o Reuniones propias. Los 2,118 consejos iglesiales de la Iglesia Popular tienen 18,864 mienbros, que se reunen frecuentemente en distintos comités.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "o Reuniones propias. Los 2,118 consejos iglesiales de la Iglesia Popular tienen 18,864 mienbros, que se reunen frecuentemente en distintos comités."

Transkript

1 Prjekt Kirkekaffe Indledning Det danske rd kirkekaffe er sammensat af rdene kirke g kaffe. Derudver betegner rdet kirkekaffe en scial sammenkmst sm afhldes i mange menigheder efter søndagens gudstjeneste. Ordet kirkekaffe signalerer fællesskab g åbenhed md verden. Denne prjektbeskrivelsen er ramme fr en 3-årig pstartsfase fr kirkekaffe. I løbet af pstartsfasen skal der udarbejdes en ny ramme fr den frtsatte udvikling af mærket. Grundidé Grundidéen i kirkekaffeknceptet er at udvikle g markedsføre et varemærke fr en kaffe, der retter sig specielt til menighedsrådene sm kunder g menighedsrådsmedlemmer, ansatte g deltagerne i kirkens arrangementer sm frbrugere af kaffen. Varemærket hedder kirkekaffe. Til grundidéen hører, at kaffens prindelse g kaffeprducenternes vilkår markedsføres indgående ud fra en meget knkret g persnlig synsvinkel. En verskrift fr varemærket kunne være Kirkekaffe din kaffe har et ansigt. Grundidéen bygger videre på fair trade -knceptet (Max Havelaar, MH). MH-kaffe har de hensigtsmæssige idelgiske g teknisk-øknmiske mekanismer, men MH-kaffen er stadigvæk annym verfr frbrugerne. Varemærket kirkekaffe vil (på gd luthersk-evangelisk vis) knkretisere det abstrakte gdhedsbegreb: Din næste er ikke kun en str masse af ukendte fattige. Din næste er knkrete mennesker. I frhld til kunderne (menighedsrådene) består knceptet af følgende tilbud: Muligheden fr at indkøbe kaffe med mærket kirkekaffe. Muligheden fr at købe multimedieshw m Kirkekaffens vej fra jrd til brd g Kaffe g tr. Muligheden fr løbende at følge med i prducenternes vilkår, brugen af midler i Kirkekaffeprgrammet samt at indhente andre baggrundsplysninger på hjemmesiden Menighedsrådene Den direkte mål gruppe er menighedsrådene i Flkekirken. Menighedsrådene er en hmgen, identificerbar g markedsføringsmæssigt let tilgængelig målgruppe. Menighedsrådene er indkøber at en str mængde kaffe til Egne møder. Flkekirkens menighedsråd har medlemmer, der jævnligt hlder møder i diverse udvalg. Offentlige møder. 80% af sgnene arrangerer sgneaftner, eftermiddagsmøder, kirkehøjskle g lignende. Budgetterne fr såkaldte kirkelige aktiviteter var på i alt kr. Pryect Kirkekaffe Intrducción La palabra danesa kirkekaffe está cmpuesta pr las palabras kirke (iglesia) y kaffe (café), es decir café eclesial. Sin embarg, la palabra kirkekaffe señala un event scial que celebra muchas cmunidades después de las misas dmiciales. La palabra kirkekaffe señala cmunidad y abertura hacia el mund. El presente descripción de prycet es el marc del arranque del kirkekaffe durante un períd de 3 añs. Durante el períd de arranque se elabrará nuev marc para el desarrll futur de la marca. Idea básica La idea básica del cncept kirkekaffe es desarrllar y mercadear una marca cmercial de un café que se dirige exclusivamente a ls cnsejs eclesiales cm clientes y a ls miembrs de ls cnsejs, ls empleads y a ls particaipantes de ls events de la iglesia cm cnsumidres del café. La marca cmercial se llama kirkekaffe. La idea básica invlucra que el rigen del café y las cndicines de ls prductres se mecadea prfundamente desde un punt de vsta muy cncreta y persnal. Un lema de la marca cmercial pdría ser: Kirkekaffe tu café tiene una cara. La idea básica se funda en el cncept del mercad just (Max Havelaar, MH). Café MH lleva ls mecanisms idelógics y técnic-ecnómics adecuads, per el café MH tdavía queda alg anónim ante del cnsumidr. La marca cmercial kirkekaffe quiere (en buena manera luterana-evangélica) cncretizar el cncept de bndad abstracta: Tu prójim n slamente sn una gran masa de prbres descncids. Tu prójim sn seres humans cncrets. Relacinad a ls clientes (ls cnsejs eclesiales) el cncept cnsisten en las seguientes fertas: La pción de cmprar café cn la marca kirkekaffe. La pción de cmprar el shw multimedia de El camin del kirkekaffe de la tierra hasta la tasa y El café y la fe. La pción de cntinuamente de seguir la cndicines de ls prductres, el us de ls fnds del Prgramma del Kirkekaffe y de buscar infrmación adicinal en la página web Ls cnsejs iglesiales El grup meta direct sn ls cnsejs iglesiales de la Iglesia Ppular. Ls cnsejs iglesiales es grup meta hmgéne, identificable y facilmente accesible para mercade. Ls cnsejs eclesiales es prvedr de una gran cantidad de para Reunines prpias. Ls 2,118 cnsejs iglesiales de la Iglesia Ppular tienen 18,864 mienbrs, que se reunen frecuentemente en distints cmités. Reunines públicas. 80% de las parróquias rganizan charlas, frmacines y trs events. Ls presupuests de ls llamads

2 Kirkekaffe - prjektbeskrivelse september 2006.dc 331 mi. kr. (2004) ud af et samlet budget på ca mi. kr. Arrangementer i kirken. Det er stadigt mere brugt at servere kaffe i våbenhuset efter gudstjenester g kncerter. Persnalet. Sgnene har ca heltidsansatte medarbejdere, samt deltidsansatte medarbejdere(med mere end 8 timers arbejde m ugen). Menighedsrådene er særligt pmærksmme g føler sig særligt frpligtede på sciale frhld. Menighedsrådene er arrangør af en lang række ffentlige møde m aktuelle, kulturelle g religiøse emner, hvrunder plysning m kaffe kunne være et plagt emne. Frretningsptentialet fr salg af kaffe til menighedsrådene kunne se ud sm følger (på variablerne estimeret kaffefrbrug per sgn g dækning, dvs. andelen af det samlede antal sgne, der er villige til at købe kirkekaffe. Kaffefrbrug per sgn Cnsum de café pr parróquia) (estimeret gennemsnit kg/år) (estimad prmedi kg/añ) Samlet vlumen Vlumen ttal (tns/ tneladas) Cbertura 5% actividades iglesiales sn de US$ 53 mi. (2004) de un presupuest ttal de US$ 720 mi. Events en la iglesia. Se usa más y más de servir café en el pórtic de la iglesia después de las misas y cncierts. El persnal. Las parróquias emplean apr. 5,500 persnas a tiemp cmplet y apr. 3,000 persnas a tiemp incmplet (per cn mas de 8 hras de trabaj semanal). Ls cnsejs iglesiales están atents y se sients bligads de pnes énfasis en las cndicines sciales. Ls cnsejs iglesiales rganisaza una serie de charlas públas de temas actuales, culturales y religiss, y baj ests la infrmación sbre el café debe ser un tema bvi. La ptencial de vente de café a ls cnsejs iglesiales puede ser l siguiente (cn ls variables cnsum estamd pr parróquia y cbertura, es decir, la cuta del númer ttal de parróqias que estén dispuests de cmprar kirkekaffe. Cbertura 10% Cbertura 15% Cbertura kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg 25% Kirkekaffeprgrammet Det er meget ressurcekrævende g i praksis næsten umuligt, at garantere at de persner sm frekmmer i CffeeRads multimedieshw vil være prducenter af den kaffe, sm publikum senere vil drikke. Persnerne i shwet er gde eksempler, der i flere tilfælde vil blive tilgdeset af kirkekaffe. Men det er ikke nk fr at kunne garantere en direkte g persnlig effekt. Derfr skal der etableres et prgram, sm m end med små midler - linker frbrugeren til knkrete mennesker, hvis histrier frtælles på hjemmesiden. Etablering g driften af Kirkekaffeprgrammet vil: kunne garantere en direkte (g sprbar) sammenhæng mellem den verpris, der bliver lagt på kaffen, g de persner g histrier, der bliver vist på hjemmesiden. gøre mærket mere eksklusivt. Dvs. med en tydeligere frskel i frhld til den almindelige MH. El Prgramma de Kirkekaffe Exige muchs recurss y en la práctica es casi impsible de grantizar que las persnas que aparecen en el shw de multimedia de CffeeRad sean ls prductres del café, que el públic bebe mas tarde. Las persnas del shw sn buens ejempls, que en varis cass sean beneficiads del kirkekaffe. Per es n es suficiente de garantizar un efect direct y persnal. Pr es hay que establecer un Prgramma, que aún cn fnds chiquits cnecta el cnsumidr a seres humans cncrets, a ls cuales sus histrias están cntadas en la página web. El establecimient y funcinamient del Prgramma del Kirkekaffe puede: garantizar un direct (y verificable) cnecte entre en sbrepreci que se aplica al café y las persnas y las histrias que se muestra en la página web. hacer la marca cmercial más exclusiva. Es decir, cn una distinción más prnunciada en relación a un MH cmún. 2/7

3 Kirkekaffe - prjektbeskrivelse september 2006.dc gøre det vanskeligere (= mere ressurcekrævende) at kpiere rdningen. Hvis man beregner en verpris/præmie på US$ 1,00 per 500 g, så vil fnden (ved en dækning på 10% af markedet g en estimeret frbrug per sgn på 100 kg) indtjene US$ per år, sm både skal bruges til administratin (i Nicaragua) g til uddelinger. Frmålsparagraf Frmålet med Kirkekaffeprgrammet er øge kaffefrbrugernes fkus på de fattige familier, der er prducerer vres kaffe, samt at støtte familierne med knkrete g identificerbare inputs, der styrker deres muligheder fr at få et værdigt liv. Kirkekaffeprgrammet understøtter principperne i MH-rdningen. Derudver er etableringen g driften af Kirkekaffeprgrammet en aktivitet, sm øger Ceccafens g medlemsrganisatinernes fkus på varemærker samt kapacitet til at administrere varemærker. Institutinel placering m.v. Kirkekaffeprgrammet er i praksis et udviklingsprgram, sm administreres af en lkal rganisatin efter aftale med Kirkekaffens Støttefrening (i den indledende 3-årige peride er den lkale rganisatin Ceccafen). Kirkekaffeprgrammet har sit eget regnskab, der revideres efter samme krav, sm Danida anvender fr bistandsprjekter. Ceccafen g Kirkekaffens Støttefrening udarbejder en særskilt aftale, der beskriver retningslinjerne fr uddelingerne fra Kirkekaffeprgrammet samt andre frhld. Administratin af hjemmeside Hjemmesiden skal løbende pdateres med særligt henblik på histrierne mkring de uddelingerne, der løbende fretages. Denne pgave udføres af CffeeRad efter aftale med Kirkekaffens Rllefrdeling Knceptet lægger p til et samarbejde mellem flere aktører (se bilag 1): En frmidler af kaffens histrie: CffeeRad Aps. En rister, sm indkøber, frarbejder, sælger g distribuerer kaffen: Peter Larsens Kaffe. Menighedsrådene, sm kunder til kaffe. Deltagerne i menighedsrådene arrangementer, sm frbrugere af kaffen g sm direkte målgruppe fr frmidlingen af histrierne m kaffen. En eksprtør, sm afsætter kaffen fra bønderne i Nicaragua: Ceccafen. Kirkekaffeprgrammet, sm administrerer den særlige verpris på kaffen: Udviklingsprgram under Ceccafen. Kirkekaffens Støttefrening, sm ejer varemærket kirkekaffe, g sm skaber rummet fr brugen af kirkekaffe i Danmark (g på sigt i Nrden). Frmidleren. CffeeRad Aps. I frhld til kirkekaffe har CffeeRad Aps. t hvedpgaver: hacer más cmplicad (= exige más recurss) de cpiar el arregl. Al calcular un sbrepreci de US 1.00 pr 500 grams el Prgramma cubrería (a un cbertura del 10% del mercad y un cnsum estimad pr parróquia de 100 kg ) tendrá ingress de US$ 42,000 al añ para cubrir tant la adminstración (en Nicaragua) cm las distribucines. Preámbul El bjetiv del Prgramma de Kirkekaffe es de incrementar el enfque de ls cnsumidres del café en las failias pbres que prduce nuestra café y de apyar las familias cn insums cncrets y identificables que frtalece sus psibilidades de btener una vida digna. El Prgramma de Kirkekaffe fmenta ls principis del arregl de MH. Además el establicimient y marcha del Prgramma de Kirkekaffe es una activida que incrementa el enfque de Ceccafen y su asciads en marcas cmerciales y la capacidad de manejar marcas cmerciales. La ubicación institucinal, etc. En la realidad el Prgramma de Kirkekaffe es un prgrama de desarrll que se administra pr medi de una rganización lcal según un acuerd cn Asciación de Apy del Kirkekaffe (en el eríd inicial de de 3 añs es cn Ceccafen). El Prgramma lleva sus pripias cuentas y pasa una auditría baj ls misms criteris que usa Danida para sus pryevts de apy. Ceccafen y La Asciación de Apy del Kirkekaffe elabran un acurd pr aparte que trata de las pautas de las distribucines del Prgramma de Kirkekaffe y trs cndicines. La administración de la página web La página web se actualiza cntínuamente cn un enfque particular en las distribucines de se hace. Esta tarea realiza CffeeRad según acuerd cn la Asciación de Apy del Kirkekaffe. Distribución de rles El cncept requiere una clabración entre varis actres (vease anex 1): Un cmunicadr de la histrie del café: CffeRad. Un tstadr, que prvee, tuesta, vende y distribye el café: Peter Larsens Kaffe.. Ls cnsejs iglesiales cm clientes del café. Ls participantes de ls events de ls cnsejs iglesiales cm cnsumidres del café y cm grup meta direct de las histrias del café. Un exprtadr que mercadea el café de ls prductres en Nicaragua: Ceccafen. El Prgramma del Kirkekaffe que administra el sbrepreci del café: Cm prgrama de desarrl baj el Ceccafen. La Asciación de Apy del Kirkekaffe que es dueñ de la marca kirkekaffe y que crea el espaci para el us del kirkekaffe en Dinamarca (y en plaz en tds ls paises nórdics). El cmunicadr. CffeeRad Aps. En relación al kirkekaffe CffeeRad Aps. tienen ds tareas básicas: 3/7

