DI ANALYSE BRANCHE ANALYSE Rådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DI ANALYSE BRANCHE ANALYSE Rådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling"

Transkript

1 BRANCHE ANALYSE 2016 Rådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling

2 SIDE 1 DI RÅDGIVERNES BRANCHEANALYSE 2016 DI RÅDGIVERNES BRANCHEANALYSE 2016 Rådgiverbranchen lever af at skabe værdi for deres kunder og samarbejdspartnere i den private såvel som den offentlige sektor. Branchen består af forskellige fagligheder med en fælles forretningsmodel baseret på salg af højtspecialiseret viden til kunder i både Danmark og udlandet. Rådgiverbranchen består af 11 delbrancher: it-rådgivere, teknologiske rådgivere, rådgivende ingeniører inden for byggeri og anlægsarbejde, managementrådgivere, revision og skatterådgivere, markedsføring og kommunikationsrådgivere, advokater, arkitekter, IPR-rådgivere, designvirksomheder samt virksomheder inden for markedsanalyse og meningsmåling. I årets brancheanalyse har vi for første gang taget højde for, at nogle brancher som opgjort af består af andre virksomheder end rådgivervirksomheder. Således er tallene for designvirksomhed, IPRrådgivning, it-rådgivning, markedsføring- og kommunikationsrådgivning samt teknologisk rådgivning blevet korrigeret, så kun rådgivervirksomheder indgår i analysen. For mere information herom henvises der til kapitlet Om brancheanalysen. Rådgiverbranchen er karakteriseret ved at være en kriseknuser. Branchen var hurtig til at genfinde vækstsporet efter finanskrisen i 2008 og 2009 og er fortsat med at vokse under gældskrisen og den efterfølgende langvarige økonomiske afmatning. Denne analyse viser, at branchen voksede ganske pænt i DI Rådgivernes brancheanalyse 2016 præsenterer en række nøgletal og analyseresultater. Analysen giver et samlet overblik over rådgiverbranchens størrelse, udvikling, værdiskabelse, beskæftigelse og deres uddannelsesniveau. God læselyst! Henriette Søltoft Branchedirektør DI Rådgiverne

3 DI RÅDGIVERNES BRANCHEANALYSE 2016 SIDE 2 INDHOLD 3 Kort om brancheanalysen 5 Rådgiverbranchen i vækst 10 Rådgiverne sælger hovedsageligt deres ydelser i Danmark 15 Private og offentlige erhverv køber rådgivning i samme omfang 20 Dansk rådgivning i udlandet er vokset betydeligt 26 Beskæftigelsen vokser 28 Uddannelsesniveauet blandt rådgiverne er højt 31 Om brancheanalysen

4 SIDE 3 DI RÅDGIVERNES BRANCHEANALYSE 2016 KORT OM BRANCHEANALYSEN RÅDGIVERBRANCHEN I FREMGANG Omsætningen i rådgiverbranchen er vokset pænt siden 2006 med en gennemsnitlig vækst på 2,5 pct. årligt. Den samlede omsætning i rådgiverbranchen lå i 2015 på 152 mia. kr., hvilket er en stigning på 6,5 pct. i forhold til året før. Rådgiverne skabte værdier for det danske samfund på 91 mia. kr. i Det svarer til, at rådgiverne stod for godt syv pct. af de værdier, der blev skabt i Danmark i Siden 2009 har der været en vækst i rådgivernes samlede værdiskabelse på 2,5 pct. årligt, hvilket vil sige, at rådgiverne skaber værdier for næsten 13 mia. kr. mere i 2015 sammenlignet med PRIVATE OG OFFENTLIGE ERHVERV KØBER RÅDGIVNING I SAMME OMFANG Private erhverv og offentlige erhverv bruger stort set det samme på køb af rådgivning, når der ses på andelen af anvendt rådgivning. Offentlige erhverv bruger 12,2 pct. af deres samlede indkøb på rådgivning, mens private erhverv anvender 12,3 pct. Offentlige erhverv anvender 61 pct. af deres indkøb af rådgivning på IT-konsulenter, mens private erhverv bruger en fjerdedel af indkøbene på IT-konsulenter og en fjerdedel af indkøbene på arkitekter og rådgivende ingeniører. Rådgivernes største kunder er handelsvirksomheder og bygge- og anlægsvirksomheder, der bruger henholdsvis 20 mia. kr. og 18 mia. kr. årligt på rådgivning. Videnservicebranchen er selv en stor indkøber af rådgivning, og videnserviceerhverv bruger således 17 mia. kr. årligt på rådgivning. EKSPORTENS BETYDNING VOKSER Eksporten udgør en voksende andel af den samlede omsætning hos rådgiverne. Siden 2009 har eksporten haft markant fremgang og har således stået for omkring 40 pct. af den samlede vækst i rådgiverbranchen. I 2015 voksede eksporten med godt fem pct. til et niveau på 31 mia. kr. Med en gennemsnitlig stigning på syv pct. årligt gennem de sidste ni år er eksportens andel af den samlede omsætning i rådgiverbranchen steget til at udgøre godt 20 pct. i BESKÆFTIGELSEN ØGES FORTSAT Rådgiverbranchen beskæftigede i slutningen af 2014 omkring personer, hvilket er en fremgang på én pct. i forhold til beskæftigelsesniveauet året forinden. Beskæftigelsen er dermed steget med seks pct. de seneste fire år, men er dog endnu ikke helt oppe på niveau med beskæftigelsen før krisen. Denne stigning svarer til, at knap flere er beskæftiget i rådgiverbranchen siden 2010.

5 DI RÅDGIVERNES BRANCHEANALYSE 2016 SIDE 4 60 PCT. HAR EN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE Rådgiverbranchens vigtigste aktiv er de medarbejdere, som dagligt rådgiver og samarbejder med kunder på tværs af sektorer i erhvervslivet og den offentlige sektor. Medarbejderne er karakteriseret ved at have et højt kompetenceniveau, og uddannelsesniveauet er højere end gennemsnittet af de beskæftigede i alle andre erhverv. Personer med en lang videregående uddannelse er den største gruppe af beskæftigede i rådgiverbranchen, og særligt uddannelsesretningerne inden for samfundsvidenskab, tekniske kandidatuddannelser og kunstneriske uddannelser dominerer. Rådgiverne har dog også ansat en betydelig andel medarbejdere, som ikke har en erhvervskompetencegivende eller erhvervsfaglig uddannelse. De højtuddannede i rådgivervirksomhederne skaber dermed også arbejdspladser for beskæftigede uden erhvervskompetencegivende uddannelser eller med kortere uddannelser.

6 SIDE 5 DI RÅDGIVERNES BRANCHEANALYSE 2016 RÅDGIVERBRANCHEN I VÆKST Omsætningen i rådgiverbranchen er vokset ganske pænt siden 2006 med gennemsnitlig 2,5 pct. årligt. I perioden 2006 til 2008 steg omsætningen med næsten 20 pct. til et niveau på 145 mia. kr. I forlængelse af finanskrisen faldt omsætningen fra 2008 til 2009 med ni pct., og branchen har efterfølgende kæmpet for at komme tilbage på niveauet fra før krisen. Efter en årrække med moderat vækst er det i 2015 lykkedes branchen at vokse med seks pct., hvilket bringer branchen op på det højeste omsætningsniveau nogensinde på 152 mia. kr. Udvikling i rådgiverbranchen Indeks 2006= < Eksport Omsætning Indenlandsk salg Særligt eksporten er vokset i rådgiverbranchen, og selvom rådgivernes eksport i 2015 kun udgør godt 20 pct. af den samlede omsætning, har eksporten siden 2009 stået for over 40 pct. af den samlede vækst inden for rådgiverbranchen. Rådgiverbranchen består af 11 delbrancher: it-rådgivere, teknologiske rådgivere, rådgivende ingeniører inden for byggeri og anlægsarbejde, managementrådgivere, revision og skatterådgivere, markedsføring og kommunikationsrådgivere, advokater, arkitekter, IPR-rådgivere, designvirksomheder samt virksomheder inden for markedsanalyse og meningsmåling. Forskellen i størrelse og vækst blandt delbrancherne er betydelig. Eksempelvis omsatte it-rådgiverbranchen for 38 mia. kr. i 2015, mens branchen for markedsanalyse og meningsmåling omsatte for 1,2 mia. kr.

7 DI RÅDGIVERNES BRANCHEANALYSE 2016 SIDE 6 > Anm.: Definitionen af rådgiverbranchen og dens delbrancher er foretaget med udgangspunkt i Danmarks Statistiks branchekoder på højeste detaljeringsniveau. Visse af brancherne, der er vurderet til at indeholde mere end rådgivervirksomheder, er korrigeret, så der tegnes det bedst mulige billede af rådgiverbranchen. Omsætning i rådgiverbranchen Delbrancher Omsætning i 2015 (mia. kr.) Andel af branchens totale omsætning i 2015 (pct.) Årlig procentvis vækst (gns.) It-rådgivning 37,9 24,9 3,5 Rådgivning - bygge og anlæg 24,5 16,1 5,1 Managementrådgivning 17,8 11,7 3,7 Revision og skatterådgivning 16,8 11,1 1,5 Teknologisk rådgivning 15,4 10,1 4,3 Markedsføring og kommunikation 12,7 8,4-3,0 Advokatvirksomhed 12,6 8,3 4,3 Arkitektvirksomhed 7,8 5,2 0,0 Anden forretningsservice, herunder IPR 3,2 2,1-2,9 Designvirksomhed 2,2 1,4 6,9 Markedsanalyse og meningsmåling 1,2 0,8-6,2 Rådgiverbranchen i alt 152,1 100,0 2,5 Rådgiverne skabte værdier 1 for det danske samfund på næsten 91 mia. kr. i 2015, og siden 2009 har der været en vækst i rådgivernes samlede værdiskabelse på 2,5 pct. årligt. Det svarer til, at rådgiverne skaber værdier for næsten 13 mia. kr. mere i 2015 sammenlignet med Særligt it-rådgivning, managementrådgivning, advokatvirksomhed og de rådgivende ingeniører inden for byggeri og anlægsvirksomhed har bidraget positivt til den samlede vækst i værdiskabelsen gennem de seneste ni år. Den gennemsnitlige årlige vækst i værdiskabelsen var højest inden for designvirksomhed med knap 10 pct., mens branchen anden forretningsservice, herunder IPR også har haft en høj gennemsnitlig vækst i værdiskabelse på knap ni pct. Det skal dog bemærkes, at væksten i disse to delbrancher kommer fra et relativt lavt niveau. 1 Værditilvæksten er virksomhedernes omsætning fratrukket de køb, der bruges i produktionen (løn, husleje og indkøb af andre rådgiverydelser mv.)

