Undervisningsbeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 2010 til juni Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Bornholms Erhvervsskole Hhx Afsætningsøkonomi A Jens Koch Jensen 103x-2a* hhx2a Afsætning Anvendt litteratur: Afsætning Niveau A, Bind 1, Thomas Trojel, Lene Jenrich, Kurt Jepsen. Trojka Opgavesamling til Afsætning Niveau A, Bind 1, Thomas Trojel, Lene Jenrich, Kurt Jepsen. Trojka Når begrebet kernestof anvendes i nedenstående skemaer for de forskellige titelområder, så skal begrebet forstås som det nytilførte kernestof. Supplerende stof. Som det ses neden for har der været stor anvendelse af supplerende stof. Her er det min personlige vurdering at den lettere adgang til internettet samt projektorienteret undervisning har øget mængden af supplerende stof. Projekt 1. Eleverne skal opnå viden om den lokale detailhandel. Denne viden betragtes som vigtigt supplerende afsætningsøkonomisk stof. Tidspunkt. Arbejdsform: Tidsforbrug: Produkt: Projekt og indhold: Informationsindsamling Start af grundforløbet. Tværfagligt projekt med gruppearbejde. Sammenlagt 1 lektioner. Skriftligt projekt og en PowerPoint-præsentation. Valg af en lokal (bornholmsk) detailvirksomhed. Virksomhedsbeskrivelse SWOT- analyse. Detailvirksomhedens markedsform. Konkurrentanalyse. Målgruppebeskrivelse Konklusion. Virksomhedsbesøg Hjemmeside/internet Bibliotek Aviser, tidsskrifter Side 1 af 46

2 Projekt 2. Prislister, brochurer, annoncer Prøvekøb Færdige rapporter Interessegrupper Osv. Her fokuseres på at eleverne opnår viden vedrørende innovation og opstart af virksomhed. Denne viden betragtes som relevant supplerende stof i det videre afsætningsøkonomiske forløb. Tidspunkt. Arbejdsform: Tidsforbrug: Produkt: Projekt og indhold: Informationsindsamling Midt i grundforløb. Tværfagligt projekt med gruppearbejde. Sammenlagt 24 undervisningslektioner. Derudover kommer elevtidslektioner. Skriftligt projekt og en PowerPoint-præsentation. Forretningsplan vedrørende opstart af egen virksomhed. Virksomhedsbesøg Hjemmeside/internet Bibliotek Aviser, tidsskrifter Prislister, brochurer, annoncer Færdige rapporter Interessegrupper Myndigheder Fagfolk Osv. Projekt 3. I samarbejde mellem VØ og afsætningsøkonomi udarbejder eleverne en forretningsplan for en virksomhed der kan tænkes opstartet. Det vil sige at forretningsplanen skal være realistisk. Virksomheden skal ligge på Bornholm. Tidspunkt. Arbejdsform: Tidsforbrug: Produkt: Projekt og indhold: Informationsindsamling Sidst i grundforløb. Tværfagligt projekt med gruppearbejde. Sammenlagt 25 undervisningslektioner. Derudover kommer elevtidslektioner. Skriftligt projekt og en PowerPoint-præsentation. Forretningsplan vedrørende opstart af egen virksomhed. Virksomhedsbesøg Hjemmeside/internet Bibliotek Aviser, tidsskrifter Prislister, brochurer, annoncer Færdige rapporter Interessegrupper Myndigheder Fagfolk Osv.. Projekt 4. Projektets emne er informationsindsamling i forbindelse med studierejse til tønder. For at komme tilstrækkelig i dybden med analyse er det nødvendigt at bruge relevant teori fra fagene. Derudover er det nødvendigt at indsamle rele- Side 2 af 46

3 vante informationer/data. Det er op til gruppen at vurdere hvilken teori og hvilken informationer der er relevante. Tidspunkt. Opstart og frem til uge 24 Arbejdsform: Tværfagligt projekt med gruppearbejde.problem- og projektorienteret. Tidsforbrug: Produkt: Projekt og indhold: Informationsindsamling 17 undervisningslektioner. Derudover kommer 10 elevtidslektioner. Skriftligt projekt og en PowerPoint-præsentation. gruppekontrakt, gruppens egen evalueringsrapport, en skriftlig projektbesvarelse, en web-side præsentation: Virksomhedsbesøg Hjemmeside/internet Bibliotek Aviser, tidsskrifter Prislister, brochurer, annoncer Færdige rapporter Interessegrupper Myndigheder Fagfolk Osv.. Projekt 5. Projektsamarbejde mellem Afsætningsøkonomi, VØ og erhvervscase. Fagene afsætningsøkonomi, VØ og erhvervscase har et tværgående samarbejde hvor eleverne lærer at udarbejde økonomiske rapporter, som supplerer erhvervscasens synopsis. Disse rapporter skal sikre at eleverne har udarbejdet grundige økonomiske analyser, der kan hjælpe dem i deres PowerPoint fremlæggelse i erhvervscase. Tidsforbrug: Produkt Informationsindsamling Der er i alt udarbejdet 2 økonomiske rapporter. 14 undervisningslektioner. Økonomisk rapport. Virksomhedsbesøg Hjemmeside/internet Bibliotek Aviser, tidsskrifter Prislister, brochurer, annoncer Færdige rapporter Interessegrupper Myndigheder Fagfolk Osv.. Side 3 af 46

4 Projekt 6. Mini-SRP (samarbejde mellem Afsætningsøkonomi og engelsk). Eleverne skal trænes i udarbejdelse af større projekter som SRP på tredje år. Der udleveres en afsætningsøkonomisk tekst og en engelsk tekst, hver på ca. 2 3 sider. På basis af de udleverede tekster skal eleverne udforme en besvarelse der rummer følgende: A. Beskriv de tre appelformer med eksempler fra din hverdag. Det kan være nyhedsmedier, reklamer, undervisning, politisk taler eller hvad du ellers møde i din hverdag. B. Foretag en argumentationsanalyse af hver af de vedlagte tekster, samt analyser sprogbruget generelt i de anvendte appelformer. Produkt Informationsindsamling Osv.. Produkt C. Gennemfør en diskussion og hvor du vurderer og sammenligner argumentationen mellem de argumentationsformer der er anvendt i de to tekster og relater dem til de respektive respektive fag. Rapport på ca. 5 sider. Virksomhedsbesøg Hjemmeside/internet Bibliotek Aviser, tidsskrifter Prislister, brochurer, annoncer Færdige rapporter Interessegrupper Myndigheder Fagfolk Rapport på ca. 5 sider. Projekt 7. Studieretningsprojekt vedr. Malaga. 2a skal på studierejse til Malaga og i den forbindelse skal klassen arbejde med turisme, hvor er foretages en række sammenligninger mellem turist erhvervet på Bornholm og i Malaga. Indsamler relevante informationer fra forskellige turistvirksomheder/turistattaktioner gennem Field research på de 2 destinationer. Det indsamlede materiale bruget til en sammenligning af forskelle og uligheder på de 2 destinationer. Eleverne skal anvende afsætnings- og virksomhedsteorien i praktiske og tværfaglige virkelighedsorienteret sammenhænge så som: - Informationsindsamling - Inddragelse og begrundelse af relevant teori. - Analyse af turistforholdene ved anvendelse af den valgte teori. Side 4 af 46

5 - Sammenfatning af resultaterne i skriftlig rapport. Tidsforbrug: Produkt Informationsindsamling 15 undervisningslektioner + 5 rejsedag. Rapport. Virksomhedsbesøg Hjemmeside/internet Bibliotek Aviser, tidsskrifter Prislister, brochurer, annoncer Færdige rapporter Interessegrupper Myndigheder Fagfolk Osv.. Produkt: 8 Projekt og indhold: Den gode skriftlige opgave eller det gode projekt. Der er fokuseret på elevens anvendelse af de 7 kernekompetencer i afsætning i forbindelse med projektskrivning. Derover er solotaksonomien (Biggs og Collis` Structure of Oberved Learning Outcome), blevet inddraget aktivt som værktøj, idet eleven i forbindelse med forståelse af solotaksonomien trænes i at skrive det gode projekt. Skolens elever har forholdsvis god adgang til Internettet, dels via egne bærbare computere og dels gennem Skolens stationære computere. Derfor er internettet blevet anvendt i rigt omfang i afsætningsøkonomi. Ved gennemgang af teori og ved løsning af opgaver og case er der derfor blevet gjort brug af internettet som Supplerende stof. Af områder kan som f.eks. nævnes: Google Databaser som f.eks. - Danmarks statistik - Udenrigsministeriets hjemmeside - Euromonitor Hjemmesider fra virksomheder og organisationer. Egne opgaver, cases. I forbindelse med undervisninger har jeg udarbejdet en del opgaver og case. Dette skyldes ønsket om at supplere omgavesamlings opgaver med mere omfangsrige opgaver, case. Side 5 af 46

