o Reuniones propias. Los 2,118 consejos iglesiales de la Iglesia Popular tienen 18,864 mienbros, que se reunen frecuentemente en distintos comités.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "o Reuniones propias. Los 2,118 consejos iglesiales de la Iglesia Popular tienen 18,864 mienbros, que se reunen frecuentemente en distintos comités."

Transkript

1 Prjekt Kirkekaffe Indledning Det danske rd kirkekaffe er sammensat af rdene kirke g kaffe. Derudver betegner rdet kirkekaffe en scial sammenkmst sm afhldes i mange menigheder efter søndagens gudstjeneste. Ordet kirkekaffe signalerer fællesskab g åbenhed md verden. Denne prjektbeskrivelsen er ramme fr en 3-årig pstartsfase fr kirkekaffe. I løbet af pstartsfasen skal der udarbejdes en ny ramme fr den frtsatte udvikling af mærket. Grundidé Grundidéen i kirkekaffeknceptet er at udvikle g markedsføre et varemærke fr en kaffe, der retter sig specielt til menighedsrådene sm kunder g menighedsrådsmedlemmer, ansatte g deltagerne i kirkens arrangementer sm frbrugere af kaffen. Varemærket hedder kirkekaffe. Til grundidéen hører, at kaffens prindelse g kaffeprducenternes vilkår markedsføres indgående ud fra en meget knkret g persnlig synsvinkel. En verskrift fr varemærket kunne være Kirkekaffe din kaffe har et ansigt. Grundidéen bygger videre på fair trade -knceptet (Max Havelaar, MH). MH-kaffe har de hensigtsmæssige idelgiske g teknisk-øknmiske mekanismer, men MH-kaffen er stadigvæk annym verfr frbrugerne. Varemærket kirkekaffe vil (på gd luthersk-evangelisk vis) knkretisere det abstrakte gdhedsbegreb: Din næste er ikke kun en str masse af ukendte fattige. Din næste er knkrete mennesker. I frhld til kunderne (menighedsrådene) består knceptet af følgende tilbud: Muligheden fr at indkøbe kaffe med mærket kirkekaffe. Muligheden fr at købe multimedieshw m Kirkekaffens vej fra jrd til brd g Kaffe g tr. Muligheden fr løbende at følge med i prducenternes vilkår, brugen af midler i Kirkekaffeprgrammet samt at indhente andre baggrundsplysninger på hjemmesiden Menighedsrådene Den direkte mål gruppe er menighedsrådene i Flkekirken. Menighedsrådene er en hmgen, identificerbar g markedsføringsmæssigt let tilgængelig målgruppe. Menighedsrådene er indkøber at en str mængde kaffe til Egne møder. Flkekirkens menighedsråd har medlemmer, der jævnligt hlder møder i diverse udvalg. Offentlige møder. 80% af sgnene arrangerer sgneaftner, eftermiddagsmøder, kirkehøjskle g lignende. Budgetterne fr såkaldte kirkelige aktiviteter var på i alt kr. Pryect Kirkekaffe Intrducción La palabra danesa kirkekaffe está cmpuesta pr las palabras kirke (iglesia) y kaffe (café), es decir café eclesial. Sin embarg, la palabra kirkekaffe señala un event scial que celebra muchas cmunidades después de las misas dmiciales. La palabra kirkekaffe señala cmunidad y abertura hacia el mund. El presente descripción de prycet es el marc del arranque del kirkekaffe durante un períd de 3 añs. Durante el períd de arranque se elabrará nuev marc para el desarrll futur de la marca. Idea básica La idea básica del cncept kirkekaffe es desarrllar y mercadear una marca cmercial de un café que se dirige exclusivamente a ls cnsejs eclesiales cm clientes y a ls miembrs de ls cnsejs, ls empleads y a ls particaipantes de ls events de la iglesia cm cnsumidres del café. La marca cmercial se llama kirkekaffe. La idea básica invlucra que el rigen del café y las cndicines de ls prductres se mecadea prfundamente desde un punt de vsta muy cncreta y persnal. Un lema de la marca cmercial pdría ser: Kirkekaffe tu café tiene una cara. La idea básica se funda en el cncept del mercad just (Max Havelaar, MH). Café MH lleva ls mecanisms idelógics y técnic-ecnómics adecuads, per el café MH tdavía queda alg anónim ante del cnsumidr. La marca cmercial kirkekaffe quiere (en buena manera luterana-evangélica) cncretizar el cncept de bndad abstracta: Tu prójim n slamente sn una gran masa de prbres descncids. Tu prójim sn seres humans cncrets. Relacinad a ls clientes (ls cnsejs eclesiales) el cncept cnsisten en las seguientes fertas: La pción de cmprar café cn la marca kirkekaffe. La pción de cmprar el shw multimedia de El camin del kirkekaffe de la tierra hasta la tasa y El café y la fe. La pción de cntinuamente de seguir la cndicines de ls prductres, el us de ls fnds del Prgramma del Kirkekaffe y de buscar infrmación adicinal en la página web Ls cnsejs iglesiales El grup meta direct sn ls cnsejs iglesiales de la Iglesia Ppular. Ls cnsejs iglesiales es grup meta hmgéne, identificable y facilmente accesible para mercade. Ls cnsejs eclesiales es prvedr de una gran cantidad de para Reunines prpias. Ls 2,118 cnsejs iglesiales de la Iglesia Ppular tienen 18,864 mienbrs, que se reunen frecuentemente en distints cmités. Reunines públicas. 80% de las parróquias rganizan charlas, frmacines y trs events. Ls presupuests de ls llamads

2 Kirkekaffe - prjektbeskrivelse september 2006.dc 331 mi. kr. (2004) ud af et samlet budget på ca mi. kr. Arrangementer i kirken. Det er stadigt mere brugt at servere kaffe i våbenhuset efter gudstjenester g kncerter. Persnalet. Sgnene har ca heltidsansatte medarbejdere, samt deltidsansatte medarbejdere(med mere end 8 timers arbejde m ugen). Menighedsrådene er særligt pmærksmme g føler sig særligt frpligtede på sciale frhld. Menighedsrådene er arrangør af en lang række ffentlige møde m aktuelle, kulturelle g religiøse emner, hvrunder plysning m kaffe kunne være et plagt emne. Frretningsptentialet fr salg af kaffe til menighedsrådene kunne se ud sm følger (på variablerne estimeret kaffefrbrug per sgn g dækning, dvs. andelen af det samlede antal sgne, der er villige til at købe kirkekaffe. Kaffefrbrug per sgn Cnsum de café pr parróquia) (estimeret gennemsnit kg/år) (estimad prmedi kg/añ) Samlet vlumen Vlumen ttal (tns/ tneladas) Cbertura 5% actividades iglesiales sn de US$ 53 mi. (2004) de un presupuest ttal de US$ 720 mi. Events en la iglesia. Se usa más y más de servir café en el pórtic de la iglesia después de las misas y cncierts. El persnal. Las parróquias emplean apr. 5,500 persnas a tiemp cmplet y apr. 3,000 persnas a tiemp incmplet (per cn mas de 8 hras de trabaj semanal). Ls cnsejs iglesiales están atents y se sients bligads de pnes énfasis en las cndicines sciales. Ls cnsejs iglesiales rganisaza una serie de charlas públas de temas actuales, culturales y religiss, y baj ests la infrmación sbre el café debe ser un tema bvi. La ptencial de vente de café a ls cnsejs iglesiales puede ser l siguiente (cn ls variables cnsum estamd pr parróquia y cbertura, es decir, la cuta del númer ttal de parróqias que estén dispuests de cmprar kirkekaffe. Cbertura 10% Cbertura 15% Cbertura kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg 25% Kirkekaffeprgrammet Det er meget ressurcekrævende g i praksis næsten umuligt, at garantere at de persner sm frekmmer i CffeeRads multimedieshw vil være prducenter af den kaffe, sm publikum senere vil drikke. Persnerne i shwet er gde eksempler, der i flere tilfælde vil blive tilgdeset af kirkekaffe. Men det er ikke nk fr at kunne garantere en direkte g persnlig effekt. Derfr skal der etableres et prgram, sm m end med små midler - linker frbrugeren til knkrete mennesker, hvis histrier frtælles på hjemmesiden. Etablering g driften af Kirkekaffeprgrammet vil: kunne garantere en direkte (g sprbar) sammenhæng mellem den verpris, der bliver lagt på kaffen, g de persner g histrier, der bliver vist på hjemmesiden. gøre mærket mere eksklusivt. Dvs. med en tydeligere frskel i frhld til den almindelige MH. El Prgramma de Kirkekaffe Exige muchs recurss y en la práctica es casi impsible de grantizar que las persnas que aparecen en el shw de multimedia de CffeeRad sean ls prductres del café, que el públic bebe mas tarde. Las persnas del shw sn buens ejempls, que en varis cass sean beneficiads del kirkekaffe. Per es n es suficiente de garantizar un efect direct y persnal. Pr es hay que establecer un Prgramma, que aún cn fnds chiquits cnecta el cnsumidr a seres humans cncrets, a ls cuales sus histrias están cntadas en la página web. El establecimient y funcinamient del Prgramma del Kirkekaffe puede: garantizar un direct (y verificable) cnecte entre en sbrepreci que se aplica al café y las persnas y las histrias que se muestra en la página web. hacer la marca cmercial más exclusiva. Es decir, cn una distinción más prnunciada en relación a un MH cmún. 2/7

3 Kirkekaffe - prjektbeskrivelse september 2006.dc gøre det vanskeligere (= mere ressurcekrævende) at kpiere rdningen. Hvis man beregner en verpris/præmie på US$ 1,00 per 500 g, så vil fnden (ved en dækning på 10% af markedet g en estimeret frbrug per sgn på 100 kg) indtjene US$ per år, sm både skal bruges til administratin (i Nicaragua) g til uddelinger. Frmålsparagraf Frmålet med Kirkekaffeprgrammet er øge kaffefrbrugernes fkus på de fattige familier, der er prducerer vres kaffe, samt at støtte familierne med knkrete g identificerbare inputs, der styrker deres muligheder fr at få et værdigt liv. Kirkekaffeprgrammet understøtter principperne i MH-rdningen. Derudver er etableringen g driften af Kirkekaffeprgrammet en aktivitet, sm øger Ceccafens g medlemsrganisatinernes fkus på varemærker samt kapacitet til at administrere varemærker. Institutinel placering m.v. Kirkekaffeprgrammet er i praksis et udviklingsprgram, sm administreres af en lkal rganisatin efter aftale med Kirkekaffens Støttefrening (i den indledende 3-årige peride er den lkale rganisatin Ceccafen). Kirkekaffeprgrammet har sit eget regnskab, der revideres efter samme krav, sm Danida anvender fr bistandsprjekter. Ceccafen g Kirkekaffens Støttefrening udarbejder en særskilt aftale, der beskriver retningslinjerne fr uddelingerne fra Kirkekaffeprgrammet samt andre frhld. Administratin af hjemmeside Hjemmesiden skal løbende pdateres med særligt henblik på histrierne mkring de uddelingerne, der løbende fretages. Denne pgave udføres af CffeeRad efter aftale med Kirkekaffens Rllefrdeling Knceptet lægger p til et samarbejde mellem flere aktører (se bilag 1): En frmidler af kaffens histrie: CffeeRad Aps. En rister, sm indkøber, frarbejder, sælger g distribuerer kaffen: Peter Larsens Kaffe. Menighedsrådene, sm kunder til kaffe. Deltagerne i menighedsrådene arrangementer, sm frbrugere af kaffen g sm direkte målgruppe fr frmidlingen af histrierne m kaffen. En eksprtør, sm afsætter kaffen fra bønderne i Nicaragua: Ceccafen. Kirkekaffeprgrammet, sm administrerer den særlige verpris på kaffen: Udviklingsprgram under Ceccafen. Kirkekaffens Støttefrening, sm ejer varemærket kirkekaffe, g sm skaber rummet fr brugen af kirkekaffe i Danmark (g på sigt i Nrden). Frmidleren. CffeeRad Aps. I frhld til kirkekaffe har CffeeRad Aps. t hvedpgaver: hacer más cmplicad (= exige más recurss) de cpiar el arregl. Al calcular un sbrepreci de US 1.00 pr 500 grams el Prgramma cubrería (a un cbertura del 10% del mercad y un cnsum estimad pr parróquia de 100 kg ) tendrá ingress de US$ 42,000 al añ para cubrir tant la adminstración (en Nicaragua) cm las distribucines. Preámbul El bjetiv del Prgramma de Kirkekaffe es de incrementar el enfque de ls cnsumidres del café en las failias pbres que prduce nuestra café y de apyar las familias cn insums cncrets y identificables que frtalece sus psibilidades de btener una vida digna. El Prgramma de Kirkekaffe fmenta ls principis del arregl de MH. Además el establicimient y marcha del Prgramma de Kirkekaffe es una activida que incrementa el enfque de Ceccafen y su asciads en marcas cmerciales y la capacidad de manejar marcas cmerciales. La ubicación institucinal, etc. En la realidad el Prgramma de Kirkekaffe es un prgrama de desarrll que se administra pr medi de una rganización lcal según un acuerd cn Asciación de Apy del Kirkekaffe (en el eríd inicial de de 3 añs es cn Ceccafen). El Prgramma lleva sus pripias cuentas y pasa una auditría baj ls misms criteris que usa Danida para sus pryevts de apy. Ceccafen y La Asciación de Apy del Kirkekaffe elabran un acurd pr aparte que trata de las pautas de las distribucines del Prgramma de Kirkekaffe y trs cndicines. La administración de la página web La página web se actualiza cntínuamente cn un enfque particular en las distribucines de se hace. Esta tarea realiza CffeeRad según acuerd cn la Asciación de Apy del Kirkekaffe. Distribución de rles El cncept requiere una clabración entre varis actres (vease anex 1): Un cmunicadr de la histrie del café: CffeRad. Un tstadr, que prvee, tuesta, vende y distribye el café: Peter Larsens Kaffe.. Ls cnsejs iglesiales cm clientes del café. Ls participantes de ls events de ls cnsejs iglesiales cm cnsumidres del café y cm grup meta direct de las histrias del café. Un exprtadr que mercadea el café de ls prductres en Nicaragua: Ceccafen. El Prgramma del Kirkekaffe que administra el sbrepreci del café: Cm prgrama de desarrl baj el Ceccafen. La Asciación de Apy del Kirkekaffe que es dueñ de la marca kirkekaffe y que crea el espaci para el us del kirkekaffe en Dinamarca (y en plaz en tds ls paises nórdics). El cmunicadr. CffeeRad Aps. En relación al kirkekaffe CffeeRad Aps. tienen ds tareas básicas: 3/7

