KAPITEL 7 MARKEDSFØRING AF FJERNUNDERVISNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KAPITEL 7 MARKEDSFØRING AF FJERNUNDERVISNING"

Transkript

1 KAPITEL 7 MARKEDSFØRING AF FJERNUNDERVISNING Af Hana Danihelková og Rachel Savage 1. INDLEDNING Markedsføring er et sæt aktiviteter og værktøjer, der understøtter et produkts succes på markedet. Men det er ikke kun et hjælpeværktøj, idet det også er en nødvendig forudsætning for at sikre succes ved udbud af fjernundervisning. Markedsføring er en stor hjælp for fjernundervisningskurser og for implementeringen af E-læring inden for voksenuddannelse, og giver desuden mulighed for at definere målgrupper og bidrage til at afdække og identificere gruppens uddannelsesbehov. Markedsføring spiller også en rolle for planlægningen og identificeringen af ressourcer og økonomi. I de tilfælde, hvor fjernundervisningskurser sælges, er formålet med markedsføringen at forklare fordelene for potentielle deltagere som en hjælp for dem til at finde ud af, om kurset er det rigtige for dem. Lad os se nærmere på 8 af de 10 trin, som British Learning Association (tidligere British Association for Open Learning) anbefaler, og som kan hjælpe uddannelsesudbydere med at udarbejde en markedsføringsplan for fjernundervisning. Trin 1: Fordele - hvad håber jeres organisation at opnå? Fleksibilitet til at opdatere og håndtere forandring Mulighed for inddragelse af studerende Lave leveringsomkostninger ved mange studerende Mulighed for at overvåge og evaluere resultater Adgang for alle Udvidelse af geografisk område At nå ud til nye studerende. Trin 2: Resultater - hvilke målelige resultater forventer I? Levering af et særligt program En høj grad af tilfredshed blandt studerende Dokumenteret omkostningseffektivitet Flere mennesker inddraget i E-læring En ændring i holdningen til læring. Trin 3: Personer i og uden for organisationen På dette trin understreges det, at implementering af E-læring er et stort projekt, og kun kan gennemføres med støtte fra hele organisationen. Relevante kategorier af personer hos uddannelsesudbydere: 82 Kom i gang med fjernundervisning Kom i gang med fjernundervisning 83

2 Ledere Personale Lærere/undervisere/tutorer Studerende Eksterne institutioner kan også være relevante i forbindelse med udvikling af markedsføringsaktiviteter. For en uddannelsesudbyder omfatter disse følgende: Finansieringskilder Akkrediteringsorganer Partnere Forskellige statslige og kommunale myndigheder. Trin 4: Strategi Er fremgangsmåden tilstrækkelig fleksibel til at håndtere forandring? Hvordan forholder den sig til eksisterende læringsprogrammer? Hvordan vil initiativet blive styret? Hvordan passer E-læring ind i organisationens kultur og dens idégrundlag? Hvilke strategier er nødvendige for at anskaffe sig de nødvendige ressourcer til implementering af e-læring? Trin 5: Leveringsløsning Generiske kontra skræddersyede materialer. Indkøbt kontra intern udvikling: Ved indkøb - hvilke leverandører kan komme på tale? Ved intern udvikling - hvem udarbejder indholdet, og hvem skal stå for udformningen af undervisningen? Blended learning. Har organisationen allerede de nødvendige færdigheder til at udføre dette? Hvis ikke, er det så muligt at ansætte folk med de relevante færdigheder? Trin 6: ICT-emner Har alle i målgruppen adgang til en pc? Har studerende brug for undervisning i it, før de kan påbegynde et e-læringsprogram - hvis det er tilfældet, hvordan skal undervisningen så foregå? Er it-chefen opmærksom på potentielle problemer? Er båndbredden/lagerpladsen på jeres netværk tilstrækkeligt stor? Hvilke it-standarder arbejder I efter? Kan målgruppens computere fungere med den påkrævede standard? Hvor meget er I parate til at investere i it? Trin 7: Den menneskelige side - hvilken type personlig kontakt får studerende adgang til? Kan nuværende tutorer yde hjælp online? Kan personlig hjælp ydes online til alle studerende? Hvor meget uddannelse har de nuværende undervisere brug for? Kan studerende arbejde i grupper? Er der faciliteter til rådighed for online-samarbejde? Bliver der mulighed for blended learning? Bliver der mulighed for at mødes face to face? Bliver offline-opgaver og -bedømmelser en del af kurset? Hvilke nye indbyrdes forhold kan der udvikles mellem studerende, materialer og tutorer? Evaluér resultaterne Offentliggør succeser. Voksenuddannelse medfører løbende nye udfordringer fra flere sider: For forskellige eksisterende -grupper af voksne For nye definerede grupper af voksne For nye former for livslang læring For en søgen efter optimale kombinationer af formel og uformel læring inden for voksenuddannelse Fjernundervisning kan kun implementeres, hvis de personer, der træffer beslutning om nationale og regionale strategier inden for voksenuddannelse, er overbeviste om at fjernundervisning er brugbar. Det er også vigtigt, at alle de relevante personer i organisationer, som implementerer fjernundervisning, er overbeviste om, at det er en hensigtsmæssig strategi for organisationen at følge, samt at de er villige til at tage de nødvendige skridt hen imod en implementering. Denne type engagement kan vises ved at nævne fjernundervisning i organisationens idégrundlag, eller ved på anden måde at lade fjernundervisning fremgå af organisationens officielle politik. Der er en udbredt anvendelse af fjernundervisning inden for voksenuddannelse, men den er ikke altid praktisk og heller ikke nødvendigvis den bedste metode i alle tilfælde. Formålet med dette kapitel er at informere brugere af denne håndbog om markedsføringsaktiviteter, som er nyttige til at støtte fjernundervisning inden for livslang læring. Markedsføringen til støtte for fjernundervisning skal: Anerkende de tidligere definerede fjernundervisningsfordele for voksenuddannelse. Påvirke beslutningstagere til fordel for en implementering af fjernundervisning. Definere de mest sandsynlige fjernundervisningsmålgrupper og kursusdeltagere (studerende). Identificere og definere deres behov for uddannelse. Informere potentielle studerende om de fjernundervisningkurser, der tilbydes. Identificere de ressourcer, der er nødvendige for at implementere fjernundervisning, og måder, hvorpå man kan skaffe ressourcer, som ikke allerede er tilgængelige inden for den udbydende organisation. Evaluere kvaliteten af det tilbudte fjernundervisningskursus. Ønsker man at gennemføre uddannelsesaktiviteter, skal man være klar over, at det er nødvendigt at informere potentielle deltagere og beslutningstagere om: At fjernundervisningskurser findes Hvad de indebærer Hvad de tilbyder Deres fordele og ulemper Fordelen ved dem for deltagerne, for de organisationer, hvori de arbejder, eller for samfundet. Det er en god idé at tænke på fjernundervisning og markedsføring inden for voksenuddannelse på tre forskellige tidspunkter: Før kursusstart - forberedelsesfasen Under kursusforløb - implementeringsfasen Efter gennemførelse af kurset - evalueringsfasen. Trin 8: Start - de sidste trin før lancering Fastlæg programmet Vær bevidst om strategien Sørg for opbakning fra andre Styr udviklingsfasen Inddrag studerende i forarbejdet 84 Kom i gang med fjernundervisning Kom i gang med fjernundervisning 85

3 2. FORBEREDELSESFASE Nedenstående overvejelser hjælper udbyderen med at træffe beslutning om hensigtsmæssige markedsføringsaktiviteter: Idégrundlag Optræder fjernundervisning i organisationens idégrundlag? Hvor åben vil organisationens kultur være over for fjernundervisning? Hvordan skal organisationens struktur arbejde sammen med/tilpasses et fjernundervisningsprogram? Arbejdsmiljø omfatter en kort sammenfatning af det miljø, som organisationen fungerer i. TRIN- og SWOT-analyser er nyttige instrumenter til undersøgelse af relevante emner. (Yderligere oplysninger findes i I AM L3-uddannelsesmaterialet). Målgrupper og kunder se nedenstående afsnit 2.1. Oplysninger om tjenesteydelser Der kan være mange faktuelle oplysninger at få om en tjenesteydelse, men det er vigtigt at tænke på de karakteristika og fordele, som gør dem anderledes og værdifuld for potentielle studerende. Sådanne oplysninger bidrager til, at udbyderen kan kommunikere effektivt med folk og skabe interesse hos dem, man ønsker at tiltrække. Hvis målgrupperne/de potentielle studerende ikke kender fordele og karakteristika, kan det være nødvendigt at give dem baggrundsoplysninger i markedsføringsmaterialet for at få dem til at forstå, hvad der gør, at jeres kursus adskiller sig fra andres. Markedsføringsemner og -mål Identificér de centrale markedsføringsemner, som I skal tage fat på, og opstil klare og utvetydige markedsføringsmål, der kan opfyldes i løbet af markedsføringsplanens varighed. Sådanne mål sikrer fokus for jeres markedsføringsaktivitet. Brug oplysningerne i de første fire sæt spørgsmål til at udvikle en forståelse af jeres mål. Det kan være nyttigt med numeriske mål og generelle aktivitetsidéer (se nedenstående afsnit 2.3 om benchmarking). Markedsføringsaktivitet Markedsføringsaktiviteten skal være hensigtsmæssig og omkostningseffektiv og bør forholde sig til, hvem I skal nå ud til, hvad I skal fortælle dem, og hvad I ønsker at opnå. Budgetter og ressourcer 61 se nedenstående afsnit 2.2 Der er flere grunde til at udvikle og tilbyde fjernundervisningskurser. Fx. kan man ønske at undervise en større gruppe, end tilstedeværelsesundervisning giver mulighed for, eller at tilbyde et omfattende udvalg af kurser - eller undervisningsgruppen kan være spredt over et stort geografisk område, hvilket gør tilstedeværelsesundervisning mere problematisk. Når man træffer beslutning om at tilbyde fjernundervisning, skal følgende overvejes: Hvem skal uddannes? Hvad er målet med uddannelsen? Hvilke finansieringskilder vil deltagerne evt. have adgang til? Hvilke eksisterende uddannelseskilder findes der? Hvem er jeres konkurrenter? Hvordan kan effektiviteten af uddannelsen garanteres? Hvordan vil I kontrollere dette? Hvilket investeringsafkast forventes der for den enkelte person og samfundet? Det er korrekt, at fjernundervisningsaktiviteter ikke er den optimale løsning til uddannelser, der kræver, at folk erhverver sig visse praktiske færdigheder. Fjernundervisning kan styrkes gennem anvendelse af fx. cd-rommer, dvd er eller videokassetter med visuelle og auditive demonstrationer af de færdigheder, der skal opnås, men det er ofte bedre at tilbyde denne type kurser gennem fremmødebaseret undervisning eller som minimum gennem en eller anden form for blended learning. Se kapitel 4-6 for at få flere oplysninger om dette. Ud fra et markedsføringsmæssigt synspunkt er uddannelse som enhver anden vare eller tjenesteydelse - et produkt med en bestemt livscyklus, i løbet af hvilken markedsføringen løser forskellige opgaver på forskellige tidspunkter. Når en organisation udarbejder en markedsføringsplan for et nyt fjernundervisningskursus, skal den lave en liste over eksisterende ressourcer for at bestemme, hvor meget arbejde der kan udføres internt, og hvor meget ekstern ekspertise eller hvor mange ressourcer der skal anskaffes. Omfanget af tilgængelige ressourcer bør omhyggeligt vejes op mod de ressourcer, der forventes at være nødvendige for at gennemføre det planlagte kursus/de planlagte kurser. En markedsundersøgelse er et værktøj, der sætter en organisation i stand til både at definere målgrupper og deres læringsbehov. Efter en analyse af læringsbehov og en definition af målgrupper (hvor mange mennesker) kan der træffes beslutning om et fjernundervisningskursus. Målgrupper Det er vigtigt at definere de personer eller organisationer, som jeres fjernundervisningskursus retter sig mod. Det er generelt en god idé at dele dem op i undergrupper, der har samme kendetegn, og som er tilbøjelige til at opføre sig/reagere på samme måde, da I sandsynligvis skal anvende forskellige fremgangsmåder over for forskellige grupper. I bør også forsøge at identificere nøglepersoner i organisationerne, dvs. beslutningstagere. Når det gælder målgrupper inden for fjernundervisning, er det nødvendigt at stille visse spørgsmål: Hvordan vil fjernundervisningsmålgrupperne adskille sig fra organisationens nuværende målgrupper? Hvilken forskel vil det gøre for den måde, hvorpå markedsføringsmaterialer henvender sig til den enkelte gruppe? Fx. hvis målgrupper kommer fra et bredere geografisk område end målgrupper inden for traditionelle uddannelsesmiljøer, kan det være nødvendigt at målrette/ implementere markedsføringen på forskellige måder, for at nå ud til alle potentielle målgrupper. Hvor meget ved I om de organisationer eller personer, jeres markedsføring retter sig mod? Jo flere oplysninger I har om dem, deres prioriteter og forventninger, jo nemmere er det at tilpasse jeres tjenesteydelse til deres behov. Identificér de oplysninger, I allerede har, og dem I stadig mangler. I virkeligheden gælder meget af det samme for fjernundervisning som for ethvert andet uddannelsesprogram. Fjernundervisningsmålgruppen angives nærmere ved at svare på det første af ovennævnte spørgsmål: Hvem skal uddannes? Ved markedsføring af fjernundervisning er der i realiteten to målgrupper, hvor den primære målgruppe er dem, der skal uddannes, og den sekundære gruppe dem, der har indvirkning på implementeringen af fjernundervisning inden for voksenuddannelse, og som fremmer, anbefaler eller afviser fjernundervisning. Som følge heraf skal markedsføringen rettes mod to forskellige grupper mennesker: 86 Kom i gang med fjernundervisning Kom i gang med fjernundervisning 87

