FYNSPROJEKTET REFERAT AF TEMADRØFTELSE I ØKONOMIUDVALGET, FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FYNSPROJEKTET REFERAT AF TEMADRØFTELSE I ØKONOMIUDVALGET, FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE"

Transkript

1 REFERAT AF TEMADRØFTELSE I ØKONOMIUDVALGET, FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 26. marts 2012 Deltagere: Økonomiudvalg: Hans Jørgensen (formand), Bo Andersen (næstformand), Anne-Merete Mikkelsen, Jane Heitmann, Sven Thaisen, Anne Møllegaard Mortensen, Helene Jakobsen, Grete Justesen, Vagn Hansen Kommunaldirektør Benny Balsgaard, Afdelingsleder for Plan, Udvikling og Fritid Maj-Britt Helle Jensen Projektsekretariatet: Kim Barren, Axel Thrige Laursen, Charlotte Lorentzen Referat: Borgmester Hans Jørgensen bød kort velkommen og orienterede om projektet og pointerede vigtigheden af, at Faaborg-Midtfyn Kommune skal bidrage til et positivt samarbejde på Fyn. Efter Charlotte Lorentzens gennemgang af oplæg om projektet, foretog Økonomiudvalget en drøftelse af projektets udfordringer og muligheder, samt mulige temaer. Anne Møllegaard Mortensen anbefalede, at det er væsentligt at tænke kommunernes rolle og bidrag med ind i forhold til at skabe samarbejde mellem uddannelse, forskning og erhvervsliv. Hun støtter arbejdet i Fynsprojektet og dets sigte, og gav udtryk for, at de fynske investorer, store som små, i dag investerer hver for sig. Lad os i stedet få dem til at gå sammen og dermed skabe større effekt. Der skal skabes tiltro til Fyn inden for erhvervstemaet. Jane Heitmann: Sønderborg har budt ind på EU-muligheden for at blive udpeget som kulturby - hvad kan det eksempel inspirere Fyn til? Fynsprojektet skal bidrage til at skabe en aura blandt de unge om, at uddannelse på Fyn også kan føre til beskæftigelse og et aktivt liv på Fyn. Lægeuddannelsen I Odense er ratet som en af de100 bedste i verden - som det eneste sted i landet lad os bygge videre på det. Hun anbefalede afslutningsvist, at der sigtes mod en Planstrategi Fyn som et godt fælles instrument for samarbejde og initiativer. Der er meget andet end en letbane at blive enige om. Bo Andersen mente, at erhvervslivet skal være en aktiv medspiller i processen, og at det er vigtigt at arbejde fælles om bymiljøer og landskaber. Også Bo hældede til at en planlægning for hele Fyn giver de bedste muligheder og at en planstrategi Fyn vil være det rigtige instrument til at Fyn en ny start. Borgmester Hans Jørgensen sagde, at sognerådspolitikken ikke længere rækker. Det er vigtigt, når vi tænker fælles ledelse af Fyn, at der bliver plads til de rette kvalifikationer i forhold til opgaven. Det er ikke nok, at alle kommuner hver især udpeger en politiker.

2 Sven Thaisen sagde, at vi ikke må lade den laveste fællesnævner kendetegne, hvordan vi skal tænke fremover. Der skal et fælles politisk lederskab til. Det kunne bl.a. føre til, at det sikres, at der er uddannede fynboer til at påtage sig arbejdet med de store projekter, der nu er på vej i Odense. Vi skal også se på, hvilke virksomheder på Fyn der kan vækste og så styrke dem. Bo Andersen nævnte, at vi på Fyn kan lære af Lolland, hvor man forlods bygger boliger til de Håndværkere man ved skal arbejde på Fehmernforbindelsen. Helene Jakobsen lagde til, at fynboer har en tendens til at lade jantelov gå i den det må vi ud over. Desuden har vi det problem, at infrastrukturen på Fyn er for dårlig. Der mangler noget, for at kunne komme til Odense, og så kunne det være godt med en bro til Assens. Borgmesteren tog eksemplet Sønderborg op igen. Sønderborg gør utroligt meget for at kæmpe for SDU, og der bør være en bedre forbindelse mellem Odense og Sønderborg og hele det sydlige opland, Sønderborg er en del af. Anne-Merete Mikkelsen tilsluttede sig Svends og Janes synspunkter om uddannelse. Vagn Hansen sagde, at vi må sikre et tættere samarbejde mellem SDU, de tekniske skoler og de øvrige uddannelsesinstitutioner. Hvis mentaliteten skal ændres på Fyn, skal det ske nedefra, blandt de unge. Borgmesteren gik nu videre til Fynssekretariatets spørgsmål Er der hos os, lokale og kommunale udfordringer, der med fordel kan gøres til genstand for en fynsk-fælles indsats? Hans Jørgensen sagde, at der må gøres en indsats for at få Sydfyn til at hænge sammen strukturelt og mentalt. De mange små iværksættere skal have løftet deres horisont, så de ser Fyn som en region. Og at vi skal til at se øhavet i lyset af en fælles turist- og erhvervsmæssig indsats og ikke kun en turistmæssig indsats. Jane Heitmann: Vi har for svag kontakt med erhvervslivet, med fx fødevaresektoren. Vi skal have erhvervslivet i tale og høre, hvad de har brug for fra vores side som myndighed. Vi skal se os som serviceorgan for dem. Anne Møllegaard Mortensen, mente, at forskning-uddannelse-erhvervkommune skal ses i sammenhæng. Vi skal også tænke godserne med i en erhvervsudvikling, og vi skal se foreningslivet som en styrke, der kunne aktiveres også i forhold til Fyns udvikling. Foreningslivet kan generelt komme til at spille en aktiv rolle i forhold til inddragelse af borgere i løsning af driftsopgaver. Anne-Merete Mikkelsen mente, der er behov for at undersøge, om det virkelig er så svært for virksomheder at etablere sig på Fyn som der går rygter om. Samtidig skal de positive historier om Fyn dyrkes.

3 Grete Justesen foreslog til sidst Fynsprojektets sekretariat at supplere kontakten med Udvikling Fyn med en kontakt til Miljøforum Fyn, der har 120 fynske virksomheder som medlemmer. Herefter afsluttede borgmesteren Økonomiudvalgets drøftelse af Fynsprojektet. Projektsekretariatet den 27. marts 2012

4 HOVEDPUNKTER FRA TEMADRØFTELSE I TEKNISK UD- VALG OG ERHVERVS- OG UDVIKLINGSUDVALGET, NORDFYN KOMMUNE 11. april 2012 Referat: Vi trækker ikke på samme hammel på Fyn. Det er det eneste, der kan ændre noget. Signaler om enighed på Fyn er vigtige. Lufthavn skal være et Fynsprojektet og får flere passagerer hvis vi stod sammen på Fyn. Der er ikke behov for flere akademikere på Fyn. Vi skal tiltrække virksomheder, der matcher uddannelsesniveauet på Fyn. Produktionsvirksomheder er nødvendige for at have viden. Det kan vi tjene penge på. Vi skal hitte trumfen omk. udvikling. Hvor ligger byerne på Fyn f.eks. I forhold til Nordfyn. Hvor stor er tålmodigheden i projektet før vi ser succes'erne. Det skal præciseres. Blive realistiske om at nå et hovedstads eller Trekantsområdet niveau. Skal overliggeren sættes så højt? Vi skal sige at vi vil. Vi skal lægge en plan og køre efter den. Det politiske ejerskab er den største barriere. Vi stjæler fra hinanden omkring borgere. Den rådne banan og den fede pølse. Vi skal vælge hvad vi helst vil være medlem af Det politiske ejerskab bliver den største udfordring. Vi rykker og gør noget aktivt fremfor at vente. Mulige temaer: Uddannelse og forskning Arbejdspladser Bosætning Projektsekretariatet den 19. april 2012

5 HOVEDPUNKTER FRA TEMADRØFTELSE I BYRÅDET, LANGELAND KOMMUNE 16. april 2012 Referat: Fynsprojektet skal kunne rumme indbyrdes konkurrence. Positivt, hvis Fynsprojektet kan åbne for, hvad der bliver attraktivt i fremtiden. På Fyn er der kun vækst i én by. I andre vækstområder er der vækst i flere kommuner Hvad gør sig gældende i Trekantområdet? Trekantområdet ligger jo godt med mulighed for at køre til alle sider. Her kan vi kun køre én vej, nemlig til Odense. Der skal derfor være indsatsområder i Fynsprojektet, som ligger uden for øens center, Odense. Jyderne er måske mere arbejdsomme Iværksætteriet er stærkt på Langeland og overlevelsen skyhøj i forhold til andre steder. Men der mangle finansieringsmuligheder uden om den private lånevirksomhed, som det i dag kun kan komme større virksomheder til del. Vi skal ikke efterligne andres vækstinitiativer men finde alternative muligheder. Der bør laves et fælles Gartneri-Fyn/Fødevarer-Fyn. Fødevareinitiativerne går i dag kun på forædling og på større initiativer, men der savnes noget på produktionsniveau og i den lille skala. Vi må skabe høj uddannelse af arbejdskraft. Vi må til konferencen have opstillet et projekt i hver kommune, som alle så støtter. Odense skal ikke bestemme det hele. Vi skal ikke ind i en konstruktion på Fyn, hvor, man får fornemmelsen af, at der er en der snyder. I bør indarbejde konkrete målepunkter i Fynsprojektet. Vi mangler at se, at Odense vil det her. Vi kommer til at være meget ærlige på konferencen den 22. maj. Bioraffinaderi i Vestes tomme bygninger. Vi skal tænke i konkrete muligheder. Trække kreative innovatorer til Langeland. Vigtigt at fremme iværksætteri og erhvervsfremme Der skal også tænkes i turisme, måske på 2 fronter byturisme og naturturisme. Det vil være en fordel at få belyst øhavet muligheder. Om konferencen: Konferencen skal hellere arbejde med potentialer end med konkrete projekter. Det er vigtigt at få blandet politikerne.

6 Bemærkninger fra sekretariatet i løbet af debatten Der skal tænkes Fyn Fyn Fyn Man kunne også læne sig tilbage og se på, at udviklingen går til Odense, så kan vi droppe Fynsprojektet. Man får næppe statslige midler til projekter, tydeligst på infrastrukturområdet, hvis Fyn ikke er enige om, hvad man ønsker at få gennemført først. Odense har indset dette og er parat til at gå ind i Fynsprojektet. Hvad er vigtigste? Er det vigtigste, at Fyn ikke fortsætter sin tilbagegang, men at tendensen begynder at vende? Er det vigtigere, end lige, hvor væksten sætter ind på Fyn? Trekantområdet startede også med gensidig mistillid, men arbejdede sig igennem det så langt at man har set fordelene ved at stå sammen. Man startede med udgangspunkt sine erhvervsstyrker, som stål i Kolding og at markedsføre hver by for sig, men har nu fælles planstrategi og sådan en virker kun, hvid hver kommunalbestyrelsen har godkendt den. Det samme gælder for deres fælles kommuneplan. Når man hæver sig lidt over Fyn, kan man ikke se nogen fælles investeringsplan, der kan trække investeringer udefra til Fyn. Fynsprojektet skal se på, i hvilken grad en fælles fysisk planlægning kan gavne det bæredygtige vækstperspektiv. Temaforslag / lokale styrker Bioraffinaderi Tvedelt turismestrategi: By-turisme og natur-turisme Fødevareklynge: Gartnere-fiskeri-landbrug Øhavet Iværksætteri med stor overlevelsesevne Gunstig klimazone i forhold til landbrug Uddannelser der er tilknyttet fødevareerhvervene Film Fyn Kreative erhverv, der ikke er afhængige af fysisk transport Projektsekretariatet den 20. april 2012

7 HOVEDPUNKTER FRA TEMADRØFTELSE I BYRÅDET, ÆRØ KOMMUNE 18. april 2012 Referat: Tilgængelighed: Infrastruktur og tilgængelighed er afgørende vigtig. Fyn skal være medspiller, for at der kan findes en fornuftig løsning. Øerne har ikke fået gavn af motorvejen fra Odense til Svendborg. Øerne har 2 timers transport fra Ærø og Langeland til Odense, hvor resten af Fyn kun skal bruge 25 min. Hurtige og effektive billige færger til Ærø vil være et af de afgørende punkter. Der ligger en særlig ø-problematik omkring både priser og tidsperspektiv for transport til og fra Ærø. At stå sammen på Fyn: Hvor meget gensidig solidaritet er der i Fynsprojektet? Der må skabes imødekommenhed over for øsamfundenes problemer. Om 40 år bor 90 % af befolkningen i København og Århus, og allerede i dag gør den store konkurrence og de mange kunder i de største byer, at tingene bliver billigere. Det kan vi ikke konkurrere med. Vi skal måske konkurrere på noget andet. Det mentale. Der mentale på Fyn er en barrierer, der vil tage klang tid af ændre på. Ærø og Fyn kan tilbyde: Maritime uddannelser på Ærø som kan bidrage til et fælles fynsk projekt, der kan bidrage til udvikling. og det kan være en ide at samle dem på Ærø. Kontakt Søfartsstyrelsen her. Det samme kan Film Fyn og Naturturisme og natur og miljø ligesom hele gartneritraditionen. Ærø har noget at vise frem i energisammenhæng. Fyn er et rekreativt og bosætningsområde. Ærø er et fyrtårn i sig selv. Skal markedsføre sig som turiststedet par excellence for Fyn. Det kunne også være indenfor området vedvarende energi.

