Guvernørens Månedsbrev for: Rotary International Distrikt 1470-Danmark N.O. Jensen DG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guvernørens Månedsbrev for: Rotary International Distrikt 1470-Danmark N.O. Jensen DG"

Transkript

1 Side 1 af 12 Guvernørens Månedsbrev for: Rotary International Distrikt 1470-Danmark N.O. Jensen DG Indhold: Projekt til støtte for indsatsen mod landminer i Sri Lanka. Distriktskonferencen den 27. september Nyt fra Rotary International og Convention Nyt fra D Indlæg fra udvalgsformænd. Landssekretariatet orienterer. NOtitser. Aktivitetskalender og DG mødekalender. Mødestatistik Guvernørens månedsbrev nr. 4 (Oktober 2003). Projekt til støtte for indsatsen mod landminer i Sri Lanka v/dg. Eftermiddagen af D-konferencen var helliget en præsentation og efterfølgende drøftelse af projektet til støtte for indsatsen mod landminer i Sri Lanka. Projektet er beskrevet i den folder, som blev udleveret i udkast under det efterfølgende gruppearbejde, og som vil blive fordelt i sin færdige form til klubberne inden udgangen af oktober måned. Sri Lanka er valgt, da det er et område, hvor der er dansk ulandsbistand, hvor en indsats kan støtte fredsprocessen og hvor der er rotaryklubber, som vil indgå i et samarbejde om projektet. Cand. Mag. Anne Sophie Lauritzen belyste forholdene i Sri Lanka og forholdet imellem de forskellige befolkningsgrupper samt den spinkle fred, som havde behov for støtte udefra. Lederen af Danish Demining Group, Bo Bischoff, beskrev mine- og ammunitionsrydningsproblemets omfang og planerne for indsats herimod. Det skønnes, at der er nedlagt ca miner. Der er ca fordrevne mennesker og 2.2 mio. mennesker er berørt af mineproblemet.

2 Side 2 af 12 Et Rotary engagement i området fandt Bo Bischoff, udover betydningen af den aktuelle indsats, var vigtig ved sit tilbud om lokale netværk gennem rotaryklubber i området, den moralske støtte, som et sådant projekt ville give samt et udtryk for en folkelig opbakning i Danmark, som ville være af betydning for andre donorers indsats. Afslutningsvis blev det tre-årige projekt beskrevet, som indledningsvis har behov for indsamling af ca kr. til køb af køretøj og udstyr til et Survey/EOD Team bestående af 1 holdfører, 2 mine-/ammunitionsryddere, 1 førstehjælper og 1 kører samt til driften af et sådant hold i 3 år. Det efterfølgende gruppearbejde foregik i de 7 områdegrupper, som D-1470 er inddelt i. I det følgende sammenfattes resultatet af det gennemførte gruppearbejde på baggrund af de modtagne gruppereferater i hovedoverskrifter: Grupperne besvarede følgende spørgsmål: A. Hvilke bemærkninger og spørgsmål har gruppen til det fremlagte forslag? B. Kan gruppen støtte det fremlagte forslag og hvordan ser gruppen det videre arbejde hermed? C. Er det et projekt som kan tænde klubberne, og i givet fald, hvordan får vi klubberne engageret i projektet? Spørgsmål A o Vigtigt med koordinering og PR fra distriktet o Klubberne generelt positive og vil gerne støtte med større beløb o Rotarys indsats skal synliggøres o Sri Lanka har underskrevet Ottawa aftalen - Vigtigt o Kan Rotary bidrage med noget i det store budget? o Hjælp til ofrene er et projekt som ville kunne få økonomisk hjælp via Matching Grant o Arrangementer sammen med andre Rotary klubber i Sri Lanka o Fradragsberettiget bidrag Spørgsmål B o Det er rart at have et projekt at tage op i klubben o Godt projekt fordi det betyder samarbejde mellem klubberne i områderne o Der mangler informationsmateriale til klubberne og PR artikler til lokalaviserne o Støtten til projektet skal være indlysende og argumenterne nagelfaste o Sneboldeffekten Rotary støtter og andre støtter o 70 Rotary klubber. Budget DKK svarer til DKK pr. klub o Det er værd at gøre vores lille indsats o Markedsføres som Rotary projekt ikke som DANIDA projekt. Spørgsmål C o PR gruppen skal formulere 4 gode argumenter til brug for promoveringen o Foredrag og klubbesøg o Forberedt/standard Power Point præsentation o Klubberne udnævner et tændt medlem kontakten lettere og bedre o Det skal koordineres, så de enkelte klubber ikke søger penge samme steder o Det bliver svært en stor opgave! o Generelt er minerydning et godt projekt

3 Side 3 af 12 Med baggrund i de modtagne bemærkninger under gruppearbejdet vil projektgruppen færdiggøre den udarbejdede folder og udarbejde en tids- og handleplan for projektets videreførelse herunder markedsføringsplan og præsentation i klubberne. Klubberne opfordres til at sætte den humanitære minerydning på dagsordenen og til at invitere medlemmer fra projektgruppen til at give indlæg ved klubmøder mv. Det kan endvidere meddeles, at der bliver et distriktsarrangement den 1. december 2003 på Frederiksberg Slot, som også vil handle om den danske humanitære minerydningsindsats og om vort projekt på Sri Lanka. Projektgruppens medlemmer er p.t. - Søren Havemann, Leder. - Flemming Hedemark, PR. - Erik Lauritzen, - Henning Saabøll, Matching Grants. - Bo Bischoff, DDG. - Erik Willadsen, DDG. - Anne Sophie Lauritzen. - N.O.Jensen. De første bidrag til projektet er allerede på vej, idet Nuuk RK har meddelt, at de har givet kr. til projektet. Donationer til projektet kan indbetales på bankkonto: i Jyske Bank mærket Humanitær Minerydning i Sri Lanka. Herudover har Copenhagen International RC udarbejdet vedlagte opfordring til sine medlemmer og andre om at støtte projektet. Så vi er allerede godt i gang, se vedlagte side:

4 Side 4 af 12 To Get Them Home. Rotary District 1470 Denmark With Rotary District 3220 Sri Lanka History: The bloody civil war in Sri Lanka has forced many to flee their homes. A swathe of land-mines across the North of the island has made movement dangerous. A fragile peace has been brokered, but people still do not dare go home. The Problem: Thousands of people have now become refugees in their own land. The Plan: Our district 1470 will work together with Rotary district 3220 in Sri Lanka to Locate and teach how to locate mines and hidden ammunition. De-detonate and remove mines. Establish a safe route for people to return home. The Cost: Our district needs DKK: ,- This will be used for: Transport Tools Security equipment Training Living expenses Help us help these people to help themselves. Please support our fund-raising efforts.

5 Side 5 af 12 a. Dagarrangementet. Distriktskonferencen den 27.september 2003 v/dg. Konferencen afholdtes den 27. september 2003 på Frederiksberg på henholdsvis Handelshøjskolen (Dagarrangementet) og i Kedelhallen (Aftenarrangementet). Årets D-konference var rykket frem til efteråret for at give mulighed for at afvikle Årsmødet mens vi stadig kunne huske sidste års begivenheder, og for at give konferencen et mere fremadrettet formål, dette år med præsentation af projektet til støtte for rydning af landminer i Sri Lanka. I alt deltog der 230 rotarianere m.fl. i dagarrangementet og 250 rotarianere med ledsagere i aftenarrangementet, en pæn fremgang i forhold til tidligere år. I alt 61 af distriktets klubber var repræsenterede. Vi savnede deltagelse fra Gilleleje, Frederiksborg, Frederikssund-Falkenborg, København City, Hasle, Nexø og Taastrup RK. Under de indlagte pauser var der mulighed for at besøge de opstillede stande i forhallen fra bl.a. Tekstildesigner Bente Hammer, Hagemanngruppen, Jydsk Emblem Fabrik, Danmark mod Landminer, Danish Demining Group, Rotaract/Rotex, Group Study Exchange, Red Barnet og Københavns Rotary Klub. Herudover var der en stand fra rejsebureauet Viewpointcom, som har udarbejdet rejseprogrammet til Convention 2004 i Osaka. En stor tak til vore sponsorer, som støttede konferencen. Efter velkomst og præsentation af dagens program ved DG N.O.Jensen var der velkomsthilsener fra Rektor Finn Junge-Jensen, Handelshøjskolen, og Borgmester Mads Lebech, Frederiksberg. Der var efterfølgende hilsener fra PDG Arne Kromann, R.I. repræsentant ved konferencen, PDG Eivind Karlsen fra D-2310 i Norge, DG Gert Nilsson fra D-2390 i Sverige, DG Bengt Lund fra D i Silkeborg, Past præsident Marianne Bossen fra Inner Wheels D-147, Distriktsrepræsentant for Rotaract, Sten Larsen. Herefter var der indlæg fra Ungdomsudvekslingen ved D-counsellor Jacob Volther, og præsentation af det danske GSE-hold, som havde været i Mexico i april-maj 2003, samt GSE-holdene fra Brasilien, D-4670, og fra Mexico, D Årsmødet gennemførtes under sædvanlig kyndig ledelse af dirigenten, Henrik N. Knudtzon. PDG Grethe Christiansen og D-kasserer Karsten Kristiansen aflagde henholdsvis beretning og regnskab, som begge blev godkendt med akklamation. Af beslutninger fra årsmødet skal nævnes: - Overførsel af kr. fra Jubilæumsfonden til Convention 2006 (HOC). - Klubber, hvis præsidenter indgår i nomineringskomiteen til valg af DG for : Gladsaxe, Fredensborg, Slangerup og Ishøj; suppleanter er Birkerød Henrik Gerner, Dragør, Taastrup og Hillerød RK. - PDG Henrik N. Knudtzon valgtes til nomineringskomiteen til valg af director-nominee (2005/2007) fra Zone Ændring af Fundats for Dansk Rotarys Ungdomsfond blev vedtaget.

6 Side 6 af 12 DGE Jan Harring og DGN Jan Willumsen præsenterede sig selv. Der blev uddelt hædersbevisninger til følgende: - PHF til Lene Knudtzon og til Karsten Kristiansen, Ballerup Sct. Jacob RK. - PHF m/1 safir til Søren Havemann, Tårnby RK, Ove Andersen, København RK og PDG Grethe Christiansen, Ballerup Sct. Jacob RK, - PHF m/1 rubin til PDG Knud A. Hodal. - Certificate of Appreciation til Foreningen af Polio-, Trafik- og Uheldsramte v/landsdommer H.Kallehauge. Formiddagens program sluttede med et indlæg af Sognepræst Mikkel Wold, Frederiks Kirke (Marmorkirken) med emnet Værdidebatten på godt og ondt. Mikkel Wold tog udgangspunkt i en sammenligning mellem Rotarys motto Service above self og en nutidig dansk værdidebat. Forsamlingen blev grebet af de synspunkter, der blev fremført, hvilket også den afsluttende spørgerunde bar præg af. Efter frokost var hovedoverskrifterne i R.I. præsidentens indlæg, givet ved PDG Arne Kromann: - Årets tema: Lend a Hand in your club, in your vocation, in your community and in the world. - Fokusområderne: Alleviation of Poverty, Health concerns, Literacy and Education samt The Family of Rotary. Præsentationen af projektet til støtte for indsatsen mod landminer i Sri Lanka er refereret ovenfor. Dagsarrangementet sluttede med guvernørens tak til alle indlægsholdere og deltagere i konferencen, samt til planlægningsholdet fra Frederiksberg Rotary Klub og fra Frederiksberg Rotaract Klub. Efterfølgende blev der budt på Blue Hour, hvor Chateau de Haux v/vinhandler Flemming Jørgensen havde sponsoreret vinen. b. Aftenarrangementet. Den nye multihal på Frederiksberg, Kedelhallen, dannede ramme om aftenarrangementet.den mexicanske ambassadør og kulturattacheen fra den mexicanske ambassade havde accepteret invitationen og deltog i aftenens fest, som blev præget af brasilianske og mexicanske indslag. Aftenens menu bestod af en mexicansk buffet. Programmet omfattede optræden af det mexicanske og det brasilianske GSE-hold, som begge fik stemningen til at stige nogle grader. Ind imellem optrinene spillede aftenens danseorkester The Wheels op til dinnerdance. En lodtrækning om en rejse for to til Mexico blev vundet af Nuuk RK, som straks satte gevinsten på auktion. Indtægten fra auktionen skal gå til et nyt børnehus i Nuuk, som Red Barnet og Nuuk RK er med til at rejse penge til. Også de deltagende rotaractere bidrog til underholdningen og gav startskuddet til den efterfølgende dans, som blev ved til ud på de små timer med stor aktivitet på dansegulvet.

7 Side 7 af 12 Mange af deltagerne gav udtryk for, at aftenen havde været en stor oplevelse, ikke mindst på grund af de brasilianske og mexicanske indslag og et fremragende danseorkester. Rotarianerne viste, at de også kan feste, så selv rotaracterne blev overraskede derved. Et samlet referat af D-konferencen og den efterfølgende evaluering, som var meget positiv, vil blive udsendt til alle klubberne. Hälsningsanförande i Fredriksberg vid distriktskonferensen i distrikt Det var barndop i en dansk kyrka, och en svensk kvinna var fadder. När prästen kom till det ställe i ritualet där det heter Forsager du Djævulen og alle hans gerninger? blev faddern helt ställd. (Dessa ord ingår inte i det svenska dopritualet). Plötsligt fick hon fram: Nej, nej, det gör vi inte i Sverige. Det har nyligen kommit en nordisk forskningsrapport med titeln Mellem Gud og djævulen. Rapporten redovisar en undersökning av Danmark och Sverige Folkligheten undersöks. Dessutom söker forskarna svar på frågan hur de djupa sår som krigen mellan Danmark och Sverige kunde läkas och att vi nu betraktar 1600-talets gränsdragningar som normala. Forskarna finner att den lutherska tron här var en viktig faktor. Sedan har vi tittat på varandra över Öresund men också sökt komma närmare varandra. På olika sätt har vi sökt bygga broar mellan våra länder. Från Grundtvig har vi i Sverige fått både folkhögskolor och andelsmejeriföreningar. Själva bor vi i Ystad som är förbindelseorten mellan Själland och Bornholm. När så Rotary kom till Själland och Skåne var det naturligt att bygga vänskapsbroar mellan våra distrikt, 1470 och Rotary är ju från början en brobyggande organisation. Fredriksbergs Rotaryklubb har Lunds Rotaryklubb som sin vänklubb. Min egen klubb, Ystad-S:t Petri, har Rönne Rotaryklubb som sin vänklubb. Gemensamt har våra distrikt den visserligen inofficiella men i Evanston kända intercountry- och intercityklubben Rotary Öresund som har sina möten på färjan mellan Helsingör och Helsingborg. Framför oss har vi i våra distrikt det väldiga brobygget Convention 2006, när vi tillsammans skall bygga broar ut mot hela världen. Detta är en stor uppgift. Men om vi forsager djævulen och alla hinder på vägen och tar Gud i hågen, skall vi lyckas. Från D 2390 vill jag framföra de bästa hälsningar och välgångsönskningar till D 1470! Gert Nilsson DG 2390 Nyt fra Rotary International og Convention 2006 I næste nummer af DG månedsbrev vil der blive bragt et større indlæg om Convention 2006 herunder bl.a. den interne markedsføring i Rotary og i D D-1470 har netop nedsat et udvalg som skal beskæftige sig med distriktets indsats i forbindelse med Convention 2006 og har udpeget DGN Jan Willumsen, som formand for udvalget.

8 Side 8 af 12 Nyt fra D-1470 a. Bjarne Karlsson, Herlev RK, er udpeget til ny Assistant Governor i område 7 (AG 7) efter Hans-Henrik Krog, som har ønsket at fratræde stillingen. b. Christian Mørup, Tårnby RK, er valgt til ny præsident i Tårnby RK, da Frank M. Sørensen har ønsket at udtræde af klubben. c. Niels Oehlenschläger, Tårnby RK, er udpeget til ny distriktscounsellor efter Frank M. Sørensen. d. Brylle Hallquist, Copenhagen Morning RK, er udpeget til ny chairman for distriktets Extension udvalg. Indlæg fra udvalgsformænd Referat af Foundation Seminar den 7. oktober Tirsdag den 7. oktober 2003 afholdt internationalt udvalg på Handelsskolen i Ballerup, distriktets første Rotary Foundation Seminar. Der havde tilmeldt sig 29 deltagere og seminaret indledtes med en velkomst og introduktion af formanden for international udvalg, PDG Grethe Christiansen. Herefter fortalte formanden for Foundation, PDG Flemming Nejstgaard om historien bag og opbygningen af Foundation og SHARE-systemet (fordelingsnøgle for uddeling af midler). Formanden for Matching Grants, PP Henning Saabøll, redegjorde for principperne i tildelingen af MG og illustrerede med et praktisk eksempel fra Indonesien (vandforsyning til 4 landsbyer). Endelig redegjorde formanden for GSE (Group Study Exchange) PP Finn O. Møller for de problemer, der kunne ligge i udvælgelse og udsendelse/modtagelse. Alle tre indlæg blev fulgt op af gruppearbejde, hvor deltagerne fik lejlighed til at gå lidt tættere på detaljen. Det er min opfattelse, at seminaret klargjorde, at der stadig er lang vej, før hele Foundationkonstruktionen er forstået, men samtidig, at det var et nyttigt og nødvendigt skridt at tage og på tilbagemeldingerne lyder det, at det var en udbytterig aften, som gav lidt blod på tanden til at fortsætte med udbredelsen af kendskabet. Der kom også en del god input til forbedringer, som vil blive taget op. Alle tre indlægsholdere tilbyder at turnere i klubberne for at fortælle om programmerne. Flemming Nejstgaard Formand for Rotary Foundation

9 Side 9 af 12 Landssekretariatet orienterer. 1. Halvårsrapport, indbetalinger Sidste frist for indbetalinger var som bekendt den 31. juli Der er fortsat en del klubber der endnu ikke har betalt. Distrikt 1470: Af 69 klubber mangler fortsat 7 klubber, nemlig følgende: Ballerup Sct. Jacob Birkerød - Frederikssund Gilleleje Holte København City - Lillerød Landssekretariatet skal endnu engang anmode om, at de sidste klubber, snarest får indbetalt det skyldige kontingent. 2. Long Term Exchange. Den 7. oktober 2003 deltog landssekretariatet sammen med lederen af ungdomsudvekslingen i Danmark, Arne Jensen, i et møde med Cirius. Oplysninger om Cirius kan findes på siden Det blev på mødet oplyst, at tilskudsordningen til udvekslingsstudenter der sidste år var på kr ,00 pr. elev sandsynligvis fortsætter i det nye finansår. Endelig afklaring forventes med afslutningen af finanslovsforhandlingerne, men der er ingen tegn på at der røres ved denne post. Rotarys udvekslingsprogram godkendes herefter som tilskudsberettiget og det blev meddelt at cirkulæret justeres i overensstemmelse hermed. ( Én familie rettes til en familie.) Når de endelige beslutninger er truffet udsendes generel orientering til counsellors m.fl.. 3.Convention i Osaka den maj 2004 Program, priser, tilmeldingsskema kan downloades fra Program for Convention i Osaka kan downloades på siden Jens van der Watt Landssekretær

10 Side 10 af 12 NOtits De af klubberne indbetalte midler til Polio Plus- indsamlingen kan anvendes til udløsning af PHFdiplom efter klubbens bestemmelse indenfor 3 år, efter at indbetalingen har fundet sted. Opmærksomheden skal dog henledes på, at vi i Danmark og i det meste af Europa anvender PHFhædring som en særlig udmærkelse af en person- rotarianer eller ikke-rotarianer- der i sit virke går ind for Rotarys idealer, hvorfor tildeling af PHF fortsat bør gives med skyldig hensyntagen hertil.. Aktivitetskalender Distriktsaktiviteter: - 1. november 2003, PR seminar på Handelsskolen i Ballerup december 2003, Night of 1000 Dinners-arrangement på Frederiksberg Slot; gennemføres i form af et seminar om Humanitær Minerydning januar 2004, Seminar vedr. Klubbernes Udvikling i Hillerød. Andre aktiviteter/møder: oktober 2003, Gettogether med Ungdomsudvekslingsstudenterne på Stenhus Kostskole i Holbæk oktober 2003, DG-besøg i Herlev RK november 2003, Helsingør RK 70-års jubilæum november 2003, DG-besøg i Ballerup RK november 2003, udvælgelse af GSE teammembers til Brasilien november 2003, DG Intercitymøde med rotaractklubber i D november 2003, PDG, DG, DGE og Foundation Chairman deltagelse i Institute i Lugano november 2003, DG-besøg i Hasle RK november 2003, DG-besøg i Nexø RK november 2003, Thanksgiving-middag med Ungdomsudvekslingsstudenterne i Hillerød november 2003, Møde i Danske Rotarydistrikters Ungdomsfond i Kolding december 2003, DG møde i HOC for Convention december 2003, Fællesmøde med AG er og Udvalgsformænd.

11 Side 11 af 12 Mødestatistik Medlemstal Antal kl. Klub Juni August Sept. Til/afga ng Møder % Distriktets mødeprocent 57,79 Aasiaat -Egedesminde Allerød Amager Ballerup Ballerup Sct. Jacob ,65 5 Birkerød ,05 6 Birkerød Henrik Gerner ,86 7 Brøndbyerne ,86 8 Brøndby-Vallensbæk ,69 9 Brønshøj ,50 10 Charlottenlund ,16 11 Chr.havn-Slotsholmen ,00 12 Copenh. International ,00 13 Copenhagen Morning Dragør ,41 15 Dyrehaven ,05 16 Espergærde-Humlebæk ,11 17 Farum Fredensborg ,94 19 Frederiksberg ,70 20 Fr.berg-Mariendal ,35 21 Fr.berg-Solbjerg ,08 22 Frederiksborg Frederikssund ,57 24 Fr.sund- Falkenborg Frederiksværk Gentofte ,75 27 Gentofte-Vangede Gilleleje Gladsaxe Gladsaxe Syd ,24 Glostrup(sammenlagt med G-H til G-A pr. 1.juli 03) Glostrup-Herstederne(sammenlagt med G til G-A pr. 1.juli 03) Glostrup -Albertslund Græsted Hasle ,14 34 Hellerup ,84 35 Helsinge ,42 36 Helsingør Helsingør-Snekkersten ,34 38 Herlev ,09 39 Hillerød Hillerød Chr. IV Holte Humlebæk-Nivå Hvidovre ,77 44 Høje-Tåstrup ,16 45 Hørsholm ,21 46 Ishøj ,50 47 Kastrup ,00 48 Kongens Lyngby ,27 49 København ,00 50 København City København Nørrebro ,42 52 København Valby ,86 53 København Vesterbro ,00 54 København-Langelinie ,91 55 Lillerød Nexø ,83 57 Nuuk ,57 58 Rødovre-Vanløse ,00

12 Side 12 af Rønne ,08 60 Skovshoved Slangerup Sorgenfri ,71 63 Stenløse-Ølstykke Søllerød Sønderbro ,24 66 Tårnby ,59 67 Taastrup Virum ,84 69 Værløse ,00 Distriktets medlemstal ultimo september ,76 NB! Hvor der for klubber ikke er angivet antal møder, betyder det, at sekretariatet ikke havde modtaget den aktuelle månedsrapport ved udskrivningen den 8. oktober Afleveringsprocenten for distriktet: 4 63,77

Guvernørens Månedsbrev for: Rotary International Distrikt 1470-Danmark N.O. Jensen DG

Guvernørens Månedsbrev for: Rotary International Distrikt 1470-Danmark N.O. Jensen DG Side 1 af 11 Guvernørens Månedsbrev for: Rotary International Distrikt 1470-Danmark N.O. Jensen DG Indhold: Fra Guvernørens dagbog mv. Nyt fra Rotary International. Nyt fra D-1470. Landssekretariatet orienterer.

Læs mere

PROGRAM DISTRIKTSKONFERENCEN DISTRIKT 1450 14. 16. SEPTEMBER 2012 HORSENS

PROGRAM DISTRIKTSKONFERENCEN DISTRIKT 1450 14. 16. SEPTEMBER 2012 HORSENS PROGRAM DISTRIKTSKONFERENCEN DISTRIKT 1450 14. 16. SEPTEMBER 2012 HORSENS Program for fredag d. 14. september 2012 15.00. 19.00. Ankomst og registrering på Hotel Opus 19.00. 20.30. Opus Surprise Buffet

Læs mere

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 1460 DANMARK - LITAUEN

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 1460 DANMARK - LITAUEN Kære Præsident elect og klubsekretær 2011/2012! Nu er vi klar til det næste trin i vores forberedelse til Rotary-året 2011-2012. Vi mødes nemlig til PETS og instruktionsmøde i Aabenraa torsdag den 3. marts

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

Rotary International Distrikt 1480 Jørn Husted Madsen Guvernør 2010-11

Rotary International Distrikt 1480 Jørn Husted Madsen Guvernør 2010-11 Rotary International Distrikt 1480 Jørn Husted Madsen Guvernør 2010-11 Månedsbrev for august og september 2010 Kære rotarianere Rotary året 2010 2011 er nu i fuld gang, og de fleste er landet efter sommerferien.

Læs mere

Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte.

Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte. Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte. Ændring af fordelingen af områdetillæg i forbindelse med de 98 nye kommuner pr. 1. januar 2007. A. Sammenlægning af kommuner med

Læs mere

Tre Frederiksberg-klubber har taget et unikt initiativ: Kunst i Påsken alle i distrikt 1470 har mulighed for at støtte det

Tre Frederiksberg-klubber har taget et unikt initiativ: Kunst i Påsken alle i distrikt 1470 har mulighed for at støtte det Nyhedsbrev nr. 5 Marts 2008 Tre Frederiksberg-klubber har taget et unikt initiativ: Kunst i Påsken alle i distrikt 1470 har mulighed for at støtte det I Uganda bliver 1200-1500 internt fordrevne flygtninge

Læs mere

H j æ l p t i l S r i L a n ka - e t Ro t a r y Fa m i l y P r oj e c t

H j æ l p t i l S r i L a n ka - e t Ro t a r y Fa m i l y P r oj e c t 2007 H j æ l p t i l S r i L a n ka - e t Ro t a r y Fa m i l y P r oj e c t Rapport fra besøget i Sri Lanka i perioden 20. - 28. august 2007 udarbejdet af PDG N.O. Jensen og PDG Helge Andersen Side -

Læs mere

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Møde i Psykiatri- og Handicapudvalget den 13. december 2010 Organisationen afspejler den fysiske struktur Direktion Stabe Psykiatri Børne- og

Læs mere

DISTRIKT 47 Nr. 4 - maj 2013-4. årgang

DISTRIKT 47 Nr. 4 - maj 2013-4. årgang DISTRIKT 47 Nr. 4 - maj 2013-4. årgang Distriktspræsident Lis Spurré: IW året går på hæld så dette Nyhedsbrev, bliver det sidste i dette IW år. Vi skal snart igen have hjulet til at dreje. For mit vedkommende

Læs mere

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne September 2013 Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne i Region Hovedstaden Kun halvdelen af virksomhederne i Region Hovedstaden vil anbefale den kommune, de selv bor i til andre virksomheder.

Læs mere

Fokus Privat. Her er det billigst i hovedstadsområdet. Danske Analyse. 21. november 2001. Privatøkonomi

Fokus Privat. Her er det billigst i hovedstadsområdet. Danske Analyse. 21. november 2001. Privatøkonomi Danske Analyse Fokus Privat 21. november 2001 Privatøkonomi Steen Bocian +45 33 44 21 53 steen.bocian@danskebank.dk Jacob Nielsen +45 33 44 21 57 jacob.nielsen@danskebank.dk Her er det billigst i hovedstadsområdet

Læs mere

Netværk nuancering og ny viden

Netværk nuancering og ny viden Netværk nuancering og ny viden Velkommen i klubben Mere end 1,2 millioner ledere og selvstændige fra det private og det offentlige. I 165 lande. Med næsten 12.000 medlemmer i Danmark i 277 klubber. Og

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat

1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat Dato: 15. maj 2014 Forfatter DSt: Michael Berg Rasmussen 1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat Geografisk afgrænsning af Øresundsregionen Øresundsregionen er i Ørestat

Læs mere

Borgere med mere end én kronisk sygdom

Borgere med mere end én kronisk sygdom Borgere med mere end én kronisk sygdom Resultater fra Sundhedsprofil 2013 Kronisk Sygdom v/ Maj Bekker-Jeppesen Cathrine Juel Lau, Maja Lykke, Anne Helms Andreasen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine

Læs mere

Hvad er regionernes rolle?

Hvad er regionernes rolle? Hvad er regionernes rolle? Behovet for dataudveksling mellem Staten, kommunerne og Regionerne Jordforureningsindsats og grundvandsbeskyttelse Natur & Miljø 22. maj 2012 Fagleder Carsten Bagge Jensen, Region

Læs mere

Bestyrelsesmøde - referat Mødedeltagere :

Bestyrelsesmøde - referat Mødedeltagere : Bestyrelsesmøde - referat Mødedeltagere : Møde nr. 16 / 2013 Dato : 5. august 2013, kl. 16.30 Sted : Lindehuset i Fredensborg Jernbanegade 28 B Laila Rohde Mortensen ( LRM) Formand Annemette Samuelsson

Læs mere

Distrikt 1450 Danmark Årsberetning 2011 2012. Ritch within, to embrase humanity

Distrikt 1450 Danmark Årsberetning 2011 2012. Ritch within, to embrase humanity Distrikt 1450 Danmark Årsberetning 2011 2012 1.Juli 2011 30. Juni 2012 RI President Kalian Banerji Ritch within, to embrase humanity Distriktsguvernør Thomas Locht Past distriktsguvernør Torben Andreasen

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN OPSAMLING. DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE

KKR HOVEDSTADEN OPSAMLING. DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OPSAMLING DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE DEN 5. FEBRUAR 2015 INDHOLD Baggrund Program for dialogmødet Opsamling fra paneldebatten Opsamling fra workshoppen Deltagerliste

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Hjælp til Sri Lanka Et Rotary Family Project Rejserapport 2005

Hjælp til Sri Lanka Et Rotary Family Project Rejserapport 2005 Hjælp til Sri Lanka Et Rotary Family Project Rejserapport 2005 1. Indledning Som en del af Rotary Danmarks, Inner Wheel Danmarks og Rotaract Danmarks projekt Hjælp til Sri Lanka gennemførte et hold bestående

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby

Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Nem adgang til Ring 3 og motorvejsnettet. Nu udbydes dette moderne kontorlejemål i en markant

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Håndbog for distriktsledelsen i Distrikt 1460

Håndbog for distriktsledelsen i Distrikt 1460 Håndbog for distriktsledelsen i Distrikt 1460 Indholdsfortegnelse: 1. Formålet med håndbogen 2. Beskrivelse af Distrikt 1460 3. Distriktets organisation 3.1. Guvernørgruppen/Distriktsledelsen 3.2. Distriktsrådet

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Ad. 1 Workshop - Hvordan lærer Inbound hurtigt dansk Hvordan kan værtsfamilie, sprogskole og gymnasium bidrage?

Ad. 1 Workshop - Hvordan lærer Inbound hurtigt dansk Hvordan kan værtsfamilie, sprogskole og gymnasium bidrage? Referat counsellormøde den 18. april 2014 i distrikt 1470 i Lyngby Thomas bød sammen med sit team - Lene, Jakob og Jette velkommen til glade morgenfriske counsellorer, PO er og andre som arbejder med ungdomsudveksling

Læs mere

Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21. Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering

Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21. Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21 Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering Transportministeriet Bagom letbanen på Ring 3 I sommeren 2013 indgik 11 kommuner Lyngby-Taarbæk,

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Behandlingssteder i Region Hovedstaden for alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Behandlingssteder i Region Hovedstaden for alkohol- og stofmisbrugsbehandling Behandlingssteder i Region Hovedstaden for alkohol- og stofmisbrugsbehandling Region Hovedstadens Kommuner Albertslund Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Tlf. 43 68 68 68 albertslund@albertslund.dk

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af Stenlændernes Grupperådsmøde

Referat af Stenlændernes Grupperådsmøde Referat af Stenlændernes den 24. februar 2014 kl. 18:30 på Maglevad 37 var mødt op til dette års. Divisionen var repræsenteret ved Ole Dalskov. Efter velkomst fra bestyrelsesformand gik vi over til dagsordenen:

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER Formanden Annie Ramberg bød velkommen til mødet, og man startede med at mindes Finn Michael, Brønshøj og Erik Jessen-Madsen,

Læs mere

Inspirationshåndbog for distrikt 1480/2012-13

Inspirationshåndbog for distrikt 1480/2012-13 Inspirationshåndbog for distrikt 1480/2012-13 Indhold 1. Formål med Håndbogen 2. Mission 2.1 Rotary International s mission 2.1.1 Årets Internationale Tema 2.2 Distriktets mission 3. Vision, fokusområder

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Torben Justesen - Guvernør 2010 2011, distrikt 1470

Torben Justesen - Guvernør 2010 2011, distrikt 1470 v/dg Torbjørn Akersveen Distrikt 2280 KJENNSKAP TIL ROTARY Kjenner du til eller har du noen gang hørt om organisasjonen Rotary? - %-andel som kjenner til Rotary - Base: 500 Den lave kjennskapen i yngste

Læs mere

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 31. oktober 2013 Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 Mødet afholdtes i Københavns Politiforening, H. C. Andersens Boulevard 42, 1. 1553 København

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 7. september 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 7. september 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 7. september 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Niels

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Distrikt 1470 - Nyhedsbrev

Distrikt 1470 - Nyhedsbrev Nr. 3 Guvernør Jens van der Watt: Klubbens år 1 Distrikt 1470 - Nyhedsbrev Faste rubrikker: Guvernørens klubbesøg side 7 Nye medlemmer side 7 Distriktskalender side 7 Guvernøren ønsker glædelig jul og

Læs mere

19. Ikrafttræden Når Distriktskonferencen har godkendt disse vedtægter træder de i kraft straks, så de nye valgregler er gældende fra foråret 2004.

19. Ikrafttræden Når Distriktskonferencen har godkendt disse vedtægter træder de i kraft straks, så de nye valgregler er gældende fra foråret 2004. Bilag til Distrikt Himmerlands generalforsamling på Rebild Efterskole 25. april 2015 Steder skrevet med rødt er ændringer/tilføjelser Punkter, hvor der er forslag til rettelser/tilføjelser: pkt:10, 17,

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i Danish Water Forum den 31. oktober 2002

Referat af stiftende generalforsamling i Danish Water Forum den 31. oktober 2002 Referat af stiftende generalforsamling i Danish Water Forum den 31. oktober 2002 Mødet afholdtes på DHI Institut for Vand og Miljø s adresse, Agern Alle 11, 2970 Hørsholm. Torkil Jønch-Clausen bød velkommen

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Punkt nr. 15 - Donation af genanvendeligt udstyr Bilag 1 - Side -1 af 50

Punkt nr. 15 - Donation af genanvendeligt udstyr Bilag 1 - Side -1 af 50 Bilag 1 - Side -1 af 50 Bilag 1 - Side -2 af 50 Bilag 1 - Side -3 af 50 Bilag 1 - Side -4 af 50 Bilag 1 - Side -5 af 50 Bilag 1 - Side -6 af 50 Bilag 1 - Side -7 af 50 Bilag 1 - Side -8 af 50 Bilag 1 -

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Instruktionsmøder 2013. Sekretærens opgaver

Instruktionsmøder 2013. Sekretærens opgaver Instruktionsmøder 2013 Sekretærens opgaver Præsentation for hinanden Navn Klub Hvor længe i Rotary Funktion i klubben i 2013-14 Asbjørn Isaksen, Landssekretær PETS & Instruktionsmøde 2 Hvem er jeg? Asbjørn

Læs mere

Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium

Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Præsentabel ejendom Hvis I er på udkig efter et

Læs mere

1450 YOUTH SERVICE. Godt Nytår! Der er meget godt at se frem til. Januar 2014

1450 YOUTH SERVICE. Godt Nytår! Der er meget godt at se frem til. Januar 2014 1450 YOUTH SERVICE Januar 2014 Godt Nytår til alle Vi glæder os til det fortsatte samarbejde. Godt Nytår Der er meget godt at se frem til Kære Club counsellor og ungdomsudvalg Vi håber at I alle har haft

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

SIKKERHED OG OMSORG FOR UDVEKSLINGSSTUDENTER I DANMARK LONG TERM SHORT TERM MULTIDISTRICT DANMARK Distrikt 1440 1450 1460 1470 1480

SIKKERHED OG OMSORG FOR UDVEKSLINGSSTUDENTER I DANMARK LONG TERM SHORT TERM MULTIDISTRICT DANMARK Distrikt 1440 1450 1460 1470 1480 SIKKERHED OG OMSORG FOR UDVEKSLINGSSTUDENTER I DANMARK LONG TERM SHORT TERM MULTIDISTRICT DANMARK Distrikt 1440 1450 1460 1470 1480 Februar 2008 I overensstemmelse med Rotary International s retningslinier

Læs mere

Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36

Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 APRIL 2002 ÅRGANG 2 NUMMER 6 Formanden har ordet: Kommentar fra generalforsamlingen Det var med en vis spænding, vi i bestyrelsen, så frem til generalforsamlingen.

Læs mere

Konferencen består af flere moduler, og du kan frit vælge, hvilke dele du vil deltage i:

Konferencen består af flere moduler, og du kan frit vælge, hvilke dele du vil deltage i: Konferencen består af flere moduler, og du kan frit vælge, hvilke dele du vil deltage i: DATO Overblik over konferencen 12. november Studietur til nybyggede plejeboliger i København og Nordsjælland 13.

Læs mere

Rotarys værdigrundlag er først og fremmest medlemmerne. Læste du Bjarne Karlssons leder på Rotary-hjemmesiden i september?

Rotarys værdigrundlag er først og fremmest medlemmerne. Læste du Bjarne Karlssons leder på Rotary-hjemmesiden i september? Rotarys værdigrundlag er først og fremmest medlemmerne The most important challenge of Rotary today is Membership Development. Unless we continue to gain new members and keep the ones we have - Rotary

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Guvernørens månedsbrev

Guvernørens månedsbrev Guvernørens månedsbrev THE FUTURE OF ROTARY IS IN YOUR HANDS Nr. 11 - JUNI 2010 200 mio. dollars udfordringen: Verdenspræsident 2010-11 Ray Klinginsmith kommer til København alle klubber i DK bliver inviteret

Læs mere

Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014

Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014 Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014 Mødested: Referent: Brobyværk Kro, Marsk Billesvej 15, Brobyværk, 5672 Broby Jens Møller Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

1.1 Aktionspunkter Gennemgang af listen. Det blev besluttet at flytte speed projektet over i projektstyringsskemaet.

1.1 Aktionspunkter Gennemgang af listen. Det blev besluttet at flytte speed projektet over i projektstyringsskemaet. REFERAT Bestyrelsesmøde 10. januar 2012 kl. 17.15 på kontoret i Brøndby Deltagere: Afbud: Niels Staun (), Nis Blaxekjær (), Peter Chapman (), Povl Lund Nielsen (PLN), Jesper Laustsen (JL), Lise Usinger

Læs mere

Inner Wheels forårsdistriktsmøde i Hellerup

Inner Wheels forårsdistriktsmøde i Hellerup Nyhedsbrev nr. 7 Maj 2008 Inner Wheels forårsdistriktsmøde i Hellerup Kære Distrikts Præsident Solveig Bisgaard Birthe og jeg takker for invitationen til at deltage i Inner Wheels forårsmøde, som vi nød

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds. Regnskab for 2005 Budget for 2006

Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds. Regnskab for 2005 Budget for 2006 Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds Regnskab for 2005 Budget for 2006 Bestyrelsen for 8. hovedkreds i 2005: Formand 1.1.2005-31.12.2005 Jan T. Mortensen, Allerød Kasserer 1.1.2005-31.12.2005 Verner Christensen,

Læs mere

Danmarks Cykle Union - Motion Medlem af Danmarks Cykle Union (DCU) og Danmarks idrætsforbund (DIF

Danmarks Cykle Union - Motion Medlem af Danmarks Cykle Union (DCU) og Danmarks idrætsforbund (DIF Til Klubberne Esbjerg, den 28. marts 2013 Referat fra områdemødet i Sjælland/Øerne den 12. marts 2013 Fremmødte klubber: - ARD Danmark, Ølsemagle Motion, Ishøj Motions Cykel Club, Brøndby Cykel Motion,

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Referat Repræsentantskabsmøde i Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark: Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Dirigent: Paul Erik Weidemann Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Erik Demant OK-Kolding

Læs mere

Nyt i 1440. Nr. 10 - Maj 2013

Nyt i 1440. Nr. 10 - Maj 2013 Motto: Hvad kan jeg gøre for Rotary? Nyt i 1440 Nr. 10 - Maj 2013 Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Vibeke Gamst Lyst for last! Den slags spørgsmål siger man jo ikke nej til, svarede min klubkammerat,

Læs mere

Referat fra 3. møde i initiativgruppen for Netværk for Miljø og Transport (DK) 6. marts 2012

Referat fra 3. møde i initiativgruppen for Netværk for Miljø og Transport (DK) 6. marts 2012 27. marts 2012 /Lad Referat fra 3. møde i initiativgruppen for Netværk for Miljø og Transport (DK) 6. marts 2012 Deltagere: Søren Boas, Post Danmark Thomas Hvilsted Olsen, Novozymes Thomas Suse, DSV Ove

Læs mere

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde Referat Danske Risikorådgivere Bestyrelsesmøde Dato: Torsdag den 27. august 2015 Sted: Bygningsstyrelsen, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg Tidspunkt: Kl. 10.30 Bestyrelsen Suppleant Øvrig deltagere: Torben

Læs mere

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11-06-2014 Forfatter: Steen Solvang Jensen

Læs mere

Program. Velkommer til medlemmer, dirigent og gæstetaler(e)! Program. 18:05 Jack Hindborg. 19:00 Generalforsamling 20:00 ca.

Program. Velkommer til medlemmer, dirigent og gæstetaler(e)! Program. 18:05 Jack Hindborg. 19:00 Generalforsamling 20:00 ca. Program Velkommer til medlemmer, dirigent og gæstetaler(e)! Program 18:05 Jack Hindborg Hvad er kommunikation for en størrelse Feedback Fylder og tapper adfærd 19:00 Generalforsamling 20:00 ca. Anretning

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007 Region Hovedstaden Vækstforum 23. oktober 2007 Hvem er vi? 5 væksthuse et i hver region Etableret som erhvervsdrivende fonde og ejet af kommunerne Har professionel bestyrelse (2 medlemmer udpeget af Vækstforum)

Læs mere

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015)

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015) Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015) 1 Ordforklaringsliste I grundbeskrivelsen anvendes forskellige fagtermer og udtryk, som uddybes nærmere nedenfor:

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Styrk din Rotary Klub ved at gennemføre Klubbens Ledelsesplan

Styrk din Rotary Klub ved at gennemføre Klubbens Ledelsesplan Vores klub var stort set på vej til at dø. Men Klubbens Ledelsesplan reddede den Styrk din Rotary Klub ved at gennemføre Klubbens Ledelsesplan Klubbens ledelsesplan - en videreudvikling af distriktets

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Foreløbige afbud: Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden. Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup

Foreløbige afbud: Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden. Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Økonomi- og planlægningsafdelingen Planlægningsenheden Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Møde i: Sundhedsfagligt Råd, Klinisk Biokemi Dato: 26. august 2014 Kl.: 14.00-16.00 Sted: Glostrup

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland kan med glæde og stolthed fortælle, at vi har modtaget Handicapprisen 2014 uddelt af Handicaprådet i Sorø Nyhedsbrev Januar 2015 Aktivitetskalender

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder.

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 2. december kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Charlotte og Bo. Til dette møde var også suppleant Bjarne Hansen indbudt. I Charlottes

Læs mere

Mødedag Mødetidsp. marts 2011. kl. 18:30 Mødessted. punkt: af punkt 19. Jubilæumsstævne. Godkendt og underskrevet. Fastholdes. JPJ: FU-møde (JPJ)

Mødedag Mødetidsp. marts 2011. kl. 18:30 Mødessted. punkt: af punkt 19. Jubilæumsstævne. Godkendt og underskrevet. Fastholdes. JPJ: FU-møde (JPJ) Dagsorden til bestyrelsesmødee Mødedag...: Tirsdag den 22. marts 2011 Mødetidsp punkt: kl. 18:30 Mødessted d : Ågade 97, 1., 83700 Hadsten Indkaldt af: Jens Peter Jensen (JPJ) Ordstyrer: Jens Peter Jensen

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

- Forslaget til linjefordeling giver et sammenhængende regionalt busnet - De økonomiske effekter ved ny finansieringsmodel skal indfases over 3 år

- Forslaget til linjefordeling giver et sammenhængende regionalt busnet - De økonomiske effekter ved ny finansieringsmodel skal indfases over 3 år Notat Til: Styregruppe for ny linjefordeling Kopi til: Arbejdsgruppe Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Fax - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 6. oktober 2014

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere