FYNSPROJEKTET REFERAT AF TEMADRØFTELSE I ØKONOMIUDVALGET, FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FYNSPROJEKTET REFERAT AF TEMADRØFTELSE I ØKONOMIUDVALGET, FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE"

Transkript

1 REFERAT AF TEMADRØFTELSE I ØKONOMIUDVALGET, FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 26. marts 2012 Deltagere: Økonomiudvalg: Hans Jørgensen (formand), Bo Andersen (næstformand), Anne-Merete Mikkelsen, Jane Heitmann, Sven Thaisen, Anne Møllegaard Mortensen, Helene Jakobsen, Grete Justesen, Vagn Hansen Kommunaldirektør Benny Balsgaard, Afdelingsleder for Plan, Udvikling og Fritid Maj-Britt Helle Jensen Projektsekretariatet: Kim Barren, Axel Thrige Laursen, Charlotte Lorentzen Referat: Borgmester Hans Jørgensen bød kort velkommen og orienterede om projektet og pointerede vigtigheden af, at Faaborg-Midtfyn Kommune skal bidrage til et positivt samarbejde på Fyn. Efter Charlotte Lorentzens gennemgang af oplæg om projektet, foretog Økonomiudvalget en drøftelse af projektets udfordringer og muligheder, samt mulige temaer. Anne Møllegaard Mortensen anbefalede, at det er væsentligt at tænke kommunernes rolle og bidrag med ind i forhold til at skabe samarbejde mellem uddannelse, forskning og erhvervsliv. Hun støtter arbejdet i Fynsprojektet og dets sigte, og gav udtryk for, at de fynske investorer, store som små, i dag investerer hver for sig. Lad os i stedet få dem til at gå sammen og dermed skabe større effekt. Der skal skabes tiltro til Fyn inden for erhvervstemaet. Jane Heitmann: Sønderborg har budt ind på EU-muligheden for at blive udpeget som kulturby - hvad kan det eksempel inspirere Fyn til? Fynsprojektet skal bidrage til at skabe en aura blandt de unge om, at uddannelse på Fyn også kan føre til beskæftigelse og et aktivt liv på Fyn. Lægeuddannelsen I Odense er ratet som en af de100 bedste i verden - som det eneste sted i landet lad os bygge videre på det. Hun anbefalede afslutningsvist, at der sigtes mod en Planstrategi Fyn som et godt fælles instrument for samarbejde og initiativer. Der er meget andet end en letbane at blive enige om. Bo Andersen mente, at erhvervslivet skal være en aktiv medspiller i processen, og at det er vigtigt at arbejde fælles om bymiljøer og landskaber. Også Bo hældede til at en planlægning for hele Fyn giver de bedste muligheder og at en planstrategi Fyn vil være det rigtige instrument til at Fyn en ny start. Borgmester Hans Jørgensen sagde, at sognerådspolitikken ikke længere rækker. Det er vigtigt, når vi tænker fælles ledelse af Fyn, at der bliver plads til de rette kvalifikationer i forhold til opgaven. Det er ikke nok, at alle kommuner hver især udpeger en politiker.

2 Sven Thaisen sagde, at vi ikke må lade den laveste fællesnævner kendetegne, hvordan vi skal tænke fremover. Der skal et fælles politisk lederskab til. Det kunne bl.a. føre til, at det sikres, at der er uddannede fynboer til at påtage sig arbejdet med de store projekter, der nu er på vej i Odense. Vi skal også se på, hvilke virksomheder på Fyn der kan vækste og så styrke dem. Bo Andersen nævnte, at vi på Fyn kan lære af Lolland, hvor man forlods bygger boliger til de Håndværkere man ved skal arbejde på Fehmernforbindelsen. Helene Jakobsen lagde til, at fynboer har en tendens til at lade jantelov gå i den det må vi ud over. Desuden har vi det problem, at infrastrukturen på Fyn er for dårlig. Der mangler noget, for at kunne komme til Odense, og så kunne det være godt med en bro til Assens. Borgmesteren tog eksemplet Sønderborg op igen. Sønderborg gør utroligt meget for at kæmpe for SDU, og der bør være en bedre forbindelse mellem Odense og Sønderborg og hele det sydlige opland, Sønderborg er en del af. Anne-Merete Mikkelsen tilsluttede sig Svends og Janes synspunkter om uddannelse. Vagn Hansen sagde, at vi må sikre et tættere samarbejde mellem SDU, de tekniske skoler og de øvrige uddannelsesinstitutioner. Hvis mentaliteten skal ændres på Fyn, skal det ske nedefra, blandt de unge. Borgmesteren gik nu videre til Fynssekretariatets spørgsmål Er der hos os, lokale og kommunale udfordringer, der med fordel kan gøres til genstand for en fynsk-fælles indsats? Hans Jørgensen sagde, at der må gøres en indsats for at få Sydfyn til at hænge sammen strukturelt og mentalt. De mange små iværksættere skal have løftet deres horisont, så de ser Fyn som en region. Og at vi skal til at se øhavet i lyset af en fælles turist- og erhvervsmæssig indsats og ikke kun en turistmæssig indsats. Jane Heitmann: Vi har for svag kontakt med erhvervslivet, med fx fødevaresektoren. Vi skal have erhvervslivet i tale og høre, hvad de har brug for fra vores side som myndighed. Vi skal se os som serviceorgan for dem. Anne Møllegaard Mortensen, mente, at forskning-uddannelse-erhvervkommune skal ses i sammenhæng. Vi skal også tænke godserne med i en erhvervsudvikling, og vi skal se foreningslivet som en styrke, der kunne aktiveres også i forhold til Fyns udvikling. Foreningslivet kan generelt komme til at spille en aktiv rolle i forhold til inddragelse af borgere i løsning af driftsopgaver. Anne-Merete Mikkelsen mente, der er behov for at undersøge, om det virkelig er så svært for virksomheder at etablere sig på Fyn som der går rygter om. Samtidig skal de positive historier om Fyn dyrkes.

