Guvernørens Månedsbrev for: Rotary International Distrikt 1470-Danmark N.O. Jensen DG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guvernørens Månedsbrev for: Rotary International Distrikt 1470-Danmark N.O. Jensen DG"

Transkript

1 Side 1 af 12 Guvernørens Månedsbrev for: Rotary International Distrikt 1470-Danmark N.O. Jensen DG Indhold: Projekt til støtte for indsatsen mod landminer i Sri Lanka. Distriktskonferencen den 27. september Nyt fra Rotary International og Convention Nyt fra D Indlæg fra udvalgsformænd. Landssekretariatet orienterer. NOtitser. Aktivitetskalender og DG mødekalender. Mødestatistik Guvernørens månedsbrev nr. 4 (Oktober 2003). Projekt til støtte for indsatsen mod landminer i Sri Lanka v/dg. Eftermiddagen af D-konferencen var helliget en præsentation og efterfølgende drøftelse af projektet til støtte for indsatsen mod landminer i Sri Lanka. Projektet er beskrevet i den folder, som blev udleveret i udkast under det efterfølgende gruppearbejde, og som vil blive fordelt i sin færdige form til klubberne inden udgangen af oktober måned. Sri Lanka er valgt, da det er et område, hvor der er dansk ulandsbistand, hvor en indsats kan støtte fredsprocessen og hvor der er rotaryklubber, som vil indgå i et samarbejde om projektet. Cand. Mag. Anne Sophie Lauritzen belyste forholdene i Sri Lanka og forholdet imellem de forskellige befolkningsgrupper samt den spinkle fred, som havde behov for støtte udefra. Lederen af Danish Demining Group, Bo Bischoff, beskrev mine- og ammunitionsrydningsproblemets omfang og planerne for indsats herimod. Det skønnes, at der er nedlagt ca miner. Der er ca fordrevne mennesker og 2.2 mio. mennesker er berørt af mineproblemet.

2 Side 2 af 12 Et Rotary engagement i området fandt Bo Bischoff, udover betydningen af den aktuelle indsats, var vigtig ved sit tilbud om lokale netværk gennem rotaryklubber i området, den moralske støtte, som et sådant projekt ville give samt et udtryk for en folkelig opbakning i Danmark, som ville være af betydning for andre donorers indsats. Afslutningsvis blev det tre-årige projekt beskrevet, som indledningsvis har behov for indsamling af ca kr. til køb af køretøj og udstyr til et Survey/EOD Team bestående af 1 holdfører, 2 mine-/ammunitionsryddere, 1 førstehjælper og 1 kører samt til driften af et sådant hold i 3 år. Det efterfølgende gruppearbejde foregik i de 7 områdegrupper, som D-1470 er inddelt i. I det følgende sammenfattes resultatet af det gennemførte gruppearbejde på baggrund af de modtagne gruppereferater i hovedoverskrifter: Grupperne besvarede følgende spørgsmål: A. Hvilke bemærkninger og spørgsmål har gruppen til det fremlagte forslag? B. Kan gruppen støtte det fremlagte forslag og hvordan ser gruppen det videre arbejde hermed? C. Er det et projekt som kan tænde klubberne, og i givet fald, hvordan får vi klubberne engageret i projektet? Spørgsmål A o Vigtigt med koordinering og PR fra distriktet o Klubberne generelt positive og vil gerne støtte med større beløb o Rotarys indsats skal synliggøres o Sri Lanka har underskrevet Ottawa aftalen - Vigtigt o Kan Rotary bidrage med noget i det store budget? o Hjælp til ofrene er et projekt som ville kunne få økonomisk hjælp via Matching Grant o Arrangementer sammen med andre Rotary klubber i Sri Lanka o Fradragsberettiget bidrag Spørgsmål B o Det er rart at have et projekt at tage op i klubben o Godt projekt fordi det betyder samarbejde mellem klubberne i områderne o Der mangler informationsmateriale til klubberne og PR artikler til lokalaviserne o Støtten til projektet skal være indlysende og argumenterne nagelfaste o Sneboldeffekten Rotary støtter og andre støtter o 70 Rotary klubber. Budget DKK svarer til DKK pr. klub o Det er værd at gøre vores lille indsats o Markedsføres som Rotary projekt ikke som DANIDA projekt. Spørgsmål C o PR gruppen skal formulere 4 gode argumenter til brug for promoveringen o Foredrag og klubbesøg o Forberedt/standard Power Point præsentation o Klubberne udnævner et tændt medlem kontakten lettere og bedre o Det skal koordineres, så de enkelte klubber ikke søger penge samme steder o Det bliver svært en stor opgave! o Generelt er minerydning et godt projekt

3 Side 3 af 12 Med baggrund i de modtagne bemærkninger under gruppearbejdet vil projektgruppen færdiggøre den udarbejdede folder og udarbejde en tids- og handleplan for projektets videreførelse herunder markedsføringsplan og præsentation i klubberne. Klubberne opfordres til at sætte den humanitære minerydning på dagsordenen og til at invitere medlemmer fra projektgruppen til at give indlæg ved klubmøder mv. Det kan endvidere meddeles, at der bliver et distriktsarrangement den 1. december 2003 på Frederiksberg Slot, som også vil handle om den danske humanitære minerydningsindsats og om vort projekt på Sri Lanka. Projektgruppens medlemmer er p.t. - Søren Havemann, Leder. - Flemming Hedemark, PR. - Erik Lauritzen, - Henning Saabøll, Matching Grants. - Bo Bischoff, DDG. - Erik Willadsen, DDG. - Anne Sophie Lauritzen. - N.O.Jensen. De første bidrag til projektet er allerede på vej, idet Nuuk RK har meddelt, at de har givet kr. til projektet. Donationer til projektet kan indbetales på bankkonto: i Jyske Bank mærket Humanitær Minerydning i Sri Lanka. Herudover har Copenhagen International RC udarbejdet vedlagte opfordring til sine medlemmer og andre om at støtte projektet. Så vi er allerede godt i gang, se vedlagte side:

4 Side 4 af 12 To Get Them Home. Rotary District 1470 Denmark With Rotary District 3220 Sri Lanka History: The bloody civil war in Sri Lanka has forced many to flee their homes. A swathe of land-mines across the North of the island has made movement dangerous. A fragile peace has been brokered, but people still do not dare go home. The Problem: Thousands of people have now become refugees in their own land. The Plan: Our district 1470 will work together with Rotary district 3220 in Sri Lanka to Locate and teach how to locate mines and hidden ammunition. De-detonate and remove mines. Establish a safe route for people to return home. The Cost: Our district needs DKK: ,- This will be used for: Transport Tools Security equipment Training Living expenses Help us help these people to help themselves. Please support our fund-raising efforts.

5 Side 5 af 12 a. Dagarrangementet. Distriktskonferencen den 27.september 2003 v/dg. Konferencen afholdtes den 27. september 2003 på Frederiksberg på henholdsvis Handelshøjskolen (Dagarrangementet) og i Kedelhallen (Aftenarrangementet). Årets D-konference var rykket frem til efteråret for at give mulighed for at afvikle Årsmødet mens vi stadig kunne huske sidste års begivenheder, og for at give konferencen et mere fremadrettet formål, dette år med præsentation af projektet til støtte for rydning af landminer i Sri Lanka. I alt deltog der 230 rotarianere m.fl. i dagarrangementet og 250 rotarianere med ledsagere i aftenarrangementet, en pæn fremgang i forhold til tidligere år. I alt 61 af distriktets klubber var repræsenterede. Vi savnede deltagelse fra Gilleleje, Frederiksborg, Frederikssund-Falkenborg, København City, Hasle, Nexø og Taastrup RK. Under de indlagte pauser var der mulighed for at besøge de opstillede stande i forhallen fra bl.a. Tekstildesigner Bente Hammer, Hagemanngruppen, Jydsk Emblem Fabrik, Danmark mod Landminer, Danish Demining Group, Rotaract/Rotex, Group Study Exchange, Red Barnet og Københavns Rotary Klub. Herudover var der en stand fra rejsebureauet Viewpointcom, som har udarbejdet rejseprogrammet til Convention 2004 i Osaka. En stor tak til vore sponsorer, som støttede konferencen. Efter velkomst og præsentation af dagens program ved DG N.O.Jensen var der velkomsthilsener fra Rektor Finn Junge-Jensen, Handelshøjskolen, og Borgmester Mads Lebech, Frederiksberg. Der var efterfølgende hilsener fra PDG Arne Kromann, R.I. repræsentant ved konferencen, PDG Eivind Karlsen fra D-2310 i Norge, DG Gert Nilsson fra D-2390 i Sverige, DG Bengt Lund fra D i Silkeborg, Past præsident Marianne Bossen fra Inner Wheels D-147, Distriktsrepræsentant for Rotaract, Sten Larsen. Herefter var der indlæg fra Ungdomsudvekslingen ved D-counsellor Jacob Volther, og præsentation af det danske GSE-hold, som havde været i Mexico i april-maj 2003, samt GSE-holdene fra Brasilien, D-4670, og fra Mexico, D Årsmødet gennemførtes under sædvanlig kyndig ledelse af dirigenten, Henrik N. Knudtzon. PDG Grethe Christiansen og D-kasserer Karsten Kristiansen aflagde henholdsvis beretning og regnskab, som begge blev godkendt med akklamation. Af beslutninger fra årsmødet skal nævnes: - Overførsel af kr. fra Jubilæumsfonden til Convention 2006 (HOC). - Klubber, hvis præsidenter indgår i nomineringskomiteen til valg af DG for : Gladsaxe, Fredensborg, Slangerup og Ishøj; suppleanter er Birkerød Henrik Gerner, Dragør, Taastrup og Hillerød RK. - PDG Henrik N. Knudtzon valgtes til nomineringskomiteen til valg af director-nominee (2005/2007) fra Zone Ændring af Fundats for Dansk Rotarys Ungdomsfond blev vedtaget.

6 Side 6 af 12 DGE Jan Harring og DGN Jan Willumsen præsenterede sig selv. Der blev uddelt hædersbevisninger til følgende: - PHF til Lene Knudtzon og til Karsten Kristiansen, Ballerup Sct. Jacob RK. - PHF m/1 safir til Søren Havemann, Tårnby RK, Ove Andersen, København RK og PDG Grethe Christiansen, Ballerup Sct. Jacob RK, - PHF m/1 rubin til PDG Knud A. Hodal. - Certificate of Appreciation til Foreningen af Polio-, Trafik- og Uheldsramte v/landsdommer H.Kallehauge. Formiddagens program sluttede med et indlæg af Sognepræst Mikkel Wold, Frederiks Kirke (Marmorkirken) med emnet Værdidebatten på godt og ondt. Mikkel Wold tog udgangspunkt i en sammenligning mellem Rotarys motto Service above self og en nutidig dansk værdidebat. Forsamlingen blev grebet af de synspunkter, der blev fremført, hvilket også den afsluttende spørgerunde bar præg af. Efter frokost var hovedoverskrifterne i R.I. præsidentens indlæg, givet ved PDG Arne Kromann: - Årets tema: Lend a Hand in your club, in your vocation, in your community and in the world. - Fokusområderne: Alleviation of Poverty, Health concerns, Literacy and Education samt The Family of Rotary. Præsentationen af projektet til støtte for indsatsen mod landminer i Sri Lanka er refereret ovenfor. Dagsarrangementet sluttede med guvernørens tak til alle indlægsholdere og deltagere i konferencen, samt til planlægningsholdet fra Frederiksberg Rotary Klub og fra Frederiksberg Rotaract Klub. Efterfølgende blev der budt på Blue Hour, hvor Chateau de Haux v/vinhandler Flemming Jørgensen havde sponsoreret vinen. b. Aftenarrangementet. Den nye multihal på Frederiksberg, Kedelhallen, dannede ramme om aftenarrangementet.den mexicanske ambassadør og kulturattacheen fra den mexicanske ambassade havde accepteret invitationen og deltog i aftenens fest, som blev præget af brasilianske og mexicanske indslag. Aftenens menu bestod af en mexicansk buffet. Programmet omfattede optræden af det mexicanske og det brasilianske GSE-hold, som begge fik stemningen til at stige nogle grader. Ind imellem optrinene spillede aftenens danseorkester The Wheels op til dinnerdance. En lodtrækning om en rejse for to til Mexico blev vundet af Nuuk RK, som straks satte gevinsten på auktion. Indtægten fra auktionen skal gå til et nyt børnehus i Nuuk, som Red Barnet og Nuuk RK er med til at rejse penge til. Også de deltagende rotaractere bidrog til underholdningen og gav startskuddet til den efterfølgende dans, som blev ved til ud på de små timer med stor aktivitet på dansegulvet.

7 Side 7 af 12 Mange af deltagerne gav udtryk for, at aftenen havde været en stor oplevelse, ikke mindst på grund af de brasilianske og mexicanske indslag og et fremragende danseorkester. Rotarianerne viste, at de også kan feste, så selv rotaracterne blev overraskede derved. Et samlet referat af D-konferencen og den efterfølgende evaluering, som var meget positiv, vil blive udsendt til alle klubberne. Hälsningsanförande i Fredriksberg vid distriktskonferensen i distrikt Det var barndop i en dansk kyrka, och en svensk kvinna var fadder. När prästen kom till det ställe i ritualet där det heter Forsager du Djævulen og alle hans gerninger? blev faddern helt ställd. (Dessa ord ingår inte i det svenska dopritualet). Plötsligt fick hon fram: Nej, nej, det gör vi inte i Sverige. Det har nyligen kommit en nordisk forskningsrapport med titeln Mellem Gud og djævulen. Rapporten redovisar en undersökning av Danmark och Sverige Folkligheten undersöks. Dessutom söker forskarna svar på frågan hur de djupa sår som krigen mellan Danmark och Sverige kunde läkas och att vi nu betraktar 1600-talets gränsdragningar som normala. Forskarna finner att den lutherska tron här var en viktig faktor. Sedan har vi tittat på varandra över Öresund men också sökt komma närmare varandra. På olika sätt har vi sökt bygga broar mellan våra länder. Från Grundtvig har vi i Sverige fått både folkhögskolor och andelsmejeriföreningar. Själva bor vi i Ystad som är förbindelseorten mellan Själland och Bornholm. När så Rotary kom till Själland och Skåne var det naturligt att bygga vänskapsbroar mellan våra distrikt, 1470 och Rotary är ju från början en brobyggande organisation. Fredriksbergs Rotaryklubb har Lunds Rotaryklubb som sin vänklubb. Min egen klubb, Ystad-S:t Petri, har Rönne Rotaryklubb som sin vänklubb. Gemensamt har våra distrikt den visserligen inofficiella men i Evanston kända intercountry- och intercityklubben Rotary Öresund som har sina möten på färjan mellan Helsingör och Helsingborg. Framför oss har vi i våra distrikt det väldiga brobygget Convention 2006, när vi tillsammans skall bygga broar ut mot hela världen. Detta är en stor uppgift. Men om vi forsager djævulen och alla hinder på vägen och tar Gud i hågen, skall vi lyckas. Från D 2390 vill jag framföra de bästa hälsningar och välgångsönskningar till D 1470! Gert Nilsson DG 2390 Nyt fra Rotary International og Convention 2006 I næste nummer af DG månedsbrev vil der blive bragt et større indlæg om Convention 2006 herunder bl.a. den interne markedsføring i Rotary og i D D-1470 har netop nedsat et udvalg som skal beskæftige sig med distriktets indsats i forbindelse med Convention 2006 og har udpeget DGN Jan Willumsen, som formand for udvalget.

8 Side 8 af 12 Nyt fra D-1470 a. Bjarne Karlsson, Herlev RK, er udpeget til ny Assistant Governor i område 7 (AG 7) efter Hans-Henrik Krog, som har ønsket at fratræde stillingen. b. Christian Mørup, Tårnby RK, er valgt til ny præsident i Tårnby RK, da Frank M. Sørensen har ønsket at udtræde af klubben. c. Niels Oehlenschläger, Tårnby RK, er udpeget til ny distriktscounsellor efter Frank M. Sørensen. d. Brylle Hallquist, Copenhagen Morning RK, er udpeget til ny chairman for distriktets Extension udvalg. Indlæg fra udvalgsformænd Referat af Foundation Seminar den 7. oktober Tirsdag den 7. oktober 2003 afholdt internationalt udvalg på Handelsskolen i Ballerup, distriktets første Rotary Foundation Seminar. Der havde tilmeldt sig 29 deltagere og seminaret indledtes med en velkomst og introduktion af formanden for international udvalg, PDG Grethe Christiansen. Herefter fortalte formanden for Foundation, PDG Flemming Nejstgaard om historien bag og opbygningen af Foundation og SHARE-systemet (fordelingsnøgle for uddeling af midler). Formanden for Matching Grants, PP Henning Saabøll, redegjorde for principperne i tildelingen af MG og illustrerede med et praktisk eksempel fra Indonesien (vandforsyning til 4 landsbyer). Endelig redegjorde formanden for GSE (Group Study Exchange) PP Finn O. Møller for de problemer, der kunne ligge i udvælgelse og udsendelse/modtagelse. Alle tre indlæg blev fulgt op af gruppearbejde, hvor deltagerne fik lejlighed til at gå lidt tættere på detaljen. Det er min opfattelse, at seminaret klargjorde, at der stadig er lang vej, før hele Foundationkonstruktionen er forstået, men samtidig, at det var et nyttigt og nødvendigt skridt at tage og på tilbagemeldingerne lyder det, at det var en udbytterig aften, som gav lidt blod på tanden til at fortsætte med udbredelsen af kendskabet. Der kom også en del god input til forbedringer, som vil blive taget op. Alle tre indlægsholdere tilbyder at turnere i klubberne for at fortælle om programmerne. Flemming Nejstgaard Formand for Rotary Foundation

9 Side 9 af 12 Landssekretariatet orienterer. 1. Halvårsrapport, indbetalinger Sidste frist for indbetalinger var som bekendt den 31. juli Der er fortsat en del klubber der endnu ikke har betalt. Distrikt 1470: Af 69 klubber mangler fortsat 7 klubber, nemlig følgende: Ballerup Sct. Jacob Birkerød - Frederikssund Gilleleje Holte København City - Lillerød Landssekretariatet skal endnu engang anmode om, at de sidste klubber, snarest får indbetalt det skyldige kontingent. 2. Long Term Exchange. Den 7. oktober 2003 deltog landssekretariatet sammen med lederen af ungdomsudvekslingen i Danmark, Arne Jensen, i et møde med Cirius. Oplysninger om Cirius kan findes på siden Det blev på mødet oplyst, at tilskudsordningen til udvekslingsstudenter der sidste år var på kr ,00 pr. elev sandsynligvis fortsætter i det nye finansår. Endelig afklaring forventes med afslutningen af finanslovsforhandlingerne, men der er ingen tegn på at der røres ved denne post. Rotarys udvekslingsprogram godkendes herefter som tilskudsberettiget og det blev meddelt at cirkulæret justeres i overensstemmelse hermed. ( Én familie rettes til en familie.) Når de endelige beslutninger er truffet udsendes generel orientering til counsellors m.fl.. 3.Convention i Osaka den maj 2004 Program, priser, tilmeldingsskema kan downloades fra Program for Convention i Osaka kan downloades på siden Jens van der Watt Landssekretær

10 Side 10 af 12 NOtits De af klubberne indbetalte midler til Polio Plus- indsamlingen kan anvendes til udløsning af PHFdiplom efter klubbens bestemmelse indenfor 3 år, efter at indbetalingen har fundet sted. Opmærksomheden skal dog henledes på, at vi i Danmark og i det meste af Europa anvender PHFhædring som en særlig udmærkelse af en person- rotarianer eller ikke-rotarianer- der i sit virke går ind for Rotarys idealer, hvorfor tildeling af PHF fortsat bør gives med skyldig hensyntagen hertil.. Aktivitetskalender Distriktsaktiviteter: - 1. november 2003, PR seminar på Handelsskolen i Ballerup december 2003, Night of 1000 Dinners-arrangement på Frederiksberg Slot; gennemføres i form af et seminar om Humanitær Minerydning januar 2004, Seminar vedr. Klubbernes Udvikling i Hillerød. Andre aktiviteter/møder: oktober 2003, Gettogether med Ungdomsudvekslingsstudenterne på Stenhus Kostskole i Holbæk oktober 2003, DG-besøg i Herlev RK november 2003, Helsingør RK 70-års jubilæum november 2003, DG-besøg i Ballerup RK november 2003, udvælgelse af GSE teammembers til Brasilien november 2003, DG Intercitymøde med rotaractklubber i D november 2003, PDG, DG, DGE og Foundation Chairman deltagelse i Institute i Lugano november 2003, DG-besøg i Hasle RK november 2003, DG-besøg i Nexø RK november 2003, Thanksgiving-middag med Ungdomsudvekslingsstudenterne i Hillerød november 2003, Møde i Danske Rotarydistrikters Ungdomsfond i Kolding december 2003, DG møde i HOC for Convention december 2003, Fællesmøde med AG er og Udvalgsformænd.

11 Side 11 af 12 Mødestatistik Medlemstal Antal kl. Klub Juni August Sept. Til/afga ng Møder % Distriktets mødeprocent 57,79 Aasiaat -Egedesminde Allerød Amager Ballerup Ballerup Sct. Jacob ,65 5 Birkerød ,05 6 Birkerød Henrik Gerner ,86 7 Brøndbyerne ,86 8 Brøndby-Vallensbæk ,69 9 Brønshøj ,50 10 Charlottenlund ,16 11 Chr.havn-Slotsholmen ,00 12 Copenh. International ,00 13 Copenhagen Morning Dragør ,41 15 Dyrehaven ,05 16 Espergærde-Humlebæk ,11 17 Farum Fredensborg ,94 19 Frederiksberg ,70 20 Fr.berg-Mariendal ,35 21 Fr.berg-Solbjerg ,08 22 Frederiksborg Frederikssund ,57 24 Fr.sund- Falkenborg Frederiksværk Gentofte ,75 27 Gentofte-Vangede Gilleleje Gladsaxe Gladsaxe Syd ,24 Glostrup(sammenlagt med G-H til G-A pr. 1.juli 03) Glostrup-Herstederne(sammenlagt med G til G-A pr. 1.juli 03) Glostrup -Albertslund Græsted Hasle ,14 34 Hellerup ,84 35 Helsinge ,42 36 Helsingør Helsingør-Snekkersten ,34 38 Herlev ,09 39 Hillerød Hillerød Chr. IV Holte Humlebæk-Nivå Hvidovre ,77 44 Høje-Tåstrup ,16 45 Hørsholm ,21 46 Ishøj ,50 47 Kastrup ,00 48 Kongens Lyngby ,27 49 København ,00 50 København City København Nørrebro ,42 52 København Valby ,86 53 København Vesterbro ,00 54 København-Langelinie ,91 55 Lillerød Nexø ,83 57 Nuuk ,57 58 Rødovre-Vanløse ,00

12 Side 12 af Rønne ,08 60 Skovshoved Slangerup Sorgenfri ,71 63 Stenløse-Ølstykke Søllerød Sønderbro ,24 66 Tårnby ,59 67 Taastrup Virum ,84 69 Værløse ,00 Distriktets medlemstal ultimo september ,76 NB! Hvor der for klubber ikke er angivet antal møder, betyder det, at sekretariatet ikke havde modtaget den aktuelle månedsrapport ved udskrivningen den 8. oktober Afleveringsprocenten for distriktet: 4 63,77

Guvernørens Månedsbrev for: Rotary International Distrikt 1470-Danmark N.O. Jensen DG

Guvernørens Månedsbrev for: Rotary International Distrikt 1470-Danmark N.O. Jensen DG Side 1 af 12 Guvernørens Månedsbrev for: Rotary International Distrikt 1470-Danmark N.O. Jensen DG Indhold: Fra Guvernørens dagbog Nyt fra Rotary International Nyt fra D-1470 Landssekretariatet orienterer

Læs mere

Distriktskonference og gallamiddag

Distriktskonference og gallamiddag Folder 21/08/06 20:50 Side 1 Velkommen til Distrikt 1470 Distriktskonference og gallamiddag lørdag, den 30. september 2006 i FrederiksborgCentret, Milnersvej 39 Hillerød Kære Rotary medlem! Efter det største

Læs mere

Guvernørens Månedsbrev for: Rotary International Distrikt 1470-Danmark N.O. Jensen DG

Guvernørens Månedsbrev for: Rotary International Distrikt 1470-Danmark N.O. Jensen DG Side 1 af 11 Guvernørens Månedsbrev for: Rotary International Distrikt 1470-Danmark N.O. Jensen DG Indhold: Fra Guvernørens dagbog mv. Nyt fra Rotary International. Nyt fra D-1470. Landssekretariatet orienterer.

Læs mere

Guvernørens månedsbrev nr. 5 (November 2003). Fra guvernørens dagbog.

Guvernørens månedsbrev nr. 5 (November 2003). Fra guvernørens dagbog. Guvernørens månedsbrev nr. 5 (November 2003). Minerydningsprojekt i Sri Lanka Nyt fra Rotary International Nyt fra D-1470 Nyt om Convention 2006 Indlæg fra udvalgsformænd o PR-seminar - Rotarianere til

Læs mere

Guvernørens nyhedsbrev

Guvernørens nyhedsbrev Rotary International Distriktskonference 1470 2013-2014 Der tales om at der er brug for modernisering af Rotary. Rotary skal forstå at tilpasse sig, så tidens trend følges og Rotary medlemmerne har lyst

Læs mere

Guvernørens Månedsbrev for: Rotary International Distrikt 1470-Danmark N.O. Jensen DG

Guvernørens Månedsbrev for: Rotary International Distrikt 1470-Danmark N.O. Jensen DG Side 1 af 9 Guvernørens Månedsbrev for: Rotary International Distrikt 1470-Danmark N.O. Jensen DG Indhold: Guvernøren har ordet Nyt fra Rotary International Nyt fra D-1470 Rapport fra Convention 2003 i

Læs mere

PROGRAM DISTRIKTSKONFERENCEN DISTRIKT 1450 14. 16. SEPTEMBER 2012 HORSENS

PROGRAM DISTRIKTSKONFERENCEN DISTRIKT 1450 14. 16. SEPTEMBER 2012 HORSENS PROGRAM DISTRIKTSKONFERENCEN DISTRIKT 1450 14. 16. SEPTEMBER 2012 HORSENS Program for fredag d. 14. september 2012 15.00. 19.00. Ankomst og registrering på Hotel Opus 19.00. 20.30. Opus Surprise Buffet

Læs mere

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 1460 DANMARK - LITAUEN

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 1460 DANMARK - LITAUEN Kære Præsident elect og klubsekretær 2011/2012! Nu er vi klar til det næste trin i vores forberedelse til Rotary-året 2011-2012. Vi mødes nemlig til PETS og instruktionsmøde i Aabenraa torsdag den 3. marts

Læs mere

Guvernørens nyhedsbrev

Guvernørens nyhedsbrev Guvernørens nyhedsbrev Rotary distrikt 1470 DG: 2013 2014 Juni 2014 Nyhedsbrev Juni 2014 Rotary året 2013-14 er ved at gå på hæld, og det er meget tilfredsstillende, at se tilbage på de mange aktiviteter

Læs mere

Figur 1. Samlet fertilitet og antal fødte børn. København. Levendefødte. Levendefødte børn pr kvinder Samlet fertilitet

Figur 1. Samlet fertilitet og antal fødte børn. København. Levendefødte. Levendefødte børn pr kvinder Samlet fertilitet Nr. 13. 2. juni 1999 INDHOLD...Side Eventuel henvendelse tlf.: 33 66 28 39 Levendefødte børn i 1997 opgjort efter moderens alder i kommunerne i Hovedstadsregionen... 1 Martha M. Kristiansen... 33 66 28

Læs mere

Regionsældreråd Hovedstaden

Regionsældreråd Hovedstaden Regionsældreråd Hovedstaden Ændringsforslag til : VEDTÆGTER FOR REGIONSÆLDRERÅDET I HOVEDSTADSREGIONEN. Gældende vedtægter 1. Grundlag Regionsældrerådet er et ældrepolitisk samarbejdsforum for regionens

Læs mere

Rotary International Distrikt 1450 Denmark

Rotary International Distrikt 1450 Denmark Program fredag d. 17 september 15.00- Ankomst og registrering 19.00 19.00 Get together Party starter på Nr. Vinkel Lækker anretning 21.00 Frank Foley optræder første gang 22.30 Frank Foley optræder 2 gang

Læs mere

4 norske og 1 dansk guvernør med ledsagere drog til Svalbard en lang weekend. Rotarys uforlignelige netværk slog til igen!

4 norske og 1 dansk guvernør med ledsagere drog til Svalbard en lang weekend. Rotarys uforlignelige netværk slog til igen! Nyhedsbrev nr. 13 Den 11. december 2006 4 norske og 1 dansk guvernør med ledsagere drog til Svalbard en lang weekend. Rotarys uforlignelige netværk slog til igen! Det blev besluttet på GETS, Guvernør Elect

Læs mere

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 1460 DANMARK LITAUEN INDBYDELSE TIL MEDLEMSSEMINAR

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 1460 DANMARK LITAUEN INDBYDELSE TIL MEDLEMSSEMINAR Haderslev, den 26. september 2010 INDBYDELSE TIL MEDLEMSSEMINAR Onsdag den 10.november 2010, klokken 18.00 21.30 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby. Kære Præsident 2010-11! Som tidligere

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 10 Den 3. august 2006

Nyhedsbrev nr. 10 Den 3. august 2006 Nyhedsbrev nr. 10 Den 3. august 2006 Lead the way! Action i netværket! Festligt guvernørskifte i Græsted Rotary Klub Græsted Rotary Klub satte storsejlet til i anledning af guvernørskiftet onsdag den 5.

Læs mere

Guvernørens Månedsbrev

Guvernørens Månedsbrev Guvernørens Månedsbrev Distrikt 1450 Nr.3. september 2010 Distriktet har: 53 klubber 2.244 medlemmer (1.5.2010) Danmark: 278 Klubber 11.575 medlemmer Distriktsguvernør 2010-11 Kære Rotarianere. Rotarys

Læs mere

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Lægedækningsundersøgelse for 2017 Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Regionen fastsætter hvert år lægedækningen for det kommende år. Som udgangspunkt for denne fastsættelse skal regionen

Læs mere

Rotary Danmarks Sekretariat

Rotary Danmarks Sekretariat Ialt pr. 1. aug. 2011 186 1.250 10.293 11.543-4 - -4 Ialt pr. 1. aug. 2010 195 1.161 10.414 11.575 - Til/ afgang i perioden -9 89-121 -32 Allerød 1-38 38-1 - -1 Amager - 1 30 31 - - - Assens 2 8 30 38-1

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 48 20 50 66 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne

Læs mere

Guvernørens månedsbrev nr. 6 (December 2003) Fra guvernørens dagbog.

Guvernørens månedsbrev nr. 6 (December 2003) Fra guvernørens dagbog. Guvernørens månedsbrev nr. 6 (December 2003) Minerydningsprojekt i Sri Lanka Et anderledes Rotary-møde Nyt fra Rotary International Nyt fra D-1470 Landssekrretariatet orienterer Nyt om Convention 2006

Læs mere

Bilag 3: Planlægningsvejledning for effektive Rotaryklubber

Bilag 3: Planlægningsvejledning for effektive Rotaryklubber Bilag 3: Planlægningsvejledning for effektive Rotaryklubber Planlægningsvejledning for effektive rotaryklubber er beregnet på at hjælpe rotaryklubberne til at opsætte mål for det kommende år. Formularen

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

DG: Bent Michael Nielsen

DG: Bent Michael Nielsen Midtvejsstatus 1. januar 2014 Det halve Rotary år af 2013-2014 er nu gået, og det er tid til både at se tilbage og se frem på det kommende halve år. Fra Rotary årets start var der fastlagt en strategi

Læs mere

Priser Du har mulighed for at betale kontant, Dankort eller med MobilePay. Priser for ansøgning og førerkort kan du finde her.

Priser Du har mulighed for at betale kontant, Dankort eller med MobilePay. Priser for ansøgning og førerkort kan du finde her. Taxinævnet i Region Hovedstaden SYGETRANSPORTPRØVEN Vejledning til prøven, som giver adgang til sygetransportkørsel 16. januar 2017 Sagsbeh.: DCU J.nr.: 00.00.00-A00-1206-16 OBS: Denne prøve skal kun gennemføres,

Læs mere

Seniorafdelingen. af 01.01.2003. Medlemsliste 2014.

Seniorafdelingen. af 01.01.2003. Medlemsliste 2014. Seniorafdelingen af 01.01.2003 Medlemsliste 2014. Seniorudvalget 2014. Knud & Lilli Madsen 48263381 Bryggerengen 34 bil 24275958 3210 Helsinge knud@mgv.dk (Formand) ansvarlig for julefrokost Erling Andersen

Læs mere

Velkommen til regionsmøde i Region Hovedstaden V/ Kurt Damsted

Velkommen til regionsmøde i Region Hovedstaden V/ Kurt Damsted Velkommen til regionsmøde i Region Hovedstaden V/ Kurt Damsted Nu falmer skoven trindt om land Nu falmer skoven trindt om land, og fuglestemmen daler, nu storken flyver over strand, ham følge viltre svaler.

