Formandens beretning ved Murersektionens generalforsamling den 9. marts 2012 på Munkebjerg Hotel, Vejle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formandens beretning ved Murersektionens generalforsamling den 9. marts 2012 på Munkebjerg Hotel, Vejle"

Transkript

1 Formandens beretning ved Murersektionens generalforsamling den 9. marts 2012 på Munkebjerg Hotel, Vejle 1

2 Indholdsfortegnelse: Indledning v/formanden side 3 Konjunkturer side 4 Ny regering side 4 Bolig-Jobplan side 5 Den nationale PCB-handlingsplan side 5 Affaldsgebyrsagen side 6 Konkurrencepakken side 6 Praktikpladssituationen side 6 Energivejlederuddannelsen side 7 BYG Garantiordning side 7 Bedre bundlinje side 7 Udenlandsk arbejdskraft side 8 Strategi i Dansk Byggeri 2012 side 8 Sektionsforhold: Strategi og handlingsplan i Murersektionen 2012 side 9 Sekretærbistand i regionsudvalgene side 10 Overenskomstforhandlinger 2012 side 11 Status på præimprægnerede mursten side 11 Murerfaget et succesår på uddannelsesområdet side 12 Statistik side 14 2

3 Murersektionen under Dansk Byggeri - årsberetning for 2011/12 Velkomst Velkommen til generalforsamlingen i Dansk Byggeris Murersektionen med en særlig velkomst til sektionens tidligere formænd Henning Petersen, Hans-Ulrik Jensen og Morten Bo Petersen, Træsektionens formand Michael Lund, fra SPEF, Sveriges Murer- og Pudsentreprenørforening Mikael Karling og Dansk Byggeris direktør Peter Stenholm. Vi starter med den ordinære generalforsamling og efter en lille kaffepause og en kort orientering om overenskomstforhandlingernes stade, kan vi byde velkommen til direktør Brian Andersen fra Randers Arkitekten ApS, som vil fortælle om energirigtigt byggeri. Herefter vil den nytiltrådte direktør Michael Østrup Lund fra MURO fortælle om et fag i bevægelse, og vi slutter eftermiddagen af med et indlæg om den danske gældskrise ved seniorøkonom Niels Rønholt fra Jyske Bank. Jeg håber, at vi også i år må få en god og lærerig dag og aften sammen. Med disse ord vil jeg gå over til min beretning, som traditionen tro efterfølges af orienteringer fra 4 udvalgsformænd fra henholdsvis teknik, arbejdsmiljø, overenskomstforhold, uddannelsesforhold og facadepudsgruppen. Murersektionen havde den 1. marts 2012 i alt 1664 medlemsvirksomheder, hvilket er 44 færre end sidste år ved samme tid. Jeg kan kun beklage disse udmeldelser, som i langt overvejende grad skyldes konkurser. I et presset marked med mange om buddet - såvel danske som udenlandske - er det i dag noget af en udfordring at drive en virksomhed. Vi skal som virksomhedsledere sikre, at opgaverne udføres med rette omhu og tilpasse på opgaven ved den mindste afvigelse. Ja - man kan næsten sige, at det er blevet en kunst at holde et overskud selv på de mindste opgaver. Vi har måttet konstatere, at vi i Murersektionens bestyrelse desværre igen haft en turbulent periode siden sidste års generalforsamling. Karsten Lange har måttet trække sig fra bestyrelse, efter at hans virksomhed blev erklæret konkurs medio februar måned. Dette har betydet, at vores valgte suppleant Christian Dahl Pedersen er indtrådt i bestyrelsen. 3

4 Ligeledes har sektionens næstformand Niels Præstkær fornylig af private årsager valgt at stoppe med bestyrelsesarbejdet i Murersektionen, 1 år før hans valgperiode udløber. Det betyder, at sektionen har måttet finde 2 nye suppleanter til bestyrelsen direktør Jesper Andersen fra Curt Andersen A/S, Fårevejle og murermester Anders Petersen fra Murerfirmaet Balsby, Otterup på Fyn. Vi byder jer velkommen til det videre arbejde. Konjunktursituationen Selvom der stadig er krise i bygge- og anlægssektoren har 2011 trods alt været bedre end Der har til dato været færre konkurser, og omsætningen har ligget højere, end den gjorde sidste år. Der er taget mange politiske initiativer til at afbøde konsekvenserne af krisen. Det betyder, at aktiviteten i år bliver en del højere end sidste år. Vi er dog stadig meget langt fra niveauet under højkonjunkturen. I forhold til 2007 er hvert femte job i sektoren forsvundet. Ny regering Den 4. oktober fik vi en ny S-R-SF-regering. Vi glæder os over, at regeringen har fokus på, at der skal være sammenhæng mellem de offentlige indtægter og udgifter, at der skal fastholdes forbedring af konkurrenceevnen, og at den vigtige reformkurs bliver fastholdt. I den nye regering er klima og energi højt på dagsordenen, bl.a. med et nyt stort Klima-, Energi- og Bygningsministerium. Dansk Byggeri anbefaler regeringen at benytte den kommende tids forhandlinger om en bred og langsigtet energiaftale til at kigge den hidtidige energimærkningsordning for bygninger og om udformningen af det brugerbetalte marked for energibesparelser efter i sømmene. Den nye regering vil også fremrykke for 10 mia. kr. offentlige investeringer i Det er godt, at der nu sættes ind for at indhente det store efterslæb, der er bygget op på vedligeholdelse af mange offentlige bygninger og veje. Byggebranchen har kapaciteten til det og er klar til at løfte opgaverne. Regeringen vil også indbyde til trepartsdrøftelser om øget arbejdsudbud, bedre erhvervsuddannelser og mere efteruddannelse. Det er naturligvis forhandlinger, som Dansk Byggeri efter overenskomstforhandlingerne vil deltage konstruktivt i. 4

5 BoligJobplanen - ændres til tilskud til energirenovering af boliger Den 1. juni 2011 trådte BoligJobplanen i kraft. Forslaget var inspireret af Dansk Byggeri, der et år tidligere havde udviklet et forslag om et Grønt byggefradrag i håb om at øge aktiviteten i branchen, samtidig med at energibesparende tiltag fremmes, og sort arbejde bekæmpes. Derfor var det glædeligt, da initiativet blev taget op af den tidligere regering. Ordningen giver personer over 18 år mulighed for et skattefradrag på maksimalt kr. årligt for lønudgifter til bl.a. boligreparation, renovering og indvendig/udvendig vedligeholdelse. Ordningen blev ændres pr. 1. januar 2013 til et tilskud til energirenovering. BoligJobplanen ophører derfor to år før planlagt. Målet med ordningen ændres fra at være bekæmpelse af sort arbejde til at være reduktion af energiforbruget. Der skal udarbejdes en positivliste, og der skal arbejdes med den administrative procedure. Det er Dansk Byggeri allerede i kontakt med den nye Klima- Energi- og Bygningsminister om, sådan at positivlisten bliver præcis, og ikke giver anledning til tvivl, og at den nye ordning ikke bliver et administrativt mareridt som renoveringspuljen. Vi arbejder også fra, at tilskudsstørrelsen sættes op, sådan at flere større energirenoveringsopgaver vil blive sat i gang. Den nationale PCB-handlingsplan Dansk Byggeri har i mange år forsøgt at påpege problematikken omkring byggeaffald, der kan indeholde PCB. Endelig er det lykkedes, og Danmark har nu fået en national PCBhandlingsplan, hvor flere af Dansk Byggeris forslag er indarbejdet. Handlingsplanen kræver bl.a., at der laves en kortlægning af i hvilke typer af bygninger, man kan forvente at finde PCB, at de tilsynsførende fra Arbejdstilsynet skal uddannes bedre i rådgivning om PCB, og at bygninger skal undersøges for PCB, før kommunen giver tilladelse til, at bygningen kan rives ned. Dansk Byggeri glæder sig over, at der endelig er kommet en handlingsplan og ser frem til det fortsatte arbejde med gennemførelsen af PCB-handlingsplanens aktionspunkter. 5

6 Affaldsgebyrsagen Dansk Byggeris massive pres for at få ændret affaldsordningen bar i 2011 frugt. Fra 1. januar 2012 blev der indført en tilmeldeordning, der skal erstatte den gamle ordning, hvor kommunerne også opkrævede affaldsgebyrer hos virksomheder, der ikke brugte den offentlige affaldsordning. Dansk Byggeri ser dog stadig gerne ordningen forbedret yderligere og har ytret ønske om, at reglerne ensrettes i alle kommuner, så branchen kan aflevere affald under samme konkurrencevilkår i hele landet. Med den nye aftale kan kommunerne nemlig selv vælge, om de vil bruge en abonnementsmodel, eller om virksomhederne skal betale via klippekort eller efter vægt og affaldsart. Konkurrencepakken Dansk Byggeri hilste i foråret konkurrencepakken meget velkommen. Den indeholdt en række muligheder for forbedringer i byggeriet, der vil hjælpe på konkurrence og produktivitet. Særligt er forslagene om nemmere overblik over krav til byggevarer, mere digitalisering og en kritisk gennemgang af de kommunale procedurer og priser for byggesagsbehandlinger samt de nye regler for regionale og kommunale byggerier over 20 mio. kr. faldet i god jord. Vi kunne dog godt have ønsket, at målet for kommunernes konkurrenceudsættelse lå på et betydeligt højere niveau. Praktikpladssituationen, herunder partnerskabsaftaler I 2010 oplevede bygge- og anlægsbranchen en stigning i antallet af praktikpladser for unge på erhvervsuddannelserne. Denne tendens er fortsat med en svag stigning på ca. 6,1 % flere nye praktikpladser i murerfaget i Generelt er praktikpladssituationen i Danmark dårlig, og der er fortsat mange praktikpladssøgende. Det har betydet, at såvel den afgåede regering som den nye har foreslået sociale klausuler med krav om lærlinge ved offentlige udbud. Dansk Byggeri mener ikke, at sociale klausuler er løsningen. Klausulerne er bureaukratiske for såvel virksomhederne som for kommunerne og staten. Dansk Byggeri mener i stedet, at vejen frem er frivillige partnerskabsaftaler. Vi har i løbet af året indgået partnerskabsaftaler om praktikpladser med en række kommuner, med Metroselskabet og med Boligforeningernes Landsorganisation. 6

7 Energivejlederuddannelsen og BR2020 Erhvervs- og Byggestyrelsen offentliggjorde i 2011 den nye energiklasse 2020, der afstikker målet for fremtidens CO2 neutrale nybyggeri. Det er verdens skrappeste krav, som byggeerhvervet nu skal arbejde på at realisere. Ambitionen er, at nye bygninger fra 2020 kun må bruge 25 % af den energi, som var rammen i nybyggeri frem til Fremtidens bygninger bliver teknologiske med meget store krav til alle, der er med i byggeprocessen lige fra rådgivere, materialeproducenter og til udførende virksomheder. Det har længe været en af Dansk Byggeris mærkesager at fremme energivenlige løsninger inden for nybyggeri. Derfor kan vi glæde os over, at antallet af uddannede energivejledere i 2011 rundede Dansk Byggeri planlægger nu at følge succesen op med udbygning af energivejlederuddannelsen, så der også bliver mulighed for at vejlede, når det handler om større bygninger. I samarbejde med Tekniq og Teknologisk Institut er der gang i tilrettelægningen af en overbygningsuddannelse netop med fokus på større bygninger. BYG Garantiordning Byg Garantiordningen er i 2011 blevet markedsført aktivt via tv-reklamer samt bannerreklamer på hjemmesider og annoncer i dagblade. Byg Garanti indgår som et direkte indspil i forhold til at skabe fair konkurrence. Garantiordningens fordele skal være så værdifulde, at forbrugerne fravælger sort arbejde, og ligeledes går efter virksomheder, der er medlem af Dansk Byggeri. Det er væsentligt, at Byg Garantikampagnen følges op af de virksomheder i Dansk Byggeri, der arbejder for privatkunder. Alle medlemmer kan med fordel gå ind på siden og få ideer til, hvordan de kan markedsføre sig med deres medlemskab af Dansk Byggeri. Bedre bundlinje Ved Dansk Byggeris årsdag den 12. maj 2011 blev initiativet Øget produktivitet og bedre bundlinje lanceret. Bygge- og anlægsbranchen bliver ofte skældt ud for at have lav produktivitet, og indtjeningen i branchen er generelt lavere end i andre brancher. Derfor havde Dansk Byggeri valgt at sætte fokus på, hvordan man i sin egen virksomhed kan arbejde med at få en bedre bundlinje. Hen over efteråret kørte der 13 gåhjemmøder, hvor små og mellemstore virksomheder fik inspiration til at arbejde med virksomhedsudvikling. Forslagene 7

8 byggede blandt andet på 12 gode eksempler på, hvordan kollegaer i branchen har arbejdet med at udvikle deres virksomheder, og derved er blevet mere effektive, og har fået et bedre resultat. Udenlandsk arbejdskraft Dansk Byggeri kæmper stadig for at komme ulovlig udenlandsk arbejdskraft til livs. En undersøgelse viser, at tre ud af fire byggevirksomheder føler sig truede af kriminelle udenlandske firmaer, der ikke er registreret i RUT og snyder med indbetaling af moms og skat. Derfor har Dansk Byggeri iværksat kampagnen Fair konkurrence, som blev skudt i gang den 5. september 2011 med byggepladsmøder og en facebookside til debat om problemstillingen. Dansk Byggeri har længe efterlyst større og mere målrettet kontrol og politiske tiltag til at bekæmpe sort arbejde og skattesnyd. Det var derfor glædeligt, da SKAT i foråret afslørede en række uregelmæssigheder ved en aktion mod 339 virksomheder i bygge- og anlægsbranchen. Det er dog særligt på villavejene, det ulovlige arbejde finder sted, og der forholder myndighederne sig passivt. Ifølge Dansk Byggeri er der behov for en mere effektiv kontrolindsats fra myndighederne. Samarbejdet mellem Arbejdstilsynet, SKAT og Politiet skal styrkes, og samtidig skal forbrugerne have større medansvar for, at arbejdet foregår på lovlige vilkår. Strategi i Dansk Byggeri 2012 Ved formandskonferencen i september 2011 blev der skudt en intern strategiproces i gang, som kommer til at løbe frem til repræsentantskabet Dansk Byggeris strategi fra 2009 skal revideres. Mange af målene i strategien er nået, men det har vist sig, at målet om at samle byggebranchens organisationer inden for en overskuelig fremtid ikke kan realiseres. Samtidig er Dansk Byggeris indtægter siden 2007 faldet med over 40 mio. kr., og organisationen har gennemført markante besparelser. Derfor er der behov for at gentænke strategien. 8

9 Bestyrelsen har haft nedsat et Idéudviklingsudvalg og et Sektionsudvalg, der er kommet med input til strategiprocessen. Regionsudvalget, som skulle kigge på regionernes fremtidige rolle i Dansk Byggeri, afrapporterede til bestyrelsen ved årets udgang. Strategiovervejelserne er løbende blevet vendt med regioner og sektioner i en åben proces baseret på inddragelse og dialog. Den reviderede strategi bliver sendt til høring hos sektioner, regioner og interessegrupper i løbet af 2012, inden den bliver fremlagt for repræsentantskabet til vedtagelse i SEKTIONSFORHOLD Strategi og Handlingsplan for Murersektionen 2012 og frem Bestyrelsen har som opfølgning på fremtidsværkstedet, som vi lavede sidste efterår samt de diskussioner, der siden har været i sektionsbestyrelsen, udarbejdet en strategi og handlingsplan for Murersektionen i 2012 og frem. Formålet med denne strategi og handlingsplan er på baggrund af de diskussioner, der har været i sektionsbestyrelsen om murerfagets fremtid at igangsætte såvel kortsigtede som langvarige handlinger med mål, der er veldefinerede og klare. Ved korte mål forstås mål, der skal være opfyldt inden for en 12 måneders periode. Ved mellemlange mål forstås mål, der skal være opfyldt indenfor en 3-4 årig periode. Ved lange mål forstås mål, der skal være opfyldt inden for en 10 årig periode. De korte mål er følgende: Afholde et nyt fremtidsværksted med 3F og KT93 (evt. i MURO regi) Få udarbejdet omkostningsberegninger for murværk kontra andre materialer Få udarbejdet en markedsføringsplan for 2012 Sikre større fleksibilitet i overenskomsterne Formandsskabet tager på medlemsbesøg hos de største 5-10 virksomheder Udarbejdet planer for rekruttering af nye medlemmer De mellemlange mål er følgende: Udarbejde nyt kvalitets- og lønstyringssystem 9

10 Stilladser og håndtering af disse Tunge løft og håndtering af disse Aktivt deltage i udarbejdelsen af kompetencekort som App til Iphone/android Arbejde for et papirløst arbejdsmiljø - App til Iphone/android Arbejde med ny måder at anvende materialer på med henblik på BR 2015 Rentabilitet i renovering og energiforbedringer af boliger for 60erne og 70erne Ændringer i mureruddannelse så den tilpasses fremtiden Større produktivitet/bedre bundlinje De lange mål: Hvordan bliver fremtidens byggeri? Anvendelse af teknologi i fremtidens byggeri Nye uddannelser - tværfaglighed multihåndværkere Bestyrelsen har nu sendt strategi- og handlingsplanerne i udvalg, og deres svar vil blive behandlet på det førstkommende bestyrelsesmøde i maj måned. Sekretærbistand i regionsudvalgene: Dansk Byggeris bestyrelse har behandlet regionsudvalgets afrapportering, og har i den forbindelse også drøftet den fremtidige sekretariatsbetjening af Træ- og Murersektionens områdeudvalg. Bestyrelsen har besluttet at følge regionsudvalgets anbefaling om, at samme konsulent betjener regionsbestyrelse og Træ- og Murersektionens regionsudvalg (områdeudvalg) med henblik på at skabe større synergi mellem de regionale aktiviteter. Der er der nu igangsat en proces, der kan sikre overdragelse af sekretariatsfunktionen for regionsudvalgene til de 5 regionskonsulenter Peter Houmann Wagner, Karl Højhus Jeppesen, Steen Høygaard, Niels Tolstrup og Mads Peter Gede, der i dag servicerer Dansk Byggeris 14 regionsbestyrelser. Træ- og Murersektionen vil naturligvis blive inddraget i overdragelsesprocessen. Planen er, at sekretariatsbetjeningen af regionsudvalgene er endelig overdraget til regionskonsulenterne senest den 1. maj Jeg vil gerne her benytte lejligheden til at takke vores murerkonsulenter for et godt og veludført arbejde igennem 9 år. 10

11 OK 2012 Murersektionen og Træsektionen besluttede på deres fællesmøde i august måned at udarbejde ønsker til overenskomstforhandlingerne i Dette resulterede bl.a. i et fælles ønske fra sektionerne om at ensrette de 2 fags overenskomster mest muligt, og dette arbejde, som også omfatter jord- og betonoverenskomsten, har efterfølgende udmøntet sig i byggeriets overenskomst. Med de mange faggrupper, som arbejder under forskellige overenskomster i Dansk Byggeri, vil med en fælles overenskomst kunne fjerne en del administrative byrder, og det bakker vi i Murersektionen op om. Desværre lykkedes det ikke denne gang. Efter 5 forhandlingsrunder og et besøg hos forligsmanden blev der den 1. marts indgået forlig med 3F og fornyet 6 overenskomster for en to-årig periode. (Bygge- og anlæg, Bygning, Mur, Gulv/TIB, Gulv/3F og 3F Industri). Der er tale om et meget smalt forlig. 3F ønskede i sidste ende alligevel ikke at aftale Byggeriets Overenskomst, og der kunne ikke opnås enighed om ændrede regler for udenlandsk arbejdskraft. Efter mødet i Forligs en den 1. marts ønskede forbundet kun at forny overenskomsterne med en flad oversættelse af DIs aftaler med CO-I. Aage Wegener, der har deltaget i hovedforhandlingerne sammen med Flemming Yde fra Træsektionen, vil efterfølgende gå lidt mere i detaljer om forliget. Murersektionens bestyrelse har sammen med vores kollegaer i Træsektionen haft et godt samarbejde og dialog med Peter Stenholm og hans medarbejdere. Det tegner godt for vores fælles fremtid og ønsket om mere åbenhed og dialog. Status på præimprægnerede sten Desværre er de retssager, som Dansk Byggeri på vores medlemmers vegne fører ved henholdsvis Retten i Randers og Retten i Sønderborg, udsat for massive forsinkelser, hvilket helt overordnet kan henføres til den verserende tvist om, hvem der skal udpege skønsmand, idet Egernsund Tegl fastholder, at det skal være Teknologisk Institut, mens Dansk Byggeri og bygherren peger på SBI. Sagen har været igennem retssystemet, og Vestre Landsret har givet os medhold i, at SBI skal komme med forslag til skønsmand. I sin utilfredshed med kendelsen har Egernsunds advokat forgæves forsøgt at få Procesbevillingsnævnet til at imødekomme en ansøgning om 3. instans-bevilling. SBI har foreslået civilingeniør Thomas Cornelius Buch-Hansen, men advokaten kan ikke acceptere, at han udmeldes, idet han ikke specifikt har erfaring med imprægnerede mursten. 11

12 Det ligner en massiv forhalingsproces og forekommer helt usagligt. For ikke påny at skulle igennem kendelser, der kæres til Landsretten m.v., har vi anmodet dommeren i Randers om et møde. Ud over disse sager følger vi generelt udviklingen på området. Af interesse kan det nævnes, at der i en sag foreligger skader med en imprægneret sten af mærket Flying Scotsman, uagtet der er brugt FM 5 mørtel. Det er som om Teknologisk Institut er ved at vågne op. I et netop afholdt syn og skøn med en af vore medlemsvirksomheder fastslog skønsmanden, Helge Hansen, at eksisterende afskalninger på teglstenene ikke ville kunne udbedres på anden måde end ved ommuring. Og igangværende afskalninger vil ikke kunne stoppes. En eventuel genimprægnering kan eventuelt forsinke, men ikke standse denne proces. For så vidt angår eventuel omfugning udtales: En eventuel omfugning af murværket kan ikke anbefales, da der derved tilføres mere basisk kalkholdigt porevæske til murværket. Desuden vil en eventuel omfugning betyde, at murværket vil stå med mere porøse fuger og derved mulighed for større vandoptagning. Begge dele vil medføre yderligere gipsudfældninger i teglstenene. Det virker, som om Teknologisk Institut har fået en mere kontant tilgang til disse problemstillinger. Vi følger fortsat udviklingen og hører gerne fra medlemmer, der måtte have erfaringer på området. Murerfaget et succes år på uddannelsesområdet Murersektionens Uddannelsesudvalg og Det faglige udvalg har gennem 2011 arbejdet med mange forskellige emner. Vi har bl.a. ansøgt om at få ændret svendeprøven, således at den bliver projektsvendeprøve på teoridelen og med mulighed for, at de lærlinge, der ønsker det, kan lave projektsvendeprøve både på den praktiske og den teoretiske opgave. Det vil nok være få lærlinge, der ønsker dette. Samtidig har vi haft mange drøftelser om, hvordan IT skal integreres i undervisningen, hvilken den nu er blevet, også i svendeprøven. 12

13 Vi har arbejdet meget med svendeprøvegebyret. Svendeprøvegebyret er sat op, fordi det skal dække samtlige omkostninger i forbindelse med svendeprøverne. Det er forhøjet langt mere for uorganiserede virksomheder end for Dansk Byggeris medlemmer. Der har været en del diskussioner i murerfaget i forbindelse med, at der ikke længere ydes diæter til godkendelse af læresteder. Det er en beslutning, der er truffet i Dansk Byggeri. Murerfaget lærebogsudvalg har i udover arbejdet med at udvikle nye svendeprøver - også arbejdet med udvikling af nye systemer til de elektroniske svendeprøver samt nye undervisningsmaterialer. Sidst med ikke mindst har vi arbejdet meget med mesterskaber. Det første fælles Danmarksmesterskab blev afholdt for 35 fag i januar Der var besøgende, hvoraf ca. halvdelen var folkeskoleelever. Danmarksmesterskabet må betragtes som en stor succes. En succes var det også at deltage i verdensmesterskabet. Her fik vi en verdensmester i Nicolai Munksgaard Asmussen. Det har været en kæmpe succes. Nicolai har efterfølgende ydet en stor indsats ved at fortælle om Verdensmesterskabet ved mange forskellige lejligheder. Jeg skal også lige nævne, at Danmarksmesterskabet 2012 også blev en meget stor succes. Og her blev vinderen atter én fra Herningsholms Erhvervsskole. Det er ved at være en tradition, at de vinder hvert år. Ved DM 2012 valgte vi at bruge sponsorer, så vi også kunne have en flisemurer med. Således der til VM i Leipzig i ud over en murer - også deltager en dansk flisemurer. Det bliver en lærling, der gennemgår den fulde mureruddannelse. Til sidste skal jeg ikke glemme at sige en stor tak til vores sponsorer på murerområdet. Uden dem ville vi aldrig kunne afholde et Danmarksmesterskab eller sende lærlinge til Verdensmesterskaber, hverken for murere eller flisemurere. Sponsorerne er på murerområdet: Egernsund Tegl og Weber Saint-Gobain. For flisemurerne er det: Alfix, Fliseringen og Wedi. En stor tak til jer! Afslutningsvis kan jeg fortælle, at vi allerede er begyndt at arbejde på DM i 2013, som skal foregå i Aarhus. Dette bliver på en helt anden måde end i 2011 og

14 Statistik Svendeprøver i murerfaget 2010 = = 592 hvilket betyder et fald på 26 % Indgående uddannelsesaftaler murerfaget 2010 = = 746 hvilket betyder en stigning på 6,1 % Igangværende aftaler murerfaget 2010 = = 1378 hvilket betyder et fald på 4,6 % Indgående uddannelsesaftaler for hele bygge og anlæg 2010 = = stigning på 0 % Igangværende uddannelsesaftaler for hele bygge og anlæg 2010 = = hvilket betyder et fald på 9,4 % Det var beretningen, og jeg vil slutte af med at takke sektionens bestyrelse, sektionens medlemmer i råd nævn og udvalg og Dansk Byggeris embedsmænd for deres arbejde i Murersektionen. 14

Referat fra generalforsamlingen i Dansk Byggeri Nordjylland 2011

Referat fra generalforsamlingen i Dansk Byggeri Nordjylland 2011 NORDJYLLAND 7. november 2011 Dokumentnr.: 2165829 Referent: Peter H. Wagner Referat fra generalforsamlingen i Dansk Byggeri Nordjylland 2011 Generalforsamlingen blev afholdt den 28. oktober 2011 på Comwell

Læs mere

Beretning til Træsektionen for 2010 Uddannelse

Beretning til Træsektionen for 2010 Uddannelse Beretning til Træsektionen for 2010 Uddannelse Praktikpladser Det markante fald i beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen som følge af den økonomiske krise har ikke medført, at antallet af indgåede uddannelsesaftaler

Læs mere

Der spås dog om, at fra 2012 vil det atter begynde at gå op ad bakke med arbejde igen.

Der spås dog om, at fra 2012 vil det atter begynde at gå op ad bakke med arbejde igen. Dansk Byggeri - Kloaksektionen Formandens beretning: 2010-2011 2010 var et år hvor vinteren både startede og sluttede året, og oven i det havde vi eftervirkningen af finanskrisen, der alt i alt medførte

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn Fredag den 4. oktober 2013 På Comwell Kellers Park, Brejning

Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn Fredag den 4. oktober 2013 På Comwell Kellers Park, Brejning Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn Fredag den 4. oktober 2013 På Comwell Kellers Park, Brejning Sponsoreret af STARK Comwell Kellers Park John Engelbrecht Indkaldelse til generalforsamling og fest i

Læs mere

Referat 14. november 2016 J-nr.: /

Referat 14. november 2016 J-nr.: / Referat 14. november 2016 J-nr.: 87005 / 2349043 Referat fra generalforsamling i Dansk Byggeri Nordsjælland Onsdag den 9. november 2016 på KolleKolle Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om regionsbestyrelsens

Læs mere

Referat af generalforsamling i Dansk Byggeris Murersektion den 21. marts 2014 på Munkebjerg Hotel, Vejle

Referat af generalforsamling i Dansk Byggeris Murersektion den 21. marts 2014 på Munkebjerg Hotel, Vejle Referat af generalforsamling i Dansk Byggeris Murersektion den 21. marts 2014 på Munkebjerg Hotel, Vejle Henning Østergaard Jørgensen bød velkommen til generalforsamlingen. En særlig velkomst lød til Dansk

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn Torsdag den 3. november 2016, kl. 16.45 på Restaurant Skovbakken Bestyrelsen håber at se dig til temamøde, medlemstræf og generalforsamling. Torsdag den 3. november

Læs mere

TEKNIQ-råd Sjælland Handlingsplan 2014

TEKNIQ-råd Sjælland Handlingsplan 2014 TEKNIQ-råd Sjælland Handlingsplan 2014 Handlingsplanen tager udgangspunkt i de to primære opgaver for TEKNIQ-rådene: Politisk interessevaretagelse og synlighed via pressekontakt til lokale og regionale

Læs mere

Bilag 3a Foreløbig oversigt over igangsatte eller planlagte initiativer hos Vækstforums parter

Bilag 3a Foreløbig oversigt over igangsatte eller planlagte initiativer hos Vækstforums parter Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Christian Nordbek Afdeling: Erhvervsudvikling og Udviklingsområder E-mail: christian.brincker.nordbek@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631902 Dato:

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Munkebjerg Hotel Munkebjergvej 125 7100 Vejle Mandag den 29. april 2013 28 faglærer havde taget imod tilbuddet om en introduktion og et lille kursus i anvendelse

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Indledning Solrød Kommune, Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, EUC Sjælland og Roskilde Tekniske

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Samrådsspørgsmål V (stillet af Nanna Westerby (SF)): Ministeren bedes redegøre for, hvilke initiativer ministeren

Læs mere

Det er spændende og heldigvis har jeg en god bestyrelse bag mig.

Det er spændende og heldigvis har jeg en god bestyrelse bag mig. Træsektionens generalforsamling 17. marts 2017 Formandens beretning 2016 2017 Så står jeg her med min første beretning. Jeg synes at året er fløjet afsted. Det er et tillidshverv at være formand og jeg

Læs mere

Generalforsamling og årsmøde Dansk Byggeri Bornholm. Torsdag den 2. oktober 2014 På Radisson Blu Fredensborg Hotel

Generalforsamling og årsmøde Dansk Byggeri Bornholm. Torsdag den 2. oktober 2014 På Radisson Blu Fredensborg Hotel Generalforsamling og årsmøde Dansk Byggeri Bornholm Torsdag den 2. oktober 2014 På Radisson Blu Fredensborg Hotel Invitation til Den årlige generalforsamling og årsmøde På vegne af bestyrelsen for Dansk

Læs mere

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice DANSK BYGGERIS årsdag 2015 Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice 1 PROGRAM FREMTIDENS ARBEJDSMARKED Ordstyrer: Cecilie

Læs mere

Viden viser vej til vækst

Viden viser vej til vækst Djøfs jobpakke Viden viser vej til vækst 26.02.2013 Virksomheder, der investerer i ny viden og ansætter højtuddannede medarbejdere, vokser hurtigere, ansætter derudover flere kortuddannede, ufaglærte og

Læs mere

Referat 23. november 2015 J-nr.: /

Referat 23. november 2015 J-nr.: / Dansk Byggeri Nordsjælland Referat 23. november 2015 J-nr.: 87005 / 2247319 Referat fra generalforsamling i Dansk Byggeri Nordsjælland Onsdag den 18. november 2015 på KolleKolle Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster På vegne af bestyrelsen

Læs mere

Formandens beretning ved Murersektionens generalforsamling Fredag den 21. marts 2014 på Munkebjerg Hotel, Vejle

Formandens beretning ved Murersektionens generalforsamling Fredag den 21. marts 2014 på Munkebjerg Hotel, Vejle Formandens beretning ved Murersektionens generalforsamling Fredag den 21. marts 2014 på Munkebjerg Hotel, Vejle 1 Indholdsfortegnelse: Indledning v/formanden side 3 Den økonomiske situation side 3 Kreditsituationen

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn. Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia

Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn. Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Fyn og Sydjylland inviteres du

Læs mere

Referat af generalforsamling i Murersektionen under Dansk Byggeri den 24. marts 2006 i Vejle.

Referat af generalforsamling i Murersektionen under Dansk Byggeri den 24. marts 2006 i Vejle. Referat af generalforsamling i Murersektionen under Dansk Byggeri den 24. marts 2006 i Vejle. Formand Hans-Ulrik Jensen bød velkommen til generalforsamlingen. Ad pkt. 1 Valg af dirigent. Formanden foreslog

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland

Generalforsamling i Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland Generalforsamling i Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland Fredag den 4. november 2016 På Hotel Strandtangen, Skive På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland inviteres du hermed til den

Læs mere

KORTERE VENTETIDER, MEN STADIG MANGEL PÅ MATERIALER

KORTERE VENTETIDER, MEN STADIG MANGEL PÅ MATERIALER KORTERE VENTETIDER, MEN STADIG MANGEL PÅ MATERIALER Skønt manglen på byggematerialer er blevet mindre, er det stadig et problem for mange håndværkere at få tilstrækkeligt med byggematerialer i hverdagen.

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm. Torsdag den 8. oktober 2015, kl. 16.00 På Radisson Blu Hotel Fredensborg

Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm. Torsdag den 8. oktober 2015, kl. 16.00 På Radisson Blu Hotel Fredensborg Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm Torsdag den 8. oktober 2015, kl. 16.00 På Radisson Blu Hotel Fredensborg Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm På vegne af bestyrelsen for

Læs mere

Murersektionens generalforsamling 2011

Murersektionens generalforsamling 2011 Murersektionens generalforsamling 2011 Formandens beretning Fredag, den 11. marts 2011 på Munkebjerg Hotel ved Vejle 1 Indholdsfortegnelse: Indledning v/formanden side 4 Konjunkturer side 4 Medlemsundersøgelse

Læs mere

Krisen påvirker praktikpladssituationen

Krisen påvirker praktikpladssituationen 22. marts 2010 Krisen påvirker praktikpladssituationen Praktikpladssituationen. Mulighederne for at finde beskæftigelse i regionen til lærlinge og elever er påvirket negativt af finanskrisen. 34 procent

Læs mere

Seminar om ESCO Grøn vækst og ESCO samarbejder. Den 2. april 2014 Camila Damsø Pedersen Erhvervspolitisk Afdeling, Dansk Byggeri

Seminar om ESCO Grøn vækst og ESCO samarbejder. Den 2. april 2014 Camila Damsø Pedersen Erhvervspolitisk Afdeling, Dansk Byggeri Seminar om ESCO Grøn vækst og ESCO samarbejder Den 2. april 2014 Camila Damsø Pedersen Erhvervspolitisk Afdeling, Dansk Byggeri Hvorfor er ESCO-konceptet interessant for Dansk Byggeri? Dansk Byggeri: 5.800

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm

Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm Torsdag den 6. oktober 2016, kl. 15.00 på Green Solution House, Rønne Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm På vegne af bestyrelsen for Dansk

Læs mere

Søren Tscherning, formand for Dansk Byggeri Hovedstaden bød velkommen til generalforsamlingen, og gik over til dagsordenen.

Søren Tscherning, formand for Dansk Byggeri Hovedstaden bød velkommen til generalforsamlingen, og gik over til dagsordenen. Dansk Byggeri Hovedstaden Dokumentnr.: 379726 Referat af generalforsamling i Dansk Byggeri Hovedstaden torsdag, den 30. oktober 2014 på KolleKolle i Værløse. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten Notatark Sagsnr. 01.05.12-G00-4-12 Sagsbehandler Niels Rauff Udkast 26.5.2015 Handleplan for Borgmesterpagten Det er Hedensted Kommunes overordnede mål, at blive tilnærmelsesvis CO 2 -neutral. På den baggrund

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Sjælland

Generalforsamling i Dansk Byggeri Sjælland Generalforsamling i Dansk Byggeri Sjælland Fredag den 18. november 2016 På Comwell Sorø Temamøde om rekruttering til bygge- og anlægsbranchen og valgmøder i Træ- og Murersektionen Fredag den 18. november

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Konference om et bedre psykisk arbejdsmiljø Velkomst ved: Jens Jensen Direktør for Arbejdstilsynet DET TALTE ORD GÆLDER Jeg vil gerne fra Arbejdstilsynets side byde velkommen til denne konference, hvor

Læs mere

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 Bygningsstyrelsen Planlægning af byggeri i en politisk kontekst Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 25-09-2014 1 Indhold Hvem er Bygningsstyrelsen? Fokusområder Planlægning af byggeri i en politisk

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Lolland-Falster

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Torsdag den 27. oktober 2016, kl. 16.00, Bangs Have Pavillonen, Maribo Indbydelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster På vegne af bestyrelsen

Læs mere

Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013

Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013 Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013 Ib Larsen, Energistyrelsen Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Bedre vilkår for danske virksomheder Regeringen vil gøre det mere attraktivt at

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 23. oktober 2015 kl. 15.00 På Bangs Have Pavillonen, Maribo

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 23. oktober 2015 kl. 15.00 På Bangs Have Pavillonen, Maribo Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 23. oktober 2015 kl. 15.00 På Bangs Have Pavillonen, Maribo Indbydelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster På vegne af bestyrelsen

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Partnerskabsaftale 10. juni 2010

Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale Herlev til Herlev mellem Dansk Byggeri, Københavns tekniske skole (Herlev afdeling), UU-Nord og Herlev kommune i perioden 1.8.2010 til 31.12.2012 Baggrund

Læs mere

Notat 19. august 2016 J-nr.: /

Notat 19. august 2016 J-nr.: / Notat 19. august 2016 J-nr.: 82579 / 2324233 Orientering om: Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og om praktikpladser Regeringen og arbejdsmarkedets parter har i

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009. Søren bød indledningsvis velkommen og speciel velkommen til nyt hovedbestyrelsesmedlem

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009. Søren bød indledningsvis velkommen og speciel velkommen til nyt hovedbestyrelsesmedlem REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009 X Søren Høgsberg Bestyrelsesformand X Helle M. Jensen næstformand X Helle H. Pedersen bestyrelsesmedlem X Mia Falck bestyrelsesmedlem X Per Hasager bestyrelsesmedlem

Læs mere

Organisationen for byggeri, anlæg og industri

Organisationen for byggeri, anlæg og industri Organisationen for byggeri, anlæg og industri Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. Med omkring 6.000 medlemmer spænder organisationen bredt

Læs mere

Sådan kan it blive en pengemaskine for din virksomhed

Sådan kan it blive en pengemaskine for din virksomhed Sådan kan it blive en pengemaskine for din virksomhed INVITATION TIL GRATIS ROADSHOW 1 kr. 2 kr. EG www.eg.dk/byg Lidt bedre på alle områder Ofte er det ikke så meget, der skal til for at øge produktiviteten.

Læs mere

Vindere og tabere i Træ- og Møbelindustrien

Vindere og tabere i Træ- og Møbelindustrien Flemming Larsen, 10 05 12 Vindere og tabere i Træ- og Møbelindustrien Trækamp seminar Moelven A/S torsdag den 10. maj 2012 Succes eller fiasko? Virksomheds forhold Konjunktur Succes eller fiasko? Omkostninger

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Vedtægter for Træsektionen

Vedtægter for Træsektionen Vedtægter for Træsektionen INDHOLDSFORTEGNELSE NAVN OG FORMÅL 1 Navn og hjemsted 2 Formål MEDLEMMERNE 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Eksklusion 6 Kontingent BESTYRELSEN 7 Bestyrelsen 8 Spærreregler, aldersgrænse,

Læs mere

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011)

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) 1 Navn og hjemsted Laugets navn er Stenhuggerlauget og med binavnene Stenhuggerlauget i Danmark, Stenhuggersektionen og Stenhuggersektionen under Dansk

Læs mere

Anbefalinger og afrapportering til byrådet.

Anbefalinger og afrapportering til byrådet. 17, stk. 4 udvalg Energirigtigt byggeri Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 11. december 2012 Sagsident:

Læs mere

Generalforsamlinger i Dansk Byggeri Hovedstaden Dansk Byggeri Nordsjælland

Generalforsamlinger i Dansk Byggeri Hovedstaden Dansk Byggeri Nordsjælland Generalforsamlinger i Dansk Byggeri Hovedstaden Dansk Byggeri Nordsjælland Torsdag den 9. november 2017, kl. 8.00-12.30 på KolleKolle, Frederiksborgvej 105, 3500 Værløse Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Når du har brug for hjælp

Når du har brug for hjælp Når du har brug for hjælp I denne folder kan du finde navne og telefonnumre på kontaktpersoner i Dansk Byggeri, som er relevante for dig, som er beskæftiget i en tømrervirksomhed. Folderen er lavet for,

Læs mere

Mundtlig beretning på ADV s Generalforsamling den 10. juni 2009

Mundtlig beretning på ADV s Generalforsamling den 10. juni 2009 Mundtlig beretning på ADV s Generalforsamling den 10. juni 2009 Kære kollegaer kære venner Tak for ordet og endnu engang velkommen til ADV s generalforsamling. Jeg skal - vanen tro - hér på generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Thomas Petersen (TP), Henrik Kruse, Mette Nyholm og Britt Espensen.

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Thomas Petersen (TP), Henrik Kruse, Mette Nyholm og Britt Espensen. Afdelingsmøde for Klintevej/Rosendals Allé afd. 35. Mandag, den 21. september 2015 kl. 19.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Thomas Petersen (TP), Henrik Kruse,

Læs mere

SØLLERØD GRUNDEJERFORENING

SØLLERØD GRUNDEJERFORENING SØLLERØD GRUNDEJERFORENING Generalforsamling 2013 Velkommen Aftenens program: Generalforsamlingens formelle del (Dagsordenen) Spørgsmål til Rudersdal kommune Jens Ive, Randi Mondorf, Iben Koch og Erik

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Projektbeskrivelse Bornholmermodellen: Flere praktikpladser på Bornholm

Projektbeskrivelse Bornholmermodellen: Flere praktikpladser på Bornholm Projektbeskrivelse Bornholmermodellen: Flere praktikpladser på Bornholm Formål Projektet er et offentligt/privat samarbejde med det formål at samle Bornholms Regionskommune, erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Byggeri Tagmalerforening, fredag den 15. november 2013 på Hotel Comwell Karensminde 3, 5500 Middelfart.

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Byggeri Tagmalerforening, fredag den 15. november 2013 på Hotel Comwell Karensminde 3, 5500 Middelfart. 16. december 2013 Dokumentnr.: 306148 Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Byggeri Tagmalerforening, fredag den 15. november 2013 på Hotel Comwell Karensminde 3, 5500 Middelfart. Punkt 1 Punkt

Læs mere

Der er ingen tvivl om, at en genstart af BoligJob-ordningen er både en billig og effektiv måde at skabe job på særligt i de mindre virksomheder.

Der er ingen tvivl om, at en genstart af BoligJob-ordningen er både en billig og effektiv måde at skabe job på særligt i de mindre virksomheder. TRÆSEKTIONENS GENERALFORSAMLNG 14. MARTS 2014 FORMANDEN BYDER VELKOMMEN 14. marts 2014 FORMANDENS BERETNING 2013 Jeg vil starte med en hurtig status hvor mange er vi? Ikke her i dag men hvor mange medlemmer

Læs mere

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007.

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. Årsberetning for året 2007 April2008. Indledning Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. 2007 var et år hvor dansk erhvervsliv

Læs mere

Opfølgning på partnerskabsaftale mellem Randers Kommune, Tradium og Dansk Byggeri

Opfølgning på partnerskabsaftale mellem Randers Kommune, Tradium og Dansk Byggeri Opfølgning på partnerskabsaftale mellem Randers Kommune, Tradium og Dansk Byggeri Randers Kommune indgik i efteråret 2012 en partnerskabsaftale med Tradium og Dansk Byggeri. Formålet med aftalen var: Flere

Læs mere

GENERALFORSAMLING 10 Valg af repræsentanter til Træsektionens generalforsamling 11 Generalforsamling

GENERALFORSAMLING 10 Valg af repræsentanter til Træsektionens generalforsamling 11 Generalforsamling august 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE NAVN OG FORMÅL 1 Navn og hjemsted 2 Formål MEDLEMMERNE 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Eksklusion 6 Kontingent BESTYRELSEN 7 Bestyrelsen 8 Spærreregler, aldersgrænse, genvalg,

Læs mere

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Ungepakke August 2012 Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Siden sommeren 2008 har Danmark været ramt af en omfattende økonomisk krise. Mange unge har mistet deres job under krisen.

Læs mere

Handlingsplan for PCB i bygninger Indeklima, arbejdsmiljø og affald. Marie Louise Hansen Chefkonsulent Erhvervs og Byggestyrelsen

Handlingsplan for PCB i bygninger Indeklima, arbejdsmiljø og affald. Marie Louise Hansen Chefkonsulent Erhvervs og Byggestyrelsen Handlingsplan for PCB i bygninger Indeklima, arbejdsmiljø og affald Marie Louise Hansen Chefkonsulent Erhvervs og Byggestyrelsen Handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger indeklima, arbejdsmiljø

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Generalforsamlinger i Dansk Byggeri Nordsjælland Dansk Byggeri Hovedstaden

Generalforsamlinger i Dansk Byggeri Nordsjælland Dansk Byggeri Hovedstaden Generalforsamlinger i Dansk Byggeri Nordsjælland Dansk Byggeri Hovedstaden Fælles årsmøde: Hvordan bliver flygtninge en ressource? Onsdag den 9. november 2016, på KolleKolle, Værløse Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Analyse af byggeriet som forretning

Analyse af byggeriet som forretning Jakob Orbesen, konsulent jaor@di.dk, 2132 0321 OKTOBER 2017 Analyse af byggeriet som forretning Byggeriet er overordnet en fornuftig forretning, som i forhold til overskudsgrad og afkastet af investeret

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Generalforsamling og festaften 2013 Dansk Byggeri Sydsjælland. fredag den 22. november 2013 på Hotel Scandic Ringsted

Generalforsamling og festaften 2013 Dansk Byggeri Sydsjælland. fredag den 22. november 2013 på Hotel Scandic Ringsted Generalforsamling og festaften 2013 Dansk Byggeri Sydsjælland fredag den 22. november 2013 på Hotel Scandic Ringsted Ulrik Elholm Pernille Ravn På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Sydsjælland inviteres

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2015 Introduktion Generelt må konklusionen være, at det meget omtalte opsving endnu ikke er kommet i gear. Både væksten i BNP, privat-

Læs mere

Kend bygge- og anlægsbranchen på 5 minutter

Kend bygge- og anlægsbranchen på 5 minutter Kend bygge- og anlægsbranchen på 5 minutter Denne pjece gennemgår byggeriet i hovedtræk. Branchens betydning som en af grundpillerne i dansk erhvervsliv. 2 2 Indhold 4 Byggeriets omfang og samfundsmæssige

Læs mere

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL).

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL). Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 191 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om overfladetemperaturkrav til

Læs mere

Resumé I denne sag forelægges VUC Storstrøms ½-årsregnskab til bestyrelsens godkendelse.

Resumé I denne sag forelægges VUC Storstrøms ½-årsregnskab til bestyrelsens godkendelse. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 26. september 2013 Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Telefax 7248 2805 Deltagere: Per

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1.

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1. Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve 1. juli 2012 1. juli 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

Generalforsamling og årsmøde i Dansk Byggeri Bornholm. Tirsdag den 8. oktober 2013 På Radisson Blu Fredensborg Hotel

Generalforsamling og årsmøde i Dansk Byggeri Bornholm. Tirsdag den 8. oktober 2013 På Radisson Blu Fredensborg Hotel Generalforsamling og årsmøde i Dansk Byggeri Bornholm Tirsdag den 8. oktober 2013 På Radisson Blu Fredensborg Hotel Indkaldelse til årsmøde og den 11. ordinære generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013)

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) 1 Navn og hjemsted Sektionens navn er Dansk Byggeri Stilladssektionen, med hjemsted hos Dansk Byggeri i København. 2 Formål Sektionen

Læs mere

Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland

Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland 10. juni 2008 Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland Innovation og udvikling. Omkring to tredjedele af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har de seneste 3

Læs mere

ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID

ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID 16. oktober 28 ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID Hovedudfordringen de kommende par år bliver ikke generel mangel på arbejdskraft i den private sektor, men nærmere mangel på job. Opgørelser

Læs mere

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Borgmesterpagten Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020 Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 1 Forside: Døvehøjskolen Castberggaard har udskiftet oliefyret med solceller og varmepumper;

Læs mere

fredag den 18. november 2016, kl. 9.00

fredag den 18. november 2016, kl. 9.00 Vejbygningssektionen Til repræsentanterne for Vejbygningssektionens medlemsvirksomheder 11. oktober 2016 J-nr.: 75804 / 2334943 Vejbygningssektionens generalforsamling 2016 Invitation til Vejbygningssektionens

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår 2014 Danske investorer skal have endnu bedre vilkår Tre initiativer fra Investeringsfondsbranchen Danske investeringsforeninger er blandt de bedste i Europa til at skabe værdi til investorerne. Men branchen

Læs mere

Referat af generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster den 23. oktober 2015 på Bangs Have Pavilloner

Referat af generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster den 23. oktober 2015 på Bangs Have Pavilloner Dansk Byggeri Lolland-Falster 27. oktober 2015 J-nr.: 87005 / 2240855 Referat af generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster den 23. oktober 2015 på Bangs Have Pavilloner Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Generalforsamlinger i Dansk Byggeri Hovedstaden Dansk Byggeri Nordsjælland

Generalforsamlinger i Dansk Byggeri Hovedstaden Dansk Byggeri Nordsjælland Generalforsamlinger i Dansk Byggeri Hovedstaden Dansk Byggeri Nordsjælland Fælles årsmøde: Hvordan bliver flygtninge en ressource? Onsdag den 9. november 2016, på KolleKolle, Værløse Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Fælles årsmøde og generalforsamling i Dansk Byggeri Hovedstaden Dansk Byggeri Nordsjælland. Torsdag den 30. oktober 2014, kl. 12.

Fælles årsmøde og generalforsamling i Dansk Byggeri Hovedstaden Dansk Byggeri Nordsjælland. Torsdag den 30. oktober 2014, kl. 12. Fælles årsmøde og generalforsamling i Dansk Byggeri Hovedstaden Dansk Byggeri Nordsjælland Torsdag den 30. oktober 2014, kl. 12.00 på KolleKolle Invitation til fælles årsmøde og generalforsamling På vegne

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Sjælland. Torsdag den 20. november 2014 På Hotel Scandic, Ringsted

Generalforsamling i Dansk Byggeri Sjælland. Torsdag den 20. november 2014 På Hotel Scandic, Ringsted Generalforsamling i Dansk Byggeri Sjælland Torsdag den 20. november 2014 På Hotel Scandic, Ringsted Invitation til Generalforsamling På vegne af bestyrelsen inviteres du hermed til den årlige generalforsamling

Læs mere

FRI Strategi 2018 FRI 2.0

FRI Strategi 2018 FRI 2.0 FRI Strategi 2018 FRI 2.0 Vision og Mission Vision FRI er den førende interesseorganisation for rådgiver- og ingeniørvirksomheder, der aktivt understøtter langsigtet udvikling, effektivisering og vækst

Læs mere

Strategi for energirenovering: - Hvad kan byggeriets virksomheder bidrage med?

Strategi for energirenovering: - Hvad kan byggeriets virksomheder bidrage med? Strategi for energirenovering: - Hvad kan byggeriets virksomheder bidrage med? Dagsorden for renovering, 9. maj 2012 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Agenda Faktorer, der påvirker markedet for energirenovering

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Østjylland

Generalforsamling i Dansk Byggeri Østjylland Generalforsamling i Dansk Byggeri Østjylland Valgmøder i Træ- og Murersektionen, møde i lokalforeningernes Udannelelsesfond, temamøde om urbanisering, ledsagerarrangement og fest Fredag den 30. oktober

Læs mere

IT-konfliktløsning. Vejledende udtalelser i IT-sager (Introduktion v. advokat Niels Chr. Ellegaard)

IT-konfliktløsning. Vejledende udtalelser i IT-sager (Introduktion v. advokat Niels Chr. Ellegaard) IT-konfliktløsning Vejledende udtalelser i IT-sager (Introduktion v. advokat Niels Chr. Ellegaard) Disposition 1. Hvad er problemet med IT-tvister? 2. Udvalgsarbejdet i regi af DITA 3. Gennemgang af regler

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1

Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1 Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1 Årsberetning for Aulum Fritidscenter 2005 Indledning Jeg afsluttede sidste års beretning med at fortælle lidt om, hvad den nærmeste fremtid ville byde på, og helt

Læs mere