3 Grete Justesen foreslog til sidst Fynsprojektets sekretariat at supplere kontakten med Udvikling Fyn med en kontakt til Miljøforum Fyn, der har 120 fynske virksomheder som medlemmer. Herefter afsluttede borgmesteren Økonomiudvalgets drøftelse af Fynsprojektet. Projektsekretariatet den 27. marts 2012

4 HOVEDPUNKTER FRA TEMADRØFTELSE I TEKNISK UD- VALG OG ERHVERVS- OG UDVIKLINGSUDVALGET, NORDFYN KOMMUNE 11. april 2012 Referat: Vi trækker ikke på samme hammel på Fyn. Det er det eneste, der kan ændre noget. Signaler om enighed på Fyn er vigtige. Lufthavn skal være et Fynsprojektet og får flere passagerer hvis vi stod sammen på Fyn. Der er ikke behov for flere akademikere på Fyn. Vi skal tiltrække virksomheder, der matcher uddannelsesniveauet på Fyn. Produktionsvirksomheder er nødvendige for at have viden. Det kan vi tjene penge på. Vi skal hitte trumfen omk. udvikling. Hvor ligger byerne på Fyn f.eks. I forhold til Nordfyn. Hvor stor er tålmodigheden i projektet før vi ser succes'erne. Det skal præciseres. Blive realistiske om at nå et hovedstads eller Trekantsområdet niveau. Skal overliggeren sættes så højt? Vi skal sige at vi vil. Vi skal lægge en plan og køre efter den. Det politiske ejerskab er den største barriere. Vi stjæler fra hinanden omkring borgere. Den rådne banan og den fede pølse. Vi skal vælge hvad vi helst vil være medlem af Det politiske ejerskab bliver den største udfordring. Vi rykker og gør noget aktivt fremfor at vente. Mulige temaer: Uddannelse og forskning Arbejdspladser Bosætning Projektsekretariatet den 19. april 2012

5 HOVEDPUNKTER FRA TEMADRØFTELSE I BYRÅDET, LANGELAND KOMMUNE 16. april 2012 Referat: Fynsprojektet skal kunne rumme indbyrdes konkurrence. Positivt, hvis Fynsprojektet kan åbne for, hvad der bliver attraktivt i fremtiden. På Fyn er der kun vækst i én by. I andre vækstområder er der vækst i flere kommuner Hvad gør sig gældende i Trekantområdet? Trekantområdet ligger jo godt med mulighed for at køre til alle sider. Her kan vi kun køre én vej, nemlig til Odense. Der skal derfor være indsatsområder i Fynsprojektet, som ligger uden for øens center, Odense. Jyderne er måske mere arbejdsomme Iværksætteriet er stærkt på Langeland og overlevelsen skyhøj i forhold til andre steder. Men der mangle finansieringsmuligheder uden om den private lånevirksomhed, som det i dag kun kan komme større virksomheder til del. Vi skal ikke efterligne andres vækstinitiativer men finde alternative muligheder. Der bør laves et fælles Gartneri-Fyn/Fødevarer-Fyn. Fødevareinitiativerne går i dag kun på forædling og på større initiativer, men der savnes noget på produktionsniveau og i den lille skala. Vi må skabe høj uddannelse af arbejdskraft. Vi må til konferencen have opstillet et projekt i hver kommune, som alle så støtter. Odense skal ikke bestemme det hele. Vi skal ikke ind i en konstruktion på Fyn, hvor, man får fornemmelsen af, at der er en der snyder. I bør indarbejde konkrete målepunkter i Fynsprojektet. Vi mangler at se, at Odense vil det her. Vi kommer til at være meget ærlige på konferencen den 22. maj. Bioraffinaderi i Vestes tomme bygninger. Vi skal tænke i konkrete muligheder. Trække kreative innovatorer til Langeland. Vigtigt at fremme iværksætteri og erhvervsfremme Der skal også tænkes i turisme, måske på 2 fronter byturisme og naturturisme. Det vil være en fordel at få belyst øhavet muligheder. Om konferencen: Konferencen skal hellere arbejde med potentialer end med konkrete projekter. Det er vigtigt at få blandet politikerne.

6 Bemærkninger fra sekretariatet i løbet af debatten Der skal tænkes Fyn Fyn Fyn Man kunne også læne sig tilbage og se på, at udviklingen går til Odense, så kan vi droppe Fynsprojektet. Man får næppe statslige midler til projekter, tydeligst på infrastrukturområdet, hvis Fyn ikke er enige om, hvad man ønsker at få gennemført først. Odense har indset dette og er parat til at gå ind i Fynsprojektet. Hvad er vigtigste? Er det vigtigste, at Fyn ikke fortsætter sin tilbagegang, men at tendensen begynder at vende? Er det vigtigere, end lige, hvor væksten sætter ind på Fyn? Trekantområdet startede også med gensidig mistillid, men arbejdede sig igennem det så langt at man har set fordelene ved at stå sammen. Man startede med udgangspunkt sine erhvervsstyrker, som stål i Kolding og at markedsføre hver by for sig, men har nu fælles planstrategi og sådan en virker kun, hvid hver kommunalbestyrelsen har godkendt den. Det samme gælder for deres fælles kommuneplan. Når man hæver sig lidt over Fyn, kan man ikke se nogen fælles investeringsplan, der kan trække investeringer udefra til Fyn. Fynsprojektet skal se på, i hvilken grad en fælles fysisk planlægning kan gavne det bæredygtige vækstperspektiv. Temaforslag / lokale styrker Bioraffinaderi Tvedelt turismestrategi: By-turisme og natur-turisme Fødevareklynge: Gartnere-fiskeri-landbrug Øhavet Iværksætteri med stor overlevelsesevne Gunstig klimazone i forhold til landbrug Uddannelser der er tilknyttet fødevareerhvervene Film Fyn Kreative erhverv, der ikke er afhængige af fysisk transport Projektsekretariatet den 20. april 2012

7 HOVEDPUNKTER FRA TEMADRØFTELSE I BYRÅDET, ÆRØ KOMMUNE 18. april 2012 Referat: Tilgængelighed: Infrastruktur og tilgængelighed er afgørende vigtig. Fyn skal være medspiller, for at der kan findes en fornuftig løsning. Øerne har ikke fået gavn af motorvejen fra Odense til Svendborg. Øerne har 2 timers transport fra Ærø og Langeland til Odense, hvor resten af Fyn kun skal bruge 25 min. Hurtige og effektive billige færger til Ærø vil være et af de afgørende punkter. Der ligger en særlig ø-problematik omkring både priser og tidsperspektiv for transport til og fra Ærø. At stå sammen på Fyn: Hvor meget gensidig solidaritet er der i Fynsprojektet? Der må skabes imødekommenhed over for øsamfundenes problemer. Om 40 år bor 90 % af befolkningen i København og Århus, og allerede i dag gør den store konkurrence og de mange kunder i de største byer, at tingene bliver billigere. Det kan vi ikke konkurrere med. Vi skal måske konkurrere på noget andet. Det mentale. Der mentale på Fyn er en barrierer, der vil tage klang tid af ændre på. Ærø og Fyn kan tilbyde: Maritime uddannelser på Ærø som kan bidrage til et fælles fynsk projekt, der kan bidrage til udvikling. og det kan være en ide at samle dem på Ærø. Kontakt Søfartsstyrelsen her. Det samme kan Film Fyn og Naturturisme og natur og miljø ligesom hele gartneritraditionen. Ærø har noget at vise frem i energisammenhæng. Fyn er et rekreativt og bosætningsområde. Ærø er et fyrtårn i sig selv. Skal markedsføre sig som turiststedet par excellence for Fyn. Det kunne også være indenfor området vedvarende energi.

