Guvernørens Månedsbrev for: Rotary International Distrikt 1470-Danmark N.O. Jensen DG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guvernørens Månedsbrev for: Rotary International Distrikt 1470-Danmark N.O. Jensen DG"

Transkript

1 Side 1 af 12 Guvernørens Månedsbrev for: Rotary International Distrikt 1470-Danmark N.O. Jensen DG Indhold: Projekt til støtte for indsatsen mod landminer i Sri Lanka. Distriktskonferencen den 27. september Nyt fra Rotary International og Convention Nyt fra D Indlæg fra udvalgsformænd. Landssekretariatet orienterer. NOtitser. Aktivitetskalender og DG mødekalender. Mødestatistik Guvernørens månedsbrev nr. 4 (Oktober 2003). Projekt til støtte for indsatsen mod landminer i Sri Lanka v/dg. Eftermiddagen af D-konferencen var helliget en præsentation og efterfølgende drøftelse af projektet til støtte for indsatsen mod landminer i Sri Lanka. Projektet er beskrevet i den folder, som blev udleveret i udkast under det efterfølgende gruppearbejde, og som vil blive fordelt i sin færdige form til klubberne inden udgangen af oktober måned. Sri Lanka er valgt, da det er et område, hvor der er dansk ulandsbistand, hvor en indsats kan støtte fredsprocessen og hvor der er rotaryklubber, som vil indgå i et samarbejde om projektet. Cand. Mag. Anne Sophie Lauritzen belyste forholdene i Sri Lanka og forholdet imellem de forskellige befolkningsgrupper samt den spinkle fred, som havde behov for støtte udefra. Lederen af Danish Demining Group, Bo Bischoff, beskrev mine- og ammunitionsrydningsproblemets omfang og planerne for indsats herimod. Det skønnes, at der er nedlagt ca miner. Der er ca fordrevne mennesker og 2.2 mio. mennesker er berørt af mineproblemet.

2 Side 2 af 12 Et Rotary engagement i området fandt Bo Bischoff, udover betydningen af den aktuelle indsats, var vigtig ved sit tilbud om lokale netværk gennem rotaryklubber i området, den moralske støtte, som et sådant projekt ville give samt et udtryk for en folkelig opbakning i Danmark, som ville være af betydning for andre donorers indsats. Afslutningsvis blev det tre-årige projekt beskrevet, som indledningsvis har behov for indsamling af ca kr. til køb af køretøj og udstyr til et Survey/EOD Team bestående af 1 holdfører, 2 mine-/ammunitionsryddere, 1 førstehjælper og 1 kører samt til driften af et sådant hold i 3 år. Det efterfølgende gruppearbejde foregik i de 7 områdegrupper, som D-1470 er inddelt i. I det følgende sammenfattes resultatet af det gennemførte gruppearbejde på baggrund af de modtagne gruppereferater i hovedoverskrifter: Grupperne besvarede følgende spørgsmål: A. Hvilke bemærkninger og spørgsmål har gruppen til det fremlagte forslag? B. Kan gruppen støtte det fremlagte forslag og hvordan ser gruppen det videre arbejde hermed? C. Er det et projekt som kan tænde klubberne, og i givet fald, hvordan får vi klubberne engageret i projektet? Spørgsmål A o Vigtigt med koordinering og PR fra distriktet o Klubberne generelt positive og vil gerne støtte med større beløb o Rotarys indsats skal synliggøres o Sri Lanka har underskrevet Ottawa aftalen - Vigtigt o Kan Rotary bidrage med noget i det store budget? o Hjælp til ofrene er et projekt som ville kunne få økonomisk hjælp via Matching Grant o Arrangementer sammen med andre Rotary klubber i Sri Lanka o Fradragsberettiget bidrag Spørgsmål B o Det er rart at have et projekt at tage op i klubben o Godt projekt fordi det betyder samarbejde mellem klubberne i områderne o Der mangler informationsmateriale til klubberne og PR artikler til lokalaviserne o Støtten til projektet skal være indlysende og argumenterne nagelfaste o Sneboldeffekten Rotary støtter og andre støtter o 70 Rotary klubber. Budget DKK svarer til DKK pr. klub o Det er værd at gøre vores lille indsats o Markedsføres som Rotary projekt ikke som DANIDA projekt. Spørgsmål C o PR gruppen skal formulere 4 gode argumenter til brug for promoveringen o Foredrag og klubbesøg o Forberedt/standard Power Point præsentation o Klubberne udnævner et tændt medlem kontakten lettere og bedre o Det skal koordineres, så de enkelte klubber ikke søger penge samme steder o Det bliver svært en stor opgave! o Generelt er minerydning et godt projekt

3 Side 3 af 12 Med baggrund i de modtagne bemærkninger under gruppearbejdet vil projektgruppen færdiggøre den udarbejdede folder og udarbejde en tids- og handleplan for projektets videreførelse herunder markedsføringsplan og præsentation i klubberne. Klubberne opfordres til at sætte den humanitære minerydning på dagsordenen og til at invitere medlemmer fra projektgruppen til at give indlæg ved klubmøder mv. Det kan endvidere meddeles, at der bliver et distriktsarrangement den 1. december 2003 på Frederiksberg Slot, som også vil handle om den danske humanitære minerydningsindsats og om vort projekt på Sri Lanka. Projektgruppens medlemmer er p.t. - Søren Havemann, Leder. - Flemming Hedemark, PR. - Erik Lauritzen, - Henning Saabøll, Matching Grants. - Bo Bischoff, DDG. - Erik Willadsen, DDG. - Anne Sophie Lauritzen. - N.O.Jensen. De første bidrag til projektet er allerede på vej, idet Nuuk RK har meddelt, at de har givet kr. til projektet. Donationer til projektet kan indbetales på bankkonto: i Jyske Bank mærket Humanitær Minerydning i Sri Lanka. Herudover har Copenhagen International RC udarbejdet vedlagte opfordring til sine medlemmer og andre om at støtte projektet. Så vi er allerede godt i gang, se vedlagte side:

4 Side 4 af 12 To Get Them Home. Rotary District 1470 Denmark With Rotary District 3220 Sri Lanka History: The bloody civil war in Sri Lanka has forced many to flee their homes. A swathe of land-mines across the North of the island has made movement dangerous. A fragile peace has been brokered, but people still do not dare go home. The Problem: Thousands of people have now become refugees in their own land. The Plan: Our district 1470 will work together with Rotary district 3220 in Sri Lanka to Locate and teach how to locate mines and hidden ammunition. De-detonate and remove mines. Establish a safe route for people to return home. The Cost: Our district needs DKK: ,- This will be used for: Transport Tools Security equipment Training Living expenses Help us help these people to help themselves. Please support our fund-raising efforts.

5 Side 5 af 12 a. Dagarrangementet. Distriktskonferencen den 27.september 2003 v/dg. Konferencen afholdtes den 27. september 2003 på Frederiksberg på henholdsvis Handelshøjskolen (Dagarrangementet) og i Kedelhallen (Aftenarrangementet). Årets D-konference var rykket frem til efteråret for at give mulighed for at afvikle Årsmødet mens vi stadig kunne huske sidste års begivenheder, og for at give konferencen et mere fremadrettet formål, dette år med præsentation af projektet til støtte for rydning af landminer i Sri Lanka. I alt deltog der 230 rotarianere m.fl. i dagarrangementet og 250 rotarianere med ledsagere i aftenarrangementet, en pæn fremgang i forhold til tidligere år. I alt 61 af distriktets klubber var repræsenterede. Vi savnede deltagelse fra Gilleleje, Frederiksborg, Frederikssund-Falkenborg, København City, Hasle, Nexø og Taastrup RK. Under de indlagte pauser var der mulighed for at besøge de opstillede stande i forhallen fra bl.a. Tekstildesigner Bente Hammer, Hagemanngruppen, Jydsk Emblem Fabrik, Danmark mod Landminer, Danish Demining Group, Rotaract/Rotex, Group Study Exchange, Red Barnet og Københavns Rotary Klub. Herudover var der en stand fra rejsebureauet Viewpointcom, som har udarbejdet rejseprogrammet til Convention 2004 i Osaka. En stor tak til vore sponsorer, som støttede konferencen. Efter velkomst og præsentation af dagens program ved DG N.O.Jensen var der velkomsthilsener fra Rektor Finn Junge-Jensen, Handelshøjskolen, og Borgmester Mads Lebech, Frederiksberg. Der var efterfølgende hilsener fra PDG Arne Kromann, R.I. repræsentant ved konferencen, PDG Eivind Karlsen fra D-2310 i Norge, DG Gert Nilsson fra D-2390 i Sverige, DG Bengt Lund fra D i Silkeborg, Past præsident Marianne Bossen fra Inner Wheels D-147, Distriktsrepræsentant for Rotaract, Sten Larsen. Herefter var der indlæg fra Ungdomsudvekslingen ved D-counsellor Jacob Volther, og præsentation af det danske GSE-hold, som havde været i Mexico i april-maj 2003, samt GSE-holdene fra Brasilien, D-4670, og fra Mexico, D Årsmødet gennemførtes under sædvanlig kyndig ledelse af dirigenten, Henrik N. Knudtzon. PDG Grethe Christiansen og D-kasserer Karsten Kristiansen aflagde henholdsvis beretning og regnskab, som begge blev godkendt med akklamation. Af beslutninger fra årsmødet skal nævnes: - Overførsel af kr. fra Jubilæumsfonden til Convention 2006 (HOC). - Klubber, hvis præsidenter indgår i nomineringskomiteen til valg af DG for : Gladsaxe, Fredensborg, Slangerup og Ishøj; suppleanter er Birkerød Henrik Gerner, Dragør, Taastrup og Hillerød RK. - PDG Henrik N. Knudtzon valgtes til nomineringskomiteen til valg af director-nominee (2005/2007) fra Zone Ændring af Fundats for Dansk Rotarys Ungdomsfond blev vedtaget.

6 Side 6 af 12 DGE Jan Harring og DGN Jan Willumsen præsenterede sig selv. Der blev uddelt hædersbevisninger til følgende: - PHF til Lene Knudtzon og til Karsten Kristiansen, Ballerup Sct. Jacob RK. - PHF m/1 safir til Søren Havemann, Tårnby RK, Ove Andersen, København RK og PDG Grethe Christiansen, Ballerup Sct. Jacob RK, - PHF m/1 rubin til PDG Knud A. Hodal. - Certificate of Appreciation til Foreningen af Polio-, Trafik- og Uheldsramte v/landsdommer H.Kallehauge. Formiddagens program sluttede med et indlæg af Sognepræst Mikkel Wold, Frederiks Kirke (Marmorkirken) med emnet Værdidebatten på godt og ondt. Mikkel Wold tog udgangspunkt i en sammenligning mellem Rotarys motto Service above self og en nutidig dansk værdidebat. Forsamlingen blev grebet af de synspunkter, der blev fremført, hvilket også den afsluttende spørgerunde bar præg af. Efter frokost var hovedoverskrifterne i R.I. præsidentens indlæg, givet ved PDG Arne Kromann: - Årets tema: Lend a Hand in your club, in your vocation, in your community and in the world. - Fokusområderne: Alleviation of Poverty, Health concerns, Literacy and Education samt The Family of Rotary. Præsentationen af projektet til støtte for indsatsen mod landminer i Sri Lanka er refereret ovenfor. Dagsarrangementet sluttede med guvernørens tak til alle indlægsholdere og deltagere i konferencen, samt til planlægningsholdet fra Frederiksberg Rotary Klub og fra Frederiksberg Rotaract Klub. Efterfølgende blev der budt på Blue Hour, hvor Chateau de Haux v/vinhandler Flemming Jørgensen havde sponsoreret vinen. b. Aftenarrangementet. Den nye multihal på Frederiksberg, Kedelhallen, dannede ramme om aftenarrangementet.den mexicanske ambassadør og kulturattacheen fra den mexicanske ambassade havde accepteret invitationen og deltog i aftenens fest, som blev præget af brasilianske og mexicanske indslag. Aftenens menu bestod af en mexicansk buffet. Programmet omfattede optræden af det mexicanske og det brasilianske GSE-hold, som begge fik stemningen til at stige nogle grader. Ind imellem optrinene spillede aftenens danseorkester The Wheels op til dinnerdance. En lodtrækning om en rejse for to til Mexico blev vundet af Nuuk RK, som straks satte gevinsten på auktion. Indtægten fra auktionen skal gå til et nyt børnehus i Nuuk, som Red Barnet og Nuuk RK er med til at rejse penge til. Også de deltagende rotaractere bidrog til underholdningen og gav startskuddet til den efterfølgende dans, som blev ved til ud på de små timer med stor aktivitet på dansegulvet.

7 Side 7 af 12 Mange af deltagerne gav udtryk for, at aftenen havde været en stor oplevelse, ikke mindst på grund af de brasilianske og mexicanske indslag og et fremragende danseorkester. Rotarianerne viste, at de også kan feste, så selv rotaracterne blev overraskede derved. Et samlet referat af D-konferencen og den efterfølgende evaluering, som var meget positiv, vil blive udsendt til alle klubberne. Hälsningsanförande i Fredriksberg vid distriktskonferensen i distrikt Det var barndop i en dansk kyrka, och en svensk kvinna var fadder. När prästen kom till det ställe i ritualet där det heter Forsager du Djævulen og alle hans gerninger? blev faddern helt ställd. (Dessa ord ingår inte i det svenska dopritualet). Plötsligt fick hon fram: Nej, nej, det gör vi inte i Sverige. Det har nyligen kommit en nordisk forskningsrapport med titeln Mellem Gud og djævulen. Rapporten redovisar en undersökning av Danmark och Sverige Folkligheten undersöks. Dessutom söker forskarna svar på frågan hur de djupa sår som krigen mellan Danmark och Sverige kunde läkas och att vi nu betraktar 1600-talets gränsdragningar som normala. Forskarna finner att den lutherska tron här var en viktig faktor. Sedan har vi tittat på varandra över Öresund men också sökt komma närmare varandra. På olika sätt har vi sökt bygga broar mellan våra länder. Från Grundtvig har vi i Sverige fått både folkhögskolor och andelsmejeriföreningar. Själva bor vi i Ystad som är förbindelseorten mellan Själland och Bornholm. När så Rotary kom till Själland och Skåne var det naturligt att bygga vänskapsbroar mellan våra distrikt, 1470 och Rotary är ju från början en brobyggande organisation. Fredriksbergs Rotaryklubb har Lunds Rotaryklubb som sin vänklubb. Min egen klubb, Ystad-S:t Petri, har Rönne Rotaryklubb som sin vänklubb. Gemensamt har våra distrikt den visserligen inofficiella men i Evanston kända intercountry- och intercityklubben Rotary Öresund som har sina möten på färjan mellan Helsingör och Helsingborg. Framför oss har vi i våra distrikt det väldiga brobygget Convention 2006, när vi tillsammans skall bygga broar ut mot hela världen. Detta är en stor uppgift. Men om vi forsager djævulen och alla hinder på vägen och tar Gud i hågen, skall vi lyckas. Från D 2390 vill jag framföra de bästa hälsningar och välgångsönskningar till D 1470! Gert Nilsson DG 2390 Nyt fra Rotary International og Convention 2006 I næste nummer af DG månedsbrev vil der blive bragt et større indlæg om Convention 2006 herunder bl.a. den interne markedsføring i Rotary og i D D-1470 har netop nedsat et udvalg som skal beskæftige sig med distriktets indsats i forbindelse med Convention 2006 og har udpeget DGN Jan Willumsen, som formand for udvalget.

8 Side 8 af 12 Nyt fra D-1470 a. Bjarne Karlsson, Herlev RK, er udpeget til ny Assistant Governor i område 7 (AG 7) efter Hans-Henrik Krog, som har ønsket at fratræde stillingen. b. Christian Mørup, Tårnby RK, er valgt til ny præsident i Tårnby RK, da Frank M. Sørensen har ønsket at udtræde af klubben. c. Niels Oehlenschläger, Tårnby RK, er udpeget til ny distriktscounsellor efter Frank M. Sørensen. d. Brylle Hallquist, Copenhagen Morning RK, er udpeget til ny chairman for distriktets Extension udvalg. Indlæg fra udvalgsformænd Referat af Foundation Seminar den 7. oktober Tirsdag den 7. oktober 2003 afholdt internationalt udvalg på Handelsskolen i Ballerup, distriktets første Rotary Foundation Seminar. Der havde tilmeldt sig 29 deltagere og seminaret indledtes med en velkomst og introduktion af formanden for international udvalg, PDG Grethe Christiansen. Herefter fortalte formanden for Foundation, PDG Flemming Nejstgaard om historien bag og opbygningen af Foundation og SHARE-systemet (fordelingsnøgle for uddeling af midler). Formanden for Matching Grants, PP Henning Saabøll, redegjorde for principperne i tildelingen af MG og illustrerede med et praktisk eksempel fra Indonesien (vandforsyning til 4 landsbyer). Endelig redegjorde formanden for GSE (Group Study Exchange) PP Finn O. Møller for de problemer, der kunne ligge i udvælgelse og udsendelse/modtagelse. Alle tre indlæg blev fulgt op af gruppearbejde, hvor deltagerne fik lejlighed til at gå lidt tættere på detaljen. Det er min opfattelse, at seminaret klargjorde, at der stadig er lang vej, før hele Foundationkonstruktionen er forstået, men samtidig, at det var et nyttigt og nødvendigt skridt at tage og på tilbagemeldingerne lyder det, at det var en udbytterig aften, som gav lidt blod på tanden til at fortsætte med udbredelsen af kendskabet. Der kom også en del god input til forbedringer, som vil blive taget op. Alle tre indlægsholdere tilbyder at turnere i klubberne for at fortælle om programmerne. Flemming Nejstgaard Formand for Rotary Foundation

9 Side 9 af 12 Landssekretariatet orienterer. 1. Halvårsrapport, indbetalinger Sidste frist for indbetalinger var som bekendt den 31. juli Der er fortsat en del klubber der endnu ikke har betalt. Distrikt 1470: Af 69 klubber mangler fortsat 7 klubber, nemlig følgende: Ballerup Sct. Jacob Birkerød - Frederikssund Gilleleje Holte København City - Lillerød Landssekretariatet skal endnu engang anmode om, at de sidste klubber, snarest får indbetalt det skyldige kontingent. 2. Long Term Exchange. Den 7. oktober 2003 deltog landssekretariatet sammen med lederen af ungdomsudvekslingen i Danmark, Arne Jensen, i et møde med Cirius. Oplysninger om Cirius kan findes på siden Det blev på mødet oplyst, at tilskudsordningen til udvekslingsstudenter der sidste år var på kr ,00 pr. elev sandsynligvis fortsætter i det nye finansår. Endelig afklaring forventes med afslutningen af finanslovsforhandlingerne, men der er ingen tegn på at der røres ved denne post. Rotarys udvekslingsprogram godkendes herefter som tilskudsberettiget og det blev meddelt at cirkulæret justeres i overensstemmelse hermed. ( Én familie rettes til en familie.) Når de endelige beslutninger er truffet udsendes generel orientering til counsellors m.fl.. 3.Convention i Osaka den maj 2004 Program, priser, tilmeldingsskema kan downloades fra Program for Convention i Osaka kan downloades på siden Jens van der Watt Landssekretær

10 Side 10 af 12 NOtits De af klubberne indbetalte midler til Polio Plus- indsamlingen kan anvendes til udløsning af PHFdiplom efter klubbens bestemmelse indenfor 3 år, efter at indbetalingen har fundet sted. Opmærksomheden skal dog henledes på, at vi i Danmark og i det meste af Europa anvender PHFhædring som en særlig udmærkelse af en person- rotarianer eller ikke-rotarianer- der i sit virke går ind for Rotarys idealer, hvorfor tildeling af PHF fortsat bør gives med skyldig hensyntagen hertil.. Aktivitetskalender Distriktsaktiviteter: - 1. november 2003, PR seminar på Handelsskolen i Ballerup december 2003, Night of 1000 Dinners-arrangement på Frederiksberg Slot; gennemføres i form af et seminar om Humanitær Minerydning januar 2004, Seminar vedr. Klubbernes Udvikling i Hillerød. Andre aktiviteter/møder: oktober 2003, Gettogether med Ungdomsudvekslingsstudenterne på Stenhus Kostskole i Holbæk oktober 2003, DG-besøg i Herlev RK november 2003, Helsingør RK 70-års jubilæum november 2003, DG-besøg i Ballerup RK november 2003, udvælgelse af GSE teammembers til Brasilien november 2003, DG Intercitymøde med rotaractklubber i D november 2003, PDG, DG, DGE og Foundation Chairman deltagelse i Institute i Lugano november 2003, DG-besøg i Hasle RK november 2003, DG-besøg i Nexø RK november 2003, Thanksgiving-middag med Ungdomsudvekslingsstudenterne i Hillerød november 2003, Møde i Danske Rotarydistrikters Ungdomsfond i Kolding december 2003, DG møde i HOC for Convention december 2003, Fællesmøde med AG er og Udvalgsformænd.

11 Side 11 af 12 Mødestatistik Medlemstal Antal kl. Klub Juni August Sept. Til/afga ng Møder % Distriktets mødeprocent 57,79 Aasiaat -Egedesminde Allerød Amager Ballerup Ballerup Sct. Jacob ,65 5 Birkerød ,05 6 Birkerød Henrik Gerner ,86 7 Brøndbyerne ,86 8 Brøndby-Vallensbæk ,69 9 Brønshøj ,50 10 Charlottenlund ,16 11 Chr.havn-Slotsholmen ,00 12 Copenh. International ,00 13 Copenhagen Morning Dragør ,41 15 Dyrehaven ,05 16 Espergærde-Humlebæk ,11 17 Farum Fredensborg ,94 19 Frederiksberg ,70 20 Fr.berg-Mariendal ,35 21 Fr.berg-Solbjerg ,08 22 Frederiksborg Frederikssund ,57 24 Fr.sund- Falkenborg Frederiksværk Gentofte ,75 27 Gentofte-Vangede Gilleleje Gladsaxe Gladsaxe Syd ,24 Glostrup(sammenlagt med G-H til G-A pr. 1.juli 03) Glostrup-Herstederne(sammenlagt med G til G-A pr. 1.juli 03) Glostrup -Albertslund Græsted Hasle ,14 34 Hellerup ,84 35 Helsinge ,42 36 Helsingør Helsingør-Snekkersten ,34 38 Herlev ,09 39 Hillerød Hillerød Chr. IV Holte Humlebæk-Nivå Hvidovre ,77 44 Høje-Tåstrup ,16 45 Hørsholm ,21 46 Ishøj ,50 47 Kastrup ,00 48 Kongens Lyngby ,27 49 København ,00 50 København City København Nørrebro ,42 52 København Valby ,86 53 København Vesterbro ,00 54 København-Langelinie ,91 55 Lillerød Nexø ,83 57 Nuuk ,57 58 Rødovre-Vanløse ,00

12 Side 12 af Rønne ,08 60 Skovshoved Slangerup Sorgenfri ,71 63 Stenløse-Ølstykke Søllerød Sønderbro ,24 66 Tårnby ,59 67 Taastrup Virum ,84 69 Værløse ,00 Distriktets medlemstal ultimo september ,76 NB! Hvor der for klubber ikke er angivet antal møder, betyder det, at sekretariatet ikke havde modtaget den aktuelle månedsrapport ved udskrivningen den 8. oktober Afleveringsprocenten for distriktet: 4 63,77