4 Kirkekaffe - prjektbeskrivelse september 2006.dc Udvikling g frmidling af multimedie-shwet m kirkekaffe. Vedligehldelse af hjemmesiden (efter kntrakt med Kirkekaffens Støttefrening). Multimedie-shwet m kirkekaffe skal have fkus på: Kaffens vej fra busk til kp (prcessen: plukning, vask, tørring, kvalitetskntrl); Menneskene bag kaffen (histrier m kaffebndefamilier g deres levevilkår); g Organiseringen bag kaffen (flks mtivatin fr at rganisere sig herunder gså kristendmmens betydning fr bøndernes liv). Billeder g eksempler skal være fra et knkret gegrafisk mråde i Nicaragua (med knkrete navne g ansigter). CffeeRad Aps. prducerer g sælger shw et til menighedsrådene (primært). Et andet multimedieshw kunne være Kaffe g tr, sm anlægger en mere scilgisk/kulturel vinkel på kirken g kaffen. CffeeRads aktiviteter er ligesm risterens aktiviteter - en frretning i sig selv. Risteren Det er vigtigt, at have en aktør, der har erfaring med catering-markedet i Danmark (g sm har gde frbindelser i resten af Nrden). Kirkekaffe er ikke speciality kaffe i traditinel frstand. Det er catering-kaffe beregnet til almindelige kaffemaskiner g industri-maskiner (i sgnegårde). Kravet til risteren fr at sælge kaffen sm kirkekaffe kunne være: Leverandøren (eksprtøren) skal være én af CafeNicas direkte eller indirekte medlemsrganisatiner. CafeNica er valgt pga. af persnlige kntakter g erfaring med miljøet mkring. Dette vil lette frmidlingen af erfaringer, billeder g histrier. Max Havelaar-mærket. Dette er fr at lette frmidlingen af tanken fr kirkekaffe. Kirkekaffe er ikke et alternativ eller en knkurrent til de t rdningen. Men kirkekaffe er en verbygning på de mærknings-rdninger. Kaffepakningen skal indehlde kirkekaffe-lg (samt evt. plysninger m rdningen). Risteren bidrager til kirkekaffeprgrammet efter de regler, sm Kirkekaffens støttefrening har fastsat. Derudver er risteren fri til at dispnere ver de øvrige kvalitetsparametre, ristning, pris samt levering. Dette er gså fremgangsmåden fr MH-mærket kaffe. Risteren tager den øknmiske risik, men er så gså fri til at handle efter markedets vilkår. Peter Larsens Kaffe (i Vibrg) pfylder venstående kriterier g vil gerne indgå i samarbejdet. CffeeRad kncentrere sig m at frmidle histrien bag varemærket. Menighedsrådene Menighedsrådene er den primære kunde fr kirkekaffe, g de laver selv aftaler m levering, m.v. direkte med riste- Desarll y mediación del shw de multimedia sbre kirkekaffe. Mantenimient del página web (según cntrat la Asciación de Apy del Kirkekaffe). El shw de multimedia sbre kirkekaffe de enfcar en: El camin del café desde el érbl hasta la tasa (el prces: crte, llavda, secad, cntrl de calidad); Las persnas detrás del café (histrias de las familias campesinas y sus cndicines de vida); y La rganización detrás del café (la mtivación de rganizarse incluyend el papel del cristianism el la vida de ls prductres). Las fts y las histrias deben ser de un área gegraficamente definida (cn nmbres y caras cncretas.) CffeeRad Aps. prduce y vende ls shws a ls cnsejs ecclesiales (primariamente). Otr shw de multimedia puede ser El café y la fe que pne un ángul más scilógic/cultural en la iglesia y el café. Las actividades de CffeeRad sn cm las actividades del tsteadr un negci en sí. El tstadr Es imprtante tener un actr que tenga experiencia cn el mercad catering en Dinamarca (y ls demás paises nórdics). Kirkekaffe n es café de especialidad en la frma tradicinal. El café catering está hech para maquinaria de hacer café tradicinal y industrial (en ls centrs parrquiales). Ls requisits para vender el café cn kirkekaffe pdría ser: Que el vendedr (exprtadr) sea un de ls asciads de CafeNica. CafeNica está electa pr ls cntacts persnales y pr las experiancias cn el ambiente alrededr. Est facilitará el traspas de experiencias, fts y histrias. Sell de Max Havelaar. Est para facilitar la cmunicación de la idea del kirkekaffe. Kirkekaffe n es una alternativa ni un cmpetidr a ls ds arregls. Per kirkekaffe es un superestructura a ls ds sells. El empaque debe cntener el lgtip de kirkekaffe (más infrmación del arregl). El tstadr debe cntribuir al Fnde de Kirkekaffe según las reglas que ha puest y la Asciación de Apy del Kirkekaffe. Fuera de est el tstadr es libre actuar sbre ls demás parámetrs de calidad, tsatd, preci y entrega. Así también es el prcesimient del café MH. El tstadr crre el riesg ecnómic, per también está libre de actuar segun las cndicines del mercad. Peter Larsens Kaffe (de Vibrg) reune ls criteris mencinads arriba y quere entrar en la clabración. CffeeRad se enfca en cnumicar la histria detrás de la marca cmercial. Ls cnsejs iglesiales Ls cnsejs iglesiales sn ls clientes primaris del kirkekaffe, y ells hacen sus prpis acuerds referente 4/7

5 Kirkekaffe - prjektbeskrivelse september 2006.dc ren. Hvis varemærket bliver kendt i en større kreds (blandt frbrugerne) kan menighedsrådene (g de flkekirkelige rganisatiner sm Genbrugserne g udsalgene fr Kirkens Krshær) på sigt fungere sm detaillister. Frbrugerne Frbrugerne af kirkekaffe stifter bekendtskab med mærket gennem kaffedrikningen i kirke g/eller sgnegård, frevisning af shws, g besøg på hjemmesiden Eksprtør. Afsætter af kaffe i Nicaragua Eksprtøren dvs. det selskab sm risteren laver en kntrakt med, skal være direkte eller indirekte medlem af CafeNica. Det vil primært være Ceccafen g Prdecp.. Eksprtøren sælger kaffe til Peter Larsens Kaffe efter gældende vilkår på markedet (herunder præmie fr MH). Fr den del af kaffen, sm afsættes sm kirkekaffe, verfører Peter Larsens Kaffe en særlig præmie til Kirkekaffens Kirkekaffeprgrammet Administeres af Ceccafen med særskilt rganisatin g regnskab (se tidligere). Prgrammet administreres efter aftale med Kirkekaffens Udver Kirkekaffeprgrammets direkte støtte til prducenterne skal Kirkekaffeprgrammet tjene til intern pbygning af kmpetence med hensyn til udvikling g drift af varemærker. Kirkekaffens Støttefrening Støttefreningen ejer varemærket kirkekaffe. Støttefreningen sætter g frhandler betingelserne fr brugen af varemærket. Dette gælder gså fr afgiftens størrelse g betingelserne fr dens betaling. Ellers fungerer sm Støttefreningen sm backing -gruppe fr rdningen til idé-udvikling, pfølgning g garanti fr trværdighed. Støttefreningen skal ejes i fællesskab af en håndfuld relevante flkekirkelige rganisatiner, f.eks. Flkekirkens Nødhjælp Kirkens Krshær Samvirkende Menighedsplejer, g Kirkefndet samt persnlige medlemmer. Støttefreningen ledes af en bestyrelse. Afgiften fr brug af varemærket Afgiften fr brugen af varemærket er betinget af det faktiske salg. Det betyder, at risteren kan nøjes med at betale MH-prisen til eksprtøren ved udskibningen, g først senere betale afgiften til Kirkekaffeprgrammet efterhånden sm kaffen rent faktisk bliver slgt sm kirkekaffe. Det giver gså risteren større fleksibilitet i indkøbet (da en variabel del af en rdre kan videresælges sm nrmal a la entrega, etc. directamente cn el tstadr. Si la marca cmercial se recnce en un círcul más ampli (entre ls cnsumidres) ls cnsejs iglesiales (y rganizacines ligads a la Iglesia Ppular cm tiendas de ventas al segund) pueden a plaz actuar cm menristas. Ls cnsumidres Ls cnsumidres de kirkekaffe se familiariza cn la marca pr medi der la tma de café en la iglesia y/ en el centr parrquial. la presentación del ls shws, y cn la visita a la página web Exprtadr. Vendedr del café en Nicaragua El exprtadr es decir la empresa cn l cual el tstadr hace en cntrat debe se sci direct indirect de CafeNica. En la práctica será tipicamente Prdecp Ceccafen. El exprtadr venden el café a Peer Larsens Kaffe según ls criteris crrientes del mercad (incl. premis de MH). Pr la parte del café que se cmercializa cm kirkekaffe, Peter Larsens Kaffe traslada un premi extra a la Asciación de Apy al Kirkekaffe. El Prgramma de Kirkekaffe Se administra pr Ceccafen cn su prpia persnería y cntabilidad (ver antes). El Prgramma se administra según pautas de la Asciación de Apy del Kirkekaffe. Además del apy direct a ls prductres el Prgramma de Kirkekaffe sirve para la capacitación interna de desarrll y manje de marcas cmerciales. La Asciación de Apy del Kirkekaffe La Asciación de Apy del Kirkekaffe es el dueñ de la marca cmercial kirkekaffe. La Asciación negcia y pne las cndicines del us de la marca cmercial. Est refiere también a la extensión del sbrepreci y las cndicines del pag. Además la Asciación funcina cm grup de apy al arrgel referente al desarrl de ideas, seguimient y garantía de credibilidad. La Asciación es una clabración de unas rganizacines relavante alrededr de la iglesia, p.ej.: Danchurchaid Ejércit de la Cruz de la Iglecia La Organización de Cmunidades Iglesiales y Kirkefndet (desarrll de cmunidades) más scis persnales. La Asciación está dirigida pr una junta directiva. El sbrepreci del us de la marca cmercial El sbrepreci del us de la marca está ligada a la venta real. Es decir, que el tstadr se limita a pagar el preci MH al exprtadr al embarque, y más tarde paga el sbrepreci al Prgramma del Kirkekaffe a medida que el café realmente se vende cm kirkekaffe. Est también da más flexibildad en la cmpra (dad de que une parte variable se puede venderse cm café MH 5/7

6 Kirkekaffe - prjektbeskrivelse september 2006.dc MH-kaffe). Afgiften/præmien sættes til 1 dllar per kaffepakke (á 500 g). nrmal). Se pne el mnt a 1.00 dólar pr paquete (de 500 g), cm el sbrepreci/pag al Prgramma de Kirkekaffe. Udver afgiften til Kirkekaffeprgrammet skal risteren lægge et bidrag veni til markedsføring g administratin. Markedsføring Kirkekaffens Støttefrening sørger fr, at der iværksættes en markedsføringsplan. CffeeRad kan få ansvaret fr en del af udførelsen af denne plan. CffeeRad g Peter Larsen Kaffe baner i praksis vejen fr hinanden. Men spillereglerne g øknmien skal selvfølgeligt frhandles på plads i frvejen. Además de sbrepreci al Prgramma de Kirkekaffe el tstadr pne una cuta para mercade y administarción. La prmción La Asciación de Apy del Kirkekaffe asegura que se hace un plan de prmción/mercade. CffeRad puede tener la respnsabilidad de una parte de la ejecución del plan. En la práctica CffeeRad y Peter Larsens Kaffe crean espaci para un y tr. Sin embarg, las reglas del jueg y la ecnmía deben ser bién negciads de anteman. 6/7

7 Løbende levering af kaffe Peter Larsen Kaffe Ansvarsmråder: Indkøbe, riste g sælge kaffe efter aftale med Kirkekaffens Overføre bidrag til kirkekaffefnd samt til markedsføring til Kirkekaffens Løbende levering af kaffe Menighedsråd, m.fl. Aktiviteter: Indkøber kaffe (evt. vedtager en kaffeplitik fr sgnet). Indkøber g viser multimedieshws. Aftale m verførsel af bidrag til kirkekaffefnd samt til markedsføring Aftale m betingelser fr brug af kirkekaffe -mærket Ceccafen Ansvarsmråder: Sælge kaffe til Peter Larsens Kaffe. Administrere brugen af kirkekaffemidlerne jf. aftale med Kirkekaffens Salg af multimedieshw s Markedsføring af kirkekaffen Flw af midler samt dkumentatin af brug CffeeRad Aps Ansvarsmråder: Prducerer g udbyder multimedieshw m kirkekaffen. Evt. markedsføringspgaver fr eller i samarbejde med Kirkekaffens Støttefrening Aftale af samarbejde vedr. særlige pgaver Kirkekaffens Støttefrening Ansvarsmråder: Gdkende betingelser fr brug af kirkekaffe-mærket (samt supervisere) Gdkende betingelser fr brug af midlerne fr kirke-kaffe (samt supervisere). Sikre markedsføring af kirkekaffemærket (herunder web-site, annncering, etc.) 7/7

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag R A P P O R T Virksmhedsgrundlag Kncern HR Intern Udvikling g Persnale Juni 2015 Udarbejdet i frlængelse af HR-strategi 2015 V i r k s m h e d s g r u n d l a g S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark Handlingsprgram 2014-17 Lej dig til muligheder - vejen til det gde bligliv 2020 Bligkntret Danmark I frbindelse med Bligkntrets strategi Lej dig til muligheder vejen til det gde bligliv 2020, er der udarbejdet

Læs mere

UDKAST - RAMMEAFTALE (version af 24. april 2014, RegH)

UDKAST - RAMMEAFTALE (version af 24. april 2014, RegH) Center fr Reginal Udvikling Kngens Vænge 2 3400 Hillerød Telefn 3866 5000 Direkte 3866 5531 UDKAST - RAMMEAFTALE (versin af 24. april 2014, RegH) mellem undertegnede, medundertegnede I det følgende benævnt

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Projektbeskrivelse. Skive Kommune

Projektbeskrivelse. Skive Kommune Prjektbeskrivelse My New Hme - Party Skive Kmmune My New Hme - Party Krt beskrivelse Inspireret af Tupperwares markedsføringsmetde vil vi iværksætte hme parties med fkus på energirenvering af enfamiliehuse.

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 Krt Præsentatin g rganisering: Denne virksmhedsplan er udarbejdet sm et arbejdsredskab i Viften med baggrund i Skive Kmmunes Scialplan 2015-2018. Skive Kmmunes verrdnede værdigrundlag,

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde Randers Scial- g Sundhedsskle Udbudsplitik 2014 Randers Scial- g Sundhedsskle udbyder erhvervsrettet vksen- g efteruddannelse i henhld til Lv m arbejdsmarkedsuddannelser samt Lv m Åben uddannelse. Udbudsplitikken

Læs mere

3. Navnerunde Espen, Gunvor, Frederik, Uffe, Eva, Andreas, Fie, Kasper, Malte, Birgitte og Christina.

3. Navnerunde Espen, Gunvor, Frederik, Uffe, Eva, Andreas, Fie, Kasper, Malte, Birgitte og Christina. Referat 2.04.14 kl. 14:30 Lk. 423, etage 4. byg. 1463. Referat 2.04.14 kl. 14:30 Lk. 423, etage 4. byg. 1463. Espen 1. Valg af rdstyrer Gunvr 2. Valg af referent 3. Navnerunde Espen, Gunvr, Frederik, Uffe,

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Sundhedshus Svendborg - Økonomi og finansieringsmuligheder

Sundhedshus Svendborg - Økonomi og finansieringsmuligheder Sundhedshus Svendbrg - Øknmi g finansieringsmuligheder Udarbejdet af Øknmi g Udbud, Sundhed g CETS Indledning Følgende ntat er udarbejdet af Øknmi g Udbud i samarbejde med Scial g Sundhed g indehlder plæg

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis Oktber 2014 Udgivelsesdat : 10. Oktber 2014 Vres reference : 18.1953.27 Udarbejdet : Pia Rasmussen Kntrlleret : Jacb Ilsøe Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 BOLIGKONTORET 2 3 BOLIGKONTORETS

Læs mere

Skolepraktik: Et attraktivt alternativ

Skolepraktik: Et attraktivt alternativ Sklepraktik: Et attraktivt alternativ 1) Oplysninger m ansøger Rskilde Tekniske Skle, Pstbks 132, 4000 Rskilde. Telefn 46 300 400 E mail rts@rts.dk 2) Ansøgningen vedrører (I dette felt skal det plyses,

Læs mere

Særlige danske konkurrenceparametre Bæredygtig ressourceudnyttelse

Særlige danske konkurrenceparametre Bæredygtig ressourceudnyttelse Særlige danske knkurrenceparametre Bæredygtig ressurceudnyttelse Bidrag til ny GUDP strategi - wrkshps afhldt 12. september 2014 GUDP afhldt t wrkshps fr virksmheder, rganisatiner g andre interessenter

Læs mere

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar INDLEDNING I efteråret 2011 gik hvedbestyrelsen i gang med at arbejde på en visins- g missinsplan, der skulle udstikke retningen fr frbundet ver den kmmende årrække. Frmålet med visinsplanen er, at sørge

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik g Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 www.slagelse.dk Ofte stillede spørgsmål Her vil Slagelse Kmmuneløbende svare på de spørgsmål der kmmer

Læs mere

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder PLEJECENTRET EGEBO Jbprfil fr teamleder Beskrivelse af teamlederens pgaver g ansvar Teamlederens pgaver g ansvarsmråder er struktureret ud fra de 3 hvedansvarsmråder: Faglig ledelse, Persnaleledelse g

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

Vedtægter for Sager der Samler

Vedtægter for Sager der Samler Vedtægter fr Sager der Samler 1 Navn Freningens navn er Sager der Samler g har hjemsted i Aarhus. 2 Frmål Freningen arbejder fr et samfund, hvr vi løser fælles udfrdringer i fællesskab. Freningens frmål

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11.

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11. Scial-, Børne- g Integratinsministeriet Vejledning m ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 11. nvember 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com Frhandlinger - regler g prces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011 Advkat, partner, Henrik Hltse hh@bechbruun.cm Overblik Hvrnår kan rdregiver frhandle? Tilbudslven Udbudsdirektivet Frsyningsvirksmhedsdirektivet

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Rmlehøj. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sciale Arbejde i Danmark Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM's Sciale Arbejde i Danmark

Læs mere

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2014

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2014 AMU udbudsplitik fr SOSU Nykøbing Falster 2014 Indhld AMU udbudsplitik fr SOSU Nykøbing Falster 2014... 1 1. Udbudsgdkendelser til AMU... 2 2. Gegrafisk mråde... 2 3. Plitik fr afdækning af de reginale

Læs mere

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008 Midtfynsværkstederne Aftale 2008 Indhldsfrtegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Informationsstrategi

Informationsstrategi Infrmatinsstrategi Skandinavisk Kmpetenceudviklingsnetværk Baggrund Infrmatinsstrategien fr Skandinavisk kmpetence er en verrdnet ramme, der har sit fkus på de generelle hensyn, sm skal tilgdeses i prjektets

Læs mere

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud 1 Skejby Vrrevang Dagtilbud it-prjekt - prjektbeskrivelse Prjektbeskrivelse Digital dannelse g digitale kmpetencer i Skejby Vrrevang Dagtilbud De digitale medier rykker hastigt ind i daginstitutinerne.

Læs mere

DR s Musikplan levende musik

DR s Musikplan levende musik DR s Musikplan levende musik 21. december 2014 I DR s nye bestyrelsesgdkendte musikplan har DR pririteret væsentlige mråder af den levende musik fr samlet set at bidrage til vitaliteten i den levende musik

Læs mere

Nemt, online og skræddersyet til dit behov.

Nemt, online og skræddersyet til dit behov. SOMMERHUSBOOKINGSYSTEM WEBLØSNING TIL SOMMERHUSBUREAUER Nemt, nline g skræddersyet til dit behv. Bkingsystemet udmærker sig ved at være et nlinesystem, hvr det eneste der kræves på din cmputer er internet

Læs mere

Silkeborg Kommune på Facebook

Silkeborg Kommune på Facebook Silkebrg Kmmune på Facebk 06. december 2012 Julie Wraa Stine Hmann Hans Mgensen 1. Baggrund De sciale medier har ver en længere årrække vundet str udbredelse til private frmål, g gennem de senere år gså

Læs mere

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune Ntat Til: Til: Kpi til: PU Den 8. januar 2009 Århus Kmmune Brgmesterens Afdeling Bilag A Oversigt ver nuværende lederudviklingstiltag Brgmesterens Afdeling Rådhuset 8000 Århus C Børn g Unge: Grundlæggende

Læs mere

Frederikshavn Kommune 31-03-2014. 1.Resumé

Frederikshavn Kommune 31-03-2014. 1.Resumé Evaluering Prjekt Futura Netværk g vejen til jb til ægtefællefrsørgede Frederikshavn Kmmune 31-03-2014 1.Resumé Om Futura - netværk g jbs til ægtefællefrsørgede 1. Frrd g resumé Futura er et samarbejde

Læs mere

Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende

Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende Januar 2013 Nyhedsbrev Crprate/M&A Erhvervsfndsudvalgets rapprt m fremtidens regulering af erhvervsdrivende fnde Erhvervsfndsudvalget ( Udvalget ) afleverede den 18. december 2012 sin rapprt m fremtidens

Læs mere

Dagsorden. DDS bestyrelsesmøde den 27. november 2010

Dagsorden. DDS bestyrelsesmøde den 27. november 2010 Dagsrden A. Valg af rdstyrer B. Valg af referent C. Gdkendelse af dagsrdenspunkterne D. Gdkendelse af sidste mødereferat E. Regnskab (OJ) E1 Status DDS øknmi (OJ) E2 Budget 2011 gdkendelse (OJ/TB) F. Opfølgning

Læs mere

INFORMATIONSSKRIVELSE VEDR. ANSØG- NING AF TREPARTSMIDLER TIL KOMPETEN- CEUDVIKLING 2010

INFORMATIONSSKRIVELSE VEDR. ANSØG- NING AF TREPARTSMIDLER TIL KOMPETEN- CEUDVIKLING 2010 Reginshuset Vibrg HR Til ledere, medarbejdere g tillidsrepræsentanter på Psykiatri g Scialmrådet Skttenbrg 26 DK-8800 Vibrg Tel. +45 8728 5000 HR-vibrg@rm.dk www.reginmidtjylland.dk INFORMATIONSSKRIVELSE

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Bækdalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Til beboerne i Viby J, den 24. august 2015 afdeling 10, Lykkesholms Alle

Til beboerne i Viby J, den 24. august 2015 afdeling 10, Lykkesholms Alle Til beberne i Viby J, den 24 august 2015 afdeling 10, Lykkeshlms Alle I frlængelse af indkaldelse til rdinært, bligatrisk afdelingsmøde udsendes hermed endelig dagsrden fr mødet, sm afhldes Dagsrden fr

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

Uddannelsesplan Mad:Iværk

Uddannelsesplan Mad:Iværk Uddannelsesplan Mad:Iværk Spinderigade 11 E 7100 Vejle Telefn: +45 3131 0081 E-mail: per@kkkenhavn.cm Web: kkkenhavn.cm Efteråret 2013 En ny uddannelse i frretningsudvikling fr mikr-fødevareprducenter

Læs mere

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015 Temagruppe Alkhl Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dat 10. marts 2015 Referat: Frårsmøde i Alkhltemagruppen 2015 Sted: Phønix, Schaksgade 39, 5000 Odense C. lkale 327 Tid: Tirsdag den 10.

Læs mere

1. Introduktion til sikkerhedsrundering... 4. 1.1 Formål og mål... 4. 1.2 Den samlede proces... 4

1. Introduktion til sikkerhedsrundering... 4. 1.1 Formål og mål... 4. 1.2 Den samlede proces... 4 1. Intrduktin til sikkerhedsrundering... 4 1.1 Frmål g mål... 4 1.2 Den samlede prces... 4 2. Patientsikkerhedsrundering g Den Danske Kvalitetsmdel... 5 3. Ledelse g sikkerhedsrundering... 5 Eksempler

Læs mere

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj.

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj. Opfyldelse af undersøgelsespåbud, frvarsling af prydningspåbud efter spild fra villalietank på ejendmmen Høedvej 15, 4171 Jystrup Midtsj. Ringsted Kmmune Ringsted Kmmune gdkender hermed, at der er sket

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Februar 2014 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud Km i dialg med virksmhederne m jbåbninger g skab flere pladser til vksenlærlinge, jbrtatin, praktikanter g ansættelse med løntilskud Ansøgning til det lkale Beskæftigelsesråd i Frederikssund, ktber 2012

Læs mere

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden Idé katalg fr samarbejde mellem lærere g pædagger Sklefagenheden Indhld Frmål... Side 2 Ledelse... Side 3 Skleårets planlægning... Side 3 Samarbejde m undervisning... Side 4 Samarbejde mellem skle/hjem...

Læs mere

Karens Minde Kulturhusforening. Referat fra bestyrelsesmøde den 14. marts 2011

Karens Minde Kulturhusforening. Referat fra bestyrelsesmøde den 14. marts 2011 Karens Minde Kulturhusfrening Referat fra bestyrelsesmøde den 14. marts 2011 Tilstede: Afbud: Referent: Drthe Eren Sørensen, Ann Vikkelsø, Karen Larsen, Britta Lunneman, Steen Eriksen g fra persnalet Jan

Læs mere

Kommissorium; Styregruppe

Kommissorium; Styregruppe Kmmissrium; Styregruppe Prjekt Opkvalificering af reginen til bæredygtigt byggeri I det efterfølgende præciseres kmmissrier fr prjektets styregruppe. I frbindelse med det udarbejdede kmmissrium skelnes

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalfrsamling den 23. april 2014 Referat 1. Indledning med andagt v/ Martin Lykkegaard 2. Valg af dirigent - Kristian Søndergaard blev valgt 3. Bestyrelsens beretning g visiner - Året der gik i Elim.

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

Tema og udviklingsudvalget

Tema og udviklingsudvalget Referat Tema g udviklingsudvalget kl. 08:30 Jammerbugt Kmmune Tema g udviklingsudvalget Punkter på åbent møde: 81. Ekskursin - genptaget august 1 82. Kndemnering - 3-6 ejendmme i kmmunen - genptaget august

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. (i det følgende kaldet Kunden )

K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. (i det følgende kaldet Kunden ) J.nr.: 7509602 PIN K O N T R A K T mellem Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K (i det følgende kaldet Kunden ) g CVR-nr.... (i det følgende kaldet Leverandøren ) m Kapacitetspligt til destruktin

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- g Kulturudvalget Beslutningsprtkl Dat: 10. december 2009 Lkale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:45-16:45 Eskild Andersen, Frmand (A) Gitte Krgh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Prisliste for Strålfors Connect ydelser. juni 2014

Prisliste for Strålfors Connect ydelser. juni 2014 Prisliste fr Strålfrs Cnnect ydelser juni 2014 Ydelser g priser fr Cnnect Indhld 1. Indledning... 3 2. Beskrivelse af brev-varianterne... 3 1. Standardbreve... 3 2. Vlumenbreve... 4 3. Specialbreve...

Læs mere

Bilag 3 Resultatløn, 2014-2015. Med resultater indskrevet

Bilag 3 Resultatløn, 2014-2015. Med resultater indskrevet Bilag 3 Resultatløn, 2014-2015 Med resultater indskrevet Aftale mellem Støvring Gymnasiums bestyrelse ved bestyrelsesfrmand Kirsten Ravn Bundgaard g rektr Jens Nielsen. Bemyndigelsen til at indgå resultatlønskntrakt

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Drnning Ingrids Hjem Carl cbsens Vej 8 2500 Valby Tilsynet er udført den 29. juni 2009 kl. 8.00-13.00 af Lis Oline Madsen

Læs mere

Appendix til Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik

Appendix til Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Appendix til Den Sammenhængende Børne- g Ungeplitik Plan fr en sammenhængende indsats verfr ungdmskriminalitet Gdkendt i byrådet den 28. februar 2013 Indledning Sm en del af Den Sammenhængende Børne- g

Læs mere

1000 nye studiejobs. Oplæg til etablering af 500 nye offentlige studiejobs. Formål: Definition af studiejobs: Den offentlige fordeling: Implementering

1000 nye studiejobs. Oplæg til etablering af 500 nye offentlige studiejobs. Formål: Definition af studiejobs: Den offentlige fordeling: Implementering 1000 nye studiejbs Oplæg til etablering af 500 nye ffentlige studiejbs. Frmål: Bestyrelsen i Business Regin Nrth Denmark har besluttet, at der skal prettes 1.000 nye studiejbs i Regin Nrdjylland i periden

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 Fremmødte Nr. 1-2 fremmødte Nr. 2 repr. 2 stemmer Nr. 3-2 fremmødte Nr. 4 repr. 2 stemmer Nr. 6 repr. 2 stemmer Nr. 8 repr. 2 stemmer Nr. 9 repr. 2 stemmer

Læs mere

Carsten Mejer 29424380

Carsten Mejer 29424380 Emne Ordinær generalfrsamling i Strøby Ladeplads Vandværk Dat fr møde Tidspunkt Sted 26. maj 2013 09.30 Strøby frsamlingshus Referat udarbejdet af Telefn Carsten Mejer 29424380 Mødedeltagere Frede Zeiler

Læs mere

Kommunikationspolitik. Rungsted Skole

Kommunikationspolitik. Rungsted Skole Kmmunikatinsplitik Rungsted Skle 1 Frmål g visin Kmmunikatinsplitikken fr Rungsted Skle fastsætter en frmaliseret ramme, der sikrer fundamentet fr et gensidigt respektfuldt samarbejde både internt mellem

Læs mere

Systembeskrivelse KMD Digital Valgliste Version 2.1.0

Systembeskrivelse KMD Digital Valgliste Version 2.1.0 KMD Digital Valgliste Versin 2.1.0 Indhldsfrtegnelse Indhldsfrtegnelse Frrd... 2 1 Applikatinen... 3 1.1 Applikatinens rbusthed... 3 1.2 Ansvar fr afvikling... 3 1.3 Evnen til at håndtere fejl... 4 2 Systemversigt...

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Drthea Børnehaven. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410 Rønde

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Faaborg

Betingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Faaborg Betingelser fr handel med værdipapirer i Sparekassen Faabrg Gældende fra 1. nvember 2007. Intrduktin Handel med værdipapirer er et vigtigt frretningsmråde fr Sparekassen Faabrg, hvrfr vi ønsker at give

Læs mere

ILISIMATUSARFIK. Kulturit Piorsarsimassutsillu Oqaluttuarisaanerannik Immikkoortortaq. Afdeling for Kultur- og Samfundshistorie

ILISIMATUSARFIK. Kulturit Piorsarsimassutsillu Oqaluttuarisaanerannik Immikkoortortaq. Afdeling for Kultur- og Samfundshistorie ILISIMATUSARFIK Versin 19.01.15 Kulturit Pirsarsimassutsillu Oqaluttuarisaanerannik Immikkrtrtaq Afdeling fr Kultur- g Samfundshistrie Lektinskatalg Frårssemestret 2015 KS Frårssemester 2015 *1 Indhld

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde g handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kmmune maj 2012 Indhldsfrtegnelse Frmål fr SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars- g pgavefrdeling

Læs mere

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse Referat af generalfrsamling d. 28/6-2009 kl. 10.00, afhldt i»skvhuset«26 persner inkl. bestyrelsen var mødt. 1. Velkmst Mødet indledtes med en bid blødt brød g vres traditinelle sang. g frmanden bød velkmmen.

Læs mere

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger Alt det inf du behøver... Frretningsbetingelser & persndataplitik Virksmhedsplysninger Den-design A/S (datterselskab af HFP) CVR NR.: 17023292 Adresse: Hestehaven 16, 8721 Daugaard, DK Mail: Michela@den-design.dk

Læs mere

Det interne overvågningsprogram har sit udspring i Vandsektorloven og gælder for vand- og spildevandsselskaber.

Det interne overvågningsprogram har sit udspring i Vandsektorloven og gælder for vand- og spildevandsselskaber. Retningslinier g prcedurer fr implementering af Internt Overvågningsprgram i Hillerød Frsyning INDLEDENDE BEMÆRKNINGER: Nærværende ntat beskriver i hvedtræk de franstaltninger, sm Hillerød Frsyning vil

Læs mere

Praktisk anvendelse af big data i detailhandlen

Praktisk anvendelse af big data i detailhandlen OPSUMMERING Praktisk anvendelse af big data i detailhandlen INDLÆG: Baggrund g frmål v/ Jan Overgaard, centerleder, IBIZ-Center Aktuelle udfrdringer i detailhandlen v/ Janus Sandsgaard & Luise Riisgaard,

Læs mere

Vækstforum for Region Midtjylland

Vækstforum for Region Midtjylland Vækstfrum fr Regin Midtjylland Ansøgningsskema til: Kapitalfrmidling 1. Oplysninger m ansøger Navn, Adresse, Kntaktpersn Væksthus Midtjylland Direktør Erik Krarup Åbgade 15 8200 Århus N Tlf. 7022 0076

Læs mere

4. Overordnet planlægning

4. Overordnet planlægning Prjekt Julefrkst 2004: Eksempel på Prjekthåndbg 4. Overrdnet planlægning Indhld: 00 Planlægningsmetden 10 Omgivelserne 20 Resultatmål 30 Øknmimål 40 Hvedfrløb 50 Organisatinsfrm fangel Prjektledelse as

Læs mere

Notat 02-09-2009 LHP /-

Notat 02-09-2009 LHP /- Ntat 02-09-2009 LHP /- Vedrørende: Udkast til revideret handlingsplan fr Materialeplatfrmen 2009 Frdeling: Styregruppen g Brugergruppen fr Materialeplatfrmen, UNI C Skrevet af: Le Højshlt-Pulsen, Tmmy

Læs mere

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD Eg Mikkel Fledelius Jensen Erhvervsakademi Dania Specialknsulent, Dania Games, Grenaa Prjektleder g initiativtager til SGD Daglig leder af iværksættermiljø fr spiludviklere Scandinavian Game Develpers

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

SÆT FART I SALGET. - et udviklingsforløb for salgsansvarlige og sælgere, som har viljen til mere salg gennem en bedre og mere målrettet salgstilgang

SÆT FART I SALGET. - et udviklingsforløb for salgsansvarlige og sælgere, som har viljen til mere salg gennem en bedre og mere målrettet salgstilgang SÆT FART I SALGET. - et udviklingsfrløb fr salgsansvarlige g sælgere, sm har viljen til mere salg gennem en bedre g mere målrettet salgstilgang Billed: Fqus salg FORLØBETS OPBYGNING OG IMPLEMENTERING Frløbet

Læs mere

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014 Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 21. ktber 2014 Frslag til lv m ændring af aptekerlven (Friere adgang til prettelse

Læs mere