8 Efterhånden må man kunne tænke sig, at det kan blive en normal mulighed af holde weekend på Fyn. Øernes lystbådehavnsfaciliteter vil med fordel kunne udbygges. Nytten af Fynsprojektet: Den fynske udkant skal i praksis overbevises om, at Fynsprojektet er til gavn for hele Fyn. Vi skal føle ejerskab for at deltage helhjertet i projektet. Akutfunktionens flytning fra Svendborg er ikke et godt tegn på sammenhold (Flytningen blev besluttet af Region Syddanmark og ikke af kommunerne på Fyn ref.) Erhverv: Er der kommet gang i Lindøværftet? Hvad gik skidt der? Vi skal være meget erhvervsvenlige. Der mangler nicher til hjælp for de små og mindre produktionsvirksomheder. En god kontakt for Fynsprojektets sekretariat: Et etableret miljøinitiativ på Fyn arbejder næsten på samme grundlag som Fynsprojektet og bør kontaktes. Hvordan forholder Fynsprojektet sig til Udvikling Fyn, som vi ikke deltager i, selvom vi måske burde? Projektsekretariatet den 20. april 2012

9 HOVEDPUNKTER FRA TEMADRØFTELSE I BYRÅDET, ODENSE KOMMUNE 19. april 2012 Udfordringer: Urbanisering er et faktum hvordan håndterer vi det på Fyn? Hvordan kan vi stille os i fht det? Indeholder en Odense udkantsproblematik. Odense vinder og vores fynske kollegaer taber hvordan kan vi skabe balance i det. Vi mærker alle / alle kommuner på Fyn den brændende platform. Vi er ved at blive marginaliseret i fht den landspolitiske diskussion og prioritering. Vi har ingen andre valg og forhåbentlig giver det det fælles politiske lederskab. De statslige arbejdspladser, - hvad gøres der, - og hvordan reageres der. Statens manøvre er at spare, - så hvordan kan vi sikre de arbejdspladser. Det der sker på SDU er meget vigtigt, også i forhold til at skabe nye arbejdspladser. Skæbnefælleskab, - Kbh. trækker mod Malmø. Der kommer ingen og hjælper os. Hvorfor er det Ålborg, vi altid tager til. Vi skal tage til Od., det er nemt for Jylland og for Sjælland. Det varer et par år inden vi får det. Fællesskab politisk lederskab: Vi skal have fynsk lederskab, så vi evner at byde ind på landsplan og internationalt. Som byregion er vi i konkurrence med andre byregioner. Vi skal finde ud af, hvor det er vi vil byde ind henne? Hvad er vores komparative fordele sammenlignet med andre byregioner i DK og i Europa! Hvad skal der til for at Fyn begynder at tænke fælles og agere fælles, frem for at konkurrere med hinanden internt? Den fynske opbakning til letbanen i Odense er der, fordi de øvrige kommuner kan se fordelene i at den kommer. Vi skal synliggøre de områder/projekter, hvor der er værdi at hente for alle kommuner. Skal synliggøres en Odense forpligtelse. Hvilke fordele kan de øvrige kommuner få af den odenseanske muskel. Tilsvarende skal Odense se det som en fordel / anerkende at befolkningen bosætter sig i de øvrige kommuner. Vi kigger på alle mulige andre steder end på hinanden. Vi er ikke rigtig nået dertil at vi står sammen på Fyn. Vi må sikre at projektet ikke bliver et borgmesterprojekt Vores historie betyder, at vi er lidt tilbagelænede fordi vi altid har klaret os og levet en beskyttet tilværelse. Men sådan er det altså ikke. Vi bliver nødt til at erkende, at vi er nødt til stå sammen. Vi skal blive bedre til at samles på tværs af partier og kommuner og drøfte fælles problemstillinger. Mange af vores sociale problemer i Odense kommer jo fra andre kommuner. Mange af de unge, der ikke

10 tager sig en ungdomsuddannelse, kommer fra folkeskoler fra andre kommuner. Vi skal finde sammen på flere niveauer. Fælles fynske politiske fora: Findes på teknik og miljø og på kultur. Det er meget givende. Det forhindrer mytedannelse og giver fælles opfattelse af vores situation. Det er et rigtigt godt forum. Det giver reelle dialoger. Man kan jo starte med at undersøge hvor man kunne lave forpligtende samarbejde? Og så knæsætte et princip, hvor opgaverne løses der, hvor man er bedst til det. Fællesskab det at være fynsk Vi skal genopfinde det at være fynbo! Få nye generationer til at bide sig fast i at se sig selv som fynbo også alle vores studerende. Få dem selv til at definere, hvad der karakteriserer en fynbo også i et fremadrettet perspektiv. Vi er meget uklare på, hvad vores identitet som fynbo i virkeligheden er! Vigtigt at tale fynsk identitet sammen med de øvrige fynske kommuner, for her er der noget vi kan samles om, og hvor Odense ikke får en alt for dominerende rolle. Forskellige roller og ansvar i kommunerne: Hvad er Fyns og den enkelte kommune på Fyns centerfunktion hhv. periferifunktion? Vigtigt at blive klare på. Vigtigt at Odense anerkender øvrige kommuner for deres kompetencer. Eksempelvis Langelands ny storskole!! Fynsprojektets potentiale: Fyn har taget noget væsentlige og store skridt på relativ kort tid. Fynsprojektet kan blive grundlaget for en ny fælles fynsk planstrategi! Vi skal sætte en debat i gang, så fynboerne begynder at diskutere det med hinanden herudaf vil identiteten vokse frem og blive tydelig. Hvis man som kommune kan se sig som en del af et projekt, så vil man også godt være med. Måske er de andre kommuner lidt bange for Odense. Det er tre ting vi har til fælles: Arbejdsstyrken, uddannelse og beskæftigelsen. Hvorfor tænker vi ikke de lokale beskæftigelsesråd sammen? Vi skal have fat i de små virksomheder fordi det er der, der er lærerpladser, mm. Ideer/muligheder: Regionalt nedbrydningsselskab så vi kan komme af med mange af de tomme huse der står rundt i det fynske landskab det lugter af død i stedet for udvikling Mange små virksomheder. De organiserer sig i netværk. Et dilemma, for de er også styret bange for konkurrenter. Vi kan styrke disse netværk. Understøtte de små nye virksomheder i at vækste. Hjælpe dem til at ansætte de 5 næste medarbejder. Odense er spækket med netværk øvrige Fyn kan få glæde af det. Pas på med at gøre noget til noget det ikke er! Eksempelvis da Odense skulle være Danmarks mest kreative by. Vigtigt at få fat i følelsen hvad føler vi os som?! Bruge vores styrkepositioner tid, ro, gode fynske fødevarer, smukt, grøftekanter og bindingsværkshuse,

