VisitNordsjælland. Implementeringsplan for helårsturisme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VisitNordsjælland. Implementeringsplan for helårsturisme 2009-2015"

Transkript

1 for helårsturisme

2 Indholdsfortegnelse Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 INDLEDNING Forord Helårsturismeprojektet STRATEGI Problemstilling Vision Vision 2015 Mål og strategi Målsætning for 2015 og frem Strategi IMPLEMENTERINGSPLAN En DMO i Nordsjælland Projektets dogmeregler Mulige Aktiviteter Rejsebeskrivelse fra Kongens Nordsjælland 2015 Aktiviteter og ture Målgrupper Udviklingsplan Handlings- og tidsplan Organisation Økonomi og finansiering Opfølgning og evaluering ANALYSE OG STATUS Status for turismen i destinationen Kommercielle turister Efterspørgsel Privatturisme Mødeturisme Udbud Kommercielle og ikke-kommercielle turister Danskernes ferier i Danmark Analyse af sæsonforlængelse i Gribskov BILAG Tilfredshed med Nordsjælland Sammenhæng med andre planer Udviklingsplan for de første 12 måneder Den optimale helårsturisme Fyrtårne Del 1 Del 2 Del 3 Del 4 Bilag

3 Indledning DEL 1: INDLEDNING 1. Forord Pragtfuld natur, spændende attraktioner og seværdigheder, gode overnatningsfaciliteter, effektiv infrastruktur og spisesteder for enhver smag. Nordsjælland har rigtig meget at byde på, og det mærker vi i dagligdagen. Men vi er ikke så gode til at fortælle om områdets mange kvaliteter og oplevelser. Nordsjællands turisme er i tilbagegang, og det betyder mindre indtjening og færre arbejdspladser. Det er en udvikling, vi naturligvis ikke kan lade fortsætte. Derfor har vi udarbejdet denne implementeringsplan, som indeholder vores foreløbige arbejde med at skabe vækst og udvikling for turismen i Nordsjælland. Rapporten er blevet til i et samarbejde mellem Helsingør, Hillerød og Gribskov Kommuner, men det er vores håb, at den i løbet af kort tid vil samle hele Nordsjælland, til glæde for turismeaktører, erhverv og borgere. Del 1: Indledning 1. Forord 2. Helårsturismeprojektet Kirsten Jensen Borgmester Hillerød Kommune Per Tærsbøl Borgmester Helsingør Kommune Jannich Petersen Borgmester Gribskov Kommune Side 01

4 Indledning 2. Helårsturismeprojektet VisitDenmark (VDK) udpegede i sommeren 2007 kommunerne Helsingør, Hillerød og Gribskov til i fællesskab at være udviklingspartner i helårsturismeprojektet for Danmark Blandt 25 ansøgere blev Destination Nordsjælland, som området foreløbig kaldes, valgt som en ud af syv destinationer. I planlægningsperioden har styregruppen for Destination Nordsjælland deltaget i et intensivt VDK- forløb med seminarer og studieture i Danmark og udlandet. Lærings- og udviklingsforløbet har medvirket til, at styregruppen har rettet fokus på de faktorer, der er afgørende for en positiv turismeudvikling. Forløbet har også givet styregruppen et velfungerende netværk til de øvrige udviklingsdestinationer. Denne implementeringsplan er afslutningen på planlægningsperioden. Planen indeholder forslag til, hvordan Destination Nordsjælland i perioden kan implementere tiltag, som vil hæve antallet af kommercielle turistovernatninger med pr. år. Wonderful Copenhagen (WoCo) peger i en analyse fra august 2008 på, at der i Nordsjælland er et stort udviklingspotentiale i oplevelsesøkonomien. Den regionale turisme-økonomi kan blive styrket med akkumuleret 1,2 mia. kr. Analysen viser, at dette resultat kan nås med en ambitiøs og strategisk satsning på oplevelsesprodukter og helårsturisme i årene Satsningen vil sammenlagt skabe ca nye årsværk og offentlige indtægter på ca. 390 mio. kr. Men det kræver, at der udvikles "fyrtårne" i verdensarkitektur, som f.eks. Sommarivaområdet i Helsingør indbyder til. De syv destinationer i helårsturismeprojektet: 1. Nordsjælland 2. Toppen af Danmark 3. Ringkøbing 4. Djursland 5. Sønderborg 6. Odsherred 7. Bornholm Side 02

5 Strategi DEL 2: STRATEGI 3. Problemstilling En række analyser, der bliver gennemgået i implementeringsplanens del 4, tegner et statusbillede for Destination Nordsjælland. Dette statusbillede er sammenfattet i SWOT på næste side, som danner grundlag for Destination Nordsjællands vision, mål og strategi. Del 2: Strategi 3. Problemstilling 4. Vision 4.1. Vision Mål og strategi 5.1. Målsætning for 2015 og frem 5.2. Strategi Side 03

6 Strategi Styrker Svagheder 26 % af overnatningerne finder sted i vinterhalvåret loyale turister turismen repræsenterer stor omsætning historiske byer og slotte kulturarv og kongelighed naturen kunst og kreativitet nærhed til København og Sverige turismen er i tilbagegang lav kapacitetsudnyttelse dårlig udnyttelse af slottene manglende samarbejde manglende synlighed manglende totalvision og -strategi gab mellem udbud og efterspørgsel ikke ensartet modtageapparat Muligheder potentiale for vækst destinationsselskab udarbejdelse af totalvision og strategi produktudvikling med idégrundlag (koncept) identitet og branding forbundet med kongelighed målrettet markedsføring mod prioriterede målgrupper udnyttelse af områdets kulturarv udvikling af slottenes besøgspotentiale bedre kapacitetsudnyttelse Trusler fortsætte som status quo yderligere tilbagegang i kommerciel turisme lavere omsætning - færre jobs lavere markedsandel i et voksende marked faldende besøgstal på attraktioner ingen identitet negativ afsmitning på bosætning og erhverv lavere beskatningsgrundlag. SWOT Side 04

7 Strategi 4. Vision Visionen er at videreføre og udvide det tværkommunale samarbejde mellem Helsingør, Hillerød og Gribskov Kommuner til at omfatte helårsturisme i hele Nordsjælland. Formålet er at skabe vækst og udvikling for turismen i Nordsjælland - til glæde for turismeaktører, erhverv og borgere. Samarbejdet formaliseres ved at oprette en organisation, VisitNordsjælland, som får ansvaret for udvikling og markedsføring af helårsturisme i området. VisitNordsjælland skal have et godt kendskab til turisternes efterspørgsel og deres værdier, behov, drømme og identitet. Udbuddet i Nordsjælland skal tilpasses turisternes efterspørgsel. VisitNordsjælland skal initiere og være omdrejningspunktet for samarbejde mellem offentlige virksomheder, kulturinstitutioner, erhvervet og turismeaktører med henblik på at indgå kreative alliancer for produkt- og kompetenceudvikling. VisitNordsjælland skal arbejde for, at oplevelser anvendes strategisk. Der skal arbejdes konsekvent og systematisk med oplevelser i hele værdikæden, bl.a. ved at udvikle forretningsmodeller, der kan tilføre de traditionelle produkter og service merværdi. VisitNordsjælland skal udvikle et idegrundlag (koncept), som er så attraktivt for aktørerne, at de vil deltage i samarbejdet og indskyde midler til udvikling og markedsføring. VisitNordsjælland skal markedsføre helårsturismen målrettet mod prioriterede målgrupper og følge op på markedsudviklingen med henblik på løbende optimering af produktudvikling, kompetenceudvikling og indtjening. Side 05

8 Strategi 4.1. Vision 2015 Nordsjælland er langt i omstillingsprocessen fra en sovende turismedestination til en moderne og kreativ oplevelsesdestination. Den historiske kulturarv og nationalparken Kongernes Nordsjælland bliver anvendt åbent, kreativt og kraftfuldt som drivkraft for turismeudviklingen. Områdets attraktioner har i samarbejde, inspireret af Esrum Klosters succes, gennemgået en forvandling til at blive nogle af Nordeuropas bedste oplevelsessteder, der med base i autenticitet aktiverer alle de besøgendes sanser. VisitNordsjælland er kendt for sit gennemtænkte, sammenhængende oplevelses-udbud, som er let tilgængeligt. Destinationens virksomheder, attraktioner og kommuner har i fællesskab skabt og udviklet rammerne for en moderne turismeudvikling. Der er skabt en kompetent forretningsorienteret Destination Management Organization (DMO). Via turismen udvikler VisitNordsjælland regionens erhvervsstruktur. Virksomhederne og organisationerne har organiseret sig i stærke samarbejdende netværk, som har repræsentanter i VisitNordsjællands bestyrelse. VisitNordsjælland er omdrejningspunkt for den fælles sammenhængende produktudvikling, kompetenceudvikling og markedsføring. Udviklingen sker i et tæt og koordineret samarbejde med regionens hovedturismeorganisation, WoCo. Side 06

9 Strategi 5. Mål og strategi 5.1. Målsætning for 2015 og frem De besøgende Nordsjælland opleves som en destination, hvor der er: autenticitet kreativitet kvalitet sammenhængende oplevelsesudbud oplevelsestilbud tilpasset årstiderne Deltagelse kan ske enten passivt eller aktivt for elementerne underholdning, læring, æstetik og eskapisme - mange af oplevelsestilbuddene indeholder alle fire elementer. De besøgende er det nordsjællandske oplevelsesprodukts "ambassadører". De deltagende virksomheder og organisationer Samarbejdet skal tilføre deltagerne: kompetence produktudvikling helhedsforståelse samarbejde på tværs bedre økonomi. Målsætning i hårde data Kommercielle overnatninger stiger med persondøgn pr. år. Den relaterede omsætning i området stiger med 241 millioner pr. år - fordelt på forskellige erhverv. Side 07

10 Strategi 5.2. Strategi For at få Nordsjælland til at blive en velfungerende helårsdestination, hvor alle parter og interessenter arbejder sammen, skal der fokuseres på en række hovedområder: 1. Turismen skal ses som en forretning - markedsorienterede og sammenhængende oplevelsestilbud skal optimere regionens muligheder. 2. Samarbejde på tværs af regionen - relevante tværgående erhvervs- og attraktionsnetværk skal udvikle unikke elementer til produktstrategien. Eksempler på sådanne netværk kan fx være: mødemarkedet * attraktionsnetværket kultur- og kunstnetværket. Den fælles turismeorganisation støtter netværkene i forhold til planlægning og administration. I netværkene skal der arbejdes med at øge kompetenceniveauet hos interessenterne. Regionens kommuner udvikler i fællesskab langsigtede rammebetingelser for den optimale turismeudvikling. 3. Den fælles turismeorganisation VisitNordsjælland (DMO) oprettes - VisitNordsjælland skal sørge for at, alle regionens overordnede turismeplaner og aktiviteter bliver gennemført. Det betyder f.eks., at VisitNordsjælland har ansvar for at markedsføre Nordsjælland over for de segmenter, der øger vækst samt sikrer opkvalificering af modtageapparatet. Turismeorganisationen vil - ud over den lokale forankring - være i tæt samarbejde med WoCo for optimering af ressourcer og kompetencer herunder WoCo s leverandører af markedsføringsmæssige ydelser. Organisationen kan f.eks. se således ud: FIGUR 1 Udviklingsområder Events Udvikling Modtagelse Kompetence Basisorganisation Turistinformation Medarbejdere Kontorhold Normal drift Etc... Det er forventningen, at de deltagende interessenter og fonde finansierer opgaverne i turistorganisationen. * MICE-aktørerne (Meeting Incentive Conference Events) i Nordsjælland har planer om et tættere samarbejde og øget netværk. Side 08

11 Strategi 4. Produktudvikling - oplevelses- og produktudviklingen skal baseres på kundernes behov. Ved at basere produktudviklingen på oplevelsesøkonomiens præmisser vil Nordsjællands attraktionsværdi øges. Under et gennemgående og sammenhængende tema skal regionens historiske og kulturelle skatte pakkes ud. Attraktionerne skal i sammenhæng udgøre et fantastisk "fyrtårn" med en meget høj attraktionsværdi. FIGUR 2 Attraktion A Attraktion B Man er allerede i gang med at vurdere, hvordan Sommariva-området i Helsingør kan udvikles til blandt andet at skabe oplevelser for turister. Et spaog wellness-resort er ligeledes på vej i Gilleleje (se bilag 5). Attraktion D Attraktion C Side 09

12 DEL 3: IMPLEMENTERINGSPLAN 6. En DMO i Nordsjælland Analyser bekræfter løbende, at destinationer med en DMO klarer sig bedre end dem uden. Jo mere effektiv en DMO er, jo større er chancen for en bæredygtig turismeudvikling, højere fortjenester, større synlighed, større markedskendskab, innovation i erhvervslivet, større økonomisk belønning og kvalitetsoplevelser for turisterne. Hvad betyder en DMO for erhvervet? En DMO: øger antallet af turister og dermed omsætning og fortjeneste for erhvervet øger vækstgrundlaget for eksisterende og nye virksomheder initierer samarbejde om produktudvikling for at øge destinationens konkurrenceevne markedsfører destinationen målrettet og effektivt forsyner erhvervet med relevant markedsanalyse og information om turisme-trends er erhvervets talerør udfører destinationens marketing- og promotionarbejde samarbejder for vækst og problemløsninger i erhvervet tiltrækker velegnede events vejleder og træner aktører fundraiser hjælper aktører til at kunne koncentrere sig om deres forretning Non profit organisation. Interessenternes indskud vil gå til udvikling og markedsføring. Hvad kan en DMO gøre for Nordsjælland? VisitNordsjælland kan: sikre, at turismeindsatsen i Nordsjælland samles, så den drives på en mere rationel og effektiv måde løfte markedsføringen til et gennemslagskraftigt niveau udvikle konkurrenceevnen og udnytte de muligheder, der ligger i en bæredygtig turismeudvikling på lang sigt samarbejde med WoCo i forhold til at løfte turismen i området. Del 3: 6. En DMO i Nordsjælland 7. Projektets dogmeregler 8. Mulige aktiviteter 8.1. Rejsebeskrivelse fra Kongernes Nordsjælland Aktiviteter og ture 9. Målgrupper 10. Udviklingsplan 11. Handlings- og tidsplan 12. Organisation 13. Økonomi og finansiering 14. Opfølgning og evaluering Side 10

13 Hvordan kan VisitNordsjælland agere? VisitNordsjælland vil udvikle konceptet "Kongernes Nordsjælland" som idégrundlag for turismeaktører og turister i Nordsjælland. Det vil give området identitet og et brand med de værdier, der kan styrke markedsføringen af VisitNordsjælland. Kongernes Nordsjælland har de kvaliteter, der kendetegner et godt brand. Det er unikt, selvforklarende og svært at kopiere. Brandets værdier og løfter (pay-offs) kan målrettes prioriterede målgrupper. Målet er, at alle, der har med turisme at gøre, vil agere under konceptet "Kongernes Nordsjælland", fordi de kan se, at det betaler sig. Konceptets kommercielle bæredygtighed skal testes både over for turister og aktører. Resultatet skal være 'høj accept', for at konceptets levedygtighed kan sandsynliggøres. Konceptet kan være med til at gøre Nordsjælland til det oplevelsesrum, hvor man oplever historiens vingesus med nutidig relevans. Kongernes historier bliver konkretiseret og fortalt, og der bliver udvalgt kernefigurer og historier med perspektiv til nutiden. Oplevelsesrummet omfatter forskellige temaer og ruter - og hver location er en del af helheden. Der udvikles events og benyttes interaktive sanseoplevelser med brug af moderne formidlingsteknologi. Det hele får identitet (brand) ved hjælp af et designkoncept, der underbygger autenticitet. Alle aktører, transportører, spisesteder, overnatningssteder, attraktioner og seværdigheder bliver tilbudt konceptet. Det er tanken, at de alle kan komme med under paraplyen og få inspiration og læring til, hvordan de kan udnytte konceptet gennem udvikling af produkter og oplevelser. VisitNordsjælland ansvarsområder VisitNordsjælland skal: udarbejde konceptmanual, som bl.a. skal pege på løsninger for miljømæssig bæredygtighed og fysisk tilgængelighed sælge konceptet til aktører og træne deres personale overvåge responsen i markedet sikre, at udbuddet holdes på et højt niveau udarbejde mål og strategi for markedsføring, herunder løbende produktudvikling og optimering af konceptet. Side 11

14 7. Projektets dogmeregler I planlægningsfasen har en fokusgruppe arbejdet med at oversætte visionen til dogmeregler: 1. Nordsjælland skal være et oplevelsesrum Der bliver udviklet et designkoncept, der underbygger autenticitet. Oplevelsesrummet omfatter forskellige temaer og ruter. Hver location er en del af helheden. 2. Hér oplever man historiens vingesus med nutidig relevans Kongernes historier bliver konkretiseret og fortalt. Historier og kernefigurer bliver valgt. Historier bliver perspektiveret til nutiden. 3. Her oplever man med alle sanser Events fortæller historien. Events engagerer publikum ved interaktive aktiviteter. Sanseoplevelser, der passer til historien, bliver skabt. Moderne formidlingsteknologi bliver brugt. Sammen med den produktudvikling, der skal finde sted, kan disse dogmeregler blive stærkt medvirkende til at imødekomme turisternes ønsker. Rapporten "De 7 Danmarksoplevelser" fra VisitDenmark inddeler turister i Danmark i syv segmenter. Turisterne i Nordsjælland tilhører især segmenterne: "I ro og mag ved vandet" "Sjov i sommerlandet" "Det gode liv" (Læs mere om segmenterne i del 4, s. 28). Arbejdsgruppens dogmeregler skal sammen med de tre segmenters efterspørgsel danne grundlaget for den fremtidige produktudvikling af VisitNordsjælland konceptuelle produkter; det vil sige, at områdets produkter, serviceydelser og attraktioner skal sammensættes på en ny og spændende måde som oplevelsestilbud. Temaer for den fremtidige produktudvikling i VisitNordsjælland: natur afslapning mad historie kunst og kultur sport danskhed maritimt oplevelser for børn og voksne. Som en del af produktudviklingen skal der rettes fokus på modtagerapparatets kvalitet. Tiltag i forhold til indkvartering, service, information og aktiviteter skal være med til at øge turisternes tilfredshed. Turismeaktørerne i området vil blive inddraget i produktudviklingen med henblik på at sikre deres ejerskab over produkterne. Side 12

15 8. Mulige aktiviteter Produkter, serviceydelser, aktiviteter og attraktioner skal kædes sammen i oplevelser. Både oplevelser, som produceres af enkelte aktører, og oplevelser, som flere aktører producerer i samarbejde. Oplevelserne skal knytte sig til de temaer, målgrupperne efterspørger og det koncept, området agerer under. Oplevelserne skal indarbejdes i hele værdikæden omfattende transport, bespisning, overnatning, aktiviteter og attraktioner. Oplevelserne skabes ved at mixe kendte elementer med nye og ved at synliggøre dem. Et eksempel er gengivet i følgende rejsebeskrivelse. De ord, der står med hvidt, markerer ting og aktiviteter, der ikke eksisterer i dag Rejsebeskrivelse fra Kongernes Nordsjælland 2015 Kære venner. Vi er på ferie i Danmark, i den østlige del nord for København, som kaldes Kongernes Nordsjælland. Danmark er verdens ældste monarki, og her i Nordsjælland ligger en hel del af de slotte, monarkerne har boet i, og de skove, de har drevet jagt i. Kongefamilien holder stadig til hér. På Fredensborg Slot bor kronprinseparret, og dronningen holder mange af sine middage på slottet, som man kan se i de perioder, hun ikke selv bruger det. Vi tog derop med veterantoget fra Hillerød. Vi sad i den kongelige salonvogn, og det var ikke til at se, om den var original eller en kopi. På Fredensborg station lejede vi en kapervogn, som i astadigt tempo bragte os til slottet. Her så vi underskrifterne fra de berømtheder, som har ridset dem ind i ruderne, havestuen og den store kuppelsal, hvor festerne holdes. Vi kørte videre ud i parken og så den store have med orangeriet og de mange statuer i Normansdalen. Som noget nyt har de også lavet statuer af de danske konger og dronninger. Turen gik videre ned til Skipperhuset, hvor båden til Esrum ventede. Det er en kopi af den dampdrevne chalup, kongen brugte til sine fisketure. På vejen op gennem Esrum Sø lagde vi til et par steder i Gribskov og endte med at sejle op ad den kanal, som går helt op til Dronningmølle. Kanalen blev i sin tid brugt til at fragte træ på pramme, og vi så det lille kanalmuseum ved indsejlingen til kanalen. Kort efter lagde vi til ved Esrum Kloster, hvor vi spiste frokost, som kongen plejede at gøre det. Dér kan man få mange forskellige kongelige måltider, og man kan også købe ingredienserne og tilberede hjemme. Vi så staldene med Frederiksborghestene og de mange hestevogne, der er blevet brugt af de forskellige konger. Man kan få en køretur i Gribskov i en diligence, som man selv styrer. Men det havde vi nu ikke tid til, da vi skulle videre med båden til Dronningmølle. Undervejs kom vi igennem den sluse, der er lavet dér, hvor man tidligere måtte omlade træet fra kanalens øvre løb til det nedre. I Dronningmølle stod vores bil, som vi efterlod i Hillerød. Vi skulle overnatte i Gilleleje Wellness Resort, og de havde sørget for at hente bilen i Hillerød. På vejen var vi på besøg på Nakkehoved Fyr, hvor vi var oppe i tårnet, så museet og fyrmester Fabers have og det lille, diskrete værested, hvor Fr. VII og Louise hyggede sig. Efter en spændende dag, med megen storytelling - både levende og elektronisk, var det meget afslappende at læne sig tilbage i de forskellige bade på wellnesscentret med udsigt til en god middag og en solnedgangstur på havnen. Side 13

16 Tidsforløbet for udviklingen af oplevelser afhænger af hvor mange af elementerne der eksisterer i dag, og hvor mange der er nye. Tidsforløbet afhænger også af, hvor parate de eksisterende elementer er til at indgå i oplevelser, og hvor kompliceret det er at udvikle nye. Jo mindre parate og jo mere komplicerede elementerne er, jo længere tid må det forventes at udvikle dem. Det kan anskues i skemaet til højre med førnævnte rejsebeskrivelse som eksempel. Skemaet viser, at en oplevelse, som førnævnte rejsebeskrivelse, kan udvikles over tid og blive bedre. Der findes f.eks. allerede veterantog, men måske ikke en kongelig salonvogn. Båden til Esrum er måske ikke dampdreven fra starten, men kan blive det senere. At udgrave Esrum Kanal og bygge en sluse er selvfølgelig et stort og langsigtet projekt, men ikke nødvendigvis en hindring for at udvikle oplevelsen. I starten må man så befordre turisterne på anden vis. Det viser, at der skal udarbejdes detaljerede planer for hver oplevelse, da det bliver det muliges kunst, og meget afhænger af den kreativitet, ildhu og økonomi, der lægges i udviklingen. Nr. Elementer Eksist. parat Nye, ej komplic. Eksist. ej parat Nye komplic. 1 Kongernes Nordsjælland (som koncept) 2 Fredensborg Slot, hyppigere åbent 3 Veterantog 4 Kongelig salonvogn 5 Kapervogn 6 Statuer af konger og dronninger 7 Båd til Esrum 8 Dampdreven chalup 9 Esrum Kanal udgravet 10 Kanalmuseum 11 Esrum Kloster 12 Kongefrokost 13 Kongelige måltider/ingredienser 14 Hestestalde 15 Hestevogne 16 Diligence 17 Sluse i Esrum Kanal 18 Gilleleje Spa & Wellness Resort 19 Hente bil service 20 Fyrmester Fabers have 21 Fr. VII s værested 22 Storytelling, levende 23 Storytelling, elektronisk Side 14

17 8.2 Aktiviteter og ture Nedenstående er en oversigt over de aktiviteter og ture, man eksempelvis kunne sætte i værk. Ud fra de nævnte muligheder, vil der, i kombination med kongehistorier, kunne udvikles mange oplevelser, som sammen med en pragtfuld natur, historie og kultur vil danne den perfekte ramme for et vellykket ophold, både for mødeturisten, børnefamilien og voksne par. Jagt og fiskeri Prøveskydning Tilberedning Smagsprøver Krybskytteri Jagtmusik Rideruter Hestevogne Kongevejen Skt. Helene Kilde Kildevandet Historien om den svenske kongedatter Graven Herberget med badstue Skt. Hans Tisvilde Thorup tilsandet Bønderne flytter Tibirke flyttes Kirken udgraves Arkæologi (Prøv selv) Frederiksborg Slot Rollespil Ghostwalking Parken Søen Fantasiens Ø - lyststed genopført Springvand Badstuen Gurre Slotsruin Valdemar leder efter amulet på natteridt Arkæologi (Prøv selv) Kongeskib Sejlads til byerne: Frederiksværk, Hundested, Tisvildeleje Pier, Gilleleje, Hornbæk og Helsingør Krudtværket i Frederiksværk Knud Rasmussens hus i Hundested Tisvildeleje Pier efter engelsk model Gilleleje med havn og fyrtårn Hornbæk med havn og badehotel Helsingør med Kronborgsalut Helsingør Kronborg Hamlet Holger Danske Kulturværftet Handels- og Søfarts museet Sommariva Færgen til Sverige Museer Tegners Museum Munkeruphus Louisiana Teknisk Museum Jagt- og skovbrugsmuseet Skovskolen Diverse bymuseer Side 15

18 FIGUR 3 En gennemgående model 9. Målgrupper God markedsføring handler om at udnytte markedets muligheder. I dette tilfælde turisternes ønsker. Figur 3 viser bevægelsen, der sikrer, at man løbende kan optimere sit produkt og markedsføre det mod de mest givtige målgrupper. Markedsføringen skal foregå på forskellige tidspunkter af året afhængig af målgruppernes informationssøgning og købsadfærd. Kilde: ODA Side 16

19 De kommercielle turister, VisitNordsjælland, vil målrette sin markedsføring mod, er inddelt i tre målgrupper: 1. mødeturister 2. børnefamilier 3. voksne uden børn Nedenstående fakta fra undersøgelser og analyser viser nøgleord om de tre målgrupper: 1. Mødeturister er den største målgruppe målt på omsætning overnatter på hoteller og feriecentre er allerede helårsturister. 2. Børnefamilier tegner sig for de fleste overnatninger kommer primært fra Danmark og Tyskland, sekundært fra Sverige og Norge overnatter i feriehus, feriecenter eller camperer tilhører segmenterne "I ro og mag ved vandet" og "Sjov i sommerlandet" er informationssøgende og aktive efterspørger børnevenlighed, aktiviteter og attraktioner. Danmarks stærke position på aktivitetsorienterede børnefamilieferier - understøttet af internationalt stigende opmærksomhed på tryghed, fællesskab og samvær - understreger segmentet som et af dansk turismes stærkeste kort. Segmentets samlede forbrug pr. ophold gør det endvidere til det mest attraktive efter mødeturisme. 3. Voksne uden børn kommer bl.a. fra Danmark overnatter typisk på hotel tilhører segmentet "Det gode liv" er også til "Sjov i sommerlandet" (når de er 40+) tilhører alle aldersgrupper, inkl. unge og 60+ er potentielle sæsonforlængere søger information bredt efterspørger natur, mad, kunst og kultur, golf og wellness. Det er målet at fastholde loyale og tiltrække nye kommercielle turister, der er potentielle sæsonforlængere eller helårsturister. Ved at udvikle aktiviteterne i forhold til interesserne hos de tre målgrupper, skal markedsføringen bidrage til denne udvikling. En ønsket sideeffekt ved markedsføringen er at understøtte den betydelige ikke-kommercielle turisme i området. De ikke-kommercielle turister er: danskere fra hovedstadsområdet feriehusejere, deres familie og venner del af segmentet "I ro og mag ved vandet" sæsonforlængere. De personer, der viser interesse for Danmark, er delt i to lejre: Gengangere - personer, der har været i Danmark tidligere (48 %) - vælger at komme tilbage til Danmark pga. trygheden/fred og ro, let adgang, natur og børnevenlighed, men også pga. specifikke tilbud om aktivitetsmuligheder, kvalitet og service på overnatningsstedet. Personer, der ikke har været i Danmark før (52 %) - men som udviser forventning om at besøge Danmark - gør det udelukkende pga. deres interesse for basisprodukterne: Man forventer historiske og kulturelle attraktioner, natur og venlighed. Og så er man i øvrigt motiveret af at besøge et nyt sted. I forbindelse med målrettet markedsføring skal målgrupperne gøres operationelle. Side 17

20 En målrettet markedsføring mod de tre målgrupper forventes at have den effekt, der skal til for at nå målet om yderligere overnatninger pr. år i Målet er at nå fra overnatninger i 2007 til overnatninger i Det resultat skal opnås med følgende fordeling på målgrupperne: Børnefamilier: Her skal nås en stigning fra til overnatninger. Voksne uden børn: Her skal nås en stigning fra til overnatninger. Mødeturister: Her skal nås en stigning fra til overnatninger. Figur 4 viser den forventede udvikling. En acceleration i overnatningstallet forventes først fra 2011, hvor aktørtilslutningen bør være optimal, og hvor Gilleleje Centret og Nationalparken er opstartet. FIGUR Overnatninger Mødeturister Børnefamilier Voksne i alt Kilde: Internt estimat Side 18

21 10. Udviklingsplan Skemaet nedenfor viser de planlagte aktiviteter trin for trin. I bilag 3 er der en mere udførlig tidsestimering af de enkelte aktiviteter. Bemærk, at månederne i bilaget ikke er navngivet. TABEL Godkendelse af implementeringsplan forventes i 1. måned. Bevilling til udvikling af destinationsselskabet forventes i 2. måned. Herefter iværksættes forarbejdet til etablering, omfattende selskabsform og jura. Etablering forventes senest i 6. måned. Dogmeregel 2 (side 12) er et væsentligt grundlag for produkt- og konceptudvikling. Kongernes historier skal opspores. Det forventes at ske i samarbejde med Esrum Kloster, som planlægger at oprette et formidlingscenter for Kongernes Nordsjælland. Tidsperspektivet er 2. og 3. måned. I 2. måned inviteres aktører til en konference. Formålet er at knytte kontakt med aktive aktører, som kan bidrage til produkt- og konceptudvikling og dermed få ejerskab.et middel til at være i kontakt med aktørerne er en hjemmeside og database, hvor de kan følge med i udviklingen og blive ansporet til at deltage. Den bør etableres samtidig med konferencen Herefter starter produktudviklingen. Nøglepersoner udvikler en råskitse, der indeholder mulige kongehistorier og efterspørgselstemaer. Selv om det overordnede koncept hedder Kongernes Nordsjælland, er det ikke alt, der behøver at være kongeligt.udvalgte aktører arbejder videre med at definere nogle produktmuligheder. Begge dele forventes at ske i 3. måned. Ovennævnte produktudvikling fortsætter i en udvikling af konceptuelle produkter/oplevelser. Det kan enten være oplevelser, den enkelte aktør kan levere, som leveres af flere aktører i fællesskab, eller som udvikles til bestemte målgrupper. Dette arbejde forventes udført i 3. og 4. måned. Herefter skal konceptet testes blandt turister og evt. rettes til i 4. måned. Konceptet, som er accepteret af turisterne, skal testes blandt aktører og evt. rettes til, også i 4. måned. Der skal nu udarbejdes en konceptmanual i løbet af 5. og 6. måned. Manualen skal gennemgå konceptet udførligt med hovedvægt på, hvordan aktører kan udnytte det. Herunder udvikling af kompetencer og det designprogram, som understøtter konceptet og aktører visuelt I 6. måned lanceres en hjemmeside og database for turisterne. Sideløbende, i 5. og 6. måned, udarbejdes en markedsføringsplan, som kan sættes i værk trinvis - afhængig af aktørtilslutning. I 7. måned starter samarbejdet med aktører. Destinationsselskab, konceptmanual, hjemmesider og markedsføringsplan skal bruges til at synliggøre gevinsterne ved samarbejdet. I takt med salget til aktører skal deres medarbejdere tilbydes kompetenceløft. Når et tilstrækkeligt antal aktører har tilkendegivet interesse, kan markedsføringen sættes i værk. Valg af målgrupper og budget afhænger af, hvilke aktører der har tilmeldt sig. Markedsudviklingen overvåges løbende hver anden måned i form af analyser af omsætningstal. Konceptet optimeres løbende i form af justering af oplevelser og udvikling af nye. Side 19

22 11. Handlings- og tidsplan Tidslinjen viser - med et eksempel fra Gribskov Kommune - den første fase af helårsturismeprojektet. Modellen viser forløbet fra politikergodkendelser over finansiering og opstart af destinationsselskab. Det er håbet, at finansieringen af destinationsselskabet er på plads, så selskabet kan starte op senest medio Projektet føres indtil da videre af den styregruppe, der har stået for planlægningsfasen. FIGUR 5 Helårsturismeprojekt Destinationsselskab Side 20

23 Her er for helårsturisme overordnet skitseret: Opstart Analyse DMO-opstart Sommariva DMO i dynamisk drift i samarb. med aktørerne Spa-hotel i drift Sommariva hotel i drift DMO: Produktudvikling DMO: Produktudvikling DMO: Produktudvikling DMO: Produktudvikling DMO: Produktudvikling Tilgang Omsætning 19 mio. Jobs 28 Tilgang Omsætning 146 mio. Jobs 146 Tilgang Omsætning 165 mio. Jobs 248 Tilgang Omsætning 184 mio. Jobs 277 Tilgang Omsætning 203 mio. Jobs 305 Tilgang Omsætning 222 mio. Jobs 334 Tilgang Omsætning 241 mio. Jobs 363 Bilag 3 viser de første måneder af implementeringsplanen. Der kan dog opstå forsinkelser - f.eks. hvis: konceptet ikke accepteres i tilstrækkelig høj grad og skal revurderes finansieringen af destinationsselskabet trækker ud salget til aktører ikke går som forventet. Bilag 4 viser den optimale helårsturisme bestående af forskellige målgrupper på forskellige tidspunkter af året. Side 21

24 12. Organisation Det er planen at etablere VisitNordsjælland som et offentligt/privat samarbejde. Det forventes, at de deltagende kommuner yder et basistilskud. Behovet for tilskud vil være størst i opstartfasen. Nedenstående diagram viser organisationens opbygning, som en forening, med repræsentation af politikere, erhvervslivet og WoCo. Bestyrelsesmedlemmer vælges fra repræsentantskabets midte. VisitNordsjælland skal drives kommercielt. Organisationen skal beherske discipliner som markedsføring, herunder analyse, strategi, planlægning, gennemførelse og kontrol. Medarbejderne skal også have forståelse for og erfaring med planlægning, salg og optimering af konceptuelle produktgrupper. Dertil kommer økonomi og administration samt kompetenceudvikling af aktørmedarbejdere. Nedenstående diagram viser en projektorienteret organisation, som kan være hensigtsmæssig i en udviklingsperiode. I takt med udvikling af produkter vil det blive aktuelt at gøre organisationen mere produktorienteret, således at ansvaret for ét eller flere oplevelsesprodukter, lige fra produktion til forbrug, påhviler bestemte personer. VisitNordsjælland Organisation VisitNordsjælland Administrativ projektorganisation Bestyrelse Leder Sekretariat WoCo Repræsentantskab Turist- og erhvervsrepræsentation Koordinering Videnopsamling Produktudvikling Projektorganisering Side 22

25 13. Økonomi og finansiering 1. Økonomien i destinationsselskabet vil bestå af faste omkostninger til basisorganisation, jvf. figur 1 s. 8. Der vil også være variable omkostninger til udvikling og markedsføring. 2. Til udviklingsområder vil der blive søgt særlige bevillinger fra fonde etc. 3. Omkostninger til markedsføring finansieres i samarbejde med erhvervet. 14.Opfølgning og evaluering Destinationsselskabet vil løbende følge markedsudviklingen. Og med henblik på markedsog konceptoptimering vil de også tilse kvaliteten og responsen på de udbudte produkter. Destinationsselskabet vil få en bestyrelse, som har ansvar for at følge op og evaluere de planer, selskabet udfører. Det vil foregå på bestyrelsesmøder og generalforsamling. Budget, 1. år 1. Faste omk. i destinationsselskabet: Faste omk. til lønninger og husleje: ca. 5 mio. kr. årligt. Finansiering: De deltagende kommuner fra Variable omk. i destinationsselskabet: Omk. til udvikling vil være størst i opstartsfasen, mens omkostningerne til markedsføring vil stige i takt med aktørtilslutningen. a. Konceptudvikling af "Kongernes Nordsjælland" med tilhørende oplevelsesprodukter. Foretages i samarbejde med nøgleaktører og testes blandt såvel turister som aktører med krav om høj accept. Anslåede omk. i alt kr. 0,5 mio. b. Udvikling af konceptmanual med udførlig omtale af konceptets kommercielle idé, inklusive beskrivelse af services fra destinationsselskabet. Anslåede omk. i alt kr. 0,4 mio. c. Udvikling af hjemmesider rettet både mod aktører og turister. Hjemmesiden til aktører udvikles først og skal følge konceptudviklingen og dermed løbende understøtte aktørtilslutningen. Anslåede omk. i alt kr. 0,4 mio. d. Udvikling af salgs- og turismebetjeningskompetencer blandt aktørerne, i takt med aktørtilslutning. Anslåede omk. i alt kr. 0,2 mio. e. Etablering af hard- og software til central database omfattende forudbestillinger, salg, nøgle- og markedstal. Anslåede omk. kr. 0,8 mio. Anslåede udviklingsomkostninger i alt kr. 2,3 mio. Omkostninger til markedsføring forventes dækket af aktørbidrag, der rækker ud over det etablerede budget for destinationsselskabet. Side 23

26 Analyse og status DEL 4: ANALYSE OG STATUS 15. Status for turismen i destinationen Tabel 2 viser den totale turisme i kommunerne Hillerød, Helsingør og Gribskov i Tallene inkluderer ikke endags-turister. TABEL 2 Overnatninger i destinationen: Omsætning: kommercielle 617 mio. overnatninger 3 mio. ikke-kommercielle 664 mio. overnatninger 3,9 mio. overnatninger 1,3 mia. Kilde: VisitDenmark I næste afsnit vil de kommercielle overnatninger blive uddybet. De ikke-kommercielle vil blive behandlet i et senere afsnit. Del 4: Analyse og status 15. Status for turismen i destinationen Kommercielle turister Efterspørgsel Privatturisme Mødeturisme Udbud Kommercielle og ikke-kommercielle turister Danskernes ferier i Danmark Analyse af sæsonforlængelse i Gribskov Kommune Side 24

27 Analyse og status Kommercielle turister Efterspørgsel I er antallet af kommercielle overnatninger i Danmark steget med 6,1 %. I samme periode er antallet faldet med 1,1 % i Helsingør, Hillerød og Gribskov Kommuner. Udviklingen dækker over et uændret antal danske overnatninger, en stigning i tyske overnatninger og et fald i svenske og norske overnatninger. Overnatningsformer Fordelingen af de kommercielle overnatninger på overnatningsformer fremgår af tabel 3: TABEL 3 Overnatningsform Antal % Camping Hotel kystturisme (50%) ( ) - mødeturisme (50%) ( ) Feriehus Feriecenter og vandrehjem kystturisme (70%) (99.128) - mødeturisme (30%) (42.484) Lystbåd I alt Kilde: VisitDenmark Camping tegner sig for det største antal overnatninger efterfulgt af hotel og feriehus. Overnatningstallet for hoteller er det totale for kystturisme og mødeturisme. De to turistformer estimeres at udgøre halvdelen hver. Overnatningstallet for feriecenter og vandrehjem er også det totale for kystturisme og mødeturisme. Hér estimeres det, at kystturisme udgør 70 %, og at mødeturisme udgør 30 % af overnatningerne. Side 25

28 Analyse og status Overnatningsformer fordelt på nationaliteter Overnatningernes fordeling på nationaliteter fremgår af tabel 4. Danskere dominerer alle overnatningsformer. Den største repræsentation af udlændinge er tyskere i feriehus. Omsætning fordelt på overnatningsform og nationalitet I tabel 5 kan man aflæse omsætningen i de tre kommuner fordelt på overnatningsform og nationalitet. Omsætningen er i alt estimeret til 617 mio. kr. TABEL 4 Nationalitet i % DK S N T Andre I alt Camping Hotel Feriehus Feriecenter og vandrehjem Lystbåd Kilde: VisitDenmark TABEL 5 Omsætning i 1000 kr. DK S N T Andre I alt % Camping Hotel - kystturisme mødeturisme Feriehus Feriec. og vandrehjem - kystturisme mødeturisme Lystbåd I alt % Kilde: VisitDenmark Side 26

29 Analyse og status Selv om camping er den største overnatningsform, tegner den sig kun for 14 % af omsætningen på grund af et lavt døgnforbrug. Omvendt er det for hoteller, der tegner sig for 25 % af overnatningerne, men hele 49 % af omsætningen på grund af et højt døgnforbrug. Døgnforbruget for mødeturister er estimeret til kr. på overnatningsstedet kr. forbruges udenfor overnatningsstedet. Danskere dominerer omsætningen efterfulgt af svenskere og tyskere. Fordelingen af mødeturister på nationalitet er hér estimeret til at være den samme som øvrige turister. I figur 6 kan man se sæsonudsving i overnatningsformer i de tre kommuner i Største sæsonudsving findes med camping, feriehus og lystbåd som overnatningsform, mens hoteller og feriecentre har mindre sæsonudsving. 26 % af overnatningerne finder sted i vinterhalvåret oktober til marts. FIGUR 6 Sæson i overnatningstyper jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Hotel Camping Lystbåde Feriecentre Feriehuse Baseret på analyse fra Wonderful Copenhagen, kan der konstateres en stor uudnyttet kapacitet også i højsæsonen (Wonderful Copenhagen, 2008; 37ff). Kilde: VisitDenmark Side 27

30 Analyse og status Privatturisme De 7 Danmarksoplevelser I VDK's analyse "De 7 Danmarksoplevelser", som omfatter kommercielle overnatninger af alle nationaliteter, ekskl. mødeturisme, opdeles turisterne i syv segmenter. Turisterne i Nordsjælland tilhører især segmenterne: "I ro og mag ved vandet" (37 % = overnatninger) "Sjov i sommerlandet" (29 % = overnatninger) "Det gode liv" (11 % = overnatninger) "I ro og mag ved vandet" er det største segment og repræsenterer et klassisk kystferieophold med natur, ro og afslapning i centrum. Aktivitetsniveauet er derfor relativt lavt og kunne f.eks. være samvær med (børne)børn, en god bog eller en gåtur. "Sjov i sommerlandet" er det næststørste segment og omfatter primært besøg på attraktioner i en kystferie og/eller byferie. Segmentet har derfor et middelhøjt kulturelt indhold. Der foregår flere ting under ferien, f.eks. attraktioner, vandring og shopping. Aktivitetsniveauet er derfor relativt højt. "Det gode liv" er en ferie med et relativt lavt aktivitetsniveau. Naturen er udgangspunktet, og denne form for ferie er for dem, der vil forkæle sig selv og hinanden med f.eks. golf eller wellness. Segmentet kan også finde på at slappe af med en tur langs en hyggelig havn, på museum eller over en god middag. Side 28

31 Analyse og status Segmenterne fordeler sig forskelligt på familieformer blandt turisterne i Nordsjælland. Nogle segmenter knytter sig til bestemte familieformer, mens andre går på tværs. Figur 7a, b og c viser tre diagrammer med segmenternes fordeling på familieformer. Segmentet "I ro og mag ved vandet" har % af alle tre familieformer. Det kan dermed konstateres, at segmentet ikke tilhører bestemte familieformer, men går på tværs af dem. "Sjov i sommerlandet" tilhører især børnefamilier, men også i nogen grad voksne over 40 år uden børn. I den forbindelse skal det understreges, at "Sjov i sommerlandet" også omfatter attraktioner og seværdigheder for voksne. "Det gode liv" tilhører gæster uden børn. FIGUR 7a Unge FIGUR 7b Børnefamilier FIGUR 7c Voksne 40+ u. børn Kilde: VisitDenmark Kilde: VisitDenmark Kilde: VisitDenmark Side 29

32 Analyse og status TABEL 6 I ro og mag ved vandet Sjov i sommerlandet Det gode liv Efterspørgslen i summarisk form Tabel 6 viser de tre segmenters efterspørgsel i summarisk form. Ved en sammenligning mellem udbuddet i området og segmenternes efterspørgsel er udbuddet især velegnet til at dække efterspørgslen fra segmentet "I ro og mag ved vandet". Der er dog også her flere emner, der kan videreudvikles. Til gengæld er der større afstand mellem udbuddet og efterspørgslen fra de to andre segmenter. Naturen og muligheden for at slappe af Kyststrækningerne De rene sandstrande Rent og ugenert Ligge og dase Solbade Solnedgang Gå tur langs stranden Samle sten og muslingeskaller Skt. Hans-bål Den danske befolkning Dansk mad Gamle kroer Egnsretter Gårdbutikker, stalddørssalg Nyfanget fisk på havnen Plukke bær i skoven Samle svampe Samle kastanjer Lækker madkurv Medbragt kaffe Glas vin i sandet Gode bøger Sejlture på søer og havet Skovture Parker En tur ud i det grønne Gamle skibe Lystbådehavne Fiskerlejer Lidt informationssøgning på internettet Aktiv ferie med børnene Kulturelle aktiviteter af folkelig karakter Tivoli, sommerland, dyreparker Attraktioner og forlystelser Naturen, strand, børnevenlighed Is Mulighed for aktiviteter Den danske mentalitet Rent og sikkert land To informationssøgestrategier: - generel intensiv søgning - fokus på specifikke attraktioner Relativt højt informationssøgeniveau Appel til både børn og voksne Fælles oplevelser Forældre kunne se en mening med oplevelsesproduktet Sjove og lærende elementer Museer med børneafdeling Museer med aktiviteter for hele familien Rejse i tiden Historiske oplevelsescentre Sejltur med et vikingeskib Hvad handlede vikingerne med? Spise som i middelalderen Zooer og dyreparker Klap en ged Kæl med en kanin Rør ved en fisk Naturen Ture ved stranden Kulturelle oplevelser Gallerier og events Kunstmuseer Udstillinger i det fri Arbejdende værksteder Museumsbesøg Museers særudstillinger Klassisk koncert i det fri Golf Hyggelige havne Luksus, nydelse, afslapning Forkælelse, afstressning, opladn. Vandreture Kur og spa Wellness Skønhedspleje Dansk mad Rent og sikkert Informationssøgning: Enten lav, tekstfokuseret søgeaktivitet eller høj og bredspektret Friske hummere Nye kartofler Grønne asparges Rødspætter Godt værtskab Uhøjtidelig stemning Badepensioner Kilde: VisitDenmark Side 30

33 60+turisterne i Danmark Da turister på 60 år og derover er et voksende segment, har VDK foretaget en analyse af denne gruppe turister i Danmark. Konklusionerne fra undersøgelser viser, at: Halvdelen af 60+erne holder ferie i Danmark i skuldersæsonerne (fra påske frem til skoleferien og fra skolestart indtil efterårsferien). Derfor er de en vigtig målgruppe for helårsdestinationer. 60+erne bruger lidt flere penge end øvrige turister. 60+erne holder længere ferier end andre turister. Andelen af personer over 60 år øges kraftigt globalt - og i endnu højere grad i Danmark og på dansk turismes hovedmarkeder. 60+turisten findes især blandt par uden børn. De er især danskere og tyskere, og de tilhører især segmenterne "I ro og mag ved vandet" og "Det gode liv" TABEL Mødeturisme 5 Mødeturisme består af møder med overnatning og dagmøder. Mødeturisme har sin sæson i de traditionelle arbejdsmåneder med et relativt jævnt forbrug hen over året i disse måneder. Mødemarkedet er derfor relevant at inddrage i helårsturisme. FIGUR 8 Analyse og status I figur 8 er sæsonudsving for mødeturisme og kystturisme sammenlignet. Det fremgår, at forretningsrejsende i grupper og individuelle feriegæster er de største delmarkeder, og at feriegæsterne nærmest erstatter de forretningsrejsende i sommermånederne. Overnatninger hoteller/feriecentre, Nordsj jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec I alt Forretning - Individuelt Forretning - gruppe Ferie - individuelt Ferie - gruppe Andet Kilde: Danmarks Statestik Side 31

34 Møde og overnatningsfaciliteter i Destination Nordsjælland Destination Nordsjælland har i dag en bred vifte af udbydere med møde- og overnatningsfaciliteter: 13 hoteller med mødefaciliteter (>40 sengepladser) 1 feriecenter med mødefaciliteter 3 vandrehjem med mødefaciliteter 2 attraktioner med mødefaciliteter 1 konferencecenter uden overnatningsfaciliteter En analyse TABEL 5af kriterier for valg af kursussted viser, at brugerne lægger vægt på forskellige ting. I figur 9 ses de fem kriterier, som offentlige og private virksomheder lægger størst vægt på, når de skal vælge kursussted. Det ses, at offentlige virksomheder lægger størst vægt på pris, mens private virksomheder lægger størst vægt på undervisningsfaciliteter. Aktørernes succes vil derfor være afhængig af deres evne til at opfylde disse kriterier. Analyse og status I forbindelse med helårsturismeprojektet har der været nedsat en arbejdsgruppe med fokus på mødeturisme (MICE). De største aktører har deltaget, og man er nået frem til, at der ligger gode muligheder for øget indtjening i et mere formaliseret samarbejde i Nordsjælland. Der findes yderligere 2 hoteller med >40 sengepladser, men uden mødefaciliteter. Der har blandt aktørerne ikke tidligere været taget initiativ til i fællesskab at fremme efterspørgslen fra mødemarkedet. Syv af aktørerne er medlem af DKBS (Danske Konferencecentres Booking-Service A/S), som har som mål at sælge medlemmernes mødeprodukt. Seks af aktørerne er medlem af Mødecenter Sjælland, og to af aktørerne er medlem af Meetingplace Wonderful Copenhagen - de to sidstnævnte organisationer er netværk administreret af WoCo. FIGUR 9 Kriterier for valg af kursussted Det danske kursusmarked 2005 marts 2005 Kilde: IFKA - Institut for Konjunktur-Analyse Side 32

35 Analyse og status Udbud Fra product resort til marketing resort I en analyse af potentialet for sæsonforlængelse og helårskystturisme fra 2006 foretaget af NIRAS Konsulenterne A/S fremgår det, at området har potentiale for sæsonforlængelse. Til gengæld er det vanskeligere at realisere et potentiale for udvikling af helårsturisme. For at udvikle helårsturisme er det nødvendigt for området at bevæge sig fra et såkaldt product resort til et marketing resort. Disse begreber dækker over områdets evne til at imødekomme turisternes efterspørgsel. Ved et product resort kan områdets udbud kun i et vist omfang dække efterspørgslen, mens der ved et marketing resort er god overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel. "Hvor TABEL har 5I meget at byde på" De britiske destinationsudviklere Terry Stevens og Yvonne Crook besøgte i april 2008 de syv danske udviklingsdestinationer. Om Nordsjælland sagde de: "Hvor har I meget at byde på, men det er usynligt". Blandt de mange ting, Nordsjælland har at byde på, nævnte de: historiske byer slottene Kronborg, Frederiksborg og Fredensborg forbindelsen til Hamlet og Shakespeare nærhed til København og lufthavn nærhed til Sverige Louisiana Museum of Modern Art kunst og kunsthåndværk landskabet og kysterne eventprogram kulturarv forbundet med den kongelige familie nationens historiske vugge. De to britiske destinationsudviklere pegede på, at der er mange muligheder for at arbejde videre med at: udarbejde en strategi for turismen i destinationen etablere et DMO og udvikle samarbejdet udnytte områdets kulturarv samarbejde med Helsingborg (herunder færgerne) udvikle slottenes besøgspotentiale promovere nationalparken udvikle ferieprodukter til korte ferier og mødeturisme udvikle events, som er kendetegnende for området skabe identitet og branding forbundet med kongelighed udvikle kvalitetsspisesteder, detailhandel, kunsthåndværk og kunstoplevelser som appellerer til borgere og turister træne servicepersonale udnytte Sommariva-grundens potentiale for wellbeeing-center udvikle overnatningsfaciliteter af høj kvalitet udvikle aktivitetsområde for kunst og kunsthåndværk opfordre hoteller til at investere i opgradering udvikle potentialet for kortere ferier for svenskere. Side 33

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006.

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006. 1 Introduktion Nærværende rapport opdeler ferieturisterne i Danmark i syv grupper med udgangspunkt i de grunde, de har haft for at holde ferie i Danmark. Resultatet er et forslag til supplerende segmentering

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Kystturisterne i Danmark

Kystturisterne i Danmark Kystturisterne i Danmark En ABC med regionalt fokus VisitDenmark, 2012 Viden & Analyse Forord Med en samlet omsætning på 34 mia. kr. og 68.500 direkte og afledte job i Danmark er kystturismen et betydningsfuldt

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Konsortiets samlede investering i Djurs Sommerland og Lübker Golf Resort vil være ca 2,1 mia. kr., når Lübker Golf Resort indvies i 2008.

Konsortiets samlede investering i Djurs Sommerland og Lübker Golf Resort vil være ca 2,1 mia. kr., når Lübker Golf Resort indvies i 2008. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Mrk. "Internationale Oplevelsesfyrtårne" Nimtofte 11. november 2007 Vedr.: Ansøgning om analysebevilling Hermed fremsendes ansøgning om analysebevilling på

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Udvikling af masterplaner for fem kystbadebyer i Kongernes Nordsjælland langs Den Danske Riviera for VisitNordsjælland Delegeringspartner for EU-projektet 2012-2014

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne 10.00: Præsentation af oplæg til branding compass og værdisæt

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juni 2014

Destinationsmonitor Januar juni 2014 Destinationsmonitor Januar juni 2014 VisitDenmark, august 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: august 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : juni

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 Styregruppemøde for Kystdestination Møns Klint, 18. december 2013 Fasthold god placering men få flere til at komme Turistanalyse: Østmøn ligger på en 9. plads over 28

Læs mere

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Projektansøger: Kalundborg Kommune Projektets formål: Formålet med projektet er at udvikle og iværksætte en række tiltag, der skal realisere Vestsjællands væsentlige

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige Det svenske rejsemarked Fakta om Sverige Befolkning 9,1 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 0,0 pct. (2,2 pct.) Privatforbrug: 0,7 pct.

Læs mere

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview.

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST Spørgeskema for face to face interview Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. 1. Hvad er formålet med dit ophold [på/i destination]? Er du på 1. Ferie Besøg

Læs mere

Indledning. Vision. Fanø er det bedste sted i Danmark at opleve vind hele året

Indledning. Vision. Fanø er det bedste sted i Danmark at opleve vind hele året Indledning Som ø er Fanø en klar og tydelig afgrænset turistdestination. Det omgivende hav er den helt afgørende faktor for øens udvikling. Det er således også havet og stranden, der er Destination Fanø

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Destination Fyn i top af danske destinationer tilstrømning af udenlandske turister

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Invitation til Turisthus Nords udviklingsforum TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Tirsdag den 22. september 2015 kl. 17.00 kl. 21.15 Aalbæk Gl. Kro, Skagensvej 42, 9982 Ålbæk Turismestrategi

Læs mere

Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur. Formål og tilgang

Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur. Formål og tilgang Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur Fonden Østdansk Turisme Maike Friede Hens maike@visiteastdenmark.com Formål og tilgang * At skabe vækst i de deltagende

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Målgrupper i dansk turisme - økonomiske nøgletal, 2010 Udgivet af: VisitDenmark December 2011 ISBN: 87-87393-77-8 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Sammen står vi stærkere!

Sammen står vi stærkere! Sammen står vi stærkere! Bliv en del af vores MICE Netværk Fælles markedsføring af alle erhvervsturisme aktører 2014 Styrken ligger i forskelligheden Bliv partner i MICE Netværket hos VisitNordsjælland

Læs mere

www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme

www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme INDHOLD 1. INDLEDNING.1 2. TURISMENS ROLLE I DANSK ØKONOMI..2 3. DANSK TURISMES UDVIKLING 4 4. DANSK TURISMES KENDETEGN..6 5. DANSK TURISMES

Læs mere

Notat. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling. Sagsbeh. Jbe03. Stengade 72 3000 Helsingør Tlf. 25313609 Jbe03@helsingør.dk. Dato 08.01.

Notat. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling. Sagsbeh. Jbe03. Stengade 72 3000 Helsingør Tlf. 25313609 Jbe03@helsingør.dk. Dato 08.01. Notat Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Sagsbeh. Jbe03 Stengade 72 3000 Helsingør Tlf. 25313609 Jbe03@helsingør.dk Dato 08.01.15 Status for Turismestrategi og handleplan for Helsingør Kommune frem

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turisternes tilfredshed med det danske turistprodukt har vi en udfordring? Udgivet af: VisitDenmark August 2011 ISBN: 978-87-87393-81-2 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900

Læs mere

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013 Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013 Østdansk Turisme Juni 2013 Status her et halvt år inde i vores fælles turismemarkedsførings projekt er, at vi sammen har skabt 5.268 rejsebeslutninger

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til konceptudvikling, forretningsudvikling

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Vækst gennem oplevelser

Vækst gennem oplevelser Strategi for turismen Djursland Vækst gennem oplevelser Forord: Turisme som erhverv og aktivitet har en stor betydning for Djursland. Turisme skaber vækst, arbejdspladser og gode oplevelser for områdets

Læs mere

De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015

De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015 De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015 Jie Zhang og Lene Feldthus Andersen Center for Regional- og Turismeforskning Titel: De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet

Læs mere

GuideTours. Guidede ture, byvandringer og rundvisninger i Kongernes Nordsjælland

GuideTours. Guidede ture, byvandringer og rundvisninger i Kongernes Nordsjælland GuideTours Guidede ture, byvandringer og rundvisninger i Kongernes Nordsjælland GuideTours i Kongernes Nordsjælland Det er ikke uden grund, at vi kalder Nordsjælland for Kongernes Nordsjælland. Her i det

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET Side 1 - et område under udvikling 800 års historie samlet på få m2 Middelalderbyen Sundtolden og søfart Renæssanceslottet Industrisamfundet Kultur

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Hvad er god markedsføring?

Hvad er god markedsføring? Hvad er god markedsføring? God markedsføring i VisitDenmark er: Brød når 2 den tiltrækker flere og mere værdiskabende turister til Danmark, så markedsandelene og omsætningen øges. Her præsenteres en model,

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation.

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation. Sejerø Nekselø Turismeudvikling på Sejerø og Nekselø Oplysninger om ansøger Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

møder og konferencer. spa, wellness, restaurant og fest

møder og konferencer. spa, wellness, restaurant og fest Slottet i skoven møder og konferencer. spa, wellness, restaurant og fest Sanatorievej 26 DK-7140 Stouby Tel. +45 7682 3380 receptionen@vejlefjord.dk www.hotelvejlefjord.dk De gode drømme starter her! HOTEL-

Læs mere

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013 Indhold 1 Formål og metode 3 2 Sammenfatning 6 3 Segmenter 10 4 Nationalrute 1 og 9 13 5 Grafik fremstilling af alle spørgsmålene 16 2 1 Formål og metode

Læs mere

Agroturismens betydning for dansk turisme. v. Eva Thybo, VisitDenmark

Agroturismens betydning for dansk turisme. v. Eva Thybo, VisitDenmark Agroturismens betydning for dansk turisme v. Eva Thybo, VisitDenmark Agenda Roller og ansvar i dansk turisme Turismens betydning i DK Sådan markedsfører vi KystDanmark i dag Hvor er agroturismen i DK i

Læs mere

På ferie i Danmark. Turistundersøgelsen 2008. Udgivet af: VisitDenmark September 2010 ISBN: 87-87393-67-0

På ferie i Danmark. Turistundersøgelsen 2008. Udgivet af: VisitDenmark September 2010 ISBN: 87-87393-67-0 På ferie i Danmark Turistundersøgelsen 008 Udgivet af: VisitDenmark September 010 ISBN: 87-87393-7-0 Adresse: Analyse- og videnformidling Islands Brygge 43, 3. 300 København S Tlf. +4 388 9900 www.visitdenmark.com

Læs mere

Turistundersøgelsen 2011

Turistundersøgelsen 2011 Turistundersøgelsen 2011 Indhold Baggrund og metode Profil på turisterne På besøg i København 5 6 11 Mobilapplikationen, sociale medier og video Benchmark med udvalgte europæiske byer 21 26 Turistinformationen

Læs mere

Kystferiestrategi. i retning mod helårsturisme

Kystferiestrategi. i retning mod helårsturisme Kystferiestrategi i retning mod helårsturisme November 2006 Del I: Kystferiestrategi 2007-2011: Baggrund Situationsbeskrivelse Strategi Vision for kystferieturismen Målgruppevalg Prioriterede markeder

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com Det nye VisitDenmark Strategi mod 2017 www.visitdenmark.com Indhold 1. Forord 2. Resumé 3. Baggrund - Hvorfor et nyt VisitDenmark? - Fra bred turismefremme til målrettet markedsføring - Det nye VisitDenmark

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr.

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena Med World Cup Copenhagen ønsker ansøger at afvikle et World Cup kvalifikationsstævne

Læs mere

Kommunikationsplatform Sydjylland

Kommunikationsplatform Sydjylland Kommunikationsplatform Sydjylland Destinationsudvikling - macro destination Sydvestjylland Skærbæk Fritidscenter, 4. februar 2009 Opgaven Vi skal formulere et unikt, relevant og troværdigt omdrejningspunkt

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK 3. VIRKSOMHEDER / ERHVERV Danmark Virksomheder/Erhverv Typer af virksomheder: Typisk deltagerantal: 25-55. Alle danske virksomheder. Volumen: 3. virksomheder. Hjemland:

Læs mere

- oplevelser med indhold...

- oplevelser med indhold... Design & opsætning: DUETdesign.dk Udgiver: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf. 99 66 70 00 info@vesthimmerland.dk Turistpolitik i Vesthimmerland 2010 2013 - oplevelser med indhold...

Læs mere

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service Agenda 1. Vækstplan juni 2014 2. A7ale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner 3. Interessent analyse 4. Dansk Kyst- og Naturturisme organisering 5. Next steps og Hdsplan 6. Missionen 7.

Læs mere

Destination Fyn. Vi vil Fyn!

Destination Fyn. Vi vil Fyn! Vi vil Fyn! Vision: Destination Fyn skal gennem en tydelig identitet være kendt nationalt og internationalt for eventyrlige kvalitetsoplevelser og unikke former for kystturisme. Vision: Destination Fyn

Læs mere

Fremtidens Feriehus supplerende analyser Ringkøbing Fjord Handels- og Turismecentret 1 Indhold og fokus for undersøgelsen Kendskab til markedet er nødvendigt for at påvirke markedet Målet er en strategisk

Læs mere

UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE

UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE INDLEDNING Videncenter for Kystturisme (CKT) har i 2013 gennemført en analyse omkring turisternes oplevelse

Læs mere

Familieferie med hygge, aktiviteter og oplevelser

Familieferie med hygge, aktiviteter og oplevelser Familieferie med hygge, aktiviteter og oplevelser Velkommen til en verden af oplevelser Feriehus inkl. fri entré til tropisk badeland, gratis børneunderholdning og slutrengøring Garanti for hyggelige feriedage

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Effektvurdering af projektet Naturen+

Effektvurdering af projektet Naturen+ Effektvurdering af projektet Naturen+ Udarbejdet af Carl Henrik Marcussen, Center for Regional- og Turismeforskning for Toppen af Danmark A/S November 2013 Titel: Effektvurdering af projektet Naturen+

Læs mere

Destination Nordsjælland

Destination Nordsjælland Destination Nordsjælland Liseleje, Tisvildeleje, Gilleleje, Hornbæk, Humlebæk PROJEKT KYSTBYER I VÆKST Nulpunktsmåling 2013 Om analysen Denne rapportering indeholder en række særkørsler for destination

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010 Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark Agenda 1. Situationen i dansk turisme 2. Hvad er forklaringerne? 3. Hvad kan vi gøre og skal vi gøre noget? Hvordan går det med dansk turisme? Turisterhvervet

Læs mere

Målsætninger 2015. En omsætningsstigning i antallet af på 9% fordelt på: Flere overnatninger og flere endags turister

Målsætninger 2015. En omsætningsstigning i antallet af på 9% fordelt på: Flere overnatninger og flere endags turister er 2015 En omsætningsstigning i antallet af på 9% fordelt på: Flere overnatninger og flere endags Fra 344.000 til 375.000 Større turismeomsætning = kr. 265.000.000 Antal årsværk = 397 er 2015 Antal unikke

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

FREMTIDENS BYGDETURISME I SKANDINAVIEN PRÆSENTATION AF UDVALGTE RESULTATER VARBERG, 9. MAJ 2012

FREMTIDENS BYGDETURISME I SKANDINAVIEN PRÆSENTATION AF UDVALGTE RESULTATER VARBERG, 9. MAJ 2012 FREMTIDENS BYGDETURISME I SKANDINAVIEN PRÆSENTATION AF UDVALGTE RESULTATER VARBERG, 9. MAJ 2012 AGENDA 1 2 BAGGRUND OG FORMÅL HVEM ER FREMTIDENS BYGDETURISTER? 3 HVAD ØNSKER FREMTIDENS BYGDETURISTER? 4

Læs mere

Markedsføringog salgsstrategi 2013

Markedsføringog salgsstrategi 2013 Markedsføringog salgsstrategi 2013 1 Strategien Færre, større og mere slagkraftige kampagner VDK tager bolden og udvikler rammerne for de fælles markedsføringstiltag, som partnerne kan investere i. 2 Færre,

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Turismestrategi 2013-2020

Turismestrategi 2013-2020 STRATEGI Turismestrategi 2013-2020 Frederikssund Kommune vil være destinationen hvor danske og svenske familier på ferie og udflugt tager hen for at få aktive oplevelser med udgangspunkt i naturen, kulturen

Læs mere

Udviklingsrådet. Strategi Lystfiskerturisme Assens Kommune

Udviklingsrådet. Strategi Lystfiskerturisme Assens Kommune Udviklingsrådet Strategi Lystfiskerturisme Assens Kommune Assens Kommune byder på mange unikke fiskesteder. Langs kysten omkring Assens er der fine fiskepladser for eksempel Aborg, Sønderby Klint, halvøen

Læs mere

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet 27. okt. Svendborg Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet Lidt om Naturturisme I/S Projektets dele Overnatning med

Læs mere

Udviklingsplan 2010-2013

Udviklingsplan 2010-2013 CAMPING HYTTER VANDLAND WELLNESS ACTION CAFE BUTIK NATUR Limfjords Camping & Vandland Ålbæk Strandvej 5 DK-7860 Spøttrup Tel.: +45 9756 0250 E-mail: camping@limfjords.dk Internet: www.limfjords.dk Udviklingsplan

Læs mere

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 2 typer Turister på cykel Det er de turister, der allerede har valgt Danmark som feriemål og som har base i et feriehus,

Læs mere

GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER DJURSLAND/EBELTOFT EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DANSKE OG UDENLANDSKE TURISTER

GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER DJURSLAND/EBELTOFT EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DANSKE OG UDENLANDSKE TURISTER GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER DJURSLAND/EBELTOFT EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DANSKE OG UDENLANDSKE TURISTER MAJA FROMSEIER PETERSEN YAKUP BAS MORTEN FRØSLEV KØBENHAVN 014 SFI DET NATIONALE

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

Fælleskommunalt turismeselskab - ny turismedestination for Faxe, Næstved, Vordingborg og Stevns Kommuner

Fælleskommunalt turismeselskab - ny turismedestination for Faxe, Næstved, Vordingborg og Stevns Kommuner Fælleskommunalt turismeselskab - ny turismedestination for Faxe, Næstved, Vordingborg og Stevns Kommuner Acadresag 14/2716 - BjoVol Resumé Forprojekt for etablering af et tværkommunalt turismesamarbejde

Læs mere