6 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Markedsføring i en succesrig virksomhed. Virksomheden. Virksomhedens interne forhold. Strategisk analyse. Fremtidig strategi. Titel 6 Virksomhedens informationsindsamling. Del 1. Titel 7 Titel 8 Titel 9 Titel 10 Titel 11 Titel 12 Projekt i forbindelse med studierejse til Tønder. Omverdensforhold. Konsument- og producentmarkedet. Projektarbejde mellem Afsætningsøkonomi, VØ og erhvervscase Konkurrenceforhold og konkurrencemæssige position. Mini- SRP (samarbejde mellem Afsætningsøkonomi og engelsk). Titel 13 Virksomhedens informationsindsamling. Del 2. Titel 14 Titel 15 Titel 16 Titel 17 Titel 18 Virksomhedens markedsforhold. Studierejse projekt vedr. Oplevelsesteori. Segmentering, målgruppevalg og positionering. Virksomhedens parameter Mix. Den gode skriftlige opgave. Side 6 af 46

7 Titel 1 Markedsføring i en succesrig virksomhed Indhold Afsætning Niveau A, Bind 1, Thomas Trojel, Lene Jenrich, Kurt Jepsen. Trojka. Kapitel 1. Markedsføring i en succesrig virksomhed. Opgavesamling til Afsætning Niveau A, Bind 1, Thomas Trojel, Lene Jenrich, Kurt Jepsen. Trojka. Kapitel 1. Særlige fokuspunkter Formål At eleverne får et overordnet forståelse af markedsføringens anvendelse i en virksomhed. Mål Eleverne lærer og anvender teori i problemløsning inden for det oplistede kernestofområder neden for: Kernestof Markedsføringsbegrebet Handlingsparametre Supplerende stof Baggrundsviden fra Projekt 1, 2, 3, internet, hjemmesider, samt egne opgaver. Væsentligste arbejdsformer Introduktionen tager udgangspunkt i den erfaring og viden, som eleverne har fået fra iværksætterprojektet i deres grundforløbet. Her skulle de udarbejdelse en forretningsplan for opstart af egen forretning. Derudover vil arbejdsformen være en vekselvirkning mellem teori og praksis. Ved lærer- og elevoplæg præsenteres og diskuteres teorier og modeller fra kernestof og supplerede stof. Undervisningen foregår, som en gennemgang af stof i afgrænsede forløb, hvor der arbejdes med aktuelle cases og opgaver. Undervisningsformerne er klasseundervisning og gruppearbejde. Side 7 af 46

8 Studiemetoder Problemorienteret, samarbejde i grupper om løsning og fremlægning af opgaver, forelæsning med diskussion af teoretiske grundbegreber. Evaluering Besvarelsen af øvelsesopgaver, samt løbende evaluering af elevens faglige kompetencer i forhold til fagets mål. Derudover evalueres elevens evne til at anvende forskellige arbejdsformer. Lektioner 4 lektioner. Perioden Side 8 af 46

9 Titel 2 Virksomheden Indhold Afsætning Niveau A, Bind 1, Thomas Trojel, Lene Jenrich, Kurt Jepsen. Trojka. Kapitel 2. Virksomheden Opgavesamling til Afsætning Niveau A, Bind 1, Thomas Trojel, Lene Jenrich, Kurt Jepsen. Trojka. Kapitel 2. Særlige fokuspunkter Formål Eleverne skal kunne analysere og vurdere den del af virksomhedens strategiske platform, som hører under værdikæde, Supply chain og E-handel. Mål Eleverne skal med udgangspunkt i et givent informationsgrundlag kunne identificere og analysere den del af virksomhedens strategiske platform som berører værdikæde, Supply chain og E-handel. Kernestof Virksomhedens interessegrupper Værdikæden Supply Chain (Forsyningskæden) E-handel Supplerende stof Baggrundsviden fra Projekt 1, 2, 3, internet, hjemmesider, samt egne opgaver. Væsentligste arbejdsformer Arbejdsformen vil være en vekselvirkning mellem teori og praksis. Ved lærerog elevoplæg præsenteres og diskuteres teorier og modeller fra kernestof og supplerede stof. Undervisningen foregår som en kombination af gennemgang af stof i afgrænsede forløb, hvor der arbejdes med aktuelle cases og opgaver. Undervisningsformerne er klasseundervisning og gruppearbejde. Side 9 af 46

10 Studiemetoder Samarbejde i grupper om løsning og fremlægning af opgaver, forelæsning med diskussion af teoretiske grundbegreber. Teoristoffet formidles ved at elevfremlægning for resten af klassen. Derved trænes elevens evne til formidling af teorien. Opgaver løses i gruppearbejde og gennemgås derefter på klassen. Evaluering Elevens besvarelseskvalitet af øvelsesopgaver. Samtidig foregår en løbende evaluering af elevens faglige kompetencer i forhold til fagets mål. Endelig evalueres elevens evne til at anvende de forskellige arbejdsformer. Evaluering og tilbagemelding på elevfremlæggelse. Lektioner 6 lektioner. Perioden Side 10 af 46

11 Titel 3 Strategisk analyse. Indhold Afsætning Niveau A, Bind 1, Thomas Trojel, Lene Jenrich, Kurt Jepsen. Trojka. Kapitel 3 Strategisk analyse Opgavesamling til Afsætning Niveau A, Bind 1, Thomas Trojel, Lene Jenrich, Kurt Jepsen. Trojka. Kapitel 3. Særlige fokuspunkter Formål Eleverne skal kunne analysere og vurdere virksomhedens strategiske planlægning Mål Eleverne udbygge deres kendskab den strategiske platform så de med udgangspunkt i et informationsgrundlag kan identificere og analysere den del af virksomhedens strategiske platform som berører (værdikæde, supply chain, E-handel, PLC, Portefølgeanalyse, SWOT analyse og TOWS-matrix. Dette kræver viden om virksomhedens strategiske, taktiske og operationelle niveau, herunder opgaver og tidshorisont på de forskellige niveauer. Nyt kernestof Markedsføringsplanlægning Ide (mission). Produktlivscykluskurven. Porteføljeanalyse SWOT/TOWS-analyse Supplerende stof Baggrundsviden fra Projekt 1, 2, 3, internet, hjemmesider, samt egne opgaver. Væsentligste arbejdsformer Arbejdsformen vil være en vekselvirkning mellem teori og praksis. Ved lærer- og elevoplæg præsenteres og diskuteres teorier og modeller fra kernestof og det supplerede stof. Undervisningen foregår som en gennemgang af stof i afgrænsede forløb, hvor der arbejdes med aktuelle cases og opgaver. Side 11 af 46

12 I forløbets slutfase arbejdes med mindre projektforløb, hvor der tages udgangspunkt i problemstillinger i porteføljeanalyse og SWOT-analysen. Undervisningsformerne er klasseundervisning og opgaveløsning gennem gruppearbejde. Derudover arbejdes der i mindre grupper i forbindelse med ovennævnte projekt. Hver elevgrupperne retter og evaluerer en anden gruppes projekt. Studiemetoder Problemorienteret og projektorienteret projekt. Forelæsning ved lærer- og elevfremlægning. Opgaver/cases løses af elevgrupper i lektionerne og gennemgås derefter på klassen. Evaluering Besvarelsen af øvelsesopgaver, samt løbende evaluering af elevens faglige kompetencer i forhold til faget mål. Elevens evne til at anvende forskellige arbejdsformer evalueres. Evaluering og tilbagemelding på elevfremlæggelse. Elevernes hjemmeopgaver rettes og opgavernes niveau vurderes. Der gives gode råd til opgaveløsning i faget. Lektioner 16 lektioner. Perioden Side 12 af 46

