o Reuniones propias. Los 2,118 consejos iglesiales de la Iglesia Popular tienen 18,864 mienbros, que se reunen frecuentemente en distintos comités.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "o Reuniones propias. Los 2,118 consejos iglesiales de la Iglesia Popular tienen 18,864 mienbros, que se reunen frecuentemente en distintos comités."

Transkript

1 Prjekt Kirkekaffe Indledning Det danske rd kirkekaffe er sammensat af rdene kirke g kaffe. Derudver betegner rdet kirkekaffe en scial sammenkmst sm afhldes i mange menigheder efter søndagens gudstjeneste. Ordet kirkekaffe signalerer fællesskab g åbenhed md verden. Denne prjektbeskrivelsen er ramme fr en 3-årig pstartsfase fr kirkekaffe. I løbet af pstartsfasen skal der udarbejdes en ny ramme fr den frtsatte udvikling af mærket. Grundidé Grundidéen i kirkekaffeknceptet er at udvikle g markedsføre et varemærke fr en kaffe, der retter sig specielt til menighedsrådene sm kunder g menighedsrådsmedlemmer, ansatte g deltagerne i kirkens arrangementer sm frbrugere af kaffen. Varemærket hedder kirkekaffe. Til grundidéen hører, at kaffens prindelse g kaffeprducenternes vilkår markedsføres indgående ud fra en meget knkret g persnlig synsvinkel. En verskrift fr varemærket kunne være Kirkekaffe din kaffe har et ansigt. Grundidéen bygger videre på fair trade -knceptet (Max Havelaar, MH). MH-kaffe har de hensigtsmæssige idelgiske g teknisk-øknmiske mekanismer, men MH-kaffen er stadigvæk annym verfr frbrugerne. Varemærket kirkekaffe vil (på gd luthersk-evangelisk vis) knkretisere det abstrakte gdhedsbegreb: Din næste er ikke kun en str masse af ukendte fattige. Din næste er knkrete mennesker. I frhld til kunderne (menighedsrådene) består knceptet af følgende tilbud: Muligheden fr at indkøbe kaffe med mærket kirkekaffe. Muligheden fr at købe multimedieshw m Kirkekaffens vej fra jrd til brd g Kaffe g tr. Muligheden fr løbende at følge med i prducenternes vilkår, brugen af midler i Kirkekaffeprgrammet samt at indhente andre baggrundsplysninger på hjemmesiden Menighedsrådene Den direkte mål gruppe er menighedsrådene i Flkekirken. Menighedsrådene er en hmgen, identificerbar g markedsføringsmæssigt let tilgængelig målgruppe. Menighedsrådene er indkøber at en str mængde kaffe til Egne møder. Flkekirkens menighedsråd har medlemmer, der jævnligt hlder møder i diverse udvalg. Offentlige møder. 80% af sgnene arrangerer sgneaftner, eftermiddagsmøder, kirkehøjskle g lignende. Budgetterne fr såkaldte kirkelige aktiviteter var på i alt kr. Pryect Kirkekaffe Intrducción La palabra danesa kirkekaffe está cmpuesta pr las palabras kirke (iglesia) y kaffe (café), es decir café eclesial. Sin embarg, la palabra kirkekaffe señala un event scial que celebra muchas cmunidades después de las misas dmiciales. La palabra kirkekaffe señala cmunidad y abertura hacia el mund. El presente descripción de prycet es el marc del arranque del kirkekaffe durante un períd de 3 añs. Durante el períd de arranque se elabrará nuev marc para el desarrll futur de la marca. Idea básica La idea básica del cncept kirkekaffe es desarrllar y mercadear una marca cmercial de un café que se dirige exclusivamente a ls cnsejs eclesiales cm clientes y a ls miembrs de ls cnsejs, ls empleads y a ls particaipantes de ls events de la iglesia cm cnsumidres del café. La marca cmercial se llama kirkekaffe. La idea básica invlucra que el rigen del café y las cndicines de ls prductres se mecadea prfundamente desde un punt de vsta muy cncreta y persnal. Un lema de la marca cmercial pdría ser: Kirkekaffe tu café tiene una cara. La idea básica se funda en el cncept del mercad just (Max Havelaar, MH). Café MH lleva ls mecanisms idelógics y técnic-ecnómics adecuads, per el café MH tdavía queda alg anónim ante del cnsumidr. La marca cmercial kirkekaffe quiere (en buena manera luterana-evangélica) cncretizar el cncept de bndad abstracta: Tu prójim n slamente sn una gran masa de prbres descncids. Tu prójim sn seres humans cncrets. Relacinad a ls clientes (ls cnsejs eclesiales) el cncept cnsisten en las seguientes fertas: La pción de cmprar café cn la marca kirkekaffe. La pción de cmprar el shw multimedia de El camin del kirkekaffe de la tierra hasta la tasa y El café y la fe. La pción de cntinuamente de seguir la cndicines de ls prductres, el us de ls fnds del Prgramma del Kirkekaffe y de buscar infrmación adicinal en la página web Ls cnsejs iglesiales El grup meta direct sn ls cnsejs iglesiales de la Iglesia Ppular. Ls cnsejs iglesiales es grup meta hmgéne, identificable y facilmente accesible para mercade. Ls cnsejs eclesiales es prvedr de una gran cantidad de para Reunines prpias. Ls 2,118 cnsejs iglesiales de la Iglesia Ppular tienen 18,864 mienbrs, que se reunen frecuentemente en distints cmités. Reunines públicas. 80% de las parróquias rganizan charlas, frmacines y trs events. Ls presupuests de ls llamads

2 Kirkekaffe - prjektbeskrivelse september 2006.dc 331 mi. kr. (2004) ud af et samlet budget på ca mi. kr. Arrangementer i kirken. Det er stadigt mere brugt at servere kaffe i våbenhuset efter gudstjenester g kncerter. Persnalet. Sgnene har ca heltidsansatte medarbejdere, samt deltidsansatte medarbejdere(med mere end 8 timers arbejde m ugen). Menighedsrådene er særligt pmærksmme g føler sig særligt frpligtede på sciale frhld. Menighedsrådene er arrangør af en lang række ffentlige møde m aktuelle, kulturelle g religiøse emner, hvrunder plysning m kaffe kunne være et plagt emne. Frretningsptentialet fr salg af kaffe til menighedsrådene kunne se ud sm følger (på variablerne estimeret kaffefrbrug per sgn g dækning, dvs. andelen af det samlede antal sgne, der er villige til at købe kirkekaffe. Kaffefrbrug per sgn Cnsum de café pr parróquia) (estimeret gennemsnit kg/år) (estimad prmedi kg/añ) Samlet vlumen Vlumen ttal (tns/ tneladas) Cbertura 5% actividades iglesiales sn de US$ 53 mi. (2004) de un presupuest ttal de US$ 720 mi. Events en la iglesia. Se usa más y más de servir café en el pórtic de la iglesia después de las misas y cncierts. El persnal. Las parróquias emplean apr. 5,500 persnas a tiemp cmplet y apr. 3,000 persnas a tiemp incmplet (per cn mas de 8 hras de trabaj semanal). Ls cnsejs iglesiales están atents y se sients bligads de pnes énfasis en las cndicines sciales. Ls cnsejs iglesiales rganisaza una serie de charlas públas de temas actuales, culturales y religiss, y baj ests la infrmación sbre el café debe ser un tema bvi. La ptencial de vente de café a ls cnsejs iglesiales puede ser l siguiente (cn ls variables cnsum estamd pr parróquia y cbertura, es decir, la cuta del númer ttal de parróqias que estén dispuests de cmprar kirkekaffe. Cbertura 10% Cbertura 15% Cbertura kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg 25% Kirkekaffeprgrammet Det er meget ressurcekrævende g i praksis næsten umuligt, at garantere at de persner sm frekmmer i CffeeRads multimedieshw vil være prducenter af den kaffe, sm publikum senere vil drikke. Persnerne i shwet er gde eksempler, der i flere tilfælde vil blive tilgdeset af kirkekaffe. Men det er ikke nk fr at kunne garantere en direkte g persnlig effekt. Derfr skal der etableres et prgram, sm m end med små midler - linker frbrugeren til knkrete mennesker, hvis histrier frtælles på hjemmesiden. Etablering g driften af Kirkekaffeprgrammet vil: kunne garantere en direkte (g sprbar) sammenhæng mellem den verpris, der bliver lagt på kaffen, g de persner g histrier, der bliver vist på hjemmesiden. gøre mærket mere eksklusivt. Dvs. med en tydeligere frskel i frhld til den almindelige MH. El Prgramma de Kirkekaffe Exige muchs recurss y en la práctica es casi impsible de grantizar que las persnas que aparecen en el shw de multimedia de CffeeRad sean ls prductres del café, que el públic bebe mas tarde. Las persnas del shw sn buens ejempls, que en varis cass sean beneficiads del kirkekaffe. Per es n es suficiente de garantizar un efect direct y persnal. Pr es hay que establecer un Prgramma, que aún cn fnds chiquits cnecta el cnsumidr a seres humans cncrets, a ls cuales sus histrias están cntadas en la página web. El establecimient y funcinamient del Prgramma del Kirkekaffe puede: garantizar un direct (y verificable) cnecte entre en sbrepreci que se aplica al café y las persnas y las histrias que se muestra en la página web. hacer la marca cmercial más exclusiva. Es decir, cn una distinción más prnunciada en relación a un MH cmún. 2/7

3 Kirkekaffe - prjektbeskrivelse september 2006.dc gøre det vanskeligere (= mere ressurcekrævende) at kpiere rdningen. Hvis man beregner en verpris/præmie på US$ 1,00 per 500 g, så vil fnden (ved en dækning på 10% af markedet g en estimeret frbrug per sgn på 100 kg) indtjene US$ per år, sm både skal bruges til administratin (i Nicaragua) g til uddelinger. Frmålsparagraf Frmålet med Kirkekaffeprgrammet er øge kaffefrbrugernes fkus på de fattige familier, der er prducerer vres kaffe, samt at støtte familierne med knkrete g identificerbare inputs, der styrker deres muligheder fr at få et værdigt liv. Kirkekaffeprgrammet understøtter principperne i MH-rdningen. Derudver er etableringen g driften af Kirkekaffeprgrammet en aktivitet, sm øger Ceccafens g medlemsrganisatinernes fkus på varemærker samt kapacitet til at administrere varemærker. Institutinel placering m.v. Kirkekaffeprgrammet er i praksis et udviklingsprgram, sm administreres af en lkal rganisatin efter aftale med Kirkekaffens Støttefrening (i den indledende 3-årige peride er den lkale rganisatin Ceccafen). Kirkekaffeprgrammet har sit eget regnskab, der revideres efter samme krav, sm Danida anvender fr bistandsprjekter. Ceccafen g Kirkekaffens Støttefrening udarbejder en særskilt aftale, der beskriver retningslinjerne fr uddelingerne fra Kirkekaffeprgrammet samt andre frhld. Administratin af hjemmeside Hjemmesiden skal løbende pdateres med særligt henblik på histrierne mkring de uddelingerne, der løbende fretages. Denne pgave udføres af CffeeRad efter aftale med Kirkekaffens Rllefrdeling Knceptet lægger p til et samarbejde mellem flere aktører (se bilag 1): En frmidler af kaffens histrie: CffeeRad Aps. En rister, sm indkøber, frarbejder, sælger g distribuerer kaffen: Peter Larsens Kaffe. Menighedsrådene, sm kunder til kaffe. Deltagerne i menighedsrådene arrangementer, sm frbrugere af kaffen g sm direkte målgruppe fr frmidlingen af histrierne m kaffen. En eksprtør, sm afsætter kaffen fra bønderne i Nicaragua: Ceccafen. Kirkekaffeprgrammet, sm administrerer den særlige verpris på kaffen: Udviklingsprgram under Ceccafen. Kirkekaffens Støttefrening, sm ejer varemærket kirkekaffe, g sm skaber rummet fr brugen af kirkekaffe i Danmark (g på sigt i Nrden). Frmidleren. CffeeRad Aps. I frhld til kirkekaffe har CffeeRad Aps. t hvedpgaver: hacer más cmplicad (= exige más recurss) de cpiar el arregl. Al calcular un sbrepreci de US 1.00 pr 500 grams el Prgramma cubrería (a un cbertura del 10% del mercad y un cnsum estimad pr parróquia de 100 kg ) tendrá ingress de US$ 42,000 al añ para cubrir tant la adminstración (en Nicaragua) cm las distribucines. Preámbul El bjetiv del Prgramma de Kirkekaffe es de incrementar el enfque de ls cnsumidres del café en las failias pbres que prduce nuestra café y de apyar las familias cn insums cncrets y identificables que frtalece sus psibilidades de btener una vida digna. El Prgramma de Kirkekaffe fmenta ls principis del arregl de MH. Además el establicimient y marcha del Prgramma de Kirkekaffe es una activida que incrementa el enfque de Ceccafen y su asciads en marcas cmerciales y la capacidad de manejar marcas cmerciales. La ubicación institucinal, etc. En la realidad el Prgramma de Kirkekaffe es un prgrama de desarrll que se administra pr medi de una rganización lcal según un acuerd cn Asciación de Apy del Kirkekaffe (en el eríd inicial de de 3 añs es cn Ceccafen). El Prgramma lleva sus pripias cuentas y pasa una auditría baj ls misms criteris que usa Danida para sus pryevts de apy. Ceccafen y La Asciación de Apy del Kirkekaffe elabran un acurd pr aparte que trata de las pautas de las distribucines del Prgramma de Kirkekaffe y trs cndicines. La administración de la página web La página web se actualiza cntínuamente cn un enfque particular en las distribucines de se hace. Esta tarea realiza CffeeRad según acuerd cn la Asciación de Apy del Kirkekaffe. Distribución de rles El cncept requiere una clabración entre varis actres (vease anex 1): Un cmunicadr de la histrie del café: CffeRad. Un tstadr, que prvee, tuesta, vende y distribye el café: Peter Larsens Kaffe.. Ls cnsejs iglesiales cm clientes del café. Ls participantes de ls events de ls cnsejs iglesiales cm cnsumidres del café y cm grup meta direct de las histrias del café. Un exprtadr que mercadea el café de ls prductres en Nicaragua: Ceccafen. El Prgramma del Kirkekaffe que administra el sbrepreci del café: Cm prgrama de desarrl baj el Ceccafen. La Asciación de Apy del Kirkekaffe que es dueñ de la marca kirkekaffe y que crea el espaci para el us del kirkekaffe en Dinamarca (y en plaz en tds ls paises nórdics). El cmunicadr. CffeeRad Aps. En relación al kirkekaffe CffeeRad Aps. tienen ds tareas básicas: 3/7

4 Kirkekaffe - prjektbeskrivelse september 2006.dc Udvikling g frmidling af multimedie-shwet m kirkekaffe. Vedligehldelse af hjemmesiden (efter kntrakt med Kirkekaffens Støttefrening). Multimedie-shwet m kirkekaffe skal have fkus på: Kaffens vej fra busk til kp (prcessen: plukning, vask, tørring, kvalitetskntrl); Menneskene bag kaffen (histrier m kaffebndefamilier g deres levevilkår); g Organiseringen bag kaffen (flks mtivatin fr at rganisere sig herunder gså kristendmmens betydning fr bøndernes liv). Billeder g eksempler skal være fra et knkret gegrafisk mråde i Nicaragua (med knkrete navne g ansigter). CffeeRad Aps. prducerer g sælger shw et til menighedsrådene (primært). Et andet multimedieshw kunne være Kaffe g tr, sm anlægger en mere scilgisk/kulturel vinkel på kirken g kaffen. CffeeRads aktiviteter er ligesm risterens aktiviteter - en frretning i sig selv. Risteren