8 SIDE 7 DI RÅDGIVERNES BRANCHEANALYSE 2016 Værditilvækst i rådgiverbranchen Delbrancher Værditilvækst i 2015 (mio. kr.) Andel af branchens totale værditilvækst i 2015 (pct.) Årlig procentvis vækst (gns.) It-rådgivning ,0 3,7 Revision og skatterådgivning ,0 0,7 Rådgivning - bygge og anlæg ,7 2,4 Managementrådgivning ,0 4,3 Advokatvirksomhed ,0 3,5 Teknologisk rådgivning ,7 2,1 < Anm.: Definitionen af rådgiverbranchen og dens delbrancher er foretaget med udgangspunkt i Danmarks Statistiks branchekoder på laveste detaljeringsniveau. Visse af brancherne, der er vurderet til at indeholde mere end rådgivervirksomheder, er korrigeret, så der tegnes det mest retvisende billede af rådgiverbranchen. Markedsføring og kommunikation ,6-1,1 Arkitektvirksomhed ,8 1,9 Anden forretningsservice, herunder IPR ,1 8,9 Designvirksomhed ,2 9,9 Markedsanalyse og meningsmåling 764 0,8-7,1 Rådgiverbranchen i alt ,0 2,5 UDVIKLINGEN PÅ TVÆRS AF SEKTORER Ses på udviklingen i omsætningen på tværs af sektorer har væksten været særlig stærk inden for bygge- og anlægssektoren 2 de seneste to år, mens væksten i rådgiverbranchen er taget til igen i Rådgiverbranchen har oplevet højere vækst i omsætningen end erhverv i alt. 2 Bygge- og anlægsbranchen omfatter entreprenører og håndværksmæssigt arbejde og omfatter således ikke ingeniør- og arkitektvirksomhed.

9 DI RÅDGIVERNES BRANCHEANALYSE 2016 SIDE 8 Bygge og anlæg Rådgiverbranchen Erhverv i alt Industri Handel > Omsætning på tværs af sektorer Indeks 2011= Rådgiverne stod for godt syv pct. af de værdier, der blev skabt i Danmark i Siden 2009 har den årlige stigning i værditilvæksten ligget på 2,5 pct., hvilket ligger over værditilvæksten for alle erhverv ekskl. energiforsyning. > Værditilvækst på tværs af brancher Delbrancher Værditilvækst i 2015 (mia. kr.) Andel af branchens totale værditilvækst i 2015 (pct.) Årlig procentvis vækst (gns.) Handel ,2 0,7 Industri ,1 1,2 Videnservice 108 8,6 3,2 Information og kommunikation 74 5,9 2,4 Bygge- og anlæg 73 5,8 2,3 Rådgiverbranchen i alt 91 7,2 2,5 Erhverv i alt ekskl. energiforsyning ,0 Erhverv i alt ,8

10 SIDE 9 DI RÅDGIVERNES BRANCHEANALYSE 2016 DI RÅDGIVERNE HAR EN TREDJEDEL AF ALLE RÅDGIVERE SOM MEDLEMMER DI Rådgivernes medlemmer står for lidt over 30 pct. af den samlede omsætning i branchen. Denne andel dækker over stor variation mellem de enkelte delbrancher i forhold til, om de er medlemmer af DI Rådgiverne. Set på udviklingen i den seneste femårsperiode er en relativ større andel rådgivervirksomheder blevet medlem af DI Rådgiverne. DI Rådgivernes medlemmers andel af samlet omsætning i rådgiverbranchen Pct Anden forretningsservice, herunder IPR 51,1 54,3 Markedsanalyse og meningsmåling 22,1 53,2 Teknologisk rådgivning 37,2 51,6 Arkitektvirksomhed 30,2 47,2 Rådgivning - bygge og anlæg 45,4 41,4 < Anm.: Det har ikke været muligt at få tal for IT-rådgivning samt revision og skatterådgivning hver for sig på grund af fortrolighedshensyn Advokatvirksomhed 21,6 36,6 Managementrådgivning 18,0 27,1 It-rådgivning, revision og skatterådgivning mv. 20,9 Markedsføring og kommunikation 5,8 11,2 Designvirksomhed 6,6 7,0 DI Rådgivernes medlemsandel 17,5 30,6

11 DI RÅDGIVERNES BRANCHEANALYSE 2016 SIDE 10 RÅDGIVERNE SÆLGER HOVEDSAGELIGT DERES YDELSER I DANMARK Fælles for rådgivernes delbrancher er, at de primært omsætter deres ydelser til det danske marked. Den indenlandske omsætning i rådgiverbranchen udgjorde i 2015 omkring 80 pct. af den samlede omsætning. > Anm.: Definitionen af rådgiverbranchen og dens delbrancher er foretaget med udgangspunkt i Danmarks Statistiks branchekoder på højeste detaljeringsniveau. Visse af brancherne, der er vurderet til at indeholde mere end rådgivervirksomheder, er korrigeret, så der tegnes det mest retvisende billede af rådgiverbranchen. Indenlandsk omsætning i rådgiverbranchen Delbrancher Indenlandsk omsætning i 2015 (mia. kr.) Andel af branchens totale indenlandske omsætning i 2015 (pct.) Årlig procentvis vækst (gns.) It-rådgivning 29,5 24,3 3,0 Rådgivning - bygge og anlæg 20,2 16,6 5,2 Revision og skatterådgivning 15,7 12,9 1,0 Managementrådgivning 14,7 12,1 3,0 Advokatvirksomhed 11,8 9,7 4,0 Markedsføring og kommunikation 10,3 8,5-4,2 Teknologisk rådgivning 7,5 6,2 0,7 Arkitektvirksomhed 6,9 5,7-0,4 Anden forretningsservice, herunder IPR 2,4 2,0-4,8 Designvirksomhed 1,6 1,3 5,9 Markedsanalyse og meningsmåling 0,8 0,7-9,3 Rådgiverbranchen i alt 121,5 100,0 1,6 It-rådgivning er den største delbranche inden for rådgiverne, når der måles på indenlandsk omsætning. Branchen havde i 2015 en indenlandsk omsætning på knap 30 mia. kr., hvilket svarer til 24 pct. af den indenlandske omsætning inden for rådgiverbranchen. De rådgivende ingeniører inden for byggeri og anlægsvirksomhed stod for næsten 17 pct., mens delbranchen for markedsanalyse og meningsmåling har den mindste andel på knap én pct. Den gennemsnitlige årlige vækst i den indenlandske omsætning for hele rådgiverbranchen gennem de seneste ni år ligger på knap to pct. Især designvirksomhederne og de rådgivende ingeniører har oplevet stærk vækst i den indenlandske omsætning i perioden Efter markant vækst frem til 2008 faldt rådgiverbranchens samlede indenlandske omsætning med mere end ni pct. i Mens væksten i de føl-

12 SIDE 11 DI RÅDGIVERNES BRANCHEANALYSE 2016 gende år var meget svag, viser udviklingen i 2015 mere positive takter med en vækst på næsten syv pct. Omsætning i rådgiverbranchen Mia. kr < Omsætning Indenlandsk salg Væksten i den indenlandske omsætning hos rådgiverne i 2015 skyldes hovedsagelig stærk vækst inden for brancherne teknologisk rådgivning, itrådgivning og de rådgivende ingeniører inden for byggeri og anlægsvirksomhed. UDVIKLING I DE FORSKELLIGE DELBRANCHER Designvirksomhederne, de rådgivende ingeniører inden for bygge og anlægsarbejde og advokatvirksomhederne har oplevet mærkbar vækst på det indenlandske marked gennem de seneste ni år. Designvirksomhederne har oplevet markant positiv vækst i den indenlandske omsætning i hele perioden 2006 til 2015, lige bortset fra et tilbageslag i Sammenlignet med omsætningen i 2006 har designvirksomhederne næsten fordoblet deres indenlandske omsætning i perioden frem mod Siden 2006 har branchen haft en gennemsnitlig procentvis årlig vækst på syv pct. Den indenlandske omsætning hos de rådgivende ingeniører inden for byggeri og anlægsvirksomhed steg ganske betydeligt med 40 pct. i perioden fra 2006 til Herefter blev branchens omsætningsfremgang i Danmark ramt af tilbagegang, hvor salget frem mod 2011 samlet set faldt med knap 25 pct. De rådgivende ingeniører inden for byggeri og anlægsvirksomhed har siden 2011 oplevet tiltagende positiv vækst, hvor branchen i især 2013 oplevede ganske betydelig vækst. Således voksede den indenlandske omsætning med 23 pct. fra 2012 til Branchen omsatte for lidt mere end 20 mia. kr. på hjemmemarkedet i 2015.

13 DI RÅDGIVERNES BRANCHEANALYSE 2016 SIDE 12 Delbranchen advokatvirksomhed er samlet set vokset med 42 pct. siden Branchen er den eneste af rådgiverbrancherne, som ikke oplevede tilbagegang i forbindelse med den finansielle krise i Til gengæld faldt den indenlandske omsætning i advokatvirksomheder i 2013, og omsætningen har efterfølgende ligget på et nogenlunde uændret niveau med en samlet omsætning på 12 mia. kr. Designvirksomhed Rådgivning - bygge og anlæg Advokatvirksomhed > Brancher i høj vækst indenlandsk omsætning Indeks 2006 = It-rådgiverbranchen har fra 2006 og frem til 2010 oplevet pæne vækstrater i den indenlandske omsætning. Fra 2011 og frem til 2013 er væksten dog gået uden om it-rådgiverne, og den indenlandske omsætning var i hvert af årene nogenlunde på niveau med Omsætningen faldt i 2014, men udviklingen vendte i 2015, og branchen oplevede en pæn positiv vækst på knap 10 pct. Managementrådgiverne havde i årene en betydelig vækst på over 10 pct. hvert år. Finanskrisen ramte branchen hårdt og i 2009 og 2010 faldt den indenlandske omsætning med henholdsvis 10 pct. og fire pct. Fra 2010 og fremefter har branchen dog haft en ganske pæn vækst på ca. fire pct. per år, og managementrådgiverne omsatte for knap 15 mia. i Markedet for managementrådgivning er i dag også noget større end i 2008, eftersom flere ingeniørvirksomheder og revisionshuse mv. har egne afdelinger, der leverer managementrådgivning sideløbende med deres kerneydelser.

14 SIDE 13 DI RÅDGIVERNES BRANCHEANALYSE 2016 Brancher med moderat vækst indenlandsk omsætning Indeks 2006 = < It-rådgivning Managementrådgivning Revision og skatterådgivning Teknologisk rådgivning Siden 2007 og frem til 2010 har delbranchen for revision og skatterådgivning stået over for et moderat fald i den indenlandske omsætning. Frem til 2014 lå omsætningen nogenlunde uændret på mellem 14 og 15 mia. kr., og i 2015 havde branchen betydelig fremgang med en vækstrate på mere end otte pct. Virksomheder i delbranchen teknologisk rådgivning har i perioden 2006 til 2009 stået over for et markant fald i den indenlandske omsætning. Siden 2010 har der kunne spores ganske lidt fremgang, mens 2015 bød på en fremgang i den indenlandske omsætning på 21 pct. NOGLE DELBRANCHER KÆMPER FORTSAT MED DEN INDENLANDSKE OMSÆTNING Arkitektvirksomhederne har i årene fra 2007 til 2010 haft faldende indenlandsk omsætning. De seneste år anes positive takter i den indenlandske omsætning hos arkitekterne, og i 2015 voksede omsætningen med fem pct. Den indenlandske omsætningen har dog fortsat ikke nået niveauet fra Virksomhederne inden for markedsførings- og kommunikationsbranchen oplever fortsat fald i den indenlandske omsætning. De moderate positive takter, der kunne registreres i omsætningsudviklingen på det indenlandske marked i 2007 og 2008, blev afløst af tilbagegang, og niveauet for omsætningen på det indenlandske marked i 2016 ligger over 30 pct. under niveauet i 2006.

15 DI RÅDGIVERNES BRANCHEANALYSE 2016 SIDE 14 Arkitektvirksomhed Markedsføring og kommunikation Anden forretningsservice, herunder IPR Markedsanalyse og meningsmålinig > Brancher kæmper med den indenlandske omsætning Indeks 2006 = Delbranchen anden forretningsservice, herunder IPR, blev særdeles hårdt ramt af finanskrisen, og således faldt den indenlandske omsætning med knap 60 pct. fra 2008 til Herefter har branchen dog formået at genvinde de positive vækstrater hvert år frem til Dog ligger branchens indenlandske omsætning fortsat én tredjedel under niveauet for omsætningen i Markedsanalyse og meningsmåling oplevede frem til 2010 en ganske pæn vækst i den indenlandske omsætning. I 2011 faldt omsætningen med mere end 41 pct. efterfulgt af endnu et fald i 2012 på 31 pct. Siden har branchen kæmpet med at komme tilbage på niveau, hvilket dog endnu ikke er lykkedes og i 2015 ligger omsætningen næsten 60 pct. under niveauet i Udviklingen i tallene skyldes dog også, at en del virksomheder før 2011/2012 var fejlregistreret i branchen hos.

16 SIDE 15 DI RÅDGIVERNES BRANCHEANALYSE 2016 PRIVATE OG OFFENTLIGE ERHVERV KØBER RÅDGIVNING I SAMME OMFANG Private erhverv bruger relativt set samme mængde rådgivning som offentlige erhverv. Offentlige erhverv bruger 12,2 pct. af deres samlede indkøb på rådgivning, mens private erhverv anvender 12,3 pct. Offentlige erhverv anvender 61 pct. af sine indkøb af rådgivning på it-konsulenter, mens private erhverv bruger en fjerdedel af indkøbene på it-konsulenter og en fjerdedel af indkøbene på arkitekter og rådgivende ingeniører. Samlet set brugte alle erhverv 136 mia. kr. på rådgivning i 2012, hvoraf private erhverv står for langt størstedelen af indkøbet af rådgivning. Offentlige og private erhvervs anvendelse af rådgivere Andel i pct. Offentlige erhverv Private erhverv Alle erhverv It-konsulenter mv. 61,2 26,0 29,4 Arkitekter og rådgivende ingeniører 9,5 25,0 23,5 Virksomhedskonsulenter 9,2 15,2 14,7 Reklame- og analysebureauer 1,9 12,8 11,7 < Anm.: Tal er fra 2012 Revision og bogføring 2,9 10,9 10,1 Advokatvirksomhed 5,9 6,7 6,6 Forskning og udvikling, markedsmæssig 9,5 3,4 4,0 Samlet anvendelse, mia. kr 13,0 123,3 136,3 Andel af samlet anvendelse af rådgivere i erhvervet, pct. 12,2 12,3 12,3 Rådgivernes største kunder var i 2012 handelsvirksomheder. Handelsvirksomheder køber rådgivning for 19,5 mia. kr. om året. 32 pct. af handelsvirksomhedernes køb er fra reklame- og analysebureauer, mens knap 18 pct. er indkøb af it-konsulenter, og omkring 16 pct. er indkøb af virksomhedskonsulenter og rådgivning inden for revision og bogføring.

17 DI RÅDGIVERNES BRANCHEANALYSE 2016 SIDE 16 It-konsulenter mv. Advokatvirksomhed Revision og bogføring Virksomhedskonsulenter Arkitekter og rådgivende ingeniører Forskning og udvikling, markedsmæssig Reklame- og analysebureauer > Anvendelse af rådgivning absolutte tal Handel Bygge og anlæg Videnservice on og kommunikation Industri Offentlig erhverv Anm.: Seneste tal er fra 2012 Mia. kr. Bygge- og anlægssektoren købte rådgivning for knap 18 mia. kr. i Heraf er 95 pct. køb af rådgivningsydelser fra arkitekter og rådgivende ingeniører. Hovedparten af indkøbet for hovedbranchen information og kommunikation er it-konsulenter, hvilket også er tilfældet for offentlige erhverv. Rådgiverbranchen er selv indkøber af mange rådgivningsydelser. Videnserviceerhverv var således den største aftager af rådgivningsydelser i 2012, når der måles i forhold til branchens samlede køb. Videnserviceerhverv køber hovedsageligt ydelser hos it-konsulenter, arkitekter og rådgivende ingeniører samt virksomhedskonsulenter. It-konsulenter mv. Advokatvirksomhed Revision og bogføring Virksomhedskonsulenter Arkitekter og rådgivende ingeniører Forskning og udvikling, markedsmæssig Reklame- og analysebureauer > Anm.: Seneste tal er fra 2012 Anvendelse af rådgivning målt i pct. af samlet anvendelse Videnservice Information og kommunikation Bygge og anlæg Handel Offentlig erhverv Industri Pct.

18 SIDE 17 DI RÅDGIVERNES BRANCHEANALYSE 2016 ANVENDELSE AF RÅDGIVERE Ved hjælp af input-output-tabeller (nationalregnskabstal) fra Danmarks Statistik er det muligt at opstille en opgørelse af anvendelsen af rådgivere i henholdsvis private og offentlige erhverv. De senest tilgængelige tal er fra Tallene giver et strukturelt billede af, i hvor høj grad der anvendes rådgivere på tværs af erhvervslivets sektorer. I nationalregnskabet er det alene muligt at opdele rådgiverbranchen i følgende syv branchegrupperinger: advokatvirksomheder, arkitekter og rådgivende ingeniører, forskning og udvikling (markedsmæssigt), itkonsulenter mv., reklame og analysebureauer, revision og bogføring samt virksomhedskonsulenter. Det er denne brancheinddeling, der er anvendt i tabellerne ovenfor. MASKIN- OG MEDICINALINDUSTRIEN ER STORE AFTAGERE AF RÅDGIVNINGSYDELSER I INDUSTRIEN Maskinindustri, medicinalindustri samt drikke-, fødevare- og tobaksvareindustri stod for hovedparten af industriens anvendelse af rådgivere i 2012 svarende til 76 pct. af industriens samlede anvendelse. Maskinindustrien anvender godt fem mia. kr. på rådgivning, og de anvender overvejende rådgivere i forbindelse med markedsmæssige forskningsog udviklingsaktiviteter. Medicinalindustrien købte rådgivere for godt tre mia. kr. i Medicinalindustrien anvender rådgivere inden for en bred vifte af rådgivningsydelser. Medicinalindustrien er den største industrielle køber af ydelser fra virksomhedskonsulenter og it-rådgivere. 55 pct. af fødevare-, drikkevare- og tobaksvareindustriens anvendelse af rådgivning er inden for reklame og analysebureauer. Sektoren har den største anvendelse af arkitekter og rådgivende ingeniører inden for industrien.

19 DI RÅDGIVERNES BRANCHEANALYSE 2016 SIDE 18 It-konsulenter mv. Advokatvirksomhed Revision og bogføring Virksomhedskonsulenter Arkitekter og rådgivende ingeniører Forskning og udvikling, markedsmæssig Reklame- og analysebureauer > Industriens anvendelse af rådgivning Maskinindustri Medicinalindustri Føde-, drikke- og tobaksvareindustri Anm.: Seneste tal er fra 2012 Mia. kr. Offentlige erhverv købte it-konsulentydelser for 8,1 mia. kr. i 2012 svarende til 61 pct. af deres brug af rådgivere. De offentlige erhvervs køb af virksomhedskonsulenter, arkitekter og rådgivende ingeniører samt markedsmæssige forsknings- og udviklingsaktiviteter ligger alle på omkring 1,2 mia. kr. Der anvendes særligt mange rådgivere inden for offentlig administration, hvor der købes ydelser for 3,8 mia. kr. årligt. It-konsulenter mv. Advokatvirksomhed Revision og bogføring Virksomhedskonsulenter Arkitekter og rådgivende ingeniører Forskning og udvikling, markedsmæssig Reklame- og analysebureauer > Offentlige erhvervs anvendelse af rådgivning Offentlig administration Forsvar, politi og retsvæsen mv., ikke-markedsmæssig Videregående uddannelsesinstitutioner Hospitaler Anm.: Seneste tal er fra 2012 Mia. kr.

20 SIDE 19 DI RÅDGIVERNES BRANCHEANALYSE 2016 RÅDGIVERNE ER SELV STORE AFTAGERE AF RÅDGIVNINGSYDELSER Videnservicebranchen købte samlet set rådgivningsydelser for 27 mia. kr. i Størstedelen af disse ydelser bliver købt af brancherne it-konsulenter, virksomhedskonsulenter samt arkitekter og rådgivende ingeniører alt 76 pct. Det er typisk arkitekt- og rådgivende ingeniørydelser, it-konsulentydelser og virksomhedskonsulentydelser, der anvendes, og således købes for ca. tre mia. kr. i hver branche. Branchen for it-konsulenter købte rådgivningsydelser for 10 mia. kr. i 2012, heraf lå det største indkøb hos branchen selv på omkring 6,5 mia. kr. Videnservicebranchens anvendelse af rådgivning Rådgivning mv. It-konsulenter mv. Reklame og øvrige erhvervsservice Forskning og udvikling Mia. kr. < It-konsulenter mv. Advokatvirksomhed Revision og bogføring Virksomhedskonsulenter Arkitekter og rådgivende ingeniører Forskning og udvikling, markedsmæssig Reklame- og analysebureauer Anm.: Seneste tal er fra 2012

21 DI RÅDGIVERNES BRANCHEANALYSE 2016 SIDE 20 DANSK RÅDGIVNING I UDLANDET ER VOKSET BETYDELIGT Eksporten udgør en voksende andel af den samlede omsætning hos rådgiverne, og således er eksportandelen vokset fra knap 14 pct. i 2006 til godt 20 pct. i Siden 2009 har eksporten haft markant fremgang. I 2015 er eksporten vokset med godt fem pct. til et niveau på knap 31 mia. Det var særligt eksporten inden for advokatvirksomhed, revision og skatterådgivning og designvirksomhed, der i 2014 og 2015 voksede stærkt. > Eksport i rådgiverbranchen Mia. kr Den samlede eksport i rådgiverbranchen voksede med godt otte mia. kr. fra 2006 til Efter et fald i 2009 nåede eksporten allerede i 2011 op på et højere niveau end før krisen. INGENIØRERNE SIDDER TUNGT PÅ EKSPORTEN Hvor den indenlandske omsætning er spredt mellem mange delbrancher inden for rådgiverbranchen, så er eksporten mere koncentreret omkring få delbrancher.

22 SIDE 21 DI RÅDGIVERNES BRANCHEANALYSE 2016 Eksporten i rådgiverbranchens delbrancher Delbrancher Eksport i 2015 (mia. kr.) Andel af branchens totale eksport i 2015 (pct.) Årlig procentvis vækst (gns.) It-rådgivning 8,4 27,5 5,4 Teknologisk rådgivning 7,9 25,9 9,5 Rådgivning - bygge og anlæg 4,2 13,9 4,7 Managementrådgivning 3,0 9,9 7,6 Markedsføring og kommunikation 2,4 7,8 4,6 Revision og skatterådgivning 1,1 3,7 11,2 < Anm.: Definitionen af Rådgiverbranchen og dens delbrancher er foretaget med udgangspunkt i Danmarks Statistiks branchekoder på højeste detaljeringsniveau. Visse af brancherne, der er vurderet til at indeholde mere end ren rådgivning, er korrigeret således det tegner et bedst muligt billede af branchen. og Rådgiverne Arkitektvirksomhed 0,9 2,9 4,4 Anden forretningsservice, herunder IPR 0,8 2,7 7,4 Advokatvirksomhed 0,8 2,5 11,5 Designvirksomhed 0,6 1,8 10,4 Markedsanalyse og meningsmåling 0,4 1,3 8,8 Rådgiverbranchen i alt 30,6 100,0 6,8 De tre delbrancher med den største eksport i 2015 var it-rådgivning, teknologisk rådgivning og de rådgivende ingeniører inden for bygge- og anlægsvirksomhed. De sidstnævnte to brancher er meget ingeniørtunge, og de to brancher står for omkring 40 pct. af den samlede eksport i rådgiverbranchen. Den gennemsnitlige årlige vækstrate for eksporten i rådgiverbranchen gennem de seneste ni år er på knap syv pct. UDVIKLING I EKSPORTEN FOR DE ENKELTE DELBRANCHER Siden 2006 har brancherne advokatvirksomhed, revision og skatterådgivning samt designvirksomhed haft en høj vækst i eksporten. Alle brancherne har i denne 10-års periode haft en gennemsnitlig årlig vækst i eksporten på over 10 pct.

23 DI RÅDGIVERNES BRANCHEANALYSE 2016 SIDE 22 Advokatvirksomhed Revision og skatterådgivning Designvirksomhed > Brancher i høj vækst - eksport Indeks 2006 = Eksporten hos advokatvirksomhederne er vokset stærkt i perioden 2006 til 2011 med samlet set knap 160 pct. Efter et fald fra 2012 til 2013 er udviklingen i advokaternes eksport igen positiv, og i 2015 steg eksporten med godt fem pct. Stigningen er dog sket fra et relativt lavt niveau. Eksporten i branchen for revision og skatterådgivning voksede kraftigt frem til 2008, hvorefter eksporten helt indtil 2013 stod i stampe. I 2014 voksede eksporten ganske markant med knap 40 pct., og dette høje niveau blev mere end fastholdt i Eksporten i designvirksomheder er vokset stødt siden 2007 med ganske markante vækstrater, og i perioden 2006 til 2015 er eksporten vokset med samlet set 140 pct. Teknologisk rådgivning Markedsanalyse og meningsmåling Managementrådgivning Anden forretningsservice, herunder IPR > Brancher med pæn vækst - eksport Indeks 2006 =

24 SIDE 23 DI RÅDGIVERNES BRANCHEANALYSE 2016 Eksporten i delbranchen teknologisk rådgivning voksede ganske betydeligt frem til 2008 og har siden ligget nogenlunde konstant. Teknologisk rådgivning har den anden største andel af rådgiverbranchens totale eksport. Ifølge kan den kraftige vækst i tallene frem til 2008 i nogen grad tilskrives, at flere eksporterende virksomheder er kommet med i statistikken. Managementrådgiverne oplevede stagnation i eksporten i perioden 2007 og frem til Efterfølgende er eksporten igen vokset ganske betydeligt, og i 2015 kan der registreres en vækstrate på knap 25 pct. Med et eksportniveau på tre mia. kr. i 2015, står managementrådgiverbranchens eksport for omkring 10 pct. af den samlede eksport i branchen. It-rådgivning har med knap 30 pct. den største andel af rådgiveres totale eksport. It-rådgivernes eksport har siden 2006 været i moderat vækst, kun afbrudt af et mindre fald i Således er branchen gennemsnitligt vokset med 5,4 pct. fra 2006 til et niveau på godt otte mia. kr. i Brancher med moderat vækst - eksport Indeks 2006 = < It-rådgivning Rådgivning - bygge og anlæg Markedsføring og kommunikation Arkitektvirksomhed De rådgivende ingeniørvirksomheder inden for byggeri og anlægsvirksomhed oplevede pæn fremgang i eksporten frem til I forbindelse med den finansielle krise faldt eksporten betydeligt i 2009, og ingeniørerne har siden kæmpet med at få eksporten op på niveauet i Det skete i 2013, hvor eksporten toppede med knap fem mia. kr. Siden er eksporten faldet lidt tilbage igen, men niveauet er fortsat noget højere end i Det skal også tages i betragtning, at mange ingeniørvirksomheder i dag har etableret sig flere steder i Europa, USA, Mellemøsten, Asien og Afrika, og derfor i stigende grad leverer deres ydelser via lokale etableringer.

25 DI RÅDGIVERNES BRANCHEANALYSE 2016 SIDE 24 Eksporten i delbranchen for markedsføring og kommunikation har i perioden 2005 til 2009 bevæget sig omkring et niveau på 1,5 mia. kr. årligt. De seneste par år ses der ganske pæne stigninger i eksporten, og eksporten nåede i 2015 op på 2,4 mia. kr. Eksporten hos arkitektvirksomhederne steg ganske pænt frem til 2008 med samlet set 30 pct. I 2011 steg eksporten ekstraordinært til et niveau på 1,3 mia. kr. Eksporten blev efterfølgende bragt ned på niveauet fra før 2011 og stabiliserede sig på et niveau på omkring 700 mio. kr. på årsbasis de efterfølgende år. I 2015 voksede eksporten med knap 20 pct. til et niveau på 900 mio. kr. Som for ingeniørvirksomhederne skal det tages i betragtning, at mange arkitekter er etableret i udlandet, og at leverancer fra danske virksomheder, der er etableret i udlandet, ikke fremgår af statistikken som værende eksport fra Danmark. EKSPORTEN BLIVER STADIG MERE VIGTIG Eksporten udgør en stadig større andel af den samlede omsætning for de enkelte delbrancher. Således er eksportandelen for alle delbrancher steget siden 2006, dog bortset fra de rådgivende ingeniører inden for byggeri og anlægsvirksomhed. Eksportandelen for den samlede rådgiverbranche er steget med omkring seks procentpoint siden 2006, så den gennemsnitlige eksportandel i 2015 udgør godt 20 pct > Eksportandel Teknologisk rådgivning Markedsanalyse og meningsmåling Designvirksomhed Anden forretningsservice, herunder IPR It-rådgivning Rådgiverbranchen i alt Markedsføring og kommunikation Rådgivning - bygge og anlæg Managementrådgivning Arkitektvirksomhed Revision og skatterådgivning Advokatvirksomhed Pct.

