Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHx Afsætning B Bente Tærsbøl/Carsten Sørensen (pæd.kandidat) hh1112afsb UVB-betegnelse Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Virksomheden Titel 2 Informationssøgning, metode og analyseprocessen Titel 3 Virksomhedens interne forhold Titel 4 Virksomhedens makroforhold Titel 5 Virksomhedens efterspørgsel konsumentmarkedet Titel 6 Virksomhedens efterspørgsel business to business markedet Titel 7 Virksomhedens segmentering og målgruppevalg nationalt samt positionering Virksomhedens udbud konkurrenceforhold og konkurrencemæssige positioner Side 1 af 17

2 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 1 Indhold Virksomheden Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof Kernestof Lene Jenrich, Kurt Jepsen, Peter Schmalz, Lene Aarosin Afsætning niveau A bind 1/niveau B, 2. Udgave Supplerende stof Artikler og relevante hjemmesider i relation til stoffet. Anvendt uddannelsestid: ca. 15 lektioner Kompetencer, læreplanens mål, progression Eleverne er blevet introduceret til faget, dels hvor det er placeret i forhold til hhxuddannelsen, dels fagets indhold og faglige mål. På baggrund af en række praktiske og virkelighedsnære eksempler, som eleverne kan relatere til, er eleverne blevet introduceret til forskellige virksomhedstyper og i relation hertil de forskellige markedsformer B-to-C og B-to-B. Desuden er de blevet introduceret til handlingsparametrene og hvordan virksomhederne anvender disse i relation til deres målgruppe. Kompetencer: Der er arbejdet med følgende: tankegangskompetence, problembehandlingskompetence, modelleringskompetence og ræsonnementskompetence. Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/mindre gruppearbejde/individuelt arbejde/ små diskussioner/pararbejde Side 2 af 17

3 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 2 Indhold Informationssøgning, metode og analyseprocessen Kernestof Lene Jenrich, Kurt Jepsen, Peter Schmalz, Lene Aarosin Afsætning niveau A bind 1/niveau B 2. Udgave Supplerende stof Artikler og relevante hjemmesider i relation til stoffet, blandt andet: infomedia og navne, nr., erhverv under euromonitor, Ca. 20 lektioner Informationssøgning, datakilder og indsamlingsmåder af sekundære data blev først introduceret. Herefter gennemførte klassens som et led i det virksomhedsøkonomiske område, øvelser i at indsamle forskellige sekundære data samt vurdere datakilder. På denne måde blev begrebet erhvervsøkonomiske metode introduceret for klassen. Senere gennemførte eleverne en mindre markedsanalyse hvor de på baggrund af indsamlede primære data skulle forholde sig selvkritisk i forhold til dataindsamlingsmetoder og markedsanalyseprocessen. I de to ovenfor nævnte forløb, arbejde eleverne især med det supplerende stof. Ligeledes indgik kildekritik som et væsentligt punkt. Kompetencer: Der er arbejdet med følgende: tankegangskompetence, problembehandlingskompetence, modelleringskompetence og ræsonnementskompetence, databehandlingskompetence, kommunikationskompetence, redskabskompetence. Mål: Mål: indsamle, analysere og vurdere informationer Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, gruppe/projektarbejde, fremlæggelse i plenum, skriftligt arbejde Side 3 af 17

4 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 3 Indhold Virksomhedens interne forhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof Kernestof Lene Jenrich, Kurt Jepsen, Peter Schmalz, Lene Aarosin Afsætning niveau A bind 1/niveau B, 2. Udgave dog er Boston og TOWS kun gennemgået sporadisk for niveau A Supplerende stof Artikler og relevante hjemmesider i relation til stoffet. Ca. 10 lektioner Kompetencer, læreplanens mål, progression Eleverne er blevet introduceret til fagets kernemodeller Værdikæde, PLC, Boston og SWOT og har i den forbindelse lavet øvelser som ville hjælpe dem med at forstå hvad det er, der skaber værdi for kunden i såvel primær aktiviteterne som i støttefunktionerne. Kompetencer: Der er arbejdet med følgende: tankegangskompetence, problembehandlingskompetence, modelleringskompetence og ræsonnementskompetence, samt kommunikationskompetence. Mål: indsamle, analysere og vurdere informationer om virksomhedens interne forhold. Analysere og vurdere virksomhedens strategiske planlægning Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/skriftligt arbejde/par-arbejde og mindre gruppearbejde. Side 4 af 17

5 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 4 Indhold Virksomhedens makroforhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof Kernestof Lene Jenrich, Kurt Jepsen, Peter Schmalz, Lene Aarosin Afsætning niveau A bind 1/ niveau B, 2. Udgave Supplerende stof Artikler og relevante hjemmesider i relation til stoffet, købeloven, lukkeloven og markedsføringsloven Ca. 10 lektioner Kompetencer, læreplanens mål, progression Eleverne har arbejdet med virksomhedens makroforhold især på hjemmemarkedet. På baggrund af informationssøgning er elevernes evne til at vurdere makroøkonomiske forholds indflydelse på virksomhedens afsætningsmæssige muligheder stimuleret. Kompetencer: Der er arbejdet med følgende: tankegangskompetence, problembehandlingskompetence, databehandlingskompetence og ræsonnementskompetence, samt kommunikationskompetence. Mål: indsamle, analysere og vurdere informationer om virksomhedens eksterne forhold Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/ projektarbejde vedr. lovgivningens indflydelse og ditto individuelt arbejde. Side 5 af 17

6 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 5 Indhold Konsumentmarkedet Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof Kernestof Lene Jenrich, Kurt Jepsen, Peter Schmalz, Lene Aarosin Afsætning niveau A, bind 1,/niveau B 2. Udgave Supplerende stof Artikler og relevante hjemmesider i relation til stoffet, samt billeder fra elevernes hjem. Gallupkompas og Minerva modellen Ca. 10 lektioner Kompetencer, læreplanens mål, progression Konsumentmarkedest modeller og sammenhænge mellem modellerne er gennemgået: S-O-R, købsadfærdstyper, køberoller, købemotiver, købsbeslutningsproces, behov og valgkriterier. Livsstilstyper og egen livsstilstype er undersøgt. Kompetencer: Der er arbejdet med følgende: tankegangskompetence, problembehandlingskompetence, databehandlingskompetence og ræsonnementskompetence, samt kommunikationskompetence. Mål: Vurdere og perspektivere købsadfærden på konsumentmarkedet For at få indsigt i forskellige livsstile har eleverne medbragt billeder fra egne hjem som er blevet analyseret og kommenteret. Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/gruppearbejde og fremlæggelse i plenum Side 6 af 17

7 Titel 6 Indhold BtoB markedet Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof Kernestof Lene Jenrich, Kurt Jepsen, Peter Schmalz, Lene Aarosin Afsætning niveau A, bind 1/ niveau B 2. Udgave Ca. 10 lektioner Kompetencer, læreplanens mål, progression Producentmarkedets købsteori og modeller og sammenhænge til købstyper, købscenter, købsbeslutningsproces,valgkriterier samt relations og transaktionsmarkedsføring samt netværksteori (kun for niveau A) er gennemgået Kompetencer: Der er arbejdet med følgende: tankegangskompetence, problembehandlingskompetence, databehandlingskompetence og ræsonnementskompetence, samt kommunikationskompetence og redskabskompetence Mål: Vurdere og perspektivere købsadfærden på B to B markedet og netæværket indflydelse på virksomhedens succes. Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/gruppearbejde og fremlæggelse i plenum Side 7 af 17

8 Titel 7 Indhold Virksomhedens segmentering og målgruppevalg nationalt samt positionering Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof Kernestof Lene Jenrich, Kurt Jepsen, Peter Schmalz, Lene Aarosin Afsætning niveau A, bind 1, niveau B 2. Udgave Supplerende stof Artikler og relevante hjemmesider i relation til stoffet Ca. 15 lektioner Kompetencer, læreplanens mål, progression Segmentering på såvel konsument som producentmarkedet, livsstilsmodeller (miverva, gallup og VALS) kriterier for valg af målgruppe på baggrund af smukmodellen og herefter valg af målgruppestrategi og positioneringsstategi er gennemgået og praktiske eksempler er inddraget. Kompetencer: Der er arbejdet med følgende: tankegangskompetence, problembehandlingskompetence, databehandlingskompetence og ræsonnementskompetence, samt kommunikations og redskabskompetence Mål: Vurdere og perspektivere købsadfærden på producentmarkedet Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/gruppearbejde og fremlæggelse i plenum Side 8 af 17

9 Titel 7 Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof Ca. 10 lektioner Kompetencer, læreplanens mål, progression Kompetencer: Der er arbejdet med følgende: tankegangskompetence, problembehandlingskompetence, databehandlingskompetence og ræsonnementskompetence, samt kommunikationskompetence. Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/gruppearbejde og fremlæggelse i plenum Side 9 af 17

10 Termin Juni 2013 Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning B Lisbeth Storm Christiansen hh1112afsb UVB-betegnelse Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Fremtidig strategi Titel 2 Produkt Titel 3 Pris Titel 4 Distribution Titel 5 Promotion og det samlede parametermix Titel 6 Internationalisering Titel 7 Marketingplanen Side 10 af 17

11 Titel 1 Fremtidig strategi Indhold Jenrich et al: Afsætning, niveau B, Trojka, 2. udgave, 2010, p Diverse artikler 10 lektioner vækstmatrice, integration, strategiske alliancer og diversifikation. Desuden har Eleverne har arbejdet med målfastlæggelse og vækstrategier, herunder Ansoffs eleverne arbejdet med Porters generiske strategier. Eleverne har i høj grad arbejdet med at udvikle tankegangskompetence, problembehandlingskompetence og ræsonnementskompetence. Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, individuel opgaveløsning og skriftligt arbejde Side 11 af 17

12 Titel 2 Produkt Indhold Jenrich et al: Afsætning, niveau B, Trojka, 2. udgave, 2010, p Diverse artikler 10 lektioner Vi har blandt andet arbejdet med forskellen på fysiske produkter og serviceydelser, begreberne produktudvikling, emballage (- og dens funktioner) og sortiment. Desuden har eleverne arbejdet med PLCkurven, herunder variationer i kurvens forløb og med forskellige mærketyper, herunder mærkevarestrategier. Desuden har eleverne arbejdet med begrebet branding. Alle kompetencer har været i spil. Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning og individuel opgaveløsning/mindre gruppearbejder. Side 12 af 17

13 Titel 3 Pris Indhold Jenrich et al: Afsætning, niveau B, Trojka, 2. udgave, 2010, p Diverse mindre artikler 10 lektioner Vi har arbejdet med prisfastsættelse ud fra de tre fundamentale hensyn; omkostninger, målgruppen og konkurrenterne, og har desuden inddraget begreberne komplementære og substituerende produkter, samt prisfastsættelse på disse. Eleverne har ligeledes arbejdet med PLC i sammenhæng med pris, herunder begreberne skimming- og penetrationstrategi, sammenholdt med virksomhedens promotionindsats og med prisdifferentiering. Desuden har eleverne arbejdet med begrebet priselasticitet. Fokus har været på tankegangskompetence, problembehandlingskompetence og ræsonnementskompetence. Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning og mindre individuelle opgaver. Side 13 af 17

14 Titel 4 Distribution Indhold Jenrich et al: Afsætning, niveau B, Trojka, 2. udgave, 2010, p Diverse artikler 10 lektioner De primære emner har været begreberne distributionskæde og distributionsformer (direkte/indirekte) samt deres anvendelse og fordele/ulemper. Eleverne har desuden arbejdet med distributionsstrategierne (intensiv, selektiv og eksklusiv), også i relation til PLC. Vi har desuden arbejdet med, hvilke faktorer, der spiller ind, når en virksomhed skal vælge distributionskanal, forskellige kædetyper og deres fordele/ulemper samt begreberne push- og pull-strategi. Fokus har været på tankegangskompetence, problembehandlingskompetence og ræsonnementskompetence. Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning og mindre individuelle opgaver. Side 14 af 17

15 Titel 5 Promotion og det samlede parametermix Indhold Jenrich et al: Afsætning, niveau B, Trojka, 2. udgave, 2010, p Diverse artikler 22 lektioner Vi har gennemgået den generelle kommunikationsproces samt forskellige promotionformer (reklame, sales promotion, PR og product placement, direct marketing, personligt salg og sponsorering). Eleverne har arbejdet med planlægning af en reklamekampagne (- kampagnens faser), og herunder analyse af trykte reklamer ud fra AIDA og begreberne informativ/manipulativ reklame. Eleverne er desuden blevet præsenteret for markedskortet som værktøj. Alle kompetencer har været i spil i dette forløb. Eleverne har arbejdet med at udarbejde en markedsføringsplan for et introduktionen af et nyt produkt på det danske marked. Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning og mindre, individuelle opgaver samt en større gruppeopgave, hvor eleverne skulle udarbejde en markedsføringsplan for et nyt produkt. Side 15 af 17

16 Titel 6 Internationalisering Indhold Jenrich et al: Afsætning, niveau B, Trojka, 2. udgave, 2010, p Diverse artikler 20 lektioner Eleverne har stiftet bekendtskab med begreberne eksportmotiver og eksportberedskab. Desuden har eleverne stiftet bekendtskab med forskellige markedsudvælgelsesetoder. Fokus har været på tankegangskompetence, problembehandlingskompetence, databehandlingskompetence og ræsonnementskompetence. Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, individuelt arbejde, gruppearbejde og skriftligt arbejde Side 16 af 17

17 Titel 7 Marketingplanen Indhold Jenrich et al: Afsætning, niveau B, Trojka, 2. udgave, 2010, p lektioner Marketingplanen har været omdrejningspunktet i forbindelse med repetition. Alle kompetencer har været i spil, ikke mindst modelleringskompetencen i forhold til at skabe sammenhæng og overblik over de forskellige teorier og begreber. Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, individuelt arbejde, gruppearbejde og skriftligt arbejde Individuel skriftlig afleveringsopgave, elevtid 3 timer. Side 17 af 17