11 hav, historie, romantik, mental sundhed! Faaborg-Midtfyns slogan om det fynske Toscana, Svendborgs Citta Slow tiltag. i kontrast til at vi samtidig efterspørger tempo, vækst og udvikling. Sikkerhed og tryghed er også indkomst og balanceret privatøkonomi. Må ikke sælge Fyn som et rekreationshjem. Men vigtigt at starte der, hvor det er autentisk! Vi skal bygge på det, hvor der er nogle forestillinger. Landet har også bevæget sig. Nogle helt andre samfund i dag! Tendens til at vi skal være som alle de andre vi skal i stedet dyrke det vi er som noget unikt. Og være stolte af det. Hvad har vi mere på Fyn som fylder alt alt for lidt i vores bevidsthed eksempelvis Odense Universitet, der lige om lidt rummer lige så mange mennesker som Svendborg!! En vidensby! Og sågar den næstestørste på Fyn. Gartnerierhvervet har et stort potentiale i forhold til energi og produktion. Vi må skabe forudsætningerne for det, Vi skal løfte os alle, så alle bliver større. Lufthavnen, - der er et potentiale i den. Vi er en stor uddannelsesby. Vi moderniserer fra gl. industriby. Vi kan løfte os ved at vores potentialer ikke bliver bremset. Wonderfuld Copenhagen, - hvad med Fyn. Markedsføring. Oplever en vis stolthed, - men den råbes ikke ud. HCA, Carl Nielsen verdensberømte, - vi har brandet, vi skal bare bruge det. Lufthavnen hvorfor ikke HCA airport. Ikke Odense lufthavn. Vi har HCA, men vi mangler et eventyr! Mikkel Schjøtt-Kristensen / Tina Bue, Odense Kommune

12 HOVEDPUNKTER FRA TEMADRØFTELSE I UDVALG FOR REGIONAL UDVIKLING, REGION SYDDANMARK 23. april 2012 Referat: Udvalget er meget interesseret i projektet og vil gerne inddrages løbende i processen. Der ligger meget analysemateriale nu om Fyn det er tid til at blive konkret omkring, hvad der skal gøres, og det bliver svært. Kan lokale projekter som f.eks. Citta Slow i Svendborg løftes ind i Fynsprojektet? Der er et samarbejde mellem Kina (Guangdong provinsen) og Region Syddanmark om naturmedicins effekt, som er unikt. Nationalpark Sydfyn blev diskuteret. Måske er det stadig en mulighed. Nyt OUH, forsker-videnpark og letbane i Odense burde være et fyrtårnsprojekt. H.C. Andersen er stadig en oplagt vækstmulighed. Turisme naturturisme og wellnessturisme (synergi mellem godser, natur, miljø, sundhed og naturmedicin). Fibernet: Der skal være dækning også i sommerhusene. Det er et grundlæggende vilkår for turisme, bosætning, erhvervsudvikling. De fynske kommuner skal efterspørge netdækningen. Middelfart Kommune spiller en vigtig rolle for Fyns vækstmuligheder. Bør de være med i projektet? Projektet bør have fokus på den politiske proces og den politiske enighed. Region Syddanmark kan bakke op omkring den fynske enighed også i forhold til staten. Projektsekretariatet den 25. april 2012

13 HOVEDPUNKTER FRA TEMADRØFTELSE I BYRÅDET, SVENDBORG KOMMUNE 24. april 2012 Referat: Borgmester Curt Sørensen bød velkommen. Afdelingschef i Kultur og Plan Morten Refskou præsenterede rammen for Fynsprojektet og nævnte Udvikling Fyn og Svendborgs Erhvervsstrategi. Svendborg Kommune har tilsluttet sig Udvikling Fyn men har også sine egne erhvervsaktiviteter jf. kommunens nye erhvervsstrategi. Charlotte Lorentzen gennemgik introduktionen om Fynsprojektet og lagde op til debatten Debat Hvad bliver konsekvenserne for de eksisterende erhverv? Svar: Vi ser på det strategiske i den fysiske planlægnings rolle for vækst. Udvikling Fyn er også med i Fynsprojektet Vigtigt at se på, hvad der samler os på Fyn Hvor ligger Fyn i det nationale m.h.t. natur og turisme, som jo kan vækste? Nationalpark Øhavet vigtig FilmFyn må udbygges Vi skal være medvirkende til at skabe flere arbejdspladser Slå et slag for udflytning af statslige arbejdspladser. Hvor valid er påstanden om at folk flytter væk fra Fyn? Svar: Vi baserer os på statistik fra regionen. Svendborg balancerer, Faaborg- Midtfyn går lidt frem. Odense går frem men Fyn falder bagud i forhold til trenden i hovedstadsområdet og Aarhusområdet. Kan vi ikke spørge folk uden for Fyn hvad de synes der skal til, hvis de skal slå sig ned? Svar: Jo, det kan være en relevant opgave at gå sammen om måske i implementeringsfasen. Udvikling af fødevareerhvervet er vigtigt. Klyngerne på Fyn må inddrages. Fx Søfart og uddannelser. Finde frem til, hvad kommunen ikke magter selv fx grøn teknologi Vigtigt at koble virksomhederne op på forskningen. Inden for turismen må hovedpunkterne være HCA og Øhavet. Udvide sommerturismen til at finde sted hele året

14 Alle planlægger for bosætningstilvækst men det er samlet set næppe realistisk. Her er et felt at tage fat på. Lokale bør tænke med om lokalemuligheder Vigtigt hvad vi vil opnå med Fynsprojektet vækst synlighed fælles fynsk tilgang skabe ejerskab Overveje de muligheder, andre ikke ser Bruge det aktive lokalmiljø invitere lokale borgergrupper Administrative råd: Skære helt ud i pap, hvad Fynsprojektet er, og hvad Udviklings Fyn er. Gøre op, hvad vi kan nå nu og nå senere Gøre Fynsprojektet (meget) konkret Projektsekretariatet den 26. april 2012

