LERFESTIVAL Projektbeskrivelse. Forslag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LERFESTIVAL 2012. Projektbeskrivelse. Forslag"

Transkript

1 LERFESTIVAL 2012 Projektbeskrivelse Forslag

2 2 Oversigt A Indledning. 3 A.1 Baggrund... 3 A.2 Formål 3 A.3 Projektbeskrivelse. 3 B Organisering 4 B.1 Projektejer 4 B.2 Ide fasen 4 B.3 Struktur fasen.. 4 B.4 Udførelses fasen. 4 B.5 Styregruppen.. 5 C Maj 2011 og C.1 Vi gør hinanden go... 6 D August og september D.1 Skulptører. 6 D.2 Skoledelen 6 D.3 Udstillinger... 7 D.4 DVD-film. 8 D.5 Lerhus 8 D.6 Verdensrekord... 8 D.7 Museum. 8 D.8 Workshops 9 D.9 Lerspil 9 D.10 Kunststafetten 9 E Weekenden den 29. og 30. Sep E.1 Aftryk.. 9 E.2 Udstillinger E.3 Kunstrute E.4 Geolog ture.. 10 E.5 Royalt besøg 10 F Overdragelse af lerfestivalen 10 G Fremtiden. 11

3 3 A. Indledning. 1. Baggrund: Det er et unikt og specielt kendetegn for den nuværende Assens Kommune, at leret gennem tiderne har været en stor lokal resurse, som mange borgere har været direkte eller indirekte i berøring med, hvorfor leret i høj grad er en del af kulturarven for Assens Kommune. 2. Formål: Med tanke på projektets baggrund, er der ved lerfestivalen en enestående mulighed for at skabe et kendetegn for Assens Kommune. Et kendetegn som kunne være den røde tråd i det at skabe noget som folk forbinder med Assens, uanset om de er herboende eller udefrakommende Projektet skal også være med til at skabe opmærksomhed om den undergrund vi lever på og hvilke resurser den blandt andet har været med til at give os. Dette vil skabe et tilhørsforhold til det sted som man bor. 3. Projektbeskrivelse: Rundt omkring i verden ser man folk skabe festivaler eller lignende, med de resurser som de nu er kendt for. For Assens Kommune er det leret der kan være med til at skabe den store opmærksomhed. Leret giver en mængde muligheder for at inddrage alle, lige fra helt små børn over voksne og ældre, til de professionelle der i dagligdagen skaber kunstværker ud af leret. Kronen på lerfestivalen er at der i weekenden den 29. og 30. sep afholdes et åbent hus med flere happenings og royalt besøg. Forud herfor er der gennem en periode på 4 uger, en gruppe på ca. 10 danske og internationale keramiske kunstnere, der arbejder på at skabe hver sin steler (afledt af græsk; stående blok som generelt er højere end det er bredt). Et kunstværk som folk kan følge med i udviklingen af, hvilket er med til at skabe sig en interesse for de øvrige ler projekter i kommunen. På grund af kunstnernes internationale anerkendelse, vil de tiltrække folk langvejs fra. Af øvrige projekter omkring leret skal nævnes, keramikudstillinger som er lokalt placeret. Geologer vil kunne tage os med på vandreture i naturen. Der skabes en dvd-film om hvordan man førhen arbejdede med at tilvejebringe leret og skabe noget brugbart ud af det, hvilket bygningsmæssigt kan ses flere steder i Assens i dag, ligesom filmen vil tage os med tilbage til teglværkernes anlæggelse i slutningen af 1800 tallet. Leret indgår også i dag som en alternativ måde at skabe miljørigtigt byggeri på, hvorfor det er tænkt at flere grupper vil blive inddraget i at opføre sådanne bygninger og derved opnå viden og indsigt i denne byggeform.