Det er vigtigt, at have en aktør, der har erfaring med catering-markedet i Danmark (g sm har gde frbindelser i resten af Nrden). Kirkekaffe er ikke speciality kaffe i traditinel frstand. Det er catering-kaffe beregnet til almindelige kaffemaskiner g industri-maskiner (i sgnegårde). Kravet til risteren fr at sælge kaffen sm kirkekaffe kunne være: Leverandøren (eksprtøren) skal være én af CafeNicas direkte eller indirekte medlemsrganisatiner. CafeNica er valgt pga. af persnlige kntakter g erfaring med miljøet mkring. Dette vil lette frmidlingen af erfaringer, billeder g histrier. Max Havelaar-mærket. Dette er fr at lette frmidlingen af tanken fr kirkekaffe. Kirkekaffe er ikke et alternativ eller en knkurrent til de t rdningen. Men kirkekaffe er en verbygning på de mærknings-rdninger. Kaffepakningen skal indehlde kirkekaffe-lg (samt evt. plysninger m rdningen). Risteren bidrager til kirkekaffeprgrammet efter de regler, sm Kirkekaffens støttefrening har fastsat. Derudver er risteren fri til at dispnere ver de øvrige kvalitetsparametre, ristning, pris samt levering. Dette er gså fremgangsmåden fr MH-mærket kaffe. Risteren tager den øknmiske risik, men er så gså fri til at handle efter markedets vilkår. Peter Larsens Kaffe (i Vibrg) pfylder venstående kriterier g vil gerne indgå i samarbejdet. CffeeRad kncentrere sig m at frmidle histrien bag varemærket. Menighedsrådene Menighedsrådene er den primære kunde fr kirkekaffe, g de laver selv aftaler m levering, m.v. direkte med riste- Desarll y mediación del shw de multimedia sbre kirkekaffe. Mantenimient del página web (según cntrat la Asciación de Apy del Kirkekaffe). El shw de multimedia sbre kirkekaffe de enfcar en: El camin del café desde el érbl hasta la tasa (el prces: crte, llavda, secad, cntrl de calidad); Las persnas detrás del café (histrias de las familias campesinas y sus cndicines de vida); y La rganización detrás del café (la mtivación de rganizarse incluyend el papel del cristianism el la vida de ls prductres). Las fts y las histrias deben ser de un área gegraficamente definida (cn nmbres y caras cncretas.) CffeeRad Aps. prduce y vende ls shws a ls cnsejs ecclesiales (primariamente). Otr shw de multimedia puede ser El café y la fe que pne un ángul más scilógic/cultural en la iglesia y el café. Las actividades de CffeeRad sn cm las actividades del tsteadr un negci en sí. El tstadr Es imprtante tener un actr que tenga experiencia cn el mercad catering en Dinamarca (y ls demás paises nórdics). Kirkekaffe n es café de especialidad en la frma tradicinal. El café catering está hech para maquinaria de hacer café tradicinal y industrial (en ls centrs parrquiales). Ls requisits para vender el café cn kirkekaffe pdría ser: Que el vendedr (exprtadr) sea un de ls asciads de CafeNica. CafeNica está electa pr ls cntacts persnales y pr las experiancias cn el ambiente alrededr. Est facilitará el traspas de experiencias, fts y histrias. Sell de Max Havelaar. Est para facilitar la cmunicación de la idea del kirkekaffe. Kirkekaffe n es una alternativa ni un cmpetidr a ls ds arregls. Per kirkekaffe es un superestructura a ls ds sells. El empaque debe cntener el lgtip de kirkekaffe (más infrmación del arregl). El tstadr debe cntribuir al Fnde de Kirkekaffe según las reglas que ha puest y la Asciación de Apy del Kirkekaffe. Fuera de est el tstadr es libre actuar sbre ls demás parámetrs de calidad, tsatd, preci y entrega. Así también es el prcesimient del café MH. El tstadr crre el riesg ecnómic, per también está libre de actuar segun las cndicines del mercad. Peter Larsens Kaffe (de Vibrg) reune ls criteris mencinads arriba y quere entrar en la clabración. CffeeRad se enfca en cnumicar la histria detrás de la marca cmercial. Ls cnsejs iglesiales Ls cnsejs iglesiales sn ls clientes primaris del kirkekaffe, y ells hacen sus prpis acuerds referente 4/7

5 Kirkekaffe - prjektbeskrivelse september 2006.dc ren. Hvis varemærket bliver kendt i en større kreds (blandt frbrugerne) kan menighedsrådene (g de flkekirkelige rganisatiner sm Genbrugserne g udsalgene fr Kirkens Krshær) på sigt fungere sm detaillister. Frbrugerne Frbrugerne af kirkekaffe stifter bekendtskab med mærket gennem kaffedrikningen i kirke g/eller sgnegård, frevisning af shws, g besøg på hjemmesiden Eksprtør. Afsætter af kaffe i Nicaragua Eksprtøren dvs. det selskab sm risteren laver en kntrakt med, skal være direkte eller indirekte medlem af CafeNica. Det vil primært være Ceccafen g Prdecp.. Eksprtøren sælger kaffe til Peter Larsens Kaffe efter gældende vilkår på markedet (herunder præmie fr MH). Fr den del af kaffen, sm afsættes sm kirkekaffe, verfører Peter Larsens Kaffe en særlig præmie til Kirkekaffens Kirkekaffeprgrammet Administeres af Ceccafen med særskilt rganisatin g regnskab (se tidligere). Prgrammet administreres efter aftale med Kirkekaffens Udver Kirkekaffeprgrammets direkte støtte til prducenterne skal Kirkekaffeprgrammet tjene til intern pbygning af kmpetence med hensyn til udvikling g drift af varemærker. Kirkekaffens Støttefrening Støttefreningen ejer varemærket kirkekaffe. Støttefreningen sætter g frhandler betingelserne fr brugen af varemærket. Dette gælder gså fr afgiftens størrelse g betingelserne fr dens betaling. Ellers fungerer sm Støttefreningen sm backing -gruppe fr rdningen til idé-udvikling, pfølgning g garanti fr trværdighed. Støttefreningen skal ejes i fællesskab af en håndfuld relevante flkekirkelige rganisatiner, f.eks. Flkekirkens Nødhjælp Kirkens Krshær Samvirkende Menighedsplejer, g Kirkefndet samt persnlige medlemmer. Støttefreningen ledes af en bestyrelse. Afgiften fr brug af varemærket Afgiften fr brugen af varemærket er betinget af det faktiske salg. Det betyder, at risteren kan nøjes med at betale MH-prisen til eksprtøren ved udskibningen, g først senere betale afgiften til Kirkekaffeprgrammet efterhånden sm kaffen rent faktisk bliver slgt sm kirkekaffe. Det giver gså risteren større fleksibilitet i indkøbet (da en variabel del af en rdre kan videresælges sm nrmal a la entrega, etc. directamente cn el tstadr. Si la marca cmercial se recnce en un círcul más ampli (entre ls cnsumidres) ls cnsejs iglesiales (y rganizacines ligads a la Iglesia Ppular cm tiendas de ventas al segund) pueden a plaz actuar cm menristas. Ls cnsumidres Ls cnsumidres de kirkekaffe se familiariza cn la marca pr medi der la tma de café en la iglesia y/ en el centr parrquial. la presentación del ls shws, y cn la visita a la página web Exprtadr. Vendedr del café en Nicaragua El exprtadr es decir la empresa cn l cual el tstadr hace en cntrat debe se sci direct indirect de CafeNica. En la práctica será tipicamente Prdecp Ceccafen. El exprtadr venden el café a Peer Larsens Kaffe según ls criteris crrientes del mercad (incl. premis de MH). Pr la parte del café que se cmercializa cm kirkekaffe, Peter Larsens Kaffe traslada un premi extra a la Asciación de Apy al Kirkekaffe. El Prgramma de Kirkekaffe Se administra pr Ceccafen cn su prpia persnería y cntabilidad (ver antes). El Prgramma se administra según pautas de la Asciación de Apy del Kirkekaffe. Además del apy direct a ls prductres el Prgramma de Kirkekaffe sirve para la capacitación interna de desarrll y manje de marcas cmerciales. La Asciación de Apy del Kirkekaffe La Asciación de Apy del Kirkekaffe es el dueñ de la marca cmercial kirkekaffe. La Asciación negcia y pne las cndicines del us de la marca cmercial. Est refiere también a la extensión del sbrepreci y las cndicines del pag. Además la Asciación funcina cm grup de apy al arrgel referente al desarrl de ideas, seguimient y garantía de credibilidad. La Asciación es una clabración de unas rganizacines relavante alrededr de la iglesia, p.ej.: Danchurchaid Ejércit de la Cruz de la Iglecia La Organización de Cmunidades Iglesiales y Kirkefndet (desarrll de cmunidades) más scis persnales. La Asciación está dirigida pr una junta directiva. El sbrepreci del us de la marca cmercial El sbrepreci del us de la marca está ligada a la venta real. Es decir, que el tstadr se limita a pagar el preci MH al exprtadr al embarque, y más tarde paga el sbrepreci al Prgramma del Kirkekaffe a medida que el café realmente se vende cm kirkekaffe. Est también da más flexibildad en la cmpra (dad de que une parte variable se puede venderse cm café MH 5/7

6 Kirkekaffe - prjektbeskrivelse september 2006.dc MH-kaffe). Afgiften/præmien sættes til 1 dllar per kaffepakke (á 500 g). nrmal). Se pne el mnt a 1.00 dólar pr paquete (de 500 g), cm el sbrepreci/pag al Prgramma de Kirkekaffe. Udver afgiften til Kirkekaffeprgrammet skal risteren lægge et bidrag veni til markedsføring g administratin. Markedsføring Kirkekaffens Støttefrening sørger fr, at der iværksættes en markedsføringsplan. CffeeRad kan få ansvaret fr en del af udførelsen af denne plan. CffeeRad g Peter Larsen Kaffe baner i praksis vejen fr hinanden. Men spillereglerne g øknmien skal selvfølgeligt frhandles på plads i frvejen. Además de sbrepreci al Prgramma de Kirkekaffe el tstadr pne una cuta para mercade y administarción. La prmción La Asciación de Apy del Kirkekaffe asegura que se hace un plan de prmción/mercade. CffeRad puede tener la respnsabilidad de una parte de la ejecución del plan. En la práctica CffeeRad y Peter Larsens Kaffe crean espaci para un y tr. Sin embarg, las reglas del jueg y la ecnmía deben ser bién negciads de anteman. 6/7

7 Løbende levering af kaffe Peter Larsen Kaffe Ansvarsmråder: Indkøbe, riste g sælge kaffe efter aftale med Kirkekaffens Overføre bidrag til kirkekaffefnd samt til markedsføring til Kirkekaffens Løbende levering af kaffe Menighedsråd, m.fl. Aktiviteter: Indkøber kaffe (evt. vedtager en kaffeplitik fr sgnet). Indkøber g viser multimedieshws. Aftale m verførsel af bidrag til kirkekaffefnd samt til markedsføring Aftale m betingelser fr brug af kirkekaffe -mærket Ceccafen Ansvarsmråder: Sælge kaffe til Peter Larsens Kaffe. Administrere brugen af kirkekaffemidlerne jf. aftale med Kirkekaffens Salg af multimedieshw s Markedsføring af kirkekaffen Flw af midler samt dkumentatin af brug CffeeRad Aps Ansvarsmråder: Prducerer g udbyder multimedieshw m kirkekaffen. Evt. markedsføringspgaver fr eller i samarbejde med Kirkekaffens Støttefrening Aftale af samarbejde vedr. særlige pgaver Kirkekaffens Støttefrening Ansvarsmråder: Gdkende betingelser fr brug af kirkekaffe-mærket (samt supervisere) Gdkende betingelser fr brug af midlerne fr kirke-kaffe (samt supervisere). Sikre markedsføring af kirkekaffemærket (herunder web-site, annncering, etc.) 7/7