Formandens beretning ved Murersektionens generalforsamling den 9. marts 2012 på Munkebjerg Hotel, Vejle

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formandens beretning ved Murersektionens generalforsamling den 9. marts 2012 på Munkebjerg Hotel, Vejle"

Transkript

1 Formandens beretning ved Murersektionens generalforsamling den 9. marts 2012 på Munkebjerg Hotel, Vejle 1

2 Indholdsfortegnelse: Indledning v/formanden side 3 Konjunkturer side 4 Ny regering side 4 Bolig-Jobplan side 5 Den nationale PCB-handlingsplan side 5 Affaldsgebyrsagen side 6 Konkurrencepakken side 6 Praktikpladssituationen side 6 Energivejlederuddannelsen side 7 BYG Garantiordning side 7 Bedre bundlinje side 7 Udenlandsk arbejdskraft side 8 Strategi i Dansk Byggeri 2012 side 8 Sektionsforhold: Strategi og handlingsplan i Murersektionen 2012 side 9 Sekretærbistand i regionsudvalgene side 10 Overenskomstforhandlinger 2012 side 11 Status på præimprægnerede mursten side 11 Murerfaget et succesår på uddannelsesområdet side 12 Statistik side 14 2

3 Murersektionen under Dansk Byggeri - årsberetning for 2011/12 Velkomst Velkommen til generalforsamlingen i Dansk Byggeris Murersektionen med en særlig velkomst til sektionens tidligere formænd Henning Petersen, Hans-Ulrik Jensen og Morten Bo Petersen, Træsektionens formand Michael Lund, fra SPEF, Sveriges Murer- og Pudsentreprenørforening Mikael Karling og Dansk Byggeris direktør Peter Stenholm. Vi starter med den ordinære generalforsamling og efter en lille kaffepause og en kort orientering om overenskomstforhandlingernes stade, kan vi byde velkommen til direktør Brian Andersen fra Randers Arkitekten ApS, som vil fortælle om energirigtigt byggeri. Herefter vil den nytiltrådte direktør Michael Østrup Lund fra MURO fortælle om et fag i bevægelse, og vi slutter eftermiddagen af med et indlæg om den danske gældskrise ved seniorøkonom Niels Rønholt fra Jyske Bank. Jeg håber, at vi også i år må få en god og lærerig dag og aften sammen. Med disse ord vil jeg gå over til min beretning, som traditionen tro efterfølges af orienteringer fra 4 udvalgsformænd fra henholdsvis teknik, arbejdsmiljø, overenskomstforhold, uddannelsesforhold og facadepudsgruppen. Murersektionen havde den 1. marts 2012 i alt 1664 medlemsvirksomheder, hvilket er 44 færre end sidste år ved samme tid. Jeg kan kun beklage disse udmeldelser, som i langt overvejende grad skyldes konkurser. I et presset marked med mange om buddet - såvel danske som udenlandske - er det i dag noget af en udfordring at drive en virksomhed. Vi skal som virksomhedsledere sikre, at opgaverne udføres med rette omhu og tilpasse på opgaven ved den mindste afvigelse. Ja - man kan næsten sige, at det er blevet en kunst at holde et overskud selv på de mindste opgaver. Vi har måttet konstatere, at vi i Murersektionens bestyrelse desværre igen haft en turbulent periode siden sidste års generalforsamling. Karsten Lange har måttet trække sig fra bestyrelse, efter at hans virksomhed blev erklæret konkurs medio februar måned. Dette har betydet, at vores valgte suppleant Christian Dahl Pedersen er indtrådt i bestyrelsen. 3

4 Ligeledes har sektionens næstformand Niels Præstkær fornylig af private årsager valgt at stoppe med bestyrelsesarbejdet i Murersektionen, 1 år før hans valgperiode udløber. Det betyder, at sektionen har måttet finde 2 nye suppleanter til bestyrelsen direktør Jesper Andersen fra Curt Andersen A/S, Fårevejle og murermester Anders Petersen fra Murerfirmaet Balsby, Otterup på Fyn. Vi byder jer velkommen til det videre arbejde. Konjunktursituationen Selvom der stadig er krise i bygge- og anlægssektoren har 2011 trods alt været bedre end Der har til dato været færre konkurser, og omsætningen har ligget højere, end den gjorde sidste år. Der er taget mange politiske initiativer til at afbøde konsekvenserne af krisen. Det betyder, at aktiviteten i år bliver en del højere end sidste år. Vi er dog stadig meget langt fra niveauet under højkonjunkturen. I forhold til 2007 er hvert femte job i sektoren forsvundet. Ny regering Den 4. oktober fik vi en ny S-R-SF-regering. Vi glæder os over, at regeringen har fokus på, at der skal være sammenhæng mellem de offentlige indtægter og udgifter, at der skal fastholdes forbedring af konkurrenceevnen, og at den vigtige reformkurs bliver fastholdt. I den nye regering er klima og energi højt på dagsordenen, bl.a. med et nyt stort Klima-, Energi- og Bygningsministerium. Dansk Byggeri anbefaler regeringen at benytte den kommende tids forhandlinger om en bred og langsigtet energiaftale til at kigge den hidtidige energimærkningsordning for bygninger og om udformningen af det brugerbetalte marked for energibesparelser efter i sømmene. Den nye regering vil også fremrykke for 10 mia. kr. offentlige investeringer i Det er godt, at der nu sættes ind for at indhente det store efterslæb, der er bygget op på vedligeholdelse af mange offentlige bygninger og veje. Byggebranchen har kapaciteten til det og er klar til at løfte opgaverne. Regeringen vil også indbyde til trepartsdrøftelser om øget arbejdsudbud, bedre erhvervsuddannelser og mere efteruddannelse. Det er naturligvis forhandlinger, som Dansk Byggeri efter overenskomstforhandlingerne vil deltage konstruktivt i. 4

5 BoligJobplanen - ændres til tilskud til energirenovering af boliger Den 1. juni 2011 trådte BoligJobplanen i kraft. Forslaget var inspireret af Dansk Byggeri, der et år tidligere havde udviklet et forslag om et Grønt byggefradrag i håb om at øge aktiviteten i branchen, samtidig med at energibesparende tiltag fremmes, og sort arbejde bekæmpes. Derfor var det glædeligt, da initiativet blev taget op af den tidligere regering. Ordningen giver personer over 18 år mulighed for et skattefradrag på maksimalt kr. årligt for lønudgifter til bl.a. boligreparation, renovering og indvendig/udvendig vedligeholdelse. Ordningen blev ændres pr. 1. januar 2013 til et tilskud til energirenovering. BoligJobplanen ophører derfor to år før planlagt. Målet med ordningen ændres fra at være bekæmpelse af sort arbejde til at være reduktion af energiforbruget. Der skal udarbejdes en positivliste, og der skal arbejdes med den administrative procedure. Det er Dansk Byggeri allerede i kontakt med den nye Klima- Energi- og Bygningsminister om, sådan at positivlisten bliver præcis, og ikke giver anledning til tvivl, og at den nye ordning ikke bliver et administrativt mareridt som renoveringspuljen. Vi arbejder også fra, at tilskudsstørrelsen sættes op, sådan at flere større energirenoveringsopgaver vil blive sat i gang. Den nationale PCB-handlingsplan Dansk Byggeri har i mange år forsøgt at påpege problematikken omkring byggeaffald, der kan indeholde PCB. Endelig er det lykkedes, og Danmark har nu fået en national PCBhandlingsplan, hvor flere af Dansk Byggeris forslag er indarbejdet. Handlingsplanen kræver bl.a., at der laves en kortlægning af i hvilke typer af bygninger, man kan forvente at finde PCB, at de tilsynsførende fra Arbejdstilsynet skal uddannes bedre i rådgivning om PCB, og at bygninger skal undersøges for PCB, før kommunen giver tilladelse til, at bygningen kan rives ned. Dansk Byggeri glæder sig over, at der endelig er kommet en handlingsplan og ser frem til det fortsatte arbejde med gennemførelsen af PCB-handlingsplanens aktionspunkter. 5

6 Affaldsgebyrsagen Dansk Byggeris massive pres for at få ændret affaldsordningen bar i 2011 frugt. Fra 1. januar 2012 blev der indført en tilmeldeordning, der skal erstatte den gamle ordning, hvor kommunerne også opkrævede affaldsgebyrer hos virksomheder, der ikke brugte den offentlige affaldsordning. Dansk Byggeri ser dog stadig gerne ordningen forbedret yderligere og har ytret ønske om, at reglerne ensrettes i alle kommuner, så branchen kan aflevere affald under samme konkurrencevilkår i hele landet. Med den nye aftale kan kommunerne nemlig selv vælge, om de vil bruge en abonnementsmodel, eller om virksomhederne skal betale via klippekort eller efter vægt og affaldsart. Konkurrencepakken Dansk Byggeri hilste i foråret konkurrencepakken meget velkommen. Den indeholdt en række muligheder for forbedringer i byggeriet, der vil hjælpe på konkurrence og produktivitet. Særligt er forslagene om nemmere overblik over krav til byggevarer, mere digitalisering og en kritisk gennemgang af de kommunale procedurer og priser for byggesagsbehandlinger samt de nye regler for regionale og kommunale byggerier over 20 mio. kr. faldet i god jord. Vi kunne dog godt have ønsket, at målet for kommunernes konkurrenceudsættelse lå på et betydeligt højere niveau. Praktikpladssituationen, herunder partnerskabsaftaler I 2010 oplevede bygge- og anlægsbranchen en stigning i antallet af praktikpladser for unge på erhvervsuddannelserne. Denne tendens er fortsat med en svag stigning på ca. 6,1 % flere nye praktikpladser i murerfaget i Generelt er praktikpladssituationen i Danmark dårlig, og der er fortsat mange praktikpladssøgende. Det har betydet, at såvel den afgåede regering som den nye har foreslået sociale klausuler med krav om lærlinge ved offentlige udbud. Dansk Byggeri mener ikke, at sociale klausuler er løsningen. Klausulerne er bureaukratiske for såvel virksomhederne som for kommunerne og staten. Dansk Byggeri mener i stedet, at vejen frem er frivillige partnerskabsaftaler. Vi har i løbet af året indgået partnerskabsaftaler om praktikpladser med en række kommuner, med Metroselskabet og med Boligforeningernes Landsorganisation. 6

7 Energivejlederuddannelsen og BR2020 Erhvervs- og Byggestyrelsen offentliggjorde i 2011 den nye energiklasse 2020, der afstikker målet for fremtidens CO2 neutrale nybyggeri. Det er verdens skrappeste krav, som byggeerhvervet nu skal arbejde på at realisere. Ambitionen er, at nye bygninger fra 2020 kun må bruge 25 % af den energi, som var rammen i nybyggeri frem til Fremtidens bygninger bliver teknologiske med meget store krav til alle, der er med i byggeprocessen lige fra rådgivere, materialeproducenter og til udførende virksomheder. Det har længe været en af Dansk Byggeris mærkesager at fremme energivenlige løsninger inden for nybyggeri. Derfor kan vi glæde os over, at antallet af uddannede energivejledere i 2011 rundede Dansk Byggeri planlægger nu at følge succesen op med udbygning af energivejlederuddannelsen, så der også bliver mulighed for at vejlede, når det handler om større bygninger. I samarbejde med Tekniq og Teknologisk Institut er der gang i tilrettelægningen af en overbygningsuddannelse netop med fokus på større bygninger. BYG Garantiordning Byg Garantiordningen er i 2011 blevet markedsført aktivt via tv-reklamer samt bannerreklamer på hjemmesider og annoncer i dagblade. Byg Garanti indgår som et direkte indspil i forhold til at skabe fair konkurrence. Garantiordningens fordele skal være så værdifulde, at forbrugerne fravælger sort arbejde, og ligeledes går efter virksomheder, der er medlem af Dansk Byggeri. Det er væsentligt, at Byg Garantikampagnen følges op af de virksomheder i Dansk Byggeri, der arbejder for privatkunder. Alle medlemmer kan med fordel gå ind på siden og få ideer til, hvordan de kan markedsføre sig med deres medlemskab af Dansk Byggeri. Bedre bundlinje Ved Dansk Byggeris årsdag den 12. maj 2011 blev initiativet Øget produktivitet og bedre bundlinje lanceret. Bygge- og anlægsbranchen bliver ofte skældt ud for at have lav produktivitet, og indtjeningen i branchen er generelt lavere end i andre brancher. Derfor havde Dansk Byggeri valgt at sætte fokus på, hvordan man i sin egen virksomhed kan arbejde med at få en bedre bundlinje. Hen over efteråret kørte der 13 gåhjemmøder, hvor små og mellemstore virksomheder fik inspiration til at arbejde med virksomhedsudvikling. Forslagene 7

8 byggede blandt andet på 12 gode eksempler på, hvordan kollegaer i branchen har arbejdet med at udvikle deres virksomheder, og derved er blevet mere effektive, og har fået et bedre resultat. Udenlandsk arbejdskraft Dansk Byggeri kæmper stadig for at komme ulovlig udenlandsk arbejdskraft til livs. En undersøgelse viser, at tre ud af fire byggevirksomheder føler sig truede af kriminelle udenlandske firmaer, der ikke er registreret i RUT og snyder med indbetaling af moms og skat. Derfor har Dansk Byggeri iværksat kampagnen Fair konkurrence, som blev skudt i gang den 5. september 2011 med byggepladsmøder og en facebookside til debat om problemstillingen. Dansk Byggeri har længe efterlyst større og mere målrettet kontrol og politiske tiltag til at bekæmpe sort arbejde og skattesnyd. Det var derfor glædeligt, da SKAT i foråret afslørede en række uregelmæssigheder ved en aktion mod 339 virksomheder i bygge- og anlægsbranchen. Det er dog særligt på villavejene, det ulovlige arbejde finder sted, og der forholder myndighederne sig passivt. Ifølge Dansk Byggeri er der behov for en mere effektiv kontrolindsats fra myndighederne. Samarbejdet mellem Arbejdstilsynet, SKAT og Politiet skal styrkes, og samtidig skal forbrugerne have større medansvar for, at arbejdet foregår på lovlige vilkår. Strategi i Dansk Byggeri 2012 Ved formandskonferencen i september 2011 blev der skudt en intern strategiproces i gang, som kommer til at løbe frem til repræsentantskabet Dansk Byggeris strategi fra 2009 skal revideres. Mange af målene i strategien er nået, men det har vist sig, at målet om at samle byggebranchens organisationer inden for en overskuelig fremtid ikke kan realiseres. Samtidig er Dansk Byggeris indtægter siden 2007 faldet med over 40 mio. kr., og organisationen har gennemført markante besparelser. Derfor er der behov for at gentænke strategien. 8

9 Bestyrelsen har haft nedsat et Idéudviklingsudvalg og et Sektionsudvalg, der er kommet med input til strategiprocessen. Regionsudvalget, som skulle kigge på regionernes fremtidige rolle i Dansk Byggeri, afrapporterede til bestyrelsen ved årets udgang. Strategiovervejelserne er løbende blevet vendt med regioner og sektioner i en åben proces baseret på inddragelse og dialog. Den reviderede strategi bliver sendt til høring hos sektioner, regioner og interessegrupper i løbet af 2012, inden den bliver fremlagt for repræsentantskabet til vedtagelse i SEKTIONSFORHOLD Strategi og Handlingsplan for Murersektionen 2012 og frem Bestyrelsen har som opfølgning på fremtidsværkstedet, som vi lavede sidste efterår samt de diskussioner, der siden har været i sektionsbestyrelsen, udarbejdet en strategi og handlingsplan for Murersektionen i 2012 og frem. Formålet med denne strategi og handlingsplan er på baggrund af de diskussioner, der har været i sektionsbestyrelsen om murerfagets fremtid at igangsætte såvel kortsigtede som langvarige handlinger med mål, der er veldefinerede og klare. Ved korte mål forstås mål, der skal være opfyldt inden for en 12 måneders periode. Ved mellemlange mål forstås mål, der skal være opfyldt indenfor en 3-4 årig periode. Ved lange mål forstås mål, der skal være opfyldt inden for en 10 årig periode. De korte mål er følgende: Afholde et nyt fremtidsværksted med 3F og KT93 (evt. i MURO regi) Få udarbejdet omkostningsberegninger for murværk kontra andre materialer Få udarbejdet en markedsføringsplan for 2012 Sikre større fleksibilitet i overenskomsterne Formandsskabet tager på medlemsbesøg hos de største 5-10 virksomheder Udarbejdet planer for rekruttering af nye medlemmer De mellemlange mål er følgende: Udarbejde nyt kvalitets- og lønstyringssystem 9

10 Stilladser og håndtering af disse Tunge løft og håndtering af disse Aktivt deltage i udarbejdelsen af kompetencekort som App til Iphone/android Arbejde for et papirløst arbejdsmiljø - App til Iphone/android Arbejde med ny måder at anvende materialer på med henblik på BR 2015 Rentabilitet i renovering og energiforbedringer af boliger for 60erne og 70erne Ændringer i mureruddannelse så den tilpasses fremtiden Større produktivitet/bedre bundlinje De lange mål: Hvordan bliver fremtidens byggeri? Anvendelse af teknologi i fremtidens byggeri Nye uddannelser - tværfaglighed multihåndværkere Bestyrelsen har nu sendt strategi- og handlingsplanerne i udvalg, og deres svar vil blive behandlet på det førstkommende bestyrelsesmøde i maj måned. Sekretærbistand i regionsudvalgene: Dansk Byggeris bestyrelse har behandlet regionsudvalgets afrapportering, og har i den forbindelse også drøftet den fremtidige sekretariatsbetjening af Træ- og Murersektionens områdeudvalg. Bestyrelsen har besluttet at følge regionsudvalgets anbefaling om, at samme konsulent betjener regionsbestyrelse og Træ- og Murersektionens regionsudvalg (områdeudvalg) med henblik på at skabe større synergi mellem de regionale aktiviteter. Der er der nu igangsat en proces, der kan sikre overdragelse af sekretariatsfunktionen for regionsudvalgene til de 5 regionskonsulenter Peter Houmann Wagner, Karl Højhus Jeppesen, Steen Høygaard, Niels Tolstrup og Mads Peter Gede, der i dag servicerer Dansk Byggeris 14 regionsbestyrelser. Træ- og Murersektionen vil naturligvis blive inddraget i overdragelsesprocessen. Planen er, at sekretariatsbetjeningen af regionsudvalgene er endelig overdraget til regionskonsulenterne senest den 1. maj Jeg vil gerne her benytte lejligheden til at takke vores murerkonsulenter for et godt og veludført arbejde igennem 9 år. 10

11 OK 2012 Murersektionen og Træsektionen besluttede på deres fællesmøde i august måned at udarbejde ønsker til overenskomstforhandlingerne i Dette resulterede bl.a. i et fælles ønske fra sektionerne om at ensrette de 2 fags overenskomster mest muligt, og dette arbejde, som også omfatter jord- og betonoverenskomsten, har efterfølgende udmøntet sig i byggeriets overenskomst. Med de mange faggrupper, som arbejder under forskellige overenskomster i Dansk Byggeri, vil med en fælles overenskomst kunne fjerne en del administrative byrder, og det bakker vi i Murersektionen op om. Desværre lykkedes det ikke denne gang. Efter 5 forhandlingsrunder og et besøg hos forligsmanden blev der den 1. marts indgået forlig med 3F og fornyet 6 overenskomster for en to-årig periode. (Bygge- og anlæg, Bygning, Mur, Gulv/TIB, Gulv/3F og 3F Industri). Der er tale om et meget smalt forlig. 3F ønskede i sidste ende alligevel ikke at aftale Byggeriets Overenskomst, og der kunne ikke opnås enighed om ændrede regler for udenlandsk arbejdskraft. Efter mødet i Forligs en den 1. marts ønskede forbundet kun at forny overenskomsterne med en flad oversættelse af DIs aftaler med CO-I. Aage Wegener, der har deltaget i hovedforhandlingerne sammen med Flemming Yde fra Træsektionen, vil efterfølgende gå lidt mere i detaljer om forliget. Murersektionens bestyrelse har sammen med vores kollegaer i Træsektionen haft et godt samarbejde og dialog med Peter Stenholm og hans medarbejdere. Det tegner godt for vores fælles fremtid og ønsket om mere åbenhed og dialog. Status på præimprægnerede sten Desværre er de retssager, som Dansk Byggeri på vores medlemmers vegne fører ved henholdsvis Retten i Randers og Retten i Sønderborg, udsat for massive forsinkelser, hvilket helt overordnet kan henføres til den verserende tvist om, hvem der skal udpege skønsmand, idet Egernsund Tegl fastholder, at det skal være Teknologisk Institut, mens Dansk Byggeri og bygherren peger på SBI. Sagen har været igennem retssystemet, og Vestre Landsret har givet os medhold i, at SBI skal komme med forslag til skønsmand. I sin utilfredshed med kendelsen har Egernsunds advokat forgæves forsøgt at få Procesbevillingsnævnet til at imødekomme en ansøgning om 3. instans-bevilling. SBI har foreslået civilingeniør Thomas Cornelius Buch-Hansen, men advokaten kan ikke acceptere, at han udmeldes, idet han ikke specifikt har erfaring med imprægnerede mursten. 11

12 Det ligner en massiv forhalingsproces og forekommer helt usagligt. For ikke påny at skulle igennem kendelser, der kæres til Landsretten m.v., har vi anmodet dommeren i Randers om et møde. Ud over disse sager følger vi generelt udviklingen på området. Af interesse kan det nævnes, at der i en sag foreligger skader med en imprægneret sten af mærket Flying Scotsman, uagtet der er brugt FM 5 mørtel. Det er som om Teknologisk Institut er ved at vågne op. I et netop afholdt syn og skøn med en af vore medlemsvirksomheder fastslog skønsmanden, Helge Hansen, at eksisterende afskalninger på teglstenene ikke ville kunne udbedres på anden måde end ved ommuring. Og igangværende afskalninger vil ikke kunne stoppes. En eventuel genimprægnering kan eventuelt forsinke, men ikke standse denne proces. For så vidt angår eventuel omfugning udtales: En eventuel omfugning af murværket kan ikke anbefales, da der derved tilføres mere basisk kalkholdigt porevæske til murværket. Desuden vil en eventuel omfugning betyde, at murværket vil stå med mere porøse fuger og derved mulighed for større vandoptagning. Begge dele vil medføre yderligere gipsudfældninger i teglstenene. Det virker, som om Teknologisk Institut har fået en mere kontant tilgang til disse problemstillinger. Vi følger fortsat udviklingen og hører gerne fra medlemmer, der måtte have erfaringer på området. Murerfaget et succes år på uddannelsesområdet Murersektionens Uddannelsesudvalg og Det faglige udvalg har gennem 2011 arbejdet med mange forskellige emner. Vi har bl.a. ansøgt om at få ændret svendeprøven, således at den bliver projektsvendeprøve på teoridelen og med mulighed for, at de lærlinge, der ønsker det, kan lave projektsvendeprøve både på den praktiske og den teoretiske opgave. Det vil nok være få lærlinge, der ønsker dette. Samtidig har vi haft mange drøftelser om, hvordan IT skal integreres i undervisningen, hvilken den nu er blevet, også i svendeprøven. 12

13 Vi har arbejdet meget med svendeprøvegebyret. Svendeprøvegebyret er sat op, fordi det skal dække samtlige omkostninger i forbindelse med svendeprøverne. Det er forhøjet langt mere for uorganiserede virksomheder end for Dansk Byggeris medlemmer. Der har været en del diskussioner i murerfaget i forbindelse med, at der ikke længere ydes diæter til godkendelse af læresteder. Det er en beslutning, der er truffet i Dansk Byggeri. Murerfaget lærebogsudvalg har i udover arbejdet med at udvikle nye svendeprøver - også arbejdet med udvikling af nye systemer til de elektroniske svendeprøver samt nye undervisningsmaterialer. Sidst med ikke mindst har vi arbejdet meget med mesterskaber. Det første fælles Danmarksmesterskab blev afholdt for 35 fag i januar Der var besøgende, hvoraf ca. halvdelen var folkeskoleelever. Danmarksmesterskabet må betragtes som en stor succes. En succes var det også at deltage i verdensmesterskabet. Her fik vi en verdensmester i Nicolai Munksgaard Asmussen. Det har været en kæmpe succes. Nicolai har efterfølgende ydet en stor indsats ved at fortælle om Verdensmesterskabet ved mange forskellige lejligheder. Jeg skal også lige nævne, at Danmarksmesterskabet 2012 også blev en meget stor succes. Og her blev vinderen atter én fra Herningsholms Erhvervsskole. Det er ved at være en tradition, at de vinder hvert år. Ved DM 2012 valgte vi at bruge sponsorer, så vi også kunne have en flisemurer med. Således der til VM i Leipzig i ud over en murer - også deltager en dansk flisemurer. Det bliver en lærling, der gennemgår den fulde mureruddannelse. Til sidste skal jeg ikke glemme at sige en stor tak til vores sponsorer på murerområdet. Uden dem ville vi aldrig kunne afholde et Danmarksmesterskab eller sende lærlinge til Verdensmesterskaber, hverken for murere eller flisemurere. Sponsorerne er på murerområdet: Egernsund Tegl og Weber Saint-Gobain. For flisemurerne er det: Alfix, Fliseringen og Wedi. En stor tak til jer! Afslutningsvis kan jeg fortælle, at vi allerede er begyndt at arbejde på DM i 2013, som skal foregå i Aarhus. Dette bliver på en helt anden måde end i 2011 og

14 Statistik Svendeprøver i murerfaget 2010 = = 592 hvilket betyder et fald på 26 % Indgående uddannelsesaftaler murerfaget 2010 = = 746 hvilket betyder en stigning på 6,1 % Igangværende aftaler murerfaget 2010 = = 1378 hvilket betyder et fald på 4,6 % Indgående uddannelsesaftaler for hele bygge og anlæg 2010 = = stigning på 0 % Igangværende uddannelsesaftaler for hele bygge og anlæg 2010 = = hvilket betyder et fald på 9,4 % Det var beretningen, og jeg vil slutte af med at takke sektionens bestyrelse, sektionens medlemmer i råd nævn og udvalg og Dansk Byggeris embedsmænd for deres arbejde i Murersektionen. 14

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Munkebjerg Hotel Munkebjergvej 125 7100 Vejle Mandag den 29. april 2013 28 faglærer havde taget imod tilbuddet om en introduktion og et lille kursus i anvendelse

Læs mere

Formandens beretning ved Murersektionens generalforsamling Fredag den 21. marts 2014 på Munkebjerg Hotel, Vejle

Formandens beretning ved Murersektionens generalforsamling Fredag den 21. marts 2014 på Munkebjerg Hotel, Vejle Formandens beretning ved Murersektionens generalforsamling Fredag den 21. marts 2014 på Munkebjerg Hotel, Vejle 1 Indholdsfortegnelse: Indledning v/formanden side 3 Den økonomiske situation side 3 Kreditsituationen

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn. Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia

Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn. Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Fyn og Sydjylland inviteres du

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm. Torsdag den 8. oktober 2015, kl. 16.00 På Radisson Blu Hotel Fredensborg

Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm. Torsdag den 8. oktober 2015, kl. 16.00 På Radisson Blu Hotel Fredensborg Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm Torsdag den 8. oktober 2015, kl. 16.00 På Radisson Blu Hotel Fredensborg Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm På vegne af bestyrelsen for

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster På vegne af bestyrelsen

Læs mere

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice DANSK BYGGERIS årsdag 2015 Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice 1 PROGRAM FREMTIDENS ARBEJDSMARKED Ordstyrer: Cecilie

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Samrådsspørgsmål V (stillet af Nanna Westerby (SF)): Ministeren bedes redegøre for, hvilke initiativer ministeren

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Lolland-Falster

Læs mere

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011)

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) 1 Navn og hjemsted Laugets navn er Stenhuggerlauget og med binavnene Stenhuggerlauget i Danmark, Stenhuggersektionen og Stenhuggersektionen under Dansk

Læs mere

Krisen påvirker praktikpladssituationen

Krisen påvirker praktikpladssituationen 22. marts 2010 Krisen påvirker praktikpladssituationen Praktikpladssituationen. Mulighederne for at finde beskæftigelse i regionen til lærlinge og elever er påvirket negativt af finanskrisen. 34 procent

Læs mere

Organisationen for byggeri, anlæg og industri

Organisationen for byggeri, anlæg og industri Organisationen for byggeri, anlæg og industri Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. Med omkring 6.000 medlemmer spænder organisationen bredt

Læs mere

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Invitation til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Fordele ved medlemskab af Dansk Byggeri. små virksomheder

Fordele ved medlemskab af Dansk Byggeri. små virksomheder Fordele ved 2 side 1 Fordele ved medlemskab af Dansk Byggeri små virksomheder Fordele ved medlemskab 2 side 2 Indhold 3 Forord 4 Rådgivning 5 Markedsføring med Byg Garanti 6 Rabataftaler 7 Netværk 8 Overenskomstdækning

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn. Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia

Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn. Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Fyn og Sydjylland inviteres du

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1.

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1. Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve 1. juli 2012 1. juli 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

Partnerskabsaftale 10. juni 2010

Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale Herlev til Herlev mellem Dansk Byggeri, Københavns tekniske skole (Herlev afdeling), UU-Nord og Herlev kommune i perioden 1.8.2010 til 31.12.2012 Baggrund

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013)

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) 1 Navn og hjemsted Sektionens navn er Dansk Byggeri Stilladssektionen, med hjemsted hos Dansk Byggeri i København. 2 Formål Sektionen

Læs mere

Det store fald i indgåede uddannelsesaftaler får om 4 til 4½ år stor betydning for elbranchen, når antallet af nye svende vil falde tilsvarende.

Det store fald i indgåede uddannelsesaftaler får om 4 til 4½ år stor betydning for elbranchen, når antallet af nye svende vil falde tilsvarende. Til de lokale uddannelsesudvalgsmedlemmer for elektrikeruddannelsen August 2009 Debatoplæg Flere praktikpladser i elbranchen Det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen ønsker, at det lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Referat af møde i Det Faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse Torsdag d. 12. september 2013 i BU

Referat af møde i Det Faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse Torsdag d. 12. september 2013 i BU Referat af møde i Det Faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse Torsdag d. 12. september 2013 i BU Til stede: Ole Gregersen, Hans Hegelund Christensen, Jesper Juul Sørensen, Johnny Frimann Storm, Bjarne

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009. Søren bød indledningsvis velkommen og speciel velkommen til nyt hovedbestyrelsesmedlem

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009. Søren bød indledningsvis velkommen og speciel velkommen til nyt hovedbestyrelsesmedlem REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009 X Søren Høgsberg Bestyrelsesformand X Helle M. Jensen næstformand X Helle H. Pedersen bestyrelsesmedlem X Mia Falck bestyrelsesmedlem X Per Hasager bestyrelsesmedlem

Læs mere

Når du har brug for hjælp

Når du har brug for hjælp Når du har brug for hjælp I denne folder kan du finde navne og telefonnumre på kontaktpersoner i Dansk Byggeri, som er relevante for dig, som er beskæftiget i en tømrervirksomhed. Folderen er lavet for,

Læs mere

Bestyrelsen ved HF & VUC FYN. 20. april 2015. Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2015.

Bestyrelsen ved HF & VUC FYN. 20. april 2015. Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2015. Bestyrelsen ved HF & VUC FYN 20. april 2015 Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2015. Fra bestyrelsen deltog: Kristian Grønbæk Andersen (formand), Poul Skov Dahl, Anne Jensen, Jens Mejer Pedersen,

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser.

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. VEDTÆGTER FOR DANSK BETON 1 Navn Foreningens navn er DANSK BETON. 2 Formål Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. Foreningen er den fælles organisation for betonindustrivirksomheder.

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 19. marts 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 19. marts 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Preben Astrup, formand Kirsten Dyrholm Hansen Anette Byriel Andersen Angela Kühl Jensen Inge Hynkemejer Peter Petersen Niels Lind Brunsborg Afbud: Birthe Hesdorf, næstformand Alis

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

b. Oplysningsarbejde om vigtigheden af praktikpladssøgning for kommende elever på teknisk skole i samarbejde med udskolingen.

b. Oplysningsarbejde om vigtigheden af praktikpladssøgning for kommende elever på teknisk skole i samarbejde med udskolingen. Partnerskabsattale mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole, Roskilde Tekniske skole, UU-Vestegnen og Høje-Taastrup Kommune 1. november 2011-1. november 2013 Indledning Parterne bag denne aftale

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer

Forslag til vedtægtsændringer Bilag 3: Forslag til vedtægtsændringer De af bestyrelsen foreslåede ændringer er markeret med gult. Vedtægter pr. 26. april 2004 Forslag til vedtægtsændringer 1. Navn og hjemsted Lean Construction - Danmark

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts 2014

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts 2014 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland)

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for W. Lynggaard Petersen A/S (afdelingschef

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 25. oktober 2013 På Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 25. oktober 2013 På Hotel Maribo Søpark Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 25. oktober 2013 På Hotel Maribo Søpark Savoy - Live musik i særklasse Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Referat fra 51.. møde i Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri den 25. februar kl. 12 14 i Byggeriets Uddannelser Dato: 5. marts 2013 Tilstede: Steen Boesen 3F Formand Louise Pihl DB Næstformand

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Fordele ved medlemskab af Dansk Byggeri. mellemstore virksomheder

Fordele ved medlemskab af Dansk Byggeri. mellemstore virksomheder Fordele ved 2 side 1 Fordele ved medlemskab af Dansk Byggeri mellemstore virksomheder Fordele ved medlemskab 2 side 2 Indhold 3 Forord 4 Overenskomstdækning 5 Rådgivning 6 Uddannelse 7 Netværk 8 Rabataftaler

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015 VÆKST BAROMETER Maj 2015 Mangel på koster på omsætningen Det begynder at koste for de små- og mellemstore syddanske virksomheder, at det fortsat er svært at rekruttere kvalificeret. Hver fjerde virksomhed

Læs mere

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed 9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed Ny undersøgelse fra Dansk Erhverv og Dansk Byggeri viser, at danske virksomheder fortsat rammes af administrativt bøvl. På baggrund af undersøgelsen har

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere

Referat sendes til orientering til Torben Jano, Byggeriets Uddannelser og Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri

Referat sendes til orientering til Torben Jano, Byggeriets Uddannelser og Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri Til medlemmerne af Det faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelser Villy Jønsson Peter Hougård Nielsen Per Nielsen Peter Fristrup Jensen Henning Pedersen Jan Ejlerskov Petersen 22.december 2006, TLP

Læs mere

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 Bygningsstyrelsen Planlægning af byggeri i en politisk kontekst Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 25-09-2014 1 Indhold Hvem er Bygningsstyrelsen? Fokusområder Planlægning af byggeri i en politisk

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

Vvs-nyhedsbrev - september 2014

Vvs-nyhedsbrev - september 2014 Vvs-nyhedsbrev - september 2014 Tak, fordi du læser EVU s nyhedsbrev. De seneste tre måneder har Det Faglige Udvalg for Vvs-energiuddannelsen arbejdet hårdt med at foretage en masse af de mellemregninger,

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01095 20. januar 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 16. januar 2014 kl. 0930 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

IT-konfliktløsning. Vejledende udtalelser i IT-sager (Introduktion v. advokat Niels Chr. Ellegaard)

IT-konfliktløsning. Vejledende udtalelser i IT-sager (Introduktion v. advokat Niels Chr. Ellegaard) IT-konfliktløsning Vejledende udtalelser i IT-sager (Introduktion v. advokat Niels Chr. Ellegaard) Disposition 1. Hvad er problemet med IT-tvister? 2. Udvalgsarbejdet i regi af DITA 3. Gennemgang af regler

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal bidrage til

Læs mere

UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013

UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013 Juli 2013 UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013 - Aktiviteter siden UG 3 møde 4. april 2013 Jsn, les Cykel- og motorcykelområdet Cykel-, knallert- og MC nye svendeprøveopgaver Som en MI-udviklingsopgave har CELF udarbejdet

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Angela Kühl Jensen Marianne Dietz Pedersen Anne-Mette Holm Sørensen Afbud: Christian

Læs mere

WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP BÆREDYGTIGT BYGGERI

WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP BÆREDYGTIGT BYGGERI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI BYGGEPOLITISK STRATEGI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI KONTORCHEF MARIE LOUISE HANSEN ENERGISTYRELSEN

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 8. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2014-1615 Sagsbeh.: PML/NIH Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Sådan kan it blive en pengemaskine for din virksomhed

Sådan kan it blive en pengemaskine for din virksomhed Sådan kan it blive en pengemaskine for din virksomhed INVITATION TIL GRATIS ROADSHOW 1 kr. 2 kr. EG www.eg.dk/byg Lidt bedre på alle områder Ofte er det ikke så meget, der skal til for at øge produktiviteten.

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Vedtægter for Erhverv Aarhus

Vedtægter for Erhverv Aarhus Oversigt 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Medlemskabets ophør 5 Generalforsamlingen 6 Bestyrelsen 7 Regnskab og revision 8 Foreningens opløsning 9 Foreningens kontor og

Læs mere

Anbefalinger og afrapportering til byrådet.

Anbefalinger og afrapportering til byrådet. 17, stk. 4 udvalg Energirigtigt byggeri Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 11. december 2012 Sagsident:

Læs mere

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr.

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr. Glostrup, den 25.04.2012 SA Referat Den 24. april 2012 Boligselskabet Hjem Mødeart: Bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen Mødested: Afdeling: 0. Advokat Mads Thyregod Mødetid kl. 17.00 Hammerensgade

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti Styrket indsats mod social dumping Social dumping er en udfordring på det danske arbejdsmarked.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2015

Referat fra generalforsamlingen 2015 Referat fra generalforsamlingen 2015 Dato: 25. april 2015 Tid: Kl. 13.00-17.30 Sted: Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle Kl. 13.00: Uddeling af Årets solfanger Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg

Læs mere

2.2.2. Udlejning efter ombygning: Triumfvej og Buddingevej

2.2.2. Udlejning efter ombygning: Triumfvej og Buddingevej Referat fra dialogmøde 2012 Gladsaxe Kommune og Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Dato: 08.06.2012, kl. 8.00 9.30 Sted: Gladsaxe Rådhus, lokal 1609 For Boligselskabet: Ryno Scheil, Bestyrelsesformand

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Sundhed og Velfærd den 8. maj 2015. Formandens beretning

Generalforsamling i Dansk Sundhed og Velfærd den 8. maj 2015. Formandens beretning Generalforsamling i Dansk Sundhed og Velfærd den 8. maj 2015 Formandens beretning Kære kollegaer kære venner Der er ingen, der har sagt, at det skulle være let men det måtte nu godt være lidt mindre besværligt.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 Sag 87/2015 Advokat Keld Parsberg kærer Vestre Landsrets salærafgørelse i sag om værgemål for

Læs mere

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne Denne folder henvender sig til alle boligejere ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Formandens beretning ved Murersektionens generalforsamling fredag den 20. marts 2015 på Munkebjerg Hotel, Vejle

Formandens beretning ved Murersektionens generalforsamling fredag den 20. marts 2015 på Munkebjerg Hotel, Vejle Formandens beretning ved Murersektionens generalforsamling fredag den 20. marts 2015 på Munkebjerg Hotel, Vejle 1 Indholdsfortegnelse: Indledning v/formanden side 4 Den økonomiske situation side 4 Politisk

Læs mere

Generalforsamling 6/4 2004

Generalforsamling 6/4 2004 Generalforsamling 6/4 2004 4/5 2004 År 2004, tirsdag den 6. april kl. 17,00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Gråbrødretorv 19-21, Gråbrødrestræde 23 og Klosterstræde 20 hos administrator,

Læs mere

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB.

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg (c/o erhvervsskolerne) Marts 2015 Ref. nr.: AUB-50-02-01 Tilskudsordning til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

BVU*net kompetencegruppe og forslag til spørgeramme

BVU*net kompetencegruppe og forslag til spørgeramme BVU*net Projekt 3 Renoveringsuddannelse BVU*net kompetencegruppe og forslag til spørgeramme BVU*net samarbejder med Advice om analyse af undervisning og kompetencer i bygningsrenovering på de forskellige

Læs mere

Bestyrelsesformandens årsberetning den 14. oktober 2010 BILAG A

Bestyrelsesformandens årsberetning den 14. oktober 2010 BILAG A - vi vil være verdens bedste skole for børn Bestyrelsesformandens årsberetning den 14. oktober 2010 BILAG A Generationsskiftet Vi har i årets løb brugt megen tid i FB, på at sikre at generationsskiftet

Læs mere

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Ad 1) Valg af ordstyrer og prøvelser af mandater Finn B Nielsen blev foreslået og valgt som ordstyrer. Der var 10 stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen.

Læs mere

ZERObolig konceptet som dynamo for lokal grøn vækst Peter Rathje, ProjectZero

ZERObolig konceptet som dynamo for lokal grøn vækst Peter Rathje, ProjectZero Dansk Byggeri Konference i Korsør ZERObolig konceptet som dynamo for lokal grøn vækst Peter Rathje, ProjectZero ProjectZero BrightGreenBusiness Er visionen om at skabe et CO 2 neutralt Sønderborg-område

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 24. august 2010 kl. 15.30 til 17.30 hos Selandia-CEU Deltagere: Frank Tonsberg, EUC NVS Lars Thore Jensen, VUC NVS/UCSJ Ulla Koch, VUC VSS/UCSJ Jens Timm Jensen, VUC NVS Jørgen

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Aftaleperiode: Partnerskabsaftalen løber i perioden 1.1.2014 1.1.2016. Aftale om forlængelse af

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 1 af 9 sider Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 2 af 9 sider Indholdsfortegnelse 1.... 3 1.1 Formål med ordningen... 3 1.2 IT-system... 4 1.3 Hvordan gennemføres en sag i BSFS...

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg

Læs mere

Derfor bruger Dansk Byggeri meget energi på at få sat en række nødvendige fodaftryk i den offentlige debat.

Derfor bruger Dansk Byggeri meget energi på at få sat en række nødvendige fodaftryk i den offentlige debat. 1 Formandens beretning 2010, Kloaksektionen. Velkommen. 2009 var et barsk år for branchen. Her ved indgangen til 10 erne ser vi nogle spæde positive tegn, men de er usikre, og konjunkturerne vender sandsynligvis

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Godkendelsesordningen. TOR Godkendt. 22. april 2014

VEDTÆGTER FOR. Godkendelsesordningen. TOR Godkendt. 22. april 2014 VEDTÆGTER FOR Godkendelsesordningen TOR Godkendt 22. april 2014 1. Foreningens navn og hjemsted Godkendelsesordningens navn er TOR Godkendt. Godkendelsesordningen har hjemsted i Rudersdal Kommune og er

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om pulje til renoverings- og bygningsarbejder

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om pulje til renoverings- og bygningsarbejder Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om pulje til renoverings- og bygningsarbejder Baggrund På baggrund af den nuværende økonomiske situation er det

Læs mere

Dato: 02-11-2009 Dansk Træ

Dato: 02-11-2009 Dansk Træ Dato: 02-11-2009 Dansk Træ Dansk Træs ekstraordinære generalforsamling den 30. oktober 2009 kl. 15.30 på Entreprenørskolen, Egedalsvej 5, 8400 Ebeltoft Dagsorden Punkt 1. Punkt 2. Valg af dirigent Vedtægtsændringer

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde 2/2013 Herlev, 25. februar 2013

Referat fra Bestyrelsesmøde 2/2013 Herlev, 25. februar 2013 Referat fra Bestyrelsesmøde 2/2013 Herlev, 25. februar 2013 Dato: 24. februar 2013 kl. 09:00 Sted: Gislavænget 2, st., 5210 Odense NV Deltagere: Aage Jakobsen (AaJa), Michael Johansen (MiJo), Marie Louise

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Generalforsamling 2007 Den 9. september 2007 Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Bestyrelsen har i enighed besluttet, at generalformsaling for foreningen Midtjyllands

Læs mere

Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011

Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011 Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling var 1) Præsidentens beretning for det forløbne år og igangværende

Læs mere