor Du skal lære om stjernetegnene Du skal lave din egen planet-rap Du skal skrive et brev fra Månen Du skal

Læs mere

Rema 1000, Seestvej, 6000 Kolding. Rema1000, Skolegade 28, 7100 Vejle

Rema 1000, Seestvej, 6000 Kolding. Rema1000, Skolegade 28, 7100 Vejle Sønderjylland Rema 1000, Seestvej, 6000 Kolding Super venlige og smilende personale. god oversigt over forretningen; orden og ren butik; billige gode varer også økologiske Det er en rar forretning at komme

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

CIVICA Afd. 9 Munkebjergparken

CIVICA Afd. 9 Munkebjergparken Beboer Infomøde 28. maj 2015 CIVICA Afd. 9 Munkebjergparken Flytteassistance / Genhusning med ADAM Transport ApS CIVICA - Munkebjergparken Dagsorden Om ADAM Flytteprocessen Services Nedpakning / udpakning

Læs mere

Håndbog Salg af julekort 2015

Håndbog Salg af julekort 2015 Håndbog Salg af julekort 2015 Indhold Indhold... 2 Børneulykkesfondens Julekortsalg 2015... 3 Forretningsgang Julekort 2015... 3 Børneulykkesfonden - hvem er de?... 5 Børneulykkesfondens julekort... 6

Læs mere

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Havde du indbrud hen over julen? Eller skal du ud nytårsaften, og er du utryg ved at efterlade huset alene? Der findes masser af teknologi, der kan hjælpe

Læs mere