15 HOVEDPUNKTER FRA TEMADRØFTELSE I ØKONOMIUD- VALGET, NYBORG KOMMUNE 16. april 2012 Nyborg i en globaliseret verden - Vi skal samarbejde på Fyn for at få del i vækst og udvikling. - Hvad der er godt for Odense og resten af Fyn er også godt for Nyborg. - De store offentlige investeringer i Odense skal have positiv afsmitning på Nyborg. - Vores optimale geografiske beliggenhed skal udnyttes. - Vores fyrtårne (fx slottet) skal profileres i en samlet fynsk vækststrategi. - Nyborg skal markere sig som kvalitativ bosætningssted for veluddannede (kultur, sundhed, rekreation og byliv). OK at arbejde hen imod en fælles fynsk planstrategi med fokus på infrastruktur, erhvervsudvikling, uddannelse, bosætning og turisme Mulige temaplaner at arbejde sammen om på Fyn: 1. Udvikling Fyn (erhvervsudvikling og turisme) 2.Fælles infrastruktur-plan (overordnet trafikstruktur, kollektiv trafik, stiplaner, IT) 3.Fælles Fynsk uddannelses- og kompetencestrategi 4.Rollefordelingsplan mellem de fynske byer (hvad er de enkelte byer og egnes spidskompetencer) 5.Fælles grundlag for klimaplan og Agenda 21 (dog ikke fælles Vindmølleplan) 6.Fælles markedsføringsplan (fx omkring bosætning / tiltrækning og fastholdelse af højtuddannede)

16 HOVEDPUNKTER FRA TEMADRØFTELSE I BYRÅDET, ASSENS KOMMUNE 25. april 2012 Referat: Borgmester Finn Brunse bød velkommen Charlotte Lorentzen orienterede om Fynsprojektet Finn Brunse påpegede, at de kampe, der skal tages handler om de overordnede rammebetingelser. Der mangler statslige investeringer på Fyn. Vi skal komme udover at vi tænker meget lokalt, men mere fynsk. Alle fynske kommuner skal med og vi skal skærpe den fælles fynske profil og se det i en større fynsk sammenhæng. Gør vi ikke det, er der heller ikke andre der gør det. Projektet er en anskuelig og nem opgave at gå til. Kan I se nogle fælles linjer omkring den overordnede fynske strategi? Det kunne Charlotte bekræfte. Hvad kan Fyn lære af andre områder. Største opgave for Fyn er efterspørgsel. Det har de i Århus og i København. Det peger på en mangel på dynamik fra Fyns side. Hvad kan vi blive enige om på Fyn og med Region Syddanmark på Infrastrukturområdet. Infrastruktur er et vigtigt tema. Vi skal have fat i SDU, så de kan uddanne den arbejdskraft til de fynske virksomheder, som de har behov for. Vi skal generelt være bedre til lobbyisme. Det kam Fynsprojektet være et eksempel på via et bredt samarbejde. Vi skal have Danmarks bedste internetforbindelse på Fyn. Det kan vi gøre i kommunalt regi. Vi mangler de kreative miljøer på Fyn, som tiltrækker de unge. Det har de i Kbh. og i Aarhus. Vi har ikke mulighed for at konkurrere med dem. Pas på ikke at se os blinde på videnarbejdspladser, der skal også være produktion bag ved. Fyn var tidligere kendt som Danmarks have. Vi laver de bedste fødevarer på

17 Fyn. Understøtte strukturelt i forhold til SDU. SDU har ikke været udadvendt nok, men virksomhederne har heller ikke været dygtige nok til at selv at bruge de studerende fra SDU. Uddannelse og arbejdspladser er vigtige for at komme videre. Vi skal gøre noget for at holde på arbejdspladserne - det må også være et fælles projekt. Vi skal finde ud af hvad præcist Fyn skal satse på. Vi skal også have folk til at bo her. Har vi de kulturelle tilbud der matcher det, som folk vil have. Vi skal have gang i DKs tredje største by, nøjagtig som de har gjort det i Horsens. Assens har et stort erhvervsområde langs motorvejen, som har vækstpotentialer. Havnen, industripark er andre Assens-projekter som vi kunne være sammen om. Vi har seks bro-projekter på Fyn. Det er der luget ud i så der er en fælles vej. Der er grund til at være optimister. Vi er på vej. Men vi skal finde vores egen fælles fynske egenart og ikke plagiere de andre. Projektsekretariatet den 25. april 2012

18 HOVEDPUNKTER FRA TEMADRØFTELSE I BYRÅDET, KERTEMINDE KOMMUNE 26. april 2012 Referat: Deltagere: 17 medlemmer af byrådet og 6 direktører/ledere/medarbejdere Fra sekretariatet: Charlotte Lorentzen og Axel Thrige Laursen. Charlotte præsenterede Fynsprojektets oplæg. Debat På et større møde jeg var til, viste det sig, at det var de geografiske områder, der havde tradition for samarbejde, der også vandt terræn. Udfordringen er at finde ud af, hvad vi kan sammen! Fynsprojektet er godt men skal gøres mere operationelt Se på, hvilke områder der skal tænkes igennem og begræns og konkretiser emnerne Vigtige emner er biogas, vindmøller, erhvervsområder og infrastruktur Sæt fokus på, hvad der giver vækst Væsentligt at drøfte erhvervsudlæg Rigtigt at skabe fælles opbakning De unge skal i uddannelse, men paradoksalt nok reducerer regionen de midler, der skal til. Der er et potentiale i Lindø til håndtering af store stålkonstruktioner, og de meget store skibe kan gå ind til Lindø. Meget er i gang derude. Kerteminde er ikke bagud med bredbånd, men borgerne efterspørger det ikke. OK at støtte op om andre dele af Fyn, der ikke er forsynet. Forskellige selskaber forsyner Fyn med bredbånd. Måske skulle vi se på at forenkle det organisatoriske. Der er dybt vand syd for Nyborg. Her kunne anlægges en dybvandshavn Hvorfor ikke støtte op om Langeland, når de f.eks. ønsker at sælge sommerhuse til udlændinge. Vi bør skifte fra naturgas til biogas. Kommunerne bør gå sammen om biogasforsyning på Fyn. Projektsekretariatet den 29. april 2012

KONFERENCEN FYNS FREMTID 1 22. MAJ 2012

KONFERENCEN FYNS FREMTID 1 22. MAJ 2012 KONFERENCEN FYNS FREMTID 1 22. MAJ 2012 De planstrategiske temaer - oplæg til gruppearbejder v. stadsdirektør Jørgen Clausen, Odense Kommune Fra fase 1: De fynske udfordringer Analyserne peger på behov

Læs mere

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner?

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Byregion Fyn Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Hvad betyder det egentlig, når vi på Fyn er begyndt at tale om en byregion? Definition af en byergion Et forsøg på en definition af en byregion De store

Læs mere

Byplanlægning og erhvervsudvikling

Byplanlægning og erhvervsudvikling Byplanlægning og erhvervsudvikling Byernes styrkepositioner som regionale vækstmotorer Holger Bisgaard, Naturstyrelsen, Miljøministeriet Danmark Indhold Virksomhedslokalisering i en globaliseret verden

Læs mere

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop v/chefarkitekt Jannik Nyrop Faktorer der afgør byers/regioners vækst Tilgængelighed til infrastruktur Adgang til veluddannet arbejdskraft, hvis kvalifikationsniveau sikres af kreativ og kvantitativ højere

Læs mere

Hvorfor flytte til Fyn?

Hvorfor flytte til Fyn? Hvorfor flytte til Fyn? Hvorfor flytte til Fyn i stedet for til f.eks. Sjælland eller Jylland? Folk siger altid, at de vil bo i nærheden af NATUREN Folk siger altid, at de vil bo i nærheden af NATUREN

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Odenses og Fyns udvikling hænger sammen der er en god balance mellem opland og center og der er enighed om at styrke Odense og Fyn set som et hele.

Odenses og Fyns udvikling hænger sammen der er en god balance mellem opland og center og der er enighed om at styrke Odense og Fyn set som et hele. NOTAT Plankontoret Flakhaven 2 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 65908978 E-mail bmf@odense.dk De fynske ønsker til Landsplanredegørelse 2009 Fyn er et vækstområde med mange potentialer vi

Læs mere

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn MONITORERING UDVIKLING FYN 2011 Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn Rapporten Udvikling Fyns strategiske fokus i de første leveår udgøres af fem væksttemaer. De fem væksttemaer, vi tror på, er

Læs mere

HVIDBOG. Behandling af høringssvar og forslag til ændringer i

HVIDBOG. Behandling af høringssvar og forslag til ændringer i HVIDBOG Behandling af høringssvar og forslag til ændringer i Strategi Fyn Hvidbog. Dette notat indeholder forslag til ændringer til Strategi Fyn som følge af kommunalbestyrelsernes behandling i foråret

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

Referat 4. februar 2014 Klokken 9:00 11:00 Rådhuset i Bogense Nordfyns Kommune

Referat 4. februar 2014 Klokken 9:00 11:00 Rådhuset i Bogense Nordfyns Kommune Referat 4. februar 2014 Klokken 9:00 11:00 Rådhuset i Bogense Nordfyns Kommune Sekretariat: Fynssekretariatet Jacob Pedersen jacpe@odense.dk tlf. nr. 40290393 1 Dagsorden 1. Godkendelse af referat fra

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

FÅBORG MIDTFYN KONKURRENTANALYSE 19.01.2009 LANGELAND: "Vores Ø" SVENDBORG: "Cittaslow mere mellem øerne" ODENSE: "At lege er at leve" (bruges perifært) ASSENS: "Mulighedernes land" Nyborg: "De bedste

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er inde i nu, så jeg er jo stadig lidt grøn i det politiske

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer. Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune

Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer. Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune 13-06-2013 Indhold 1. Fokusering af Nordfyns vækststrategi... 3 2. Situationsanalyse... 5 3. Gode erhvervsmæssige

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Foreningen Als-Fyn Broen

Foreningen Als-Fyn Broen Opdateret April 2015 Foreningen Als-Fyn Broen Upolitisk forening stiftet i 2013 Et regionalt udviklingsprojekt, der omdanner Sønderjylland og Fyn til udviklingsområder Mogens K. Nielsen Erling Lundsgaard

Læs mere

FilmFyn - et samlet Fyn bag en konkurrencedygtig regional filmfond fra 2012 og frem.

FilmFyn - et samlet Fyn bag en konkurrencedygtig regional filmfond fra 2012 og frem. 22. august 2011 Notat og budget: FilmFyn - et samlet Fyn bag en konkurrencedygtig regional filmfond fra 2012 og frem. FilmFyn ideen bag FilmFyn er et erhvervsprojekt med formålet at skabe udvikling og

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Svendborg set udefra Råstof fra tilflytterseminar 6. september 2008

Svendborg set udefra Råstof fra tilflytterseminar 6. september 2008 Svendborg set udefra Råstof fra tilflytterseminar 6. september 2008 Indspil fra workshop 1. runde Styrker Bymæssige kvaliteter Skønne omgivelser, gratis oplevelser (kultur) Svendborg Sund Havet Mod Motorvejen

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Referat Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Onsdag den 05-03-2014 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Referat Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Onsdag den 05-03-2014 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Referat Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Onsdag den 05-03-2014 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Birger Jensen, Jesper Kiel, Ove Engstrøm, Ulla Larsen, Flemming Madsen, Søren Kongegaard, Henning

Læs mere

FYNSPROJEKTET FYNS FREMTID 2 KONFERENCE DEN 19. NOVEMBER 2012 DELTAGERLISTE. Navn: Titel: Tilhørssted: Ida Auken Minister Miljøministeriet

FYNSPROJEKTET FYNS FREMTID 2 KONFERENCE DEN 19. NOVEMBER 2012 DELTAGERLISTE. Navn: Titel: Tilhørssted: Ida Auken Minister Miljøministeriet FYNSPROJEKTET FYNS FREMTID 2 KONFERENCE DEN 19. NOVEMBER 2012 DELTAGERLISTE Navn: Titel: Tilhørssted: Ida Auken Minister Miljøministeriet Poul Nyrup Rasmussen Bestyrelsesformand LORC Ove Poulsen Adm. Direktør

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune Mål for bosætningsstrategi Indsatser: Bolig Indsatser: Erhverv og jobskabelse Indsatser: Kultur- og fritidsliv Indsatser: Handel og bymiljø Indsatser:

Læs mere

Velkommen til nytårskur 2014

Velkommen til nytårskur 2014 Velkommen til nytårskur 2014 Mads Birk Kristoffersen Formand for Sorø Kommunes Erhvervsudviklingsråd Aftenens program Erhvervsudvikling i Sorø kommune Buffet og dialog om de omdelte emner Nytårshilsen

Læs mere

Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september

Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september 2015 Til stede: Morten Refskou og Henrik Nielsen (Svendborg), Peter Nielsen og Ena Nørgaard (Assens), Ellen Drost og Jane Jegind (Odense), Anni

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Arbejdskraftomkostninger herunder timeløns ultimo 2005 i Sv.Kr.

Arbejdskraftomkostninger herunder timeløns ultimo 2005 i Sv.Kr. Arbejdskraftomkostninger herunder timeløns ultimo 2005 i Sv.Kr. Norge Tyskland Schwiez Danmark Belgien Finland USA Holland Sverige Japan Storbritannien Frankrig Spanien Portugal Tjekkiet Sydkorea, Taiwan

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

b. Bemyndiger Udvikling Fyns bestyrelse til at igangsætte implementeringen af Udvikling Fyn fra 1/7 2011

b. Bemyndiger Udvikling Fyns bestyrelse til at igangsætte implementeringen af Udvikling Fyn fra 1/7 2011 Arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn SAGSRESUMÉ Hermed fremsendes arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn til de 10 fynske kommunalbestyrelser. Arbejdsgrundlaget præsenterer en enstrenget organisering af erhvervs-

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Byregion Fyn: Assens - Faaborg Midtfyn - Kerteminde - Langeland - Nordfyns - Nyborg - Odense - Svendborg - Ærø STRATEGI FYN 2014-2017

Byregion Fyn: Assens - Faaborg Midtfyn - Kerteminde - Langeland - Nordfyns - Nyborg - Odense - Svendborg - Ærø STRATEGI FYN 2014-2017 Byregion Fyn: Assens - Faaborg Midtfyn - Kerteminde - Langeland - Nordfyns - Nyborg - Odense - Svendborg - Ærø STRATEGI FYN 2014-2017 Indhold 3 Forord: FYNs fremtid 21 5 13 FYN samarbejder Fyn - en del

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune PLANSTRATEGISEMINAR Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia FLYT TIL STRUER V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune STRUER KOMMUNE Befolkning 21.533 i kommunen 10.427 Struer by

Læs mere

Baggrund Havørred Fyn er startet op og udviklet af Fyns Amt fra 1990 til 2006. Projektet bygger på tre hovedaktiviteter:

Baggrund Havørred Fyn er startet op og udviklet af Fyns Amt fra 1990 til 2006. Projektet bygger på tre hovedaktiviteter: 02-07-2007 BBL Organisering af Havørred Fyn Dette notat beskriver organisering af Havørred Fyn diagram ses i bilag 1. Målet er, at sikre at de tre dele af projektet arbejder sammen, og at der sker en udvikling

Læs mere

Kommuneplan 2009 - Introduktion

Kommuneplan 2009 - Introduktion Kommuneplan 2009 - Introduktion Disposition: Forudsætninger for kommuneplanen Trekantområdets planstrategi og hovedstruktur Koldings egen strategi og hovedstruktur Områdeplanlægning Udviklingsperspektiver

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Årsplan 2011/2012 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Strategiske grundlag Det grænseoverskridende samarbejde mellem Schleswig-Holstein og Region Syddanmark har i

Læs mere

Bosætning som strategi

Bosætning som strategi Bosætning som strategi Hans Thor Andersen 22. NOVEMBER 2013 Bosætning som strategi Baggrund hvorfor bosætningsstrategi? Udfordringerne funktionel og regional forandring Det regionale billede Lokale akvisitionsstrategier

Læs mere

Årsmøde 2012. Beretning

Årsmøde 2012. Beretning Årsmøde 2012 Beretning New deal..! 30. marts 2012 v/ formand Steffen Husted Damsgaard A - medlemmer Landsforeningen af Menighedsråd Landsforeningen for Økosamfund Plantning & Landskab B - medlemmer Assens

Læs mere

Esbjerg Kommune er ny energi

Esbjerg Kommune er ny energi for Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune er ny energi Esbjerg Kommune har mange kvaliteter både indenfor kultur, erhvervsliv, sport og uddannelsesområdet, blot for at nævne nogle. Men vi skal videre det er

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Konklusioner fra nævningegrupperne - De vigtigste udfordringer for Greve Kommune

Konklusioner fra nævningegrupperne - De vigtigste udfordringer for Greve Kommune Greve Kommune Visionsseminar om erhvervsudvikling den 3. juni 2008 Konklusioner fra nævningegrupperne - De vigtigste udfordringer for Greve Kommune Nævningegruppe 1 De vigtigste udfordringer i Greve Kommune

Læs mere

Indsatsområde 7. Erhverv - Vi rykker tættere på - erhvervsudvikling og kompetenceløft. 7.1 Virksomheder og erhverv

Indsatsområde 7. Erhverv - Vi rykker tættere på - erhvervsudvikling og kompetenceløft. 7.1 Virksomheder og erhverv Uddannelse, erhverv, beskæftigelse - og selve arbejdspladsen har stor betydning for de fleste mennesker. Arbejdet eller erhvervet er i høj grad med til at skabe identitet for den enkelte, ligesom dette

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

Program for BRN kick-off d. 27. marts

Program for BRN kick-off d. 27. marts Program for BRN kick-off d. 27. marts Del 1: Officielle kick-off kl. 08:30-10:30 Ordstyrer: Mikael Justesen, dir. Tv2Nord Business Region North Denmark fælles om vækst og udvikling v/borgmester og formand,

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI Trekantområdet har igennem mange år været et af Danmarks vigtigste vækstcentre. Det skal vi fortsat være i fremtiden. Vi lever i en tid præget af lavkonjunktur

Læs mere

Byregion Fyn: Assens - Faaborg Midtfyn - Kerteminde - Langeland - Nordfyns - Nyborg - Odense - Svendborg - Ærø STRATEGI FYN 2014-2017

Byregion Fyn: Assens - Faaborg Midtfyn - Kerteminde - Langeland - Nordfyns - Nyborg - Odense - Svendborg - Ærø STRATEGI FYN 2014-2017 Byregion Fyn: Assens - Faaborg Midtfyn - Kerteminde - Langeland - Nordfyns - Nyborg - Odense - Svendborg - Ærø STRATEGI FYN 2014-2017 Indhold 3 Forord: FYNs fremtid 21 5 13 FYN samarbejder Fyn - en del

Læs mere

FYNSPROJEKTET. Anbefalinger til tværgående samarbejde om planlægning, udvikling og vækst på Fyn

FYNSPROJEKTET. Anbefalinger til tværgående samarbejde om planlægning, udvikling og vækst på Fyn FYNSPROJEKTET Anbefalinger til tværgående samarbejde om planlægning, udvikling og vækst på Fyn December 2012 1 Indhold Indledning...3 De fynske udfordringer og muligheder...4-5 Resumé af Fynsprojektets

Læs mere

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2015 1 Indhold Om FynBus strategi for flere passagerer 2015... 3 Strategiens grundlag... 4 Fra strategi til virkelighed... 5 Strategiens indsatsområder... 6 Strategi

Læs mere

VÆKST- STRATEGI 2020 1

VÆKST- STRATEGI 2020 1 VÆKST- STRATEGI 2020 1 ESBJERG KOMMUNE VÆKSTSTRATEGI 2020 FORORD Strategien er vedtaget af bestyrelsen i Esbjerg Erhvervsudvikling og Esbjerg Byråd i hhv. september og oktober 2014. Esbjerg Erhvervsudvikling

Læs mere

En regional vision. Rune Stig Mortensen Strategi og Analyse, Region Syddanmark. Den nye planstrategi, Middelfart 13. april 2010

En regional vision. Rune Stig Mortensen Strategi og Analyse, Region Syddanmark. Den nye planstrategi, Middelfart 13. april 2010 En regional vision Rune Stig Mortensen Strategi og Analyse, Region Syddanmark Den nye planstrategi, Middelfart 13. april 2010 Vi skal til det område, som kaldes Syddanmark Sofie Lauridsen, vært ved MGP

Læs mere

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15 11B 0BNabokommunernes erhvervsstrategier Resume Dette dokument er udarbejdet med henblik på, at danne et overblik over nærliggende kommuners erhvervsstrategier. Dette vil dokument udforske dybere og danne

Læs mere

Kommunalbestyrelsen har udarbejdet Planstrategi 2014 for den fysiske udvikling af kommunen.