4 Kirkekaffe - prjektbeskrivelse september 2006.dc Udvikling g frmidling af multimedie-shwet m kirkekaffe. Vedligehldelse af hjemmesiden (efter kntrakt med Kirkekaffens Støttefrening). Multimedie-shwet m kirkekaffe skal have fkus på: Kaffens vej fra busk til kp (prcessen: plukning, vask, tørring, kvalitetskntrl); Menneskene bag kaffen (histrier m kaffebndefamilier g deres levevilkår); g Organiseringen bag kaffen (flks mtivatin fr at rganisere sig herunder gså kristendmmens betydning fr bøndernes liv). Billeder g eksempler skal være fra et knkret gegrafisk mråde i Nicaragua (med knkrete navne g ansigter). CffeeRad Aps. prducerer g sælger shw et til menighedsrådene (primært). Et andet multimedieshw kunne være Kaffe g tr, sm anlægger en mere scilgisk/kulturel vinkel på kirken g kaffen. CffeeRads aktiviteter er ligesm risterens aktiviteter - en frretning i sig selv. Risteren Det er vigtigt, at have en aktør, der har erfaring med catering-markedet i Danmark (g sm har gde frbindelser i resten af Nrden). Kirkekaffe er ikke speciality kaffe i traditinel frstand. Det er catering-kaffe beregnet til almindelige kaffemaskiner g industri-maskiner (i sgnegårde). Kravet til risteren fr at sælge kaffen sm kirkekaffe kunne være: Leverandøren (eksprtøren) skal være én af CafeNicas direkte eller indirekte medlemsrganisatiner. CafeNica er valgt pga. af persnlige kntakter g erfaring med miljøet mkring. Dette vil lette frmidlingen af erfaringer, billeder g histrier. Max Havelaar-mærket. Dette er fr at lette frmidlingen af tanken fr kirkekaffe. Kirkekaffe er ikke et alternativ eller en knkurrent til de t rdningen. Men kirkekaffe er en verbygning på de mærknings-rdninger. Kaffepakningen skal indehlde kirkekaffe-lg (samt evt. plysninger m rdningen). Risteren bidrager til kirkekaffeprgrammet efter de regler, sm Kirkekaffens støttefrening har fastsat. Derudver er risteren fri til at dispnere ver de øvrige kvalitetsparametre, ristning, pris samt levering. Dette er gså fremgangsmåden fr MH-mærket kaffe. Risteren tager den øknmiske risik, men er så gså fri til at handle efter markedets vilkår. Peter Larsens Kaffe (i Vibrg) pfylder venstående kriterier g vil gerne indgå i samarbejdet. CffeeRad kncentrere sig m at frmidle histrien bag varemærket. Menighedsrådene Menighedsrådene er den primære kunde fr kirkekaffe, g de laver selv aftaler m levering, m.v. direkte med riste- Desarll y mediación del shw de multimedia sbre kirkekaffe. Mantenimient del página web (según cntrat la Asciación de Apy del Kirkekaffe). El shw de multimedia sbre kirkekaffe de enfcar en: El camin del café desde el érbl hasta la tasa (el prces: crte, llavda, secad, cntrl de calidad); Las persnas detrás del café (histrias de las familias campesinas y sus cndicines de vida); y La rganización detrás del café (la mtivación de rganizarse incluyend el papel del cristianism el la vida de ls prductres). Las fts y las histrias deben ser de un área gegraficamente definida (cn nmbres y caras cncretas.) CffeeRad Aps. prduce y vende ls shws a ls cnsejs ecclesiales (primariamente). Otr shw de multimedia puede ser El café y la fe que pne un ángul más scilógic/cultural en la iglesia y el café. Las actividades de CffeeRad sn cm las actividades del tsteadr un negci en sí. El tstadr Es imprtante tener un actr que tenga experiencia cn el mercad catering en Dinamarca (y ls demás paises nórdics). Kirkekaffe n es café de especialidad en la frma tradicinal. El café catering está hech para maquinaria de hacer café tradicinal y industrial (en ls centrs parrquiales). Ls requisits para vender el café cn kirkekaffe pdría ser: Que el vendedr (exprtadr) sea un de ls asciads de CafeNica. CafeNica está electa pr ls cntacts persnales y pr las experiancias cn el ambiente alrededr. Est facilitará el traspas de experiencias, fts y histrias. Sell de Max Havelaar. Est para facilitar la cmunicación de la idea del kirkekaffe. Kirkekaffe n es una alternativa ni un cmpetidr a ls ds arregls. Per kirkekaffe es un superestructura a ls ds sells. El empaque debe cntener el lgtip de kirkekaffe (más infrmación del arregl). El tstadr debe cntribuir al Fnde de Kirkekaffe según las reglas que ha puest y la Asciación de Apy del Kirkekaffe. Fuera de est el tstadr es libre actuar sbre ls demás parámetrs de calidad, tsatd, preci y entrega. Así también es el prcesimient del café MH. El tstadr crre el riesg ecnómic, per también está libre de actuar segun las cndicines del mercad. Peter Larsens Kaffe (de Vibrg) reune ls criteris mencinads arriba y quere entrar en la clabración. CffeeRad se enfca en cnumicar la histria detrás de la marca cmercial. Ls cnsejs iglesiales Ls cnsejs iglesiales sn ls clientes primaris del kirkekaffe, y ells hacen sus prpis acuerds referente 4/7

5 Kirkekaffe - prjektbeskrivelse september 2006.dc ren. Hvis varemærket bliver kendt i en større kreds (blandt frbrugerne) kan menighedsrådene (g de flkekirkelige rganisatiner sm Genbrugserne g udsalgene fr Kirkens Krshær) på sigt fungere sm detaillister. Frbrugerne Frbrugerne af kirkekaffe stifter bekendtskab med mærket gennem kaffedrikningen i kirke g/eller sgnegård, frevisning af shws, g besøg på hjemmesiden Eksprtør. Afsætter af kaffe i Nicaragua Eksprtøren dvs. det selskab sm risteren laver en kntrakt med, skal være direkte eller indirekte medlem af CafeNica. Det vil primært være Ceccafen g Prdecp.. Eksprtøren sælger kaffe til Peter Larsens Kaffe efter gældende vilkår på markedet (herunder præmie fr MH). Fr den del af kaffen, sm afsættes sm kirkekaffe, verfører Peter Larsens Kaffe en særlig præmie til Kirkekaffens Kirkekaffeprgrammet Administeres af Ceccafen med særskilt rganisatin g regnskab (se tidligere). Prgrammet administreres efter aftale med Kirkekaffens Udver Kirkekaffeprgrammets direkte støtte til prducenterne skal Kirkekaffeprgrammet tjene til intern pbygning af kmpetence med hensyn til udvikling g drift af varemærker. Kirkekaffens Støttefrening Støttefreningen ejer varemærket kirkekaffe. Støttefreningen sætter g frhandler betingelserne fr brugen af varemærket. Dette gælder gså fr afgiftens størrelse g betingelserne fr dens betaling. Ellers fungerer sm Støttefreningen sm backing -gruppe fr rdningen til idé-udvikling, pfølgning g garanti fr trværdighed. Støttefreningen skal ejes i fællesskab af en håndfuld relevante flkekirkelige rganisatiner, f.eks. Flkekirkens Nødhjælp Kirkens Krshær Samvirkende Menighedsplejer, g Kirkefndet samt persnlige medlemmer. Støttefreningen ledes af en bestyrelse. Afgiften fr brug af varemærket Afgiften fr brugen af varemærket er betinget af det faktiske salg. Det betyder, at risteren kan nøjes med at betale MH-prisen til eksprtøren ved udskibningen, g først senere betale afgiften til Kirkekaffeprgrammet efterhånden sm kaffen rent faktisk bliver slgt sm kirkekaffe. Det giver gså risteren større fleksibilitet i indkøbet (da en variabel del af en rdre kan videresælges sm nrmal a la entrega, etc. directamente cn el tstadr. Si la marca cmercial se recnce en un círcul más ampli (entre ls cnsumidres) ls cnsejs iglesiales (y rganizacines ligads a la Iglesia Ppular cm tiendas de ventas al segund) pueden a plaz actuar cm menristas. Ls cnsumidres Ls cnsumidres de kirkekaffe se familiariza cn la marca pr medi der la tma de café en la iglesia y/ en el centr parrquial. la presentación del ls shws, y cn la visita a la página web Exprtadr. Vendedr del café en Nicaragua El exprtadr es decir la empresa cn l cual el tstadr hace en cntrat debe se sci direct indirect de CafeNica. En la práctica será tipicamente Prdecp Ceccafen. El exprtadr venden el café a Peer Larsens Kaffe según ls criteris crrientes del mercad (incl. premis de MH). Pr la parte del café que se cmercializa cm kirkekaffe, Peter Larsens Kaffe traslada un premi extra a la Asciación de Apy al Kirkekaffe. El Prgramma de Kirkekaffe Se administra pr Ceccafen cn su prpia persnería y cntabilidad (ver antes). El Prgramma se administra según pautas de la Asciación de Apy del Kirkekaffe. Además del apy direct a ls prductres el Prgramma de Kirkekaffe sirve para la capacitación interna de desarrll y manje de marcas cmerciales. La Asciación de Apy del Kirkekaffe La Asciación de Apy del Kirkekaffe es el dueñ de la marca cmercial kirkekaffe. La Asciación negcia y pne las cndicines del us de la marca cmercial. Est refiere también a la extensión del sbrepreci y las cndicines del pag. Además la Asciación funcina cm grup de apy al arrgel referente al desarrl de ideas, seguimient y garantía de credibilidad. La Asciación es una clabración de unas rganizacines relavante alrededr de la iglesia, p.ej.: Danchurchaid Ejércit de la Cruz de la Iglecia La Organización de Cmunidades Iglesiales y Kirkefndet (desarrll de cmunidades) más scis persnales. La Asciación está dirigida pr una junta directiva. El sbrepreci del us de la marca cmercial El sbrepreci del us de la marca está ligada a la venta real. Es decir, que el tstadr se limita a pagar el preci MH al exprtadr al embarque, y más tarde paga el sbrepreci al Prgramma del Kirkekaffe a medida que el café realmente se vende cm kirkekaffe. Est también da más flexibildad en la cmpra (dad de que une parte variable se puede venderse cm café MH 5/7

6 Kirkekaffe - prjektbeskrivelse september 2006.dc MH-kaffe). Afgiften/præmien sættes til 1 dllar per kaffepakke (á 500 g). nrmal). Se pne el mnt a 1.00 dólar pr paquete (de 500 g), cm el sbrepreci/pag al Prgramma de Kirkekaffe. Udver afgiften til Kirkekaffeprgrammet skal risteren lægge et bidrag veni til markedsføring g administratin. Markedsføring Kirkekaffens Støttefrening sørger fr, at der iværksættes en markedsføringsplan. CffeeRad kan få ansvaret fr en del af udførelsen af denne plan. CffeeRad g Peter Larsen Kaffe baner i praksis vejen fr hinanden. Men spillereglerne g øknmien skal selvfølgeligt frhandles på plads i frvejen. Además de sbrepreci al Prgramma de Kirkekaffe el tstadr pne una cuta para mercade y administarción. La prmción La Asciación de Apy del Kirkekaffe asegura que se hace un plan de prmción/mercade. CffeRad puede tener la respnsabilidad de una parte de la ejecución del plan. En la práctica CffeeRad y Peter Larsens Kaffe crean espaci para un y tr. Sin embarg, las reglas del jueg y la ecnmía deben ser bién negciads de anteman. 6/7

7 Løbende levering af kaffe Peter Larsen Kaffe Ansvarsmråder: Indkøbe, riste g sælge kaffe efter aftale med Kirkekaffens Overføre bidrag til kirkekaffefnd samt til markedsføring til Kirkekaffens Løbende levering af kaffe Menighedsråd, m.fl. Aktiviteter: Indkøber kaffe (evt. vedtager en kaffeplitik fr sgnet). Indkøber g viser multimedieshws. Aftale m verførsel af bidrag til kirkekaffefnd samt til markedsføring Aftale m betingelser fr brug af kirkekaffe -mærket Ceccafen Ansvarsmråder: Sælge kaffe til Peter Larsens Kaffe. Administrere brugen af kirkekaffemidlerne jf. aftale med Kirkekaffens Salg af multimedieshw s Markedsføring af kirkekaffen Flw af midler samt dkumentatin af brug CffeeRad Aps Ansvarsmråder: Prducerer g udbyder multimedieshw m kirkekaffen. Evt. markedsføringspgaver fr eller i samarbejde med Kirkekaffens Støttefrening Aftale af samarbejde vedr. særlige pgaver Kirkekaffens Støttefrening Ansvarsmråder: Gdkende betingelser fr brug af kirkekaffe-mærket (samt supervisere) Gdkende betingelser fr brug af midlerne fr kirke-kaffe (samt supervisere). Sikre markedsføring af kirkekaffemærket (herunder web-site, annncering, etc.) 7/7

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Forretningsplan til Danmarksmesterskabet og bedømmelseskriterier:

Forretningsplan til Danmarksmesterskabet og bedømmelseskriterier: Frretningsplan til Danmarksmesterskabet g bedømmelseskriterier: Frretningsplan: Skriftstørrelse 12 Max 15 sider á 2400 anslag (alt der verskrider, tæller ikke med i bedømmelsen) Idéens navn Ideén på 3

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

Notat vedr. Brandskolen - RESC

Notat vedr. Brandskolen - RESC Ntat vedr. Brandsklen - RESC Resume Brandsklen i Krsør (RESC) er i dag en del af Slagelses kmmune. Brandsklen uddanner brandmænd i kmmunes beredskab. Derudver har Brandsklen en str kursusvirksmhed, hvr

Læs mere

International strategi

International strategi Internatinal strategi Kmmuneqarfik Sermersq Indhld Frrd... 3 Indledning... 4 Visin... 4 Mål... 5 Knkret... 6 Venskabsbyaftaler... 6 Strategisk samarbejde... 6 Prjektbaseret samarbejde... 7 Andre muligheder

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg Mødet blev afhldt Rådhus. Fra Bligfreningen AAB: Direktør Christian Høgsbr, gruppeleder Henrik Schultz g kundechef Pia Skv. Fra Frederiksberg Kmmune: Leder af Byggeri g Arkitektur Luise Rsendahl Henriksen,

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden?

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden? Ansøgning Vedrørende Hvad skal vi leve af i vres lkalmråde i fremtiden? Et udviklingsprjekt mellem gymnasiale uddannelser g private g ffentlige virksmheder m bæredygtighed, cirkulær øknmi g innvatin 1.4.2014-31.12.2017

Læs mere

Frederiksberg Kommune Klar opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med udbud og indkøb

Frederiksberg Kommune Klar opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med udbud og indkøb Frederiksberg Kmmune Klar pgave- g ansvarsfrdeling i frbindelse med udbud g indkøb Casen krt Frederiksberg Kmmune har ca. 97.000 indbyggere g indkøber g udbyder fr små 1,5 milliarder krner årligt. Frederiksberg

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

Ungdomsskolen har derfor i uge 32 og 33 gennemført en undersøgelse af de unges egen mening om behovet for en Ungdomscafé.

Ungdomsskolen har derfor i uge 32 og 33 gennemført en undersøgelse af de unges egen mening om behovet for en Ungdomscafé. Frederikssund den 18. august 2010 UngdmsCafé Ungdmssklen/Afdækning/Ungdmscafé Indledning Ungdmssklen er, på baggrund af Byrådets supplerende bemærkninger til budget 2010, blevet anmdet m at gennemføre

Læs mere

UDKAST - RAMMEAFTALE (version af 24. april 2014, RegH)

UDKAST - RAMMEAFTALE (version af 24. april 2014, RegH) Center fr Reginal Udvikling Kngens Vænge 2 3400 Hillerød Telefn 3866 5000 Direkte 3866 5531 UDKAST - RAMMEAFTALE (versin af 24. april 2014, RegH) mellem undertegnede, medundertegnede I det følgende benævnt

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Vejledning om retningslinje for personalepolitiske vilkår ved omstilling

Vejledning om retningslinje for personalepolitiske vilkår ved omstilling Inspiratinsntat nr. 7b til arbejdet i MED-Hvedudvalg 2.11.2009 Vejledning m retningslinje fr persnaleplitiske vilkår ved mstilling Anbefalinger Kravet m en prcedureretningslinje fr mstilling, herunder

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud Plitik fr anvendelse af sciale klausuler ved udbud Indledning Byrådet vedtg den 19. december 2007 Skanderbrg Kmmunes Servicestrategi 2007 2009. En del af denne servicestrategi er en Udbudsplitik, sm bl.a.

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Grundlagt 1781. Principper og handleplaner. Avedøre Skole. 16.april 2013. 2013-04-16 Principper og handleplaner samlede 1

Grundlagt 1781. Principper og handleplaner. Avedøre Skole. 16.april 2013. 2013-04-16 Principper og handleplaner samlede 1 Principper g handleplaner Avedøre Skle 16.april 2013 2013-04-16 Principper g handleplaner samlede 1 Indhld Underretning m elevernes udbytte af undervisningen... 3 Ordensregler... 4 Sklens budget... 5 Undervisningens

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere

Projekt Fritidssport 2014-2015

Projekt Fritidssport 2014-2015 Prjekt Fritidssprt 2014-2015 Indledning: Prjekt Fritidssprt er et partnerskabsprjekt mellem Aarhus Omegn afd. Præstevangen, Klubben Rsenvang/Ung i Aarhus, sm startede tilbage i 2008, med det frmål at lave

Læs mere

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag R A P P O R T Virksmhedsgrundlag Kncern HR Intern Udvikling g Persnale Juni 2015 Udarbejdet i frlængelse af HR-strategi 2015 V i r k s m h e d s g r u n d l a g S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009. Handicaprådet i Gentofte Kommune

ÅRSRAPPORT 2009. Handicaprådet i Gentofte Kommune Handicaprådet ilnavn: handicaprådets årsrapprt 2008, 27. januar udgave Årsrapprt 2008 Handicaprådet i Gentfte ÅRSRAPPORT 2009 Handicaprådet i Gentfte Kmmune Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Frmål g pgaver...

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

DIGITAL KAMPAGNEEKSEKVERING

DIGITAL KAMPAGNEEKSEKVERING DIGITAL KAMPAGNEEKSEKVERING Dette udbud er målrettet web- g reklamebureauer i Strkøbenhavn. Opgaven, der beskrives i nærværende udbud, gælder eksekvering af digitale elementer til en destinatinskampagne,

Læs mere

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version Udkast Hygiejneplitik SU sender i høring versin Rebild Kmmune 2014 til 2018 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Overrdnet mål... 3 Frmålet med hygiejneplitikken... 3 Mål... 3 Ansvarsfrdeling... 3 Indsatsmråder...

Læs mere

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015 SKOLER OG INSTITUTIONER Dat: 17. april 2015 Tlf. dir.: 4477 3258 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: shl@balk.dk Kntakt: Susanne Hlst Larsen Sagsid: 17.00.00-G01-1-15 Ntat Indledning Dette ntat er en beskrivelse

Læs mere

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark Handlingsprgram 2014-17 Lej dig til muligheder - vejen til det gde bligliv 2020 Bligkntret Danmark I frbindelse med Bligkntrets strategi Lej dig til muligheder vejen til det gde bligliv 2020, er der udarbejdet

Læs mere

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune.

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune. Retningslinjer fr persnalereduktiner i frbindelse med besparelser, faldende børnetal g mstruktureringer i Langeland Kmmune (Børn g Kultur) Sagsnr. 11/4526 Gdkendt i Fælles MED Børn g Kultur 1. Baggrund

Læs mere

Indstilling. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr.

Indstilling. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Brgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innvatin Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mi. kr. 1. Resume Der

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE PÆDAGOGISK AFDELING / SUNDHED OG TRIVSEL Link til hjemmesiden SEKTIONSLEDER

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Mediestrategi i Dagplejen

Mediestrategi i Dagplejen Mediestrategi i Dagplejen Leg g medier i børnehøjde GOD FORNØJELSE Dagplejen Skanderbrg Kmmune "Det er den pædaggiske praksis, der afgør, hvrdan de digitale mediers muligheder anvendes" Klaus Thestrup

Læs mere

Nemt, online og skræddersyet til dit behov.

Nemt, online og skræddersyet til dit behov. SOMMERHUSBOOKINGSYSTEM WEBLØSNING TIL SOMMERHUSBUREAUER Nemt, nline g skræddersyet til dit behv. Bkingsystemet udmærker sig ved at være et nlinesystem, hvr det eneste der kræves på din cmputer er internet

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Dateret: 29. juni 2011. Gdkendt af DAK: 22.juni 2011 frventet revisin sidst i 2011 Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

1 Baggrund og sammenfatning

1 Baggrund og sammenfatning Byrådssekretariat Sagsnr. 91362 Brevid. 882362 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 niclair@rskilde.dk NOTAT: Evaluering af Særligt Tilrettelagt Ungdmsuddannelse (STU) Januar 2010 1 Baggrund g sammenfatning

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning Grundaftalen fr Sundhedsaftalerne fr 2011-14 mfatter samarbejdet m utilsigtede

Læs mere

Specifikt svar omkring pigelicenssystemet er modtaget fra Varde IF pigefodbold, FC Damsø, Skovbakken Fodbold samt DBU Talenttrænere.

Specifikt svar omkring pigelicenssystemet er modtaget fra Varde IF pigefodbold, FC Damsø, Skovbakken Fodbold samt DBU Talenttrænere. Pigeversin, Endelig Vedr.: DBU Licenssystem, Ungdm (piger) På bestyrelsesmødet i april 2007 blev det besluttet at pstarte prjektet Talentudvikling i Danmark, 2007 2012 på baggrund af de indkmne svar fra

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

Vedtægter for Sager der Samler

Vedtægter for Sager der Samler Vedtægter fr Sager der Samler 1 Navn Freningens navn er Sager der Samler g har hjemsted i Aarhus. 2 Frmål Freningen arbejder fr et samfund, hvr vi løser fælles udfrdringer i fællesskab. Freningens frmål

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Ledelsessekretariatet

Funktionsbeskrivelse Ledelsessekretariatet Funktinsbeskrivelse Ledelsessekretariatet Overrdnet beskrivelse af sekretariatets arbejdspgaver Ledelsessekretariatets verrdnede frmål er at servicere g administrativt understøtte UCN s øverste ledelse

Læs mere

Tid til lejlighed? fleksibel udlejning i boli.nu. kom foran på ventelisten. boli.nu for alle

Tid til lejlighed? fleksibel udlejning i boli.nu. kom foran på ventelisten. boli.nu for alle km fran på ventelisten Tid til lejlighed? fleksibel udlejning i bli.nu bli.nu fr alle FLEKSIBEL UDLEJNING NYE MULIGHEDER I DE ALMENE BOLIGOMRÅDER Fredericia Kmmune g bli.nu har indgået en aftale m nye

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S Glbal Transprt and Lgistics Indhldsfrtegnelse Nr. Kapitel Side 1 FORMÅL, MÅLSÆTNING OG KONSTITUERING 3 2 REVISIONSKOMITEENS OPGAVER 3 3 MØDER 4 4 DAGSORDEN

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Indsamlingsetiske retningslinjer for International Aid Services

Indsamlingsetiske retningslinjer for International Aid Services Indsamlingsetiske retningslinjer fr Internatinal Aid Services De følgende indsamlingsetiske retningslinjer er udarbejdet på baggrund af ISOBRO s pfrdring til deres medlemmer m at beskrive rganisatinens

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

CareWare 2015 Koncept

CareWare 2015 Koncept CareWare 2015 Kncept Baggrund Regeringen, KL g Danske Reginer har de senere år udarbejdet en række fælles strategier fr digitalisering af landets kmmuner g reginer. Det drejer sig m: Natinal strategi fr

Læs mere

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet Puljepslag Styrket samarbejde vedrørende subakutte/akutte tilbud indkalder hermed ansøgninger fra reginer sammen med en eller flere kmmuner m tilskud fra puljen Styrkelse af samarbejde mellem reginer,

Læs mere

Indledning Handlingsplan 2013-2014

Indledning Handlingsplan 2013-2014 Side 2 Indledning På reginsrådets møde den 31. januar 2012 blev Plitik fr Sundhedsfrskning 2020 endeligt vedtaget med henblik på efterfølgende implementering, sm gik straks i gang med aktiviteter i 2012.

Læs mere

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune Jbprfil Skleleder på Jægerspris Skle Frederikssund Kmmune 1. Indledning Frederikssund Kmmune ønsker at ansætte en skleleder på Jægerspris Skle. Stillingen er ledig g ønskes besat snarest muligt. Dette

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 Krt Præsentatin g rganisering: Denne virksmhedsplan er udarbejdet sm et arbejdsredskab i Viften med baggrund i Skive Kmmunes Scialplan 2015-2018. Skive Kmmunes verrdnede værdigrundlag,

Læs mere

LÆSØ VARME AIS ÅRSRAPPORT. la t og godkendt på e eralforsamling, CVR-NR. 33 06 37 84. Tlf.: 99 89 1400 saeby@bdo.dk www.bdo.dk

LÆSØ VARME AIS ÅRSRAPPORT. la t og godkendt på e eralforsamling, CVR-NR. 33 06 37 84. Tlf.: 99 89 1400 saeby@bdo.dk www.bdo.dk Tlf.: 99 89 1400 saeby@bd.dk www.bd.dk BDO Statsautriseret Sæbygårdvej 25 DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 revisinsaktieselskab LÆSØ VARME AIS ÅRSRAPPORT 2014 la t g gdkendt på e eralfrsamling, CVR-NR.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædaggiske læreplaner Indledning I fråret 2004 blev det ved lv besluttet, at der skal freligge pædaggiske læreplaner i alle daginstitutinerne. Pr. 1.08.04 skulle alle daginstitutiner påbegynde udarbejdelsen

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksmhedsplan 2009-2010 Det psykiatriske center Ådalen Indhldsfrtegnelse 1. Beskrivelse af Ådalen s. 2 1.1 Organisatinen 1.2 Lvgrundlag 1.3 Målgruppe 1.4 Tilbuddets indhld/ Servicedeklaratiner 1.5 Persnalesammensætning

Læs mere

Konkret oplæg til organisering af IT drift og IT support af Telecare Nord i drift.

Konkret oplæg til organisering af IT drift og IT support af Telecare Nord i drift. Knkret plæg til rganisering af IT drift g IT supprt af Telecare Nrd i drift. Oplægget tager udgangspunkt i det seneste ntat af 16-6-14 der bl.a. beskriver en række principper fr Telecare Nrd, i verskriftsfrm

Læs mere

3. Navnerunde Espen, Gunvor, Frederik, Uffe, Eva, Andreas, Fie, Kasper, Malte, Birgitte og Christina.

3. Navnerunde Espen, Gunvor, Frederik, Uffe, Eva, Andreas, Fie, Kasper, Malte, Birgitte og Christina. Referat 2.04.14 kl. 14:30 Lk. 423, etage 4. byg. 1463. Referat 2.04.14 kl. 14:30 Lk. 423, etage 4. byg. 1463. Espen 1. Valg af rdstyrer Gunvr 2. Valg af referent 3. Navnerunde Espen, Gunvr, Frederik, Uffe,

Læs mere

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet Ntat Emne Overrdnede principper g anbefalinger fr håndtering af g skadelig brug af rusmidler i Center fr Bmrådet Til Kpi til Ledere g medarbejdere i Center fr Bmrådet Aarhus Kmmune Scialfrvaltningen Den

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne.

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne. Plitisk dkument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2008 SEL 15 Udbudsstrategi Indstilling: Direktinen indstiller, at administratinen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud g i samarbejdet

Læs mere

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige Vejledning før-fasen IKV i AMU fr ledige Side 1 af 11 Organisering af før-fasen Virkeligheden er ikke at ledige står i kø fr at få udarbejdet en IKV. Derfr bør der være et tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutinen,

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Dialogforum for modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Dialogforum for modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt Resultatkntrakt Vedrørende Midtjysk Dialgfrum fr mdtagelse g fasthldelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [15. september 2008 30. juni 2011] Jurnalnummer: 1-33-76-22-14-08 Kntraktens parter Regin: Regin

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik g Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 www.slagelse.dk Ofte stillede spørgsmål Her vil Slagelse Kmmuneløbende svare på de spørgsmål der kmmer

Læs mere

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune.

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune. Middelfart Musikskle En plitik m nærvær, langtidsfriskhed, interesse, msrg g fasthldelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kmmune. Indhldsfrtegnelse Baggrund/visin... 2 Generelt m plitikken... 3

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Sundhedshus Svendborg - Økonomi og finansieringsmuligheder

Sundhedshus Svendborg - Økonomi og finansieringsmuligheder Sundhedshus Svendbrg - Øknmi g finansieringsmuligheder Udarbejdet af Øknmi g Udbud, Sundhed g CETS Indledning Følgende ntat er udarbejdet af Øknmi g Udbud i samarbejde med Scial g Sundhed g indehlder plæg

Læs mere

Annoncering vedrørende frit-valgsområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune

Annoncering vedrørende frit-valgsområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune Annncering vedrørende frit-valgsmrådet i Faabrg-Midtfyn Kmmune 1 1 Indledning Nærværende annncering af fritvalgsmrådet vedrører persnlig pleje g praktisk hjælp efter servicelven 83 i Faabrg-Midtfyn Kmmune

Læs mere

Opsamling på møde med landmændene i Landbruget i Landskabet

Opsamling på møde med landmændene i Landbruget i Landskabet 25. marts 2015 Opsamling på møde med landmændene i Landbruget i Landskabet Afhldt nsdag, den 25. februar 2015 Erfaringer g læring af prjektfrløbet landmændene Frmålet med prjektet har været at udfrdre

Læs mere

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater Vejledning til kmmuner m refusin af kmmunale udgifter ved køb af refusinsgdkendte frestillinger af børneteater g psøgende teater Hjemmelsgrundlag g refusinens størrelse Kmmuner kan få refunderet 50 prcent

Læs mere

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder PLEJECENTRET EGEBO Jbprfil fr teamleder Beskrivelse af teamlederens pgaver g ansvar Teamlederens pgaver g ansvarsmråder er struktureret ud fra de 3 hvedansvarsmråder: Faglig ledelse, Persnaleledelse g

Læs mere

Projektskitse Verdensarv Vadehavet

Projektskitse Verdensarv Vadehavet Prjektskitse Verdensarv Vadehavet Baggrunden. Den danske del af Vadehavet er udpeget sm verdensarv g verdensarven bliver det fremtidige fkus fr det frpligtende samarbejde med Tyskland g Hlland m Vadehavet

Læs mere

Stillings- og personprofil Afdelingschef for Søterritoriet

Stillings- og personprofil Afdelingschef for Søterritoriet Stillings- g persnprfil Afdelingschef fr Søterritriet Kystdirektratet Juli 2014 [1] Opdragsgiver Adresse Stilling Refererer til Ansættelsesfrhld Kystdirektratet Kystdirektratet Højbvej 1, 7620 Lemvig Telefn

Læs mere

Ikast-Brande Gymnasiums entreprenante undervisning. Et anderledes men spændende forløb. Om virksomhedspartnerskabet i undervisningen. ting at sige.

Ikast-Brande Gymnasiums entreprenante undervisning. Et anderledes men spændende forløb. Om virksomhedspartnerskabet i undervisningen. ting at sige. Stedet hvr bør læring bygger på kreativitet g innvatin Ikast-Brande Gymnasiums entreprenante undervisning Af Marie Luise Telling Jepsen Fra råstf til færdigt prdukt I frbindelse med prjektet Fra råstf

Læs mere

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet Temamøde m ny Sundhedsplitik den 6. ktber 2016 Byrådet Scial- g Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 20. september 2016 at igangsætte arbejdet med udviklingen af en ny sundhedsplitik.

Læs mere

Projektbeskrivelse. Skive Kommune

Projektbeskrivelse. Skive Kommune Prjektbeskrivelse My New Hme - Party Skive Kmmune My New Hme - Party Krt beskrivelse Inspireret af Tupperwares markedsføringsmetde vil vi iværksætte hme parties med fkus på energirenvering af enfamiliehuse.

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11.

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11. Scial-, Børne- g Integratinsministeriet Vejledning m ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 11. nvember 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

YEKBUN YÜKSEKKAYA, MARIA L. MORTENSEN, ASTRID K. MADSEN & METTE S. KVINT ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM

YEKBUN YÜKSEKKAYA, MARIA L. MORTENSEN, ASTRID K. MADSEN & METTE S. KVINT ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM YEKBUN YÜKSEKKAYA, MARIA L. MORTENSEN, ASTRID K. MADSEN & METTE S. KVINT ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM 13/2-2014 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Teri & Design... 3 Målgruppe... 4 Kmmunikatinsmdellen...

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden Idé katalg fr samarbejde mellem lærere g pædagger Sklefagenheden Indhld Frmål... Side 2 Ledelse... Side 3 Skleårets planlægning... Side 3 Samarbejde m undervisning... Side 4 Samarbejde mellem skle/hjem...

Læs mere

Særlige danske konkurrenceparametre Bæredygtig ressourceudnyttelse

Særlige danske konkurrenceparametre Bæredygtig ressourceudnyttelse Særlige danske knkurrenceparametre Bæredygtig ressurceudnyttelse Bidrag til ny GUDP strategi - wrkshps afhldt 12. september 2014 GUDP afhldt t wrkshps fr virksmheder, rganisatiner g andre interessenter

Læs mere

Hvorfor bruge dette værktøj?

Hvorfor bruge dette værktøj? Indhld Intr... 3 Hvrfr bruge dette værktøj?... 4 Fakta m den rganiserede fysiske aktivitet i uderummet... 5 Aktivitetscirklen fr den rganiserede fysiske aktivitet i uderummet... 6 Frtælling... 7 Fkus...

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 12 Kvalitetsstandard fr støttecentre g de små bfællesskaber Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

Kvalitetsledelseskrav Forundersøgelse Østlig Ringvej, tekniske og miljømæssige undersøgelser. Maj 2017

Kvalitetsledelseskrav Forundersøgelse Østlig Ringvej, tekniske og miljømæssige undersøgelser. Maj 2017 Kvalitetsledelseskrav Frundersøgelse Østlig Ringvej, tekniske g miljømæssige undersøgelser Maj 2017 Side 2 af 8 KVALITETSLEDELSESKRAV TIL RÅDGIVERYDELSER 1 Indledning Frmålet med bilag Kvalitetsledelseskrav

Læs mere