13 Titel 4 Fremtidig strategi. Indhold Afsætning Niveau A, Bind 1, Thomas Trojel, Lene Jenrich, Kurt Jepsen. Trojka. Kapitel 4 Fremtidig strategi. Opgavesamling til Afsætning Niveau A, Bind 1, Thomas Trojel, Lene Jenrich, Kurt Jepsen. Trojka. Kapitel 4. Særlige fokuspunkter Formål Eleverne skal kunne analysere og vurdere virksomhedens strategiske planlægning Mål Eleverne udbygge deres kendskab den strategiske platform så de med udgangspunkt i et informationsgrundlag kan identificere og analysere den del af virksomhedens strategiske platform som berører (værdikæde, supply chain, E-handel, PLC, Portefølgeanalyse, SWOT analyse og TOWS-matrix. Endvidere skal eleverne på baggrund af en analyse af en virksomheds interne forhold kunne vurdere virksomheds kernekompetencer og senere anvende denne viden ved valg af strategi. Dette kræver viden om virksomhedens strategiske, taktiske og operationelle niveau, herunder opgaver og tidshorisont på de forskellige niveauer. Eleverne skal med udgangspunkt i konkrete eksempler kunne tage stilling til virksomhedens bagvedliggende strategier (herunder valg af generisk strategi og valg af vækststrategier) samt udviklingsmuligheder for virksomheden i det konkrete tilfælde. Ud fra viden om forskellige strategiske skoler og virksomhedens strategiske platform skal eleverne kunne vurdere en virksomheds strategiske planlægning. På baggrund heraf skal eleverne kunne identificere og tage stilling til virksomhedens konkurrencemæssige fordele. Nyt kernestof Mål Vækststrategier Konkurrencestrategier Markedsføringsplan Supplerende stof Baggrundsviden fra Projekt 1, 2, 3, internet, hjemmesider, samt egne opgaver. Side 13 af 46

14 Væsentligste arbejdsformer Arbejdsformen vil være en vekselvirkning mellem teori og praksis. Ved lærer- og elevoplæg præsenteres og diskuteres teorier og modeller fra kernestoffet og det supplerede stof. Undervisningen foregår som en kombination af gennemgang af stof og afgrænsede forløb, hvor der arbejdes med aktuelle cases og opgaver. I forløbets slutfase arbejdes med mindre projektforløb, der tager udgangspunkt i problemstillinger i porteføljeanalyse og SWOT-analysen. Undervisningsformerne er klasseundervisning og opgaveløsning gennem gruppearbejde. Derudover arbejdes i mindre grupper ovennævnte projekt. Hver elevgrupperne retter og evaluerer en anden gruppes projekt. Studiemetoder Problemorienteret og projektorienteret vedrørende mindre caseprojekt. Forelæsning ved lærer og elevfremlægning. Opgaver/cases løses af eleverne i lektionerne af grupper og gennemgås på klassen. Evaluering Besvarelsen af øvelsesopgaver, samt løbende evaluering på elevens faglige kompetencer i forhold til faget mål. Evaluering af elevens evne til anvendelse af forskellige arbejdsformer. Evaluering og tilbagemelding på elevfremlæggelse. Elevgruppes opponentindlæg på anden gruppes projekt. Lektioner 14 lektioner. Perioden Side 14 af 46

15 Titel 5 Virksomhedens internationalisering og globalisering. Indhold Afsætning Niveau A, Bind 1, Thomas Trojel, Lene Jenrich, Kurt Jepsen. Trojka. Kapitel 4 Fremtidig strategi. Opgavesamling til Afsætning Niveau A, Bind 5 Thomas Trojel, Lene Jenrich, Kurt Jepsen. Trojka. Kapitel 5. Supplerende stof Baggrundsviden fra Projekt 1, 2, 3, internet, de gennemgåede databaser, hjemmesider, samt egne opgaver og avisartikler. Supplerende stof er nærmere beskrevet side 1 til side 5. Omfang Tidsperiode 16 lektioner. Perioden Særlige fokuspunkter Formål Eleverne skal kunne analysere og vurdere virksomhedens strategiske planlægning Mål Eleverne skal kunne vurdere virksomheders placering i internationaliseringsprocessen og kunne sætte denne i relation til virksomhedens eksportmotiver og eksportberedskab. Desuden skal eleverne kunne analysere sammenhænge mellem internationaliseringsforløbet og virksomhedens øvrige strategivalg herunder valg af generisk strategi og valg af vækststrategier. Eleverne udbygge deres kendskab den strategiske platform så de med udgangspunkt i et informationsgrundlag kan identificere og analysere den del af virksomhedens strategiske platform som berører (værdikæde, supply chain, E-handel, PLC, Portefølgeanalyse, SWOT analyse og TOWS-matrix. Endvidere skal eleverne på baggrund af en analyse af en virksomheds interne forhold kunne vurdere virksomhedens kernekompetencer og senere anvende denne viden ved valg af strategi. Dette kræver viden om virksomhedens strategiske, taktiske og operationelle niveau, herunder opgaver og tidshorisont på de forskellige niveauer. Eleverne skal med udgangspunkt i Side 15 af 46

16 konkrete eksempler kunne tage stilling til virksomhedens bagvedliggende strategier samt udviklingsmuligheder for virksomheden i det konkrete tilfælde. Ud fra viden om forskellige strategiske skoler og virksomhedens strategiske platform skal eleverne kunne vurdere en virksomheds strategiske planlægning. På baggrund heraf skal eleverne kunne identificere og tage stilling til virksomhedens konkurrencemæssige fordele. Nyt kernestof Eksportmotiver Eksportberedskab Internationaliseringsprocessen Globalisering af virksomhedens værdikæde Væsentligste arbejdsformer Arbejdsformen vil være en vekselvirkning mellem teori og praksis. Ved lærer- og elevoplæg præsenteres og diskuteres teorier og modeller fra kernestoffet og det supplerede stof. Undervisningen foregår som en kombination af gennemgang af stof og afgrænsede forløb, hvor der arbejdes med aktuelle cases og opgaver. Undervisningsformerne er klasseundervisning og opgaveløsning gennem gruppearbejde. Studiemetoder Forelæsning ved lærer- og elevfremlægning. Opgaver/cases løses af elevgrupper i lektionerne og gennemgås derefter på klassen. Evaluering Besvarelsen af øvelsesopgaver, samt løbende evaluering på elevens faglige kompetencer i forhold til faget mål. Evaluering af elevens evne til anvendelse af forskellige arbejdsformer. Evaluering og tilbagemelding på elevfremlæggelse. Side 16 af 46

17 Titel 6 Virksomhedens informationsindsamling Indhold Afsætning Niveau A, Bind 1, Thomas Trojel, Lene Jenrich, Kurt Jepsen. Trojka. Kapitel 11 Virksomhedens informationsindsamling. Opgavesamling til Afsætning Niveau A, Bind 5 Thomas Trojel, Lene Jenrich, Kurt Jepsen. Trojka. Kapitel 11 Supplerende stof Baggrundsviden fra Projekt 1, 2, 3, internet, de gennemgåede databaser, hjemmesider, samt egne opgaver og avisartikler. Supplerende stof er nærmere beskrevet side 1 til side 5. Afsætning Niveau B, Thomas Trojel, Lene Jenrich, Kurt Jepsen. Trojka. Omfang Tidsperiode 10 lektioner. Perioden til Særlige fokuspunkter Formål Eleverne skal kunne anvende viden om informationsindsamling til at gennemføre analyse af markedsmuligheder. Mål Det betyder, at eleverne skal have viden om forskellige informationsindsamlingsmetoder som grundlag for virksomhedens beslutninger. Informationsindsamling skal udgøre fundamentet i alle faget emneområder, idet eleverne skal kunne analysere og vurdere informationer om virksomheden og dens omverden og anvende denne viden som beslutningsgrundlag i virksomheden. Det betyder endvidere, at eleverne skal have en overordnet viden om den valgte indsamlingsmetode og kunne vurdere de indsamlede informationers validitet (kildekritik og repræsentativitet). Endvidere betyder det, at eleverne skal kunne præsentere en markedsanalyses vigtigste konklusioner af ved anvendelse af relevante it-værktøjer. Kernestof Markedsanalyse Analysetyper Markedsanalyseprocessen Side 17 af 46