Kommunalbestyrelsen har udarbejdet Planstrategi 2014 for den fysiske udvikling af kommunen. Forslag Forslag Hvad er en kommuneplanstrategi En kommuneplanstrategi er Kommunalbestyrelsens strategi for den fysiske udvikling af kommunen, så Kommunalbestyrelsens udviklingsmål kan nås. Hvad er en kommuneplan

Læs mere

Flyttemønstre og boligmarkedet

Flyttemønstre og boligmarkedet og boligmarkedet Dette tema beskriver befolkningsudvikling i Faaborg-Midtfyn Kommune. Befolkningsudvikling er vigtigt viden for kommunen, da befolkningstallet udgør grundlaget for en væsentlig del af kommunens

Læs mere

Hvorfor er kommunal branding spild af penge & Hvad skal kommunerne gøre i stedet? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter,

Hvorfor er kommunal branding spild af penge & Hvad skal kommunerne gøre i stedet? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Hvorfor er kommunal branding spild af penge & Hvad skal kommunerne gøre i stedet? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 9000 Mængdeindeks

Læs mere

Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder.

Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder. Næstved Kommune 2015-2018 1 Sammen om fremtiden Næstved er et af Danmarks største erhvervsområder øst for Storebælt. Sådan skal det også være i fremtiden. Næstved Kommune har derfor som mål, at virksomhederne

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune ERHVERVSPOLITIK for Vejen Kommune 2011-2015 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Layout

Læs mere

Dagsorden 16. december 2014 Klokken 10:30 12:00 Søbysøgaard Fængsel

Dagsorden 16. december 2014 Klokken 10:30 12:00 Søbysøgaard Fængsel Dagsorden 16. december 2014 Klokken 10:30 12:00 Søbysøgaard Fængsel Sekretariat: Fynssekretariatet Jacob Pedersen jacpe@odense.dk tlf. nr. 40290393 1 Dagsorden 1. Godkendelse af referat af mødet 9. september

Læs mere

København og Aarhus er ude af krisen

København og Aarhus er ude af krisen STORBYFEST København og Aarhus er ude af krisen Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 23. september 2014, 05:00 Del: facebook twitter Google+ Google+ Send mail Både i København og Aarhus er der

Læs mere

mødeturisme i syddanmark

mødeturisme i syddanmark Oplevelseserhverv mødeturisme i syddanmark Omsætning Mødedeltagere Døgnforbrug Økonomiske effekter mødeturisme i syddanmark viden til vækst mødeturisme i region syddanmark Mødeturismen udgør en stor del

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Lindholm. DTU Veterinærinstituttet Afdeling for Virologi Hvidbog om fastholdelse af statslige arbejdspladser

Lindholm. DTU Veterinærinstituttet Afdeling for Virologi Hvidbog om fastholdelse af statslige arbejdspladser Lindholm DTU Veterinærinstituttet Afdeling for Virologi Hvidbog om fastholdelse af statslige arbejdspladser Forord Regeringen taler om at gøre noget for at sikre balance i hele landet, men i praksis fortsætter

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 Randers Kommune Temamøde byrådet d. 25. oktober 2012 Negativ vækst Vækst i tilflytning Positiv vækst Gevinstkommuner Udviklingskommuner Herning Viborg Kolding Odense Esbjerg Vesthimmerlands

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Status fra KKR Nordjylland

Status fra KKR Nordjylland Status fra KKR Nordjylland November 2009 KKR Nordjylland Kunsten at skifte hjul, mens man kører Boulevarden 13 9000 Aalborg www.kl.dk/kkr-nordjylland En kort status over de første fire år med Kommunekontaktrådet

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

Review af Vækstforumprojekter. Region Syddanmark Juni 2012

Review af Vækstforumprojekter. Region Syddanmark Juni 2012 Review af Vækstforumprojekter Region Syddanmark Juni 2012 Resultatmål Effektmål Metoden, der er anvendt, har fokus på den effekt, projekterne har for virksomheder, der er deltagere som partnere i projekterne

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Mødedeltagere: Anni Jensen, Jan Hermansen, Christian Tønnesen, Lili Jensen, Bo Stærke Jensen, Hans Jantzen, Peter Nielsen, Charlotte Pedersen,

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

TREBORG. Tænketanken for Trekantområdet, Danmarks nye vækstgenerator

TREBORG. Tænketanken for Trekantområdet, Danmarks nye vækstgenerator TREBORG Tænketanken for Trekantområdet, Danmarks nye vækstgenerator VISION Skabe én by eller et område som matcher København, Aarhus, Odense og Aalborg Udnytte områdets samlede styrker uden politiske hensyn

Læs mere

Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning!

Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning! Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning! Jesper Nygård Administrerende direktør Landdistriktskonferencen 2014 Mit budskab til jer Byer og Landdistrikter er hinandens forudsætninger for at skabe

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 5 Oversigt over indsatsområder... 5 Målgruppe... 5 Udgangspunkt... 5 Indsatsområder... 7

Læs mere

Samsø 2.0. Dokumentation

Samsø 2.0. Dokumentation Samsø 2.0 Dokumentation SHARED SPACE Flinchs Hotel. Tranebjerg Fredag den 26. Oktober 2012 1 Samsø 2.0 Shared Space Indholdsfortegnelse Hvad kan vi i fællesskab? side 3 Velkommen side 3 Check-in. side

Læs mere

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,66% p.a.) Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1857

Læs mere

Workshop 2: Handlinger

Workshop 2: Handlinger Workshop 2: Handlinger NYROPSGADE 13, 1. SAL 1602 KØBENHAVN TELEFON: 7027 0740 FAX: 7027 0741 WWW.COPENHAGENECONOMICS.COM Program Klokken 15:00 15:30 Plenum: Opsamling og oversigt Klokken 15:30-16:45 Workshops

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan Erhvervsudvikling på Samsø Handlingsplan 2007-2008 1. Indledning Erhvervsudviklingsstrategien for Samsø 2007-2013 er godkendt af Samsø Kommunalbestyrelse den 23. januar 2007 og af Samsø Vækstudvalg den

Læs mere

KOMMUNIKATION. 17. januar 2014

KOMMUNIKATION. 17. januar 2014 BRANDING & IMAGESKABENDE KOMMUNIKATION Aabenraa Kommune 17. januar 2014 1 2 HVORFOR CITY BRANDING? For 25 år siden valgte 83% af alle mennesker virksomheden eller jobbet. I dag vælger 65% af alle mennesker

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere