Årsrapport 2008 Naturvejlederen ved Præstø Fjord

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2008 Naturvejlederen ved Præstø Fjord"

Transkript

1 Årsrapport 2008 Naturvejlederen ved Præstø Fjord

2 Årsrapport for Naturvejlederen ved Præstø Fjord Dette er en årsrapport for naturvejlederprojektet ved Præstø Fjord. Beskrivelsen af årets arbejdsopgaver og resultater er relateret til projektets delmål har været et år med mange arrangementer. Der har været travlt med at afholde kurser og deltage i samarbejdsprojekter på kryds og tværs. Det gælder både for afholdelse af ture, for store og små projekter, og for samarbejde med kommunernes forvaltninger er også året hvor der i naturvejledersammenhænge, såvel som i mange andre dele af samfundet, er blevet varmet op til Klimaår Herunder har naturvejlederen ved Præstø Fjord både deltaget i og afholdt workshops/seminarer for naturvejlederkolleger. DELMÅL 1: SKOLER OG INSTITUTIONER: Generelt ang. skoler og institutioner: Naturvejlederen har gennemført ture for skoler og institutioner, der har ringet og booket en tur. Turene har primært foregået ved Fiskerhuset på Feddet. Men også Præstø og Kalvehave Havn har i år stået på listen over lokaliteter. Naturvejlederen havde snorkelgrejet i brug ved årets Vandemneuge på Klosternakke skole i Præstø. Her blev der afholdt eksklusive snorkelture med svømmelæreren og de store af skolens børn. På den anden side af frokost blev der varieret med krible-krableliv i åen, madlavning over bål, fiskedissektion og fiskeri. Arrangementer blev som en ny ting afholdt i forbindelse med Sommerskole i både Faxe og Vordingborg Kommune. Arbejdet med at omsætte offentlige ture til skoletilbud Der er i året blevet arbejdet med at omsætte de offentlige ture, der er udviklet indenfor Naturen i Historien, til tilbud der er målrettet skoleklasser. Herunder tre eksempler: Gennem de sidste to år har der været udbudt nogle populære aktiviteter om hjorte på Borgdage. Borgdage er et middelalderarrangement der afholdes af Danmarks Borgcenter. I 2008 er hjorteaktiviteterne i samarbejde med Avnø Naturskole og Vordingborg Kommunes Naturafdeling blevet omdannet og udviklet til et 4 timers arrangement for skoleklasser på mellemtrinnet. To naturvejledere og en til dagen nedlagt Sikahjort, det er da næsten fråds Ja! Men af den slags som man engang imellem skal huske at forkæle skolebørn med. For de klasser der har deltaget i arrangementet, er også kommet hjem med så meget mere, fordi der har

3 været det ekstra overskud. Det har været en luksustur for de få, men også en oplevelse der vil blive husket mange år frem. En anden naturvejlederaktivitet, et sildeværksted, som også er et arrangement der er lavet til Borgdage, er i samarbejde med en skolelærer fra Haslev blevet omdannet til en skoletur. Skoleklassen arbejdede med et lærebogsmateriale Freja og Eskil, der handler om livet i middelalderen. En af de ting som læreren ønskede at eleverne fik en oplevelse med var hvad en saltet sild overhovedet er! Arrangementet fandt sted i Fiskerhuset og foregik med ude-inde aktiviteter. Her blev det praktiske arbejde med at rense og salte dagens friske sild, afvekslet med leg med ord, ordklasser og udtryk. En beskrivelse af lærernes undervisningsmål for dagen blev udfærdiget, til brug for kommende klasser, der kunne tænke sig at knytte naturoplevelser til deres arbejde med det samme lærebogsmateriale. Naturvejleder Sara Gelskov har sammen med museumsinspektør Berit Christiansen arbejdet med at udvikle et værkstedsarrangement til en helt ny målgruppe. Et omrejsende kalkmaleriværksted, der kan bookes af sognepræster og konfirmandelever. Naturvejlederen har stået for det alt det praktiske omkring arrangementerne, og for formidlingen af naturresurserne. Såsom udvinding og brug af kalk fra vores lokalområde, og hvor i naturen man kan finde naturlige farvestoffer. Museumsinspektøren har stået for den del af oplægget, der handlede om bibel- og middelalderhistorie. Tilsammen har oplæg og det omrejsende kalkmaleriværksted været særdeles godt modtaget. Syv arrangementer blev booket på projektets første sæson. Kurser for lærere og pædagoger har i 2008 været orienteret omkring udeskole/naturbaser, men også et kursus for Friluftsrådet indenfor Grønne Spirer-netværket er blevet afholdt. Kurset blev lavet i samarbejde med naturvejleder Peer Nørgaard på Stevns Naturcenter. Naturvejlederen har i samarbejde med Skov og Naturstyrelsen afholdt arrangementer i forbindelse med Getmoving kampagnen i Sundhedsuge 41. Her har naturvejlederen afholdt sundhedsture i både Faxe og Vordingborg Kommune. Specielt ang. Geologivognen: Geologivognen udgør et mobilt element i naturvejledningen. Geologivognen er udviklet af Østsjællands Museum. Naturvejlederen har arbejdet med konkrete undervisningsforløb til geologivognen, der i 2008 bl.a. har udmøntet sig i et rollespil om dyr og planters indvandringshistorie siden sidste istid. På billedet er rollespillet udsat for 45 naturvejledere!

4 Specielt ang. Naturbaser: Naturvejlederen har i løbet af året arbejdet med dette element, som støtter skoler og institutioners selvhjulpne brug af naturen. Naturbasen i Kalvehave Havn modtog i begyndelsen af 2008 et tilskud på kr. fra Friluftsrådet til indkøb af grej. Da tilskuddet krævede 1:1 medfinansiering måtte projektet sættes på hold indtil der kunne findes et tilsvarende beløb fra kommunen. Dette tilskud blev givet fra Vordingborg Kommunes Naturafdeling ultimo december Arbejdet med at indrette naturbasen kan derfor påbegyndes i starten af I løbet af året blev der ved frivillig arbejdskræft bygget to lokaler til naturbasen af de gode folk fra den lokale forening Bådelauget Udsigten. Opførelsen af en naturbase i Faxe Kommune, er fortsat ikke gennemført da der ikke har været mandskab nok på kommunens jobcenter til at klare byggearbejdet. Derfor blev der i efteråret søgt Friluftsrådet om tilladelse til udsættelse af byggeriet. Den naturbase der pt. findes i Fiskerhuset har dog været udlånt et par gange, og et enkelt lærerkursus er også gennemført på stedet. Den generelle skoletrend i retning af en øget brug af udeskolekonceptet hænger rigtig godt sammen med naturbasetanken. Avnø Naturskole i Vordingborg har i august 2008 afholdt en konference om udeskole. Her deltog naturvejlederen ved Præstø Fjord med et lærerkursus. Naturvejlederen har efterfølgende, stadig i samarbejde med Avnø Naturskole, deltaget som kursusholder på et udeskolekursus for lærere på Langebæk Skole. Langebæk Skole er også den lokale skole, der kommer til at være tovholder på naturbasen i Kalvehave Havn. DELMÅL 2: LOKALE OG TURISTER Ang. naturvejledertilbud i samarbejde med lokalt turisme netværk De offentlige ture og arrangementer udgør hjørnestenen i samarbejdet med det lokale turismenetværk. Alle offentlige ture er planlagt i fællesskab med forskellige samarbejdspartnere. Samarbejdspartnere tæller turistkontorer, lodsejere, museer, frivillige fortællere, præster, kirketjenere, gravere, naturvejledere, Faxe Kommunes Agenda 21 medarbejder, politikere, Skov og Naturstyrelsen, skovfogeder, havnefogeder, sejlklubber, campingplads og en enkelt kostskole. Igen i år har naturvejlederen deltaget i lokal netværksgruppe for naturvejledere i Vordingborg Kommune. Gruppen har til formål at øge synligheden

5 af naturvejledernes arbejde i kommunen, at forbedre samarbejdet, udvikle nye naturvejlederaktiviteter og sikre brugerne størst muligt udbytte af naturvejlederne. I år udmøntede samarbejdet sig i et fælles arrangement ved årets dragefestival på Mandemarke Bakker på Møn. Her var en af aktiviteterne en besjælingshule, hvor Moder Vind hjalp børnene og deres drager med at låne sjæl og evner fra nogle af Danmarks sejeste, smukkeste, stærkeste og mest mystiske flyvende dyr. Nye offentlige ture har været udviklet til Naturen i Historien temaet Igen i 2008 kunne familier deltage i turen Knogledetektiver på Jungshoved Voldsted, hvor der via fortælling og aktiviteter blev arbejdet med livet i middelalderen og de videnskabelige metoder der anvendes for at få viden om livet i forhistorien. I 2008 blev en tilsvarende tur udviklet i samarbejde med Museet i Vordingborg. Denne tur hed Knogledetektiver i Sibirien, og foregik i en strandskov nord for Faxe Ladeplads. Turen havde samme tematik, men denne tur tog udgangspunkt i livet i Stenalderen, hvis historie strandskoven forbindes helt håndgribeligt med - gennem stenalderens strandlinie, der løber som en vold langs skovens trærækker. Samarbejdsprojekter - Naturrum Naturvejlederen har siden oktober 2008 deltaget i et tværkommunalt samarbejde omkring ansøgning til pilotprojektpuljen med et projekt der kaldes Naturrum ved Præstø Fjord. Der er blevet afholdt en længere række møder omkring projektet med den kommunalt sammensatte gruppe, samt møder med forskellige frivillige og lokale aktører. Dette ny projekt har beslaglagt en god rum tid, og bl.a. betydet at planlægning af offentlige ture i år 2009 er udsat til februar Markedsføring generelt Følgegruppen havde den generelle markedsføring på som et emne der skulle arbejdes med i En markedsføringsplan var klar i februar og indeholdt forskellige tiltag bl.a. en folder om naturvejledertilbud for skoler og institutioner. Folderen blev sendt ud til kommunernes skoler og institutioner i forsommeren Markedsføring af de offentlige ture Årets offentlige ture og arrangementer har været annonceret via følg. medier: - Egen folder med kalender over naturvejledningsarrangementer ved Præstø Fjord. Denne folder blev uddelt via Feddet Camping, turistkontorer, museer, vandrehjem, biblioteker, kommunekontorer mm. - Via de lokale turistinformationer - Via naturvejlederens hjemmeside samt på Feddet Campings hjemmeside - I Nyhedsbreve og hjemmesider fra Østsjællands museum og Museerne i Vordingborg - På og

6 - Med pressemeddelelser, der har resulteret i omtale i lokalaviser og lokalradio - På plakat i A-skilt med Dagens Naturvejlederarrangement (for ture på Feddet) ved Feddet Camping Pressedækning af de offentlige ture Naturvejlederens pressemeddelelser med billeder er blevet velvilligt bragt i dag- og ugeaviserne: fx Dagbladet, Sjællandske, FaxeBugten og Sydsjællands tidende. - Sara Gelskov har medvirket i Radio Østsjælland d. 11/7, i ½ times interview i programmet Grøn hverdag - TV2-øst har bragt et indslag om naturvejlederarrangementet Knogledetektiver i Sibirien d. 9/7, TV2-øst har d. 2/7, 2008 interviewet Sara Gelskov i et indslag om brandmænd langs kysterne i Sydsjælland. - Avisen Sjællandske har d. 2/7 lavet en reportage om en naturvejledertur med Sara Gelskov Knogledetektiver på Jungshoved Voldsted At styrke frivillige formidlere og arbejdsgrupper: Gennem årene har Naturvejlederne ved Præstø Fjord aktivt arbejdet med at benytte frivillige som en del af formidlingsstrategien. I 2008 har naturvejlederen fx haft stor glæde af at kunne inddrage en lokal fisker fra Kalvehave Havn i formidlingen. Bådelauget Udsigten Naturvejlederen har sammen med museumsinspektør Berit Christensen støttet op omkring en fornyelse af udstillingen om Stege Bugt gennem 100 år i de Gule Stalde, Kalvehave Havn. Udstillingen blev lavet af de frivillige i Bådelauget Udsigten, og havde åbent dagligt fra maj til oktober. Fiskerhusgruppen en ny forening er dannet Naturvejlederen har gennem de sidste 4 år samarbejdet med en gruppe lokale kunstnere om udstillinger i naturcenter Fiskerhuset. Her er udstillet de 12 kunstneres fortolkning af naturen ved Præstø Fjord. Udstillingen åbnede i år for 3. gang og blev også den første i regi af den nyoprettede forening Fiskerhusgruppen. Der var åbningstale ved Erhvervs- og Kulturformand Michael Frederiksen, Faxe Kommune, og musisk indslag ved en af de udstillende kunstnere. Der blev også i år trykt en folder til udstillingen. Folderen er et katalog over de 12 billeder/kunstnere og en opfordring til at gå ud i naturen for at opleve de steder hvor billederne er malet. Udstilling og folder modtog økonomisk støtte af Nordea Danmarkfonden til dækning af udgifter. Samt af det lokale Faxe Bogtrykkeri til tryk af folderen.

7 Arrangementer i 2008 Åbne Lukkede Arrangementer Arrangementer A B C D E Skoleklasser m.v. Grønne Foreninger/ Organisationer Andre Foreninger Familiegrupper Kurser for Voksne I Alt Deltagere Børn Deltagere Voksne Deltagere I alt Antal Arrangementer I skemaet ovenfor ses antallet af ture i Naturvejleder Sara Gelskov har stået for at planlægge og afholde alle årets åbne og lukkede arrangementer. Herudover har naturvejlederen hjulpet med at markedsføre ture for et par forskellige grupper af frivillige turledere og lokale kloge hoveder, der har afholdt yderligere 13 ture.

8 Deltagelse i møder, kurser og netværk Deltaget i Dialogmøde med skoleledere Vordingborg Kommunes skoler Deltaget i projektgruppe møde om kommende Naturpark ved Præst Fjord Holde oplæg om, og deltage i kursusdag om klimaforandringer og naturvejledning, Kongskilde Naturvejledernes årskonference. Emne: nationalparker og vildmarksliv. Thy Møde i Faxe Naturråd, Faxe Deltage i kursusdag om GPS som formidlingsværktøj, Roskilde Deltagelse i fokusgruppemøde om vision og strategiudvikling, Kulturforvaltningen, Faxe kommune Naturrumsmøde kommunal projektgruppe, Rønnede Naturvejledernes arbejdsgiverkonference. Svendborg Naturrumsmøde og ekskursion med kommunal projektgruppe, Erhvervscenter Faxe Naturrumsmøde 1) med udstillingskonsulent, 2) med kommunal projektgruppe og 3) med organisationer og frivillige, Feddet Naturvejleder kursusdag om klimaformidling, Naturcenter Vestamager Følgegruppen Der har været afholdt møde på følgende dato: d. 6/2 og d. 23/10 Medlemmer af følgegruppen Tove Damholt, arbejdsgiver og leder af Østsjællands Museum Keld Møller Hansen, museumsleder på Museerne i Vordingborg Poul Petersen, lokal repræsentant fra Friluftsrådet Pernille Ullegaard, konsulent Kultur og Fritid, Faxe Kommune Jesper Kjærulff, fagchef for pædagogik, Vordingborg Kommune.