4 4 Som en meget synlig borgerinddragelse, vil det være muligt for enhver, allerede i forbindelse med Vi gør hinanden go i 2011 og 2012, for et mindre beløb, at få lavet et hånd- eller fodaftryk af sig selv, som man så kan signere og efterfølgende vil disse indgå sammen med stelerne, i et kommende naturområde, for på den måde at skabe en form for symbol på lerfestivalen. Skolerne og børnehaverne vil få et tilbud om at deltage i lerfestivalen, idet der vil blive udarbejdet materiale som kan indgå som en del af undervisningen og vil være et oplæg til at tage ud og se på de ting som materialet omhandler, uanset om det er lerets betydning for naturen eller tilblivelse af kunstværker. De skabte lerhuse vil også være en naturlig del heraf. For at gøre lerfestivalen som noget markant for Assens Kommune, vil der i foråret 2012 blive skabt byporte af mursten, til alle byer i kommunen, således at herboende og besøgende vil blive mindet om at de er i lerets kommune. Skabelsen af byportene sker i samarbejde med de enkelte byer, således at den enkelte borger også på dette punkt føler sig medinddraget. Dette tiltag vil blive forsøgt optaget i rekord-bogen. Lerfestivalen vil opnå stor markedsførings værdi for Assens Kommune både set i lyset af det internationale snit, der er over festivalen, men også set ud fra den medie bevågenhed festivalen vil få og det faktum at festivalen bliver skabt med stor inddragelse af borgerne. B. Organisering. 1. Projektejer Assens Kommune. 2. Ide fasen Ideoplægget er udarbejdet af DanDeal v/gert Andersen i samarbejde med Anja Knudsen, Kultur og Udvikling. Der blev på et møde i oktober 2009 udtrykt ønske om, at der blev arbejdet videre med at afklare mulighederne for gennemførelse af en lerfestival, samt udarbejdelse af et mere detaljeret projektbeskrivelse. 3. Struktur fasen Ud fra en objektiv vurdering blev der inviteret personer til et møde på Lilleskov Teglværk den 1. december Personkredsen blev udvalgt ud fra en faglig og kreativ interesse for leret i sin helhed. Mødet bragte en mængde ideer på bordet og man valgte at nedsætte en frivillig styregruppe, til at præcisere og udvælge de mulige emner der skulle med i en lerfestival. Styregruppen har på sine møder i foråret 2010 udarbejdet konkrete ideer til den endelige projektbeskrivelse. 4. Udførelses fasen Efter politisk godkendelse af projektplanen, som forventes juni 2010, vil der i perioden frem til foråret 2011 blive arbejdet med at skaffe den nødvendige finansiering af projektet. Projektet finansieres ved et maksimalt tilskud på 20% fra Assens Kommune, hvilket alene ydes i form af resurser, såsom faciliteter og medarbejdertimer. Resterende finansiering sker ved fondssøgning og sponsoraftaler. Der henvises her til den økonomiske oversigt.

5 5 Med baggrund i at den forventede økonomi er opnået, vil der i april 2011 blive etableret et sekretariat med en fuldtids sekretariatsleder, som fungerer som tovholder i projektet, samt som den politiske reference person. Sekretariatet vil derudover have behov for en deltidsmedarbejder, som i perioder vil arbejde fuld tid, men som i gennemsnit udgør en1/3 fuldtidsstilling. Projektstyringen vil blive forstået af Gert Andersen, DanDeal, som frem til dette tidspunkt arbejder ulønnet i projektet, idet denne vil indgå på ekstern konsulentbasis som projektleder. 5. Styregruppen Deltagerne i styregruppen udgør. Finn Brunse, Borgmester Anja Knudsen, Kultur og Udvikling Svend Rask, Museerne i Assens Esben Lyngsaa Madsen, Tommerup Keramiske Værksted Erling Tingkær, KK Art Niels Aagaard, Kulturcentralen Anne-Mette Sørensen, Turismekonsulent Jørgen Strøjer, Vedstraarup Teglværk Gert Andersen, DanDeal, Projektleder Styrergruppen vil i udførelsesfasen fungere som referencegruppe for projektlederen.

6 6 C. Maj 2011 og Vi gør hinanden go åben kommune arrangement: Man kan få information om den kommende lerfestival og som en del af dette, købe en sponsorsten til fordel for det kommende naturområde. Sted: Vedstaarup Teglværk D. August og september Skulptører: En gruppe af udvalgte danske og internationale skulptører inviteres til i perioden fra den 1. sep. til den 21. sep. at udarbejde en skulptur, ud fra et på forhånd defineret emne, f.eks.: 1. Fri fantasi 2. Ud fra noget der er sket i Assens Kommune Alle skulptører skal på forhånd indgå i en aftale om at afholde / medvirke ved workshops for faggrupper, samt offentlige workshops. Skulptørerne vil indgå i et entreprenørskab med unge under design- og kunstuddannelse. Hele denne tre uger lange proces søges i samarbejde med en tv-station, at blive til en tvudsendelse på en landsdækkende kanal. I perioden fra den 21. sep. til og med den 28. sep. vil der ske en brænding af de enkelte skulpturer, samt opstilling. 2. Skoledelen: Nedenstående er et TILBUD til skolerne, og det er op til den enkelte skole at vurdere om man har lyst, tid og ressourcer til at deltage i projektet. Der er tale om et udspil til aktiviteter, men hvor detailplanlægningen foregår i samspil med lærere fra de deltagende skoler. Varigheden af aktiviteterne er ikke fastlagt, afhænger af typen og de enkelte deltagere, men aktiviteterne forventes afviklet i august september op til lerfestival-weekenden.

7 7 Børnehaver: 1. Ler-skulpturer efter fri fantasi (evt. i et samarbejde med beboere på de lokale plejehjem) + udstilling på plejehjemmene 2. Dyrkningsforsøg med forskellige jordbundstyper 3. Ler som byggemateriale (små forsøgsprojekter) Folkeskoler/friskolerne: Tværfaglig temauge om ler Forslag til aktiviteter: 4. Arbejdende værksteder m. besøg af kunsthåndværkere 5. Dyrkningsforsøg med forskellige jordbundstyper 6. Ler som byggemateriale (små forsøgsprojekter) 7. Ler og mad produktion af jydepotter (ekskursion til Vissenbjerg, hvor medarbejdere fra Museerne på Vestfyn er primus motor) 8. Produkt- eller procesudvikling (ud fra Entreprenørskabsmodellen indgår skoleelever samarbejde med virksomheder der anvender ler. Eleverne skal give bud på nye produkter eller forbedrede processer/arbejdsgange på virksomheden. Kunne evt. kobles på energi-/klimaforbedringer 9. Konkurrence: Produktudvikle et ler-spil eller ting, der indgår i markedsføringen af Lerfestivalen og kommunen (a la krøllebølleis på Bornholm) 10.Udstilling af kunstværker evt. på rådhuset, Tobaksgården m.fl. Handelsskoler/gymnasier: 11. Klimaprojekt: Bygning af halmhytte m. lerklinede vægge (til rollespil ved Tunderup) 12. Idèkonkurrence: Bedste projektidé til kommende Lerfestivaler 13. Markedsføringsstrategi- og plan for kommende Lerfestivaler (samarbejde mellem uddannelsesinstitution og kommunen ud fra entreprenørskabsmodellen). Kunne også være en strategi- og markedsførings plan for den lerting som skolerne finder på. Kræver at skolerne starter 1-2 uger før handelskolerne/gym.) Produktionsskole 14. Klimaprojekt: Bygning af halmhytte m. lerklinede vægge (til rollespil ved Tunderup) 15. Konkurrence: Produktudvikle et ler-spil eller ting, der indgår i markedsføringen af Lerfestivalen og kommunen (a la krøllebølleis på bornholm) 3. Udstillinger: En gruppe på ca. 10 lokale og / eller kendte kunstnere, der arbejder med leret, tilbydes at skabe en række udstillinger, på op til fem lokalisationer, placeret spredt i kommunen. Hver udstilling vil typisk have en varighed på 3 4 dage og vil samtidig danne rammen om nogle af de workshops, der afholdes i perioden.

8 8 4. DVD-Film: Formålet med DVD en er på 30 min. i ord og billeder at fortælle lerets historie i Assens kommune. Filmen skal formidle lerets betydning i kommunen og samtidig være en appetitvækker til selv at opsøge informationer. Den skal kunne anvendes til undervisningsbrug og til fremme af lokal og international turisme. Filmen vil blive en gennemgang af lerets historie som byggemateriale og til brugsartikler / brugskunst. Filmen vil bestå af arkivbilleder og nye optagelser, samt dramatiserede indslag. Der vil ligeledes være interviews med tidligere og nuværende teglværksarbejdere. 5. Lerhus: Med inddragelse af forskellige skoler, borgere i aktivering samt rollespilsforeningen Fantasiverden, skal der i Tunderup skoven opføres et eller to lerhuse. Husene vil efterfølgende kunne anvendes af rollespilsforeningen. 6. Verdensrekord: Skabe lerstens byporte til alle Assens Kommunes byer. Kan bygges over en længere periode i Hver by kan være med til at designe deres egen og skal så lokalt sætte den op om fredagen den 28. september På den måde vil der ske en stor inddragelse af borgere. 7. Museum: Lilleskov Teglværk inddrages i festivalen, men først efter økonomisk afklaring af lerfestivalen, klarlægges det med hvad og i hvilket omfang.

9 9 8. Workshops: 1. Workshops, der viser lers mange funktionaliteter a. Både før og nu b. På vand, land og luften 2. Mad og ler a. Tilberedning af mad, der bliver indpakket i ler. 3. Teaterstykket Den, der ler sidst ler bedst 4. Flere lerkyndige går sammen om at bygge rollespillernes hus i Trunderup Skoven, hvilket også er en del af skoledelen. 9. Lerspil: I et samarbejde med enten en gymnasieklasse eller et universitet, skal der udvikles et eller flere spil, som alle tager udgangspunkt i noget med ler. Den røde tråd i spillene, er at spilleren skal forbinde ler med Assens. Spillene skal efterfølgende være til salg flere steder i Assens kommune 10. Kunststafetten: Der udvælges 6-8 lokale kunstnere der på hver sin lerplade på 1 x 1 meter udtrykker en bunden opgave som evt. tager udgangspunkt i et af de øvrige kendetegn for Assens. Stafetten skal dækkes af de lokale medier, således at det bliver en ugentlig føljeton op mod weekenden i september 2012 E. Weekenden den 29. og 30. sep Aftryk: Hånd og Fod aftryk med navn: Flise 24 x 24. laves i våde fliser, skal herefter tørres og brændes. Mursten med navn: Format: 228 x 108 x 54, navn skrives i våd mursten, som ligeledes skal tørres og brændes. Kan så herefter bruges som belægning i det kommende naturområde.

10 10 2. Udstillinger: Udstillinger om lerets anvendelse i vores moderne samfund samt den moderne kunst anvendelse af leret, vil være med til at fuldende lerets historie, således at man gennem lerfestivalen har fået et indblik i leret, helt fra dets oprindelse og frem til i dag. 3. Kunstrute: I selve weekenden, hvor lerfestivalen foregår, kan der laves en rute i kommunen med f.eks. 5-6 punkter, hvor folk kan stige på og af en bus, der kører rundt mellem disse punkter hver 30 minutter. Det vil være mest hensigtsmæssigt hvis disse 5-6 punkter har fokus på forskellige ting omkring ler, så der er ikke slås på det samme overalt. Eksempler på punkter kunne være Lilleskov Teglværk, historisk sted med ældre brændemetoder, værksteder med arbejdende kunstnere, hvor de besøgende kan deltage og Vedstaarup Teglværk. 5-6 punkter skal ikke ses om et låst antal, blot som eksempler. Denne lerrute kan knyttes til mobilguiden. 4. Geolog ture: Der vil blive udbudt et antal geolog ture, der tager udgangspunkt i undergrunden og hvordan at landskabet i dag er præget af lerudvindingen. 5. Royalt besøg: Mulighederne herfor vil blive afklaret i foråret Programmet ville blandt andet kunne indeholde åbning af det nye naturområde, fremstilling af gæstens eget aftryk, præmiere på den nye ler-film. F. Overdragelse af lerfestivalen. Udgangspunktet er at lerfestivalen skal være en tilbagevendende begivenhed hvert andet, tredje eller fjerde år. Det må forventes at lerfestivalen vil få stor markedsføringsmæssig værdi for Assens Kommune. Den fremtidige drift af lerfestivalen kan styres af en forening eller lign.

11 11 G. Fremtiden. Det er vigtigt at der i de kommende års lerfestivaler sker nye tiltag, således at man kan blive ved med at tiltrække opmærksomhed. Disse tiltag kunne på sigt blandt andet indeholde en kommende klima by, hvor der tænkes i klima, helt til det yderste, men at der samtidig skabes lerhuse som de bygges i andre lande, således at der også sker en kulturel tiltrækning. Lerbade vil være oplagt tiltag på længere sigt og vil være med til at gøre Assens til noget enestående at besøge. En forsmag på dette, vil indgå som en happenings på festivalen i 2012.