8 Efterhånden må man kunne tænke sig, at det kan blive en normal mulighed af holde weekend på Fyn. Øernes lystbådehavnsfaciliteter vil med fordel kunne udbygges. Nytten af Fynsprojektet: Den fynske udkant skal i praksis overbevises om, at Fynsprojektet er til gavn for hele Fyn. Vi skal føle ejerskab for at deltage helhjertet i projektet. Akutfunktionens flytning fra Svendborg er ikke et godt tegn på sammenhold (Flytningen blev besluttet af Region Syddanmark og ikke af kommunerne på Fyn ref.) Erhverv: Er der kommet gang i Lindøværftet? Hvad gik skidt der? Vi skal være meget erhvervsvenlige. Der mangler nicher til hjælp for de små og mindre produktionsvirksomheder. En god kontakt for Fynsprojektets sekretariat: Et etableret miljøinitiativ på Fyn arbejder næsten på samme grundlag som Fynsprojektet og bør kontaktes. Hvordan forholder Fynsprojektet sig til Udvikling Fyn, som vi ikke deltager i, selvom vi måske burde? Projektsekretariatet den 20. april 2012

9 HOVEDPUNKTER FRA TEMADRØFTELSE I BYRÅDET, ODENSE KOMMUNE 19. april 2012 Udfordringer: Urbanisering er et faktum hvordan håndterer vi det på Fyn? Hvordan kan vi stille os i fht det? Indeholder en Odense udkantsproblematik. Odense vinder og vores fynske kollegaer taber hvordan kan vi skabe balance i det. Vi mærker alle / alle kommuner på Fyn den brændende platform. Vi er ved at blive marginaliseret i fht den landspolitiske diskussion og prioritering. Vi har ingen andre valg og forhåbentlig giver det det fælles politiske lederskab. De statslige arbejdspladser, - hvad gøres der, - og hvordan reageres der. Statens manøvre er at spare, - så hvordan kan vi sikre de arbejdspladser. Det der sker på SDU er meget vigtigt, også i forhold til at skabe nye arbejdspladser. Skæbnefælleskab, - Kbh. trækker mod Malmø. Der kommer ingen og hjælper os. Hvorfor er det Ålborg, vi altid tager til. Vi skal tage til Od., det er nemt for Jylland og for Sjælland. Det varer et par år inden vi får det. Fællesskab politisk lederskab: Vi skal have fynsk lederskab, så vi evner at byde ind på landsplan og internationalt. Som byregion er vi i konkurrence med andre byregioner. Vi skal finde ud af, hvor det er vi vil byde ind henne? Hvad er vores komparative fordele sammenlignet med andre byregioner i DK og i Europa! Hvad skal der til for at Fyn begynder at tænke fælles og agere fælles, frem for at konkurrere med hinanden internt? Den fynske opbakning til letbanen i Odense er der, fordi de øvrige kommuner kan se fordelene i at den kommer. Vi skal synliggøre de områder/projekter, hvor der er værdi at hente for alle kommuner. Skal synliggøres en Odense forpligtelse. Hvilke fordele kan de øvrige kommuner få af den odenseanske muskel. Tilsvarende skal Odense se det som en fordel / anerkende at befolkningen bosætter sig i de øvrige kommuner. Vi kigger på alle mulige andre steder end på hinanden. Vi er ikke rigtig nået dertil at vi står sammen på Fyn. Vi må sikre at projektet ikke bliver et borgmesterprojekt Vores historie betyder, at vi er lidt tilbagelænede fordi vi altid har klaret os og levet en beskyttet tilværelse. Men sådan er det altså ikke. Vi bliver nødt til at erkende, at vi er nødt til stå sammen. Vi skal blive bedre til at samles på tværs af partier og kommuner og drøfte fælles problemstillinger. Mange af vores sociale problemer i Odense kommer jo fra andre kommuner. Mange af de unge, der ikke

10 tager sig en ungdomsuddannelse, kommer fra folkeskoler fra andre kommuner. Vi skal finde sammen på flere niveauer. Fælles fynske politiske fora: Findes på teknik og miljø og på kultur. Det er meget givende. Det forhindrer mytedannelse og giver fælles opfattelse af vores situation. Det er et rigtigt godt forum. Det giver reelle dialoger. Man kan jo starte med at undersøge hvor man kunne lave forpligtende samarbejde? Og så knæsætte et princip, hvor opgaverne løses der, hvor man er bedst til det. Fællesskab det at være fynsk Vi skal genopfinde det at være fynbo! Få nye generationer til at bide sig fast i at se sig selv som fynbo også alle vores studerende. Få dem selv til at definere, hvad der karakteriserer en fynbo også i et fremadrettet perspektiv. Vi er meget uklare på, hvad vores identitet som fynbo i virkeligheden er! Vigtigt at tale fynsk identitet sammen med de øvrige fynske kommuner, for her er der noget vi kan samles om, og hvor Odense ikke får en alt for dominerende rolle. Forskellige roller og ansvar i kommunerne: Hvad er Fyns og den enkelte kommune på Fyns centerfunktion hhv. periferifunktion? Vigtigt at blive klare på. Vigtigt at Odense anerkender øvrige kommuner for deres kompetencer. Eksempelvis Langelands ny storskole!! Fynsprojektets potentiale: Fyn har taget noget væsentlige og store skridt på relativ kort tid. Fynsprojektet kan blive grundlaget for en ny fælles fynsk planstrategi! Vi skal sætte en debat i gang, så fynboerne begynder at diskutere det med hinanden herudaf vil identiteten vokse frem og blive tydelig. Hvis man som kommune kan se sig som en del af et projekt, så vil man også godt være med. Måske er de andre kommuner lidt bange for Odense. Det er tre ting vi har til fælles: Arbejdsstyrken, uddannelse og beskæftigelsen. Hvorfor tænker vi ikke de lokale beskæftigelsesråd sammen? Vi skal have fat i de små virksomheder fordi det er der, der er lærerpladser, mm. Ideer/muligheder: Regionalt nedbrydningsselskab så vi kan komme af med mange af de tomme huse der står rundt i det fynske landskab det lugter af død i stedet for udvikling Mange små virksomheder. De organiserer sig i netværk. Et dilemma, for de er også styret bange for konkurrenter. Vi kan styrke disse netværk. Understøtte de små nye virksomheder i at vækste. Hjælpe dem til at ansætte de 5 næste medarbejder. Odense er spækket med netværk øvrige Fyn kan få glæde af det. Pas på med at gøre noget til noget det ikke er! Eksempelvis da Odense skulle være Danmarks mest kreative by. Vigtigt at få fat i følelsen hvad føler vi os som?! Bruge vores styrkepositioner tid, ro, gode fynske fødevarer, smukt, grøftekanter og bindingsværkshuse,

11 hav, historie, romantik, mental sundhed! Faaborg-Midtfyns slogan om det fynske Toscana, Svendborgs Citta Slow tiltag. i kontrast til at vi samtidig efterspørger tempo, vækst og udvikling. Sikkerhed og tryghed er også indkomst og balanceret privatøkonomi. Må ikke sælge Fyn som et rekreationshjem. Men vigtigt at starte der, hvor det er autentisk! Vi skal bygge på det, hvor der er nogle forestillinger. Landet har også bevæget sig. Nogle helt andre samfund i dag! Tendens til at vi skal være som alle de andre vi skal i stedet dyrke det vi er som noget unikt. Og være stolte af det. Hvad har vi mere på Fyn som fylder alt alt for lidt i vores bevidsthed eksempelvis Odense Universitet, der lige om lidt rummer lige så mange mennesker som Svendborg!! En vidensby! Og sågar den næstestørste på Fyn. Gartnerierhvervet har et stort potentiale i forhold til energi og produktion. Vi må skabe forudsætningerne for det, Vi skal løfte os alle, så alle bliver større. Lufthavnen, - der er et potentiale i den. Vi er en stor uddannelsesby. Vi moderniserer fra gl. industriby. Vi kan løfte os ved at vores potentialer ikke bliver bremset. Wonderfuld Copenhagen, - hvad med Fyn. Markedsføring. Oplever en vis stolthed, - men den råbes ikke ud. HCA, Carl Nielsen verdensberømte, - vi har brandet, vi skal bare bruge det. Lufthavnen hvorfor ikke HCA airport. Ikke Odense lufthavn. Vi har HCA, men vi mangler et eventyr! Mikkel Schjøtt-Kristensen / Tina Bue, Odense Kommune

12 HOVEDPUNKTER FRA TEMADRØFTELSE I UDVALG FOR REGIONAL UDVIKLING, REGION SYDDANMARK 23. april 2012 Referat: Udvalget er meget interesseret i projektet og vil gerne inddrages løbende i processen. Der ligger meget analysemateriale nu om Fyn det er tid til at blive konkret omkring, hvad der skal gøres, og det bliver svært. Kan lokale projekter som f.eks. Citta Slow i Svendborg løftes ind i Fynsprojektet? Der er et samarbejde mellem Kina (Guangdong provinsen) og Region Syddanmark om naturmedicins effekt, som er unikt. Nationalpark Sydfyn blev diskuteret. Måske er det stadig en mulighed. Nyt OUH, forsker-videnpark og letbane i Odense burde være et fyrtårnsprojekt. H.C. Andersen er stadig en oplagt vækstmulighed. Turisme naturturisme og wellnessturisme (synergi mellem godser, natur, miljø, sundhed og naturmedicin). Fibernet: Der skal være dækning også i sommerhusene. Det er et grundlæggende vilkår for turisme, bosætning, erhvervsudvikling. De fynske kommuner skal efterspørge netdækningen. Middelfart Kommune spiller en vigtig rolle for Fyns vækstmuligheder. Bør de være med i projektet? Projektet bør have fokus på den politiske proces og den politiske enighed. Region Syddanmark kan bakke op omkring den fynske enighed også i forhold til staten. Projektsekretariatet den 25. april 2012

13 HOVEDPUNKTER FRA TEMADRØFTELSE I BYRÅDET, SVENDBORG KOMMUNE 24. april 2012 Referat: Borgmester Curt Sørensen bød velkommen. Afdelingschef i Kultur og Plan Morten Refskou præsenterede rammen for Fynsprojektet og nævnte Udvikling Fyn og Svendborgs Erhvervsstrategi. Svendborg Kommune har tilsluttet sig Udvikling Fyn men har også sine egne erhvervsaktiviteter jf. kommunens nye erhvervsstrategi. Charlotte Lorentzen gennemgik introduktionen om Fynsprojektet og lagde op til debatten Debat Hvad bliver konsekvenserne for de eksisterende erhverv? Svar: Vi ser på det strategiske i den fysiske planlægnings rolle for vækst. Udvikling Fyn er også med i Fynsprojektet Vigtigt at se på, hvad der samler os på Fyn Hvor ligger Fyn i det nationale m.h.t. natur og turisme, som jo kan vækste? Nationalpark Øhavet vigtig FilmFyn må udbygges Vi skal være medvirkende til at skabe flere arbejdspladser Slå et slag for udflytning af statslige arbejdspladser. Hvor valid er påstanden om at folk flytter væk fra Fyn? Svar: Vi baserer os på statistik fra regionen. Svendborg balancerer, Faaborg- Midtfyn går lidt frem. Odense går frem men Fyn falder bagud i forhold til trenden i hovedstadsområdet og Aarhusområdet. Kan vi ikke spørge folk uden for Fyn hvad de synes der skal til, hvis de skal slå sig ned? Svar: Jo, det kan være en relevant opgave at gå sammen om måske i implementeringsfasen. Udvikling af fødevareerhvervet er vigtigt. Klyngerne på Fyn må inddrages. Fx Søfart og uddannelser. Finde frem til, hvad kommunen ikke magter selv fx grøn teknologi Vigtigt at koble virksomhederne op på forskningen. Inden for turismen må hovedpunkterne være HCA og Øhavet. Udvide sommerturismen til at finde sted hele året

14 Alle planlægger for bosætningstilvækst men det er samlet set næppe realistisk. Her er et felt at tage fat på. Lokale bør tænke med om lokalemuligheder Vigtigt hvad vi vil opnå med Fynsprojektet vækst synlighed fælles fynsk tilgang skabe ejerskab Overveje de muligheder, andre ikke ser Bruge det aktive lokalmiljø invitere lokale borgergrupper Administrative råd: Skære helt ud i pap, hvad Fynsprojektet er, og hvad Udviklings Fyn er. Gøre op, hvad vi kan nå nu og nå senere Gøre Fynsprojektet (meget) konkret Projektsekretariatet den 26. april 2012

15 HOVEDPUNKTER FRA TEMADRØFTELSE I ØKONOMIUD- VALGET, NYBORG KOMMUNE 16. april 2012 Nyborg i en globaliseret verden - Vi skal samarbejde på Fyn for at få del i vækst og udvikling. - Hvad der er godt for Odense og resten af Fyn er også godt for Nyborg. - De store offentlige investeringer i Odense skal have positiv afsmitning på Nyborg. - Vores optimale geografiske beliggenhed skal udnyttes. - Vores fyrtårne (fx slottet) skal profileres i en samlet fynsk vækststrategi. - Nyborg skal markere sig som kvalitativ bosætningssted for veluddannede (kultur, sundhed, rekreation og byliv). OK at arbejde hen imod en fælles fynsk planstrategi med fokus på infrastruktur, erhvervsudvikling, uddannelse, bosætning og turisme Mulige temaplaner at arbejde sammen om på Fyn: 1. Udvikling Fyn (erhvervsudvikling og turisme) 2.Fælles infrastruktur-plan (overordnet trafikstruktur, kollektiv trafik, stiplaner, IT) 3.Fælles Fynsk uddannelses- og kompetencestrategi 4.Rollefordelingsplan mellem de fynske byer (hvad er de enkelte byer og egnes spidskompetencer) 5.Fælles grundlag for klimaplan og Agenda 21 (dog ikke fælles Vindmølleplan) 6.Fælles markedsføringsplan (fx omkring bosætning / tiltrækning og fastholdelse af højtuddannede)

16 HOVEDPUNKTER FRA TEMADRØFTELSE I BYRÅDET, ASSENS KOMMUNE 25. april 2012 Referat: Borgmester Finn Brunse bød velkommen Charlotte Lorentzen orienterede om Fynsprojektet Finn Brunse påpegede, at de kampe, der skal tages handler om de overordnede rammebetingelser. Der mangler statslige investeringer på Fyn. Vi skal komme udover at vi tænker meget lokalt, men mere fynsk. Alle fynske kommuner skal med og vi skal skærpe den fælles fynske profil og se det i en større fynsk sammenhæng. Gør vi ikke det, er der heller ikke andre der gør det. Projektet er en anskuelig og nem opgave at gå til. Kan I se nogle fælles linjer omkring den overordnede fynske strategi? Det kunne Charlotte bekræfte. Hvad kan Fyn lære af andre områder. Største opgave for Fyn er efterspørgsel. Det har de i Århus og i København. Det peger på en mangel på dynamik fra Fyns side. Hvad kan vi blive enige om på Fyn og med Region Syddanmark på Infrastrukturområdet. Infrastruktur er et vigtigt tema. Vi skal have fat i SDU, så de kan uddanne den arbejdskraft til de fynske virksomheder, som de har behov for. Vi skal generelt være bedre til lobbyisme. Det kam Fynsprojektet være et eksempel på via et bredt samarbejde. Vi skal have Danmarks bedste internetforbindelse på Fyn. Det kan vi gøre i kommunalt regi. Vi mangler de kreative miljøer på Fyn, som tiltrækker de unge. Det har de i Kbh. og i Aarhus. Vi har ikke mulighed for at konkurrere med dem. Pas på ikke at se os blinde på videnarbejdspladser, der skal også være produktion bag ved. Fyn var tidligere kendt som Danmarks have. Vi laver de bedste fødevarer på

17 Fyn. Understøtte strukturelt i forhold til SDU. SDU har ikke været udadvendt nok, men virksomhederne har heller ikke været dygtige nok til at selv at bruge de studerende fra SDU. Uddannelse og arbejdspladser er vigtige for at komme videre. Vi skal gøre noget for at holde på arbejdspladserne - det må også være et fælles projekt. Vi skal finde ud af hvad præcist Fyn skal satse på. Vi skal også have folk til at bo her. Har vi de kulturelle tilbud der matcher det, som folk vil have. Vi skal have gang i DKs tredje største by, nøjagtig som de har gjort det i Horsens. Assens har et stort erhvervsområde langs motorvejen, som har vækstpotentialer. Havnen, industripark er andre Assens-projekter som vi kunne være sammen om. Vi har seks bro-projekter på Fyn. Det er der luget ud i så der er en fælles vej. Der er grund til at være optimister. Vi er på vej. Men vi skal finde vores egen fælles fynske egenart og ikke plagiere de andre. Projektsekretariatet den 25. april 2012

18 HOVEDPUNKTER FRA TEMADRØFTELSE I BYRÅDET, KERTEMINDE KOMMUNE 26. april 2012 Referat: Deltagere: 17 medlemmer af byrådet og 6 direktører/ledere/medarbejdere Fra sekretariatet: Charlotte Lorentzen og Axel Thrige Laursen. Charlotte præsenterede Fynsprojektets oplæg. Debat På et større møde jeg var til, viste det sig, at det var de geografiske områder, der havde tradition for samarbejde, der også vandt terræn. Udfordringen er at finde ud af, hvad vi kan sammen! Fynsprojektet er godt men skal gøres mere operationelt Se på, hvilke områder der skal tænkes igennem og begræns og konkretiser emnerne Vigtige emner er biogas, vindmøller, erhvervsområder og infrastruktur Sæt fokus på, hvad der giver vækst Væsentligt at drøfte erhvervsudlæg Rigtigt at skabe fælles opbakning De unge skal i uddannelse, men paradoksalt nok reducerer regionen de midler, der skal til. Der er et potentiale i Lindø til håndtering af store stålkonstruktioner, og de meget store skibe kan gå ind til Lindø. Meget er i gang derude. Kerteminde er ikke bagud med bredbånd, men borgerne efterspørger det ikke. OK at støtte op om andre dele af Fyn, der ikke er forsynet. Forskellige selskaber forsyner Fyn med bredbånd. Måske skulle vi se på at forenkle det organisatoriske. Der er dybt vand syd for Nyborg. Her kunne anlægges en dybvandshavn Hvorfor ikke støtte op om Langeland, når de f.eks. ønsker at sælge sommerhuse til udlændinge. Vi bør skifte fra naturgas til biogas. Kommunerne bør gå sammen om biogasforsyning på Fyn. Projektsekretariatet den 29. april 2012

Forslag til Landsplanredegørelse 2013 fælles høringssvar fra de ni fynske kommuner bag Fynsprojektet

Forslag til Landsplanredegørelse 2013 fælles høringssvar fra de ni fynske kommuner bag Fynsprojektet HØRINGSSVAR FRA FYN Forslag til Landsplanredegørelse 2013 fælles høringssvar fra de ni fynske kommuner bag Fynsprojektet Miljøministeren har den 28. juni 2013 udsendt forslag til Landsplanredegørelse 2013.

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Fyn skal kobles på internationale højklassede forbindelser, som motorveje, lufthavne, tog, havne, færger og ikke mindst bredbånd.

Fyn skal kobles på internationale højklassede forbindelser, som motorveje, lufthavne, tog, havne, færger og ikke mindst bredbånd. Fyn samarbejder 5 FYN samarbejder Vi vil udvikle den fynske byregion til en aktiv del af den østdanske storbyregion Vi vil give den fynske byregion en tydelig fælles stemme gennem et stærkt politisk lederskab

Læs mere

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop v/chefarkitekt Jannik Nyrop Faktorer der afgør byers/regioners vækst Tilgængelighed til infrastruktur Adgang til veluddannet arbejdskraft, hvis kvalifikationsniveau sikres af kreativ og kvantitativ højere

Læs mere

Byplanlægning og erhvervsudvikling

Byplanlægning og erhvervsudvikling Byplanlægning og erhvervsudvikling Byernes styrkepositioner som regionale vækstmotorer Holger Bisgaard, Naturstyrelsen, Miljøministeriet Danmark Indhold Virksomhedslokalisering i en globaliseret verden

Læs mere

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner?

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Byregion Fyn Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Hvad betyder det egentlig, når vi på Fyn er begyndt at tale om en byregion? Definition af en byergion Et forsøg på en definition af en byregion De store

Læs mere

KONFERENCEN FYNS FREMTID 1 22. MAJ 2012

KONFERENCEN FYNS FREMTID 1 22. MAJ 2012 KONFERENCEN FYNS FREMTID 1 22. MAJ 2012 De planstrategiske temaer - oplæg til gruppearbejder v. stadsdirektør Jørgen Clausen, Odense Kommune Fra fase 1: De fynske udfordringer Analyserne peger på behov

Læs mere

Hvorfor flytte til Fyn?

Hvorfor flytte til Fyn? Hvorfor flytte til Fyn? Hvorfor flytte til Fyn i stedet for til f.eks. Sjælland eller Jylland? Folk siger altid, at de vil bo i nærheden af NATUREN Folk siger altid, at de vil bo i nærheden af NATUREN

Læs mere

Landsplanredegørelse 2013

Landsplanredegørelse 2013 Miljøminister Ida Auken nst@nst.dk U D K A S T 27-09-2013 Sag nr. 12/996 Dokumentnr. 40395/13 Landsplanredegørelse 2013 Under forhøringen til denne landsplanredegørelse i 2012 fremførte Danske Regioner

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

FYNSPROJEKTET. Anbefalinger til tværgående samarbejde om planlægning, udvikling og vækst på Fyn OPLÆG TIL KONFERENCEN FYNS FREMTID 2 19.

FYNSPROJEKTET. Anbefalinger til tværgående samarbejde om planlægning, udvikling og vækst på Fyn OPLÆG TIL KONFERENCEN FYNS FREMTID 2 19. FYNSPROJEKTET Anbefalinger til tværgående samarbejde om planlægning, udvikling og vækst på Fyn OPLÆG TIL KONFERENCEN FYNS FREMTID 2 19. NOVEMBER 2012 1 Indhold Indledning...3 De fynske udfordringer og

Læs mere

Branding af FAABORG-MIDTFYN 26.02.2009

Branding af FAABORG-MIDTFYN 26.02.2009 Branding af FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 26.02.2009 PROGRAM Branding af hvad og hvorfor? Holdninger Hvad gør kommunerne omkring jer? Forslag til brandgrundlag Den gode historie hvem skal fortælle den og hvor

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Formål: Projektet har fire overordnede formål, der skal understøtte Fyn som vækstregion:

Formål: Projektet har fire overordnede formål, der skal understøtte Fyn som vækstregion: Kommissorium for Fynsprojektet 13. april 2011 Projektets baggrund og afgrænsning: På baggrund af forslag til Landsplanredegørelse 2009 valgte ni fynske borgmestre at stå sammen om at søge de fynske muligheder

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

at regionen får en befolkningsudvikling på linie med de hurtigst voksende regioner - Hovedstads-, Århus-, og Trekantområdet,

at regionen får en befolkningsudvikling på linie med de hurtigst voksende regioner - Hovedstads-, Århus-, og Trekantområdet, 2.2 Bos tning.qxd 19-12-2005 17:28 Side 1 Plumsgård i Assens Foto: Fyntour 2.2 Bosætning Amtsrådets mål at regionen får en befolkningsudvikling på linie med de hurtigst voksende regioner - Hovedstads-,

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014

Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014 18 af 19 kommuner har svaret på KKRs henvendelse efter mødet den 12. juni 2014. Spørgsmålene

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK 1 1. Indledning Denne visionspolitik er den overordnede ramme for arbejdet med erhverv og beskæftigelse i Varde Kommunes organisation, for kommunens samarbejde

Læs mere

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition Vi ønsker mangfoldighed og sammenhæng nær & DYNAMISK Derfor vil vi styrke og udbygge kommunen, så hvert område bruger sin egenart og sine specielle kvaliteter

Læs mere

Det unikke skal findes i fællesskab. Regional Udviklingsplan SYDDANMARK. Glem alt om enegang kommunerne skal samarbejde for vækst

Det unikke skal findes i fællesskab. Regional Udviklingsplan SYDDANMARK. Glem alt om enegang kommunerne skal samarbejde for vækst SYDDANMARK Regional Udviklingsplan Det unikke skal findes i fællesskab Glem alt om enegang kommunerne skal samarbejde for vækst Hvad der er godt for Odense, er godt for hele Fyn 1 intro Tekst: Thomas Laursen

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Fællesskab i Kerteminde Kommune Velkommen til Dialogmøde Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Aftens program 18.30-19.30 Kommunernes planlægning, ved Jesper Hempler, Formand for Teknik- og

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 10-03-2011 Kl. 15:00 Proces Support A/S

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 10-03-2011 Kl. 15:00 Proces Support A/S Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 10-03-2011 Kl. 15:00 Proces Support A/S Deltagere: Henrik Nielsen, Bjarne Hansen, Christian Kaastrup, Grete Schødts Afbud: Morten Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Sammen om nødvendige forandringer. Dialogmøde om forslag til ny udviklingsstrategi 1. oktober 2014

Sammen om nødvendige forandringer. Dialogmøde om forslag til ny udviklingsstrategi 1. oktober 2014 Sammen om nødvendige forandringer Dialogmøde om forslag til ny udviklingsstrategi 1. oktober 2014 Program 18.30 Velkommen 18.40 Boligmarkedet uden for de større byer - yderområdernes udfordringer Thorkild

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Referat 17. februar 2015 Klokken 10:30 12:00 Svendborg Rådhus

Referat 17. februar 2015 Klokken 10:30 12:00 Svendborg Rådhus Referat 17. februar 2015 Klokken 10:30 12:00 Svendborg Rådhus Sekretariat: Fynssekretariatet Jacob Pedersen jacpe@odense.dk tlf. nr. 40290393 1 Dagsorden 1. NGF Nature Energy 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne.

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne. Fyn på banen FYN på banen Væksten i den fynske byregion skal øges gennem investeringerne i infrastrukturen Vi vil skabe et bæredygtigt transportsystem Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne.

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne. Fyn på banen FYN på banen Væksten i den fynske byregion skal øges gennem investeringerne i infrastrukturen Vi vil skabe et bæredygtigt transportsystem Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune På vej mod 2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune 25.01.2007 På vej mod 2017 Haderslev Kommune 25.01.2007 Side 2

Læs mere

Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde

Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde 2011 2020 RSD og Slesvig Holsten som centerregion mellem det østjyske bybånd og Hamborg Øget økonomisk vækst i den dansk tyske region Styrket integration

Læs mere

Pressemeddelelse: Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark

Pressemeddelelse: Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark Pressemeddelelse: 26. april Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark De netop offentliggjorte ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden i Syddanmark i marts måned var på 3,7 % af arbejdsstyrken.

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

Vision Greve - hvor livet er grønt

Vision Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt er udgivet af: Greve Kommune Greve Byråd Vedtaget af Greve Byråd december 2008 Henvendelse: Kontakt Ledelsessekretariatet

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt

Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt 1. Aftalens parter Denne aftale er den første af sin art i Odense. Aftalens parter

Læs mere

Strategiske muligheder og anbefalinger

Strategiske muligheder og anbefalinger Strategiske muligheder og anbefalinger Bilag 3, til Region Nordjyllands Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (REVUS) - 2015 til 2018. Indledning I dette bilag gives anvisninger til erhvervspolitiske handlinger

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

Udfordringer for de fynske virksomheder. Optakt til informationsmøde om erhvervsstøttemuligheder Lindø Industripark, 28.

Udfordringer for de fynske virksomheder. Optakt til informationsmøde om erhvervsstøttemuligheder Lindø Industripark, 28. Udfordringer for de fynske virksomheder Optakt til informationsmøde om erhvervsstøttemuligheder Lindø Industripark, 28. april 2010 Baggrunden for i dag Lindø-værftets lukning er anledningen En fælles kommunal

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen

I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen Indledning 3 I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen 4 Brændende platform Vækst 6 Brændende platform Faglighed og uddannelsesniveau 8 Brændende platform Sundhed og

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Ny forskning: Business Regions i Danmark

Ny forskning: Business Regions i Danmark Ny forskning: Business Regions i Danmark Af Peter Kvistgaard, Ph.D., og John Hird, M.A., Aalborg Universitet Dansk Erhverv Konference om Greater Copenhagen, 9. november 2015 Seneste skud på stammen Et

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1 Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at

Læs mere

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015 Indsats for vækst Middelfart Byråd 2015 2 Middelfart Kommune vil væksten Indsats for vækst skaber sammenhæng og fælles forståelse for de tiltag, der findes på en række områder, som er med til at udmønte

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Temamøde om erhvervsudvikling

Temamøde om erhvervsudvikling Temamøde om erhvervsudvikling Indledning For at kridte banen op til arbejdet med den nye erhvervs- og vækststrategi inviterede Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 07/11/2016 Byrådet til en temadrøftelse

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

VISION. Ringsted - midt i mulighederne

VISION. Ringsted - midt i mulighederne VISION Ringsted - midt i mulighederne VISION Ringsted - midt i mulighederne Ringsted - nærhed, medansvar, medbestemmelse og mangfoldighed I Ringsted er vi midt i et fællesskab, hvor vi løfter i flok, udvikler

Læs mere

Punkt nr. 1 - Fokuseret Vækstdagsorden - fællesregionalt samarbejde om vækst 18. februar 2013

Punkt nr. 1 - Fokuseret Vækstdagsorden - fællesregionalt samarbejde om vækst 18. februar 2013 18. februar 2013 Bilag 1 - Side 1 af 4 Kommissorium for arbejdsgruppe om en fokuseret dagsorden for vækst i hovedstadsregionen Baggrund Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Hovedstadsregionen

Læs mere

Der er fremtid i Fællesskabet

Der er fremtid i Fællesskabet Der er fremtid i Fællesskabet - Endelig aftale Sydfyn står overfor mange udfordringer, hvoraf den stigende arbejdsløshed, uddannelse af alle unge, vigende bosætning i yderområderne og en sammenhængende

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Odenses og Fyns udvikling hænger sammen der er en god balance mellem opland og center og der er enighed om at styrke Odense og Fyn set som et hele.

Odenses og Fyns udvikling hænger sammen der er en god balance mellem opland og center og der er enighed om at styrke Odense og Fyn set som et hele. NOTAT Plankontoret Flakhaven 2 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 65908978 E-mail bmf@odense.dk De fynske ønsker til Landsplanredegørelse 2009 Fyn er et vækstområde med mange potentialer vi

Læs mere

Planstrategi som ny vækstskaber NIELS ÅGESEN

Planstrategi som ny vækstskaber NIELS ÅGESEN Planstrategi som ny vækstskaber NIELS ÅGESEN 02.04.2014 Men hvad skaber vækst? Men hvad skaber vækst? Hvordan bruger vi vores planstrategi? Men hvad skaber vækst? Hvordan bruger vi vores planstrategi?..så

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Agenda. Hvorfor byregioner? Trekantområdet: Danmarks ældste byregion Trekantområdet Danmark i dag Den fælles kommuneplan og hvad så?

Agenda. Hvorfor byregioner? Trekantområdet: Danmarks ældste byregion Trekantområdet Danmark i dag Den fælles kommuneplan og hvad så? Agenda Hvorfor byregioner? Trekantområdet: Danmarks ældste byregion Trekantområdet Danmark i dag Den fælles kommuneplan og hvad så? Hvorfor byregioner? Byregioner på vej. Fremtidens vækst vil efter al

Læs mere

HVIDBOG. Behandling af høringssvar og forslag til ændringer i

HVIDBOG. Behandling af høringssvar og forslag til ændringer i HVIDBOG Behandling af høringssvar og forslag til ændringer i Strategi Fyn Hvidbog. Dette notat indeholder forslag til ændringer til Strategi Fyn som følge af kommunalbestyrelsernes behandling i foråret

Læs mere

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn MONITORERING UDVIKLING FYN 2011 Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn Rapporten Udvikling Fyns strategiske fokus i de første leveår udgøres af fem væksttemaer. De fem væksttemaer, vi tror på, er

Læs mere

Direktør Morten Rettig

Direktør Morten Rettig Direktør Morten Rettig Haugesund, 25. oktober 2017 Trekantområdet kort Området 420.000 indbyggere 3 større byområder Kolding 60.300 Vejle 55.876 Fredericia-Middelfart 55.663 BNP/indb.: 354.000 DKK Ledighed:

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Sådan går det i. svendborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. svendborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i svendborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Svendborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Svendborg Kommune.

Læs mere

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025 1 of 7 Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg vusmidt@ru.rm.dk Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Læs mere

BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren. TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // --

BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren. TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // -- BYREGIONER I DANMARK Jyllandskorridoren TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // -- INDHOLD Et blik på helheden Sammenhæng og afhængighed... 3 Overblik... 4 Den eksterne pendling... 7 Perspektiv

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Region Midtjylland. Skitse til Den regionale Udviklingsplan. Bilag. til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007. Punkt nr. 7

Region Midtjylland. Skitse til Den regionale Udviklingsplan. Bilag. til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007. Punkt nr. 7 Region Midtjylland Skitse til Den regionale Udviklingsplan Bilag til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007 Punkt nr. 7 FORELØBIG SKITSE TIL DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN FOR REGION MIDTJYLLAND 1 FORELØBIG

Læs mere

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen KKR HOVEDSTADEN En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Regionen tiltrækker hovedparten af de internationale investeringer i Danmark,

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Ø-politik i Lolland Kommune

Ø-politik i Lolland Kommune Forside: Forslag til: Ø-politik i Lolland Kommune Askø/Lilleø, Fejø/Skalø og Femø i udvikling Lolland Kommune 2015 Hele dokumentet tænkes opsat i henhold til Lolland Kommunes grafiske profil. Side 2. Øerne

Læs mere

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program. Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program. Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum Programskitse Syddansk Grøn Vækst program Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum Særlig pulje til kommuner og regioner Fødevareministeriet har afsat en særlig

Læs mere

AlsFynBroen. - binder Syddanmark sammen

AlsFynBroen. - binder Syddanmark sammen AlsFynBroen - binder Syddanmark sammen -1- AlsFynBroen i tal Afstand: 11 km kyst-til-kyst Trafik: Op til 17.100 biler i døgnet ved broafgift på 60 kr. Sparet rejsetid: 30 minutter mellem Odense og Hamburg

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016 Proces- og tidsplan September 2014 Baggrund Bornholms udviklingsplan(bup) bliver omdøbt til Bornholms udviklingsstrategi (BUS), Bornholms udviklingsstrategi skal

Læs mere

Region Hovedstaden. Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling

Region Hovedstaden. Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling Region Hovedstaden Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling Det gode liv I Region Hovedstaden arbejder vi for at skabe vækst, for vækst og livskvalitet

Læs mere

4. oktober 2012 Byplanmødet, Svendborg. City branding Grundfortællinger og Byudvikling med bund i

4. oktober 2012 Byplanmødet, Svendborg. City branding Grundfortællinger og Byudvikling med bund i 4. oktober 2012 Byplanmødet, Svendborg City branding Grundfortællinger og Byudvikling med bund i For 25 år siden valgte 83% af alle mennesker bosted efter virksomheden eller jobbet. I dag vælger 65% af

Læs mere

Fælles høringssvar til Regional UdviklingsPlan 29. februar 2008

Fælles høringssvar til Regional UdviklingsPlan 29. februar 2008 Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Kultur og planlægning Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf.: 62 23 30 00 Fax: 62 21 18 05 svendborg@svendborg.dk www.svendborg.dk Fælles høringssvar til Regional

Læs mere

Vækstudfordringer og muligheder. v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune

Vækstudfordringer og muligheder. v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune Vækstudfordringer og muligheder v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune Vækstudfordringer i et overordnet perspektiv Danmark er præget af følgende udfordringer: Arbejdslivet Demografisk

Læs mere

Kontur. Esbjerg Kommune Region Syddanmark Strategi og analyse. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur. Esbjerg Kommune Region Syddanmark Strategi og analyse. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Esbjerg Kommune 2008 1 Region Syddanmark Strategi og analyse Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har

Læs mere

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Odder Parkhotel, den 12. januar 2015 Velkomst Velkommen til nytårskur. Det er dejligt at se den store opbakning til den traditionsrige nytårskur i Odder

Læs mere

Referat 7. februar 2017 Kl. 12:30 14:30 i Byrådssalen Bogense Rådhus, Nordfyns Kommune Østergade Bogense

Referat 7. februar 2017 Kl. 12:30 14:30 i Byrådssalen Bogense Rådhus, Nordfyns Kommune Østergade Bogense Referat 7. februar 2017 Kl. 12:30 14:30 i Byrådssalen Bogense Rådhus, Nordfyns Kommune Østergade 23 5400 Bogense Sekretariat: Byregion Fyn Thomas Thume Nielsen thni@odense.dk tlf. nr. 30 66 16 28 1 Dagsorden

Læs mere

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Varde Kommune har med fornøjelse gennemlæst høringsudkastet, der sætter fokus på det gode liv i Syddanmark - med en vision og de tre mål

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere