VisitNordsjælland. Implementeringsplan for helårsturisme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VisitNordsjælland. Implementeringsplan for helårsturisme 2009-2015"

Transkript

1 for helårsturisme

2 Indholdsfortegnelse Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 INDLEDNING Forord Helårsturismeprojektet STRATEGI Problemstilling Vision Vision 2015 Mål og strategi Målsætning for 2015 og frem Strategi IMPLEMENTERINGSPLAN En DMO i Nordsjælland Projektets dogmeregler Mulige Aktiviteter Rejsebeskrivelse fra Kongens Nordsjælland 2015 Aktiviteter og ture Målgrupper Udviklingsplan Handlings- og tidsplan Organisation Økonomi og finansiering Opfølgning og evaluering ANALYSE OG STATUS Status for turismen i destinationen Kommercielle turister Efterspørgsel Privatturisme Mødeturisme Udbud Kommercielle og ikke-kommercielle turister Danskernes ferier i Danmark Analyse af sæsonforlængelse i Gribskov BILAG Tilfredshed med Nordsjælland Sammenhæng med andre planer Udviklingsplan for de første 12 måneder Den optimale helårsturisme Fyrtårne Del 1 Del 2 Del 3 Del 4 Bilag

3 Indledning DEL 1: INDLEDNING 1. Forord Pragtfuld natur, spændende attraktioner og seværdigheder, gode overnatningsfaciliteter, effektiv infrastruktur og spisesteder for enhver smag. Nordsjælland har rigtig meget at byde på, og det mærker vi i dagligdagen. Men vi er ikke så gode til at fortælle om områdets mange kvaliteter og oplevelser. Nordsjællands turisme er i tilbagegang, og det betyder mindre indtjening og færre arbejdspladser. Det er en udvikling, vi naturligvis ikke kan lade fortsætte. Derfor har vi udarbejdet denne implementeringsplan, som indeholder vores foreløbige arbejde med at skabe vækst og udvikling for turismen i Nordsjælland. Rapporten er blevet til i et samarbejde mellem Helsingør, Hillerød og Gribskov Kommuner, men det er vores håb, at den i løbet af kort tid vil samle hele Nordsjælland, til glæde for turismeaktører, erhverv og borgere. Del 1: Indledning 1. Forord 2. Helårsturismeprojektet Kirsten Jensen Borgmester Hillerød Kommune Per Tærsbøl Borgmester Helsingør Kommune Jannich Petersen Borgmester Gribskov Kommune Side 01

4 Indledning 2. Helårsturismeprojektet VisitDenmark (VDK) udpegede i sommeren 2007 kommunerne Helsingør, Hillerød og Gribskov til i fællesskab at være udviklingspartner i helårsturismeprojektet for Danmark Blandt 25 ansøgere blev Destination Nordsjælland, som området foreløbig kaldes, valgt som en ud af syv destinationer. I planlægningsperioden har styregruppen for Destination Nordsjælland deltaget i et intensivt VDK- forløb med seminarer og studieture i Danmark og udlandet. Lærings- og udviklingsforløbet har medvirket til, at styregruppen har rettet fokus på de faktorer, der er afgørende for en positiv turismeudvikling. Forløbet har også givet styregruppen et velfungerende netværk til de øvrige udviklingsdestinationer. Denne implementeringsplan er afslutningen på planlægningsperioden. Planen indeholder forslag til, hvordan Destination Nordsjælland i perioden kan implementere tiltag, som vil hæve antallet af kommercielle turistovernatninger med pr. år. Wonderful Copenhagen (WoCo) peger i en analyse fra august 2008 på, at der i Nordsjælland er et stort udviklingspotentiale i oplevelsesøkonomien. Den regionale turisme-økonomi kan blive styrket med akkumuleret 1,2 mia. kr. Analysen viser, at dette resultat kan nås med en ambitiøs og strategisk satsning på oplevelsesprodukter og helårsturisme i årene Satsningen vil sammenlagt skabe ca nye årsværk og offentlige indtægter på ca. 390 mio. kr. Men det kræver, at der udvikles "fyrtårne" i verdensarkitektur, som f.eks. Sommarivaområdet i Helsingør indbyder til. De syv destinationer i helårsturismeprojektet: 1. Nordsjælland 2. Toppen af Danmark 3. Ringkøbing 4. Djursland 5. Sønderborg 6. Odsherred 7. Bornholm Side 02

5 Strategi DEL 2: STRATEGI 3. Problemstilling En række analyser, der bliver gennemgået i implementeringsplanens del 4, tegner et statusbillede for Destination Nordsjælland. Dette statusbillede er sammenfattet i SWOT på næste side, som danner grundlag for Destination Nordsjællands vision, mål og strategi. Del 2: Strategi 3. Problemstilling 4. Vision 4.1. Vision Mål og strategi 5.1. Målsætning for 2015 og frem 5.2. Strategi Side 03

6 Strategi Styrker Svagheder 26 % af overnatningerne finder sted i vinterhalvåret loyale turister turismen repræsenterer stor omsætning historiske byer og slotte kulturarv og kongelighed naturen kunst og kreativitet nærhed til København og Sverige turismen er i tilbagegang lav kapacitetsudnyttelse dårlig udnyttelse af slottene manglende samarbejde manglende synlighed manglende totalvision og -strategi gab mellem udbud og efterspørgsel ikke ensartet modtageapparat Muligheder potentiale for vækst destinationsselskab udarbejdelse af totalvision og strategi produktudvikling med idégrundlag (koncept) identitet og branding forbundet med kongelighed målrettet markedsføring mod prioriterede målgrupper udnyttelse af områdets kulturarv udvikling af slottenes besøgspotentiale bedre kapacitetsudnyttelse Trusler fortsætte som status quo yderligere tilbagegang i kommerciel turisme lavere omsætning - færre jobs lavere markedsandel i et voksende marked faldende besøgstal på attraktioner ingen identitet negativ afsmitning på bosætning og erhverv lavere beskatningsgrundlag. SWOT Side 04

7 Strategi 4. Vision Visionen er at videreføre og udvide det tværkommunale samarbejde mellem Helsingør, Hillerød og Gribskov Kommuner til at omfatte helårsturisme i hele Nordsjælland. Formålet er at skabe vækst og udvikling for turismen i Nordsjælland - til glæde for turismeaktører, erhverv og borgere. Samarbejdet formaliseres ved at oprette en organisation, VisitNordsjælland, som får ansvaret for udvikling og markedsføring af helårsturisme i området. VisitNordsjælland skal have et godt kendskab til turisternes efterspørgsel og deres værdier, behov, drømme og identitet. Udbuddet i Nordsjælland skal tilpasses turisternes efterspørgsel. VisitNordsjælland skal initiere og være omdrejningspunktet for samarbejde mellem offentlige virksomheder, kulturinstitutioner, erhvervet og turismeaktører med henblik på at indgå kreative alliancer for produkt- og kompetenceudvikling. VisitNordsjælland skal arbejde for, at oplevelser anvendes strategisk. Der skal arbejdes konsekvent og systematisk med oplevelser i hele værdikæden, bl.a. ved at udvikle forretningsmodeller, der kan tilføre de traditionelle produkter og service merværdi. VisitNordsjælland skal udvikle et idegrundlag (koncept), som er så attraktivt for aktørerne, at de vil deltage i samarbejdet og indskyde midler til udvikling og markedsføring. VisitNordsjælland skal markedsføre helårsturismen målrettet mod prioriterede målgrupper og følge op på markedsudviklingen med henblik på løbende optimering af produktudvikling, kompetenceudvikling og indtjening. Side 05

8 Strategi 4.1. Vision 2015 Nordsjælland er langt i omstillingsprocessen fra en sovende turismedestination til en moderne og kreativ oplevelsesdestination. Den historiske kulturarv og nationalparken Kongernes Nordsjælland bliver anvendt åbent, kreativt og kraftfuldt som drivkraft for turismeudviklingen. Områdets attraktioner har i samarbejde, inspireret af Esrum Klosters succes, gennemgået en forvandling til at blive nogle af Nordeuropas bedste oplevelsessteder, der med base i autenticitet aktiverer alle de besøgendes sanser. VisitNordsjælland er kendt for sit gennemtænkte, sammenhængende oplevelses-udbud, som er let tilgængeligt. Destinationens virksomheder, attraktioner og kommuner har i fællesskab skabt og udviklet rammerne for en moderne turismeudvikling. Der er skabt en kompetent forretningsorienteret Destination Management Organization (DMO). Via turismen udvikler VisitNordsjælland regionens erhvervsstruktur. Virksomhederne og organisationerne har organiseret sig i stærke samarbejdende netværk, som har repræsentanter i VisitNordsjællands bestyrelse. VisitNordsjælland er omdrejningspunkt for den fælles sammenhængende produktudvikling, kompetenceudvikling og markedsføring. Udviklingen sker i et tæt og koordineret samarbejde med regionens hovedturismeorganisation, WoCo. Side 06

9 Strategi 5. Mål og strategi 5.1. Målsætning for 2015 og frem De besøgende Nordsjælland opleves som en destination, hvor der er: autenticitet kreativitet kvalitet sammenhængende oplevelsesudbud oplevelsestilbud tilpasset årstiderne Deltagelse kan ske enten passivt eller aktivt for elementerne underholdning, læring, æstetik og eskapisme - mange af oplevelsestilbuddene indeholder alle fire elementer. De besøgende er det nordsjællandske oplevelsesprodukts "ambassadører". De deltagende virksomheder og organisationer Samarbejdet skal tilføre deltagerne: kompetence produktudvikling helhedsforståelse samarbejde på tværs bedre økonomi. Målsætning i hårde data Kommercielle overnatninger stiger med persondøgn pr. år. Den relaterede omsætning i området stiger med 241 millioner pr. år - fordelt på forskellige erhverv. Side 07

10 Strategi 5.2. Strategi For at få Nordsjælland til at blive en velfungerende helårsdestination, hvor alle parter og interessenter arbejder sammen, skal der fokuseres på en række hovedområder: 1. Turismen skal ses som en forretning - markedsorienterede og sammenhængende oplevelsestilbud skal optimere regionens muligheder. 2. Samarbejde på tværs af regionen - relevante tværgående erhvervs- og attraktionsnetværk skal udvikle unikke elementer til produktstrategien. Eksempler på sådanne netværk kan fx være: mødemarkedet * attraktionsnetværket kultur- og kunstnetværket. Den fælles turismeorganisation støtter netværkene i forhold til planlægning og administration. I netværkene skal der arbejdes med at øge kompetenceniveauet hos interessenterne. Regionens kommuner udvikler i fællesskab langsigtede rammebetingelser for den optimale turismeudvikling. 3. Den fælles turismeorganisation VisitNordsjælland (DMO) oprettes - VisitNordsjælland skal sørge for at, alle regionens overordnede turismeplaner og aktiviteter bliver gennemført. Det betyder f.eks., at VisitNordsjælland har ansvar for at markedsføre Nordsjælland over for de segmenter, der øger vækst samt sikrer opkvalificering af modtageapparatet. Turismeorganisationen vil - ud over den lokale forankring - være i tæt samarbejde med WoCo for optimering af ressourcer og kompetencer herunder WoCo s leverandører af markedsføringsmæssige ydelser. Organisationen kan f.eks. se således ud: FIGUR 1 Udviklingsområder Events Udvikling Modtagelse Kompetence Basisorganisation Turistinformation Medarbejdere Kontorhold Normal drift Etc... Det er forventningen, at de deltagende interessenter og fonde finansierer opgaverne i turistorganisationen. * MICE-aktørerne (Meeting Incentive Conference Events) i Nordsjælland har planer om et tættere samarbejde og øget netværk. Side 08

11 Strategi 4. Produktudvikling - oplevelses- og produktudviklingen skal baseres på kundernes behov. Ved at basere produktudviklingen på oplevelsesøkonomiens præmisser vil Nordsjællands attraktionsværdi øges. Under et gennemgående og sammenhængende tema skal regionens historiske og kulturelle skatte pakkes ud. Attraktionerne skal i sammenhæng udgøre et fantastisk "fyrtårn" med en meget høj attraktionsværdi. FIGUR 2 Attraktion A Attraktion B Man er allerede i gang med at vurdere, hvordan Sommariva-området i Helsingør kan udvikles til blandt andet at skabe oplevelser for turister. Et spaog wellness-resort er ligeledes på vej i Gilleleje (se bilag 5). Attraktion D Attraktion C Side 09

12 DEL 3: IMPLEMENTERINGSPLAN 6. En DMO i Nordsjælland Analyser bekræfter løbende, at destinationer med en DMO klarer sig bedre end dem uden. Jo mere effektiv en DMO er, jo større er chancen for en bæredygtig turismeudvikling, højere fortjenester, større synlighed, større markedskendskab, innovation i erhvervslivet, større økonomisk belønning og kvalitetsoplevelser for turisterne. Hvad betyder en DMO for erhvervet? En DMO: øger antallet af turister og dermed omsætning og fortjeneste for erhvervet øger vækstgrundlaget for eksisterende og nye virksomheder initierer samarbejde om produktudvikling for at øge destinationens konkurrenceevne markedsfører destinationen målrettet og effektivt forsyner erhvervet med relevant markedsanalyse og information om turisme-trends er erhvervets talerør udfører destinationens marketing- og promotionarbejde samarbejder for vækst og problemløsninger i erhvervet tiltrækker velegnede events vejleder og træner aktører fundraiser hjælper aktører til at kunne koncentrere sig om deres forretning Non profit organisation. Interessenternes indskud vil gå til udvikling og markedsføring. Hvad kan en DMO gøre for Nordsjælland? VisitNordsjælland kan: sikre, at turismeindsatsen i Nordsjælland samles, så den drives på en mere rationel og effektiv måde løfte markedsføringen til et gennemslagskraftigt niveau udvikle konkurrenceevnen og udnytte de muligheder, der ligger i en bæredygtig turismeudvikling på lang sigt samarbejde med WoCo i forhold til at løfte turismen i området. Del 3: 6. En DMO i Nordsjælland 7. Projektets dogmeregler 8. Mulige aktiviteter 8.1. Rejsebeskrivelse fra Kongernes Nordsjælland Aktiviteter og ture 9. Målgrupper 10. Udviklingsplan 11. Handlings- og tidsplan 12. Organisation 13. Økonomi og finansiering 14. Opfølgning og evaluering Side 10

13 Hvordan kan VisitNordsjælland agere? VisitNordsjælland vil udvikle konceptet "Kongernes Nordsjælland" som idégrundlag for turismeaktører og turister i Nordsjælland. Det vil give området identitet og et brand med de værdier, der kan styrke markedsføringen af VisitNordsjælland. Kongernes Nordsjælland har de kvaliteter, der kendetegner et godt brand. Det er unikt, selvforklarende og svært at kopiere. Brandets værdier og løfter (pay-offs) kan målrettes prioriterede målgrupper. Målet er, at alle, der har med turisme at gøre, vil agere under konceptet "Kongernes Nordsjælland", fordi de kan se, at det betaler sig. Konceptets kommercielle bæredygtighed skal testes både over for turister og aktører. Resultatet skal være 'høj accept', for at konceptets levedygtighed kan sandsynliggøres. Konceptet kan være med til at gøre Nordsjælland til det oplevelsesrum, hvor man oplever historiens vingesus med nutidig relevans. Kongernes historier bliver konkretiseret og fortalt, og der bliver udvalgt kernefigurer og historier med perspektiv til nutiden. Oplevelsesrummet omfatter forskellige temaer og ruter - og hver location er en del af helheden. Der udvikles events og benyttes interaktive sanseoplevelser med brug af moderne formidlingsteknologi. Det hele får identitet (brand) ved hjælp af et designkoncept, der underbygger autenticitet. Alle aktører, transportører, spisesteder, overnatningssteder, attraktioner og seværdigheder bliver tilbudt konceptet. Det er tanken, at de alle kan komme med under paraplyen og få inspiration og læring til, hvordan de kan udnytte konceptet gennem udvikling af produkter og oplevelser. VisitNordsjælland ansvarsområder VisitNordsjælland skal: udarbejde konceptmanual, som bl.a. skal pege på løsninger for miljømæssig bæredygtighed og fysisk tilgængelighed sælge konceptet til aktører og træne deres personale overvåge responsen i markedet sikre, at udbuddet holdes på et højt niveau udarbejde mål og strategi for markedsføring, herunder løbende produktudvikling og optimering af konceptet. Side 11

14 7. Projektets dogmeregler I planlægningsfasen har en fokusgruppe arbejdet med at oversætte visionen til dogmeregler: 1. Nordsjælland skal være et oplevelsesrum Der bliver udviklet et designkoncept, der underbygger autenticitet. Oplevelsesrummet omfatter forskellige temaer og ruter. Hver location er en del af helheden. 2. Hér oplever man historiens vingesus med nutidig relevans Kongernes historier bliver konkretiseret og fortalt. Historier og kernefigurer bliver valgt. Historier bliver perspektiveret til nutiden. 3. Her oplever man med alle sanser Events fortæller historien. Events engagerer publikum ved interaktive aktiviteter. Sanseoplevelser, der passer til historien, bliver skabt. Moderne formidlingsteknologi bliver brugt. Sammen med den produktudvikling, der skal finde sted, kan disse dogmeregler blive stærkt medvirkende til at imødekomme turisternes ønsker. Rapporten "De 7 Danmarksoplevelser" fra VisitDenmark inddeler turister i Danmark i syv segmenter. Turisterne i Nordsjælland tilhører især segmenterne: "I ro og mag ved vandet" "Sjov i sommerlandet" "Det gode liv" (Læs mere om segmenterne i del 4, s. 28). Arbejdsgruppens dogmeregler skal sammen med de tre segmenters efterspørgsel danne grundlaget for den fremtidige produktudvikling af VisitNordsjælland konceptuelle produkter; det vil sige, at områdets produkter, serviceydelser og attraktioner skal sammensættes på en ny og spændende måde som oplevelsestilbud. Temaer for den fremtidige produktudvikling i VisitNordsjælland: natur afslapning mad historie kunst og kultur sport danskhed maritimt oplevelser for børn og voksne. Som en del af produktudviklingen skal der rettes fokus på modtagerapparatets kvalitet. Tiltag i forhold til indkvartering, service, information og aktiviteter skal være med til at øge turisternes tilfredshed. Turismeaktørerne i området vil blive inddraget i produktudviklingen med henblik på at sikre deres ejerskab over produkterne. Side 12

15 8. Mulige aktiviteter Produkter, serviceydelser, aktiviteter og attraktioner skal kædes sammen i oplevelser. Både oplevelser, som produceres af enkelte aktører, og oplevelser, som flere aktører producerer i samarbejde. Oplevelserne skal knytte sig til de temaer, målgrupperne efterspørger og det koncept, området agerer under. Oplevelserne skal indarbejdes i hele værdikæden omfattende transport, bespisning, overnatning, aktiviteter og attraktioner. Oplevelserne skabes ved at mixe kendte elementer med nye og ved at synliggøre dem. Et eksempel er gengivet i følgende rejsebeskrivelse. De ord, der står med hvidt, markerer ting og aktiviteter, der ikke eksisterer i dag Rejsebeskrivelse fra Kongernes Nordsjælland 2015 Kære venner. Vi er på ferie i Danmark, i den østlige del nord for København, som kaldes Kongernes Nordsjælland. Danmark er verdens ældste monarki, og her i Nordsjælland ligger en hel del af de slotte, monarkerne har boet i, og de skove, de har drevet jagt i. Kongefamilien holder stadig til hér. På Fredensborg Slot bor kronprinseparret, og dronningen holder mange af sine middage på slottet, som man kan se i de perioder, hun ikke selv bruger det. Vi tog derop med veterantoget fra Hillerød. Vi sad i den kongelige salonvogn, og det var ikke til at se, om den var original eller en kopi. På Fredensborg station lejede vi en kapervogn, som i astadigt tempo bragte os til slottet. Her så vi underskrifterne fra de berømtheder, som har ridset dem ind i ruderne, havestuen og den store kuppelsal, hvor festerne holdes. Vi kørte videre ud i parken og så den store have med orangeriet og de mange statuer i Normansdalen. Som noget nyt har de også lavet statuer af de danske konger og dronninger. Turen gik videre ned til Skipperhuset, hvor båden til Esrum ventede. Det er en kopi af den dampdrevne chalup, kongen brugte til sine fisketure. På vejen op gennem Esrum Sø lagde vi til et par steder i Gribskov og endte med at sejle op ad den kanal, som går helt op til Dronningmølle. Kanalen blev i sin tid brugt til at fragte træ på pramme, og vi så det lille kanalmuseum ved indsejlingen til kanalen. Kort efter lagde vi til ved Esrum Kloster, hvor vi spiste frokost, som kongen plejede at gøre det. Dér kan man få mange forskellige kongelige måltider, og man kan også købe ingredienserne og tilberede hjemme. Vi så staldene med Frederiksborghestene og de mange hestevogne, der er blevet brugt af de forskellige konger. Man kan få en køretur i Gribskov i en diligence, som man selv styrer. Men det havde vi nu ikke tid til, da vi skulle videre med båden til Dronningmølle. Undervejs kom vi igennem den sluse, der er lavet dér, hvor man tidligere måtte omlade træet fra kanalens øvre løb til det nedre. I Dronningmølle stod vores bil, som vi efterlod i Hillerød. Vi skulle overnatte i Gilleleje Wellness Resort, og de havde sørget for at hente bilen i Hillerød. På vejen var vi på besøg på Nakkehoved Fyr, hvor vi var oppe i tårnet, så museet og fyrmester Fabers have og det lille, diskrete værested, hvor Fr. VII og Louise hyggede sig. Efter en spændende dag, med megen storytelling - både levende og elektronisk, var det meget afslappende at læne sig tilbage i de forskellige bade på wellnesscentret med udsigt til en god middag og en solnedgangstur på havnen. Side 13

16 Tidsforløbet for udviklingen af oplevelser afhænger af hvor mange af elementerne der eksisterer i dag, og hvor mange der er nye. Tidsforløbet afhænger også af, hvor parate de eksisterende elementer er til at indgå i oplevelser, og hvor kompliceret det er at udvikle nye. Jo mindre parate og jo mere komplicerede elementerne er, jo længere tid må det forventes at udvikle dem. Det kan anskues i skemaet til højre med førnævnte rejsebeskrivelse som eksempel. Skemaet viser, at en oplevelse, som førnævnte rejsebeskrivelse, kan udvikles over tid og blive bedre. Der findes f.eks. allerede veterantog, men måske ikke en kongelig salonvogn. Båden til Esrum er måske ikke dampdreven fra starten, men kan blive det senere. At udgrave Esrum Kanal og bygge en sluse er selvfølgelig et stort og langsigtet projekt, men ikke nødvendigvis en hindring for at udvikle oplevelsen. I starten må man så befordre turisterne på anden vis. Det viser, at der skal udarbejdes detaljerede planer for hver oplevelse, da det bliver det muliges kunst, og meget afhænger af den kreativitet, ildhu og økonomi, der lægges i udviklingen. Nr. Elementer Eksist. parat Nye, ej komplic. Eksist. ej parat Nye komplic. 1 Kongernes Nordsjælland (som koncept) 2 Fredensborg Slot, hyppigere åbent 3 Veterantog 4 Kongelig salonvogn 5 Kapervogn 6 Statuer af konger og dronninger 7 Båd til Esrum 8 Dampdreven chalup 9 Esrum Kanal udgravet 10 Kanalmuseum 11 Esrum Kloster 12 Kongefrokost 13 Kongelige måltider/ingredienser 14 Hestestalde 15 Hestevogne 16 Diligence 17 Sluse i Esrum Kanal 18 Gilleleje Spa & Wellness Resort 19 Hente bil service 20 Fyrmester Fabers have 21 Fr. VII s værested 22 Storytelling, levende 23 Storytelling, elektronisk Side 14

17 8.2 Aktiviteter og ture Nedenstående er en oversigt over de aktiviteter og ture, man eksempelvis kunne sætte i værk. Ud fra de nævnte muligheder, vil der, i kombination med kongehistorier, kunne udvikles mange oplevelser, som sammen med en pragtfuld natur, historie og kultur vil danne den perfekte ramme for et vellykket ophold, både for mødeturisten, børnefamilien og voksne par. Jagt og fiskeri Prøveskydning Tilberedning Smagsprøver Krybskytteri Jagtmusik Rideruter Hestevogne Kongevejen Skt. Helene Kilde Kildevandet Historien om den svenske kongedatter Graven Herberget med badstue Skt. Hans Tisvilde Thorup tilsandet Bønderne flytter Tibirke flyttes Kirken udgraves Arkæologi (Prøv selv) Frederiksborg Slot Rollespil Ghostwalking Parken Søen Fantasiens Ø - lyststed genopført Springvand Badstuen Gurre Slotsruin Valdemar leder efter amulet på natteridt Arkæologi (Prøv selv) Kongeskib Sejlads til byerne: Frederiksværk, Hundested, Tisvildeleje Pier, Gilleleje, Hornbæk og Helsingør Krudtværket i Frederiksværk Knud Rasmussens hus i Hundested Tisvildeleje Pier efter engelsk model Gilleleje med havn og fyrtårn Hornbæk med havn og badehotel Helsingør med Kronborgsalut Helsingør Kronborg Hamlet Holger Danske Kulturværftet Handels- og Søfarts museet Sommariva Færgen til Sverige Museer Tegners Museum Munkeruphus Louisiana Teknisk Museum Jagt- og skovbrugsmuseet Skovskolen Diverse bymuseer Side 15

18 FIGUR 3 En gennemgående model 9. Målgrupper God markedsføring handler om at udnytte markedets muligheder. I dette tilfælde turisternes ønsker. Figur 3 viser bevægelsen, der sikrer, at man løbende kan optimere sit produkt og markedsføre det mod de mest givtige målgrupper. Markedsføringen skal foregå på forskellige tidspunkter af året afhængig af målgruppernes informationssøgning og købsadfærd. Kilde: ODA Side 16

19 De kommercielle turister, VisitNordsjælland, vil målrette sin markedsføring mod, er inddelt i tre målgrupper: 1. mødeturister 2. børnefamilier 3. voksne uden børn Nedenstående fakta fra undersøgelser og analyser viser nøgleord om de tre målgrupper: 1. Mødeturister er den største målgruppe målt på omsætning overnatter på hoteller og feriecentre er allerede helårsturister. 2. Børnefamilier tegner sig for de fleste overnatninger kommer primært fra Danmark og Tyskland, sekundært fra Sverige og Norge overnatter i feriehus, feriecenter eller camperer tilhører segmenterne "I ro og mag ved vandet" og "Sjov i sommerlandet" er informationssøgende og aktive efterspørger børnevenlighed, aktiviteter og attraktioner. Danmarks stærke position på aktivitetsorienterede børnefamilieferier - understøttet af internationalt stigende opmærksomhed på tryghed, fællesskab og samvær - understreger segmentet som et af dansk turismes stærkeste kort. Segmentets samlede forbrug pr. ophold gør det endvidere til det mest attraktive efter mødeturisme. 3. Voksne uden børn kommer bl.a. fra Danmark overnatter typisk på hotel tilhører segmentet "Det gode liv" er også til "Sjov i sommerlandet" (når de er 40+) tilhører alle aldersgrupper, inkl. unge og 60+ er potentielle sæsonforlængere søger information bredt efterspørger natur, mad, kunst og kultur, golf og wellness. Det er målet at fastholde loyale og tiltrække nye kommercielle turister, der er potentielle sæsonforlængere eller helårsturister. Ved at udvikle aktiviteterne i forhold til interesserne hos de tre målgrupper, skal markedsføringen bidrage til denne udvikling. En ønsket sideeffekt ved markedsføringen er at understøtte den betydelige ikke-kommercielle turisme i området. De ikke-kommercielle turister er: danskere fra hovedstadsområdet feriehusejere, deres familie og venner del af segmentet "I ro og mag ved vandet" sæsonforlængere. De personer, der viser interesse for Danmark, er delt i to lejre: Gengangere - personer, der har været i Danmark tidligere (48 %) - vælger at komme tilbage til Danmark pga. trygheden/fred og ro, let adgang, natur og børnevenlighed, men også pga. specifikke tilbud om aktivitetsmuligheder, kvalitet og service på overnatningsstedet. Personer, der ikke har været i Danmark før (52 %) - men som udviser forventning om at besøge Danmark - gør det udelukkende pga. deres interesse for basisprodukterne: Man forventer historiske og kulturelle attraktioner, natur og venlighed. Og så er man i øvrigt motiveret af at besøge et nyt sted. I forbindelse med målrettet markedsføring skal målgrupperne gøres operationelle. Side 17

20 En målrettet markedsføring mod de tre målgrupper forventes at have den effekt, der skal til for at nå målet om yderligere overnatninger pr. år i Målet er at nå fra overnatninger i 2007 til overnatninger i Det resultat skal opnås med følgende fordeling på målgrupperne: Børnefamilier: Her skal nås en stigning fra til overnatninger. Voksne uden børn: Her skal nås en stigning fra til overnatninger. Mødeturister: Her skal nås en stigning fra til overnatninger. Figur 4 viser den forventede udvikling. En acceleration i overnatningstallet forventes først fra 2011, hvor aktørtilslutningen bør være optimal, og hvor Gilleleje Centret og Nationalparken er opstartet. FIGUR Overnatninger Mødeturister Børnefamilier Voksne i alt Kilde: Internt estimat Side 18

21 10. Udviklingsplan Skemaet nedenfor viser de planlagte aktiviteter trin for trin. I bilag 3 er der en mere udførlig tidsestimering af de enkelte aktiviteter. Bemærk, at månederne i bilaget ikke er navngivet. TABEL Godkendelse af implementeringsplan forventes i 1. måned. Bevilling til udvikling af destinationsselskabet forventes i 2. måned. Herefter iværksættes forarbejdet til etablering, omfattende selskabsform og jura. Etablering forventes senest i 6. måned. Dogmeregel 2 (side 12) er et væsentligt grundlag for produkt- og konceptudvikling. Kongernes historier skal opspores. Det forventes at ske i samarbejde med Esrum Kloster, som planlægger at oprette et formidlingscenter for Kongernes Nordsjælland. Tidsperspektivet er 2. og 3. måned. I 2. måned inviteres aktører til en konference. Formålet er at knytte kontakt med aktive aktører, som kan bidrage til produkt- og konceptudvikling og dermed få ejerskab.et middel til at være i kontakt med aktørerne er en hjemmeside og database, hvor de kan følge med i udviklingen og blive ansporet til at deltage. Den bør etableres samtidig med konferencen Herefter starter produktudviklingen. Nøglepersoner udvikler en råskitse, der indeholder mulige kongehistorier og efterspørgselstemaer. Selv om det overordnede koncept hedder Kongernes Nordsjælland, er det ikke alt, der behøver at være kongeligt.udvalgte aktører arbejder videre med at definere nogle produktmuligheder. Begge dele forventes at ske i 3. måned. Ovennævnte produktudvikling fortsætter i en udvikling af konceptuelle produkter/oplevelser. Det kan enten være oplevelser, den enkelte aktør kan levere, som leveres af flere aktører i fællesskab, eller som udvikles til bestemte målgrupper. Dette arbejde forventes udført i 3. og 4. måned. Herefter skal konceptet testes blandt turister og evt. rettes til i 4. måned. Konceptet, som er accepteret af turisterne, skal testes blandt aktører og evt. rettes til, også i 4. måned. Der skal nu udarbejdes en konceptmanual i løbet af 5. og 6. måned. Manualen skal gennemgå konceptet udførligt med hovedvægt på, hvordan aktører kan udnytte det. Herunder udvikling af kompetencer og det designprogram, som understøtter konceptet og aktører visuelt I 6. måned lanceres en hjemmeside og database for turisterne. Sideløbende, i 5. og 6. måned, udarbejdes en markedsføringsplan, som kan sættes i værk trinvis - afhængig af aktørtilslutning. I 7. måned starter samarbejdet med aktører. Destinationsselskab, konceptmanual, hjemmesider og markedsføringsplan skal bruges til at synliggøre gevinsterne ved samarbejdet. I takt med salget til aktører skal deres medarbejdere tilbydes kompetenceløft. Når et tilstrækkeligt antal aktører har tilkendegivet interesse, kan markedsføringen sættes i værk. Valg af målgrupper og budget afhænger af, hvilke aktører der har tilmeldt sig. Markedsudviklingen overvåges løbende hver anden måned i form af analyser af omsætningstal. Konceptet optimeres løbende i form af justering af oplevelser og udvikling af nye. Side 19

22 11. Handlings- og tidsplan Tidslinjen viser - med et eksempel fra Gribskov Kommune - den første fase af helårsturismeprojektet. Modellen viser forløbet fra politikergodkendelser over finansiering og opstart af destinationsselskab. Det er håbet, at finansieringen af destinationsselskabet er på plads, så selskabet kan starte op senest medio Projektet føres indtil da videre af den styregruppe, der har stået for planlægningsfasen. FIGUR 5 Helårsturismeprojekt Destinationsselskab Side 20

23 Her er for helårsturisme overordnet skitseret: Opstart Analyse DMO-opstart Sommariva DMO i dynamisk drift i samarb. med aktørerne Spa-hotel i drift Sommariva hotel i drift DMO: Produktudvikling DMO: Produktudvikling DMO: Produktudvikling DMO: Produktudvikling DMO: Produktudvikling Tilgang Omsætning 19 mio. Jobs 28 Tilgang Omsætning 146 mio. Jobs 146 Tilgang Omsætning 165 mio. Jobs 248 Tilgang Omsætning 184 mio. Jobs 277 Tilgang Omsætning 203 mio. Jobs 305 Tilgang Omsætning 222 mio. Jobs 334 Tilgang Omsætning 241 mio. Jobs 363 Bilag 3 viser de første måneder af implementeringsplanen. Der kan dog opstå forsinkelser - f.eks. hvis: konceptet ikke accepteres i tilstrækkelig høj grad og skal revurderes finansieringen af destinationsselskabet trækker ud salget til aktører ikke går som forventet. Bilag 4 viser den optimale helårsturisme bestående af forskellige målgrupper på forskellige tidspunkter af året. Side 21

24 12. Organisation Det er planen at etablere VisitNordsjælland som et offentligt/privat samarbejde. Det forventes, at de deltagende kommuner yder et basistilskud. Behovet for tilskud vil være størst i opstartfasen. Nedenstående diagram viser organisationens opbygning, som en forening, med repræsentation af politikere, erhvervslivet og WoCo. Bestyrelsesmedlemmer vælges fra repræsentantskabets midte. VisitNordsjælland skal drives kommercielt. Organisationen skal beherske discipliner som markedsføring, herunder analyse, strategi, planlægning, gennemførelse og kontrol. Medarbejderne skal også have forståelse for og erfaring med planlægning, salg og optimering af konceptuelle produktgrupper. Dertil kommer økonomi og administration samt kompetenceudvikling af aktørmedarbejdere. Nedenstående diagram viser en projektorienteret organisation, som kan være hensigtsmæssig i en udviklingsperiode. I takt med udvikling af produkter vil det blive aktuelt at gøre organisationen mere produktorienteret, således at ansvaret for ét eller flere oplevelsesprodukter, lige fra produktion til forbrug, påhviler bestemte personer. VisitNordsjælland Organisation VisitNordsjælland Administrativ projektorganisation Bestyrelse Leder Sekretariat WoCo Repræsentantskab Turist- og erhvervsrepræsentation Koordinering Videnopsamling Produktudvikling Projektorganisering Side 22

25 13. Økonomi og finansiering 1. Økonomien i destinationsselskabet vil bestå af faste omkostninger til basisorganisation, jvf. figur 1 s. 8. Der vil også være variable omkostninger til udvikling og markedsføring. 2. Til udviklingsområder vil der blive søgt særlige bevillinger fra fonde etc. 3. Omkostninger til markedsføring finansieres i samarbejde med erhvervet. 14.Opfølgning og evaluering Destinationsselskabet vil løbende følge markedsudviklingen. Og med henblik på markedsog konceptoptimering vil de også tilse kvaliteten og responsen på de udbudte produkter. Destinationsselskabet vil få en bestyrelse, som har ansvar for at følge op og evaluere de planer, selskabet udfører. Det vil foregå på bestyrelsesmøder og generalforsamling. Budget, 1. år 1. Faste omk. i destinationsselskabet: Faste omk. til lønninger og husleje: ca. 5 mio. kr. årligt. Finansiering: De deltagende kommuner fra Variable omk. i destinationsselskabet: Omk. til udvikling vil være størst i opstartsfasen, mens omkostningerne til markedsføring vil stige i takt med aktørtilslutningen. a. Konceptudvikling af "Kongernes Nordsjælland" med tilhørende oplevelsesprodukter. Foretages i samarbejde med nøgleaktører og testes blandt såvel turister som aktører med krav om høj accept. Anslåede omk. i alt kr. 0,5 mio. b. Udvikling af konceptmanual med udførlig omtale af konceptets kommercielle idé, inklusive beskrivelse af services fra destinationsselskabet. Anslåede omk. i alt kr. 0,4 mio. c. Udvikling af hjemmesider rettet både mod aktører og turister. Hjemmesiden til aktører udvikles først og skal følge konceptudviklingen og dermed løbende understøtte aktørtilslutningen. Anslåede omk. i alt kr. 0,4 mio. d. Udvikling af salgs- og turismebetjeningskompetencer blandt aktørerne, i takt med aktørtilslutning. Anslåede omk. i alt kr. 0,2 mio. e. Etablering af hard- og software til central database omfattende forudbestillinger, salg, nøgle- og markedstal. Anslåede omk. kr. 0,8 mio. Anslåede udviklingsomkostninger i alt kr. 2,3 mio. Omkostninger til markedsføring forventes dækket af aktørbidrag, der rækker ud over det etablerede budget for destinationsselskabet. Side 23

26 Analyse og status DEL 4: ANALYSE OG STATUS 15. Status for turismen i destinationen Tabel 2 viser den totale turisme i kommunerne Hillerød, Helsingør og Gribskov i Tallene inkluderer ikke endags-turister. TABEL 2 Overnatninger i destinationen: Omsætning: kommercielle 617 mio. overnatninger 3 mio. ikke-kommercielle 664 mio. overnatninger 3,9 mio. overnatninger 1,3 mia. Kilde: VisitDenmark I næste afsnit vil de kommercielle overnatninger blive uddybet. De ikke-kommercielle vil blive behandlet i et senere afsnit. Del 4: Analyse og status 15. Status for turismen i destinationen Kommercielle turister Efterspørgsel Privatturisme Mødeturisme Udbud Kommercielle og ikke-kommercielle turister Danskernes ferier i Danmark Analyse af sæsonforlængelse i Gribskov Kommune Side 24

27 Analyse og status Kommercielle turister Efterspørgsel I er antallet af kommercielle overnatninger i Danmark steget med 6,1 %. I samme periode er antallet faldet med 1,1 % i Helsingør, Hillerød og Gribskov Kommuner. Udviklingen dækker over et uændret antal danske overnatninger, en stigning i tyske overnatninger og et fald i svenske og norske overnatninger. Overnatningsformer Fordelingen af de kommercielle overnatninger på overnatningsformer fremgår af tabel 3: TABEL 3 Overnatningsform Antal % Camping Hotel kystturisme (50%) ( ) - mødeturisme (50%) ( ) Feriehus Feriecenter og vandrehjem kystturisme (70%) (99.128) - mødeturisme (30%) (42.484) Lystbåd I alt Kilde: VisitDenmark Camping tegner sig for det største antal overnatninger efterfulgt af hotel og feriehus. Overnatningstallet for hoteller er det totale for kystturisme og mødeturisme. De to turistformer estimeres at udgøre halvdelen hver. Overnatningstallet for feriecenter og vandrehjem er også det totale for kystturisme og mødeturisme. Hér estimeres det, at kystturisme udgør 70 %, og at mødeturisme udgør 30 % af overnatningerne. Side 25

28 Analyse og status Overnatningsformer fordelt på nationaliteter Overnatningernes fordeling på nationaliteter fremgår af tabel 4. Danskere dominerer alle overnatningsformer. Den største repræsentation af udlændinge er tyskere i feriehus. Omsætning fordelt på overnatningsform og nationalitet I tabel 5 kan man aflæse omsætningen i de tre kommuner fordelt på overnatningsform og nationalitet. Omsætningen er i alt estimeret til 617 mio. kr. TABEL 4 Nationalitet i % DK S N T Andre I alt Camping Hotel Feriehus Feriecenter og vandrehjem Lystbåd Kilde: VisitDenmark TABEL 5 Omsætning i 1000 kr. DK S N T Andre I alt % Camping Hotel - kystturisme mødeturisme Feriehus Feriec. og vandrehjem - kystturisme mødeturisme Lystbåd I alt % Kilde: VisitDenmark Side 26

29 Analyse og status Selv om camping er den største overnatningsform, tegner den sig kun for 14 % af omsætningen på grund af et lavt døgnforbrug. Omvendt er det for hoteller, der tegner sig for 25 % af overnatningerne, men hele 49 % af omsætningen på grund af et højt døgnforbrug. Døgnforbruget for mødeturister er estimeret til kr. på overnatningsstedet kr. forbruges udenfor overnatningsstedet. Danskere dominerer omsætningen efterfulgt af svenskere og tyskere. Fordelingen af mødeturister på nationalitet er hér estimeret til at være den samme som øvrige turister. I figur 6 kan man se sæsonudsving i overnatningsformer i de tre kommuner i Største sæsonudsving findes med camping, feriehus og lystbåd som overnatningsform, mens hoteller og feriecentre har mindre sæsonudsving. 26 % af overnatningerne finder sted i vinterhalvåret oktober til marts. FIGUR 6 Sæson i overnatningstyper jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Hotel Camping Lystbåde Feriecentre Feriehuse Baseret på analyse fra Wonderful Copenhagen, kan der konstateres en stor uudnyttet kapacitet også i højsæsonen (Wonderful Copenhagen, 2008; 37ff). Kilde: VisitDenmark Side 27

30 Analyse og status Privatturisme De 7 Danmarksoplevelser I VDK's analyse "De 7 Danmarksoplevelser", som omfatter kommercielle overnatninger af alle nationaliteter, ekskl. mødeturisme, opdeles turisterne i syv segmenter. Turisterne i Nordsjælland tilhører især segmenterne: "I ro og mag ved vandet" (37 % = overnatninger) "Sjov i sommerlandet" (29 % = overnatninger) "Det gode liv" (11 % = overnatninger) "I ro og mag ved vandet" er det største segment og repræsenterer et klassisk kystferieophold med natur, ro og afslapning i centrum. Aktivitetsniveauet er derfor relativt lavt og kunne f.eks. være samvær med (børne)børn, en god bog eller en gåtur. "Sjov i sommerlandet" er det næststørste segment og omfatter primært besøg på attraktioner i en kystferie og/eller byferie. Segmentet har derfor et middelhøjt kulturelt indhold. Der foregår flere ting under ferien, f.eks. attraktioner, vandring og shopping. Aktivitetsniveauet er derfor relativt højt. "Det gode liv" er en ferie med et relativt lavt aktivitetsniveau. Naturen er udgangspunktet, og denne form for ferie er for dem, der vil forkæle sig selv og hinanden med f.eks. golf eller wellness. Segmentet kan også finde på at slappe af med en tur langs en hyggelig havn, på museum eller over en god middag. Side 28

31 Analyse og status Segmenterne fordeler sig forskelligt på familieformer blandt turisterne i Nordsjælland. Nogle segmenter knytter sig til bestemte familieformer, mens andre går på tværs. Figur 7a, b og c viser tre diagrammer med segmenternes fordeling på familieformer. Segmentet "I ro og mag ved vandet" har % af alle tre familieformer. Det kan dermed konstateres, at segmentet ikke tilhører bestemte familieformer, men går på tværs af dem. "Sjov i sommerlandet" tilhører især børnefamilier, men også i nogen grad voksne over 40 år uden børn. I den forbindelse skal det understreges, at "Sjov i sommerlandet" også omfatter attraktioner og seværdigheder for voksne. "Det gode liv" tilhører gæster uden børn. FIGUR 7a Unge FIGUR 7b Børnefamilier FIGUR 7c Voksne 40+ u. børn Kilde: VisitDenmark Kilde: VisitDenmark Kilde: VisitDenmark Side 29

32 Analyse og status TABEL 6 I ro og mag ved vandet Sjov i sommerlandet Det gode liv Efterspørgslen i summarisk form Tabel 6 viser de tre segmenters efterspørgsel i summarisk form. Ved en sammenligning mellem udbuddet i området og segmenternes efterspørgsel er udbuddet især velegnet til at dække efterspørgslen fra segmentet "I ro og mag ved vandet". Der er dog også her flere emner, der kan videreudvikles. Til gengæld er der større afstand mellem udbuddet og efterspørgslen fra de to andre segmenter. Naturen og muligheden for at slappe af Kyststrækningerne De rene sandstrande Rent og ugenert Ligge og dase Solbade Solnedgang Gå tur langs stranden Samle sten og muslingeskaller Skt. Hans-bål Den danske befolkning Dansk mad Gamle kroer Egnsretter Gårdbutikker, stalddørssalg Nyfanget fisk på havnen Plukke bær i skoven Samle svampe Samle kastanjer Lækker madkurv Medbragt kaffe Glas vin i sandet Gode bøger Sejlture på søer og havet Skovture Parker En tur ud i det grønne Gamle skibe Lystbådehavne Fiskerlejer Lidt informationssøgning på internettet Aktiv ferie med børnene Kulturelle aktiviteter af folkelig karakter Tivoli, sommerland, dyreparker Attraktioner og forlystelser Naturen, strand, børnevenlighed Is Mulighed for aktiviteter Den danske mentalitet Rent og sikkert land To informationssøgestrategier: - generel intensiv søgning - fokus på specifikke attraktioner Relativt højt informationssøgeniveau Appel til både børn og voksne Fælles oplevelser Forældre kunne se en mening med oplevelsesproduktet Sjove og lærende elementer Museer med børneafdeling Museer med aktiviteter for hele familien Rejse i tiden Historiske oplevelsescentre Sejltur med et vikingeskib Hvad handlede vikingerne med? Spise som i middelalderen Zooer og dyreparker Klap en ged Kæl med en kanin Rør ved en fisk Naturen Ture ved stranden Kulturelle oplevelser Gallerier og events Kunstmuseer Udstillinger i det fri Arbejdende værksteder Museumsbesøg Museers særudstillinger Klassisk koncert i det fri Golf Hyggelige havne Luksus, nydelse, afslapning Forkælelse, afstressning, opladn. Vandreture Kur og spa Wellness Skønhedspleje Dansk mad Rent og sikkert Informationssøgning: Enten lav, tekstfokuseret søgeaktivitet eller høj og bredspektret Friske hummere Nye kartofler Grønne asparges Rødspætter Godt værtskab Uhøjtidelig stemning Badepensioner Kilde: VisitDenmark Side 30

33 60+turisterne i Danmark Da turister på 60 år og derover er et voksende segment, har VDK foretaget en analyse af denne gruppe turister i Danmark. Konklusionerne fra undersøgelser viser, at: Halvdelen af 60+erne holder ferie i Danmark i skuldersæsonerne (fra påske frem til skoleferien og fra skolestart indtil efterårsferien). Derfor er de en vigtig målgruppe for helårsdestinationer. 60+erne bruger lidt flere penge end øvrige turister. 60+erne holder længere ferier end andre turister. Andelen af personer over 60 år øges kraftigt globalt - og i endnu højere grad i Danmark og på dansk turismes hovedmarkeder. 60+turisten findes især blandt par uden børn. De er især danskere og tyskere, og de tilhører især segmenterne "I ro og mag ved vandet" og "Det gode liv" TABEL Mødeturisme 5 Mødeturisme består af møder med overnatning og dagmøder. Mødeturisme har sin sæson i de traditionelle arbejdsmåneder med et relativt jævnt forbrug hen over året i disse måneder. Mødemarkedet er derfor relevant at inddrage i helårsturisme. FIGUR 8 Analyse og status I figur 8 er sæsonudsving for mødeturisme og kystturisme sammenlignet. Det fremgår, at forretningsrejsende i grupper og individuelle feriegæster er de største delmarkeder, og at feriegæsterne nærmest erstatter de forretningsrejsende i sommermånederne. Overnatninger hoteller/feriecentre, Nordsj jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec I alt Forretning - Individuelt Forretning - gruppe Ferie - individuelt Ferie - gruppe Andet Kilde: Danmarks Statestik Side 31

34 Møde og overnatningsfaciliteter i Destination Nordsjælland Destination Nordsjælland har i dag en bred vifte af udbydere med møde- og overnatningsfaciliteter: 13 hoteller med mødefaciliteter (>40 sengepladser) 1 feriecenter med mødefaciliteter 3 vandrehjem med mødefaciliteter 2 attraktioner med mødefaciliteter 1 konferencecenter uden overnatningsfaciliteter En analyse TABEL 5af kriterier for valg af kursussted viser, at brugerne lægger vægt på forskellige ting. I figur 9 ses de fem kriterier, som offentlige og private virksomheder lægger størst vægt på, når de skal vælge kursussted. Det ses, at offentlige virksomheder lægger størst vægt på pris, mens private virksomheder lægger størst vægt på undervisningsfaciliteter. Aktørernes succes vil derfor være afhængig af deres evne til at opfylde disse kriterier. Analyse og status I forbindelse med helårsturismeprojektet har der været nedsat en arbejdsgruppe med fokus på mødeturisme (MICE). De største aktører har deltaget, og man er nået frem til, at der ligger gode muligheder for øget indtjening i et mere formaliseret samarbejde i Nordsjælland. Der findes yderligere 2 hoteller med >40 sengepladser, men uden mødefaciliteter. Der har blandt aktørerne ikke tidligere været taget initiativ til i fællesskab at fremme efterspørgslen fra mødemarkedet. Syv af aktørerne er medlem af DKBS (Danske Konferencecentres Booking-Service A/S), som har som mål at sælge medlemmernes mødeprodukt. Seks af aktørerne er medlem af Mødecenter Sjælland, og to af aktørerne er medlem af Meetingplace Wonderful Copenhagen - de to sidstnævnte organisationer er netværk administreret af WoCo. FIGUR 9 Kriterier for valg af kursussted Det danske kursusmarked 2005 marts 2005 Kilde: IFKA - Institut for Konjunktur-Analyse Side 32

35 Analyse og status Udbud Fra product resort til marketing resort I en analyse af potentialet for sæsonforlængelse og helårskystturisme fra 2006 foretaget af NIRAS Konsulenterne A/S fremgår det, at området har potentiale for sæsonforlængelse. Til gengæld er det vanskeligere at realisere et potentiale for udvikling af helårsturisme. For at udvikle helårsturisme er det nødvendigt for området at bevæge sig fra et såkaldt product resort til et marketing resort. Disse begreber dækker over områdets evne til at imødekomme turisternes efterspørgsel. Ved et product resort kan områdets udbud kun i et vist omfang dække efterspørgslen, mens der ved et marketing resort er god overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel. "Hvor TABEL har 5I meget at byde på" De britiske destinationsudviklere Terry Stevens og Yvonne Crook besøgte i april 2008 de syv danske udviklingsdestinationer. Om Nordsjælland sagde de: "Hvor har I meget at byde på, men det er usynligt". Blandt de mange ting, Nordsjælland har at byde på, nævnte de: historiske byer slottene Kronborg, Frederiksborg og Fredensborg forbindelsen til Hamlet og Shakespeare nærhed til København og lufthavn nærhed til Sverige Louisiana Museum of Modern Art kunst og kunsthåndværk landskabet og kysterne eventprogram kulturarv forbundet med den kongelige familie nationens historiske vugge. De to britiske destinationsudviklere pegede på, at der er mange muligheder for at arbejde videre med at: udarbejde en strategi for turismen i destinationen etablere et DMO og udvikle samarbejdet udnytte områdets kulturarv samarbejde med Helsingborg (herunder færgerne) udvikle slottenes besøgspotentiale promovere nationalparken udvikle ferieprodukter til korte ferier og mødeturisme udvikle events, som er kendetegnende for området skabe identitet og branding forbundet med kongelighed udvikle kvalitetsspisesteder, detailhandel, kunsthåndværk og kunstoplevelser som appellerer til borgere og turister træne servicepersonale udnytte Sommariva-grundens potentiale for wellbeeing-center udvikle overnatningsfaciliteter af høj kvalitet udvikle aktivitetsområde for kunst og kunsthåndværk opfordre hoteller til at investere i opgradering udvikle potentialet for kortere ferier for svenskere. Side 33

www.visitdenmark.com 60+ turisterne i Danmark

www.visitdenmark.com 60+ turisterne i Danmark www.visitdenmark.com turisterne i Danmark turisterne i Danmark ISBN: 87-87393-44-1 VisitDenmark Turismefaglig Viden April 2008 VisitDenmark Islands Brygge 43, 3. sal 2300 København S Tlf.: +45 32 88 99

Læs mere

Læring. - Målgruppeprofil 2012

Læring. - Målgruppeprofil 2012 Sjov, Leg og Læring - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Børnene i familien Side 15 Overnatninger

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

Hvordan undersøger man sine kunder og måler sæsonforskelle på destinationsniveau? - Eksempler og anbefalinger

Hvordan undersøger man sine kunder og måler sæsonforskelle på destinationsniveau? - Eksempler og anbefalinger Hvordan undersøger man sine kunder og måler sæsonforskelle på destinationsniveau? - Eksempler og anbefalinger Seminar for helårsdestinationer 28. august 2007 Claudia R. Andersen og Jacob S. Mikkelsen,

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006.

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006. 1 Introduktion Nærværende rapport opdeler ferieturisterne i Danmark i syv grupper med udgangspunkt i de grunde, de har haft for at holde ferie i Danmark. Resultatet er et forslag til supplerende segmentering

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Sæsonvariation i Dansk turisme

Sæsonvariation i Dansk turisme Sæsonvariation i Dansk turisme Sæsonvariation i Dansk turisme Måling af sæsonvariation Sæsonmønstre i Dansk turisme Sæsonvariationen regionalt Konklusioner/observationer Helårsdestinationerne Måling af

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Den nye dreng i klassen Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING

Læs mere

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017 Miljøråd Vordingborg Kommune 27 februar 2017 Turismens omsætning 2015 1 Overnatningsstatistik 2008 2015 Vordingborg kommune Sum of Overnatning Column La Row Labels 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juli 2014

Destinationsmonitor Januar juli 2014 Destinationsmonitor Januar juli 2014 VisitDenmark, september 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: september 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

Destinationsmonitor Januar maj 2014

Destinationsmonitor Januar maj 2014 Destinationsmonitor Januar maj 2014 VisitDenmark, juli 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juli 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : maj 2014.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE Foto: Danmark i vandkanten Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE Destination Kerteminde Haven ved Havet Turistsæsonen så i begyndelsen af 2015 ikke ud til at blive et turist-år pga. ustabilt

Læs mere

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismens nøgletal Turismen er vigtig for dansk økonomi Den skaber omsætning for 94,7 mia. kr. Turismen er et stort eksporterhverv Den

Læs mere

Potentialevurdering af GudenåLandet

Potentialevurdering af GudenåLandet Potentialevurdering af GudenåLandet GudenåSamarbejdet Notat Februar 2015 Manto A/S Jorcks Passage Opg. B, 4. sal 1162 København K Denmark Phone: +45 3311 0111 CVR: 2867 2322 www.manto.dk Opsummering Gudenåen

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juni 2014

Destinationsmonitor Januar juni 2014 Destinationsmonitor Januar juni 2014 VisitDenmark, august 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: august 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : juni

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord Erhvervsturisme Aarhus som møde og konference by! VisitDenmark, februar 204 For VisitAarhus Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 www.visitdenmark.dk/analyse VisitDenmark,

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

VISION OG STRATEGI SILKEBORG SØHØJLANDET DANMARKS OUTDOOR HOVEDSTAD

VISION OG STRATEGI SILKEBORG SØHØJLANDET DANMARKS OUTDOOR HOVEDSTAD VISION OG STRATEGI 2017-2022 SILKEBORG SØHØJLANDET DANMARKS OUTDOOR HOVEDSTAD 1 V s t Vision og strategi 2017-2022 kort version Silkeborg Søhøjlandet - Danmarks Outdoor Hovedstad VisitSilkeborgs vision

Læs mere

Kystturisterne i Danmark

Kystturisterne i Danmark Kystturisterne i Danmark En ABC med regionalt fokus VisitDenmark, 2012 Viden & Analyse Forord Med en samlet omsætning på 34 mia. kr. og 68.500 direkte og afledte job i Danmark er kystturismen et betydningsfuldt

Læs mere

Kommuner: Norddjurs & Syddjurs ca. 80.000 indbyggere

Kommuner: Norddjurs & Syddjurs ca. 80.000 indbyggere Kommuner: Norddjurs & Syddjurs ca. 80.000 indbyggere 21 attraktioner og museer - 6 heraf 4-stjernede - 1.1 mio gæster årligt 21 hoteller, kroer, feriecentre - 1.600 senge 21 campingpladser - 7 helårsåbne

Læs mere

Overnatningstal (ekskl. Feriehuse) Middelfart

Overnatningstal (ekskl. Feriehuse) Middelfart Overnatningstal 216 (ekskl. Feriehuse) Middelfart Overnatningsstal Middelfart 216 (ekskl. Feriehuse) Middelfart Udv Udv% I alt 39.266 389.251 375.18 371.677 389.743 427.37 428.377 1.7,24 319.315 321.428

Læs mere

8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011

8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011 8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011 Overnatningskommentarer for maj 2011 Udgivet af: VisitDenmark Juli 2011 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Dansk Kyst- og Naturturisme. Region Syd Turismekonference maj 2015

Dansk Kyst- og Naturturisme. Region Syd Turismekonference maj 2015 Dansk Kyst- og Naturturisme Region Syd Turismekonference maj 2015 0 Aftale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner Vision fra Vækstplanen Dansk Turisme og oplevelsesøkonomi skal frem mod

Læs mere

Forslag til. model for partnerskab for drift af turistservice

Forslag til. model for partnerskab for drift af turistservice Forslag til model for partnerskab for drift af turistservice 9. juni 2010 Indhold: 1. Turismen i Hjørring Kommune...2 2. Partnerskab med lokale turismeoperatører...4 3. Model for partnerskab...5 4. Økonomi...7

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien Det britiske rejsemarked 1 Fakta om Storbritannien og rejsemarkedet Befolkning 60,8 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -3,7 pct.

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Roskilde Kommune 2014

Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Roskilde Kommune 2014 Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Roskilde Kommune 2014 OVERSIGTSTABELLER... 2 Oversigtstabel 1. Roskilde, 2014... 2 Oversigtstabel 2. Samfundsøkonomiske afledte effekter, 2014... 2 SEKTION

Læs mere

Vækststrategi for Kyst- og Naturturisme i Danmark - Kort fortalt

Vækststrategi for Kyst- og Naturturisme i Danmark - Kort fortalt Notat Vækststrategi for Kyst- og Naturturisme i Danmark - Kort fortalt 1 1. Introduktion Dette oplæg til Vækststrategi for kyst- og naturturismen i Danmark er udviklet i bestyrelsen for Dansk Kyst- og

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland Det hollandske rejsemarked Fakta om Holland Befolkning 16,6 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -0,2 pct. (0,8 pct.) Privatforbrug: 0,0

Læs mere

VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015

VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015 VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015 1. BAGGRUND Situation: Nye rejsemønstre og destinationer Flere kortere ferier Ubalance i pris kvalitet Lavt investeringsniveau Lille destination

Læs mere

Overnatningstal 2016 Middelfart

Overnatningstal 2016 Middelfart 18-4-217 Overnatningstal 216 Middelfart Overnatningsstal Middelfart 216 Middelfart Udv Udv% I alt 558.17 498.671 48.242 468.397 57.667 558.169 569.259 11.9 1,99 36.37 35.848 35.4 352.472 366.418 376.429

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Sammen står vi stærkere!

Sammen står vi stærkere! Sammen står vi stærkere! Bliv en del af vores MICE Netværk Fælles markedsføring af alle erhvervsturisme aktører 2014 Styrken ligger i forskelligheden Bliv partner i MICE Netværket hos VisitNordsjælland

Læs mere

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Derfor turisme og oplevelsesøkonomi Turisme er et af verdens hurtigst voksende erhverv og Fyn har gode

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Status for turismeudvikling. i Gribskov Kommune 2008

Status for turismeudvikling. i Gribskov Kommune 2008 Status for turismeudvikling i Gribskov Kommune 2008 Kultur & Fritid PB Oktober 2007 2 INDHOLD SIDE 1. ANALYSE 2 1.1. Visioner 2 1.2. Turistanalyse 2 1.2.1. Turistprofiler 2 1.2.2. Informationssøgning 4

Læs mere

Markedsprofil af Schweiz og Østrig

Markedsprofil af Schweiz og Østrig www.visitdenmark.com Markedsprofil af Schweiz og Østrig Det schweiziske marked Fakta om Schweiz Befolkning 7,5 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -0,2 pct. (1,6 pct.) Privat forbrug:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juni 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Totalt Jan-Aug 2010-2015 200.000

Totalt Jan-Aug 2010-2015 200.000 Overnatninger Jan - August 215 Total Camping Hotel Sejlere Total 21 176.537 116.964 25.763 319.264 211 171.31 12.31 21.362 312.973 212 153.615 124.333 21.832 299.78 213 156.975 122.313 18.677 297.965 214

Læs mere

Turismen i Danmark VisitVestsjælland Turismekonference den 14. november 2016

Turismen i Danmark VisitVestsjælland Turismekonference den 14. november 2016 Turismen i Danmark VisitVestsjælland Turismekonference den 14. november 2016 Jan Olsen, VisitDenmark 1 Foto: Nordic Experience Hvordan går det med dansk turisme? 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark På cykel i Danmark Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark Definition af cykelturisten Hvad er definitionen på en international cykelturist i Danmark? Er det den tyske familiefar, der har cyklen bag

Læs mere

Konsortiets samlede investering i Djurs Sommerland og Lübker Golf Resort vil være ca 2,1 mia. kr., når Lübker Golf Resort indvies i 2008.

Konsortiets samlede investering i Djurs Sommerland og Lübker Golf Resort vil være ca 2,1 mia. kr., når Lübker Golf Resort indvies i 2008. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Mrk. "Internationale Oplevelsesfyrtårne" Nimtofte 11. november 2007 Vedr.: Ansøgning om analysebevilling Hermed fremsendes ansøgning om analysebevilling på

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Manto A/S Agenda Manto & jeg. Vækstteamets anbefalinger: Et (blandt flere) svar på dansk turismes udfordringer.

Læs mere

Strategi for cykelturisme i Kongernes Nordsjælland. April 2017

Strategi for cykelturisme i Kongernes Nordsjælland. April 2017 Strategi for cykelturisme i Kongernes Nordsjælland April 2017 1 Udgangspunkt: Cykling er i vækst Antal cyklende turister 22% Antal overnatninger 5% 2 Vækst i perioden 2008-2014, Danmark VISION I 2020 cykler

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til august VisitDenmark, oktober 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til august VisitDenmark, oktober 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til august 2016 VisitDenmark, oktober 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til september VisitDenmark, november 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til september VisitDenmark, november 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til september 2016 VisitDenmark, november 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

www.visitdenmark.com Danskeres ferier i Danmark - i og udenfor højsæsonen

www.visitdenmark.com Danskeres ferier i Danmark - i og udenfor højsæsonen www.visitdenmark.com Danskeres ferier i Danmark - i og udenfor højsæsonen Danskeres ferier i Danmark - i og udenfor højsæsonen ISBN: -9--9 VisitDenmark Turismefaglig Viden Februar 00 VisitDenmark Islands

Læs mere

Markedsanalyse af turismen 2006-2007. - Turisterne i gennemsnit brugte ca. 2.500 kr. under deres ophold. Det svarer til et døgnforbrug på ca. 250 kr.

Markedsanalyse af turismen 2006-2007. - Turisterne i gennemsnit brugte ca. 2.500 kr. under deres ophold. Det svarer til et døgnforbrug på ca. 250 kr. Turisme 2008:2 Markedsanalyse af turismen 2006-2007 1. Sammenfatning Ny metode besvarelsesprocent Ny viden Hermed offentliggøres resultaterne for en ny markedsanalyse af turismen med tal for årene 2006

Læs mere

KURS MOD VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEv

KURS MOD VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEv KURS MOD VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEv HVORFOR v TURISME I v DANMARK? v Kystturismen 43,2 mia. Omsætning turismen i DK 91,1 mia kr. Kystturismen overnatninger 34,6 mio. Overnatninger i DK 49,1 mio. Kystturisme

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

Handleplan 2017 Implementering af Turismestrategi

Handleplan 2017 Implementering af Turismestrategi Handleplan 2017 Implementering af Turismestrategi 2015-17 Side 1 af 5 Baggrund Kommunalbestyrelsen i Kommune vedtog den 19. marts 2015 Turismestrategi 2015-17, som fastlægger en overordnet målsætning og

Læs mere

TURISMEVÆKST I GREATER COPENHAGEN

TURISMEVÆKST I GREATER COPENHAGEN TURISMEVÆKST I GREATER COPENHAGEN Mikkel Aarø-Hansen, adm. direktør i Wonderful Copenhagen & Martin HH Bender, adm. direktør i VisitSydsjælland-Møn KKR SJÆLLAND Sorø, 25. april 2017 NYT WOCO NY BESTYRELSE

Læs mere

Begivenhedsstrategier

Begivenhedsstrategier Begivenhedsstrategier Begivenhedsstrategi Region Hovedstaden Begivenhedsstrategi Region Hovedstaden I dag står et af hovedslagene i storbykonkurrencen om metropolernes evne til at tiltrække og fastholde

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Destination Fyn i top af danske destinationer tilstrømning af udenlandske turister

Læs mere

TURISMEINDSATS

TURISMEINDSATS TURISMEINDSATS 2015-2018 UDGANGSPUNKT FORVENTNINGER TIL MARKEDET / 2015-2018 CENTRALE MULIGHEDER Der er opbygget et TÆT SAMARBEJDE mellem erhvervet og etableret en stærk markedsføringsplatform for både

Læs mere

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Udvikling af masterplaner for fem kystbadebyer i Kongernes Nordsjælland langs Den Danske Riviera for VisitNordsjælland Delegeringspartner for EU-projektet 2012-2014

Læs mere

VORES REJSE UDKAST TIL EN FÆLLES RETNING FOR DANSK TURISME VERSION AUGUST 2008

VORES REJSE UDKAST TIL EN FÆLLES RETNING FOR DANSK TURISME VERSION AUGUST 2008 Erhvervsudvalget 2007-08 (2. samling) ERU alm. del Bilag 304 Offentligt VORES REJSE UDKAST TIL EN FÆLLES RETNING FOR DANSK TURISME VERSION AUGUST 2008 Dette udkast er et dialogoplæg faciliteret af VisitDenmarks

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til juli VisitDenmark, august 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til juli VisitDenmark, august 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til juli 2016 VisitDenmark, august 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: september 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til juli 2016 KERTEMINDE KOMMUNE

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til juli 2016 KERTEMINDE KOMMUNE Foto: Danmark i vandkanten Overnatningstal jan. til juli 2016 KERTEMINDE KOMMUNE Generelt om turismen i Destination Kerteminde Haven ved Havet Det har været en speciel turist-sæson i Kerteminde (Danmark

Læs mere

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne 10.00: Præsentation af oplæg til branding compass og værdisæt

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til oktober VisitDenmark, december 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til oktober VisitDenmark, december 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til oktober 2016 VisitDenmark, december 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben Brandingstrategi Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011 Udarbejdet af: Udviklingsstaben Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Drøftelse af udkast til fremtidig strategi

Drøftelse af udkast til fremtidig strategi Drøftelse af udkast til fremtidig strategi Formålet med vores strategi er: Generere flere overnatninger Generere flere arbejdspladser Generere større turismeomsætning Forbedre konkurrenceevnen Skabe bedre

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Hals... 2 Turismeforbrug... 2 Samfundsøkonomiske

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien Det spanske rejsemarked Fakta om Spanien og rejsemarkedet Befolkning 44,5 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2008 (2009) BNP: 1,3 pct. (-0,9 pct.) Privatforbrug:

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview.

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST Spørgeskema for face to face interview Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. 1. Hvad er formålet med dit ophold [på/i destination]? Er du på 1. Ferie Besøg

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige Det svenske rejsemarked Fakta om Sverige Befolkning 9,1 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 0,0 pct. (2,2 pct.) Privatforbrug: 0,7 pct.

Læs mere