18 Formål med analysen Problemformulering Analysebehov Dataindsamling Indsamlingsmåder Sekundære og primære datakilder Databaser Kildekritik Opbygning af spørgeskema Udvælgelse af respondenter Fejlkilder i stikprøveundersøgelser Bearbejdning og analyse af data Rapport og konklusion. Væsentligste arbejdsformer Arbejdsformen i forbindelse med informationsindsamlingsstoffet vil være en vekselvirkning mellem teori og praksis. Ved lærer- og elevoplæg præsenteres og diskuteres teorier og modeller fra kernestoffet og det supplerede stof. Undervisningen foregår som en kombination af gennemgang af stof og afgrænsede forløb, hvor der arbejdes med aktuelle cases og opgaver. Undervisningsformerne er klasseundervisning og opgaveløsning gennem gruppearbejde. Studiemetoder Forelæsning ved lærer og elevfremlægning. Opgaver/cases løses af eleverne i lektionerne af grupper og gennemgås på klassen. Evaluering Besvarelsen af øvelsesopgaver, samt løbende evaluering på elevens faglige kompetencer i forhold til faget mål. Evaluering af elevens evne til anvendelse af forskellige arbejdsformer. Evaluering af undervisningen ved hjælp af skolens elektroniske evalueringssystem. Evaluering og tilbagemelding på elevfremlæggelse. Side 18 af 46

19 Titel 7 Projekt i afsætning, IT og Virksomhedsøkonomi. Indhold Projektets emne er informationsindsamling i forbindelse med studierejse til tønder. For at komme tilstrækkelig i dybden med analyse er det nødvendigt at bruge relevant teori fra fagene, (se vedlagte teorioversigt). Derudover er det nødvendigt at indsamle relevante informationer/data. Det er op til gruppen at vurdere hvilken teori og hvilken informationer der er relevante. Særlige fokuspunkter Formål Eleven skal: Lære, at de 3 fags teorimateriale virker sammen i virksomhedsøkonomiske problemstillinger, opnå et teoretisk overblik ved at anvende teorien som en helhed, relatere og anvende teorien i analyse af praktiske problemstillinger i virksomheden, udvikle evnen til at indsamle og vurderer hvilke informationer der er relevante i løsningen af projektets problemstillinger, udvikle samarbejdsevnen, Udvikle evnen til at arbejde med projektorienterede problemstillinger. Projektets produkter: Det skriftlige materiale omfatter: gruppekontrakt, gruppens egen evalueringsrapport, en skriftlig projektbesvarelse, en web-side præsentation: Kernestof og supplerende stof Som grundmateriale anvendes Cd-rom fra E-casen Hummel. Da denne case er 6 år gammel vil det være nødvendig at supplere med aktuelle data. Søgningen af data kan foregå via nettet, hvor der er en bred vifte af muligheder. Vi vil især lægge vægt på søgning af avisartikler samt statistikdata via Euromonitor. Side 19 af 46

20 Derudover anvendes teoribøgerne i afsætning og IT. Væsentligste arbejdsformer Projektarbejdsform med grupper på ca. 3 til 5 elever. Fremlæggelsen sker gruppevis. Studiemetoder Problem- og projektorienteret. Evaluering Evalueringsgrundlag: det enkelte gruppemedlem evalueres ud fra: gruppekontrakterne + gruppe evaluering, skriftlig projektbesvarelse + samt web-site + web-sitepræsentation, evnen til at synliggøre sammenhæng mellem fagene, Fremlægningen af projektet vil ske gruppevis. Bedømmelsen af projektresultater vil foregå ud fra på en helhedsvurdering af fremlæggelsen. Sideløbende med projektet evalueres forårssemestret.. Eleverne udfylder et evalueringsskema, der danner baggrund for en evalueringssamtale mellem lærer og elev. Evalueringen omfatter gruppens egen evalueringsrapport samt lærernes evaluering af fremlæggelse og gruppens andre produkter. Tidsplan 17 lektioner. Opstart og frem til uge 24 Aflevering af skriftlig projektbesvarelse + revideret gruppekontakt samt gruppens evalueringsrapport. Aflevering af web-site. Sidens adresse skal fremgå af den skriftlige rapport. Det sige at Web-sitet skal ligge færdiglavet på nettet fredag kl Præsentation foran klasse + lærere via website i uge 24. Side 20 af 46

21 Titel 8 Omverdensforhold. Indhold Afsætning Niveau A, Bind 1, Thomas Trojel, Lene Jenrich, Kurt Jepsen. Trojka. Kapitel 6. Omverdensforhold. Opgavesamling til Afsætning Niveau A, Bind 1, Thomas Trojel, Lene Jenrich, Kurt Jepsen. Trojka. Kapitel 6. Supplerende stof Baggrundsviden fra Projekt 1, 2, 3, 4, internet, de gennemgåede databaser, hjemmesider, samt egne opgaver og avisartikler. Supplerende stof er nærmere beskrevet side 1 til side 5. Omfang Tidsplan 6 lektioner. Perioden Særlige fokuspunkter Formål Eleverne skal kunne analysere og vurdere en virksomheds strategiske planlægning. Mål I dette titel område kommer der endnu en byggeklods til det strategiske område og derved udvides målet for eleverne til: Eleverne skal kunne identificere relevante forhold i virksomheden omverden samt redegøre for, hvordan virksomheden påvirkes af forhold i nær - og fjernmiljøet. Endvidere betyder det, at eleverne på baggrund af en analyse af en virksomheds interne forhold skal kunne vurdere virksomhedens kernekompetencer og senere anvende denne viden ved valg af strategi. Eleverne skal kunne vurdere virksomheders placering i internationaliseringsprocessen og kunne sætte denne i relation til virksomhedens eksportmotiver og eksportberedskab. Desuden skal eleverne kunne analysere sammenhænge mellem internationaliseringsforløbet og virksomhedens øvrige strategivalg herunder valg af generisk strategi og valg af vækststrategier. Herudover skal eleverne kunne identificere og analysere virksomhedens Side 21 af 46

22 strategiske platform med udgangspunkt i et givent informationsgrundlag. Dette kræver viden om virksomhedens strategiske, taktiske og operationelle niveau, herunder opgaver og tidshorisont på de forskellige niveauer. Eleverne skal med udgangspunkt i konkrete eksempler kunne tage stilling til virksomhedens bagvedliggende strategier samt udviklingsmuligheder for virksomheden i det konkrete tilfælde. Ud fra viden om forskellige strategiske skoler og virksomhedens strategiske platform skal eleverne kunne vurdere en virksomheds strategiske planlægning. På baggrund heraf skal eleverne kunne identificere og tage stilling til virksomhedens konkurrencemæssige fordele. Nyt kernestof Vigtige begreber: Omverdensmodellen Nærmiljø Fjernmiljø Væsentligste arbejdsformer Arbejdsformen vil primært være en vekselvirkning mellem teori og praksis. Gennem lærer- og elevoplæg præsenteres og diskuteres teorier og modeller fra kernestof og supplerede stof. Ud fra omverdensmodellen gennemgås stoffet i afgrænsede forløb, hvor der arbejdes med aktuelle cases og opgaver. Hvorefter der arbejdes med omverdensmodellen som helhed. Problemorienteret undervisning ved at realisere den gennemgåede teori til virksomhedsnære problemstillinger fra projekt 1, 2, 3, 4. Undervisningsformerne er klasseundervisning og gruppearbejde. Studiemetoder Samarbejde i grupper om løsning og fremlægning af opgaver, forelæsning med diskussion af teoretiske grundbegreber. Teoristoffet og opgaveløsninger formidles gennem tværgående diskussion på klassen. Derved trænes elevernes evne til formidling af teorien og argumentation for løsningsforslag. Opgaver løses i gruppearbejde og gennemgås derefter på klassen. Evaluering Evalueringen sker gennem em vurdering af elevens fremlægning og deltagelse i diskussioner vedr. øvelsesopgavernes løsninger. Side 22 af 46

23 Titel 9 Konsument- og producentmarkedet. Indhold Afsætning Niveau A, Bind 1, Thomas Trojel, Lene Jenrich, Kurt Jepsen. Trojka. Kapitel 7. Konsumentmarkedet. Kapitel 8. Producentmarkedet. Opgavesamling til Afsætning Niveau A, Bind 1, Thomas Trojel, Lene Jenrich, Kurt Jepsen. Trojka. Kapitel Supplerende stof Baggrundsviden fra Projekt 1, 2, 3, 4. internet, de gennemgåede databaser, hjemmesider, samt egne opgaver og avisartikler. Supplerende stof er nærmere beskrevet side 1 til side 5. Omfang Tidsperiode 18 lektioner. Perioden lektioner. Perioden Særlige fokuspunkter Formål Eleverne skal kunne vurdere og perspektivere købsadfærden på konsument- og producentmarkedet og anvende viden om denne ved tilrettelæggelse af virksomhedens strategi. Mål Eleverne skal kunne forklare og tage stilling til sammenhængen mellem købsadfærden og virksomhedens valg af strategier med vægt på produktudvikling, prisfastsættelse, distribution og kommunikation. Dette kræver viden om væsentlige forskelle på konsument- og producentmarkedet samt relevante købsadfærdsteorier. Med udgangspunkt i en analyse af købsadfærden skal eleverne kunne vurdere, hvordan virksomheden kan anvende denne viden til valg af målgruppe samt fastlæggelse af virksomhedens produktudvikling, prisfastsættelse, distribution og kommunikation. Kernestof Konsumentmarkedet Side 23 af 46

24 SOR-modellen Forbrugerens baggrund Købsadfærd på konsumentmarkedet Producentmarkedet Delmarkederne Forhold der påvirker købekraften Købsadfærd Markedsføring på producentmarkedet Transaktionsmarkedsføring og relationsmarkedsføring Væsentligste arbejdsformer Arbejdsformen vil være en vekselvirkning mellem teori og praksis. Ved lærer- og elevoplæg præsenteres og diskuteres teorier og modeller fra kernestof og supplerede stof. Undervisningen foregår som en kombination af gennemgang af stof i afgrænsede forløb, hvor der arbejdes med aktuelle cases og opgaver. Problemorienteret undervisning ved at realisere den gennemgåede teori til virksomhedsnære problemstillinger fra projekt 1, 2, 3, 4. Eleverne udarbejder et mindre projekt vedrørende købsadfærden på konsumentmarkedet. Studiemetoder Problemorienteret og projektorienteret vedr. projekt angående konsumentmarkedet.. Forelæsning ved lærer og elevfremlægning. Opgaver/cases løses af i grupper og gennemgås på klassen. Evaluering Elevens besvarelse af øvelsesopgaver evalueres. Der foregår en løbende evaluering på elevens faglige kompetencer i forhold til faget mål Elevens evne anvendelse af forskellige arbejdsformer evalueres. Evaluering og tilbagemelding på elevfremlæggelse. Elevernes hjemmeopgaver rettes og opgavernes niveau vurderes. Der gives gode råd til den videre opgaveløsning i faget. Side 24 af 46

25 Titel 10 Projektsamarbejde mellem Afsætningsøkonomi, VØ og erhvervscase. Indhold Fagene afsætningsøkonomi, VØ og erhvervscase har et tværgående samarbejde hvor eleverne lærer at udarbejde økonomiske rapporter, som supplerer erhvervscasens synopsis. Disse rapporter skal sikre at eleverne har udarbejdet grundige økonomiske analyser, der kan hjælpe dem i deres PowerPoint fremlæggelse i erhvervscase. Der er i alt udarbejdet 2 økonomiske rapporter. Supplerende stof Baggrundsviden fra Projekt 1, 2, 3, 4. internet, de gennemgåede databaser, hjemmesider, teoribøger i afsætningsøkonomi og VØ, samt egne opgaver og avisartikler. Supplerende stof er nærmere beskrevet side 1 til side 5. Omfang Tidsperiode 14lektioner. Perioden Særlige fokuspunkter Formål og mål Eleverne skal trænes i at udarbejde økonomiske rapporter, som synopsis i erhvervscase kan udarbejdes ud fra.. Kernestof Der arbejdes både med afsætningsøkonomisk og virksomhedsøkonomisk teori. Væsentligste arbejdsformer Arbejdsformen vil være en vekselvirkning mellem teori og praksis. Ved lærer- og elevoplæg præsenteres og diskuteres teorier og modeller fra kernestof og supplerede stof. Undervisningen foregår som en kombination af gennemgang af stof i afgrænsede forløb, hvor der arbejdes med aktuelle erhvervsdase. Studiemetoder Problemorienteret og projektorienteret. Side 25 af 46

26 Forelæsning ved lærer og elevfremlægning. Evaluering Elevens besvarelse af de økonomisk rapporter rettes og evalueres. Side 26 af 46

27 Titel 11 Konkurrenceforhold og konkurrencemæssige position. Indhold Afsætning Niveau A, Bind 1, Thomas Trojel, Lene Jenrich, Kurt Jepsen. Trojka. Kapitel 9. Konkurrenceforhold. Kapitel 10. Den konkurrencemæssige position. Opgavesamling til Afsætning Niveau A, Bind 1, Thomas Trojel, Lene Jenrich, Kurt Jepsen. Trojka. Kapitel Supplerende stof Baggrundsviden fra Projekt 1, 2, 3, 4, internet, de gennemgåede databaser, hjemmesider, samt egne opgaver og avisartikler. Supplerende stof er nærmere beskrevet side 1 til side 5. Omfang Tidsperiode 18 lektioner. Perioden Særlige fokuspunkter Formål Eleverne skal selvstændigt kunne inddrage teorier og modeller til vurdering af konkurrencesituationen på et givent marked. Mål Eleverne skal have indsigt i relevante konkurrenceteorier og kunne argumentere for valg af model. Det kræver viden om de mekanismer, der skaber og påvirker konkurrenceforholdene på det nationale og internationalemarked. Eleverne skal kunne definere virksomhedens marked og identificere og vurdere konkurrenter samt vurdere, hvilke forhold der påvirker virksomheden og branchen. Endvidere skal eleverne kunne vurdere virksomhedens konkurrencemæssige position samt sætte denne i relation til virksomhedens strategi. Kernestof Analyse af konkurrenceforholdene Branche- og konkurrentanalyse Markedsføringskonsekvenser af konkurrencesituationen Side 27 af 46

28 Konkurrencepositionerne Væsentligste arbejdsformer Der vil være en vekselvirkning mellem teori og praksis. Teorier og modeller præsenteres ved lærer- og elevoplæg. Ud fra oplæg og case/opgaver diskuteres teorier og modeller fra kernestof og supplerede stof. Undervisningsformerne vil primært være klasseundervisning og gruppearbejde. Undervisningen vil primært foregå som en kombination af gennemgang af stof i afgrænsede forløb, hvor der arbejdes med aktuelle cases og opgaver. Studiemetoder Problemorienteret undervisning ved at realisere den gennemgåede teori til virksomhedsnære problemstillinger fra projekt 1, 2, 3, 4 samt gennemgåede erhvervscase i faget erhvervscase. Forelæsning ved lærer og elevfremlægning. Opgaver/cases løses af i grupper og gennemgås på klassen. Eleverne løser hjemmeopgaver, som rettes og gennemgås på klassen. Evaluering Elevens besvarelse af øvelsesopgaver evalueres. Der foregår en løbende evaluering på elevens faglige kompetencer i forhold til faget mål Elevens evne anvendelse af forskellige arbejdsformer evalueres. Evaluering og tilbagemelding på elevfremlæggelse. Derudover udarbejder elevernes hjemmeopgaver, som rettes og gennemgås på klassen. Der gives gode råd til den videre opgaveløsning i faget. Side 28 af 46

29 Titel 12 Mini-SRP (samarbejde mellem Afsætningsøkonomi og engelsk).. Indhold Eleverne skal trænes i udarbejdelse af større projekter som SRP på tredje år. Der udleveres en afsætningsøkonomisk tekst og en engelsk tekst, hver på ca. 2 3 sider. På basis af de udleverede tekster skal eleverne udforme en besvarelse der rummer følgende: D. Beskriv de tre appelformer med eksempler fra din hverdag. Det kan være nyhedsmedier, reklamer, undervisning, politisk taler eller hvad du ellers møde i din hverdag. E. Foretag en argumentationsanalyse af hver af de vedlagte tekster, samt analyser sprogbruget generelt i de anvendte appelformer. F. Gennemfør en diskussion og hvor du vurderer og sammenligner argumentationen mellem de argumentationsformer der er anvendt i de to tekster og relater dem til de respektive respektive fag. Særlige fokuspunkter Formål Eleven skal: Udvikle deres changrebevisthed ved at træne deres færdigheder med hensyn til: - Genrebevisthed - Argumentation - Anvendelse af citater - Præsentation - Relevante henvisninger noteapparat og litteraturliste. Projektets produkter: En mindre rapport på ca. 5 A4 Kernestof og supplerende stof Abstract på engelsk Side 29 af 46

30 Logos Phatos Etos Påstande Hjemmel Gendrivelse Styrkemakørere Væsentligste arbejdsformer Projektarbejdsform med grupper på ca. 3 til 5 elever. Studiemetoder Caseorienteret. Evaluering Evalueringsgrundlag: Den skriftlige rapport evalueres af de 2 faglærere og eleverne får en skriftlig karakter samt en tilbagemelding. Tidsplan Forår Side 30 af 46

31 Titel 13 Virksomhedens informationsindsamling. Del 2. Indhold Afsætning Niveau A, Bind 1, Thomas Trojel, Lene Jenrich, Kurt Jepsen. Trojka. Kapitel 11 Virksomhedens informationsindsamling. Opgavesamling til Afsætning Niveau A, Bind 5 Thomas Trojel, Lene Jenrich, Kurt Jepsen. Trojka. Kapitel 11 Supplerende stof Baggrundsviden fra Projekt 1, 2, 3, 4, 5, 6 internet, de gennemgåede databaser, hjemmesider, samt egne opgaver, avisartikler samt erhverscase. Supplerende stof er nærmere beskrevet side 1 til side 5. Omfang Tidsperiode 10 lektioner. Perioden Særlige fokuspunkter Formål Eleverne skal kunne anvende viden om informationsindsamling til at gennemføre analyse af markedsmuligheder. Mål Det betyder, at eleverne skal have viden om forskellige informationsindsamlingsmetoder som grundlag for virksomhedens beslutninger. Informationsindsamling skal udgøre fundamentet i alle faget emneområder, idet eleverne skal kunne analysere og vurdere informationer om virksomheden og dens omverden og anvende denne viden som beslutningsgrundlag i virksomheden. Det betyder endvidere, at eleverne skal have en overordnet viden om den valgte indsamlingsmetode og kunne vurdere de indsamlede informationers validitet (kildekritik og repræsentativitet). Endvidere betyder det, at eleverne skal kunne præsentere en markedsanalyses vigtigste konklusioner af ved anvendelse af relevante it-værktøjer. Kernestof Markedsanalyse Analysetyper Markedsanalyseprocessen Formål med analysen Side 31 af 46

32 Problemformulering Analysebehov Dataindsamling Indsamlingsmåder Sekundære og primære datakilder Databaser Kildekritik Opbygning af spørgeskema Udvælgelse af respondenter Fejlkilder i stikprøveundersøgelser Bearbejdning og analyse af data Rapport og konklusion. Væsentligste arbejdsformer Arbejdsformen i forbindelse med informationsindsamlingsstoffet vil være en vekselvirkning mellem teori og praksis. Ved lærer- og elevoplæg præsenteres og diskuteres teorier og modeller fra kernestoffet og det supplerede stof. Undervisningen foregår som en kombination af gennemgang af stof og afgrænsede forløb, hvor der arbejdes med aktuelle cases og opgaver. Undervisningsformerne er klasseundervisning og opgaveløsning gennem gruppearbejde. Studiemetoder Forelæsning ved lærer og elevfremlægning. Opgaver/cases løses af eleverne i lektionerne af grupper og gennemgås på klassen. Problemorienteret undervisning ved at realisere den gennemgåede teori til virksomhedsnære problemstillinger fra projekt 1, 2, 3, 4 samt gennemgåede erhvervscase i faget erhvervscase. Evaluering Besvarelsen af øvelsesopgaver, samt løbende evaluering på elevens faglige kompetencer i forhold til faget mål. Evaluering af elevens evne til anvendelse af forskellige arbejdsformer. Evaluering af undervisningen ved hjælp af skolens elektroniske evalueringssystem. Evaluering og tilbagemelding på elevfremlæggelse. Side 32 af 46

33 Titel 14 Virksomhedens markedsforhold. Indhold Afsætning Niveau A, Bind 2, Thomas Trojel, Lene Jenrich, Kurt Jepsen. Trojka. Kapitel 12. Markedsudvælgelse Kapitel 13. Model til analyse af markedsforhold Kapitel 14. Regioner af eksportmæssig interesse. Kapitel 15. Kulturelle forhold Kapitel 23. International distribution. Opgavesamling til Afsætning Niveau A, Bind 2, Thomas Trojel, Lene Jenrich, Kurt Jepsen. Trojka. Kapitel 12, 13, , 23. Supplerende stof Baggrundsviden fra Projekt 1, 2, 3, 4, 5, 6 internet, de gennemgåede databaser, hjemmesider, samt egne opgaver, avisartikler samt erhverscase. Supplerende stof er nærmere beskrevet side 1 til side 4. Omfang Tidsperiode Der arbejdes med dette område ad flere omgange. Første runde er især rettet mod kapitel 12 der omhandler markedsudvælgelse. 6 lektioner. Perioden lektioner Perioden lektioner Perioden Særlige fokuspunkter Formål Eleverne skal kunne gennemføre markedsvalg og segmentering samt vurdere virksomhedens valg af målgrupper også på de internationale markeder.. Mål Eleverne skal kunne identificere og vurdere kriterier for valg af eksportmarked. Dette kræver viden om de forskellige markedsudvælgelsesmetoder. Endvidere betyder det, at eleverne skal kunne gennemføre en segmentering af virksomhedens markeder, såvel nationalt som internationalt og på baggrund heraf foretage begrundet valg af målgrupper. I forlængelse heraf Side 33 af 46

34 skal eleverne kunne tage stilling virksomhedens internationale målgruppestrategi og positionering. Kernestof Markedsudvælgelse Tilfældighedsmetoden Nærmarkedsmetoden Tragtmetoden Model til analyse af markedsforhold Grundlæggende forhold Naturgivne forhold Samfundsmæssige forhold Specifikke produkt- og markedsforhold Regioner f eksportmæssig interesse Kulturelle forhold Hvad er kultur Kulturforskelle Systematisering af kultur Kulturmagament Kulturelle forskelle i fremtiden. Segmentering af eksportmarkederne (konsument og producent). Distributionsanalyse Distributionsformer med produktion i hjemlandet Distributionsformer med produktion i udlandet Valg af distributionsform Væsentligste arbejdsformer Arbejdsformen vil være en vekselvirkning mellem teori og praksis. Ved lærer- og elevoplæg præsenteres og diskuteres teorier og modeller fra kernestoffet og det supplerede stof. Undervisningen foregår som en kombination af gennemgang af stof og afgrænsede forløb, hvor der arbejdes med aktuelle cases og opgaver. Undervisningsformerne er klasseundervisning og opgaveløsning gennem gruppearbejde. Studiemetoder Forelæsning ved lærer og elevfremlægning. Opgaver/cases løses af eleverne i lektionerne af grupper og gennemgås på klassen. Derudover udarbejder elevernes hjemmeopgaver, som rettes og gennemgås på klassen. Side 34 af 46

35 Problemorienteret undervisning ved at realisere den gennemgåede teori til virksomhedsnære problemstillinger fra projekt 1, 2, 3, 4, 5 samt gennemgåede erhvervscase i faget erhvervscase. Evaluering Besvarelsen af øvelsesopgaver, samt løbende evaluering på elevens faglige kompetencer i forhold til faget mål. Evaluering af elevens evne til anvendelse af forskellige arbejdsformer. Evaluering af undervisningen ved hjælp af skolens elektroniske evalueringssystem. Evaluering og tilbagemelding på elevfremlæggelse. Side 35 af 46

36 Titel 15 Studieretningsprojekt vedr. Malaga. Indhold 2a skal på studierejse til Malaga og i den forbindelse skal klassen arbejde med turisme, hvor er foretages en række sammenligninger mellem turist erhvervet på Bornholm og i Malaga. Indsamler relevante informationer fra forskellige turistvirksomheder/turistattaktioner gennem field research på de 2 destinationer. Det indsamlede materiale bruget til en sammenligning af forskelle og uligheder på de 2 destiantioner. Supplerende stof Baggrundsviden fra Projekt 1, 2, 3, 4, 5, 6 internet, de gennemgåede databaser, hjemmesider, samt egne opgaver, avisartikler samt erhverscase. Supplerende stof er nærmere beskrevet side 1 til side 5. Omfang Tidsperiode Der arbejdes med dette område ad flere omgange. 16 lektioner. Perioden Samt 5 dages studierejse. Perioden Særlige fokuspunkter Formål og mål. Eleverne skal anvende afsætnings- og virksomhedsteorien i praktiske og tværfaglige virkelighedsorienteret sammenhænge så som: - Informationsindsamling - Inddragelse og begrundelse af relevant teori. - Analyse af turistforholdene ved anvendelse af den valgte teori. - Sammenfatning af resultaterne i skriftlig rapport. Væsentligste arbejdsformer Arbejdsformen vil være tværfaglig projektorienteret, hvor eleverne arbejder sammen i mindre grupper. Side 36 af 46

37 Evaluering og tilbagemelding på elevernes rapporter og fremlæggelse fremlæggelse af disse. Side 37 af 46

38 Titel 16 Segmentering, målgruppevalg og positionering Indhold Afsætning Niveau A, Bind 2, Thomas Trojel, Lene Jenrich, Kurt Jepsen. Trojka. Kapitel 16. Segmentering og målgruppevalg Kapitel 17. Positionering Opgavesamling til Afsætning Niveau A, Bind 2, Thomas Trojel, Lene Jenrich, Kurt Jepsen. Trojka. Kapitel De 7 kernekompetencer inden for markedsføring samt solotaksonomi. Supplerende stof Baggrundsviden fra Projekt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 internet, de gennemgåede databaser, hjemmesider, samt egne opgaver, avisartikler samt erhverscase. Supplerende stof er nærmere beskrevet side 1 til side 5. Omfang Tidsperiode 20 lektioner. Periode Særlige fokuspunkter Formål Eleverne skal kunne gennemføre markedsvalg og segmentering samt vurdere virksomhedens valg af målgrupper. Mål Eleverne skal kunne identificere og vurdere kriterier for valg af eksportmarked. Dette kræver viden om de forskellige markedsudvælgelsesmetoder. Endvidere betyder det, at eleverne skal kunne gennemføre en segmentering af virksomhedens markeder, såvel nationalt som internationalt og på baggrund heraf foretage begrundet valg af målgrupper. I forlængelse heraf skal eleverne kunne tage stilling virksomhedens internationale målgruppestrategi og positionering. (Markedsudvælgelsesmetoder samt de nationale og internationale markedsforhold uddybes i titelområdet virksomhedens markedsforhold.) Side 38 af 46

39 Kernestof Segmenteringsbegrebet Konsumentenhed Segmenteringskriterier på konsument- og producentmarked Målgruppevalg på konsument- og producentmarked Målgruppestrategi Positionering Betingelser for positionering Positionerings kort USP Væsentligste arbejdsformer Der vil være en vekselvirkning mellem teori og praksis. Teorier og modeller præsenteres ved lærer- og elevoplæg. Ud fra opgaver oplæg og case/opgaver diskuteres teorier og modeller fra kernestof og supplerede stof. Undervisningsformerne vil primært være klasseundervisning og gruppearbejde. Undervisningen vil primært foregå som en kombination af gennemgang af stof i afgrænsede forløb, hvor der arbejdes med aktuelle cases og opgaver. Studiemetoder Forelæsning ved lærer og elevfremlægning. Opgaver/cases løses af i grupper og gennemgås på klassen. Problemorienteret undervisning ved at realisere den gennemgåede teori til virksomhedsnære problemstillinger fra projekt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 samt gennemgåede erhvervscase i faget erhvervscase. Derudover udarbejder elevernes hjemmeopgaver, som rettes og gennemgås på klassen. Evaluering Elevens fremlægning og besvarelse af øvelsesopgaver evalueres. Elevens evne anvendelse af forskellige arbejdsformer evalueres. Evaluering og tilbagemelding på elevfremlæggelse. Side 39 af 46

40 Elevernes hjemmeopgaver rettes og opgavernes niveau vurderes og der gives gode råd til den videre opgaveløsning i faget. Der foregår en løbende evaluering på elevens faglige kompetencer i forhold til faget mål. Side 40 af 46

41 Titel 17 Virksomhedens parametermix. Indhold Afsætning Niveau A, Bind 2, Thomas Trojel, Lene Jenrich, Kurt Jepsen. Trojka. Kapitel 18. Standardisering Kapitel 19. Produkt og produktudvikling Kapitel 20. Serviceprodukter. Kapitel 21. Pris Kapitel 22. National distribution Kapitel 24. Promotion Kapitel 25 Virksomhedens samlede parametermix. Markedsføringsplanens indhold er gennemgået via projekt De 7 kernekompetencer inden for markedsføring samt solotaksonomi. Opgavesamling til Afsætning Niveau A, Bind 2, Thomas Trojel, Lene Jenrich, Kurt Jepsen. Trojka. Kapitel 18, 19, , 22, 24, 25. Supplerende stof Supplerende stof Baggrundsviden fra Projekt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 internet, de gennemgåede databaser, hjemmesider, samt egne opgaver, avisartikler samt erhverscase. Supplerende stof er nærmere beskrevet side 1 til side 4. Omfang Tidsperiode 102 lektioner. Perioden Særlige fokuspunkter Formål Eleverne skal kunne analysere og vurdere virksomhedens produktudvikling, prisfastsættelse, distribution og kommunikation. De 7 kernekompetencer fra afsætningsøkonomi samt solotaksonomi. Side 41 af 46

42 Mål Det betyder, at eleverne med udgangspunkt i valg af målgruppe skal kunne analysere og vurdere virksomhedens produktudvikling, prisfastsættelse, distribution, og kommunikation og sammenhængen mellem disse. Dette kræver viden om de 4 P`er samt disses indbyrdes sammenhæng. I tilknytning hertil skal eleverne kunne vurdere produktets livsløb, herunder sammensætningen af de 4 P er i de enkelte faser på såvel nationale og internationale markeder. Desuden skal eleverne kunne vurdere virksomhedens valg af marketing Mix, herunder virksomhedens strategi og positionering på internationale markeder. Desuden skal eleverne opstille og forholde sig til en international marketingplan for virksomheden. (De nationale og internationale markedsforhold uddybes i titelområdet virksomhedens markedsforhold.) Derudover opgradueres atsætningsfagets 7 kernekompetencer samt solotaksonomien. I forbindelse med ny skriftelighed inddrages kompetencer og solotaksonomi i væsentlig grad i et projektorienteret tema, der går på skrivningen af den gode opgave eller det gode projekt. Derudover relateres fagets kernekompetencer og soletaksonomi til temaet den gode mundtlige fremlægning. Kernestof Parameter Mix Parameterstrategier Produkt og produktudvikling Produktbegrebet Produktklassifikation Emballage Sortiment Produktudvikling Branding Service som tillægsydelser Produktet og eksportsammenhænge Serviceprodukter De 7 P` er Servicemanagementsystemet Forhold der har indflydelse på prisfastsættelsen Prisfastsættelsesmetoder Prisstrategier Kundernes reaktioner på prisændringer Prisfastsættelse på eksportmarkederne Prisstrategier på eksportmarkederne Salgsbetingelser Betaling og finansiering Hvorfor bruges mellemhandlerne Side 42 af 46

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2012-2013 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Afsætning A Niels

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2013 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Afsætning B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011-Juni 2014 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning niv. A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj /juni 2011 Institution Zealand Business College (ZBC) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold CampusVejle HHX Afsætning A Lars Skyum HH15innd14

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 13/14 Institution IBC Fredericia Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2013 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HHX Afsætning, niveau B Jette

Læs mere

Studieområde -Erhvervscase - fhh14a212 HH2a

Studieområde -Erhvervscase - fhh14a212 HH2a Studieområde -Erhvervscase - fhh14a212 HH2a Termin Maj/juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Frederikshavn Handelsskole HHX Studieområde -Erhvervscase Sascha Christensen og Birthe Bang

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb.

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012 ZBC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/Juni 09/10 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 12 Institution Bornholmserhvervsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau HHX Afsætning niv. A Lærer(e) Joan Kaltoft

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2013 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Afsætning B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August - juli 2013/14 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug 2011/maj 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/Juni 2013 Institution IBC Aabenraa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning niveau A Titel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2011 Frederikshavn

Læs mere

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin maj-juni 2015, undervisning 1-4. semester forår 2015 Institution Handelsgymnasiet Ribe Uddannelse Fag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2013 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August - juli 10/11 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hhx Afsætning A Anita

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015 juni 2018 Institution Handelsgymnasiet Ribe Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August juni 11/12 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Afsætning A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution ZBC Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning A Helle Back Kruse

Læs mere

Afsætning, A k0 8 h h x b 3

Afsætning, A k0 8 h h x b 3 Afsætning, A k0 8 h h x b 3 Termin 09 10 11 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Beskrivelse Tradium Mariager Fjord HHX Afsætning, A Preben Schønning Madsen Afsætning Undervisningen har været

Læs mere

UndervisningsPLAN. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

UndervisningsPLAN. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb UndervisningsPLAN Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August december 2008, 1. semester af 1. Institution CEU Uddannelsescenter Herning Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj /juni 2013 Institution ZBC Zealand Business College, Handelsgymnasiet Vordingborg Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 13 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole HHX Afsætning, niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2014 Institution Vid Gymnasier/HHX Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætningsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013: Institution Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning A Lars Skyum HH16innb15

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - Juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning, niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2012 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning, niveau A Henrik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Videndjurs - Handelsgymnasium Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætningsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2014 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HHX Afsætning, niveau B Jette

Læs mere

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2016.

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2016. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer E-mailadresse Hold Handelsgymnasiet Ribe HHX Afsætning

Læs mere

/Undervisningsbeskrivelse

/Undervisningsbeskrivelse /Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold maj-juni, skoleår 09/10 Holstebro Handelsgymnasium Hhx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2011-2012 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Afsætning A Henrik

Læs mere

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 Juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse Hold Handelsgymnasiet Ribe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012-Juni 2015 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning niv. A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2017 Tønder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hhx Afsætning, niveau A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 juni 2016 Institution Handelsgymnasiet Ribe Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2016 Institution Videndjurs VID Gymnasier Handelsgymnasium Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2017 Tønder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHx Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni skoleåret 2012-2013 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Jan./16 dec./16 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Frederikshavn Handelsskole EUX Afsætning B,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August juni 10/11 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Afsætning A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2012 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HHX Afsætning, niveau B Jette

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2012 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Afsætning A Helle

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 juni 2011 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Afsætning

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2016 / januar 2017 Institution Uddannelsescenter Holstebro, Døesvej 76 Uddannelse Fag og niveau Lærer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2011 Institution Tradium Mariager Fjord Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning B Preben

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2013 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning, niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni skoleåret 2012-2013 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2011 Institution Vejle Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning A Mona Rask

Læs mere

Klasseundervisning Skriftlige øvelsesopgaver Parvise opgaver

Klasseundervisning Skriftlige øvelsesopgaver Parvise opgaver Termin August 2013 til juni 2016 Institution Handelsgymnasiet Ribe Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse Hold HHX Afsætning Niveau A Anders Smedegaard Jensen aj@handelsgymnasietribe.dk Hh3b Beskrivelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2013/14 Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning A Kurt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Campus Vejle HHX Afsætning A Per Tornby HH16INNOD15

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser UndervisningsPLAN Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August december 2009, 3. semester af 6. Institution CEU Uddannelsescenter Herning Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2011 Institution Vejle Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning, niveau

Læs mere

Modeller Sammenhænge/Forskelle mellem fag Skriftlig udtryksfærdighed Teori/metode

Modeller Sammenhænge/Forskelle mellem fag Skriftlig udtryksfærdighed Teori/metode Studieområde -Erhvervscase - fhh11f209 HH2f Termin Maj/juni 2010 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Beskrivelse Frederikshavn Handelsskole HHX Studieområde -erhvervscase Stence Svoldgård/Birthe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August - juli 10/11 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hhx Afsætning A Anita

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning, niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning B Jacob Lund HH16busa14

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 Juni 2014 Nr. 1 5 August 2014 Juni 2015 Nr. 6-8 Institution Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution International Business College, Fredericia-Middelfart Uddannelse Hhx Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011/juni 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

AØA HHX 3B10 Samlet undervisningsbeskrivelse August 2007-maj 2010

AØA HHX 3B10 Samlet undervisningsbeskrivelse August 2007-maj 2010 AØA HHX 3B10 Samlet undervisningsbeskrivelse August 2007-maj 2010 Termin Aug.07-maj10 Institution Uddannelse Grenaa Handelsskole HHX Fag og niveau Afsætningsøkonomi A Lærer(e) Hold Jan Sørensen H3B Undervisningsbeskrivelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012 Juni 2013 Nr. 1 9 Institution Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning, niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2012-2013 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Afsætning A Henrik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Campus Vejle HHX Afsætning B Per Tornby HH17Bus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August juni 14/15 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Afsætning A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar-2009-juni 2009 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2011-2012 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Afsætning A Henrik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning A Søren

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015 - juni 2017 Institution HandelsGymnasiet i Svendborg (Svendborg Erhvervsskole). Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Afsætning A hhx, juni 2010

Afsætning A hhx, juni 2010 Bilag 7 Afsætning A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Afsætning er et samfundsvidenskabeligt fag. Faget giver viden om strategi, købsadfærd, markedsanalyse, markedskommunikation og afsætningsledelse.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning A Kurt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar-2009-juni 2009 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August-januar 09/10 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Studieområdet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2016 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2016 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hhx Afsætning B Julie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 09/10 Institution Holstebro Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hhx Afsætning A Georg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013-juni 2015 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2012 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Afsætning A Charlotte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2017 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HHX Afsætning, niveau B Jette

Læs mere

1 af 12. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2017.

1 af 12. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2017. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2017 Institution Handelsgymnasiet Ribe Uddannelse HHX Fag og niveau Afsætning A Lærer E-mailadresse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2016 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2016 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hhx Afsætning A Julie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - Juni 2016 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning, niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015 december 2015 Institution Svendborg Erhvervsskole Uddannelse HHX Fag og niveau Afsætning Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2011 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning, niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August juni 10/11 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Afsætning A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 11/12 Institution Handelsskolen Tradium, Rådmands Boulevard Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold CampusVejle HHX Afsætning A Mona Rask Langerhuus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 2014 juni 2016 Institution Niels Brock, JTP Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning A

Læs mere

Charlotte Sattrup august til oktober 2013 Lotte Maliina Toftegård Knudsen fra oktober

Charlotte Sattrup august til oktober 2013 Lotte Maliina Toftegård Knudsen fra oktober Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 Juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse Hold Handelsgymnasiet Ribe

Læs mere