26 SIDE 25 DI RÅDGIVERNES BRANCHEANALYSE 2016 Virksomheder inden for teknologisk rådgivning indhentede i 2015 en stor andel af deres omsætning fra eksportmarkedet. Eksportandelen for denne delbranche udgjorde cirka 51 pct. og er dermed den mest eksporterende delbranche inden for rådgiverbranchen. Eksportandelen for delbranchen er siden 2006 vokset med 18 procentpoint. Eksportandelen for delbranchen markedsanalyse og meningsmåling er øget med 24 procentpoint til omkring 33 pct. i 2015 og er dermed delbranchen med den næsthøjeste eksportandel i rådgiverbranchen. På trods af den finansielle krise og den efterfølgende langvarige økonomiske afmatning har rådgiverne i perioden 2006 til 2015 øget deres eksport med samlet set godt 14 mia. kr., og eksportandelen er vokset i alle delbrancher, dog med undtagelse af de rådgivende ingeniører inden for byggeri og anlægsvirksomhed.

27 DI RÅDGIVERNES BRANCHEANALYSE 2016 SIDE 26 BESKÆFTIGELSEN VOKSER Rådgiverbranchen beskæftigede ultimo 2014 omkring personer, hvilket er en fremgang på omkring én pct. i forhold til beskæftigelsesniveauet ultimo Beskæftigelsen er således steget gennem de seneste fire år. > Anm.: Tallene bygger på RAS-statistikken Beskæftigelsen i rådgiverbranchen personer Fra 2006 til 2008 steg beskæftigelsen i rådgiverbranchen med godt seks pct. til et niveau på personer. Beskæftigelsen faldt kraftigt i forbindelse med den finansielle krise og efterfølgende økonomiske afmatning, og beskæftigelsen faldt fra 2008 og frem til 2010 med samlet set syv pct. til et niveau på personer. Siden er beskæftigelsen vokset med seks pct., men niveauet for beskæftigelsen har endnu ikke nået topniveauet fra før krisen satte ind.

28 SIDE 27 DI RÅDGIVERNES BRANCHEANALYSE 2016 Beskæftigelse i rådgiverbranchens delbrancher Personer Ændring Ændring (pct.) It-rådgivning ,3 Revision og skatterådgivning ,8 < Anm.: Tallene bygger på RAS-statistikken Rådgivning - bygge og anlæg ,9 Managementrådgivning ,9 Advokatvirksomhed ,4 Teknologisk rådgivning ,0 Markedsføring og kommunikation ,5 Arkitektvirksomhed ,9 Designvirksomhed ,3 Markedsanalyse og meningsmåling ,3 Anden forretningsservice - herunder IPR ,0 Rådgiverbranchen i alt ,6 It-rådgivning er den delbranche inden for rådgiverbranchen, der beskæftiger flest personer. Denne delbranche står for godt en femtedel af den samlede beskæftigelse i rådgiverbranchen med godt ansatte. Rådgiverbranchen har samlet set øget beskæftigelsen med personer i perioden 2010 til 2014, og der har særligt været fremgang for de rådgivende ingeniører inden for byggeri og anlægsvirksomhed, it-rådgivning og managementrådgivning, når der måles på antal ansatte. Selvom beskæftigelsesfremgangen inden for brancherne anden forretningsservice, herunder IPR, og designvirksomhed har været omkring 500 personer gennem de seneste fire år, svarer det til en ganske betydelig fremgang inden for brancherne på knap 30 pct. Delbrancherne for markedsanalyse og meningsmåling, markedsføring og kommunikation, advokatvirksomhed, revision og skatterådgivning har alle oplevet tilbagegang i beskæftigelsen siden 2010.

29 DI RÅDGIVERNES BRANCHEANALYSE 2016 SIDE 28 UDDANNELSESNIVEAUET BLANDT RÅDGIVERNE ER HØJT Rådgiverbranchens vigtigste aktiv er de medarbejdere, som dagligt rådgiver og samarbejder med kunder på tværs af sektorer i erhvervslivet og den offentlige sektor. Medarbejderne er karakteriseret ved at have et højt kompetenceniveau, og uddannelsesniveauet er højere end gennemsnittet af de beskæftigede i alle erhverv. Personer med en lang videregående uddannelse er den største gruppe af beskæftigede i rådgiverbranchen. Rådgiverbranchen Alle erhverv > Anm.: Tallene bygger på RAS-statistikken Uddannelsesniveauer i rådgiverbranchen Pct Ingen erhvervskomp. uddannelse Erhvervsfaglige forløb KVU MVU LVU og forskere Knap 30 pct. af de beskæftigede inden for rådgiverbranchen har en lang videregående uddannelse eller er forskere, hvor det tilsvarende tal for alle erhverv er 10 pct. Rådgiverne har også relativt flere beskæftigede med en mellemlang videregående uddannelse og en kort videregående uddannelse sammenlignet med økonomien som helhed, mens de har færre ansat uden kompetencegivende uddannelse eller en erhvervsfaglig uddannelse.

30 SIDE 29 DI RÅDGIVERNES BRANCHEANALYSE 2016 Uddannelsesniveauet i rådgiverbranchens delbrancher, ultimo 2014 Delbrancher, andel i pct. Ingen erhvervskomp. udd. Erhvervsfaglige forløb KVU MVU LVU og forskere Arkitektvirksomhed Advokatvirksomhed < Anm.: Tallene bygger på RAS-statistikken Managementrådgivning Anden forretningsservice - herunder IPR Rådgivning - bygge og anlæg IT-rådgivning Teknologisk rådgivning Revision og skatterådgivning Markedsanalyse og meningsmåling Markedsføring og kommunikation Designvirksomhed Rådgiverbranchen i alt Alle erhverv Arkitektvirksomheder er den delbranche blandt rådgiverne, der har flest beskæftigede med en lang videregående uddannelse. Næsten halvdelen af de beskæftigede inden for denne delbranche har en lang videregående uddannelse, mens knap 30 pct. har en mellemlang videregående uddannelse. Beskæftigede hos advokatvirksomhederne og managementrådgivervirksomhederne er ligeledes kendetegnet ved et meget højt uddannelsesniveau, hvor henholdsvis 45 pct. og 35 pct. af de beskæftigede har en lang videregående uddannelse. Delbranchen for markedsanalyse og meningsmåling har en relativ stor del beskæftigede uden erhvervskompetencegivende uddannelse. Det skyldes, at delbranchen beskæftiger en del studerende i call-centre mv. Hos de rådgivende ingeniører har 37 pct. af de beskæftigede en mellemlang videregående uddannelse. Andelen er ligeledes høj inden for teknologisk rådgivning, hvor 27 pct. har en mellemlang videregående uddannelse. Begge delbrancher har et relativt stort antal ingeniører ansat, heraf mange diplomingeniører med en bachelorgrad (MVU).

31 DI RÅDGIVERNES BRANCHEANALYSE 2016 SIDE 30 Alle delbrancher har også en betydelig andel af beskæftigede uden en erhvervskompetencegivende uddannelse eller med en erhvervsfaglig uddannelse. De højtuddannede i rådgivervirksomhederne skaber dermed arbejdspladser for beskæftigede uden erhvervskompetencegivende uddannelser eller med kortere uddannelser. Der er særligt tre uddannelsesretninger, som dominerer inden for rådgiverbranchens ansatte med en lang videregående uddannelse. Det drejer sig om lange videregående uddannelser inden for samfundsvidenskab, tekniske kandidatuddannelser og kunstneriske kandidatuddannelser. Således udgør de tre uddannelsesretninger knap 80 pct. af rådgivernes beskæftigelse med lange videregående uddannelser. Rådgiverbranchen Alle erhverv > Anm.: Tallene bygger på RAS-statistikken Kandidater fordelt på uddannelsestype Pct Samfundsvidenskabelig Teknisk Kunstnerisk Naturvidenskabelig Humanistisk og teologisk I rådgiverbranchen har 46 pct. af de beskæftigede med en lang uddannelse en samfundsvidenskabelig kandidatuddannelse, mens den tilsvarende andel for alle erhverv ligger på 36 pct. Beskæftigede med en teknisk kandidatuddannelse udgør 21 pct. af de højtuddannede i rådgiverbranchen, hvilket er næsten dobbelt så højt som for alle erhverv. I rådgiverbranchen er der dobbelt så mange kandidater ansat med en kunstnerisk uddannelse sammenlignet med alle erhverv. Det er arkitektvirksomhederne, der hovedsagelig har kandidater (arkitekter) med en kunstnerisk uddannelse ansat. Fraregnes arkitekter ansat i arkitektvirksomheder ligger andelen af kunstnerisk uddannede i rådgiverbranchen på to pct., hvilket ligger noget under alle erhverv som helhed. Rådgiverne beskæftiger en nogenlunde ens andel af kandidater med en naturvidenskabelig kandidatuddannelse sammenlignet med alle erhverv. Rådgiverbranchen beskæftiger halvt så mange med en humanistisk og teologisk uddannelse, sammenlignet med, hvad alle erhverv beskæftiger.

