Hør om. Hvad er Sport2Go? Hvad kan konceptet? Hvordan planlægges og organiseres det? Sport2Go i frem;den? - set i forhold ;l Aalborg modellen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hør om. Hvad er Sport2Go? Hvad kan konceptet? Hvordan planlægges og organiseres det? Sport2Go i frem;den? - set i forhold ;l Aalborg modellen"

Transkript

1 Sport2Go Aalborg

2 Hør om Hvad er Sport2Go? Hvad kan konceptet? Hvordan planlægges og organiseres det? Sport2Go i frem;den? - set i forhold ;l Aalborg modellen

3 Hvad er Sport2Go?

4 Mo;vet bag Sport2Go Det velkendte medlemsfald i foreningslivet i teenageårene. Danskernes sports- og mo;onsvaner IdræFens Analyseins;tut: En 12- årig tænker som en voksen i forhold 7l valg af idrætsak7viteter fleksibilitet og alsidighed i idræts7lbuddene Lysten ;l at udfordre og udvikle en idrætsverden der ole er præget af sæsonbegreber og årskon;ngenter, aldersopdelinger, faste trænings;der og indhold og færdighedstænkning.

5 Formålet med Sport2Go Få flere unge ;l at bevæge sig mere og varigt. Skabe et ;lbud der ;lgodeser de unges behov for fleksibilitet. Flere unge kommer i kontakt med idrætsforeningerne. Nedbryde barrierer for ikke - idrætsak;ve unge, så de kommer i gang med idræt.

6 Indhold Til unge i alderen år 2 x 12 uger om året 250 kroner for 12 uger forskellige ak;viteter om ugen Ingen ;lmelding kun SMS billefer ;l hver ak;vitet Der kan deltages i ALLE ak;viteter Centralt i Aalborg og Nørresundby

7 Ak;viteter Periode 3 Fitness 15+ og holdtræning (fx Zumba, Pilates, Yoga, Bike Fit Energy), Boksning, Power Energy, Aqua FighEng, Fægtning, Tennis 16+, Tennis 12+, Basket, Klatring, Qianball, Spring, Svøm Begynder, Ridning, Kickboxing 12+, Kickboxing 16+, Ballroom Fitness, Svøm 100, Badminton, Karate, Bowling, Futsal, Aqua Zumba, Svøm for piger/kvinder, Skateboarding, Squash, Selvforsvar

8 Eksempel på Sport2Go dag Dag Tidspunkt AkEvitet Torsdag Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Fitness og Holdtræning Selvforsvar Badminton Karate Bowling Futsal Svøm begynder Aqua Zumba Svøm for Piger/Kvinder

9 Hvad kan konceptet? 30 foreningsbaserede ak;viteter og 12 ak;viteter af private udbydere om ugen. Parterne har alle forskellige kvaliteter og styrker og det skaber mærkbar synergi mellem alle aktørerne. Tager udgangspunkt i de unges ønsker og behov og kan rumme store forskelligheder

10 Erfaringerne gør os bedre 1. periode: 305 medlemmer ca. 200 facebook brugere 2. periode: 500 medlemmer 512 facebook brugere 1. måned på website: 4383 besøg og 5674 sidevisninger 3. periode: 714 medlemmer 1603 facebook brugere 1. måned på website: 7758 besøg og sidevisninger 30 ugentlige foreningsbaserede aktiviteter 12 ugentlige aktiviteter af private aktører

11 Hvem ;ltrækkes 415 piger 250 drenge 49 ins;tu;oner eller ikke angivet køn (De resterende har enten oplyst forkert fødselsdato eller er ins;tu;oner) 63 drenge i folkeskolealderen 96 drenge på ungdomsuddannelserne 69 drenge på videregående uddannelser 137 piger i folkeskolealderen 166 piger på ungdomsuddannelserne 67 piger på videregående uddannelser

12 Hvordan planlægges og organiseres Sport2Go?

13 Planlægningens elementer Målsætning, projektbeskrivelse, budget, Interessentanalyse, evt. risikoanalyse Fokusgruppeinterviews og bearbejdning af data Markedsføringsplan Opbygning af hjemmeside / facebookside Planlægning af ak;vitetsudbud

14 Periodeforløb Januar Marts Februar Maj April Evaluering Ak;vitets- alaler Materiale klargøres Booking af skolebesøg Ak;vitets- program Skolebesøg Annoncering Kontakt ;l øvrige samarbejdspartnere Periode- opstart: 14 dage m. Administra;on & kommunika;on Ak;vitets- besøg Udvikling & kommunika;on Ak;vitets- besøg & samtale med instruktører Booking af skolebesøg for august

15 Økonomi / budget Samlet projektsum kr. UdgiYer: Ak;viteter Projektledelse Diverse I alt Finansiering År 2010 År 2011 I alt Aalborg Kommune og DGI KUM/Nordea Aalborg Kommune og DGI KUM/Nordea

16 Økonomi / budget UdgiLerne for en ak;vitetsperiode fordeler sig typisk således: Uddannelse Foreningshonorar m.v Lokaliteter Markedsføring Logis;k per år Indtægter ved 900 medlemmer Styk pris på 275 kr

17 Sport2Go i frem;den? Aalborg Kommune beslufede ul;mo 2011, at Sport2Go skal fortsæfe i Aalborg. Aalborg Kommunes/Sport2Gos samarbejdspartnere i frem;den er: Nordea- fonden, SIFA, DGI Nordjylland Aalborg Senior Sport evt. flere Fra 2012 anvendes konceptet på en model for seniorer og en model for landdistrikterne. Forhåbentlig vil Sport2Go på sigt være et koncept brugt og drevet af foreningerne.

18 Spørgsmål? Sanne Fremlev sf

19 Erfaringer med Sport2Go Hvad har vi så bedrevet med Sport2Go i løbet af 3 ak;vitetsperioder? Det vil Kirsten Brusgaard nu fortælle alt om