Planstrategi og Den Grønne Dagsorden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Planstrategi 2011 - og Den Grønne Dagsorden"

Transkript

1 SOLRØD KOMMUNE PLANSTRATEGI 2011 Planstrategi og Den Grønne Dagsorden

2 2

3 SOLRØD KOMMUNE PLANSTRATEGI 2011 Forord Efter nogle år med faldende skatteindtægter, færre på arbejdsmarkedet og i det hele taget en økonomisk situation, der har krævet handling, bevæger Solrød Kommune sig igen i den rigtige retning. Solrød Byråd har taget de nødvendige, men svære, økonomiske beslutninger, der skal langsigtet balance i økonomien. Der er foretaget nye prioriteringer med henblik på at samt fastholde og sikre gode forhold for kommunens folkeskoler, daginstitutioner og fritidstilbud. Fremtiden bringer dog stadig udfordringer. Planstrategien har et sigte på 12 år. I den pe- at der bliver færre borgere i den erhvervsaktive alder (16-64 år). Det betyder, at der i den overordnede infrastruktur på vej, som vi skal forholde os til. Eksempelvis den allerede planlagte udvidelse af Køge Bugt Motorvejen og etablering af København-Ringsted Banen. Byrådet ønsker, at Solrød er en velfungerende bokommune, der rummer befolkningstilgang og ændringer i befolkningssammensætningen. Borgernes og kommunens ressourcer skal til sammen skabe et alsidigt kultur- og fritidsliv. Endelig skal naturen og miljøet beskyttes, så Solrød Kommune også fremover er en grøn oase i hovedstadsområdet. Planstrategien har derfor som hovedformål at fastholde og udvikle rammerne for Solrød Kommune, som en naturskøn del af hovedstadsområdet, hvor vi bor godt og løbende udvikler mulighederne for et aktivt og trygt hverdagsliv. Solrød skal være en dynamisk kommune det bedste sted at bo i hovedstadsområdet! Tidsplan og udvælgelsen af temaer i planstrategien er blevet koordineret i det tværkommunale samarbejde København Syd, hvor Solrød, Greve, Køge og Stevns kommuner indgår. Fælles for kommunerne i København Syd er blandt andet placeringen ved Køge Bugt og ikke mindst Fingerplan 2007, der fastlægger overordnede retningslinjer for den fysiske planlægning i de nævnte kommuner. Planstrategi 2011 og Den Grønne Dagsorden er herudover blevet til i en dialog mellem borgere, organisationer, erhvervsliv, administration og byrådets politikere. Til dem, der har bidraget, vil vi gerne sige mange tak. Vi håber, at rigtig mange vil deltage i debatten om kommunens fremtid i offentlighedsperioden for planstrategien fra 6. maj 2011 til 1. juli Blandt andet på borgermødet mandag 23. maj 2011 kl Så får vi det bedste udgangspunkt for vores arbejde. Solrød Byråd April

4 4

5 SOLRØD KOMMUNE PLANSTRATEGI 2011 Indholdsfortegnelse Indledning 7 Den Grønne Dagsorden 11 Tema: Den Tætte By 14 Tema: Oplevelser og Bevægelse 18 Tema: Vand og Land 22 Tema: Viden og Arbejdspladser 26 Planstrategi 2011 og Den Grønne Dagsorden Udgivet af Solrød Kommune, juli 2011 CCS Fotogruppen side 5, 11, 12, 13, 19, 24, 27, 37 og 38 Vejdirektoratet side 31 Tegnestuen Ekstrakt side Solopgang over Køge Bugt ud for Solrød Kommune.

6 6

7 SOLRØD KOMMUNE PLANSTRATEGI 2011 Indledning Planstrategi 2011 og Den Grønne Dagsorden fastlægger rammen for den overordnede og langsigtede strategi for udviklingen i Solrød Kommune. Det centrale omdrejningspunkt for planstrategien er Byrådets vision for Solrød Kommune: Solrød Kommune er en naturskøn del af hovedstadsområdet, hvor vi bor godt og løbende udvikler muligheder for et aktivt og trygt hverdagsliv. En dynamisk kommune - det bedste sted at bo i hovedstadsområdet. En kommune med en bæredygtig økonomi med plads til stabil drift og udvikling En velfungerende bokommune, der rummer befolkningstilgang og ændringer i befolkningssammensætningen Borgernes og kommunens ressourcer skaber tilsammen et alsidigt kultur- og fritidsliv Natur og miljø beskyttes, så Solrød også fremover er en grøn oase i hovedstaden. Planstrategien lægger en strategi for, hvilke indsatser, der kan bringe kommunen tættere på Byrådets overordnede vision. Det gør den med udgangspunkt i et statusbillede af planlægningen siden sidste revision af kommuneplanen i 2009 samt en vurdering af situationen netop nu. I Planstrategi 2011 og Den Grønne Dagsorden struktureres dette i følgende fem temaer: Den tætte by Oplevelser og bevægelse Vand og land Viden og arbejdspladser De fem temaer samt en fælles tidsplan for den offentlige høring er koordineret i det tværkommunale samarbejde København Syd. Oplægget herfra er godkendt af Byrådet i Solrød Kommune 14. juni Planstrategien er herefter blevet udarbejdet fra slutningen af 2010 frem til og med april Strandbyerne i Solrød Kommune set fra oven fra land mod vand. 7

8 Projekter der former fremtiden hertil i nabokommuner. Det gælder særligt inden for den overordnede infrastruktur. Køge Bugt Motorvejen udvides med et spor i hver retning, og den nye jernbaneforbindelse København-Ringsted Banen bliver anlagt mere eller mindre parallelt med den udvidede motorvej. Det er illustreret på kortet nedenfor. I forbindelse med den nye København-Ringsted Bane vil der blive lavet en ny Køge Nord Station, hvor kommunens byområder og et nyt super sygehus. Det hele i kort afstand til kommunen. Endelig undersøger Miljøministeriet og Transportministeriet i øjeblikket muligheden for at etablere Ring 5. I den forbindelse er den udlagte transportkorridor (vist på kortet nedenfor) blevet taget op til revision. Transportkorridoren har friholdt det udlagte område fra byudvikling, for at der på længere sigt er mulighed for - Linjeføringen af København-Ringsted Banen og Køge Bugt Motorvejen samt den udlagte transportkorridor. Tilsammen vil disse infrastruktur- og byudviklingsprojekter være med til at forme fremtidens Solrød Kommune på godt og ondt. København-Ringsted Banen kan blive et eksempel på et udfordrende projekt, der også bringer muligheder for kommunen. I forbindelse med etableringen af den nye bane vil der opstå en lomme øst for Jersie Landsby mellem den nye bane og Køge Bugt Motorvejen. Byrådet vil arbejde for, at Fingerplan 2007 ændres, så denne lomme kan udlægges til et erhvervsområde, der kan styrke kommunens udvikling. Læs mere om det i temaet Viden og arbejdspladser. Planstrategien vil i de kommende temakapitler, blandt meget andet, forholde sig til de muligheder og udfordringer, som de beskrevne projekter kan give Solrød Kommune. 8

9 Processen Solrød Kommune er ifølge planloven forpligtet til at offentliggøre en kommuneplanstrategi og en Lokal Agenda 21 strategi inden udgangen af første halvdel af den kommunale valgperiode. Vi kalder vores arbejde med Lokal Agenda 21 strategien for Den Grønne Dagsorden. Solrød Kommune har samlet kommuneplanstrategien og kommunens Grønne Dagsorden i én samlet plan: Planstrategi 2011 og Den Grønne Dagsorden. Kommunens Grønne Dagsorden er beskrevet selvstændigt, men den er også indarbejdet i planstrategiens visioner, strategier og indsatser. På den måde understøtter planstrategien i sin helhed strategien for en bæredygtig udvikling. I tråd hermed er planstrategien udarbejdet i tæt dialog med eksterne interessenter, der inkluderer borgere, foreninger, råd og andre myndigheder. Planstrategi 2011 og Den Grønne Dagsorden udpeger de emner, som Byrådet særligt ønsker at fokusere på de kommende år. Planstrategien er på den måde et vigtigt redskab til at udstikke retningen for arbejdet med den kommende revision af kommuneplanen. Planstrategien anvendes som udgangspunkt for dialog med kommunens borgere og erhvervsliv samt staten og andre interesserede forud for revisionen af kommuneplanen. Konkret følges Planstrategi 2011 og Den Grønne Dagsorden op af Kommuneplan Her indarbejdes planstrategiens visioner, strategier og indsatser i relation til fysisk planlægning. Solrød Kommune har valgt at: Læsevejledning På de følgende sider præsenteres først kommunens Grønne Dagsorden. Herefter følger en gennemgang af de 5 temaer. Hvert tema består af 4 sider, der er opbygget af følgende dele: Et opslag med en kort statusbeskrivelse suppleret med fakta samt Solrød Kommunes visioner Et opslag med strategier samt forslag til konkrete mål med udgangspunkt i Solrød Kommunes visioner. SOLRØD KOMMUNE PLANSTRATEGI 2011 Tema: Den Tætte By Forslag til konkrete mål Hvad er status? Tæt bebyggelse ved Jersie Strand med Admiralparken i forgrunden. Vores overordnede mål - Strategi realiseres ved at: Vi vil udpege centralt beliggende arealer til forskellige typer af Arealer og bestemmelser skal indarbejdes i ungdoms- og seniorboliger kommuneplanens rammebestemmelser. I 2011 er vi ca indbyggere i Solrød Kommune. Men hvis vi ikke sikrer mulighed for at bygge ere I Solrød Kommune har vi to store byudviklingsområder: Trylleskov Strand med op til 625 boliger og unge, kan integreres i centerområderne i Solrød Strand, Vi vil sikre, at plangrundlaget er til stede, så der kan ske fortætning mellem strandvejen og Køge Bugt Motorvejen.* boliger, vil indbyggertallet falde. Det skyldes, dels at der bliver stadigt ere ældre i kommunen, dels at der bliver ere par eller enlige uden børn i kommunens boliger. Solrød er befolkningsmæssigt en af landets mindste kommuner. For at opretholde og udvikle en god service, er det nødvendigt med ere indbyggere. Havdrup Vest med op til 300 boliger. Udviklingen af de to områder er gået langsommere end forventet på grund af nanskrisen. Hvis udviklingen af disse områder går, som Byrådet nu forventer, vil kommunen have indbyggere i 2015 og indbyggere i Jersie Strand og Havdrup eller opføres i umiddelbar nærhed derne mellem strandvejen og Køge Bugt Motorvejen* unge såvel som ældre til længere ophold i bymidten Vi vil udarbejde en samlet plan for Havdrup bymidte, der skaber fortætning, grøn torvedannelse og sammenhæng mellem Havdrup Center, Havdrup Station og Hovedgaden. Vi vil undersøge mulighederne for at skabe flere små grønne oaser i byen, der indbyder til ophold med masser af liv og aktivitet.* Solrød Kommune er omfattet af Fingerplan 2007, som danner rammerne for, hvilke byudviklingsmuligheder der er til rådighed. Alle områder er disponeret og planlagt i Kommuneplan og forventes udbygget i indeværende planperiode, som er på 12 Med kommuneplan blev der åbnet mulighed for fortætning af byggeriet i de parcelhusområder, der ligger mellem strandvejen og Køge Bugt Motorvejen. Det vil dog kræve, at der udarbejdes nye lokalplaner for hvert område, og det forudsætter samtidig, at der er interesse for det. Eksempler på, ere byrum indbyder til ophold og summer af liv* Trylleskov Strand* Vi vil tilrettelægge en markedsføringsplan for Trylleskov Strand i takt med udbygningen.* Vi vil argumenter over for staten og DSB, så etablering af Trylleskov Strand Station bliver en realitet. Vi vil tage politisk stilling til, om der må opsættes mini- og husstandsvindmøller, campingvogne, lastbiler etc. i forbindelse med revision af lokalplaner. år. De sidste boliger i Havdrup Vest forventes dog først at være beboet i Derfor arbejder vi for, hvordan fortætningen kan foregå, er vist i den gældende Kommuneplan samt nederst på Vi vil udarbejde vejledning til bæredygtigt byggeri, herunder forebyggelse mod oversvømmelser.* i forbindelse med revision af Fingerplan 2007, at få mere areal til byudvikling ved blandt andet at bruge siden overfor. Det er også et ønske blandt ældre medborgere, at * Administrative mål, der ikke kræver yderligere politisk stillingtagen Region Sjællands Strukturbillede 2030 og idékatelog nye ældreboliger ligger tæt på butikker og offentlig som udgangspunkt for byudvikling og infrastruktur for transport. Derfor skal det undersøges, om der kan Havdrup. Ved fortsat at have byudviklingsmuligheder vil der kunne bygges ere boliger, både til nuværende og nye borgere. bygges boliger i eller i nærheden af centerområderne. Vores overordnede mål - Vision Solrød Kommune skal: hovedstadsområdet Vidste du? 2 eta- bebyggelse? gemeter bolig svarende til i gennemsnit 56,7 m 2 bolig til hver eneste indbygger? Kommune er stærkt stigende: år år år år år Solrød Kommune Hele landet Parcelhuse Række-, kædeog dobbelthuse Etageboliger Øvrige Ideer til fortætning af eksisterende parcelhusområder. Pionerfamilie i Trylleskov Strand, klar til at ytte ind i deres nye hus. Visualisering af kommende bebyggelse i Trylleskov Strand Eksempel på opbygning af et temaafsnit. Forslagene til konkrete mål beskrevet under hvert tema skal betragtes som et idékatalog. Kommunen har ikke gerne, at private aktører bidrager til at realisere de konkrete mål enten i samarbejde med kommunen eller selvstændigt. 9

10 10

11 SOLRØD KOMMUNE PLANSTRATEGI 2011 Den Grønne Dagsorden - Solrød Kommunes strategi for en bæredygtig udvikling Planloven pålægger kommunerne at redegøre for deres Lokal Agenda 21-strategi. I Solrød Kommune kalder vi det for den Grønne Dagsorden en dagsorden, som handler om at fremme den lokale indsats for en bæredygtig udvikling. Hovedvisionen for Solrød Kommunes Grønne Dagsorden er at skabe en kommune, hvor miljø- og naturhensynet vejer tungt i alle beslutninger. Og hvor der er fokus på at fremme den sociale, kulturelle og økonomiske bæredygtighed. Solrød Kommune ønsker at skabe en bæredygtig udvikling med afsæt i følgende målsætninger, der alle er politisk vedtaget: Klima: Solrød Kommune ønsker at tage medansvar for at forbygge klimaforandringerne ved at reducere CO2- udledningen og udledning af andre drivhusgasser. Vi har derfor sat som mål, at vi skal halvere udledningen af drivhusgasser fra energiforbruget til transport, el og varme inden år Ressourcer: Solrød Kommune ønsker dels at fremme forbruget af miljøvenlige varer og produkter, dels at arbejde for størst muligt genbrug og recirkulering af ressourcerne, ved at: Reducere affaldsmængderne fra husholdninger og erhverv gennem affaldsforebyggelse og bedre sortering af affaldet Sikre rent drikkevand ved at forebygge og bekæmpe forurening af grundvandet Sikre, at alt nyt kommunalt byggeri opføres som lavenergibyggeri. Natur: Solrød Kommune ønsker at sikre attraktive naturværdier og landskaber ved dels at udvikle de rekreative muligheder for kommunes borgere, dels at beskytte og udvikle gode livsbetingelser for dyr og planter, ved at: Nedbringe forureningen af vandløb og søer med næringssalte og miljøfremmende stoffer Livet ved stranden - Sandkryb danner skygger i solen. 11

12 Lade dyrehold indgå som vedligeholdelsesforanstaltning og attraktion i naturprægede områder Lade stranden bevare sit naturpræg og sin status som et attraktivt, lokalt naturområde og rekreationsområde Udbygge det rekreative stinet. Miljø og sundhed: Solrød Kommune ønsker at medvirke til at forøge borgernes livskvalitet ved at sikre ren luft, rent vand, ren jord og naturoplevelser, ved at: Sikre, at borgere ikke oplever unødige gener i form af lugt eller støj fra virksomheder eller anlæg beliggende i kommunen Reducere udledningen af tungmetaller og miljøfremmede stoffer i naturen og miljøet. byomdannelse Solrød Kommune ønsker at bevare de æstetiske og charmerende by- og landsbyområder, som er planlagt med særligt fokus på ressourcebevidsthed og let - Friholde landområder for bebyggelse Fastholde de kvaliteter, der er i det nuværende bymønster i kommunen Sikre, at byudviklingen foregår i takt med udviklingen af kapaciteten af områdets skoler og daginstitutioner erhvervslivet Solrød Kommune ønsker at skabe en bæredygtig udvikling gennem dialog og samarbejde med borgere, foreninger, virksomheder og institutioner, ved at: Gøre det lettere for kommunens børn, voksne og virksomheder at bidrage til kommunens udvikling og igangsætte nye initiativer - og lettere for kommunen at støtte op om dem Gøre børn og voksne mere bevidste om deres rolle og ansvar for at fremme en bæredygtig udvikling For at sikre, at kommunens strategi for en bæredygtig udvikling bliver en realitet og en succes er målene tænkt ind i alle planstrategiens temaer. På den måde bliver planstrategien samtidig vores strategi for en bæredygtig udvikling. Livet i vandet - Musling på stranden i det våde sand. 12

13 Inddragelse af interessenter i Planstrategi 2011 og Den Grønne Dagsorden I overensstemmelse med Den Grønne Dagsordens målsætninger beskrevet i forrige afsnit har Solrød Kommune været i dialog med følgende interessenter i forbindelse med udarbejdelsen af Planstrategi 2011 og Den Grønne Dagsorden: Oplevelser og bevægelse: Hjerteforeningen, Grønt Råd (herunder DN og Friluftsrådet), Solrød Centerforening, Solrød Idræts Union, Aktivitetscentret, Ældrerådet, Handicaprådet samt Solrød Kommune - Kultur og Fritid. Vand og land: Grønt Råd, Grundvandsrådet og Solrød Den Tætte By: Ældrerådet, Handicap rådet, byg- lokalhistoriker. Ældrerådet i Solrød, borgere i Solrød, Pendlerforeningen langs Køge Bugt, Movia og Banedanmark. Viden og arbejdspladser: Beskæftigelsesregionen, Region Sjælland samt kommunerne i København Syd. Specielt i forhold til kommunens detailhandelsplanlægning har Institut for Centerplanlægning ICP, Solrød Centerforening samt SuperBrugsen i Havdrup været involveret. Livet på strandoverdrevet - Nikkende kobjælde ved Trylleskov Strand om foråret. 13

14 SOLRØD KOMMUNE PLANSTRATEGI 2011 Tema: Den Tætte By Hvad er status? I 2011 er vi ca indbyggere i Solrød Kommune. boliger, vil indbyggertallet falde. Det skyldes, dels at boliger. Solrød er befolkningsmæssigt en af landets mindste kommuner. For at opretholde og udvikle en I Solrød Kommune har vi to store byudviklingsområder: Trylleskov Strand med op til 625 boliger og Havdrup Vest med op til 300 boliger. Udviklingen af de to områder er gået langsommere end forventet områder går, som Byrådet nu forventer, vil kommunen have indbyggere i 2015 og indbyggere i Solrød Kommune er omfattet af Fingerplan 2007, som danner rammerne for, hvilke byudviklingsmuligheder der er til rådighed. Alle områder er disponeret og planlagt i Kommuneplan og forventes udbygget i indeværende planperiode, som er på 12 år. De sidste boliger i Havdrup Vest forventes dog først at være beboet i Derfor arbejder vi for, i forbindelse med revision af Fingerplan 2007, at få mere areal til byudvikling ved blandt andet at bruge Region Sjællands Strukturbillede 2030 og idékatelog som udgangspunkt for byudvikling og infrastruktur for Havdrup. Ved fortsat at have byudviklingsmuligheder og nye borgere. Med kommuneplan blev der åbnet mulighed for fortætning af byggeriet i de parcelhusområder, der ligger mellem strandvejen og Køge Bugt Motorvejen. Det vil dog kræve, at der udarbejdes nye lokalplaner for hvert område, og det forudsætter samtidig, at der er interesse for det. Eksempler på, hvordan fortætningen kan foregå, er vist i den gældende Kommuneplan samt nederst på siden overfor. Det er også et ønske blandt ældre medborgere, at nye ældreboliger ligger tæt på butikker og offentlig transport. Derfor skal det undersøges, om der kan bygges boliger i eller i nærheden af centerområderne. Vidste du? bebyggelse? At procentdelen af ældre borgere i Solrød Kommune er stærkt stigende: At der i Solrød Kommune er m 2 etagemeter bolig svarende til i gennemsnit 56,7 m 2 bolig til hver eneste indbygger? At boligtypernes procentvise fordeling er: år år år år år Solrød Kommune Hele landet Parcelhuse Række-, kædeog dobbelthuse Etageboliger Øvrige 14

15 Tæt bebyggelse ved Jersie Strand med Admiralparken i forgrunden. Vores overordnede mål - Vision Solrød Kommune skal: Sikre gode rammer for ældres seniorliv Være et attraktivt valg for boligsøgende erhvervsaktive familier i hovedstadsområdet Være attraktivt for daglige indkøb Tilbyde attraktive skoler, institutioner, fritidstilbud og oplevelser Tilbyde bæredygtig byudvikling i forhold til klima og miljø. Ideer til fortætning af eksisterende parcelhusområder. 15

16 Vores overordnede mål - Strategi realiseres ved at: unge, kan integreres i centerområderne i Solrød Strand, Jersie Strand og Havdrup eller opføres i umiddelbar nærhed Etablere eksempelprojekter med fortætning i boligområderne mellem strandvejen og Køge Bugt Motorvejen* Arbejde for at styrke Havdrup bymidte, så den inviterer unge såvel som ældre til længere ophold i bymidten af liv* Arbejde for god fremdrift i udviklingen af bydelen Trylleskov Strand* Arbejde for at få en station i Trylleskov Strand. 16

17 Forslag til konkrete mål Vi vil udpege centralt beliggende arealer til forskellige typer af ungdoms- og seniorboliger Vi vil sikre, at plangrundlaget er til stede, så der kan ske fortætning mellem strandvejen og Køge Bugt Motorvejen.* Vi vil udarbejde en samlet plan for Havdrup bymidte, der skaber fortætning, grøn torvedannelse og sammenhæng mellem Havdrup Center, Havdrup Station og Hovedgaden. Vi vil undersøge mulighederne for at skabe flere små grønne oaser i byen, der indbyder til ophold med masser af liv og aktivitet.* Vi vil tilrettelægge en markedsføringsplan for Trylleskov Strand i takt med udbygningen.* Vi vil argumenter over for staten og DSB, så etablering af Trylleskov Strand Station bliver en realitet. Vi vil tage politisk stilling til, om der må opsættes mini- og husstandsvindmøller, campingvogne, lastbiler etc. i forbindelse med revision af lokalplaner. Vi vil udarbejde vejledning til bæredygtigt byggeri, herunder forebyggelse mod oversvømmelser.* Arealer og bestemmelser skal indarbejdes i kommuneplanens rammebestemmelser. * Administrative mål, der ikke kræver yderligere politisk stillingtagen Visualisering af kommende bebyggelse i Trylleskov Strand. 17

18 SOLRØD KOMMUNE PLANSTRATEGI 2011 Tema: Oplevelser og Bevægelse Hvad er status? Solrød Kommune har inden for de seneste år forbedret mulighederne for oplevelser og bevægelse i kommunen. Eksempelvis er Solrød Svømmehal blevet renoveret, og der er lavet regionale stiforbindelser samt en naturlejeplads i Havdrup Vest. Solrød Kommune ønsker fortsat at skabe gode rammer for uorganiseret idrætsformer og motionsformer i kommunen ved at fokusere på stranden, centerområder samt de rekreative arealer og stier. Det skal fremme et aktivt og sundt hverdagsliv for kommunens borgere, og det skal samtidigt forebygge sygdomme. Kystlinjen mod Køge Bugt udgør en markant naturattraktion for Solrød Kommune. I dag er der imidlertid kun etableret få faciliteter, der indbyder til brug af strandområdet. Derfor ønsker kommunen at udvikle mulighederne for oplevelse og bevægelse på stranden gennem nytænkning af eksisterende strandparker og formidling af naturoplevelser. Mere liv i centrene Centerområderne bliver dagligt benyttet af en stor del af kommunens borgere. Denne brug af centrene er i høj grad koncentreret inden for butikkernes åbningstider. På længere sigt ønsker kommunen at udvide mulighederne for oplevelse og bevægelse i centrene både i og uden for butikkernes åbningstider. Det skal medvirke til at fastholde og tiltrække borgere og til at øge gennemstrømningen af kunder i centrene. Solrød Kommune har i dag et veludbygget sti- Sammenhængen mellem by, land og natur skal dog styrkes. Der skal derfor sikres en bedre forbindelse mellem disse områder. Derudover er der potentiale i at forbedre kommunens rekreative områder. Et eksempel er støjvolden mellem Solrød Strand og Køge Bugt Motorvejen. Her er det netop formålet, at muligheder for oplevelse og bevægelse for kommunens borgere. Vidste du? At de to længste sammenhængende centergader i kommunen er Solrød Center og Havdrup Center med en længde på henholdsvis 500 m og 150 m? At der mellem Køge Bugt Motorvejen og strandbyerne i dag er en 5 km lang støjvold med en højde, der varierer mellem 7 og 11 m, og tilstødende grønne arealer i et bælte på meters bredde? At kystlinjen ud til Køge Bugt i Solrød Kommune er 6 km lang? At der er 76 km stier i Solrød Kommune? At der er et rigt foreningsliv i kommunen med over organiserede medlemmer i kommunens idrætsforeninger og fritidsforeninger? 18

19 Stemningsbilleder fra stranden og skoven i Solrød Kommune. Vores overordnede mål - Vision Solrød Kommune udviser rummelighed og er et attraktivt valg for: Strand- og vandsportsaktiviteter Rekreation og bevægelse* Udfoldelse inden for kulturlivet og fritidslivet* Fritids- og underholdningsaktiviteter.* View ud over Karlstrup Kalkgrav og til højre sommerafslapning ved Jersie strandkiosk. 19

20 Vores overordnede mål - Strategi Skabe gode rammer for kultur- og fritidsliv i byen, på stranden og i det åbne land under hensyn til kommunens naturværdier Understøtte borgernes muligheder for aktivitet, socialt fællesskab og et sundt hverdagsliv* Fremme nærhed til kommunens idrætsfaciliteter, der aktivitetsmuligheder* Sikre kvalitet og mangfoldighed i kommunens fritids- og kulturtilbud med gode muligheder for oplevelser og underholdning Solrød Kommunes kultur- og fritidstilbud samt attraktive naturområder. Livet i kommunens centre - hygge ved café og planter, der blomstrer i Solrød Center. 20

21 Forslag til konkrete mål Vi vil etablere et center for ikke støjende vandaktiviteter, der rummer faciliteter til eksempelvis kajak, sejlsport, badning, omklædning og opbevaring. Vi vil forbedre faciliteter på stranden for at opnå blåt flag og for at etablere beachvolleybaner, bådebro og ophalepladser m.m. Vi vil udbygge stinettet på stranden, der forbedrer bevægelsesmulighederne og gør det nemmere for gangbesværede og kørestolsbrugere at komme fra stranparkerne og ud til kysten. Vi vil etablere inspirerende installationer, der opfordrer til fysisk aktivitet og i højere grad indbyder til ophold på pladser i centergader og centralt beliggende parkeringspladser.* Vi vil skabe rammerne for flere kulturelle oplevelser i Solrød Center. Vi vil bringe støjvolden mellem strandbyerne og motorvejen aktivt i spil. Det kan gøres ved at etablere installationer, som foreslået i projektet En Voldsom Omvej.* Vi vil udvikle det eksisterende stinet, så kommunens by-, land- og naturområder forbindes på en sikker og inspirerende måde. Det vil opfordre til en mere aktiv brug af stierne og bidrage til en sund livsstil for borgerne. Eksempler på en udvikling af stierne kan være etablering af trafiksikre skolestier i Havdrup, en Hjertecykelsti mellem Solrød Kommunes landsbyer, vandrestier med informationer om naturen og historien undervejs eller en udvikling af kommunens ridestier. Vi vil kortlægge og markere en række løberuter i de bynære dele af kommunen. Disse markeres ved optegninger på ruterne og gøres ligeledes synlige på Solrød Kommunes hjemmeside. Langs løberuterne etableres en række aktivitetsspots, der inspirerer og opfordrer til yderligere aktivitet og kan fungere som sociale mødesteder, hvor sundheden er i fokus.* Vi vil undersøge muligheden for at indrette midlertidige faciliteter i kommunens bynære udviklingsområder med henblik på at sikre en aktiv brug af området i en periode, hvor det ellers vil ligge ubenyttet hen.* Indsatsen kræver en revision af kommuneplanens hovedstruktur og rammer. Indsatsen kræver en revision af kommuneplanens hovedstruktur og rammer. I den eksisterende kommuneplan er der udpeget en natursti langs kysten mellem Trylleskoven og Staunings Ø. Indsatsen kræver derfor kun en præcisering af kommuneplanens hovedstruktur og rammer. Indsatsen skal indarbejdes i kommuneplanens hovedstruktur. Denne indsats kræver en revision af kommuneplanens hovedstruktur og rammer. Indsatsen kan kræve en revision af kommuneplanens hovedstruktur og rammer. Ingen konsekvens for gældende kommuneplan, men indsatsen kan med fordel skrives ind i hovedstrukturen. * Administrative mål, der ikke kræver yderligere politisk stillingtagen 21

22 SOLRØD KOMMUNE PLANSTRATEGI 2011 Tema: Vand og Land Hvad er status? Kysten, skovene og de åbne landskaber, herunder eksempelvis Kalkgraven og Stavnings Ø, gør Solrød Kommune til et attraktivt sted at bosætte sig. Det er for tiden en stor udfordring at bevare disse værdier. Derfor arbejder vi med projekter, der skal imødekomme de forestående udfordringer, som ligger i ændrede Projekterne skal sikre og udbygge kommunens naturog landskabskvaliteter, så også fremtidens borgere kan glæde sig over de naturskønne omgivelser. Udviklingen mod et mere bæredygtigt samfund indgår den klimavenlige bydel ved Trylleskov Strand. For det andet i Karlstrup Mose-projektet, hvor naturgenopretning imødekommer fremtidens klima. Samt for det tredje i planlægningen af et fremtidigt biogasanlæg, som skal drives på strandens tang og andre lokale affaldsprodukter. De kommende år byder på et udfordrende arbejde med statens vand- og naturplaner. Især indsatsen for at forbedre vandkvaliteten i vandløb, søer og Køge Bugt. Vi forventer, at planerne bliver endeligt vedtaget i 2011, hvorefter kommunerne skal følge op med handleplaner og konkrete projekter, der skal sikre, at målene nås. Kommunen har også igangsat en række andre tiltag som strandrensning, pleje af naturområder og bekæmpelse af arter, som er fremmede for vores natur (fx rynket rose og kæmpe-bjørneklo). De landskabelige værdier i kommunen er sat under Køge Bugt Motorvejen, København-Ringsted Banen og ny motorvejsforbindelse (Ring 5) i den planlagte transportkorridor mellem Havdrup og Solrød. Hertil kommer nye tendenser i landzonen, hvor pladskræ- gjorte landbrugsbygninger. For at sikre, at udviklingen sker med respekt for kvaliteterne i det åbne landskab, har kommunen igangsat et tværkommunalt projekt om analyse af landskabet. Projektet skal kortlægge og vurdere Greve og Solrød Kommunes kulturmiljøer, landskab, grønne strukturer og rekreative forbindelser og dermed danne grundlag land. Vidste du? At hovedstadsområdet forsynes med dobbelt så meget vand fra kommunens undergrund, som Solrøds borgere selv anvender? et godt dyre- og planteliv? Det svarer til 857 personer At den sjældne argus-sommerfugl lever på heden nord for Trylleskoven? 22

23 Gravhøje på linje nord for Solrød Landsby. Vores overordnede mål - Vision Solrød Kommune vil være kendt for: De sammenhængende grønne og blå strukturer mellem byområder, skove, strand, natur og landskab, hvor der er gode muligheder for spændende naturoplevelser for borgere og besøgende i kommunen * At vi imødekommer fremtidens klimaudfordringer med en helhedsorienteret tankegang* Vores indsats for renere vand og rigere natur, og for at der i fremtiden er Vores arbejde for biologisk mangfoldighed, der skal sikre, at vores naturområder bevarer et rigt og varieret dyre- og planteliv* At vi fastholder byudvikling i tilknytning til vores eksisterende byområder.* Solstråler rammer en edderkop, der spinder sit net i skoven. 23

24 Vores overordnede mål - Strategi seres ved at: Gennemføre tiltag for tilpasning til klimaændringer efter regeringens strategi for området.* Prioritere gode projektløsninger for kloakrenovering og klimatilpasning, som samtidig øger rekreative værdier, bevarer naturværdier og beskytter vandmiljø og grundvandsressourcer* Indgå i et samarbejde med staten og nabokommunerne om at udarbejde konkrete handleplaner til opfølgning på de statslige vand- og naturplaner* Gøre en særlig indsats for grundvandsbeskyttelse, blandt andet ved at prioritere arealanvendelsen i de sårbare områder * Arbejde for biologisk mangfoldighed, så vores naturområder bevarer et rigt og varieret dyreliv og planteliv* Arbejde for, at der skabes et sammenhængende netværk af forskellige naturområder, dels i form af spredningskorridorer for dyr og planter, dels som oplevelsesforløb for mennesker* Motivere, støtte og bakke op om de initiativer, som borgere, interesseorganisationer og virksomheder tager for at forbedre vores natur og miljø åbne land (København-Ringsted Banen, Ring 5) gennemføres så skånsomt som muligt og dermed mindsker miljøbelastning og påvirkninger af bymiljøer, landskab, vandmiljø og natur* Planlægge en udvikling i det åbne land, som tager udgangspunkt i lokalområdernes kvaliteter og fastholder byudvikling i tilknytning til vores eksisterende byområder* Administrere landzonebestemmelserne ud fra målet om, at det åbne land så vidt muligt bevares som landbrugspræget kulturlandskab.* Siv vejer i vinden ved Staunings Ø. 24

25 Forslag til konkrete mål Vi vil implementere kommunens klimaplan, herunder udarbejde en konkret handleplan for de klimaindsatser, som skal gennemføres i perioden Vi vil udarbejde retningslinjer og arealudpegninger for lavtliggende områder på baggrund af kortlægningen af potentielle oversvømmelsesområder.* Vi vil oplyse borgerne om forebyggende tiltag mod oversvømmelser på egen ejendom.* Vi vil gennemføre vandmiljøprojekter, som det planlagte vandog naturprojekt i Karlstrup Mose. Vi vil udarbejde en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for den sydlige del af kommunen og følge op på implementeringen af de eksisterende indsatsplaner. Vi vil gennemføre vandløbsforbedrende tiltag som genåbning af rørlagte strækninger, fjernelse af styrt, og udlæg af sten og grus. Vi vil sikre, at kontrakter for kommunale landbrugsarealer ændres til miljøvenlig drift, dvs. uden brug af sprøjtemidler, gødskning, tilsåning med afgrøde og omlægning.* Vi vil udarbejde en langsigtet driftsplan for stranden og kommunale naturområder, som er tilpasset de økonomiske rammer.* Vi vil udarbejde strategier for kulturmiljøer, landskab og naturområder på baggrund af den igangsatte landskabsanalyse. Vi vil revurdere kommuneplanens retningslinjer og arealudpegninger på baggrund af den igangsatte landskabsanalyse. Vi vil vurdere muligheden for at placere et biogasanlæg i det åbne land i den sydlige del af kommunen. Vi vil udarbejde mere specifikke retningslinjer for kommunens landzoneadministration. Vi vil skabe mulighed for at omdanne overflødiggjorte ejendomme i landzonen til nye anvendelsesformål fx Karlstrup Skole. Fysisk planlægning og klimatilpasning bør integreres, således at byudviklingen sker i samspil med det øgede behov for at håndtere vand. Derfor har Klimaplan og Klimaindsatsplan betydning for revision af kommuneplanen både for byområder og det åbne land. Revision af lavbundsarealtema både med hensyn til retningslinjer og arealudpegning indar- åbne land. Kan gennemføres med udgangspunkt i de kommunale handleplaner jf. statens vandplan. Kan gennemføres med udgangspunkt i de kommunale handleplaner jf. statens vandplan. Kan gennemføres med udgangspunkt i de kommunale handleplaner jf. statens vandplan. Landskabsanalysen skal danne grundlag for fremtidige arealdispositioner i det åbne land og kan kræve en revision af den gældende kommuneplan. Revision af en række temaer for det åbne land både med hensyn til retningslinjer og arealudpegning indarbejdes i hovedstruktu- Revision af retningslinjer vedrørende landzoneadministration i kommuneplanens hovedstruk- arbejdes et særskilt administrationshæfte eller administrationskatalog. * Administrative mål, der ikke kræver yderligere politisk stillingtagen 25

26 SOLRØD KOMMUNE PLANSTRATEGI 2011 Tema: Viden og Arbejdspladser Hvad er status? Solrød Kommune er en bosætningskommune, hvor hovedparten af de erhvervsaktive borgere pendler ud af kommunen. Fremover vil mulighederne for beskæftigelse for Solrøds borgere fortsat afhænge af udviklingen i den øvrige del af Sjælland herunder særligt hovedstadsregionen. Med de planlagte udvidelser af infrastrukturen, som fx etableringen af Køge Nord Station, kan det medføre en acceptabel pendlingsaf- borgere. Erhvervsudvikling skal give nye arbejdspladser Med adgang til motorvej og S-tog er Solrød Kommune attraktiv for nye borgere og for nye virksomheder. I Solrød Kommune er der fortsat udviklingsmuligheder længere sigt arbejder kommunen for et nyt erhvervs- en revision af Fingerplan handel En analyse af kommunens detailhandel i slutningen af 2010 viser, at kommunens borgere hovedsageligt køber deres dagligvarer i de lokale butikker. Analysen - udvalgsvarebutikker. eksisterende butikker samt for, at nye butikker kan fremtidssikres. I Solrød Kommune svarer borgernes uddannelsesniveau til landsgennemsnittet, men ligger højere sammenlignet med Region Sjælland. Kommunerne i Region Sjælland arbejder i fællesskab på at løfte det samlede uddannelsesniveau, idet en veluddannet arbejdsstyrke er afgørende for virksomhedernes konkurrencedygtighed og udvikling. Solrød kommune er i dag et vigtigt omdrejningspunkt for det videre uddannelsessystem i kraft af et dynamisk og fremsynet gymnasium. På kort sigt er der allerede planer om at udvide og styrke det nuværende gymnasium. Kommunen vil gerne bidrage til at fremme denne udvikling, så Solrød på længere sigt kan styrke kommunens gymnasiale uddannelser. Solrød Kommune har et relativt lavt ledighedsniveau sammenlignet med det øvrige Sjælland og landsgennemsnit som helhed. Kommunen vil fortsat gøre en arbejdsledige borgere. Således har Solrød Kommune allerede en lang række partnerskabsaftaler med private virksomheder om at medvirke i en aktiv beskæftigelsesindsats for kommunens borgere. Samtidigt ønsker kommunen både nu og fremover at være et aktiv for de virksomheder, der ønsker at rekruttere nye medarbejdere. Vidste du? At der i Solrød Kommune er erhvervsaktive personer, hvoraf pendler ud af de erhvervsaktive borgere i Solrød Kommune arbejder i en anden kommune. Omvendt er der personer, som bor i andre kommuner, men pendler til Solrød Kommune, hvor de er ansat ved en af kommunens arbejdspladser. At ud af kommunens arbejdspladser er der arbejdspladser inden for offentlig administration, undervisning og sundhed? At antallet af personer i arbejdsstyrken vurderes til at falde fra i 2011 til i 2024, mens antallet af personer uden for arbejdsstyrken øges fra til i samme periode? 26

27 En af Solrød Kommunes største arbejdspladser OJD udvider med nye lokaler. Vores overordnede mål - Vision Solrød Kommune skal være et attraktivt valg for: Erhvervsaktive familier Kontor- og serviceerhverv samt lettere produktions- og industrivirksomheder Uddannelsessøgende Udvikling af handel med dagligvarer og udvalgsvarer Fritidserhverv, underholdningserhverv og restaurationserhverv. Stranden renses for fedtemøg langs kysten ud til Køge Bugt. 27

28 Vores overordnede mål - Strategi Tiltrække virksomheder og uddannelsesinstitutioner Synliggøre ledige erhvervsområder samt lægge planer for nye erhvervsarealer Være en aktiv samarbejdspartner for iværksættere Skabe gode vækstmuligheder for eksisterende virksomheder Sikre et godt naboskab mellem erhvervsaktiviteter og boligområder Tiltrække borgere med kompetencer, der matcher virksomhedernes behov Synliggøre arbejdsudbuddet i København Syd Støtte virksomheder i rekruttering af arbejdskraft Sikre en attraktiv og konkurrencedygtig detailhandel med et varieret butiksudbud Afdække Solrød Kommunes potentiale inden for turisme, underholdningserhvervet og fritidserhvervet. Erhvervsområderne ved Tåstrupvej i Solrød Kommune. 28

29 Forslag til konkrete mål Vi vil arbejde for, i at København der udarbejdes Syd Erhvervsserviceudarbejde, en kampagne for promovering at der udarbejdes af kommunens kampagne ubenyttede for erhvervsejendomme promovering af kommunens ubenyttede. erhvervsejendomme og og restarealer restarealer. Vi vil i et samarbejde med kommunerne i Region Sjælland undersøge grundlaget for at styrke de gymnasiale uddannelser. Vi vil arbejde for en ændring af Fingerplan 2007, der kan give mulighed for at udlægge et erhvervsområde evt. kombineret med skovrejsning i lommen, der opstår øst for Jersie Landsby mellem motorvejen og den nye København-Ringsted Bane. Vi vil undersøge alternative anvendelsesmuligheder i forbindelse med ledige erhvervsarealer i kommunen. Fx kan der gives mulighed for særligt pladskrævende varegrupper eller et privathospital i Cordozaparken. Vi vil arbejde for at styrke København markedsføring Syd af Erhvervsservices rådgivning og vejledning markedsføring til iværksættere, af rådgivning som og vejledning starter virksomhed. til iværksættere,. som starter virksomhed. Vi vil arbejde for, at omdanne der iværksættes blandede en boligområder analyse af forholdehvervsområder mellem arbejdsstyrke til enten rene og arbejdspladser erhvervsområder i kommunen eller boligom- og og er- udvikling råder for at af tilgodese dette. modsatrettede interesser. Vi vil arbejde for, at der iværksættes en analyse i København Syd Erhvervsservice af forholdet mellem arbejdsstyrke og arbejdspladser i kommunerne og udvikling af dette. Vi vil tage udgangspunkt i detailhandelsanalysens resultater i kommunens detailhandelsplanlægning for at fremtidssikre kommunens centre. Vi vil give mulighed for én udvalgsvarebutik større end m 2 i Solrød Center. Vi vil arbejde for, at der igangsættes en analyse af Solrød Kommunes potentialer inden for turisme, underholdningserhvervet og fritidserhvervet. Vi vil revurdere Karlstrup Erhvervsområde og Karlstrup Servicecenter som følge af etableringen af København-Ringsted Banen. Vi vil opdatere kommunens skilteregler. * Administrative mål, der ikke kræver yderligere politisk stillingtagen Dette kræver en revision af Fingerplan 2007, før det kan indarbejdes i kommuneplanens hovedstruktur og rammer. Selve undersøgelsen kræver ingen ændring af kommuneplanens hovedstruktur eller rammer. Kommuneplanen skal ikke revideres. Lokalplaner skal ændres. Indsatsen skal ledsages af en revision af kommuneplanens hovedstruktur og rammer. Indsatsen skal indskrives i kommuneplanen, hvis ændringer af planlovens bestemmelser vedrørende detailhandel endeligt vedtages af Folketinget. Dette kræver en revision af kommuneplanens rammer. Skal realiseres gennem en revision af skiltevejledningsreglerne. 29

30 SOLRØD KOMMUNE PLANSTRATEGI 2011 Hvad er status? Fingerbyområdet i Solrød kommune er bygget op om S-togsforbindelsen København-Køge. Den oprindelige by fra 1970 erne er stort set udbygget, men udvides på nuværende tidspunkt med den nye bydel Trylleskov Strand. Havdrup er ligeledes opbygget omkring Havdrup Station på jernbanestrækningen Køge- Roskilde. Havdrup udbygges i de kommende år med en ny bydel Havdrup Vest. I de eksisterende byområder skal udviklingen ske ved fortætning fortrinsvis i de stationsnære områder - hvilket vil styrke grundlaget for offentlig transport og dermed grøn transport. De stationsnære områder skal gøres attraktive og indeholde muligheder for at elle transportformer. For at styrke grøn transport har Solrød Kommune for det første indgået samarbejde med Better Place at der er udviklet og gennemført en infrastruktur af ladestandere til el-biler. Når infrastrukturen er på plads, vil kommunen søge at fremme brugen af el-biler i egen bilpark med støtte fra Energistyrelsen. indført Flextur i Solrød Kommune som et tilbud til Plejecentret Christians Have. Solrød Kommune har opfordret DSB til at anlægge Trylleskov Strand Station for at få en optimal tra- de tilgrænsende byområder. Stationen har været planlagt i over 30 år og er den sidste station, der mangler at blive anlagt mellem København og Køge. Solrød Kommune vurderer, at klima og bæredygtighedsaspektet taler for, at stationen bør anlægges, og kommunen har tilbudt DSB at bidrage til betalingen af anlægsomkostningerne. København-Ringsted Banen en realitet Staten vedtog i efteråret 2009 at anlægge en ny jernbanelinje mellem København og Ringsted, der forventes at blive indviet i Højhastighedsbanen skal køre uden stop gennem Solrød Kommune. Der vil dog blive etableret en ny Køge Nord Station tæt på kommunegrænsen kombineret med en ny S-togsstation. Denne station forventes at blive et attraktivt udgangspunkt for rejser til resten af Danmark, Norden og hele Europa. Staten genvurderer på nuværende tidspunkt den 1 km brede transportkorridor mellem Havdrup og tekniske anlæg. Udstrækningen af transportkorridoren kan ses i planstrategiens indledning. Solrød Kommune har anbefalet staten, at afklare behovet for nye anlæg og herefter slanke korridoren til det nødvendige. Genvurderingen af transportkorridoren forventes afsluttet i 1. halvdel af Staten undersøger blandt andet om en ny motorvejs- og baneforbindelse (Ring 5) kan føres gennem transportkorridoren for at sammenkoble Øresundsregionen med den kommende Femern Bælt-forbindelse. Vidste du? At Solrøds borgere rejste mere end 268 millioner personbil. At cykling og gang også er metoder til at opnå Sundhedsstyrelsens anbefalede 30 minutters daglige motion Solrød Kommune, er fra personbiler. At der maksimalt er 5 km til den bopæl, som ligger længst væk fra en station i Solrød Kommune en strækning, der kan cykles på 20 minutter At gode Parkér og Rejs-faciliteter vurderes at tog At en el-bil gennemsnitligt udleder halvt så meget CO2 som en almindelig bil. 30

31 Visualisering af udvidelsen af Køge Bugt Motorvejen og København-Ringsted Banen igennem Solrød Kommune. Vores overordnede mål - Vision Solrød Kommune skal være kendt for: Vi arbejder for at reducere udledningen af drivhusgas fra energiforbruget til bygge klimaforandringer afhængigheden af kørsel i privatbil. Cykelstier giver god forbindelse mellem byområderne samt daglig motion. Passagerer stiger på bussen Solrød Strand. 31

32 Vores overordnede mål - Strategi Koble byudviklingen med effektive løsninger på den Etablere af Trylleskov Strand Station for at sikre en op- Strand og de omliggende boligkvarterer Sikre et forbedret anlæg af Ringstedbanen. Anlægget skal være mere skånsom for borgerne, og mindske påvirkningerne af naturen, kulturværdier og bymiljøer* Havdrup. Alternativt skal de anlæg, der føres igennem korridoren, hvis udlægget til korridoren fastholdes af staten, give så få begrænsninger som muligt til de berørte private ejendomme Fremme brug af kollektiv transport i kombination med cykel og gå-ben, som et bedre alternativ end personbilen* Skabe gode faciliteter for kombinationsrejser ved stationerne, fx med Parkér og Rejs-faciliteter med blandt andet ladestandere til el-biler Fremme brugen af el-biler i kommunens bilpark og motivere samme bilskifte blandt kommunens borgere og virksomheder Stille krav til Movia om, at CO2-udledningen fra de- Klimaplanens målsætninger. S-toget ankommer til Solrød Strand Station på vej til Hillerød midt i Solrød Center. 32

33 Forslag til konkrete mål Vi vil arbejde for at efterleve Trafikplanens målsætninger om høj trafiksikkerhed, blandt andet ved fortsat at sikre og udbygge stisystemet, bekæmpe færdselsuheld ved ombyg- om hastighedskontrol, kampagner og vejtekniske tiltag.* Vi vil forbedre stationspladserne ved Havdrup Station samt ved S-togsstationerne Jersie Strand, Solrød Strand og kommende Trylleskov Strandstationer med faciliteter, der støtter kombinationsrejser herunder mulighed for Parkér og Rejsfaciliteter med ladestandere til el- biler, cykelparkering m.m. Vi vil løbende justere buskørslen i samarbejde med Movia og nabokommunerne for at sikre optimal og miljøvenlig busdrift set i forhold til behov og ressourcer. Denne indsats kræver en revision af kommuneplanen. Indsatsen kan kræve en revision af den gældende kommuneplan. Kommuneplanens kortbilag skal ændres som følge af ruteomlægninger m.m. Vi vil samarbejde med Banedanmark om anlæg af Ringstedbanen for at sikre gode trafikløsninger på tværs af jernbanen, begrænse støjgener for omgivelserne, udlægge erstatningsarealer for ødelagt natur, herunder levesteder for dyreliv og planteliv.* Vi vil argumentere for, at man udarbejder beslutningsgrundlaget for Trylleskov Strand Station, og vi vil tilbyde medfinansiering af anlægsarbejdet. Vi vil opfordre staten til at udarbejde det nødvendige projektmateriale til afklaring af behovet for transportkorridorarealer samt at slanke korridoren til det nødvendige og optimalt set placere den vest for Havdrup. Indsatsen kræver en revision af den gældende kommuneplan. Indsatsen kan kræve en revision af den gældende kommuneplan. * Administrative mål, der ikke kræver yderligere politisk stillingtagen 33

34 Læs mere om kommunens planlægning på solrod.dk under Byggeri og Bolig: 34

35 SOLRØD KOMMUNE PLANSTRATEGI 2011 Planlægning siden Planstrategi 2007 Den gældende kommuneplan blev med udgangspunkt i Planstrategi 2007 vedtaget i 2009 med en tidshorisont på 12 år fra 2009 til Siden vedtagelsen af Kommuneplan har Byrådet aktivt arbejdet på at realisere kommuneplanens visioner og rammer gennem udarbejdelse af temaplaner, sektorplaner, kommuneplantillæg og lokalplaner. Klimaplanen Skoleudbygningsplanen Helhedsplan for dagpasningsområdet Helhedsplan for idrætsområdet Støjhandlingsplanen Spildevandsplan Varmeplanen Affaldsplanen Beredskabsplanen. Til Kommuneplan : Tillæg nr. 26, Trylleskov Strand (2007) Tillæg nr. 28, Solrød Landsby (2008) Tillæg nr. 29, Jersie Landsby (2008) Tillæg nr. 30, Karlstrup Landsby (2008) Til Kommuneplan : Tillæg nr. 1, Naurbjerg landsby (2010) Lokalplan Gl. Havdrup Udvikling i landsbyen og bevaring af kulturmiljøet. (2007) Lokalplan Havdrup Vest Overordnet struktur for den østlige del af den nye bydel, Havdrup Vest. (2009) Lokalplan Solrød Center øst for stationen Mulighed for afrunding af centret langs Strandvejen. (2007) Lokalplan Solrød Center øst for stationen Mulighed for udvikling i den sydøstlige del af centret. (2010) Lokalplan Kystområdet, Solrød Strand Bevaring af områdets karakter af beboelsesområde med en fortid som sommerhusområde, fastlæggelse af 35

36 mer i området. (2007) Fastlæggelse af rammerne for den fremtidige bydel Trylleskov Strand. (2007) Lokalplan Solrød Strandgaard Syv boliger opført som åben-lav og tæt-lav ved omdannelse af eksisterende kursusejendom. (2010) Lokalplan Støjvold ved Trylleskov Strand og Engstrup Mose Plangrundlaget for etablering af en støjvold langs Køge Bugt Motorvejen mellem Cementvej og Engstrupvej. (2009) Lokalplan Solrød Erhvervsområde Mulighed for udbygning og udvidelse i erhvervsområde og omlægning af eksisterende sti. (2008) Lokalplan Daginstitution og butikker i Trylleskov Strand Plangrundlaget for etablering af daginstitution og butikker i Trylleskov Strand. (2010) Lokalplan Solrød Landsby Sikring af Solrød Landsby kulturhistoriske betydning. (2008) Lokalplan Strandvejen Anvendelsesbestemmelser for ejendomme med facade ud til Strandvejen på hele strækningen gennem Solrød Kommune. (2007) Lokalplan Boligøer til rækkehuse i Trylleskov Strand Plangrundlaget for etablering af boliger i Trylleskov Strand. (2010) Lokalplan Karlstrup Landsby Sikring af Karlstrup Landsby kulturhistoriske betydning (2008) Lokalplan Jersie Center Mulighed for udvidelser af bolig-, kontor- og detailhandelsformål i det eksisterende lokalcenter. (2009) Lokalplan Jersie Landsby Sikring af Jersie landsbys kulturhistoriske betydning. (2008) Lokalplan Kirke Skensved Sikring af Kirke Skensved kulturhistoriske betydning. (2008) Lokalplan Naurbjerg landsby Fastholdelse af områdets anvendelse til boligformål, erhvervsformål og landbrugsformål. (2010) Lokalplan Den nye bydel Trylleskov Strand 36

Planstrategi og Den Grønne Dagsorden

Planstrategi og Den Grønne Dagsorden SOLRØD KOMMUNE PLANSTRATEGI 2011 Planstrategi 2011 - og Den Grønne Dagsorden 2 SOLRØD KOMMUNE PLANSTRATEGI 2011 Forord Efter nogle år med faldende skatteindtægter, færre på arbejdsmarkedet og i det hele

Læs mere

Strukturbillede VIBY Sjælland

Strukturbillede VIBY Sjælland Strukturbillede VIBY Sjælland Indhold Forord 3 Visionen 4 Hovedstrukturen 5 Fra vision til plan 5 Boliger 5 Bymidten 6 Erhverv 7 Den grønne struktur 7 Trafikstruktur 7 Vedtaget af Roskilde Byråd den 18.

Læs mere

Strategisk miljøvurdering (SMV) af:

Strategisk miljøvurdering (SMV) af: Ja Nej Skal undersøges nærmere Side 1 af 13 Strategisk miljøvurdering (SMV) af: Plan/Programtitel: Planstrategi 2011 og Den Grønne Dagsorden Sagsbehandler: Birgitte Blaabjerg Olsen Dato: marts 2011 Journalnummer:

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord 7 Indledning 8 Hovedstruktur 11 Vision 12 Overordnet struktur 13 Udvikling 21 Landskab 26 Bæredygtighed 28 Forudsætninger 32 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 13. AGENDA 21 OG KLIMA RETNINGSLINJER FOR PLANLÆGNINGEN BYRÅDETS MÅL Byrådet ønsker at tage lokalt ansvar

Læs mere

Strategisk miljøvurdering

Strategisk miljøvurdering SOLRØD KOMMUNE BYRÅDET Strategisk miljøvurdering Forslag til Kommuneplan 07-09 Plan/Programtitel: Forslag til Solrød Kommuneplan 07-09 Sagsbehandler: Susanne Prior Malling Dato: 0.06.07 Journalnummer:

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Vision Greve - hvor livet er grønt

Vision Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt er udgivet af: Greve Kommune Greve Byråd Vedtaget af Greve Byråd december 2008 Henvendelse: Kontakt Ledelsessekretariatet

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune. Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune Udarbejdet og udgivet af: Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.dk Ikrafttrædelsesdato: 14. april 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE Fremtidens Forstæder

SOLRØD KOMMUNE Fremtidens Forstæder SOLRØD KOMMUNE Fremtidens Forstæder Projektforslag fra Solrød Kommune Jersie Center Fremtidens Forstæder Baggrunden for Solrød Kommunes projektforslag Ligesom i et stort antal øvrige danske forstæder,

Læs mere

Kommuneplan 2009. Vallensbæk - en levende by

Kommuneplan 2009. Vallensbæk - en levende by Kommuneplan 2009 Vallensbæk - en levende by Vallensbæk Kommune Marts 2010 Vallensbæk Kommune Høring Den 2. december 2009 blev Kommuneplan 2009 endeligt vedtaget af Vallensbæk Kommunes kommunalbestyrelse.

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

7. Miljøvurdering 171

7. Miljøvurdering 171 7. Miljøvurdering 171 Sammenfattende miljøvurdering Miljøvurderingen belyser miljøpåvirkningerne af de ændringer, der er indarbejdet i Kommuneplan 2013-2025 set i forhold til Kommuneplan 2009-2021. Miljøvurderingen

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Fællesskab i Kerteminde Kommune Velkommen til Dialogmøde Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Aftens program 18.30-19.30 Kommunernes planlægning, ved Jesper Hempler, Formand for Teknik- og

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN

FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN 1 2 Dette hæfte er udarbejdet af: Den Fælleskommunale Projektgruppe vedr. Fremtidens Cykeltrafik i Frederikssundfingeren FOTO OG LAYOUT: NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst Landsplanredegørelse 2012 Ministerens velkomst Velkommen til debat om den kommende landsplanredegørelse. Efter nyvalg til Folketinget er det Miljøministerens opgave at udarbejde en ny landsplanredegørelse.

Læs mere

DEBATOPLÆG. Kommuneplan Indkaldelse af ideer og forslag. til debat om Kommuneplan Høringsperiode fra 20. august til 3.

DEBATOPLÆG. Kommuneplan Indkaldelse af ideer og forslag. til debat om Kommuneplan Høringsperiode fra 20. august til 3. DEBATOPLÆG Kommuneplan 2013-25 Indkaldelse af ideer og forslag til debat om Kommuneplan 2013 Høringsperiode fra 20. august til 3. september 2013 Indledning Dette debatoplæg er opstarten til udarbejdelse

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej OPLÆG

Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej OPLÆG Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej Oktober 2014 Indledning Transport af mennesker og varer udløser trafik på gader, veje, stier og i kollektiv trafik og har betydning for os alle. Vi skal på arbejde,

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune Tillæg nr. 20 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Odense Offentlige Slagtehuse Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

SAMMEN OM SOLRØD - UDVIKLING OG SOCIALT ANSVAR - Valgprogram Kommunalvalget 2017 Socialdemokratiet i Solrød

SAMMEN OM SOLRØD - UDVIKLING OG SOCIALT ANSVAR - Valgprogram Kommunalvalget 2017 Socialdemokratiet i Solrød SAMMEN OM SOLRØD - UDVIKLING OG SOCIALT ANSVAR - Valgprogram Kommunalvalget 2017 Socialdemokratiet i Solrød Indledning I Danmark tager vi hånd om hinanden. Vi har en lang og stærk tradition for et samfund,

Læs mere

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016 Proces- og tidsplan September 2014 Baggrund Bornholms udviklingsplan(bup) bliver omdøbt til Bornholms udviklingsstrategi (BUS), Bornholms udviklingsstrategi skal

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring.

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring. TILLÆG 34 Forslag Forslaget til tillæg nr. 34 for erhvervsrammen Erhvervskorridoren i Gødvad, er fremlagt i offentlig høring fra 27. marts 2013 til 22. maj 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag

Læs mere

FORDEBAT BYVÆKST VED VIBORG BY

FORDEBAT BYVÆKST VED VIBORG BY FORDEBAT BYVÆKST VED VIBORG BY HAR DU FORSLAG OG IDÉER? Hvor skal Viborg by udvikle sig hen? Hvordan skal kommuneplanen være med til at understøtte vækst og et fortsat dynamisk erhvervsliv? Hvordan skal

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN 1 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune Kommuneplantillægget omhandler rammeområde 15.07.01 ER i Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune. Rammeområde 15.07.01 ER er

Læs mere

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner Kommuneplanlægningen Status og centrale emner 1. Status på Kommuneplanen opbygning og indhold 2. Befolkningsprognose og demografisk udvikling 3. Boliger og erhverv status på areal og salg af bygge grunde

Læs mere

Glostrup Kommunalbestyrelse har på sit møde den 10. april 2013 endeligt vedtaget: Udviklingsstrategi 2012 Glostrup en sund by i bevægelse

Glostrup Kommunalbestyrelse har på sit møde den 10. april 2013 endeligt vedtaget: Udviklingsstrategi 2012 Glostrup en sund by i bevægelse Glostrup Kommunalbestyrelse har på sit møde den 10. april 2013 endeligt vedtaget: Udviklingsstrategi 2012 Glostrup en sund by i bevægelse Udviklingsstrategien er det øverste styringsdokument for den samlede

Læs mere

Trafik - altid en grøn vej. Politik

Trafik - altid en grøn vej. Politik Trafik - altid en grøn vej Politik Indledning Transport af mennesker og varer udløser trafik på gader, veje, stier og i kollektiv trafik og har betydning for os alle. Vi skal på arbejde, i skole, på indkøb,

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

Tillæg nr. 16 til. Kommuneplan 2009. Landsbyen Mejlby. Offentligt område O710, Mejlby

Tillæg nr. 16 til. Kommuneplan 2009. Landsbyen Mejlby. Offentligt område O710, Mejlby Tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2009 Landsbyen Mejlby Offentligt område O710, Mejlby Rebild Kommune marts 2012 Indledning Rebild Kommune vedtog den 29. oktober 2009 Kommuneplan 2009 for Rebild Kommune endeligt.

Læs mere

BILAG C. Planstrategi 2011-2023

BILAG C. Planstrategi 2011-2023 BILAG C. Planstrategi 2011-2023 af byrådets afstemning om forelagte ændringsforslag til forslag til Planstrategi 2011-2023. Nedenstående oversigt over afstemningspunkter er kronologisk bygget op i forhold

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 13-05-2008 Dato: 07-04-2008 Sag nr.: KB 122 Sagsbehandler: Ingibjörg Huld Halldórsdóttir Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01 Kort fortalt Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Layout_20130819.indd 1 19-08-2013 12:53:01 Danmark i omstilling Hvordan kan byer og landdistrikter udvikles, så vi udnytter vores arealer bedst muligt

Læs mere

Frederikssund Kommune Kommuneplan

Frederikssund Kommune Kommuneplan Forslag Frederikssund Kommune Kommuneplan 2009-2021 Kolofon Forslag til Frederikssund Kommuneplan 2009-2021 er udarbejdet for Frederikssund Kommune af By og Land. Layout: By og Land Tryk: PrintfoParitas

Læs mere

Befolkning og boliger

Befolkning og boliger Befolkning og boliger Redegørelse - Befolkning og boliger Den levende by Den levende by skal udfoldes i Vallensbæk både i de eksisterende og de nye boligområder. Vallensbæk har et mangfoldigt udbud af

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

Vordingborg Kommuneplan Tillæg nr. 5 Rækkefølgeplan for boligudbygning

Vordingborg Kommuneplan Tillæg nr. 5 Rækkefølgeplan for boligudbygning Vordingborg Kommuneplan 1999-2011 Tillæg nr. 5 Rækkefølgeplan for boligudbygning Vordingborg Kommune August 2003 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen.

Læs mere

Byggegrund med direkte adgang til naturskønne omgivelser

Byggegrund med direkte adgang til naturskønne omgivelser Byggegrund med direkte adgang til naturskønne omgivelser Ledig byggegrund til boligformål på kanten mellem by og land - tæt på indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til rekreative områder. Dato

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

BILAG 2. Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027

BILAG 2. Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027 BILAG 2 Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027 Oversigten følger rækkefølgen i udkastet til planstrategi. Sidetalshenvisninger refererer til udkastet. Understreget

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE KORUP BYDELSCENTER TILLÆG TIL HOVEDSTRUKTUR OG ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 9 KORUP HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Debatoplæg om KRAFT. Oplevelsescenter ved Ringkøbing

Debatoplæg om KRAFT. Oplevelsescenter ved Ringkøbing Debatoplæg om KRAFT Oplevelsescenter ved Ringkøbing Debatoplæg om Miljørapport, Lokalplan nr. 403 og Tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra den 20. april

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 10

Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 10 Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Thorslundsvej Ændring af kommuneplanområde 10 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger Grøn Strukturplan - En rekreativ plan for Hillerød Kommune - 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Det åbne land og de rekreative værdier 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger 4. Grøn Strukturplan

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 23 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Sukkerkogeriet Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015

Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015 Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015 Natur- og miljøpolitik 2015 // Plads til alle Side 3 Indhold Visionen.......................................................... 7 Strategisporene....................................................

Læs mere

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023)

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Indsats Gennemført Under gennemførelse Passiv Kommentar I nærkontakt med verden Politisk og strategisk arbejde for beslutning om en fast HH-forbindelse

Læs mere

KORT FORTALT. Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Odder. Saksild. Ørting. Hov. Hundslund. Gylling. Tunø

KORT FORTALT. Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Odder. Saksild. Ørting. Hov. Hundslund. Gylling. Tunø KORT FORTALT Odder Saksild Ørting Hundslund Hov Gylling Tunø forslag til Odder Kommuneplan 2009-2021 Tales vi ved? Du sidder nu med debatoplæg til Byrådets Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Forslag til

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 11. City Syd, syd for Vægten, Erhverv og Butikker. Kommuneplantillæg 3.012, Lokalplan 3-6-107 samt delvis ophævelse af lokalplan 05-028, Aalborg City Syd, sydvestlige del (2. forelæggelse). 2010-30893.

Læs mere

Visionsplan for Hårlev

Visionsplan for Hårlev Visionsplan for Hårlev 1 2 VISION FOR FREMTIDENS HÅRLEV Hårlev er stationsbyen i Ådalen. I Hårlev har vi det hele. Skønne naturoplevelser i baghaven, boliger til alle aldersgrupper, et levende handelsog

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi ISHØJ KOMMUNE DEBATAVIS Deltag i debatten! Den avis, du sidder med her, er et debatoplæg. Vi skal udarbejde en ny kommuneplan for Ishøj Kommune, og det vil vi gerne fortælle om. Vi vil også gerne høre

Læs mere

Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015

Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015 Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015 Natur- og miljøpolitik 2015 // Plads til alle Side 3 Indhold Visionen... 7 Strategisporene... 8 Naturen skal benyttes og beskyttes... 10 Planer og programmer

Læs mere

Kelleris, Espergærde. Espergærde SV mellem Kelleris Hegn og Grydemoseområdet.

Kelleris, Espergærde. Espergærde SV mellem Kelleris Hegn og Grydemoseområdet. Indhold Kelleris, Espergærde...2 Hornebyvej 71, Hornbæk...4 Harboesvej, Hornbæk...6 Ørsholtvej 25, Gurre...8 Birkehegnet, Ålsgårde...10 RIKA Plast, Saunte Bygade...12 1 Kelleris, Espergærde Lokalitet Espergærde

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Christina Berlin Hovmand, kontorchef i Erhvervsstyrelsen

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Christina Berlin Hovmand, kontorchef i Erhvervsstyrelsen Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance Christina Berlin Hovmand, kontorchef i Erhvervsstyrelsen Nyt fra Erhvervsstyrelsen Hvad er på dagsordenen i ERST? Baggrund for lovforslaget om

Læs mere

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Kira Maria Svankjær, chefkonsulent Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Jyllinge nyt halområde og boligudbygning Strategi bliver til virkelighed - i byudviklingen! Fortætning og byomdannelse

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

Debatoplæg. Idefase. Kommuneplan. for Holbæk Kommune. Indkaldelse af ideer, bemærkninger og forslag til Kommuneplan Et sundt og aktivt liv

Debatoplæg. Idefase. Kommuneplan. for Holbæk Kommune. Indkaldelse af ideer, bemærkninger og forslag til Kommuneplan Et sundt og aktivt liv Idefase Debatoplæg Kommuneplan for Holbæk Kommune 2013 2025 Indkaldelse af ideer, bemærkninger og forslag til Kommuneplan 2013-2025 Gode byer at leve i Et sundt og aktivt liv????? Naturen og livet på landet

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013 Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013 Teknik & Miljø, juni 2013 1 DEBATOPLÆG - Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Baggrund Bornholms

Læs mere

SCREENING. Indgår allerede. Bør undersøges Udløser MV. Ikke væsentlig

SCREENING. Indgår allerede. Bør undersøges Udløser MV. Ikke væsentlig Screeningskema til: Plan/Programtitel: Lokalplan: 218.4, Børnehave Alle 3 m.fl. Sagsbehandler: Helene Jørgensen Dato: 11. december 2014, rev. 20. januar 2015 Journalnummer: 14/8866 SCREENING Befolkning

Læs mere

Strategi- og handleplan for landdistrikterne

Strategi- og handleplan for landdistrikterne Strategi- og handleplan for landdistrikterne 11. januar 2016 vedtog Byrådet en ny Landdistriktspolitik. Politikken omhandler følgende temaer: Strategi- og handleplanen er en opfølgning på den vedtagne

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Mindre lokal dagligvarebutik med postfunktion. Sådan administrerer vi Ved lokalplanlægning til butiksformål. krav om etablering af parkeringspladser.

Mindre lokal dagligvarebutik med postfunktion. Sådan administrerer vi Ved lokalplanlægning til butiksformål. krav om etablering af parkeringspladser. Mål At skabe levende handelscentre med et varieret udbud af butikker i kommunens bycentre. At alle har en nem, hurtig og kort vej til dagligvarebutikker, så afhængigheden af bil nedbringes. At der er mulighed

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 1

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 1 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Tillæg nr. 1 Centerområde ved Nyborgvej / Ejbygade Ændring af kommuneplanområde 2 Hunderup Munkebjerg Nyborgvej/Rødegårdsvejkvarteret Hvad er en Kommuneplan? I

Læs mere

Planstrategi 2015. - og Den Grønne Dagsorden

Planstrategi 2015. - og Den Grønne Dagsorden Solrød Kommune planstrategi 2015 Planstrategi 2015 - og Den Grønne Dagsorden Solrød Kommune Planstrategi 2015 Forord Vi skal være en dynamisk kommune det bedste sted at leve og bo i hovedstadsområdet.

Læs mere

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Plannavn Titel Undertitel Dato for offentliggørelse af forslag KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Havneomdannelse - Hvalpsund Havn 6. november 2013

Læs mere

Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup

Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup Uvelse-Lystrup Lokalråd December 2011 1 Hillerød Kommune Indhold Baggrund. 3 Trafik 4 Bolig. 5 Erhverv. 5 Natur 6 Børn og Ungdom 7 Ældre 7 Foreninger fritid indkøb 8 2

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 18 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26.januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 18 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

KLIMA NATUR MILJØ POLITIK. Uddannelsespolitik

KLIMA NATUR MILJØ POLITIK. Uddannelsespolitik KLIMA NATUR MILJØ POLITIK Uddannelsespolitik Indledning Byrådet har vedtaget Vision 2017 vi vil mulighederne. For at fastholde og gennemføre visionerne skal der udarbejdes 13 visionspolitikker, hvoraf

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder PLAN, BYG OG ERHVERV Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder BAGGRUND FOR KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1 I forbindelse med

Læs mere

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Photo: Stiig Hougesen Byudvikling i Roskilde Kommune Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Bygger på kommunens styrker og planstrategi Beliggenhed i smukt landskab Balanceret bystruktur Centralt

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Energivej - erhverv. Ændring af kommuneplanområde 5. Stige. Næsby.

Tillæg nr. 10 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Energivej - erhverv. Ændring af kommuneplanområde 5. Stige. Næsby. Tillæg nr. 10 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Energivej - erhverv Ændring af kommuneplanområde 5 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden 3 Vollsmose 7 6 Bellinge 2 Dalum

Læs mere

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver

Læs mere

IDÉhøring Kommuneplan

IDÉhøring Kommuneplan IDÉhøring Kommuneplan 2017-2029 Sønderborg Kommune ønsker at indsamle lokal viden og gode idéer til arealudlæg og andet, som kan gavne det videre arbejde med revisionen af kommuneplanen. Temaerne der skal

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016

Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016 Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016 2 Forord Aalborg Kommune vil være en bæredygtig kommune. Med underskrivelsen af Aalborg Charteret i 1994 og Aalborg Commitments i 2004, har Byrådet fastlagt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12

Indholdsfortegnelse. Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12 Indholdsfortegnelse Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12 2 Erhvervsområde ved Katkjærvej Forside > Tillæg > Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej

Læs mere