32 SIDE 31 DI RÅDGIVERNES BRANCHEANALYSE 2016 OM BRANCHEANALYSEN DI Rådgivernes brancheanalyse 2016 bygger dels på tal fra herunder DI s egen forskeradgang samt specialkørsler foretaget af med baggrund i DI Rådgivernes medlemmer. DI Rådgivernes 11 delbrancher er afgrænset ved DB07-branchekoderne vist i tabellen nedenfor. I forhold til tidligere brancheanalyser, er der i år foretaget en ændring i definitionen af delbranchen anden forretningsservice, herunder IPR, hvor branchekoden anden forretningsservice i.a.n. er udeladt. Derfor vil nøgletallene fra for denne branche ligge lavere sammenlignet med tidligere års brancheanalyser. DI Rådgivernes delbrancher Branchekoder DB07 Advokatvirksomhed Anden forretningsservice, herunder IPR Arkitektvirksomhed Designvirksomhed It-rådgivning Managementrådgivning Markedsanalyse og meningsmåling Markedsføring og kommunikation Revision og skatterådgivning Rådgivning - bygge og anlæg Teknologisk rådgivning Juridisk bistand Andre liberale, videnskabelige og tekn. tjenesteydelser i.a.n Arkitektvirksomhed Indretningsarkitekter og rumdesign Industriel design og produktdesign Kommunikationsdesign og grafisk design Computerprogrammering Konsulentbistand vedr. informationsteknologi Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse Markedsanalyse og offentlig meningsmåling Public relations og kommunikation Reklamebureauer Anden reklamevirksomhed Bogføring og revision, skatterådgivning Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejde Rådgivnende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik Anden teknisk rådgivning Teknisk afprøvning og kontrol Anden måling og teknisk analyse

33 DI RÅDGIVERNES BRANCHEANALYSE 2016 SIDE 32 I år er der yderligere foretaget en nedjustering af rådgiverbranches delbrancher ved at korrigere for, at nogle virksomheder, der indgår i Danmarks Statistiks brancheinddeling ovenfor, faktisk ikke er rådgivere. Udgangspunktet er et udtræk fra CVR-registeret af alle virksomheder ekskl. holdingselskaber, der hører under de ovenstående DB07-branchekoder. For de faktiske virksomheder i alle 11 delbrancher er der foretaget en vurdering af, om de kan betragtes som rådgivere eller ej. På denne baggrund er det vurderet, at brancherne designvirksomhed, anden forretningsservice, herunder IPR, it-rådgivning, markedsføring- og kommunikationsrådgivning samt teknologisk rådgivning indeholder mange andre virksomheder end rådgivervirksomheder. Disse fem brancher er i dette års brancheanalyse korrigeret, så de i højere grad alene dækker rådgivervirksomheder. Korrektionsmetoden beskrives nedenfor. OPGØRELSE AF OMSÆTNINGEN Der tages udgangspunkt i en specialkørsel fra, hvor DI Rådgivernes medlemsvirksomheders omsætning inden for de berørte fem brancher er opdelt i omsætning fordelt på tre virksomhedsstørrelser - de mindre virksomheder (0 9 ansatte), de mellemstore virksomheder (10 49 ansatte) og de store virksomheder (50+ ansatte). Fra CVR-registeret fastlægges, hvor mange virksomheder i de fem delbrancher, der faktisk er rådgivere, og hvor mange, der ikke er rådgivere opdelt på mindre, mellemstore og store virksomheder. Med en forudsætning om, at den gennemsnitlige omsætning inden for alle rådgivervirksomheder svarer til den omsætning rådgivervirksomhederne i DI Rådgiverne har i dag udregnes, hvor stor omsætning alle rådgivervirksomheder potentielt kan have. Den heraf beregnede potentielle rådgiveromsætning/korrigerede rådgiveromsætning sættes i forhold til den enkelte delbranches samlede omsætning ud fra tallene fra s. Dermed fås, at 80 pct. af omsætningen i virksomhederne for delbranchen anden forretningsservice, herunder IPR, 96 pct. af omsætningen i virksomhederne inden for delbranchen markedsføring- og kommunikationsrådgivning og 57 pct. af omsætningen i virksomhederne inden for teknologisk rådgivning, kan henføres til omsætning i rådgivervirksomheder. Disse korrektionsfaktor benyttes til omsætningstallene for delbranchernes tal også tilbage i tid. På grund af fortrolighedshensyn kan denne beregning ikke foretages for designvirksomhed og it-rådgivning, hvorfor der for disse brancher korrigeres med baggrund i beskæftigelsen, jf. afsnittet nedenfor. OPGØRELSE AF BESKÆFTIGELSEN Det er for alle fem delbrancher ud fra CVR-registeret vurderet, hvor mange virksomheder, der er rådgivere og hvor mange virksomheder, der ikke er rådgivere, inden for beskæftigelseskategorierne 1, 2 4, 5 9, 10 19, 20 49,

34 SIDE 33 DI RÅDGIVERNES BRANCHEANALYSE , , , , På baggrund heraf er det beregnet, hvor stor en del af den samlede beskæftigelse, der er ansat i rådgivervirksomheder. Denne andel benyttes til at korrigere omsætningstallene for delbrancherne designvirksomhed og it-rådgivning. Beskæftigelses- og uddannelsesoplysninger for alle delbrancher er korrigeret med baggrund i beskæftigelseskorrektionsfaktorerne. Korrektionsfaktorerne for de 5 delbrancher er opsummeret i nedenstående tabel. Korrektionsfaktorer Omsætning Beskæftigelse Anden forretningsservice, herunder IPR 0,80 0,65 Markedsføring og kommunikation 0,96 0,83 Teknologisk rådgivning 0,57 0,69 Designvirksomhed 0,44 IT-rådgivning 0,67

35 > DI 1787 KØBENHAVN V TLF. : FAX : DI.DK DI Rådgiverne repræsenterer omkring 700 virksomheder, der har rådgivning som deres primære for-retningsområde. Rådgivning til at udvikle, levere, formidle og omsætte viden og ny forskning til løsninger i form af ser-vices, rådgivning og teknologi. Rådgiverne yder rådgivning indenfor: > > Arbejdsmiljø, trivsel og sundhed > > Arkitektydelser > > Byggeri og anlæg > > Design og formgivning > > Energi og miljø > > Forskning, produktudvikling og teknologirådgivning > > HR, rekruttering og personaleformidling > > IPR og patenter > > It-rådgivning og computerprogrammering > > Juridisk rådgivning > > Ledelses- og virksomhedsudvikling, drift og effektivisering (managementkonsulentydelser) > > Meningsmåling og markedsanalyse > > Politikudvikling, analyser og strategi > > Reklame, PR og kommunikation > > Revision og skatterådgivning > > Udbuds- og indkøbsrådgivning > > Virksomhedsformidling > > Økonomisk rådgivning VIL DU VIDE MERE OM DI RÅDGIVERNE? Formand for DI Rådgivernes bestyrelse er koncerndirektør Søren Holm Johansen, Rambøll Gruppen A/S. Sekretariatet ledes af branchedirektør Henriette Søltoft. På DI Rådgivernes hjemmeside kan du læse mere om organisationen, dens arbejde samt finde flere statistikker og analyser. Klik ind på: raadgiverne.di.dk

RÅDGIVERBRANCHEN 2017

RÅDGIVERBRANCHEN 2017 DI ANALYSE RÅDGIVERBRANCHEN 2017 en branche i vækst og udvikling Udgivet af DI Redaktion: Pernille Langgaard-Lauridsen og Sofie Laurentzius Nielsen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 978-87-7144-120-8 200.08.17

Læs mere

DI ANALYSE BRANCHE ANALYSE 2014. Videnrådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling

DI ANALYSE BRANCHE ANALYSE 2014. Videnrådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling DI ANALYSE BRANCHE ANALYSE 2014 Videnrådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling Udgivet af DI Redaktion: Pernille Langgaard-Lauridsen SIDE 1 DI VIDENRÅDGIVERNES BRANCHEANALYSE 2014 DI ANALYSE DI

Læs mere

DI ANALYSE BRANCHE ANALYSE 2015. Rådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling

DI ANALYSE BRANCHE ANALYSE 2015. Rådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling DI ANALYSE BRANCHE ANALYSE 2015 Rådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling Udgivet af DI Redaktion: Pernille Langgaard-Lauridsen Tryk: Kailow Graphic ISBN 978-87-7144-055-3 200.08.15 SIDE 1 DI VIDENRÅDGIVERNES

Læs mere

Private og offentlige erhverv køber rådgivning i samme omfang

Private og offentlige erhverv køber rådgivning i samme omfang DI RÅDGIVERNE - ANALYSE September 2016 Private og offentlige erhverv køber rådgivning i samme omfang I både det offentliges indkøb og det private erhvervslivs indkøb, udgør rådgivning 12 pct. af deres

Læs mere

Salget af videnrådgivning taber pusten

Salget af videnrådgivning taber pusten Salget af videnrådgivning taber pusten Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at den indenlandske omsætning i videnrådgiverbranchen er faldet i starten af 2012. Forventningerne til 3. kvartal 2012 er dog

Læs mere

ANALYSENOTAT Voksende efterspørgsel efter rådgivning

ANALYSENOTAT Voksende efterspørgsel efter rådgivning ANALYSENOTAT Voksende efterspørgsel efter rådgivning CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Rådgivningsbrancherne oplever større vækst end det samlede erhvervsliv Det går godt i rådgivningserhvervene. Kunderne efterspørger

Læs mere

FØRSTE HALVDEL AF 2012 VISER TEGN PÅ VÆKST I VIDENRÅDGIVERBRANCHEN

FØRSTE HALVDEL AF 2012 VISER TEGN PÅ VÆKST I VIDENRÅDGIVERBRANCHEN FØRSTE HALVDEL AF 2012 VISER TEGN PÅ VÆKST I VIDENRÅDGIVERBRANCHEN Første halvår af 2012 viser en beskeden fremgang i videnrådgiverbranchen. Nye tal viser, at den totale omsætning steg med 2,6 pct. frem

Læs mere

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at videnrådgiverbranchen nu er på samme niveau som før finanskrisen. På trods af at tallene er foreløbige, viser de en markant

Læs mere

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 > Efter et par træge år oplevede markedet for videnrådgivning igen vækst i 2011 og tendensen er fortsat ind i 2012. Branchen har derfor været

Læs mere

Erhvervslivets produktivitetsudvikling

Erhvervslivets produktivitetsudvikling Den 9. januar Erhvervslivets produktivitetsudvikling Stor forskel på tværs af brancher Den gennemsnitlige årlige produktivitetsvækst i perioden 995- var samlet set,77 pct. i den private sektor mens den

Læs mere

Faktaark: Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor

Faktaark: Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor April 2016 Faktaark: Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor Indhold Faktaark: Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor...1 Indledning og metode...2 Beskæftigelsen i den private sektor...2 Akademikerbeskæftigelsen

Læs mere

Dansk Erhverv Videnservice

Dansk Erhverv Videnservice dec-06 mar-07 jun-07 sep-07 dec-07 mar-08 jun-08 sep-08 dec-08 mar-09 jun-09 sep-09 dec-09 mar-10 jun-10 sep-10 dec-10 Indeks, dec-06=100 DANSK ERHVERVS VIDENSERVICEBAROMETER FEBRUAR 2011 Dansk Erhverv

Læs mere

branchestatistik Videnrådgiverne Godt på vej ud af krisen

branchestatistik Videnrådgiverne Godt på vej ud af krisen branchestatistik Videnrådgiverne Godt på vej ud af krisen > Videnrådgiverbranchen havde en pæn vækst i 2010, og branchen er nu på vej ud af krisen. Branchen skaber værdi for det øvrige erhvervsliv og den

Læs mere

Kvartalsstatistik nr

Kvartalsstatistik nr nr. 2 215 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene indeholder kvartalsstatistikken

Læs mere

IT-branchen har vokseværk it-konsulenter og iværksættere trækker væksten

IT-branchen har vokseværk it-konsulenter og iværksættere trækker væksten IT-branchen har vokseværk it-konsulenter og iværksættere trækker væksten Særligt it-konsulenter og iværksættere skal tilskrives æren for, at hele it-sektorens fuldtidsbeskæftigelse er i fremgang ovenpå

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

Mere salg i slankere videnerhverv

Mere salg i slankere videnerhverv Mere salg i slankere videnerhverv INDLEDNING De videntunge erhverv udgør en væsentlig del af økonomien og beskæftigelsen. Både i sin egen voksende størrelse, men især som en afgørende katalysator for innovation

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

ANALYSENOTAT Rengøringsbranchen i fremgang

ANALYSENOTAT Rengøringsbranchen i fremgang ANALYSENOTAT i fremgang AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG KONSULENT MALENE JÆPELT Efter en række stagnationsår har rengøringsbranchen oplevet fremgang i 2014, 2015, og i første halvår af 2016. Der er dog

Læs mere

Videnservice erhvervslivets vækstdriver

Videnservice erhvervslivets vækstdriver erhvervslivets vækstdriver RESUME er en branche, der er svær at definere. Den består af en række erhverv, der alle har det til fælles, at de ikke sælger en fysisk vare, men derimod immaterielle ydelser.

Læs mere

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 2010 Dansk handel hårdere ramt end i udlandet AF KONSULENT PEDER SØGAARD, PESO@DI.DK Danske grossister har tabt mere omsætning og haft flere konkurser end engroserhvervet

Læs mere

Udbud i rådgiverbranchen

Udbud i rådgiverbranchen Pernille Langgaard-Lauridsen pel@di.dk, 3377 4611 Thomas Peter Sørensen thps@di.dk, 3377 4633 DECEMBER 216 Udbud i rådgiverbranchen Efter udbudsloven trådte i kraft 1. januar 216 er antallet af udbud inden

Læs mere

Udvalgte nøgletal for vagt og sikkerhedsbranchen

Udvalgte nøgletal for vagt og sikkerhedsbranchen Udvalgte nøgletal for vagt og sikkerhedsbranchen Om statistikken Kilder Statistikken er udarbejdet på baggrund af data fra henholdsvis Danmarks Statistik og Experian. Kilden fremgår ved hver figur. Definitioner

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009 Organisation for erhvervslivet november 2009 Eksportens betydning for velstanden i Danmark er fordoblet AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Eksporten er den største vækstmotor i dansk økonomi.

Læs mere

Bornholms vækstbarometer

Bornholms vækstbarometer Bornholms vækstbarometer Udviklingen - + Finanskrisescenarium 2016 baseret på data fra SAMK / LINE modellen Bornholms Vækstforum Marts 2009 Indhold Indledning... 3 Forbehold... 3 Beskæftigelsen... 4 Ledighedstal...

Læs mere

7. It-erhvervene. Figur 7.1 Virksomheder i it-erhvervene

7. It-erhvervene. Figur 7.1 Virksomheder i it-erhvervene It-erhvervene 69 7. It-erhvervene Figur 7.1 Virksomheder i it-erhvervene. 2-24 1. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Anta 588 596 576 597 169 177 1641 1639 198 23 232 244 6565 663 6623 6445 584 1515 279 771 2

Læs mere

ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher

ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Branchens nøgletal De kreative indholdsbrancher dækker en række virksomheder, der udvikler og sælger

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.1 2012

Kvartalsstatistik nr.1 2012 nr.1 212 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Kvartalsstatistik nr

Kvartalsstatistik nr nr. 2 2013 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark I samarbejde med Eksportrådet har estatistik videreudviklet eksportstatistikken over små og mellemstore eksportvirksomheder.

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.3 2012

Kvartalsstatistik nr.3 2012 nr.3 2012 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser

Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser juli 2013 Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser Omsætningen i b2b handelssektoren har i årets første måneder vist en faldende tendens. Alligevel har mange handelsvirksomheder

Læs mere

HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER

HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER Til Ingeniørforeningen i Danmark Dokumenttype Rapport Dato Februar, 2012 INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR

Læs mere

Udviklingen i beskæftigelsen i 2015 opdelt på uddannelsesniveau

Udviklingen i beskæftigelsen i 2015 opdelt på uddannelsesniveau Udviklingen i beskæftigelsen i 2015 opdelt på uddannelsesniveau Beskæftigelsen voksede med 29.000 i 2015 Akademikere står for over 1/3 af den samlede beskæftigelsesfremgang fra i 2015 (jf. figur 1) Akademikerne

Læs mere

På 20 år: flere leverer offentlig service

På 20 år: flere leverer offentlig service DI ANALYSE september 216 På 2 år: 11. flere leverer offentlig service Til næste år der kun råd til en meget lille eller slet ingen vækst i det offentlige forbrug. Dette vil sandsynligvis føre til færre

Læs mere

Beskæftigelsen i fødevareindustrien

Beskæftigelsen i fødevareindustrien DI Den 3. januar 214 Beskæftigelsen i fødevareindustrien 1. Sammenfatning I dette notat beskrives udviklingen i beskæftigelsen i fødevareindustrien. Notatets hovedkonklusioner er følgende: Faldet under

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.2 2012

Kvartalsstatistik nr.2 2012 nr.2 212 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Kvartalsstatistik nr

Kvartalsstatistik nr nr. 4 2016 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene indeholder kvartalsstatistikken

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland

Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland De seks kreative brancher i tal Del 3 Analyse udarbejdet af Konsulentfirmaet NyX for Kulturby 2017 og Region Midtjylland 2009-2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Markant flere offentligt ansatte med en lang videregående

Markant flere offentligt ansatte med en lang videregående 20. februar 2017 2017:3 Markant flere offentligt ansatte med en lang videregående uddannelse Af Lars Peter Smed Christensen, Michael Drescher og Mathilde Lund Holm Siden foråret 2010 er antallet af offentligt

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 216 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 322 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

TAL OG TENDENSER 2018: Plastindustriens bidrag til vækst og beskæftigelse i Danmark

TAL OG TENDENSER 2018: Plastindustriens bidrag til vækst og beskæftigelse i Danmark TAL OG TENDENSER 2018: Plastindustriens bidrag til vækst og beskæftigelse i Danmark 1 Tal og tendenser 2018: Plastindustriens bidrag til vækst og beskæftigelse i Danmark Analysen er udarbejdet af: Kasper

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 2016 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 3022 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Ressourceområdet Møbler og beklædning Februar 2013 Analyse og effektmåling

Ressourceområdet Møbler og beklædning Februar 2013 Analyse og effektmåling Resume Den faldende beskæftigelse på landsplan inden for Møbler og beklædning i perioden 2000-2010 har især ramt de små og mellemstore virksomheder, der i perioden har tabt mere end 33 procent af alle

Læs mere

Faglærte skaber de mest levedygtige virksomheder i Danmark

Faglærte skaber de mest levedygtige virksomheder i Danmark Faglærte skaber de mest levedygtige i Danmark Virksomheder skabt af faglærte har højere overlevelse end skabt af akademikere i 7 ud af 8 brancher. Det er altså ikke kun i nogen brancher som for eksempel

Læs mere

VækstRegnskab FAXE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 2. KVARTAL

VækstRegnskab FAXE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 2. KVARTAL VækstRegnskab 2015 1. kvartal NØGLETAL PR. 2. KVARTAL 2014 13.991 14.085 13.579 13.695 13.012 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157 9.608 21.722 22.147 21.700 20.225 19.849

Læs mere

Viden skaber fremtidens vækst

Viden skaber fremtidens vækst DI Videnrådgiverne er et branchefællesskab i DI for virksomheder, der lever af at udvikle, skabe, formidle og omsætte viden til unikke løsninger indenfor vidt forskellige fagligheder. DI Videnrådgiverne

Læs mere

Industrien i Danmark. Der blev produceret for 614 mia. kr. i 2012. Af de ca. 300.000 beskæftigede. 63 pct. af omsætningen skete på eksportmarkedet

Industrien i Danmark. Der blev produceret for 614 mia. kr. i 2012. Af de ca. 300.000 beskæftigede. 63 pct. af omsætningen skete på eksportmarkedet Industriens udvikling 2000-2012 Temapublikation oktober 2013 Claus Andersen Industrien i Danmark Der blev produceret for 614 mia. kr. i 2012 Af de ca. 300.000 beskæftigede 63 pct. af omsætningen skete

Læs mere

Akademikere beskæftiget i den private sektor

Akademikere beskæftiget i den private sektor Uddannelses- og Forskningsudvalget 2016-17 UFU Alm.del Bilag 86 t TIL FOLKETINGETS UDVALG FOR FORSKNING OG UDDANNELSE 20. april 2017 MZ Akademikere beskæftiget i den private sektor Indledning Der er udsigt

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-01- 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv AF ØKONOM JONAS MEYER & STUDENT TOBIAS ALVIN ANDERSEN Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv De kreative erhverv har traditionelt set udgjort et dansk kraftcenter,

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Seneste nøgletal: Industri i Aalborg. BEDRE Overblik sætter denne gang fokus på industri i Aalborg. Industrien har stor betydning. i Aalborg.

Seneste nøgletal: Industri i Aalborg. BEDRE Overblik sætter denne gang fokus på industri i Aalborg. Industrien har stor betydning. i Aalborg. BEDRE Overblik sætter denne gang fokus på industri i Aalborg Seneste nøgletal: Industri i Aalborg 537 arbejdssteder med 23 i gennemsnit Vi ser nærmere på industri i Aalborg. Hvor mange job findes der i

Læs mere

Forventninger om svag bedring i omsætningen men lavere beskæftigelse

Forventninger om svag bedring i omsætningen men lavere beskæftigelse Organisation for erhvervslivet December 2009 Forventninger om svag bedring i omsætningen men lavere beskæftigelse Af økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk Virksomhederne er gennemsnitlig set blevet

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

estatistik Januar 2015

estatistik Januar 2015 Resume Dansk erhvervsliv har siden finanskrisen oplevet en øget internationalisering med en vækst på 20 procent i antallet af eksportvirksomheder fra 2009 til 2013. Stigningen trækkes af en større underskov

Læs mere

ELITEN I DANMARK. 5. marts 2007. Resumé:

ELITEN I DANMARK. 5. marts 2007. Resumé: 5. marts 2007 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 og Jakob Mølgaard Resumé: ELITEN I DANMARK Knap 300.000 personer er i eliten i Danmark og de tjener omkring 60.000 kr. pr. måned. Langt hovedparten

Læs mere

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal.

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Eksportrådets statistik over SMV-eksporten er nu opdateret med 2014-tal. Eksportstatistikken, der er udviklet

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 26-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm August 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen på Bornholm målt som udviklingen

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

Kvartalsstatistik nr

Kvartalsstatistik nr nr. 1 2013 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Virksomhederne venter

Virksomhederne venter Organisation for erhvervslivet 29. april 29 Virksomhederne venter NEDgang i andet kvartal Af Økonomisk KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Danske virksomheder vurderer, at nedgangen i dansk økonomi vil

Læs mere

Kun svag effekt på produktiviteten af flere unge og ældre i job siden krisen

Kun svag effekt på produktiviteten af flere unge og ældre i job siden krisen Thomas Q. Christensen, seniorchefkonsulent TQCH@DI.DK, 3377 3316 OKTOBER 217 Kun svag effekt på produktiviteten af flere unge og ældre i job siden krisen Vismændene har peget på, at flere ældre på arbejdsmarkedet

Læs mere

Beskæftigelsen i fødevareindustrien

Beskæftigelsen i fødevareindustrien DI Den 19. august 2015 Beskæftigelsen i fødevareindustrien 1. Sammenfatning I dette notat beskrives udviklingen i beskæftigelsen i fødevareindustrien. Notatets hovedkonklusioner er følgende: Faldet under

Læs mere

REVISOR- BRANCHEN 2016

REVISOR- BRANCHEN 2016 REVISOR- BRANCHEN 2016 Nøgletal www.fsr.dk Revisorbranchen: Vækst giver største omsætning nogensinde Med en omsætning på knap 17. mia. kroner i 2016 har revisorbranchen opnået den højeste omsætning målt

Læs mere

Tusindvis af nyuddannede går direkte ud i længere ledighed

Tusindvis af nyuddannede går direkte ud i længere ledighed Tusindvis af nyuddannede går direkte ud i længere ledighed 13,3 procent af alle nyuddannede fra 15 gik direkte ud i mindst måneders ledighed. Det er lidt færre end tidligere. Faldet er dog svagt, og andelen

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Vækst og produktivitet på tværs af Danmark

Vækst og produktivitet på tværs af Danmark Vækst og produktivitet på tværs af Danmark Af Jonas Dan Petersen, JDPE@kl.dk Formålet med dette analysenotat er belyse den økonomiske vækst og produktivitet på tværs af landet i perioden 1995-2015 med

Læs mere

MANAGEMENTRÅDGIVERNES Analyse af Det Danske Konsulentmarked 2015

MANAGEMENTRÅDGIVERNES Analyse af Det Danske Konsulentmarked 2015 MANAGEMENTRÅDGIVERNES Analyse af Det Danske Konsulentmarked 2015 SIDE 2 Velkommen Velkommen til Managementrådgivernes (MR) analyse af det danske konsulentmarked 2015. Vi er glade for i år at kunne præsentere

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.1 2011

Kvartalsstatistik nr.1 2011 nr.1 2011 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning inklusiv en fremskrivning for resten af året. Ud over omsætningstallene

Læs mere

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Beskæftigelsen inden for bygge og anlæg faldt fra 2008 til 2011, hvorefter byggebeskæftigelsen i Aalborg siden har været stigende. Udvikling i

Læs mere

Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion

Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion DI Analysepapir, november 2013 Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk og cheføkonom Klaus Rasmussen, kr@di.dk Gennem de sidste

Læs mere

Regionalt barometer for Region Midtjylland, oktober 2013

Regionalt barometer for Region Midtjylland, oktober 2013 alt barometer for, oktober 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE CAND. SCIENT. POL., MA, MA har ligesom resten af landet mærket til den økonomiske krise, der satte ind i 2008. Overordnet set har den økonomiske

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Flere og flere borgere flytter til Vejle Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Flere og flere borgere flytter til Vejle Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 VÆKST BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Juni 2016 Flere og flere borgere flytter til Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 Forsidefoto : oplever en pæn vækst i antallet af nye virksomheder. En af de helt nye virksomheder

Læs mere

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012 Beskæftigelse i de sociale klasser i Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Analysen beskriver arbejdsmarkedets sammensætning på brancher fordelt på de fem sociale

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Pæn fremgang i stort set alle private byerhverv

Pæn fremgang i stort set alle private byerhverv Kasper Hahn-Pedersen, økonomisk konsulent khpe@di.dk, 3377 3432 Jacob Bjerregaard Clausen, stud.polit JULI 2017 Pæn fremgang i stort set alle private byerhverv 20 var et godt år for de private byerhverv

Læs mere

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 19-01-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

Stor stigning i gruppen af rige danske familier

Stor stigning i gruppen af rige danske familier Stor stigning i gruppen af rige danske familier Gruppen af rige danskere er steget markant siden 2004. Hovedparten af familierne består af to voksne i aldersgruppen 50-65 år uden hjemmeboende børn. Personer

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Faktaark: Iværksættere og jobvækst

Faktaark: Iværksættere og jobvækst December 2014 Faktaark: Iværksættere og jobvækst Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Dette faktaark undersøger, hvor mange jobs der er

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Det Interaktive Danmark i Tal 2015 Interactive Denmark Bernhard Bangs Allé Frederiksberg

Det Interaktive Danmark i Tal 2015 Interactive Denmark Bernhard Bangs Allé Frederiksberg Det Interaktive Danmark i Tal 2015 Interactive Denmark Bernhard Bangs Allé 25 2000 Frederiksberg (+45) 33 86 28 87 Interactivedenmark.dk Cvr nr.: 35180109 Revision 1.0. 8. November 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Historisk høj ledighed for de nyuddannede faglærte

Historisk høj ledighed for de nyuddannede faglærte Historisk høj ledighed for de nyuddannede faglærte Nyuddannedes overgang til arbejdsmarkedet er blevet mere vanskelig det seneste år. Hver syvende, der færdiggjorde en erhvervskompetencegivende uddannelse

Læs mere

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst April 2012 2 Højtuddannedes værdi Resume De fleste privatansatte i Danmark arbejder

Læs mere

Kvartalsnyt fra estatistik Oktober 2015

Kvartalsnyt fra estatistik Oktober 2015 16 kommuner har lagt finanskrisen bag sig I 16 ud af landets 98 kommuner er der i dag flere fuldtidsjob end i 2008. Det viser specialkørsler fra Danmarks Statistiks beskæftigelsesstatistikker, som estatistik

Læs mere

Overvejende positive forventninger til 3. kvartal 2011

Overvejende positive forventninger til 3. kvartal 2011 Overvejende positive forventninger til 3. kvartal 2011 DI s konjunkturbarometre for organisationens forskellige brancher er for nyligt kommet på gaden. I store træk melder de forskellige brancher om gode

Læs mere

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst Januar 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Februar 2016 www.fsr.dk Side 1 af 9 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

FØDEVAREINDUSTRIEN STÅR STÆRKT I UDLANDET

FØDEVAREINDUSTRIEN STÅR STÆRKT I UDLANDET December 214 FØDEVAREINDUSTRIEN STÅR STÆRKT I UDLANDET AF KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK Danmark er en stærk fødevarenation. Den danske fødevareklynge er en unik dansk styrkeposition. Fødevareindustrien

Læs mere