Formandens beretning ved Murersektionens generalforsamling den 9. marts 2012 på Munkebjerg Hotel, Vejle

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formandens beretning ved Murersektionens generalforsamling den 9. marts 2012 på Munkebjerg Hotel, Vejle"

Transkript

1 Formandens beretning ved Murersektionens generalforsamling den 9. marts 2012 på Munkebjerg Hotel, Vejle 1

2 Indholdsfortegnelse: Indledning v/formanden side 3 Konjunkturer side 4 Ny regering side 4 Bolig-Jobplan side 5 Den nationale PCB-handlingsplan side 5 Affaldsgebyrsagen side 6 Konkurrencepakken side 6 Praktikpladssituationen side 6 Energivejlederuddannelsen side 7 BYG Garantiordning side 7 Bedre bundlinje side 7 Udenlandsk arbejdskraft side 8 Strategi i Dansk Byggeri 2012 side 8 Sektionsforhold: Strategi og handlingsplan i Murersektionen 2012 side 9 Sekretærbistand i regionsudvalgene side 10 Overenskomstforhandlinger 2012 side 11 Status på præimprægnerede mursten side 11 Murerfaget et succesår på uddannelsesområdet side 12 Statistik side 14 2

3 Murersektionen under Dansk Byggeri - årsberetning for 2011/12 Velkomst Velkommen til generalforsamlingen i Dansk Byggeris Murersektionen med en særlig velkomst til sektionens tidligere formænd Henning Petersen, Hans-Ulrik Jensen og Morten Bo Petersen, Træsektionens formand Michael Lund, fra SPEF, Sveriges Murer- og Pudsentreprenørforening Mikael Karling og Dansk Byggeris direktør Peter Stenholm. Vi starter med den ordinære generalforsamling og efter en lille kaffepause og en kort orientering om overenskomstforhandlingernes stade, kan vi byde velkommen til direktør Brian Andersen fra Randers Arkitekten ApS, som vil fortælle om energirigtigt byggeri. Herefter vil den nytiltrådte direktør Michael Østrup Lund fra MURO fortælle om et fag i bevægelse, og vi slutter eftermiddagen af med et indlæg om den danske gældskrise ved seniorøkonom Niels Rønholt fra Jyske Bank. Jeg håber, at vi også i år må få en god og lærerig dag og aften sammen. Med disse ord vil jeg gå over til min beretning, som traditionen tro efterfølges af orienteringer fra 4 udvalgsformænd fra henholdsvis teknik, arbejdsmiljø, overenskomstforhold, uddannelsesforhold og facadepudsgruppen. Murersektionen havde den 1. marts 2012 i alt 1664 medlemsvirksomheder, hvilket er 44 færre end sidste år ved samme tid. Jeg kan kun beklage disse udmeldelser, som i langt overvejende grad skyldes konkurser. I et presset marked med mange om buddet - såvel danske som udenlandske - er det i dag noget af en udfordring at drive en virksomhed. Vi skal som virksomhedsledere sikre, at opgaverne udføres med rette omhu og tilpasse på opgaven ved den mindste afvigelse. Ja - man kan næsten sige, at det er blevet en kunst at holde et overskud selv på de mindste opgaver. Vi har måttet konstatere, at vi i Murersektionens bestyrelse desværre igen haft en turbulent periode siden sidste års generalforsamling. Karsten Lange har måttet trække sig fra bestyrelse, efter at hans virksomhed blev erklæret konkurs medio februar måned. Dette har betydet, at vores valgte suppleant Christian Dahl Pedersen er indtrådt i bestyrelsen. 3

4 Ligeledes har sektionens næstformand Niels Præstkær fornylig af private årsager valgt at stoppe med bestyrelsesarbejdet i Murersektionen, 1 år før hans valgperiode udløber. Det betyder, at sektionen har måttet finde 2 nye suppleanter til bestyrelsen direktør Jesper Andersen fra Curt Andersen A/S, Fårevejle og murermester Anders Petersen fra Murerfirmaet Balsby, Otterup på Fyn. Vi byder jer velkommen til det videre arbejde. Konjunktursituationen Selvom der stadig er krise i bygge- og anlægssektoren har 2011 trods alt været bedre end Der har til dato været færre konkurser, og omsætningen har ligget højere, end den gjorde sidste år. Der er taget mange politiske initiativer til at afbøde konsekvenserne af krisen. Det betyder, at aktiviteten i år bliver en del højere end sidste år. Vi er dog stadig meget langt fra niveauet under højkonjunkturen. I forhold til 2007 er hvert femte job i sektoren forsvundet. Ny regering Den 4. oktober fik vi en ny S-R-SF-regering. Vi glæder os over, at regeringen har fokus på, at der skal være sammenhæng mellem de offentlige indtægter og udgifter, at der skal fastholdes forbedring af konkurrenceevnen, og at den vigtige reformkurs bliver fastholdt. I den nye regering er klima og energi højt på dagsordenen, bl.a. med et nyt stort Klima-, Energi- og Bygningsministerium. Dansk Byggeri anbefaler regeringen at benytte den kommende tids forhandlinger om en bred og langsigtet energiaftale til at kigge den hidtidige energimærkningsordning for bygninger og om udformningen af det brugerbetalte marked for energibesparelser efter i sømmene. Den nye regering vil også fremrykke for 10 mia. kr. offentlige investeringer i Det er godt, at der nu sættes ind for at indhente det store efterslæb, der er bygget op på vedligeholdelse af mange offentlige bygninger og veje. Byggebranchen har kapaciteten til det og er klar til at løfte opgaverne. Regeringen vil også indbyde til trepartsdrøftelser om øget arbejdsudbud, bedre erhvervsuddannelser og mere efteruddannelse. Det er naturligvis forhandlinger, som Dansk Byggeri efter overenskomstforhandlingerne vil deltage konstruktivt i. 4

5 BoligJobplanen - ændres til tilskud til energirenovering af boliger Den 1. juni 2011 trådte BoligJobplanen i kraft. Forslaget var inspireret af Dansk Byggeri, der et år tidligere havde udviklet et forslag om et Grønt byggefradrag i håb om at øge aktiviteten i branchen, samtidig med at energibesparende tiltag fremmes, og sort arbejde bekæmpes. Derfor var det glædeligt, da initiativet blev taget op af den tidligere regering. Ordningen giver personer over 18 år mulighed for et skattefradrag på maksimalt kr. årligt for lønudgifter til bl.a. boligreparation, renovering og indvendig/udvendig vedligeholdelse. Ordningen blev ændres pr. 1. januar 2013 til et tilskud til energirenovering. BoligJobplanen ophører derfor to år før planlagt. Målet med ordningen ændres fra at være bekæmpelse af sort arbejde til at være reduktion af energiforbruget. Der skal udarbejdes en positivliste, og der skal arbejdes med den administrative procedure. Det er Dansk Byggeri allerede i kontakt med den nye Klima- Energi- og Bygningsminister om, sådan at positivlisten bliver præcis, og ikke giver anledning til tvivl, og at den nye ordning ikke bliver et administrativt mareridt som renoveringspuljen. Vi arbejder også fra, at tilskudsstørrelsen sættes op, sådan at flere større energirenoveringsopgaver vil blive sat i gang. Den nationale PCB-handlingsplan Dansk Byggeri har i mange år forsøgt at påpege problematikken omkring byggeaffald, der kan indeholde PCB. Endelig er det lykkedes, og Danmark har nu fået en national PCBhandlingsplan, hvor flere af Dansk Byggeris forslag er indarbejdet. Handlingsplanen kræver bl.a., at der laves en kortlægning af i hvilke typer af bygninger, man kan forvente at finde PCB, at de tilsynsførende fra Arbejdstilsynet skal uddannes bedre i rådgivning om PCB, og at bygninger skal undersøges for PCB, før kommunen giver tilladelse til, at bygningen kan rives ned. Dansk Byggeri glæder sig over, at der endelig er kommet en handlingsplan og ser frem til det fortsatte arbejde med gennemførelsen af PCB-handlingsplanens aktionspunkter. 5

6 Affaldsgebyrsagen Dansk Byggeris massive pres for at få ændret affaldsordningen bar i 2011 frugt. Fra 1. januar 2012 blev der indført en tilmeldeordning, der skal erstatte den gamle ordning, hvor kommunerne også opkrævede affaldsgebyrer hos virksomheder, der ikke brugte den offentlige affaldsordning. Dansk Byggeri ser dog stadig gerne ordningen forbedret yderligere og har ytret ønske om, at reglerne ensrettes i alle kommuner, så branchen kan aflevere affald under samme konkurrencevilkår i hele landet. Med den nye aftale kan kommunerne nemlig selv vælge, om de vil bruge en abonnementsmodel, eller om virksomhederne skal betale via klippekort eller efter vægt og affaldsart. Konkurrencepakken Dansk Byggeri hilste i foråret konkurrencepakken meget velkommen. Den indeholdt en række muligheder for forbedringer i byggeriet, der vil hjælpe på konkurrence og produktivitet. Særligt er forslagene om nemmere overblik over krav til byggevarer, mere digitalisering og en kritisk gennemgang af de kommunale procedurer og priser for byggesagsbehandlinger samt de nye regler for regionale og kommunale byggerier over 20 mio. kr. faldet i god jord. Vi kunne dog godt have ønsket, at målet for kommunernes konkurrenceudsættelse lå på et betydeligt højere niveau. Praktikpladssituationen, herunder partnerskabsaftaler I 2010 oplevede bygge- og anlægsbranchen en stigning i antallet af praktikpladser for unge på erhvervsuddannelserne. Denne tendens er fortsat med en svag stigning på ca. 6,1 % flere nye praktikpladser i murerfaget i Generelt er praktikpladssituationen i Danmark dårlig, og der er fortsat mange praktikpladssøgende. Det har betydet, at såvel den afgåede regering som den nye har foreslået sociale klausuler med krav om lærlinge ved offentlige udbud. Dansk Byggeri mener ikke, at sociale klausuler er løsningen. Klausulerne er bureaukratiske for såvel virksomhederne som for kommunerne og staten. Dansk Byggeri mener i stedet, at vejen frem er frivillige partnerskabsaftaler. Vi har i løbet af året indgået partnerskabsaftaler om praktikpladser med en række kommuner, med Metroselskabet og med Boligforeningernes Landsorganisation. 6

7 Energivejlederuddannelsen og BR2020 Erhvervs- og Byggestyrelsen offentliggjorde i 2011 den nye energiklasse 2020, der afstikker målet for fremtidens CO2 neutrale nybyggeri. Det er verdens skrappeste krav, som byggeerhvervet nu skal arbejde på at realisere. Ambitionen er, at nye bygninger fra 2020 kun må bruge 25 % af den energi, som var rammen i nybyggeri frem til Fremtidens bygninger bliver teknologiske med meget store krav til alle, der er med i byggeprocessen lige fra rådgivere, materialeproducenter og til udførende virksomheder. Det har længe været en af Dansk Byggeris mærkesager at fremme energivenlige løsninger inden for nybyggeri. Derfor kan vi glæde os over, at antallet af uddannede energivejledere i 2011 rundede Dansk Byggeri planlægger nu at følge succesen op med udbygning af energivejlederuddannelsen, så der også bliver mulighed for at vejlede, når det handler om større bygninger. I samarbejde med Tekniq og Teknologisk Institut er der gang i tilrettelægningen af en overbygningsuddannelse netop med fokus på større bygninger. BYG Garantiordning Byg Garantiordningen er i 2011 blevet markedsført aktivt via tv-reklamer samt bannerreklamer på hjemmesider og annoncer i dagblade. Byg Garanti indgår som et direkte indspil i forhold til at skabe fair konkurrence. Garantiordningens fordele skal være så værdifulde, at forbrugerne fravælger sort arbejde, og ligeledes går efter virksomheder, der er medlem af Dansk Byggeri. Det er væsentligt, at Byg Garantikampagnen følges op af de virksomheder i Dansk Byggeri, der arbejder for privatkunder. Alle medlemmer kan med fordel gå ind på siden og få ideer til, hvordan de kan markedsføre sig med deres medlemskab af Dansk Byggeri. Bedre bundlinje Ved Dansk Byggeris årsdag den 12. maj 2011 blev initiativet Øget produktivitet og bedre bundlinje lanceret. Bygge- og anlægsbranchen bliver ofte skældt ud for at have lav produktivitet, og indtjeningen i branchen er generelt lavere end i andre brancher. Derfor havde Dansk Byggeri valgt at sætte fokus på, hvordan man i sin egen virksomhed kan arbejde med at få en bedre bundlinje. Hen over efteråret kørte der 13 gåhjemmøder, hvor små og mellemstore virksomheder fik inspiration til at arbejde med virksomhedsudvikling. Forslagene 7

8 byggede blandt andet på 12 gode eksempler på, hvordan kollegaer i branchen har arbejdet med at udvikle deres virksomheder, og derved er blevet mere effektive, og har fået et bedre resultat. Udenlandsk arbejdskraft Dansk Byggeri kæmper stadig for at komme ulovlig udenlandsk arbejdskraft til livs. En undersøgelse viser, at tre ud af fire byggevirksomheder føler sig truede af kriminelle udenlandske firmaer, der ikke er registreret i RUT og snyder med indbetaling af moms og skat. Derfor har Dansk Byggeri iværksat kampagnen Fair konkurrence, som blev skudt i gang den 5. september 2011 med byggepladsmøder og en facebookside til debat om problemstillingen. Dansk Byggeri har længe efterlyst større og mere målrettet kontrol og politiske tiltag til at bekæmpe sort arbejde og skattesnyd. Det var derfor glædeligt, da SKAT i foråret afslørede en række uregelmæssigheder ved en aktion mod 339 virksomheder i bygge- og anlægsbranchen. Det er dog særligt på villavejene, det ulovlige arbejde finder sted, og der forholder myndighederne sig passivt. Ifølge Dansk Byggeri er der behov for en mere effektiv kontrolindsats fra myndighederne. Samarbejdet mellem Arbejdstilsynet, SKAT og Politiet skal styrkes, og samtidig skal forbrugerne have større medansvar for, at arbejdet foregår på lovlige vilkår. Strategi i Dansk Byggeri 2012 Ved formandskonferencen i september 2011 blev der skudt en intern strategiproces i gang, som kommer til at løbe frem til repræsentantskabet Dansk Byggeris strategi fra 2009 skal revideres. Mange af målene i strategien er nået, men det har vist sig, at målet om at samle byggebranchens organisationer inden for en overskuelig fremtid ikke kan realiseres. Samtidig er Dansk Byggeris indtægter siden 2007 faldet med over 40 mio. kr., og organisationen har gennemført markante besparelser. Derfor er der behov for at gentænke strategien. 8

9 Bestyrelsen har haft nedsat et Idéudviklingsudvalg og et Sektionsudvalg, der er kommet med input til strategiprocessen. Regionsudvalget, som skulle kigge på regionernes fremtidige rolle i Dansk Byggeri, afrapporterede til bestyrelsen ved årets udgang. Strategiovervejelserne er løbende blevet vendt med regioner og sektioner i en åben proces baseret på inddragelse og dialog. Den reviderede strategi bliver sendt til høring hos sektioner, regioner og interessegrupper i løbet af 2012, inden den bliver fremlagt for repræsentantskabet til vedtagelse i SEKTIONSFORHOLD Strategi og Handlingsplan for Murersektionen 2012 og frem Bestyrelsen har som opfølgning på fremtidsværkstedet, som vi lavede sidste efterår samt de diskussioner, der siden har været i sektionsbestyrelsen, udarbejdet en strategi og handlingsplan for Murersektionen i 2012 og frem. Formålet med denne strategi og handlingsplan er på baggrund af de diskussioner, der har været i sektionsbestyrelsen om murerfagets fremtid at igangsætte såvel kortsigtede som langvarige handlinger med mål, der er veldefinerede og klare. Ved korte mål forstås mål, der skal være opfyldt inden for en 12 måneders periode. Ved mellemlange mål forstås mål, der skal være opfyldt indenfor en 3-4 årig periode. Ved lange mål forstås mål, der skal være opfyldt inden for en 10 årig periode. De korte mål er følgende: Afholde et nyt fremtidsværksted med 3F og KT93 (evt. i MURO regi) Få udarbejdet omkostningsberegninger for murværk kontra andre materialer Få udarbejdet en markedsføringsplan for 2012 Sikre større fleksibilitet i overenskomsterne Formandsskabet tager på medlemsbesøg hos de største 5-10 virksomheder Udarbejdet planer for rekruttering af nye medlemmer De mellemlange mål er følgende: Udarbejde nyt kvalitets- og lønstyringssystem 9

10 Stilladser og håndtering af disse Tunge løft og håndtering af disse Aktivt deltage i udarbejdelsen af kompetencekort som App til Iphone/android Arbejde for et papirløst arbejdsmiljø - App til Iphone/android Arbejde med ny måder at anvende materialer på med henblik på BR 2015 Rentabilitet i renovering og energiforbedringer af boliger for 60erne og 70erne Ændringer i mureruddannelse så den tilpasses fremtiden Større produktivitet/bedre bundlinje De lange mål: Hvordan bliver fremtidens byggeri? Anvendelse af teknologi i fremtidens byggeri Nye uddannelser - tværfaglighed multihåndværkere Bestyrelsen har nu sendt strategi- og handlingsplanerne i udvalg, og deres svar vil blive behandlet på det førstkommende bestyrelsesmøde i maj måned. Sekretærbistand i regionsudvalgene: Dansk Byggeris bestyrelse har behandlet regionsudvalgets afrapportering, og har i den forbindelse også drøftet den fremtidige sekretariatsbetjening af Træ- og Murersektionens områdeudvalg. Bestyrelsen har besluttet at følge regionsudvalgets anbefaling om, at samme konsulent betjener regionsbestyrelse og Træ- og Murersektionens regionsudvalg (områdeudvalg) med henblik på at skabe større synergi mellem de regionale aktiviteter. Der er der nu igangsat en proces, der kan sikre overdragelse af sekretariatsfunktionen for regionsudvalgene til de 5 regionskonsulenter Peter Houmann Wagner, Karl Højhus Jeppesen, Steen Høygaard, Niels Tolstrup og Mads Peter Gede, der i dag servicerer Dansk Byggeris 14 regionsbestyrelser. Træ- og Murersektionen vil naturligvis blive inddraget i overdragelsesprocessen. Planen er, at sekretariatsbetjeningen af regionsudvalgene er endelig overdraget til regionskonsulenterne senest den 1. maj Jeg vil gerne her benytte lejligheden til at takke vores murerkonsulenter for et godt og veludført arbejde igennem 9 år. 10

11 OK 2012 Murersektionen og Træsektionen besluttede på deres fællesmøde i august måned at udarbejde ønsker til overenskomstforhandlingerne i Dette resulterede bl.a. i et fælles ønske fra sektionerne om at ensrette de 2 fags overenskomster mest muligt, og dette arbejde, som også omfatter jord- og betonoverenskomsten, har efterfølgende udmøntet sig i byggeriets overenskomst. Med de mange faggrupper, som arbejder under forskellige overenskomster i Dansk Byggeri, vil med en fælles overenskomst kunne fjerne en del administrative byrder, og det bakker vi i Murersektionen op om. Desværre lykkedes det ikke denne gang. Efter 5 forhandlingsrunder og et besøg hos forligsmanden blev der den 1. marts indgået forlig med 3F og fornyet 6 overenskomster for en to-årig periode. (Bygge- og anlæg, Bygning, Mur, Gulv/TIB, Gulv/3F og 3F Industri). Der er tale om et meget smalt forlig. 3F ønskede i sidste ende alligevel ikke at aftale Byggeriets Overenskomst, og der kunne ikke opnås enighed om ændrede regler for udenlandsk arbejdskraft. Efter mødet i Forligs en den 1. marts ønskede forbundet kun at forny overenskomsterne med en flad oversættelse af DIs aftaler med CO-I. Aage Wegener, der har deltaget i hovedforhandlingerne sammen med Flemming Yde fra Træsektionen, vil efterfølgende gå lidt mere i detaljer om forliget. Murersektionens bestyrelse har sammen med vores kollegaer i Træsektionen haft et godt samarbejde og dialog med Peter Stenholm og hans medarbejdere. Det tegner godt for vores fælles fremtid og ønsket om mere åbenhed og dialog. Status på præimprægnerede sten Desværre er de retssager, som Dansk Byggeri på vores medlemmers vegne fører ved henholdsvis Retten i Randers og Retten i Sønderborg, udsat for massive forsinkelser, hvilket helt overordnet kan henføres til den verserende tvist om, hvem der skal udpege skønsmand, idet Egernsund Tegl fastholder, at det skal være Teknologisk Institut, mens Dansk Byggeri og bygherren peger på SBI. Sagen har været igennem retssystemet, og Vestre Landsret har givet os medhold i, at SBI skal komme med forslag til skønsmand. I sin utilfredshed med kendelsen har Egernsunds advokat forgæves forsøgt at få Procesbevillingsnævnet til at imødekomme en ansøgning om 3. instans-bevilling. SBI har foreslået civilingeniør Thomas Cornelius Buch-Hansen, men advokaten kan ikke acceptere, at han udmeldes, idet han ikke specifikt har erfaring med imprægnerede mursten. 11

12 Det ligner en massiv forhalingsproces og forekommer helt usagligt. For ikke påny at skulle igennem kendelser, der kæres til Landsretten m.v., har vi anmodet dommeren i Randers om et møde. Ud over disse sager følger vi generelt udviklingen på området. Af interesse kan det nævnes, at der i en sag foreligger skader med en imprægneret sten af mærket Flying Scotsman, uagtet der er brugt FM 5 mørtel. Det er som om Teknologisk Institut er ved at vågne op. I et netop afholdt syn og skøn med en af vore medlemsvirksomheder fastslog skønsmanden, Helge Hansen, at eksisterende afskalninger på teglstenene ikke ville kunne udbedres på anden måde end ved ommuring. Og igangværende afskalninger vil ikke kunne stoppes. En eventuel genimprægnering kan eventuelt forsinke, men ikke standse denne proces. For så vidt angår eventuel omfugning udtales: En eventuel omfugning af murværket kan ikke anbefales, da der derved tilføres mere basisk kalkholdigt porevæske til murværket. Desuden vil en eventuel omfugning betyde, at murværket vil stå med mere porøse fuger og derved mulighed for større vandoptagning. Begge dele vil medføre yderligere gipsudfældninger i teglstenene. Det virker, som om Teknologisk Institut har fået en mere kontant tilgang til disse problemstillinger. Vi følger fortsat udviklingen og hører gerne fra medlemmer, der måtte have erfaringer på området. Murerfaget et succes år på uddannelsesområdet Murersektionens Uddannelsesudvalg og Det faglige udvalg har gennem 2011 arbejdet med mange forskellige emner. Vi har bl.a. ansøgt om at få ændret svendeprøven, således at den bliver projektsvendeprøve på teoridelen og med mulighed for, at de lærlinge, der ønsker det, kan lave projektsvendeprøve både på den praktiske og den teoretiske opgave. Det vil nok være få lærlinge, der ønsker dette. Samtidig har vi haft mange drøftelser om, hvordan IT skal integreres i undervisningen, hvilken den nu er blevet, også i svendeprøven. 12

13 Vi har arbejdet meget med svendeprøvegebyret. Svendeprøvegebyret er sat op, fordi det skal dække samtlige omkostninger i forbindelse med svendeprøverne. Det er forhøjet langt mere for uorganiserede virksomheder end for Dansk Byggeris medlemmer. Der har været en del diskussioner i murerfaget i forbindelse med, at der ikke længere ydes diæter til godkendelse af læresteder. Det er en beslutning, der er truffet i Dansk Byggeri. Murerfaget lærebogsudvalg har i udover arbejdet med at udvikle nye svendeprøver - også arbejdet med udvikling af nye systemer til de elektroniske svendeprøver samt nye undervisningsmaterialer. Sidst med ikke mindst har vi arbejdet meget med mesterskaber. Det første fælles Danmarksmesterskab blev afholdt for 35 fag i januar Der var besøgende, hvoraf ca. halvdelen var folkeskoleelever. Danmarksmesterskabet må betragtes som en stor succes. En succes var det også at deltage i verdensmesterskabet. Her fik vi en verdensmester i Nicolai Munksgaard Asmussen. Det har været en kæmpe succes. Nicolai har efterfølgende ydet en stor indsats ved at fortælle om Verdensmesterskabet ved mange forskellige lejligheder. Jeg skal også lige nævne, at Danmarksmesterskabet 2012 også blev en meget stor succes. Og her blev vinderen atter én fra Herningsholms Erhvervsskole. Det er ved at være en tradition, at de vinder hvert år. Ved DM 2012 valgte vi at bruge sponsorer, så vi også kunne have en flisemurer med. Således der til VM i Leipzig i ud over en murer - også deltager en dansk flisemurer. Det bliver en lærling, der gennemgår den fulde mureruddannelse. Til sidste skal jeg ikke glemme at sige en stor tak til vores sponsorer på murerområdet. Uden dem ville vi aldrig kunne afholde et Danmarksmesterskab eller sende lærlinge til Verdensmesterskaber, hverken for murere eller flisemurere. Sponsorerne er på murerområdet: Egernsund Tegl og Weber Saint-Gobain. For flisemurerne er det: Alfix, Fliseringen og Wedi. En stor tak til jer! Afslutningsvis kan jeg fortælle, at vi allerede er begyndt at arbejde på DM i 2013, som skal foregå i Aarhus. Dette bliver på en helt anden måde end i 2011 og

14 Statistik Svendeprøver i murerfaget 2010 = = 592 hvilket betyder et fald på 26 % Indgående uddannelsesaftaler murerfaget 2010 = = 746 hvilket betyder en stigning på 6,1 % Igangværende aftaler murerfaget 2010 = = 1378 hvilket betyder et fald på 4,6 % Indgående uddannelsesaftaler for hele bygge og anlæg 2010 = = stigning på 0 % Igangværende uddannelsesaftaler for hele bygge og anlæg 2010 = = hvilket betyder et fald på 9,4 % Det var beretningen, og jeg vil slutte af med at takke sektionens bestyrelse, sektionens medlemmer i råd nævn og udvalg og Dansk Byggeris embedsmænd for deres arbejde i Murersektionen. 14