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 40 13 30 23 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Fertiliteten 2004 Amter og kommuner i Hovedstadsregionen, bydele i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Fertiliteten 2004 Amter og kommuner i Hovedstadsregionen, bydele i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Fertiliteten 2004 Amter og kommuner i Hovedstadsregionen, bydele i København Netpublikation 23. september 2005 Fertiliteten 2004 Amter og kommuner i

Læs mere

Distriktskonferencen. 17. 19. september 2010. Lemvig

Distriktskonferencen. 17. 19. september 2010. Lemvig Program Distriktskonferencen i Distrikt 1450 17. 19. september 2010 i Vestjyllands Smilehul Lemvig Velkommen til Distriktskonferencen 2010 i Lemvig Kære gæster, Rotarianere, ledsagere og alle andre Det

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 40 13 30 23 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Vækstbarometer. Greater Copenhagen. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Greater Copenhagen. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Greater Copenhagen Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Kontakt til almen praksis eller speciallæge... 3

Kontakt til almen praksis eller speciallæge... 3 F Forbrug af sundhedsydelser Indhold Planlægningsområdetabeller Kontakt til almen praksis eller speciallæge... 3 Hjertesygdom... 3 Apopleksi... 4 Astma... 5 Kræft... 6 Slidgigt... Rygsygdom... Knogleskørhed...

Læs mere

Ny kommunal inddeling i Danmark pr. 1/1-2007

Ny kommunal inddeling i Danmark pr. 1/1-2007 Ny kommunal inddeling i Danmark pr. 1/1-2007 99 danske kommuner i Øresundsregionen bliver til 46 Betydning for Øresundsdatabanken Pr. 1. januar 2007 træder den ny kommunalreform i Danmark i kraft. Herved

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

Bestyrelsesmøde - referat Mødedeltagere :

Bestyrelsesmøde - referat Mødedeltagere : Bestyrelsesmøde - referat Mødedeltagere : Møde nr. 20 / 2014 Dato : 3. marts 2014. OBS! kl. 17.00 Sted : Lindehuset i Fredensborg Jernbanegade 28 B Laila Rohde Mortensen ( LRM) Formand Annemette Samuelsson

Læs mere

Distriktsguvernør: Benny Kjøller Olsen RI TEMA : REACH WITHIN TO EMBRACE HUMANITY

Distriktsguvernør: Benny Kjøller Olsen RI TEMA : REACH WITHIN TO EMBRACE HUMANITY Distriktsguvernør: Benny Kjøller Olsen 2012-13 RI TEMA 2010-11 : REACH WITHIN TO EMBRACE HUMANITY Tak for din interesse i at høre lidt mere om distrikt 1480, og samtidig få et indblik i denne spændende

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

Retningslinjer for naturrådene fastættes i bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd, som forventes udstedt primo august 2017.

Retningslinjer for naturrådene fastættes i bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd, som forventes udstedt primo august 2017. Dato 28. juni 2017 Side 1 af 5 Til Foreningsformænd og -sekretærer Nedsættelse af naturråd frist 1. september Med revisionen af planloven, der blev vedtaget den 1. juni 2017, er det slået fast, at der

Læs mere

Rotary International Distrikt 1480 Jørn Husted Madsen Guvernør 2010-11

Rotary International Distrikt 1480 Jørn Husted Madsen Guvernør 2010-11 Rotary International Distrikt 1480 Jørn Husted Madsen Guvernør 2010-11 Månedsbrev for august og september 2010 Kære rotarianere Rotary året 2010 2011 er nu i fuld gang, og de fleste er landet efter sommerferien.

Læs mere

Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte.

Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte. Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte. Ændring af fordelingen af områdetillæg i forbindelse med de 98 nye kommuner pr. 1. januar 2007. A. Sammenlægning af kommuner med

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat

Bestyrelsesmøde. Referat Bestyrelsesmøde Referat Deltagere: Kenneth Flex, (KF) formand, Lene Diemer, (LD) næstformand Søren Brøndum, (SB) Henrik Søltoft, (HS) Andreas Sørensen, (AS) Per Gut, (PG) Mogens Følsgaard, (MF) Stig Jarnbye,

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Kultur Metropol Øresund Styregruppemøde. 29. november 2011 Allerød Kulturhus

Kultur Metropol Øresund Styregruppemøde. 29. november 2011 Allerød Kulturhus Kultur Metropol Øresund Styregruppemøde 29. november 2011 Allerød Kulturhus Dagsorden 1. Velkomst 2. Deltagerkredsen i KMØ 2012-2015 3. Forhandling med Kulturministeriet 4. Projekter og økonomi 5. Evt.

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til opgørelsen over (udgivet i september ). Det er fortsat

Læs mere

Vækstbarometer. Sund, kreativ, grøn og smart vækst. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Sund, kreativ, grøn og smart vækst. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Sund, kreativ, grøn og smart vækst Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

Leveringsdag - Leveringsfrekvens 800 Høje Taastrup Porcani leverer dagligt i dit område. 900 København C Porcani leverer dagligt i dit område.

Leveringsdag - Leveringsfrekvens 800 Høje Taastrup Porcani leverer dagligt i dit område. 900 København C Porcani leverer dagligt i dit område. PostnummeBy Leveringsdag - Leveringsfrekvens 800 Høje Taastrup Porcani leverer dagligt i dit område. 900 København C Porcani leverer dagligt i dit område. 1000 København K Porcani leverer dagligt i dit

Læs mere

Referat Hovedbestyrelsesmøde

Referat Hovedbestyrelsesmøde Referat Hovedbestyrelsesmøde Dato: 11. december 2012 Tid: Kl. 13-15 Sted: KL-huset, lokale S-06 Afbud: Niels Højberg, Jann Hansen, Nich Bendtsen Punkter: 0. Meddelelser... 2 1. Hans Berthelsen, direktør

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 08 Vedtagelse af Pendlernettet og det videre arbejde med Trafikplan 2013. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 08 Vedtagelse af Pendlernettet og det videre arbejde med Trafikplan 2013. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. maj 2012 Thomas Damkjær Petersen 08 Vedtagelse af Pendlernettet og det videre arbejde med Trafikplan 2013 Indstilling: Administrationen indstiller,

Læs mere

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007 Til samtlige kommuner 17. november 2006 Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Slettet: 5 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Udmøntning af ældrepuljen for 2007 CFB/ J.nr. 2006-1138

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 16 Den 7. juni 2007. Nedenstående klubber og privatpersoner har bidraget til Mælkebøtten i Nuuk.

Nyhedsbrev nr. 16 Den 7. juni 2007. Nedenstående klubber og privatpersoner har bidraget til Mælkebøtten i Nuuk. Nyhedsbrev nr. 16 Den 7. juni 2007 Indsamlingen til "Mælkebøtten" i Nuuk Nedenstående klubber og privatpersoner har bidraget til Mælkebøtten i Nuuk. Græsted Rotary Klub Helsinge Rotary Klub Rudkøbing Rotary

Læs mere

Distrikt Midtjyllands Vedtægter

Distrikt Midtjyllands Vedtægter Side 1 af 8 Distrikt Midtjyllands Vedtægter Godkendt d. 16.04.2016 Side 2 af 8 1. Navn og hjemsted: 1. Distriktets navn er: Distrikt Midtjylland og omfatter Distriktets Y s Mens klubber, som er registreret

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamlinger i Dansk Byggeri Nordsjælland Dansk Byggeri Hovedstaden

Generalforsamlinger i Dansk Byggeri Nordsjælland Dansk Byggeri Hovedstaden Generalforsamlinger i Dansk Byggeri Nordsjælland Dansk Byggeri Hovedstaden Fælles årsmøde: Hvordan bliver flygtninge en ressource? Onsdag den 9. november 2016, på KolleKolle, Værløse Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

PETS D-1480 5. marts 2010. Den 5. tjenestegren: New Generations Service

PETS D-1480 5. marts 2010. Den 5. tjenestegren: New Generations Service Den 5. tjenestegren: New Generations Service Per Hylander Dronninglund Rotary klub siden 1991 Guvernør D-1440 2005-06 Formand for Rotary Danmark 2006-07 Distriktstræner D-1440 2006-09 Rotary Coordinator

Læs mere

Tre Frederiksberg-klubber har taget et unikt initiativ: Kunst i Påsken alle i distrikt 1470 har mulighed for at støtte det

Tre Frederiksberg-klubber har taget et unikt initiativ: Kunst i Påsken alle i distrikt 1470 har mulighed for at støtte det Nyhedsbrev nr. 5 Marts 2008 Tre Frederiksberg-klubber har taget et unikt initiativ: Kunst i Påsken alle i distrikt 1470 har mulighed for at støtte det I Uganda bliver 1200-1500 internt fordrevne flygtninge

Læs mere

DANSK POLITIHUNDEFORENING SEKTION 1

DANSK POLITIHUNDEFORENING SEKTION 1 DANSK POLITIHUNDEFORENING SEKTION 1 Referat af ordinært sektionsmøde for sektion 1, afholdt lørdag den 24. september 2011, kl. 1700 på Hotel Scandic, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Udenlandske statsborgere

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Udenlandske statsborgere Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor Udenlandske statsborgere 1.1.2001 Nr. 24. 23. november 2001 Udenlandske statsborgere i København 1. januar 2001 Lis Søgaard Hansen Tlf.: 33 66 28 19

Læs mere

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel havde den glæde, at vi fra borgmesteren modtog invitation til, på selve jubilæumsdagen den 19.marts kl. 12, at gæste Holbæk gl. Rådhus. Borgmester

Læs mere

Foreningen Kulturnatten

Foreningen Kulturnatten 1 Foreningen Kulturnatten Kulturnatten 2017 Personlige interview foretaget 13. oktober 2017 2017: 504 respondenter 2015: 467 respondenter 2013: 562 respondenter 2011: 506 respondenter 2009: 514 respondenter

Læs mere

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Hovedstadens område

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Hovedstadens område Baggrundsmateriale til dialog om strategier og mål for brugen af Den regionale uddannelsespulje Det regionale arbejdsmarkedsråd 1. maj 2017 Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Vejledende rådighedsbeløb 2010 for personlige tillæg og enkeltydelser for kommuner i Region Hovedstaden

Vejledende rådighedsbeløb 2010 for personlige tillæg og enkeltydelser for kommuner i Region Hovedstaden Vejledende rådighedsbeløb 2010 for personlige tillæg og enkeltydelser for kommuner i Region Hovedstaden Udarbejdet af Fagudvalget for pension, boligstøtte, sygesikring, kontanthjælp og sygedagpenge under

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

Vedtægter for. Væksthus Hovedstadsregionen

Vedtægter for. Væksthus Hovedstadsregionen Vedtægter for Væksthus Hovedstadsregionen juni 2010 Navn og hjemsted Stk. 1. Institutionens navn er Væksthus Hovedstadsregionen. Stk. 2. Fondens hjemsted er Københavns Kommune Stk. 3. Fonden er stiftet

Læs mere

Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden

Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden Opdateret november 2016 Statistikken kommune/læge udbredelse viser, hvor udbredt elektronisk kommunikation er mellem

Læs mere

BØRNEHUS HOVEDSTADEN

BØRNEHUS HOVEDSTADEN BØRNEHUS HOVEDSTADEN BØRNEHUS HOVEDSTADEN BØRNEHUS HOVEDSTADEN BISTÅR KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN MED UDREDNING I SAGER OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE. Børnehuset skal benyttes som led i kommunens børnefaglige

Læs mere

Kort og arealer Maps and areas

Kort og arealer Maps and areas 13 Kort og arealer Maps and areas Arealanvendelse Oplysningerne om planlagt arealanvendelse i regionen stammer fra Hovedstadsregionens Statistikkontor's arealundersøgelse, som gennemføres hvert andet år,

Læs mere

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 31. oktober 2013 Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 Mødet afholdtes i Københavns Politiforening, H. C. Andersens Boulevard 42, 1. 1553 København

Læs mere

Budgetår Hele kr priser

Budgetår Hele kr priser Social-udvalg Driftsønske Skema DRI Budgettering af Værdighedsmilliarden Forslag nr. 2 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0 0 8.740 Indtægtsbudget vedr. Værdighedsmilliarden

Læs mere

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne September 2013 Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne i Region Hovedstaden Kun halvdelen af virksomhederne i Region Hovedstaden vil anbefale den kommune, de selv bor i til andre virksomheder.

Læs mere

Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-18 (Høringsversion)

Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-18 (Høringsversion) Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-18 (Høringsversion) 1 Indholdsfortegnelse Ordforklaringsliste... 5 Særlige opmærksomhedspunkter... 7 Region Hovedstadens geografiske

Læs mere

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget.

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Kommunernes fordeling med hensyn til områdetillæg: Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Til Gruppe 0 henføres: Kommuner der ikke er henført til Gruppe 1-4. Til Gruppe

Læs mere

Kort og arealer Maps and areas

Kort og arealer Maps and areas 13 Kort og arealer Maps and areas Arealanvendelse Oplysningerne om planlagt arealanvendelse i regionen stammer fra Hovedstadens Udviklingsråds arealundersøgelse, som gennemføres hvert andet år, på baggrund

Læs mere

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Møde i Psykiatri- og Handicapudvalget den 13. december 2010 Organisationen afspejler den fysiske struktur Direktion Stabe Psykiatri Børne- og

Læs mere

VELBELIGGENDE BYGGEGRUNDE VED CITY 2 I TAASTRUP

VELBELIGGENDE BYGGEGRUNDE VED CITY 2 I TAASTRUP Gymnasium Gadehaveskolen Handelsskole VELBELIGGENDE BYGGEGRUNDE VED CITY 2 I TAASTRUP Høje Taastrup Station Danske Bank Ca. 11.500 kvm boligbyggeret City 2 Copenhagen Designer Outlet Ca. 14.300 kvm kontorbyggeret

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

Bestyrelsesmøde - referat Mødedeltagere :

Bestyrelsesmøde - referat Mødedeltagere : Bestyrelsesmøde - referat Mødedeltagere : Møde nr. 18 / 2013 Dato : 25. nov. 2013, kl. 16.30 Sted : Fælleshuset, Hans Paaskes Vej i Snekkersten Laila Rohde Mortensen ( LRM) Formand afbud Annemette Samuelsson

Læs mere

19-03-2011. PETS/Distriktssamling D-2290 18.-19. marts 2011. Rotary i verden. Rotarys internationale engagement

19-03-2011. PETS/Distriktssamling D-2290 18.-19. marts 2011. Rotary i verden. Rotarys internationale engagement Rotary i verden Rotarys internationale engagement 1 RI - en forening af klubber Startet i Chicago i 1905 Hovedsæde i Evanston, Chicago 7 regionale kontorer, bl.a. i Zürich (Europa og Afrika) En stor størrelse!

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 28. oktober 2007 kl. 10.00 på Aspesgårdsskoven 9 A, 3770 Åkirkeby.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 28. oktober 2007 kl. 10.00 på Aspesgårdsskoven 9 A, 3770 Åkirkeby. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 28. oktober 2007 kl. 10.00 på Aspesgårdsskoven 9 A, 3770 Åkirkeby. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper Janholm, Kirsten Nielsen,

Læs mere

Fokus Privat. Her er det billigst i hovedstadsområdet. Danske Analyse. 21. november 2001. Privatøkonomi

Fokus Privat. Her er det billigst i hovedstadsområdet. Danske Analyse. 21. november 2001. Privatøkonomi Danske Analyse Fokus Privat 21. november 2001 Privatøkonomi Steen Bocian +45 33 44 21 53 steen.bocian@danskebank.dk Jacob Nielsen +45 33 44 21 57 jacob.nielsen@danskebank.dk Her er det billigst i hovedstadsområdet

Læs mere

Bestyrelsesmøde - referat Mødedeltagere :

Bestyrelsesmøde - referat Mødedeltagere : Bestyrelsesmøde - referat Mødedeltagere : Møde nr. 16 / 2013 Dato : 5. august 2013, kl. 16.30 Sted : Lindehuset i Fredensborg Jernbanegade 28 B Laila Rohde Mortensen ( LRM) Formand Annemette Samuelsson

Læs mere

DISTRIKT 1470 DISTRIKTSKONFERENCEN 2006

DISTRIKT 1470 DISTRIKTSKONFERENCEN 2006 Nyhedsbrev nr. 11 Den 12. september 2006 DISTRIKT 1470 DISTRIKTSKONFERENCEN 2006 Kære Rotary medlem! Efter det største arrangement i distriktets historie, Convention, vil jeg gerne invitere til årets anden

Læs mere

Ad. 1 Workshop - Hvordan lærer Inbound hurtigt dansk Hvordan kan værtsfamilie, sprogskole og gymnasium bidrage?

Ad. 1 Workshop - Hvordan lærer Inbound hurtigt dansk Hvordan kan værtsfamilie, sprogskole og gymnasium bidrage? Referat counsellormøde den 18. april 2014 i distrikt 1470 i Lyngby Thomas bød sammen med sit team - Lene, Jakob og Jette velkommen til glade morgenfriske counsellorer, PO er og andre som arbejder med ungdomsudveksling

Læs mere

Borgere med mere end én kronisk sygdom

Borgere med mere end én kronisk sygdom Borgere med mere end én kronisk sygdom Resultater fra Sundhedsprofil 2013 Kronisk Sygdom v/ Maj Bekker-Jeppesen Cathrine Juel Lau, Maja Lykke, Anne Helms Andreasen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 21. juni 2010 Nr. 4/2010

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 21. juni 2010 Nr. 4/2010 Mødedeltagere: Lennart Damsbo-Andersen, Gert Møller, Jens Kronborg, Martin Taarup, Oluf Brandt, André Gremaud og Verner Ljung. Afbud: Anne Knudsen, Fritze Tillisch og Stig Samson Naur Referat 1. Godkendelse

Læs mere

Rapport fra repræsentantskabet for MGK Hovedstaden

Rapport fra repræsentantskabet for MGK Hovedstaden Oktober 2011 MGK Hovedstaden Rapport fra repræsentantskabet for MGK Hovedstaden Iht. retningslinjer for afrapportering á 01.03.11 fra Statens Kunstråds fagudvalg for musik (SKM). Indhold 1. Repræsentantskabets

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Hvad er regionernes rolle?

Hvad er regionernes rolle? Hvad er regionernes rolle? Behovet for dataudveksling mellem Staten, kommunerne og Regionerne Jordforureningsindsats og grundvandsbeskyttelse Natur & Miljø 22. maj 2012 Fagleder Carsten Bagge Jensen, Region

Læs mere

Referat Hovedbestyrelsesmøde

Referat Hovedbestyrelsesmøde Referat Hovedbestyrelsesmøde Dato: 29. april 2014 Tid: Kl. 15.00-17.00 Sted: KL-huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S, Lokale S-04 Afbud: Henrik Kolind Carsten Sand Nielsen Søren S. Steensen Lars

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

KØBENHAVN MALMÖ SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER ALTERNATIVE VÆKSTRATER INCENTIVE PARTNERS

KØBENHAVN MALMÖ SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER ALTERNATIVE VÆKSTRATER INCENTIVE PARTNERS KØBENHAVN MALMÖ SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER ALTERNATIVE VÆKSTRATER INCENTIVE PARTNERS ØRESUNDSMETRO KØBENHAVN MALMØ 2013 Notat Projekt: 1529 Samfundsøkonomisk screening af Øresundsmetroen Dato: 23.

Læs mere

Medlemsblad nr. 2-2012

Medlemsblad nr. 2-2012 Medlemsblad nr. 2-2012 Indhold i dette blad Generalforsamlingen 2012 Afriggerstævne Indlæg af Anette Stenberg Generalforsamlingen 2012 Generalforsamlingen startede med en kort præsentation af alle fremmødte.

Læs mere

Kampagnekatalog - Voksenlærlingekampagne 2007. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & sjælland

Kampagnekatalog - Voksenlærlingekampagne 2007. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & sjælland Kampagnekatalog - Voksenlærlingekampagne 2007 Hovedstaden & Sjælland Indhold 3 Introduktion 3 Kampagnepakke 4 Kampagneprodukter 7 Informationsmøder 7 Hotline 7 Sortering i virksomhedslister 8 Bestilling

Læs mere

H j æ l p t i l S r i L a n ka - e t Ro t a r y Fa m i l y P r oj e c t

H j æ l p t i l S r i L a n ka - e t Ro t a r y Fa m i l y P r oj e c t 2007 H j æ l p t i l S r i L a n ka - e t Ro t a r y Fa m i l y P r oj e c t Rapport fra besøget i Sri Lanka i perioden 20. - 28. august 2007 udarbejdet af PDG N.O. Jensen og PDG Helge Andersen Side -

Læs mere