4 Potentielle deltagere i fjernundervisningsuddannelseskurser Beslutningstagere. For begge målgrupper er det overordnede behov det samme: Hensigtsmæssige uddannelseskurser rettet mod voksne. Hver målgruppe har dog sine egne særlige behov. I forbindelse med markedsføring er det vigtigt at identificere målgruppens behov og derefter formalisere dem, så de fremstår som specifikke krav. Markedsføringen arbejder derefter med disse krav. Beslutningstagere har brug for eller ønsker at sikre, at et bestemt antal personer bliver uddannet inden for et bestemt uddannelsesfelt, fx. for at: Sikre uddannede personer i regionen, som kan finde egnede jobs dér. Nedbringe arbejdsløsheden. Støtte etableringen af små og mellemstore virksomheder i regionen, der betaler skat, og som dermed understøtter udviklingen i regionen. Fremme implementeringen af ny teknologi og øge arbejdseffektiviteten. Uddanne nuværende medarbejdere i brugen af nye teknologier eller i at arbejde inden for nye felter. Etablere fritidsaktiviteter for mennesker, der bor i et bestemt område. Øge det generelle færdighedsniveau i regionen med henblik på at tiltrække investeringer og øge antallet af jobmuligheder. Rette op på en ringe grunduddannelse. Hvis personer ønsker eller har brug for at lære noget, kan det være, fordi de: Ønsker at få et job. Ønsker at få et mere interessant job. Ved, at deres karrieremuligheder er udtømte, hvis de ikke erhverver sig yderligere færdigheder. Ønsker at udvikle deres sociale færdigheder. Ønsker at lære et sprog af arbejdsmæssige eller personlige årsager eller for at kunne rejse. Er interesserede i det fag, der undervises i. Ønsker at lære en ny færdighed eller hobby. Har brug for yderligere uddannelse som følge af et fagligt krav (fx efteruddannelse eller praktik). Ønsker at få en eksamen for at underbygge eksisterende færdigheder 62. Hver målgruppe har forskellige behov, som supplerer hinanden, idet de fører til samme krav, nemlig videregående uddannelse for et bestemt antal mennesker i en bestemt periode med den nødvendige respekt for forskellige pædagogiske og andragogiske fremgangsmåder - som behandlet i tidligere kapitler i denne håndbog. Det er ikke nemt at identificere, hvem der tilhører den primære målgruppe. Deres behov for uddannelse afhænger af mange forskellige eksterne forhold, som man er nødt til at tage med i overvejelserne (udviklingen i regionen, ledige job, lovændringer osv.). Den interne motivation for at deltage i voksenuddannelse er også forskellig fra gang til gang og kan ændre sig i løbet af en persons levetid. Det er vigtigt både at tage højde for interne og eksterne påvirkninger ved identificering af en målgruppes læringsbehov. Ressourcer til fjernundervisningskurser For en organisation, der ønsker at tilbyde fjernundervisning, skal følgende typer ressourcer identificeres i lyset af hele den pågældende organisations samlede uddannelsesprogram: Menneskelige ressourcer (personer, ekspertise) Materialemæssige og tekniske ressourcer, udstyr Økonomiske ressourcer. Menneskelige ressourcer Anvendelse af fjernundervisning inden for voksenuddannelse kan gøre det nødvendigt at uddanne flere personer med samme antal undervisere (selvom dette ikke nødvendigvis er kendetegnende for alle fjernundervisningskurser). Der er flere årsager til dette: En del af læringen er selvstyret. Underviseren er ikke formidler i en proces med envejskommunikation, men bliver partner og rådgiver - karakteren af et fjernundervisningskursus kan være forskelligt fra et tilstedeværelseskursus. Organisationen bør først og fremmest se på medarbejdersituationen og afgøre, hvor megen tid de nuværende medarbejdere kan bruge på et nyt uddannelsesprogram. I mange tilfælde kan det være nødvendigt at hente ekstern arbejdskraft ind som kursusudviklere eller for at køre kurset, når det starter. Det er en almindelig fejl at undervurdere omfanget af den arbejdstid, der er påkrævet for at opretholde et fjernundervisningssystem, når det kører. En organisation, der hovedsageligt eller udelukkende ser på fjernundervisning som en mulighed for at reducere udgifterne til lærerkræfter, bør især være forsigtig, når det gælder om at opstille realistiske forventninger til den arbejdstid, der er nødvendig for at sikre, at kurset uddannelsesmæssigt kan gennemføres på en effektiv måde. Der skal også laves en liste over medarbejderes ekspertiser. Fjernundervisning kan kræve særlige IKT-færdigheder, og det er afgørende at vide, hvor godt organisationen kan håndtere sådanne opgaver. Det er også på dette tidspunkt, man skal se nærmere på den ekspertise, der findes hos eksisterende partnere eller danne nye partnerskaber for at tilføre organisationen den ekspertise og viden, den måtte mangle. Materialemæssige og tekniske ressourcer, udstyr Behovet for bygninger og udstyr til undervisningslokaler er meget mindre end for de traditionelle studiemetoders vedkommende, da elever og lærere primært mødes virtuelt og kun en gang imellem eller slet ikke mødes face-to-face. Selv ved blended learning er behovet for lokaler mindre, end hvis al læring udelukkende er tilstedeværelsesundervisning. Da mange fjernundervisningssystemer er IKT-baserede, er graden af teknisk support en vigtig og afgørende faktor. Institutioner bør se realistisk på omfanget af tilgængelig support og beslutte, om der bliver brug for yderligere support til at klare de øgede IKT-byrder. Det kan være nødvendigt med support ved etablering af kurset og på længere sigt til vedligeholdelse af opsatte IKTsystemer. At undervurdere den tid, som undervisere skal bruge på at gennemføre et fjernundervisningskursus, er lige så almindelig en fejl som kun at tage højde for den første af disse overvejelser uden at forstå, at it-supportbyrden sandsynligvis bliver et vedvarende anliggende. Organisationen skal beslutte sig for, om den vil anvende eksisterende undervisningsmateriale, som kan købes, bestille skræddersyet undervisningsmateriale fra eksterne leverandører eller udvikle sit undervisningsmateriale internt. Den sidste metode kan umiddelbart forekomme at være den billigste, men den tid, det tager for ikke-specialister at sætte sig ind i alle fjernundervisningsaspekter, kan betyde, at det i starten faktisk er billigst at købe allerede tilgængelige materialer som følge af de mange arbejdstimer, der ellers skal bruges. Skræddersyede undervisningsmaterialer er de dyreste, men kan være den bedste løsning afhængig af organisationens situation. 88 Kom i gang med fjernundervisning Kom i gang med fjernundervisning 89

5 Økonomiske ressourcer Som allerede nævnt bør fjernundervisning ikke udelukkende ses som en måde at spare lærerkræfter på. Fjernundervisning af høj kvalitet (både pædagogisk og teknisk) er endnu dyrere end klasseundervisning. Mange organisationer vælger at bruge fjernundervisningsmetoder ud fra den fejlagtige opfattelse, at de på den måde automatisk sparer penge. Det er mere realistisk at erkende, at man ikke får succes med et program uden en startinvestering, selvom der på langt sigt kan være besparelser at hente for organisationen. Organisationer bør opmuntres til at se realistisk på de nødvendige budgetter og ressourcer og planlægge i overensstemmelse hermed. Et element i en markedsføringsbeslutning er derfor at lægge alle de nødvendige omkostninger ved internettilslutninger sammen med uddannelsen af medarbejdere. Disse omkostninger bør indgå i et budget, hvor udgiften sammenholdes med potentielle indtægtskilder. Hvis planerne er ambitiøse, kan det være nødvendigt at undersøge mulighederne for sponsorater eller bidrag i naturalier. En god markedsføringsplan gør det nemmere at opnå støtte. For at kurser kan få succes, er det nødvendigt med klare strategier til styring af økonomien. Udarbejdelse af materialer, herunder evalueringer, audiovisuelle hjælpemidler og logistik, som er afgørende for fjernundervisning, kræver inddragelse af mange specialister. Generelt er fjernundervisningskurser derfor ikke billigere, men kan faktisk være dyrere end sammenlignelige læringsprocesser, hvor traditionelle metoder anvendes. Omkostningerne pr. kursusdeltager er ofte ganske høje. Betalingen for fjernundervisningskurserne er ofte en kombination af deltagerbetaling og bidrag fra virksomheder og institutioner. Kommunal støtte eller andre offentlige tilskud kan også bidrage til finansiering af kurserne. Med hensyn til økonomien er det vigtigt at udarbejde et regnskab både for udviklingen af et fjernundervisningskursus og omkostningerne ved at lade det løbe over en længere periode. Hvis en organisation ikke har tilstrækkelige økonomiske ressourcer til selv at dække omkostningerne ved kurset, kan der være offentlige eller private midler at få. Det bør nøje undersøges, om der er midler til rådighed til at finansiere etableringen af programmet og til at dække de løbende udgifter. Når kurset først kører, er det muligt, at det kan hvile i sig selv via kursusgebyrer, og det skal nøje overvejes, hvor mange studerende der er nødvendige for at sikre, at dette vil kunne lade sig gøre. Benchmarking På Benchmarking Exchange s website defineres benchmarking som: Et værktøj, der skal hjælpe dig med at forbedre dine forretningsprocesser. Enhver forretningsproces kan benchmarkes. Benchmarking er at identificere, forstå og tilpasse enestående praksiser fra organisationer overalt i verden for at hjælpe din organisation med at forbedre sine præstationer. Benchmarking er en højt respekteret praksis inden for forretningsverdenen. Det er en aktivitet, hvor man vender blikket udad for at finde den bedste praksis og gode resultater, som virksomhedsdriften måles efter 63. Til vores formål er benchmarking en proces til identificering og opstilling af de mål, der ønskes opfyldt som en del af implementeringen af fjernundervisningskurset. Opstilling af benchmarkmål bør være en del af forberedelsesfasen i jeres markedsføringsplan. I erhvervslivet handler benchmarking ikke kun om opstilling af interne mål, men også om at sammenligne interne præstationer med sammenlignelige organisationer med samme eller tilsvarende funktioner. Normalt antager benchmarking én af to former: Resultatbenchmarking eller procesbenchmarking. Førstnævnte er sædvanligvis en numerisk proces, hvor forskellige indikatorer undersøges på tværs af organisationen. Sidstnævnte er i højere grad en kvalitativ fremgangsmåde, hvor man ser på, hvilke faktorer og teknikker der er de mest hensigtsmæssige, og hvordan man kan identificere og bruge den bedste praksis. 64 Det er vores håb, at databasen i tilknytning til denne manual kan hjælpe potentielle fjernundervisning-udbydere med deres procesbenchmarking. Benchmarkinganalysen betyder sikkert, at man bliver nødt til at tale med andre uddannelsesudbydere for at få et indtryk af de standarder, de arbejder efter. Dette kan ske på en formel eller uformel måde afhængig af forholdet til de pågældende organisationer. Inden for fjernundervisning kan nøgleindikatorer omfatte kursusomkostning pr. studerende, andel af studerende, som gennemfører kurset, og andel af studerende, som falder fra. Som det fremgår af ovennævnte handler benchmarking ikke kun om den økonomiske side af fjernundervisning, benchmarks kan også opstilles for indikatorer vedrørende kursets pædagogiske aspekter. En klar benchmarkingproces kan være en hjælp til at skaffe økonomiske midler til kurset. Det kan være, at private og offentlige finansieringskilder ønsker at kende benchmarkmålene, og yderligere finansiering kan evt. være afhængig af, at sådanne mål nås. 3. IMPLEMENTERINGSFASE Overgangen fra markedsføringens forberedelsesfase til implementeringsfasen, der finder sted, når fjernundervisningskurserne kører, kræver undersøgelse af andre emner. I denne fase er følgende nøgleaspekter vigtige: Argumenter for fjernundervisning. Promovering af fjernundervisningskurset, tilrettelæggelse af reklametiltag (via websites, foldere, prospekter, informationsmøder og netværksarbejde sammen med relevante personer og institutioner, herunder beslutningstagere, partnere osv.). Identificering af stipendiemuligheder eller andre finansieringskilder for studerende og uddannelsesudbyderen (dette omfatter forskellige typer økonomiske ressourcer, inddragelse af statslige eller kommunale myndigheder, private sponsorer osv.). Inddragelse af eksperter, partnerskaber. Argumenter for fjernundervisning Når en uddannelsesinstitution har besluttet at udbyde fjernundervisningskurser, kan den påbegynde implementeringsfasen. Implementeringen indbefatter tilvejebringelse af de rette betingelser for den (herunder tilstrækkelig tid, plads og penge), løsning af problemer, efterhånden som de opstår, test af indhold og format samt, om nødvendigt, kriseledelse. Et af de vigtigste elementer i denne markedsføringsfase er at motivere de studerende til at gennemføre hele fjernundervisningskurset, selvom der kun er lidt eller ingen direkte kontakt mellem studerende og tutor. Livslang læring er ikke obligatorisk på samme måde som en grunduddannelse, og derfor kan motivationen blandt de studerende svinge. Markedsføringen skal hjælpe med til at besvare følgende spørgsmål: Hvordan motiveres de studerende til at blive ved med at studere? Det er sværere at bevare motivationen, når det gælder fjernundervisning. Motivation kan både være positiv (bedre karrieremuligheder) og negative (tab af job, hvis uddannelseskurset ikke bestås). Det er imidlertid meget vigtigt at sørge for, at motivationen holdes ved lige, fordi den falder i takt med kursets varighed. Motivation er en afgørende del af markedsføringen i implementeringsfasen. Det er derfor vigtigt i starten af kurset at informere folk om, at de kan overvinde problemer med selvmotivering gennem kendskab til, hvordan man studerer effektivt i et fjernundervisningsmiljø. Fjernundervisningskurser bør være ledsaget af en manual - en vejledning for studerende i, hvordan de kan gennemføre kurset med succes. En sådan vejledning bør indeholde de oplysninger, som gives i introduktionen til kurset, især i forbindelse med længerevarende fjernundervisningskurser, for mest muligt at mindske antallet af personer, der ikke gennemfører kurset på grund af problemer, herunder manglende motivation. Følgende oplysninger kan fx. være indeholdt: 90 Kom i gang med fjernundervisning Kom i gang med fjernundervisning 91

6 Afpasning af studietempo. Revision af tidligere erhvervet viden. Tips til forbedring af hukommelsen. Oplysninger om, hvordan man bliver en aktiv elev/studerende. Identificering af problemer, som studerende kan møde og forslag til metoder til at klare dem. Oplysninger om kontaktpersoner i organisationen, herunder tutorer og kursusarrangør, for studerende, som af en eller anden grund ønsker direkte kontakt. Støtte til at lære at lære (L2L), i den udstrækning det er hensigtsmæssigt for kurset. Den pædagogiske metode, som især er vigtig for voksne, der ikke har studeret i lang tid og har mistet vanen med at studere, er også en vigtig del af de oplysninger, der skal formidles i forbindelse med markedsføringen af fjernundervisningskurser. Studerende skal også orienteres om de finansieringskilder, de kan henvende sig til for at få dækket kursusgebyr, udgifter til børnepasning samt rejse- og leveomkostninger, hvis kurset varer mere end et par timer om ugen. Oplysninger om finansieringsmuligheder kan evt. fås hos statslige eller kommunale myndigheder, studentersammenslutninger eller organisationer, der er etableret for at hjælpe studerende. For nogle studerendes vedkommende finansieres deres kursus evt. af deres arbejdsgiver, og organisationer bør være indrettet på en sådan måde, at betalinger af denne type skaber så få problemer som muligt. Kursusdeltagere kan også selv indgå i markedsføringsaktiviteterne - enten direkte ved fx. at diskutere deres oplevelser med andre, eller mere indirekte ved at tage deres nye viden og færdigheder med på arbejde eller ved at kunne forklare sig bedre end før. En sådan adfærd kan være med til at øge andres interesse for at deltage i samme fjernundervisningskursus. Mund til mundreklame kan være et uvurderligt værktøj i et sæt markedsføringsværktøjer. For yderligere at udnytte mund til mund-metoden bør man om muligt lave et kartotek over de studerendes kommentarer til kurset. Hvis kommentarerne er positive, kan de bruges i andet markedsføringsmateriale til at skabe interesse for kurset på baggrund af tidligere studerendes oplevelser. Dette kan tilskynde personer, som ellers er i tvivl, til at tage kurset. Markedsføring under uddannelsen Markedsføring definerer alle de produkter og tjenesteydelser, der har en vis levetid. Et produkts eller en tjenesteydelses levetid kan opdeles i flere faser. Det er vigtigt at bemærke, at der knytter sig forskellige økonomiske krav til hver enkelt fase. Levetiden af et fjernundervisningskursus har også med ressourcer at gøre (se afsnit 1.2 ovenfor). Deltageres erfaringer kan bruges til at fremme de fjernundervisningskurser, som en institution udbyder. På den måde kan kursets modningsfaser og levetid forlænges (antallet af deltagere kan vokse) (Se fig 7.1). Fase 0 - A: Produktimplementering: Meget store startinvesteringer; negativt overskud (økonomisk tab). Fase A - B: Vækst: Investeringsafkastet er allerede positivt; overskuddet stiger. Fase B - C: Modning: Afkastet af de investerede midler er baseret på fasens varighed; imidlertid stiger markedsføringsforanstaltningerne. Fase C - D: Hendøen: Kursets levetid når sin afslutning. Det kan ikke betale sig at bruge flere penge på markedsføring. Den relative varighed af disse faser og kursets samlede levetid kan variere meget, afhængig af kursustype, målgruppens størrelse og mange andre faktorer. Kurven viser tydeligt, at det kun er fornuftigt at gøre en indsats (fx. ved at offentliggøre deltageres positive oplevelser, eksempler og demonstrationer) for at markedsføre fjernundervisning i en vis periode af det igangværende uddannelseskursus med henblik på at sikre, at så mange som muligt i målgruppen påvirkes eller tilmelder sig kurset. Markedsføring finder sted på forskellige niveauer af hver fase i fjernundervisningskursets levetid. Mens implementeringsfasen kræver omfattende promovering og en væsentlig økonomisk investering, er aktiviteterne i vækst- og modningsfasen mindre omfattende. Det er dog her, at målet nås, nemlig inddragelsen af det nødvendige antal deltagere. I den hendøende fase kan markedsføringen fokusere på andre målgrupper og bruge positive oplevelser fra det nuværende uddannelseskursus til evaluering. Dette kan sætte gang i et nyt produkts livscyklus - fjernundervisning til en anden målgruppe eller et andet kursus. Det væsentlige ved markedsføring i implementeringsfasen er at sikre, at generelle oplysninger om fjernundervisning og særlige oplysninger om det udbudte kursus er forståelige for målgrupperne, og at fordelene og de brugervenlige karakteristika ved fjernundervisning formidles klart. 4. EVALUERINGSFASE Evaluering af fjernundervisningsprocessen og dens resultater er også et vigtigt markedsføringsværktøj. Det er helt afgørende at kende de studerendes niveau og dermed også beslutningstagernes tilfredshed. Når kurset afsluttes, skal kursusudbyderen (ved hjælp af en samtale eller et spørgeskema) finde ud af, om udformningen eller systemet tiltalte de studerende. Resultaterne er selvfølgelig også en vigtig faktor, men i dette kapitel ser vi på tingene ud fra et forretningsmæssigt og ikke et pædagogisk perspektiv. Resultaterne har også betydning ud fra dette perspektiv, idet en studerendes opfattelse af sine resultater påvirker vedkommendes grad af tilfredshed. Udformningen af kurset kan derefter om nødvendigt ændres på grundlag af analysen. Udbytte Fig. 7.1 Der er ét spørgsmål fra starten af dette kapitel, vi mangler at besvare: Hvad får den enkelte person og samfundet ud af denne investering i uddannelse? Fjernundervisning tilbyder ikke kun løsninger til den enkelte person (som ellers ikke ville kunne uddanne sig), men også til samfundet, fordi det giver adgang til uddannelse for: Mennesker, der bor eller arbejder langt væk fra hinanden (fx. en virksomheds datterselskaber). Mennesker i landbrugsområder eller på fjerne øer. Mennesker, der er interesserede i så specielle kurser, at det er svært at finde en levedygtig gruppe - selv i et stærkt befolket område. O Tid A B C D Inden for fjernundervisning er det ofte bedst at tilbyde et modulopbygget kursussystem, da forskellige målgrupper kan bruge modulerne og kombinere dem efter ønske for at opfylde deres individuelle behov. Dette øger antallet af potentielle brugere af individuelle moduler - og dermed også 92 Kom i gang med fjernundervisning 93

7 afkastet af investeringen i forberedelsen og markedsføringen af fjernundervisning-aktiviteterne. Fjernundervisningsudbyderen bør undersøge holdningen blandt studerende, tutorer, ledelse og interessenter, der er direkte involveret i implementeringen af et fjernundervisningskursus. Der bør gennemføres en intern vurdering for at måle meningerne om kursets stærke og svage sider. Man bør spørge medlemmerne af disse grupper, om kurset levede op til deres forventninger. Al feedback skal indgå i en bedømmelse af kursets succes og kvalitet. Kommentarer bør analyseres omhyggeligt, for de kan være en vigtig kilde til en forbedring af kurset. Ud fra dette perspektiv kan en evalueringsaktivitet indgå i en markedsundersøgelse i forberedelsesfasen til et nyt kursus. Evalueringsprincipperne behøver ikke at adskille sig fra dem, der anvendes ved andre typer af kurser. kursets levetid (fra det første øjeblik, hvor kurset lanceres over for de studerende, til det sidste øjeblik, hvor den sidste repetition gennemføres) er der forskellige markedsføringsmæssige aktiviteter, der skal gennemføres. Markedsføring er tæt knyttet til økonomi - i de sidste faser af markedsføringens livscyklus er det ikke hensigtsmæssigt at anvende mange ressourcer på markedsføring, fordi de ikke giver et tilstrækkeligt afkast på samme måde som i tidligere faser, især i vækstfasen. I evalueringsfasen skal markedsføringen især være fokuseret på at indsamle feedback fra interessenter og på at analysere relevante oplysninger fra dem for at forbedre fremtidige fjernundervisningskurser. Der er også mulighed for at få ekstern feedback som en del af evalueringen. Dette koster normalt organisationen penge, men vil muligvis kunne betale sig, hvis den feedback, man modtager, bidrager til en forbedring af fremtidige programmer. Benchmarking 65 kan også indgå i markedsføringens evalueringsfase. Man bør se på de mål, der blev opstillet i forbindelse med benchmarkingprocessen, og evaluere organisationens resultater i forhold til dem. Under forberedelsen af det næste fjernundervisningskursus bør man tage resultaterne af benchmarkingen med i overvejelserne, når nye mål skal opstilles for det nye kursus. En organisation, der ikke opfylder et eneste af sine benchmarks, og som klart halter bagefter andre uddannelsesudbydere, ønsker måske helt at revurdere sin fjernundervisningsposition eller at finde ud af, hvordan man bedst arbejder sammen med organisationer, som opnår resultater, der ligger nærmere benchmarkmålene. På dette stadie er det ofte nødvendigt at rapportere til finansieringskilderne, hvis man har modtaget offentlige eller tilskudsbaserede midler. Finansieringskilderne vil være interesserede i, hvor godt organisationen har klaret sig i forhold til sine benchmarks, og hvordan deres økonomiske bidrag er blevet brugt. 5. KONKLUSION Markedsføring er et meget vigtigt sæt værktøjer og aktiviteter, der bør anvendes i overensstemmelse med god praksis for at støtte en effektiv implementering af fjernundervisningskurser. Den sandsynligvis vigtigste og største del af markedsføringen finder sted under planlægningen og udarbejdelsen af et fjernundervisningskursus. For en institution, der påtænker at udbyde et fjernundervisningskursus, er det nødvendigt at stille visse spørgsmål, som kan hjælpe med til at træffe en beslutning for eller imod et sådant kursus. Der er mange spørgsmål, der skal besvares i forvejen, så alle yderligere aktiviteter kan føre til en klar definition af kursets mål, målgruppen, tekniske forhold (fx kursets varighed), planlægningstid, kursets opbygning, antal involverede personer og alle nødvendige forudsætninger (ressourcer og eksternt miljø). Institutionen bør være i stand til at definere sine målgrupper, og den skal vide, hvordan markedet undersøges, dvs. kunne gennemføre en markedsundersøgelse, analysere resultaterne og vide, hvordan fjernundervisningskurser udarbejdes, og økonomien styres. Dette betyder, at man skal kunne definere, analysere og håndtere alle typer ressourcer. Markedsføring indbefatter også udarbejdelse af et budget. Implementeringsfasen omfatter forskellige markedsføringsaktiviteter, som især fokuserer på at promovere fjernundervisningskurserne, støtte og bevare de studerendes motivation og at forblive positive over for alle aktiviteter. Som andre varer og serviceydelser gennemgår den markedsføringsmæssige livscyklus for et fjernundervisningskursus flere forskellige faser. Gennem hele 94 Kom i gang med fjernundervisning Kom i gang med fjernundervisning 95

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL Copyright 2015 EG A/S FAQ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL EG Clinea Dette dokument giver svar på de oftest stillede spørgsmål i forbindelse med opgradering fra MedWin til EG Clinea Copyright 2015 EG A/S FAQ Side

Læs mere

10 trin til Digital Læring. En E-bog fra Peak Balance

10 trin til Digital Læring. En E-bog fra Peak Balance En E-bog fra Peak Balance Trin 1: Gør dig klar Hvorfor vil du lave digital læring? Der kan være mange årsager til at gå digitalt. En årsag kan være, at du gerne vil forankre viden hos modtagerne, så det

Læs mere

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Hvad? Internationale praktikophold får større og større betydning i forbindelse med internationaliseringen

Læs mere

E-læring og samarbejde over nettet

E-læring og samarbejde over nettet E-læring og samarbejde over nettet Vi var ikke i tvivl, da vi for nogle år tilbage valgte at satse på e-læring og udvikling af nye lærings- og samarbejdsformer. Vi havde brug for en seriøs og kompetent

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

I samarbejde med: Mulighed for certificering som projektleder og ECTS-point. Unikt koncept kombinerer e-læring med praktisk træning

I samarbejde med: Mulighed for certificering som projektleder og ECTS-point. Unikt koncept kombinerer e-læring med praktisk træning I samarbejde med: Det intensive projektlederforløb med blended learning Teknologisk Institut Taastrup Mulighed for certificering som projektleder og ECTS-point Unikt koncept kombinerer e-læring med praktisk

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Guide til succes med målinger i kommuner

Guide til succes med målinger i kommuner Guide til succes med målinger i kommuner Af Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg K Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

Kort vejledning til projektudvikling

Kort vejledning til projektudvikling Developed by CAPACITY Building Project Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) Kort vejledning til projektudvikling 1. Projektide 2. Målgruppe 3. Mål 4. Arbejdsplan 5.

Læs mere

6 Tips til, hvordan mindre organisationer kan skabe en sund kultur på en billig måde

6 Tips til, hvordan mindre organisationer kan skabe en sund kultur på en billig måde 6 Tips til, hvordan mindre organisationer kan skabe en sund kultur på en billig måde Af Thobias Laustsen Det er almindeligt kendt, at mindre organisationer ikke altid har de samme økonomiske muligheder

Læs mere

Marts 2008. Indholdsfortegnelse

Marts 2008. Indholdsfortegnelse KVALITET I VOKSNES LÆRING I ISLAND Marts 2008 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1 Udviklingen af kvalitetsindikatorer... 2 2 Vejledning for intern evaluering... 3 3 Kvalitetsstandarden ISO 9001... 5

Læs mere

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010 Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk MENTOR company September 2010 Indhold Sammendrag af projektet Forudsætning for fortsat drift Elementer i fremadrettet strategi og handlingsplan

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

TILLIDS- REPRÆSENTANT

TILLIDS- REPRÆSENTANT TILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din arbejdsplads er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Langeland Kommune Januar 2017 Baggrund Som offentlig arbejdsplads er vi forpligtet til at forholde os til, hvordan vi kommunikerer, når det gælder den service, vi yder, og den

Læs mere

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Side 75 BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Indledning Til brug for de regioner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse og

Læs mere

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling moving business forward NYE STANDARDER FOR LEARNING & DEVELOPMENT UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling UNIK PERFORMANCE Unik Performance ønsker at sætte nye standarder

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland

Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver de sundhedspædagogiske principper, som Region Sjællands gruppebaserede

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Lærdansk Erhverv God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Danskundervisning, modtageprogrammer, undervisning i dansk kultur og samfundsforståelse 2 Gode tilbud til erhvervslivet Har jeres

Læs mere

Online marketing kursus

Online marketing kursus Online marketing kursus for fleksjobbere 6 uger - ny viden - nye jobmuligheder Opslag til sociale medier kan planlægges. Fleksjobberen kan tilføre virksomheden attraktiv arbejdskraft, selv med få ugentlige

Læs mere

KONCEPT NAVIGATION STRUKTUR KEA

KONCEPT NAVIGATION STRUKTUR KEA KONCEPT NAVIGATION STRUKTUR FOR NYT.DK KONCEPT NAVIGATION STRUKTUR DEN VIDERE PROCES AGENDA DEN PRESSERENDE GRUND FOR ET NYT WEBSITE ER, AT DER ER BRUG FOR FØLGENDE MÅLET MED DET HELE MEN ER IKKE SAT I

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for kommunikation Juli 2016 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for kommunikation Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Hvor god er du til at sælge dine idéer?

Hvor god er du til at sælge dine idéer? Hvor god er du til at sælge dine idéer? Du har nu muligheden for at blive helt skarp til en kommende jobsamtale samtidig med at du følger et statsanerkendt salgs- og kommunikationsfag. Faget forbedrer

Læs mere

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45)

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45) etwork Netværk Relationer Branding Mere end 70% får job gennem netværk Netværk, relationer og evnen til at tiltrække en kommende arbejdsgiver er afgørende, når vi gerne vil videre i karrieren i dag. Vi

Læs mere

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE //

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // // KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // Nyhedsbreve er et effektivt markedsføringsredskab, når det anvendes rigtigt, og et fremragende supplement til øget salg og service over for dine nuværende og potentielle

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Tryg base- scoringskort for ledere

Tryg base- scoringskort for ledere INSTITUTIONENS NAVN OG ADRESSE: INSTITUTIONENS LEDER: INSTRUKTØRENS NAVN: STARTDATO Tryg base- scoringskort for ledere Et værktøj til at evaluere din organisation før og efter jeres udviklingsarbejde med

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Kort vejledning i anvendelse af NFA s spørgeskema om social kapital på arbejdspladsen

Kort vejledning i anvendelse af NFA s spørgeskema om social kapital på arbejdspladsen Kort vejledning i anvendelse af NFA s spørgeskema om social kapital på arbejdspladsen Seniorforsker Vilhelm Borg Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø November 2014, 1.udgave I denne vejledning

Læs mere

Kvalitet i m2 kort fortalt

Kvalitet i m2 kort fortalt KØ B E N H AV N S U N I V E R S I T E T 2013 Kvalitet i m2 kort fortalt Hvorfor dette papir?: Formålet er at give et hurtigt overblik over emnet: kvalitet i m2 og give inspiration til emner indenfor samspillet

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3560 besvarelser ud af 4058 mulige)

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3560 besvarelser ud af 4058 mulige) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 Svarprocent: 88% (35 besvarelser ud af 4058 mulige) ESB Benchmarking rapport Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

Uddannelse FÅ MEST UD AF DIN LØSNING MED SOFTWARE INNOVATIONS UDDANNELSESPROGRAM

Uddannelse FÅ MEST UD AF DIN LØSNING MED SOFTWARE INNOVATIONS UDDANNELSESPROGRAM Uddannelse FÅ MEST UD AF DIN LØSNING MED SOFTWARE INNOVATIONS UDDANNELSESPROGRAM Uddannelse Software Innovation imødekommer et hvert uddannelsesbehov i en organisation fra planlægning i et implementeringsforløb,

Læs mere

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Revideret udgave, oktober 2015 Indhold Formål... 2 Kriterier... 2 Proces... 3 Tidsplan... 4 Bilag... 5 Bilag 1: Spørgsmål... 5 Bilag 2: Samtalen med holdet...

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

Design For Six Sigma

Design For Six Sigma For dig der ønsker at blive bedre til at udvikle nye robuste processer, services eller produkter, der lever op til dine kunders krav og til Six Sigma kvalitetsniveau. Udbytte, målgruppe og forudsætninger

Læs mere

8500 Undervisningsteori

8500 Undervisningsteori Hjemmeværnsskolen 8500 Undervisningsteori Studiemateriale 2 HVS 8500-002-46 FEB 2011 Lektion 2: Ydre faktorer Undervisningsprincipper Gennemførelse af undervisning og undervisningsmetoder Undervisningsmidler

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2010

Tilfredshedsundersøgelse 2010 Tilfredshedsundersøgelse 2010 [Institutionsnavn] Spørgeskema Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som studerende på [Institutionsnavn].

Læs mere

IA Sprog Hejrevej 26, 2 2400 København NV. Virksomhedsplan

IA Sprog Hejrevej 26, 2 2400 København NV. Virksomhedsplan Virksomhedsplan 2013 Om IA Sprog Kursisternes travle liv og internettets muligheder er den cocktail, som tilsammen danner forudsætningen for mange af IA Sprogs nye tiltag i 2013. Hvor 2012 for IA Sprog

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Manual til national. benchmarkingundersøgelse. Udarbejdet af: Louise Broe Sørensen, Rambøll & Sara Svenstrup, Herning Bibliotekerne

Manual til national. benchmarkingundersøgelse. Udarbejdet af: Louise Broe Sørensen, Rambøll & Sara Svenstrup, Herning Bibliotekerne Manual til national 2011 benchmarkingundersøgelse Udarbejdet af: Louise Broe Sørensen, Rambøll & Sara Svenstrup, Herning Bibliotekerne Indholdsfortegnelse Kort om benchmarking Praktisk om undersøgelsen

Læs mere

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Kvalitetsledelse

Læs mere

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8.1 FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER... 114 8.2 INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT-

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet Side 1 Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet KL Sundhedskartellet Side 2 Indledning Til brug for de kommuner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse

Læs mere

Lad os lære af udlandet

Lad os lære af udlandet Lad os lære af udlandet - E-læring og blended learning i et internationalt perspektiv Ditte Schlüntz, cand.scient.soc University College Sjælland disc@ucsj.dk Den 5. oktober 2015 Baggrund og metode Oplægget

Læs mere

Forberedelsescentreret klasseundervisning. K. Splittorff, I. Bearden, T. Døssing, M. Kjærgaard. S. Horst

Forberedelsescentreret klasseundervisning. K. Splittorff, I. Bearden, T. Døssing, M. Kjærgaard. S. Horst Forberedelsescentreret klasseundervisning K. Splittorff, I. Bearden, T. Døssing, M. Kjærgaard Niels Bohr Institutet, Blegdamsvej 17, 2100, København Ø, Danmark S. Horst Institut for Naturfagenes Didaktik,

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 2013 [Institutionsnavn] Spørgeskema Erhvervsakademier Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som

Læs mere

Vejledning til Virksomhedernes efteruddannelse

Vejledning til Virksomhedernes efteruddannelse Vejledning til Virksomhedernes efteruddannelse Om undersøgelsen Formålet med statistikken er at give et dansk bidrag til en fælles europæisk sammenlignelig statistik om virksomheders efter- og videreuddannelse(evu)

Læs mere

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007)

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007) Initiativer til synliggørelse af AMU systemet overfor medarbejdere, chefer/ledere og udstikkere, og initiativer til håndtering af barrierer omkring anvendelsen af AMU. Initiativer til synliggørelse af

Læs mere

Arbejdet med studieordninger

Arbejdet med studieordninger Arbejdet med studieordninger For at sikre de studerendes rettigheder og konstant hjælpe med at skabe den bedst mulige læreruddannelse er det nødvendigt løbende at have fokus på studieordningens kvalitet.

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

04 Personaleudvikling

04 Personaleudvikling Indførelsen af referencerammer for kvalitetssikring på erhvervsuddannelserne, har de seneste år været et prioriteret område. Udbydere af erhvervsuddannelser, som befinder sig i de tidlige faser i forbindelse

Læs mere

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST LÆRDANSK RESULTATER OG ANBEFALINGER INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer: overordnet tilfredshed, ambassadørvilje - Resultater for hovedområder: uddannelse,

Læs mere

Projektets karakteristika

Projektets karakteristika Projektets karakteristika Gruppeopgave Projektledelse DTU 1999 Projektets karakteristika Formål At give en karakteristik af projektets stærke og svage sider, som kan lægge til grund for den senere mere

Læs mere

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Sådan får du anvendt dit kursus i praksis - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Introduktion Ifølge Robert Brinkerhoffs, studier om effekten af læring på kurser,

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

K- afdelingen lader IT i stikken

K- afdelingen lader IT i stikken K- afdelingen lader IT i stikken Kommunikationsfolk bør i langt højere grad rette blikket mod IT- afdelingen. Alt for ofte står den alene med opgaver, der bliver helt afgørende for virksomhedens konkurrenceevne

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så blev den nye version af ISO 9001 implementeret. Det skete den 23. september 2015 og herefter har virksomhederne 36 måneder til at implementere de nye krav i standarden. At

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013

Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013 Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013 Tag det første skridt til at blive en endnu bedre leder! Et personligt uddannelsesforløb for ledere i klubber og foreninger i fritids- og idrætslivet

Læs mere

PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed

PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed IHI Open School www.ihi.org/patientsikkerhed PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed (1 time) Dette modul er en introduktion til emnet "menneskelige faktorer": Hvordan indarbejdes viden om menneskelig

Læs mere

Det Gode Partnerskab Guide til et bedre samarbejde om frit valg på ældreområdet

Det Gode Partnerskab Guide til et bedre samarbejde om frit valg på ældreområdet Det Gode Partnerskab Guide til et bedre samarbejde om frit valg på ældreområdet 1. Det Gode Partnerskab (www.detgodepartnerskab.eu) Det Gode Partnerskab er etableret i regi af Dansk Industri med støtte

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

Motivation Factor JobEdu

Motivation Factor JobEdu Kursus i Jobcoaching med Motivation Factor metoden Motivation Factor JobEdu Med Motivation Factor JobEdu arbejder vi fra nutiden mod fremtiden. Vi ser muligheder frem for begrænsninger. Vi fastsætter mål

Læs mere

Miniguide til vurdering af overførbarhed og anvendelighed af evidensbaserede forebyggelsesinterventioner

Miniguide til vurdering af overførbarhed og anvendelighed af evidensbaserede forebyggelsesinterventioner Miniguide til vurdering af overførbarhed og anvendelighed af evidensbaserede forebyggelsesinterventioner Formål: Guiden bruges til at vurdere om en forebyggelsesintervention, som har dokumenteret effekt,

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN Er jeres virksomhed klar til at skalere? Gennemgå fundament-kortene for at sikre, at jeres virksomhed har grundlaget i orden, før skaleringsprocessen går

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Planlæg din kommunikation

Planlæg din kommunikation Planlæg din kommunikation Dette er et værktøj for dig, som står over for en kommunikationsindsats vil sikre, at dine budskaber når frem vil kommunikere effektivt med medarbejderne vil gøre indtryk på dine

Læs mere

HG - KONTOR VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden...

Læs mere

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.NET - anbefalinger I samarbejde med EULAR og 22 centre i hele Europa Støttet af EF-handlingsprogram for sundhed

Læs mere

Unge på kanten af arbejdsmarkedet.

Unge på kanten af arbejdsmarkedet. Unge på kanten af arbejdsmarkedet. Dette kursusforløb henvender sig til dig der arbejder med unge med særlige behov, som er på kanten af enten arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet. Dit job kan være,

Læs mere

Interview med butikschef i Companys Original

Interview med butikschef i Companys Original Interview med butikschef i Companys Original Interviewer 1: Amanda Interviewer 2: Regitze Butikschef: Lene Interviewer 1: Ja, det er bare, som sagt, til os selv, så vi selv kan analysere på det, men vi

Læs mere

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Notat Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Til: Michael Søsted og Grethe Krogh Jensen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Fra: Dansk Erhverv

Læs mere