Strategi og visionsplan Jels

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi og visionsplan Jels 2007-2015"

Transkript

1 Strategi og visionsplan Jels

2 JELS VOLDSTED Forord Kære læser I august 2006 havde Jels Lokalråd indkaldt til borgermøde, til en diskussion om fremtidens Jels hvad ønsker borgerne af deres by under emnet Hvad vil du med Jels?. Borgermødet havde deltagelse af 85 personer, og endte efter en forrygende god aften, op med en lang række forslag til fremtidens Jels. De samlede forslag kan læses på side 21. Tre uger senere blev borgermødet fulgt op af en workshop med 25 engagerede deltagere, der skulle udvælge idéforslag fra borgermødet og bearbejde dem til projektskemaer med beskrivelse, formål/forventet udbytte, organisation/involverede parter og budget/ ressourcer og tidsplan. Workshoppens projektskemaer er herefter yderligere bearbejdet af lokalrådet og indpasset i et større sammenhæng for Jels. Det er en stor glæde for Jels Lokalråd med denne mappe, at kunne præsenterer Jels - Strategi og vision til Planen skal være vores værktøj i de kommende år i samarbejdet med forskellige myndigheder regionalt, kommunalt og med erhvervs- og foreningslivet i lokalområdet ved gennemførelse af projekterne. Jels Lokalråd vil gerne takke alle de personer, der på den ene eller anden måde har givet deres bidrag til arbejdet med strategiplanen og ser frem til et fortsat godt samarbejde ved gennemførelsen af projekterne. Jels Lokalråd Trykt af: TRYKKERIET Pédahl For: Jels Lokalråd Redaktion: Jels Lokalråd og koncepto.dk Opsætning: koncepto.dk Antal: 100 stk. År: Juni 2007 Skitser: Arkitekt Finn Smidt Fotos: Martin Hansen, Pro-Plan, Nanna Husby, Koncepto, Jels Lokalråd Formand Jesper Finnemann, tlf Næstformand Finn Smidt, tlf Sekretær Anette Dons Jensen, tlf Kasserer Kristian Petersen, tlf John Holm, tlf

3 KASTRUP SØBAD Foto: Nanna Husby Indholdsfortegnelse 1. Området ved Jels Søbad 2 2. Legepladser og grønne områder 4 3. Friluftsaktiviteter 6 4. Overnatning, sundhed og genoptræning 8 5. Kultur i bypark og på friluftsscenen Markedsføring af Jels området Handels- og erhvervsliv Stier og infrastruktur Byplanlægning i Jels Forskønnelsespris for Jels MindMap fra Idémøde Oversigt: Jels Helhedsplan 22

4 KASTRUP SØBAD Foto: Nanna Husby JELS SØBAD En skøn sø for badegæster og naturelskere Sol, sommer, sand og vand... Vi har en skøn sø, hvor vandet er så rent at der kan bades i det året rundt. Og er du heldig, kan du fange fisk fra søbredden eller på åbent vand i kano eller båd. Om sommeren er Jels Søbad det helt store trækplaster - til stor fornøjelse for den lokale befolkning så vel som turister. Toilet-, bruse- og omklædningsforholdene er mere end 35 år gamle, og trænger kraftigt til en renovering og mere nutidige forhold. Selve søen er lidt af en perle, som vi skal passe på miljømæssigt, så der også er liv i den og Søbadet for fremtiden. 1

5 JELS SØBAD KASTRUP SØBAD Foto: Nanna Husby 1. Området ved Jels Søbad Pkt. 1.1: Renovering af Jels søbad Få stedet til af fremstå mere attraktivt ved at få renoveret facaden. Pynte med store natursten og eller granitskulptur foran søbadet for at undgå parkering. Toilet og omklædningsforholdene skal moderniseres, være mere indbydende. Et livredderkontor etableres i hovedbygningen i stedet for den nuværende skurvogn på plænen. De nuværende broer renoveres og udbygges med 2-3 vipper med udspring i hver sin retning, fx. en 1m vippe og en 3m vippe. Etablere en flydeponton hvor der evt. kunne være en 5m vippe. Vi anslår en pris på ca. kr for ombygning af tagkonstruktionen og gennemgang af græsplænen. kr for pudsning/ maling af facaden kr til ombygning af toiletter kr til ombygning af omklædningsrum kr til flydeponton kr for 3 vipper kr til oprensning af bassiner Total ca. kr Arbejdskraften forestiller vi os er frivillig. Pkt. 1.2: Strandpromenade ved Jels Søbad Strandbredden fra søbadet mod friluftsscenen forlænges med ca. 100 meter, så der bliver en slags strandpromenade. Belægning: hvidt strandsand. Siv og anden bevoksning fjernes. Strækningen efter strandpromenaden og hen til kælkebakken ved vikingespillet tyndes ud og gøres mere tilgængelig, så den kan anvendes til shelter og grillplads. Beachvolley bane stilles op i sommerperioden på et sandstrandsområde mellem søbadet og vikingespillet. Skov områdets bevoksning bag sidstnævnte strækning tyndes ud og ryddes op. Anslået pris kr ,- Pkt. 1.3: Rensning af søen Generel god vandkvalitet tilstræbes fortsat til glæde for byens borgere og turister, samt søens fiske- og faunaliv. Vigtigt at der løbende foretages målinger, samt at der renholdes i og omkring søen. Desuden bør sunkne både og lignende blive fjernet fra bunden. Pkt. 1.4: Reducering af siv Fjernelse af siv og pilebuske i bælter, så der skabes udsigt over søen. Herved hindres tilgroning af stien fra Vamdrupvej til Søvej til glæde for naturelskere. De involverede parter i ovennævnte punkter vil være Skov- og Naturstyrelsen, Region syd, Vejen kommune, samt borgere i Jels evt. ved oprettelse af sivlaug. I vores budget for reducering af siv, anslås at der kun vil være få udgifter til værktøj. Total ca. kr Pkt. 1.5: Udlejning af vandcykler Udbygning af den eksisterende udlejning af kanoer til også at indeholde udlejning af vandcykler. Kunne fx. udlejes ved Jels Sø Camping eller ved Orion planetariet i Jels. Vi har anslået en pris på ca til køb af 4-5 vandcykler 2

6 JELS VOLDSTED Hvor skal vi lege? Leg og læring i byen og naturen At lege er en af de mest basale måder at tilegne sig ny viden på. Og så er det samtidigt sjovt. I Jels har vi en skøn natur og god vækst af tilflyttere. Der er mange børn i skolen og vi ser det som en vigtig opgave at kunne fastholde eksisterende familier, så vel som tiltrække nye. Derfor er muligheden for leg og læring i nærmiljøet helt essentiel. At børn, unge, voksne og ældre kan opleve og være aktive sammen tæt ved deres bopæl, giver sammenhold og nye bekendtskaber. 3

7 JELS PIGEN VED SØBADET DEN ARBEJDENDE VIKINGEBY I JELS BÅLMAD VED JELS VOLDSTED 2. Legepladser og grønne områder Pkt. 2.1: Legepladser for de mindste børn Udbygge og gøre de eksisterende legepladser mere attraktive for de mindste børn fra 1-6 år. Her tænkes fx på legepladsen på Storkeengen og legepladsen ved Klovtoftvej. Legepladserne skal indrettes med legeredskaber der er tilpasset deres alder. Skal også tilpasses de krav kommunen stiller til legeredskaber til børn i den aldersgruppe. Etablering af området anslås til en pris på ca. kr Pkt. 2.2: Grillplads og legeplads ved åen I forlængelse af Å-stien kunne der etableres en grillplads ved lilleskoven med borde og bænke. Ved de høje graner kan der etableres en naturlegeplads. Inspirations kilden kunne være Jels Voldsted. Etableres vha. frivillige. Materialer anslås til kr ,- Pkt. 2.3: Naturlegeplads og krolfbane ved byparken I forbindelse med udstykningen vil en legeplads i byparken ligge centralt for mange familier. Skal passe ind i den eksisterende bevoksning. Kunne ligge ved den lille skov ved parkeringspladsen. Der kunne også etableres en krolfbane for alle aldre i dette område. Dette vil være med til at gøre stedet mere attraktivt, indbydende og spændende for byens borgere og byens turister. Vi anslår en pris på kr til legepladsen, hvor der søges tips- og lottomidler samt puljemidler fra Skov- og naturstyrelsen. Prisen forudsætter frivillig arbejdskraft. Pkt. 2.4: Opholdssted for teenagere Gøre området fra søbadet hen mod friluftsscenen mere attraktiv for teenagere. Anlægning af beachvolley bane med strand- bund. Opstamning af træer i området. Parkering af knallerter i nærområdet, så der er opsyn med disse fra strandbredden. Evt. på den eksisterende p-plads. Desuden aktiviteter for de årige som fx. skaterbane. Og så ønsker vi flere Permanente borde og bænke, da det kan være svært at finde plads. Hele projektet skal være i overensstemmelse med den natur der omgiver os. Vi anslår etableringen til at koste ca. kr Pkt. 2.5: Sommerlejr for børn At gøre Jels mere attraktiv som et godt område til lejr ophold. En sommerlejr kunne evt. være i Jels vikingeby, under et vikingetema, i det mange børn interesserer sig for rollespil. Jels kunne også tilbyde at være vært for eksempelvis gymnastiklejr, fodboldlejr, sportslejr og naturlejr. 4

8 DRENG FISKER I JELS MIDTSØ Ud under åben himmel Aktiviteter i det fri Naturen i og omkring Jels har gode forhold til større udendørs sportsarrangementer, aktiviteter samt læring om brug af naturen. Ved at satse på dette, kan vi give nye inspirerende udfordringer for skolebørn, sportsudøvere og motionister, turister og andre besøgende i området. EKSEMPEL PÅ SKILT MED NATURLÆRE (ITALIEN) 5

9 TRIATHLON STÆVNE VED JELS SØERNE ØKSEKASTNING TIL VIKINGEDAGE I JELS 3. Friluftsaktiviteter FISKEKONKURRENCE VED JELS SØERNE Pkt. 3.1: Større sportsarrangementer Få større sportsarrangementer til byen i form af NM, DM og EM. Det kunne være arrangementer som Triatlon, Mountainbike, fri-svømning, orienteringsløb, distanceløb og skater aktivitet. Pkt. 3.2: Optimist sejlads på Jels Sø Optimist sejlads vil være et godt supplerende fritids tilbud, til det i forvejen store udvalg af sport i og omkring Jels. Med årene kan det eventuelt udbygges til sejlads med Europa jollen. Sejlads kunne foregå på et afgrænset område med hensyntagen til fugleog fiskelivet, samt andre aktiviteter på søen. Pkt. 3.3: Aktiviteter omkring søen Forskellige former for aktivitet i skoven og på stierne omkring søen, til gavn for motionister og skoleelevernes idrætstimer. Dette vil give mulighed for at opleve skovens værdier gennem træning, inspirerende brug af naturens materiale og ikke mindst læren om skoven og det at respektere naturen. For at gøre gåturen omkring søen spændende og lærerig, kunne det være godt, hvis der kom informationer/oplysninger på udvalgte steder langs søen. Det kunne fx være dyre- og plantelivet i og omkring søen. Her tænkes fisk, fugle, krybdyr m. m. (se eksempler på modsatte side). Der kunne desuden arrangeres motionsløb i forbindelse med andre aktiviteter i byen. Til finansiering af de nævnte punkter, forestiller vi os at søge økonomiske midler hos forskellige fonde, så som Team Danmark, DBU, DGU, Skov- og Naturstyrelsen, Dansk Sejlunion. Desuden vil vi gøre brug af frivilliges indsats. 6

10 MOTIONSCENTRET I JELS MOTEL & SPORTSCENTER EKSEMPEL PÅ HYTTEBY Mere sundhed og velvære Udvid mulighederne for sundere livsstil og bedre helbred Med de skønne søer og skoven omkring Jels by, er det oplagt at tænke i velvære, sundhed og træning. Motionscentret i Jels Motel- og sportscenter har allerede opnået et ry for professionel vejledning ved ryg genoptræning og forløb for overvægtige. Centret drives af frivillige og har tilknyttet læge og fysioterapeut. Desuden er Jels Idrætscenter aktiv med mange tilbud om sport for alle aldre. Kombineres disse ydelser med mulighederne i naturen og for eksempel kursusophold, har vi ingredienserne til et spændende sundheds-, kursus- og velværecenter. INDGANEN TIL JELS MOTEL & SPORTSCENTER 7

11 4. Overnatning, sundhed og genoptræning Pkt. 4.1: Campingplads med hytteudlejning Der vil kunne opnås betydelige synergieffekter ved at købe eller lægge campingpladsen sammen med Jels Motel og Sportscenter. Campingpladsen har tilladelse til opsætning af op til 35 stk. 4 mands hytter, hvilket vil være et stort aktiv. Afstanden mellem de to steder er et par hundrede meter, hvilket gør, at de kan have reception og andre service faciliteter på motellet for både motel og campingplads. Det vil sige, at de sammen kan tilbyde kursusophold, lejrskoler eller have større selskaber indlogeret. Ved at tilbyde både campering, hytter, og motel værelser kan overnatningsmulighederne udnyttes og markedsføres langt bedre. Det vil også give mulighed for at udnytte søbadet mere aktivt, således at der i sommer perioden kunne etableres café/cafeteria her. Budget afhængig af hvordan opgaven løses op til kr. 8 mill. Tidsplan Pkt. 4.2: Sundheds- og genoptræningscenter I forbindelse med allerede kørende aktiviteter på motionscenteret, som rygtræning, sund kost, tilknytning af forskellige behandlere samt den almindelige drift, bør der udvikles et koncept på Sundhed og genoptræning. Her tænker vi på behandling af led og muskelsmerter, samt overvægtige børn som et muligt kerneområde, mens der på den mere generelle sundhed kan fokuseres på sund kost, levevis, kurser i Yoga m.m. og afslapning i varme bassiner og spa. Tilknytning af faglige eksperter, så professionel behandling sikres, er vigtig. Og gerne et samarbejde med det offentlige sundhedsystem. I markedsføring ud i regionen vil vi kunne profilere samarbejdet mellem læger og servicevirksomheder i Vejen Kommune som et seriøst og specialiseret sted. Tid og budget - investeringer i opstartsfase kunne ligge i området kr og ske i For videre udvikling og byggeri skal laves detaljeret plan og budget. Pkt. 4.3: Nye fodboldbaner Som allerede foreslået i Helhedsplan for Jels, skal området overfor Jels Motel og Sportscenter sikres til baner eller rekreativt brug. Forslag er også fremkommet på en kunstgræsbane/stadion med lys. Pkt. 4.4: Fremtidig udbygning Med den vækst Jels er inde i, skal idéer som squash-, multi- og bowlingbaner m.m. samt en hal nummer 2 og svømmehal pladsmæssigt allerede nu tænkes ind i en overordnet planlægning. Udvikling af et projekt med plads til nytænkning, vil være et godt afsæt og give mulighed for gennem beskrivelse og visualisering at inspirere til at tænke lidt større og i muligheder. Budget projektudvikling kr. 8

12 KONCERT PÅ FRILUFTSSCENEN I JELS VIKINGEHUS FRA DEN ARBEJDENDE VIKINGEBY I JELS LARS LILHOLT PÅ FRILUFTSSCENEN I JELS Plads til kreativitet og kultur Rollespil, koncerter og helse Vi lever i en tid, hvor innovation og kreativ udfoldelse har betydning i både arbejdsog privatliv. På det kulturelle område vil vi gerne fremme dette i Jels, ved at give mere plads til kreativ udfoldelse og kultur. Aktuelle forslag kunne være ophold med temaer i vikingestil, som actionpark med rollespil, etablering af Helsecenter med professionel behandling - eller hvad med kursusophold i vikingestil? Formålet med kulturområdet er at trække flere turister til byen, gøre byen mere attraktiv og udviklende, samt at skabe nye arbejdspladser. Vi finder det væsentligt, at tiltagene udbygges og styrkes på en sådan måde, at helheden fastholdes og synergieffekterne ved fælles vækst og viden udnyttes. Tidsmæssigt vil der være nogle naturlige trin for helheden i området, i forbindelse med at få reserveret jordarealer til formålet, samt anlægge Kulturalléen og Byparken. Derfor mener vi etableringen bør igangsættes i årene

13 JELS PLANETARIUMS BUTIK JELS VIKINGESPIL ORION PLANETARIUM I JELS 5. Kultur i bypark og på friluftsscenen Pkt. 5.1: Etablering af Kulturallé og kulturområde ved Planetarium Med en Kulturallé fra Ørstedvej og ned til Planetariet, opnås vejadgang til kulturaktiviteter som planetarium, friluftsteater, valhal og byparken (se tegning på modsatte side). Samtidig forbinder det Vikingebyen og Store Barsbøl med det resterende. Alléen vil også fredeligøre boligområderne ved Søparken og Barsbølmarkvej, der begge er belastet af tung trafik. Området på begge sider af vejen fra Friluftsscenen og Planetariet til Vikingebyen reserveres til kulturelle formål. Pkt. 5.2: Bypark I helhedsplan for Jels fra 2002 er skitseret en bypark og en dybere beskrivelse af projektet, Etablering af Bypark i Jels, fra november 2002 foreligger. Det er der arbejdet videre med, i det vandløb, servicebygning samt en ikke færdig løsning på en P-plads er anlagt. I vores forslag søger vi at kæde Byparken sammen med de øvrige områder i form af Planetariet, Valhal, Vikingebyen, nærliggende boligkvartere og ikke mindst arealet ned mod Jels Nedersø. For at opnå en har- monisk enhed, indbefatter det, at vejen mellem Søparken og Planetariet nedlægges, så arealet kommer til at indgå i Byparken, samt at beplantningen samme sted, tyndes ud, så den visuelle sammenkædning er tydelig. Ønsker til, hvad selve byparken yderligere kan indeholde er naturlegeplads, løbebane, krolf, hængebroer, kæmpeskak, klatrevæg m.m. I det anlægget af byparken allerede er påbegyndt, vil det være naturligt at fortsætte og afslutte projektet inden for de næste 2-3 år. Overslagsbudget udarbejdet i 2002 ligger på kr. 10,5 mill., hvilket nok er i underkanten. Pkt. 5.3: Valhal og Friluftsscenen Her har vi en meget naturskøn beliggende friluftsscene, med Valhal i umiddelbar nærhed - en unik og speciel bygning, der virkelig bør vises frem for et så stort publikum som muligt. Vikingespillet viser vejen for hvad området kulturelt kan bruges til, ligesom der er koncerter og andre arrangementer på både scenen og i Valhal året igennem. Det vil være interessant at tænke bredt og kreativt i typen af arrangementer, som f.eks. søndag med opera, symfoniorkester og vikingefestival på scenen, mens Valhal kan rumme foredrag, mindre koncerter, revy samt firmaarrangementer med events, der relaterer til vikingetemaer og naturlige omgivelser. For at kunne benytte Valhal i forårs og efterårs perioden, vil det være en fordel at kunne varme den op. Drivkraften i en sådan aktivitet, forestilles at være en bestyrelse af iderige personer der tager sig af arrangementer og markedsføring, f.eks. i samarbejde med lokale foreninger. Pkt. 5.4: Kulturhus/Musikhus Under udarbejdelsen af følgende lå tanken på at udnytte Hotellet eller anden større bygning i centrum af Jels, for at give mere liv og oplevelse i dag og aftentimerne i bymidten. For eksempel aktiviteter som Cafe med internetadgang til gavn for både unge og turister, samt et godt mødested på tværs af generationerne. Anvendes for eksempel til møde- og øvelokaler, musikskole, kreative værksteder af forskellig slags, give mulighed og plads for særlige interesser og livssyn, synliggøre byens kunstnere. Det kunne være mødested i forbindelse med forberedelse af f.eks. koncerter, byfest, stævner, fiskekonkurrencer og meget andet. Budget er meget afhængig af sted og stand, anslåes til kr. 1½-4 mill. 10

14 At blive set og hørt JELS MØLLE Foreninger i Jels og omegn Grønnebæk Beboerforening Jels Antenneforening Jels Borgerforening Jels Brandværn Jels Erhvervsforening Jels Fiskeriforening Jels Havekreds Jels Husholdningsforening Mere PR og markedsføring Alfa og omega for at kunne gøre sig gældende på landkortet, er at kendskabet til Jels og de værdier vi har, kommer ud til så stort et område og så mange mennesker som muligt. Et eksempel er Vikingespillet og Valhal, der trækker personer til byen hver sommer. Dels fra et stort opland omkring Jels og dels mange turister, hvilket giver omtale af stor værdi, i kulturelt forskellige samfundslag. Jels Idrætsforening Jels Jagtforening Jels Lokalråd Jels Mølleforening Jels Roklub Jels Ungdomsklub Jels Vikingespil KFUM spejderne Lokalhistoriskforening for Jels Sogn Triatlon Jels Turistforeningen 11

15 ROYAL OAK GOLFKLUB I JELS SKOVRIDEHUSET NÆR JELS VOLDSTED 6. Markedsføring af Jels området Pkt. 6.1: Presseomtale - mere og bedre Ideen er at skabe en struktureret presseomtale af Jels, med flere indlæg til både lokal og landsdækkende medier af højere kvalitet. Formålet er at udforme en tydelig profil for Jels, med fokus på: Natur Skov og sø Turisme planetarium, mølle, motel, campingplads m.m Kultur Vikingespil, byfest, Høst-/Bierfest, Valhal aktiviteter. Foreningsliv Erhvervsliv Udviklingen i Jels Målet er at udbrede et positivt image for Jels, så større tilflytning af både befolkning og erhverv sikres - alt i alt en fortsat positiv udvikling af byen. Vi kan fremme brugen af allerede eksisterende muligheder så som Vejen Turist og Erhvervsråd, Landdistrikternes fællesråd og lignende. En sponsorbaseret profil dvd med casestories om tilflyttere fra for eksempel Koldingegnen var også en mulighed. Vi kunne også forestille os en deltids PR koordinator/ journalist eller en aftale med en lokal interessent. Anslået pris mellem kr og ½ mill. årligt til hhv. løn og markedsføring. Pkt. 6.2: Udvikling af foreningssamarbejdet i Jels De forskellige foreninger i Jels breder sig over et bredt spektrum og besidder en stor viden og erfaring. Det er et aktiv som mange mennesker tillægger stor værdi, ikke mindst som tilflyttere, da det giver mulighed for aktiviteter og at lære andre mennesker at kende. Kan samarbejdet og kendskabet til foreningernes arbejde imellem øges og udbredes, vil det uden tvivl give mange positive oplevelser og forøget deltagelse i planlagte aktiviteter. Det vil vise et samfund med bred kompetence, ressourcer, muligheder og en evne til at stå sammen En by i arrangement. Budget: samarbejde kan gøres gratis! Pkt. 6.3: Fundraising Der kan skaffes mange gode penge til mange gode initiativer gennem fundraising. Men hvor, hvordan og hvornår søger man. Have adgang til en kompetence i at søge midler struktureret, enten i kommunal regi, foreninger eller andre interesserede enkeltpersoner. Her kan interessegrupper med en god sag komme og få kvalificeret hjælp vederlagsfrit. Det vil give mulighed for store forandringer og tiltag i et samfund som Jels. Pkt. 6.4: Informationsskilte Informationsskilte og kort ved P-pladser ved Voldstedet, Midtersø, Nedersø, Rundkørslen, Torvet, Søbadet, Motel & Sportscenteret, Orion Planetarium og indfaldsveje der viser stier, bademuligheder, seværdigheder, sportsaktiviteter m.m. Det vil tiltrække interesserede der ellers ville køre forbi uden at vide hvad Jels kan tilbyde. Kan eventuelt suppleres med aktive displayskilte, der konstant kan vise aktuelle aktiviteter og information om Jels og omegn. Budget: kr INFORMATIONSSKILT TIL TURISTER NÆR TORVET I JELS 12

16 ERHVERVSGRUNDE, DER IKKE KAN KØBES P.G.A. RESERVATION En god blanding af erhverv Jels har et godt erhvervsliv Jels har en god blanding mellem service, håndværk og industri. Der er dog basis for langt mere, hvis rammerne gøres tilstrækkeligt attraktive og markedsføres aktivt. Der skal tænkes langsigtet og strategisk, samt satses på målrettede områder, hvilket den nye erhvervsforening blandt andet sørger for. En idé er at tænke i klyngeordninger, hvor virksomheder kan supportere hinanden og skabe forretninger for eller i samarbejde med hinanden. Desuden er det vigtigt fortsat at kunne tilbyde attraktive erhvervsgrunde, med god synlighed i forhold til de 5 hovedveje, der mødes i Jels (se Jels Erhvervsforenings logo). 13

17 7. Handels- og erhvervsliv Pkt. 7.1: Jels Erhvervspark - et industriområde v. rundkørslen For at kunne tilbyde erhvervsgrunde til små og store virksomheder i Jels, er det nødvendigt at finde nye arealer at udstykke. Her vil en placering i nærheden af rundkørslen (Jels Krydset) være attraktiv. Der passerer ca biler i døgnet og tilkørsel via fornuftige hovedveje fra alle retninger inklusiv motorvej, er allerede til stede. Erhvervsparken er samtidigt et ønske fra flere lokale virksomheder, da der reelt ikke er de store muligheder p.t. Samtidig kan det bruges til at tiltrække mere erhverv fra fx. Koldingområdet med en lavere m2 pris (inden for en radius af km). I den forbindelse skal Jels ses som et dejligt sted at bosætte sig med familien, tæt ved sin virksomhed. Budget afhænger af hvor store arealer der kan indkøbes og byggemodnes. Tidsplan: Opkøb i 2007/2008, med første 3 virksomheder etableret i 2008/2009 og virksomheder i 2015 med nye arbejdspladser. Pkt. 7.2: Butiksliv Udvikling af et koncept for etablering af butikker i Jels, en startpakke, hjælp til at finde lokaler, annoncering med mere. Jels har brug for mere butiksliv for at være attraktiv som handelssted. Kan man etablere 1 2 butikker årligt af forskellig karakter, enten service eller handel, vil det give en god synergi effekt, hvor de forretningsdrivende vil kunne støtte op om hinanden og de handlende vil lægge en langt større del af pengene lokalt. Formålet er at gøre det nemt at starte en forretning i Jels. En iværksætter har en ide og gå-på-modet, Jels har konceptet og kan levere overblikket over mulige lejemål. Her kan tilbydes erfaringsmæssig støtte, færdigt forslag til markedsføringsplan, tilgængeligt arbejdskraft o.s.v. Budget: kr til udvikling af koncept. Administrator af forslaget kunne være Jels Erhvervsforening. Pkt. 7.3: Torvedage Torvedage nogle gange om måneden vil være et friskt indslag til handelslivet. Det kunne være fødevarer som fisk, ost, slagtervarer, vin, grønt, eksotiske varer, økologiske specialiteter, men også andre varer som tøj, bøger, antikviteter, legetøj og meget andet. Veltilrettelagte torvedage vil trække mange mennesker til byen og vil give kendskab til Jels og også lægge omsætning til eksisterende butikker. Det er vigtigt at servicen og kvaliteten for både de forretningsdrivende og de handlende holdes oppe på et højt niveau, for at kunne gøre sig gældende på længere sigt. Budget: Der skal lægges nogle seriøse kræfter til planlægning, budget til markedsføring, budget til praktiske foranstaltninger som strøm, lys, P-forhold, evt. musik med mere. 14

18 ØRSTEDVEJ NÆR JELS MOTEL & SPORTSCENTER PLACERING AF RUNDKØRSEL At komme fra A til B Det skal være let at finde vej At bevæge sig rundt i Jels, bør være en fornøjelse. Vores stier og veje skal indbyde til at færdes på, for såvel fodgængere, som cyklister og motoriserede køretøjer. Sikker skolevej og stisystemer langs Jels Å, er vigtige projekter, vi gerne vil fremme. Stier, der udfordrer fantasien til glæde for store og små, unge og ældre - i dag og for fremtiden. 15

19 Å-STIENS BEGYNDELSE VEJEN MELLEM JELS OG GRØNNEBÆK 8. Stier og infrastruktur Pkt. 8.1: Stier langs søen Opmåling og bedre afmærkning af ruter langs søen til løb, cykling og aktkiv fritid. Desuden vil vi gerne have hævet standarden på stierne, så de løbende holdes fri for generende sten, trærødder og lignende. Pkt. 8.2: Fortov og belysning på Ørstedvej Fortove ønskes fra Kratvænget til Håndværkerparken, samt fra Ørstedvej til Nedersøparken. Gadelys mangler helt fra Jels Motel & sportscenter og ud til Håndværkerparken. Med disse tiltag, vil de nye områder blive integreret og de sikkerhedsmæssige foranstaltninger øges ved al færdsel. Anslået pris kr. 1,5-2 millioner. Pkt. 8.3: Hastighedsregulering i Jels Flere steder med hastighedsbegrænsninger i byen, især ved skolen, ved Jels Motel & Sportscenter og ved de relativt mange nye vejtilslutninger der kommer ud af Ørstedvej, hvor der færdes mange bløde trafikanter. I området ved Jels Motel & Sportscenter vil det skabe større sikkerhed med en form for rundkørsel, hvorved et udgangspunkt forgrener sig til Søen, Håndværkerparken, Jels Motel & Sportscenter og bymidten. Omkring skole- og institutionsområdet vil det være ønskeligt med miljøveje, samt fritagelse af unødig tung trafik på disse områder. Pkt. 8.4: Sikker cykelvej Flere cykelstier, bl.a. fra Jels til Grønnebæk, men også langs nogle af indfaldsvejene til Jels, bl.a. Ørstedvej. Det vil skabe større sikkerhed for skolebørnene og er med til at gøre byen mere attraktiv for børnefamilier, både i og omkring Jels. Projektet anslåes til kr millioner. Pkt. 8.5: Sti langs Jels Å Offentlig gangsti langs Jels Å, fra Søndergade til Troldeskoven, med etablering af stisystemer, der forbinder byens midte med kvartererne både øst, syd og vest. Dette vil give adgang til oplevelses-, gåeller løbeture langs å løbet, for familier, institutioner og idrætsudøvere. Stien anlægges på vest siden af åen. Ved den eksisterende Dinesen bro bør stien have en afgrening med forbindelse til Nygade og Hennekesdamvej. Et stykke efter Dinesen bro etableres en ny bro over åen, for derved på østsiden at forbinde stien med Klovtoftvej, Søndermarken og Kløvervej. På vest siden fortsætter stien op bag om spejderhytten Jarlsborg, ind gennem en allé af bøgetræer og forbinder dermed boligområdet, Ravnbjerg. Fra den nyetablerede bro fortsætter stien mod syd, langs åen. For at passere hovedvejen etableres vejunderføring, hvorefter stiforløbet fortsættes langs åløbet til Troldeskoven. Offentlig gangsti langs Jels Å fra Søndergade til Troldeskoven, med sti forgreninger: Anslås til en pris på kr. 2 3 millioner. Pkt. 8.6: Smukkere indfaldsveje Forskønnelse af alle indfaldsveje til Jels, i form af græsslåning, belysning på byskilt, samt beplantning med træer og årstidsrelaterede blomster. Dette vil give et præsentabelt indtryk af byen, ikke kun for turister, men også for byens borgere. 16

20 At se det i en større sammenhæng Planlægning og styrkelse af udviklingen Vi ønsker at videreudvikle og udbygge Helhedsplanen for Jels udarbejdet af Rødding Kommune i 2002 (se s. 22). En bearbejdelse af helhedsplanen skal sikre retningslinier for udbygningen, så der planlægges og udbygges i overensstemmelse med byens interesser, og at der undgås hovsaløsninger i byplanlægningen. En bevidst holdning til byens udvikling omfatter også en bevidst holdning til arkitektonisk kvalitet, så byens aktiviteter forøges og giver større fokus på Jels som bosted. 17

21 9. Byplanlægning i Jels Pkt. 9.1: Videreudvikling af helhedsplan I den videre udvikling af helhedsplanen, ønsker vi at fokusere på de attraktive forhold i forbindelse med infrastruktur (trafik/- arbejdspladser), bosætningspolitik med varieret udbud af byggegrunde, samt et varieret fritids- og sportstilbud, hvilket i sidste ende også vil gavne turismen i Jels. Udbyttet vil være grundlag for en kvalificeret løbende vurdering af fremtidige lokalplaner for byen. Det er vigtigt, at planlagte og godkendte løsninger gennemføres i den påtænkte ånd, så de oprindelige mål kan fastholdes. Det er nødvendigt for at undgå risikoen for hurtige og ugennemtænkte løsninger (se foto herunder). Vi ønsker: - Større åbenhed omkring byplanlægningen og deraf følgende borgerinddragelse. - Trygge og optimale livsbetingelser for alle, ung som gammel - Skabe trygge/ attraktive omgivelser for børn og unge. De involverede parter mener vi bør være: - Vejen Erhvervsråd - Vejen Kommune og Vejen Byråd - Lokale politikere - Jels Erhvervsforening - Jels Lokalråd UDSTYKNINGER MED SUCCES I JELS, NEDERSØPARKEN NEDERSØPARKEN VED SØEN I JELS, HVOR NÆSTEN ALLE GRUNDE ER SOLGT 18

22 Her vil vi bygge og bo Fokus på at gøre Jels skønnere For at opnå større arkitektonisk kvalitet i Jels, indstiftes der en årlig Forskønnelsespris, der skal rette opmærksomheden omkring vigtigheden i at bygge for i morgen og ikke kun for i dag. Kvaliteterne i Jels gamle bydel er netop opstået som et resultat, af datidens idealer om, hvordan der skulle bygges, og i hvilken kvalitet. 19

23 CAFÉ JORDEN RUNDT - VINDER AF HOVEDSTADENS FORSKØNNELSESPRIS 10. Forskønnelsespris for Jels På arkitekturens dag - den 3. oktober uddeles forskønnelsesprisen for Jels Sogn (kirke sogn). Prisen kan uddeles på andet tidspunkt, hvis det viser sig at være mere velvalgt. Prisen gives indenfor: 1. Nybyggeri 2. Renovering/ ombygning 3. Tilbygning 4. Anlægsarbejde 5. Kunstværk Prisen består af en metalplade til ophængning på bygningen, samt et lille skriftlig diplom med begrundelse for valget. Formålet er at fremme et kvalitetsløft af den eksisterende og nye bygningsmasse i Jels, hvilket gør byen mere attraktiv for tilflyttere. Organisation/involverede parter: Lokalrådet indstiller til prisen. Dommerkomité af udefrakommende fagfolk (arkitekt, mm) foretager det endelige valg af vindere. Budget/ressourcer: Kr pr. år. Beløbet skal dække reklame, skiltning, diplomer og dommere. Tidsplan: Efteråret

24 11. MindMap fra idémøde Workshop koordinering/erfaring talerør til politikere Bredere forenings udvalg Foreninger Lokalrådet på internettet P.Hjuler Koordinator til søgning Fundraising Database/vidensbank Motivere unge til frivilligt arbejde i foreninger Frivillige Aktiviter for unge over 15/ evt på hotellet Borgerværn- mod hærværk/stoffer IT cafe Unge Velkomst brev til nye borgere Informationsmateriale om Jels, vision, foreninger,fribiletter.. Info om Jels skaterbane Squashbane Flyt Rideskole ud mod St.barsbøl/skov Opmåling af ruter i skoven Kondiskov Sejlsport i søen Mountainbike bane Større sportsarrangementer til byen-nm,dm Sommerlejr for børn Værested for "små" sportsgrene, Dart,Petenque, Krolf... Ridestier og lejrpladser til ridegrupper Udvikling af Ridecenter, Stævner, undervisning svømmehal v/sportscenteret Trine F.Munkholm Marianne L Camilla Kristian Sport Belinda Frederik Svømmehal Cecilie Kasper Marie Louise Michael Stadion m. Kunstgræsbaner+lys Marianne T Skateboardrampe Beholde fodboldbaner-ikke Frederik bygge på den Kasper Michael Gymnastik for 13+, Boksning,Karate Lisanne Michael Skøjtehal Helle Krolfbane Skøjtebane Børnefodboldbane boldbaner Volleybane Renoverede badebroer/tørt grønt areal Små træer på græsareal 3m vippe Rensing af Søbad Renoveres Legeplads for teenagers Søbad Naturlegeplads Sauna/badstue i Vikingetema i samarbejde med Vikingebyen Frederik Camilla Jesper Holde vandet rent Thomas W Reducering af siv Ditte Fogh rensning af søen Brugervenlig Heksebro Flere fisk i søen Flere bådpladser Søen Springvandet skal væk Åbne for udsigt over Midtsø fra hovedvej, rydde underskov ved søsti/friluftsscenen Kulturhus/spillested Indrettes til golfspillere Renovering og videreførsel-evt borgeraktier Multihus/Kunstnere/alt.behandling/værksted/værested Ina Andersen Aktivitetshus kulturhus forsamlingshus Frivillig hus, selvhjælpsgrupper Jels Strategi & vision Gårdhave, udendørs cafeområde Bowling bane Kombineret musiklokale & internetcafe Forskønnes Torv/Hotel Må ikke kun blive beboelse Piftes op, Cafe Marianne L Lasse En plads med bænke Camilla Svømmehal+Cafe, butikker Fornyelse af Legeplads i skolegård Renovering af klasse værelser Flyt/byg ny skole-nedslidt/utidssvarende Cristina B Kristian Skolen Uddannelsescenter-gymnasium/Handelsskole Trine N Marianne L Frederik Bedre forhold/plads-basketbane Thomas W Danfoss afdeling med 300 mand Industri ved rundkørslen Erhverschef Discountbutik "Gårdbutik" på torvet Luksusbutikker/specialforretninger i bymidte Faste torvedage -Ost,Fisk.Grønt,osv Mere butiksliv/arbejdspladser TrineF. Munkholm Marianne L Camilla Marianne T Belinda Bettina Tøjbutikker-smykker-makeup Lisanne Marie Louise Lotte Helle TrineF.Munkholm Butiksliv Per Marianne L Marianne T Kristian Søren Erhverv Cafe(internet) Bettina Kasper Lasse Helle Marianne L Restauranter Frederik Jesper Computerbutik Kasper Lisanne Marie Louise Storcenter/Supermarkeder helle TrineF.Munkholm Christina B Marianne L Marianne T Flere arbejdspladser Kristian Søren Trine N I.manrho Legeområder Legeplads/grillplads Krolfbane - evt. lilleskov Renovering af vandafledning og gadelys Ørstedvej Flytte busstation ud ved S.Knudsens mark Miljøgader Ingen Lastbiler i byen 40 km begrænsning ved skole/sport Græs slåes Trafik Indfaldsveje Forskønnelse af samme timetransport til Kolding og Vejen Ny & bedre skiltning H.Svendsen kulturallé, nyanlagt vej fra ørstedvej til planetariet/friluftscenen Oprydning/vedlighold af gader & ejendomme Stil krav til boligbyggeri E.Sørensen I Manrho forskønnelsespris Byggeri Æstetik Større arkitektonisk kvalitet Forårsklargøring af byen+forårsfest Bevar gamle bygninger Smukke grønne pladser med bænke/blomsterkasser Renovering af Søvej Fortovsrenovering Byplanlægning Stier & fortove Sti hele vejen rundt om Nedersøen langs vandet Fortove fra hallen til Bojsnap Krat Sti langs åen fra søen til engen ved Klovtoftvej Stisystem ved Gæstgivergård Belysning langs søstien, fra søbad til Nedersøparken Å-sti fra gl. gæstgivergård til troldeskoven Inge Marie Kaack Cykelsti til Rødding Cykelstier Cykelsti på Ørstedvej Afmærkning af Cykelstier Øge sikkerhed på stien rundt om søen-male sten K.Svensen J.Finnemann Realiseret Bypark Bettina Belinda helle Trine N Sandstrand fra JelsPigen hen mod friluftsscenen Strandpromenade Strandpark, legeplads, vandcykler Grønne områder Hundeskov Grønne områder skal ikke bebygges med andelsboliger løbende vurdere lokalplaner ift jels mål/udvikling at Jels selv påvirker udstykninger i kommunen placering af parcelhuse, kulturhus etc. Musik-ikke kun pop vikingerelaterede oplevelser Kulturelle tilbud et aktiv for tiltrækning Jels-søløbet Svend Hansen Stand up/koncerter Værested for 60+ Kulturaftner, Vinsmagning,foredrag Jels Søfestival 12 timers festival friluftscenen Friluftsscenen/Valhal Rockkoncert/opera/teater/sportskonkurencer Valhal- Koncerter, foredrag, revy Oprydning af Pladsen/presseninger Mere info om Vikingebyen Planetariet Foredrag, udstillinger, musikoplev, film Kultur (tilbud) Borgerværksted M.Schmidt Peter Bindeballe nye kulturinstitutioner i jels placeres v/vikingeområdet/planetariet Kunstudvalg nedsættes i jels TrineF.Munkholm Marianne L Camilla Belinda Biograf Bettina Cecilie Marie Louise Helle Trine N TrineF.Munkholm Diskotek Cristiana B Marianne T Michael Lejrskole tilbud- kano/m.bike osv Små hytter til familieweekend Byferie Renovering af Vikingeskibet - vartegn Campingplads ved vikingespil Golfhotel ved MSH Huse Turisme Stor Moderne campingplads Mobil quick tour - guided tur over mobiltlf. Lars Petersen C.Tetens Wellness center, Spa/boblebad, sauna, dampbad,massage - søudsigt & naturterapi Gløgg og musik ved kælkebakken Lokal presseomtale A.Bruhn Markedsføring Bedre og mere Thor Focus på godt bosted, tæt på motorvej, store arbejspladser i nærmeste byer C.Tetens Fuldtidsinstruktør i motionscenter Rundkørsel ved indkørsel Ventilationsanlæg i mødelokaler Samarbejde med sdr.jydsk sportsfiskerforening -73km vandløb Genoptræningscenter, sundhedscenter Jels Motel &Sportscenter for kommunen, Læger fysioterapeuter, alt. behandlere Campingplads omkring centeret - flyt boldbaner over på anden side af Ørstedvej Hal fortsætte udvikling 21

25 12. Oversigt: Jels Helhedsplan (fremlagt 2002) 22

26

Skema til projekt-/ handlingsplan

Skema til projekt-/ handlingsplan Titel: 3 metervippen Beskrivelse: Der etableres 3 vipper med udspring i hver sin retning. 1 m vippe, 3 m vippe og endelig en 5 m vippe for vovehalsene. Evt. 5 m vippe ude på flydeponton. Formål/forventet

Læs mere

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012 Stierne i Sejs-Svejbæk optimeres I forbindelse med navngivningen af stier i lokalområderne ønsker Sejs-Svejbæks borgere, at der bliver skiltet med de nye navne. De større stier er vigtigst, men i princippet

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning Gruppe 1 1. Ændring af planforhold i hovedgaden 2. Udvikling af Rådhus til kultur / Borgerhus 3. Søg prof. Hjælp - Studieprojekt Natcafe Medborgerhus Yderligere kulturliv Fibernet Velkomstpakke til tilflyttere

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

Fitnesscenter/kondicenter. Ridehal. Netcafe

Fitnesscenter/kondicenter. Ridehal. Netcafe Fritidsliv og foreningsliv for alle aldre Etablering af ungdomsklub Fitnesscenter/kondicenter Ridehal Netcafe Mulighed for flere udendørsaktiviteter, street fodbold basket udendørs skøjtebane om vinteren.

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Dianalund UdviklingsRåd DUR

Dianalund UdviklingsRåd DUR Dianalund UdviklingsRåd DUR Til Sorø Kommune: 14. september 2014 pbc-hrc plan@soroe.dk Borgmester Gert Jørgensen Bidrag fra Dianalund Udviklingsråd/DUR til Udviklings- og planstrategi 2014 Sorø Kommunes

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Udvalgsarbejde i Temagrupper.

Udvalgsarbejde i Temagrupper. Udvalgsarbejde i Temagrupper. Målsætning for udvalgsarbejdet. Lokalrådet har til opgave at udarbejde plan for lokalområdet. Gruppernes tema forslag skal være centrale elementer i denne plan. Lokalrådet

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012

Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012 Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012 www.nimtofte.dk Nimtofte Håndværker-, Handels- og borgerforening og Nimtofte og Omegns Distriktsråd 2012 1 INDHOLD FORORD

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM Udarbejdet ultimo 2006 Indholdsfortegnelse. Forsiden viser Byens grønne område og legeplads Indholdsfortegnelse - Nutid i Vindum Billede af Vejen ind gennem Vindum by. Billeder

Læs mere

1. Etape. Vi vil gerne skabe

1. Etape. Vi vil gerne skabe Projektbeskrivelse Askov lokalråd ønsker at skabe et attraktivt område omkring Torvet, Brugsen og Dammen. Formålet er en byfornyelsen som skal skabe et fælles holdepunkt for befolkningen i Askov. Et sted,

Læs mere

den 25. september Lokalbestyrelsen peger på Jens Nyman som dirigent. Jens Nyman takker ja til opgaven

den 25. september Lokalbestyrelsen peger på Jens Nyman som dirigent. Jens Nyman takker ja til opgaven Lokalråd for Them-Salten Referat fra Borgermøde den 25. den 25. september 2014 i Salten borgerhus Dagsorden: 1 Valg af dirigent: 2 Præsentation af lokalrådets medlemmer 3 Siden sidst v/formanden Lokalbestyrelsen

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Ring-stier i Hillerød

Ring-stier i Hillerød Byringen Søringen Naturringen Ring-stier i Hillerød Strategiprogram Marts 2012 Strategiprogrammet er udarbejdet som et samarbejde mellem: Hillerød Kommune & RUM by & landskab Nærværende strategiprogram

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

Helhedsplan. Vision. Ringsted Sportcenter

Helhedsplan. Vision. Ringsted Sportcenter , som et centralt punkt for organiserede- og uorganiserede idrætsgrene Fokusområde som foreslået i Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Ringsted Kommune 2009 Vision At fremstår som Danmarks bedst drevne

Læs mere

Legepladser i Sønderborg kommune

Legepladser i Sønderborg kommune Legepladser i Sønderborg kommune Del 1 Veje og Trafik 2009 (revideret 2013) Indledning Sønderborg kommune administrerer i dag 24 legepladser. Lokaliteterne er dog meget ujævnt fordelt ud over kommunen

Læs mere

Bagkatalog...........................................9

Bagkatalog...........................................9 PROJEKT KATALOG Indhold Indledning... 3 Fokus på ungdomslivet... 4 Inden udgangen af 2020 skal vi være 15 % flere indbyggere gøre pendlere til indbyggere.... 5 Familie- og Børnevenlig by.... 6 Markedsføring

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen Forslag til Baggrund I det nordvestlige hjørne af Viborg Kommune ligger landsbyerne Ulbjerg, Skringstrup, Sundstrup, Nr. Rind, Låstrup og Skals. Disse seks landsbyer, som igennem nedenstående forløb, er

Læs mere

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen Aftenens forløb 19.00 Velkomst v/ Herning Kommune Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen 19.45 Kaffe/kort pause 20.00 Spørgsmål og svar 21.00 Afrunding og tak for i aften!

Læs mere

PROJEKT#GRØNNE OPLEVELSER I SILLEBRO ÅDAL 2013

PROJEKT#GRØNNE OPLEVELSER I SILLEBRO ÅDAL 2013 Frederikssund Kommune har stort fokus på natur og sundhed. Vi vil derfor i samarbejde med en række foreninger skabe et unikt bynært multifunktions naturområde til gavn for borgere i alle aldre. Samtidig

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET.

KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET. KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET. Vi kan ikke få armene ned, da vi ser rigtig mange muligheder i forhold til dette projekt. Vi ser en mangfoldighed og en fornyelse, som vil

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense Projektbeskrivelse (billede af brugsen udefra) Etablering af Borger Invest Oddense ApS til investering, renovering og drift af ejendom til brug for Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 De fire løsninger til Vision Gammelsø HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 29 interne medarbejdere fra HTK udvikler 4 løsninger til Vision Gammelsø på 8 timer med Instant Business Innovation Metoden Dagens

Læs mere

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE FAMILIEBOLIGER MED PLADS TIL BÅDE ARBEJDE, FAMILIELIV OG FÆLLESSKAB Som beboer i de Kreative Familieboliger får man en unik mulighed

Læs mere

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev Anja Valhøj Dato 15. november 2007. Sagsnr: 28680 Inden mødet invitation og annoncering i lokalaviser Deltagere Knap 35 engagerede borgere deltog i mødet med følgende fra dialogudvalget: Henrik Holmer

Læs mere

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by.

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by. Bo med havet på første klasse Du har nu muligheden for at bo, hvor der er højt til himlen, sand under fødderne, bølgebrus som sød musik. Og kort vej til byens puls og liv. Den saltfyldte duft af hav i

Læs mere

Fjordens Park (Tidligere Ringkøbing Campingplads) I et historisk perspektiv.

Fjordens Park (Tidligere Ringkøbing Campingplads) I et historisk perspektiv. Fjordens Park (Tidligere Ringkøbing Campingplads) I et historisk perspektiv. Baggrunden for campingpladsens etablering for ca. 40 år siden, var en stigende velstand hvor store dele af befolkningen fik

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.195.000,- Salg og information: danbolig holbæk

Læs mere

Generel mening om projektet - God ide?

Generel mening om projektet - God ide? Side 1 Generel mening om projektet - God ide? Generel mening - uddybet Flere fester jeg ville ikke bruge det, på baggrund af det umiddelebare indhold af aktiviteter i huset Synes der er andet at prioritere

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Successtrategier for moderne idrætsanlæg

Successtrategier for moderne idrætsanlæg Successtrategier for moderne idrætsanlæg Idrættens rum og rammer Frederikshavn, onsdag den 25. februar 2009 Indhold 1. Konkurrencesituationen 2. Behov for strategier 3. Metode i strategiarbejdet 4. Case

Læs mere

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT KOM TIL FREDERIKSHAVN, HVOR VI KAN VOKSE SAMMEN I Frederikshavn Kommune ser vi Spejdernes Lejr 2017 som et samarbejdsprojekt, hvor parterne

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Øster Brønderslev Borgerforening

Øster Brønderslev Borgerforening Øster Brønderslev Borgerforening www.oesterbroenderslev.dk I dette dokument findes alle de ideer, der er blevet noteret ned i forbindelse med Fremtidsværksted, maj 2013 og Borgermøde den 29. januar 2014

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Centerleder for Gormshallen i Jelling

Centerleder for Gormshallen i Jelling Centerleder for Gormshallen i Jelling Jelling er en aktiv by med et fantastisk sammenhold, og vi ønsker at Gormshallen skal være drivkraften i den fortsatte udvikling af aktiviteter i Jelling - både indenfor

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo!

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo! 2012-2022 Gudbjerg et rart sted at bo! Denne udviklingsplan er en del af LAG Svendborgs projekt Udviklingsplaner for lokalsamfund i Svendborg Kommune også kendt under navnet Visionsplaner eller Hvor skal

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd

Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd Udfra en liste på 20 funktionaliteter har 262 respondenter prioriteret kunne vælge hvilke af de 20

Læs mere

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1,

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1, Sølyst Sølyst... 1 T.5.5.2 Illustrationsplan... 2 T.5.5.2 Rammeområder... 3 T.5.5.2.B1, Sølyst... 5 T.5.5.2.H1, Sølyst... 7 T.5.5.2.H2, Sølyst... 9 T.5.5.2.I1, Sølyst...11 T.5.5.2.R1, Sølyst... 13 Sølyst

Læs mere

Udviklingsplan 2010-2013

Udviklingsplan 2010-2013 CAMPING HYTTER VANDLAND WELLNESS ACTION CAFE BUTIK NATUR Limfjords Camping & Vandland Ålbæk Strandvej 5 DK-7860 Spøttrup Tel.: +45 9756 0250 E-mail: camping@limfjords.dk Internet: www.limfjords.dk Udviklingsplan

Læs mere

INNOVATIONSCENTER OPSTART AF PROJEKT VED SKIBBILD- NØVLING TÆT VED GØDSTRUP INFORMATION OM INOVATIONSPROJEKT MED

INNOVATIONSCENTER OPSTART AF PROJEKT VED SKIBBILD- NØVLING TÆT VED GØDSTRUP INFORMATION OM INOVATIONSPROJEKT MED Information til Region Midtjylland - Psykiatrien OPSTART AF INNOVATIONSCENTER PROJEKT VED SKIBBILD- NØVLING TÆT VED GØDSTRUP INFORMATION OM INOVATIONSPROJEKT MED FOKUS PÅ LOKALOMRÅDET REGION OG KOMMUNE.

Læs mere

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 26.02.14 Nordea-fonden: Det gode liv i byen Side 1 af 5 Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 100.000 danskere er de seneste 10 år flyttet fra land til by, og syv ud af otte

Læs mere

V I L I G S A T A L O G

V I L I G S A T A L O G 2 0 0 8 dviklingsrådet Hll Helle Øtd Øst dækker gerbæk ktorskoledistrikt t ikt. Heri ligger byerne Hjortkjær, Årre, Fåborg, gerbæk og tarup ofterup. er sidder i udviklingsråd dikli ådhll Helle Øt Øst:

Læs mere

Gang i Bov nu Lokalrådets vision for vækst og udvikling for Bov Lokalområde

Gang i Bov nu Lokalrådets vision for vækst og udvikling for Bov Lokalområde Gang i Bov nu Lokalrådets vision for vækst og udvikling for Bov Lokalområde Debatoplæg oktober 2014 2 Lokalrådets oplæg til 8 fokusområder 1. Frøslev Grænse: Porten til Europa Velkomstcenter Danmark 2.

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI Resen ligger nord for Skive i umiddelbar forlængelse af Skive by. Området skiller sig således ud fra de andre caseområder ved ikke at være en landsby men en bydel på

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Søparken. Lækre lejeboliger i Søndergård - Måløvs nye bydel

Søparken. Lækre lejeboliger i Søndergård - Måløvs nye bydel øparken Lækre lejeboliger i øndergård - Måløvs nye bydel øparken øndergård ø anlægges med lige kajkant og promenade En lille by i torkøbenhavn Måløv er en lille by i torkøbenhavn - med det hele! Her er

Læs mere

Hvor bevægelsesvenlig er din by?

Hvor bevægelsesvenlig er din by? Hvor bevægelsesvenlig er din by? Debat om ny viden og metoder Et indlæg om det bebyggede miljøs betydning for sundhed - med særlig fokus på Kolding by Slagelse 1. oktober 2009 Jens Troelsen, lektor, ph.d.

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Den Hvide Kødby. - udvikling som kreativ bydel. www.kk.dk. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- & Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme

Den Hvide Kødby. - udvikling som kreativ bydel. www.kk.dk. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- & Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme Den Hvide Kødby - udvikling som kreativ bydel www.kk.dk KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- & Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme 04.09.2007 Arkitekturen Den Hvide Kødby blev tegnet i 1930 af stadsarkitekt

Læs mere

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET STOLPEGAARD - FÆLLES FACILITETER ET STENKAST FRA HAVET UNIK PLACERING INDFLYTNINGSKLAR FRA 2,7 MIO. KR. GØR DRØMMEN TIL VIRKELIGHED: BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET Byg jeres drømmehus i det,

Læs mere

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune Mål for bosætningsstrategi Indsatser: Bolig Indsatser: Erhverv og jobskabelse Indsatser: Kultur- og fritidsliv Indsatser: Handel og bymiljø Indsatser:

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

MERE GADEVANG. Konkrete forslag fra bordene sidste runde:

MERE GADEVANG. Konkrete forslag fra bordene sidste runde: MERE GADEVANG Konkrete forslag fra bordene sidste runde: Asylet som kulturhus: Byde ind med kommunikation, branding, hænder, pulsen Visualiserer, vi står last og brast i Gadevang Hjemmeside Byttebørn,

Læs mere

Politik: for kortvarigt udlån af arealer ejet af Skanderborg Kommune og for stadepladser

Politik: for kortvarigt udlån af arealer ejet af Skanderborg Kommune og for stadepladser Politik: for kortvarigt udlån af arealer ejet af Skanderborg Kommune og for stadepladser Godkendt i Byrådet 23. februar 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1 Formål...3 2 Afgrænsning...4 3

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

Resen: Fysiske rammer: - Forsamlingshus - Efterskole (fri brugsret over til arrangementer og sportsarrangementer)

Resen: Fysiske rammer: - Forsamlingshus - Efterskole (fri brugsret over til arrangementer og sportsarrangementer) 2015-01-19_ Mødet omkring sundhedsindsats i Vestfjends Noter af Merethe Raundahl Bordet rundt med aktiviteter i de enkelte lokalsamfund: Kjeldbjerg - Olav - Cykleklub - Danseklub - Forsamlingshus o Fællesspisning

Læs mere

- Vækst og dynamik i Rønnede

- Vækst og dynamik i Rønnede - Vækst og dynamik i Rønnede Ny vitalitet i Rønnede Netop i disse år sker der rigtig meget i Rønnede. Et nyt stort erhvervsområde er på vej, et kommende servicecenter med benzintank, hotel og restauranter

Læs mere

Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018. Vision for udviklingsplan 2018

Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018. Vision for udviklingsplan 2018 Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018 Vision for udviklingsplan 2018 Med målsætningerne i de 6 fokusområder vil vi gøre Skovløkkeområdet til et mærkbart bedre sted at bo og vi vil øge bosætningen i området

Læs mere

Idekatalog. fra borgermødet. Hvordan gør vi Glerup og opland til et bedre sted at bo?

Idekatalog. fra borgermødet. Hvordan gør vi Glerup og opland til et bedre sted at bo? Idekatalog fra borgermødet Hvordan gør vi Glerup og opland til et bedre sted at bo? Glerup Samlingshus onsdag den 23. november 2005 1 25. november 2005 Nærværende idekatalog er et referat med alle de tanker

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Til Slagelse kommune april 2015-04-13 VISION BISSERUP

Til Slagelse kommune april 2015-04-13 VISION BISSERUP 1 Til Slagelse kommune april 2015-04-13 OM AT GÅ SINE EGNE VEJE VISION BISSERUP I SLAGELSE KOMMUNEPLAN 2009 2020 i afsnittet De 100 landsbyer s.47 står følgende om Bisserup ( bilag 1): Citat: er et meget

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi ISHØJ KOMMUNE DEBATAVIS Deltag i debatten! Den avis, du sidder med her, er et debatoplæg. Vi skal udarbejde en ny kommuneplan for Ishøj Kommune, og det vil vi gerne fortælle om. Vi vil også gerne høre

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Skitser på det nye idrætscenter Tidsplan og finansiering Tilsagnserklæring Skattefradag Indbetalingsvejledning DGI Indbetalingsvejledning bank

Skitser på det nye idrætscenter Tidsplan og finansiering Tilsagnserklæring Skattefradag Indbetalingsvejledning DGI Indbetalingsvejledning bank Indsamlermappe Skitser på det nye idrætscenter Tidsplan og finansiering Tilsagnserklæring Skattefradag Indbetalingsvejledning DGI Indbetalingsvejledning bank Indbetalingsvejledning kontant En ny hal Hvorfor?

Læs mere

Så, vi skulle så finde det Unikke, der vil sætte Halskovvej på landkortet.

Så, vi skulle så finde det Unikke, der vil sætte Halskovvej på landkortet. Retro- Genbrugsgruppen fokuserer på Halskovvej fra Biblioteket og op til og med gl. Fakta NU: Den nye Glarmester og Lotte Pristeds børnetøj. Desuden P-pladsen inde bagved Troldehytten. Af erhvervsdrivende

Læs mere

Udviklingsplan for. Bording Kirkeby. Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus

Udviklingsplan for. Bording Kirkeby. Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus Udviklingsplan for Bording Kirkeby Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus Januar 2009 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere