Værdianalyse af Vækstguiden.dk. Projektejer: Henning Steensig. Dato: 8. marts 2012 Version: 1.0

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værdianalyse af Vækstguiden.dk. Projektejer: Henning Steensig. Dato: 8. marts 2012 Version: 1.0"

Transkript

1 Værdianalyse af Vækstguiden.dk Projektejer: Henning Steensig Dato: 8. marts 2012 Version: 1.0

2 Indholdsfortegnelse Ledelsesresume 2 Revisionshistorik 3 1 Løsningsbeskrivelse Forretningsmæssigt omfang It-mæssigt omfang Interessenter Alternative løsninger Delprojekter 11 2 Forretningsmæssige konsekvenser Økonomiske konsekvenser Økonomiske nøgletal Opfyldelse af formål Risici 16 3 Implementering og opfølgning Implementeringsstrategi Milepælsplan KPI er Succeskriterier Ejerskab Projektejer og projektleder Leverandører Opfølgning på forretningsmilepæle Sponsorer Godkendelse 20 Bilag 21 1

3 Ledelsesresume Baggrund Vækstguiden.dk blev offentliggjort 15. november Opgaven er at gøre det lettere for virksomheder at finde frem til de virksomhedsrettede offentlige tilbud, der kan være relevante for dem. Det har været efterspurgt af bl.a. virksomheder og erhvervsorganisationer (bl.a. DI og DE). Vækstguiden samler og giver overblik over alle de offentlige tilbud om finansiering og rådgivning, som virksomhederne kan bruge til at skabe vækst, innovation og udvikling. Der er pt. mere end 180 tilbud på Vækstguiden. Bag tilbuddene står 10 ministerier, regionerne og EU. VK-regeringen indgik i efteråret 2009 aftale med S, DF og RV om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri. Vækstguiden er en udmøntning af denne aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne. Formål At give 100 % overblik over alle virksomhedsrettede offentlige tilbud, der skaber vækst, udvikling og innovation At sikre, at virksomheder og rådgivere sparer tid på informationssøgning om offentlige tilbud At sikre, at virksomheder kommer lettere i gang med solide vækstforløb At sikre bedre sammenhæng i det samlede rådgiversystem og dermed bedre betjening af kunder At sikre effektiv digital selvbetjening, som letter vilkårene for virksomheder Omkostninger Omkostninger ved projektet i perioden udgør 13,8 mio. kr. fordelt på 5,8 mio. kr. til drift og udvikling, 2,8 mio. kr. til markedsføring, 3,4 mio. kr. til et callcenter samt 1,8 mio. kr. i internt tidsforbrug. Callcentret er lukket ved udgangen af 2011, og omkostningerne i 2012 og fremefter er dermed reduceret. Gevinster Der er en lang række kvalitative gevinster ved projektet. Gevinsterne er beskrevet i afsnit 2, hvoraf det også fremgår, hvordan disse gevinster står i forhold til projektets overordnede formål. Derudover er der to markante økonomiske gevinster: Informationsindsatsen via hjemmesiden Sparet arbejdstid for virksomheder, offentlige rådgivere og private rådgivere Den samlede økonomiske gevinst i 2011 er 2,3 mio. kr. Den forventede, samlede økonomiske gevinst i 2012 er 9 mio. kr. Den potentielle årlige økonomiske gevinst er på yderligere 96 mio. kr. Risici De primære risici i projektet er knyttet til personafhængigheder i forhold til interne medarbejdere og udvalgte leverandører. Der er iværksat tiltag til håndtering af disse risici, og den samlede risikoprofil for projektet er middel. Samlet vurdering Den samlede vurdering af projektet er, at de forventede gevinster er i fin overensstemmelse med projektets formål og loven bag bevillingen. Det vurderes samtidigt, at de forventede gevinster mere end retfærdiggør projektets omkostninger og risici. Præmisser Værdianalysen bygger på en række antagelser og metodiske valg og fravalg: Information forbedrer virksomheders vilkår, hvilket er dokumenteret i flere undersøgelser. Vækstguiden er en service med kvalitative gevinster i form af bl.a. information og rådgivning i modsætning til en investering, der skal tjene sig selv ind via efterfølgende besparelser. Der anvendt konservative tal til alle beregninger. Det betyder, at alle gevinster må betragtes som minimumsgevinster. Beregninger bygger på den antagelse, at information på nettet er en udvidelse af informationsindsatsen og alternativt skulle formidles gennem personlig rådgivning. Omkostninger opgøres på basis af regnskaber og budgetter 2

4 Revisionshistorik Version Opsummerende beskrivelse af ændringer Dato Navn og instans 0.1 Første udkast 27. februar ERST 0.2 Andet udkast 29. februar COWI 0.3 Tredje udkast 1. marts ERST 1.0 Godkendt version 8. marts ERST og COWI 3

5 1 Løsningsbeskrivelse 1.1 Forretningsmæssigt omfang Forretningsløsningens navn eller kort beskrivelse Forretningsløsningens navn Vækstguiden.dk offentlige tilbud om finansiering og rådgivning Formål Forbedre servicekvalitet (f.eks. hurtigere sagsbehandlingstid eller øget mulighed for borgerselvbetjening) Effektivisere forretningsprocesser eller reducere driftsomkostninger (f.eks. automatisering af processer) Effektivisere it-applikationer (f.eks. udskiftning af gammel applikationslogik eller integrere applikationer) Effektivisere it-infrastruktur (f.eks. konsolidering af servere, reducering af antal platforme) Forbedre fleksibilitet i forretningsarkitektur (f.eks. understøttelse af standardiserede processer) Forbedre fleksibilitet i it-arkitektur (f.eks. indføring af åbne standarder eller implementering af SOA) Opfylde lovgivning (hvis projektet sikrer opfyldelse af lovgivning (national eller international)) x x Forvaltningsniveau for løsningens brug Niveau Inden for et eller flere ministerområder (benyt ministerienavn) Inden for en eller flere regioner Inden for en eller flere kommuner Inden for en eller flere selvejende institutioner Angiv navne, hvis der er mellem 1 og 5 Erhvervs- og Vækstministeriet Alle regioner Alle kommuner Erhvervsstyrelsen EU Angiv antal hvis der er mere end Kategorisering af forretningsområde Serviceområde Erhverv (34) Opgaveområde Erhvervsfremme ( ) 4

6 1.1.5 Forretningsmæssig baggrund Vækstguiden blev offentliggjort november 2010 for at gøre det lettere for virksomheder at finde frem til offentlige tilbud om innovation og forretningsudvikling, der er spredt over forskellige myndigheder. Det har været efterspurgt af virksomheder og erhvervsorganisationer. En undersøgelse gennemført af DI på innovationsområdet i 2008 viste, at 60 % af virksomhederne mangler kendskab til de offentlige innovationsordninger. Og blandt de virksomheder, der bruger de offentlige ordninger, finder 30 %, at det er svært at finde de rigtige ordninger og den rigtige søge-kanal. Over halvdelen af de deltagende virksomheder mener, at en samlet indgang ville give dem bedre mulighed for at få gavn af systemet. Det er baggrunden for, at Vækstguiden blev etableret som led i en regeringsaftale om udmøntning af globaliseringsreserven Forretningsmæssigt formål De forretningsmæssige formål med Vækstguiden for er: At give 100 % overblik over alle virksomhedsrettede offentlige tilbud, der skaber vækst, udvikling og innovation. At sikre, at virksomheder og rådgivere sparer tid på informationssøgning efter offentlige tilbud. At guide virksomheder og rådgivere frem til lige præcis de tilbud, der er relevante. At sikre, at virksomheder kommer hurtigere i gang med solide vækstforløb. At sikre bedre sammenhæng i det samlede rådgiversystem og dermed bedre betjening af kunder. At bidrage til effektivt brug af de offentlige tilbud. At sikre effektiv digital selvbetjening, som letter vilkårene for virksomheder Forretningsmæssig løsningsbeskrivelse Portalen Vækstguiden.dk er lanceret 15. november Der er etableret en partnergruppe bestående af repræsentanter for myndighederne bag de mere end 180 tilbud på Vækstguiden, der er fordelt på 10 ministerier, danske regioner og EU. Partnerne leverer beskrivelser af deres tilbud, som bearbejdes og samles på hjemmesiden. Der suppleres med indhold i form af cases samt overblik over værktøjer, der kan understøtte virksomhederne. Der er etableret en driftsorganisation, hvor medarbejdere i ERST og partnerne samarbejder om at drifte og videreudvikle indholdet på portalen. Der udvikles løbende nyt indhold på hjemmesiden som afspejler politiske prioriteringer. Der er udviklet tekniske løsninger, der muliggør distribution af indhold fra Vækstguiden til eksterne hjemmesider: - Vækstguidens widget et interaktivt banner, der indsættes på en ekstern hjemmeside. Vækstguidens widget muliggør en indledende søgning ned i indholdet på Vækstguiden. - Vækstguidens mega dropdown en distributionsløsning, der indsættes på en ekstern hjemmeside etableret i det samme cms som Vækstguiden. Vækstguidens mega dropdown muliggør en indledende søgning ned i indholdet på Vækstguiden. - Vækstguidens intelligente indholdsboks - en distributionsløsning, der indsættes på en ekstern hjemmeside. Boksen muliggør en indholdsrelateret visning af tilbud fra Vækstguiden baseret på opmærkning af indhold via FORM (Den fællesoffentlige referencemodel). 5

7 1.1.8 Løsningens brugere Løsningens brugere Brugerkategori (borgere; virksomheder eller offentligt ansatte) Antal Virksomheder Virksomheder (estimat) Regioner (Vækstkonsulenter i Væksthusene) Kommunerne (Erhvervsrådgivere) Offentligt ansatte 95 Offentligt ansatte 300 Andre ministerier Offentligt ansatte 10 ministerier Private rådgivere Lovgivningsmæssige hensyn Dokumenttype Navn og afsnit/paragraf Beskrivelse af hensyn, løsningen skal tage Lov Lov om erhvervsfremme Ministeren har beføjelser til: aktiviteter til fremme af etablering af nye virksomheder, aktiviteter til fremme af virksomhedernes opbygning af kompetence til design, markedsføring og eksport, aktiviteter til fremme af regional erhvervsudvikling 6

8 1.2 It-mæssigt omfang Applikationsomfang Type (finansiel; selvforvaltningsløsning; sogistik; fagsystem; BI; EPJ; ESDH; hvis andet, angiv da) Leverandør (egenudvikling; ekstern leverandør (hvis muligt angiv hvilken)) W2l.dk CMS Egenudvikling, LBE Informatik. Der drives pt. mere end 30 andre hjemmesider og værktøjer på dette system. Vækstguiden.dk Widget Mega dropdown Intelligent indholdsboks Hjemmeside baseret på CMS: W2L Objekt som kan anvendes på eksterne sites. Udstiller simplificeret søgeindgang til vækstguiden.dk Objekt som kan anvendes på eksterne sites. Udstiller simplificeret søgeindgang til vækstguiden.dk Objekt som kan anvendes på eksterne sites. Udstiller simplificeret søgeindgang til vækstguiden.dk LBE Informatik og Advice Digital LBE Informatik og Advice Digital LBE Informatik og Advice Digital LBE Informatik og Advice Digital Platform (mainframe; midrange OS400/ UNIX/VMS; Windows; Linux; hvis andet, angiv da) Webserver/applikationsserver: Linux OS, Oracle IAS. Databaseserver: Linux OS, Oracle RDBMS. Webserver/applikationsserver: Linux OS, Oracle IAS. Databaseserver: Linux OS, Oracle RDBMS. Webserver/applikationsserver: Linux OS, Oracle IAS. Databaseserver: Linux OS, Oracle RDBMS. Webserver/applikationsserver: Linux OS, Oracle IAS. Databaseserver: Linux OS, Oracle RDBMS. Webserver/applikationsserver: Linux OS, Oracle IAS. Databaseserver: Linux OS, Oracle RDBMS Infrastrukturomfang Applikationsnavn (f.eks. lagerstyringssystemet ) Infrastrukturkomponentnavn (f.eks. applikationsserver1 ) Middleware (portal; processerver; applikationsserver; ESB/messaging; adapter/connector; partner gateway; hvis andet, angiv da) Serverplatform (mainframe; midrange (OS400/UNIX/ VMS); Windows; Linux; hvis andet, angiv da) Lagring/ backup (SAN; NAS; DAS) Platform for adgang (stationær pc; bærbar pc; PDA/mobil; stemmestyret; ydre enheder; hvis andet, angiv da) Ebstdb1 Databaseserver (drift) Linux Suse SAN PC LAN Ebstdb2 Databaseserver (drift) Linux Suse SAN PC LAN Netværksydelse (data LAN/WAN; video; telefoni; internetadgang; ASP) Ebstias1 Webserver (drift) Linux Suse DAS PC Internetadgang Ebstias2 Webserver (drift) Linux Suse DAS PC Internetadgang Ebst11 Databaseserver (test/udv) Linux Suse DAS PC LAN Ebst13 Webserver (test/udv) Linux Suse DAS PC Internetadgang Cisco router It-mæssig løsningsbeskrivelse Vækstguiden.dk er baseret på et generelt CMS-system, som driver en række hjemmesider, værktøjer og webservices for bl.a. ERST og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. CMS-systemet er 100 % webbaseret og understøtter webredaktørernes arbejde med at oprette og opdatere indhold på bl.a. Vækstguiden.dk. Sider på Vækstguiden.dk genereres on-the-fly, når en bruger tilgår hjemmesiden. Når en side genereres, dannes først 7

9 et standard XML-dokument med data for den pågældende side. Herefter bliver XML-dokumentet transformeret på applikationsserveren via XSLT/CSS til XHTML. Resultatet: XHTML-siden præsenteres i brugerens browser. Arkitekturen understøtter altså en klar adskillelse af data (XML) og formatering (XSLT/CSS). Den it-platform som anvendes er bygget op omkring en Oracle-database. Databasen er et centralt element, ikke kun til opbevaring af data, men det er også her størstedelen af kode ligger placeret - PL/SQL og Java. Udover kode i databasen anvendes forskellige servlets, XSLT/XHTML og Javascript. Hardware er hostet eksternt. Der anvendes en løsning med 2 webservere der arbejder parallelt og som kan tage over for hinanden ved serverproblemer. Der er 2 databaseservere implementeret som et aktiv/passivt cluster. Databasen kører på den ene server, men vil automatisk blive flyttet over på den anden server ved serverproblemer. Integration med andre systemer sker via webservices/xml. Tilbud på vækstguiden.dk er opmærket med den fællesoffentlige referencemodel FORM, som beskriver den offentlige serviceproduktion. Opmærkningen anvendes internt på sitet men også til at binde indhold sammen på tværs af sites og til ekstern distribution. Tilbud fra vækstguiden.dk udstilles bl.a. på Startvækst.dk og på en lang række Startvækstpartnersites. Der er udviklet forskellige objekter /widgets som kan placeres på eksterne hjemmesider. Disse widgets trækker automatisk data fra Vækstguiden.dk og viser en simpel søgeindgang til vækstguidens tilbud. 8

10 1.3 Interessenter Påvirket af løsning Indflydelse på løsning Involvering i dialog omkring løsningen # Identificerede interessenter Lav Middel Høj Lav Middel Høj Ja Nej Beskrivelse af involvering 1 Erhvervsstyrelsen x x x ERST er sekretariat for Vækstguiden.dk og står i spidsen for al udvikling og drift af Vækstguiden.dk. 2 Virksomheder x x x Al indholdsudvikling tager udgangspunkt i undersøgelser blandt virksomheder. Websider testes af brugergruppen. Virksomhederne har ingen indflydelse på løsningen, men den vil betyde meget for deres arbejde. 4 Vækstkonsulenter i væksthusene x x x Al indholdsudvikling tager udgangspunkt i undersøgelser blandt offentlige og private rådgivere. Websider testes af brugergruppen. Væksthusenes vækstkonsulenter har ikke indflydelse på løsningen, men den vil betyde meget for deres arbejdsgang. 5 Konsulenter i den lokale erhvervsservice x x x Al indholdsudvikling tager udgangspunkt i undersøgelser blandt offentlige og private rådgivere. Websider testes af brugergruppen. Konsulenter i den lokale erhvervsservice har ikke indflydelse på løsningen, men den vil betyde meget for deres arbejdsgang. 6 Private erhvervsrådgivere x x x Al indholdsudvikling tager udgangspunkt i undersøgelser blandt offentlige og private rådgivere. Websider testes af brugergruppen. De private rådgivere har ikke indflydelse på løsningen, men den vil betyde meget for deres arbejde. 7 Vækstguiden partnergruppe x x x Partnergruppen har pligt til at levere indhold til portalen. De har ansvar for information om tilbud på portalen, som de er myndighedsansvarlig for. De bidrager til drift af Vækstguiden og inddrages i dialog om udvikling af portalen. 7 Erhvervsorganisationer x x x Dansk Industri og Dansk Erhverv fører en tæt dialog med ERST om Vækstguiden. De har politisk indflydelse på portalen. 9

11 1.4 Alternative løsninger Nulløsningen Nulløsningen Fordele i forhold til foreslået løsning Ulemper i forhold til foreslået løsning Null-løsningen er ikke længere en reel mulighed, da projektet allerede er godt i gang. Ikke længere relevant Ikke længere relevant Mulige fremtidige alternative løsninger Alternativ #1 Fordele i forhold til foreslået løsning Ulemper i forhold til foreslået løsning 10

12 1.5 Delprojekter Beskrivelse af identificerede delprojekter Navn eller reference for delprojekt Beskrivelse af afgrænsende karakteristika for delprojekt Ansvarlig for delprojekt Mobil-site Der udvikles et mobil-site for Vækstguiden.dk. ABC, projektleder Mobilt tilpasset elektronisk nyhedsbrev Markedsføring Portaludvikling Vedligeholdelse af overblik over alle offentlige virksomhedsrettede tilbud De elektroniske nyhedsbreve optimeres til visning på smartphones. Der udarbejdes og implementeres en markedsføringsplan Portalen optimeres til imødekommelse af brugerbehov og politiske målsætninger Opdatering af eksisterende tilbud samt indsamling og behandling af nye tilbud ABC, projektleder ABC, projektleder ABC, projektleder ABC, projektleder Ej relevant Delprojekter for hvilke der findes en værdianalyse Navn eller reference for delprojekt Værdianalyse for delprojekt (udkast; godkendt) Projektejer af værdianalyse (navn og instans) Afhængigheder til sideordnede projekter Der er væsentlige afhængigheder til projektet Startvækst.dk 11

13 2 Forretningsmæssige konsekvenser 2.1 Økonomiske konsekvenser Ifølge værdianalysens præmisser (jf. ledelsesresumé) er det ikke relevant at behandle nedenstående afsnit til pengestrømsopgørelse, pengestrømsoversigt, bevillingskonsekvenser og illustration af bevillingskonsekvenser. I stedet har vi valgt at indsætte afsnittene omkostninger og økonomiske gevinster Pengestrømsopgørelse udgiftsbaseret Pengestrømsoversigt - udgiftsbaseret Bevillingskonsekvenser - omkostningsbaseret Illustration af bevillingskonsekvenser - omkostningsbaseret Omkostninger ERST Driftsbudget/regnskab kr kr kr Markedsføring kr kr kr Udvikling kr kr kr Konsulenter kr kr kr Callcenter kr kr kr. - Egen tid kr. - kr kr Total kr kr kr

14 2.1.6 Illustration af omkostninger og gevinster - ERST Økonomiske gevinster Formålet med dette projekt er primært at give virksomheder og rådgivere information, der giver overblik over alle offentlige tilbud om finansiering og rådgivning til virksomheder samt guide til lige præcis de tilbud, der er relevante. Evt. økonomiske gevinster er derfor sidegevinster, som typisk ikke kan opgøres præcist. Der er dog et område, hvor projektet har medført en økonomisk gevinst i form af information, som alternativt skulle have været finansieret på anden måde. Ligeledes er der afdækket en potentiel økonomisk gevinst i form af sparet arbejdstid blandt virksomheder og rådgivere. - Der har været brugersessions på Vækstguiden i perioden 1. november januar 2012, heraf har 45 % af brugerne besøgt mindst 2 sider og indgår dermed i målingerne af tid brugt på hjemmesiden. Disse brugere har i gennemsnit brugt 8 minutter på hjemmesiden. Omregnet giver det timer på årsbasis. Informationsindsatsen via hjemmesiden i 2011 svarer dermed til timer af 500 kr. eller 2,3 mio. kr. Den forventede samlede økonomiske gevinst i 2012 er 9 mio. kr. Den er baseret på forventet værdi af informationsindsats via hjemmesiden på 4,2 mio. kr. samt forventet værdi af sparet tid i den offentlige rådgivning på 4,7 mio. kr. (2 timer a 500 kr. om måneden for 395 rådgivere). Den potentielle årlige økonomiske gevinst er opgjort til yderligere 96 mio. kr. Den er baseret på værdien af informationsindsats via hjemmesiden samt værdien af sparet tid hos virksomheder, offentlige og private rådgivere (8 timer af 500 kr. årligt for knap virksomheder, 1 time af 500 kr. om måneden for ca private rådgivere og yderligere brugersessioner årligt hvoraf 45 % medregnes af 10 min). Ovenstående beregning bygger på den antagelse, at information via nettet er et værdifuldt supplement til de øvrige informationsaktiviteter og alternativt skulle erstattes af personlig rådgivning. (Kilder: Bekendtgørelse om administration af iværksætterklippekortet, Bekendtgørelse om Gratis rådgivning i forbindelse med virksomhedsstart og "Et portræt af iværksættere der har benyttet klippekortsordningen", ERST) 13

15 2.2 Økonomiske nøgletal Ej relevant Økonomiske nøgletal Projektets nutidsværdi (NPV), i DKK Projektets interne rente (IRR), i procent Projektets tilbagebetalingstid, i hele år Ej relevant Beregningsgrundlag Diskonteringsrente i udregning af nutidsværdi, i procent Tidshorisont i udregning af nutidsværdi og intern rente, i hele år Finansieringsrente, i procent Aktivets levetid/afskrivningsperioden for det optagede lån, i hele år 14

16 2.3 Opfyldelse af formål Gevinster Formål Gevinstområder Gevinster At give 100 % overblik over alle virksomhedsrettede offentlige tilbud, der skaber vækst, udvikling og innovation. Bedre overblik Lettere adgang til de offentlige virksomhedsrettede tilbud Forbedret kvalitet i offentlig og privat rådgivning Guide virksomheder og rådgivere frem til lige præcis de tilbud, der er relevante. At sikre, at virksomheder og rådgivere sparer tid på informationssøgning efter offentlige tilbud. Bedre redskab til informationssøgning Sparet arbejdstid for virksomheder og rådgivere At sikre effektiv digital selvbetjening, som letter vilkårene for virksomheder. At sikre, at virksomheder kommer lettere i gang med solide vækstforløb. Hjemmeside der er tilgængelig for flest mulige mennesker i flest mulige situationer. Overholdelse af tilgængelighedskrav og standarder WCAG Indhold fra Vækstguiden distribueres i samarbejde med Startvækst ud til kommuner, erhvervsorganisationer og erhvervsråd. Pt. modtager 50 Behovsstyret udvikling af information Brugertilfredshed Mere relevant information At bidrage til effektivt brug af de offentlige tilbud. Synliggørelse af de offentlige tilbud Synliggørelse af tilbud, som partnergruppen har myndighedsansvar for Fleksibilitet Ej relevant Type af fleksibilitet Type af forbedring Beskrivelse 15

17 2.4 Risici Identificerede risici Risikoområde (organisation; teknisk løsning; leverandører; interessenter) Beskrivelse af identificeret risiko Sandsynlighed Konsekvens Lav Middel Høj Lav Middel Høj Håndtering af identificeret risiko Organisation De myndighedsansvarlige for tilbud på hjemmesiden leverer ikke information til opdatering af indhold samt information om nye tilbud. Kernemedarbejdere og dermed kompetencer forsvinder. x x Der er etableret en partnergruppe, der mødes 2 gange om året og diskuterer de overordnede linjer og hjemmesidens indhold, struktur, udviklingsprojekter og driftsorganisation. Der eksisterer en regeringsaftale om udvikling og drift af hjemmesiden. x x Der laves dokumentation af væsentlig viden og processer, og der videndeles i større grupper. Interessenter Leverandør Målgruppen bruger ikke hjemmesiden, fordi de ikke har kendskab til den. It-udvikleren forsvinder eller kapaciteten reduceres Politik Bevillingen forlænges ikke efter 2012 som følge af ny politisk prioritering. x x Der arbejdes med markedsføring af hjemmesiden for at sikre målgruppens kendskab til hjemmesiden for herved at kunne høste de potentielle økonomiske gevinster. x x Al data ligger i standard-xml og alt er dokumenteret i kildekoden, så en eventuelt ny leverandør med Oraclekompetence forholdsvist nemt vil kunne arbejde videre på systemet. x x Der udarbejdes projektplan og værdianalyse for Vækstguiden, der skal sikre målbare og synlige resultater Samlet risikovurdering Høj risiko Middel risiko Lav risiko x 16

18 2.4.3 Økonomisk risikovurdering Ej relevant Sandsynlighed Lav Middel Høj Konsekvens (angiv ændring i forventede omkostninger og økonomiske gevinster, i DKK, hvis risiko realiseres) Risiko for, at omkostninger bliver større end angivet i afsnit 2.1 og 2.2 Risiko for, at økonomiske gevinster bliver mindre end angivet i afsnit 2.1 og

19 3 Implementering og opfølgning 3.1 Implementeringsstrategi Organisering Vækstguiden er resultatet af et samarbejde mellem ERST og de myndigheder, som administrerer tilbuddene på Vækstguiden. Der er etableret en driftsorganisation, hvor et projektteam i ERST og en partnergruppe samarbejder om at drifte og videreudvikle indholdet på portalen. ERSTs projektteam består af 2 personer - én af ERSTs medarbejdere og en ekstern konsulent. Projektteamet varetager koordinering af drift og udvikling, kvalitetsovervågning og sekretariatsbetjening. Vækstguidens partnergruppe Der er etableret en partnergruppe bestående af repræsentanter for myndighederne bag de mere end 180 tilbud på Vækstguiden, der er fordelt på 10 ministerier, danske regioner og EU. Partnerne leverer beskrivelser af deres tilbud, som bearbejdes og samles på hjemmesiden, og gruppen leverer information til opdatering af tilbud og nye tilbud på vej. System Vækstguiden er etableret på et standardiseret open source-system, der har en høj grad af fleksibilitet. Det sikrer, at data kan genbruges og at funktionalitet skræddersys og anvendes på tværs. 3.2 Milepælsplan Projektleverancemilepæle Tidsplan (med milepæle) 2012 Mobil-site til Vækstguiden Udvikling og implementering af Vækstguiden til mobil platform: Lancering medio maj. Mobilt tilpasset elektronisk nyhedsbrev Udvikling og implementering af elektroniske nyhedsbreve optimeret til mobil platform: Lancering ultimo juni. Distribution af Vækstguiden Implementering af Vækstguidens widget på eksterne hjemmesider: Løbende implementering. Implementering af Vækstguidens intelligente indholdsboks på flere platform: Løbende implementering i samarbejde med Startvækst.dk. Implementering af Vækstguidens mega dropdown på flere platforme: Løbende implementering i samarbejde med Startvækst.dk. Nye tilbud på Vækstguiden Publicering af nye virksomhedsrettede tilbud på Vækstguiden: Løbende publicering af nye tilbud. Markedsføring af Vækstguiden Udarbejdelse og implementering af markedsføringsplan: 2.kvt Portaludvikling Optimering af portalen til imødekommelse af brugerbehov og politiske målsætninger: 3.kvt Værdianalyse Udarbejdelse af værdianalyse: Deadline primo marts. 18

20 3.2.2 Forretningsmilepæle Ej relevant # Forretningsmilepæl Forventet dato Gevinster ved milepæl KPI der skal måles ved milepæl 3.3 KPI er Er beskrevet under afsnit 3.4 Succeskriterier KPI (benyt én tabel per KPI) Hvorfor måles? Hvordan måles? Hvem er ansvarlig for måling? 3.4 Succeskriterier 2012 Bred tilkendegivelse blandt interessenter af, at der med Vækstguiden er skabt overblik over tilbud fra det offentlige Virksomheder og rådgivere tager Vækstguiden til sig som et brugbart værktøj til at finde relevante offentlige tilbud Rådgivere, organisationer og partnere bidrager aktivt til markedsføringen af Vækstguiden. Mindst 80 eksterne aktører bringer indhold fra Vækstguiden på egne hjemmesider. Der gennemføres en brugerundersøgelse som viser mindst 75 % tilfredshed, at brugerne sparer tid på informationssøgning og at relevante søgeresultater fremkommer efter få minutters søgning. Vækstguiden indeholder alle relevante tilbud og al indhold er aktuelt og opdateret. 19

21 4 Ejerskab 4.1 Projektejer og projektleder Værdianalysens ejer og overordnet ansvarlig for dens udarbejdelse og opdatering (navn og instans) Intern projektleder (navn og instans) Henning Steensig, Vicedirektør i Erhvervsstyrelsen Ulla Jacobsen, Kommunikationschef i Erhvervsstyrelsen 4.2 Leverandører Leverandør Advice Digital LBE Informatik Faser i hvilke leverandør er involveret (f.eks. analyse; design; udvikling; test; iværksættelse; drift) Forundersøgelse, design, udvikling, brugertest Forundersøgelse, design, udvikling, brugertest og implementering Hovedansvarsområder og/eller nøgleleveranceansvar Designudvikling, brugertest Systemudvikling ERSTs sekretariat Alle Udvikling af struktur, opbygning, test, idriftsættelse Vækstguidens partnergruppe Alle Indhold, drift og vedligeholdelse 4.3 Opfølgning på forretningsmilepæle Ej relevant Milepæl (benyt navne fra tabel i afsnit 3.2.2) Ansvarlig for at milepæl nås (navn og instans) 4.4 Sponsorer Sponsorer Finansieringsomkostninger i DKK Ressourcer i årsværk (omregnet til DKK) ERST 12 mio. kr. 1,8 mio. kr. Fælles udvikling af webkomponenter Andet 4.5 Godkendelse Indholdet af denne version af værdianalysen er vurderet og godkendt af styregruppe og projektsponsorer Rolle Navn og instans Stilling Dato Godkendt ved underskrift Styregruppe & projektsponsor Henning Steensig, ERST Vicedirektør 20

22 Bilag Bilagsoversigt Bilagstitel Afsnit i denne værdianalyse som bilaget hører til Bemærkninger Projektbeskrivelse Vækstguiden 3+4 Internt notat Statistik for Vækstguiden.dk i perioden 1. november januar 2012 Beregningsgrundlag for økonomiske gevinster 2 Udtræk fra Siteimprove 2+3 Eksternt notat fra COWI 21

23 Bilag 1: Projektbeskrivelse Vækstguiden 7. marts 2010 Foranalyse portal der giver overblik over offentlige tilbud /uj 1. Baggrund Der er en lang række offentlige ordninger, som gør det muligt for virksomhederne at få tilskud, lån, kaution, adgang til venturekapital, vejledning, kortlægning og rådgivning, og som bidrager fx til innovation, produktudvikling, eksport, vækst, markedsmodning og samarbejde på tværs af grænser. Bag ordningerne står en række ministerier, styrelser, fonde, kommuner, regioner og EU. Der findes information om alle tilbud på de enkelte myndigheders egne hjemmesider, men det er ikke muligt noget sted at få et samlet overblik over dem. Virksomhederne oplever derfor med god grund, at det kan være svært at finde rundt i de forskellige ordninger og finde frem til præcis det tilbud, der med udgangspunkt i den enkelte virksomheds behov er brug for. En undersøgelse gennemført af DI på innovationsområdet viser, at 60 % af virksomhederne mangler kendskab til de offentlige innovationsordninger. Og blandt de virksomheder, der bruger de offentlige ordninger, finder 30 %, at det er svært at finde de rigtige ordninger og den rigtige søgekanal. Over halvdelen af de deltagende virksomheder mener, at en samlet indgang ville give dem bedre mulighed for at få gavn af systemet. Det er baggrunden for, at regeringen har besluttet, at der skal udarbejdes en portal, som giver virksomhederne overblik over de offentlige tilbud, som med forskelligt sigte bidrager til udvikling i virksomhederne. Det overordnede mål for portalen er at skabe overblik over alle virksomhedsrettede ordninger og bidrage til sammenhæng i rådgivningssystemet. På virksomhedsniveau er opgaven at sikre, at den enkelte virksomhed hurtigt og effektivt kan få svar på, om der findes ordninger, som er relevante at bruge. Portalen skal tænkes tæt sammen med et nyt call-center, som bemandes med 5 personer og forventes placeret i et af Væksthusene. I videst mulig udstrækning vil portalen blive udarbejdet sådan, at man automatisk guides fra portalen til myndighedernes egne hjemmesider, hvor man kan få uddybende information og evt. ansøgningsskema. Hvis der alligevel opstår spørgsmål undervejs, som portalen ikke giver svar på, så vil det være muligt at kontakte call-centret for 1) hjælp til søgning, 2) hjælp til første selv-screening til eventuelle ordninger og 3) viderehenvisning til de respektive myndigheder. Medarbejderne i call-centret skal kunne in-

24 2/11 formere om alt indhold på portalen. De inddrages i driften af portalen, så ønsker og behov fra virksomhederne hurtigt omsættes til nye webinformationer. Dette notat indeholder afsnit om: Målgrupper og interessenter for portalen, mål og succeskriterier, indholdskoncept, principper for søgning, organisering, udviklingsfaser, tidsplan og økonomi. Portalen gennemføres i faser: Første fase offentliggøres ultimo september og vil indeholde alle finansielle, virksomhedsrettede ordninger på statsligt og EU niveau samt de vigtigste regionale ordninger. Hertil kommer de vejlednings- og rådgivningsordninger, som skønnes vigtigst for de fleste virksomheder. Med denne afgrænsning vurderes det, at langt størstedelen af de virksomheder, der bruger portalen, vil finde fuldstændige søgeresultater på portalen. Anden fase af portalen offentliggøres ultimo Her vil alle vejlednings-, informations- og rådgivningstilbud være præsenteret samt evt. kommunale ordninger. Tredje fase af portalen offentliggøres ultimo marts 2011 med værktøjer, som er udviklet i offentligt regi for at understøtte udvikling, innovation og eksport mv. 2. Målgrupper og interessenter Målgrupper for portalen er: Virksomheder, der kan komme i betragtning til en eller flere offentlige ordninger, og som hurtigt skal guides fra portalen til de respektive tilbud på myndighedernes egne hjemmesider for uddybende information. Virksomheder, der ikke kan komme i betragtning til ordningerne på portalen, men som kan spare tid på informationssøgning ved at bruge portalen. Virksomhedsrådgivere i offentligt og privat regi, som kan bruge portalen til rådgivning af egne kunder. Interessenter for portalen er: Afsendere: Det er vigtigt, at portalen fremstår som et statsligt initiativ for at sikre seriøsitet og troværdighed udadtil. Derfor anbefales det, at de ministerier, som har ordninger på portalen, står som ligeværdige afsendere. Pt. er der 10 ministerier, der har virksomhedsrettede tilbud, men antallet af afsendere vil formentlig variere over tid, fordi nye ordninger kommer til og andre falder væk. Bilag I lister de aktuelle ministerier.

25 3/11 Partnere: Det er meget vigtigt, at de styrelser og selvstændige, statslige fonde mv., der administrerer ordninger på portalen, inddrages i arbejdet med portalen for at sikre optimal sammenhæng mellem portalen og egne lokale hjemmesider. De samles derfor i en partnergruppe. Der udarbejdes et kommissorium for partnergruppen. Kommissoriet giver ikke mulighed for at stille spørgsmål ved beslutningen om at udarbejde portalen, men partnerne får mulighed for at påvirke udviklingsarbejdet, søgeresultater, udveksling af informationer, koordination af lokalt hjemmesideindhold i forhold til indhold på portalen samt markedsføring. Som udgangspunkt holdes møde i partnergruppen hver anden måned i udviklingsperioden. Antallet af partnere vil ændre sig over tid, hvilket får betydning for partnergruppens sammensætning. Bilag II lister de aktuelle partnere Referencegruppe. Det er vigtigt, at erhvervsorganisationer, foreninger mv. løbende orienteres om portalen samt call-centret og får mulighed for at komme med ideer til udvikling. Målet er at få opbakning i offentligheden, når portalen offentliggøres, og aktiv markedsføring over for medlemmerne, så portalen bruges effektivt fra starten. Derfor holdes der mindst 2 møder i udviklingsperioden med organisationerne. 3. Mål og succeskriterier Det er vigtigt, at der hurtigt opnås betydeligt kendskab til portalen. Det vil dels ske gennem central markedsføring, dels gennem partnere og organisationer, som forventes at bidrage til brug af portalen. Ultimo 2010 opstilles mål for antal brugere ultimo 2011, hvor portalen har været i brug i ca. 1 år. Brugertilfredshed vil blive målt som led i den årlige offentlige konkurrence om bedste offentlige portal, Bedst på Nettet. Herudover er der følgende succeskriterier, som alle vil blive tilført konkrete mål, der gør det muligt at følge udviklingen år for år. Succeskriterier i forhold til brugere: Brugerne kan på max. 2 minutter finde frem til de ordninger, hvor virksomheden opfylder kravene for at søge Brugerne får præcis søgning med relevante søgeresultater Brugerne oplever, at de sparer tid på at bruge portalen Brugerne oplever, at de får et godt overblik over de offentlige tilbud. Succeskriterier i forhold til partnere og organisationer: 20 % af partnerne og organisationerne giver adgang til portalen via deres egne hjemmesider Partnere og organisationer oplever, at der er et godt samarbejde om portalen

26 4/11 Partnerne oplever, at portalen skaber merværdi Organisationer mv. bakker aktivt op om portalen. Succeskriterier i forhold til brug af portalen: Portalen medvirker til at sikre øget og effektiv brug af de offentlige tilbud Portalen bidrager til at understøtte det sammenhængende rådgivningssystem Portalen rates med 5 netkroner i Bedst på Nettet og opnår en brugertilfredshed på mindst 75 %. 4. Indholdskoncept Indgange til indhold Portalen forventes i første fase at indeholde mindst 90 ordninger, som er meget forskellige både hvad indhold og målgrupper angår. De mange ordninger og diversiteten gør, at det er nødvendigt med flere indgange til indholdet, hvis målene om overblik og målrettede søgeresultater skal indfries. Der er følgende primære indgange til portalen, som alle tilgås på forsiden: Der vil være en avanceret søgning, hvor man kan søge med fritekstsøgning ned i teksterne om ordningerne. Det skal være muligt at forfine søgningen ved at udvælge beskrivende emneord. Søgning kan sættes op som smart søgning, der simultant søger og foreslår søgeresultater, mens brugeren skriver søgeord. Søgeresultaterne skal sorteres automatisk og smart efter type og eksempelvis også vise tilknyttede emneord, der kan lede brugeren videre til en ny type søgning, han ikke havde overvejet. Denne indgang tilgodeser den avancerede bruger, der i forvejen har en god idé om, hvad han leder efter. Der vil være en guidet indgang, hvor antallet af ordninger filtreres, ved at brugerne svarer på spørgsmål som fx hvor mange medarbejdere er der i virksomheden?, hvilken branche tilhører virksomheden? Svarene sorterer de ordninger frem, som det er relevant at benytte. Den guidede søgeindgang resulterer i en søgeresultatliste, hvorfra brugeren kan gå ind på den enkelte ordning og læse mere om den. Den guidede indgang kobles til en visuel indikator for antal potentielle ordninger på et givet tidspunkt i guideforløbet så brugeren hele tiden har en fornemmelse af sin søgeproces. Den guidede indgang er for forudsætningsløse brugere, som ikke kender de offentlige ordninger og portalen.

27 5/11 Der vil være et sitemap, som gør det muligt at få komplet overblik over alle ordninger på portalen. Ordningerne vil være samlet efter kategorier, så brugerne også hurtigt kan få overblik over typer af ordninger. Eksempler på mulige kategorier er: Innovationsordninger, regionale ordninger, ordninger om eksport og markedsmodning, ordninger for iværksættere samt rådgivning og vejledning. Sitemap er for alle brugere, der ønsker fuldt overblik over indholdet på portalen. Som supplement til ovennævnte indgange, som de fleste forventes at bruge, er der: En emneordsindgang, hvor de mest populære emneord trækkes frem i en tag cloud på forsiden. Derved kan brugere på forsiden hurtigt få overblik over, hvilke sider andre brugere har besøgt. Når brugeren klikker på et søgeord, får han præsenteret en oversigtsside med samtlige ordninger, der knytter sig til det valgte søgeord. Denne indgang kan fungere som inspiration til søgning for en række brugere. En redaktionel indgang, hvor fx nye ordninger på portalen eller ændringer i ordninger beskrives på forsiden. Den redaktionelle indgang kan efter aftale med de respektive myndigheder - benyttes til at markedsføre nye offentlige tiltag. Nyhedsfladen på forsiden skal spille tæt sammen med muligheden for at tegne abonnement på portalen. Et abonnement betyder, at man modtager nyheder, hver gang der lægges nyt indhold på portalen. Der udarbejdes et særligt nyhedsbrev i portalens design til abonnenterne. Det skønnes, at specielt rådgiverne vil have stor interesse i at blive holdt løbende ajour med udviklingen på portalen. Bilag III illustrerer indholdskonceptet for portalen. Som supplement til de nævnte indgange overvejes følgende indgange: En kalenderbaseret indgang. Indgang via søgemulighed/widgets fra partnersites. Og en call-center drevet chatindgang. Disse muligheder bliver konkretiseret i løbet af fase 1 og vil evt. blive implementeret i en senere fase. Tekster og arbejdsdeling med myndighederne Portalens primære indhold er dels ordninger, der bidrager til fx start af virksomhed, innovation, udvikling, afsætning/eksport. Dels ordninger der giver mulighed for vejledning (fx erhvervskontorer og Væksthusene) og rådgivning (fx de godkendte teknologiske serviceinstitutter og eksportkonsulenter).

28 6/11 Teksterne om de enkelte ordninger skal være korte, præcise og målrettede. Som udgangspunkt skal der være meget lidt tekst om hver ordning, men dog så meget tekst, at 1) det er muligt at identificere netop de søgeord, som resulterer i relevante søgeresultater, og 2) få søgeresultaterne, som gør det muligt for brugeren at vurdere, om de præsenterede ordninger er interessante at gå videre med. Herefter linkes fra portalen til de myndighedernes egne hjemmesider, hvor der kan læses om ordningerne i detaljer og fås adgang til ansøgningsskemaer mv. Indhold på portalen skal skrives i samme stil og tone, så der opnås ensartethed på tværs af de enkelte ordninger. Som redskab hertil udarbejdes en tekstskabelon i et meget enkelt format, som alle ordninger skrives ind i, således at formål, kriterier for at komme i betragtning mv. fremgår. Til hver tekst knyttes ca. 5 emneord til brug for søgning. Udgangspunktet er, at det er den enkelte myndighed, som skriver sine egne tekster ind i tekstskabelonen. Det kan være nødvendigt, at portalens redaktør foretager en sidste gennemskrivning for at sikre ensartethed. I givet fald sendes de gennemskrevne tekster til korrektur hos myndighederne inden offentliggørelse. Tekstskabelon er vedlagt som bilag IV. Som sekundært indhold vil portalen når den er fuldt udbygget give adgang til de værktøjer, som er udviklet i offentligt regi. Et eksempel er værktøjer fra Startvækst.dk, der giver mulighed for, at en virksomhed kan måle sit eget innovationsniveau eller få præsenteret forskellige veje til at indføre brugerdreven innovation. Søgeresultaterne struktureres klart i primært og sekundært indhold og i kategorier, så det er let for brugeren at orientere sig. Ved både at præsentere ordninger og værktøjer skønnes det, at langt de fleste brugere vil få søgeresultater, som de meningsfuldt kan gå videre med. Visning på eksterne sites Portalen skal indrettes, så flest mulige partnere og interessenter har interesse i at præsentere den på deres egne hjemmesider. Til brug herfor stilles følgende muligheder til rådighed: en spot for portalen, der kan installeres på eksterne hjemmesider, og som linker til portalens forside. en lille og skalérbar udgave af søgefunktionen på portalen, der kan installeres på eksterne hjemmesider, og som giver adgang til at søge i hele portalen uden at brugerne forlader den hjemmeside, de er inde på. 5. Identitet for portalen Portalen skal klart signalere, at: Der er tale om en offentlig portal med stor troværdighed. Det understreges ved, at de deltagende ministerier står bag som ligevær-

29 7/11 dige afsendere. Og ved at understrege i topbjælken (Om Portalen), at regeringen står bag initiativet. Det er let at bruge portalen. Der er mange og meget forskellige ordninger, som skal struktureres i meningsfulde søgeresultater. Kompleksiteten må ikke fremgå af hverken forside eller søgeresultater. Alt skal se enkelt ud og være lettilgængeligt. Det er virksomhederne, som er den primære målgruppe. Det skal fremgå af url en og byline. Der er om en guide, der dels giver oversigt over bredden af tilbud, dels guider frem til præcis de tilbud, som er relevante. Det foreslås, at navnet på portalen bliver: Vaekstguiden.dk, hvor Vækst refererer til virksomhedernes muligheder for udvikling og guiden refererer til, at der gives overblik og præcise henvisninger ikke dyb viden. Denne byline knyttes til navnet: - Vækstordninger fra det offentlige finansiering, rådgivning og værktøjer. Navn og byline har tydelig appel til målgruppen og klart signalere, hvad der findes på portalen. Samtidig distancerer navnet sig fra andre offentlige, virksomhedsrettede hjemmesider, der indeholder dyb information. Navnet skal fremgå klart på forsiden af portalen og bruges i alle sammenhænge, hvor den nævnes. Url en vaekstguiden.dk er købt af Erhvervs- og Byggestyrelsen, mens url en Vaekstguide.dk er i brug. Mulighederne for at købe url en undersøges pt. 5. Projektorganisering Udviklingen af portalen foregår i projektgruppen, som består af Jon, Lisbet, Louise og Søren. Projektgruppen har ansvaret for udviklingen af portalen under hensyntagen til input fra styregruppe, partnere og interessenter. Projektgruppen refererer til Ulla Jacobsen. Styregruppen består af Anders Hoffmann, Bent Lindhardt Andersen og Ulla Jacobsen. Styregruppen har det overordnede ansvar for både portal og call-center. Der holdes møde hver måned i udviklingsperioden, hvor begge emner er på dagsordenen. Partnergruppen består af de styrelser, fonde, selvstændige aktører under ministerier, som har ordninger på portalen. Partnergruppen bruges til at skabe et tæt samarbejde med de berørte ministerier, der omfatter udveksling af informationer på portalen. Partnergruppen orienteres også om call-

30 8/11 centret. Partnergruppen arbejder på grundlag et kommissorium, som er godkendt af styregruppen. Referencegruppen består af erhvervsorganisationer, foreninger o.lign., der via egne kundekredse har interesse i portalen. Referencegruppen inviteres til to informationsmøder i udviklingsperioden. Leverandører er primært Advice Digital og LBE, der står for henholdsvis koncept- og designudvikling og teknisk platform. Leverandører arbejder tæt sammen med projektgruppen. Der kan blive behov for at gøre brug af andre leverandører til delopgaver, hvis projektgruppen og styregruppen finder det nødvendigt. 7. Portalens udvikling Produktionen kan opdeles i ni opgaver som ses herunder. Dertil kommer en sideløbende indholdsproduktion af ordninger i indholdsskabeloner. Der er mange gensidige afhængigheder imellem de forskellige opgaver, og de bliver indbyrdes koordineret af Projektgruppen, der løbende inddrager berørte parter i processen. Eksempelvis bliver den tekniske leverandør løbende taget i ed i forhold til løsningens gennemførlighed. Der vil halvvejs i processen blive indlagt en brugercentreringsfase, hvor det udviklede testes af brugere. Til sidst lægger vi en intern lancering, hvorefter vi tester Portalen igennem med målgruppen for at se, at alle får de korrekte søgeresultater. Den interne lanceringsdato sættes til 1. september Alle faser bliver udført via en række workshops og arbejdsmøder suppleret med diskussioner på telefon og mail. Beslutninger, fremdrift og løsningen dokumenteres i notater og arbejdspapirer, der fremlægges for Styregruppen. Opgave 1: Afklaring og research I denne fase arbejdes der med udgangspunkt i det godkendte beslutningsoplæg videre med portalen. Her inddrages samarbejdspartnere og referencegruppe, og konceptet justeres eventuelt efter deres forslag. Den anden vigtige opgave bliver at dybderesearche ordningerne, således at man har det fulde overblik at arbejde videre ud fra. I denne fase skal vi foretage udvælgelsen af de ordninger, der skal med på Portalen i første lancering. Endvidere syretestes Tekstskabelonen for at se, om den kan håndtere alle de udvalgte ordninger. Her skabes baggrunde for hvilke kriterier, emneord mm. der skal arbejdes videre med i produktionen af Portalen. På dette tidspunkt nedsættes Partnergruppe og Referencegruppen også. Leveringen i denne fase er en beskrivelse af, hvilke ordninger der skal omfattes, og et koncept for hvordan de skal beskrives og struktureres. Opgave 2: Struktur og koncept

31 9/11 På baggrund af konceptafklaringen udarbejdes en detaljeret specifikation af Portalen med udgangspunkt i udvalgte, centrale sider: Forside, Tekstside og Resultatside. I denne fase fastslår vi dybden på sitet, og hvordan vi arbejder med overgangen mellem Portalen og den enkelte ordnings website. Leveringen i denne fase består i et sæt detaljerede og kommenterede wireframes. Opgave 3: Taksonomi og søgeord På baggrund af afklaring og research er det muligt at gå i dybden med udvikling af en dækkende taksonomi, der skal virke som basis for en meningsfuld, brugerrettet og kontekstafhængig visning af indhold. Med udgangspunkt i taksonomien vil man have et udgangspunkt for at udvikle søgning og søgeordskriterier. Efterfølgende arbejdes der videre med at opmærke indhold i fht. den udviklede taksonomi. Leveringen er en taksonomi med emneord, der kan håndtere ordningerne samt definition af søgeord. Opgave 4: Udvikling af identitet Retningslinjerne for Portalens designidentitet fastlægges i et designforløb bestående af workshop og efterfølgende iterationer. Som udgangspunkt kan man sige, at designet ikke skal ligne Startvækst eller EBSTs andre websites, da Portalen skal repræsentere en gruppe af afsendere. Leveringen består af koncept for design og identitet, designfiler og designoverlevering med mål på de enkelte elementer. Opgave 5: Implementering Design og funktionalitet implementeres i HTML og sættes op i CMSsystemet W2L s i et Startvækst-setup, bla. for at kunne genbruge funktionaliteter som beskrevet tidligere. Leveringen er design implementeret i W2L-løsningen. Opgave 6: Indholdsproduktion Umiddelbart efter Afklaring og research-opgaven vil det være mulig at begynde at arbejde med indhold til Portalen. Det er muligt at skrive de første ordninger ind i Tekstskabelonen samt at tilføje emneord til hver enkelt ordning. Opgave 7: Brugercentrering Brugercentrering er afgørende for at sikre Portalens brugbarhed for målgrupperne. Derfor er det hensigtsmæssigt at indlægge en fase, hvor Portalen testes op imod målgruppens behov og forståelse. Fasen lægges ind, hvor det endnu er muligt at justere i konceptet, således at man kan komme målgruppen i møde bedst muligt. Leveringen er en brugeranalyse, der skærper Portalen ift. brugernes behov og en efterfølgende løbende validering ift. brugernes behov og de definerede succeskriterier.

32 10/11 Opgave 8: Markedsføring og offentliggørelse Inden lanceringen lægges der en plan for markedsføring og offentliggørelse. Markedsføringsplanen indeholder en strategi for, hvordan man bedst muligt kommer i kontakt med de definerede målgrupper. Leveringen er en markedsføringsplan. Opgave 9: Lancering Når Portalen er færdig, forestår en proces i forhold til test og optimering af brugeroplevelsen og søgeresultater. Inden den offentlige lancering skal vi have testet og valideret, at brugeren får de rette resultater og visninger af relateret indhold givet af brugerens input. 8. Tidsplan Den endelige projektplan skal specificeres i afklaringsfasen og vil også tage højde de forskellige deadlines, der er for indholdsproduktionen.